Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky"

Transkript

1 Ukázkový příklad pro účtování celého průběhu roku včetně závěrky Firma Společnost s ručením omezeným Způsob účtování zásob: A Plátce PH atum vzniku účetní jednotky: Účetní odpisy = daňové odpisy Počáteční stavy k ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč (zisk) ,-Kč ,-Kč Úkoly 1. Sestavte počáteční rozvahu 2. Zaúčtujte počáteční stavy do deníku a hlavní knihy (včetně sestavení účtu 701) 3. Zaúčtujte účetní případy uvedené níže do deníku a hlavní knihy 4. Vypočítejte účetní hospodářský výsledek a proveďte jeho členění 5. Vypočítejte daň z příjmu právnických osob a zaúčtujte ji 6. Účty uzavřete a vyhotovte účet 702 a 710 včetně proúčtování disponibilního zisku 7. Sestavte konečnou rozvahu a výsledovku 8. Sestavte počáteční rozvahu pro nový rok Řešení Počáteční rozvaha Aktiva Rozvaha k Pasiva louhodobý majetek Vlastní kapitál , , , ,- Oběžná aktiva Cizí zdroje , , , , ,- Celkem aktiva ,- Celkem pasiva ,- 1

2 eník atum Číslo oklad Popis účetního případu Částka Kč M Rozpis PS: VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , VÚ Rozpis PS , Účetní případy roku 2010: VÚ Rozdělení zisku: povinný příděl do rezervního fondu ve výši 5 % ze zisku 6 000, VÚ Rozdělení zisku: zbytek nerozdělen , FAP Nákup materiálu: Cena bez PH PH 20 % Celkem , , , PŘÍ Materiál převzat na sklad , VÝ Výdej materiálu do spotřeby 7 000, FAV Prodej služeb: Cena bez PH PH 20 % Celkem , , , VBÚ Úhrada FAV , PP Výběr peněz z BÚ do poklady , VBÚ Výběr peněz z BÚ do poklady , VBÚ Úroky z úvěru 1 000, VP Placeno pohoštění obchodním partnerům 1 500, FAP Spotřeba energie: Cena bez PH PH 20 % Celkem , , , PŘÍ Převzaty výrobky na sklad ve VN , PP Tržba za prodej výrobků: Cena bez PH PH 20 % Celkem , , , VÝ Vyskladnění výrobků ze skladu ve VN , VBÚ Úhrada FAP z minulého roku , VÚ Odpis SMV , Účetní operace na konci účetního období: Nemáme zde žádné Zaúčtování daně z příjmů: VÚ aň z příjmů PO za rok , Uzavření účtů: VÚ Převod KS , VÚ Převod KS ,

3 VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , VÚ Převod KS , Proúčtování disponibilního zisku: VÚ Proúčtování disponibilního zisku ,

4 Hlavní kniha M 701 Počáteční účet rozvažný , , , , , , , , ,- obrat ,- obrat ,- M SMV PS ,- obrat 0,- obrat 0,- KS ,- M 082 Oprávky k SMV PS , ,- obrat 0,- obrat ,- KS ,- M 111 Pořízení materiálu , ,- obrat ,- obrat ,- KS 0,- M 112 Materiál na skladě PS , , ,- obrat ,- obrat 7 000,- KS ,- M 123 Výrobky , ,- obrat ,- obrat ,- KS ,- M 211 Pokladna , , ,- obrat ,- obrat 1 500,- KS ,- M 261 Peníze na cestě , ,- obrat ,- obrat ,- KS 0,- M 221 Bankovní účet PS , , , , ,- obrat ,- obrat ,- KS ,- M 231 Krátkodobé bankovní úvěry PS ,- obrat 0,- obrat 0,- KS ,- M 311 Odběratelé PS , , ,- obrat ,- obrat ,- KS ,- M odavatelé ,- PS , , ,- obrat ,- obrat ,- KS ,- M 341 aň z příjmů ,- obrat 0,- obrat 7 030,- KS 7 030,- M 343 PH , , , ,- obrat 5 000,- obrat ,- KS ,- 4

5 M 411 Základní kapitál PS ,- obrat 0,- obrat 0,- KS ,- M 551 Odpisy ,- obrat ,- obrat 0,- KS ,- M 421 Rezervní fond ,- obrat 0,- obrat 6 000,- KS 6 000,- M 562 Úroky ,- obrat 1 000,- obrat 0,- KS 1 000,- M 428 Nerozdělený zisk minulých let ,- obrat 0,- obrat ,- KS ,- M 591 aň z příjmů za běžnou činnost ,- obrat 7 030,- obrat 0,- KS 7 030,- M 431 HV ve schvalovacím řízení ,- PS , ,- obrat ,- obrat 0,- KS 0,- M 501 Spotřeba materiálu ,- obrat 7 000,- obrat 0,- KS 7 000,- M 502 Spotřeba energie ,- obrat ,- obrat 0,- KS ,- M 601 Tržby z prodeje výrobků ,- obrat 0,- obrat ,- KS ,- M 602 Tržby z prodeje služeb ,- obrat 0,- obrat ,- KS ,- M 613 Změna stavu výrobků , ,- obrat ,- obrat ,- KS ,- M 513 Náklady na reprezentaci ,- obrat 1 500,- obrat 0,- KS 1 500,- 5

6 M 702 Konečný účet rozvažný , , , , , , , , , , , , , ,- 710 (HV) ,- obrat ,- obrat ,- M 710 Účet zisků a ztrát , , , , , , , , ,- 702 (HV) ,- obrat ,- obrat ,- 6

7 Členění HV Provozní výnosy (skupina 60 64) ,- Provozní náklady (skupina 50 55) ,- Provozní HV ,- Finanční výnosy (skupina 66) 0,- Finanční náklady (skupina 56 57) 1 000,- Finanční HV ,- HV z běžné činnosti (HV provozní + HV finanční) ,- Mimořádné výnosy (skupina 68) 0,- Mimořádné náklady (skupina 58) 0,- HV z mimořádné činnosti 0,- Celkový (účetní) HV ,- (HV z běžné činnosti + HV z mimořádné činnosti) Výpočet daně z příjmů Účetní HV , ,- Základ daně ,- Základ daně zaokrouhlený na Kč dolů ,- aň z příjmů % 7 030,- Výpočet disponibilního zisku Účetní HV ,- aň z příjmů ,- isponibilní HV ,- 7

8 Konečná rozvaha Aktiva Rozvaha k Pasiva louhodobý majetek Vlastní kapitál , , , ,- Oběžná aktiva , ,- HV (disponibilní zisk) , ,- Cizí zdroje , , , , , , ,- Celkem aktiva ,- Celkem pasiva ,- Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) Náklady Výsledovka k Výnosy , , , , , , , ,- Celkem náklady ,- Celkem výnosy ,- HV před zdaněním ,- 591 (daň z příjmů) 7 030,- HV (disponibilní zisk) ,- Počáteční rozvaha v novém roce Aktiva Rozvaha k Pasiva louhodobý majetek Vlastní kapitál , , , ,- Oběžná aktiva , ,- 431 (HV k rozdělení) , ,- Cizí zdroje , , , , , , ,- Celkem aktiva ,- Celkem pasiva ,- 8

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2006 Autor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Opravenka. b) IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards)

Opravenka. b) IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) Opravenka Vážení studenti, od doby technického zpracování došlo díky novelám některých předpisů upravujících účetnictví k některým změnám oproti původním textům zpracovaným v Modulu A V následujícím textu

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2008 Autorka: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Milana Otrusinová Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více