PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-"

Transkript

1 PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 2) VPD nákup kancelářského materiálu, který byl ihned spotřebován cena včetně DPH 19 %... Kč 2 900,- 3) Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod., ve výši... Kč ,- 4) VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů po 850,-/ks... Kč...,- 5) FAP nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 7) Výdejka vyskladnění prodaných stolů... Kč...,- 8) VÚD zúčtování zálohy na nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 9) FAP doprava dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 10) VPD provize zprostředkovateli za nákup dřeva... Kč 2 000,- 11) Příjemka dřevo převzato na sklad... Kč...,- 12) VBÚ úhrada faktury za prodané stoly... Kč...,- - úhrada faktury za dřevo... Kč...,- - úhrada faktury za dopravu dřeva... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou A. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou B a doplňte chybějící účetní operace na konci účetního období. Počáteční stav materiálu činil Kč ,- a konečný stav materiálu činil Kč ,-. Počáteční stav výrobků činil Kč ,- a konečný stav výrobků činil Kč ŘEŠENÍ: Metoda A Metoda B

2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 1 Metoda A Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 2 VBÚ VPD záloha na dřevo - smluvní cena záloha na dřevo - DPH 19 % / nákup kancelářského materiálu - sml. cena nákup kancelářského materiálu - DPH 19 % / Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů FAP FAV nákup dřeva - smluvní cena nákup dřeva - DPH 19 % / prodej 40 ks stolů - smluvní cena prodej 40 ks stolů - DPH 19 % /100 7 Výdejka vyskladnění prodaných stolů VÚD FAP doprava dřeva - smluvní cena doprava dřeva - DPH 19 % / zúčtování zálohy na dřevo - smluvní cena zúčtování zálohy na dřevo - DPH 19 % / VPD provize za nákup dřeva Příjemka dřevo převzato na sklad úhrada faktury za prodané stoly VBÚ úhrada doplatku faktury za dřevo úhrada faktury za dopravu dřeva

3 Metoda B Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ záloha na dřevo - smluvní cena záloha na dřevo - DPH 19 % / VPD nákup kancelářského materiálu - sml. cena nákup kancelářského materiálu - DPH 19 % / Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod. neúčtuje se 4 VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů neúčtuje se 5 FAP nákup dřeva - smluvní cena nákup dřeva - DPH 19 % / FAV prodej 40 ks stolů - smluvní cena prodej 40 ks stolů - DPH 19 % /100 7 Výdejka vyskladnění prodaných stolů neúčtuje se 8 VÚD zúčtování zálohy na dřevo - smluvní cena zúčtování zálohy na dřevo - DPH 19 % /110 9 FAP doprava dřeva - smluvní cena doprava dřeva - DPH 19 % / VPD provize za nákup dřeva Příjemka dřevo převzato na sklad neúčtuje se úhrada faktury za prodané stoly VBÚ úhrada doplatku faktury za dřevo úhrada faktury za dopravu dřeva VÚD zúčtování počátečního stavu materiálu VÚD zúčtování počátečního stavu výrobků VÚD zaúčtování konečného stavu materiálu VÚD zaúčtování konečného stavu výrobků

4 PŘÍKLAD Č. 2 Během měsíce dubna došlo v účetní jednotce k následujícím účetním operacím týkajících se materiálových zásob, které jsou zobrazeny v následující skladní kartě. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav , P1 Příjem V1 Výdej P2 Příjem 50 48, P3 Příjem V2 Výdej P4 Příjem , V3 Výdej 80 ÚKOL: 1) Proveďte ocenění materiálových zásob metodou FIFO. 2) Proveďte ocenění materiálových zásob váženým aritmetickým průměrem klouzavým. 3) Proveďte ocenění materiálových zásob váženým aritmetickým průměrem periodickým, jestliže se výdeje v dubnu oceňují průměrnou cenou za měsíc březen, jež činila 51,70 Kč. 4) Zjistěte průměrnou cenu nakupovaných zásob za měsíc duben. Zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. ŘEŠENÍ: Metoda FIFO Vážený aritmetický průměr klouzavý Vážený aritmetický průměr periodický Průměrná cena zásob za měsíc duben

5 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 2 Metoda FIFO Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , , P2 Příjem , ,00 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , , P4 Příjem , ,00 51, V3 Výdej , ,00 V1 = 200*52,5 + 50*50 = V2 = 100* *48,5 + 20*53 = 8485 V3 = 40* *51,5 = 4180 Vážený aritmetický průměr klouzavý Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Množství v Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , ,86 51, P2 Příjem , ,86 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , ,21 51, P4 Příjem , ,21 51, V3 Výdej , ,66 51,44 průměrná cena V1 = 18000/350 = 51,43 průměrná cena V2 = 10747,86/210 = 51,18 průměrná cena V3 = 11832,21/230 = 51,44

6 Vážený aritmetický průměr periodický Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Množství v Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , ,00 51, P2 Příjem , ,00 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , ,00 51, P4 Příjem , ,00 51, V3 Výdej , ,00 51,7 Průměrná cena zásob za měsíc duben průměrná cena za měsíc duben = (150* *48,5 + 60* *51,5) / ( ) = 50, ,87 Kč PŘÍKLAD Č. 3 Akciová společnost TESPO, plátce DPH, se zabývá výrobou koberců. Tyto koberce prodává se své prodejně, ve které prodává ještě doplňkový sortiment. Na počátku účetního období má společnost na vybraných účtech tyto počáteční stavy: Pokladna... Kč ,- Bankovní účty... Kč ,- Materiál na skladě... Kč ,- Výrobky... Kč ,- Zboží na skladě... Kč ,- Zboží na cestě... Kč ,- Odběratelé... Kč ,- Dodavatelé... Kč ,- Krátkod. bankovní úvěry... Kč ,- Dohadné položky pasivní... Kč ,- Samostatné movité věci... Kč ,- Základní kapitál... Kč...,- Oprávky k sam. mov. věcem... Kč ,- Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) Výdejka spotřeba materiálu... Kč ,- 2) Příjemka na sklad převzato zboží vyfakturováno v minulém roce... Kč ,- 3) FAP spotřeba energie smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) Zúčtovací a výplatní listina předpis hrubých mezd zaměstnanců... Kč ,- 5) FAP nákup materiálu z minulého účetního období smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) VÚD zákonné sociální pojištění 35 % z hrubých mezd... Kč...,- 7) VÚD odpisy strojů... Kč ,- 8) VÚD na sklad převedeno 500 ks koberců za Kč 500,-/ks... Kč...,- 9) FAV prodej nepotřebného materiálu smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,-

7 10) Výdejka úbytek prodaného materiálu... Kč ,- 11) Převodka 50 ks koberců převedeno do podnikové prodejny v ceně Kč 500,-/ks a) úbytek hotových výrobků... Kč...,- b) přírůstek zboží na skladě... Kč...,- 12) VÚD přeprava koberců vlastním autem... Kč 1 500,- 13) Příjemka zboží převzato na sklad... Kč...,- 14) PPD prodej 5 ks koberců po Kč 750,-/ks cena bez DPH... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 15) Výdejka úbytek prodaných koberců oceněno ve vlastních nákladech... Kč...,- 16) Příjemka do podnikové prodejny převzato zboží... Kč ,- 17) FAP nákup materiálu smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- ÚKOL: 1) Sestavte počáteční rozvahu a vypočítejte základní kapitál. 2) Zaúčtujte dané účetní operace do deníku metodou A, včetně uzávěrkových operací. 3) Zaúčtujte dané účetní operace do hlavní knihy metodou A, a to včetně otevření a uzavření účtů a zjištění výsledku hospodaření. 4) Sestavte rozvahu a výkaz zisku a ztráty na konci účetního období. ŘEŠENÍ: Počáteční rozvaha Deník (metoda A) Hlavní kniha (metoda A) Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 3 Počáteční rozvaha A Rozvaha TESPO, a. s. k x v Kč P Samostatné movité věci a soubory MV Základní kapitál Materiál Závazky z obchodních vztahů Výrobky Krátkodobé bankovní úvěry Zboží Dohadné položky pasivní Pohledávky z obchodních vztahů Peníze Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem

8 Deník (metoda A) Účet MD D 1 Výdejka spotřeba materiálu , Příjemka na sklad převzato zboží z minulého roku , spotřeba energie - smluvní cena , FAP spotřeba energie - DPH 19 % 3 800,00 343/ ZVL předpis hrubých mezd , materiál přijatý v min. roce - smluvní cena , materiál přijatý v min. roce - DPH 19 % ,00 343/ VÚD zákonné sociální pojištění , VÚD odpisy strojů , VÚD převod výrobků na sklad , prodej nepotřebného materiálu - smluvní cena , prodej nepotřebného materiálu - DPH 19 % 4 180, / Výdejka úbytek prodaného materiálu , Převodka a) úbytek hotových výrobků , b) přírůstek zboží na skladě , VÚD přeprava koberců vlastním autem 1 500, Příjemka zboží převzato na sklad , prodej koberců - cena bez DPH 3 750, PPD prodej koberců - DPH 19 % 712, / Výdejka úbytek prodaných koberců 2 500, Příjemka příjem zboží , FAP Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč 5 FAP 9 FAV nákup materiálu - smluvní cena , nákup materiálu - DPH 19 % 8 550,00 343/ VÚD nevyfakturované zboží , VÚD materiál na cestě ,

9 Hlavní kniha (metoda A) MD Počáteční účet rozvažný D Základní kapitál Samostatné movité věci Dodavatelé Materiál na skladě Krátkodobé bankovní úvěry Výrobky Oprávky k SMV Zboží na skladě a v prodejnách Dohadné položky pasivní Zboží na cestě Odběratelé Pokladna Bankovní účty Obrat Obrat MD Bankovní účty D MD Dodavatelé D PS PS Obrat 0 Obrat 0 3) KS KÚR ) ) MD Pokladna D Obrat 0 Obrat PS KÚR KS ) 4 462,50 Obrat 4 462,50 Obrat 0 KS ,50 KÚR a) ) MD Odběratelé D PS ) Obrat Obrat ÚZaZ KS Obrat Obrat 0 PS a) KS KÚR ) MD Materiál na skladě D PS ) ) Obrat 0 Obrat PS Obrat Obrat KS KÚR KS KÚR Obrat 0 Obrat 0 MD Základní kapitál D PS MD Změna stavu výrobků D MD Výrobky D MD Samostatné movité věci D KS KÚR MD Krátkodobé bankovní úvěry Obrat 0 Obrat 0 PS KÚR KS Obrat 0 Obrat 0 KÚR KS D

10 MD Odpisy D 7) Obrat Obrat 0 1) KS ÚZaZ Obrat Obrat 0 MD 343/100 - DPH 19 % D 3) ) MD Spotřeba materiálu D KS ÚZaZ MD Dohadné položky pasivní D 5) ) 712,50 5) PS ) ) Obrat Obrat 4 892,50 Obrat Obrat KS ,50 kúr ,50 KÚR KS MD Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj. D MD Pořízení materiálu D 6) ) ) Obrat 0 Obrat Obrat Obrat KÚR KS KS 0 KÚR 0 MD Prodaný materiál D MD Oprávky k SMV D 10) PS Obrat Obrat 0 7) KS ÚZaZ Obrat 0 Obrat KÚR KS MD Materiál na cestě D 19) MD Tržby z prodeje materiálu D Obrat Obrat 0 9) KS KÚR Obrat 0 Obrat ÚZaZ KS MD Spotřeba energie D MD Tržby za prodané zboží D 3) ) Obrat Obrat 0 Obrat 0 Obrat KS ÚZaZ ÚZaZ KS MD Mzdové náklady D MD Prodané zboží D 4) ) Obrat Obrat 0 Obrat Obrat 0 KS ÚZaZ KS ÚZaZ MD Zaměstnanci D MD Zákonné sociální pojištění D 4) ) Obrat 0 Obrat Obrat Obrat 0 KÚR KS KS ÚZaZ

11 MD Zboží na skladě D MD Aktivace materiálu a zboží D PS 0 15) b) ) Obrat 0 Obrat ) ÚZaZ KS ) Obrat Obrat MD Aktivace vnitropod. služeb D KS KÚR ) Obrat 0 Obrat MD Pořízení zboží D ÚZaZ KS b) ) ) ) MD Zboží na cestě D 18) PS ) Obrat Obrat Obrat 0 Obrat KS 0 KÚR 0 KS 0 KÚR 0 MD Konečný účet rozvažný (KÚR) D Samostatné movité věci Základní kapitál Materiál na skladě Dodavatelé Materiál na cestě Zaměstnanci Výrobky Krátkodobé bankovní úvěry Zboží na skladě a v prodejnách Zůčtování s institucemi soc. a zdr. poj Odběratelé Oprávky k SMV Pokladna ,50 Dohadné položky pasivní Bankovní účty Zisk DPH ,50 Obrat Obrat MD Účet zisků a ztrát (ÚZaZ) D Spotřeba materiálu Tržby za zboží Spotřeba energie Změna stavu výrobků Prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Mzdové náklady Aktivace vnitropodnikových služeb Zákonné sociální pojištění Tržby z prodeje materiálu Prodaný materiál Odpisy Obrat Obrat KÚR Zisk

12 Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty A Rozvaha TESPO, a. s. k x v Kč P Samostatné movité věci a soubory MV Základní kapitál Materiál Výsledek hospodaření běžného účetního období Výrobky Závazky z obchodních vztahů Zboží Závazky vůči zaměstnanůcm Pohledávky z obchodních vztahů Závazky ze soc. zabez. a zdrav. pojištění Stát - daňové pohledávky ,50 Krátkodobé bankovní úvěry Peníze ,50 Dohadné položky pasivní Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty TESPO, a. s., druhové členění Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Spotřeba materiálu a energie Přidaná hodnota Mzdové náklady Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje materiálu Prodaný materiál Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období

13 PŘÍKLAD Č. 4 Společnost s ručením omezeným ALO, plátce DPH, se zabývá výrobou sladkého pečiva. Na počátku účetního období měla společnost následující stavy zásob: Mouka... Kč ,- Cukr... Kč ,- Tuky... Kč ,- Ovoce... Kč ,- Obaly... Kč ,- Droždí... Kč ,- Sladké pečivo... Kč ,- Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) FAP nákup mouky smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- 2) VPD doprava mouky neplátcem DPH... Kč 9 500,- 3) FAP nákup cukru smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- - nákup tuků smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- - nákup droždí smluvní cena... Kč 6 000,- - DPH 9 %... Kč..,- 4) Příjemka na sklad přijata mouka... Kč..,- - cukr... Kč..,- - tuky... Kč..,- - droždí... Kč..,- 5) VBÚ úhrada faktury z účetního případu č. 3)... Kč..,- 6) FAP nákup ovoce od dodavatele z Černé Hory v hodnotě EUR 1 230,- (kurz ČNB k datu uskutečnění hospodářské operace 24,95Kč/1 EUR)... Kč..,- 7) Celní deklarace clo 2 % z hodnoty zásilky... Kč..,- 8) VÚD DPH na vstupu 9%... Kč..,- 9) Příjemka ovoce převzato na sklad materiálu... Kč..,- 10) Výdejka spotřeba mouky... Kč ,- - cukru... Kč ,- - tuků... Kč ,- - ovoce... Kč ,- - droždí... Kč 9 000,- - obalů... Kč ,- 11) VÚD na sklad převedeno pečivo... Kč ,- 12) VPD nákup obalů smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč..,- 13) VÚD vlivem vichřice došlo k poškození střechy a poničení zásob materiálu v následující výši mouka... Kč ,- - cukr... Kč ,- 14) Příjemka obaly převzaty na sklad... Kč..,- 15) FAV prodej pečiva obchodnímu řetězci smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- 16) Výdejka úbytek prodaného pečiva v hodnotě... Kč ,- 17) VBÚ úhrada FAP za ovoce (kurz 25,10 Kč/1 EUR)... Kč..,-

14 ÚKOL: 1) Zaúčtujte dané účetní operace do deníku metodou A, pro jednotlivé druhy materiálu zvolte vhodné analytické účty. 2) Otevřete příslušné analytické účty zásob, zaúčtujte na tyto účty výše uvedené účetní operace a zjistěte konečné účetní stavy těchto účtů. 3) Dle inventury byly zjištěny následující stavy zásob: Mouka... Kč ,- Cukr... Kč ,- Tuky... Kč ,- Droždí... Kč ,- Ovoce... Kč ,- Obaly... Kč ,- Sladké pečivo... Kč ,- Zjistěte případné inventarizační rozdíly a tyto následně zaúčtujte do deníku. Pouze u mouky a cukru jsou stanoveny normy přirozených úbytků a to ve výši 2 % z celkové spotřeby. Veškerá manka nad normu byla předepsána skladníkovi k náhradě. 4) V rámci inventarizace bylo rovněž prověřeno, zda trvají podmínky pro tvorbu opravných položek. Opravná položka u obalů v hodnotě 5000 Kč byla zúčtována, neboť obaly nabyly původní hodnoty. Došlo též ke zrušení opravné položky u mouky v hodnotě Kč, protože snížení hodnoty mouky nabylo trvalého charakteru. Nově byla vytvořena také opravná položka u cukru v hodnotě Kč. Pojišťovna rovněž do konce účetního období neoznámila výši náhrady za zásoby zničené v důsledku živelné pohromy. Zaúčtujte tyto hospodářské operace do deníku. ŘEŠENÍ: Deník (metoda A) Analytické účty zásob Inventarizační rozdíly Opravné položky a škoda ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 4

15 Deník (metoda A) Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 FAP nákup mouky - smluvní cena nákup mouky - DPH 9 % / VPD doprava mouky nákup cukru - smluvní cena nákup cukru - DPH 9 % / FAP nákup tuků - smluvní cena nákup tuků - DPH 9 % / nákup droždí - smluvní cena nákup droždí - DPH 9 % / mouka přijata na sklad / Příjemka cukr přijat na sklad / tuky přijaty na sklad / droždí přijato na sklad / VBÚ úhrada faktury za materiál FAP nákup ovoce , Celní deklarace clo z dovezené ovoce 613, VÚD DPH 9 % z dovozeného ovoce 2 817,20 343/ Příjemka ovoce převzato na sklad materiálu ,27 112/ spotřeba mouky /100 spotřeba cukru /200 spotřeba tuků / Výdejka spotřeba ovoce /500 spotřeba droždí /400 spotřeba obalů / VÚD na sklad převedeno pečivo VPD nákup obalů - smluvní cena nákup obalů - DPH 19 % / VÚD škoda na zásobách mouky /100 škoda na zásobách cukru / Příjemka obaly převzaty na sklad / FAV prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % / Výdejka úbytek prodaného pečiva VBÚ úhrada faktury za ovoce , kurzová ztráta 184,

16 Analytické účty zásob MD 112/100 Materiál na skladě - mouka D MD 112/400 Materiál na skladě - droždí D PS ) PS ) ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KÚS KÚS MD 112/200 Materiál na skladě - cukr D MD 112/500 Materiál na skladě - ovoce D PS ) PS ) ) ) ) ,27 Obrat Obrat Obrat ,27 Obrat KÚS KÚS ,27 MD 112/300 Materiál na skladě - tuky D MD 112/600 Materiál na skladě - obaly D PS ) PS ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KÚS KÚS MD Sladké pečivo D PS ) ) Obrat Obrat KÚS

17 Inventarizační rozdíly Druh zásob Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Inventarizační rozdíl Mouka Cukr Tuky Droždí Ovoce ,27 47,73 Obaly Sladké pečivo druh zásob norma přirozeného úbytku manko nad normu mouka cukr Manko nad normu celkem = = Kč 2 650,- Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 18 VÚD manko do normy - mouka /100 manko do normy - cukr /200 manko nad normu - mouka /100 manko nad normu - tuky / VÚD přebytek - droždí / přebytek - ovoce 47,73 112/ manko nad normu - obaly /600 manko nad normu - sladké pečivo VÚD předpis manka k náhradě Opravné položky a škoda Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 21 VÚD zrušení opravné položky u obalů VÚD zrušení opravné položky u mouky VÚD trvalé snížení hodnoty u mouky / VÚD tvorba opravné položky u cukru VÚD pojišťovna neoznámila výši náhady škody

18 PŘÍKLAD Č. 5 Společnost s ručením omezeným Golem, plátce DPH, se zabývá výrobou textilu. Podnik oceňuje materiál v rámci analytické evidence v předem stanovené ceně pořízení s oddělenou evidencí odchylek od skutečné ceny a s oddělenou evidencí vedlejších nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podnik si stanovil předem stanovenou cenu na 150 Kč/m látky. Během účetního období došlo k následujícím hospodářským operacím týkajících se materiálových zásob: 1) FAP nákup látek smluvní cena 200 m po 148 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 2) VPD provize za nakoupené látky... Kč 5 000,- 3) FAP doprava látek smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) Příjemka látky převzaty do skladu materiálu... Kč...,- 5) FAP nákup látek smluvní cena 120 m po 152 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) VPD doprava látek od neplátce DPH... Kč 8 600,- 7) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu... Kč...,- 8) Výdejka spotřebováno 150 m látky... Kč...,- 9) FAP nákup látek smluvní cena 180 m po 151 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 10) VPD doprava látek od neplátce DPH... Kč 7 500,- 11) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu... Kč...,- 12) Výdejka spotřebováno 175 m látky... Kč...,- ÚKOL: 1) Zachyťte změny stavu materiálu na příslušné analytické účty. Výpočty zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou A na příslušné syntetické účty zásob. ŘEŠENÍ: Analytické účty zásob Deník (metoda A)

19 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 Analytické účty zásob MD 112/100 Materiál na skladě - předem stanovená cena D MD 112/200 Materiál na skladě - odchylky D 4) ) ) 240 4) 400 7) ) ) ) 47,25 11) ) 74, ,25 447, MD 112/200 Materiál na skladě - vedlejší náklady D 4) ) ,25 7) ) ,88 11) % odchylek = (počáteční stav odchylek + přírustek odchylek) / (počáteční stav materiálu v předem stanovené ceně + přírůstek materiálu v předem stanovené ceně) * 100 výše odchylek případající na spotřebovaný materiál = (spotřeba materiálu v předem stanovené ceně * % odchylek) / 100 % vedlejších nákladů = (vedlejší náklady/ materiál v předem stanovené ceně) * 100 výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (spotřeba materiálu v předem stanovené ceně * % vedlejších nákladů) /100 výpočet podílu odchylky a vedlejších nákladů připadajících na výdejku látek z účetního případu 8) % odchylek = ( ) / ( ) *100 = -0,33% výše odchylek připadající na spotřebovaný materiál = (-0,33% * 22500)/100 = -74,25 % vedlejších nákladů = ( )/( )*100 53,33% výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (53,33% * 22500)/100 = 11999,25 výpočet podílu odchylky a vedlejších nákladů připadajících na výdejku látek z účetního případu 12) % odchylek = ( (-74,25))/( )*100 = 0,18 % výše odchylek připadající na spotřebovaný materiál = (0,18% * 26250)/100 = 47,25 % vedlejších nákladů = ( ,25)/( )*100 = 40,19 % výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (40,19% * 26250)/100 = 10549,88

20 Deník (metoda A) Účet Doklad Popis hospodářské operace Kč MD D nákup látek - smluvní cena ) FAP nákup látek - DPH 19 % / ) VPD provize za nakoupené látky ) FAP doprava látek - smluvení cena doprava látek - DPH 19 % / ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) FAP nákup látek - smluvní cena nákup látek - DPH 19 % / ) VPD doprava látek od neplátce DPH ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) Výdejka spotřebováno 150 m látky ) FAP nákup látek - smluvní cena nákup látek - DPH 19 % / ) VPD doprava látek od neplátce DPH ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) Výdejka spotřebováno 175 m látky ,

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Účtování zboží výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Účtování

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook

Zaúčtování inventarizačních rozdílů video.notebook Inventura: zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni (např. inventura ve skladu materiálu k 31.12.). Členění: a) fyzická inventura : provádí se u majetku hmotné povahy, např. materiál

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2006 Autor: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2008 Autorka: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Milana Otrusinová Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění

8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění 8. Výsledek hospodaření a jeho zdanění Obsah kapitoly: Výsledek hospodaření výpočet (účet zisků a ztrát) Zisk, ztráta Členění výsledku hospodaření Účetní výsledek hospodaření Disponibilní výsledek hospodaření

Více

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ

ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH: Seznam použité literatury... 3 1. Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy... 4 2. Cestovní náhrady...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha 1.1 (8 bodů) Firma PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST ZNOJMO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v březnu 2011 autobus KAROSA za 3 600 000 Kč. Na nákup autobusu

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více