PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-"

Transkript

1 PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 2) VPD nákup kancelářského materiálu, který byl ihned spotřebován cena včetně DPH 19 %... Kč 2 900,- 3) Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod., ve výši... Kč ,- 4) VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů po 850,-/ks... Kč...,- 5) FAP nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 7) Výdejka vyskladnění prodaných stolů... Kč...,- 8) VÚD zúčtování zálohy na nákup dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 9) FAP doprava dřeva smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 10) VPD provize zprostředkovateli za nákup dřeva... Kč 2 000,- 11) Příjemka dřevo převzato na sklad... Kč...,- 12) VBÚ úhrada faktury za prodané stoly... Kč...,- - úhrada faktury za dřevo... Kč...,- - úhrada faktury za dopravu dřeva... Kč...,- ÚKOL: 1) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou A. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou B a doplňte chybějící účetní operace na konci účetního období. Počáteční stav materiálu činil Kč ,- a konečný stav materiálu činil Kč ,-. Počáteční stav výrobků činil Kč ,- a konečný stav výrobků činil Kč ŘEŠENÍ: Metoda A Metoda B

2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 1 Metoda A Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 2 VBÚ VPD záloha na dřevo - smluvní cena záloha na dřevo - DPH 19 % / nákup kancelářského materiálu - sml. cena nákup kancelářského materiálu - DPH 19 % / Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů FAP FAV nákup dřeva - smluvní cena nákup dřeva - DPH 19 % / prodej 40 ks stolů - smluvní cena prodej 40 ks stolů - DPH 19 % /100 7 Výdejka vyskladnění prodaných stolů VÚD FAP doprava dřeva - smluvní cena doprava dřeva - DPH 19 % / zúčtování zálohy na dřevo - smluvní cena zúčtování zálohy na dřevo - DPH 19 % / VPD provize za nákup dřeva Příjemka dřevo převzato na sklad úhrada faktury za prodané stoly VBÚ úhrada doplatku faktury za dřevo úhrada faktury za dopravu dřeva

3 Metoda B Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 VBÚ záloha na dřevo - smluvní cena záloha na dřevo - DPH 19 % / VPD nákup kancelářského materiálu - sml. cena nákup kancelářského materiálu - DPH 19 % / Výdejka spotřeba dřeva, lepidla, apod. neúčtuje se 4 VÚD na sklad výrobků převedeno 100 ks stolů neúčtuje se 5 FAP nákup dřeva - smluvní cena nákup dřeva - DPH 19 % / FAV prodej 40 ks stolů - smluvní cena prodej 40 ks stolů - DPH 19 % /100 7 Výdejka vyskladnění prodaných stolů neúčtuje se 8 VÚD zúčtování zálohy na dřevo - smluvní cena zúčtování zálohy na dřevo - DPH 19 % /110 9 FAP doprava dřeva - smluvní cena doprava dřeva - DPH 19 % / VPD provize za nákup dřeva Příjemka dřevo převzato na sklad neúčtuje se úhrada faktury za prodané stoly VBÚ úhrada doplatku faktury za dřevo úhrada faktury za dopravu dřeva VÚD zúčtování počátečního stavu materiálu VÚD zúčtování počátečního stavu výrobků VÚD zaúčtování konečného stavu materiálu VÚD zaúčtování konečného stavu výrobků

4 PŘÍKLAD Č. 2 Během měsíce dubna došlo v účetní jednotce k následujícím účetním operacím týkajících se materiálových zásob, které jsou zobrazeny v následující skladní kartě. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav , P1 Příjem V1 Výdej P2 Příjem 50 48, P3 Příjem V2 Výdej P4 Příjem , V3 Výdej 80 ÚKOL: 1) Proveďte ocenění materiálových zásob metodou FIFO. 2) Proveďte ocenění materiálových zásob váženým aritmetickým průměrem klouzavým. 3) Proveďte ocenění materiálových zásob váženým aritmetickým průměrem periodickým, jestliže se výdeje v dubnu oceňují průměrnou cenou za měsíc březen, jež činila 51,70 Kč. 4) Zjistěte průměrnou cenu nakupovaných zásob za měsíc duben. Zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. ŘEŠENÍ: Metoda FIFO Vážený aritmetický průměr klouzavý Vážený aritmetický průměr periodický Průměrná cena zásob za měsíc duben

5 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 2 Metoda FIFO Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , , P2 Příjem , ,00 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , , P4 Příjem , ,00 51, V3 Výdej , ,00 V1 = 200*52,5 + 50*50 = V2 = 100* *48,5 + 20*53 = 8485 V3 = 40* *51,5 = 4180 Vážený aritmetický průměr klouzavý Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Množství v Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , ,86 51, P2 Příjem , ,86 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , ,21 51, P4 Příjem , ,21 51, V3 Výdej , ,66 51,44 průměrná cena V1 = 18000/350 = 51,43 průměrná cena V2 = 10747,86/210 = 51,18 průměrná cena V3 = 11832,21/230 = 51,44

6 Vážený aritmetický průměr periodický Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství v MJ Množství v Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba Cena za MJ 1.4. VÚD Počáteční stav ,00 52, P1 Příjem , , V1 Výdej , ,00 51, P2 Příjem , ,00 48, P3 Příjem , , V2 Výdej , ,00 51, P4 Příjem , ,00 51, V3 Výdej , ,00 51,7 Průměrná cena zásob za měsíc duben průměrná cena za měsíc duben = (150* *48,5 + 60* *51,5) / ( ) = 50, ,87 Kč PŘÍKLAD Č. 3 Akciová společnost TESPO, plátce DPH, se zabývá výrobou koberců. Tyto koberce prodává se své prodejně, ve které prodává ještě doplňkový sortiment. Na počátku účetního období má společnost na vybraných účtech tyto počáteční stavy: Pokladna... Kč ,- Bankovní účty... Kč ,- Materiál na skladě... Kč ,- Výrobky... Kč ,- Zboží na skladě... Kč ,- Zboží na cestě... Kč ,- Odběratelé... Kč ,- Dodavatelé... Kč ,- Krátkod. bankovní úvěry... Kč ,- Dohadné položky pasivní... Kč ,- Samostatné movité věci... Kč ,- Základní kapitál... Kč...,- Oprávky k sam. mov. věcem... Kč ,- Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) Výdejka spotřeba materiálu... Kč ,- 2) Příjemka na sklad převzato zboží vyfakturováno v minulém roce... Kč ,- 3) FAP spotřeba energie smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) Zúčtovací a výplatní listina předpis hrubých mezd zaměstnanců... Kč ,- 5) FAP nákup materiálu z minulého účetního období smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) VÚD zákonné sociální pojištění 35 % z hrubých mezd... Kč...,- 7) VÚD odpisy strojů... Kč ,- 8) VÚD na sklad převedeno 500 ks koberců za Kč 500,-/ks... Kč...,- 9) FAV prodej nepotřebného materiálu smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,-

7 10) Výdejka úbytek prodaného materiálu... Kč ,- 11) Převodka 50 ks koberců převedeno do podnikové prodejny v ceně Kč 500,-/ks a) úbytek hotových výrobků... Kč...,- b) přírůstek zboží na skladě... Kč...,- 12) VÚD přeprava koberců vlastním autem... Kč 1 500,- 13) Příjemka zboží převzato na sklad... Kč...,- 14) PPD prodej 5 ks koberců po Kč 750,-/ks cena bez DPH... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 15) Výdejka úbytek prodaných koberců oceněno ve vlastních nákladech... Kč...,- 16) Příjemka do podnikové prodejny převzato zboží... Kč ,- 17) FAP nákup materiálu smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- ÚKOL: 1) Sestavte počáteční rozvahu a vypočítejte základní kapitál. 2) Zaúčtujte dané účetní operace do deníku metodou A, včetně uzávěrkových operací. 3) Zaúčtujte dané účetní operace do hlavní knihy metodou A, a to včetně otevření a uzavření účtů a zjištění výsledku hospodaření. 4) Sestavte rozvahu a výkaz zisku a ztráty na konci účetního období. ŘEŠENÍ: Počáteční rozvaha Deník (metoda A) Hlavní kniha (metoda A) Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 3 Počáteční rozvaha A Rozvaha TESPO, a. s. k x v Kč P Samostatné movité věci a soubory MV Základní kapitál Materiál Závazky z obchodních vztahů Výrobky Krátkodobé bankovní úvěry Zboží Dohadné položky pasivní Pohledávky z obchodních vztahů Peníze Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem

8 Deník (metoda A) Účet MD D 1 Výdejka spotřeba materiálu , Příjemka na sklad převzato zboží z minulého roku , spotřeba energie - smluvní cena , FAP spotřeba energie - DPH 19 % 3 800,00 343/ ZVL předpis hrubých mezd , materiál přijatý v min. roce - smluvní cena , materiál přijatý v min. roce - DPH 19 % ,00 343/ VÚD zákonné sociální pojištění , VÚD odpisy strojů , VÚD převod výrobků na sklad , prodej nepotřebného materiálu - smluvní cena , prodej nepotřebného materiálu - DPH 19 % 4 180, / Výdejka úbytek prodaného materiálu , Převodka a) úbytek hotových výrobků , b) přírůstek zboží na skladě , VÚD přeprava koberců vlastním autem 1 500, Příjemka zboží převzato na sklad , prodej koberců - cena bez DPH 3 750, PPD prodej koberců - DPH 19 % 712, / Výdejka úbytek prodaných koberců 2 500, Příjemka příjem zboží , FAP Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč 5 FAP 9 FAV nákup materiálu - smluvní cena , nákup materiálu - DPH 19 % 8 550,00 343/ VÚD nevyfakturované zboží , VÚD materiál na cestě ,

9 Hlavní kniha (metoda A) MD Počáteční účet rozvažný D Základní kapitál Samostatné movité věci Dodavatelé Materiál na skladě Krátkodobé bankovní úvěry Výrobky Oprávky k SMV Zboží na skladě a v prodejnách Dohadné položky pasivní Zboží na cestě Odběratelé Pokladna Bankovní účty Obrat Obrat MD Bankovní účty D MD Dodavatelé D PS PS Obrat 0 Obrat 0 3) KS KÚR ) ) MD Pokladna D Obrat 0 Obrat PS KÚR KS ) 4 462,50 Obrat 4 462,50 Obrat 0 KS ,50 KÚR a) ) MD Odběratelé D PS ) Obrat Obrat ÚZaZ KS Obrat Obrat 0 PS a) KS KÚR ) MD Materiál na skladě D PS ) ) Obrat 0 Obrat PS Obrat Obrat KS KÚR KS KÚR Obrat 0 Obrat 0 MD Základní kapitál D PS MD Změna stavu výrobků D MD Výrobky D MD Samostatné movité věci D KS KÚR MD Krátkodobé bankovní úvěry Obrat 0 Obrat 0 PS KÚR KS Obrat 0 Obrat 0 KÚR KS D

10 MD Odpisy D 7) Obrat Obrat 0 1) KS ÚZaZ Obrat Obrat 0 MD 343/100 - DPH 19 % D 3) ) MD Spotřeba materiálu D KS ÚZaZ MD Dohadné položky pasivní D 5) ) 712,50 5) PS ) ) Obrat Obrat 4 892,50 Obrat Obrat KS ,50 kúr ,50 KÚR KS MD Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj. D MD Pořízení materiálu D 6) ) ) Obrat 0 Obrat Obrat Obrat KÚR KS KS 0 KÚR 0 MD Prodaný materiál D MD Oprávky k SMV D 10) PS Obrat Obrat 0 7) KS ÚZaZ Obrat 0 Obrat KÚR KS MD Materiál na cestě D 19) MD Tržby z prodeje materiálu D Obrat Obrat 0 9) KS KÚR Obrat 0 Obrat ÚZaZ KS MD Spotřeba energie D MD Tržby za prodané zboží D 3) ) Obrat Obrat 0 Obrat 0 Obrat KS ÚZaZ ÚZaZ KS MD Mzdové náklady D MD Prodané zboží D 4) ) Obrat Obrat 0 Obrat Obrat 0 KS ÚZaZ KS ÚZaZ MD Zaměstnanci D MD Zákonné sociální pojištění D 4) ) Obrat 0 Obrat Obrat Obrat 0 KÚR KS KS ÚZaZ

11 MD Zboží na skladě D MD Aktivace materiálu a zboží D PS 0 15) b) ) Obrat 0 Obrat ) ÚZaZ KS ) Obrat Obrat MD Aktivace vnitropod. služeb D KS KÚR ) Obrat 0 Obrat MD Pořízení zboží D ÚZaZ KS b) ) ) ) MD Zboží na cestě D 18) PS ) Obrat Obrat Obrat 0 Obrat KS 0 KÚR 0 KS 0 KÚR 0 MD Konečný účet rozvažný (KÚR) D Samostatné movité věci Základní kapitál Materiál na skladě Dodavatelé Materiál na cestě Zaměstnanci Výrobky Krátkodobé bankovní úvěry Zboží na skladě a v prodejnách Zůčtování s institucemi soc. a zdr. poj Odběratelé Oprávky k SMV Pokladna ,50 Dohadné položky pasivní Bankovní účty Zisk DPH ,50 Obrat Obrat MD Účet zisků a ztrát (ÚZaZ) D Spotřeba materiálu Tržby za zboží Spotřeba energie Změna stavu výrobků Prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Mzdové náklady Aktivace vnitropodnikových služeb Zákonné sociální pojištění Tržby z prodeje materiálu Prodaný materiál Odpisy Obrat Obrat KÚR Zisk

12 Konečná rozvaha a Výkaz zisku a ztráty A Rozvaha TESPO, a. s. k x v Kč P Samostatné movité věci a soubory MV Základní kapitál Materiál Výsledek hospodaření běžného účetního období Výrobky Závazky z obchodních vztahů Zboží Závazky vůči zaměstnanůcm Pohledávky z obchodních vztahů Závazky ze soc. zabez. a zdrav. pojištění Stát - daňové pohledávky ,50 Krátkodobé bankovní úvěry Peníze ,50 Dohadné položky pasivní Účty v bankách Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty TESPO, a. s., druhové členění Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Spotřeba materiálu a energie Přidaná hodnota Mzdové náklady Náklady na soc. zabezpečení a zdr. pojištění Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje materiálu Prodaný materiál Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období

13 PŘÍKLAD Č. 4 Společnost s ručením omezeným ALO, plátce DPH, se zabývá výrobou sladkého pečiva. Na počátku účetního období měla společnost následující stavy zásob: Mouka... Kč ,- Cukr... Kč ,- Tuky... Kč ,- Ovoce... Kč ,- Obaly... Kč ,- Droždí... Kč ,- Sladké pečivo... Kč ,- Během účetního období došlo k následujícím účetním operacím: 1) FAP nákup mouky smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- 2) VPD doprava mouky neplátcem DPH... Kč 9 500,- 3) FAP nákup cukru smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- - nákup tuků smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- - nákup droždí smluvní cena... Kč 6 000,- - DPH 9 %... Kč..,- 4) Příjemka na sklad přijata mouka... Kč..,- - cukr... Kč..,- - tuky... Kč..,- - droždí... Kč..,- 5) VBÚ úhrada faktury z účetního případu č. 3)... Kč..,- 6) FAP nákup ovoce od dodavatele z Černé Hory v hodnotě EUR 1 230,- (kurz ČNB k datu uskutečnění hospodářské operace 24,95Kč/1 EUR)... Kč..,- 7) Celní deklarace clo 2 % z hodnoty zásilky... Kč..,- 8) VÚD DPH na vstupu 9%... Kč..,- 9) Příjemka ovoce převzato na sklad materiálu... Kč..,- 10) Výdejka spotřeba mouky... Kč ,- - cukru... Kč ,- - tuků... Kč ,- - ovoce... Kč ,- - droždí... Kč 9 000,- - obalů... Kč ,- 11) VÚD na sklad převedeno pečivo... Kč ,- 12) VPD nákup obalů smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč..,- 13) VÚD vlivem vichřice došlo k poškození střechy a poničení zásob materiálu v následující výši mouka... Kč ,- - cukr... Kč ,- 14) Příjemka obaly převzaty na sklad... Kč..,- 15) FAV prodej pečiva obchodnímu řetězci smluvní cena... Kč ,- - DPH 9 %... Kč..,- 16) Výdejka úbytek prodaného pečiva v hodnotě... Kč ,- 17) VBÚ úhrada FAP za ovoce (kurz 25,10 Kč/1 EUR)... Kč..,-

14 ÚKOL: 1) Zaúčtujte dané účetní operace do deníku metodou A, pro jednotlivé druhy materiálu zvolte vhodné analytické účty. 2) Otevřete příslušné analytické účty zásob, zaúčtujte na tyto účty výše uvedené účetní operace a zjistěte konečné účetní stavy těchto účtů. 3) Dle inventury byly zjištěny následující stavy zásob: Mouka... Kč ,- Cukr... Kč ,- Tuky... Kč ,- Droždí... Kč ,- Ovoce... Kč ,- Obaly... Kč ,- Sladké pečivo... Kč ,- Zjistěte případné inventarizační rozdíly a tyto následně zaúčtujte do deníku. Pouze u mouky a cukru jsou stanoveny normy přirozených úbytků a to ve výši 2 % z celkové spotřeby. Veškerá manka nad normu byla předepsána skladníkovi k náhradě. 4) V rámci inventarizace bylo rovněž prověřeno, zda trvají podmínky pro tvorbu opravných položek. Opravná položka u obalů v hodnotě 5000 Kč byla zúčtována, neboť obaly nabyly původní hodnoty. Došlo též ke zrušení opravné položky u mouky v hodnotě Kč, protože snížení hodnoty mouky nabylo trvalého charakteru. Nově byla vytvořena také opravná položka u cukru v hodnotě Kč. Pojišťovna rovněž do konce účetního období neoznámila výši náhrady za zásoby zničené v důsledku živelné pohromy. Zaúčtujte tyto hospodářské operace do deníku. ŘEŠENÍ: Deník (metoda A) Analytické účty zásob Inventarizační rozdíly Opravné položky a škoda ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 4

15 Deník (metoda A) Deník Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 1 FAP nákup mouky - smluvní cena nákup mouky - DPH 9 % / VPD doprava mouky nákup cukru - smluvní cena nákup cukru - DPH 9 % / FAP nákup tuků - smluvní cena nákup tuků - DPH 9 % / nákup droždí - smluvní cena nákup droždí - DPH 9 % / mouka přijata na sklad / Příjemka cukr přijat na sklad / tuky přijaty na sklad / droždí přijato na sklad / VBÚ úhrada faktury za materiál FAP nákup ovoce , Celní deklarace clo z dovezené ovoce 613, VÚD DPH 9 % z dovozeného ovoce 2 817,20 343/ Příjemka ovoce převzato na sklad materiálu ,27 112/ spotřeba mouky /100 spotřeba cukru /200 spotřeba tuků / Výdejka spotřeba ovoce /500 spotřeba droždí /400 spotřeba obalů / VÚD na sklad převedeno pečivo VPD nákup obalů - smluvní cena nákup obalů - DPH 19 % / VÚD škoda na zásobách mouky /100 škoda na zásobách cukru / Příjemka obaly převzaty na sklad / FAV prodej pečiva - smluvní cena prodej pečiva - DPH 9 % / Výdejka úbytek prodaného pečiva VBÚ úhrada faktury za ovoce , kurzová ztráta 184,

16 Analytické účty zásob MD 112/100 Materiál na skladě - mouka D MD 112/400 Materiál na skladě - droždí D PS ) PS ) ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KÚS KÚS MD 112/200 Materiál na skladě - cukr D MD 112/500 Materiál na skladě - ovoce D PS ) PS ) ) ) ) ,27 Obrat Obrat Obrat ,27 Obrat KÚS KÚS ,27 MD 112/300 Materiál na skladě - tuky D MD 112/600 Materiál na skladě - obaly D PS ) PS ) ) ) Obrat Obrat Obrat Obrat KÚS KÚS MD Sladké pečivo D PS ) ) Obrat Obrat KÚS

17 Inventarizační rozdíly Druh zásob Skutečný stav v Kč Účetní stav v Kč Inventarizační rozdíl Mouka Cukr Tuky Droždí Ovoce ,27 47,73 Obaly Sladké pečivo druh zásob norma přirozeného úbytku manko nad normu mouka cukr Manko nad normu celkem = = Kč 2 650,- Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 18 VÚD manko do normy - mouka /100 manko do normy - cukr /200 manko nad normu - mouka /100 manko nad normu - tuky / VÚD přebytek - droždí / přebytek - ovoce 47,73 112/ manko nad normu - obaly /600 manko nad normu - sladké pečivo VÚD předpis manka k náhradě Opravné položky a škoda Doklad Popis hospodářské operace Kč Účet MD D 21 VÚD zrušení opravné položky u obalů VÚD zrušení opravné položky u mouky VÚD trvalé snížení hodnoty u mouky / VÚD tvorba opravné položky u cukru VÚD pojišťovna neoznámila výši náhady škody

18 PŘÍKLAD Č. 5 Společnost s ručením omezeným Golem, plátce DPH, se zabývá výrobou textilu. Podnik oceňuje materiál v rámci analytické evidence v předem stanovené ceně pořízení s oddělenou evidencí odchylek od skutečné ceny a s oddělenou evidencí vedlejších nákladů souvisejících s jeho pořízením. Podnik si stanovil předem stanovenou cenu na 150 Kč/m látky. Během účetního období došlo k následujícím hospodářským operacím týkajících se materiálových zásob: 1) FAP nákup látek smluvní cena 200 m po 148 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 2) VPD provize za nakoupené látky... Kč 5 000,- 3) FAP doprava látek smluvní cena... Kč ,- - DPH 19 %... Kč...,- 4) Příjemka látky převzaty do skladu materiálu... Kč...,- 5) FAP nákup látek smluvní cena 120 m po 152 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 6) VPD doprava látek od neplátce DPH... Kč 8 600,- 7) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu... Kč...,- 8) Výdejka spotřebováno 150 m látky... Kč...,- 9) FAP nákup látek smluvní cena 180 m po 151 Kč/m... Kč...,- - DPH 19 %... Kč...,- 10) VPD doprava látek od neplátce DPH... Kč 7 500,- 11) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu... Kč...,- 12) Výdejka spotřebováno 175 m látky... Kč...,- ÚKOL: 1) Zachyťte změny stavu materiálu na příslušné analytické účty. Výpočty zaokrouhlujte na 2 desetinná místa. 2) Zaúčtujte účetní operace do deníku metodou A na příslušné syntetické účty zásob. ŘEŠENÍ: Analytické účty zásob Deník (metoda A)

19 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Č. 5 Analytické účty zásob MD 112/100 Materiál na skladě - předem stanovená cena D MD 112/200 Materiál na skladě - odchylky D 4) ) ) 240 4) 400 7) ) ) ) 47,25 11) ) 74, ,25 447, MD 112/200 Materiál na skladě - vedlejší náklady D 4) ) ,25 7) ) ,88 11) % odchylek = (počáteční stav odchylek + přírustek odchylek) / (počáteční stav materiálu v předem stanovené ceně + přírůstek materiálu v předem stanovené ceně) * 100 výše odchylek případající na spotřebovaný materiál = (spotřeba materiálu v předem stanovené ceně * % odchylek) / 100 % vedlejších nákladů = (vedlejší náklady/ materiál v předem stanovené ceně) * 100 výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (spotřeba materiálu v předem stanovené ceně * % vedlejších nákladů) /100 výpočet podílu odchylky a vedlejších nákladů připadajících na výdejku látek z účetního případu 8) % odchylek = ( ) / ( ) *100 = -0,33% výše odchylek připadající na spotřebovaný materiál = (-0,33% * 22500)/100 = -74,25 % vedlejších nákladů = ( )/( )*100 53,33% výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (53,33% * 22500)/100 = 11999,25 výpočet podílu odchylky a vedlejších nákladů připadajících na výdejku látek z účetního případu 12) % odchylek = ( (-74,25))/( )*100 = 0,18 % výše odchylek připadající na spotřebovaný materiál = (0,18% * 26250)/100 = 47,25 % vedlejších nákladů = ( ,25)/( )*100 = 40,19 % výše vedlejších nákladů připadající na spotřebovaný materiál = (40,19% * 26250)/100 = 10549,88

20 Deník (metoda A) Účet Doklad Popis hospodářské operace Kč MD D nákup látek - smluvní cena ) FAP nákup látek - DPH 19 % / ) VPD provize za nakoupené látky ) FAP doprava látek - smluvení cena doprava látek - DPH 19 % / ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) FAP nákup látek - smluvní cena nákup látek - DPH 19 % / ) VPD doprava látek od neplátce DPH ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) Výdejka spotřebováno 150 m látky ) FAP nákup látek - smluvní cena nákup látek - DPH 19 % / ) VPD doprava látek od neplátce DPH ) Příjemka látky převzaty na sklad materiálu ) Výdejka spotřebováno 175 m látky ,

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y.

Více