Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014"

Transkript

1 Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství 4. čtvrtletí 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství celkem (průměr 2010 = 100) Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství energie (průměr 2010 = 100) Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100)

2 Metodické vysvětlivky Cenové indexy vstupů do zemědělství jsou od 1. čtvrtletí 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených z tržeb za rok U většiny skupin došlo ke změně složení reprezentantů, proto není zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Indexy jsou počítány k novému cenovému základu průměr roku 2010=100. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Čtvrtletní index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů), publikovaný do roku 1995, byl počítán na vahách objemů dodávek vybraných výrobků do zemědělství za rok V roce 1995 byl tento index podroben revizi a cenovým základem byl rok Následující revizí v roce 2002, při níž byl za cenový základ použit rok 2000 a váhové schéma vycházelo ze struktury nákladů zemědělství v roce 2000, se zavedl nový systém výpočtu cenového indexu vycházející z metodiky Eurostatu. Tento způsob výpočtu umožňuje porovnatelnost v cenové oblasti české zemědělské ekonomiky se státy Evropské unie. Eurostat od roku 1993 publikuje kombinovaný index cen vstupů, který je složen z indexu cen Výrobků a služeb pro běžnou spotřebu v zemědělství a indexu cen Výrobků a služeb přispívajících k zemědělským investicím. Je třeba zdůraznit, že podle definice index cen zemědělských výrobních prostředků nezahrnuje mzdy a mzdové náklady, nájmy a placené úroky. Do indexu cen vstupů jsou zahrnuty prodeje uvnitř odvětví a nákupy produktů rostlinné výroby a práce, související se zemědělstvím, na základě smlouvy. Zahrnut je i software a počítače, je vyloučen dovoz dobytka. Struktura tohoto kombinovaného indexu cen vstupů do zemědělství je zachována i po revizi v roce Pro výpočet nového revidovaného, cenového indexu bylo použito nové váhové schéma, vycházející z roku 2005, přičemž tento rok byl zvolen i za cenový základ. Při standardním výpočtu čtvrtletního indexu cen vstupů do zemědělství se používá vzorce typu Laspeyres, I 1/0 = p p 1 0 p p 0 0 q q 0 0 *100 kde p 1 = cena vykazovaného období, p 0 = cena základního období (rok 2005), p 0 q 0 = stálá váha v základním období (objem nákupu do zemědělství podle národních účtů za rok 2005). V publikaci jsou uvedeny čtvrtletní indexy cen vstupů do zemědělství k základům: stejné období předchozího roku = 100, průměr roku 2005 = 100, předchozí období = 100. Od 1. čtvrtletí 1998 jsou průměrné ceny vybraných výrobků a služeb, nakoupených subjekty zemědělské prvovýroby zjišťovány u prodejních dodavatelských organizací prostřednictvím statistických šetření Ceny Zem 1(2,3,4)-04. Průměrné ceny, vypočítané jako prostý aritmetický průměr cen za šetřené čtvrtletí z uvedených výkazů, jsou publikovány, pokud ceny šetřených cenových reprezentantů byly vykázány alespoň třemi respondenty.

3 Komentář Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 4. čtvrtletí roku 2014 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl o 0,3%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 0,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 3,8 %. K růstu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 nejvyšší mírou přispěl růst cen chemických prostředků a pesticidů (o 6,2 %) a umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 3,2 %). K poklesu cen vstupů do zemědělství ve 4. čtvrtletí 2014 došlo u cen elektřiny (o 11,5%) a maziv (o 11,4 %). Méně klesly ceny paliv na topení (o 5,4 %) a krmiv (o 3,4 %). V porovnání k výchozí základně roku 2010 se ceny vstupů zvýšily o 13,4%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství vzrostly o 14,0 % a ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic o 9,0 %. Nejvyšší cenový nárůst byl u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 28,7 %) a u krmiv (o 23,8 %). Dále byl cenový nárůst u služeb pro zemědělství (o 20,4 %) a u osiv a sadby (o 19,6 %). Méně se zvýšily ceny maziv (o 15,6 %), strojů pro zemědělství (o 13,0 %), veterinárních služeb (o 5,8 %) a chemických prostředků a pesticidů (o 4,8 %). Naopak k poklesu cen došlo u elektřiny (o 2,9%). V porovnání se 3. čtvrtletím roku 2014 se index cen vstupů do zemědělství snížil o 1,0%, neboť se snížily ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství o 1,1 %, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 0,3%. K poklesu cen došlo zejména u maziv (o 13,9%) a krmiv (o 3,7%). K růstu došlo u umělých hnojiv, půdních zlepšovacích prostředků (o 1,4%). Poznámka Pro dokreslení cenového vývoje u rozhodujících vstupů do zemědělství, které jsou šetřeny statistickým zjišťováním Ceny Zem 1 (2, 3, 4) 04, jsou publikovány zjištěné průměrné ceny vybraných druhů osiv a sadby, průmyslových krmiv a hnojiv, pesticidů a služeb pro zemědělce.

4 Tab.1: Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Input agricultural price indices (corresponding period of previous year = 100) Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. roku 1) poč. roku 1) poč. roku 1) 102,6 101,8 104,4 107,5 104,1 108,0 105,7 101,7 97,3 103,1 96,7 98,4 99,7 100,3 98,7 102,6 101,8 104,8 108,4 104,4 108,8 106,2 101,7 96,7 103,2 95,8 97,6 99,0 99,7 98,0 103,4 103,6 105,8 106,1 104,8 107,6 107,9 100,8 100,1 104,0 97,8 97,6 100,0 101,6 99,2 107,9 108,4 110,0 109,2 108,9 110,0 110,0 89,1 90,7 99,5 90,4 90,4 98,6 99,8 94,6 99,6 98,4 106,0 106,6 102,5 111,0 114,2 114,2 113,1 113,2 97,3 94,8 94,8 94,8 95,4 99,6 103,8 103,8 103,8 102,8 103,6 103,1 103,1 103,1 103,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 109,6 101,4 108,3 109,5 107,2 109,5 112,9 105,2 98,8 106,3 98,8 98,8 97,7 106,7 100,4 108,0 104,5 104,5 102,7 104,9 99,8 99,3 101,2 100,6 100,2 98,1 98,9 97,8 95,9 97,7 100,6 100,0 100,2 99,6 100,1 105,3 104,6 105,4 105,3 105,1 96,0 96,5 95,5 94,6 95,7 110,8 105,9 105,9 103,3 106,4 98,4 98,0 100,4 99,5 99,1 101,1 102,0 100,6 98,5 100,5 101,1 101,1 101,1 101,2 101,2 103,1 103,0 103,0 103,2 103,1 88,5 88,7 88,7 88,5 88,6 117,6 109,4 112,0 106,4 111,2 97,3 93,1 96,4 95,9 95,7 98,6 104,0 101,2 88,6 98,1 107,0 104,2 102,4 102,5 104,0 104,1 102,1 99,1 94,0 99,8 92,2 95,0 97,6 103,2 96,9 106,3 103,5 101,6 102,1 103,4 104,7 103,1 100,1 94,9 100,7 93,6 96,3 98,4 104,2 98,0 110,1 107,6 106,3 103,2 106,7 101,2 98,4 94,7 90,5 96,2 85,8 88,6 94,1 98,1 91,5 101,5 101,7 102,3 103,2 102,2 104,2 102,6 100,3 99,8 101,7 101,1 102,9 105,9 106,2 104,0 100,6 104,3 107,2 108,2 105,1 108,6 99,9 96,8 97,0 100,4 97,0 100,4 105,0 107,5 102,4 103,1 98,9 96,9 98,0 99,2 99,3 102,8 102,5 101,8 101,6 105,8 105,4 105,0 106,2 105,6 101,5 102,0 102,4 103,1 102,3 104,3 105,1 102,9 102,2 103,6 103,2 103,7 106,7 105,8 104,9 99,2 99,0 111,3 124,2 108,3 127,4 119,9 103,3 89,7 108,9 89,2 91,6 94,3 96,6 92,8 93,4 94,8 110,5 126,8 105,8 130,7 118,7 96,2 84,8 106,1 84,9 88,5 94,7 94,1 90,2 102,0 101,0 111,6 123,1 109,4 125,8 120,4 106,3 91,9 110,0 91,2 93,0 94,1 97,5 93,9 100,8 100,7 100,1 101,0 100,6 100,9 101,5 102,8 101,7 101,7 102,3 101,4 100,1 100,4 101,1 102,1 102,0 102,3 102,0 102,1 100,7 98,7 98,1 98,3 98,9 99,3 101,7 102,8 103,2 101,8 108,0 108,1 108,1 108,1 108,1 105,8 105,7 105,7 105,7 105,7 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 87,4 87,9 94,7 93,4 90,7 96,4 91,2 91,2 92,1 92,7 95,4 101,6 101,6 101,6 100,0 99,5 99,6 99,0 99,0 99,3 99,1 85,2 78,9 78,9 85,5 79,0 91,9 100,0 100,1 91,9 101,0 100,0 98,7 98,8 99,6 99,1 100,3 102,0 101,9 100,8 103,3 102,7 102,6 102,9 102,9 100,6 100,6 100,5 100,6 100,6 99,2 98,6 98,7 98,7 98,8 100,3 101,2 101,2 101,3 101,0 97,7 101,0 99,5 121,5 104,9 122,3 116,6 120,0 101,3 114,3 101,0 106,2 103,4 100,0 102,6 102,9 102,4 101,7 100,3 101,8 101,2 101,4 102,0 103,0 101,9 103,5 104,0 104,8 103,8 104,0 104,2 103,5 102,6 100,8 102,8 102,1 102,5 103,1 104,4 103,0 104,7 105,1 106,2 104,7 105,2 99,1 99,3 99,3 98,8 99,1 98,7 98,3 98,4 98,9 98,6 99,5 100,4 100,7 101,0 100,4 1) average from the begining of the year

5 Tab.2: Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Input agricultural price indices (average 2010 = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings váha 1 000,00 874,59 44,80 9,92 4,91 18,44 6,23 157,63 12,55 108,81 34,41 1,86 69,36 55,88 13,25 72,31 17,09 11,39 40,06 202,62 56,63 145,99 41,61 172,53 13,72 37,22 11,14 20,41 10,72 37,67 125,41 92,66 32,76 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year 2014 čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od čtvrtletí / quarter průměr od poč. poč. poč roku 1) roku 1) roku 1) 109,2 110,5 113,0 116,2 112,2 117,9 116,8 114,9 113,1 115,7 114,0 114,9 114,5 113,4 114,2 110,3 111,8 114,6 118,2 113,7 120,0 110,5 112,4 116,5 116,5 129,8 127,2 101,9 108,0 111,1 107,8 121,3 121,7 102,1 102,1 120,0 119,0 118,9 119,0 137,8 137,2 130,3 132,8 131,2 132,7 128,0 129,6 95,8 96,8 98,4 98,9 95,5 100,0 102,6 103,4 100,4 103,7 99,3 98,7 94,6 95,0 96,5 96,8 115,9 121,1 132,1 142,9 128,0 147,6 125,2 135,6 112,3 115,5 126,8 137,5 102,3 102,6 102,7 103,6 102,8 103,2 104,9 105,2 114,6 114,8 114,8 114,8 106,5 106,5 106,5 105,4 106,2 102,7 99,0 99,0 99,1 98,4 97,1 97,2 101,6 101,7 101,6 101,6 101,6 100,8 97,5 97,4 102,0 102,0 101,7 101,9 103,1 103,2 102,9 103,4 103,2 105,3 98,7 98,5 117,8 117,6 114,6 118,9 121,3 118,8 121,3 119,3 119,3 120,4 120,1 134,7 108,0 108,0 106,5 105,6 111,3 111,3 115,8 115,1 115,0 115,1 115,3 115,6 102,2 102,1 102,1 107,5 106,8 107,7 106,4 106,0 106,0 106,3 106,2 109,7 137,7 136,1 137,2 134,1 127,8 132,7 131,0 133,6 131,8 133,4 132,5 137,1 131,8 135,6 135,6 130,0 124,7 131,5 129,4 129,8 129,2 129,5 127,5 122,5 97,5 99,8 99,3 98,7 98,7 99,1 98,8 99,2 99,0 98,6 101,5 101,3 95,7 98,7 99,8 99,3 98,9 99,2 145,9 156,9 140,9 163,6 161,0 140,4 123,0 141,3 139,1 134,8 126,3 135,4 105,5 105,3 105,2 105,6 103,8 103,5 114,8 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 98,2 98,2 98,6 98,1 84,3 77,5 98,0 98,2 98,7 99,0 99,0 98,7 97,0 118,9 102,7 119,2 113,6 116,4 101,9 103,2 103,4 103,7 105,0 103,8 98,3 97,7 98,3 97,4 96,8 96,7 118,7 116,5 114,3 117,4 115,0 115,9 122,5 128,2 128,2 115,7 115,4 121,9 136,3 136,3 136,2 135,9 131,0 129,2 115,5 121,7 121,7 127,6 120,2 122,8 119,2 118,1 116,6 119,4 118,4 118,1 111,3 109,9 106,9 112,7 112,7 112,7 114,3 116,4 115,8 115,5 113,4 113,0 107,5 107,4 103,2 103,1 102,9 101,7 109,2 109,2 109,7 109,5 97,1 96,9 130,5 131,3 132,2 132,9 134,3 115,6 137,7 131,9 126,6 133,3 128,3 132,6 117,5 124,3 111,1 113,0 115,3 115,3 99,9 99,3 100,3 100,8 100,6 100,3 101,0 100,6 104,3 107,0 106,4 107,3 145,2 136,4 128,2 139,4 131,7 133,0 133,1 149,5 138,9 142,5 132,9 125,3 104,1 105,6 105,4 104,6 105,6 105,6 103,5 104,1 104,9 105,6 106,4 106,8 97,1 97,1 97,1 98,5 98,0 98,7 77,5 84,4 77,5 77,5 77,5 77,6 100,3 100,3 100,3 100,4 101,1 101,5 120,4 117,4 120,4 120,6 120,4 120,4 105,8 106,1 107,9 106,3 110,3 111,2 115,3 114,0 115,1 117,7 119,2 116,3 118,4 118,8 119,6 115,9 115,9 114,1 115,2 115,3 129,2 129,1 129,6 120,2 120,2 124,7 128,2 123,3 113,8 111,1 112,8 119,4 118,9 120,1 116,6 118,8 96,9 97,1 97,0 125,0 128,8 126,9 128,7 127,4 129,8 131,9 130,7 100,9 102,2 104,5 104,8 103,1 104,3 107,8 103,3 101,9 103,5 106,0 104,6 104,0 128,6 123,8 129,3 128,8 129,3 126,9 123,2 127,1 105,7 105,8 105,7 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4 98,7 98,7 98,5 101,4 101,4 101,6 101,9 101,6 101,5 101,6 101,4 106,8 107,5 108,7 109,0 108,0 112,7 113,0 111,8 96,6 96,9 96,9 97,2 97,4 97,6 118,3 111,3 102,7 128,8 113,7 106,3 134,9 105,9 77,5 120,5 97,3 1) average from the begining of the year

6 Tab.3: Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Input agricultural price indices (previous period = 100) Název VSTUPY CELKEM INPUT TOTAL Celkem výrobky a služby běžně spotř. v zem. Goods and services currently consumed in agr. Osiva a sadba Seeds and planting stock pšenice ozimá winter wheat ječmen jarní spring barley kukuřice maize řepka ozimá rape Energie a maziva Energy and lubricants Paliva na topení Fuels for heating Motorová paliva Motor fuels Elektřina Electricity Maziva Lubricants Umělá hnojiva, půdní zlepšovací prostředky Fertilisers and soil improvers Jednoduchá hnojiva Straight fertilisers Směsi hnojiv Compound fertilisers Chemické prostředky, pesticidy Plant protection products and pesticides Fungicidy Fungicides Insekticidy Insekticides Herbicidy Herbicides Krmiva Animal feedingstuffs Jednoduchá krmiva Straight feedingstuffs Krmné směsi Compound feedingstuffs Veterinární služby Veterinary expenses Ostatní výdaje Other goods and services Voda, její úprava a rozvod Water treatment and distribution Skladování a podpůrné služby v dopravě Warehousing and support services for transp. Telekomunikační služby Telecommunications services Neživotní pojištění Non-life insurance Právní a účetnické služby Law and accounting services Služby pro zemědělství Services for agriculture Celkem výrobky a služby přisp. do zem. investic Goods and services contributing to agr.investment Stroje a ostatní zařízení pro zemědělství Machinery and other equipment Budovy Buildings čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter průměrné čtvrtletí / quarter tempo tempo růstu růstu ,0 101,2 100,0 100,0 100,0 97,0 104,2 99,2 100,6 101,9 100,0 101,0 100,7 100,4 100,5 102,8 107,9 100,2 99,8 100,0 99,2 100,0 99,7 99,9 100,7 99,3 100,6 100,1 99,9 100,0 99,6 99,9 99,6 122,6 105,0 100,3 100,4 100,0 Rok 2012 / Year 2012 Rok 2013 / Year 2013 Rok 2014 / Year ,2 101,4 102,5 103,1 107,4 98,4 100,0 100,9 103,3 99,4 99,9 100,1 101,3 99,6 100,0 100,3 100,3 102,0 98,7 101,2 99,9 104,7 102,6 100,8 100,7 104,5 109,1 108,2 99,7 100,3 100,1 100,9 101,6 100,3 100,3 99,8 100,5 100,3 94,3 100,0 100,0 99,0 100,5 100,1 99,7 100,5 102,3 102,8 101,8 101,5 99,1 98,4 99,7 101,7 104,8 99,8 101,5 101,1 98,0 106,0 100,0 100,0 101,0 97,8 99,6 100,0 100,1 99,9 99,9 105,3 107,7 99,6 100,4 98,8 101,6 98,5 101,7 101,3 99,8 100,3 100,8 99,8 98,1 99,4 100,1 100,4 99,5 99,4 101,6 100,3 100,7 102,0 101,1 99,5 101,2 108,3 107,6 107,5 106,1 104,3 109,8 108,4 105,3 102,8 98,4 96,9 100,0 100,0 102,0 105,7 100,0 100,0 98,7 100,1 99,7 101,0 100,5 100,3 99,7 100,2 100,1 101,3 100,2 100,3 99,8 99,8 99,8 99,4 99,7 99,7 102,0 101,5 98,9 98,1 98,1 99,1 111,4 98,0 102,2 100,8 100,0 90,2 101,6 111,9 101,2 100,0 99,9 103,1 112,5 100,3 102,3 100,0 100,0 104,8 100,7 100,4 98,9 101,8 99,5 100,1 99,9 100,1 100,8 99,2 98,7 102,4 100,3 103,2 99,5 100,0 100,5 100,8 98,8 101,1 100,6 102,2 100,0 95,9 101,7 100,5 100,8 100,9 99,5 99,4 95,3 103,8 98,3 98,9 101,3 100,5 100,5 102,8 100,4 95,8 96,0 98,7 98,5 96,1 95,9 97,6 94,6 101,7 102,0 100,3 96,3 99,4 101,0 99,2 102,9 99,8 99,7 100,4 103,3 102,6 105,6 103,3 98,4 93,9 94,0 97,3 98,4 87,2 94,8 96,0 104,4 102,6 100,2 99,6 100,9 101,4 99,8 100,4 98,3 99,7 100,0 99,6 101,4 100,7 98,3 97,4 94,5 100,0 100,0 97,9 85,9 91,9 100,0 94,2 100,0 100,0 100,1 99,2 99,5 100,0 100,0 99,7 95,3 102,5 103,4 100,3 100,0 100,2 100,2 101,8 100,5 100,3 101,7 101,1 98,4 99,3 100,8 100,8 99,7 99,0 102,0 97,9 99,1 100,0 98,8 101,8 105,4 100,0 100,0 100,8 96,0 105,4 99,3 100,8 99,8 101,3 96,0 99,9 100,6 100,8 99,5 98,9 99,9 100,3 100,7 100,4 99,7 97,6 100,4 100,0 98,4 101,0 96,2 98,6 100,0 99,9 98,7 100,0 100,0 100,3 94,2 99,7 100,0 100,0 103,7 102,8 97,9 99,6 100,7 97,6 98,9 99,8 98,8 98,6 99,2 99,9 100,8 99,6 101,0 97,1 88,5 99,8 100,0 100,2 97,0 101,1 86,1 97,0 95,9 98,5 100,2 103,0 98,5 101,4 101,3 103,4 97,9 101,6 101,0 102,0 100,0 99,5 100,0 99,9 102,2 101,3 102,3 100,3 100,3 99,7 104,0 103,4 101,8 99,4 100,8 101,5 99,6 100,5 103,0 101,6 102,4 98,7 102,7 101,0 96,7 96,3 99,1 93,3 94,3 98,5 93,7 97,9 102,0 100,4 98,1 97,1 100,2 100,0 100,1 100,1 100,1 100,8 100,4 100,8 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0 100,0 100,9 100,7 100,0 100,0 100,4 100,0 100,1 100,0 100,0 100,4 102,4 100,0 100,2 100,3 100,8 100,4 100,0 100,1 100,3 99,8 100,0 100,0 101,3 100,8 101,7 100,7 101,1 100,3 průměrné tempo růstu 100,1 99,9 101,6 99,6 100,8 101,5 101,4 99,4 100,8 100,7 100,9 102,2 100,8 101,3 100,3 101,1 99,4 99,9 99,9 99,7 100,3 100,3 100,2 100,2 100,2 1) average quarterly rate in the year

7 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Osivo a sadba Krmiva Služby pro zemědělství obiloviny prům.od poč.roku 1) cereals pšenice ozimá T T winter wheat pšenice jarní T T spring wheat žito ozimé T T winter rye ječmen ozimý T T winter barley ječmen jarní T T spring barley tritikale T T triticale kukuřice VJ 2) SU 3) maize oves T T oats luskoviny hrách setý T T peas okopaniny krmná řepa T legumes cukrovka VJ 2) root crops rané brambory T T early potatoes pozdní konzumní brambory T T serotinous potatoes for consumption pícniny fodder plant jetel luční T T purple clover vojtěška T T lucerne olejniny oil plant řepka ozimá VJ 2) SU 3) winter rape slunečnice VJ 2) SU 3) sunflower len T T flax krmné obilí fodder cereals pšenice T T fodder wheat ječmen T T fodder barley směsi pro prasata pro selata ČOS T for piglets ČOS pro prasata A2 T T for pigs A2 pro prasata CDP T T for pigs CDP pro prasnice KPB T T for sows KPB směsi pro drůbež pro nosnice T T for layers compound feedingstuffs for pigs pro brojlery BR2 T T for broilers BR2 pro brojlery BR3 T T for broilers BR3 směsi pro skot compound feedingstuffs for poultry compound feedingstuffs for cattle pro telata ČOT-B T T for calves ČOT-B agrochemické služby agrochemical services rozmetání tuhých prům.hnojiv ha ha spreading of solid fertilisers aplikace kapal.prům.hnojiv ha ha aplication of liquid fertilisers aplikace organic.hnojiv T T aplication of manure aplikace chemic.přípravků ha ha aplication of plant protection products polní práce a posklizň.úprava setí obilovin setí cukrovky setí řepky ha ha ha field work and work after harvest sázení brambor ha ha planting of potatoes kombaj.sklizeň obilovin ha ha combine harvest of cereals kombaj.sklizeň řepky ha ha combine harvest of rape kombaj.sklizeň cukrovky ha ha combine harvest of sugar beet sklizeň silážních plodin ha ha harvest of silage crop lisování slámy T T straw 's pressing sušení obilovin název T 4) T 5) cereal drying čistění obilovin T T cereal cleaning out orba seťová ha ha ploughing for sowing orba hluboká ha ha deep ploughing plemenářské služby měrná jendotka breeding services 1 inseminace skotu ks ks 1 insemination of cattle kontrola užitkovosti prasat ks ks checking of effeciency in pigs kontrola užitkovosti skotu ks ks checking of effeciency in cattle 2014 measure unit name Seeds and planting stock Feedingstuffs Services for agriculture

8 Tab.4: Průměrné čtvrtletní ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Average quarterly prices of selected products and services sold to agriculture Průmyslová hnojiva Chemické prostředky, pesticidy dusíkatá název měrná jendotka prům.od poč.roku 1) measure unit nitrogenous ledek amonný s vápencem 27 % T T ammonium nitrate with calcite ledek vápenatý 15% T T ammonium nitrate 15% síran amonný 21% T T sulphate of ammonia 21% dusičnan amonný T T ammonium nitrate DAM 390 T T DAM 390 močovina T T urea fosforečná phosphatic superfosfát gran.18% T T granular superphosphate 18% draselná potassic síran draselný T T sulphate of potash draselná sůl 60% gran. T T granular muriate of potash 60% draselná sůl 50% T T muriate of potash 50% vápenatá dolomitický vápenec T T dolomitic calcite mletý vápenec T T ground calcite granulovaný vápenec T T granular calcite kombinovaná calcic compound NPK(15:15:15) T T NPK(15:15:15) NPK(12:19:19) T T NPK(12:19:19) NP kapal. T T NP liquid Amofos T T Amofos fungicidy fungicides Tango Super kg kg Tango Super Novozir MN 80 kg kg Novozir MN 80 Ridomil Gold Plus 42.5 WP kg kg Ridomil Gold Plus 42.5 WP Alert S L L Alert S Tilt 250 EC L L Tilt 250 EC insekticidy insecticides Karate ZEON 5 SC L L Karate ZEON 5 SC Nurelle D L L Nurelle D Decis Mega L L Decis EW 50 Dursban 10 G kg kg Dursban 10 G herbicidy herbicides Agritox 50 SL L L Agritox 50 SL Stomp 400 SC L L Stomp 400 SC Roundup Biaktiv L L Roundup Biaktiv Roundup Klasik L L Roundup Klasik Starane 250 EC L L Starane 250 EC Click 500 SC L L Click 500 SC Glean 75 WG kg kg Glean 75 WG Agil 100 EC L L Agil 100 EC Teridox 500 EC L L Teridox 500 EC Fusilade Forte 150 EC L L Fusilade Forte 150 EC Protugan 500 SC L L Protugan 500 SC Titus 25 WG kg kg Titus 25 WG Guardian Safe Max L L Guardian Safe Max Butisan Star L L Butisan Star Lentipur 500 FW L L Lentipur 500 FW desikanty dessicants Basta 15 L L Basta 15 Reglone L L Reglone name Fertilisers Plant protection products and pesticides 1) average from the beginning of the year 2) výsevní jednotka 3) sowing unit 4) průměrná cena za snížení vlhkosti 1 tuny obilovin o 1% 5) average price for moisture decrease of 1 tonne cereals by 1%

9 Graf 1: Indexy cen vstupů do zemědělství - celkem (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - total (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q VSTUPY CELKEM (INPUT TOTAL)

10 165 Graf 2: Indexy cen vstupů do zemědělství - osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - seeds and planting stocks, feeding stuffs (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Osiva a sadba (Seeds and planting stock) Krmiva (Animal feedingstuffs)

11 Graf 3: Indexy cen vstupů do zemědělství - energie (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - energy (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Energie a maziva (Energy and lubricants) Motorová paliva (Motor fuels) Elektřina (Electricity)

12 140 Graf 4: Indexy cen vstupů do zemědělství - hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100) Input agricultural price indices - fertilisers, pesticides (average 2010 = 100) Q/10 3Q 1Q/11 3Q 1Q/12 3Q 1Q/13 3Q 1Q/14 3Q Hnojiva (Fertilisers) Pesticidy (Pesticides)

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013

Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky 2013 Použité zkratky, zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2013 Tab. 1 Účet výroby Tab. 2 Účet tvorby

Více

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Použité zkratky, Zdroje Metodické vysvětlivky Komentář Souhrnný zemědělský účet definitivní výsledky za rok

Více

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 RYCHLÉ INFORMACE Český statistický úřad, Na padesátém 1, Praha Další pokles cen zemědělských a průmyslových výrobců Indexy cen výrobců únor 15.3. Meziměsíčně klesly ceny zemědělských i průmyslových výrobců

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za kalendářní rok 2011. Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407. V Brništi dne 27. 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2011 Zemědělské obchodní družstvo Brniště 1, PSČ 471 29 IČO: 00119407 V Brništi dne 27. 2. 2012 1) OBECNÉ ÚDAJE 1 a) Údaje z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy k účetní

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Název - balení MJ Prodejní cena

Název - balení MJ Prodejní cena Název - balení MJ Prodejní cena HERBICIDY Agil 100 EC - 5 lt l 1 054,00 Kč Agroklasik Plus - 20 l l 170,00 Kč Bofix - 1 l l 1 645,00 Kč Borosan Forte 20 l l 78,00 Kč Clinic - 1 l l 225,00 Kč Clinic - 20

Více

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU EKOOMIKA VYBRAÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECOOMICS AFTER ACCESSIO OF THE CR TO THE EU Ivan Foltýn, Ida Zedníčková, Petr Kopeček, Jan Kubát Anotace: Změnu podmínek

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7 Zemědělství 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7 Produkce a tisk: MS Polygrafie s.r.o. Bělá pod Bezdězem zemědělství

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2005 1 V Litovli srpen 2005 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 5 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha

217 Kurzový lístek Obchodní místo Praha Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 18. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

MJM Litovel a.s. emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu MJM Litovel a.s. Pololetní zpráva R O K 2 0 0 4 emitenta kótovaného cenného papíru dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu V Litovli srpen 2004 Obsah I. Tabulková část - Rozvaha v plném rozsahu AKTIVA

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 2/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 2/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 2/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací VÝSLEDKY RAKOUSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ PODLE ZPRÁVY O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ 2010 (Vybrané úseky) OBSAH Předmluva 1 Vývoj národního hospodářství, agrárního

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

RENTABILITA ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

RENTABILITA ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT RENTAILITA ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT Ekonomicko-matematické predikce PROFITAILITY OF AGRICULTURAL COMMODITIES Economic-mathematical Predictions Ivan Foltýn Ida Zedníčková č. 12 Ústav zemědělské ekonomiky a

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA MINIMÁLNÍ POTŘEBA ENERGIÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V KRIZOVÉ SITUACI A MOŽNOSTI JEJÍHO ZAJIŠTĚNÍ Z VLASTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ RESORTU CERTIFIKOVANÁ METODIKA Metodika byla vytvořena

Více

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...

OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ... ZEMĚDĚLSTVÍ 2008 1 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství.... 2 Použitézkratky...3 OBECNÝ RÁMEC VÝVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ...6 Národohospodářský rámec...6 Vývoj sektoru zemědělství...8 Souhrnný zemědělský účet

Více

Výživa a hnojení plodin

Výživa a hnojení plodin Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd Rozdělení

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná

PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná 6. přednáška PREDIKCE EROZNÍCH PROCESŮ (Universální rovnice ztráty půdy USLE principy výpočtu) modifikace: RUSLE revidovaná MUSLE - modifikovaná proč predikce??? abych mohl pochopit proces a navrhnout

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. ke dni 31.12.2007

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. ke dni 31.12.2007 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti MIKROP ČEBÍN a.s. ke dni 31.12.2007 Ve Zlíně dne 19.ledna 2009 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Predikce rentability zemědělských komodit do roku 214 (certifikovaná metodika) Řešitel: Spoluřešitelé: Spolupráce: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Ing. Ida Zedníčková, Ing.

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY. Petra Jandejsková, Dana Šlapalová

NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY. Petra Jandejsková, Dana Šlapalová NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST V HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI NON - AGRICULTURAL ACTIVITY IN THE HOLDING COMPANY Petra Jandejsková, Dana Šlapalová Anotace: Situace v zemědělské výrobě je složitá. Zemědělské společnosti

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ Influence of crop management on winter oilseed rape TSW Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

TABULKY. PRACOVNÍ LISTY - tabulky s kombinovaným záhlavím

TABULKY. PRACOVNÍ LISTY - tabulky s kombinovaným záhlavím TABULKY PRACOVNÍ LISTY - tabulky s kombinovaným záhlavím Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 1. Potahové a dekorační látky

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH

Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH Ceník společnosti AGRO SVOBODA s.r.o. Ceník je platný od 1. 1. 2015 Ceny jsou stanovené bez PHM a DPH SKLIZEŇ PÍCNIN POKOS JETELOVIN A TTP S KONDICIONÉREM Pracovní záběr 8,30 m Pracovní záběr 6,50 m 700

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ)

Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Výsledky monitoringu mykotoxinů v krmivech (ÚKZÚZ) Markéta Pospíchalová marketa.pospichalova@ukzuz.cz Mykotoxiny a zemědělská produkce, 13.3.213, Brno Průchod vzorku laboratoří Akreditace ČSN EN ISO1725:25

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí

Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR. Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Současná vodní politika v Nizozemsku jako možná inspirace pro ČR Kryštof Krijt/Pavel Novák Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nizozemí Trocha čísel 37.000 km 2, 18% voda, 16.8 mil. obyvatel ne střecha

Více

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109

Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Vytvo ené výukové materiály Odb.texty Poznávačky Prezentace Návrhy pro pr.č. Prac.listy Testy Panely Výuk.programy 54 21 44 61 25 21 41 109 Panely u ebny v p írod íslo panelu Název panelu íslo panelu Název

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES TRH S OBILOVINAMI VYBRANÝCH ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY THE CEREAL MARKET IN THE SELECTED CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES Tomáš Komínek Anotation The problems of competitive advantage in cereal

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace který vede daňovou evidenci V případě že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě že subjekt provozuje některou

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

KONCEPCE ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE POPISNÁ ČÁST Zpracovatelé: Regionální agrární komora Hradec Králové Ekotoxa Opava s.r.o. září 2003 I.1 PROFIL KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE... 5 1 I.1.1 ZÁKLADNÍ

Více

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ) Certifikovaná metodika Zpracoval: Ing. Václav Voltr, CSc., ÚZEI Ing. Martin Hruška, ÚZEI doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., ČZU Praha Ing.

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 19.2.2015 L 46/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více