48 Kč předplatné 32 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "48 Kč předplatné 32 Kč"

Transkript

1 hranice předsudky lhostejn ost hranice předsudky lho stejnost hranice předsudky lhostejnost hranice předsu dky lhostejnost hranice př edsudky lhostejnost hrani ce předsudky lhostejnost h 1 čtvrtletník o migraci a lidských právech vydává NESEHNUTÍ ročník VI/č Kč předplatné 32 Kč 20 LET ČESKÉ MIGRAČNÍ POLITIKY DESET MÝTŮ O IMIGRACI A IMIGRANTECH V ČESKU TUREČTÍ MUSLIMOVÉ V BERLÍNĚ A V PRAZE VÝTVARNO JAKO FORMA ÚNIKU

2 ÚVODNÍK 2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Pro další číslo časopisu PŘES, které se Vám dostává do rukou, je symbolickým číslem 20. Prvním důvodem je skutečnost, že se jedná o jubilejní 20. číslo (resp. dvojčíslo) časopisu. Druhým důvodem je fakt, že jeho vydání spadá do období, v němž můžeme konstatovat uplynutí 20 let od zahájení nové éry české migrační politiky. V ní začala být naše migrační politika vytvářena v nových politických, sociálních i ekonomických podmínkách po pádu komunistického režimu. Podtitulem tohoto dvojčísla je proto právě téma 20 let české migrační politiky. V rámci něj Vám přinášíme analýzu spočívající v položení stejného souboru otázek zástupcům několika různých oblastí veřejného života, jejichž názor je významný pro zhodnocení dosavadního vývoje, současného stavu i budoucího směřování migrační politiky ČR. Obsahem příspěvku s názvem Závěr: 20 let kopané na hřišti migračních politik, jehož autorkou je Lenka Šafránková Pavlíčková, je pak reflexe výsledků této ankety a zamyšlení se nad jejím tématem. Určité ohlednutí za uplynulými 20 lety a zároveň pojmenování výzev, před nimiž česká migrační a azylová politika stojí, přináší rozhovor s Věrou Roubalovou Kostlánovou a Františkem Kostlánem, který téma 20 let české migrační politiky uzavírá. Dále můžete na následujících stranách najít články pojednávající o různých aspektech souvisejících s migrací, jako například příspěvek věnovaný situaci nezletilých uprchlíků-dětí, kteří přicházejí do Evropy bez doprovodu rodičů, analýzu vztahu migrace a rozvoje autorů Novosáka a Stojanova či příspěvky pojednávající o výtvarné práci s uprchlíky v pobytových táborech v České republice a na Slovensku, včetně ukázky výstupů z těchto aktivit. Pravidelná rubrika Problém jménem islám Vám přináší investigativně zpracovanou reflexi postavení turecké menšiny v Berlíně a v Praze, přičemž nechybí ani Slavný uprchlík, Alternativní zpravodajství a představení nového projektu Multikulti Challenge: Accepted, který je realizován pod záštitou Nesehnutí v rámci programu Bezpečí pro uprchlíky. Věříme tedy, že i v tomto dvojčísle časopisu najdete mnoho zajímavého čtení, obohacujících informací a námětů k zamyšlení (či k činům). Přejeme příjemné počtení. Linda Janků OBSAH Alternativní zpravodajství Téma: 20 let české migrační politiky 20 let české migrační politiky očima zástupců státní správy, politických stran, akademické sféry a neziskového sektoru (analýza) Několik poznámek k novele cizineckého zákona Jak to vidí PhDr. Kateřina Dubská (reflexe) Závěr: 20 let kopané na hřišti migračních politik (reflexe) Věra Roubalová Kostlánová a František Kostlán: Jediná možnost, jak bojovat proti xenofobii, je poznat příchozí zblízka (rozhovor) Migrace Mezinárodní migrace a rozvoj (ne)čekané souvislosti? (1.část analýzy) Deset mýtů o imigraci a imigrantech v Česku Přesídlení po kanadsku (reportáž) Samy na útěku: nezletilí bez doprovodu Problém jménem islám Berlínští Turci doufají v zachování turecké (muslimské) identity i v integraci do společnosti Turecká komunita a modlitebna v Praze Glosa Misionáři strachu Výtvarno Slovenčina pre žiadateľov o azyl (reportáž) Původ člověka a jeho výtvarné reflexe Slavní uprchlíci/uprchlice Karel Kryl: básník s kytarou Aktivity O aktivitách Uprchlické kampaně NESEHNUTÍ Jsou mladí xenofobní? (reflexe) Představujeme Česká koalice Social Watch

3 ALTERNATIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ÚSPEŠNÝ PROTEST IMIGRANTOV/-IEK V MALAJZIJSKEJ FABRIKE Viac ako 5000 pracujúcich imigrantov a imigrantiek sa v polovici augusta zapojilo do násilných protestov v malajzijskom priemyselnom meste Johor Baru. Dôvodom bolo úmrtie ich kolegu, ktorý po ťažkých horúčkach zomrel pri prevoze z pracoviska do nemocnice. Demonštrantky a demonštranti obviňovali zo smrti mladého Nepálca jeho zamestnávateľov, ktorí mu údajne zabránili, aby včas vyhľadal lekársku pomoc. Tri dni trvajúce protesty sprevádzané konfliktmi s políciou či zničením vrátnice pred ubytovacím areálom sa napokon skončili úspechom demonštrujúcich. Vedenie továrne súhlasilo s ich podmienkami, medzi ktorými bolo zvýšenie mzdy či zriadenie zdravotnej pohotovosti priamo v areáli fabriky. Imigranti a imigrantky z Nepálu, Indie, Vietnamu, Bangladéša či Barmy tvoria v Malajzii až 20 % pracovnej sily, nemajú však takmer žiadnu právnu ochranu a čelia ťažkým pracovným podmienkam. Podľa správy Amnesty International často zažívajú fyzické, psychické či sexuálne zneužívanie, sú nútené/-í pracovať aj 12 hodín denne, a to za mzdu nižšiu než je životné minimum. s vidinou lepšieho života sa často stávajú obeťami obchodníkov s ľuďmi. (http://libcom.org/, OPERACE HERMES Během belgického předsednictví EU organizuje belgická policie společnou operaci Hermes v členských státech, jejímž cílem je zmapovat toky neregulérních ( ilegálních ) migrantů v EU. Součástí je také snaha zjistit více o pašování lidí v rámci Schengenu. Během první fáze byla posbírána a analyzována statistická data jednotlivých členských států, druhá fáze obsahuje koordinované akce, jejichž cílem by mělo být prověřit platnost dat v terénu. (http://police-eu2010.be/) Hraniční plot Evropské Unie ve španělské Mellile (Afrika). Foto: Ongayo, wikipedia SEGREGÁCIA RÓMSKYCH DETÍ NA SLOVENSKU POD KRITIKOU AMNESTY INTERNATIONAL Začiatkom septembra 2010 vyzvala Amnesty International vládu Slovenskej Republiky k ukončeniu segregácie rómskych detí v školstve. Tie sú totiž často neprávom posielané do špeciálnych škôl s diagnózou ľahkého mentálneho postihnutia, prípadne sú zaraďované do výlučne rómskych tried tak, aby nedochádzalo ku kontaktom s ich nerómskymi spolužiakmi a spolužiačkami. Následná stigmatizácia a nerovnosť prístupu k vzdelaniu tak naďalej udržuje Rómov a Rómky v živote na okraji spoločnosti. (www.amnesty.org) MAROKO: PROTESTY PROTI FRONTEXU Roste napětí mezi španělskou a marockou vládou. Maroko obvinilo španělskou policii z rasistického chování k marockým a africkým migrantům. Marocká vláda je přitom běžně ze strany EU a Španělska oceňována za boj proti militantním islamistům, pašování drog či neregulérní (ilegální) migraci. Maroko viní Španěly z týrání 17 Maročanů v Melille a dále Afričanů, které zachytili na člunu na cestě ke španělským hranicím. Každý den překračuje hranice Melilly, španělského přístavu na jinak marockém území, z různých důvodů 35 tisíc Maročanů. V současné době stoupá počet případů, kdy jsou migranti a migrantky (včetně dětí) zachyceni na hranicích a deportováni do pouště, mimo civilizaci. Marocká organizace ABCDS v této souvislosti upozornila na soustavná porušování lidských práv, a to zejména v rámci akcí pohraničních stráží systému Frontex, jenž byl zbudován za účelem ochrany hranic EU. ABCDS uspořádala v říjnu demonstrace, při nichž upozornila na migranty, které stál pokus o překročení hranice EU život. (ABCDS Maroc) PŘÍSNĚ TAJNÉ: MASOVÝ HROB UPRCHLÍKŮ V EU Během roku 2010 zemřelo více než 40 lidí při pokusu překročit tvrdě hlídanou hranici mezi Tureckem a Řeckem. Běžnou praxí je transfer mrtvých na výzkumné pracoviště za účelem jejich identifikace. Stalo se tak i s 19 lidmi, kteří se 25. června utopili při pokusu o překročení hraniční řeky Evros (turecky Meriç). Po identifikaci však byli tito lidé policií tajně pochováni v masovém hrobě u pohraniční vesnice Sidero. Pro její obyvatele, z nichž většinu tvoří řečtí muslimové, je veřejným tajemstvím, že policie již mnoho let odváží mrtvá těla neregulérních (ilegálních) migrantů a uprchlíků do tohoto masového hrobu. Hřbitov, jenž lze dnes identifikovat jen podle rozstřílené cedule a stop po jámách, které vyhrabaly buldozery a do kterých bylo pochováno hned několik těl najednou, původně vznikl z iniciativy místních. Ti požadovali pro mrtvé muže a ženy, většinou muslimy/ky, dodržení náboženských pravidel pohřbívání. Odhaduje se, že na hřbitově bylo pochováno už lidí, kteří zemřeli při pokusu o překročení hranic. Přestože mrtví měli být řádně pohřbeni, ukázalo se, že v praxi není dodržován ani základní respekt k mrtvým, kteří jsou jen naházeni po skupinách do jam. I po smrti je tak s migranty a uprchlíky hledajícími útočiště v EU zacházeno jako s méněcennými a nedůstojnými bytostmi, okomentoval situaci blog w2eu.net, kterému se celý případ podařilo medializovat. Lokální vláda existenci masových hrobů popírá. (http://w2eu.net) Lenka Šafránková Pavlíčková, Peter Tkáč

4 TÉMA ANALÝZA: 20 LET ČESKÉ MIGRAČNÍ POLITIKY OČIMA ZÁSTUPCŮ STÁTNÍ SPRÁVY, POLITICKÝCH STRAN, AKADEMICKÉ SFÉRY A NEZISKOVÉHO SEKTORU 4 Letos uplynulo 20 let od doby, kdy Česká republika začala vytvářet vlastní migrační politiku reagující na příchod cizinců na naše území po pádu železné opony a komunistického režimu. Tato skutečnost pro nás byla důvodem k ohlednutí se za tímto obdobím a zhodnocení toho, jak se migrační politika České republiky vyvíjela, kam dospěla a jaké bude její další směřování. Za tím účelem jsme oslovili představitele státní správy, politických stran 1, neziskových organizací a akademické sféry se souborem 3 stejných otázek týkajících se tématu 20 let české migrační politiky. Zde přinášíme odpovědi, které jsme od nich získali. MINISTERSTVO VNITRA 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? V ČR v současné době legálně dlouhodobě nebo trvale žije přes 420 tisíc občanů jiných států cizinců. Zejména v posledních několika letech se ČR z tranzitní země stala zemí primárně imigrační. V rámci EU se ČR zařadila mezi země s nejrychleji rostoucím počtem legálně pobývajících cizinců. Cizinci v současné době tvoří přes 4 % populace ČR, mezi novými členskými státy EU se jedná o podíl zdaleka nejvyšší, který se blíží průměru starých členských států. Z hlediska vývoje migrační politiky je možné konstatovat, že: ČR byla prvním z nových členských států EU, která díky své poloze, ekonomickému a sociálnímu rozvoji a legislativě umožnila vstup cizinců na trh práce. Rovněž byla prvním z nových členských států, který zahájil tvorbu politiky integrace cizinců i její praktickou realizaci. ČR je zemí, kde imigrace není politickým tématem, na kterém by se profilovala např. ultrapravicová politická strana. ČR v minulosti byla a je i v současnosti zemí s téměř nulovou hodnotou konfliktů mezi imigrační komunitou a domácím obyvatelstvem. ČR v minulosti zásadním způsobem potlačila tranzitní nelegální migraci a nelegální pobyt nepředstavuje hrozbu společenskému smíru nebo bezpečnosti. ČR plně harmonizovala vnitrostátní legislativu v oblasti migrace v rámci EU a aktivně participuje na tvorbě nové. ČR má v evropském kontextu v otázkách migrace postavení respektovaného partnera znalého problematiky, legislativního i jiného instrumentáře a disponujícího vlastními zkušenostmi založenými na liberálním přístupu vyrovnaně balancujícím mezi potřebami země (ekonomickými, demografickými) a volným pohybem. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? Ekonomická krize nastavila zrcadlo v oblasti migrační politiky i praxe. Plně se ukázalo, že problémy spojené s imigrací se netýkají pouze vstupu a pobytu cizinců, ale ve velké míře jsou spojeny s obecným nastavením podmínek pro výkon zaměstnání či podnikání v ČR (např. výkon závislé práce prezentovaný jako realizace podnikání nebo členství v právnické osobě). V případě cizinců jsou dopady obcházení těchto podmínek výrazně viditelnější. V důsledku nedostatečné informovanosti, neznalosti právního prostředí a neorientace ve společnosti je schopnost cizinců uplatňovat svá práva omezená. Cizinci nejsou schopni se sami bránit a stávají se obětí neseriózních zprostředkovatelů či zaměstnavatelů. V tomto kontextu je třeba se zamyslet i nad efektivitou působení neziskového sektoru. V mnoha případech se potvrzuje, že cizinci přímo kontaktují NNO pouze omezeně, často pozdě, poté, co nefungují jiné možnosti. Přitom není běžnou praxí, že by samotné NNO cizince aktivně vyhledávaly. 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? MV bude při realizaci imigrační politiky pokračovat v započatém vývoji. Bude vytvářet takovou politiku, která neklade překážky volnému pohybu osob a zohledňuje pozitivní vliv imigrace pro společnost. Při koncipování budoucích opatření bude MV klást důraz na stanovení jasných podmínek pro imigraci do ČR, posílení odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do organizace ekonomické migrace a rovněž na posílení postavení cizinců. V tomto ohledu bude nadále prosazovat nekompromisní postoj vůči těm, kteří zneužívají cizince pro své vlastní obohacení. Nedílnou součástí přístupu k migraci je i účinná integrace. Cílem MV je prosazovat takovou integrační politiku, která bude působit k bezproblémovým vzájemným vztahům ve společnosti, bude předcházet vytváření uzavřených komunit či vzniku xenofobních nálad. V souvislosti s konkrétními kroky je v současné době MV ve spolupráci s dalšími resorty připravován návrh opatření k řízení ekonomické migrace. Návrh bude předložen vládě do konce letošního roku. Změny s ohledem na zaznamenaný vývoj probíhají rovněž v souvislosti s koncepcí politiky integrace cizinců. V současné době je zpracovávána aktualizace koncepce, která 1 Osloveny byly všechny politické strany, které jsou po volbách v roce 2010 zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. ČSSD, TOP 09 a Věci veřejné nicméně na náš dotaz nereagovaly.

5 5 TÉMA bude po diskuzi s příslušnými resorty předložena vládě na začátku roku Velkou výzvou bude závazek v programovém prohlášení vlády připravit novou legislativní úpravu vstupu a pobytu cizinců. S ohledem na mezinárodní závazky i závazky vyplývající z členství v EU nemohou budoucí aktivity ČR na poli imigrace i integrace cizinců probíhat odděleně od postupů přijímaných i plánovaných na úrovni EU. V tomto ohledu bude ČR aktivně participovat na tvorbě harmonizované evropské imigrační a azylové politiky tam, kde to bude odpovídat národní tradici a národním zájmům země. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Hana Malá Tiskový odbor Ministerstva vnitra 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Z pozice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) se v rámci migrace pokračuje v nastolených krocích z předchozích let, spolupracujeme se školami, které učí žáky-cizince, i s neziskovými a dalšími organizacemi, které se zabývají třeba výukou českého jazyka pro cizince. V rámci dotačních a rozvojových programů MŠMT probíhá kontinuální podpora projektů, které podporují integraci dětí cizinců a mládeže do společnosti. Tato podpora byla v roce 2010 rozšířena o rozvojový program na pomoc školám, které vzdělávají žáky-cizince z třetích zemí (podrobněji o něm viz dále). Tato činnost je vnímána velmi pozitivně. MŠMT spolupracuje s Ministerstvem vnitra a s dalšími resorty v rámci naplňování úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? Problematika migrace v ČR je složitá, především je nutné předpokládat na základě statistických údajů, že bude narůstat počet cizinců v ČR, a tedy i počet dětí a žáků ve školách. Z pozice MŠMT je tato problematika začleněna do jednoho ze základních pilířů, v rámci integrace cizinců je podpora vzdělávání dětí cizinců a mládeže. Dobrá znalost českého jazyka je klíčem k úspěšné integraci cizinců. V případě cizinců-dětí je znalost českého jazyka i nezbytným předpokladem pro úspěšné zapojení do vzdělávacího procesu. Pro žáky-cizince z EU je situace jednodušší, podle platné legislativy mají právo na výuku českého jazyka, kterou zajišťují krajské úřady. Pro žáky-cizince z třetích zemí (tedy zemí mimo EU) není systémově zajištěna výuka českého jazyka, která by byla přizpůsobena potřebám těchto žáků. V tomto roce proto vyhlásilo MŠMT poprvé rozvojový program, který směřuje k zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků dětí-cizinců z třetích zemí do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků. Podpora v rámci tohoto rozvojového programu je zaměřena na všechny základní školy v České republice, které řeší problematiku zabezpečení výuky českého jazyka pro děti-cizince ze třetích zemí. Finanční prostředky jsou určeny na zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů a s nimi souvisejícími odvody. Z ostatních neinvestičních výdajů jsou hrazeny učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků - v rámci DVVP kurzů zaměřených na MKV, metodiku a didaktiku výuky češtiny jako cizího jazyka. MŠMT si uvědomuje nutnost aktuálních informací, které mají být migrantům k dispozici, proto provozuje od června 2008 webové stránky (www. check-your-czech.com). Tyto stránky spravuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze z pověření MŠMT. Portál je tématicky zaměřený především na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v České republice. Tyto stránky budou provozovány i v příštím roce. 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? Budou hledány cesty, jak zajistit výuku češtiny pro žákycizince ze třetích zemí. I v příštím roce předpokládáme podporu projektů v rámci dotačních a rozvojových programů MŠMT, které podporují integraci dětí cizinců a mládeže do společnosti. Probíhá a bude i nadále probíhat a rozšiřovat se nabídka kurzů vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na MKV, metodiku a didaktiku výuky češtiny jako cizího jazyka. Šárka Svobodová Odbor vnějších vztahů a komunikace, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a azylu Ministerstvo vnitra. Pravidelně od roku 1993 je předkládána vládě České republiky a následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zpráva o situaci v oblasti migrace (aktuální Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009 viz usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2010 č. 504). Zprávy jsou zpracovávány v gesci Ministerstva vnitra s využitím podkladů dotčených resortů, včetně Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobné informace a hodnocení vývoje migrační politiky v ČR, které odrážejí stanoviska resortů, lze proto dohledat ve výše uvedeném dokumentu. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? Viz předchozí odpověď. V rámci stručného shrnutí věcného obsahu výše zmíněné zprávy jsou konstatovány následující skutečnosti: Situace v oblasti migrace v roce 2009 byla významně ovlivněna hospodářskou krizí, která se dotkla větších komunit zahraničních pracovníků ze třetích zemí. V souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků byl ke dni evidován nižší počet cizinců

6 TÉMA Fronta před budovou cizinecké policie v Brně. Foto: Peter Tkáč s povoleným pobytem na území České republiky, než tomu bylo na konci roku V oblasti nelegální migrace byl v roce 2009, oproti roku předcházejícímu, zaznamenán nárůst zjištěných osob, a to zejména v kategorii nelegálního pobytu. Nejvyšší hodnoty byly vykázány v závěru roku, zcela určitě v souvislosti s probíhajícím Projektem dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců. Migračně-bezpečnostní situaci v České republice lze i přes početné propouštění zahraničních pracovníků hodnotit jako stabilní. 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? Gestorem za problematiku mezinárodní migrace a azylu je Ministerstvo vnitra. Obecně lze konstatovat, že vizi dalšího vývoje v této oblasti ovlivňují, mimo jiné, přijatá usnesení vlády (viz např. usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2010 č. 344 k Analýze aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace; usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2010 č. 504 ke Zprávě o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009) a právní předpisy přijaté na úrovni EU. V současné době jsou z hlediska problematiky pracovního trhu ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí aktuální zejména následující směrnice, jejichž implementace bude vyžadovat i změnu předpisů v působnosti MPSV (zejména zákona o zaměstnanosti): směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Účelem směrnice je zakázat zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví; za tímto účelem jsou směrnicí stanoveny minimální společné normy pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům, kteří tento zákaz porušují. směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem 6 NĚKOLIK POZNÁMEK K NOVELE CIZINECKÉHO ZÁKONA Připravovaná novela cizineckého zákona do této normy začleňuje směrnici EU o minimálních normách pro sankce vůči zaměstnavatelům nelegálních přistěhovalců ze třetích zemí a jejich navracení. V tomto smyslu nová úprava akcentuje jejich společenskou odpovědnost. Neřeší nicméně společenskou odpovědnost firem zaměstnávajících cizince obecně, zejména pak cizince z EU, jejichž podíl u nás stoupá, zatímco podíl cizinců ze třetích zemí spíše stagnuje. Novela řeší problém zaměstnaných cizinců bez povolení k pobytu (tzv. nelegálů) striktně a neponechává žádný prostor ke správnímu uvážení ve smyslu regularizace pobytu těchto cizinců. Neexistující možnost individuálního přístupu a řešení je však chybou co případ, to jiná situace a jiný lidský osud. Tento problém je důsledkem skutečnosti, že celá agenda přešla pod Ministerstvo vnitra, které působí jako represivní orgán, přitom současně formuluje cizinecký zákon a paradoxně se zároveň podílí i na integraci cizinců. V poměrně velké míře se potýkáme s problémy, jež přináší agenturní zaměstnávání cizinců z EU. Na pracovním trhu je velký přetlak nabídky a konkurence mezi agenturami, což vede mimo jiné i k porušování práv pracovníků jako například ze zákona neplatné pracovní smlouvy, manipulace s některými složkami mezd, jejich pozdní vyplácení atd. Cizinci mají kvůli obavám z možné ztráty zaměstnání strach si státním orgánům stěžovat. Pomoci by v tomto ohledu mohla i vnitřní opatření firem, které cizince prostřednictvím agentur zaměstnávají samy by mohly sledovat a vyhodnocovat, zda jejich smluvní partneři dodržují zákony. Stát nemá přímý nástroj jak firmy k takovému postupu přimět, může však jejich postoj k cizincům regulovat prostřednictvím udělovaných pracovních povolení, resp. jejich odebíráním. V tomto smyslu může pracovat i s neziskovými organizacemi pracujícími v terénu. Novela znamená další omezování práv migrantů a jejich plošnou kriminalizaci, která se v případech živnostníků projevuje podezřením, že o živnost usilují jen kvůli legalizaci pobytu. Navrhovaná úprava je krokem zpátky k původnímu znění zákona platného před několika lety, jehož cílem je znesnadnit přístup na tuzemský trh práce. Zneužívá-li někdo určitý právní institut, nesmí to být důvodem, aby za to byli potrestáni a plošně kriminalizováni všichni. Novela konečně zavádí také institut tzv. modrých karet, jež mají usnadnit legalizaci pobytu špičkovým specialistům ze třetích zemí. Problém modrých karet je však v tom, že se na jejich základě budou třetím a většinou chudým zemím odčerpávat špičkoví odborníci, kteří by mohli přispět k jejich rozvoji, což se v dlouhodobějším horizontu projeví prohlubováním ekonomických rozdílů a generováním stavu, kdy budou tyto země potřebovat stále větší ekonomickou pomoc. Milan Daniel Jednatel občanského sdružení Most pro lidská práva

7 7 výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Účelem směrnice je stanovit podmínky vstupu a pobytu delšího než tři měsíce na území členských států pro státní příslušníky třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a pro jejich rodinné příslušníky a dále podmínky pro vstup a pobyt výše uvedených osob v jiných členských státech EU. V současné době jsou předmětem jednání v rámci EU následující návrhy směrnic, které se vztahují k oblasti migrace: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu pro podávání žádostí o jediné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků z třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě. Návrh této směrnice stanoví jednotnou proceduru a vydání jednotného povolení k pobytu a zaměstnání pro státní příslušníky třetích zemí, kteří žádají o přijetí do členského státu EU za účelem zaměstnání, a vymezuje práva těchto osob. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Cílem navrhované směrnice je usnadnit nadnárodním společnostem dočasné převedení vybraných kategorií pracovníků ze třetích zemí ze společnosti nacházející se mimo EU do poboček nebo dceřiných společností v členských státech EU a také v rámci EU za účelem zlepšit konkurenceschopnost ekonomiky. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnávání. Cílem navrhované směrnice je stanovit společný postup pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání a vymezit práva těchto sezónních pracovníků. Zuzana Smolíková, Oddělení migrace, Ministerstvo práce a sociálních věcí VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Ochránci nepřísluší hodnotit politiku ČR. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? S ohledem na svou působnost se ochránce nezabývá obecně migrací jako takovou, ale některými konkrétními problémy s ní souvisejícími, např. vízovým procesem, přístupem cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění, přístupem cizinců ke vzdělání apod. Zejména v oblasti veřejného zdravotního pojištění ochránce opakovaně upozorňoval na nerovné postavení cizince-rodinného příslušníka občana ČR vůči cizinci, který je rodinným příslušníkem občana EU pobývajícího v ČR. Zatímco rodinní příslušníci občana EU mají po celou dobu pobytu v ČR přístup do systému veřejného zdravotního pojištění, rodinní příslušníci občana ČR jsou po dobu prvních dvou let odkázáni pouze na komerční pojištění. Stejně tak není dořešena situace dlouhodobě legálně zde pobývajících rodinných příslušníků zaměstnaných cizinců z třetích zemí. Takoví rodinní příslušníci (typicky manžel, manželka, děti, prarodiče) nemají po dobu pěti let pobytu v ČR přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Po celou dobu jsou odkázáni pouze na komerční zdravotní pojištění, které nepokrývá celý rozsah zdravotní péče a je smluvní. Pojišťovny nemají povinnost cizince pojistit a v praxi jsou běžně odmítáni starší lidé, nemocní a také cizinci, kterým se např. narodí dítě s vrozenou vadou či závažným onemocněním. 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? Ochránce nevytváří vize budoucího vývoje v žádné oblasti života společnosti. Jeho úkolem je zabývat se konkrétními stížnostmi na orgány státní správy. Své poznatky ze šetření zobecňuje a předkládá zákonodárcům s doporučením legislativní změny tam, kde dle zjištění ochránce nelze určitý problém řešit jinou cestou. Konkrétní problémy naznačené výše bude ochránce znovu projednávat s příslušnými ministerstvy a pokusí se iniciovat právní úpravy, které by současný stav zlepšily. KSČM Mgr. Iva Hrazdílková Kancelář veřejného ochránce práv 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Česká společnost žila do roku 1989 poměrně uzavřeně, a proto v ní po roce 1990 přes proklamované otevření se světu přežívá celá řada předsudků, zvláště pak ve vztahu k cizincům ze třetího světa. Po vstupu do EU máme cizince dvou kategorií Evropany (a snad ještě Američany) a ty ostatní. Promítá se to i do legislativy, která stejně jako v dalších evropských zemích příslušníky zemí EU výrazně zvýhodňuje. 11. září pak dalo (opět nejen nám) ve jménu prevence před terorismem záminku k zpřísnění migrační politiky, aniž by proti tomu veřejnost až na některé nevládní organizace výrazněji protestovala. Nyní je touto záminkou i ekonomická krize, kdy občané akceptují názor, že je cizinci připravují o práci, a to bez ohledu na to, že sami o pracovní místa zastávaná cizinci nemají zájem. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? Postavení státních příslušníků zemí EU je srovnatelné s občany ČR. Jiná je situace občanů zemí bývalého SSSR a Asiatů. Ti jsou s tichou tolerancí našich státních orgánů vydáni napospas obchodníkům s pracovní silou jak v zemích původu, tak i po příchodu do ČR. Napomáhá tomu i nepochopitelná imigrační politika, kdy přednost má agenturní zprostředkování, ev. vystavení živnostenského oprávnění, před přímým pracovním poměrem, nastavení formálního síta pro příchozí cizince místo cílené nabídky požadovaných kvalifikací, udělování azylu podle země původu, ne podle skutečného pronásledování apod. Cizinci nejsou dostatečně informováni o pravidlech většinové společnosti a uzavírají se do vlastních komunit. TÉMA

8 TÉMA 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? Česká republika je malý stát, v němž se i v historii míchaly geny podle toho, které vojsko přes naše území procházelo. Bylo by neprozíravé zavírat před cizinci dveře ostatně byli to právě cizinci, kteří přispěli v posledních letech ke zlomu v natalitě. Tak jako oni zde hledají lepší životní podmínky, tak je budeme potřebovat i my stačí se podívat do původních zemí EU a neopakovat jejich chyby. Měli bychom se snažit nastavit pravidla bránící korupci v imigračním procesu a vykořisťování zahraničních dělníků, posílit úlohu konzulátů v zemích, z nichž k nám nejčastěji cizinci přicházejí, o informační servis, pokud jde o možnosti pracovního uplatnění i základní požadavky na cizince v ČR, aktivněji pracovat s dětmi cizinců navštěvujícími české školy a potírat projevy etnického rasismu mezi většinovou populací. ODS JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, advokátka 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Evropa nyní bojuje s vysokou nezaměstnaností. To je ale krátkodobý problém, který se v dlouhém období přelije do problému přesně opačného. Evropa a s tím i Česká republika bude čelit nedostatku pracovních sil. V České republice bude tento problém v dlouhodobém horizontu ještě vyostřen odchodem Husákových dětí do penze. Vzhledem k pokračujícímu stárnutí obyvatelstva se tedy Česká republika neobejde bez pracovníků z třetích zemí. Na příkladu ČR lze nicméně již nyní dokumentovat, že migranti, kteří přišli na český trh práce, přinesli jednoznačně prospěch české ekonomice. 2) Jak vnímáte problematiku migrace v ČR? V dlouhodobém horizontu je migrace pro ekonomiku pozitivní, a dokonce potřebná. Musíme ale nastavit jasné mantinely, za jakých okolností u nás mohou migranti žít a pracovat. Podmínkou musí být ochota respektovat místní kulturní a společenská pravidla a učit se český jazyk. 3) Jaká je Vaše vize dalšího vývoje v této oblasti, příp. jaké kroky v této oblasti chystáte? Z krátkodobého hlediska je nutné zabránit tomu, aby se zvyšovala kriminalita propuštěných cizinců, kteří v ČR nesehnali jiné uplatnění. Toho můžeme docílit například lepší kontrolou v terénu. Určitě pomohl i projekt dobrovolných návratů. Na druhou stranu musíme také zpřísnit postihy za nelegální práci to se týká zejména firem. V dlouhodobém horizontu budeme bojovat proti nekontrolovanému přílivu cizinců a vytváření uzavřených komunit a kriminálních struktur. Naše zem se nesmí stavět nepřátelsky k migrantům, kteří naplňují určená pravidla. Zuzana Janetzká Mediální sekce ODS DUŠAN DRBOHLAV 1) Jak hodnotíte dosavadní vývoj migrační politiky v ČR? Na migrační politiku (chápu ji zde v širším pojetí, tedy včetně integrační politiky) lze nahlížet z mnoha úhlů. Především je třeba konstatovat, že Česko od své revoluční éry počátku 90. let v této oblasti (stejně jako mnoha dalších) udělalo ohromný skok kupředu. Uvědomíme-li si, že jsme po dobu předcházejících více než čtyřiceti let neměli prakticky vůbec žádné zkušenosti s řízením normálních mezinárodních migračních toků stejně jako s organizací migrantů na svém území, jde o pokrok skutečně nebývalý. Obecně se podařilo změnit příslušnou migrační legislativu do víceméně standardní podoby typické pro vyspělý svět, navázaly se kontakty a získala inspirace ze zemí, které s migrací mají delší a bohatší zkušenosti, reorganizovala se státní správa tak, aby pokud možno uspokojivě zvládala přicházející úkoly spojené s managementem migračních toků i integrací cizinců do české společnosti. V neposlední řadě se aktivizoval nevládní sektor, který postupně našel své pevné místo v naplňování řady úkolů migrační politiky. To vše se dělo v transformačním kvasu politického a socioekonomického vývoje země, tedy mimo jiné v nelehkých podmínkách budování nového společenského režimu, rozdělení Československa, ekonomické krize konce 90. let, přibližování se standardům Evropské unie (EU) a posléze i vstupu do EU. Výsledek podle mého není špatný a toto hodnocení nabývá na významu zejména ve srovnání se všemi ostatními evropskými postkomunistickými zeměmi. V tomto ohledu je Česko bezpochyby výrazně vepředu a jeho migrační politika i praxe musí být hodnocena poměrně velmi vysoko. (Mimo jiné některé aktivní kroky české migrační politiky zejména program zelených karet či program dobrovolných návratů vstupují do migračních manuálů vydávaných prestižními institucemi). Částečně jiné hodnocení však přichází v detailnější komparaci s nejvyspělejšími imigračními zeměmi, ale zejména obecně ve vztahu k potenciálu, který Česko dle mého v dané oblasti má a který nenaplnilo. Česká migrační politika se vyvíjela v určitých etapách. Profilovala se spíše jako smíšená (míšení opatření jak liberálních, tak restriktivních), v důsledku reaktivní spíše než systematicky orientovaná jedním směrem k naplnění dlouhodobých cílů. S tím souvisí prvý a zásadní problém chybí zde migrační vize, doktrína, cílový stav, ke kterému Česko dlouhodoběji a systematicky směřuje (vyjma evropeizace, povinné harmonizace s legislativou EU). Tento trend jde ruku v ruce s tzv. apolitičností české migrační politiky (minimum zájmu politických stran a tomu odpovídající reflexe v mnoha dalších důležitých orgánech správy země). Přes zejména v poslední dekádě uplatňovaný chvályhodný, pozitivní posun od pasivnějších k přeci jenom více aktivním a více systematickým přístupům upozorním na některé obecnější problémy, se kterými se Česko v oblasti migrační politiky a úzce souvisejících aspektů potýká: stále málo vlastní iniciativy a kreativity na poli řízení především pracovní migrace a integrace cizinců v oblastech, kde to regule EU stále ještě v mnoha směrech umožňují; stále nedostatečná spolupráce mezi resorty a přílišná centralizace řízení migrační politiky v rukou MV ČR (nepotvrzuje známou komplexitu migračního procesu a jeho dopadů); 8

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci

POSTAVENÍ CIZINEK DOMÁCNOSTECH. Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci POSTAVENÍ CIZINEK PRACUJÍCÍCH CH V ČESKÝCH DOMÁCNOSTECH Eva Valentová Sdružení pro integraci a migraci SIMI a domácípráce Domácípráce cizinek v ČR ve světle poznatkůnno Základníteze o postavenína trhu

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Předloha návrhu Komise směrnice upravující rámec pro společnou imigrační a azylovou politiku Důvodová zpráva 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1.1. OBECNÉ SOUVISTLOSTI V případě

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje?

Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení. Proměna trhu práce: nic se neděje? Dopad veřejných politik na strukturu migrantů v České republice: případová studie a doporučení PhDr. Marie Jelínková, PhD. Sdružení pro integraci a migraci Multikulturní centrum Praha Proměna trhu práce:

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS

Jak dál s agenturním zaměstnáváním. Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Jak dál s agenturním zaměstnáváním Doc.Ing.Pavel Janíčko ČMKOS Charakteristiky prekérní práce - Nízké mzdy, resp. příjmy (working poor) - Nejistota pracovního úvazku, případně jeho transformace na statut

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více