Auditovaná výroční zpráva k 30. září DekaLux-Europa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Auditovaná výroční zpráva k 30. září 2009. DekaLux-Europa"

Transkript

1 Auditovaná výroční zpráva k 30. září DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Deka International S.A.

2 Zpráva vedení společnosti. říjen 2009 Vážení investoři, tato výroční zpráva Vás podrobně informuje o vývoji Vašeho fondu DekaLux-Europa za období od 1. října 2008 do 30. září Situaci na mezinárodních finančních trzích určovalo v uplynulých dvanácti měsících silné kolísání. Účinky úpadku americké investiční banky Lehman Brothers v důsledku krize amerického trhu nemovitostí způsobily masivní ztrátu důvěry investorů. Po celém světě se šířily tendence k recesi, což vedlo k masivnímu poklesu světového obchodu. Centrální banky a vlády se pokoušely stabilizovat hospodářskou situaci rozsáhlými balíčky protikrizových opatření. Od jara roku 2009 se situace začala zlepšovat, po předstihových indikátorech hospodářského cyklu indikovala konečně také některá data o reálné ekonomice jisté uklidnění. Vzhledem ke zřejmému oslabení konjunktury a nepřehledné situaci na kapitálových trzích upřednostňovali investoři v první polovině sledovaného období především bezpečné státní dluhopisy, zatímco dluhopisy rozvíjejících se ekonomik a korporátní dluhopisy dokázaly vzbudit zájem investorů jen extrémně vysokými výnosovými rozdíly. Tato konstelace se změnila teprve na jaře, když se investoři v důsledku zlepšení perspektiv hospodářského vývoje opět začali ve větší míře zajímat o rizikovější segmenty. Kurzy akcií na mezinárodních burzách klesaly až do začátku března na dlouholetá minima, a dokládaly tak averzi mnohých investorů k riziku. Rozhodný postup vlád, první pozitivní čtvrtletní výsledky z bankovního sektoru a tendence k oživení vedly v průběhu sledovaného období ke zlepšení nálady na akciových trzích, takže se v mezidobí podařilo kompenzovat většinu předchozích ztrát. V tomto nepříznivém prostředí zaznamenal Váš fond DekaLux-Europa výkonnost minus 9,0 procenta (podílová třída TF (A)), resp. minus 8,8 procenta v podílové třídě F (T). Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že změny smluvních podmínek fondu a ostatní důležité informace pro podílníky jsou zveřejňovány na internetové adrese Navíc zde najdete rozsáhlou nabídku informací na téma fondy kolektivního investování a každý měsíc aktuální čísla a fakta o Vašem fondu. S úctou Deka International S.A. Vedení společnosti Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz 3

3 Obsah. Vývoj kapitálových trhů 5 Investiční politika 8 Přehled majetku k 30. září Doplňující informace k výroční zprávě 16 Zpráva auditora 19 Zdanění výnosů 21 Informace správce 31 Vaši partneři ve Sparkassen-Finanzgruppe 32 Na základě finančních informací nelze upisovat podíly. Upsání podílů je platné jen tehdy, jestliže k němu došlo na základě nejnovějšího vydání prospektu ve spojení s poslední dostupnou výroční zprávou a případně poté zveřejněnou pololetní zprávou. Výroční a pololetní zprávy jsou dostupné v sídle správcovské společnosti, u depozitáře a na platebních místech. 4

4 Vývoj kapitálových trhů. Změna trendu po propadu kurzů Mezinárodní finanční trhy se v uplynulých 12 měsících potýkaly se silnými otřesy. Krize na severoamerickém trhu s nemovitostmi a zvýšená rizikovost hypotečních dluhopisů vedly již od počátku k extrémní nejistotě na kapitálových trzích, když situaci navíc dramaticky vyostřil úpadek americké investiční banky Lehman Brothers v září Strmé propady hodnoty si vyžádaly masivní odpisy. Důsledkem byl nedostatek likvidity a ztráta důvěry účastníků trhu a bank. Mnohé vlády musely v případě hlavních účastníků finančního trhu sáhnout k rozsáhlým podpůrným opatřením, aby uchránily finanční systém před zhroucením. Negativní důsledky bleskurychle přerostly na další oblasti hospodářství a rozšířily se v plošný požár. Nominální úroková sazba centrální banky Eurozóna vs. USA v % USA (Fed) Eurozóna (ECB) Zdroj: Bloomberg Vlády a centrální banky se snažily přísunem likvidity, koncentrovaným snižováním úrokových sazeb a novými rozsáhlými balíčky záchranných a protikrizových opatření stabilizovat finanční systém a působit proti obecnému klesajícímu trendu a hrozící recesi. Přesto se údaje o vývoji hospodářství výrazně zhoršovaly a dokumentovaly v mnohých odvětvích nejsilnější recesi od druhé světové války. Kromě finančního sektoru byla cenovým poklesem postižena především cyklická odvětví, jako těžba surovin a automobilový průmysl. V širokém rozsahu musely podniky vícekrát negativně korigovat své prognózy a snižovat produkci. Současně masivně klesaly kurzy jejich akcií po celém světě až do března Teprve na jaře se začala nálada investorů na kapitálových trzích konečně citelně zlepšovat. Některé předstihové indikátory hospodářského cyklu vzbuzovaly naděje na konec globální hospodářské recese. Navíc rostla důvěra, že se v dohledné době podaří získat kontrolu nad bankovní krizí, což výrazně podpořilo tendenci k zotavení na mezinárodních akciových i úvěrových trzích. V průběhu několika málo týdnů vykázala řada burz razantní nárůst kurzů, přičemž překvapivě silné růstové signály přicházely z některých rozvíjejících se ekonomik, jakými jsou Čína a Indie. Nastupující euforie však byla opakovaně korigována nepřesvědčivými údaji o vývoji hospodářského cyklu, které neodpovídaly přehnaným očekáváním. Řada přesvědčivých čtvrtletních zpráv podniků a převažující optimistické údaje o vývoji hospodářství v létě nakonec daly dostatečný základ dalšímu růstu burzovních kurzů. Někdy až drastický propad světového hospodářství zanechal hluboké stopy také v oblasti surovin. Téměř ve všech segmentech došlo do konce roku 2008 k masivnímu propadu cen. Cena ropy klesla do prosince až na téměř 37 amerických dolarů a také další energetické suroviny a průmyslové kovy zaznamenaly významné ztráty. Krizová měna zlato se v této situaci prezentovala v poměrně robustní kondici a těšila se v roli bezpečného přístavu silné poptávce investorů. Na pozadí postupné stabilizace hospodářství začaly ceny surovin v roce 2009 opět výrazně stoupat. V segmentu průmyslových kovů vykazovalo např. olovo, měď a nikl výrazné tendence k zotavení. Na trhu s ropou uzavíral barel ropy k datu zprávy opět na 69 amerických dolarech. V posledních týdnech se však na surovinových trzích projevovaly částečně divergentní tendence, které signalizují hledání ceny, která by odpovídala realitě. Větší ochota riskovat Nástup krize na mezinárodních burzách probíhal v několika vlnách. Rozsáhlá averze k riziku vedla v určitých fázích až k téměř panickým prodejům akcií, takže některé indexy zaznamenaly dlouholetá minima. Přitom nejvíce ztrácely finanční tituly, ale také akcie podniků v konjunkturálně citlivých odvětvích, především byly opakovaně revidovány ziskové prognózy podniků nebo se prognózy v některých případech úplně přestaly zveřejňovat. Ani defenzivní odvětví jako telekomunikace, farmaceutický a potravinářský průmysl se nedokázala zcela ubránit silně negativnímu tržnímu trendu. Na jaře roku 2009 reagovaly akciové trhy na první nadějné signály opětovným zřetelným růstem kurzů. Ke zlepšení nálady na kapitálových trzích dále přispěla některá pozitivní překvapení v podni- 5

5 kovém sektoru. Indexy nejkvalitnějších akcií tak dokázaly z ročního pohledu kompenzovat velkou část počátečních ztrát. Americký index Dow Jones Industrial Average tak k datu zprávy ztratil 10,5 procenta, široký trh reprezentovaný indexem S&P 500 zaznamenal pokles o 9,4 procenta. Obzvlášť pozitivně se zotavovaly technologické akcie podniků zahrnutých do indexu Nasdaq Composite, které dokonce celkově zaznamenaly mírný růst průměrně o 1,5 procenta. V Německu, coby proexportní ekonomice, se masivně projevily důsledky hospodářského útlumu. Objem zakázek, resp. tržby v odvětvích, jako např. strojírenství a automobilový průmysl, dramaticky poklesly. Podniky tak byly nuceny přijmout tvrdá opatření od snížení produkce, zkrácení pracovních úvazků až po propouštění. Také v dalších oblastech se dynamika poklesu projevila trpkými ztrátami. Index DAX klesl do začátku března pod úroveň bodů. Poté došlo také zde ke zřetelné změně trendu, která vynesla index nejkvalitnějších německých akcií v září dočasně přes bodů. Přesto DAX za sledované období zaznamenal celkově minus 2,7 procenta. Podobně to vypadalo také na evropské úrovni. Index DJ EURO STOXX 50 zaměřený na nejkvalitnější akcie v eurozóně ztratil 5,5 procenta. Z hlediska jednotlivých odvětví zahrnutých do indexu DJ EURO STOXX vykazovaly nejlepší výkonnost sektory stavebnictví a výroby stavebních materiálů, maloobchod a potravinářský průmysl, zatímco suroviny, síťová odvětví a finanční služby zaznamenaly největší ztráty. Celosvětovému poklesu burzovních kurzů se neubránily japonské akcie. Index Nikkei 225 ztratil v ročním horizontu 10,0 procenta, a zaznamenal tak po určité období nejhlubší propad za posledních zhruba 25 let. Japonský exportní průmysl byl silně zasažen celosvětovým útlumem hospodářství, a navíc japonský jen dočasně výrazně posílil vůči ostatním měnám. Jiskru naděje však dodaly růstové impulzy ze sousedních asijských prahových ekonomik. Naproti tomu byla vnitřní poptávka v Japonsku slabá. Srovnání světových burz Index: = /08 11/08 01/09 03/09 05/09 Dow Jones Industrial DJ EURO STOXX 50 Nikkei 225 Zdroj: Bloomberg Nejednotně se prezentovaly akciové trhy v rozvíjejících se ekonomikách (emerging markets). Ztráta důvěry v důsledku finanční krize vedla k pádu kurzů také na burzách v prahových ekonomikách. Asijské akciové trhy, např. v Jižní Koreji, Indonésii a Malajsii však ve druhé polovině sledovaného období opět znatelně posílily, a vyrovnaly tak předchozí ztráty. V Latinské Americe burzy rovněž vykompenzovaly negativní výkonnost a k datu zprávy vykazovaly zisky. V ročním horizontu však ve východní Evropě, na Blízkém východě a v Africe dominovaly minusové hodnoty. Silné kolísání výkonnosti Negativní konjunkturní data, slábnoucí inflační rizika a averze investorů k riziku posilovaly poptávku po kvalitních dluhopisech. Současně klesaly úrokové sazby v eurozóně. Evropská centrální banka (ECB) snížila od října 2008 do května 2009 hlavní úrokovou sazbu ze 4,25 procenta na 1,0 procenta. Nepřehlédnutelné signály recese a současný pokles míry inflace přitom podstatně rozšířily manévrovací prostor ECB pro uvolnění měnové politiky. Ještě energičtější postup zvolila americká centrální banka Fed. Snížením své úrokové sazby Fed Funds Target Rate v loňském prosinci až na rozpětí od 0,25 do 0,0 procenta vyčerpala již koncem roku 2008 své možnosti stimulovat ekonomiku snižováním hlavních úrokových sazeb Navíc Fed v polovině března 2009 oznámil, že bude v důsledku kvantitativní měnové politiky nakupovat státní dluhopisy. Na základě této zprávy do konce roku rychle poklesla výnosnost státních dluhopisů průmyslových států. Poté v důsledku lepších konjunkturních dat výnosnost postupně opět stoupala. 07/09 09/09 6

6 Výnosnost 10letých státních dluhopisů zemí eurozóny ve sledovaném období silně kolísala mezi 2,9 procenta v lednu 2009 a 4,1 procenta v říjnu K datu zprávy činil výnos 3,2 procenta. Americké státní dluhopisy s 10letou splatností poskytly nakonec výnos 3,3 procenta, což bylo opět podstatně více než prosincové minimum ve výši 2,1 procenta. Vzhledem k rostoucímu státnímu zadlužení a klesající averzi investorů k riziku výnosnost v druhé polovině sledovaného období opět stoupala. Měřeno indexem REXP zaznamenaly německé státní dluhopisy z ročního pohledu výkonnost plus 8,5 procenta. Devizové trhy odrážejí postoj k riziku Prudké kolísání charakterizovalo také devizové trhy, kde opatrnost investorů zvýhodňovala nejprve americký dolar. Směnný kurz eura vůči americké měně se vzhledem k oslabení konjunktury v Evropě dostal pod tlak. Již v listopadu kleslo euro na minimum 1,25 k americkému dolaru. Obnovená ochota riskovat na jaře povzbudila společnou evropskou měnu, zatímco americký dolar vzhledem k nízkým úrokům slouží jako měna financování. Směnný kurz eura uzavřel na hodnotě 1,46 k americkému dolaru. Podobně volatilní byl ve sledovaném období také kurz eura k japonskému jenu. Výnos 10letých státních dluhopisů USA vs. eurozóna v % 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 09/08 11/08 01/09 03/09 05/09 07/09 09/09 Eurozóna USA Zdroj: Bloomberg Opačný obraz skýtají více rizikové oblasti. Podnikové dluhopisy a dluhopisy prahových ekonomik vykazovaly až do zimy podstatné zvýšení rizikových přirážek. Pouze pokles kurzů v příslušné výši dokázal generovat poptávku po těchto dluhopisech. Banky ze strachu před skrytými úvěrovými riziky vehementně snižovaly svá portfolia rizikových cenných papírů. Navíc byl trh primárních emisí zprvu na dně, teprve na začátku roku 2009 se postupně dostavilo mírné oživení. Především nové emise státem zaručených bankovních dluhopisů vyvolaly živou poptávku. Navíc se od poloviny března pozitivně projevily stabilizační tendence na burzách, takže v souvislosti se slábnoucí averzí k riziku znatelně klesaly rizikové prémie u cenných papírů prahových ekonomik i korporátních dluhopisů. Nové emise vzbuzovaly v uplynulých měsících opět velký zájem investorů. Také vyhladovělý trh s hypotečními zástavními listy se po určité období rozběhl, především v souvislosti s opatřeními ECB k nákupu v tomto segmentu. 7

7 DekaLux-Europa Investiční politika. Fond DekaLux-Europa se soustředí na investice do akcií podniků se sídlem v Evropě a usiluje o zhodnocení, které je dáno výkonností evropských akciových trhů. Rádi bychom Vás upozornili, že podílová třída F (T) fondu DekaLux-Europa byla zrušena s účinností k 30. září Tržní prostředí Ve sledovaném období byl globální systém kapitálových trhů vystaven silným otřesům v důsledku finanční krize. V důsledku úpadku Lehman Brothers hrozilo v září, že averze investorů k riziku po určitou dobu přeroste v paniku. Kvůli obavám z hluboké recese se investoři na celém světě uchylovali k bezpečným formám investování, zatímco kurzy rizikovějších aktiv zaznamenaly masivní propady. Čím zřetelnějších rysů nabývaly hrozby globální recese, tím silnějšímu tlaku čelil surovinový sektor. V souvislosti se stále horšími perspektivami hospodářského vývoje se zhroutila poptávka po surovinách, což vedlo k propadu cen ropy a průmyslových kovů. V této konstelaci bylo mnoho prahových ekonomik obzvlášť tvrdě postiženo propadem na surovinových trzích, ale také evropské akciové trhy se do poloviny března propadly na víceletá minima. Po výprodejích na akciových trzích došlo k obratu trendu v důsledku nad očekávání dobrých výsledků z bankovního sektoru za první čtvrtletí roku 2009 a skromných náznaků celosvětové stabilizace. Vzhledem k robustnímu zotavení trvajícímu až do konce sledovaného období se většině burzovních indexů z ročního pohledu podařilo do značné míry kompenzovat ztráty z prvních měsíců. Důležité ukazatele DekaLux-Europa Výkonnost* 1 rok 3 roky 5 let Podílová třída TF (A) -9,0 % -14,5% -3,4% Podílová třída F (T) -8,8% Tato podílová třída byla k zrušena. TER / TER vč. odm.** Podílová třída TF (A) 2,15 %/ 2,15 % Podílová třída F (T) 1,92 % ISIN Podílová třída TF (A) LU Podílová třída F (T) LU * p.a. / výpočet podle metody BVI (německého svazu investičních společností); dosavadní výkonnost není spolehlivým ukazatelem pro posouzení budoucí výkonnosti ** ukazatel celkových nákladů / total expense ratio (TER vč. odm. = ukazatel celkových nákladů včetně výkonnostní odměny) Struktura fondu DekaLux-Europa A B C D E F G H I J H G F E I D J C Velká Británie 27,5 % Francie 15,3 % Německo 13,3 % Švýcarsko 12,2 % Španělsko 6,0 % Nizozemsko 5,4 % Itálie 4,5 % Dánsko 2,4 % Ostatní státy 5,4 % Hotovostní rezerva, ostatní 8,0 % A B Obrat trendu na akciových trzích Vzhledem k velmi slabému tržnímu prostředí v první polovině sledovaného období upřednostňoval správce fondu DekaLux-Europa nejprve defenzivně zaměřenou sektorovou strategii. V této situaci byl majetek fondu investován přednostně do titulů, které i v obtížném období hospodářského cyklu disponují solidní bilanční strukturou a dostatečným potenciálem k samofinancování. Naopak menší pozornosti se těšily jednotlivé tituly ze sektorů silně postižených finanční krizí, jako např. obchodní banky, realitní tituly a průmyslové podniky. Co se týče odvětvového rozložení, byly k datu zprávy oproti referenčnímu indexu na jedné straně více zastoupeny akcie z defenzivnějších 8

8 DekaLux-Europa odvětví, jako např. telekomunikací a farmaceutického průmyslu, avšak v důsledku zotavení na burzách také stále silněji akcie z cyklických, resp. konjunkturálně citlivých odvětví, jakými jsou finanční služby, automobilový průmysl a doprava. Na druhé straně správce fondu zachoval strukturální podvážení bankovních titulů, a přitom jednoznačně dával přednost investičním bankám před obchodními. Rovněž oblasti surovin, maloobchodu, nemovitostí a krátkodobého spotřebního zboží se nezdály být příliš atraktivními. Z hlediska teritoriálního rozložení se správce fondu zaměřil na eurozónu s mírně vyšším zastoupením německých, nizozemských a francouzských akcií. Méně zastoupeny byly k datu zprávy Velká Británie, Švédsko a Belgie. Ve sledovaném období byla míra investic řízena především prostřednictvím derivátů. K 30. září 2009 byly v portfoliu zastoupeny futures a opce na akciové indexy v protihodnotě kolem 14,3 procenta majetku fondu. Akciové opce na jednotlivé tituly sloužily jak ke generování dodatečných výnosů, tak k zajištění. Hotovostní pozice fungovala jako protiváha futures a opcí. Wertentwicklung DekaLux-Europa vs. Referenzindex*) Index: = /08 11/08 01/09 03/09 05/09 07/09 DekaLux-Europa TF (A) Referenzindex Darstellung der Fondswertentwicklung jeweils auf Basis der Rücknahmepreise, Ausschüttungen zum Rücknahmepreis wiederangelegt. 09/09 Mezi jednotlivými tituly byly k datu zprávy favorizovány akcie společností Bayer, Roche, Vestas Wind, Daimler, Renewable Energy a Heineken. Z absolutního pohledu tvořily největší jednotlivé pozice v portfoliu k datu zprávy akcie HSBC (3,6 procenta), Nestlé (3,1 procenta) a Vodafone (2,2 procenta) následovány akciemi BP a Banco Santander (každá s podílem 2,2 procenta). Správce fondu vychází z přesvědčení, že indikátory nálady se v příštích měsících opět zlepší. S pomalu nastupujícím oživením poptávky by se také měla zlepšit vytíženost podniků a vést k udržitelnému růstu jejich zisků. Fond DekaLux-Europa zaznamenal vzhledem k vysoce volatilnímu tržnímu prostředí pokles hodnoty o 9,0 procenta (podílová třída TF (A)), resp. o 8,8 procenta (podílová třída F (T)). Referenční index si ve sledovaném období odepsal minus 0,3 procenta. *) Referenční index: MSCI Europe Large Cap Net Index v EUR MSCI nepřebírá v žádném případě odpovědnost za uváděné údaje MSCI. Údaje MSCI nesmějí být dále šířeny nebo použity jako základ pro jiné indexy nebo jiné cenné papíry nebo finanční produkty. Tato informace/tento materiál nebyl vytvořen, ověřen ani potvrzen ze strany MSCI. 9

9 DekaLux-Europa Přehled majetku k 30. září Označení druhu Kusy, resp. Stav k Nákupy/ Prodeje/ Kurz Kurzovní Procentní podíly, resp přírůstky úbytky hodnota podíl na měna ve sledovaném období v EUR majetku v fondu Kotované cenné papíry Akcie ABB LTD.NAMENSAKTIEN 1) ks CHF 20, ,96 0,73 CREDIT SUISSE GROUP AG 1) ks CHF 57, ,04 1,40 NESTLE S.A. NAMENSAKTIEN ks CHF 44, ,64 3,07 NOVARTIS AG NAMENSAKTIEN ks CHF 52, ,09 1,65 SCHWEIZERISCHE RUECKVERS.-GES. NAMENSAKTIEN ks CHF 47, ,22 0,20 SWATCH GROUP AG 1) ks CHF 245, ,57 0,26 SYNGENTA AG NAMENSAKTIEN ks CHF 237, ,39 0,33 UBS AG ks CHF 19, ,39 1,31 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMENSAKTIEN 1) ks CHF 249, ,24 0,53 A.P.MOELLER-MAERSK A/S NAVNE-AKTIER B ks DKK , ,61 0,17 NOVO-NORDISK AS AKTIER B ks DKK 319, ,14 0,55 VESTAS WIND SYSTEMS AS ks DKK 370, ,54 1,67 AEGON N.V. ks EUR 5, ,00 0,24 AHOLD N.V., KON. 1) ks EUR 8, ,00 0,22 AIR LIQUIDE S.A. ET.EXPL.P.G.CL. 1) ks EUR 78, ,00 0,50 ALLIANZ SE VINK. NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 86, ,00 1,25 ALSTOM S.A. 1) ks EUR 50, ,00 0,28 ARCELORMITTAL S.A. ks EUR 26, ,00 0,92 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ks EUR 18, ,00 0,31 AXA S.A. 1) ks EUR 18, ,00 1,26 BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA (BBVA) S.A. ks EUR 12, ,22 0,88 BANCO SANTANDER S.A. ks EUR 11, ,00 2,18 BASF SE INHABERAKTIEN ks EUR 36, ,00 0,29 BAYER AG NAMENSAKTIEN ks EUR 47, ,00 2,14 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG INHABERAKTIEN 1) ks EUR 33, ,00 0,27 BNP PARIBAS S.A. 1) ks EUR 56, ,00 1,64 BOUYGUES S.A. ks EUR 34, ,00 0,19 CARREFOUR-SUPERMARCHE S.A. ks EUR 31, ,00 0,46 CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA NAMENSAKTIEN ks EUR 54, ,00 0,79 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ACTIONS (C.R.) ks EUR 35, ,00 0,26 CREDIT AGRICOLE S.A. ks EUR 14, ,00 0,23 CRH PLC ks EUR 19, ,18 0,47 DAIMLER AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 34, ,00 1,38 DEUTSCHE BANK AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 53, ,00 0,93 DEUTSCHE BOERSE AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 56, ,00 0,27 DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK. NAMENSAKTIEN ks EUR 12, ,00 0,39 DEUTSCHE POST AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 12, ,00 0,31 DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTIEN ks EUR 9, ,00 0,60 ELECTRICITE DE FRANCE ks EUR 40, ,00 0,52 ENEL S.P.A. ks EUR 4, ,00 0,42 ENI S.P.A. 1) ks EUR 17, ,00 1,42 E.ON AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 29, ,00 1,67 FORTUM OYJ ks EUR 17, ,00 0,26 FRANCE TELECOM ks EUR 18, ,00 0,88 FRESENIUS AG VORZUGSAKTIEN O.ST. 1) ks EUR 39, ,00 0,13 FRESENIUS SE INHABERAKTIEN 1) ks EUR 33, ,00 0,16 GAZ DE FRANCE SUEZ S.A. ks EUR 30, ,00 0,74 GROUPE DANONE S.A. ACTIONS (C.R.) ks EUR 40, ,76 0,32 HEINEKEN N.V. ks EUR 31, ,00 0,96 HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A. ks EUR 11, ,00 0,18 IBERDROLA S.A. ks EUR 6, ,00 0,65 ING GROEP N.V. ks EUR 12, ,00 1,39 INTESA SANPAOLO S.P.A. 1) ks EUR 3, ,00 0,39 KLOECKNER & CO SE 1) ks EUR 15, ,61 0,58 KPN N.V. ks EUR 11, ,00 0,91 LAFARGE S.A. ACTIONS (C.R.) ks EUR 61, ,00 0,20 LAGARDERE S.C.A. ACTIONS NOM. ks EUR 32, ,00 0,31 LINDE AG INHABERAKTIEN 1) ks EUR 74, ,00 0,30 LVMH MOET HENN. L. VUITTON S.A. ACTIONS (C.R.) ks EUR 69, ,00 0,89 MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG VINK. NAMENSAKTIEN ks EUR 109, ,00 0,47 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 24, ,56 0,24 NOKIA CORP. 1) ks EUR 10, ,00 0,80 OMV AG 1) ks EUR 27, ,00 0,18 PERNOD-RICARD S.A. ks EUR 54, ,00 0,17 PHILIPS ELECTRONICS N.V. ks EUR 16, ,00 0,14 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZUGSAKTIEN O.ST. 1) ks EUR 54, ,00 0,09 PPR S.A. INHABERAKTIEN 1) ks EUR 87, ,00 0,32 REED ELSEVIER N.V. ks EUR 7, ,00 0,25 REPSOL YPF S.A. ks EUR 18, ,00 0,30 ROYAL DUTCH SHELL SHARES CLASS A 1) ks EUR 19, ,00 1,27 RWE AG INHABERAKTIEN 1) ks EUR 64, ,00 0,67 SAIPEM S.P.A. ks EUR 20, ,00 0,73 SAMPO PLC SHARES CLASS A 1) ks EUR 17, ,00 0,13 SANOFI-AVENTIS S.A. 1) ks EUR 50, ,00 1,29 SAP AG INHABERAKTIEN 1) ks EUR 33, ,00 0,53 SIEMENS AG NAMENSAKTIEN 1) ks EUR 64, ,00 0,52 SOCIETE GENERALE S.A. ks EUR 56, ,00 0,67 SUEZ ENVIRONNEMENT SHARES (REG.S) ks EUR 15, ,00 0,10 TELECOM ITALIA RNC S.P.A. 1) ks EUR 0, ,00 0,27 TELEFONICA S.A. ks EUR 18, ,00 2,00 TELEKOM AUSTRIA AG 1) ks EUR 12, ,00 0,29 THYSSEN KRUPP AG INHABERAKTIEN 1) ks EUR 23, ,00 0,11 TNT N.V. ks EUR 18, ,80 0,46 TOTAL S.A. ACTIONS B 1) ks EUR 40, ,00 1,64 UNICREDIT S.P.A. 1) ks EUR 2, ,10 0,99 UNILEVER N.V. CERT. V. AANDELEN 1) ks EUR 19, ,00 0,85 VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. ks EUR 26, ,00 0,43 VINCI S.A. ks EUR 39, ,00 0,62 VIVENDI S.A. 1) ks EUR 21, ,00 0,51 10

10 DekaLux-Europa Označení druhu Trh Kusy, resp. Stav k Nákupy/ Prodeje/ Kurz Kurzovní Procentní podíly, resp přírůstky úbytky hodnota podíl na měna ve sledovaném období v EUR majetku v fondu VOLKSWAGEN AG INHABERAKTIEN ks EUR 115, ,00 0,18 ANGLO AMERICAN PLC 1) ks GBP 20, ,26 0,73 ASTRAZENECA PLC 1) ks GBP 28, ,80 1,20 AVIVA PLC ks GBP 4, ,38 0,32 BAE SYSTEMS PLC 1) ks GBP 3, ,80 0,43 BARCLAYS PLC ks GBP 3, ,47 0,75 BHP BILLITON PLC ks GBP 17, ,52 0,79 BP PLC ks GBP 5, ,44 2,21 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1) ks GBP 19, ,41 1,00 BRITISH GAS GROUP PLC ks GBP 10, ,50 0,96 BT GROUP PLC ks GBP 1, ,89 0,16 CADBURY PLC ks GBP 7, ,50 0,28 CENTRICA PLC ks GBP 2, ,59 0,27 DIAGEO PLC ks GBP 9, ,77 0,17 GLAXOSMITHKLINE PLC ks GBP 12, ,60 1,96 HSBC HOLDINGS PLC 1) ks GBP 7, ,14 3,62 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC 1) ks GBP 17, ,79 0,79 LEGAL & GENERAL GROUP PLC ks GBP 0, ,30 0,10 LLOYDS TSB GROUP PLC 1) ks GBP 1, ,10 0,37 MAN GROUP PLC REGISTERED SHARES NEW ks GBP 3, ,01 0,16 MARKS AND SPENCER PLC NAMENSAKTIEN 1) ks GBP 3, ,76 0,26 NATIONAL GRID PLC ks GBP 6, ,72 0,21 PRUDENTIAL PLC ks GBP 6, ,74 0,45 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 1) ks GBP 30, ,76 0,32 RIO TINTO PLC ks GBP 27, ,56 1,25 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1) ks GBP 0, ,59 0,14 ROYAL DUTCH SHELL B ks GBP 17, ,51 1,85 SABMILLER PLC ks GBP 15, ,80 0,38 SAINSBURY PLC, J. 1) ks GBP 3, ,42 0,20 SCOTTISH AND SOUTH. ENERGY PLC ks GBP 11, ,00 0,16 STANDARD CHARTERED PLC 1) ks GBP 15, ,91 0,60 TESCO PLC 1) ks GBP 3, ,52 1,10 VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES ks GBP 1, ,91 2,23 WPP PLC 1) ks GBP 5, ,64 0,18 XSTRATA PLC 1) ks GBP 9, ,53 0,54 RENEWABLE ENERGY CORP. ASA ks NOK 50, ,63 0,76 STATOILHYDRO ASA NAVNE-AKSJER ks NOK 132, ,15 0,49 TELENOR ASA ks NOK 66, ,59 0,25 NORDEA BANK AB ks SEK 71, ,68 0,26 TELEFONAKTIEBOL. L.M. ERICSSON AKTIER B (FRIA) ks SEK 70, ,64 0,22 Jiné cenné papíry ROCHE HOLDING AG POŽITKOVÉ LISTY. 1) ks CHF 168, ,41 2,68 Kotované cenné papíry celkem EUR ,80 91,82 Nekotované cenné papíry Jiné cenné papíry BNP PARIBAS S.A. ZATÍMNÍ LISTY 09/2009 ks EUR 1, ,00 0,05 FORTIS ZATÍMNÍ LISTY 10/2008 ks EUR 0,0000 0,20 0,00 Nekotované cenné papíry celkem EUR ,20 0,05 Podíly fondů v cenných papírech Podíly fondů v cenných papírech ve vlastnictví DEKA-INSTITUTIONELL AKTIEN EUROPA I (T) POD EUR 41, ,00 0,14 Podíly fondů v cenných papírech ve vlastnictví skupiny celkem EUR ,00 0,14 Majetek v cenných papírech celkem EUR ,00 92,00 Deriváty (Položky s minusovým znaménkem označují prodané pozice.) Deriváty na jednotlivé cenné papíry Pohledávky/závazky Opční listy na cenné papíry 2) Opční listy na akcie CALL E.ON AG 34,00 03/10 EUX ks EUR 0, ,00 0,02 CALL RWE AG 72,00 03/10 EUX ks EUR 1, ,00 0,03 PUT BASF SE 14,00 12/09 EUX ks EUR 0, ,00-0,00 PUT BASF SE 18,00 12/09 EUX ks EUR 0, ,00-0,00 PUT BNP PARIBAS S.A. 31,10 12/09 EUX ks EUR 0, ,95-0,00 PUT DEUTSCHE TELEKOM AG 8,00 12/09 EUX ks EUR 0, ,00-0,00 PUT RWE AG 42,00 12/09 EUX ks EUR 0, ,00-0,00 PUT SIEMENS AG 30,00 12/09 EUX ks EUR 0, ,00-0,00 Cenné papíry-termínové smlouvy Cenné papíry-termínové smlouvy na akcie GALP ENERGIA SGPS S.A. 03/10 EUX EUR Počet ,00 0,00 GALP ENERGIA SGPS S.A. 03/10 EUX EUR Počet ,00 0,01 Deriváty na jednotlivé cenné papíry celkem EUR ,05 0,06 Deriváty na akciové indexy Pohledávky/závazky Termínové smlouvy na akciové indexy SWISS MARKET INDEX 12/09 EUX CHF Počet ,97 0,03 DJS 600 FINANCIAL SERVICES 12/09 EUX EUR Počet ,00-0,02 DJS 600 TRAVEL+LEISURE INDEX 12/09 EUX EUR Počet ,00 0,00 DOW JONES EURO STOXX 50 12/09 EUX EUR Počet ,39 0,07 FT-SE 100 INDEX 12/09 EUT GBP Počet ,38 0,04 FT-SE 100 INDEX 12/09 EUT GBP Počet ,15 0,04 11

11 DekaLux-Europa Označení druhu Trh Kusy, resp. Stav k Nákupy/ Prodeje/ Kurz Kurzovní Procentní podíly, resp přírůstky úbytky hodnota podíl na měna ve sledovaném období v EUR majetku v fondu Opční listy 2) Opční listy na akciové indexy CALL DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX 3.100,00 03/10 EUX Počet EUR 95, ,00 0,24 PUT DOW JONES EURO STOXX 50 INDEX 2.000,00 12/09 EUX Počet EUR 5, ,00 0,01 Deriváty na akciové indexy celkem EUR ,89 0,41 Peníze na bankovních účtech, cenné papíry peněžního trhu a fondy peněžního trhu Bankovní účty Zůstatky v EUR u: Depozitář EUR ,77 % 100, ,77 3,99 Zůstatky v ostatních měnách EU/EHP GBP ,85 % 100, ,38 2,02 NOK ,45 % 100, ,17 0,00 SEK ,60 % 100, ,06 0,92 Zůstatky v měnách mimo EU/EHP CHF ,41 % 100, ,16 0,01 Peníze na bankovních účtech celkem EUR ,54 6,94 Peníze na bankovních účtech, cenné papíry peněžního trhu a fondy peněžního trhu celkem EUR ,54 6,94 Ostatní aktiva Úrokové nároky EUR , ,78 0,07 Poskytnuté zálohy (initial margin) CHF , ,57 0,11 EUR , ,50 0,61 GBP , ,22 0,13 Obchodní provize EUR 176,53 176,53 0,00 Ostatní pohledávky EUR 1.046, ,73 0,00 Ostatní aktiva celkem EUR ,33 0,93 Ostatní závazky Krátkodobé závazky v ostatních měnách EU/EHP DKK , ,26-0,22 Úplata depozitáři fondu EUR , ,55-0,01 Úplata za obhospodařování EUR , ,27-0,10 Taxe d Abonnement EUR , ,17-0,01 Ostatní závazky celkem EUR ,25-0,34 Majetek fondu EUR ,56 100,00 *) Hodnota podílu třídy TF (A) EUR 42,94 Hodnota podílu třídy F (T) EUR 66,39 Podíly v oběhu třídy TF (A) ks Podíly v oběhu třídy F (T) ks Podíl cenných papírů v majetku fondu (v %) 92,00 Podíl derivátů v majetku fondu (v %) 0,47 *) Rozdíly v hodnotě procentních podílů způsobené zaokrouhlením jsou možné. 1) Tyto cenné papíry jsou zcela nebo částečně převedeny jako půjčky cenných papírů (viz Přehled). 2) U opcí na futures se prémie účtuje jako denní vyrovnávací platba (variation margin); u opcí na akcie se prémie účtuje při uzavření obchodu. Opce na akcie se do hodnoty fondu zahrnují v kurzové hodnotě, opce na futures se zahrnují nerealizovaným ziskem, resp. nerealizovanou ztrátou. Informace o půjčkách cenných papírů Následující cenné papíry jsou ke dni sestavení zprávy převedeny jako půjčky cenných papírů: Označení druhu Nominální hodnota Půjčka cenných papírů v kusech a/nebo Kurzovní hodnota v EUR měna v časově omezeno časově neomezeno celkem ABB LTD. NAMENSAKTIEN ks ,68 AHOLD N.V., KON. ks ,70 AIR LIQUIDE S.A. ET.EXPL.P.G.CL. ks ,37 ALLIANZ SE VINK. NAMENSAKTIEN ks ,00 ALLIANZ SE VINK. NAMENSAKTIEN ks ,00 ALSTOM S.A. ks ,00 ANGLO AMERICAN PLC ks ,26 ASTRAZENECA PLC ks ,92 AXA S.A. ks ,00 BAE SYSTEMS PLC ks ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG INHABERAKTIEN ks ,00 BNP PARIBAS S.A. ks ,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ks ,54 CREDIT SUISSE GROUP AG ks ,97 DAIMLER AG NAMENSAKTIEN ks ,00 DEUTSCHE BANK AG NAMENSAKTIEN ks ,00 DEUTSCHE BOERSE AG NAMENSAKTIEN ks ,00 DEUTSCHE POST AG NAMENSAKTIEN ks ,75 ENI S.P.A. ks ,00 E.ON AG NAMENSAKTIEN ks ,00 E.ON AG NAMENSAKTIEN ks ,00 E.ON AG NAMENSAKTIEN ks ,00 FRESENIUS AG VORZUGSAKTIEN O.ST. ks ,60 FRESENIUS SE INHABERAKTIEN ks ,60 FRESENIUS SE INHABERAKTIEN ks ,40 HSBC HOLDINGS PLC ks ,90 HSBC HOLDINGS PLC ks ,96 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ks ,92 INTESA SANPAOLO S.P.A. ks ,00 KLOECKNER & CO SE ks ,00 KLOECKNER & CO SE ks ,00 KLOECKNER & CO SE ks ,00 LINDE AG INHABERAKTIEN ks ,00 LLOYDS TSB GROUP PLC ks ,92 12

12 DekaLux-Europa Označení druhu Nominální hodnota Půjčka cenných papírů v kusech a/nebo Kurzovní hodnota v EUR měna v časově omezeno časově neomezeno celkem LLOYDS TSB GROUP PLC ks ,16 MARKS AND SPENCER PLC NAMENSAKTIEN ks ,09 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. NAMENSAKTIEN ks ,56 NATIONAL BANK OF GREECE S.A. NAMENSAKTIEN ks ,00 NOKIA CORP. ks ,58 NOKIA CORP. ks ,42 OMV AG ks ,00 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZUGSAKT IEN O.ST. ks ,00 PPR S.A. INHABERAKTIEN ks ,07 RECKITT BENCKISER GROUP PLC ks ,35 ROCHE HOLDING AG POŽITKOVÉ LISTY. ks ,48 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ks ,57 ROYAL DUTCH SHELL SHARES CLASS A ks ,00 RWE AG INHABERAKTIEN ks ,00 SAINSBURY PLC, J. ks ,79 SAMPO PLC SHARES CLASS A ks ,00 SANOFI-AVENTIS S.A. ks ,00 SAP AG INHABERAKTIEN ks ,00 SIEMENS AG NAMENSAKTIEN ks ,00 STANDARD CHARTERED PLC ks ,89 SWATCH GROUP AG ks ,66 TELECOM ITALIA RNC S.P.A. ks ,50 TELEKOM AUSTRIA AG ks ,00 TESCO PLC ks ,38 THYSSEN KRUPP AG INHABERAKTIEN ks ,00 TOTAL S.A. ACTIONS B ks ,00 TOTAL S.A. ACTIONS B ks ,23 TOTAL S.A. ACTIONS B ks ,50 TOTAL S.A. ACTIONS B ks ,11 UNICREDIT S.P.A. ks ,10 UNILEVER N.V. CERT. V. AANDELEN ks ,00 VIVENDI S.A. ks ,00 WPP PLC ks ,47 XSTRATA PLC ks ,53 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMENSAKTIEN ks ,71 Celková částka nároků z půjček cenných papírů: EUR , ,64 Kurzy cenných papírů, resp. tržní sazby Aktiva fondu jsou oceněna na základě následujících kurzů/tržních sazeb: Domácí a zahraniční akcie, podíly fondů v cenných papírech a deriváty k datu: 29./ Všechna ostatní aktiva k datu: Devizové kurzy (v množstevním vyjádření) k Švýcarský frank (CHF) 1, = 1 euro (EUR) Dánská koruna (DKK) 7, = 1 euro (EUR) Britská libra (GBP) 0, = 1 euro (EUR) Norská koruna (NOK) 8, = 1 euro (EUR) Švédská koruna (SEK) 10, = 1 euro (EUR) Kódy trhů Termínové burzy EUT The London International Financial Futures Exchange EUX European Exchange Deutschland Z níže uvedených obchodů, které k datu zprávy nejsou ukončeny, vyplývají k následující podmíněné závazky: Finanční termínové obchody - nakoupené termínové smlouvy na indexy EUR ,07 - nakoupené termínové smlouvy na cenné papíry EUR ,00 Obchody uzavřené v průběhu sledovaného období, pokud již nejsou zahrnuty v Přehledu majetku: Nákupy a prodeje cenných papírů (tržní přiřazení k datu zprávy): Označení druhu Kusy, resp. Nákupy, resp. Prodeje, resp. podíly, resp. přírůstky úbytky měna v Kotované cenné papíry Akcie AKER SOLUTIONS ASA ks ALLIED IRISH BANKS PLC ks ARICOM PLC ks BANK OF IRELAND (THE GOV. & CO.) CAPITAL STOCK ks BAYER AG INHABERAKTIEN ks BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS INHABERAKTIEN ks CAP GEMINI S.A. ks CARLSBERG AS ks CEZ AS ks CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI NAMENSAKTIEN ks 150 CIE FINANCIERE RICHEMONT AG AKTIEN CLASS A + PS ks CIE FINANCIERE RICHEMONT AG REG.SHARES ks COMMERZBANK AG INHABERAKTIEN ks CONTINENTAL AG INHABERAKTIEN ks DEUTSCHE POSTBANK AG ks DRAGON OIL PLC SHARES (REG.S) ks ETABLISSEMENTS FR. COLRUYT S.A. ks EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP. ks

13 DekaLux-Europa Označení druhu Kusy, resp. Nákupy, resp. Prodeje, resp. podíly, resp. přírůstky úbytky měna v FORTIS ks GALP ENERGIA SGPS S.A. ks GAZPROM O A O NAMENSAKTIEN (SP. ADRS) ks GEA GROUP AG INHABERAKTIEN ks GRIFOLS S.A. ks GSD HOLDING AS NAMENSAKTIEN ks H & M HENNES & MAURITZ AB AKTIER B ks HERMES INTERNATIONAL S.A. ks INTERCELL AG ks JERONIMO MARTINS SGPS S.A. INHABERAKTIEN ks KBC GROEP N.V. PARTS SOCIALES ks K+S AG INHABERAKTIEN ks LINDT & SPRUENGLI AG PARTIZIPATIONSSCHEIN ks 600 LUKOIL HOLDING SHARES (SP. ADRS) ks MAN AG INHABERAKTIEN ks MANZ AUTOMATION AG INHABERAKTIEN ks METRO AG INHABERAKTIEN ks MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC ks PETROPAVLOVSK PLC SHARES (REG.S) ks Q-CELLS AG INHABERAKTIEN ks RAUTARUUKKI OY SHARES CLASS K ks ROTH & RAU AG INHABERAKTIEN ks SAF HOLLAND S.A. ks SEVAN MARINE ASA ks SGL CARBON AG INHABERAKTIEN ks SGS S.A. NAMENSAKTIEN ks SMITH & NEPHEW PLC ks SOFTWARE AG INHABERAKTIEN ks SUBSEA 7 INC. SHARES (REG.S) ks TEKFEN HOLDING AS ks UMICORE S.A. NEW ks VALLOUREC S.A. SHARES ks VOESTALPINE AG INHABERAKTIEN ks YARA INTERNATIONAL ASA ks Jiné cenné papíry BANCO SANTANDER S.A. ZATÍMNÍ LISTY ks CENTRICA PLC ZATÍMNÍ LISTY ks DANONE S.A. ZATÍMNÍ LISTY 05/2009 ks HSBC HOLDINGS PLC ZATÍMNÍ LISTY 03/2009 ks LAFARGE S.A. ZATÍMNÍ LISTY 04/2009 ks NORDEA BANK AB ZATÍMNÍ LISTY 03/2009 ks Cenné papíry registrované k obchodování na organizovaných trzích nebo do nich zahrnuté Akcie CRH PLC SHARES JUNGE NAMENSAKTIEN ks KDD GROUP NV ks VOLGA GAS PLC SHARES (REG.S) ks Jiné cenné papíry CRH PLC ZATÍMNÍ LISTY 02/2009 ks Nekotované cenné papíry Akcie BANCO SANTANDER S.A. REG.SHARES ks NORDEA BANK AB ks Akciové certifikáty 0,0000% HSBC BANK PLC USD-AI.-ZERT.UNION NAT. V. 07/08 ks HSBC BANK PLC AKTIEN-INDEXZERTIFIKAT FIRST GULD BANK V. 07/08 ks HSBC BANK PLC AKTIEN-ZERT. PALMS N UNION NATIONAL V. 08/11 ks RENAISSANCE SECURITIES TRADING LTD. AKTIEN-INDEXZERTIFIKAT BK ST.PETERSBURG V. 07/09 ks Certifikáty HSBC BANK PLC AKTIEN-ZERT. PALMS N FIRST GULF BA. TR. V. 08/11 ks Jiné cenné papíry ENEL S.P.A. PŘEDNOSTNÍ PRÁVA NA ÚPIS NOVÝCH AKCIÍ 05/2009 ks KLOECKNER & CO SE PŘEDNOSTNÍ PRÁVA NA ÚPIS NOVÝCH AKCIÍ 09/2009 ks LLOYDS BANKING GROUP PLC ZATÍMNÍ LISTY (SUB SHARES) 05/2009 ks NATIONAL BANK OF GREECE S.A. ZATÍMNÍ LISTY ks RIO TINTO PLC ZATÍMNÍ LISTY (NIL-PAID) 06/2009 ks UNICREDITO ITALIANO S.P.A. ZATÍMNÍ LISTY 01/2009 ks Podíly fondů v cenných papírech Fondy peněžního trhu ve vlastnictví správcovské společnosti DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT CF ( POD Podíly fondů v cenných papírech ve vlastnictví skupiny DEKA-BONUSSTRATEGIE 3Y (II) POD Deriváty Deriváty na jednotlivé cenné papíry Opční listy na cenné papíry Opční listy na akcie COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. OS V. 09/09 ks

14 DekaLux-Europa Vývoj majetku fondu EUR Majetek fondu na začátku účetního období ,51 Příjem prostředků ,56 Výdej prostředků ,05 Příjem prostředků / výdej prostředků (netto) ,49 Rozdělení výnosů ,68 Vyrovnání výnosů ,06 Řádné vyrovnání nákladů ,67 Realizovaný výsledek netto (vč. vyrovnání výnosů) *) ,85 Čistá změna nerealizovaného výsledku *) ,68 Majetek fondu na konci účetního období ,56 Vývoj počtu podílů v oběhu Počet podílů v oběhu třídy TF (A) na začátku účetního období Počet vydaných podílů třídy TF (A) Počet odkoupených podílů třídy TF (A) Počet podílů v oběhu třídy TF (A) na konci účetního období Počet podílů v oběhu třídy F (T) na začátku účetního období Počet vydaných podílů třídy F (T) 40 Počet odkoupených podílů třídy F (T) 0 Počet podílů v oběhu třídy F (T) na konci účetního období Vývoj majetku fondu a hodnoty podílu ve tříletém srovnání Majetek fondu na konci účetního období EUR , , ,56 Hodnota podílu třídy TF (A) EUR 79,47 47,58 42,94 Podíly třídy TF (A) v oběhu ks Hodnota podílu třídy F (T) 1) EUR 72,82 66,39 Podíly třídy F (T) v oběhu ks Z hodnot vztažených k minulým obdobím nelze vyvozovat závěry pro budoucí vývoj. Výkaz zisku a ztráty za období od do (včetně vyrovnání výnosů) EUR Výnosy Dividendy ,80 Úroky z likvidních investic ,10 Výnosy z půjček cenných papírů ,28 Kontinuální provize ,24 Ostatní výnosy ,89 Řádné vyrovnání výnosů ,23 Výnosy celkem ,08 Náklady Úplata za obhospodařování ,43 Obchodní provize ,86 Úplata depozitáři fondu **) ,19 Taxe d Abonnement ,99 Ostatní náklady ,67 Řádné vyrovnání nákladů ,39 Náklady celkem ,75 Řádné vyrovnání nákladů ,67 Realizovaný výsledek netto *) ,63 Mimořádné vyrovnání výnosů ,22 Realizovaný výsledek netto (vč. vyrovnání výnosů) ,85 Přebytek nákladů ,52 Čistá změna nerealizovaného výsledku *) ,68 Výsledek účetního období ,84 Podle čl. 15 všeobecného statutu ve spojení s článkem 5 zvláštního statutu činí výplata v podílové třídě TF (A) 0,03 eura na podíl a provádí se k datu 20. listopadu Přebytek výnosů podílové třídy F (T) se reinvestuje. Výše uvedené náklady podílové třídy TF (A) vztažené k průměrnému stavu majetku fondu (ukazatel celkových nákladů / total expense ratio (TER)) činily 2,15 %. Výše uvedené náklady podílové třídy F (T) vztažené k průměrnému stavu majetku fondu (ukazatel celkových nákladů / total expense ratio (TER)) činily 1,92 %. Výkonnostní odměny nebyly ve sledovaném období účtovány k tíži majetku fondu. Podíly v podílové třídě TF se vydávají za hodnotu podílu. Emisní přirážka se nevybírá. Prodejní místa obdrží prodejní provizi z majetku fondu. Podíly v podílové třídě F (T) se vydávaly za hodnotu podílu s připočtením emisní přirážky. *) Struktura výsledku: Realizovaný čistý výsledek z: obchodů s cennými papíry, devizových termínových, finančních termínových a opčních operací Čistá změna nerealizovaného výsledku z: obchodů s cennými papíry, devizových, devizových termínových, finančních termínových a opčních operací **) V této částce je obsažena DPH odváděná od 1. dubna 2007 v zákonné výši 12 % z 20 % úplaty depozitáře. 1) Tato podílová třída byla k 30. září 2009 zrušena. 15

15 Doplňující informace k výroční zprávě. Hodnota podílu je denominována v měně fondu ( měna fondu ). Hodnotu podílu určuje pod dohledem depozitáře správcovská společnost nebo jí pověřená třetí osoba v den, který je burzovním dnem současně v Lucemburku a ve Frankfurtu nad Mohanem ( den ocenění ). Hodnota podílu se vypočítá jako podíl čistého majetku fondu (majetek fondu po odečtení závazků) a počtu podílů, které se v den ocenění nacházejí v oběhu. Čistý majetek fondu se určuje podle následujících zásad: a) Hodnota aktiv přijatých ke kotování na burze nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu se určuje na základě posledního dostupného kurzu, pokud není níže stanoveno jinak. b) Pokud aktivum není přijato ke kotování na burze nebo není obchodováno na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz aktiva přijatého ke kotování na burze cenných papírů nebo obchodovaného na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeným způsobem skutečnou tržní hodnotu, určuje se hodnota aktiva na základě prodejní ceny předpokládané opatrným odhadem, pokud není níže stanoveno jinak. c) Podíly v SKIPCP nebo fondu kolektivního investování se oceňují poslední určenou nebo dostupnou odkupní cenou. d) Hodnota hotovosti nebo peněz na bankovních účtech, vkladových certifikátů a neuhrazených pohledávek, předplacených výdajů, hotovostních dividend a přiznaných nebo naběhlých dosud nepřijatých úroků odpovídá příslušné částce v plné výši po odečtení přiměřené srážky, jestliže částka nebyla pravděpodobně dosud v plné výši zaplacena nebo přijata. e) Likvidační hodnota futures a opcí obchodovaných na burze nebo na jiném regulovaném trhu se určuje na základě poslední dostupné ceny při vypořádání. f) Likvidační hodnota futures, forwards a opcí neobchodovaných na burze nebo na jiném regulovaném trhu, dále futures a opcí, které jsou obchodovány na burze nebo na jiném regulovaném trhu, avšak nemohly být likvidovány ke dni ocenění, odpovídá příslušné čisté likvidační hodnotě, která se určuje podle směrnic správní rady konzistentně na základě používaném pro všechny různé druhy smluv. g) Swapy se oceňují tržní hodnotou. h) Veškeré ostatní cenné papíry nebo ostatní aktiva se oceňují přiměřenou tržní hodnotou určenou v dobré víře a v souladu s postupem stanoveným správní radou. i) Hodnota všech aktiv a závazků, které nejsou denominovány v měně fondu, se na tuto měnu přepočítává posledními dostupnými devizovými kurzy. Pokud takové kurzy nejsou dostupné, určuje se směnný kurz v dobré víře a v souladu s postupem stanoveným správní radou. j) Správcovská společnost může podle vlastního uvážení připustit jiné oceňovací metody, jestliže to považuje za účelné v zájmu přiměřenějšího ocenění aktiva fondu s ohledem na předpokládanou realizační hodnotu. k) Jestliže je správcovská společnost přesvědčena, že určená hodnota podílu k určitému dni ocenění neodpovídá skutečné hodnotě podílů fondu, nebo jestliže od určení hodnoty podílu došlo k výrazným pohybům na dotyčných burzách a/nebo trzích, může správcovská společnost rozhodnout o tom, že hodnota podílu bude aktualizována ještě týž den. Za těchto okolností budou všechny příkazy k upsání a odkupu došlé pro tento den ocenění vypořádány na základě hodnoty podílu, která byla aktualizována při zohlednění principu dobré víry. Správcovské společnosti náleží z majetku fondu odměna (úplata za obhospodařování) za ústřední správu a obhospodařování, jejíž poměrná část se vypočítá a vyplácí měsíčně pozadu z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v dotyčném měsíci. 16

16 Správcovská společnost dále obdrží z části čistého majetku fondu připadající na podíly třídy TF (A) roční prodejní provizi ve prospěch prodejních míst, jejíž poměrná měsíční část se vypočítává z čistého majetku fondu k poslednímu dni ocenění v měsíci a vyplácí měsíčně pozadu. Správcovská společnost může za obhospodařování majetku fondu, který je přiřazen podílové třídě TF (A), účtovat denně vypočítávanou odměnu v závislosti na výsledku, jestliže výkonnost fondu před náklady (úplata za obhospodařování, obchodní provize a úplata depozitáři, resp. od 1. října 2009 výdajový paušál) předčí hodnotu příslušného srovnávacího měřítka. Srovnávacím měřítkem je index MSCI Europe Large Cap Net Index v eurech. Výkonnostní odměna se stanoví na úrovni 25,00 % výkonnostního rozdílu (outperformance), a to i při negativním vývoji srovnávacího měřítka a hodnoty podílu po celou dobu, kdy hodnota podílu převyšuje srovnávací měřítko. Při výpočtu výkonnostní odměny bude správcovská služba oceněna v co možná nejužší časové souvislosti mezi oceněním indexu a oceněním fondu. Rozhodným obdobím pro výpočet výkonnostní odměny je příslušné účetní období fondu. Případná vyšší, resp. nižší výkonnost se nepřevádí. Na konci účetního období může být částka rezervy na výkonnostní odměnu vyplacena z majetku fondu. Správcovská společnost je oprávněna vyúčtovat nižší odměnu. Pokud referenční index zanikne, stanoví správcovská společnost srovnatelný index, kterým bude uvedený index nahrazen. Dále mohly být až do 30. září 2009 veškeré poplatky, resp. náklady související s užitím uvedených srovnávacích měřítek účtovány k tíži majetku fondu. Správcovské společnosti náleží za zprostředkování, přípravu a realizaci půjček cenných papírů, repo operací a srovnatelných povolených obchodů uzavíraných na účet fondu paušální odměna ve výši až poloviny výnosů z těchto obchodů. Depozitář má vůči majetku fondu nárok na následující odměny sjednané se správcovskou společností: a) odměna (úplata) za činnost depozitáře, jejíž poměrná část se vypočítá a vyplácí měsíčně pozadu z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v daném měsíci; (od 1. října 2009 je zahrnuta ve výdajovém paušálu) b) poplatky za transakce prováděné na účet fondu ve výši bankovních poplatků obvyklých v Lucembursku; Od 1. října 2009 náleží správcovské společnosti z majetku fondu roční výdajový paušál na pokrytí provozních nákladů fondu, jehož poměrná část je vypočítávána z průměrné čisté hodnoty majetku fondu v daném měsíci a vyplácena na konci daného měsíce. Pro výpočet se použijí denní hodnoty. Výdajový paušál na pokrytí provozních nákladů fondu zahrnuje následující odměny a náklady, které se neúčtují k tíži fondu samostatně: odměna depozitáře; náklady podle článku 16 odstavce 1 písmene b) až i) všeobecného statutu; náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím srovnávacího indexu; náklady a výlohy, které depozitáři vzniknou na základě povoleného a na trhu obvyklého pověření třetích osob úschovou aktiv fondu v souladu s článkem 4 odstavcem 3 všeobecného statutu. Daň z majetku fondu ( taxe d abonnement, v současnosti 0,05 % p. a.) bude vypočtena a vyplacena z majetku fondu čtvrtletně pozadu. Fond hradí ostatní náklady, které podle článku 16 všeobecného statutu jdou k tíži majetku fondu. Je stanoveno, že úroky, dividendy a výnosy z půjček a repo operací, které nejsou určené ke krytí nákladů, budou v podílové třídě TF (A) vyplaceny investorům. Rozdělovány mohou být pouze čisté výnosy z běžné činnosti a realizované kurzové zisky. Dále mohou být vyplaceny nerealizované kurzové zisky a jiná aktiva, pokud čistý majetek fondu v důsledku výplaty neklesne pod minimální limit 1,25 mil. eur. Příjmy (zisky) z prodeje a ostatní výnosy mohou být rovněž vyplaceny. Vedení rozhoduje každý rok s přihlédnutím k ekonomickým aspektům a potřebám, zda a v jaké výši bude výplata provedena. 17

17 V případě podílů třídy F (T) se výplata neprováděla. Čisté výnosy, kapitálové zisky a ostatní neopakující se příjmy připadající na podíly třídy F (T) se kapitalizovaly a reinvestovaly do fondu. Podílová třída F (T) byla k 30. září 2009 zrušena. Doplňující informace k výroční zprávě Úplata za Obchodní Úplata depozitáři fondu Výdajový paušál obhospodařování provize do 30. září 2009 od 1. října 2009 max. 2,00 % p.a. max. 1,50 % p.a. max. 0,24 % p.a. max. 0,28 % p.a. DekaLux-Europa TF (A) v současnosti v současnosti v současnosti v současnosti 1,25 % p.a. 0,72 % p.a. 0,10 % p.a. 0,18 % p.a. DekaLux-Europa F (T) naposledy 1,75 % p.a. žádná naposledy 0,10 % p.a. 18

18 Zpráva auditora. Podílníkům fondu DekaLux-Europa V souladu s pověřením správní rady společnosti Deka International S.A. jsme ověřili přiloženou účetní závěrku fondu DekaLux-Europa, která zahrnuje přehled čistého majetku, portfolia cenných papírů a ostatních aktiv fondu k 30. záři 2009, výkaz zisku a ztráty, přehled o vývoji čistého majetku fondu za účetní období končící k uvedenému datu a shrnutí podstatných účetních zásad a metod a další doplňující informace k výkazům. Odpovědnost správní rady správcovské společnosti za roční závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu se zákonnými ustanoveními a předpisy o sestavení a prezentaci účetní závěrky platnými v Lucembursku a za věrné zobrazení skutečností v ní obsažených odpovídá správní rada správcovské společnosti. Její odpovědností je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní obsažených tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti, bez ohledu na to, zda jsou důsledkem podvodu nebo chyby, a dále zvolit a uplatňovat přiměřené vhodné účetní zásady a metody i provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na danou situaci přiměřené. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Ověření účetní závěrky jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (International Standards on Auditing), jak byly implementovány organizací Institut des Réviseurs d Entreprises. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval profesní povinnosti a zásady a audit naplánoval a provedl tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem či chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní obsažených. Cílem je přitom navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit dále zahrnuje také posouzení vhodnosti použitých účetních zásad a metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených správní radou správcovské společnosti a posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a že jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. 19

19 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci fondu DekaLux-Europa k 30. záři 2009 a výsledky jeho hospodaření a vývoj čistého majetku fondu za účetní období končící k výše uvedenému datu v souladu se zákonnými ustanoveními a předpisy o sestavení a prezentaci účetní závěrky platnými v Lucembursku. Ostatní Doplňující údaje obsažené ve výroční zprávě jsme prověřili v rámci našeho pověření, tyto údaje však nebyly předmětem zvláštních auditorských postupů podle výše popsaných zásad. Náš výrok se tedy nevztahuje na tyto údaje. V rámci posouzení celkové prezentace účetní závěrky jsme však v souvislosti s těmito údaji neměli důvod k výhradám. Lucemburk, 8. ledna 2010 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d Entreprises zastoupena (Rückel) Réviseur d Entreprises PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d Entreprises 400, route d Esch P.O. Box 1443 L-1014 Lucemburk Telefon: Telefax: R.C.S. Lucembursko B TVA LU

20 Zdanění výnosů. 1. Systematika zdanění Výnosy německého nebo zahraničního fondu kolektivního investování se zdaňují zásadně na úrovni podílníka, zatímco fond samotný je od daně osvobozen. Daňový režim výnosů z podílů ve fondu zemí s rozvíjejícími se ekonomikami se tak řídí principem daňové transparentnosti, podle něhož má být podílník zdaněn tak, jako kdyby výnosů dosažených fondem kolektivního investování dosáhl bezprostředně sám (princip daňové transparentnosti). Odchylně od tohoto principu však při investování do fondů existují některé zvláštnosti. Například určité výnosy, resp. zisky se na úrovni podílníka zdaňují teprve při odkupu podílů ve fondu. Negativní výnosy fondu kolektivního investování se zúčtují s pozitivními výnosy stejného druhu. Jestliže to nestačí k úplnému vyrovnání negativních výnosů, nemůže podílník tyto negativní výnosy uplatnit, nýbrž musejí být na úrovni fondu kolektivního investování převedeny do následujících účetních období a vyrovnány s pozitivními výnosy stejného druhu. Daňová povinnost podílníka vzniká výlučně výplatou, resp. tezaurováním výnosů (běžné výnosy) a při odkupu podílu ve fondu. Zdanění se přitom řídí předpisy německého zákona o zdanění investic (Investmentsteuergesetz nebo InvStG) ve spojení s obecnými daňovými předpisy. Daňové důsledky investování do fondu kolektivního investování přitom v podstatě nezávisí na tom, zda se jedná o německý nebo zahraniční fond kolektivního investování, takže se následující komentář vztahuje stejnou měrou jak na německé, tak na zahraniční fondy. Případné rozdíly při zdanění jsou na příslušném místě zdůrazněny. Navíc se tyto poznámky vztahují také na zastřešovací fondy, tzn. fondy investující svůj kapitál převážně nebo zčásti do jiných fondů kolektivního investování. Podílník nemusí v případě zastřešujících fondů brát v potaz žádné zvláštnosti, protože mu informace o zdanění poskytne správcovská společnost stejnou formou jako pro jiné fondy. Od 1. ledna 2009 podléhají příjmy soukromých investorů z kapitálového majetku německé konečné srážkové dani (Abgeltungsteuer) ve výši 25 procent, která představuje zvláštní formu srážkové daně z kapitálových výnosů. Vedle konečné srážkové daně se sráží a odvádí solidární příplatek ve výši 5,5 procenta z konečné srážkové daně a případně v závislosti na příslušnosti k církvi nebo náboženskému vyznání podílníka církevní daň ve výši 8 procent, resp. 9 procent z konečné srážkové daně. Církevní daň lze za podílníka srazit a odvést jen tehdy, jestliže podílník podal příslušnou žádost platebnímu místu nejpozději do 31. prosince předcházejícího roku (příp. se musí zohlednit interní doba nutná pro vyřízení). Jestliže za poplatníka církevní daně nebyla sražena a odvedena církevní daň v důsledku nedodržení lhůty pro podání žádosti, musí podílník veškeré příjmy z kapitálového majetku zdanit v rámci daňového přiznání. Tuto informaci o solidárním příplatku a církevní dani již v následujícím komentáři neopakujeme. Odvodem konečné srážkové daně je daňová povinnost soukromého investora definitivně vyrovnána. Příjmy podléhající konečné srážkové dani již soukromý investor neuvádí ve svém daňovém přiznání. Rozsah zdaňovaných příjmů, tzn. vyměřovací základ konečné srážkové daně, byl podstatně rozšířen a zahrnuje vedle úroků a dividend nově také např. zisky z prodeje akcií a cenných papírů s pevným úrokem. V případě běžných výnosů, jako např. úroků a dividend, se konečná srážková daň uplatní, jestliže tyto výnosy podílníkovi plynou po 31. prosinci V případě realizovaných zisků a ztrát se konečná srážková daň uplatní, jestliže byl majetek pořízen po 31. prosinci To platí jak pro majetek pořízený fondem kolektivního investování, tak pro zisk nebo ztrátu podílníka z prodeje podílu ve fondu. Pro příjmy z kapitálového majetku nesouvisející s podíly ve fondu platí částečně odchylná přechodná ustanovení. Nelze-li jednoznačně stanovit datum pořízení majetku, použije se zákonná fikce postupné spotřeby, podle níž se nejstarší nakoupené cenné papíry prodávají nejdříve. To platí jak pro majetek fondu kolektivního investování, tak pro podíly ve fondu držené podílníkem např. při hromadné úschově. 2. Zdanění běžných výnosů z fondu kolektivního investování 2.1 Druhy výnosů a rozdělení výnosů Fond kolektivního investování smí v souladu s příslušnou investiční politikou a smluvními podmínkami investovat do různého majetku. Takto dosažené výnosy nesmí být na základě principu daňové transparentnosti kvalifikovány souhrnně např. jako dividendy, nýbrž se zdaňují samostatně v souladu s německými daňovými předpisy. Příjmy fondu kolektivního investování mohou např. pocházet z úroků, úrokům na roveň postaveným výnosů, dividend a zisků z prodeje majetku. Výnosy se pro 21

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa

Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Pololetní zpráva k 31. březnu 2009. DekaLux-Europa Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Deka International S.A. Zpráva

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Soukromá klientela Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010 Pololetní zpráva 2009/2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009 Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI

Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Pololetní zpráva za období 2010

Pololetní zpráva za období 2010 Pololetní zpráva za období 2010 Obsah Obecné údaje o fondu...... 3 Základní údaje o fondu... 3 Důležité právní upozornění... 4 Údaje o fondu v eurech... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real

Doba Kapitálová Kategorie trvání ochrana rizika 102 % Vývoj měn vůči EUR od počátku pojištění ( ) EUR / BRL brazilský real TIMBI 2015/2017 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen z výkonnosti pěti měn zemí TIMBI vůči

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Zjednodušený prospekt. DekaLux-MidCap

Zjednodušený prospekt. DekaLux-MidCap Zjednodušený prospekt. DekaLux-MidCap Podílový fond založený podle části I lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Vydání leden 2011 Deka International S.A.

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad.

Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. UcFI 6. přednáška Účtování provozu banky Podobné jako v podnikatelském subjektu, zahrnuje účtování: a) dlouhodobého majetku, b) zásob, c) zúčtovacích vztahů ad. a) dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný -

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Raiffeisen TopSelection garantovaný fond

Raiffeisen TopSelection garantovaný fond Raiffeisen TopSelection garantovaný fond Pololetní zpráva 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Pololetní zpráva za období od 1. listopadu 2008 do 30. dubna 2009 Investiční

Více

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY. Karel Urbanovský, jaro 2012 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Karel Urbanovský, jaro 2012 1 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Obecně SP Dělení SP Pákové produkty Investiční produkty Investiční certifikáty 2 STRUKTUROVANÉ PRODUKTY Trh moderních strukturovaných

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Hlavní dopady výsledků referenda o vystoupení Velké Británie z EU

Hlavní dopady výsledků referenda o vystoupení Velké Británie z EU Hlavní dopady výsledků referenda o vystoupení Velké Británie z EU (Martin Pecka, Portfolio manažer) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. červen 2016 2 Hlavní dopady výsledků referenda

Více