Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)"

Transkript

1 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování k držení Ocenění: pořizovací cenou cena, za kterou byly CP pořízeny a náklady s jeho pořízením související reálnou hodnotou tržní cena (na organizovaném trhu, vyhlášená bankou či investiční institucí) upravenou hodnotou pokud není možné stanovit tržní cenu = míře účasti na vl. kapitálu společnosti u akcií = míře účasti na vl. kapitálu podílového fondu u pod.listů = současné hodnotě CP u dluhopisů a směnek Účtová skupina : k prodeji (získané jako kolaterál, nakoupené na primárním trhu, popř. jinak) k obchodování (určené k realizaci rozdílů mezi tržními cenami) k držení (dlouhodobé vložení prostředků, ovládání společností) CP k prodeji - většinou SPP (státní pokladniční poukázky, tj. krátkodobé státní dluhopisy), popř. další cenné papíry určené k umístění na primárním trhu, SPP - emitují se většinou s diskontem, tj. prodávají se za cenu nižší než nominální hodnota, zpětný odkup je za nominální cenu; diskont = výnos příštích období Příklad l: Státní pokladniční poukázka (SPP) s nominální hodnotou (NH) = 100,-, splatnost 3 měsíce; je určena k prodeji, je proto evidována na účtu ve 36. skupině Prodejní cena při emisi = 94,- (pod pari) ( 1 měsíc=2,-úrok; 3 měsíce=6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení po třech měsících) = 100,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) uhrazená částka z účtu u ČNB 94,- 122 c) rozdíl (výnos příštích období) 6, Měsíční zúčtování úrokového výnosu 3x2,- 35: Zpětný odkup SPP emitentem (úhrada na 100, B.Ú.)..

2 Příklad l: Státní pokladniční poukázka (SPP) s nominální hodnotou (NH) = 100,-, splatnost 3 měsíce; je určena k prodeji, je proto evidována na účtu ve 36. skupině Prodejní cena při emisi = 94,- (pod pari) ( 1 měsíc=2,-úrok; 3 měsíce=6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení po třech měsících) = 100,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) uhrazená částka z účtu u ČNB 94,- 122 c) rozdíl (výnos příštích období) 6, Měsíční zúčtování úrokového výnosu 3x2,- 35: Zpětný odkup SPP emitentem (úhrada na 100, B.Ú.).. Příklad 2: SPP NH = 100,- k prodeji, splatnost 3 měsíce Prodejní cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 96,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota b) uhrazená částka z účtu u ČNB c) rozdíl (výnos příštích období) 2. Zúčtování výnosů za 1 měsíc 3. Prodej SPP a) nominální hodnota b) prod.cena + úrok za l měsíc (na B.Ú) c) výnos příštích období Příklad 2: SPP NH = 100,- k prodeji, splatnost 3 měsíce Prodejní cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 96,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) uhrazená částka z účtu u ČNB 94,- 122 c) rozdíl (výnos příštích období) 6, Zúčtování výnosů za 1 měsíc 2,- 35: Prodej SPP a) nominální hodnota 100,- 36 b) prod.cena + úrok za l měsíc (na B.Ú) 96,- 122 c) výnos příštích období 4,- 35.

3 Příklad 3: SPP: NH = 100,- k prodeji - evidována na účtu ve 36.skupině, splatnost 3 měsíce cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 98,- Prodejní 1. Nákup SPP a) nominální hodnota b) uhrazená částka z účtu u ČNB c) rozdíl (výnos příštích období) 2. Zúčtování výnosů za 1 měsíc 3. Prodej SPP a) nominální hodnota b) prod.cena (na B.Ú) c) výnos příštích období d) výnos z operací s cennými papíry Příklad 3: SPP: NH = 100,- k prodeji - evidována na účtu ve 36.skupině, splatnost 3 měsíce cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 98,- Prodejní 1. Nákup SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) uhrazená částka z účtu u ČNB 94,- 122 c) rozdíl (výnos příštích období) 6, Zúčtování výnosů za 1 měsíc 2, Prodej SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) prod.cena (na B.Ú) 98,- 122 c) výnos příštích období 4,- 35 d) výnos z operací s cennými papíry 2,- 716

4 Příklad 4: SPP NH = 100,- k prodeji - evidována na účtu ve 36. skupině splatnost 3 měsíce Prodejní cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 95,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota b) uhrazená částka z účtu u ČNB c) rozdíl (výnos příštích období) 2. Zúčtování výnosů za 1 měsíc 3. Prodej SPP a) nominální hodnota b) prod.cena (na B.Ú) c) výnos příštích období d) náklad na operace s cennými papíry Příklad 4: SPP NH = 100,- k prodeji - evidována na účtu ve 36. skupině splatnost 3 měsíce Prodejní cena při emisi = 94,- ( 1 měsíc = 2,- úrok; 3 měsíce = 6,- ) Cena při zpětném odkupu (proplacení) = 100,- Prodáváme po l měsíci za 95,- 1. Nákup SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) uhrazená částka z účtu u ČNB 94, c) rozdíl (výnos příštích období) 6, Zúčtování výnosů za 1 měsíc 2, Prodej SPP a) nominální hodnota 100,- 36. b) prod.cena (na B.Ú) 95,- 122 c) výnos příštích období 4,- 35. d) náklad na operace s cennými papíry 1,- 61.

5 Účtování CP k obchodování podobné jako CP k prodeji - CP (majetkové, dlužné) nakupované většinou na sekundárním trhu CP - ocenění: pořizovací cenou (tj. včetně poplatků sek. trhu, makléřům apod.) Kupónové dluhopisy (384) - eviduje se samostatně hodnota kupónu a hodnota (pořizovací cena) těla dluhopisu (dluhopisu samotného). Pořizovací cena dluhopisu je zbytkovou hodnotou z pořizovací ceny po odečtení nominální úrokové sazby. Příklad 1. Banka nakoupila na burze kupónové dluhopisy se splatností 12 měsíců v nominální hodnotě ,- a úrokovou sazbou 12 % p.a., s ročním kupónem starým 3 měsíce za pořizovací cenu (včetně kupónu) ,-. Poplatek burze za provedený nákup je 1 000,-, který byl včetně ceny uhrazen z účtu u centrální banky. Za 2 měsíce držení dluhopis prodala za prodejní cenu (včetně kupónu) ,-,poplatek burze za prodej činil 1 000,-. Hospodářský výsledek (tj. i náklady a výnosy) zjišťuje a vykazuje měsíčně. 384/1- tělo dluhopisu 384/2 - kupón Hodnota kuponu: 3/12 x 12 x = 3 000,- Hodnota těla dluhopisu: /12 x 12 x = ,- Zaúčtujte všechny potřebné účetní operace: Č. T e x t Částka MD D 1. Nákup dluhopisu a) kupón dluhopisu 3000,- a) Tělo dluhopisu ,- b) Nákupní cena dluhopisu ,- 2. Poplatek burze při nákupu 1000,- 3. Zúčtování úr.výnosu 2x1000,- 4. Prodej dluhopisu a) prodejní cena ,- b)kupon 5000,- c)tělo dluhopis ,- d)rozdíl 1000,- 5. Poplatek burze při prodeji 1000,-

6 Zaúčtujte všechny potřebné účetní operace: Č. T e x t Částka MD D 1. Nákup dluhopisu a) kupón dluhopisu 3000,- 384/2 a) Tělo dluhopisu ,- 384/1 b) Nákupní cena dluhopisu , Poplatek burze při nákupu 1000,- 384/ Zúčtování úr.výnosu 2x1000,- 384/ Prodej dluhopisu a) prodejní cena ,- 122 b)kupon 5000,- 384/2 c)tělo dluhopis ,- 384/1 d)rozdíl 1000, Poplatek burze při prodeji 1000, Akcie - ocenění a) při nabytí: pořizovací cenou, b) při účetní závěrce: aktuální tržní cena nižší opravná položka aktuální tržní cena vyšší v příloze účetní závěrky - odlišné účtování dle záměru, s nímž jsou nakupovány : finanční majetek (investice) x CP k obchodování - rozdíl mezi pořizovací cenou a prodejní (tržní) cenou CP k obchodování = výnos, náklad (netto způsob) Příklad: 1. Nákup akcií na sekundárním trhu (vyúčtování burzy) 1 500, Úhrada burze z účtu u centrální banky (CB) 1 500, Poplatek burze 15, úhrada 15, Prodej akcií na sekundárním trhu (vyúčtování burzy) a) tržní (prodejní) cena 1 600,- 371 b) pořizovací cena 1515,- 38. c) rozdíl 85, a) Poplatek burze za prodej 16, Přijetí úhrady na účet u CB 1584,

7 Účtování repooperací (repo a reverzní repo) ( smlouva o převodu finančního aktiva výměnou za hotovost nebo jinou hodnotu a současně závazek o zpětném převodu finančního aktiva k datu v budoucnosti za částku rovnou hotovosti či jiné hodnotě plus úrok.) Jde vlastně o poskytnutí úvěru, kdy dlužník vlastní cenné papíry, které smluvně převádí na věřitele, který je přebírá jako zajištění úvěru, stává se jejich vlastníkem po právní stránce a může s nimi volně nakládat (např. prodat či užít k jiné operaci). Je však smluvně zavázán při splacení úvěru a sjednaného úroku dlužníkem ve sjednaném termínu převést ekvivalentní cenné papíry zpět na dlužníka. Repooperace a) majitel CP přijímá úvěr prodejem cenných papírů s tím, že se zavazuje úvěr splatit včetně úroků zpětným nákupem obdobných cenných papírů k určitému datu nebo na požádání za předem stanovenou cenu. b) věřitel poskytuje úvěr dlužníkovi nákupem cenných papírů se závazkem prodat je zpět ke stanovenému datu nebo na požádání za cenu zpětného nákupu (lombardní úvěr CP pouze jako zástava) Nutné veličiny potřebné pro zaúčtování: a) datum zahájení a ukončení operace b) výše úvěru a koncového úroku, c) nominální hodnota cenných papírů d) účetní hodnota cenných papírů (nemusí být u věřitele a dlužníka stejná)

8 Příklad: Repooperace mezi dvěma bankami, banka A je majitelem akcií v účetní hodnotě ,- (nominální hodnota 9 000,-) věřitel banka B (nabyvatel) je v účetnictví oceňuje 9 500,-. Dohodnutý úrok, který bude splacen v koncové částce, je 100,-. Platby jsou prováděny přes účty u CB. Doba, na kterou je úvěr poskytnut, jsou dvě zúčtovací období. Účtování repooperace u dlužníka: 1. Dohodnutá výše úvěru přijata na účet u CB 7 500, Úbytek akcií (nominální cena) - podrozvaha 9 000, Převod akcií na věřitele účetní hodnota , Úrok časově rozlišený (2x) 50, , Ukončení repooperace a) uhrazena dohodnutá částka 7 600,- 122 b) výše úvěru 7 500,- 138 c) úrok 100, Akcie převedeny zpět na dlužníka(úč.hodnota) , Převzetí akcií zpět v nominální hodnotě 9 000, Účtování u věřitele (reverzní repo) 1. Dohodnutá výše úvěru poskytnutí z účtu u CB 7 500, Převzetí akcií v nominální hodnotě 9 000, Převzetí akcií v účetní hodnotě (aktuální tržní) 9 500, Výnosový úrok časově rozlišený (2x) 50, , Ukončení repooperace: a) přijetí dohodnuté koncové částky 7 600,- 122 b) výše poskytnutého úvěru 7 500,- 133 c) výše úroku 100, Akcie (účetní hodnota) převedeny zpět 9 500, Úbytek akcií v nominální hodnotě(podrozvaha) 9 000,

9 Příklad k procvičení: Repooperace s dlužnými cennými papíry: Dlužník: účetní hodnota ,-, nominální hodnota vč. kuponu ,- Věřitel: účetní hodnota ,-, nominální ,- Dohodnutá částka úvěru: ,-, cena zpětného odkupu: ,- 3 zúčtovací období. Účtování u dlužníka: Účtování u věřitele:

10 Účtování dalších operací s cennými papíry Banka zajišťuje pro klienty služby spojené s emisí cenných papírů (majetkových, dlužných) zajišťuje jejich umístění na trhu, a to ve funkci a) prostředníka, který garantuje umístění cenných papírů na trhu b) prostředníka, který zajišťuje prodej cenných papírů (negarantuje jejich umístění na trhu) - obě služby se liší tím, že vlastnictví cenných papírů v případě a) přechází na banku (a s ním všechna rizika spojená s jejich rozprodejem), neprodané cenné papíry přejímá do svého portfolia, b) nepřechází na banku, CP zůstávají pouze ve správě a po uplynutí sjednané doby neprodané cenné papíry vrací banka zpět Cena za poskytnutou službu je v případě a) rozdílem mezi pořizovací a nominální (prodejní) cenou: banka nakoupí za cenu nižší než prodejní (rozdíl = provize) b) poplatkem za provedenou službu prodej : banka si účtuje poplatek v závislosti na prodaném objemu CP Příklad: a) Banka garantuje umístění emise 100 dluhopisů na trhu: Obligace 100 ks nominální hodnota 1000, prodejní cena 900 Banka nakoupí obligace za 850 Všechny obligace rozprodá v termínu: Po skončení splatnosti inkasuje neprodaný zbytek 1. nákup pořizovací cena , prodejní cena , nominální (rozdíl = cena za prodej 100 ks) 2. prodej 80 ks za prodejní cenu ,-, - do výnosů jde alikvotní část rozdílu 6 000, 3. neprodaných 20 přebírá do svého portfolia 4. přijímá proplacení dluhopisů v nominální hodnotě Č. T e x t Částka MD D 1. Nákup 100 ks a) prodejní cena b) úhrada c) rozdíl Evidence CP v nominální hodnotě v podrozvaze Prodej 80 ks - přijatá úhrada Výnos z prodeje Snížení zásob CP v podrozvaze Převzetí neprodaných 20 ks Proplacení dluhopisů v době splatnosti a) nominální hodnota b) pořiz.cena c) rozdíl NH a pořiz.cena Vyúčtování provize Vyřazení hodnot z evidence

11 b) stejné podmínky banka pouze zprostředkuje prodej (negarantuje umístění na trhu) za zprostředkování si účtuje 10 % z prodejní ceny : Operace: Převzetí CP do úschovy (NH) Inkaso poplatku za prodej z b.ú klienta sjednané procento z prodejní ceny Prodej 80 ks (prodejní cena) úhrada jde na b.účet klienta Zúčtování poplatku za prodej Vrácení neprodané části emise Vrácení poplatku Č. T e x t Částka MD D 1. Převzetí CP do úschovy v nominální ceně Inkaso poplatku za provedení prodeje Prodej P 80 ks za prodejní cenu Snížení stavu zásob CP v NH Zúčtování poplatku za prodej do výnosů Neprodané CP vráceny zpět Vrácen poplatek za neprodané CP Příklad k procvičení: Banka provádí emisi dluhopisů jako prostředník a garantuje jejich umístění na trhu: Podmínky: Nominální hodnota 20 ks dluhopisů je celkem ,-, jsou bezkuponové, prodávány za cenu pod pari ,-. Banka je odkoupí za ,-. Rozprodá 16 ks, zbytek neprodané 4 ks - po skončení emise přebírá do svého portfolia. Po uplynutí doby splatnosti banka předkládá 4 ks ke zpětnému proplacení. 1) Zaúčtujte všechny potřebné operace (včetně podrozvahy) 2) Zjistěte výsledek tohoto obchodního případu Č. T e x t Částka MD D

12 Příklad 3 Zaúčtujte předcházející případ za předpokladu, že banka negarantuje umístění na trhu. Č. T e x t Částka MD D 6. Účtování finančních investic - účtová skupina 41 majetkové účasti, dlouhodobé dlužné cenné papíry - majetkové účasti se rozlišují podle míry vlivu: a) rozhodující vliv (více než 50 % podílu na majetku) b) podstatný vliv (mezi 20 a 50 % podílu na majetku) c) ostatní (méně než 20 % podílu na majetku) - oceňování : a) při nabytí: pořizovací cenou b) při účetní závěrce možné přecenit na aktuální hodnotu podílu, tzv. ekvivalencí (protihodnotou) nutné u všech podílů stejného typu (nelze oceňovat některé účasti ekvivalencí a některé pořizovací, resp. tržní hodnotou prostřednictvím opravné položky, resp. informace v příloze účetní závěrky) Příklad 1: 1. Nákup 30 % akcií na sek.trhu vyúčtování burzy , Úhrada burze z účtu u CB , a)k rozvahovému dni je hodnota 30% účasti ,- - vytvořena opravná položka , b)k rozvahovému dni je stanovena hodnota podílu ekvivalencí , , Rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend v částce ,- 5. Srážková daň z dividend ve výši 25 % ,-

13 Příklad 2: nákup akcií s využitím tzv. call opce (zajišťuje právo na odkup) (cena opce je vedlejším nákladem pořízení, tj. součástí pořizovací ceny akcií) 1. Zakoupení opce úhrada z účtu u ČNB , Úhrada akcií burze z účtu u CB , převzetí akcií (připsání na účet v SCP) , zúčtování opce ,

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny

OBECNÉ ZÁSADY. (2) Je třeba dále upřesnit způsob oceňování cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Článek 1. Změny 13.3.2015 L 68/69 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/426 ze dne 15. prosince 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více