Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis"

Transkript

1 Terminál transformátoru RET 54_

2

3 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Vydáno: Verze: B/ Obsah: 1. Informace o tomto manuálu Autorská práva Chráněný název Všeobecné informace Zkratky Související dokumentace Revize dokumentu Bezpečnostní instrukce Úvod Všeobecné informace HW verze Instrukce Aplikace Požadavky na pracovní prostředí Konfigurace Technický popis Popis funkce Funkce terminálu transformátoru Ochranné funkce Měřicí funkce Řídicí / ovládací funkce Funkce monitorující provozní podmínky Komunikační funkce Univerzální funkce Standardní funkce Konfigurace Konfigurace terminálu transformátoru Konfigurace MIMICKÉHO schématu Konfigurace sítě LON Konfigurace protokolů DNP 3.0 a Modbus Jmenovitá frekvence Parametry a změnové stavy Parametrizace Místní parametrizace Externí parametrizace Uložení parametrů a zaznamenaných dat

4 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Pomocné napětí Verze modulů pomocného napájení Indikace nízkého pomocného napětí Indikace zvýšené teploty Analogové kanály Nastavení převodových faktorů jmenovitých hodnot chráněného objektu u analogových kanálů Technická data měřicího zařízení Vypočtené analogové kanály Binární vstupy Čas filtru binárního vstupu Inverze binárního vstupu Čítače impulsů Potlačení oscilací Atributy binárního vstupu určené při konfiguraci terminálu transformátoru Binární výstupy Rychlé dvoupólové výkonové výstupy (HSPO) Jednopólové výkonové výstupy (PO) a rychlý jednopólový výkonový výstup (HSPO) Dvoupólové výkonové výstupy (PO) Signalizační výstupy (SO) RTD / analogové vstupy Volba typu vstupního signálu Volba rozsahu vstupního signálu Kontrola převodníku Filtrace signálu Měřítko / linearizace vstupu Připojení převodníků Atributy RTD/analogového vstupu v konfiguraci terminálu transformátoru Příklad konfigurace RTD/analogového vstupu Funkce samočinné kontroly Kalibrace Vztah mezi teplotou a odporem u RTD čidel Analogové výstupy Volba rozsahu analogového výstupu Atributy analogového výstupu v konfiguraci terminálu transformátoru... 63

5 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Vydáno: Verze: B/ Příklad konfigurace analogového výstupu Kontrola vypínacího obvodu Konfigurace funkce kontroly vypínacího obvodu CMTCS_ Funkce samočinné kontroly (IRF) Indikace poruchy Provoz v poruchovém stavu Zotavení z poruchového stavu Kódy poruch Sériová komunikace Přiřazení sériových komunikačních portů Komunikace SPA/IEC_103 na zadním konektoru X Komunikace DNP 3.0/Modbus na zadním konektoru X Komunikace LON/SPA bus na zadním konektoru X Optické rozhraní RS-232 na čelním panelu určené pro připojení PC Komunikační parametry Podpora paralelně pracující komunikace Struktura systému LON vstupy a výstupy přenášené prostřednictvím sběrnice LON Zabezpečené ovládání objektu Časová synchronizace Zobrazovací panel (HMI) Výstražné LED indikátory Výstraha bez přídržné funkce Výstraha s přídržnou funkcí, trvale svítící LED dioda Výstraha s přídržnou funkcí, blikající LED dioda Blokovací podmínky Popis provedení Technická data Svorkovnicové schéma terminálu RET Svorkovnicové schéma terminálu RET Svorkovnicové schéma terminálu RET Svorkovnicové schéma RTD/analogového modulu Zapojení svorkovnic

6 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Servis Informace potřebné pro objednávku Objednací číslo HW verze terminálů RET 541, RET 543 a RET SW konfigurace Historie revizí terminálu RET 54_ Identifikace revize Příloha A: Sběrnice IEC Funkce podporované terminálem RET 54_ Parametry IEC_ Obecné principy mapování aplikačních dat Ukládání dat a priority dat třídy 1 (Class 1 data) Data třídy 2 (Class 2 data) Sady měřených veličin v datech třídy 2 (rámce ASDU) Měřítko hodnot měřených veličin v datech třídy Standardní mapování Sady měřených veličin v datech třídy Rejstřík

7 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 1. Informace o tomto manuálu 1.1. Autorská práva 1.2. Chráněný název Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předběžného oznámení a tyto změny nelze považovat za závazky ze strany firmy ABB Oy. Firma ABB Oy nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby, které se mohou objevit v tomto dokumentu. Firma ABB Oy nebude za žádných okolností odpovědná za přímé, nepřímé, mimořádné, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy nebo jakéhokoli typu, ke kterým dojde v důsledku použití tohoto dokumentu. Stejně tak firma ABB Oy nebude odpovědná za jakékoli mimořádné nebo následné škody, ke kterým dojde při použití jakéhokoli SW nebo HW vybavení popsaného v tomto dokumentu. Tento dokument a jeho části nesmí být rozmnožovány nebo kopírovány bez písemného souhlasu firmy ABB Oy a jejich obsah nesmí být tedy předán třetím stranám, ani poskytnut k neautorizovanému použití. SW nebo HW vybavení popsané v tomto dokumentu je poskytováno na základě licence a může být použito, kopírováno, nebo poskytnuto pouze v souladu s podmínkami této licence. Autorská práva firmy ABB Oy (Copyright 2005 ABB Oy). Všechna práva jsou vyhrazena. ABB je zaregistrovaný chráněný název skupiny firem ABB Group. Všechny ostatní značky nebo názvy výrobků zmíněné v tomto dokumentu mohou být chráněné obchodní známky (názvy), nebo registrované obchodní značky příslušných držitelů práv k těmto názvům, známkám, nebo značkám Všeobecné informace Tento dokument (Technický referenční manuál RET 54_) obsahuje všeobecný technický popis terminálů transformátoru RET 541, RET 543, a RET 545. Verze B tohoto Technického referenčního manuálu přísluší terminálu transformátoru RET 54_, který je uveden na trh jako Release 3.0. Detailnější informace o jednotlivých ochranných funkcích i o ostatních funkcích terminálu jsou uvedeny v části tohoto dokumentu s odkazem na poslední verzi CD-ROM Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí. 7

8 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Zkratky AI CB CBFP CPU CT DI DNP DO EMC GND HMI HSPO IDMT I/O IEC_103 IRF LCD LED LON LonMark L/R LV MIMIC MV NO/NC PCB PLC PMT PO PS RTD SNVT SO SMS SPA SPACOM TCR TCS TLT VT Analogový vstup (Analog Input) Vypínač (Circuit Breaker) Ochrana při selhání vypínače (Circuit Breaker Failure Protection) Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit) Transformátor proudu (Current Transformer) Binární vstup (Digital Input) Protokol distribuované sítě (Distributed Network Protocol) Binární výstup (Digital Output) Elektromagnetická kompatibilita (Electro Magnetic Compatibility) Uzemnění (Ground) Rozhraní pro obsluhu (Human Machine Interface) Rychlý výkonový výstup (High Speed Power Output) Závislá charakteristika s minimálním nezávislým časem (Inverse Definite Mnimum Time Characteristic) Vstup/výstup, vstupně/výstupní (Input/Output) IEC , komunikační protokol standardizovaný Mezinárodním elektrotechnickým úřadem (International Electrotechnical Commission) Interní porucha ochrany (Internal Relay Fault) Displej s kapalnými krystaly (Liquid Crystal Display) LED dioda (Light Emitting Diode) Místní provozní síť (Local Operating Network) Nezávislé, po celém světě operující průmyslové sdružení, které podporuje vývoj a implementaci vzájemně spolupracujících výrobků řízení a řídicích systémů na bázi standardu Lon Works Místně/Dálkově (Local/Remote) Nízké napětí / v některých případech vysoké napětí (Low Voltage) Graficky konfigurovaný obrázek (schéma) na LCD terminálu Vysoké napětí (Medium Voltage) Pracovní (zapínací) / Klidový (rozpínací) kontakt (Normally Closed / Open) Deska tištěných spojů (Printed Circuit Board) Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) Nástroj pro mapování protokolu (Protocol Mapping Tool) Výkonový výstup (Power Output) Napájení (Power Supply) Zařízení pro odporové měření teploty (Resistence Temperature Device) Standardní typová veličina sítě (Standard Network Variable Type) Signalizační výstup (Signal Output) Monitorovací systém rozvodny (Substation Monitoring Systém) Datový komunikační protokol vyvinutý firmou ABB Typová řada výrobků firmy ABB Teplotní koeficient odporu (Thermal Coefficient of Resistence) Kontrola vypínacího obvodu (Trip Circuit Supervision) Nástroj pro linearizaci převodníku (Transducer Linearization Tool) Transformátor napětí (Voltage transformer) 8

9 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 1.5. Související dokumentace Název manuálu Číslo dokumentu (MRS) Všeobecné manuály Manuál pro instalaci Technický popis funkcí (CD-ROM) RE_54_, Manuál operátora Terminály chránění a ovládání REF 54_, RET 54_, REM 54_, REC 523, Návod pro konfiguraci Modul RER 103 pro připojení k sběrnici, Technický popis Modul RER 123 pro připojení k sběrnici, Technický popis Modul RER 133 pro připojení k sběrnici, Technický popis Komunikační protokol DNP 3.0 terminálů REF 54_, RET 54_, REX 521, Technický popis Komunikační protokol MODBUS terminálů REF 54_, RET 54_, Technický popis Manuály terminálu RET 54_ Seznamy parametrů a změnových stavů terminálu RET 54_ Seznam parametrů terminálů RET 541 a RET 543 Seznam parametrů terminálu RET 545 Seznam změnových stavů terminálů RET 541 a RET 543 Seznam změnových stavů terminálu RET 545 Manuály specifických programů a nástrojů CAP 505, Manuál pro instalaci a uvedení do provozu CAP 505, Návod pro uživatele CAP505, Nástroj pro mapování protokolu, Návod k obsluze CAP505, Mimický editor terminálu / ochrany, Návod pro konfiguraci LIB, CAP, SMS, Nástroje pro ochrany a terminály, Návod pro uživatele LNT 505, Manuál operátora CAP 501, Manuál pro instalaci a uvedení do provozu CAP 501, Návod pro uživatele 1MRS MUM 1MRS MCD 1MRS MUM 1MRS MUM 1MRS MUM 1MRS MUM 1MRS MRS MRS MRS MRS MRS MRS MRS MRS MEN 1MRS MUM 1MRS MRS MEN 1MRS MUM 1MRS MUM 1MRS MEN 1MRS MUM 1.6 Revize dokumentu Revize / Verze Datum Historie A Vydání manuálu B Drobné úpravy 9

10 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Bezpečnostní instrukce Na konektorech se může vyskytnout nebezpečné napětí i při odpojeném pomocném napětí. Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpečnostní předpisy platné pro práci na elektrickém zařízení. Zařízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není nezbytně nutné. Rám zařízení (ochrany) musí být pečlivě uzemněn. Elektrickou instalaci smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení bezpečnostní instrukce může vést k úmrtí, ke zranění osob nebo k značným škodám na majetku. Porušení pečetní pásky na zadním panelu je důvodem k ztrátě poskytované záruky a výrobcem není nadále garantována správná činnost přístroje. 10

11 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 3. Úvod 3.1. Všeobecné informace Terminál transformátoru RET 54_ je součástí ABB konceptu automatizace distribučních systémů a dále rozšiřuje funkčnost a přizpůsobivost tohoto konceptu. To vše je umožněno aplikací moderní technologie jak v oblasti HW vybavení, tak i SW vybavení terminálu. Zvýšená výkonnost terminálu je dosažena využitím předností architektury multiprocesorové techniky. Číslicové zpracování signálů kombinované s výkonnou centrální procesorovou jednotkou (CPU) a distribuované zpracování vstupně / výstupních (I/O) signálů umožňuje realizovat paralelní operace a zlepšuje časy odezvy systému i jeho přesnost. Ovládání HMI a LCD displej s různými možnostmi zobrazení zajišťují u terminálu transformátoru RET 54_ bezpečný a jednoduchý způsob místního ovládání. Systém HMI 1 (Human Machine Interface) poskytuje uživateli instrukce, jakým způsobem v dané situaci postupovat. Obr Terminál transformátoru RET 54_ 3.2. HW verze V řadě terminálů transformátoru RET 54_ je k dispozici několik HW verzí. Tyto verze se liší počtem vstupů / výstupů a jednotlivé výrobky jsou označeny jako RET 541, RET 543 a RET 545. Viz následující tabulky. 1 HMI je v ochraně a v programovém nástroji pro nastavení Relay Setting Tool uváděno jako MMI (Man Machine Interface) 11

12 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka HW verze RET 541, vstupní transformátory 6I/3U Objednací číslo HW moduly RET 541A_230AAAA RET 541A_230BAAA RET 541A_230CAAA RET 541A_230AAAB RET 541A_230BAAB RET 541A_233AAAA RET 541A_233BAAA RET 541A_233CAAA RET 541A_233AAAB RET 541A_233BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 0 0 Výkonové výstupy, dvoupólové 5 5 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

13 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka HW verze RET 541, vstupní transformátory 7I/2U Objednací číslo HW moduly RET 541A_231AAAA RET 541A_231BAAA RET 541A_231CAAA RET 541A_231AAAB RET 541A_231BAAB RET 541A_234AAAA RET 541A_234BAAA RET 541A_234CAAA RET 541A_234AAAB RET 541A_234BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 0 0 Výkonové výstupy, dvoupólové 5 5 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

14 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka HW verze RET 541, vstupní transformátory 8I/1U Objednací číslo HW moduly RET 541A_232AAAA RET 541A_232BAAA RET 541A_232CAAA RET 541A_232AAAB RET 541A_232BAAB RET 541A_235AAAA RET 541A_235BAAA RET 541A_235CAAA RET 541A_235AAAB RET 541A_235BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 0 0 Výkonové výstupy, dvoupólové 5 5 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

15 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka HW verze RET 543, vstupní transformátory 6I/3U Objednací číslo HW moduly RET 541A_240AAAA RET 541A_240BAAA RET 541A_240CAAA RET 541A_240AAAB RET 541A_240BAAB RET 541A_243AAAA RET 541A_243BAAA RET 541A_243CAAA RET 541A_243AAAB RET 541A_243BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 2 2 Výkonové výstupy, dvoupólové 9 9 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

16 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka HW verze RET 543, vstupní transformátory 7I/2U Objednací číslo HW moduly RET 541A_241AAAA RET 541A_241BAAA RET 541A_241CAAA RET 541A_241AAAB RET 541A_241BAAB RET 541A_244AAAA RET 541A_244BAAA RET 541A_244CAAA RET 541A_244AAAB RET 541A_244BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 2 2 Výkonové výstupy, dvoupólové 9 9 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

17 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka HW verze RET 543, vstupní transformátory 8I/1U Objednací číslo HW moduly RET 541A_242AAAA RET 541A_242BAAA RET 541A_242CAAA RET 541A_242AAAB RET 541A_242BAAB RET 541A_245AAAA RET 541A_245BAAA RET 541A_245CAAA RET 541A_245AAAB RET 541A_245BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) 1 1 PS2: V st/ss PS2: V ss Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss BIO1: Prahové napětí 80 V ss BIO1: Prahové napětí 18 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 155 V ss BIO2: Prahové napětí 80 V ss BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy Výkonové výstupy, jednopólové 2 2 Výkonové výstupy, dvoupólové 9 9 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 2 2 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 5 5 Kontrola vypínacích obvodů 2 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 1 RTD/analogové vstupy 0 8 Analogové výstupy

18 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka HW verze RET 545, vstupní transformátory 6I/3U Objednací číslo HW moduly RET 541A_250AAAA RET 541A_250BAAA RET 541A_250CAAA RET 541A_250AAAB RET 541A_250BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) PS2: V st/ss PS2: V ss 1 Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 80 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 18 V ss 2 BIO2: Prahové napětí 155 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 80 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej 1 1 Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy 34 Výkonové výstupy, jednopólové 3 Výkonové výstupy, dvoupólové 11 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 4 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 8 Kontrola vypínacích obvodů 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 RTD/analogové vstupy 0 Analogové výstupy 0 18

19 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka HW verze RET 545, vstupní transformátory 7I/2U Objednací číslo HW moduly RET 541A_251AAAA RET 541A_251BAAA RET 541A_251CAAA RET 541A_251AAAB RET 541A_251BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) PS2: V st/ss PS2: V ss 1 Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 80 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 18 V ss 2 BIO2: Prahové napětí 155 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 80 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej 1 1 Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy 34 Výkonové výstupy, jednopólové 3 Výkonové výstupy, dvoupólové 11 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 4 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 8 Kontrola vypínacích obvodů 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 RTD/analogové vstupy 0 Analogové výstupy 0 19

20 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka HW verze RET 545, vstupní transformátory 8I/1U Objednací číslo HW moduly RET 541A_252AAAA RET 541A_252BAAA RET 541A_252CAAA RET 541A_252AAAB RET 541A_252BAAB Analogová rozhraní Transformátor proudu 1/5 A Transformátor napětí 100 V Hlavní procesorová jednotka Modul CPU Moduly napájení PS1: V st/ss (typ High) PS1: V st/ss (typ Medium) PS1: V st/ss (typ Low) PS2: V st/ss PS2: V ss 1 Jednotky binárních vstupů / výstupů (I/O) BIO1: Prahové napětí 155 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 80 V ss 2 2 BIO1: Prahové napětí 18 V ss 2 BIO2: Prahové napětí 155 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 80 V ss 1 1 BIO2: Prahové napětí 18 V ss 1 Jednotka analogových vstupů / výstupů (I/O) RTD/analogový modul Zobrazovací jednotky Pevně instalovaný HMI grafický displej Externí HMI grafický displej 1 1 Mechanické provedení Skříň - ½ 19 vany Binární vstupy 34 Výkonové výstupy, jednopólové 3 Výkonové výstupy, dvoupólové 11 Signalizační výstupy (pracovní kontakt NO) 4 Signalizační výstupy (přepínací kontakt NO/NC) 8 Kontrola vypínacích obvodů 2 Výstup IRF (interní porucha terminálu) 1 RTD/analogové vstupy 0 Analogové výstupy 0 20

21 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 4. Instrukce 4.1. Aplikace Terminály transformátoru RET 541 / 543 / 545 jsou určeny k chránění, ovládání, měření a monitorování dvouvinuťových transformátorů a bloků generátor transformátor, které jsou instalovány v distribučních sítích. Terminály RET 54_ je také možné použít v ztížených pracovních podmínkách, jaké jsou například v těžkém průmyslu a v lodních aplikacích i pobřežních aplikacích. Hlavní ochranná funkce je třífázová proudová diferenciální ochrana se stabilizovaným stupněm a mžikovým stupněm, která je určena pro rychlé a selektivní chránění při zkratech ve vinutí i při mezizávitových poruchách. Stabilizovaný stupeň kromě blokování 2. a 5. harmonickou složkou také obsahuje blokovací / deblokovací funkci, která rozlišuje a vyhodnocuje průběh měřené veličiny. Ochrana dokáže spolehlivě vypínat i s částečně přesycenými transformátory proudu, tj. zabezpečuje vypnutí s krátkými vypínacími časy při poruchách v chráněné zóně a současně vykazuje vysokou stabilitu při externích poruchách. Zvýšená citlivost funkce je dosažena automatickým přizpůsobením k změnám polohy přepínače odboček. S ochranou není nutné používat žádné pomocné transformátory proudu: Přizpůsobení funkce k jakékoli vektorové skupině a korekce převodů transformátorů proudu v širokém rozsahu zajišťuje implementace příslušných číslicových algoritmů a stejně je zajištěna i eliminace nulové složky proudu, která brání nežádoucímu vypnutí při zemních poruchách mimo chráněnou oblast. Ve verzi terminálu Basic jsou kromě diferenciální ochrany obsaženy následující ochrany: Zemní ochrana s vymezenou zónou (vysokoimpedanční nebo číslicově stabilizovaná funkce), ochrana proti nesymetrickému zatížení nebo tepelnému přetížení, třífázová nadproudová a záložní zemní nesměrová ochrana s nezávislým časovým zpožděním a IDMT charakteristikami pro obě strany transformátoru. Verze terminálu Multi navíc obsahuje přepěťovou ochranu a podpěťovou ochranu, přepěťovou funkci vyhodnocující nulovou složku napětí, podfrekvenční i nadfrekvenční funkci, ochranu proti přesycení, zemní směrovou ochranu, směrovou nadproudovou ochranu a záložní podimpedanční ochranu vedení. Tyto funkce splňují většinu aplikačních požadavků. Terminál transformátoru RET 54_ vybavený doplňkovou funkcí automatické regulace napětí je možné aplikovat jako komplexní jednotku, v které je integrován značný počet funkcí určených pro řízení transformátoru. Regulátor napětí lze použít pro regulaci jednoho transformátoru, nebo pro regulaci paralelně spojených transformátorů, která pracuje v režimech Master Follower (Režim řídicího vlečného regulátoru), Negative Reactance (Režim záporné reaktance), Minimizing Circulating Current (Režim minimalizace vyrovnávacího proudu). V aplikacích, kde není povoleno sdružovat funkci regulátoru napětí s ochrannými funkcemi, lze použít speciální verzi terminálu Control, která je vybavena pouze regulátorem napětí a řídicími / ovládacími funkcemi. Příklad této aplikace se základními funkcemi je uveden na Obr

22 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Aplikační příklad použití terminálu transformátoru RET 543, v kterém jsou implementovány základní funkce Technologie integrovaná v terminálu RET 541/543/545 kromě cenově výhodného a kompletního systému chránění a místního i dálkového ovládání nabízí také značné množství ovládacích logik, měřicích funkcí a funkcí monitorujících provozní podmínky, které do značné míry minimalizují potřebu používat pomocná relé a snižují pracnost při výrobě rozvaděče. Grafický konfigurační nástroj (vyvinutý na bázi standardu IEC ) umožňuje snadno vytvářet aplikačně specifické konfigurace a MIMICKÁ schémata, která odpovídají různému uspořádání systémů rozvoden. Stavy procesních prvků jsou zobrazeny na velkém a dynamicky reagujícím grafickém displeji. Detailní informace, jako například měřené hodnoty, změnové stavy a aplikačně specifické výstrahy, jsou prezentovány a zobrazeny v samostatných oknech. Terminály RET 541/543/545 mohou měřit dvě sady třífázových proudů, sdružené nebo fázové napětí, nulový proud, nulovou složku napětí, frekvenci a účiník. Hodnoty činného a jalového výkonu jsou vypočteny z měřených proudů a napětí. Elektrickou energii je možné počítat na základě měřeného výkonu. Měřené hodnoty lze indikovat místně i dálkově jako hodnoty přepočtené na primární stranu. Terminál transformátoru RET 54_ prostřednictvím funkce monitorování provozních podmínek monitoruje například vypínací obvody, tlak plynu ve vypínači, opotřebení vypínače a poskytuje informace potřebné pro plánování intervalů údržby zařízení. Karta RTD1 je k dispozici jako doplňkové vybavení terminálů RET 541 a RET 543. Jedná se o univerzální vstupní analogový modul, který například umožňuje sledování stavu přepínače odboček, monitorování horní a dolní úrovně teploty oleje pomocí RTD čidel i zavedení informace o okolní teplotě do ochrany proti tepelnému přetížení a tak zvyšuje přesnost této funkce. Proudové ma výstupy umožňují přenos jakýchkoli měřených dat na systém PLC. 22

23 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Prostřednictvím grafického HMI displeje a ovládacích funkcí implementovaných v terminálu transformátoru jsou místně indikovány polohy odpojovačů, vypínačů a přepínače odboček. Místní ovládání těchto objektů je možné pomocí tlačítek na čelním panelu terminálu. Terminál transformátoru kromě toho umožňuje dálkový přenos stavových informací o objektech na vzdálený řídicí systém. Ze vzdáleného řídicího systému je také možné vypínat a zapínat dálkově ovladatelné prvky. Terminál transformátoru Terminál transformátoru Spojení na systém řízení sítě RER 111C LON Hvězdicový slučovač Optická sběrnice LON Terminál vývodu Terminál vývodu Obr Distribuovaný systém chránění a řízení, jehož základem jsou terminály vývodu REF 54_ a terminály transformátoru RET 54_ Podpora značného počtu komunikačních protokolů, včetně protokolů SPA, LON, IEC , DNP 3.0 a Modus RTU/ASCII, které jsou běžně používány v energetice i v průmyslu, umožňuje snadnou integraci těchto terminálů do různých řídicích systémů. Připojení k systémům, které komunikují protokoly Profibus DP nebo IEC 61850, je možné prostřednictvím převodníků pro příslušná rozhraní (SPA-ZC 302, resp. SPA-ZC 400). 23

24 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Požadavky na pracovní prostředí Pokud se pracovní prostředí a podmínky v místě instalace terminálu liší od specifikovaného pracovního prostředí uvedeného v části Technická data v takových datech, jako jsou teplota a vlhkost, a nebo pokud atmosféra v okolí terminálu transformátoru obsahuje chemicky aktivní plyny nebo prach, musí být terminál vizuálně zkontrolován v době provádění sekundárních zkoušek. Při této vizuální kontrole musí být věnována pozornost: Známkám mechanického poškození na svorkách i na skříni terminálu transformátoru akumulaci prachu na krytu nebo uvnitř skříně terminálu transformátoru a známkám koroze na svorkách, na skříni nebo uvnitř terminálu transformátoru Další informace o údržbě terminálu transformátoru viz část Servis na straně Konfigurace Terminály transformátoru jsou měřící přístroje, kterým je nutné věnovat zvýšenou péči a chránit je proti vlhkosti a mechanickému namáhání (mechanickým nárazům), zvláště během transportu. Terminály transformátoru RET 54_ jsou přizpůsobeny specifickým aplikacím prostřednictvím SW konfiguračního nástroje (Relay Configuration Tool), který je součástí programu CAP 505. Tento programový nástroj je určen pro konfiguraci základních vlastností terminálu, ochranných a logických funkčních bloků, ovládacích a měřicích funkcí, časových členů a ostatních funkčních prvků, které jsou obsaženy v kategorii logických funkcí (viz část Konfigurace terminálu transformátoru na straně 31). MIMICKÝ obrázek, texty výstrah a indikátory LED jsou konfigurovány prostřednictvím mimického editoru (Relay Mimic Editor) (viz část Konfigurace MIMICKÉHO schématu na straně 32). Konfigurace sítě LON je popsána v části Konfigurace sítě LON na straně 34. Pokud není horizontální komunikace v aplikaci použita, není síťové veličiny nutné konfigurovat a tato část, která se týká konfigurace sítě LON, nemá žádný význam. Uživatel může terminál transformátoru RET 54_ konfigurovat podle vlastních funkčních požadavků a preferencí, nebo může použít projekčně připravené konfigurační řešení. Další a detailní informace o konfiguraci terminálu jsou uvedeny v Návodu pro konfiguraci (Configuration Guideline) a ve specifických manuálech programových nástrojů (viz část Související dokumentace na straně 9). 24

25 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 5. Technický popis 5.1. Popis funkce Funkce terminálu transformátoru Funkce terminálu transformátoru RET 54_ jsou rozděleny do následujících kategorií: Ochranné funkce Měřicí funkce Řídicí / ovládací funkce Funkce monitorující provozní podmínky Komunikační funkce Univerzální funkce Standardní funkce Ochranné funkce Tyto funkce jsou dále rozděleny do tří podskupin, které přísluší různým funkčním úrovním (viz část Informace potřebné pro objednávku na straně 103). Ochranné funkce jsou jedněmi z nejdůležitějších funkcí terminálu transformátoru RET 54_. Bloky ochranných funkcí (např. NOC3Low) jsou navzájem nezávislé a mají například vlastní sady nastavených hodnot a záznam dat. Bloky ochranných funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Ochranné funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce Popis DEF2Low Směrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti DEF2High Směrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti DEF2Inst Směrová zemní ochrana, mžikový stupeň Diff6T Stabilizovaná třífázová diferenciální ochrana transformátorů DOC6Low Třífázová směrová nadpr. ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti DOC6High Třífázová směrová nadpr. ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti DOC6Inst Třífázová směrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň Freq1St1 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 1 Freq1St2 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 2 Freq1St3 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 3 Freq1St4 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 4 Freq1St5 Podfrekvenční nebo nadfrekvenční ochrana, stupeň 5 FuseFail Kontrolní funkce poruchy pojistek (jištění) Inrush3 Třífázový proudový detektor zapínacího proudu transformátoru a startu motoru NEF1Low Nesměrová zemní ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti NEF1High Nesměrová zemní ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti NEF1Inst Nesměrová zemní ochrana, mžikový stupeň NOC3Low Třífázová nesměrová nadpr. ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti NOC3High Třífázová nesměrová nadpr. ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti NOC3Inst Třífázová nesměrová nadproudová ochrana, mžikový stupeň NPS3Low Ochrana vyhodnocující zpětnou složku, st. s nižším rozsahem seřiditelnosti NPS3High Ochrana vyhodnocující zpětnou složku, st. s vyšším rozsahem seřiditelnosti 25

26 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka Ochranné funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce Popis OE1Low Ochrana proti přebuzení (přesycení), stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti OE1High Ochrana proti přebuzení (přesycení), stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti OV3Low Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti OV3High Třífázová přepěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti PSV3St1 Ochrana vyhodnocující souslednou a zpětnou složku napětí, stupeň 1 PSV3St2 Ochrana vyhodnocující souslednou a zpětnou složku napětí, stupeň 2 REF1A Vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou REF4A Stabilizovaná zemní ochrana s vymezenou zónou (strana VVN) REF4B Stabilizovaná zemní ochrana s vymezenou zónou (strana VN) ROV1Low Přepěťová ochrana (měř. nulové složky), st. s nižším rozsahem seřiditelnosti ROV1High Přepěťová ochrana (měř. nulové složky), st. s vyšším rozsahem seřiditelnosti ROV1Inst Přepěťová ochrana (měření nulové složky), mžikový stupeň TOL3Dev Třífázová ochrana proti tepelnému přetížení zařízení UI6Low Třífázová podimpedanční ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti UI6High Třífázová podimpedanční ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti UV3Low Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s nižším rozsahem seřiditelnosti UV3High Třífázová podpěťová ochrana, stupeň s vyšším rozsahem seřiditelnosti Měřicí funkce Bloky měřicích funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Měřicí funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce MEAI1 MEAI2 MEAI3 MEAI4 MEAI5 MEAI6 MEAI7 MEAI8 MEAO1 MEAO2 MEAO3 MEAO4 MECU1A MECU1B MECU3A MECU3B MEDREC16 MEFR1 MEPE7 MEVO1A MEVO1B MEVO3A MEVO3B Popis Univerzální měření 1 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 2 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 3 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 4 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 5 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 6 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 7 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Univerzální měření 8 / analogový vstup na RTD/analogovém modulu Analogový výstup 1 na RTD/analogovém modulu Analogový výstup 2 na RTD/analogovém modulu Analogový výstup 3 na RTD/analogovém modulu Analogový výstup 4 na RTD/analogovém modulu Měření nulového proudu, stupeň A Měření nulového proudu, stupeň B Měření třífázového proudu, stupeň A Měření třífázového proudu, stupeň B Poruchový zapisovač přechodových jevů Měření systémové frekvence Měření třífázového výkonu a měření elektrické energie / práce Měření nulové složky napětí, stupeň A Měření nulové složky napětí, stupeň B Měření třífázového napětí, stupeň A Měření třífázového napětí, stupeň B 26

27 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Řídicí / ovládací funkce Řídicí / ovládací funkce jsou použity pro indikaci stavů spínacích prvků, tj. vypínačů i odpojovačů, a pro přenos vypínacích i zapínacích povelů na ovladatelné spínací prvky v rozvodně. Kromě těchto ovládacích funkcí existují doplňkové funkce určené pro ovládací logiky, jako například funkce přepínače On/Off (Zapnout/Vypnout), výstrahy na MIMICKÉM schématu, ovládání LED diody, zobrazení číslicových dat na MIMICKÉM schématu a volba logiky ovládané pozice. Ovládací funkce jsou konfigurovány prostřednictvím nástroje pro konfiguraci (Relay Configuration Tool) a tyto funkce je možné propojovat se stavovými indikátory, které jsou součástí konfigurovaného MIMICKÉHO schématu zobrazeného na displeji jednotky HMI. Stavové indikátory jsou použity pro indikaci stavů spínacích prvků na MIMICKÉM schématu a pro jejich místní ovládání. Další informace o konfiguraci MIMICKÉHO schématu jsou uvedeny v části Konfigurace MIMICKÉHO schématu na straně 32. Bloky řídicích / ovládacích funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Řídicí / ovládací funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce Popis CO3DC1 Třístavový odpojovač 1 s indikací ĆO3DC2 Třístavový odpojovač 2 s indikací COCB1 Ovládání vypínače 1 s indikací COCB2 Ovládání vypínače 2 s indikací COCBDIR Přímé vypnutí vypínačů prostřednictvím HMI CODC1 Ovládání odpojovače 1 s indikací CODC2 Ovládání odpojovače 2 s indikací CODC3 Ovládání odpojovače 3 s indikací CODC4 Ovládání odpojovače 4 s indikací CODC5 Ovládání odpojovače 5 s indikací COIND1 Indikace spínacího prvku 1 COIND2 Indikace spínacího prvku 2 COIND3 Indikace spínacího prvku 3 COIND4 Indikace spínacího prvku 4 COIND5 Indikace spínacího prvku 5 COIND6 Indikace spínacího prvku 6 COIND7 Indikace spínacího prvku 7 COIND8 Indikace spínacího prvku 8 COLOCAT Logika volby ovládané pozice COLCT Regulátor přepínače odboček pod zatížením (regulátor napětí) COSW1 Přepínač On/Off (Zap/Vyp) 1 COSW2 Přepínač On/Off (Zap/Vyp) 2 COSW3 Přepínač On/Off (Zap/Vyp) 3 COSW4 Přepínač On/Off (Zap/Vyp) 4 27

28 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka Řídicí / ovládací funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce Popis MMIALAR1 Výstražný kanál (alarm) 1, LED indikátor MMIALAR2 Výstražný kanál (alarm) 2, LED indikátor MMIALAR3 Výstražný kanál (alarm) 3, LED indikátor MMIALAR4 Výstražný kanál (alarm) 4, LED indikátor MMIALAR5 Výstražný kanál (alarm) 5, LED indikátor MMIALAR6 Výstražný kanál (alarm) 6, LED indikátor MMIALAR7 Výstražný kanál (alarm) 7, LED indikátor MMIALAR8 Výstražný kanál (alarm) 8, LED indikátor MMIDATA1 MIMICKÝ datový monitorovací bod 1 MMIDATA2 MIMICKÝ datový monitorovací bod 2 MMIDATA3 MIMICKÝ datový monitorovací bod 3 MMIDATA4 MIMICKÝ datový monitorovací bod 4 MMIDATA5 MIMICKÝ datový monitorovací bod Funkce monitorující provozní podmínky Bloky funkcí monitorující provozní podmínky jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Funkce monitorující provozní podmínky dostupné v terminálu RET 54_ Funkce Popis CMBWEAR1 Elektrické opotřebení vypínače 1 CMBWEAR2 Elektrické opotřebení vypínače 2 CMCU3 Kontrolní funkce měřicího vstupního proudového obvodu CMGAS1 Monitorování tlaku plynu CMGAS3 Monitorování tlaku plynu třípólového objektu CMSCHED Plánovaná údržba CMSPRC1 Ovládání pružinového střadače 1 CMTCS1 Kontrola vypínacího obvodu 1 CMTCS2 Kontrola vypínacího obvodu 2 CMTIME1 Čítač provozního času 1 využitý provozní čas (např. motory) CMTIME2 Čítač provozního času 2 využitý provozní čas (např. motory) CMTRAV1 Přestavný čas vypínače 1 CMVO3 Kontrolní funkce měřicího vstupního napěťového obvodu Komunikační funkce U terminálu transformátoru RET 54_ jsou k dispozici sériové komunikační protokoly IEC_103, Modus 1, DNP 3.0 1, SPA a LON. U zákaznicky specifické konfigurace terminálu transformátoru je možné prostřednictvím funkce EVENT230 generovat speciální změnové stavy. Funkce EVENT230 je zdokumentována na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Další informace o komunikačních vlastnostech terminálu transformátoru RET 54_ jsou uvedeny v části Sériová komunikace na straně U tohoto protokolu musí být pro připojení ke komunikační sběrnici použit modul RER

29 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Univerzální funkce Bloky univerzálních funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Univerzální funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce INDRESET MMIWAKE SWGRP1 SWGRP2 SWGRP3 SWGRP20 Popis Reset indikátorů vypnutí, výstupních signálů s přídržnou funkcí, registrů a záznamů analogových signálů, tj. poruchového zapisovače Aktivace nasvětlení pozadí HMI Přepínačová skupina SWGRP1 Přepínačová skupina SWGRP2 Přepínačová skupina SWGRP3 Přepínačová skupina SWGRP Standardní funkce Standardní funkce jsou použity pro různé logiky, jako jsou například logiky blokovacích podmínek, alarmů a ovládacích sekvencí. Použití logických funkcí není limitováno a tyto funkce lze propojit jak navzájem, tak i s ochrannými, měřicími a ovládacími funkcemi, s funkcemi monitorujícími provozní podmínky a s ostatními univerzálními funkcemi. Nástrojem pro konfiguraci terminálu (Relay Configuration Tool) je také možné ke standardním funkcím připojit binární vstupy a výstupy i vstupy a výstupy LON. Bloky standardních funkcí jsou zdokumentovány na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Standardní funkce dostupné v terminálu RET 54_ Funkce ABS ACOS ADD AND ASIN ATAN BCD2INT BITGET BITSET Popis Absolutní hodnota Základní arkuskosinus Rozšiřitelný součtový člen Rozšiřitelné hradlo AND Základní arkussinus Základní arkustangens Typová konverze z BCD kódovaného vstupu na SINT signál (přepínač odboček) Příjem / vstup jednoho bitu Nastavení / aktivace jednoho bitu BOOL_TO_* Typová konverze z BOOL na WORD / USINT / UINT / UDINT /SINT / REAL / INT / DWORD / DINT / BYTE BOOL2INT Typová konverze vstupů BOOL na výstup INT BYTE_TO_* Typová konverze z BYTE na WORD / DWORD COMH Komparátor hystereze COS Funkce cosinus v radiánech CTD Čítač - načítání dolů CTU Čítač - načítání nahoru CTUD Čítač - načítání nahoru / dolů DATE_TO_UDINT Typová konverze z DATE na UDINT DINT_TO_* Typová konverze z DINT na SINT / REAL / INT DIV Dělička DWORD_TO_* Typová konverze z DWORD na WORD / BYTE EQ Rozšiřitelná komparace / porovnání na - rovno 29

30 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka Standardní funkce dostupné v terminálu RET 54_ 30 Funkce EXP EXPT F_TRIG GE GRAY2INT GT INT_TO_* INT2BOOL LE LIMIT LN LOG LT MAX MIN MOD MOVE MUL MUX NE NOT OR R _TRIG REAL_TO_* ROL ROR RS RS_D SEL SHL SHR SIN SIN_TO_* SUB SQRT SR XOR TAN TIME_TO_* TOD_TO_* TOF TON TP Popis Přirozený exponent Umocnění Detektor sestupné hrany Rozšiřitelná komparace / porovnání na větší než nebo rovno Typová konverze z GRAY kódovaného vstupu na SINT signál (přepínač odboček) Rozšiřitelná komparace / porovnání na větší než Typová konverze z INT na REAL / DINT Typová konverze ze vstupu INT na výstupy BOOL Rozšiřitelná komparace / porovnání na - menší než nebo rovno Limitace Přirozený logaritmus Desítkový logaritmus Rozšiřitelná komparace / porovnání na menší než Rozšiřitelné maximum Rozšiřitelné minimum Matematický operátor - modulo Přesun Rozšiřitelná násobička Rozšiřitelný multiplexor Komparace / porovnání na ne větší než nebo ne menší než Doplnění Rozšiřitelné hradlo OR Detektor náběžné hrany Typová konverze z REAL na USINT / UINT / UDINT / SINT / INT / DINT Rotace vlevo Rotace vpravo Reset nadřazeného bistabilního funkčního bloku Reset nadřazeného bistabilního funkčního bloku s datovým vstupem Binární volba Bitový posun doleva Bitový posun doprava Sinus v radiánech Typová konverze z SINT na REAL / INT / DINT Odčítačka Odmocnění Nastavení / aktivace nadřazeného bistabilního funkčního bloku Rozšiřitelné hradlo nonekvivalence XOR Tangenta v radiánech Typová konverze z TIME na UDINT / TOD / REAL Typová konverze z TOD na UDINT / TIME / REAL Časový člen - zpožděný odpad (návrat) Časový člen - zpožděný náběh (rozběh) Impuls TRUNC_REAL_TO* Zanedbání směrem k nulové hodnotě z REAL na DINT / INT / SINT / UDINT / UINT / USINT UDINT_TO_* Typová konverze z UDINT na USINT / UINT / REAL UINT_TO_* Typová konverze z UINT na USINT / UDINT / REAL / BOOL USINT_TO_* Typová konverze z USINT na UINT / UDINT / REAL WORD_TO_* Typová konverze z WORD na DWORD / BYTE

31 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Konfigurace Konfigurace terminálu transformátoru Konfigurační nástroj (Relay Configuration Tool) pracuje na bázi standardu IEC Tento standard definuje programovací jazyk, který je použit pro konfiguraci. Programovatelný systém terminálů transformátoru RET 54_ umožňuje programovat aktivaci výstupních kontaktů v souladu s požadovaným stavem logických vstupů a výstupů ochranných, ovládacích, měřicích a provozní stavy monitorujících funkcí. PLC funkce (např. blokovací podmínky a logiky výstrah / alarmů) jsou programovány Boolovskými funkcemi, časovými členy, čítači, komparátory a klopnými obvody. Program je zapsán pomocí konfiguračního SW nástroje ve formě schématických funkčních bloků. Poté, co je konfigurace terminálu vystavěna, úspěšně kompilována a je navržena konfigurace MIMICKÉHO schématu, je možné projekt z konfiguračního nástroje Relay Configuration Tool (projekt RTC v CAP 505), včetně konfigurace terminálu a konfigurace MIMICKÉHO schématu, zavést do terminálu nástrojem Relay Download Tool. Stejným nástrojem je také možné projekt z terminálu načíst. Konfigurace terminálu, projekt RTC a konfigurace MIMICKÉHO schématu jsou však v energeticky nezávislé paměti uloženy až poté, co jsou do paměti zapsány prostřednictvím parametru Store (Uložit). Aby byla nová konfigurace aktivována, musí být terminál transformátoru resetován prostřednictvím parametru Software reset (SW reset). Tyto parametry lze vyhledat v menu Configuration/General (Konfigurace/Všeobecné parametry). Uložení i resetování je rovněž možné provést pomocí tlačítek Store (Uložit) a Reset (Reset) v nástroji Relay Download Tool. Další informace o konfiguraci terminálu a o konfiguračním nástroji Relay Configuration Tool jsou uvedeny v Návodu pro konfiguraci (Configuration Guideline) a v manuálech programových nástrojů (viz část Související dokumentace na straně 9). 31

32 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Příklad konfigurace terminálu transformátoru provedené konfiguračním nástrojem Relay Configuration Tool Konfigurace MIMICKÉHO schématu Ovládací funkce konfigurované nástrojem Relay Configuration Tool je možné propojovat se stavovými indikátory, které jsou součástí konfigurovaného MIMICKÉHO schématu zobrazeného na grafickém LC displeji jednotky HMI. Konfigurované MIMICKÉ schéma je navrženo editorem Relay Mimic Editor. Tento editor je kromě jiného použit pro definování funkcí a textů výstrah u osmi programovatelných LED indikátorů na čelním panelu, stejně jako pro definování provozních režimů výstrah a pro definování textů u LED diody blokovacích podmínek. MIMICKÝ obrázek může obsahovat jednopólové schéma, měřené hodnoty s jednotkami měřených veličin, volně programovatelné texty a další data. Stavové indikátory objektů (zapnuto, vypnuto, nedefinovaný stav) jsou vytvořeny (nakresleny) podle požadavků zákazníka. Uvědomte si, že funkce vlastních objektů je definována konfiguračním nástrojem (Relay Configuration Tool). 32

33 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Obr Konfigurace MIMICKÉHO schématu provedená editorem Relay Mimic Editor Data v okně výstrah / alarmů jsou také konfigurována editorem Relay Mimic Editor. V tomto okně jsou definovány texty stavů ON a OFF (aktivovaný a neaktivovaný stav) (max. 16 znaků), viz následující Obr Instrukce pro definování barev příslušných LED diod jsou uvedeny v části Výstražné LED indikátory na straně 86. Obr Konfigurace kanálů výstrah (alarmů) V zobrazeném okně je také možné definovat texty LED diody blokovacích podmínek, ale u LED diody blokovacích podmínek nelze měnit barvu. Provozní režimy LED diody blokovacích podmínek jsou popsány v části Blokovací podmínky na straně 88. Další informace o použití editoru jsou uvedeny v manuálu programu Relay Mimic Editor (viz část Související dokumentace na straně 9). 33

34 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Konfigurace sítě LON Konfigurační nástroj sítě LON Network Tool je určen pro definování vazeb proměnných síťových veličin mezi terminály řady RED 500. Typický způsob použití sítě LON je přenos stavových dat mezi terminály v aplikaci, kde jsou tato data použita pro definování sekvencí blokovacích podmínek, které jsou spuštěny v příslušných jednotkách. Viz následující Obr a Obr na straně 81. Obr Komunikace mezi terminály RED500 na úrovni blokovacích podmínek rozvodny Další informace o použití tohoto nástroje jsou uvedeny v dokumentu LNT 505, Manuál operátora (viz část Související dokumentace na straně 9) Konfigurace protokolů DNP 3.0 a Modbus Pro konfiguraci protokolů DNP 3.0 a Modus je použit nástroj Protocol Mapping Tool (PMT). Program PMT je integrován v CAP 505. Další informace o nástroji PTM jsou uvedeny v dokumentu CAP 505, Nástroj pro mapování protokolu, Návod k obsluze (viz část Související dokumentace na straně 9) Jmenovitá frekvence Jmenovitá frekvence terminálu transformátoru je nastavena při konfiguraci terminálu prostřednictvím pole dialogového okna v konfiguračním programu (Relay Configuration Tool). Nastavenou jmenovitou frekvenci již poté není možné z jednotky HMI nebo pomocí parametru sériové komunikace změnit, ale lze ji načíst prostřednictvím komplexního ovládacího parametru terminálu transformátoru Rated frequency (Jmenovitá frekvence) Parametry a změnové stavy S funkčními bloky a vstupně/výstupními (I/O) kartami souvisí značné množství parametrů a změnových stavů. Kromě toho jsou v terminálu k dispozici obecné parametry i změnové stavy, jako například parametry ovládání, parametry komunikace a změnové stavy generované funkcemi testování a samočinné kontroly. Seznam specifických parametrů funkčního bloku je součástí popisu každého funkčního bloku. Kromě toho jsou všechny parametry i změnové stavy terminálu RET 54_ uvedeny v seznamech parametrů a změnových stavů. Popisy funkčních bloků i seznamy parametrů a změnových stavů jsou uvedeny na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). 34

35 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Parametrizace Aby bylo zajištěno, že blok ochranné funkce bude chránit transformátor požadovaným způsobem, musí být standardně nastavené hodnoty parametrů zkontrolovány a správně nastaveny předtím, než bude funkční blok aktivován. Parametry je možné nastavit buď místně pomocí systému ovládání HMI, nebo dálkově (externě) prostřednictvím sériové komunikace Místní parametrizace Jestliže jsou parametry nastaveny místně prostřednictvím systému HMI, lze nastavené parametry volit z hierarchicky strukturovaného menu. U terminálu je také možné navolit požadovaný jazyk popisu parametrů. Detailní informace o nastavení parametrů a o orientaci i pohybu v menu lze vyhledat v dokumentu RE_ 54_, Manuál operátora Externí parametrizace Pro externí parametrizaci a nastavení terminálů transformátoru RET 54_ je určen nástroj Relay Setting Tool. Parametry mohou být nastaveny na PC v nespřaženém režimu (off-line), a poté zavedeny do terminálu transformátoru komunikačním portem. Struktura menu nástroje pro nastavení je stejná, jako je struktura menu terminálu transformátoru a obsahuje okna určená pro parametrizaci a nastavení. Instrukce pro použití tohoto nástroje jsou uvedeny v dokumentu LIB, CAP, SMS, Nástroj pro ochrany a terminály, Návod pro uživatele (viz část Související dokumentace na straně 9). Obr Hlavní dialogové okno nástroje pro nastavení a parametrizaci Relay Setting Tool 35

36 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Uložení parametrů a zaznamenaných dat Pomocné napětí Jestliže jsou hodnoty parametrů změněny, jsou nově zadané hodnoty okamžitě efektivní. Nové parametrové hodnoty, stejně jako zaznamenaná data, jsou však v energeticky nezávislé paměti uloženy až poté, co jsou uloženy prostřednictvím parametru Store (Uložit) v menu Configuration/General (Konfigurace/Všeobecné parametry, viz také Manuál operátora), nebo jsou uloženy programovým nástrojem. Za předpokladu, že uložení těchto dat bylo úspěšně ukončeno, jsou informace uložené v energeticky nezávislé paměti uchovány v této paměti i v případě přerušení napájení. Během procesu ukládání dat není možné terminál transformátoru resetovat prostřednictvím parametru Software reset (SW reset), ani není možné zavádět nový projekt. Jsou-li pomocí jednotky HMI nebo prostřednictvím nástroje Relay Setting Tool změněny hodnoty měřicího zařízení (viz část Nastavení převodových faktorů jmenovitých hodnot chráněného objektu u analogových kanálů a Technická data měřicího zařízení na straně 40), stávají se nové hodnoty efektivní až poté, co jsou uloženy do paměti prostřednictvím parametru Store (Uložit), a terminál transformátoru je resetován pomocí parametru Software reset (SW reset) v menu Configuration/General (Konfigurace/Všeobecné parametry), případně až poté, co je tento proces proveden tlačítky Store a Reset v nástroji Relay Download Tool. Stejné zásady jsou platné i pro některé komunikační parametry. Jedná se například o přenosovou rychlost protokolu SPA (Baud rate), většinu parametrů protokolů DNP 3.0 a Modus, parametr datového rámce RTD protokolu IEC_103, parametry volby protokolu (Protocol 2 a Protocol 3) v menu Communication/General (Komunikace / Všeobecné parametry). Pro správnou funkci terminálu RET 54_ i externího zobrazovacího modulu je nutné zabezpečit zajištěné pomocné napájecí napětí. Napětí potřebná pro elektronické obvody terminálu transformátoru vytváří interní modul napájení. Modul napájení je galvanicky izolovaný ss/ss konvertor (převodník typu flyback - zdroj zpětných běhů). Zelená LED dioda na čelním panelu svítí, je-li modul napájení v provozu. Hlavní jednotka terminálu a externí zobrazovací modul musí mít samostatné napájení ze společného zdroje. Terminál transformátoru je vybaven systémem záložního kondenzátorového zdroje, který v případě poruchy pomocného napájení umožňuje běh interních hodin po dobu až 48 hodin Verze modulů pomocného napájení U terminálu transformátoru RET 54_ jsou k dispozici dvě základní verze modulů napájení: Typ PS1/_ a typ PS2/_. Modul PS1/_ je použit v terminálech RET 541 a RET 543. Modul PS2/_ je určen pro terminál RET 545. Oba typy modulů jsou k dispozici ve dvou verzích: PS1/48 V, PS1/240 V, PS2/48 V, PS2/240 V. U modulů napájení se také liší úrovně prahového napětí binárních vstupů. Modul PS1/_ má tři různé alternativy prahového napětí binárních vstupů: Verze s nízkou úrovní prahového napětí (Low), verze se střední úrovní prahového napětí (Medium) a verze s vysokou úrovní prahového napětí (High). 36

37 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Prahové napětí u verze Low je 18 V ss, u verze Medium je 80 V ss a u verze High je 155 V ss. Modul napájení PS1/48 V je k dispozici ve verzi Low a modul napájení PS1/240 V je k dispozici ve verzi Medium i High. Modul PS2/_ nemá binární vstupy. Moduly napájení mají následující pomocná napětí s odpovídajícím jmenovitým napětím binárních vstupů: Modul napájení Jmenovité vstupní napětí modulu napájení Jmenovité vstupní napětí binárních vstupů PS1/240 V (High) 110/120/220/240 V st 220 V ss nebo 110/125/220 V ss PS1/240 V (Medium) 110/120/220/240 V st 110/125/220 V ss nebo 110/125/220 V ss PS1/48 V (Low) 24/48/60 V ss 24/48/60/110/125/220 V ss PS2/240 V 110/120/220/240 V st - nebo 110/125/220 V ss PS2/48 V 24/48/60 V ss - Externí zobrazovací modul 110/120/220/240 V st nebo 110/125/220 V ss - Jestliže je terminál RET 54_ dodáván s pevně instalovaným zobrazovacím modulem, je rozsah vstupního napětí modulu napájení vyznačen na čelním panelu terminálu transformátoru. Pokud se jedná o terminál transformátoru s externím zobrazovacím modulem, je vstupní napětí zobrazovacího modulu vyznačeno na čelním panelu modulu a vstupní napětí hlavní jednotky terminálu je vyznačeno na straně této jednotky. Externí zobrazovací modul je k dispozici pouze ve spojení s hlavní jednotkou terminálu, která je vybavena modulem napájení PS2/240 V. Verze modulu napájení je specifikována prvním písmenem v objednacím čísle terminálu RET 54_ (viz část Informace potřebné pro objednávku na straně 103). Rozsah napětí binárních vstupů je závislý na zvoleném napájecím napětí. Jestliže je zvolena verze napájení s vyšším vstupním jmenovitým napětím, bude terminál transformátoru dodán s binárními vstupy, které mají také vyšší vstupní jmenovité napětí. Další technická data modulů napájení jsou uvedena v Tabulce na straně Indikace nízkého pomocného napětí Terminál transformátoru RET 54_ je vybaven funkcí, která indikuje nízké pomocné napětí. Jestliže je detekován pokles napájecího napětí, je modulem napájení aktivován interní výstražný signál (alarm). Tento výstražný signál je aktivován tehdy, pokud napájecí napětí klesne přibližně o 10% pod nejnižší jmenovité vstupní ss napětí modulu napájení. Viz následující tabulka: Jmenovité vstupní napětí PS_/240 Jmenovité vstupní napětí 110/125/220 V ss Jmenovité vstupní napětí 110/120/240 V st PS/48 Jmenovité vstupní napětí 24/48/60 V ss Úroveň indikace nízkého napětí 99 V ss 88 V st 21,6 V ss 37

38 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Indikaci nízkého pomocného napětí (ACFail) lze jako změnový stav přenášet a zobrazit prostřednictvím sériové komunikace. Indikace nízkého pomocného napětí (ACFail) je u terminálu transformátoru k dispozici jako funkce v konfiguračním prostředí a lze ji přiřadit k jakémukoli výstupnímu signálu terminálu RET 54_. Indikace nízkého pomocného napětí je v konfiguraci terminálu transformátoru označena následujícím symbolem: RET 541: PS1_4_ACFail RET 543: PS1_4_ACFail RET 545: PS2_4_ACFail Indikace zvýšené teploty Analogové kanály Terminál transformátoru RET 54_ je vybaven kontrolní funkcí indikace vnitřní teploty. Jestliže je uvnitř skříně terminálu detekována zvýšená teplota, je modulem napájení aktivován interní výstražný signál (alarm). Tento výstražný signál je aktivován v okamžiku, kdy se teplota uvnitř skříně terminálu zvýší přibližně na +78 C (+75 C C). Indikace vysoké teploty je u terminálu tran sformátoru k dispozici jako konfigurovaná funkce a lze ji přiřadit k jakémukoli výstupnímu signálu terminálu. Vstup indikace zvýšené teploty je v konfiguraci terminálu transformátoru označen následujícím symbolem: RET 541: PS1_4_TempAlarm RET 543: PS1_4_ TempAlarm RET 545: PS2_4_ TempAlarm Terminál transformátoru měří analogové signály potřebné pro ochranné, měřicí a jiné funkce prostřednictvím galvanicky oddělených přizpůsobovacích transformátorů. Terminál transformátoru RET 54_ je dostupný s následujícími přizpůsobovacími transformátory: 6 transformátorů proudu a 3 transformátory napětí CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, VT1, VT2, VT3 7 transformátorů proudu a 2 transformátory napětí CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, VT1, VT2 8 transformátorů proudu a 1 transformátor napětí CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, VT1 Kromě uvedených analogových kanálů jsou v terminálu transformátoru k dispozici virtuální analogové kanály (viz část Vypočtené analogové kanály na straně 42), které jsou určeny pro výpočet nulového proudu, sdružených napětí a nulové složky napětí z fázových proudů a fázových napětí. Každý analogový kanál je konfigurován samostatně prostřednictvím nástroje Relay Configuration Tool. U každého analogového kanálu se musí konfigurovat jak jednotka měřené veličiny, tak i typ měřeného signálu. 38

39 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka Fyzické analogové kanály terminálů transformátoru Měřicí jednotky Č. kanálu Transformátor proudu (CT) Transformátor napětí (VT) Typ signálu (volitelné alternativy) Transformátor proudu CT1 (I n = 1 A/5 A) Transformátor proudu CT2 (I n = 1 A/5 A) Transformátor proudu CT3 (I n = 1 A/5 A) Transformátor proudu CT4 (I n = 1 A/5 A) Transformátor proudu CT5 (I n = 1 A/5 A) 7 Transformátor proudu CT4, CT5 nebo CT6 (I n = 1 A/5 A) 8 Transformátor proudu CT5, CT6 nebo CT7 (I n = 1 A/5 A) 9 Transformátor proudu CT6, CT7 nebo CT8 (I n = 1 A/5 A) Transformátor napětí VT1 (U n = 100V/ 110V/ 115V/ 120V) Transformátor napětí VT1 nebo VT2 (U n = 100V/ 110V/ 115V/ 120V) 10 Transfor. napětí VT1, VT2 nebo VT3 (U n = 100V/ 110V/ 115V/ 120V) Nepoužito, I L1, I L2, I L3, I L1b, I L2b, I L3b, I 0, I 0b Nepoužito, I L1, I L2, I L3, I L1b, I L2b, I L3b, I 0, I 0b, U 12, U 23, U 31, U 12b, U 23b, U 31b, U 12c, U 1, U 2, U 3, U 1b, U 2b, U 3b, U 1c, U 0, U 0b Nepoužito, I L1, I L2, I L3, I L1b, I L2b, I L3b, I 0, I 0b U 12, U 23, U 31, U 12b, U 23b, U 31b, U 12c, U 1, U 2, U 3, U 1b, U 2b, U 3b, U 1c, U 0, U 0b Písmena b a c uvedená za typovým označením signálu jsou určena k rozlišení signálů stejného typu. 39

40 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Nastavení převodových faktorů jmenovitých hodnot chráněného objektu u analogových kanálů U každého analogového kanálu je možné samostatně nastavit převodový faktor. Tyto faktory umožňují kompenzovat rozdíly mezi jmenovitými hodnotami chráněného objektu a jmenovitými hodnotami měřicího zařízení (JTP, MTN, atd.). Nastavená hodnota znamená, že jmenovitá hodnota chráněného objektu je přesně stejně velká, jako je jmenovitá hodnota měřicího zařízení. Jsou-li převodové faktory použity, je nutné si uvědomit, že tyto faktory ovlivní jak přesnost vypínání, tak i dynamický měřicí rozsah terminálu. Přesnost, která je uvedena v popisu každého funkčního bloku (CD-ROM Technical Descriptions of Functions / Technický popis funkcí ), je platná pouze pro standardně nastavené hodnoty převodových faktorů. Vysoká hodnota faktoru ovlivní působení citlivých ochranných funkcí, jako je například zemní směrová ochrana. Převodový faktor je vypočten pro každý kanál podle následujícího vztahu: Převodový faktor = I nmd / I np, kde I nmd I np Příklad: Jmenovitý primární proud měřicího zařízení (A) Jmenovitý primární proud chráněného objektu připojeného ke kanálu (A) Jmenovitý primární proud transformátoru proudu = 500 A: I nmd = 500 A Jmenovitý proud chráněného objektu = 250 A: I nd = 250 A Převodový faktor proudových kanálů: 500 A / 250 A = Převodové faktory analogových kanálů lze nastavit prostřednictvím systému ovládání terminálu transformátoru HMI, nebo pomocí nástroje Relay Setting Tool. Cesta v menu systému HMI k převodovým faktorům je: Main menu / Configuration / Protected unit / Ch 2: scaling, Ch 3: scaling. Postup při uložení výše specifikovaných hodnot je uveden v části Uložení parametrů a zaznamenaných dat na straně Technická data měřicího zařízení Technická data měřicího zařízení jsou nastavena při konfiguraci terminálu transformátoru v samostatných polích dialogových oken nástroje Relay Configuration Tool. Nastavené hodnoty ovlivňují měření realizované terminálem transformátoru. Postup při uložení níže specifikovaných hodnot je uveden v části Uložení parametrů a zaznamenaných dat na straně

41 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Hodnoty nastavené u transformátoru proudu: Jmenovitý primární proud ( A) primárního transformátoru proudu Jmenovitý sekundární proud (5 A, 2 A, 1 A, 0.2 A) primárního transformátoru proudu Jmenovitý proud (5 A, 1 A, 0.2 A) měřicího proudového vstupu (= jmenovitý proud přizpůsobovacího transformátoru terminálu) Korekční amplitudový faktor primárního transformátoru proudu při jmenovitém proudu ( ) Korekční parametr kompenzace fázové chyby primárního transformátoru proudu při jmenovitém proudu ( ) Korekční amplitudový faktor primárního transformátoru proudu při signálové úrovni 1% jmenovitého proudu ( ) Korekční parametr kompenzace fázové chyby primárního transformátoru proudu při signálové úrovni 1% jmenovitého proudu ( ) Hodnoty nastavené u transformátoru napětí: Jmenovité napětí měřicího napěťového vstupu (stejná hodnota jako sekundární jmenovité napětí primárního transformátoru napětí, který je k napěťovému vstupu připojen 100 V, 110 V, 115 V, 120 V) Jmenovité napětí primárního transformátoru napětí ( kv) Korekční amplitudový faktor primárního transformátoru napětí při jmenovitém napětí ( ) Korekční parametr kompenzace fázové chyby primárního transformátoru napětí při jmenovitém napětí ( ) Při výpočtu korekčních parametrů a faktorů podle následujících vztahů jsou použity změřené hodnoty uváděné výrobcem měřicího zařízení: Transformátory proudu: Amplitudová chyba při proudu I n (e = chyba v procentech) Amplitudová chyba při proudu 0,01 x I n (e = chyba v procentech) Fázová chyba při proudu I n (e = chyba ve stupních) Fázová chyba při proudu 0,01 x I n (e = chyba ve stupních) Amplitudový korekční faktor 1 = 1 / (1 + e/100) Amplitudový korekční faktor 2 = 1 / (1 + e/100) Fázová chyba 1 = -e Fázová chyba 2 = -e Transformátory napětí: Amplitudová chyba při napětí U n (e = chyba v procentech) Fázová chyba při napětí U n (e = chyba ve stupních) Amplitudový korekční faktor = 1 / (1 + e/100) Fázová chyba = -e 41

42 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Vypočtené analogové kanály Terminál transformátoru RET 54_ obsahuje virtuální kanály, které jsou určeny pro získání hodnot sdružených napětí, nulové složky napětí a nulového proudu. U virtuálních kanálů jsou hodnoty amplitud i fázových úhlů vypočteny. Napětí a proudy virtuálních kanálů jsou číslicově odvozeny z fázových napětí a z fázových proudů podle Tabulky Přestože jsou vypočtené analogové kanály určeny především pro aplikace se senzory, lze je také použít ve spojení s klasickými transformátory proudu a napětí. Virtuální kanály jsou číslovány podle prioritních čísel uvedených v Tabulce Virtuální kanál, který bude použit jako první, má číslo 11 a následují čísla 12, 13, atd. Jestliže jsou například použity virtuální kanály U 0s a U 12s, má kanál U 0s číslo 11 a kanál U 12s číslo 12. Pokud je v aplikaci nutné použít citlivou zemní ochranu, není vhodné nahradit součtové transformátory číslicově odvozeným součtem fázových proudů. Součtový transformátor je obvykle nutné použít při nastavení zemní ochrany pod 10% jmenovité hodnoty. Tabulka Virtuální analogové kanály Virtuální kanál Číslicově odvozená hodnota Číslo priority I 0s = -(I L1 + I L2 + I L3 ) 1) 1 I 0bs = -(I L1b + I L2b + I L3b ) 1) 2 U 0s = (U 1 + U 2 + U 3 ) / 3 3 U 0bs = (U 1b + U 2b + U 3b ) / 3 4 U 12s = (U 1 U 2 ) 5 U 23s = (U 2 U 3 ) 6 U 31s = (U 3 U 1 ) 7 U 12bs = (U 1b U 2b ) 8 U 23bs = (U 2b U 3b ) 9 U 31bs = (U 3b U 1b ) 10 1) Minusové znaménko před závorkou znamená, že jako standardní směr toku nulového proudu se předpokládá směr z vedení do přípojnice, zatímco normální směr toku výkonu se předpokládá směr z přípojnice do vedení Binární vstupy Terminály transformátoru RET 541, RET 543 a RET 545 se navzájem liší v počtu binárních vstupů, které jsou u jednotlivých typů terminálů k dispozici. Binární vstupy terminálů transformátoru RET 54_ jsou ovládány (aktivovány) napětím a jsou opticky izolovány. Technická data binárních vstupů jsou uvedena v Tabulce na straně 90. Parametry filtrace vstupu, inverze vstupu i parametry čítačů impulsů (viz následující části) je možné nastavit v konfiguračním menu pod položkou týkající se vstupně / výstupních (I/O) karet (např. Configuration / BIO1 / Input filtering). 42

43 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Změnové stavy a parametry vstupně/výstupních (I/O) karet jsou uvedeny v seznamech změnových stavů a parametrů na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Tabulka Binární vstupy dostupné u terminálů RET 54_ 1) Vstupy Binární vstupy / celkový počet RET 541 RET 543 RET 545 PS1_4_BI1 1) PS1_4_BI1 1) BIO1_5_BI1 PS1_4_BI2 1) PS1_4_BI2 1) BIO1_5_BI2 PS1_4_BI3 1) PS1_4_BI3 1) BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI1 BIO1_5_BI4 BIO1_5_BI2 BIO1_5_BI2 BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI3 BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI4 BIO1_5_BI4 BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI5 BIO1_5_BI8 1) BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI6 BIO1_5_BI9 1) BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI7 BIO1_5_BI10 1) BIO1_5_BI8 1) BIO1_5_BI8 1) BIO1_5_BI11 1) BIO1_5_BI9 1) BIO1_5_BI9 1) BIO1_5_BI12 1) BIO1_5_BI10 1) BIO1_5_BI10 1) BIO1_6_BI1 BIO1_5_BI11 1) BIO1_5_BI11 1) BIO1_6_BI2 BIO1_5_BI12 1) BIO1_5_BI12 1) BIO1_6_BI3 BIO2_7_BI1 BIO1_6_BI4 BIO2_7_BI2 BIO1_6_BI5 BIO2_7_BI3 BIO1_6_BI6 BIO2_7_BI4 BIO1_6_BI7 BIO2_7_BI5 BIO1_6_BI8 1) BIO2_7_BI6 BIO1_6_BI9 1) BIO2_7_BI7 BIO1_6_BI10 1) BIO2_7_BI8 BIO1_6_BI11 1) BIO2_7_BI9 1) BIO1_6_BI12 1) BIO2_7_BI10 1) BIO2_7_BI1 BIO2_7_BI2 BIO2_7_BI3 BIO2_7_BI4 BIO2_7_BI5 BIO2_7_BI6 BIO2_7_BI7 BIO2_7_BI8 BIO2_7_BI9 1) BIO2_7_BI10 1) Tyto binární vstupy je možné programovat buď jako binární vstupy, nebo jako vstupy čítače impulsů, viz část Čítače impulsů na straně

44 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Čas filtru binárního vstupu Časový filtr eliminuje zakmitávání signálů a krátkodobá rušení na binárním vstupu. Čas filtru je nastaven pro každý binární vstup terminálu transformátoru RET 54_. Funkce vstupní filtrace je zobrazena na následujícím obrázku. Vstup Filtrovaný vstup Čas filtru Čas filtru Obr Filtrace binárního vstupu Na výše uvedeném obrázku je vstupní signál označen jako Vstup, čas vymezený pro filtraci je označen jako Čas filtru a filtrovaný vstupní signál je označen jako Filtrovaný vstup. Na počátku zobrazeného průběhu je vstupní signál ve stavu log. 1, krátká změna signálu na stav log. 0 je odfiltrována a u vstupního signálu není detekována žádná stavová změna. Změna stavu signálu na úroveň log. 0, která začíná od času t 0, trvá dobu delší, než je čas filtru. To znamená, že změna vstupního signálu je detekována a této změně stavu vstupu je přiřazena časová značka t 0. Změna stavu signálu na úroveň log. 1, která začíná od času t 1, je detekována a této změně stavu vstupu je přiřazena časová značka t 1. Každý binární vstup má parametr času filtru Input # filter, kde symbol # definuje číslo binárního vstupu příslušného modulu (např. Input 1 filter). Parametr Hodnota Standardní nastavení Input # filter ms 5 ms Inverze binárního vstupu Parametr Input # invert je možné použít k inverzi binárního vstupu: Ovládací napětí Input # invert Stav binárního vstupu Ne 0 FALSE (log. 0) Ano 0 TRUE (log. 1) Ne 1 TRUE (log. 1) Ano 1 FALSE (log. 0) Jestliže je binární vstup invertován, je binární vstup ve stavu TRUE (log. 1) tehdy, pokud není na svorky binárního vstupu přivedeno žádné ovládací napětí. Obdobně je vstup ve stavu FALSE (log. 0) tehdy, je-li ovládací napětí na svorky binárního vstupu přivedeno. Parametr Hodnota Standardní nastavení Input # invert 0 (neinvertováno) 0 1 (invertováno) 44

45 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Čítače impulsů Některé specifické binární vstupy terminálu transformátoru RET 54_ (viz část Binární vstupy na straně 42) je možné programovat buď jako binární vstupy, nebo jako vstupy čítače impulsů. Toto programování je provedeno prostřednictvím parametru Input # mode (Režim vstupu) / (symbol # v tomto parametru, stejně jako i v ostatních dále uvedených parametrech označuje číslo vstupu). Pokud vstup pracuje jako čítač impulsů, jsou načítány kladné změny signálu na filtrovaném vstupu (0 1) a hodnota v čítači Input # counter se zvyšuje v rozsahu Hodnota v čítači impulsů je aktualizována s periodou 500 ms. Frekvenční rozsah binárního vstupu, který je parametrizován jako čítač impulsů, je Hz. Filtrovaný vstup Čítač Obr Princip funkce čítače impulsů Parametr Input # preset (Přednastavená vstupní hodnota) je možné použít pro zadání počáteční hodnoty v čítači. Tato přednastavená hodnota je do čítače zavedena: Zápisem požadované počáteční hodnoty do parametru Input # preset Zápisem hodnoty 1 do parametru Counter trigger (Spuštění čítače). V tomto případě jsou všechny aktualizované hodnoty parametrů Input # preset zkopírovány do příslušných parametrů Input # counter. Zápisem hodnoty 2 do parametru Counter trigger jsou všechny hodnoty parametrů Input # preset zkopírovány do příslušných parametrů Input # counter, zatímco zápis hodnoty 0 vymaže (nuluje) údaje ve všech čítačích. Parametr Hodnota Standardní nastavení Input # preset Input # mode 1 = binární vstup 1 2 = čítač Counter trigger 0 = nulování všech čítačů 1 = načtení aktualizovaných hodnot Input # preset 2 = načtení všech hodnot Input # preset Potlačení oscilací Funkce pro potlačení oscilací se používá pro snížení a omezení zatížení systému v případech, kdy u binárního vstupu dochází z jistých neidentifikovaných důvodů k oscilacím. Binární vstup je považován za oscilující, je-li počet platných stavových změn (= počet změnových stavů po filtraci) během 1 sekundy stejný nebo vyšší, než je hodnota nastavená v parametru Input osc. level (Oscilační úroveň vstupu). 45

46 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Během oscilací je binární vstup blokován (stav vstupu je neplatný) a je generován změnový stav. Je-li binární vstup blokován, pak se jeho stav nemění. To znamená, že stav vstupu je závislý na podmínkách, které existovaly před jeho blokováním. Binární vstup je považován za neoscilující, je-li počet platných stavových změn během 1 sekundy nižší, než je hodnota nastavená v parametru Input osc. level (Oscilační úroveň vstupu) minus hodnota nastavená v parametru Input osc. hyst. (Hystereze oscilací vstupu). Uvědomte si, že parametr hystereze musí být nastaven na nižší hladinu, než je oscilační úroveň, aby byl umožněn návrat vstupu ze stavu oscilující do stavu neoscilující. Při návratu vstupu do stavu bez oscilací je binární vstup odblokován (stav vstupu je platný) a je generován změnový stav. Parametr Hodnota Standardní nastavení Input osc. level 2 50 změnových stavů / sekundu 50 změnových stavů / sekundu Input osc. hyst změnových stavů / sekundu 50 změnových stavů / sekundu Parametry Input osc. level a Input osc. hyst. je možné, stejně jako většinu parametrů binárních vstupně/výstupních (I/O) karet, vyhledat v menu Configuration/General (Konfigurace/Všeobecné parametry) Atributy binárního vstupu určené při konfiguraci terminálu transformátoru U každého binárního vstupu je možné pomocí atributů BI#IV, BI#, BI#Time a BI#Count definovat platnost stavu binárního vstupu (platný/neplatný), stav vstupu (hodnotu), časovou značku stavové změny (přiřazený čas) a hodnotu ve vstupním čítači. Symbol # v atributu označuje číslo vstupu. Tyto atributy jsou k dispozici v konfiguraci terminálu transformátoru a lze je použít pro různé účely. Následující příklad je ukázkou aplikačního označení atributů binárního vstupu 1 (PS1_4_BI1 na modulu PS1) v konfiguraci terminálu transformátoru: PS1_4_BI1IV; neplatný stav binárního vstupu PS1_4_BI1; hodnota binárního vstupu PS1_4_BI1Time; časová značka PS1_4_BI1Count; hodnota v čítači Neplatný stav - Invalidity (BI#IV) Jestliže binární vstup osciluje, změní se hodnota atributu neplatného stavu IV na TRUE (log. 1) a vstup je blokován. Binární vstup je považován za oscilující a je blokován, pokud počet stavových změn za sekundu překročí nastavenou hodnotu v parametru Input osc. level (Počet změnových stavů / sekundu). Pokud binární vstup neosciluje, změní se hodnota atributu neplatného stavu IV na FALSE (log. 0) a vstup se stává aktivní. Binární vstup je považován za aktivní a neoscilující, pokud počet stavových změn za sekundu je nižší, než je nastavená hodnota v parametru Input osc. level minus hodnota nastavená v parametru Input osc. hyst. (Počet změnových stavů / sekundu). Jestliže je binární vstup použit v režimu vstupu čítače, má atribut IV vždy hodnotu TRUE (log. 1). 46

47 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Hodnota - Value (BI#) Podle stavu binárního vstupu je tato vstupní binární hodnota buď TRUE (log. 1), nebo FALSE (log. 0). Hodnota atributu BI# se mění s náběžnou nebo se sestupnou hranou vstupního signálu. Aby se zabránilo nežádoucím stavovým změnám binárního vstupu, které jsou způsobeny zakmitáváním přepínačů (kontaktů), je změna hodnoty atributu zpožděna o čas filtru. Je-li vstup programován jako binární vstup čítače, není hodnota atributu binárního vstupu aktualizována. Čas - Time (BI#Time) Každá detekovaná změna stavu binárního vstupu (náběžnou nebo sestupnou hranou signálu) je časově značkována s přesností ±1 ms. Časová značka reprezentuje okamžik (čas) poslední změny hodnoty atributu vstupu. Tento čas není zaznamenáván až do okamžiku, než uplyne doba filtrace stavových změn, a to znamená, že doba filtrace neovlivňuje hodnotu časové značky. Načítání - Count (BI#Count) Tento atribut indikuje počet načtených kladných vstupních změn signálu filtrovaného vstupu. Viz část Čítače impulsů na straně 45. Jestliže je vstup naprogramován jako normální binární vstup, není atribut binárního vstupu čítače aktualizován. 47

48 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Binární výstupy Výstupy terminálu transformátoru RET 54_ jsou rozděleny do následujících kategorií: HSPO PO SO Rychlý výkonový výstup, dvoupólový kontakt, preferované použití je vypínání a ovládání vypínače a odpojovače Výkonový výstup, jednopólový nebo dvoupólový kontakt, preferované použití je ovládání vypínače a odpojovače Signalizační výstup, buď pracovní kontakt (NO), nebo přepínací kontakt (NO/NC) Změnové stavy a parametry vstupně/výstupních (I/O) karet jsou uvedeny v seznamech změnových stavů a parametrů na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9). Informace o zapojení svorkovnic výstupů jsou uvedeny v části, kde jsou zobrazena svorkovnicová schémata (část začínající od strany 95). Zde jsou uvedeny všechny výstupy včetně výstupů na konektorových svorkovnicích terminálu. Technická data výstupů jsou uvedena v Tabulce na straně 91. Tabulka Binární výstupy terminálů RET 54_ RET 541 RET 543 RET 545 Výstupy PS1_4_HSPO1 1) PS1_4_HSPO1 1) PS2_4_HSPO1 1) Binární výstupy / celkový počet PS1_4_HSPO2 1) PS1_4_HSPO2 1) PS2_4_HSPO2 1) PS1_4_HSPO3 PS1_4_HSPO3 PS2_4_HSPO3 PS1_4_HSPO4 PS1_4_HSPO4 PS2_4_HSPO4 PS1_4_HSPO5 PS1_4_HSPO5 PS2_4_HSPO5 PS1_4_SO1 PS1_4_SO1 PS2_4_HSPO6 BIO1_5_SO1 BIO1_5_SO1 PS2_4_HSPO7 BIO1_5_SO2 BIO1_5_SO2 PS2_4_HSPO8 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO1 BIO1_5_SO4 BIO1_5_SO4 BIO1_5_SO2 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO5 BIO1_5_SO3 BIO1_5_SO6 BIO1_5_SO6 BIO1_5_SO4 BIO2_7_PO1 BIO1_5_SO5 BIO2_7_PO2 BIO2_7_PO3 BIO1_5_SO6 BIO1_6_SO1 BIO2_7_PO4 BIO1_6_SO2 BIO2_7_PO5 BIO1_6_SO3 BIO2_7_PO6 BIO1_6_SO4 BIO1_6_SO5 BIO1_6_SO6 BIO2_7_PO1 BIO2_7_PO2 BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO4 BIO2_7_PO5 BIO2_7_PO ) Tyto binární výstupy jsou vybaveny funkcí kontroly vypínacího obvodu (TCS) 48

49 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Rychlé dvoupólové výkonové výstupy (HSPO) Rychlé výkonové výstupy PS1_4_HSPO1 PS1_4_HSPO5 a PS2_4_HSPO1 PS2_4_HSPO7 je možné zapojit jako dvoupólové výstupy. V tomto případě je ovládaný objekt (např. vypínač) elektricky zapojen mezi dva reléové kontakty, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Rychlý dvoupólový výkonový výstup se doporučuje používat pro vypínání. Jestliže je použita funkce TCS, tj. funkce kontroly vypínacího obvodu (viz Tabulka na straně 48), jsou výstupy zapojeny podle Obr na straně 66. Obr Rychlý dvoupólový výkonový výstup (HSPO) Rychlé výkonové výstupy PS1_4_HSPO1 PS1_4_HSPO5 a PS2_4_HSPO1 PS2_4_HSPO7 je také možné zapojit jako jednopólový výkonový výstup. V tomto případě je ovládaný objekt (např. vypínač) elektricky zapojen v sérii s dvěma reléovými kontakty, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Obr Rychlý jednopólový výkonový výstup (HSPO) 49

50 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Jednopólové výkonové výstupy (PO) a rychlý jednopólový výkonový výstup (HSPO) Jednopólové výkonové výstupy BIO2_7_PO1 a BIO2_7_PO2 i rychlý jednopólový výkonový výstup PS2_4_HSPO8 jsou výstupy, u kterých je ovládaný objekt zapojen v sérii s dvěma silovými výstupními reléovými kontakty, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Tyto výstupy je možné použít pro vypínání i pro ovládání vypínače a odpojovače. Obr Jednopólové výkonové výstupy BIO2_7_PO1,BIO2_7_PO2 a rychlý jednopólový výkonový výstup PS2_4_HSPO Dvoupólové výkonové výstupy (PO) Dvoupólové výkonové výstupy BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO6 jsou výstupy, u kterých je ovládaný objekt (např. vypínač) elektricky zapojen mezi dva reléové kontakty, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Tyto výstupy je možné použít pro vypínání i pro ovládání vypínače a odpojovače. Obr Dvoupólové výkonové výstupy (PO) 50

51 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Jestliže jsou výkonové výstupy BIO2_7_PO3 BIO2_7_PO6 použity jako jednopólové výstupy a současně byla zajištěna dostatečná rozpínací schopnost, je ovládaný objekt (např. vypínač) elektricky zapojen v sérii s dvěma reléovými kontakty, jak je zřejmé z následujícího obrázku. Obr Jednopólové výkonové výstupy (PO) Signalizační výstupy (SO) Signalizační reléové výstupy (BIO1_5_SO) nejsou výkonové výstupy, a z tohoto důvodu je není možné použít například pro ovládání vypínače. K dispozici jsou buď reléoví kontakty typu NO nebo typu NO/NC (pracovní kontakty nebo přepínací kontakty), jak je zřejmé z následujícího obrázku. Tyto výstupy je možné použít pro výstražné signály nebo jiné signalizační účely. Obr Signalizační výstupy (SO) 51

52 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS RTD / analogové vstupy Terminály transformátoru RET 541 a RET 543 vybavené RTD/analogovým modulem (RTD1) mají osm univerzálních analogových vstupů, které jsou určeny pro měření vstupních analogových stejnosměrných signálů. RTD/analogové vstupy jsou galvanicky izolovány od napájení i od skříně terminálu transformátoru. Tyto vstupy však mají společný zemní potenciál. Technická data RTD/analogových vstupů jsou uvedena v Tabulce na straně 91. RTD/analogové vstupy RET 541/RET RTD1 RTD1_6_AI1 RTD1_6_AI2 RTD1_6_AI3 RTD1_6_AI4 RTD1_6_AI5 RTD1_6_AI6 RTD1_6_AI7 RTD1_6_AI8 Parametry RTD/analogových vstupů jsou uvedeny v seznamech parametrů na CD- ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9) Volba typu vstupního signálu Univerzální RTD/analogové vstupy mohou zpracovávat napěťové, proudové, nebo odporové signály. Vstupy jsou pro příslušný typ vstupního signálu konfigurovány prostřednictvím kanálově specifických parametrů Input mode (Režim vstupu), které je možné vyhledat v menu Configuration / RTD1 / Input #. U parametrů je standardně nastavena hodnota Off (Neaktivní vstup), což znamená, že kanál není vzorkován a svorky IN+, IN- a SHUNT jsou ve stavu vysokoimpedanční zátěže. 1) 2) Parametr Hodnota Standardní nastavení Input mode (Režim vstupu) Dvouvodičové měření Třívodičové měření 0 = Neaktivní vstup (Off) 1 = Napěťový signál 2 = Proudový signál 3 = Odporový signál 2W 1) 4 = Odporový signál 3W 2) 5 = Teplotní čidlo 2W 1) 6 = Teplotní čidlo 3W 2) Volba rozsahu vstupního signálu Off (Neaktivní) U každého režimu měření je k dispozici samostatný parametr, který umožňuje volbu dostupných měřicích rozsahů. Tyto kanálově specifické parametry je možné vyhledat v menu Configuration / RTD1 / Input #, kde jsou označeny názvy Voltage range (Napěťový rozsah), Current range (Proudový rozsah), Resistance range (Odporový rozsah) a Temperature range (Teplotní rozsah). Je možné nastavit všechny parametry rozsahů, ale pouze jeden z nich bude aktivní. Použitý rozsah určuje hodnota zadaná v parametru Input mode (Režim vstupu). Parametr Temperature range také definuje typ použitého čidla (např. PT100). 52

53 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka Rozsahy měření Parametr Hodnoty Standardní nastavení Rozsah napětí Rozsah proudu Rozsah odporu Rozsah teploty 0 = 0 1 V 1 = 0 5 V 2 = 1 5 V 3 = 0 10 V 4 = 2 10 V 5 = -5 5 V 6 = V 0 = 0 1 ma 1 = 0 5 ma 2 = 1 5 ma 3 = 0 10 ma 4 = 0 20 ma 5 = 4 20 ma 6 = -1 1 ma 7 = ma 8 = -5 5 ma 9 = ma 10 = ma 0 = Ω 1 = Ω 2 = Ω 3 = Ω 4 = Ω 5 = Ω 6 = Ω 0 = Pt C 1 = Pt C 2 = Pt C 3 = Pt C 4 = Pt C 5 = Pt C 6 = Ni C 7 = Ni C 8 = Ni C 9 = Ni C 10 = Ni C 11 = Ni C 12 = Ni C 13 = Ni C 14 = Cu C 15 = Ni120US C 16 = Ni120US C 0 1 V 0 1 ma Ω Pt C 53

54 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Kontrola převodníku Úroveň měřicího signálu každého převodníku je trvale kontrolována. Jestliže měřený signál v příslušném kanálu klesne o více než 4% pod specifikovaný rozsah vstupního signálu, nebo pokud tento rozsah překročí o více než 4%, je převodník považován za vadný, případně se předpokládá závada v obvodu převodníku. Okamžitě je aktivován kanálově specifický signál, který indikuje neplatné měření. Tento signál je dezaktivován v okamžiku, kdy se signál z převodníku vrátí do platného rozsahu. Pokud je to nutné, lze standardně platný měřicí rozsah rozšířit na % zvoleného měřicího rozsahu. Širší rozsah je možné definovat prostřednictvím příslušných parametrů Input high limit (Horní limit vstupu) a Input low limit (Dolní limit vstupu), které je možné vyhledat v menu Configuration / RTD1 / Input #. Parametr Hodnota Standardní nastavení Input low limit (Dolní limit vstupu) Input high limit (Horní limit vstupu) % -4% % 104% Filtrace signálu Je-li vstup konfigurován pro měření odporu nebo teploty, jsou v okamžiku vzorkování do měřícího obvodu injektovány proudové impulsy z interního proudového generátoru. Pokud aktuální úroveň proudu vzhledem k příliš vysoké impedanci obvodu neodpovídá naprogramované úrovni, je okamžitě aktivován signál, který indikuje neplatné měření. Tento signál je dezaktivován v okamžiku, kdy je odpor obvodu opět dostatečně nízký. Krátkodobá rušení na vstupu jsou eliminována filtrací signálu. Čas filtru, který definuje skokovou dobu odezvy, je nastaven u každého převodníkového vstupu terminálu transformátoru parametrem Filter time (Čas filtru) v menu Configuration / RTD1 / Input #. Algoritmus filtrace je reprezentován takzvaným filtrem střední hodnoty, který nereaguje na krátkodobá špičková rušení, ale je propustný při trvalých změnách. Parametr Hodnota Standardní nastavení Filter time (Čas filtru) 0 = 0,4 s 1 = 1 s 2 = 2 s 3 = 3 s 4 = 4 s 5 = 5 s 5 s Měřítko / linearizace vstupu Uživatel může upravit měřítko každého RTD/analogového vstupu a konstrukcí samostatné linearizační křivky vstup linearizovat nebo nelinearizovat. Již název této funkce naznačuje typické použití, tj. pro linearizaci nelineárních čidel, jejichž použití není přímo podporováno. 54

55 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Křivka je definována nejméně dvěma body (u lineárního měřítka) a až deseti body v případech, kdy osa x křivky má měřítko 0 až 1000 promile zvoleného rozsahu vstupu a osa y je zobrazena v měřítku absolutní hodnoty vstupní veličiny. Linearizační křivky je možné uvolnit nebo blokovat parametry Linear.curve (Linearizační křivka) v menu Configuration / RTD1 / Input #. Parametr Hodnota Standardní nastavení Linear.curve (Linearizační křivka) 0 = Disabled (Blokována) 1 = Enabled (Uvolněna) Disabled (Blokována) U terminálu transformátoru je tato křivka definována pomocí nástroje Transducer Linearization Tool (TLT Nástroj pro linearizaci převodníku), který je součástí programové sady CAP 505. Na Obr je uveden příklad konstrukce křivky. Je-li linearizační křivka uvolněna, je namísto původně zvoleného rozsahu použit rozsah, který definují parametry Input high limit (Horní limit vstupu) a Input low limit (Dolní limit vstupu). Rozsah měřítka vstupu je definován jako rozsah mezi nejmenší hodnotou na ose x a nejvyšší hodnotou na ose y. Aplikační příklad linearizace signálu polohy přepínače odboček V tomto příkladu je indikace polohy přepínače odboček zapojena jako ma signál z příslušného měřicího převodníku, který je připojen k vstupu 1 karty RTD1. Přepínač odboček je ovládán v celém provozním rozsahu, tj. od minimální po maximální odbočku a v aplikaci je měřen odpovídající ma signál, který indikuje polohu odbočky. Tabulka Příklad ma měření polohy přepínače odboček Měřený bod POLOHA_PŘEPÍNAČE POLOHA (ma) 1 1 4, , , , , , , , , ,01 Před provedením linearizace musí být v nastavení terminálu zjištěn rozsah, který má být linearizován. Tímto způsobem je poté do programu TLT zadán původní rozsah určený k linearizaci. Program TLT umožňuje linearizovat maximálně deset bodů. Pokud je vlastní rozsah již lineární, ale má jiné měřítko, pak je nutné linearizovat pouze nejnižší a nejvyšší hodnoty rozsahu. Na následujícím obrázku je zobrazen příklad zadání hodnot do programu TLT. 55

56 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Příklad linearizační křivky Jestliže je linearizace všech potřebných kanálů připravena, je možné programový nástroj aktivovat. Nástroj po aktivaci provede přípravu pro zavedení linearizačního souboru a soubor lze do terminálu zavést prostřednictvím nástroje Relay Download Tool, který je také součástí programové sady CAP 505. V okně nástroje pro zavedení souboru musí být předtím, než je zavádění souboru zahájeno, označeno ovládací pole linearizace převodníku (Transducer Linearization). Je-li v době, kdy je kliknutím na tlačítko Send (Poslat) aktivován přenos dat, označeno ovládací pole Store + Reset after download (Uložit a po zavedení resetovat), jsou po úspěšném zavedení navolených souborů tyto operace provedeny automaticky (viz Obr ). Obr Zavedení linearizační křivky do terminálu transformátoru 56

57 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Připojení převodníků RTD/analogové vstupy mohou být připojeny k značnému počtu různých typů měřicích převodníků, a to jak standardních, tak i uživatelsky specifických převodníků. Pro zapojení převodníků jsou u každého kanálu k dispozici tři připojovací šroubové svorky. Kromě toho je pro každé dva kanály vyhrazena jedna připojovací šroubová svorka (analogový zemní potenciál). Na levé straně konektorů jsou dvě uzemňovací svorky, které jsou určeny pro připojení ochranného stínění vstupních kabelů z převodníků. Stínění kabelu je obvykle uzemněno na jedné straně kabelu. Uzemňovací svorky Obr Uzemňovací svorky 57

58 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Převodníky proudu Jestliže je k RTD/analogovému vstupu připojen převodník proudu, jsou spolu propojeny svorky SHUNT a IN+ a také svorky GND a IN-. Přicházející proudový signál je připojen k svorce IN+ a odcházející proudový signál je připojen k svorce IN-. Obr Zásadní schéma zapojení převodníků proudu Převodníky napětí Jestliže je k RTD/analogovému vstupu připojen převodník napětí, jsou spolu propojeny svorky GND a IN-. Přicházející napěťový signál je připojen k svorce IN+ a vodič zpětného napěťového signálu je připojen k svorce IN-. Obr Zásadní schéma zapojení převodníků napětí *) Všechny svorky GND jsou galvanicky izolovány od napájení i od skříně terminálu transformátoru, jsou ale navzájem propojeny, a to znamená, že mají stejný potenciál. Jestliže je několik vstupů připojeno ke zdroji signálů s jedním aktivním koncem a se společným zemním potenciálem (jednovodičové zapojení), jsou propojením svorek GND IN- u všech vstupů vytvořeny zemní smyčky. V tomto případě je propojení svorek GND IN- provedeno pouze u jednoho z příslušných RTD/analogových vstupů. 58

59 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Odporová čidla Odporová čidla je možné k RTD/analogovému vstupu připojit buď třívodičově, nebo dvouvodičově. U třívodičového principu měření je odpor vodiče automaticky kompenzován. Odpory nebo RTD čidla jsou připojeny k vstupním svorkám IN+ a IN- a strana odporu / RTD čidla označená symbolem je připojena k vstupní svorce GND. Vodiče, kterými je čidlo připojeno k vstupním svorkám IN+ a GND, musí být stejného typu a musí mít stejnou délku. Obr Zásadní schéma třívodičového zapojení čidla U dvouvodičového principu měření jsou spolu propojeny svorky IN- a GND. Odpor je připojen k vstupním svorkám IN+ a IN-. Obr Zásadní schéma dvouvodičového zapojení čidla 59

60 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Atributy RTD/analogového vstupu v konfiguraci terminálu transformátoru U každého RTD/analogového vstupu je možné pomocí atributů AI# (typu REAL) a AI#IV (typu BOOL) definovat hodnotu a platnost stavu vstupu. Symbol # v atributu označuje číslo vstupu. Tyto atributy jsou k dispozici v konfiguraci terminálu transformátoru a lze je použít pro různé účely. Hodnota - Value (AI#) Hodnota atributu AI# reprezentuje absolutní filtrovanou hodnotu fyzické vstupní veličiny v jednotkách zvoleného režimu měření, tj. ve V, ma, Ω nebo C. Neplatný stav - Invalidity (AI#IV) Atribut AI#IV reprezentuje neplatný stav vstupu. Jestliže je hodnota AI# platná, je tento atribut nastaven na FALSE (log. 0) a pokud je hodnota AI# neplatná, je atribut nastaven na TRUE (log. 1). Vstup je v neplatném stavu, jestliže jsou splněny jedna nebo více z následujících podmínek: Měřená hodnota je mimo definované limity (viz parametry Input high limit a Input low limit ), je detekován stav otevřené smyčky (možné pouze u režimů měření odporu nebo teploty), nebo došlo k poruše trvale aktivní funkce opětné kalibrace modulu. Je-li atribut neplatného stavu nastaven na TRUE (log. 1), není hodnota AI# zablokována, a to znamená, že je možné provést kontrolu neplatného stavu Příklad konfigurace RTD/analogového vstupu RTD/analogové vstupy jsou v konfiguračním nástroji Relay Configuration Tool podporovány univerzálními funkčními bloky měření MEAI1 MEAI8. Při monitorování teploty čidlem Pt100 je například hodnota měřená RTD/analogovým vstupem připojena k funkčnímu bloku tím, že je hodnota atributu RTD1_6_AI1 přiřazena k vstupu RawAI funkčního bloku. Výstup High Alarm je použit k aktivaci kontaktu terminálu v okamžiku, kdy dojde k překročení prednastaveného limitu teploty. Měřená teplota je zobrazena na MIMICKÉM schématu jednotky HMI prostřednictvím připojeného funkčního bloku MMIDATA1. Aby se zabránilo nežádoucí aktivaci reléového kontaktu v případě poruchy, je příslušný atribut neplatného stavu RTD/analogového vstupu RTD1_6_AI1IV přiřazen k vstupu IV funkčního bloku. Obr Příklad konfigurace RTD analogového vstupu 60

61 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Funkce samočinné kontroly Kalibrace Každý vstupní vzorek je předtím, než je zaveden do bloku s algoritmem filtrace, zkontrolován z hlediska platnosti dat (je validován). Vzorky jsou okamžitě poté, co je vstup vzorkován, ověřeny měřením interně nastaveného referenčního napětí. Pokud je odchylka měřeného napětí od hodnoty nastaveného napětí větší než 1,5 % měřicího rozsahu, je vzorek odmítnut. Jestliže chyba vzorků trvá déle, než je nastavený čas filtru, jsou atributy neplatného stavu u všech vstupů nastaveny na TRUE (log. 1) a je indikována HW porucha. Pokud je však následné měření opět úspěšné, jsou atributy neplatného stavu resetovány na FALSE (log. 0). Tímto opatřením se zabrání, aby náhle vzniklé HW poruchy ovlivnily měření dříve, než je nastaven atribut neplatného stavu. Dodržení specifikované přesnosti měření zajišťuje trvale probíhající proces opětné kalibrace s rozsáhlými testy HW vybavení, které odhalí poruchy i chyby snižující přesnost měření. RTD/analogový modul je kalibrován ve výrobním závodu. Aby bylo možné zachovat specifikovanou přesnost i přesto, že zařízení stárne a mění se teplota prostředí, má tato karta speciální HW vybavení, které umožňuje provádět samočinnou a opětnou kalibraci během provozu. Aby bylo zajištěno, že karta je vždy optimálně kalibrována, probíhá proces opětné kalibrace nepřetržitě a to dokonce i v době, kdy není měření aktivováno. Jestliže dojde k selhání procesu opětné kalibrace, jedná se o HW poruchu. V tomto případě již není přesnost měření u příslušné karty zajištěna a atributy neplatného stavu jsou u všech vstupů nastaveny na TRUE (log. 1). Kartou jsou však měřené vstupní hodnoty i nadále průběžně aktualizovány, a pokud atributy neplatného stavu nejsou v konfiguraci terminálu transformátoru použity, může dojít k situaci, že tento stav nebude vůbec zaregistrován. Pokud dojde k úspěšnému obnovení procesu opětné kalibrace, jsou tyto atributy opět nastaveny do normálního provozního stavu. 61

62 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Vztah mezi teplotou a odporem u RTD čidel Tepl. C Hodnoty odporů teplotních čidel (v Ω) při specifikovaných teplotách jsou uvedeny v následující tabulce. Platina TCR Nikl TCR Nikl TCR Měď TCR Pt 100 Pt 250 Pt 1000 Ni 100 Ni 120 Ni 250 Ni 1000 Ni 120 US Cu ,27 210, ,7 79,1 94,92 197, ,76 7, ,22 220,55 882,2 84,1 100,92 210, ,16 230,40 921,6 89,3 107,16 223, ,15 8, ,09 240, ,9 94,6 113,52 236, ,00 250, ,0 100, , ,00 9, ,90 259, ,0 105,6 126,72 264, ,79 269, ,9 111,2 133,44 278, ,52 9, ,67 279, ,7 117,1 140,52 292, ,54 288, ,4 123,0 147,60 307, ,79 10, ,40 298, ,0 129,1 154,92 322, ,24 308, ,4 135,5 162,38 338, ,90 11, ,07 317, ,7 141,7 170,04 354, ,89 327, ,9 148,3 177,96 370, ,84 12, ,70 336, ,0 154,9 185,88 387, ,50 346, ,0 161,8 194,16 404, ,64 12, ,06 365, ,6 176,0 211,20 440, ,29 13, ,58 383, ,8 190, , ,85 14, ,6 238,32 496, ,04 402, ,6 247,92 516, ,30 15, ,46 421, ,6 223,2 267,84 558, , ,84 439, ,4 240,7 288,84 601, , ,2 311,04 648, , ,9 334,68 697, , ,07 485, ,7 289,2 347,04 723, , ,02 530, , ,67 574, , ,04 617, , ,11 660, , ,90 702, ,39 743, , ,59 783, ,

63 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Analogové výstupy Terminály transformátoru RET 541 a RET 543 vybavené RTD/analogovým modulem mají čtyři univerzální analogové proudové výstupy 0 20 ma. Všechny výstupy jsou navzájem galvanicky izolovány a jsou izolovány od napájení i od skříně terminálu transformátoru. Technická data RTD/analogových vstupů jsou uvedena v Tabulce na straně 91. Analogové výstupy RET 541/RET RTD1 RTD1_6_AO1 RTD1_6_AO2 RTD1_6_AO3 RTD1_6_AO4 Parametry a změnové stavy analogových výstupů jsou uvedeny v seznamech parametrů a změnových stavů na CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions (viz část Související dokumentace na straně 9) Volba rozsahu analogového výstupu Parametry Output range (Rozsah výstupu) v menu Configuration / RTD1 / Output # umožňují nastavit dva různé proudové rozsahy výstupů. Parametr Hodnota Standardní nastavení Output range (Rozsah výstupu) 0 = 0 20 ma 1 = 4 20 ma 0 20 ma Atributy analogového výstupu v konfiguraci terminálu transformátoru U každého analogového výstupu je možné pomocí atributů AO# (typu REAL) a AO#IV (typu BOOL) ) definovat hodnotu a platnost stavu výstupu. Symbol # v atributu označuje číslo výstupu. Tyto atributy jsou k dispozici v konfiguraci terminálu transformátoru a lze je použít pro různé účely. Hodnota - Value (AO#) Hodnota zapsaná v atributu AO# je přenesena do proudového signálu na výstupu. Čas odezvy výstupu je 85 ms a zahrnuje SW zpoždění i dobu náběhu analogového výstupu, která je počítána od okamžiku aktualizace hodnoty atributu v konfiguračním programu. Neplatný stav - Invalidity (AO#IV) Atribut AO#IV reprezentuje neplatný stav výstupu. Jestliže je hodnota AO# platná, tj. výstupem protéká příslušně velký proud, je tento atribut nastaven na FALSE (log. 0). Pokud je hodnota AO# neplatná, tj. proud výstupu se liší od hodnoty AO#, je atribut nastaven na TRUE (log. 1). Tento stav indikuje jednu z následujících dvou situací: Proudová smyčka připojená k výstupu je přerušena, nebo je v atributu hodnoty zapsána hodnota, která je mimo rozsah definovaný parametrem Output range (Rozsah výstupu). Změna stavu atributu AO#IV může také generovat změnový stav. Generování tohoto změnového stavu je ovládáno parametrem Event mask, který je možné vyhledat v menu Configuration / RTD1. 63

64 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Je-li hodnota atributu mimo definované limity, chová se výstup podle následující tabulky: Rozsah výstupu Hodnota AO# Výstupní proud Atribut neplatného stavu AO#IV 0 20 ma 4 20 ma > ma TRUE (log. 1) ma FALSE (log. 0) < 0 0 ma TRUE (log. 1) > ma TRUE (log. 1) ma FALSE (log. 0) < 4 0 ma TRUE (log. 1) Uvědomte si, že jestliže je hodnota atributu pod spodním limitem, je výstupu s rozsahem 4 20 ma také vnucen nulový proud (0 ma). Tuto charakteristickou vlastnost výstupu je možné použít pro indikaci poruchy příjmu analogového signálu Příklad konfigurace analogového výstupu Analogové výstupy jsou v konfiguračním nástroji Relay Configuration Tool podporovány funkčními bloky analogových výstupů MEAO1 MEAO4. Aby například byla indikována měřená hodnota nulového proudu na analogovém ukazateli, je měřicí blok nulového proudu MECU1A připojen k výstupu MEAO1, který je zase přiřazen ke komplexní proměnné veličině RTD1_6_AO1. Výstup signálu neplatného stavu RTD1_6_AO1IV je přiřazen k funkčnímu bloku MMIALAR1, který zajišťuje vizuální indikaci poruchy. U funkčních bloků MEAO# jsou k dispozici parametry potřebné pro definování měřítka měřené hodnoty, kterými je tato hodnota přizpůsobena zvolenému výstupnímu rozsahu. Funkční bloky MEAO# také limitují frekvenci stavové změny výstupu, aby bylo dosaženo tolerovatelného zatížení systému. Obr Příklad konfigurace analogového výstupu 64

65 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Kontrola vypínacího obvodu Vstupní obvody funkce kontroly vypínacího obvodu TCS1 a TCS2 v terminálu transformátoru RET 54_ obsahují dvě funkční jednotky: Generátor konstantního proudu včetně potřebných HW komponentů SW funkční blok určený pro signalizaci Tyto funkční jednotky pracují na bázi funkčních bloků CMTCS1 a CMTCS2, které jsou součástí kategorie funkcí monitorujících provozní podmínky. Funkce kontroly vypínacího obvodu pracuje na principu injektáže konstantního proudu. Jestliže se odpor vypínacího obvodu zvýší nad určitou limitní hodnotu, například vlivem špatného kontaktu případně oxidace, nebo pokud je kontakt svařen (lepení kontaktu) a napětí na monitorovaném kontaktu klesne pod 20 V st/ss (15 20 V), je aktivována funkce kontroly vypínacího obvodu. Jestliže tento poruchový stav trvá, je po uplynutí nastaveného časového zpoždění funkčního bloku CMTCS_ generován výstražný signál funkce kontroly vypínacího obvodu ALARM. Vstupně / výstupní obvody jsou navzájem galvanicky izolovány. Generátorem konstantního proudu je do vypínacího obvodu vypínače vnucen měřicí proud 1,5 ma. Generátor konstantního proudu je připojen k obvodu vypínacího kontaktu terminálu transformátoru. Generátor proudu pro funkci TCS1 je připojen ke svorkám X4.1/12-13 a generátor proudu pro funkci TCS2 je připojen ke svorkám X4.1/17-18 terminálu transformátoru RET 54_. V bezporuchovém stavu musí být napětí generátoru konstantního proudu na vypínacím kontaktu nad hodnotou 20 V st/ss. Následující instrukce musí být velmi pečlivě prostudovány. Matematicky je možné provozní podmínky vyjádřit vztahem: U c (R ext + R int + R s ) x I c 20 V st/ss kde: U c = provozní napětí na kontrolovaném vypínacím obvodu I c = měřicí proud protékající vypínacím obvodem, přibližně 1,5 ma (0,99...1,72 ma) R ext = hodnota externího paralelního odporu (bočníku) R int = hodnota interního paralelního odporu (bočníku), 1kΩ R s = hodnota odporu vypínací cívky Hodnota odporu R ext musí být vypočtena, aby bylo zajištěno, že proud funkce kontroly vypínacího obvodu, který teče tímto odporem, bude mít tak nízkou hodnotu, že neaktivuje (nevybudí) vypínací cívku vypínače. Na druhou stranu musí být úbytek na odporu R ext natolik nízký, aby nebyly překlenuty provozní podmínky prezentované ve výše uvedeném vztahu. 65

66 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Pro odpor R ext (viz Obr ) jsou doporučeny následující hodnoty: Provozní napětí U c Odpor bočníku R ext 48 V ss 1,2 kω, 5W 60 V ss 5,6 kω, 5W 110 V ss 22 kω, 5W 220 V ss 33 kω, 5W Obr Princip funkce kontroly vypínacího obvodu bez externího odporu. Blokovací přepínač (TCS blocking) je nastaven tak, aby funkce TSC1 byla blokována při vypnutém vypínači. Čísla svorek odpovídají velmi rychlému výstupu HSPO1. 66

67 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Obr Princip funkce kontroly vypínacího obvodu s externím odporem. Blokovací přepínač (TCS blocking) je vypnut a funkce kontroly vypínacího obvodu je uvolněna nezávisle na stavu (poloze) vypínače. Čísla svorek odpovídají velmi rychlému výstupu HSPO Konfigurace funkce kontroly vypínacího obvodu CMTCS_ Prostřednictvím konfiguračního nástroje Relay Configuration Tool je možné k funkčním blokům CMTCS1 a CMTCS2 přiřadit vstupní stavové signály funkce kontroly vypínacího obvodu. Konfigurace blokovacích signálů je specifickou záležitostí aplikace (uživatele) a tyto signály je možné definovat pouze v konfiguraci terminálu transformátoru. V konfiguraci terminálu transformátoru jsou k dispozici následující vstupy funkce kontroly vypínacího obvodu: Vstupy TCSS1 a TCS2 v terminálu RET 541 a terminálu RET 543: Kontrola vypínacího obvodu vstup 1 Kontrola vypínacího obvodu vstup 2 PS1_4_TCS1 PS1_4_TCS2 Vstupy TCSS1 a TCS2 v terminálu RET 545: Kontrola vypínacího obvodu vstup 1 Kontrola vypínacího obvodu vstup 2 PS2_4_TCS1 PS2_4_TCS2 Další informace o funkci kontroly vypínacího obvodu jsou uvedeny v technických popisech funkcí CMTCS1 a CMTCS2 (viz část Související dokumentace na straně 9 - CD-ROM Technický popis funkcí - Technical Descriptions of Functions ) Funkce samočinné kontroly (IRF) Terminál transformátoru RET 54_ je vybaven rozsáhlým systémem samočinné kontroly. Systém samočinné kontroly vyhodnocuje trvalé závady (poruchy) a informuje uživatele o poruchách prostřednictvím systému HMI a LON/SPA komunikace. Viz také Tabulka na straně

68 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Indikace poruchy Signalizační výstup funkce samočinné kontroly pracuje na principu uzavřeného obvodu. Za normálních provozních podmínek je výstupní relé funkce IRF aktivováno a je sepnut kontakt mezi svorkami 3-5. Jestliže dojde ke ztrátě (poruše) pomocného napájení, nebo pokud je detekována interní porucha, je kontakt 3-5 rozepnut. Normální provozní podmínky Poruchový stav Obr Výstup funkce samočinné kontroly (IRF) Jestliže je v terminálu detekována porucha, zelená LED dioda provozní připravenosti READY začne blikat, na jednotce HMI je zobrazen text indikace poruchy a je generován změnový stav 0/E57. Text indikace poruchy na jednotce HMI je zpráva o dvou řádcích: Nejprve je uvedena obecná část textu internal fault (interní porucha), za kterou následuje generovaný IRF kód poruchy. Indikace poruchy má v systému HMI nejvyšší prioritu a žádná jiná HMI indikace ji nemůže překrýt (potlačit). Text indikace poruchy je zobrazen až do doby jeho vymazání, které je provedeno stiskem tlačítka C po dobu 2 sekund. Pokud porucha trvá, zelený indikátor provozní připravenosti READY zůstane blikat Provoz v poruchovém stavu Jestliže u terminálu dojde k přechodu do stavu interní poruchy (IRF), budou provedeny následující zásahy a spuštěny postupy, které zajistí, že interní poruchou nebude aktivováno chybné a nadbytečné vypnutí: Všechny reléové výstupy budou nastaveny do nevybuzeného (klidového) stavu a následující změny budou blokovány Do všech virtuálních výstupů (COMM_OUT1 32) bude zapsána nulová hodnota a následující změny budou blokovány Analogové výstupy budou zmrazeny (zablokovány) ve stavu aktuálních výstupních hodnot Bude blokován přenos změnových stavů, s výjimkou IRF změnových stavů E56/E67 a změnového stavu spuštění terminálu E50 68

69 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Zotavení z poruchového stavu Kódy poruch Terminál se pokusí o odstranění poruchy buď restartem modulu, který hlásí poruchu (I/O modulu nebo modulu jednotky HMI), nebo restartem celého terminálu. Indikace IRF během tohoto restartu zůstává aktivní až do okamžiku, kdy program interní samočinné kontroly vyhodnotí, že terminál pracuje normálně. Pokud porucha trvá i poté, co byly provedeny tři restarty, zůstane terminál trvale ve stavu IRF (tj. ve stavu detekované interní poruchy). Jestliže u terminálu dojde k návratu do normálního provozního stavu, bude text indikace poruchy nahrazen textem: internal fault *CLEARED* (interní porucha odstraněna) a zelená LED dioda provozní připravenosti READY bude opět svítit trvalým světlem. Kromě toho bude generován změnový stav 0/E56, který je přenášen sériovou komunikací. Jestliže je v terminálu RET 54_ detekována interní porucha, je systémem samočinné kontroly generován IRF kód, který indikuje typ poruchy. Kód poruchy je možné vyčíst z hlavního menu terminálu transformátoru Status / General / IRF code (Stav terminálu / Všeobecná data / IRF kód). Pokud je v aplikaci použita komunikace LON, je společně s daty změnového stavu IRF přenášen i kód poruchy. Tento kód indikuje první interní poruchu, která je systémem samočinné kontroly detekována. Kód poruchy je možné z menu vyčíst i v případě, že se terminál vrátí do normálního provozního stavu. Terminál transformátoru neresetujte dříve, než je odečten IRF kód. Tento kód musí být uveden při objednávce opravy. V případě opakovaného přechodu do IRF poruchového stavu, zašlete terminál k opravě výrobci. V následující tabulce je uveden přehled příčin poruch: Kódy Vysvětlení příčiny poruchy 0 Poruchy, které se týkají modulů terminálu transformátoru, např. zobrazovacího modulu, binárního vstupně/výstupního (I/O) modulu, modulu napájení (PS) a RTD/analogového modulu 3000 Poruchy, které se týkají databáze parametrů 6000 Poruchy, které se týkají měřicích analogových vstupů 7000 Poruchy SW vybavení Poruchy, které se týkají testování Sériová komunikace Terminál transformátoru má tři sériové komunikační porty. Jeden na čelním panelu a dva na zadním panelu Přiřazení sériových komunikačních portů Protokol komunikační sběrnice rozhraní RS-232 na zadním panelu (konektor X3.2) je navolen prostřednictvím parametru Protocol 2 a protokol komunikační sběrnice rozhraní RS-485 na zadním panelu (konektor X3.3) je navolen prostřednictvím parametru Protocol 3. Tyto parametry je možné modifikovat prostřednictvím místního menu (Communication / General) (Komunikace / Všeobecná data), nebo pomocí nástroje Relay Setting Tool. 69

70 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS V následující tabulce jsou uvedeny podporované paralelně pracující protokoly na čelním konektoru a na zadním konektoru terminálu transformátoru RET 54_. Konektory / Komunikační protokoly X3.2/Protocol 2 X3.3/Protocol 3 Čelní konektor SPA (SMS) LON SPA SPA (SMS) SPA - IEC_103 LON (SMS) SPA IEC_103 SPA (SMS) - IEC_103 - SPA DNP 3.0 LON (SMS) SPA DNP 3.0 SPA (SMS) - DNP SPA Modbus LON (SMS) SPA Modbus SPA (SMS) - Modbus - SPA - SPA SPA Komunikace SPA/IEC_103 na zadním konektoru X3.2 Subminiaturní 9-ti špičková konektorová zástrčka typu D na zadním panelu (rozhraní RS-232) spojuje terminál transformátoru s distribučním automatizačním systémem prostřednictvím sběrnice SPA, nebo sběrnice IEC_103. Pro připojení terminálu transformátoru k optické komunikační sběrnici s protokoly SPA a IEC_103 je určen modul s optickým rozhraním typu RER Komunikace DNP 3.0/Modbus na zadním konektoru X3.2 Subminiaturní 9-ti špičková konektorová zástrčka typu D na zadním panelu (rozhraní RS-232) spojuje terminál transformátoru s distribučním automatizačním systémem prostřednictvím sběrnice DNP 3.0, nebo sběrnice Modbus. Pro připojení terminálu transformátoru ke komunikační sběrnici RS-485 s těmito protokoly je určen modul s rozhraním RS-485 typu RER Komunikace LON/SPA bus na zadním konektoru X3.3 Subminiaturní 9-ti špičková konektorová zástrčka typu D na zadním panelu (rozhraní RS-485) spojuje terminál transformátoru s distribučním automatizačním systémem prostřednictvím sběrnice SPA, nebo sběrnice LON. Pro připojení terminálu transformátoru k optické komunikační sběrnici je určen modul s optickým rozhraním typu RER 103. Modul RER 103 podporuje jak SPA bus, tak i LON bus komunikaci. Komunikační parametry rozhraní RS-485 na zadním panelu jsou nastaveny prostřednictvím menu Communication (Komunikace) Optické rozhraní RS-232 na čelním panelu určené pro připojení PC Optický konektor na čelním panelu galvanicky izoluje PC od terminálu transformátoru. PC konektor na čelním panelu je standardizované rozhraní ABB ochran a vyžaduje specifický optický kabel (ABB položka č. 1MKC ). Kabel je připojen k PC sériovému portu RS-232. Komunikační parametry rozhraní RS-232 jsou také nastaveny prostřednictvím menu Communication (Komunikace) terminálu RET 54_. Konektor na čelním panelu je určen pro připojení osobního počítače (PC) s programem CAP 50_, kterým je terminál transformátoru konfigurován. 70

71 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Komunikační parametry SPA Sběrnice protokolu SPA používá asynchronní sériový komunikační protokol (1 spouštěcí bit, 7 datových bitů + bit sudé parity, 1 závěrný bit) se seřiditelnými parametry přenosové rychlosti Baud rate (standardní nastavení 9,6 kb/s) a adresy zařízení SPA address ( Slave numer - číslo podřízené jednotky). SPA komunikační parametry jsou stejné pro komunikaci z čelního optického RS-232 konektoru i pro komunikaci ze zadního RS-485 konektoru. SPA adresa je stejná i pro transparentní SPA komunikaci po LON sběrnici. Parametr Hodnota St. nastavení Význam SPA address (SPA adresa) Baud rate (Přenosová rychlost) Rear connection (Zadní rozhraní) Číslo podřízené (Slave) jednotky pro komunikaci 4800; 9600; b/s 9600 Komunikační rychlost přenosu dat Connect (Aktivní) Aktivace zadního SPA rozhraní 1) 1) Tato funkčnost je platná pouze u verze terminálu transformátoru, která byla uvedena na trh před verzí 2.0 (Release 2.0). Parametr je dostupný pouze prostřednictvím sériové komunikace. Komunikace SPA z čelního konektoru blokuje SPA komunikaci ze zadního konektoru X3.3 i transparentní SPA komunikaci po LON protokolu a tato komunikace zůstává blokována ještě 1 minutu poté, co je SPA komunikační spojení ukončeno. Toto blokování je možné uvolnit zápisem hodnoty 1 do proměnné veličiny (parametru) V202. LON Seřiditelné parametry sériové komunikace LON jsou Subnet number, Node number a Bit rate. Parametr Hodnota St. nastavení Význam Subnet number (Číslo pomocné sítě) Node number (Číslo uzlu) Bit rate (Přenosová rychlost) Číslo pomocné LON sítě Číslo LON uzlu 78.1; 1250 kb/s 1250 LON komunikační rychlost U LON protokolu je přenosová rychlost 1250 kb/s použita pro optickou sériovou komunikační síť, která je ke konektoru terminálu X3.3 připojena prostřednictvím modulu RER

72 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS IEC_103 Seřiditelné parametry sériové komunikace IEC_103 jsou uvedeny v následující tabulce. Unit address (Adresa jednotky) Parametr Hodnota St. nastavení Význam Baud rate (Přenosová rychlost) Function type (Typ funkce) Scale factor (Faktor měřítka) Frame type (Typový rámec) RTD data frame (Rámec RTD dat) IEC_103 adresa rozvodny / stanice 9600; Komunikační rychlost nebo 176 1) Typ funkční jednotky 1.2 nebo Faktor měřítka analogové hodnoty ) 0 Typový rámec měření 0 nebo 1 2) 0 Je-li rámec RTD dat aktivován, je výzva k přenosu dat posílána do oblasti dat třídy 2 (class 2) každou sekundu 1) U terminálů REF 54_ a REM 54_: 160 = Nadproudová ochrana; U terminálu RET 54_: 176 = Diferenciální ochrana transformátoru 2) Viz Tabulka Protokol IEC_103 je použit s optickou sériovou komunikační sítí, která je ke konektoru terminálu X3.2 připojena prostřednictvím modulu RER 123. Adresa jednotky je použita pro identifikaci zařízení z hlediska protokolu. Další informace jsou uvedeny v Tabulce na straně 93. DNP 3.0 Seřiditelné parametry sériové komunikace DNP 3.0 jsou uvedeny v následující tabulce. Parametr Hodnota St. nast. Význam Unit address (Adresa jednotky) Adresa RET 54_ v síti DNP 3.0. Adresa musí být stejná, jako adresa konfigurovaná v nadřazené stanici. Master address (Adresa nadřazené jednotky) Primary data link timeout (Časová prodleva v primárním datovém spojení) Primary data link layer retransmission count (Počítání opakovaných datových spojení na primární úrovni) Application layer timeout (Časová prodleva na aplikační úrovni) Application layer retransmission count (Počítání opakovaných datových spojení na aplikační úrovni) Confirmation on data link layer (Potvrzení na úrovni datového spojení) Confirmation on application layer (Potvrzení na aplikační úrovni) Default variation of binary input object (Standardní změna objektu binárního vstupu) Adresa nadřazené stanice (cílová adresa nestandardních odezev). Adresa musí být stejná, jako adresa konfigurovaná v nadřazené stanici [ms] 1] 300 Tato časová prodleva je použita, jestliže RET 54_ vysílá data pomocí spojení Servis 3 (data uživatele s potvrzením). Časová prodleva musí být nastavena podle komunikační rychlosti Počet opakovaných datových spojení, jestliže RET 54_ vysílá data spontánně [ms] 1] 1000 Tato časová prodleva je použita, jestliže RET 54_ vysílá zprávy s požadavkem na potvrzení. Časová prodleva musí být nastavena podle komunikační rychlosti Počet opakovaných datových spojení na aplikační úrovni, jestliže RET 54_ vysílá zprávy s požadavkem na potvrzení. 0 = 1 [0 = blokováno; 1 = uvolněno] 0 = 1 [0 = blokováno; 1 = uvolněno] Potvrzení stavu blokováno / uvolněno na úrovni datového spojení. 0 Potvrzení stavu blokováno / uvolněno na aplikační úrovni. 72

73 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Default variation of binary input change event object (Změnový stav standardní změny objektu binárního vstupu) Default variation of binary output object (Standardní změna objektu binárního výstupu) Default variation of counter object (Standardní změna objektu čítače) Default variation of counter event object (Změnový stav standardní změny objektu čítače) Default variation of analog input object (Standardní změna objektu analogového vstupu) Default variation of analog input event object (Změnový stav standardní změny objektu analogového vstupu) Default variation of analog output status object (Standardní změna objektu stavu analogového vstupu) Class 1 event delay (Zpoždění změnového stavu třídy 1) Class 1 event count (Počítání změnových stavů třídy 1) Class 2 event delay (Zpoždění změnového stavu třídy 2) Class 2 event count (Počítání změnových stavů třídy 2) Class 3 event delay (Zpoždění změnového stavu třídy 3) Class 3 event count (Počítání změnových stavů třídy 3) Unsolicited reporting mode 2) (Režim nestandardního reportování) Time synchronization mode (Režim časové synchronizace) Baud rate (Přenosová rychlost) 0 6 [0 = 300; 1 = 600; 2 = 1200; 3 = 2400; 4 = 4800; 5 = 9600; 6 = 19200] Number of stop bits (Počet závěrných bitů) Next character timeout (Časová prodleva následujícího znaku) End of frame timeout (Ukončení prodlevy rámce) [s] 1 Zpoždění spontánního reportování změnových stavů třídy Počítání změn. stavů při spontánním reportování změnových stavů třídy [s] 1 Zpoždění spontánního reportování změnových stavů třídy Počítání změn. stavů při spontánním reportování změnových stavů třídy [s] 1 Zpoždění spontánního reportování změnových stavů třídy Počítání změn. stavů při spontánním reportování změnových stavů třídy [0 = nestandardní odezvy jsou blokovány; 1 = okamžitě poslat zprávy; 2 = nejprve poslat prázdný UR a čekat na potvrzení, poté poslat UR včetně dat; 3 = nejprve poslat prázdný UR, čekat na uvolnění UR z nadřazeného systému a poté poslat UR včetně dat] 0 2 [0 = Bez synchronizace; 1 = Periodická synchr.; 2 = Při spuštění] [ms] 1] [ms] 1] 10 0 Chování při reportování nestandardních zpráv 2 Viz Manuál DNP 3.0 Remote Communication Protocol for RET 54_ (1MRS755260) 5 Komunikační rychlost DNP protokolu 73

74 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Parity (Parita) 0 2 [0 = Bez parity; 1 = Lichá parita; 2 = Sudá parita] Silent interval (Klidový interval) [ms] 20 Detekce kolize 3) Time slot width (Šířka časového úseku) Collision detection enabled (Detekce kolize uvolněna) Protocol mapping diagnostic parameter (Parametr diagnostického mapování protokolu) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) [ms] 10 Detekce kolize 3) Detekce kolize 3) 0 1 [0 = Detekce blokována; 1 = Detekce uvolněna] 0 0 Detekce kolize 3) Soubor mapování DNP protokolu Čítač celkového počtu zápisů Počet nepoužitých zápisů Počet zápisů s neplatnými, nesprávnými obsahy (INV) Počet zápisů se správnými obsahy (COR) Počet zápisů, které se týkají neexistujícího bloku (NBL) Počet zápisů z existujícího bloku, které se týkají neplatných objektů (NOB) Počet zápisů přeložených do mapování protokolu Název mapování protokolu Collision counter (Čítač kolizí) Detekce kolize 3) Frame error counter (Čítač chyb rámce) Parity error counter (Čítač chyb parity) Overrun error counter (Čítač chyb při přeplnění paměti) ) Jestliže jsou použity komunikační rychlosti pod 1200 bitů/s, ujistěte se, že u těchto parametrů je nastavena časová hodnota vyšší, než je čas, který je potřebný pro poslání jednoho znaku. Uvědomte si, že pokud tyto hodnoty nejsou správně nastaveny, bude poslaná zpráva znehodnocena (dojde k její ztrátě). 2) Je-li parametr F503V024 (Unsolicited reporting mode) nastaven na 0, terminál RET 54_ bude na požadavek o uvolnění nestandardního reportování reagovat nastavením bitu interní indikace IIN2.0 (funkční kód není v tomto případě podporován). 3) Další informace jsou uvedeny v technickém popisu komunikačního protokolu DNP 3.0 (viz část Související dokumentace na straně 9) Modbus Protokol Modus má dva režimy sériového přenosu: ASCII a RTU. Tyto režimy definují obsah bitů v polích zpráv, které jsou přenášeny po síti. Seřiditelné parametry sériové komunikace Modbus jsou uvedeny v následující tabulce. Parametr Hodnota St. nast. Význam Unit address (Adresa jednotky) Adresa RET 54_ v síti Modbus. Adresa musí být stejná, jako adresa konfigurovaná v nadřazené stanici. CRC order (Pořadí CRC) 0/1 [0 = LO/HI, 1 = HI/LO] Protocol mode (Režim protokolu) 0/1 [0 = ASCII, 1 = RTU] Password (Heslo) ASCII kódy 4 znakové mezery Protocol mapping diagnostic parameter (Diagnostické mapování protokolu) 0 Pořadí CRC bytů v protokolovém rámci. Není použito v režimu ASCII. 0 Parametrem je u terminálu RET 54_ zvolen použitý režim ASCII nebo RTU Heslo pro ovládací operace / manipulace 0 Čítač celkového počtu zápisů 74

75 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Protocol mapping diagnostic parameter (Parametr diagnostického mapování protokolu) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter (viz výše) Protocol mapping diagnostic parameter of NOB (Parametr diagnostického mapování protokolu z hlediska NOB) Protocol mapping diagnostic parameter (Parametr diagnostického mapování protokolu) 1) 2) Baud rate (Přenosová rychlost) 0 6 [0 = = = = = = = 19200] Number of stop bits (Počet závěrných bitů) Next character timeout (Časová prodleva následujícího znaku) 0 Počet nepoužitých zápisů 0 Počet zápisů s neplatnými, nesprávnými obsahy (INV) 0 Počet zápisů se správnými obsahy (COR) 0 Počet zápisů, které se týkají neexistujícího bloku (NBL) 0 Počet zápisů z existujícího bloku, které se týkají neplatných objektů (NOB) 0 Počet zápisů přeložených do provozního mapování protokolu ) 1 Detekce kolize 3) 0 = Nepoužito 1000 (ASCII) [ms] 1] 2 (RTU) End of frame timeout (Ukončení [ms] 2] 0 prodlevy rámce) Parity (Parita) 0 2 3) [0 = Bez parity; 1 = Lichá parita; 2 = Sudá parita] 0 Number of data bits (Počet datových bitů) Frame error counter (Čítač chyb rámce) Parity error counter (Čítač chyb parity) Overrun error counter (Čítač chyb při přeplnění paměti) Protocol mapping diagnostic parameter (Parametr diagnostického mapování protokolu) Protocol mapping diagnostic parameter (Parametr diagnostického mapování protokolu) (ASCII) 8 (RTU) Čítač chyb rámce 4) Čítač chyb parity 4) Čítač chyb při přeplnění paměti 4) Název mapování protokolu Soubor mapování protokolu Modbus 1) Změna hodnoty parametru Baud rate (Přenosová rychlost) automaticky změní hodnotu parametru Next character timeout (Časová prodleva následujícího znaku) na 1,5-ti násobek času znaků. Je-li hodnota časové prodlevy menší než 2 ms, je tento parametr blokován (nastaven na hodnotu 0 Nepoužito). 2) Změna hodnoty parametru Baud rate (Přenosová rychlost) automaticky změní hodnotu parametru End of Frame timeout (Ukončení prodlevy rámce) na 3,5-ti násobek času znaků. 3) Změna hodnoty parametru Parity (Parita) automaticky změní počet závěrných bitů na hodnotu 1 (je-li parita použita), nebo na hodnotu 2 (není-li parita použita). 4) Tyto čítače jsou 16-ti bitové cyklické čítače, u kterých je po dosažení hodnoty 0xFFFF (65535) a při následném přírůstku (inkrementu) změněn stav zpět na hodnotu 0x0000. Standardní nastavení je při spuštění systému resetováno na nulovou hodnotu (0) Podpora paralelně pracující komunikace Jestliže je použit komunikační protokol SPA a čelní konektor je nastaven do stavu Aktive (Aktivní), není komunikace z rozhraní na zadním panelu zastavena (ani přerušena). Tato vlastnost systému umožňuje například načítat poruchové záznamy, aniž je ovlivněna a dotčena komunikace na vyšší řídicí úroveň. Pokud je navolen komunikační protokol LON a čelní konektor je nastaven do stavu Aktive (Aktivní), nejsou zapsané transparentní povely SPA, které jsou přenášeny prostřednictvím sběrnice LON, blokovány. 75

76 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Struktura systému Systém má velmi často podobu systému, který je uveden na následujícím obrázku. Funkce chránění, ovládání nebo výstrah jsou implementovány prostřednictvím terminálů transformátoru RET 54_, jednotek SPACOM, nebo prostřednictvím zařízení se sběrnicí SPA (zařízení, která jsou k systému připojena sběrnicí SPA). Generátory, motory nebo transformátory jsou chráněny a ovládány terminály transformátoru RET 54_. Zařízení se sběrnicí LON vyráběná jinými výrobci nebo jinými společnostmi ABB je možné použít pro různé BI, AI a BO funkce (binární vstupy, analogové vstupy a binární výstupy). Pro dálkové ovládání je použit systém MicroSCADA. PCLTA karta a RER 107 uvnitř PC Hvězdicový slučovač RER111 LON RER 111 LON Připojovací karty SFIBER Optická síť LON Terminály RE_54_ a RET 54_ připojené přes optické adaptéry RER 103 SPA bus moduly připojené přes přenosové brány LON/SPA Obr Příklad automatizačního systému rozvodny na bázi sběrnice LON V systému, který je zobrazen na výše uvedeném obrázku, je komunikace obvykle uspořádána podle následující tabulky. Tabulka Příklad uspořádání systémové komunikace Typ dat RET MicroSCADA RET a LSG zařízení navzájem Ovládací povely Transparentní zprávy sběrnice SPA - Změnové stavy a alarmy Protokol s posuvným oknem - Stavy vypínačů a odpojovačů Protokol s posuvným oknem Proměnné síťové veličiny Měřené analogové hodnoty Protokol s posuvným oknem - Ostatní data BI, AI Protokol s posuvným oknem Proměnné síťové veličiny Ostatní data BO, AO Transparentní zprávy sběrnice SPA Proměnné síťové veličiny Data parametrů Transparentní zprávy sběrnice SPA - Přenos dat SPA souboru Transparentní zprávy sběrnice SPA - 76

77 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Ostatní podporované systémové konfigurace jsou uvedeny na následujících obrázcích. Kombinace sběrnice LON s paralelně pracující sběrnicí SMS (Substation Monitoring Systém Systém monitorování rozvodny), která je zapojena jako SPA smyčka s moduly rozhraní RER 123 na konektorech X3.2, umožňuje implementovat redundantní SMS pracoviště. Hvězdicový slučovač RER111 LON Optická síť LON Optická smyčka SPA Terminály RE_54_ a RET 54_ připojené přes moduly RER 103 k síti LON a přes moduly RER 123 k smyčce SPA Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic LON a SPA Terminály transformátoru připojené sběrnicí IEC_103 k nadřazenému zařízení IEC_103 jsou na konektorech X3.2 osazeny moduly rozhraní RER 123. Hvězdicový slučovač RER111 LON Terminály RE_54_ a RET 54_ připojené přes moduly RER 103 k síti LON a přes moduly RER 123 k síti IEC_103 Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic IEC_103 a LON 77

78 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Terminály REF 54_ nebo RET 54_ RE_54_: Moduly RER 123 připojeny ke konektorům X3.2 Moduly RER 103 připojeny ke konektorům X3.3 Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic IEC_103 a SPA 78

79 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ RS232 / Izolovaný převodník RS485 Dvovodičové nebo čtyřvodičové zapojení RE_54_: Moduly RER 133 připojeny k X3.2 Moduly RER 103 připojeny k X3.3 LON pro NV vazby, parametry, konfiguraci Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic DNP 3.0 a LON RS232 / Izolovaný převodník RS485 Dvovodičové nebo čtyřvodičové zapojení Terminály REF 54_ nebo RET 54_ RE_54_: Moduly RER 133 připojeny k X3.2 Moduly RER 103 připojeny k X3.3 Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic DNP 3.0 a SPA 79

80 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS RS232 / Izolovaný převodník RS485 Dvovodičové nebo čtyřvodičové zapojení RE_54_: Moduly RER 133 připojeny k X3.2 Moduly RER 103 připojeny k X3.3 LON pro NV vazby, parametry, konfiguraci Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic Modbus a LON RS232 / Izolovaný převodník RS485 Dvovodičové nebo čtyřvodičové zapojení Terminály REF 54_ nebo RET 54_ RE_54_: Moduly RER 133 připojeny k X3.2 Moduly RER 103 připojeny k X3.3 Obr Automatizační systém rozvodny na bázi sběrnic Modbus a SPA 80

81 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ LON vstupy a výstupy přenášené prostřednictvím sběrnice LON Na sběrnici LON je u terminálu transformátoru RET 54_ k dispozici až 32 volně programovatelných LON vstupů a výstupů. Pro vysílání i pro příjem procesních dat je u vstupů a výstupů použito standardní značení proměnných síťových veličin podle LonMark Standard (NV typ 83 = SNVT_state). LON vstupy a výstupy jsou přístupné při konfiguraci terminálu transformátoru a lze je volně používat pro různé typy přenosů dat mezi terminály transformátoru RET 54_ a ostatním zařízením, které je schopno komunikovat prostřednictvím proměnných síťových veličin typu SNVT_state. Obr Princip připojení LON vstupů a výstupů k logickým funkcím terminálu transformátoru Každou proměnnou síťovou veličinu typu SNVT_state je možné použít pro komunikační přenos celočíselné hodnoty v rozsahu , nebo pro přenos až 16-ti Boolovských hodnot ve tvaru binárně kódovaných čísel. Typová konverzní funkce BOOL2INT se používá pro kompresi a funkce INT2BOOL pro dekompresi binárně kódovaných proměnných veličin. Každý bit indikuje stav Boolovy hodnoty. Jedná se například o následující interpretaci hodnot: 0 1 off (vypnuto) on (zapnuto) inactive (neaktivní) active (aktivní) disabled (blokováno) enabled (uvolněno) low (nízká hodnota) high (vysoká hodnota) false (log. 0) true (log. 1) normal (normální stav) alarm (výstraha) Komunikační vstupy a výstupy jsou uvedeny v nástroji pro konfiguraci terminálu jako komplexní proměnné veličiny: Kategorie Název Typ dat Význam Komunikační vstupy (místo příjmu dat) Komunikační výstupy (zdroje dat) COMM_INx COMM_INxIV UINT BOOL COMM_OUTx UINT Hodnota výstupu Hodnota vstupu Návěst neplatného stavu vstupu, FALSE Indikace platného stavu Symbol x zde reprezentuje číslo od 1 do 32. Podobné názvy jsou použity i v nástroji LON Network Tool. 81

82 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Základním principem přenosu LON vstupů a výstupů je fakt, že při každé konfigurační změně výstupní hodnoty je nová hodnota automaticky šířena po síti LON na všechny komunikační vstupy, které jsou vázány na tento výstup. Proměnná síťová veličina může být propojena z jednoho zdroje na jedno místo, nebo na mnoho míst příjmu. Výstup také může zůstat bez vazby na síť, a to znamená, že jeho hodnota není po síti LON vůbec přenášena. Bez vazby na síť může být také vstup, a to znamená, že žádné aktualizované hodnoty nebudou vstupem akceptovány. Komunikační vstupy pracují jako přídržné registry, které uchovávají poslední přijatou hodnotu až do doby, kdy je přijata další, aktualizovaná hodnota. V okamžiku spuštění terminálu jsou všechny vstupy v počáteční nulové hodnotě a návěsti neplatných stavů jsou nastaveny na TRUE (log. 1). Je-li vstup vázán na systém, pak první přijatá proměnná síťová veličina aktualizuje stav vstupu a odpovídající návěst neplatného stavu je nastavena na FALSE (log. 0). Pokud je propojení proměnných síťových veličin vytvořeno s podporou vazeb systému NV poll (NV výzva), pak se zařízení na straně příjmu může vysílajícího zařízení dotazovat na hodnotu. Tato situace nastává při spuštění terminálu a v okamžiku, kdy je navoleno nebo prováděno ovládání, tj. zapínání/vypínání objektu (například bloku COCB1). Návěst neplatného stavu vstupu indikuje stav výzvy. Je-li výzva aktivována, jsou návěsti neplatných stavů u všech vstupů (s podporou NV poll) nastaveny na TRUE (log. 1). Po každé úspěšné NV výzvě je odpovídající návěst neplatného stavu nastavena na FALSE (log. 0). Ovládací povel je uvolněn až poté, co je proces vysílání všech výzev ukončen. Komunikační výstupy jsou setříděny podle prioritních čísel výstupů. Jestliže musí být současně přenášen větší počet výstupních hodnot, bude jako první vyslána hodnota výstupu s nejnižším číslem. Konfigurace terminálu musí být navržena takovým způsobem, že časově nejkritičtější a nejméně často se měnící signály jsou přiřazeny k výstupům s nižšími čísly. Komunikační výstupy se nesmí měnit příliš často, jinak by výstupy s nižší prioritou nebyly do sítě vůbec vyslány, nebo by mohla být zpožděna aktualizace těchto výstupů. Maximální přenosová rychlost pro všechny komunikační výstupy dohromady je 50 aktualizovaných hodnot za sekundu. Jestliže je tento limit překročen, dojde k ztrátě dat. Systém je ale navržen tak, aby vždy, kdy je k dispozici komunikační přenosové pásmo, vyslal poslední hodnotu. Aby byla limitována rychlost aktualizace výstupu, je někdy nutné v konfiguraci terminálu vázat data výstupu na časový člen. Propojení proměnných síťových veličin není monitorováno systémovým SW terminálu. Například přerušené optické vlákno není terminálem detekováno. Další informace o horizontální komunikaci jsou uvedeny v dokumentu Terminály chránění a ovládání REF 54_, RET 54_, REM 54_, REC 523, Návod pro konfiguraci Zabezpečené ovládání objektu Zabezpečeným ovládáním objektu se nazývá proces ovládání ve dvou krocích (navolit vykonat), při kterém jsou generovány povely pro vypnutí a zapnutí ovladatelných spínacích prvků rozvodny. Požadavky na zabezpečení ovládání objektu určují, který z komunikačních protokolů (SPA nebo LON) je použit pro přenos dálkové volby a dálkové aktivace povelu. Typ logiky použité pro zabezpečené ovládání objektu je určen parametrem časové prodlevy povelu (F001V019). V případě komunikace SPA musí být parametrem nastavena časová prodleva povelu kratší než 1,5 s. Standardní hodnota je 0,5 s. Časová prodleva povelu musí být nastavena kratší než 1,5 s také tehdy, je-li použita paralelně pracující komunikace, kdy je pro horizontální komunikaci použit protokol LON a pro ovládací povely je použit protokol SPA. 82

83 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ V případě komunikace LON musí být parametrem nastavena časová prodleva povelu delší než 1,5 s, nebo časová prodleva povelu 1,5 s. Delší časová prodleva zohledňuje čas potřebný pro horizontální komunikaci. Parametr časové prodlevy povelu na straně zákazníka musí být vždy nastaven v souladu s parametrem časové prodlevy povelu na straně IED zařízení (na straně zákazníka je časová prodleva delší). Za všech okolností musí být zajištěno, že existuje pouze jeden komunikační port, z kterého je možné objekt ovládat zabezpečeným způsobem. Parametr časové prodlevy povelu je situován v menu MAIN MENU/Communication /General (HLAVNÍ MENU / Komunikace / Všeobecná data). Další informace o zabezpečeném ovládání objektu jsou uvedeny v manuálech řídicích / ovládacích funkčních bloků. Nastavení parametru časové prodlevy povelu u komunikace LON Správná hodnota parametru časové prodlevy povelu je závislá na počtu použitých LON komunikačních vstupů (COMM_INx proměnné veličiny). Pokud není horizontální komunikace použita, je nastavena časová prodleva 1,5 s. Aby bylo využito všech výhod procesu zajištěného ovládání, musí být známy všechny možnosti tohoto procesu. V zásadě existují dva scénáře: 1. Potvrzené ovládání povelu s podporou systému NV výzvy (NV poll); systém NV výzvy je navolen nástrojem LNT. 2. Ovládání povelu s asynchronním blokováním. Potvrzené ovládání povelu s podporou NV výzvy (NV poll) Jestliže je u komunikačních vstupů použit LON systém NV výzvy (NV polling), je časová prodleva nastavena na minimální hodnotu, která je vypočtena ze vztahu: (počet pro výzvu zvolených vstupů) x (čas prodlevy výzvy) x (počet pokusů + 1) Tento výpočet určí typickou minimální hodnotu: (počet pro výzvu zvolených vstupů) x 128 ms 256 ms x 5 (viz nastavení LN a instrukce uvedené pro standardní časové prodlevy) Příliš dlouhá časová prodleva není nebezpečná, protože ve skutečném provozu bude vlastní proces ovládání vždy rychlejší, než je maximální časová prodleva. Z hlediska aplikace musí být komunikační vstupy i výstupy používány systematicky, aby bylo zajištěno, že mimořádné provozní stavy budou správně vyhodnoceny a vyřešeny (například manipulace s aktivními bity). Ovládání povelu s asynchronním blokováním Na Obr je znázorněn princip asynchronního blokování vysílání stavů rezervních výstupů na blokovací vstupy ostatních polí rozvodny. Protože horizontální komunikace je řešena přímo (na úrovni terminálů), bude časová prodleva povelu nastavena na 1,5 s. Další informace o asynchronním blokování jsou uvedeny v instrukcích pro inženýring horizontální komunikace, které jsou součástí dokumentu Terminály chránění a ovládání REF 54_, RET 54_, REM 54_, REC 523, Návod pro konfiguraci. 83

84 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Časová synchronizace Interní hodiny terminálu RET 54_ je možné nastavit a synchronizovat z různých zdrojů: 1. Čas je vždy možné zadat ručně z čelního panelu (v menu Configuration\ General\Date,Configuration\General\Time). 2. Čas je také možné synchronizovat a nastavit externě buď prostřednictvím komunikačního protokolu, nebo binárním vstupem. Parametr (Configuration\ General\Timesync source) je použit pro volbu zdroje externí synchronizace. Tento parametr má dva stavy: Comm. channel (standardní nastavení) a Input X5.2/1,2. Jestliže je zvolen režim Comm. channel, jsou systémové hodiny nastaveny na čas synchronizačních zpráv z jakéhokoli podporovaného komunikačního protokolu. Je-li použita paralelně pracující komunikace, musí uživatel zajistit, že synchronizační zprávy jsou přijímány pouze z jednoho komunikačního kanálu. Jestliže je zvolen režim Input X5.2/1,2, je terminál synchronizován sérií impulsů s periodou buď jedna minuta, nebo jedna sekunda, které jsou přivedeny na binární vstup X5.2/1,2. Podle periody série impulsů bude údaj systémových hodin zaokrouhlen na nejbližší celou minutu nebo sekundu s náběžnou hranou vstupního impulsu. Pokud je nutné terminál synchronizovat sestupnou hranou impulsu, je možné vstup invertovat nastavením parametru Configuration\BIO1 [5]\Input inversion\ Input 12 invert to enabled. Pokud jsou synchronizační zprávy současně přijímány i z komunikačního protokolu, jsou tyto zprávy akceptovány, ale do interních hodin je zapsána pouze část zprávy definující rok-den-hodinu-minutu-sekundu. To znamená, že pro hrubé nastavení času interních hodin může být použit například komunikační protokol SPA a současně je pro přesné seřízení času použit binární vstup. Uvědomte si, že řídicí protokol a série impulsů na binárním vstupu musí být navzájem synchronizovány s odchylkou vždy menší než 500 ms, jinak bude u interních hodin terminálu docházet k náhlým jednosekundovým skokům v obou směrech Zobrazovací panel (HMI) Terminál transformátoru je vybaven buď pevně instalovaným displejem, nebo modulem s externím displejem. Externí zobrazovací modul vyžaduje samostatné napájecí napětí ze společného zdroje hlavní jednotky terminálu (viz část Pomocné napětí na straně 36). Další informace o jmenovitém napětí jsou uvedeny v Tabulce na straně 90. S terminálem transformátoru je dodáván speciální kabel (1MRS ), který je nutný pro komunikaci mezi terminálem a externím zobrazovacím panelem. Tento standardní kabel má délku 1 m. Jako doplňkové vybavení je tento kabel také k dispozici v délce 3 m (Objednací číslo: 1MRS ). Čelní panel terminálu transformátoru obsahuje: Grafický LCD displej s rozlišením 128 x 160 obrazových prvků, složený z 19 řádků rozdělených do dvou oken Hlavní okno (17 řádků) poskytuje informace o zobrazeném MIMICKÉM schématu, objektech, změnových stavech, měření, výstrahách při ovládání a o parametrech terminálu Pomocné okno (2 řádky) je určeno pro indikaci ochranných a výstražných funkcí terminálu a pro zobrazení obecných pomocných zpráv Tři tlačítka pro ovládání objektů Osm volně programovatelných výstražných LED diod s různě konfigurovatelnými barvami a režimy signalizace (LED neaktivní, zelená barva, žlutá barva, červená barva, svítící trvalým světlem, blikající) 84

85 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ LED indikátor testu ovládání a stavu blokovacích podmínek Tři LED indikátory ochran Tlačítková sekce systému HMI se čtyřmi tlačítky označenými šipkami, tlačítkem [C] (Clear - Vymazání) a tlačítkem [E] (Enter - Zadání / vstup) Opticky izolovaný sériový komunikační port Ovládání nasvětlení pozadí a kontrastu displeje Volně programovatelné tlačítko [F] Tlačítko dálkového/místního ovládání (tlačítko volby místa ovládání [L\R]) Hlavní okno Grafický LCD displej Pomocné okno Programovatelné LED diody LED dioda testu ovládání a stavu blokovacích podmínek Tlačítka pro ovládání objektu: Zapnout / Zvýšit Vypnout / Snížit Zvolit Tlačítko volby místa ovládání Volně programovatelné tlačítko Optický PC konektor Navigační Zadat / Návrat Vymazat / Zrušit tlačítka (Enter/Return) (Clear/Cancel) LED indikátory ochran: Levý: Ready, IRF, Režim Test Střední: Popud, Blokování Pravý: Vypnutí, CBFP Obr Čelní pohled na terminál transformátoru RET 54_ Systém HMI má dvě hlavní úrovně ovládání, Uživatelskou úroveň (User level) a Technickou úroveň (Technical level). Uživatelská úroveň je určena pro každodenní měření a monitorování, zatímco Technická úroveň je určena pro moderní programování terminálu transformátoru. 85

86 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Úrovňová struktura menu Detailnější informace o systému HMI jsou uvedeny v dokumentu RE_54_, Manuál operátora (viz část Související dokumentace na straně 9) Výstražné LED indikátory Terminál transformátoru RET 54_ je vybaven osmi výstražnými LED indikátory, které jsou konfigurovány programem Relay Mimic Editor. U LED diod je možné volně konfigurovat barvy (zelená, žlutá nebo červená) a definovat jejich funkci (postup při definování textů pro stavy ON (aktivní) a OFF (neaktivní) je uveden v části Konfigurace MIMICKÉHO schématu na straně 32). U těchto indikátorů jsou podporovány tři základní provozní režimy: Indikace výstrahy bez přídržné funkce Indikace výstrahy s přídržnou funkcí, trvale svítící LED dioda Indikace výstrahy s přídržnou funkcí, blikající LED dioda Výstrahy je možné potvrdit (kvitovat) dálkově, místně nebo prostřednictvím logiky. Kanály výstrah jsou vybaveny funkcí časového značkování detekovaných výstražných hlášení (alarmů). Použitý princip časového značkování je závislý na provozním režimu. 86

87 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Kanály výstrah jsou v konfiguraci terminálu transformátoru zobrazeny jako funkční bloky: Kanál výstrahy (alarmu) Kanál výstrahy 1 Kanál výstrahy 2 Kanál výstrahy 3 Kanál výstrahy 4 Kanál výstrahy 5 Kanál výstrahy 6 Kanál výstrahy 7 Kanál výstrahy 8 Funkční blok MMIALARM1 MIMALARM2 MMIALARM3 MMIALARM4 MMIALARM5 MMIALARM6 MMIALARM7 MMIALARM Výstraha bez přídržné funkce V režimu indikace výstrahy bez přídržné funkce (Non Latched Mode) je aktivačním signálem ON provedeno přepnutí mezi stavovými texty ON a OFF a mezi příslušnými barvami LED diody. Kvitováním výstrahy (ACK) je vymazána poslední zobrazená linie alarmu s časovou značkou, ale stav odpovídající LED diody zůstává nezměněn. Náběžnou i sestupnou hranou signálu ON a kvitováním je generován změnový stav. Obr Příklad výstrahy bez přídržné funkce (On/Off text = Text přiřazený stavu ON/OFF; On/Off coulour for steady LED = Barva trvale svítící LED diody přiřazená stavu ON/OFF) Výstraha s přídržnou funkcí, trvale svítící LED dioda Výstrahy s přídržnou funkcí je možné potvrdit (kvitovat) pouze tehdy, je-li signál ON neaktivní. V systému je zaznamenána časová značka první výstrahy. Úspěšným kvitováním je vymazána zobrazená linie výstrahy s časovou značkou a je resetována odpovídající LED dioda. Náběžnou i sestupnou hranou signálu ON a kvitováním je generován změnový stav. 87

88 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Příklad výstrahy s přídržnou funkcí a trvale svítící LED diodou (On/Off text = Text přiřazený stavu ON/OFF; On/Off coulour for steady LED = Barva trvale svítící LED diody přiřazená stavu ON/OFF) Výstraha s přídržnou funkcí, blikající LED dioda Výstrahy s přídržnou funkcí a blikající LED diodou je možné potvrdit (kvitovat) po náběžné hraně signálu ON. V systému je zaznamenána časová značka první výstrahy. Je-li signál ON neaktivní, je kvitováním vymazána zobrazená linie výstrahy s časovou značkou a je resetována odpovídající LED dioda. Pokud je však signál ON v okamžiku kvitování aktivní, změní se režim LED diody (LED svítí trvalým světlem) a časová značka je vymazána. Při následné dezaktivaci signálu ON se automaticky změní barva LED diody na stav OFF. Náběžnou i sestupnou hranou signálu ON a kvitováním je generován změnový stav. Tento režim vizuální indikace výstrahy včetně způsobu resetu je v souladu s normou ISA-A. Obr Příklad č. 1 výstrahy s přídržnou funkcí a blikající LED diodou 88 Obr Příklad č. 2 výstrahy s přídržnou funkcí a blikající LED diodou (On/Off text = Text přiřazený stavu ON/OFF; On/Off coulour for blinking LED = Barva blikající LED diody přiřazená stavu ON/OFF) Blokovací podmínky Text přiřazený LED diodě, která indikuje stav blokovacích podmínek, je možné definovat stejným způsobem jako u LED diod ostatních kanálů výstrah. Barva LED diody stavu blokovacích podmínek je žlutá a nelze ji měnit. V normálním provozním stavu je tato dioda neaktivní (nesvítí). LED dioda stavu blokovacích podmínek má dva speciální provozní režimy. První režim charakterizovaný žlutou, trvale svítící LED diodou indikuje, že ovládací manipulace jsou kontrolovány blokovacími podmínkami. Druhý režim charakterizovaný červenou, blikající LED diodou indikuje, že blokovací podmínky jsou překlenuty (zkušební režim ovládání).

89 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Komplexní zkušební režim ovládání Systém nabízí komplexní režim překlenutí blokovacích podmínek, v kterém jsou všechny blokovací signály vyřazeny (Main menu\control\inter bypass). Inicializace tohoto režimu aktivuje uvolňovací signály blokovacích podmínek u všech ovládaných objektů. V tomto stavu je možné provádět všechny místní manipulace a při povelování ovladatelných objektů není prováděna kontrola uvolňovacích signálů (OPENENA, CLOSEENA). LED dioda blokovacích podmínek na jednotce HMI po celou dobu, po kterou je tento režim aktivní, bliká červeným světlem. 89

90 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Popis provedení Technická data Tabulka Měřicí vstupy Jmenovitá frekvence 50,0 / 60,0 Hz Proudové vstupy Jmenovitý proud 1 A / 5 A Tepelná proudová trvalá 4 A / 20 A přetížitelnost po dobu 1 s 100 A / 500 A Dynamická proudová přetížitelnost, hodnota jedné půlvlny Vstupní impedance 250 A / 1250 A <100 mω / <20mΩ Napěťové vstupy Jmenovité napětí 100 V / 110 V / 115 V / 120 V (parametrizovatelné) Trvalá napěťová přetížitelnost 2 x U n (240 V) Spotřeba při jmenovitém napětí < 0,5 VA Tabulka Pomocné napájení Typ modulu PS1/240 V (RET 541, RET 543) PS2/240 V (pouze RET 545) Modul externího displeje Vstupní napětí, st 110/120/220/240 V - PS1/48 V (RET 541, RET 543) Vstupní napětí, ss 110/125/220 V 24/48/60 V Změny napětí Spotřeba Zvlnění pomocného ss napětí Čas přerušení pomocného ss napětí bez resetu Indikace vysoké vnitřní teploty střídavé napětí %, stejnosměrné napětí % jmenovité hodnoty < 50 W max. 12% jmenovité stejnosměrné hodnoty (IEC ) < 40 ms pro 110 V a < 100 ms pro 200 V +78 C (+75 C..+83 C) PS2/48 V (pouze RET 545) stejnosměrné napětí % jmenovité hodnoty < 60 ms pro 48 V a < 100 ms pro 60 V Tabulka Binární vstupy Typ napájecího modulu PS1/240 V (High) PS1/48 V (Medium), PS2/240 V PS1/48 V (Low), PS2/48 V Vstupní napětí, ss 220 V 110/125/220 V 24/48/60/110/125 / 220 V Aktivační rozsah, ss V V V Vstupní proud Spotřeba / vstup Frekvenční rozsah čítače impulsů (specifické binární vstupy) ~ ma < 0,8 W Hz 90

91 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka RTD/analogové vstupy Podporované RTD senzory (čidla) 100 Ω Platina 250 Ω Platina 1000 Ω Platina 100 Ω Nikl 120 Ω Nikl 250 Ω Nikl 1000 Ω Nikl TCR (DIN 43760) TCR TCR TCR (DIN 43760) TCR TCR TCR Max. odpor vedení (3 vodičové měření) Přesnost Izolační napětí Vzorkovací frekvence 10 Ω Měď TCR Ω Nikl TCR (MIL-T C) 200 Ω na vodič ± 0,5% z celého rozsahu ± 1,0% z celého rozsahu pro RTD čidlo 10 Ω - měď 2 kv (vstupy proti výstupům a vstupy proti ochrannému uzemnění) 5 Hz Čas odezvy Čas filtru + 30 ms (430 ms 5,03 s) RTD / Proud odporovým čidlem Impedance proudového vstupu 274 Ω ± 0,1% Max. 4,2 ma (efektivní hodnota) 6,2 ma (efektivní hodnota) pro čidlo 10 Ω -měď Tabulka Signalizační výstupy Max. systémové napětí Trvalá zatížitelnost Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3 s Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládaného obvodu L/R <40 ms a pro 48/110/220 V ss 250 V st/ss 5 A 10 A 8 A 1 A / 0,25 A / 0,15 A Tabulka Výkonové výstupy Max. systémové napětí Trvalá zatížitelnost Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 0,5 s Spínací schopnost a zatížitelnost po dobu 3 s Rozpínací schopnost při časové konstantě ovládaného obvodu L/R<40 ms a pro 48 V ss 1) 110 V ss 1) 220 V ss 1) Minimální zatížení kontaktů TCS (Kontrola vypínacího obvodu) Rozsah ovládacího napětí Proud kontrolním obvodem 250 V st/ss 5 A 30 A 15 A 5 A 3 A 1 A 100 ma, 24 V st/ss (2,4 VA) V st/ss Přibližně 1,5 ma (0,99...1,72 ma) Minimální napětí na kontaktu (prahová úroveň) 20 V st/ss ( V) 1) Dva kontakty v sérii Tabulka Analogové výstupy Rozsah výstupního proudu Přesnost Maximální zatížení Izolační napětí Čas odezvy 0 20 ma ± 0,5% z celého rozsahu 600 Ω 2 kv (výstup proti výstupu, výstup proti vstupům a výstup proti ochrannému uzemnění) 85 ms 91

92 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka Pracovní podmínky / pracovní prostředí Specifikovaný rozsah pracovní teploty -10 C C Rozsah transportní a skladovací teploty -40 C C Stupeň krytí Přední / čelní strana, zapuštěná montáž IP 54 Zadní strana, připojovací svorkovnice IP 20 Test v suchém horkém prostředí Podle IEC Test v suchém studeném prostředí Podle IEC Test ve vlhkém horkém prostředí, cyklický test Podle IEC r.v. = 95%, T = C Testy skladovacích teplot Podle IEC Tabulka Izolační testy Mechanické testy Standardní testy Izolační zkouška IEC Zkouška rázovým napětím IEC Měření izolačního odporu IEC Vibrační testy (sinusový průběh) Test nárazem Zkušební napětí Zkušební napětí Izolační odpor 2 kv, 50 Hz, 1 min. 5 kv, jednopólové impulsy, průběh vlny 1,2/50 µs, energie zdroje 0,5 J > 100 MΩ, 500 V ss IEC , třída I IEC , třída I Seismický test IEC , třída 2 Tabulka Testy elektromagnetické kompatibility Testy úrovně EMC odolnosti splňují požadavky specifikované v této tabulce 1MHz interferenční test, třída III, Společný režim 2,5 kv IEC Diferenciální režim 1,0 kv Elektrostatický vybíjecí test, třída III, Pro kontaktní / vodivý výboj 6 kv IEC a IEC Pro vzdušný výboj 8 kv Test rušení VF (rádiovou) frekvencí Vodivé spojení, společný režim, IEC , IEC Vyzařovaná amplitudově modulovaná frekvence, IEC Vyzařovaná impulsně modulovaná frekvence, ENV Vyzařovaná frekvence, test s přenosným vysílačem, IEC , metoda C 10 V (ef. hodnota), f = 150 khz...80 MHz 10 V/m (ef. hodnota) f = MHz 10 V/m, f = 900 MHz f = 77,2 MHz, P = 6 W; f = 172,25 MHz, P = 5 W Rychlý přechodový test rušení Napájení 4 kv IEC a IEC I/O porty (vstupy / výstupy) 2 kv Test odolnosti rázovým impulsem IEC , IEC Napájení I/O porty (vstupy / výstupy) 2 kv, společný režim 1 kv, diferenciální režim 2 kv, společný režim 1 kv, diferenciální režim Magnetická pole síťové frekvence (50 Hz), IEC Poklesy a krátkodobá přerušení napětí, IEC Testy elektromagnetického vyzařování, EN a EN Osvědčení CE 100 A/m 30%, 10ms 60%, 100 ms 60%, 1000 ma > 90%, 5000 ms Vodivé spojení, RF vyzařování (svorky napájení) Vyzařovaná energie, RF vyzařování V souladu s EMC směrnicí 89/336/EEC a LV instrukcí 73/23/EEC EN 55011, třída A EN 55011, třída A EN EN EN EN

93 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Tabulka Datová komunikace Zadní rozhraní, konektor X3.1 Zadní rozhraní, konektor X3.2 Zadní rozhraní, konektor X3.3 Zadní rozhraní, konektor X3.4 Rozhraní na čelním panelu Protokol SPA Nepoužito, vyhrazeno pro budoucí potřebu Rozhraní RS-232 Modul optického rozhraní - RER 123 pro sběrnice SPA a IEC_103 Protokol Rozhraní RS-485 SPA, IEC_103 Modul rozhraní RS-485 RER 133 pro sběrnice DNP 3.0 a Modbus Protokol Rychlost přenosu dat Rozhraní RS-485 Protokol DNP 3.0, Modbus DNP 3.0 a Modus: 300 b/s 19,2 kb/s, volitelné SPA, LON Pro galvanické oddělení rozhraní je nutné použít modul optického rozhraní RER 103 Rychlost přenosu dat Sběrnice SPA: 4,8/9,6/19,2 kb/s, volitelné Sběrnice LON: 78,0 kb/s/1,2 Mb/s, volitelné Rozhraní RJ45 Galvanicky izolované rozhraní RJ45 určené pro externí zobrazovací modul Komunikační kabel 1MRS (1 m) 1MRS (3 m) Optické rozhraní Protokol SPA Komunikační kabel 1MKC Rychlost přenosu dat Počet spouštěcích bitů 1 Počet datových bitů 7 Parita Počet závěrných bitů 1 4,8/9,6/19,2 kb/s Sudá Protokol LON Přenosová rychlost 78,0 kb/s / 1,2 Mb/s Protokol IEC_103 Protokol DNP 3.0 Protokol Modbus RTU/ASCII Rychlost přenosu dat Počet datových bitů 8 Parita Počet závěrných bitů 1 Rychlost přenosu dat Počet datových bitů 8 9,6/19,2 kb/s Sudá Počet závěrných bitů 1, 2 Parita Rychlost přenosu dat Počet datových bitů 5, 6, 7, 8 Počet závěrných bitů 1, 2 Parita Tabulka Všeobecná data Sady SW nástrojů CAP 501 CAP 505 LNT 505 Záznam změnových stavů Záznam dat Ochranné funkce Ovládací / řídicí funkce Funkce monitorující provozní podmínky Měřicí funkce 0,3/0,6/1,2/2,4/4,8/9,6/19,2 kb/s Bez parity, sudá, lichá 0,3/0,6/1,2/2,4/4,8/9,6/19,2 kb/s Bez parity, sudá, lichá Všechny změnové stavy jsou zaznamenány na vyšší syntaktické úrovni: Důvod aktivace, čas a datum Zaznamenáno je posledních 100 změnových stavů Je proveden záznam vypínacích hodnot Viz Technický popis funkcí, CD-ROM (1MRS MCD) 93

94 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Tabulka Všeobecná data Samočinná kontrola Mechanické rozměry Hmotnost jednotky Obvodů pamětí RAM Obvodů pamětí ROM Obvodů parametrových pamětí Funkce watchdog jednotky CPU Napájení Vstupně/výstupních (I/O) modulů Modulu HMI Modulu RTD/analogových vstupů Interní komunikační sběrnice A/D převodníků a analogových multiplexorů Šířka: 223,7 mm (1/2-19 vany) Výška, rám: 265,9 mm (6U) Výška, skříň: 249,8 mm Hloubka: 235 mm Rozměrové výkresy jsou uvedeny v dokumentu Manuál pro instalaci (1MRS MUM) Externí zobrazovací modul ~ 8 kg Šířka: 223,7 mm Výška: 265,9 mm Hloubka: 74 mm 94

95 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Svorkovnicové schéma terminálu RET

96 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Svorkovnicové schéma terminálu RET

97 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Svorkovnicové schéma terminálu RET

98 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Svorkovnicové schéma RTD/analogového modulu Svorkovnicová schémata terminálů transformátoru RET 541 a RET 543, které jsou vybaveny RTD/analogovým modulem, jsou stejná jako schémata uvedená v části Svorkovnicové schéma terminálu RET 541 na straně 95 a v části Svorkovnicové schéma terminálu RET 543 na straně 96, kromě části, která zobrazuje RTD/analogový modul (viz následující obrázek). Příslušné schéma RTD modulu je doplněno k výkresům, které se týkají odpovídajících pozic v terminálech Zapojení svorkovnic Všechny externí obvody jsou připojeny ke svorkovnicovým blokům umístěným na zadním panelu. Svorkovnicový blok X1.1 určený pro připojení obvodů měřicích transformátorů tvoří pevné šroubové svorky připevněné k vstupnímu modulu měřicích obvodů. Každá svorka je dimenzována pro jeden vodič s max. průřezem 6 mm 2 nebo pro dva vodiče s max. průřezem 2,5 mm 2. Sériové rozhraní RS-232 na zadním panelu (konektor X3.2) je určeno pro připojení terminálu RET 54_ k sběrnicím SPA, IEC_103, Modbus nebo DNP 3.0. Sběrnice Modus/DNP 3.0 je ke konektoru X3.2 připojena prostřednictvím připojovacího modulu RER 133 a kabelem s 9-ti špičkovou subminiaturní konektorovou zásuvkou typu D na obou koncích. Jeden konec kabelu je přišroubován k zadnímu panelu (ke konektoru X3.2) a druhý konec k modulu RER 133 (objednací číslo: RER 133-xx). Kabel je součástí dodávky. Sběrnice SPA/IEC_103 je ke konektoru X3.2 připojena prostřednictvím připojovacího modulu RER 123 a kabelem s 9-ti špičkovou subminiaturní konektorovou zásuvkou typu D na obou koncích. Jeden konec kabelu je přišroubován k zadnímu panelu (ke konektoru X3.2) a druhý konec k modulu RER 123, který je přišroubován k zadnímu panelu terminálu pomocí montážní desky. Kabel i montážní deska jsou součástí dodávky RER 123 (objednací číslo: RER 123-xx). 98

99 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Sériové rozhraní RS-485 na zadním panelu (konektor X3.3) je použito pro připojení terminálu transformátoru k SPA sběrnici nebo k LON sběrnici. Sběrnice SPA/LON je k terminálu připojena prostřednictvím připojovacího modulu typu RER 103 (objednací číslo: RER 103-xx), který je zasunut do 9-ti špičkového subminiaturního konektoru typu D a je k zadnímu panelu přišroubován. Konektory X4.1 X7.2 jsou rozpojitelné 18-ti pólové konektory se šroubovými svorkami. Zástrčkové části vícepólových konektorů jsou upevněny na deskách tištěných spojů. Zásuvkové části včetně příslušenství jsou dodávány spolu s terminálem transformátoru. Zásuvkovou část je možné zajistit pomocí upevňovacího příslušenství a šroubů. K jedné šroubové svorce může být připojen jeden vodič s max. průřezem 1,5 mm 2 nebo dva vodiče s max. průřezem 0,75 mm 2. Binární vstupy a výstupy (kontakty) terminálu transformátoru jsou připojeny na vícepólové konektory X4.1...X7.2. Pomocné napájecí napětí je připojeno na svorky X4.1:1 (kladná polarita) a X4.1:2 (záporná polarita). Jestliže je použit RTD/analogový modul, jsou jeho vstupy a výstupy připojeny k svorkovnicím X6.1:1 a X6.1:2. Výstup funkce samočinné kontroly IRF je vyveden na svorky X4.1:3, X4.1:4 a X4.1:5. Ochranné uzemnění je připojeno na šroub, který je označen symbolem uzemnění. Konektory jsou označeny podle modulových pozic ve skříni terminálu transformátoru RET 54_. Konektor Popis X1.1 Konektor vstupních transformátorů (transformátory proudu a napětí) (pozice 1) X3.1 Nepoužito, rezervováno pro budoucí účely (pozice 3) X3.2 Konektor rozhraní RS-232 (pozice 3) X3.3 Konektor rozhraní RS-485 (pozice 3) X3.4 Konektor pro externí zobrazovací modul (pozice 2) X4.1 Horní konektor kombinovaného vstupně/výstupního (I/O) modulu a modulu napájení PS1/PS2 (pozice 4) X4.2 Spodní konektor kombinovaného vstupně/výstupního (I/O) modulu a modulu napájení PS1/PS2 (pozice 4) X5.1 Horní konektor I/O modulu BIO1 (pozice 5) X5.2 Spodní konektor I/O modulu BIO1 (pozice 5) X6.1 Horní konektor I/O modulu BIO1 (pozice 6), RET 545 Horní konektor RTD/analogového modulu (pozice 6), RET 541 nebo RET 543 s RTD/analogovým modulem X6.2 Spodní konektor I/O modulu BIO1 (pozice 6), RET 545 Spodní konektor RTD/analogového modulu (pozice 6), RET 541 nebo RET 543 s RTD/analogovým modulem X7.1 Horní konektor I/O modulu BIO2 (pozice 7) X7.2 Spodní konektor I/O modulu BIO2 (pozice 7) 99

100 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Obr Pohled zezadu na terminál RET 541 (vpravo: s RTD/analogovým modulem) Obr Pohled zezadu na terminál RET 543 (vpravo: s RTD/analogovým modulem) 100

101 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ Obr Pohled zezadu na terminál RET 543 s externím zobrazovacím modulem a pohled zezadu na externí zobrazovací modul Obr Pohled zezadu na terminál RET

102 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Servis Pokud je terminál transformátoru RET 54_ používán a provozován v podmínkách specifikovaných v části "Technická data", není údržba prakticky nutná. Elektronické obvody terminálu transformátoru neobsahují žádné části ani komponenty, které jsou za normálních provozních podmínek vystaveny nadměrnému elektrickému nebo mechanickému opotřebení. Jestliže terminál nefunguje správně, nebo pokud se provozní (vypínací) hodnoty značně liší od hodnot uvedených ve specifikaci terminálu transformátoru, je nutné provést celkovou prohlídku a kontrolu terminálu. Jakákoli oprava musí být provedena výrobcem. V případě potřeby kontroly, celkové prohlídky nebo opětné kalibrace terminálu kontaktujte, prosím, výrobce nebo místní zastoupení výrobce. Aby bylo dosaženo co možná nejvyšší provozní přesnosti, jsou všechny části terminálu RET 54_ kalibrovány společně. V případě chybné funkce kontaktujte, prosím, Vašeho dodavatele terminálu. Jestliže musí být terminál transformátoru z důvodů chybné funkce zaslán zpět k výrobci, je důležité, aby spolu se zásilkou byly odeslány i pečlivě vyplněné formuláře Formulář zprávy od zákazníka a speciálně Servisní zpráva. Jestliže je terminál transformátoru poslán k výrobci, musí být pečlivě zabalen, aby se předešlo jeho dalšímu poškození. 102

103 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 7. Informace potřebné pro objednávku 7.1. Objednací číslo Při objednávce terminálu transformátoru RET 54_ musí být specifikovány následující údaje: Objednací číslo (viz následující Obr ) Kombinace jazyků zobrazení na displeji (např. Angličtina Němčina) Počet objednaných terminálů transformátoru Každý terminál transformátoru RET 54_ má specifické objednací číslo, které identifikuje typ terminálu transformátoru i HW a SW vybavení, jak je zřejmé z následujícího Obr Objednací číslo je vytištěno na identifikačním štítku na čelním panelu dodaného terminálu transformátoru (např. Order No: RET543AB230AAAA). A = pevně instalovaný displej, B = modul externího displeje Vyhrazeno pro budoucí potřeby Vyhrazeno pro budoucí potřeby Rozsah pomocného napětí modulu napájení a rozsah napětí binárních vstupů A: napájení: PS1/240 V (typ Medium) nebo PS2/240V U r = 110/120/220/240 V st; 110/125/220 V ss binární vstupy: U r = 110/125/220 V ss prahové napětí: U t = 80 V ss B: napájení: PS1/240 V (typ High) nebo PS2/240V U r = 110/120/220/240 V st; 110/125/220 V ss binární vstupy: U r = 220 V ss prahové napětí: U t = 155 V ss C: napájení: PS1/48 V (typ Low) nebo PS2/48 V U r = 24/48/60 V ss binární vstupy: U r = 24/48/60/110/125/220 V ss Číslo HW verze: 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 250, 251, 252 Funkční úroveň: C = Control (ovládání), B = Basic (základní), M = Multi (multifunkční) Číslo SW verze: A Typ terminálu transformátoru: RET 541, RET 543, RET 545 Obr Objednací číslo terminálu RET 54_ Funkční úroveň je určena rozsahem volby funkčních bloků, které jsou u terminálu transformátoru k dispozici. Další a detailnější informace o jednotlivých funkčních blocích dostupných u každé zvolené verze poskytne dodavatel terminálu. Funkční úroveň C (Control) 1) B (Basic) M (Multi) Volba funkčních bloků Všechny ovládací 2), provozní podmínky monitorující a měřicí funkce Všechny ovládací 2), provozní podmínky monitorující, měřicí a základní ochranné funkce Všechny ovládací 2), provozní podmínky monitorující, měřicí a ochranné funkce 1) 2) Funkční úroveň Control je dispozici pouze u HW verze 6I/3U. Verze terminálu Control je standardně vybavena funkčním blokem regulátoru přepínače odboček COLTC. U verzí Basic a Multi je tato funkce k dispozici jako doplňkové vybavení. Objednací číslo funkce COLTC je 1MRS

104 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Kombinace jazyků, které jsou použity pro zobrazení na displeji (viz následující tabulka) je identifikována trojčíselným indexem SW čísla, které je vyznačeno na čelním panelu terminálu transformátoru (např. SW číslo: 1MRS _). Index / přípona Kombinace jazyků 001 Angličtina Němčina 002 Angličtina Švédština 003 Angličtina Finština 007 Angličtina Portugalština 008 Angličtina Polština 009 Angličtina Ruština 010 Angličtina Španělština Terminály transformátoru RET 541, RET 543 a RET 545 se navzájem liší v počtu binárních vstupů a binárních výstupů, jak je uvedeno v následující tabulce. Počet vstupů / výstupů RET 541 RET 543 RET 545 Binární vstupy Vstupy kontrolní funkce vypínacího obvodu Výkonové výstupy (jednopólový pracovní kontakt / NO) Výkonové výstupy (dvoupólový pracovní kontakt / NO) Signalizační výstupy (pracovní kontakt / NO) Signalizační výstupy (přepínací kontakt / NO/NC) Výstup funkce samočinné kontroly HW verze terminálů RET 541, RET 543 a RET SW konfigurace Počet binárních vstupů a výstupů terminálů transformátoru RET 54_ je specifikován ve výše uvedené části Objednací číslo. Počet přizpůsobovacích transformátorů, počet analogových vstupů i výstupů a rozsah pomocného napětí se u jednotlivých HW verzí terminálu RET 54_ liší. Terminály RET 541 a RET 543 lze také dodat s RTD/analogovým modulem. Další a detailnější informace o HW vybavení terminálu RET 54_ jsou uvedeny v části HW verze na straně 11. U každého terminálu transformátoru RET 54_ jsou k dispozici různé SW konfigurace jednotlivých funkcí (viz část Funkce terminálu transformátoru na straně 25. Funkce dostupné ve zvolené funkční úrovni (viz část Informace potřebné pro objednávku na straně 103) mohou být aktivovány pouze v rozsahu celkového funkčního zatížení CPU (kapacity procesoru) a s ohledem na možností připojení těchto funkcí k I/O (vstupně / výstupním) kanálům. 104

105 1MRS Terminál transformátoru RET 54_ 8. Historie revizí terminálu RET 54_ 8.1. Identifikace revize Hlavní verze produktů řady RET 54_ jsou rozlišeny písmenem revize SW vybavení v objednacím čísle terminálu transformátoru a odpovídajícím SW číslem. Oba indikátory revize jsou vytištěny na identifikačním štítku na čelním panelu terminálu transformátoru, jako například: Order No: RET543AC240AAAa Software No: 1MRS Výrobek Revize SW číslo Datum uvedení na trh RET 541 A 1MRS Release 3.0 (Q1 / 2005) RET 541 (RTD1) A 1MRS Release 3.0 (Q1 / 2005) RET 543 A 1MRS Release 3.0 (Q1 / 2005) RET 543 (RTD1) A 1MRS Release 3.0 (Q1 / 2005) RET 545 A 1MRS Release 3.0 (Q1 / 2005) Písmeno označující revizi definuje hlavní verzi produktu, která může obsahovat funkční doplňky i změny výrobku. Přípona -0 za SW číslem definuje zvolenou kombinaci jazyků. 105

106 RET 54_ Terminál transformátoru 1MRS Příloha A: Sběrnice IEC Terminály REF 54_ nebo RET 54_ RE_54_: Moduly RER 123 připojeny k X3.2 Moduly RER 103 připojeny k X3.3 Obr Příklad reálného zapojení řídicího systému IEC Funkce podporované terminálem RET 54_ Funkce Kód funkce Komentář Reset CU 0 Odpovědi ve formátu identifikačního řetězce znaků Data uživatele 3 Povel GI Časová synchronizace (unicast) Aplikační povely řízení Vysílání 4 Pouze časová synchronizace Reset FCB 7 Odpovědi ve formátu identifikačního řetězce znaků Požadavek na přístup k datům 8 Požadavek na data stavu linky 9 Požadavek na data třídy 1 (Class 1) 10 Požadavek na data třídy 2 (Class 2)

Terminál transformátoru. Popis a technická data RET 541, RET 543, RET 545

Terminál transformátoru. Popis a technická data RET 541, RET 543, RET 545 Terminál transformátoru Popis a technická data RET 541, RET 543, RET 545 Vydáno: Únor 2005 Stav: Nový dokument Verze: A/28.2.2005 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti

Více

Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis

Terminál transformátoru RET 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis Terminál transformátoru RET 54_ Terminál transformátoru RET 54_ Vydáno: 20.01.2005 Revize: CZ_E/26.10.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen z anglického originálu 1MRS755225 verze E/26.10.2010

Více

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana vývodu REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana vývodu REX 521 Typ dokumentu Číslo dokumentu v AJ Zdrojová verze v AJ Číslo dokumentu v ČJ Odpovídající verze v ČJ REX 521 (TRMg) Technický referenční manuál REX 521 (TRMs) Technický referenční

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Terminál vývodového pole REF 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis

Terminál vývodového pole REF 54_. Technický referenční manuál, Všeobecný popis Terminál vývodového pole REF 54_ 1MRS756343 Terminál vývodového pole REF 54_ Vydáno: 29.9.1997 Revize: CZ_D/21.10.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen z anglického originálu 1MRS750527-MUM

Více

REM 543 Terminál chránění, monitorování a řízení Technický referenční manuál Část 1, Všeobecný popis

REM 543 Terminál chránění, monitorování a řízení Technický referenční manuál Část 1, Všeobecný popis 1MRS750915-MUM Vydáno: 16.10.1998 Verze: A Data mohou být změněna bez předběžného oznámení. REM 543 Terminál chránění, monitorování a řízení Technický referenční manuál ABB Network Partner Úvod.. 5 Všeobecné

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_. Manuál uživatele Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ 2 1MRS755741 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 54_ Vydáno: 23.09.1997 Revize: CZ_C/11.11.2008 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál REM 610 Ochrana motoru 1MRS755683 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 6 1.1. Informace o tomto manuálu...6 1.2. Použití ochrany...6 1.3. Charakteristické vlastnosti...6

Více

Ochrana REX 521. Manuál uživatele

Ochrana REX 521. Manuál uživatele Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0

Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0 Univerzální diferenciální ochrana RED 521*1.0 1MRK 505 031-BCZ Strana 1 Vydáno: Únor 2001 Stav: Nová dokumentace Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Třífázový terminál Tři jednofázové terminály

Více

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana vývodu REF 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Monitorování vypínače...

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543 Cíle úlohy: Cílem úlohy je seznámit se s parametrizací terminálu REM543, zejména s funkcí ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru.

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Charakteristické vlastnosti

Charakteristické vlastnosti Kombinovaná přepěťová REU 523 1MRS 751123-MBG-CZ Vydáno: 15. 06. 1999 České vydání: C/16.06.2002 Stav: revidovánot Data mohou být změněna bez předchozího upozornění Charakteristické vlastnosti Jednofázové

Více

Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C

Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C Měření na stabilizované diferenciální ochraně SPAD 346 C Cíle úlohy: Cílem úlohy je otestovat funkci stabilizované diferenciální ochrany SPAD 346C. Na základě provedeného testu pak zhodnotit její funkci.

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Číslicová ochrana přípojnic. Ochrana při selhání vypínače.

Číslicová ochrana přípojnic. Ochrana při selhání vypínače. Číslicová ochrana přípojnic a ochrana REB500 Strana 1 Vydáno: Březen 2000 Změna od data: Říjen 1999 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Ochrana přípojnic REB500 - decentralizovaná instalace

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku

IED pro chránění a ovládání generátoru REG630 Popis a technická datavýrobku Popis a technická datavýrobku Power and productivity for a better world Ô Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Aplikace... 3 3. Předkonfigurované verze IED... 7 4. Ochranné funkce... 10 5. Ovládání... 12 6.

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer Přednáška A3B38MMP Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL Praha 1 Hlavní bloky procesoru

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Ochrana vývodu REX 521. Manuál uživatele

Ochrana vývodu REX 521. Manuál uživatele Ochrana vývodu REX 521 Typ dokumentu Číslo dokumentu v AJ Zdrojová verze v AJ Číslo dokumentu v ČJ Odpovídající verze v ČJ REX 521 (TRMg) Technický referenční manuál REX 521 (TRMs) Technický referenční

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E450. ZMX310Px PLC 3-fázový. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZMX310Px PLC 3-fázový E450 Technické údaje E450 je inteligentní elektroměr pro nové energetické trhy. Nabízí spolehlivý provoz a mnohostrannou funkcionalitu. Modulární

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO

Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Konferenční systémy Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.cz Stavebnice stanice hlasatele PVA-CSK je deska s tištěnými obvody (PCB) stanice

Více

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení REB500 / REB500sys 1MRB520308-Bcz Strana 1 Vydáno: Říjen 2002 Nový dokument Data mohou

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Univerzální stmívač Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4

Systém přenosu audiosignálu pro evakuační rozhlasy 200M-EVA.E BOX + DIN35-LOCK* Slave 2. Slave 4 BOX* Kruhová topologie LAN-RING 2x MM/SM univerzální optické porty s WDM 2x symetrické audio v MP3 kvalitě 2/8x IN, 2/8x OUT 1x relé LOCK 1x Přepěťová ochrana BOX + DIN35-LOCK* Provozní teplota 25 C do

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti Komunikační modul pro domácnosti AD-FE/CE, verze 4.0 E35C Technická data Komunikační moduly E35C AD-FE verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP přes Ethernet mezi měřidly E350 a centrálním systémem. Pomocí

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

DC12 Systém měření proudu

DC12 Systém měření proudu Obsah DC12 Systém měření proudu K čemu slouží DC12...2 Výhody systému DC12:...2 Montáž a zapojení...3 Zapojení čtyřpólového konektoru (nahoře)...3 Zapojení třípólového konektoru (dole)...3 Rozměry a umístění

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Malý I/O modul pro řízení osvětlení a žaluzií

Malý I/O modul pro řízení osvětlení a žaluzií MW240-B Malý I/O modul pro řízení osvětlení a žaluzií Shrnutí MW240-B je vstupně-výstupní modul s dvěma bezpotenciálovými vstupy a dvěma relé. Slouží pro řízení dvou světelných okruhů (při využití tlačítkové

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3. Hlavní charakteristické vlastnosti

Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3. Hlavní charakteristické vlastnosti Terminál chránění transformátoru RET 521*2.3 Strana 1 Vydáno: Březen 2003 Revize: A Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Hlavní charakteristické vlastnosti Kompaktní řešení vícefunkčního terminálu

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT

, signalizuje na předním panelu stavová signálka stav READY(zeleně). Při poklesu izolačního odporu pod nastavenou hodnotu R CRIT HIS 71 TL 400 TL 600 TOM TAR 1D MDS 10T HIS 71, TL 400, TL 600, TOM, TAR 1D, MDS 10T je stavebnicově řešená monitorovací soustava určená pro monitorování izolačního stavu zdravotnických izolovaných IT-sítí

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Vzduchové jističe ARION WL

Vzduchové jističe ARION WL Vzduchové jističe ARION WL WWW.OEZ.COM Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace OBSAH Technické informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE A ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION WL...5 PŘEHLED PROVEDENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ...6

Více

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MCIO2 Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MCIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1

NÁVOD NR, NRT. k užití napěťového relé RTK 28-710_3. RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 NÁVOD k užití napěťového relé NR, NRT RTK 28-710_3 RTK28-710_3.doc Návod k obsluze strana 1/ 1 N A P Ě Ť O V É R E L É NR, NRT Obsah: 1. Užití NR.... 3 2. Princip funkce... 3 3. Výstupy... 3 4. Parametry...

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Strana 1 z 33 1. Uspořádání PLC Simatic S7-300...3 Spektrum stavebních jednotek:...3 Důležité prvky napájecího zdroje a CPU:...3 MPI- rozhráni :...3 2. Pokyny

Více

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny

Arion. Vzduchové jističe. www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C. Změny vyhrazeny www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2012-C Změny vyhrazeny Vzduchové jističe www.oez.cz www.oez.sk Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE I ODPÍNAČE...2 VÝHODY JISTIČŮ ARION...5 PŘEHLED

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více