Management Consulting. kpmg.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management Consulting. kpmg.cz"

Transkript

1 Management Consulting kpmg.cz

2 Management Consulting Klientům z komerční i veřejné sféry pomáháme denně zpracovat složité úkoly. Nabízíme služby šité na míru jejich požadavkům. Náš tým tvoří více než 120 specialistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti financí, energetiky, telekomunikací, veřejného sektoru i z prostředí výrobních společností. Společně dokážeme najít nové příležitosti. Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting Management Consulting IV. Zvyšování Strategické I. Korporátní řízení strategie II. Programové a projektové řízení III. Marketingové poradenské služby Marketing prodejní efektivity Obchod Distribuce CEO Provoz V. Provozní řízení Lidské zdroje VI. Enterprise architektura IT VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů VIII. Poradenství v oblasti IT Cestovní XV. Cestovní ruch ruch a volnočasové a volnočasové aktivity aktivity XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry XIII. Exportní poradenství Finance XII. Čerpání z fondů EU XI. Finanční řízení X. Data and analytics IX. Business Intelligence (BI) a data management I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

3 I. Korporátní strategie Potřebujete zhodnotit, jak lze ve vaší společnosti posílit dosahování strategických cílů? Je vhodnější například silnější propojení operativního a strategického řízení, nebo efektivnější řízení jednotlivých procesních oblastí? I. Korporátní strategie Strategické plánování Snažíte se identifikovat nové strategické příležitosti? Zvažujete vstup na nový trh? Potřebujete zrevidovat vaše firemní strategie a dodat nové impulsy? Hledáte způsob, jak prioritizovat a detailněji naplánovat strategické iniciativy na příštích několik let? Vazba strategických cílů na operativní cíle podniku Vychází strategie a operativní plány klíčových oddělení z celopodnikové strategie? Podporuje jejich nastavení další rozvoj podniku? Jsou cíle klíčových oddělení v souladu se strategickými cíli celého podniku? Dostávají se tyto cíle do operativního řízení? Odpovídají spolupráci v organizaci? Strategické poradenství v oblasti prodeje, distribuce a podpory obchodní sítě Chcete komunikovat dopady vrcholové strategie a zvýšit informovanost zaměstnanců ohledně strategie a důvodů jednotlivých kroků v oblasti obchodní sítě, marketingu či prodeje? Potřebujete zrevidovat strategii distribučních kanálů a zrealizovat změnu současného distribučního mixu? Strategické řízení zdrojů a centra sdílených služeb Oslabuje vaši společnost vysoce volatilní externí prostředí podnícené novými regulacemi, kolísajícími cenami vstupů či nástupem nových technologií? Potřebujete konsolidovat dodavatele, řešíte vstup nových dodavatelů na trh? Chcete najít úspory nákladů a potenciál pro zvýšení marže nejen ve své organizaci, ale v celém dodavatelském řetězci, a využít tak možných synergií? I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

4 II. Programové a projektové řízení Projektové řízení je dnes neoddělitelnou součástí většiny společností. Potřebujete poradit s řízením projektů či implementací projektové kanceláře? II. Programové a projektové řízení Řízení projektů Daří se vám efektivně řídit rozsáhlé portfolio projektů? Potřebujete lépe koordinovat vazby mezi nimi? Chystáte se u projektů ještě více zaměřit na řízení konfliktů, dosahování strategických cílů a dodržování požadovaných termínů? Vnáší vám komplikovanost projektů do organizace nekontrolovaná rizika, která mohou ohrozit vaše projektové nebo podnikové výsledky? Daří se vám dodávat projekty včas a v potřebné kvalitě? Implementace projektové kanceláře Chcete pokračovat v hladkém řízení projektů také po odchodu konzultanských firem, jež vám dosud rozsáhlé projektové portfolio pomáhaly koordinovat? Potřebujete pomoci s organizačním a procesním nastavením projektové kanceláře? Chcete podpořit rozvoj vašich projektových manažerů? Chystáte se zrevidovat stávající projektové metodiky a postupy? Potřebujete zajistit služby nezávislé quality assurance? II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

5 III. Marketingové poradenské služby Hledáte odpovědi na otázky, které vás trápí v rámci marketingového poradenství? Potřebujete se zaměřit na zákaznickou loajalitu, řízení marketingových kampaní, efektivitu aktivních a reaktivních retenčních kampaní nebo na cross-selling? III. Marketingové poradenské služby Zákaznická loajalita Které klienty si musíte udržet a za jakou cenu? Je váš věrnostní program ve srovnání s konkurencí dostatečně atraktivní? Plní váš věrnostní program svůj účel, nastavené cíle? Je profitabilní? Řízení marketingových kampaní (campaign management) Máte očekávané cíle kampaní provázané se strategickými cíli společnosti? Jsou vaše kampaně řízeny efektivně? Porovnáváte odhad finančních ukazatelů s výsledky kampaní? Jak dlouho vám trvá výběr a analýza cílových skupin? Tráví vaši zaměstnanci příliš času manuální analytickou prací? Efektivita aktivních a reaktivních retenčních kampaní Znáte hodnotu vašich klientů? Víte, kdy nastává vhodný moment k jejich oslovení, sdělení nebo nabídce? Máte správně nastavený řízený proces pro záchranu klientů? Znáte důvody jejich odchodu? Dostávají klienti nabídku na základě důvodu svého odchodu a hodnoty pro firmu? Cross-selling Víte, kolik máte vlastních klientů s více produkty? Nabízíte klientům i produkty a služby jiných společností? Jak takovou aktivitu vnímají? Využíváte vhodně a efektivně prediktivní modely? III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

6 IV. Zvyšování prodejní efektivity Působíte na retailovém trhu? Potřebujete se soustředit na kontrolu rozpočtu marketingových aktivit, efektivitu vašich distribučních kanálů, kvalitu produktového portfolia či spokojené a loajální zákazníky? IV. Zvyšování prodejní efektivity Prodejní podpora obchodní a distribuční sítě Potřebujete efektivně řídit vícekanálovou distribuci, kanály vzájemně kombinovat a rozvíjet? Hledáte způsob, jak zintenzivnit integraci komunikačních a distribučních kanálů, jak zvýšit výkonnost distribučních kanálů? Víte, jak zkvalitnit vaše produktové portfolio? Procesní poradenství pro obchod a distribuci Máte k dispozici potřebné informace o klientech, produktech, transakcích a distribučních kanálech pro analýzu prodejních výsledků? Jsou tyto informace integrovány do vašeho systému, umíte je zpracovat? Znáte problémová místa a kritické body obchodní sítě a distribučních kanálů? Máte definované klíčové indikátory výkonnosti obchodní sítě a systém jejich měření? Víte, jak více automatizovat obchodní procesy? Řízení zákaznické zkušenosti Potřebujete definovat a vyhodnotit potřeby a očekávání vašich zákazníků? Chcete nalézt a správně pracovat se zákaznickými momenty pravdy? Umíte nastavit řízení zákaznické zkušenosti a získat měřitelné výsledky? Daří se vám klást větší důraz na poskytování dlouhodobých služeb a přidanou hodnotu klientovi? IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

7 V. Provozní řízení Oslabuje vaši společnost vysoce volatilní externí prostředí? Musíte reagovat na měnící se regulaci, kolísající ceny vstupů, nové technologie? Dochází ve vašem prostředí ke konsolidaci dodavatelů? Vstupují na trh noví dodavatelé a klesají vám marže? V. Provozní řízení Oddělení a integrace části podniku nebo spojení podniků Chystáte se oddělit část vašeho podniku kvůli jeho prodeji nebo outsourcingu? Plánujete naopak strategické spojení podniků z důvodu akvizice, insourcingu nebo vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí (tzv. joint venture)? Řízení dodavatelů a zásobování Potřebujete zvýšit kvalitu vašeho strategického partnerství a zefektivnit nastavení dodavatelských vztahů? Daří se vám dlouhodobě naplňovat indikátory kvality a plynulosti služeb ve spolupráci s dodavateli? Řešíte rozpory plynoucí z rozdílných kultur dodavatele a klienta? Snižování nákladů Snižuje se vám rapidně poptávka po vašich výrobcích? Reflektují vaše náklady klesající tržby? Víte, že existují možnosti, jak uspořit náklady, ale neznáte dopady, které mohou tato úsporná opatření mít? Potřebujete zhodnotit, kde má váš podnik nejvyšší potenciál pro snižování nákladů? Zvyšování provozní efektivity a lean management Potýkáte se s chybovostí ve výrobě a vysokými náklady na záruční opravy? Potřebujete poradit se zvýšenou úrazovostí, zpožděnými dodávkami výrobků, přezaměstnaností či vysokými režijními náklady? V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

8 VI. Enterprise architektura Potřebujete ve vaší společnosti uchopit okruhy problémů z oblastí tzv. enterprise, solution, business či IT architektury? Chcete pochopit dopad a možnosti realizace strategických či komplexních změn, navrhnout řešení a vytvořit efektivní postupy realizace? Potřebujete definovat strategii úprav vašeho aplikačního portfolia? VI. Enterprise architektura Zavedení či přizpůsobení funkce a metod řízení podnikové architektury Slyšeli jste někdy o enterprise architektuře, ale nevíte, jak definovat její pozici ve vaší organizaci? Zavedli jste ve vaší společnosti oddělení architektury, ale nevnímáte jeho/jejich jasné přínosy? Chcete získat hmatatelnou přidanou hodnotu prostřednictvím standardů a zásad enterprise architektury? Potřebujete podrobně definovat postupy řízení business či IT architektury a nastavit principy architektury pro vaši společnost? Chcete vytvořit modely architektury nebo zavést tzv. architektonické repository, a nevíte, kde začít? Potřebujete navázat řízení architektury na ostatní metodiky strategického plánování a realizace transformací? Tvorba a řízení architektury řešení a návazných delivery metodik na velkých transformačních programech Zvládáte dobře řídit velké transformační programy z obsahového hlediska? Splňuje architektura navrženého řešení vaše potřeby? Definovali jste dopady dané transformace na váš cílový provozní model (tzv. target operating model)? Umíte daný problém rozdělit mezi více nezávislých dodavatelských týmů a uřídit efektivně integraci jejich dodávek v jeden fungující celek? Definovali jste si tzv. delivery metodiku pro celý program, kterou akceptovali všichni vaši dodavatelé? Metodika řízení aplikačního portfolia Máte dostatečně vypovídající přehled o vašem portfoliu aplikací? Jste schopni si definovat strategii úprav aplikací v návaznosti na vaše potřeby pro následující roky? Víte, zda jsou vaše aplikace na uspokojivé úrovni jak po obchodní, tak technické stránce? VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

9 VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů Potřebujete pomoci vyvinout řešení, programy a plány tak, aby vaše personální oddělení mohlo ve spolupráci s řídícími pracovníky zavádět strategie, které se zaměřují na schopnosti vašich zaměstnanců? VII. Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů Behaviorální řízení organizačních a procesních změn Dochází ve vaší společnosti k vnitřní restrukturalizaci kvůli sloučení, zrušení nebo vytváření nových oddělení? Potřebujete připravit strategii, jež řeší dopady plánovaných změn na zaměstnance? Snažíte se propojit vaši strategii HR s tou celopodnikovou? Návrh a úprava organizační struktury Hledáte fungující organizační uspořádání, které bude v souladu s vaším strategickým záměrem a zároveň bude reflektovat schopnosti a výkonnost vašich zaměstnanců? Optimalizace systému řízení lidských zdrojů Chcete znát efektivitu a úroveň vašeho systému řízení lidských zdrojů? Potřebujete zvýšit efektivitu vašich HR procesů, služeb a produktů? Řízení a rozvoj talentů Chcete vytvořit a následně implementovat efektivní koncepci systematické práce s talentovanými pracovníky? Chcete vědět, kdo jsou vaši klíčoví lidé a jak si je udržet? Máte ve firmě jasně nastaveny pravomoce? VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

10 VIII. Poradenství v oblasti IT Potřebujete neustále prokazovat přidanou hodnotu IT a zvyšovat přínos pro celou firmu? Hledáte způsob, jak vhodně přístoupit k tématům, jako jsou digitalizace, mobilita, bezpečnost a efektivita v IT? VIII. Poradenství v oblasti IT IT jako partner byznysu Je směřování a rozvoj vašeho IT srozumitelné? Zohledňuje potřeby vaší organizace? Vnímáte digitalizaci jako příležitost, která může zjednodušit vaše podnikání? Znamená pro vás mobilita jen přípravu aplikací pro chytré telefony, nebo spíše revoluci v přístupu k obsluze klientů a v práci vašich zaměstnanců? Potřebujete pomoci definovat a nastavit požadavky byznysu tak, abyste uživatelům dokázali dodat vhodná IT řešení? Efektivní řízení IT Poskytuje vaše IT oddělení služby efektivně a v rozsahu, který požadují vaši uživatelé? Chcete lépe řídit očekávání a spokojenost s IT službami? Víte, za co utrácíte prostředky z vašeho IT rozpočtu? Hledáte možnosti, jak je ušetřit? Využíváte vaše IT zdroje efektivně? Řídíte a systematicky vyhodnocujete dodavatele? Chystáte se změnit způsob dodávky vašich IT služeb, a nechcete se spálit? Představují vaše IT procesy přínos vašeho řízení, nebo naopak byrokratickou překážku? Potřebujete sladit vaše IT prostředí s legislativními požadavky, interně nastavenými pravidly či osvědčenými metodikami? Bezpečnost IT Potřebujete ověřit, zda vaše informační systémy dokážou odolat útokům z vnitřního i vnějšího prostředí? Chcete provést audit bezpečnosti vašeho IT prostředí nebo zanalyzovat a následně snížit rizika související s provozem či změnou IT? Odpovídají vaše havarijní plány, postupy krizového řízení a plány kontinuity provozu vašim aktuálním požadavkům? Kontrola softwarových licencí Potřebujete zkontrolovat nebo průběžně monitorovat dodržování licenčních podmínek vámi nakoupeného či prodaného softwaru? VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

11 IX. Business Intelligence (BI) a data management Úspěch každé organizace dnes stojí na efektivním řízení výkonnosti a zajištění ziskovosti. Disponujete množstvím dat o svých klientech, financích, provozu a majetku, ale nedokážete je mnohdy vhodně využít? IX. Business Intelligence (BI) a data management Strategie a řízení BI a kompetenční centrum pro BI Splňuje Business Intelligence vaše požadavky a očekávání? Je dostatečně efektivní a flexibilní? Máte jistotu, že správně řídíte celé prostředí? Manažerský reporting Dokážou uživatelé reportů ve vaší společnosti ihned rozpoznat problémy, které vyžadují jejich pozornost? Věnují se vaši analytici spíše shánění či přípravě dat, a na samotnou analýzu už jim nezbývá čas? Jsou klíčové ukazatele výkonnosti (tzv. KPIs) v reportech jednotně definovány a chápány napříč organizací? Master data management Shodujete se napříč celou společností v pohledu na svého zákazníka? Zadáváte manuálně identická data do různých systémů? Data management (strategie správy dat) Víte, jak využít vaše data k obchodním účelům? Rostou vám objemy dat a mění se neustále jejich pracovní prostředí? Data governance Víte, která data reálně potřebujete a která máte k dispozici? Kdo u vás nese za data odpovědnost a v jakém rozsahu? Řízení rizika podvodného jednání (fraud management) Potřebujete využít potenciálu historických dat pro analýzu chování zákazníků a zaměstnanců? Víte, jak efektivně zabránit podvodům? Využíváte efektivně čas vašich specialistů? Nelze některé procesy automatizovat? IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

12 X. Data and analytics Efektivní a pokročilé využití podnikových dat dnes pro společnosti znamená konkurenční výhodu, brzy se ale stane nutností pro přežití. Potřebujete správně propojit standardní, strukturovaná i velká data, pokročilé predikční techniky a byznys model vaší organizace, abyste dosáhli hmatatelných a trvale udržitelných výsledků? X. Data and analytics Analýza zákazníků Chcete získat více zákazníků nebo aktivovat ty stávající, jež jsou neaktivní? Potřebujete zvýšit profitabilitu klientů nebo jejich loajalitu? Chcete vědět, co budou vaši klienti potřebovat v blízké budoucnosti, resp. predikovat jejich chování? Snažíte se pochopit, proč si vaši klienti stěžují a jaké má jejich nespokojenost dopady na vaše podnikání? Potřebujete rozčlenit klientské portfolio do smysluplných segmentů, jež budou odrážet růžné typy chování, očekávání a životní styly? Jste schopni spočítat současnou a potenciální hodnotu a rentabilitu jednotlivých zákazníků? Podpora prodejní sítě Potřebujete identifikovat a pochopit klíčové faktory výkonnosti prodejní sítě, abyste mohli zvýšit její úspěšnost a dále ji rozvíjet? Chcete pochopit, jak správně vyvinout adekvátní klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), reportingové nástroje, systémy motivace a odměňování? Chcete sladit regionální distribuci s kapacitou své prodejní sítě? Optimalizace obchodních procesů Chcete zkvalitnit klientské a podpůrné procesy a čekací lhůty? Jste schopni předvídat chybovost procesů a systémová selhání? Analýza zaměstnanců Máte potíže identifikovat charakteristiky výkonných zaměstnanců s velkým potenciálem za účelem rozvoje, plánování nástupnictví, retence a náborů? Dokážete předvídat pravděpodobnost fluktuace zaměstnanců s dostatečným předstihem, abyste mohli provést nápravná opatření? Manažerský reporting a dashboarding klíčových ukazatelů Umíte si představit přehledné manažerské dashboardy, jež umožňují rychlé a snadné řízení výkonnosti a pečlivé prozkoumání ukazatelů KPIs? Jste schopni se rychle dostat k potřebným informacím? X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

13 XI. Finanční řízení Musí se vaši finanční ředitelé mnohem více zapojovat do strategického řízení společnosti? Čelíte díky tomu novým výzvám? XI. Finanční řízení Udržitelné zvyšování tvorby hodnoty Chcete zvýšit akcionářskou hodnotu společnosti, ale nevíte, jak navýšení dosáhnout, případně na které oblasti se zaměřit? Je vaše řízení pohledávek, finančních toků a rizik efektivní? Máte dostatek ekonomických nástrojů k řízení ziskovosti? Máte ve srovnání s konkurencí příliš velký pracovní kapitál nebo vysoký podíl pohledávek po splatnosti? Manažerské účetnictví (kontroling) Daří se vám sledovat náklady a příčiny jejich vzniku? Dokážete identifikovat důvod vzniku odchylek od očekávaného vývoje? Zabýváte se otázkou, které produkty a kteří zákazníci jsou výnosní a mají perspektivu? Jaká je ziskovost segmentů, procesů a distribučních kanálů? Potřebujete pomoci nastavit kvalitní informační základnu údajů, která vám pomůže stanovit ceny a podpoří vaše manažerské rozhodování? Transformace finančního útvaru Jsou vaše finanční procesy efektivní a jsou dostatečně organizačně zajištěny? Podporují IT nástroje adekvátně váš finanční útvar? Plánování, rozpočtování a tvorba očekávané skutečnosti Odchyluje se skutečnost od vašich finančních plánů tak, že vám způsobuje potíže při řízení peněžních toků? Víte, jak správně nastavit strukturu a jednotlivé části plánovacího procesu? XI. XII. XIII. XIV. XV.

14 XII. Čerpání z fondů EU Ucházíte se o podporu z fondů EU? Je pro vás složité orientovat se v systému poskytování těchto finančních prostředků? Patříte k subjektům, jež zodpovídají za řízení, implementaci, kontrolu a efektivní využívání prostředků z fondů EU? XII. Čerpání z fondů EU Naše služby jsou v této oblasti vhodné zejména pro: Žadatele o finanční podporu a příjemce podpory Řídicí orgány (ŘO) jednotlivých operačních programů a jejich zprostředkující subjekty (ZS) Národní orgán pro koordinaci (NOK), Auditní orgán (AO), Platební a certifikační orgán (PCO) Žadatelům o finanční podporu pomůžeme v následujících situacích: Chybí vám dodatečné veřejné zdroje k realizaci rozvojových cílů? Jsou pro vás pravidla Evropské komise a metodiky operačních programů komplikované? Subjektům, které jsou součástí implementačního systému (tj. NOK, AO, PCO, ŘO, ZS), pomůžeme nalézt odpovědi v této problematice: Snažíte se implementovat komplikovanou legislativu Evropského společenství a pravidla Evropské komise? Potřebujete je zapracovat do svých metodických dokumentů? Hledáte způsob, jak snížit vaši administrativní zátěž? Chcete zajistit hladký a bezchybný průběh realizovaných programů? Potřebujete provést analýzy nebo evaluace v souvislosti s implementací operačního programu? Snažíte se snížit administrativní zátěž při realizaci svých projektů? XII. XIII. XIV. XV.

15 XIII. Exportní poradenství Potřebujete detekovat vhodné partnery pro exportní financování? Hledáte partnera, který vám pomůže zpracovat váš byznys plán či studii proveditelnosti? Plánujete financovat své exportní záměry z České republiky? XIII. Exportní poradenství Detekce vhodných partnerů pro exportní financování Hledáte vhodné mezinárodní obchodní kontakty pro svůj podnikatelský záměr? Chybí vám strategický či finanční partner pro realizaci vašeho projektu? Zpracování byznys plánu / studie proveditelnosti Potřebujete ověřit předpoklady úspěšnosti projektu, který hodláte realizovat ve spolupráci s českým exportérem? Nebo se na jeho financování chcete podílet? Potřebujete získat oponentní posudek byznys plánu pro finanční instituci jako potvrzení schopnosti projektu splácet uvažovaný objem úvěrového financování? Financování z ČR Potřebujete získat financování z České republiky na realizaci projektu, jehož se účastní český exportér, za výhodných podmínek a v krátkém časovém horizontu? Chcete si usnadnit spolupráci při jednání s hlavními finančními institucemi, jež poskytují vývozní odběratelské úvěry, případně se společností EGAP, která exportní případy pojišťuje? Chcete připravit profesionální podklady pro jednání s finančními institucemi a dalšími potenciálními partnery? XIII. XIV. XV.

16 XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry Potřebujete vytvořit koncepční materiál zaměřený na sport, sportovní činnost nebo sportovní či volnočasovou infrastrukturu? Hledáte partnera, který vám připraví strategickou studii rozvoje území ve vaší obci či vašem městě, případně studii proveditelnosti vašeho podnikatelského záměru? Oficiální dodavatel Českého olympijského týmu XIV. Poradenství zaměřené na sport, loterie a hry Strategické a koncepční studie Potřebujete vytvořit koncepční materiál zaměřený na sport, sportovní činnost nebo sportovní/ /volnočasovou infrastrukturu? Víte, jak správně nastavit koncepci vaší činnosti / / vašeho záměru? Chcete vytvořit komplexní strategii rozvoje vaší aktivity / vašeho projektu? Potřebujete zpracovat návrh rozvoje sportovní infrastruktury, identifikovat a zkalkulovat přínosy vyplývající ze sportu či sportovních projektů? Víte, jak optimalizovat rozvoj vašich stávajících sportovních areálů? Územně strategické koncepce Potřebujete připravit strategickou studii rozvoje území ve vaší obci či vašem městě? Chcete posoudit možné varianty rozvoje dané lokality? Hledáte poradce, který ve vašem městě zpracuje analyticko-strategickou studii rozvoje sportovní a volnočasové infrastruktury v návaznosti na sportovní činnost? Studie obchodní a finanční proveditelnosti Máte podnikatelský záměr či projekt a chybí vám studie obchodní a finanční proveditelnosti? Potřebujete doplnit chybějící informace pro financující banku, vaše partnery či investory? Chcete identifikovat přínosy, které vyplývají z realizace projektu, a podpořit tak váš záměr? Analytické a srovnávací studie Chybí vám kompletní pasport sportovní vybavenosti vašeho města/obce či odborně zpracovaná srovnávací studie? Chcete zpracovat analýzu rozvoje sportovní vybavenosti vašeho města nebo obce? Potřebujete připravit analýzu předmětného problému v oblasti sportu či volnočasových aktivit, abyste se mohli správně rozhodnout? Provozně-optimalizační studie, řízení lidských zdrojů Zjistili jste, že váš provoz sportovní či volnočasové infrastruktury není hospodárný? Chcete nastavit vhodnou organizační strukturu a vytvořit efektivní motivační systém? Potřebujete ve společnosti optimalizovat procesy? XIV. XV.

17 XV. Cestovní ruch a volnočasové aktivity Hledáte partnera pro vaše rozvojové koncepce, programy, investiční plánování? Potřebujete vytvořit obchodní a finanční studii proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky? Nevíte, jak zhodnotit výkonnost projektů a stanovit širší přínosy projektu? XV. Cestovní ruch a volnočasové aktivity V oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit připravujeme: strategické dokumenty rozvojové koncepce, programy, investiční plánování obchodní a finanční studie proveditelnosti včetně průzkumu poptávky a nabídky finanční modely zhodnotíme výkonnost projektů a stanovíme širší přínosy projektu koncepce a marketingové strategie pro rozvoj cestovního ruchu v daném území podklady pro developerské projekty v Praze i regionech, pro segmenty komerčních nemovitostí či rezidenčních projektů Koncepční a analytické studie Potřebujete posoudit váš podnikatelský záměr z pohledu jednotlivých funkčních komponentů projektu? Chcete vyhodnotit jejich synergie a přínos pro projekt jako celek? Víte, jaké finanční, ekonomické a ekologické vlivy působí na vámi připravované akce, události a projekty? Potřebujete poradit s regenerací a revitalizací tzv. brownfields či památkových objektů? Víte, co je potřeba pohlídat v realizační fázi projektů, které čerpají podporu ze strukturálních a dalších fondů? Potřebujete vypočítat multiplikační efekty plynoucí z realizace investice a/nebo z provozu? XV.

18 Poznámky

19 Kontakt Petr Bučík Partner odpovědný za Management Consulting T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice červenec 2014

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti.

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Chcete patřit mezi nejúspěšnější? NetBusiness Vám přináší inovativní metody obchodního poradenství, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Úvodní slovo Naším cílem je vždy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle prezentace Diskutovat preferované postupy ( better practices ) v oblasti protikorupčních školení ve veřejná správě

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více