Jak hledat zlaté cihličky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak hledat zlaté cihličky"

Transkript

1 Jak hledat zlaté cihličky V titulku míníme zlaté cihličky mezi fondy. Existují. Všichni se po nich pídí. Ne všichni je však nacházejí. Důvodem je to, že nevědí, jak je hledat. Klíč k jejich nalezení je totiž v informacích a ty se nelesknou jako zlato. A co víc. Informací je dnes tolik, že jich většinu bez zkoumání vyhazujeme nebo přelétneme očima. Většinu informací většina z nás nečte nebo neregistruje. Jen o fondech je na českém trhu denně napsáno tolik slov, že by to vydalo na plnoštíhlou novelu. Jaké hodnocení používat? Většina klientů a mnozí finanční poradci nedají dopustit na statistiky výkonnosti. Nedávno jsme diskutovali s redaktorem jednoho odborného časopisu, který uveřejňuje tabulky OPF s nejvyšší výkonností. Domnívá se, že výkonnost je základ. Doplnili bychom ho. Jen dlouhodobá výkonnost je základ. V případě dlouhodobě dobré výkonnosti je obvyklé, že fond má nejen ten správný počet hvězdiček za statistickou výkonnost, ale i správný počet písmenek. Česká publicitní praxe rovněž preferuje výkonnostní tabulky. S oblibou jim přezdíváme ligové. Jsou většinou dílem toho či onoho redaktora. Někdy obsahují i metodické chyby, kdy se srovnávají fondy s poněkud rozdílnou skladbou portfolia. Výsledky pak bývají hrubě zavádějící. Námluvy s fondem by však měly začít seznámením s hodnocením písmenkovým (viz. box Rating). a teprve potom přejít k hodnocení hvězdičkovému (viz. box Ranking). Je vhodné tato dvě hodnocení srovnávat a případně hledat odpovědi na to, proč se liší. Hodnocení písmenkové je v naší publicitní praxi málo obvyklé. Je to možná proto, že je málo mediálně lákavé a nemá, na první pohled, charakter aktuální zprávy. Preference hvězdičkového hodnocení přetrvává navzdory tomu, že týdenní (či dokonce denní) sledování výsledků akciových fondů či balancovaných fondů nemá pro klienta valného smyslu. Málokdo však odolá, aby se nepodíval. Chceme Vám nyní umožnit bližší seznámení s tím, jak se onen důležitější, písmenkový, rating dělá. Není běžně dostupný a budete ho muset hledat. Důležité tedy je, abychom nejdříve věděli, kam sáhnout. 1

2 RATING (z angličtiny. rating hodnocení). Toto hodnocení používá písmenka jako hodnotící symbol. Je komplexnější. Zobrazuje fundamentální hodnoty s jejichž pomocí je generována výkonnost. Neplatí však, že fond s nejvyšším ratingem musí mít vždy a za všech okolností i nejvyšší ranking. Může se stát, že fond má na čas vyšší rating a nižší ranking. Prestižní rating fondu, tj. jeho řízení, uděluje agentura Standard & Poors. RANKING (z angličtiny : a rank hodnost). Toto hodnocení používá hodnotícího symbolu hvězdiček. Je založeno na statistickém hodnocení výkonnosti za různá období s tím, že fond je hodnocen v příslušné skupině typově stejných fondů (skupina peers). U tohoto typu hodnocení velmi záleží na tom, aby byly porovnávány skutečně typově stejné fondy. Jinými slovy měly by být porovnávány fondy stejného typu a srovnatelného portfolia. V opačném případě dostáváme zavádějící výsledky. Prestižní ranking uděluje Moorningstar Povinná četba o těch nejlepších I investiční svět má své vyvolené a své posvátné knihy nebo, chcete-li, povinnou četbu. Budeme-li hledat písmenková (rating) hodnocení, pak bychom měli nejdříve sáhnout po těch od Standard & Poor s. Hodnocení, které produkují, se nazývá Fund Management Rating (FMR, v českém překladu hodnocení řízení fondu) a lze jej bez nadsázky označit za povinnou četbu pro každého investora. Fund Management Rating. Plný report včetně názorů agentury je následně zveřejněn a je k dispozici všem na webových stránkách Text je v angličtině. Podívejme se však nejdříve na to, čím musí každý fond projít, pokud chce získat FMR a zaměřme se hlavně na oblasti, které jsou zkoumány. Některé podfondy Pioneer Funds jsou průzkumu agentur podrobeny a o ratingu průběžně informujeme na těchto stránkách. Sledujte aktuální informace k fondům. První kolo je tvrdé Ne všichni se dostanou do prvního kola. Lépe řečeno většina fondů se tam vůbec nedostane! FMR získá méně než pětina z celkového množství mezinárodních fondů. Agentura nejprve vybere ty 2

3 kandidáty, kteří vykazují stabilně nadprůměrnou výkonnost proti konkurenčním fondům se srovnatelnou strategií na tříleté periodě. Přibližně 80 % fondů je tímto filtrem vyloučeno a zbývajících 20% má šanci tento rating získat. Jde o naprosto neosobní mechanismus, který jednoduše vybírá fondy podle dosažených výsledků. Skutečné hodnocení nastoupí později. Analytici Standard & Poor s sesbírají veškeré dostupné dokumenty o fondu a prozkoumají je dříve, než navštíví společnost a provedou interview. Jedná se zejména o právní dokumenty (prospekt, auditovaná výroční zpráva), marketingové materiály (prezentace atd.) a podrobné složení portfolia fondu a jeho benchmarku. Dále životopisy manažerů fondu a podrobné údaje o společnosti. O co se zajímá S&P? Pokud jde o společnost, pak agentura hodnotí : Jaká je vlastnická struktura správce fondu? Je společnost zisková a finančně stabilní, zejména pokud se jedná o specializovaný boutique? Jaká je její klientská základna? Jaké důsledky by mělo případné převzetí jinou společností atd.? Každá společnost má svou investiční kulturu a otázky směřují i tímto směrem - jak spolupracují jednotlivá oddělení uvnitř společnosti a jak sdílejí své informace? Je její přístup důvěryhodný? Není mimořádná výkonnost spíše dílem náhody než kvality investičního procesu? Podporuje firma spíše filosofii týmové práce nebo hvězdné individuality? Pokud jde o portfolio managera a jeho tým, pak agentura hodnotí : Soudržnost a efektivitu Je přístup ke konstrukci fondu konzistentní s deklarovanými cíly a filosofií uplatňovanou společností? Jak tomu bylo v minulých letech? Pokud se fond výrazně odchyluje od indexu a od konkurence, je takto aktivita deklarovaná i investorům? Investiční disciplínu Jaká je organizační struktura týmu manažerů a systém rozhodování? Jak je zajištěna implementace povinných rozhodnutí investičního výboru, které nejsou v souladu s osobním názorem manažera? Existuje seznamu titulů doporučených k nákupu či prodeji uvnitř celé společnosti? Jak jsou kontrolována rizika? Talent, zkušenosti a vzdělání Přestože manažer fondu musí respektovat vnější omezení, má velký vliv na strukturu fondu. Posouzení osobního přístupu manažera fondu ke konstrukci fondu a řízení rizika, jeho entusiasmus a sebedůvěra to vše patří do procesu udělování ratingu. 3

4 Jde ale i o zkušenosti. Zažil manažer celý cyklus trhu růsty i poklesy? Jak dlouho pracoval jako analytik a na jakých trzích? Jaké dodatečné kvalifikace získal (MBA, CFA, atd.)? Je jeho osobní přístup v souladu s přístupem skupiny? Jaký je jeho kariérní postup a finanční motivace? Totéž je posouzeno i na úrovni týmu. Efektivní využití zdrojů Jaké obchodníky a jaké databáze firma využívá? V jaké míře si vystačí vlastním výzkumem a v jaké se naopak spoléhá na externí zdroje? Další zodpovědnosti Kolik fondů manažer spravuje? Je jejich výkonnost proti konkurenci také nadprůměrná? Je manažer využíván pro prodejní a marketingové aktivity a pokud ano, jak to ovlivňuje samotný proces řízení fondu? Hodnotí se i specifika fondu : Každý fond je podrobně posouzen z hlediska velikosti, četnosti obchodování, likvidity, klientské struktury, celkových nákladů atd. Mezi kladené otázky patří: Jak se změnila velikost fondu za poslední rok? Je možné zachovat styl, pokud majetek fondu roste? Jaké faktory vyvolávají obchodování uvnitř fondu a jak četnost tohoto obchodování fluktuuje? Je společnost schopna zvládnout případné výrazné odkupy ve fondu, aniž by to ohrozilo jeho styl? Písmenkový rating uděluje komise Analytici agentury poté prezentují výsledky svého zkoumání komisi a ta rozhoduje o udělení ratingu. Celá zpráva, včetně názorů agentury, je následně zveřejněna i s hodnocením uděleným komisí. FMR hodnocení má následující stupnici: AAA Fond demonstruje nejvyšší standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí. AA Fond demonstruje velmi vysoké standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí. A Fond demonstruje vysoké standardy kvality investičního procesu a konzistentnosti výkonnosti se srovnatelnou konkurencí. NR Fond aktuálně nesplňuje kritéria pro udělení ratingu z hlediska výkonnosti a kvalitativních aspektů. 4

5 UR ( nutno prozkoumat ) Pokud došlo k významné změně v řízení fondu, kterou agentura ještě neměla možnost posoudit, je fond zařazen do této karantény. Udělením hodnocení to nekončí Každý fond, kterému byl udělen rating, je následně monitorován a celý proces je opakován každý rok. Dvakrát ročně jsou provedeny analýzy s cílem zmapovat fondy, které zaznamenaly mimořádný pohyb v relativní výkonnosti proti konkurenci. Měsíčně je monitorována výkonnost všech fondů. Kontinuálně agentura sleduje fondový průmysl a monitoruje významné události změna manažera atd. Co říci závěrem? Objektivně a profesionálně posoudit kvalitu fondu je proces, který vyžaduje znalosti a přístup k informacím v takové míře, jež není dostupná většině investorů ani mnoha profesionálním pracovníkům z oboru včetně médií. Navíc jde o velmi náročný proces, který je nutno zaplatit. Právě proto je nabízen jen těm fondům, kteří mají šanci rating získat. To jsou ty, které projdou neosobním kvantitativním filtrem. Více než 80 % všech fondů není schopno takovéto hodnocení investorské veřejnosti vůbec nabídnout. Zlaté cihličky se skrývají v oněch 20 % pozitivně hodnocených fondů. 5

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

Příležitosti a úskalí akciového trhu

Příležitosti a úskalí akciového trhu Investování Akciový trh Příležitosti a úskalí akciového trhu Roman Ptáček Dlouhý investiční horizont, vysoké výnosy a s tím související vysoké riziko. To jsou charakteristiky akciového trhu. Jaké jsou

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Tento text je mírně upraveným výtahem z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (Pavel Kohout, nakladatelství Grada, 2000), konkrétně z její

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Vždy o míli napřed. Proč právě Pioneer? Nechme mluvit fakta

Vždy o míli napřed. Proč právě Pioneer? Nechme mluvit fakta Vždy o míli napřed Pioneer Investments ví o investování vše. Aby ne, na trhu úspěšně působí už více než 85 let! Své bohaté zkušenosti využívá k tomu, aby svým klientům nabízel špičkové produkty s cílem

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ A EFEKTIVITY SLUŽEB (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU CZ.1.4/3.1./4.5) VSTUPNÍ ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONŮ A EFEKTIVITY SLUŽEB

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11.

ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI ČIIA V TERMÍNU 11. 3/ 08 Ročník 12, číslo 3 (49), čtvrtletník Českého institutu interních auditorů interní auditor ŘÍZENÍ RIZIK ROZHOVOR S REKTOREM VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, KARLEM RAISEM POZVÁNKA NA NÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky

Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Zhodnocení bonity žadatele o úvěr z pohledu banky Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Fialová Finance Vedoucí práce: PhDr. František Jirásek,

Více

MANUÁL NA ŘÍZENÍ ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOUKROMÉ SFÉŘE

MANUÁL NA ŘÍZENÍ ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOUKROMÉ SFÉŘE MANUÁL NA ŘÍZENÍ ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOUKROMÉ SFÉŘE Stránka 1 z 7 Expertní skupina profesních sdružení AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur a ACERT asociace certifikovaných

Více

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004. GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů M O D E LY M Ě Ř E N Í A Z L E P Š O V Á N Í S P O K O J E N O S T I Z Á K A Z N Í K Ů O D T E O R I E K P R A X I Výstup z projektu podpory jakosti č. 4/12/2004 GfK Praha a Incoma Consult kolektiv autorů

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více