Informační systém Win RDG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém Win RDG"

Transkript

1 Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová

2 -2-

3 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU WIN RDG...7 ZPRACOVÁVANÁ DATA Vstupní data...8 A. Identifikační...8 B. Lékařská...8 C. Pro zdravotní pojišťovny Výstupní data...9 A. Lékařská...9 B. Statistická ekonomická...9 C. Pro zdravotní pojišťovny ÚVODNÍ INFORMACE...11 NĚKOLIK TECHNICKÝCH POZNÁMEK...11 Používané styly textu...11 K menu v programu...11 Jak číst tento manuál?...12 ORIENTACE NA POČÍTAČOVÉ KLÁVESNICI...12 Poznámky k vybraným klávesám v editoru textu...13 NĚKTERÉ POUŽÍVANÉ POJMY...14 Denní provoz...14 Kartotéka pacientů...14 Číselníky Číselníky zdravotní pojišťovny Uživatelské číselníky programu ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ PROGRAMU...17 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU...17 OVLÁDÁNÍ DIALOGOVÝCH OKEN...18 TABULKA HORKÝCH KLÁVES POUŽITÝCH V PROGRAMU POPIS FUNKCÍ PROGRAMU WIN RDG...21 VOLBA PROVOZ V HLAVNÍM MENU ( ALT + P)...21 Volba Všechny poukazy... (V)...22 Vyplnění okna Identifikační údaje pacienta...26 Vyplnění okna Průvodní list (žádanka)...30 Tisk faktury za hotové...33 Volba Jednotlivá pracoviště...37 Volba Přihlášení uživatele...37 Export z denního provozu...37 Import do denního provozu...37 Volba Konec Alt + F VOLBA KARTOTÉKA V HLAVNÍM MENU...38 Kartotéka RDG...38 Opravy...40 Hledání v kartotéce vyšetření...40 Skartace archivních čísel...42 Spojování záznamů v kartotéce

4 Kontrola čísel pojištěnce...44 VOLBA ČÍSELNÍKY V HLAVNÍM MENU...46 Uživatelské číselníky...46 Číselník Materiály...47 Číselník Pojišťovny...49 Číselník Texty...50 Číselník Oddělení...50 Číselník Pracovišť...52 Číselník Lékaři...53 Číselník Laboranti...54 Číselník Vyšetření...54 Číselník žádajících oddělení...57 Číselníky prováděných vyšetření...58 Číselníky pojišťovny...58 Diagnózy...59 Odbornosti...59 Výkony...59 Léky PZT (prostředky zdravotnické techniky)...61 Číselníky klasifikace ERTN_CZ...61 Číselníky PSČ...62 Aktualizace číselníků pojišťovny...62 Aktualizace číselníků PSČ...63 Kontrola uživatelských číselníků...64 VOLBA STATISTIKA V HLAVNÍM MENU...65 Denní přehledy...65 Kniha pacientů...66 Ekonomická statistika...67 Výsledek zpracování ekonomické statistiky...68 Statistika NZIS...69 Výsledek zpracování statistiky NZIS...69 Statistika podle klasifikace ERTN_CZ...70 Sestavení podkladů pro vyúčtování...70 Výsledek zpracování podkladů pro vyúčtování...72 Vytvoření diskety pro pojišťovnu...73 Textový výpis...74 Tisknout fakturu pro pojišťovnu...74 Prohlížení sestavených podkladů pro vyúčtování VOLBA SLUŽBY V HLAVNÍM MENU...79 Nastavení konfigurace...79 Implicitní parametry...79 Denní provoz...81 Položky...83 Nález...85 Archivace...87 Kartotéka...88 Číselníky...89 Tisky a systém...89 Nastavení parametrů instalace...90 Základní údaje...90 Vytváření dávek...90 Fakturace...91 Řady archivních čísel

5 Nastavení odesílání nálezů...91 Odesílání do souboru...92 Odesílání em...92 Standard MZCR...93 Zálohování dat...94 Obnova dat ze zálohy...95 Rekonstrukce dat...95 Doplnění PSČ...95 Hesla a přístupová práva...96 Správce systému VOLBA NÁPOVĚDA V HLAVNÍM MENU JAK NA TO? NAPLNĚNÍ ČÍSELNÍKŮ Uživatelské číselníky Naplnění číselníku oddělení Naplnění číselníku pracovišť Naplnění číselníku lékařů Naplnění číselníku laborantů Naplnění číselníku vyšetření Naplnění číselníku materiálů Naplnění číselníku pojišťoven Naplnění číselníků textů Číselníky pojišťovny Zadávání pacientů Převod pacientů do kartotéky Tisk knihy pacientů Ekonomická statistika Statistika NZIS Sestavení podkladů pro vyúčtování ZÁVĚR

6 -6-

7 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU WIN RDG WIN RDG je programové vybavení pro vedení zdravotnické dokumentace radiodiagnostického pracoviště. Provoz systému je možný buď na lokálním počítači nebo v počítačové síti. Systém umožňuje zefektivnění práce diagnostického pracoviště v těchto oblastech: vedení pacientské kartotéky a zpracování nálezů s možností dlouhodobého sledování pacientů s rychlým přístupem k uloženým datům zpracování dat pro zdravotní pojišťovny ekonomická statistika pracoviště možno rozšířit z RDG o zpracování obrazových dat UZ, CT apod. možno rozšířit o mamografický screening -7-

8 Zpracovávaná data 1. Vstupní data A. Identifikační základní identifikační údaje pacienta archivní číslo, datum vyšetření oddělení požadující vyšetření vyšetřující pracoviště v rámci RDO vyšetřující lékař asistující laborant B. Lékařská klinické diagnózy požadovaná vyšetření použité materiály klinická anamnéza závěr vyšetření v textové formě (nález) expozice C. Pro zdravotní pojišťovny kód pojišťovny provedené výkony, body, PMA číslo účtu, číslo účtu žadatele spotřebovaný materiál včetně HVLP a IVLP -8-

9 2. Výstupní data A. Lékařská tisk nálezu nebo jeho export v textové formě tisk knihy pacientů nebo její export do textového souboru( Tvar a obsah knihy včetně možnosti použití filtrů je popsán přímo v programu a v nápovědě.) tisk signa. B. Statistická ekonomická umožňuje tisk nebo export do souboru následujících přehledů za zvolené období počty provedených vyšetření množství spotřebovaných materiálů včetně ceny počet vykázaných výkonů včetně bodů, PMA a celkové ceny počty ošetřených osob na jednotlivých pracovištích podle věku a pohlaví C. Pro zdravotní pojišťovny dávka dokladů ve tvaru poukaz na ošetření a vyšetření podle metodiky VZP celkový přehled účtovaných bodů, PMA a ZUM jednotlivým pojišťovnám -9-

10 - 10 -

11 2. ÚVODNÍ INFORMACE Několik technických poznámek Používané styly textu V následujícím popisu tohoto informačního systému jsou Podtrženou kurzívou tištěny texty, které odpovídají některé položce roletového menu (volbě). Názvy Dialogových oken jsou v tomto manuálu tištěny tučnou kurzívou. Názvy funkčních kláves klávesnice jsou v tomto manuálu tištěny zpravidla kurzívou nebo přímo označeny příslušnou klávesou. Názvy Položek dialogových oken jsou psány podtrženým písmem. Názvy Funkčních tlačítek na obrazovce jsou v manuálu označeny tučným stojatým písmem nebo obrázkem příslušného tlačítka. K menu v programu Každá položka roletového menu, která otevře další roletové menu má zpravidla na konci napsanou šipku doprava např.: Změna konfigurace». Každá položka roletového menu, která otevře nějaké dialogové okno má zpravidla na konci napsané tři tečky např.: Změna konfigurace... Pokud za položkou svislého roletového menu není ani šipka doprava ani tři tečky, pak volba zpravidla přímo spouští další akci

12 Jak číst tento manuál? Jeden z Murphyho zákonů praví cosi v tom smyslu, že pokud selžou všechny pokusy, je načase otevřít manuál. Pokud máte dost času, trpělivosti, jste dostatečně hraví a nezáleží vám příliš na výsledcích, jděte touto cestou. V opačném případě vám doporučuji přečíst si alespoň některé partie tohoto manuálu. Podle vašich zkušeností s počítači si vyberte kapitoly, které vás zajímají. Úplným začátečníkům doporučuji přečíst si nejprve kapitoly 2. Úvodní informace a 3. Způsob ovládání programu.potom si vyzkoušet program prakticky ovládat a osvojit si způsob práce s ním. Pak si přečíst kapitoly 5. Služby WIN RDG, kde jsou základní informace nezbytné pro správné vyplňování pacientských dat. Teprve potom, pokud zbude uživateli dostatek morálních a fyzických sil, přečíst si kapitolu 4. Popis funkcí programu a kapitolu 7. Jak na to?, kde je podrobný popis programu. Tento popis je psán chronologickým postupem po menu programu a vyplynou z něj další souvislosti, jejichž znalost není nezbytná, ale může pomoci urychlit práci s programem. Pozn.: V této příručce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Orientace na počítačové klávesnici Pokud pomineme možnost použít k ovládání programu myš, je klávesnice hlavním prostředkem, jak ovládat počítač a program. Proto dokonalá znalost klávesnice je nezbytnou podmínkou rychlé práce s programem. Na běžné klávesnici můžete najít: Znakovou klávesnici, která je podobná klávesnici psacího stroje. Řídící klávesy. Jsou umístěny mezi znakovou a číselnou klávesnicí a používají se k pohybu kurzoru, k posouvání seznamů po obrazovce apod. Numerická klávesnice v pravé části. Používá se pro zápis čísel. Pokud není numerická klávesnice aktivní, jsou funkční její řídící klávesy

13 Funkční klávesy F1 až F12. Řada kláves na horním okraji klávesnice. Tyto klávesy mají přiřazenou konkrétní funkci přímo v programu. V každém programu může být jejích význam jiný. Rozdíly klávesnice počítače od psacího stroje: Klávesa přeřaďovače je nahrazena klávesou výraznou šipkou nahoru nebo bývá někdy označena Nemá zámek přeřaďovače. Místo toho je na ní klávesa, která dělá z malých písmen velká a z velkých malá. Tabelátor je klávesa. Klávesa slouží zpravidla k potvrzení výběru nebo k odřádkování v textovém editoru. Pro výmaz znaku vlevo od kursoru je klávesa Backspace (někdy též levá šipka) na pravé straně horní řady znakové klávesnice. Klávesa vlevo nahoře na klávesnici znamená odchod zpět o jednu úroveň bez uložení dat. Klávesy a mají význam pouze při použití v kombinaci s dalšími klávesami. Obvykle nejprve stlačíme jednu z těchto kláves, podržíme ji stisknutou a k tomu stiskneme další klávesu. V textu se pak bude tato kombinace značit např. Ctrl + D. Klávesy se šipkou jsou takzvané kurzorové klávesy a slouží k posunu kurzoru. Poznámky k vybraným klávesám v editoru textu (vložení). Tlačítko přepíná režim vkládání a přepisování znaků. (zrušení). Znak na pozici kurzoru se vymaže. - znakový kurzor se vrátí na začátek řádku, položky nebo seznamu. - znakový kurzor odskočí na konec řádku, položky nebo seznamu. (o stránku nahoru - zpět). Při práci s textem se po stisknutí zobrazí na obrazovce předchozí stránka. (o stránku dolů - dopředu). Po stisknutí se objeví následující stránka

14 Některé používané pojmy Denní provoz Denní provoz v sobě zahrnuje pacienty, kteří přišli daný den na vyšetření a byl jim zaveden průvodní list. Kromě toho mohou být v denním souboru pacienti z předešlých dní, kteří nemají uzavřené vyšetření. Soubor těchto pacientů se objeví vždy po aktivaci voleb : Provoz Všechny poukazy Na konkrétní stanici je možné pracovat buď s celým denním souborem pacientů nebo si tento denní soubor omezit výběrem podle pracoviště popř. lékaře. Pacienti z denního souboru se do kartotéky pacientů nepřevádí každý den automaticky, ale zůstávají v něm, dokud není dán příkaz k převodu. Kartotéka pacientů Jedná se o soubor všech pacientů, kteří byli do programu zadáni a převedeni z denního souboru pacientů do kartotéky pacientů. V této kartotéce jsou všem pacientům evidovány veškeré údaje, které byly do programu zadány. V kartotéce je možné si prohlížet jak průvodní listy, tak nálezy jednotlivých pacientů. Přístup do kartotéky je přes menu volbou: Kartotéka pacientů RDG Opravy v kartotéce Spojování záznamů v kartotéce Kontrola čísel pojištěnců Volba Kartotéka pacientů RDG umožňuje prohlížení záznamů o vyšetřeních. Volba Opravy v kartotéce umožňuje opravovat základní identifikační údaje u pacientů, nikoliv však záznamy o vyšetřeních. Rozhodujícím identifikačním údajem pacienta v kartotéce je jeho rodné číslo. Proto nemohou být v kartotéce 2 pacienti se stejným rodným číslem. Pokud by se objevil případ dvou pacientů se stejným rodným číslem, bylo by nutné jednomu z nich přiřadit číslo pojistky

15 Číselníky V programu WIN RDG se vyskytují dva druhy číselníků. Jedná se o tyto typy číselníků: 1. Číselníky zdravotní pojišťovny. V těchto číselnících obsažené údaje jsou data dodávaná VZP a týkají se MKN, výkonů, materiálů a IVLP. Tyto číselníky je třeba pravidelně aktualizovat. 2. Uživatelské číselníky programu. Tyto číselníky představují seznamy oddělení, pracovišť, vyšetření, předvolené texty, které si vytváří uživatel resp. správce WIN RDG. Tyto číselníky jsou při práci v počítačové síti společné pro všechny uživatele WIN RDG. Pozor: Při vyplňování žádanek je nutné vždy používat jen takové hodnoty položek, které byly již zaneseny do příslušného číselníku. V případě zadání jiné položky nebude tento údaj zapamatován!

16 - 16 -

17 3. ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Program je možné ovládat buď pomocí klávesnice nebo kombinací využití myši a klávesnice. Ovládání programu V horní části okna je menu, tento řádek má následující podobu: Provoz Kartotéka Číselníky Statistika Služby Nápověda V každé položce tohoto menu je jedno písmenko podtržené. Menu je dostupné stiskem klávesy nebo stlačením klávesy a ťuknutím na písmenko, které je v požadované položce podtržené. To znamená, že např. aktivace volby provoz je možné dosáhnout současným stlačením klávesy a písmenka P nebo myší. V tomto vodorovném menu je možno posunovat políčko (dále kurzor) pomocí kurzorových šipek doprava nebo doleva. Pokud se nějaká položka vybere pomocí klávesy rozvine se svislé menu, ve kterém je možno se pohybovat pomocí kurzorových šipek nahoru nebo dolů. Pokud voláte volbu v menu pomocí kombinace klávesy a písmenka, svislé menu se otevírá automaticky. Požadovaná volba svislého menu se potvrdí klávesou nebo stiskem zvýrazněného písmene v požadované volbě. Pokud má zvolená činnost více podvoleb, otevře se další menu. Pokud se potřebujeme dostat v tomto roletovém menu zpět, použijeme klávesu

18 Ovládání dialogových oken Program komunikuje s uživatelem pomocí charakteristických oken. Princip ovládání všech těchto oken je totožný. V dolní části každého okna je nadpis, který dává uživateli základní informaci o tom, ve které části programu se uživatel právě nachází. Při práci v těchto oknech se používají následující tlačítka: + slouží pro přepínání mezi položkami ( např. mezi příjmením a rodným číslem ). v některých oknech slouží pro přidání nového záznamu. v některých oknech slouží pro zrušení záznamu. + X slouží pro rychlý přístup na zvolenou položku. Písmenem X se zde rozumí to písmenko, které je v požadované volbě podtržené. Např. v okně Průvodní list žádanka je možno na položku Oddělení přejít stlačením klávesy + O, protože písmeno O je v položce Oddělení podtrženo. potvrzení volby a vyvolání další činnosti. zruší právě prováděnou činnost bez uložení dat. V některých oknech se objevují tzv. tlačítka. To jsou na monitoru obdélníčky šedé barvy, které umožňují provedení té činnosti, která je v nich napsaná. Tlačítka lze aktivovat stiskem levého tlačítka myši nastavené na této volbě. Při práci v těchto dialogových oknech je důležité sledovat spodní řádek obrazovky, kde se objevuje nápověda, jaké klávesy a pro jakou funkci je možné u dané volby v okně použít. Tento řádek je vždy aktuální k dané položce obrazovky. Program je možné s výhodou ovládat rovněž pomocí myši s využitím běžných konvencí pro práci s myší. Jedná se především o:

19 Stlačení levého tlačítka myši Pozice kurzoru myši Kurzor myši je na požadované volbě menu nebo položce dialogového okna. Kurzor myši je na šedém tlačítku na obrazovce. Kurzor myši je na zvýrazněném obdélníčku v pravé horní části rámečku dialogového okna. Kurzor myši je na některé položce posledního řádku obrazovky. Funkce Aktivuje danou volbu nebo otevře položku. Aktivuje funkci tlačítka. Způsobí zavření okna jako kdyby byla použita klávesa Esc, tedy bez uložení údajů. Způsobí aktivaci volby, jako by byla stlačena příslušná sekvence kláves. Přidržení levého tlačítka myši Pozice kurzoru myši Funkce Kurzor myši je na šipce nahoru Způsobí rolování číselníkem nahoru nebo šipce dolu v pravém horním nebo dolů. nebo pravém dolním rohu některého z číselníků. Kurzor myši je na horním rámečku dialogového okna. Posun myši způsobí přesun dialogového okna. Dvojklik levého tlačítka myši Pozice kurzoru myši Funkce Kurzor myši je na položce číselníku Způsobí výběr položky jako kdyby byl stlačen Enter. Stlačení pravého tlačítka myši Pozice kurzoru myši Funkce Kurzor myši je na položce v číselníku Způsobí označení položky pro výběr - jako by byl stlačen mezerník

20 Tabulka horkých kláves použitých v programu Ins Del Enter F3 F4 Alt + P Alt + D Alt + A Alt + O Alt + R Alt + L Alt + B Alt + G Alt + V Alt + M Alt + X Alt + N Alt + U Alt + K Alt + J Alt + S Alt + T Alt + I Alt + E přidat do seznamu nějakou položku zrušit položku vstoupit do položky zobrazit položku vybrat z číselníku pacient datum archivní číslo oddělení pracoviště lékař laborant diagnóza vyšetření materiály expozice nález uložit ukončit pojišťovna snímky tisk signum texty Při psaní nálezu jsou k dispozici další horké klávesy : Shift + F9 F7 F8 F5 Ctrl + T Ctrl + N Ctrl + D Ctrl + A Ctrl + P Ctrl + K přenos do nálezu blokování nálezu potvrzení nálezu velikost nálezu všechny texty starší nálezy starší vyšetření anamnéza přímý vstup do denního provozu v hlavním okně aplikace přímý vstup do kartotéky v hlavním okně aplikace

21 4. POPIS FUNKCÍ PROGRAMU WIN RDG Po spuštění programu se objeví hlavní okno aplikace. V části okna je umístěno základní menu: Volba Provoz v hlavním menu ( Alt + P) Volba Provoz nabízí v menu možnosti, jak pracovat se vstupními daty pacienta : Všechny poukazy... ( Ctrl + P ) Poukazy na jednotlivá pracoviště, jako např. : Ultrazvuk... Mammografie... Rentgen... Export z denního provozu Import do denního provozu (Přihlášení uživatele) a ukončení práce v programu : Konec (Alt + F4)

22 Volba Všechny poukazy... (V) Po aktivaci této volby je umožněno přidávat další pacienty do denního souboru a vyplňovat jim údaje do průvodního listu žádanky. Objeví se okno se záhlavím Denní provoz seznam žádanek a v něm je seznam pacientů, kteří jsou v denním souboru. Jsou zde zobrazeny následující údaje: a dále pomocí písmenkového kódu stav rozpracovanosti pacienta přičemž význam písmenek je následující: Ve sloupci pod písmenem N N - pacientovi byl již editován nález Ve sloupci pod písmenem P P - pacientův nález byl již potvrzen jako hotový (potvrzení je možné při psaní nálezu)

23 K - pacientova žádanka byla ukončena volbou Ukončit (označení K má vyšší prioritu než P takže pokud je potvrzený pacient následně označen jako ukončený, program už na potvrzení nebere zřetel) Ve sloupci pod písmenem T T - pacientův nález byl již vytisknut Ve sloupci pod písmenem O - - tato žádanka má být odeslána O - pacientův nález byl odeslán po síti Ve sloupci pod písmenem B B - pacient je blokován proti převodu z denního souboru do databáze Ve sloupci pod písmenem S S jsou k dispozici snímky U každého pacienta lze v denním souboru zobrazit přehled starších vyšetření, která má tento pacient uložená v kartotéce. Volání tohoto přehledu se docílí stlačení sekvence kláves + D. Pokud pacient dosud záznam v kartotéce nemá, objeví se hlášení Pacient dosud není v databázi. Pokud pacient již nějaký záznam v databázi má, objeví se okno Přehled provedených vyšetření, kde je zobrazené datum vyšetření, archivní číslo, pracoviště a druh provedeného vyšetření. Podrobnější údaje ke zvolenému vyšetření se objeví po kliknutí na okno. Tam jsou vidět uložené údaje, které se týkají daného vyšetření a je možné si prohlížet i textový nález z daného vyšetření. Pohled na tyto údaje je přes filtr s parametry nastavenými ve Služby Nastavení konfigurace - Denní provoz. V denním souboru je možné si pacienty seřadit podle jedné z následujících možností: podle pořadí, v jakém byli do seznamu zavedeni podle rodných čísel (od nejstarších po nejmladší) podle abecedy Ve sloupci datum je zobrazeno datum vyšetření pacienta. Nastavení kritéria pro setřídění je možné nastavit přímo v okně Průvodní listy žádanky kliknutím na rodné číslo nebo jméno a příjmení nebo v menu Služby Nastavení konfigurace - Denní provoz. Podrobný popis nastavení denního souboru je uveden v kapitole Nastavení konfigurace. Do denního souboru je také možné vybrat

24 jen určitou podmnožinu pacientů.výběr je možné omezit kódem pracoviště a kódem lékaře. Pokud se použije kombinace obou kritérií, vybere se do denního souboru, ta množina pacientů, která přesně splňuje obě zadané podmínky. Pokud se zadá pouze jedna podmínka, vyberou se do denního souboru i pacienti, u kterých zatím lékař nebo pracoviště není zadané. V pravé horní části okna jsou zobrazeny počty pacientů v denním provozu. Celkem - celkový počet pacientů v denním souboru. Vybráno - počet pacientů aktuálně vybraných do denního souboru podle zvoleného filtru. Ve spodní části okna jsou tlačítka s následujícím významem: uzavře práci v Denním provozu. umožňuje vložení průvodního listu nového pacienta. Po stlačení klávesy Insert se otevře okno identifikační údaje pacienta, kam se zadá nový pacient podle určitých kritérií a vyplní se mu zároveň žádanka. - otevře průvodní list pacienta v denním souboru, na kterém je nastaven zvýrazněný řádek a je umožněna oprava údajů v průvodním listu. Volba se aktivuje stlačením klávesy Enter. - po odsouhlasení vymaže záznam pacienta v denním souboru, na kterém je nastaven zvýrazněný řádek. Ukáže se tabulka potvrzení a volbou ano se řádek smaže. duplikuje záznam pacienta z denního provozu, na kterém je kurzor. Otevře mu nový průvodní list, kam se přenesou základní identifikační údaje pacienta. slouží k hromadnému tisku žádanek nebo tisku jednotlivého pacienta podle předvolby. Viz. obrázek. slouží k odeslání nálezu lékaři, který žádal vyšetření. slouží k převodu ukončených nebo potvrzených žádanek do kartotéky Kliknutím na tuto položku se otevře následující okno :

25 V pravém dolním rohu se nachází funkce. Tato funkce převádí již ukončené nebo potvrzené žádanky do kartotéky. Současně jsou vytvářeny podklady tzv. statistické soubory, které mohou být následně použity pro ekonomickou statistiku a vyúčtování zdravotní péče. Převod do kartotéky by měl být pravidelnou denní činností obsluhy programu. Je nutný pro udržení přehlednosti denního souboru. Po aktivaci této volby se objeví nabídka s těmito možnostmi : A Vytisknuté nálezy přenesou se ti pacienti, kteří mají vytisknutý nález, a kteří splňují další nastavené podmínky pro převod do kartotéky. B Jednotlivě odsouhlasit převedou se pacienti, kteří splňují nastavené podmínky pro individuální převod. U každého pacienta se program individuálně dotazuje, zda má být pacient převeden a teprve po odsouhlasení proběhne převod do kartotéky. C Podle předvolby převedou se pacienti, kteří splňují nastavené podmínky pro převod podle předvolby. Dříve než přistoupíte k vlastnímu převodu pacientů, je třeba si nastavit parametry převodu aktivací poslední volby v menu Služby-Nastavení konfigurace-archivace. Toto nastavení se neprovádí pokaždé při převodu pacientů, ale pouze na začátku práce s programem a jeho hodnoty se uloží do konfiguračního souboru. Na závěr převodu je vypsáno hlášení o výsledcích převodu

26 Vyplnění okna Identifikační údaje pacienta Rodné číslo - zadává se jako řada deseti nebo devíti číslic bez mezer a bez lomítka. Lomítko se doplní samo automaticky. Rodné číslo je kontrolováno na správnost zápisu. Jestliže v něm program najde chybu, ohlásí to a požaduje opravu. Pokud správné číslo není známo, zadá se část rodného čísla reprezentující rok, měsíc a den, a potom se napíše písmeno g. V tom případě si program zbytek rodného čísla vygeneruje sám podle metodiky pojišťovny. V části za lomítkem se objeví čtyř písmenný kód. Pokud již pacient se zadaným rodným číslem je v denním souboru nebo v databázi, program nabídne převzetí jeho osobních údajů. Ukáže se následující tabulka: Pokud zadáme ano, nabídnou se nám již někdy provedená vyšetření. Pokud zadáváme adresu, stačí kliknout na 3 tečky za PSČ nebo obcí a vybrat požadovaný údaj, druhý údaj se nám přiřadí automaticky

27 Rovněž je umožněn výběr pacientů z databáze pomocí volby F4 nebo kliknutím myši na tečky za oknem. Po této volbě se otevře okno Kartotéka pacientů. Pokud je již část rodného čísla zadaná, program se automaticky nastaví na odpovídajícího pacienta. V kartotéce je možné vyhledávat pacienty také podle příjmení. Přepínání se uskuteční pomocí klávesy F8 nebo Shift + Tab. Vyhledání pacienta v kartotéce podle rodného čísla: 1. Klávesou F8 nebo Shift + Tab se přepnout na vyhledávání podle rodného čísla. Aktuální nastavení se pozná podle toho, že nad výběrovým řádkem v levém horním rohu je napsáno "Rodné číslo:" a ve výběrovém řádku je napsané rodné číslo aktuálního pacienta. 2. Stlačit klávesu Delete, která smaže rodné číslo ve výběrovém řádku. 3. Na numerické klávesnici napsat rodné číslo požadovaného pacienta a program vyhledá jeho záznam v kartotéce, pokud takový pacient v databázi je. Vyhledání pacienta v kartotéce podle příjmení:

28 1. Klávesou F8 nebo Shift + Tab se přepnout na vyhledávání podle příjmení. Aktuální nastavení se pozná podle toho, že nad výběrovým řádkem v levém horním rohu je napsáno "Příjmení:" a ve výběrovém řádku je napsané příjmení aktuálního pacienta. Důležité : nutno psát písmeny, kterými je pacient v kartotéce zadán. To znamená, že musíme začít velkým písmenem nebo velkými písmeny. 2. Stlačit klávesu Delete, která smaže příjmení ve výběrovém řádku. 3. Na klávesnici napsat příjmení požadovaného pacienta a program vyhledá jeho záznam v kartotéce, pokud takový pacient v kartotéce je. Program rozlišuje malá a velká písmena a českou diakritiku. Pokud chceme data vybraného pacienta z kartotéky přenést do průvodního listu, použijeme klávesu Enter a údaje z kartotéky se přenesou do okna Identifikační údaje pacienta. Jméno pacienta - zadává se ve tvaru Příjmení Mezera Jméno. Příklad: Novák Josef. První písmeno u jména i příjmení se automaticky generuje na velké bez nutnosti mačkat klávesu Shift. I z této položky je umožněn přímý přístup do databáze pacientů kliknutím myši na tři tečky za oknem nebo pomocí klávesy F4. Pokud je zadaná jen část příjmení, program se v databázi nastaví na nejbližšího odpovídajícího pacienta: Výběr z databáze je analogický jako je to popisované v případě přístupu do databáze přes rodné číslo. Titul zadávejte až za jméno (z důvodu snazších výběrů). Ulice - vyplní se jméno ulice. Vyplnění tohoto údaje není povinné a je možné ho přeskočit. Místo - vepíše se místo trvalého bydliště pacienta. V konfiguraci programu je možno předdefinovat název města, které se bude objevovat implicitně. Nastavení implicitní hodnoty je možné v menu Služby - Nastavení konfigurace - Implicitní parametry v položce Město. Pokud je třeba Místo změnit, nejprve je nutno klávesou Delete vymazat to, které je zadané, a potom napsat nové. PSČ - zadává se jako pět číslic s mezerou. Směrovací číslo lze podobně jako místo předdefinovat v konfiguraci programu v menu Služby - Nastavení konfigurace implicitní parametry v položce PSČ

29 Poznámka - možno vložit stručný text, který bude zachován i při dalším volání pacienta z databáze. Vyplnění tohoto údaje není povinné a je možné ho přeskočit. Pojišťovna - zadává se zdravotní pojišťovna, u které je pacient pojištěn. Implicitně se zadává pojišťovna nastavená ve menu Služby - Nastavení konfigurace - implicitní parametry. Pro zadání pojišťovny je možno použít výběru ze seznamu pojišťoven. Ty se vyvolají pomocí kláves F4 nebo kliknutím na tři tečky za oknem. Příslušnou pojišťovnu je možno zadat také přímo vepsáním příslušného kódu, pod kterým je pojišťovna zavedena v globálním číselníku programu. Pokud je kód správný, objeví se za ním název pojišťovny. V případě nesprávně zapsaného kódu se název neobjeví a pojišťovnu je třeba zadat správně. Číslo pojistky - je možné využít pro zadání kódu desetimístné identifikace podle metodiky VZP. Jinak se nezadává. Pokud je toto číslo korektně zadáno, bude se objevovat ve výstupu pro ZP místo rodného čísla (nutné např. u generovaných rodných čísel). Archivní číslo - v tomto okně se objevuje archivní číslo pacienta, pokud mu bylo již dříve přiděleno a pacient byl vybírán z databáze. Tento údaj se pouze zobrazuje a není možné ho měnit. Po vyplnění formuláře Identifikační údaje pacienta potvrdíme správnost klávesou Enter nebo kliknutím myší na a objeví se na obrazovce okno Průvodní list žádanka

30 Vyplnění okna Průvodní list (žádanka) Objeví se okno se všemi následujícími údaji : Pacient - pomocí klávesy Alt + P nebo kliknutím myši na pole pacient se otevře okno Pacient se základními identifikačními údaji pacienta. Jeho popis je uveden výše. Datum vyšetření zadává se datum vyšetření. Implicitně se objevuje systémové datum počítače. Pokud se zadávají pacienti zpětně z předchozího dne, je možné si nastavit, aby se zadávalo jiné datum, než dnešní (systémové). Může se to provést ručním přepsáním nebo otevřeme kalendář za oknem a změníme datum. Archivní číslo položka slouží pro zapsání archivního čísla pacienta. Archivní číslo má obecně tvar : XXXXX/YY kde: XXXXX je pořadové číslo YY je rok Pokud byl pacient přebírán z databáze a měl v tomto roce již archivní číslo přidělené, objeví se mu tam toto archivní číslo. Pokud se jedná o nového pacienta, program mu buď automaticky přiřadí nové číslo v případě, že je zapnuté automatické generování archivních čísel nebo je možné pacientovi číslo napsat z klávesnice

31 Oddělení - zadává se oddělení, odkud přišel pacient na vyšetření. Oddělení je možné zadat pomocí výběru z číselníku F4 nebo přímo zapsáním kódu oddělení nebo kliknutím myši na tečky. Je-li kód správný, objeví se název oddělení. Při výběru oddělení můžeme změnit řazení kódu a názvu oddělení klávesou F8. V případě, že jsme zvyklí zadávat oddělení tak, že vepíšeme IČO lékaře, postupujeme tímto způsobem : Ve službách nastavení prostředí číselníky zaškrtneme volbu přímé vkládání IČZ a ODB žadatele. Potom místo položky pro vkládání oddělení jsou k dispozici položky pro vložení IČZ a ODB žadatele. Z vložených údajů je automaticky vytvářen číselník oddělení. Do názvu oddělení je vkládána kombinace IČZ-ODB. Lékař zadává se jméno lékaře, který provede vyšetření. Postup zadání lékaře je analogický jako při zadávání oddělení. Laborant zadává se jméno laboranta, který provede vyšetření. Postup zadání je analogický jako při zadávání oddělení. Pracoviště - zadává se pracoviště v rámci RDG oddělení, na kterém bude pacient vyšetřován. Postup zadání pracoviště je analogický jako při zadávání oddělení. Diagnóza - zadává se diagnóza podle číselníku MKN. Diagnózu je možné zadat dvěma způsoby: 1. Přímým zapsáním diagnózy Při nastavení na položku diagnóza je možné přímo napsat diagnózu. To způsobí otevření okna číselníku VZP a vyhledání zapsané diagnózy. Stlačením Enteru se diagnóza přenese do položky diagnóza. 2. Výběrem z číselníku MKN Klávesou Insert nebo F4 se otevře číselník MKN. V tomto číselníku můžeme změnit řazení klávesou F8. Kód, název vyšetření, počet opakování vyšetření zadává se z číselníku, který si uživatel sám vytváří, možno napsat přímo kód nebo otevřeme číselník přes F4. Kód, název materiálu v číselníku materiálů je nastaven ke každému vyšetření kód, název materiálu a množství. V průvodním listu žádance po vytvoření kódu a názvu vyšetření automaticky naskočí kód a název materiálu. V případě špatného zadání kódu u vyšetření nás program upozorní pípnutím. Je možné ho i ručně změnit pomocí klávesy F4, vybereme potřebný materiál a potvrdíme klávesou Enter

32 Pokud zadáme některou položku špatně, ozve se nám zvuková signalizace a musíme položku opravit, program nám neumožní další práci. V případě, že máme v konfiguraci zaškrtnutou položku expozice, vypadá okno Průvodní list žádanka následovně : Můžeme překlapávat mezi položkou materiály (Alt +M) nebo expozice ( Alt + X ). Nové hodnoty přidáváme pomocí klávesy Ins. Hodnoty vepisujeme do okna Expozice. Detailně doplněno o novou položku filtr. Ve spodní části okna je umožněno psát nálezy. Píšeme buď přímo a nebo po stisknutí pravého tlačítka myši nebo klávesy F9 se objeví následující tabulka, z níž si vybereme potřebnou možnost. Další funkce - tlačítka: - uloží zadané údaje průvodního listu. - uloží údaje v žádance a pacienta v denním souboru označí písmenem K. Toto označení může sloužit jako kritérium převodu z denního souboru do kartotéky. Tuto možnost lze s výhodou použít tam, kde se zadá pouze průvodní list a nepíše se nález. Klávesa Esc nebo tlačítko umožní opuštění průvodního listu bez uložení údajů

33 Otevřením okna dostaneme přehled podkladů pro vyúčtování. Tisk faktury za hotové Může nastat případ, že si pacient určité vyšetření bude platit sám i přesto, že je pojištěn u některé z pojišťoven. Otevřením okna Pojišťovna zadáme do kolonky účtovat, např. samoplátce. Potom klikneme na tlačítko Tisknout, dále na záložku Faktura a vybere mi si z předloh pro tisk faktury

34 umožňuje tisk nálezu pro jednotlivého pacienta. - vytiskne signum ve tvaru nastaveném v konfiguraci, přímo ve volbě signum. - umožňuje odeslání nálezu v požadovaném a předem zvoleném tvaru na oddělení, ze kterého byl pacient odeslán k vyšetření. Je možné také odeslat nález na jiné oddělení, než ze kterého byl pacient poslán na vyšetření. Kliknutím na tlačítko je zobrazeno okno s připojenou obrazovou informací. V pravém dolním rohu je malá tabulka, kde se nám zobrazuje,které kroky již byly v žádance provedeny. Např. : K - pacientova žádanka byla ukončena. T - žádanka byla vytisknuta. N - byl napsán nález. O - žádanka byla odeslána. S - k žádance byly přiřazeny snímky. Pro rychlejší přecházení mezi žádankami používáme klávesy PgDn apgup

35 Kliknutím na tlačítko nebo použitím kláves Alt + S je zobrazeno okno s připojenou obrazovou informací. Kliknutím na určitý obrázek si ho můžeme zvětšit. Popis modulu obrazové informace je popsán v samostatné příručce. U uživatelů, kteří nemají licenci na zpracování obrazové informace je tlačítko snímky nepřístupné

36 Při práci v denním provozu může někdy nastat situace, že se potřebujeme některému pacientovi podívat na dřívější vyšetření. Abychom nemuseli otevírat celou složku tohoto pacienta, stačí ho jen vybrat a použít klávesu Ctrl + D a zjistíme zda již byl u nás vyšetřován a kdy naposledy, viz. následující obrázek :

37 Volba Jednotlivá pracoviště... Pracuje se stejně jako v předcházející kapitole Všechny poukazy. Výchozím pracovištěm je pracoviště zvolené v menu. Volba Přihlášení uživatele Tato volba se objeví jen v případě, že máme nastavena přihlašovací práva. Export z denního provozu Umožňuje uložit všechny žádanky z denního provozu na disketu. Import do denního provozu Umožňuje přidat do denního provozu žádanky pořízené předchozí volbou. Tyto dvě funkce slouží k synchronizaci dat z odloučeného pracoviště na hlavní pracoviště. Nezbytně nutnou podmínkou pro tento způsob práce je udržování jednotných číselníků na obou pracovištích. Nestačí pouze vkládat položky do stejných číselníků, ale číselník musí být udržován na jednom počítači a na druhý je nutno přenášet celý adresář ( GLO ). Export se provádí před procesem archivace. Při importu na hlavním pracoviště se žádanky z odloučeného pracoviště objeví v denním provozu. Zde se také provede archivace. Statistika a vyúčtování se provádí jenom na hlavním pracovišti. Volba Konec Alt + F4 Ukončení práce s programem

38 Volba Kartotéka v hlavním menu Tato funkce slouží k rychlému vyhledávání údajů o pacientech uložených v kartotéce, opravování základních identifikačních údajů pacienta a prohlížení veškerých záznamů vložených při předchozích vyšetřeních. Volba má další čtyři podvolby: Kartotéka RDG...( Ctrl + K ) Opravy v kartotéce Hledání v kartotéce vyšetření Skartace archivních čísel Spojování záznamů v kartotéce Kontrola čísel pojištěnců Kartotéka RDG Umožňuje prohlížení starších záznamů u pacientů v kartotéce. Po její aktivaci se objeví okno Kartotéky pacientů. V jeho levé části je kartotéka pacientů, v pravé části je rámeček, kde se objevují základní údaje o zvoleném pacientovi. Vyhledávání pacienta je umožněno podle příjmení nebo podle rodného čísla. Přepínání mezi těmito dvěma způsoby výběru je umožněno klávesou F8 nebo klávesami Shift + Tab nebo přepínáním myši kliknutím buď na rodné číslo nebo příjmení. Nad tímto zvýrazněným řádkem je nadpis buď příjmení nebo rodné číslo. To signalizuje právě aktivní způsob výběru. Vyhledání pacienta v kartotéce je možné zapisováním rodného čísla nebo příjmení hledaného pacienta. Zapsaná část se objevuje ve zvýrazněném řádku. Program okamžitě začne vybírat podle zadaných znaků. Jestliže je v zadaném řetězci znaků chyba, je možné je odmazávat klávesou BackSpace (šipka vlevo nad Enterem). Jestliže ve zvýrazněném výběrovém okénku je již nějaký text nebo číslo, je potřeba ho před zahájením nového výběru

39 vymazat klávesou Delete. Pokud napíšeme neexistující r.č. jsme upozorněni zvukovým signálem. Při zadávání jména je třeba si uvědomit, že program rozlišuje malá a velká písmena, přičemž malé a je v abecedě až za velkým A. Pokud hledáme pacienta se jménem, které v kartotéce není, program nás na to upozorní pípnutím. - po kliknutí na toto okno se nám zobrazí identifikační údaje pacienta. Pokud nalezneme hledaného pacienta, potvrdíme jeho výběr klávesou Enter a nebo klikneme na okno. Objeví se okno Přehled provedených vyšetření, kde je seznam vyšetření, která jsou u tohoto pacienta zaznamenána v databázi. Vyšetření jsou rozlišena podle datumu vyšetření a pracoviště, na kterém byl pacient vyšetřován. Výběr vyšetření je možný pomocí kurzorových šipek a potvrzení klávesou Enter. Poté se objeví okno Průvodní list-žádanka s údaji, které se týkají vybraného vyšetření. Jednotlivé položky v tomto okně jsou analogické jako při práci s průvodním listem nebo nálezem v menu Provoz. Navíc je zde tlačítko Statistika, kterým je možné přímo zobrazit statistický záznam odpovídající tomuto vyšetření. Statistický záznam obsahuje ekonomické údaje podle kterých bylo provedeno vyúčtování tohoto vyšetření

40 Opravy Volba umožňuje opravu základních identifikačních údajů u zvoleného pacienta. Pozor : Tímto způsobem není možné opravovat lékařské záznamy o vyšetření!!! Tlačítkem Statistika je zobrazen statistický záznam odpovídající vybrané žádance, ve statistickém záznamu je možné provádět opravy. Hledání v kartotéce vyšetření Volba umožňuje hledání v kartotéce vyšetření podle různých lékařských kritérií. Hledá se ve skutečných záznamech vyšetření. Prvním výběrovým kritériem je datum vyšetření. Dalším omezujícím kritériem je oddělení, pracoviště a lékař

41 Pokud máte modul obrazové informace je možné zaškrtnout, že je k vyšetření připojen obraz. Dalším výběrovým kritériem je pojišťovna - pacienta, u které je pacient v současné době a účtováno znamená pojišťovnu, které bylo vyšetření účtováno. Dalším výběrovým hlediskem může být diagnóza nebo název vyšetření. Program vybere ty žádanky, na nichž se vyskytuje alespoň jedna diagnóza nebo alespoň jedno vyšetření ze zvoleného seznamu. Nález možno vyhledávat i podle části textu nálezu, klíčovým slovem může být např. karcinom a program vybere všechny žádanky, ve kterém se toto slovo vyskytuje. Postupně prochází celou kartotéku. Pokud zaškrtneme, že se nemají rozlišovat velká/malá písmena, nebude brán zřetel na to, jakým písmem byl např. karcinom napsán. Totéž platí, i pokud zaškrtneme nerozlišovat chybějící diakritiku. Po naší volbě výběrových hledisek spustíme volbu vyhledat záznamy a naběhne proužek s průběhem hledání. Hledání můžeme kdykoliv přerušit. Objeví se nalezené záznamy. Jednotlivé žádanky si můžeme prohlédnout stiskem na volbu Žádanka..., údaje o pacientovi stiskem na tlačítko Pacient

42 Skartace archivních čísel Prochází kartotéku pacientů a u každého pacienta vyhledá jeho poslední vyšetření. Pokud je datum tohoto vyšetření starší nebo rovno požadovanému datu, je tento pacient zařazen do seznamu. Na konci hledání je seznam nalezených pacientů zobrazen. Vybrané pacienty je možné prohlížet pomocí tlačítek Pacient.., Vyšetření..., Žádanka... Vybraný seznam pacientů je možné tisknout. Volba Skartovat... projde všechny vybrané pacienty a v kartotéce pacientů zapíše místo archivního čísla text skartováno. Skartování se týká pouze kartotéky pacientů, nikoliv kartotéky vyšetření. Na jednotlivých žádankách zůstává takové archivní číslo jaké bylo v době vyšetření

43 Spojování záznamů v kartotéce Tato funkce slouží ke spojování záznamů. Máme-li pacienta pořízeného jednou se správným rodným číslem a jednou nebo i vícekrát se špatným rodným číslem použijeme tuto funkci následovně : Vybereme ponejprv pacienta se správným rodným číslem, ke kterému budeme přiřazovat špatné údaje. Klikneme na klávesu a opět vybereme pacienta, který se má k tomuto přiřadit. Nakonec musíme záznam. V záhlaví okna je pacient se správným rodným číslem a v tabulce jsou všechny přiřazované údaje seřazené podle datumu. Lze využít i vedlejší efekt této funkce, kterým je seřazení záznamů podle datumu vyšetření. Například, jsou-li záznamy o vyšetření pořizovány zpětně, jsou v kartotéce řazeny podle data archivace. Pořadí archivování záznamů nemusí odpovídat pořadí vyšetření a záznamy jsou v kartotéce přeházeny. Tato funkce provede seřazení podle datumu vyšetření. Vybere se pacient a provede se jen volba

44 Kontrola čísel pojištěnce Vzhledem k častým požadavkům smluvních zdravotnických zařízení (SZZ) na kontrolu, zda pojištěnec je v registru VZP veden jako pojištěnec VZP, či jiné zdravotní pojišťovny, bylo navrženo následující řešení. SZZ předá na OP VZP seznam čísel pojištěnců. OP VZP k těmto číslům pojištěnce, po pověření v centrálním registru, připojí průběh pojištění u jednotlivých zdravotních pojišťoven a předá tato data jako soubor na SZZ ve dvou krocích takto : 1. SZZ předá VZP textový soubor se jménem : XXXXXXXX.IYY kde XXXXXXXX je IČZ zdravotnického zařízení YY je pořadové číslo souboru ( diskety ) v rámci období I v extentu značí vstup do VZP Atributy věty: Název CP Typ C Délka 10 Začátek 0 Celkem délka věty 10 Popis Číslo pojištěnce, konce vět označují znaky CR/LF. 2. VZP vrátí SZZ vygenerovaný textový soubor se jménem : XXXXXXXX.OYY kde XXXXXXXX je IČZ zdravotnického zařízení YY je pořadové číslo vstupního souboru ( diskety ) v rámci období O v extentu značí výstup z VZP. Atributy věty: Název CP PRC Typ C C Délka 10 1 Začátek 0 10 Popis Číslo pojištěnce Příznak rodného čísla, slouží k určení duplicity RČ

45 CISPOJ DATOD C D unicita 2 a výše - duplicita Číslo zdrav.poj., u které je pojištěnec registrován. Datum, od kdy byl u pojišťovny. (Formát datumu DD-MMM-RRRR je zřejmý z následujícího příkladu.) DATDO Délka D věty 11 celkem Datum, do kdy byl u pojišťovny. Ke každému CP je vrácena 1 nebo více vět, dle průběhu pojištění. U neznámých CP je CISPOJ na dohodnuté konvenci (CISPOJ=999). Konce vět označují znaky CR/LF. Příklad struktury souboru : JAN SEP JAN JAN JAN FEB MAR JAN-2000 Provedení kontroly provede OP VZP po dohodě se SZZ. Pokud chceme provést kontrolu čísel pojištěnců, zadáme vytvořit kontrolní soubor a napíšeme název toho souboru. Vložíme disketu a soubor na ní nahrajeme. S disketou nyní zajdeme na VZP a tam nám soubor překontrolují, popřípadě opraví, tzn. rodná čísla pojištěnců a pojišťovnu, u které je pacient pojištěn (pokud nám nahlásil špatné číslo). Po opravení diskety v pojišťovně zadáme provést kontrolu a vše se nám opraví dle pojišťovny

46 Volba Číselníky v hlavním menu Tato volba umožňuje tvorbu a prohlížení uživatelských číselníků. Rovněž je možné prohlížení číselníků pojišťovny a jejich aktualizaci. Volba má tyto podvolby: Uživatelské číselníky Číselník žádajících oddělení Číselníky pojišťovny Číselník PSČ Aktualizace číselníků pojišťovny Aktualizace číselníků PSČ Kontrola uživatelských číselníků Uživatelské číselníky Vytvářejí se pro každého uživatele individuálně. Po aktivaci této volby se objeví následující menu: Materiály Pojišťovny Texty Oddělení Pracoviště Lékaři Laboranti Vyšetření - seznam materiálu, používaného při vyšetřeních - seznam smluvních zdravotních pojišťoven - seznam pomocných textů a připravených závěrů vyšetření - seznam oddělení, odkud přicházejí pacienti - seznam pracovišť v rámci RDG oddělení - seznam lékařů RDG oddělení - seznam laborantů RDG oddělení - seznam prováděných vyšetření Naplnění uživatelských číselníků Uživatelské číselníky se naplňují v menu Číselníky. Jejich naplnění je nutné proto, aby bylo možné zadávat jednotlivé údaje k pacientům. Ve spodní části okna jsou tlačítka s následujícím významem : ukončí práci v číselnících. umožňuje vložení nových údajů. opravujeme údaje v číselníku

47 definitivně zrušíme položku. Varování : Po založení dat do číselníku není vhodné tyto údaje mazat, neboť se nám po vymazání nenávratně ztratí. Funkci vymazat používáme jen tehdy pokud jsme si jisti, že určitý číselník nebyl nikdy ještě použit a pracovat s ním nebudeme. možnost vytisknout si určitý číselník. V horní části okna si vybereme, s kterým číselníkem budeme pracovat. V záhlaví sloupců je : písmeno z kde si můžeme doplnit zda určitá položka již byla v číselníku zrušena. Pokud bychom tuto položku při práci použili, tak se nás program zeptá, zda tuto položku chceme opravdu použít, neboť je již zrušená. kód název číselníku Vyplňují se následující číselníky : Číselník Materiály Zadává se seznam materiálů, jejichž spotřebu chceme sledovat. Je možné zadávat i ZÚM z číselníku hromadně vyráběných léčebných přípravků nebo zadávat individuálně vyráběné léčebné přípravky. V tom případě je ZÚM přímo přenášen do dávek pro zdravotní pojišťovny. Zadává se : Kód jako pětiznaková zkratka a slouží pro rychlý výběr konkrétního materiálu. Název zadá se název materiálu. Může obsahovat 15 znaků. Zruš zadává se při rušení určitého druhu materiál, napíšeme písmenko z

48 ZÚM zadává se indikace je-li materiál ZÚM. Jestliže ano, vloží se znak hvězdička (*). Jestliže materiál není ZÚM, nevyplňuje se. Skupina vyplňuje se jen u ZÚM. Pro léky se používá číslice 1, pro IVLP číslice 2. Kód poj. vyplňuje se jen v případě, že materiál je ZÚM. Je umožněno pracovat s hromadně vyráběnými léčebnými prostředky ( dále léky ) nebo individuálně vyráběnými léčebnými přípravky ( dále IVLP ). Je nejvýhodnější použít výběru z číselníku VZP. Pokud je vyplněna skupina 1, můžeme použít klávesu F4 nebo klikneme myší na tečky, objeví se nám následující tabulka a z ní vybereme požadovanou položku. Cena/jedn. po zadání ZÚM výběrem z číselníku se objeví automaticky. Pokud se cena neobjeví, pojišťovna cenu neudává a je nutno doplnit nákupní cenu za jednotku materiálu. Jako jednotku materiálu pojišťovna zpravidla používá jedno balení. Používá se například následující formát: nebo Množství nastavuje se nejčastěji používané množství materiálu, které připadne na jednoho pacienta. U filmů je to zpravidla 1. U ZÚM, kde jednotkou množství je jedno balení, je třeba pozor dát na skutečnost, že jestliže jedno balení kontrastní látky obsahuje např. 5 ampulí a pacient dostal jednu ampuli, je spotřebované množství vzhledem k celku jedna pětina, tj Pro zapsání množství je možné použít šest znaků. Používá se například následující formát: 4.00 nebo 700. Plocha je možno zadat plochu u filmových materiálů. Poznámka je možno napsat stručnou poznámku k danému materiálu. Pro zachování údajů je nutno ukončit zadávání nových údajů volbou

49 Číselník Pojišťovny Slouží k nadefinování seznamu zdravotních pojišťoven, se kterými má zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu. Zadávají se tyto údaje: Kód s výhodou je možné zadat číselný kód pojišťovny a později ho používat pro rychlé zadávání pojišťovny u pacienta (111 pro VZP, 201 pro Vojenskou apod. ). Jinak pro tuto složku platí stejná pravidla jako ve všech předchozích číselnících. Název zadává se název zdravotní pojišťovny. Maximálně je možné použít 19 znaků. IČOz zadává se IČO Vašeho zdravotnického zařízení, které Vám přidělila daná pojišťovna pro styk s ní. Jedná se o tzv. IČZ. Jde o osmimístný číselný údaj, který bude uváděn v hlavičce každé dávky pro danou pojišťovnu. Číslo zadává se číslo pobočky pojišťovny. Čtyřmístný číselný údaj. Ulice, Město, PSČ je možno zadat adresu pojišťovny. Kč/bod zadává se cena jednoho bodu pro tuto zdravotní pojišťovnu. Při ceně např. 45 hal se údaj zadá ve tvaru 0.45 Způsob výstupu zadává se 0, položka nemá momentálně žádný význam. Zruš - můžeme zadat při rušení této pojišťovny, napíšeme písmenko z. Zadané údaje je nutno uložit volbou

50 Číselník Texty Slouží k vytvoření bloků textů. Měl by sloužit pro vložení pomocných textů, které budou k dispozici při psaní nálezu buď k přečtení nebo přímo k zabudování do nálezu. Mohou zde být vloženy připravené Závěry vyšetření, popisujících nejčastěji se vyskytující nálezy. Tyto texty se při tvorbě nálezu přímo přenášejí do nálezu, ve kterém je možné přenesený text doopravit na výsledky konkrétního vyšetření. Číselník Oddělení Do tohoto číselníku je třeba vložit seznam oddělení, odkud přicházejí pacienti na vyšetření. Přidání oddělení se aktivuje klávesou F4, zrušit oddělení v seznamu je možno klávesou Delete. Chceme-li vložit nové oddělení, je možné zadat následující údaje: Kód kód se může skládat z 5-ti znaků a slouží pro rychlý výběr konkrétního oddělení. Například pro neurologii je možno zadat kód NEU. Stejný kód nesmí být přiřazen dvěma různým oddělením. Program automaticky kontroluje případnou duplicitu a nepovolí vložení dvou oddělení se stejným kódem. V kódu nelze předpokládat rozlišení malých a velkých písmen, protože program si vždy po uložení kód převede na velká písmena. Obdobná pravidla platí i pro ostatní číselníky WIN RDG, které jsou popisovány dále a filosofie práce s položkou KÓD je vždy stejná. Název jedná se o zkrácený název oddělení, pod kterým se toto oddělení bude objevovat v seznamu oddělení a bude možné podle něj oddělení vyhledávat. Položka může obsahovat 12 znaků

51 Zruš možno zrušit pokud již toto oddělení nebudeme používat, zapíšeme písmenko z. Doplněk názvu zadává se celý název oddělení. Položka může obsahovat 20 znaků. IČZ žadatele tato položka se vyplňuje jen u těch oddělení, které nejsou součástí Vašeho zdravotnického zařízení (praktičtí lékaři apod.). Vepíše se osmimístné IČZ, které bylo tomuto oddělení ( lékaři ) přiděleno VZP. Toto číslo se potom objevuje ve vyúčtování v dokladech pro zdravotní pojišťovny pokud je oddělení označeno jako cizí ( viz. další položka ). / Dle těchto čísel je též prováděn výběr jako dle kódů./ Odbornost odbornost žádajícího oddělení Variabilní symbol není třeba vyplňovat. Ulice je možné zadat ulici, kde dané oddělení sídlí. PSČ + Město je možné zadat PSČ a místo oddělení. Telefon zde je možné zadat telefonní číslo. N/C zadává se, je-li oddělení součástí Vašeho zdrav.zařízení nebo ne. Zadá se buď N (-naše) nebo C (-cizí). Pokud bude oddělení označeno jako cizí budou pacienti, u nichž bude zadané toto oddělení zařazeni do dávky s doklady s typem věty E ( poukaz na ošetření a vyšetření ). Pokud není položka vyplněná, implicitní hodnota je C. A/H zadává se, je-li oddělení ambulantní nebo lůžkové. Zadání pro ambulanci je A, pro lůžkové oddělení H. Tato položka slouží pro statistické výběry, případně jako filtr pro tisk knihy pacientů. Další údaje slouží pro odesílání nálezu : Formát - zde se nastaví formát a způsob odesílání nálezu. Jsou k dispozici tyto formáty: T prostý text L Medea I A Amicus, někdy též nazývaný Medea II v kódování Windows 1250 M datový standart ministerstva zdravotnictví B Amicus v kódování Latin 2 (CP 850) N Datový standard Ministerstva zdravotnictví verze3, typ bloku VR O Datový standard Ministerstva zdravotnictví verze3, typ bloku Z

52 Způsob odesílání lze volit ze dvou variant : vytvoření komunikačního souboru odeslání komunikačního souboru em Adresář zde se vkládá adresář pro uložení komunikačního souboru. V případě odesílání komunikačního souboru em se zde napíše adresa příjemce. V pravém horním rohu se při zadávání nového oddělení objevuje číselný údaj, který udává pořadové číslo aktuálního záznamu. Toto číslo není přístupné editaci. Slouží pouze jako kód k identifikaci oddělení v kartotéce pacientů. Do databázového souboru se tedy neukládá celý název oddělení, ale pouze toto číslo. Z toho vyplývá, že pokud dojde k vymazání nějakého oddělení z tohoto číselníku, pak u pacientů v kartotéce, u kterých bylo toto oddělení zadané, budou v položce oddělení pouze otazníky, neboť bude chybět odkaz. Proto není vhodné záznamy odmazávat ani zásadně měnit. Vložené údaje je nutno uložit volbou. Pokud by místo toho byla stlačena klávesa Esc, program opustí aktivní okno bez uložení zapsaných údajů. Výše popsaným způsobem je třeba vložit do programu všechna oddělení ( zařízení ), odkud přicházejí pacienti na vyšetření. K tomuto číselníku byl vytvořen podrobnější záznam, který najdeme v roletovém menu Číselníky Číselník žádajících oddělení. Jedná se však jen o jeden a ten samý číselník. Číselník Pracovišť Po aktivaci této volby je umožněno vkládat pracoviště v rámci RDG oddělení tzn. např. Ultrazvuk, RTG, CT. Tento údaj může sloužit buď k rozlišení pacientů, kteří přišli na určitý typ vyšetření nebo je možné zavést jemnější dělení až podle konkrétní vyšetřovny. Nové pracoviště se zadává klávesou F4. Vyplňují se následující údaje: Kód kód se může skládat z 5-ti znaků a slouží pro rychlý výběr konkrétního pracoviště. Například pro Ultrazvuk je možno zadat kód UZ. Stejný kód nesmí být přiřazen dvěma různým pracovištím

53 Název zadá se název pracoviště. Je možné vložit maximálně 15 znaků. Zkratka zadává se pouze v případě komunikace se systémem ISLO/ISA. Nastavení se provede v rámci instalace systému MEDEA. Typ slouží pro statistiku. Zruš používá se stejně jako v předchozích číselnících. Odbornost - můžeme použít klávesy F4 a vybrat z číselníku VZP příslušnou odbornost. Variabilní symbol Pro zachování údajů je nutno ukončit práci volbou zpět bez uložení zapsaných údajů.. Volba Esc vrátí uživatele Číselník Lékaři Vkládá se seznam lékařů, kteří pracují na RDG oddělení. Vkládají se tyto údaje: Kód maximálně pětiznakový kód lékaře. Pro vkládání kódu platí stejná pravidla jako v předchozích číselnících. Jméno zadává se jméno lékaře. Je vhodné použít tvar: Titul Příjmení Jméno. Např. MUDr. Michal Pánek. Zruš stejná pravidla jako v předcházejících číselnících. IČZ vloží se přidělené danému lékaři VZP ( např ) nebo IČOZ zdravotnického zařízení, kde je program provozován ( např ). Vložené IČZ bude uváděno v dokladech pro zdravotní pojišťovny v dokladech pacientů, u kterých je tento lékař uveden jako vyšetřující. Poznámka možno vložit stručnou poznámku. Vložené údaje je nutno uložit volbou

54 Číselník Laboranti Vyplňuje se naprosto analogickým způsobem, jako v případě lékařů. Položku IČZ není nutné vyplňovat, na další funkce programu nemá její případné nevyplnění žádný vliv. Číselník Vyšetření Je nutné zadat seznam všech vyšetření, která se na daném pracovišti provádějí. Pokud se program bude využívat ke generování dávek pro pojišťovny, je třeba si uvědomit, že ke každému vyšetření je možno přiřadit právě jeden kód výkonu VZP. Vyplňuje se: Kód maximálně pětiznakový řetězec. Tento řetězec může sloužit k rychlému výběru daného vyšetření ze seznamu vyšetření. Název zadává se název vyšetření, pod kterým se bude vyšetření objevovat v seznamu vyšetření. Je možné použít maximálně 15 znaků. Dlouhý název vyšetření představuje celý název vyšetření. V konfiguraci programu je možné nastavit, aby se tento název přenášel automaticky do nálezu pacienta, který měl dané vyšetření požadované. Je možné použít maximálně 26 znaků. Zruš- použití stejné jako v předcházejících číselnících. Výkon vkládá se číselný kód výkonu, který odpovídá danému vyšetření. Zadává se číselný kód výkonu buď přímo vypsáním na numerické klávesnici nebo se použije výběru z číselníku VZP použitím klávesy F4 nebo kliknutím myši na tečky. Je možné zadat počet opakování výkonu

55 Po vložení kódu výkonu se v okénku pod tímto kódem výkonu automaticky vyplní políčko Body. Tam se objeví počet bodů. Čas. náročnost vyplňuje se v minutách. Materiál pro spotřebu je možno si k danému vyšetření přiřadit materiál, který se u tohoto vyšetření nejčastěji používá. K jednomu vyšetření je možno přiřadit maximálně čtyři různé materiály. Materiál se vybírá volbou F4 výběrem z uživatelského číselníku materiálu, který již byl předtím uživatelem vytvořen. Viz. popis výše. Jestliže je určitý materiál takto svázán s daným vyšetřením, bude po zadání tohoto vyšetření pacientovi, přiřazen do dokumentace pacienta i příslušný spotřebovaný materiál. Kódy ERTN_CZ ke každému vyšetření je možné zadat až 2 kódy ERTN klasifikace. Zadat je možné vypsáním nebo výběrem z číselníku pomocí tlačítka se třemi tečkami. Je možné zadat počet opakování. Expozice k vyšetření je možné zadat i předvolené hodnoty pro detailní parametry expozice. Zadané údaje je nutno uložit volbou. Skupiny vyšetření pro usnadnění zadávání vyšetření na žádanku je možné sloučit až šest vyšetření do jedné skupiny. Výběrem skupiny se pak automaticky vloží na žádanku všechna vyšetření spadající do této skupiny. Skupina vyšetření se založí tak, že se zaškrtne skupina a pak na kliknutím na tři tečky se vybere vyšetření. Doplňování a opravy uživatelských číselníků Jestliže se během používání programu vyskytne potřeba doplnit do některého číselníku další záznam nebo některý záznam opravit, postupuje se analogickým způsobem jako při přípravě číselníků k provozu již popsané podrobně výše v kapitole Naplnění uživatelských číselníků

56 Důležitá poznámka : Každý záznam v každém číselníku má programem přiřazený číselný kód, podle kterého si program tento záznam pamatuje. Tento číselný kód není uživateli přístupný ke změně, ale pouze se mu zobrazuje v pravém horním rohu při otevření daného záznamu. Z této skutečnosti vyplývá následující závěr: jestliže uživatel změní v některém číselníku název položky ( např. název vyšetření ) změní se tento název i u všech pacientů, kteří měli toto vyšetření zavedené v průvodním listu. Proto není vhodné údaje v těchto číselnících přepisovat, ale raději zavést do číselníku nový záznam

57 Číselník žádajících oddělení Číselník žádajících oddělení je klíčovým číselníkem a je jedním z nejdůležitějších. Zároveň je největší co do objemu. Použitím pravého tlačítka myši si můžeme vybrat některou z následujících možností : odbornost nebo text nebo seřadit podle různých kritérií. Podle kritérií můžeme třídit i klikáním myši na vybraný název nad jednotlivými sloupci. Např. pokud klikneme na kód, seřadí se podle abecedy. Při kliknutí na pravé tlačítko myši se nám objeví tabulka na výběry. Pokud chceme najít nějaký údaj zadáme text a vyhledají se všechna oddělení podle zadaného kritéria

58 Číselníky prováděných vyšetření Toto okno slouží k pohodlnější práci s číselníkem vyšetření. Sloupec S označuje zda daná položka je skupinou vyšetření nebo samostatným vyšetřením. Čísla za výkonem a ERTN statistickým kódem označují počet opakování. Podle kritérií můžeme třídit klikáním myši na vybraný název nad jednotlivými sloupci. Číselníky pojišťovny V této volbě je umožněno prohlížet následující číselníky VZP : Je zde umožněno pouze prohlížet uvedené číselníky. Okno má pět záložek pro jednotlivé číselníky:

59 Diagnózy Po této volbě se objeví seznam diagnóz. Číselník je shodný s číselníkem MKN. Po kliknutí na tlačítko na vybraném řádku se zobrazí položka číselníku diagnóz. Odbornosti Po této volbě se objeví seznam odborností. Číselník je dodáván VZP. Výkony Po této volbě se objeví seznam zdravotních výkonů. Požadovaný výkon je možno vybírat psaním kódu na numerické klávesnici. Zapsané číslice se postupně objevují na

60 pravé straně v okénku Kód a program vyhledává příslušný výkon.vybranou položku je možné nechat si zobrazit stlačením Enteru. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí položka číselníku výkonů. Léky Po kliknutí na tlačítko Ukázat v číselnících pojišťovny se objeví tabulka vybraného řádku( viz. obrázek číselník léků )

61 PZT (prostředky zdravotnické techniky) Číselníky klasifikace ERTN_CZ... Pro statistiku ÚZIS je povinné evidovat radiologická vyšetření podle nového systému statistických kódů, tzv. ERTN_CZ klasifikace. Kód se skládá ze tří částí: skupina, podskupina a výkon. Program WIN RDG umožňuje v číselníku vyšetření přiřadit každému vyšetření až 2 ERTN statistické kódy a u každého z nich zvolit i počet opakování. Při zadávání pacienta se kód ERTN na žádance vytvoří automaticky bez jakéhokoliv zásahu zadávajícího

62 Číselníky PSČ Byla zavedena možnost snadného doplnění PSČ a opravy názvu obcí podle číselníku PSČ. Oprava se dělá volbou v menu Služby (viz. Popsáno ve Službách). Aktualizace číselníků pojišťovny V menu Číselníky je další volba Aktualizace číselníků pojišťovny. Je možné aktualizovat číselníky Diagnóz, Odbornosti, Výkonů, Léků a PZT. K aktualizaci je potřeba textový tvar číselníku dodaný pojišťovnou. Na rozdíl od DOS verze, aktualizace nepřepisuje stávající číselník, ale zakládá pro každou sadu nový číselník. To umožní případný budoucí návrat ke starším verzím číselníků. Poslední instalovaná sada se automaticky stává sadou aktuální. Číselníky pojišťovny jsou dodávány smluvním zařízením, v nouzovém případě si je můžeme stáhnout z internetu na adrese VZP.cz. Otevřeme složku pro lékaře Číselníky a zde vybereme Číselníky verze XXX. Na tuto složku klikneme a dostaneme se na tabulku číselníků. Vybereme potřebné číselníky,

63 v našem případě Diagnózy, Odbornosti, Výkony, Léky a PZT. Může se stát, že tam některý číselník není, a to tedy znamená, že nebyl pro poslední období aktualizován. U příslušného číselníku ve sloupci Ke stažení klikneme na kolečko a objeví se nám okno Stažení souboru. Zadáme, že chceme soubor uložit a uložíme do námi určené složky na disk. Toto provedeme se všemi číselníky. Číselníky jsou zazipovány, takže je musíme nejprve rozbalit a to provedeme takto: Otevřeme si složku, kam jsme si číselníky uložili. Klikneme na soubor. Označíme si dokument,provedeme Ctrl + C, vrátíme se o stupeň výš a provedeme Ctrl + V. Potom V programu WIN RDG do Adresáře pro vstup dat zapíšeme cestu, kde máme uloženy číselníky a do sady napíšeme číslo posledně stahované verze. A dáme aktualizovat. Toto provedeme se všemi číselníky. U Léků a PZT jsou nyní dvě verze rozhraní, stará a nová. Zaškrtneme, kterou verzi použijeme. Aktualizace číselníků PSČ Provádí se podobně jako aktualizace číselníku pojišťovny. Jako vstupní soubor se použije číselník PSČ v XML formátu, který je součástí definice datového standardu Ministerstva zdravotnictví

64 Kontrola uživatelských číselníků Kontrola má za úkol zjistit : zda není v číselníku vyšetření použit kód, který není uveden v číselníku pojišťovny zda se neliší bodové hodnoty výkonů zda není v číselníku materiálů použit materiál, který by nebyl v číselníku hromadně vyráběných léčiv zda odpovídají ceny materiálů cenám uvedeným v číselníku pojišťovny Podmínkou správné funkce kontroly je mít zavedeny aktuální verze číselníků a hromadně vyráběných léčiv. K nové funkci se dostanete z hlavního okna aplikace volbou v menu Číselníky Kontrola uživatelských číselníků.okno pro kontrolu vypadá takto : Záložka na horním okraji určuje, který uživatelský číselník bude kontrolován. V horní části okna je signalizován průběh kontroly. Jsou zde vypisovány uživatelský kód a název položky a kód pojišťovny. U každé položky jsou vypisovány bodové, časové a cenové údaje. Nalezené údaje jsou signalizovány červenou barvou. Ve spodní části okna je možné zvolit, zda se budou nalezené rozdíly opravovat. Materiály Tady můžeme zvolit typ ceny, kterou potřebujeme

65 Volba Statistika v hlavním menu Volba nabízí šest možností jak v tomto menu pracovat: Denní přehledy... Oprava statistických záznamů... Ekonomická statistika... Statistika NZIS... Statistika podle klasifikace ERTN_CZ Sestavení podkladů pro vyúčtování... Prohlížení sestavených podkladů... Denní přehledy V této menu je možné prohlížet přehledy vyšetřených pacientů po jednotlivých dnech a tisknout knihu pacientů. Kliknutím myši na záložky nebo na záhlaví tabulky vybereme kritérium pro třídění

66 Kniha pacientů Tvar knihy je nastavitelný přímo v programu. Knihu pacientů je možné tisknout ze statistických souborů. Knihu pacientů je možné využít pro získání přehledu o vyšetřených pacientech pro jednotlivá oddělení, za jednotlivou pojišťovnu, podle vyšetřujícího lékaře atd. Toto je možné vybrat v záhlaví seznamu. Okno pro opravu obr.35 : Oknostatistických předlohy pro tisk knihy pacientů záznamů má stejný vzhled, jako okno denních přehledů. Navíc je možné provádět opravy ve statistických záznamech. Můžeme si vybrat kritérium, za které chceme knihu pacientů tisknout. Kliknutím pravého tlačítka myši si např. vybereme pojišťovnu, políčko v záhlaví poj. se zabarví červeně. Stejným způsobem si vybereme i oddělení, lékaře atd. V pravém horním rohu se vypisuje kolik pacientů bylo ten den vyšetřeno a pod ním je počet vybraných pacientů podle zvoleného kritéria

67 Ekonomická statistika Volba umožňuje sestavit přehledy o spotřebě materiálu, přehledy vyšetření a výkonů, počty ošetřených pacientů a přehled vykázaných výkonů za jednotlivé pojišťovny za zvolené časové období. Podmínkou je, aby byly v adresáři příslušné statistické soubory. Nastavuje se : Interval je možno zadat buď dny, měsíce nebo roky. Požadovaný interval se zadá v levé části okna v příslušném řádku. Hranice intervalu budou zahrnuty do výběru. Denní umožňuje výběr mezi dvěma libovolnými daty Měsíční umožňuje volit jednotlivé měsíce Roční umožňuje volbu celého roku Vlevo dole je možné zvolit členění statistiky do skupin. Není možné nastavit kombinaci položek, ale je nutné nechat sestavit výběry postupně. Volba bez členění vytvoří jeden souhrnný přehled tak, jak to dělala ekonomická statistika DOSovské verze. Volba s členěním vytvoří přehled pro každou skupinu samostatně, tak jak to dělaly Statistické rozbory DOS verze. Zároveň je možné omezit výběr označením a zadáním výběru v pravé polovině okna. Jednotlivá omezení je možné pro jeden výběr kombinovat. Je kombinaci položek, kterými jsou : Oddělení Odbornost Pracoviště Lékař možné nastavit

68 Laborant Pojišťovna Dalšími parametry jsou : Přecenit materiál provede nové ocenění materiálů podle číselníku materiálů Obodovat výkony provede nové obodování výkonů podle číselníku výkonů Vybrané podmínky potom musí být splněny současně. Je-li zaškrtnuto políčko bez omezení, neplatí pro danou položku žádné omezení a položka je nepřístupná pro výběr. Teprve po zrušení zaškrtnutí je položka přístupná pro výběr a omezení začíná platit. Volba aktivuje vlastní výběr, stiskem tlačítka je statistika zpracována. Poté se objeví okno s výsledkem statistického výběru podle zadaných kritérii. Přehled je možné si nechat vytisknout. Nastavení je možné v okně. Výsledek zpracování je zobrazen v novém okně. Výsledek zpracování ekonomické statistiky V levé horní části je zobrazen seznam jednotlivých skupin, podle kterých je statistika členěna. Pokud bylo provedeno zpracování statistiky bez členění, tento seznam zobrazen není. Pravá část okna má tři záložky podle toho, která statistika nás zajímá. Zpracovány jsou vždy všechny části najednou, není tedy nutné provádět samostatné zpracování vyšetření, materiálů nebo výkonů. Stačí zvolit jinou záložku. Tisknout je možné: Sumář tiskne pro každou skupinu pouze celkové součty. Detail tiskne detailní přehled pro každou skupinu samostatně

69 Statistika NZIS Statistika NZIS se vyvolává z menu volbou Statistika/ Statistika NZIS. Výběrové okno Statistiky NZIS je stejné jako u Ekonomické statistiky a vypadá takto: V levé horní části je časové období pro provedení statistiky. Je možné volit: Denní umožňuje výběr mezi dvěma libovolnými daty. Měsíční umožňuje volit jednotlivé měsíce. Roční umožňuje volbu celého roku. V pravé části okna je možné omezit výběr na oddělení, pracoviště, lékaře nebo zdravotní pojišťovnu. Jednotlivá omezení je možné mezi sebou kombinovat. Vybrané podmínky potom musí být splněny současně. Je-li zaškrtnuto políčko bez omezení, neplatí pro danou položku žádné omezení a položka je nepřístupná pro výběr a omezení začíná platit. Vlevo dole je možné zvolit členění statistiky do skupin. DOSovská verze umožňovala pouze členění podle pracovišť. Tato verze nabízí více možností členění. Stiskem tlačítka zobrazen v novém okně. je statistika zpracována. Výsledek zpracování je Výsledek zpracování statistiky NZIS Výsledek je zobrazen v tomto okně: V prvním sloupci je kód skupiny členění, dále následuje celkový počet pacientů, počty pacientů podle jednotlivých věkových kategorií a počty pacientů podle pohlaví. Pro tisk je připravena jedna předloha s tiskem přehledu podle členění a celkové součty jednotlivých kategorií

70 Statistika podle klasifikace ERTN_CZ V levé horní části je časové období pro provedení statistiky. Je možné volit: Denní umožňuje výběr mezi dvěma libovolnými daty. Měsíční umožňuje volit jednotlivé měsíce. Roční umožňuje volbu celého roku. Dále můžeme členit podle úrovně. V pravé části okna je možné omezit výběr na oddělení, odb.žadatele, pracoviště, lékaře, laboranta nebo zdravotní pojišťovnu. Sestavení podkladů pro vyúčtování Vyvolá se z menu volbou Statistika/Sestavení podkladů pro vyúčtování. Výběrové okno je podobné jako u Ekonomických statistik a vypadá takto: V levé horní části je časové období pro vyúčtování. Je možné volit: Denní umožňuje výběr mezi dvěma libovolnými daty. Měsíční umožňuje volit jednotlivé měsíce. V pravé části okna je možné omezit výběr na oddělení, pracoviště, lékaře nebo zdravotní pojišťovnu. Jednotlivá omezení je možné mezi sebou kombinovat. Vybrané podmínky potom musí být splněny současně. Je-li zaškrtnuto políčko bez omezení, neplatí pro danou položku žádné omezení a položka je nepřístupná pro výběr. Teprve po zrušení zaškrtnutí je položka přístupná pro výběr a omezení začíná platit. Dále je možné omezit vyúčtování jen na doklady dosud nevyúčtované. Toto omezení má význam při vícenásobném zpracování nebo při zpracování opravených dokladů

71 Vlevo dole je možné nastavit další parametry zpracování: Označit zpracované doklady jako již vyúčtované, tato volba má význam, pokud předpokládáme opakované zpracování nebo zpracování opravených dokladů. Je možné nastavit přidělování IČZ do dávky podle lékaře provádějícího vyšetření. Jinak se použije odbornost IČZ z nastavených parametrů. Je možné nastavit přidělování odbornosti a variabilního symbolu z číselníku pracovišť. Toto má význam, pokud mají jednotlivá pracoviště různé odbornosti. Jinak se použije odbornost a variabilní symbol z nastavených parametrů. Je možné nastavit nové očíslování dokladů. Tato volba má význam při opakovaném zpracování nebo při zpracování opravených dokladů. Jinak se použijí čísla dokladů přidělená automaticky při pořizování dat. Přecenění materiálů materiály se přeceňují podle aktuálního stavu cen v uživatelském číselníku materiálů. Doporučujeme k jeho kontrole použít nově zavedenou, výše popsanou funkci. Obodování výkonů se provádí podle aktuálního číselníku výkonů pojišťovny, nikoliv podle číselníku vyšetření. Je zavedena možnost brát kód pojišťovny pacienta z kartotéky. Prováděné zpracování je vhodné doplnit komentářem, pomocí kterého bude zjednodušena orientace v již sestavených podkladech pro vyúčtování. Obsah komentáře je zcela na libovůli uživatele. Při zpracování podkladů pro vyúčtování je možnost vytvořit textový výpis dávky do souboru. Stiskem tlačítka jsou podklady pro vyúčtování zpracovány. Výsledek zpracování je zobrazen v novém okně. Zpracované podklady je možné si prohlédnout kliknutím na tlačítko

72 Výsledek zpracování podkladů pro vyúčtování Výsledek zpracování podkladů pro vyúčtování je zobrazen v tomto okně: V záhlaví okna jsou uvedeny základní informace o zpracování, datum a čas zpracování a komentář. Pod základními údaji je přehled sestavených dávek pro jednotlivé pojišťovny. Na spodním okraji okna je potom celkový součet dokladů, bodů a ceny zvlášť účtovaného materiálu za všechny dávky. V pravé části okna je skupina tlačítek, kterými je možné vyvolat některé další funkce: Zobrazit protokol popisující průběh zpracování. Uložit sestavené podklady do externího souboru. Připojit doklady z externího souboru. Přečíslovat doklady. Přečíslovat dávky. Vytvořit disketu pro pojišťovnu

73 Vytvoření diskety pro pojišťovnu Stiskem tlačítka Disketa pro poj... se otevře pomocné okno pro vytvoření diskety. Nejdříve je nutné vybrat pro kterou pojišťovnu chceme disketu vytvořit. To se provede pomocí ComboBoxu v horní části. Je nutné zvolit formát dávky, ve kterém bude disketa vytvořena. Formát může být dvojího typu, starší formát v rozhraní verze 6 nebo novější verze 7. Dále zvolíme, kam chceme dávku uložit. Disketa musí být opatřena tzv. labelem, ve kterém je IČZ zdravotnického zařízení. Je-li volba zaškrtnuta, bude disketa automaticky označena. Dávku na disketě je možné doplnit o textový soubor s průvodním listem diskety a dávek. Disketa se vytvoří stiskem tlačítka. Průvodní list diskety a dávek je možné vytisknout pomocí tlačítka Dále je možné vytisknout fakturu pro VZP pomocí tlačítka

74 Textový výpis Tisknout fakturu pro pojišťovnu V konfiguraci Podklady pro pojišťovnu jsme si zadali parametry pro fakturaci a nyní si můžeme faktury pro jednotlivé zdravotní pojišťovny vytisknout. Můžeme si zvolit, v jaké podobě chceme mít fakturu vytištěnu. Buď můžeme tisknout do formuláře nebo si vybereme tisk textově. Po stisku na tlačítko se objeví následující tabulka :

75 Zde si můžeme nastavit parametry pro určitou konkrétní pojišťovnu. Pokud tyto parametry máme nastaveny v konfiguraci není třeba znovu doplňovat a převezmou se ze služeb

76 - 76 -

77 - 77 -

78 Prohlížení sestavených podkladů pro vyúčtování Již sestavené podklady není nutné opakovaně sestavovat, ale je možné i přímé prohlížení již zpracovaných podkladů. K tomu slouží volba menu Statistika/ Prohlížení sestavených podkladů. K prohlížení slouží okno: V horní části je přehled již zpracovaných podkladů, datum jejich zpracování a komentář. Tlačítkem je zobrazeno okno s výsledkem zpracování podkladů. Nepotřebné nebo zkušební zpracování je možné smazat

79 5. Volba Služby v hlavním menu V této kapitole jsou obsaženy informace, které vám pomohou při nastavení programu WIN RDG tak, aby práce s ním co nejlépe vyhovovala vašim potřebám a požadavkům. Jsou zde tyto funkce: Nastavení konfigurace Parametry instalace... Nastavení odesílání nálezů Zálohování dat Obnova dat ze zálohy Rekonstrukce dat - Pakování denního souboru Doplnění PSČ Hesla a přístupová práva Nastavení konfigurace Objeví se vícestránkové okno Nastavení prostředí, které umožňuje na jednotlivých stránkách nastavovat konfigurační parametry programu. Jednotlivé stránky mají následující možnosti: Implicitní parametry Nastavují následující implicitní parametry, které budou použity u nově zakládaných záznamů: Pracoviště - výběrem z číselníku nebo vepsáním kódu pracoviště je možné nastavit pracoviště, které se bude objevovat u nových pacientů při založení průvodního listu nebo nálezu. Výběr se zruší klávesou Delete

80 Lékař - výběrem z číselníku nebo vepsáním kódu lékaře je možné nastavit lékaře, který se bude objevovat u nových pacientů při založení průvodního listu nebo nálezu jako vyšetřující lékař. Výběr se zruší klávesou Delete. Laborant - výběrem z číselníku nebo vepsáním kódu laboranta je možné nastavit laboranta, který se bude objevovat u nových pacientů. Výběr se zruší klávesou Delete. Archivní číslo generovat? - volba Ano způsobí, že se budou pacientům automaticky přidělovat archivní čísla. Volba Ne toto přidělování potlačí. Přípona archivního čísla - je možné zadat jeden znak, který se bude pacientům objevovat jako přípona za archivním číslem u pacientů na daném pracovišti.. Datum - umožňuje nastavit, zda se pacientům bude v průvodním listu automaticky zadávat dnešní datum (volba Systémové) nebo jiné datum (volba Zvolené). V druhém případě je nutno ještě vyplnit datum ve tvaru DD.MM.RRRR, např Tuto možnost lze s výhodou využít při zpětném zadávání více pacientů např. z předchozího dne. Čas umožňuje nastavit, zda se pacientům bude v průvodním listu automaticky zadávat aktuální datum nebo jiné datum. Viz. volba datum. Město - je možné nastavit město, které se bude objevovat při zadávání základních údajů nového pacienta jako místo jeho bydliště. PSČ - funguje obdobně jako položka město pro směrovací číslo. Při zápisu PSČ v tomto okně je třeba zadat mezeru mezi třetím a čtvrtým znakem. Pojišťovna lze předefinovat nejčastěji frekventovanou pojišťovnu na pracovišti. Předdefinované výkony - tato funkce umožňuje nadefinovat tři kódy výkonů a tyto kódy automaticky přenášet do výkazu pro pojišťovny při zadávání nových pacientů. Tuto funkci lze využít při zadávání výkonů pro pohotovost nebo noční službu. V části A. Pohotovost je možné nadefinovat kód výkonů za pohotovost. V části B. Pro 0-2 rok je možné nadefinovat dva kódy výkonů, které se budou přiřazovat dětem do dvou let věku. V části C. Pro 2-6 rok je možné nadefinovat dva kódy výkonů, které se budou přiřazovat dětem ve věku mezi druhým a šestým rokem

81 - uloží nastavené prostředí k žádance a popisu. - opustí okno Prostředí k nálezu bez uložení změněných údajů. Esc - opustí okno Prostředí k nálezu bez uložení opravených hodnot. Denní provoz Tato volba umožňuje nastavit kritéria pro výběr pacientů do denního provozu na konkrétní stanici. Je možné nastavit: Třídění žádanek provádět podle : Pořadí žádanek - pacienti budou v denním souboru seřazení podle pořadí, v jakém byli zadáni do souboru Rodného čísla - pacienti budou v denním souboru seřazeni od nejstaršího po nejmladšího Jméno pacienta - pacienti budou v denním souboru seřazeni abecedně Výběr žádanek provádět podle: Pracoviště - v případě, že tato položka nebude zadána (políčko nevyplněné nebo vyplněné otazníky), budou v denním souboru na pracovní stanici zobrazováni pacienti ze všech pracovišť. Pokud je požadavek, aby v denním souboru byli zobrazeni jen pacienti zařazení na jedno pracoviště, je možné zadat požadované pracoviště. Pokud je třeba výběr podle pracoviště zrušit, použije se klávesa Delete

82 Lékaře - analogicky jako podle pracoviště je možné omezit množinu pacientů v denním souboru na dané stanici výběrem podle lékaře. Zrušení výběru se dosáhne klávesou Delete. Výběr funguje následujícím způsobem: 1. Je nastaven výběr pouze podle lékař: V denním souboru budou všichni pacienti, kde je zadán tento lékař a pacienti, kde lékař zadán není, aby byli přístupni pro případný popis. 2. Je nastaven výběr pouze podle pracoviště V denním souboru budou všichni pacienti, kde je zadáno toto pracoviště a všichni pacienti, kde pracoviště zadané není. 3. Je nastaven výběr podle lékaře i pracoviště. V denním souboru budou všichni pacienti splňující obě kritéria a pacienti se zadaným zvoleným pracovištěm, ale bez zadaného lékaře. Starší nálezy vybírat jen: - nastavuje se, které starší nálezy pacienta budou přístupné pro prohlížení při psaní nového nálezu. Jsou nabízeny následující možnosti nebo jejich kombinace: aktivace možnosti se provede jejím označením. Interval aktualizace (v min) : Při provozu síťové verze dochází k doplňování pacientů do denního souboru i z jiných pracovních stanic. Aby se tito doplnění pacienti objevili v denním souboru i na jiných stanicích je nutné nastavit právě hodnotu Interval aktualizace. Nastavuje se celočíselná hodnota v intervalu 0 až Po uběhnutí této doby v minutách se aktualizace provede automaticky. Aktualizace se rovněž provádí vždy po vstoupení do denního souboru např. volbou Provoz-Průvodní listy. Podmínky pro Uložení/ Ukončení V pravé části okna je možné nastavit položky, které mají být kontrolovány na vyplnění, jestliže je opouštěn průvodní list nebo nález. Z nabízených položek se označí Enterem ty, které mají být kontrolovány. Při nesplněné podmínce

83 Zde se nastavuje, jakým způsobem má program reagovat v případě, že při odchodu ze žádanky zjistí, že hlídané údaje nejsou vyplněny, tedy zda při nevyplnění položek má být pouze podaná informace nebo požadovaná také oprava. Nastavené parametry denního provozu je nutné uložit volbou. Položky Tato volba slouží k nastavení, které položky v oknech Průvodní listy, Nález, Materiál, Pacient, Typ průvodního listu a Další nastavení budou přístupné a které ne. Po její aktivaci se otevře okno Nastavení prostředí. Nastavení položek, které mají být přístupné, se provede označením příslušné položky. Typ průvodního listu Ve sloupci je možné nastavit tvar žádanky. Přístupné jsou následující tvary: úplná žádanka zkrácená žádanka zkrácená žádanka s materiálem zkrácená žádanka s materiálem a diagnózou jednoduché pořizování dat bez nálezu Typ žádanky určuje, které položky budou v žádance ( Průvodním listu ) obsaženy. Doporučujeme, aby si uživatel každý typ žádanky prohlédl a zvolil typ nejlépe vyhovující pro dané pracoviště. Tato volba má účinek pouze v DOS verzi. Win verze nabízí pouze jeden typ průvodního listu. Další nastavení Volbou počet řádků seznamů je možné nastavit počet zobrazovaných řádků v seznamech diagnóz, vyšetření a materiálů. Přípustné hodnoty jsou od 3 do 6. Větší hodnota umožňuje přehlednější zobrazení většího počtu vyšetření, ovšem na úkor velikosti prostoru pro psaní nálezu. Dále je možné nastavit způsob práce s hodnocením expozic. Pokud není zaškrtnuta volba expozice detailně jsou expozice zpracovávány pouze jedním číslem počet

84 expozic. Pokud požadujeme detailní zpracování expozic zaškrtneme tuto volbu. Na průvodním listě - žádance se potom objeví vedle seznamu materiálu také detailní výpis expozic

85 Nález Zde se nastavují parametry pro psaní nálezu. Maximální délka řádku - nastavuje se počet znaků na jeden řádek při psaní nálezu. Po napsání zadaného počtu znaků program při psaní nálezu odřádkuje. Počet znaků před koncem řádku, pro zvukový signál - nastavuje se, kolik znaků před koncem řádku se při psaní nálezu ozve zvukový signál, který upozorňuje, že je třeba řádek ukončit buď rozdělením slova nebo přejitím na nový řádek. Je možné vložit hodnotu od 0 do 11. Vložení vyššího číslo způsobí nastavení této hodnoty na 5. Všechny volby týkající se prostředí editoru nálezu mají účinek pouze v DOS verzi. Win verze používá jiný typ editoru pro psaní nálezu. Přenos položek do nálezu - nastavení této volby způsobí přenášení zadaných údajů do nálezu při jeho prvním otevření.nenastavení způsobí, že se nic do nálezu přenášet nebude. Údaje pro přenos do nálezu se zadávají ve sloupci Položky přenosu. Je možné nastavit přenos těchto údajů: Datum - datum psaní nálezu Čas - čas psaní nálezu Čís. účtu - číslo účtu pro zdravotní pojišťovnu. Předdefinovaný text - přenese se text vepsaný ve zvýrazněném řádku Předdefinovaný text Názvy výkonů - přenesou se názvy vyšetření. Podpis - přenese se jméno vyšetřujícího lékaře, pokud je zadané

86 Arch. číslo - přenese se archivní číslo pacienta. Předdefinovaný závěr - do nálezu se přenese blok textu z číselníku předvolených textů vybraný v řádku předdefinovaný závěr Aktivní je ta položka, která je označena zaškrtnutím. Předdefinovaný text - je možní vepsat text pro přenos do nálezu. Předdefinovaný závěr - je možné vybrat jeden z textů nadefinovaných v menu Uživatelské číselníky. Tento text se bude automaticky přenášet do nálezu. V pravé části okna jsou Tabulkové údaje, tyto mají význam pouze ve verzi umožňující práci s tabulkovými údaji. Předvolené texty umožňují přiřadit několika textům horké klávesy

87 Archivace Pomocí této volby se nastavují parametry pro převod pacientů z denního souboru do kartotéky. Jsou zde k dispozici 3 sloupce: vytisknuté nálezy jednotlivě odsouhlasit volný sloupec Každý ze sloupců odpovídá jednomu způsobu převodu pacientů z denního souboru do kartotéky podle řádku v menu Provoz Převod do kartotéky 1. Vytisknuté nálezy 2. Jednotlivě odsouhlasit 3. Dle předvolby V každém sloupci je možné nastavit ty parametry, které mají být při použití této volby pro převod pacientů kontrolovány. Označení a odznačení položky je možné kliknutím myši na požadované položce. Pro nastavení parametrů platí následující podmínky: 1. V prvním sloupci Vytisknuté nálezy je napevno zadaná volba: Vytisknuté nálezy 2. V žádném sloupci není možné zadat zároveň obě následující volby: Ukončené žádanky K Potvrzené nálezy P Je to z toho důvodu, že žádný pacient nemůže být v denním souboru zároveň označen jako ukončený (K) a potvrzený (P). Pokud je označován již potvrzený pacient (P) ukončením (K), pak výsledný efekt je ten, že pacient je označen jen jako ukončený (K). Nastavené položky budou vždy při převodu do kartotéky podle dané volby kontrolovány na vyplnění

88 Kartotéka Zde se nastavuje, jak bude setříděna databáze po jejím otevření. Je možné nastavit setřídění podle Rodného čísla nebo podle Jména pacienta. Podle nastaveného kritéria bude rovněž možné pacienty vyhledávat. Při nalezení v kartotéce Převzít osobní údaje je-li označena tato volba, pak při zadávání rodného čísla nového pacienta ( pokud je nalezen v kartotéce ) se objeví dialogové okno, které žádá potvrzení převzetí osobních údajů. Nabídnout zobrazení vyšetření je-li označena tato volba, pak při zadávání nového pacienta ( pokud je nalezen v kartotéce ) se objeví dialogové okno, které nabízí tři možnosti: Převzít osobní údaje. Ukázat dosavadní vyšetření a vrátit se zpět do možnosti převzít osobní údaje. Zpět zruší akci. V seznamu vyšetření zobrazovat Podle nastavení se u zvoleného pacienta v přehledu provedených vyšetření budou zobrazovat zvolené údaje

89 Číselníky V této volbě se nastaví, jakým způsobem budou setříděny číselníky (Vyšetření, Oddělení, Pracoviště aj.). Položky v číselnících jsou tříděny podle abecedy a je možné zadat, aby setřídění bylo provedeno buď podle kódu nebo podle názvu položky. Pokud je způsob setřídění změněn během provozu programu, nově nastavený způsob setřídění bude aktivní až po dalším startu programu. Dále je možné potlačit načítání některých číselníků do paměti. Ve sloupci Třídění podle názvu se nastavuje kritérium pro třídění. Položky v neoznačených číselnících budou řazeny podle kódu a položky v označených číselnících budou řazeny podle názvu položky. Tisky a systém V konfiguraci byly vytvořeny dvě nové volby. Jednou volbou jsou tisky, kde si můžeme nastavit parametry tiskových sestav. V druhé volbě systém se nastavují parametry systému

90 Nastavení parametrů instalace Před zpracováním vyúčtování je nutné nastavit některé parametry pracoviště. Nastavení se provádí volbou menu Služby/ Parametry instalace. Okno pro nastavení parametrů má tři záložky. Základní údaje Mezi základní údaje o pracovišti patří: Základní údaje o zdravotnickém zařízení a dále : IČZ zdravotnického zařízení. Toto číslo se dává do všech úvodních vět dávek. Pokud se při zpracování podkladů nezvolí číslování podle lékaře, bude toto číslo použito i v hlavičkách všech dokladů. Číslo okresní pobočky zdravotní pojišťovny. Odbornost zdravotnického zařízení. Variabilní symbol zdravotnického zařízení ( nepovinný údaj ). Je možné předvolit, zda mají být použity zde uvedené údaje, nebo zda se mají použít údaje uvedené v číselníku u jednotlivých pracovišť. Vytváření dávek Na druhé tabulce je nastavení některých dalších parametrů: Implicitní diagnóza, tato diagnóza se použije, pokud by nějakým nedopatřením nebyla na dokladu vyplněna žádná diagnóza. Přidělování čísel dokladů je možné omezit do určitého intervalu. Nastavuje se jednou na začátku roku. Podle současné metodiky pojišťovny již přidělování generovaných rodných čísel není možné, tato volba již nemá význam. Vytvářeným dávkám jsou přidělována čísla vzestupným číslováním. Poslední použité číslo je možné nastavit

91 Fakturace Zde si nastavíme parametry pro vytváření faktury pro pojišťovnu : peněžní ústav číslo účtu číslo faktury splatnost cenu za bod Řady archivních čísel V programu lze generovat až 4 řady archivních čísel. Řady jsou vázány na pracoviště. Každé pracoviště může mít svoji řadu a nebo více pracovišť může používat společnou řadu. Accession Number je jednoznačné číslo identifikující obrazová data v PACS systému. Tato volba má význam ve spojení s modulem Worklist. Způsob kódování vyšetření program umožňuje volit mezi 3 způsoby kódování v číselníku vyšetření. 5A znamená 5 písmen nebo číslic (dosavadní způsob) 5N+2A znamená 5 číslic a 2 znaky písmena nebo číslice 7N+2A znamená 7 číslic a 2 znaky písmena nebo číslice Nastavení odesílání nálezů Pro správnou funkci odesílání nálezů je nutno nastavit některé další parametry

92 Odesílání do souboru Vytvoří se soubor ve zvoleném adresáři. Odesílání em Nálezy jsou z programu WIN RDG vždy odesílány jako příloha elektronické pošty. Formát přílohy závisí na nastavení parametrů jednotlivých oddělení. Adresa příjemce je rovněž brána z parametrů oddělení. Lze volit ze dvou způsobů odesílání: MIME - toto je přímý způsob odesílání, bez další účasti uživatele, nevyžaduje žádnou instalaci poštovního klienta, stačí uvést pouze označení poštovního serveru v položce SMTP host MAPI při tomto způsobu odesílání je nutné, aby byl na pracovní stanici nainstalován nějaký poštovní program, např. Microsoft Outlook. Nálezy jsou ukládány do složky Pošta k odeslání, odkud je možné jejich hromadné odeslání včetně uložení kopie do složky Odeslaná pošta. identifikace odesílatele zde je nutné uvést ovou adresu odesílatele SMTP host v případě přímého odesílání MIME je zde nutné uvést označení počítače poštovního serveru, nebo jeho IP adresu předmět zprávy odesílaná elektronická pošta bude mít v předmětu zprávy uveden tento text obsah zprávy do obsahu zprávy je možné kopírovat textovou podobu posílaného nálezu

93 Standard MZCR Nastavení je závislé na konfigurace sítě a na typu programu přijímajícího zprávy. V případě, že chcete využívat funkce odesílání nálezů je po dohodě možné domluvit si u nás servisní návštěvu a parametry Vám budou nastaveny

94 Zálohování dat V menu Služby ( nikoliv pod tlačítkem Služby ) jsou další dvě volby Zálohování dat... a Obnova dat ze zálohy.... Výběrem volby Zálohování je zobrazeno okno : Má tři záložky: denní týdenní kompletní Nastavení každého typu zálohy se ukládá samostatně pro budoucí opakované použití. Zálohovat je možné na diskety ( diskety musí být prázdné ) nebo lépe na velkokapacitní médium nebo jiný disk. U každého typu zálohy je ukládána informace o posledním provedení zálohy

95 Obnova dat ze zálohy V pravé horní části okna pro obnovu dat je zobrazen seznam záloh dostupných na zvoleném zařízení ve vybraném adresáři. Ve střední části okna je podrobný popis vybraného archivního souboru. Obnovu dat nedoporučujeme provádět přímo do původního umístění. Tím by došlo k nenávratné ztrátě existujících dat. Případnou obnovu dat ze zálohy vždy konzultujte s námi. Rekonstrukce dat Pakování denního souboru Tato volba slouží ke dvěma účelům: 1. Ke zmenšení velikosti denního souboru a ke zrychlení načítání žádanek z denního souboru. 2. Slouží k opravě poškozeného souboru (vedlejší efekt) např. výpadek el.proudu, bude poškozena poslední věta v souboru. Doplnění PSČ Byla zavedena možnost snadného doplnění PSČ a opravy názvu obcí podle číselníku PSČ. Oprava se dělá volbou v menu Služby/Rekonstrukce dat/doplnění PSČ. Postup je tento:

96 1. Vyhledat obce, projde se celá kartotéka pacientů a vyhledají se všechny použité kombinace PSČ a názvu obce, pokud vyplněné hodnoty neodpovídají číselníku PSČ, jsou zařazeny do seznamu pro opravy. 2. Pro vybraný řádek seznamu(modře podsvícený) se nová hodnota PSČ a názvu obce vybere z číselníku PSČ tlačítkem Vybrat PSČ nebo klávesou Ester. 3. Chybně vložený údaj je možné smazat tlačítkem Smazat PSČ. 4. Pro urychlení práce je možné označit najednou souvislý blok řádků tak, že stisknete klávesu Shift a současně používáte klávesy šipky dolů nebo nahoru. Nově vybraná hodnota se vyplní pro všechny modře podbarvené řádky. 5. Postupně je možné zadat více oprav najednou. 6. Definitivní zápis opravy se provede stiskem tlačítka Opravit záznamy. Postup je možné libovolně opakovat. Hesla a přístupová práva Výběrem volby Nastavení hesel je zobrazeno okno se třemi záložkami : správce systému administrativní pracovník běžný uživatel Správce systému Ve správci systému pracuje člověk, který má nejvyšší přístupová práva. V administrativním pracovníku ten, který je pověřen některými pracemi, ke kterým nemá běžný uživatel přístup. V běžném uživateli mohou pracovat všichni ti, kterým je umožněn přístup do programu. Všechna uživatelská hesla a přístupová práva nastavuje správce programu. Správce může přidělit právo nastavovat hesla i jinému uživateli. V horní části okna je možné vložit heslo pro každý typ uživatele. Heslo se vkládá dvakrát pro kontrolu. Není zobrazováno heslo, ale řada ***. Co písmeno, to jedna *. Pokud není zaškrtnuto vyžadování hesla, není nutné při přihlašování heslo vkládat. Přístupová práva zůstávají zachována. Ve střední části okna je možné přidělit právo pro jednotlivé skupiny činností. Každou úroveň uživatele je nutné potvrdit tlačítkem

97 Pokud zaškrtneme v levém dolním rohu okénko povinné přihlašování a potvrdíme tlačítkem, má každý uživatel přístupová práva jen k činnostem podle označených kritérií. V okamžiku, kdy není zaškrtnuto povinné přihlašování, není vyžadováno přihlašování při startu programu a všichni uživatelé mají ke všem funkcím přístup. V případě povinného přihlašování se nabízí tato obrazovka : V prvním řádku se vybere úroveň uživatele. Do druhého řádku vepíšeme heslo a potvrdíme tlačítkem. Posouváme se pomocí klávesy Enter nebo myší

98 6.Volba Nápověda v hlavním menu V položce menu je v současné době pouze možnost otevření okna O aplikaci IS RDG a domovská stránka. Zde se dozvíme jakou máme zrovna nainstalovanou verzi programu. Okno vypadá následovně : Pokud máte připojení k internetu můžete kliknout na řádek a dostanete se na naší domovskou stránku. Na těchto internetových stránkách se můžete dozvědět o našich softwarových produktech pro radiodiagnostická pracoviště, novinkách, ceníku, kontaktu a odkazech. Některé soubory je možné si volně stáhnout, jedná se např. o demonstrační verzi programu Win RDG, demonstrační verzi programu CT4, příručky k těmto programům, atd

99 - 99 -

100 5. JAK NA TO? Nyní si něco řekneme o tom, jak přistupovat ke každodenní práci s tímto programem, jak archivovat, tvořit statistické výkazy, dělat uzávěrky, zálohovat, atd. Před úplným zahájením práce musíme mít naplněny číselníky a zadány konfigurační parametry, podle kterých budeme s programem pracovat. Naplnění číselníků Číselníky naplňujeme jen před úplným zahájením práce a potom jen, když potřebujeme některý číselník opravit nebo doplnit nový. Uživatelské číselníky Každý uživatel si je vytváří individuálně. Naplňují se v menu Číselníky. Jejich naplnění je nutné proto, aby bylo možné zadávat jednotlivé údaje k pacientům. Spustíme volbu Číselníky v hlavním menu a vybereme si nejprve Uživatelské číselníky. Po aktivaci volby Uživatelské číselníky se objeví obrazovka s dialogovým oknem Číselníky. V záhlaví seznamu označíme vždy číselník, který budeme naplňovat. Provedeme to buď kliknutím myši na určitý druh číselníku nebo stiskem klávesy Alt + zvýrazněné písmeno

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110 Vyplňujeme tyto číselníky : oddělení pracoviště lékaři laboranti vyšetření materiály pojišťovny texty

111 Naplnění číselníku oddělení Do tohoto číselníku je třeba zadat seznam oddělení, z kterých jsou odesíláni pacienti na vyšetření. Chceme-li vložit nové oddělení, musíme mít zvýrazněno pole oddělení v záhlaví, provedeme to tak, že stlačíme klávesy Alt + O a Insert. Můžeme použít i myši, tím že klikneme na tlačítko nebo použijeme klávesu F4 na zvýrazněném poli. Otevře se okno Číselník oprava. Vyplníme formulář. Posouváme se buď myší kliknutím do prázdného pole nebo se dostaneme do prvního pole pomocí klávesy Tab a dále se posouváme pomocí klávesy Enter. Uložíme kliknutím myši na nebo stiskem klávesy Alt+ U. Stejným způsobem můžeme číselník i opravovat. Tlačítko používáme jen výjimečně, a to v případě, že jsme toto oddělení ještě nikdy nepoužili a pravděpodobně ani nepoužijeme. Jinak rušíme číselník přímo ve formuláři, do pole zruš vepíšeme písmeno z. Kdybychom nepostupovali tímto způsobem, mohlo by se stát, že pacient, u kterého bylo zadáno toto oddělení, by nyní měl prázdný odkaz. Vytvořený číselník si můžeme vytisknout. obr. 56 : Prohlížení vytisknutého číselníku oddělení

112 Naplnění číselníku pracovišť Po aktivaci této volby můžeme vkládat pracoviště v rámci RDG oddělení tzn. např. CT, RDG, Ultrazvuk. Tento údaj může sloužit buď k rozlišení pacientů, kteří přišli na určitý druh vyšetření nebo je možné zavést dělení až podle konkrétní vyšetřovny. Chceme-li založit nové pracoviště, musíme mít zvýrazněno pole pracoviště v záhlaví seznamu. Nové pracoviště se zadává současně klávesami Alt + R. Tím zvýrazníme pole záhlaví a potom použijeme klávesu Insert nebo F4. Můžeme použít i myš, a to tak, že klikneme na tlačítko. Otevře se okno Číselník oprava. Vyplníme potřebné údaje. Posouváme se buď myší kliknutím do prázdných políček nebo pomocí klávesy Tab se dostaneme do prvního pole a potom se posouváme pomocí klávesy Enter. Uložíme kliknutím myši na nebo použijeme současně klávesy Alt + U. Takto číselník i opravujeme. Tlačítko nepoužíváme. Pracoviště rušíme přímo v konkrétním formuláři zadáním písmena z v poli zruš : Vytvořený číselník je možné si vytisknout

113 Naplnění číselníku lékařů Do tohoto číselníku se vkládá seznam lékařů, kteří pracují na RDG oddělení. Potřebujeme-li vložit nového lékaře, musíme mít zvýrazněno pole lékaři v záhlaví seznamu. Provedeme to klávesami Alt + L. Klikneme myší na tlačítko nebo použijeme klávesnici a pomocí klávesy F4 nebo použitím klávesy Insert se dostaneme na další obrazovku. V této obrazovce Číselník oprava vyplníme formulář. Posouváme se myší nebo pomocí Tab vstoupíme do prvního prázdného políčka a dále se posouváme Entrem. Uložíme kliknutím myši na nebo stiskem klávesy Alt + U. Tlačítko používáme jen ojediněle, a to jen tehdy, že jsme tohoto lékaře ještě nikdy nepoužili a pravděpodobně ani nikdy nepoužijeme. Záznam tedy smažeme, aby nám zbytečně nepřekážel. Jinak rušíme lékaře přímo ve formuláři, do pole zruš vepíšeme písmeno z. Kdybychom nepostupovali tímto způsobem, mohlo by se stát, že pacient, u kterého byl zadán tento lékař, by nyní měl prázdný odkaz. Číselník je možné vytisknout

114 Naplnění číselníku laborantů Vyplňuje se naprosto stejným způsobem jako v případě lékařů, tzn. že opět stojíme na zvýrazněném poli v záhlaví, tj. na poli Laboranti (Alt + B). Klikneme myší na tlačítko nebo použijeme klávesnici přesuneme se do další obrazovky klávesou F4 nebo přes klávesu Insert. Na další obrazovce vyplníme formulář stejným způsobem jako předcházející formuláře a stejným způsobem budeme přistupovat k tlačítku.vytvořený číselník si vytiskneme

115 Naplnění číselníku vyšetření Je potřeba zadat seznam všech vyšetření, která se na daném pracovišti provádějí. pokud se program bude využívat ke generování dávek pro pojišťovny, je nutné si uvědomit, že ke každému vyšetření je možno přiřadit právě jeden kód výkonu VZP. Při zadávání do tohoto číselníku musíme mít v záhlaví zvýrazněno pole Vyšetření. Použijeme klávesy Alt + V a potom klávesu Insert nebo klávesu F4 nebo pomocí myši klikneme na tlačítko. Otevře se dialogové okno Číselník oprava.vyplníme údaje. Posouváme se opět buď pomocí myši nebo se dostaneme do prvního prázdného pole pomocí klávesy Tab a dále se po obrazovce přesouváme pomocí klávesy Enter. Uložíme kliknutím myši na nebo stiskem kláves Alt + U přímo z klávesnice. Tlačítko použijeme jen výjimečně, stejně jako v předcházejících číselnících. Číselník rušíme přímo ve formuláři, do pole zruš vepíšeme písmeno z. V případě, že bychom někdy toto vyšetření použili, program upozorní, že toto vyšetření již bylo zrušeno. Vytvořený číselník si můžeme vytisknout. Klikneme myší na tlačítko nebo stiskneme klávesy Alt + T

116 Naplnění číselníku materiálů Zadává se seznam materiálů, jejichž spotřebu chceme sledovat. Je možné zadávat i ZÚM z číselníku hromadně vyráběných léčebných přípravků nebo zadávat individuálně vyráběné léčebné přípravky. v tom případě je ZÚM přímo přenášen do dávek pro zdravotní pojišťovny.při vkládání nového materiálu musíme mít zvýrazněno políčko v záhlaví materiál (Alt + M). Myší klikneme na tlačítko nebo použijeme klávesu F4nebo Insert. Přesuneme se na další obrazovku. Vyplníme údaje ve formuláři a to tím způsobem, že se posouváme buď pomocí myši nebo se dostaneme do prvního pole formuláře pomocí klávesy Tab a pak se již posouváme Entrem. Uložíme kliknutím myši na nebo stiskem klávesy Alt + U. Stejným způsobem číselník i opravujeme. Tlačítko používáme jen výjimečně, a to v případě, že jsme tento materiál ještě nikdy nepoužili a pravděpodobně ani nepoužijeme. Jinak rušíme číselník přímo ve formuláři, do pole zruš napíšeme písmeno z. Pacient, který měl použit materiál, který měl nyní úplně vymazán by měl prázdný odkaz. Číselník můžeme vytisknout pomocí tlačítka nebo použitím kláves Alt + T

117 Naplnění číselníku pojišťoven Tento číselník slouží k nadefinování seznamu zdravotních pojišťoven, se kterými má zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu. Při zadávání nové pojišťovny musíme mít zvýrazněno pole pojišťoven v záhlaví (Alt + J). Můžeme použít několika způsobů zadávání : kliknutím myši na tlačítko použití klávesy F4 použití klávesy Insert Otevře se Číselník opravy. Vyplníme formulář. posouváme se buď myší nebo se dostaneme do prvního pole pomocí klávesy Tab a dále se posouváme pomocí klávesy Enter. Uložíme vyplněné údaje kliknutím myši na tlačítko nebo stiskem klávesy Alt + U. Stejným způsobem číselník i opravujeme. Tlačítko používáme jen výjimečně, a to jen v případě, že jsme tuto pojišťovnu ještě nikdy nepoužili a pravděpodobně ani nepoužijeme. Číselník rušíme přímo ve formuláři, do pole zruš vepíšeme písmeno z. Vytvořený číselník můžeme vytisknout. Klikneme myší na tlačítko nebo použijeme klávesy Alt + T obr.62 : Ukázka vytištěného číselníku pojišťoven

118 Naplnění číselníků textů Slouží k vytvoření bloků textů. Měl by sloužit pro vložení pomocných textů, které budou k dispozici při psaní nálezu buď k přečtení nebo přímo k zabudování do nálezu. Mohou zde být vložené připravené závěry vyšetření, popisujících nejčastěji se vyskytující nálezy. Tyto texty se při tvorbě nálezu přímo přenášejí do nálezu, ve kterém je možné přenesený text doopravit na výsledky konkrétního vyšetření. Vyplňujeme stejným způsobem jako všechny předcházející číselníky. I tento číselník si můžeme vytisknout

119 Číselníky pojišťovny Číselníky pojišťovny jsou číselníky dodávané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Je zde umožněno pouze prohlížení následujících číselníků : Diagnózy, Odbornosti, Výkony a Léky. Po obdržení diskety z pojišťovny provedeme následující úkony : Spustíme volbu Číselníky v hlavním menu. Vybereme si volbu Aktualizace číselníků pojišťovny. Po aktivaci volby se objeví obrazovka s dialogovým oknem Aktualizace číselníku pojišťovny. Podle toho, který číselník chceme aktualizovat, zvýrazníme pole záložky seznamu buď myší nebo Tab se dostaneme na první pole a pak se posouváme kurzorovými šipkami po záložce. Tím vybereme číselník. Aktualizaci je možné provést přímo z diskety nebo z nějakého pracovního adresáře

120 Zadávání pacientů Otevřeme okno Provoz v hlavním menu a zadáváme pacienty do seznamu žádanek v pořadí v jakém přišli na vyšetření. Na obrazovce si je můžeme setřídit buď v tomto pořadí, podle rodného čísla nebo podle příjmení. Způsob třídění mezi sebou přepínáme buď klávesou F8 nebo kliknutím myši na popis v záhlaví seznamu na P (pořadí), Rodné číslo nebo Příjmení, jméno. Pomocí tlačítka vložíme průvodní list nového pacienta. Můžeme použít myš klikneme přímo na toto tlačítko, nebo klávesu Insert nebo současně klávesy Alt + P. Po všech obrazovkách se můžeme pohybovat pomocí myši, my si však budeme popisovat, jak se budeme pohybovat pomocí klávesnice. Otevře se nám formulář Identifikační údaje pacienta. Vyplníme údaje a potvrdíme klávesou. Tím se nám data zároveň uloží. V případě, že některé povinné údaje ( např. jméno pacienta ) nevyplníme, program nás na to okamžitě upozorní. Chybu musíme odstranit, neboť program nám neumožní pokračovat v další práci. Program hlídá i správnost rodných čísel a v případě, že jsme ho zadali špatně, chybu ohlásí. Po odsouhlasení identifikačních údajů pacienta se přesuneme automaticky na obrazovku Průvodní list žádanka (obr.9). Pokud zjistíme, že jsme některý údaj opomněli zadat v identifikačních údajích pacienta a již jsme přesunuti na další obrazovce, můžeme provést opravu tímto způsobem : Stiskneme klávesy Alt + P, rozvine se nám řádek pacient a opět máme obrazovku identifikační údaje pacienta. Doplníme zde opomenuté údaje (např. adresu). Opět odsouhlasíme OK. Po obrazovce se posouváme buď Entrem nebo Alt + zvýrazněné písmeno. V okně datum vyšetření se automaticky objevuje datum, které je nastaveno v konfiguraci. Většinou je to dnešní datum, tzn. že v konfiguraci je nastaveno systémové datum. Pokud však chceme jiné datum, tak toto datum smažeme klávesou Delete a ručně napíšeme požadované datum. Další způsob je, že použijeme myši a klikneme na kalendář za oknem. Vybereme datum a opět na něj klikneme myší, datum se nám přepíše. Pokud však chceme opravovat datum u několika pacientů najednou, můžeme opravu provést v konfiguraci :Nastavení konfigurace implicitní parametry zvolené datum a přepíšeme datum. Pokud na pracovišti nepoužíváme archivní čísla, nastavíme to v konfiguraci a tato položka se nám automaticky přeskakuje

121 Oddělení, pracoviště, lékař, laborant pokud máme některou položku konkrétně nastavenou v konfiguraci, automaticky se objevuje u každého pacienta. Jinak můžeme použít klávesu F4 a vybrat požadovanou položku nebo přímo do požadovaného pole vepíšeme kód. Stejným způsobem vyplníme diagnózu a název vyšetření. Pokud máme v číselníku u vyšetření doplněn použitý materiál, automaticky se objeví v položce název materiálu, pokud potřebujeme mít u vyšetření více opakování použijeme mezerník a vepíšeme počet opakování. Do velkého prázdného prostoru se píše nález. Pokud máme kurzor v tomto prostoru, použijeme klávesu F10 a z tabulky, která se nám nabídne, můžeme použít potřebnou funkci. Do tohoto okna lze psát nález přímo i bez použití nabídky. V dolní části obrazovky je řada tlačítek, kterými se údaje uloží, ukončí, atd.. používá se klávesa Alt + zvýrazněné písmeno. U každého pacienta lze nález vytisknout. Můžeme si z nabídky vybrat předlohu tisku. Stejným způsobem můžeme tisknou i signum. Otevřením okna Pojišťovna dostaneme přehled podkladů pro vyúčtování

122 Převod pacientů do kartotéky Na obrazovce Denní provoz seznam žádanek se nachází v pravém dolním rohu tlačítko Archivovat. Po aktivaci tohoto tlačítka se dostaneme na další obrazovku (Alt + A). Tato funkce převádí již ukončené nebo potvrzené žádanky do kartotéky. Současně jsou vytvářeny podklady tzv. statistické soubory, které mohou být následně použity pro ekonomickou statistiku a vyúčtování zdravotní péče. Pokud máme převedeny pacienty do kartotéky, můžeme si vytisknout knihu pacientů : Tisk knihy pacientů Musíme se vrátit na hlavní okno aplikace.potom stiskneme klávesy Alt + S statistika, zvolíme denní přehledy ( Entrem ) nabídne se nám obrazovka Prohlížení a oprava statistických souborů (viz.obr. 37). Zde si můžeme vybrat, zda chceme tisknout pacienty za všechna pracoviště nebo jenom za některé konkrétní. Parametry pro tisk sestavy si určí uživatel sám a může si je i sám nastavit (viz.příloha č. 1)

123 Ekonomická statistika Volba umožňuje sestavit přehledy o spotřebě materiálu, přehledy vyšetření a výkonů, počty ošetřených pacientů a přehled vykázaných výkonů za jednotlivé pojišťovny za zvolené časové období. Vrátíme se do hlavního okna aplikace systému. Zvolíme statistiku Alt + S a šipkami najedeme na ekonomickou statistiku a volbu potvrdíme Entrem. Máme před sebou okno Ekonomická statistika. Vyplníme podle svých požadavků výběrem členění, omezením výběru nebo můžeme zadat další parametry přecenit materiál nebo obodovat výkony. Dáme statistiku zpracovat. Statistika NZIS Zpracovává se stejným způsobem jako ekonomická statistika. Sestavení podkladů pro vyúčtování Vyvolá se z menu Statistika/Sestavení podkladů pro vyúčtování. Objeví se okno Podklady pro vyúčtování. Kurzorovými šipkami zvolíme období a potvrdíme. Po políčkách se pohybujeme klávesou Tab. Při definitivním zpracování musíme zaškrtnout volbu vyúčtování označit. Pokud si zpracování děláme cvičně před odevzdáním do pojišťovny, tak volbu nezaškrtáváme. Volby označujeme mezerníkem. Vytvoříme disketu pro pojišťovnu. Může se stát případ, že již máme podklady zpracované a odevzdané do pojišťovny. Pojišťovna nám z nějakého důvodu některý doklad vrátí ( např. pacient změnil pojišťovnu a nenahlásil nám ) a my tento doklad musíme dodatečně opravit. Postupujeme tímto způsobem : Při prvním definitivním zpracování zadáváme vyúčtování označit a zpracujeme. Při opravě musíme provést : 1) Statistika/Oprava statistických záznamů najdeme člověka, u něhož je chybný záznam a opravíme mu ho. 2) Musíme zrušit volbu vyúčtováno a potvrdíme volbou. 3) Vrátíme se do menu Statistika/Sestavení podkladů pro vyúčtování a označíme jenom dosud nevyúčtované a dáme zpracovat. Nyní již máme záznam opraven

124

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Radiodiagnostické oddělení

Radiodiagnostické oddělení Radiodiagnostické oddělení Program pro Radiodiagnostické oddělené (RDO) obsahuje části zajišťující sběr, zpracování a prezentaci diagnostických dat. Používá se pro příjem a zpracování požadavků na vyšetření

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA

OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA OVLÁDÁNÍ APLIKACE NIS MEDEA Martin Fráňa, DiS. Děkanát, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci 1.1 Základní informace NIS MEDEA je nemocniční informační systém (NIS) od společnosti

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Název úlohy : VZP Kontrol Verze : 1.60 Poslední UPG : Datum : 9. Ledna 2012 Odběratel : Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Hlavní dodavatel : HEWLETT-PACKARD ČR Subdodavatel : PIKE

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1.

CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. CO JE NOVÉHO V SYSTÉMECH DUNA DENTA 2015.1. KARTA PACIENTA Karta pacienta byla vizuálně změněna z důvodu přidávání dalších polí. Záložky I.část, II, část byly nahrazeny záložkami Osobní údaje, Anamnéza,

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Laboratorní informační systém

Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém ZÁKLADNÍ INFORMACE Laboratorní informační systém byl vytvořen jako subsystém komplexního nemocničního informačního systému. Může pracovat i samostatně, pak však ztrácí výhody

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro

Manuál pro mobilní aplikaci. Patron-Pro Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro 1 Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Popis...3 Slovník pojmů...3 Ovládání aplikace...3 Volby v aplikaci...3 4.1. Menu...3 4.2. Zpět na seznam karet...4 Úvodní obrazovka...4

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011

Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 Výkaznictví sw změny a úpravy 2011 1. Úprava funkcionality do Konfigurace- Kontroly Globální přibyla nová volba Kontrolovat řádky označené jako Pouze do sestav 2. Úprava funkcionality pokud je vytvořen

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL POSTREGISTRAČNÍ KONTROLA APLIKACE SPRÁVA POVĚŘENÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE - PVI ZÁKLADNÍ POPIS 22.01.2013 Brno Variex Verze 1.00 Datum vydání: 22. ledna 2013 Copyright 2013, Variex

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více