Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1 Úvod 2 Definice hypertenze 3 Klasifikace hypertenze 4 Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 5 Etiologie hypertenze"

Transkript

1 1 Úvod 21 2 Definice hypertenze 23 3 Klasifikace hypertenze Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků Stratifikace celkového K-V rizika v kategoriích nízké, středně těžké, vysoké a velmi vysoké riziko podle hodnot STK a DTK v ordinaci a prevalence rizikových faktorů, subklinického orgánového poškození, diabetu, KVO podle guidelines ESH a ESC Faktory ovlivňující prognózu hypertoniků podle guidelines ESC a ESH Vztah krevního tlaku k vaskulární mortalitě 30 5 Etiologie hypertenze 32 6 Epidemiologie hypertenze 34 Renata Cífková 7 Měření krevního tlaku v ordinaci 59 Renata Cífková 7.1 Metody měření krevního tlaku Nepřímé měření krevního tlaku Technika měření krevního tlaku Měření krevního tlaku za speciálních situací Porovnání přímého a nepřímého měření krevního tlaku 67 8 Domácí měření krevního tlaku Fenomén bílého pláště Hypertenze bílého pláště Význam domácího měření krevního tlaku Doporučené přístroje a metodiky Metodika měření Faktory ovlivňující domácí měření krevního tlaku Indikace domácího měření krevního tlaku 73 9

2 HYPERTENZE 8.A Rozpory v diagnostice hypertenze 79 9 Ambulantní 24hodinové monitorování krevního tlaku Maskovaná hypertenze Patogeneze arteriální hypertenze 98 Karel Horký 11.1 Genetické vlivy Faktory zevního prostředí Nadměrný přívod sodíku/soli Nedostatečný přívod draslíku, vápníku a magnezia Zvýšený přívod kalorií, obezita, distribuce tělesného tuku Zvýšený přívod alkoholu Kouření a hypertenze Stres a socioekonomický status Vnitřní regulační mechanismy Sympatický nervový systém Humorální působky Odchylky membránového transportu Renální exkretorické a endokrinní funkce Hemodynamické změny Endotel a stěna cévní Poruchy glukózové tolerance, inzulinorezistence, diabetes mellitus a hypertenze Dyslipidemie a hypertenze Závěry Hypertenze a myokard 118 Aleš Linhart 12.1 Hypertrofie levé komory Typy strukturálních změn Ultrastrukturální změny spojené s hypertrofií myokardu Patogeneze hypertrofie myokardu Hemodynamické dopady hypertrofie myokardu Prognostické dopady hypertrofie LK Diferenciální diagnostika hypertrofie levé komory Diagnostické metody hypertrofie levé komory a hypertenzí navozených změn Terapeutické možnosti ovlivnění hypertrofie LK Další hemodynamické a strukturální změny u nemocných s arteriální hypertenzí Dilatace aortálního kořene a riziko aortální disekce Arteriální hypertenze a poruchy srdečního rytmu Srdeční selhání a hypertenze

3 14 Tepenný systém při hypertenzi 152 Jan Filipovský 14.1 Normální struktura a funkce arteriálního systému z hlediska regulace krevního tlaku Základní morfologie Funkce tepenného systému Vyšetření u arteriální hypertenze v souvislosti s vlastnostmi tepenného systému Měření periferního krevního tlaku Rychlost šíření pulzové vlny (pulse wave velocity PWV) Analýza pulzové vlny (pulse wave analysis PWA) Tloušťka komplexu intimy a médie na krkavici (intima media thickness IMT) Vyšetření endoteliální dysfunkce Poddajnost a roztažnost (compliance, distensibility) Vyšetření rezistenčního řečiště a mikrocirkulace Změny tepenného systému typické pro arteriální hypertenzi Časový průběh změn hemodynamiky a tepenného systému Patofyziologické mechanismy změn velkých tepen u hypertenze Změny rezistenčního řečiště Terapeutické ovlivnění vlastností tepen Tepenná tuhost měřená pomocí aortální PWV Centrální TK a index odrazu IMT krkavice a výskyt aterosklerotických plátů Hypertenze a cévní mozkové příhody 175 Miroslav Souček 15.1 Definice cévní mozkové příhody Etiopatogeneze Ischemické cévní mozkové příhody Hemoragické cévní mozkové příhody Klasifikace Klasifikace podle průběhu Klasifikace podle příčiny Hemoragické cévní mozkové příhody Autoregulace mozkové perfuze Ischemický polostín Vztah arteriální hypertenze a cévních mozkových příhod Krevní tlak a akutní cévní mozková příhoda Subklinická postižení mozku vysokým krevním tlakem Klinický obraz hypertenze Diagnostický program Anamnéza Fyzikální vyšetření Pomocná laboratorní vyšetření Diferenciální diagnostika hypertenze

4 HYPERTENZE 17 Nefarmakologická léčba hypertenze Farmakologická léčba hypertenze Význam léčby hypertenze Význam intenzivní léčby hypertenze Jsou novější léky inhibitory ACE a blokátory kalciových kanálů stejně účinné jako starší léky, tj. diuretika a betablokátory? Výsledky metaanalýz studií léčby hypertenze Kdy zahajovat farmakologickou léčbu hypertenze? Cíle léčby hypertenze Léčebné zásady Jednoznačné a možné kontraindikace užívání antihypertenziv podle směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi Systolický tlak má významnější prognostickou hodnotu nežli diastolický tlak Přehled antihypertenziv Hypolipidemická léčba u hypertoniků 211 Jan Piťha, 19.1 Úvod Účinek statinů na krevní tlak Účinek statinů v prevenci ICHS klinická data Vliv léčby statiny na cévní mozkové příhody (CMP) Statiny u chronického onemocnění ledvin Interakce statinů s antihypertenzní terapií Shrnutí a indikace hypolipidemické léčby u hypertenze Protidestičková léčba u hypertenze Strategie léčby hypertenze Léčba chronického srdečního selhání či asymptomatické systolické dysfunkce levé komory srdeční při hypertenzi Léčba hypertenze provázené ICHS Diuretika Postavení diuretik v léčbě hypertenze ve světle velkých studií léčby hypertenze Mechanismus antihypertenzního účinku Thiazidy a jim příbuzná diuretika HCTZ versus chlorthalidon Indapamid vs. thiazidová diuretika Indikace Kombinace thiazidových diuretik s antihypertenzivy jiných lékových skupin Kličková diuretika Indikace

5 Kontraindikace Kalium šetřící diuretika Indikace amiloridu Kontraindikace amiloridu Antagonisté aldosteronu spironolakton a eplerenon Kontraindikace a interakce antagonistů aldosteronu Přednosti antagonistů aldosteronu Nežádoucí účinky diuretik Dávkování diuretik Betablokátory 247 Jiří Vítovec, 23.1 Mechanismus účinku betablokátorů v léčbě hypertenze Klasifikace betablokátorů Trvání antihypertenzního účinku Indikace betablokátorů v léčbě hypertenze Kombinace betablokátorů s dalšími antihypertenzivy Nežádoucí účinky v léčbě hypertenze Náhlé přerušení léčby betablokátory Metabolické nežádoucí účinky Kontraindikace betablokátorů v léčbě hypertenze Blokátory kalciového kanálu 257 Karel Horký 24.1 Mechanismy účinku Dělení blokátorů kalciových kanálů Účinky Výsledky velkých studií s BKK, indikace a kontraindikace Nežádoucí účinky Interakce blokátorů kalciových kanálů Inhibitory ACE 269, Václav Monhart 25.1 Dělení inhibitorů ACE Mechanismus účinku, užití inhibitorů ACE v léčbě hypertenze Indikace Inhibitory ACE jsou léky volby u nemocných s chronickým srdečním selháním Taktika léčby ACE-inhibitory Přehled inhibitorů ACE používaných nejčastěji v léčbě chronického srdečního selhání Inhibitory ACE léky volby u pacientů s akutním infarktem myokardu Inhibitory ACE v léčbě nemocných s ICHS Ovlivnění celkové mortality inhibitory ACE Inhibitory ACE léky volby u nemocných s hypertenzí a hypertrofií levé komory Inhibitory ACE u chronických onemocnění ledvin s diabetes mellitus Inhibitory ACE u chronických onemocnění ledvin bez přítomnosti diabetu Nežádoucí účinky inhibitorů ACE

6 HYPERTENZE Hypotenze po prvé dávce Zhoršení ledvinných funkcí Hyperkalemie Suchý kašel Další nežádoucí účinky Interakce Kontraindikace Dávkování inhibitorů ACE v léčbě hypertenze Antagonisté receptorů pro angiotenzin II AT 1 -blokátory 289 Jindřich Špinar, 26.1 Mechanismus účinku Přehled AT 1 -blokátorů Antihypertenzní účinky AT 1 -blokátory a kombinační léčba hypertenze Velké studie s AT 1 -blokátory v léčbě hypertenze a nefropatie Indikace a kontraindikace AT 1 -blokátorů u hypertenze Další indikace AT 1 -blokátorů Chronické srdeční selhání Ischemická choroba srdeční a vyšší KV riziko Nežádoucí účinky Prevence vzniku nového diabetes mellitus 2. typu léčbou AT 1-blokátory nebo inhibitory ACE Nové látky s antihypertenzním účinkem 304, Jiří Vítovec 29 Centrálně působící antihypertenziva Látky s převážně centrálním účinkem centrální alfa-adrenergní agonisté Alfa-metyldopa Látky s kombinovaným centrálním agonistickým a periferním antagonistickým účinkem Urapidil Agonisté imidazolinových receptorů Rilmenidin Moxonidin Blokátory periferních alfa-receptorů (alfablokátory) 320 Jiří Vítovec, 30.1 Mechanismus účinku Obecné indikace alfablokátorů Fentolamin Doxazosin, terazosin Vazodilatační látky s přímým účinkem (přímá vazodilatancia) 324 Jiří Vítovec, 31.1 Mechanismus účinku

7 31.2 Dihydralazin Endralazin Minoxidil Nitráty Kombinační léčba hypertenze Monoterapie vs. kombinační léčba Fixní kombinace Jaké dvojkombinace/fixní kombinace základních antihypertenziv volit? Méně vhodné a nevhodné dvojkombinace základních antihypertenziv Troj- a vícekombinace u arteriální hypertenze Lékové interakce snižující účinnost léčby 335, 34 Rezistentní hypertenze, farmakologické i nefarmakologické přístupy 337 Jiří Ceral 34.1 Definice Hypertenze nereagující na léčbu Léčba Nefarmakologická intervenční léčba rezistentní hypertenze Perioperační léčba u hypertoniků 348, 36 Hypertenzní krize emergentní a urgentní stavy 351 Karel Horký, 36.1 Definice onemocnění Etiologie a patogeneze Klinické příznaky Léčba Léčba hypertenze starších osob Systolický tlak má významnější prognostickou hodnotu nežli diastolický tlak Diagnostika Nefarmakologická léčba Farmakologická léčba Použití jednotlivých antihypertenziv Zásady léčby Věkový limit léčby hypertenze? Cíle léčby hypertenze starších osob Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci cévních mozkových příhod 372 Miroslav Souček 38.1 Epidemiologická data

8 HYPERTENZE Význam léčby hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod Nefarmakologická léčba a cévní mozkové příhody Dyslipidemie, léčba statiny Diabetes mellitus Fibrilace síní a hypertenze Zásady léčby hypertenze v primární prevenci cévních mozkových příhod Léčba hypertenze pří cévní mozkové příhodě Léčba u hemoragické cévní mozkové příhody Sekundární prevence cévní mozkové příhody Statiny v sekundární prevenci cévních mozkových příhod Hypertenze a demence Hypertenze a ischemická choroba srdeční. Hypertenze a fibrilace síní A Hypertenze a ischemická choroba srdeční A.1 Hypolipidemická léčba u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční A.2 Existuje J-křivka pro systolický tlak? A.3 Existuje J-křivka také pro diastolický tlak? A.4 Jak léčit hypertenzi u nemocných s ICHS A.5 Příznivé účinky inhibitorů ACE A.6 Hypertenze po infarktu myokardu B Hypertenze a fibrilace síní B.1 Měření krevního tlaku u fibrilace síní B.2 Hypertenze jako příčina/rizikový faktor fibrilace síní B.3 Fibrilace síní a antihypertenzní léčba B.4 Antikoagulační léčba Hypertenze v těhotenství 416 Renata Cífková 40.1 Kardiovaskulární změny v těhotenství Definice hypertenze v těhotenství Měření krevního tlaku v těhotenství Klasifikace hypertenze v těhotenství Preeklampsie Doporučená laboratorní vyšetření Feochromocytom v těhotenství Léčba hypertenze v těhotenství Nefarmakologická léčba hypertenze v těhotenství Farmakologická léčba hypertenze v těhotenství Metabolický syndrom 435 Hana Rosolová 41.1 Historie a definice metabolického syndromu Patofyziologie metabolického syndromu 436

9 41.3 Prevalence metabolického syndromu Metabolický syndrom a často přidružená onemocnění Vysoký normální krevní tlak, prehypertenze a hypertenze Aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění Diabetes mellitus 2. typu Možnosti ovlivnění kardio-metabolického rizika u nemocných s metabolickým syndromem Nefarmakologické ovlivnění Farmakologická léčba metabolického syndromu Závěr Hypertenze a diabetes mellitus 447 Renata Cífková 42.1 Výskyt hypertenze u diabetes mellitus 1. a 2. typu Léčebné cíle Cílové hodnoty krevního tlaku a prahové hodnoty pro zahájení farmakologické léčby Nefarmakologická léčba Farmakoterapie Stav kontroly hypertenze v ČR a ve světě 460 Renata Cífková 43.1 Kontrola hypertenze ve světě Kontrola hypertenze v ČR Hypertenze v dětství a dospívání 468 Tomáš Seeman 45 Sekundární hypertenze přehled Renální hypertenze 485 Václav Monhart 46.1 Prevalence renální hypertenze Patogeneze renální parenchymatózní hypertenze Diagnostika renální parenchymatózní hypertenze Příčiny renální parenchymatózní hypertenze Hypertenze u akutních renálních onemocnění Hypertenze u chronických renálních onemocnění s normální nebo sníženou funkcí ledvin (CKD stadia 1 4) Hypertenze u dialyzovaných pacientů Hypertenze po transplantaci ledviny Renovaskulární hypertenze 502 Václav Monhart 47.1 Etiologie stenóz renální tepny a renovaskulární hypertenze Prevalence renovaskulárního onemocnění a renovaskulární hypertenze Patogeneze renovaskulární hypertenze Klinický obraz renovaskulární hypertenze Vyšetřovací metody při podezření na renovaskulární hypertenzi

10 HYPERTENZE Dynamická scintigrafie ledvin Duplexní dopplerovská sonografie ledvin Magnetická rezonanční angiografie (MRA) Spirální CT angiografie Renální angiografie Speciální vyšetřovací metody Léčba renovaskulární hypertenze Farmakologická léčba renovaskulární hypertenze Revaskularizační léčba renovaskulární hypertenze Chirurgická léčba Hodnocení úspěšnosti léčby renovaskulární hypertenze Prognóza pacientů s renovaskulární hypertenzí Hypertenze po transplantaci srdce 515 Lenka Špinarová 49 Endokrinní hypertenze 523, Tomáš Zelinka 49.1 Primární hyperaldosteronismus (aldosteronismus) Definice, prevalence Klasifikace Patogeneze primárního hyperaldosteronismu Klinické projevy Diagnostika Léčba Nadprodukce prekurzorů aldosteronu deoxykortikosteronu (DOC) Zvýšená vazba kortizolu na mineralokortikoidní receptory Familiární syndromy spojené s retencí Na + a hypertenzí Hyperkortizolismus (Cushingův syndrom) Definice Patogeneze Klinický obraz Diagnostika (laboratorní a morfologická) Léčba Feochromocytom Patogeneze Výskyt Genetika Klinické projevy Diagnostika Léčba Dlouhodobá prognóza Maligní feochromocytom Akromegalie Primární hyperparatyreóza Poruchy funkce štítné žlázy

11 50 Další typy sekundárních hypertenzí Iatrogenní hypertenze Hypertenze u koarktace aorty Etiopatogeneze hypertenze Klinický obraz Léčba Prognóza Hypertenze u syndromu spánkové apnoe Definice Etiopatogeneze Diagnostika Léčba Neurogenní příčiny Chirurgické příčiny

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI

KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2015 www.solen.cz ISSN 1214 8687 ISBN 978-80-7471-101-5 ROČNÍK 12. Abstrakta XIII. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A SESTER V OLOMOUCI 28. 29. 4. 2015 Clarion Congress Hotel Olomouc

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Amesos 10 mg/5 mg tablety Amesos mg/10 mg tablety Amesos mg/5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Amesos 10 mg/5 mg tablety: Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Danurit 4 mg/1,25 mg tablety Danurit 2 mg/0,625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Danurit 4 mg/1,25 mg tablety obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 3 č í s lo 2 2 0 1 3 Atopická dermatitida Mýty a omyly v očkování Penicilinová antibiotika Sexuální medicína Hyperaktivní

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG

Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG Doporučení České kardiologické společnosti Doporuèený postup pro diagnostiku a léèbu akutních koronárních syndromù bez elevací ST úsekù na EKG J. Bělohlávek, M. Aschermann II. interní klinika kardiologie

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Svatopluk Býma Jaromír Hradec Otto Herber Igor Karen Oponenti: Renata Cífková

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Kapitoly Ročník 3 Číslo 2/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Clopidogrel

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více