Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr Wagner Čelákovice 2012 Vypracovala: Elena Koloničná

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě Ústí nad Labem Podpis: 1

3 Poděkování: Mé poděkování patří zejména vedoucímu mé absolventské práce MUDr. et RNDr. Petru Wagnerovi, za jeho čas, který mé práci věnoval. Jeho rady a náměty byly pro mou práci důležité a přínosné. Dále týmu ZZS Ústí nad Labem, za poskytnuté informace, a také děkuji svým blízkým a přátelům za podporu a trpělivost. 2

4 Obsah Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíle Teoretická část Krev Hematopoéza Krevní plazma Anorganické látky obsažené v krevní plazmě Bílkoviny v krevní plazmě Další organické látky v krevní plazmě Nárazníkový systém krve Erytrocyty Transport dýchacích plynů Hemoglobin Leukocyty Trombocyty Hemokoagulace Vnitřní systém Zevní systém Společný systém Krvácení Hemostáza zástava krvácení Ošetření zevního krvácení Ošetření vnitřního krvácení Terapie šoku Náhrada krevních ztrát

5 Krevní deriváty a plazma Albumin Antitrombin III Čerstvě zmražená plazma Fibrinogen Imunoglobuliny Obecný postup při ošetření masivního krvácení Poruchy hemokoagulace Poruchy z trombotických příčin Získané poruchy koagulace Nedostatek vitaminu K Uremie Hepatologické /jaterní/ postižení Kvantitativní poruchy primární hemostázy Trombocytopenie Idiopatická trombocytopenická purpura Diseminovaná itravaskulární koagulopatie (dále jen DIC) Klinický obraz syndromu Diagnostika Léčba Kvalitativní poruchy primární hemostázy Trombocytopatie Vrozené trombocytopatie Získané trombocytopatie Poruchy hemokoagulace z plazmatických příčin Hemofilie Von Willebrandova choroba Trombofilie Diagnostika - vyšetření Léčba

6 3 Kazuistiky Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Diskuze...47 Závěr...48 Summary...49 Seznam použité literatury

7 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace. Zástava krvácení patří snad k nejčastějším a nejúspěšnějším úkonům zdravotnické záchranné služby. Chci se zabývat fyziologií krve jejím složkami, funkcemi, transportu dýchacích plynů; krvácením zevním i vnitřním, ať už v důsledku úrazu či patologické krvácení, včetně hemokoagulace a rozvoje hemoragického šoku. Popíšu hemokoagulační poruchy vrozené i získané, včetně diagnostiky a léčby, diseminovanou intravaskulární koagulopatii, trombocytopenii, trombocytopatii, hemofílie a trombofílie. Zdůrazním nutnost rychlé a správné zástavy a ošetření krvácení vnitřního i zevního, případnou náhradu krevních ztrát, včasnou terapii a nezbytné úkony během léčebných opatření. Domnívám se, že téma je zajímavé, v neposlední řadě také velmi důležitá součást záchranářství nejen v přednemocniční péči, ale i během dlouhodobé ošetřovatelské péče. Myslím, že je nezbytné opakovat tuto problematiku v oblasti široké veřejnosti, neboť s takto postiženým pacientem se mohou lidé, nezdravotníci, setkat kdykoli a kdekoli, a správné ošetření takto postižených pacientů mohou přímo ovlivnit následnou léčbu a její prognózu. Informace k tomuto tématu budu čerpat zejména z publikací, z odborných textů, které s tímto souvisí a také z informací, které mi budou zpřístupněny na praxi u zdravotnické záchranné služby a jiných akutních oddělení v rámci praxe. 6

8 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Popsat fyziologii krve, problematiku krvácení, poruchy hemokoagulace. 1.2 Dílčí cíle Zdůraznit nutnost rychlé a správné zástavy krvácení v PNP Zhodnotit vliv krvácení Popsat možnosti hrazení krevních ztrát. 7

9 2 Teoretická část 2.1 Krev Krev je největší orgán lidského těla. Je to velmi specifická, životně důležitá, červená, neprůhledná tekutina cirkulující v uzavřeném cévním řečišti. Její celkový objem je relativně stálý a pohybuje se u dospělých osob od 4,5 do 6 litrů. Zpravidla je vyšší objem u můžu než u žen. Důležitou funkcí krve je transport dýchacích plynů, živin, hormonů, aj., funkce obranná, také se podílí na udržování stálého vnitřního prostředí. Krev se skládá z plazmy a krevních elementů červených krvinek (erytrocytů), bílých krvinek (leukocytů), krevních destiček (trombocytů). Všechny stálé komponenty krve se neustále obnovují, avšak v různém časovém rozmezí. [BUREŠ, HORÁČEK, 2003] Hematopoéza Hematopoéza (krvetvorba) je proces tvoření krvinek v krvetvorných orgánech, který je velmi složitý, kompletně řízený a ne zcela prozkoumaný. Probíhá ve dvou fázích prenatální a postnatální. Prenatálně vznikají ve třech obdobích mezoblastové (ve žloutkovém vaku), hepatolienální (v játrech, slezině, thymu), myelotické (v kostní dřeni). Postnatálně je zachována tvorba především v kostní dřeni. [BUREŠ, HORÁČEK, 2003] Základem pro všechny složky krve je multipotentní kmenová buňka, která je charakteristická dvěma vlastnostmi, kdy jednou je sebeobnova (dělení a následný vznik buňky nové), a druhou je diferenciace do mnoha linií. Tyto obnovující se buňky jsou základem pro nekonečnou dostupnost kmenových buněk bez ohledu na věk a vznikají v kostní dřeni /vyjma embryonálního a fetálního vývoje/. [TROJAN, a kol., 2003] Hematopoéza probíhá neustále a přímo úměrně dle potřeby se zvyšuje či snižuje. Snížení nastává pouze při chorobných poruchách regulace hemopoézy, poškození tkáně tvořící krevní elementy, či nedostatku nezbytných elementů. [BUREŠ, HORÁČEK, 2003] 8

10 2.1.2 Krevní plazma Krevní plazma je tekutá, nažloutlá, mírně zásaditá sloučenina bílkovin, elektrolytů a organických molekul. Její objem u dospělého člověka tvoří přibližně 5 % z celkové hmotnosti, tzn. 2,8 3,5 litrů. Složení plazmy je za normálních okolností stálé. Plazma je tvořena z největší částí vodou (cca 90 %). [TROJAN a kol., 2003] Anorganické látky obsažené v krevní plazmě V krevní plazmě je hlavním kationtem sodík, rovněž jako v extracelulární tekutině, hlavními anionty jsou chlorid a hydrogenkarbonát. Kalcium je zde vzhledem k ostatním, v docela malém množství, ale má velmi významnou funkci je nepostradatelný pro nervosvalový přenos, také ovlivňuje srdeční stahy, a krevní srážlivost. Dalšími anorganickými látkami jsou draslík (excitabilita nervů a svalů), hořčík (působí tlumivě na nervovou dráždivost a ovlivňuje tvorbu enzymů), fosfor (podílí se na stálé hladině ph /koncentrace vodíkových iontů/), železo (nutné pro produkci Hb v kostní dřeni), jód (ovlivňuje štítnou žlázu) a měď (významná pro krvetvorbu). [TROJAN a kol., 2003] Bílkoviny v krevní plazmě Množství plazmatických bílkovin je přibližně 60 80g/l (celkem tedy cca 200 g). Rozdělují se na albuminy, globuliny a fibrinogen. Specificky funkční bílkoviny jsou zpravidla globuliny. Mají mnoho funkcí, např. regulují celkový objem plazmy, transportují mnoho hormonů, minerálů, vitamínů, barviv a léků do celého organismu, chrání organismus před infekci, a další. [TROJAN a kol., 2003] Další organické látky v krevní plazmě Organické látky ovlivňují vlastnosti plazmy pouze nepatrně. Mezi tyto patří 9

11 aminokyseliny, kreatin, amoniak, glukóza, lipidy a další Nárazníkový systém krve Nárazníkový systém zprostředkovává děje, čímž podporuje svou fyzikálně chemickou aktivitou ovlivňování acidobazické rovnováhy silnými kyselinami a bázemi. Tento systém je tvořen dvojicí slabé kyseliny /která se v roztoku štěpí minimálně/ a její soli /štěpí se celá/. Nárazníkový systém krve, tedy samotná krev v tomto systému hraje podstatnou roli. Je součástí tohoto, neboť zajišťuje transport pohyblivých složek nárazníkových systému do celého organismu. Venózní krev zprostředkovává informace o acidobazické rovnováze organismu, a arteriální zajišťuje reakci centrálního nervového systému. [NEJEDLÝ a spol., 1980] U zdravého člověka ph /= koncentrace vodíkových iontů/ dosahuje hodnoty 7,4. Hodnota ph nižší 0,04 a více, tedy nižší než 7,36, je označována jako acidóza, rovněž hodnota o 0,04 vyšší, tedy 7,44, je označována jako alkalóza. Minimální hranicí je 7,0, maximální 7,8 a jiné hodnoty jsou se životem neslučitelné. Silné kyseliny a báze ovlivňují acidobazickou rovnováhu, a jejich vliv minimalizuje a celkově reguluje nárazníkový systém (hydrogenkarbonátový, hemoglobinový, proteinový a fosfátový). Tyto drobné výkyvy ph působí na uvolňování kyslíku z hemoglobinu, ovlivňuje dýchání a další děje. [TROJAN a kol., 2003] Erytrocyty Erytrocyty /červené krvinky/, jsou bezjaderné buňky, patří k nejvíce specializovaným a jednoduchým elementům. Poměr mezi erytrocyty a plnou krví se nazývá hematokrit. Zajišťují transport dýchacích plynů mezi plicními alveoly a tkáněmi. Jsou jedinečné svým tvarem a v krevním řečišti cirkulují jako mikrocyty či makrocyty, tedy menší či větší než normocyty), přičemž mikrocyty jsou pro organismus výhodnější. Erytrocyty jsou schopny cirkulovat a plnit svou funkci průměrně 115 dní, poté zanikají. Čím starší buňka, tím menší funkčnost. 10

12 Muži mají vyšší počet erytrocytů, a to 4,3 5, /litr krve, ženy 3,8 4, /litr krve. Hlavním faktorem ovlivňující počet erytrocytů je parciální tlak v arteriální krvi, a při jeho poklesu se množství zvyšuje. Erytrocyty jsou ve větším množství zejména u novorozenců. Větší část erytrocytů je voda (přibližně 60 %). Sušina je téměř z celé části tvořena hemoglobinem červeným krevním barvivem (cca 95 %). Dalšími komponenty jsou lipidy, proteiny, též sacharidy a elektrolyty. Erytrocyt v proudící krvi naráží na cévu tam, kde se cévy rozdělují, tak se díky svému tvaru zmenšují a prochází kapilárami. [TROJAN a kol., 2003] Transport dýchacích plynů V plicních kapilárách je čerpána krev z venózního řečiště skrz srdce a plicní arterie a má nízký po 2 (asi 40) a vysoký pco 2 (asi 46). Difuze O 2 a CO 2 probíhá přes alveolo kapilární membránu a to jak po tak proti tlakovému gradientu. O 2 prostupuje z alveolů do kapilár, až do vyrovnání parciálních tlaků na obou stranách membrány. CO 2 prostupuje stejným způsobem opačně. Průměrně je nezbytné množství O 2 asi 0,25 l/min, a vzniká asi 0,2 l CO 2. Při fyzické námaze se tyto hodnoty samozřejmě zvyšují. Transport dýchacích plynů zajišťují erytrocyty, jak je již výše uvedeno. Jejich kapacita pro vazbu O 2 stoupá hemoglobinem. 1 molekula hemoglobinu je tvořena čtyřmi podjednotkami, kdy každá z nich je schopna navázat 1 molekulu O 2. 1 g hemoglobinu je schopen navázat 1,34 ml O 2, což znamená, že při 150 g na 1 litr krve zvýší kapacitu až na 200 ml. Hodnoty O 2 jsou přímo úměrné mezi arteriální krví a parciální tlakem kyslíku (po 2 ) v alveolách, což znamená, že množství kyslíku v arteriích se zvýší, zvýší-li se procento vdechovaného kyslíku (tedy 100 % O 2 ). Jedním faktorem ovlivňující objem transportovaného O 2 je tedy po 2, druhým je koncentrace hemoglobinu obsažený v krvi. 11

13 Arteriální krev tedy dle koncentrace hemoglobinu obsahuje: Množství O 2 v ml Forma 3 rozpuštěný 197 vázán na hemoglobin 200 celkem [TROJAN a kol., 2003] Pro optimální oxidaci O 2 v organismu je nezbytný dostatečný tlak O 2 v atmosféře, správně fungující respirační systém, oběhový systém včetně správné regulace oběhu, kdy je organismus schopen zvýšit dle fyzické námahy minutový srdeční objem a zvýšit tím dodávku O 2, i když organismus při maximální námaze funguje na tzv. kyslíkový dluh. Dále je nezbytné dostatečné množství cirkulující krve se správně koncentrovaným hemoglobinem. Není-li organismus namáhán, vytvoří během jednoho dne asi litrů oxidu uhličitého. Při zátěži se tato hodnota zvyšuje zároveň se spotřebou O 2. Aby bylo možno CO 2 vyloučit, je nezbytné, aby se rozpustil v tělesných tekutinách, ve kterých se poté stabilizují rovnováhy rozpuštěného CO, kyseliny uhličité a koncentrace vodíkových iontů a bikarbonátu (HCO 3 ). [NEJEDLÝ a spol., 1980] Rychlost reakce CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 v erytrocytech zajišťuje enzym, tzv. karboanhydráza. CO 2 se štěpí. Uvolněné vodíkové ionty z větší části váže hemoglobin. Bikarbonátové anionty, kterých je nyní přebytek, dle koncentračního spádu uvolňují erytrocyty pro chloridové anionty. Pro oba uvedené je v celulárním prostoru kationtem draslík, v extracelulárním sodík. Většina CO 2 je transportováno ve sloučení s hemoglobinem karbaminohemoglobin. [NEJEDLÝ a spol., 1980] Rozptýlením kyseliny uhličité se v erytrocytech vytvoří hydrogenuhličitan (HCO 3 -), a změní se koncentrace HCO 3 - v erytrocytech a plazmě. Membrána erytrocytů snadno propouští HCO 3 -, proto se štěpí ve venózním řečišti z erytrocytů ve směru koncentračního gradientu do plazmy. Jelikož membrána snadno propouští některé anionty, mění se zde HCO 3 - z erytrocytů za Cl- plazmy, tzv. chloridový posun, čímž se navýší množství osmoticky aktivních komponentů v erytrocytech, které pohlcují vodu a tím zvětší svůj objem. Tento mechanismus vysvětluje, proč je hematokrit venózní krve 12

14 vyšší než arteriální. [TROJAN a kol., 2003] Hemoglobin Jak je již výše uvedeno, hemoglobin je nejvýznamnější složkou erytrocytů. Jeho podstatou je reverzibilně vázat a uvolňovat kyslík. Je tvořen dvěma hlavními složkami bílkovinou globinu, na kterou navazuje hem, což je barevná část, která obsahuje železo a umožňuje snadnou vazbu kyslíku a následné uvolnění. Množství se opět liší u obou pohlaví, u mužů je přibližně 16 gramů, u žen o něco méně, kolem 14,5 gramů hemoglobinu. Během lidského života se tvoří několik typů hemoglobinu embryonální, fetální, a hemoglobin dospělého typu. Oxyhemoglobin je sloučenina, která vzniká po navázání kyslíku. Jedna molekula hemoglobinu je schopna navázat čtyři molekuly kyslíku. Na schopnost hemoglobinu vázat kyslík má vliv ph, pco 2, hypertermie. Hemoglobin je schopen tvořit vazbu také s oxidem uhličitým, čímž se podílí na jeho transportu v krvi, a také s oxidem uhelnatým, avšak ten ve spojení s hemoglobinem brání vytvoření oxyhemoglobinu, a znemožňuje tedy jeho funkci. Životu nebezpečné je již malé množství ve vdechovaném vzduchu, které vede k otravě a může způsobit i smrt. [DYLEVSKÝ, 2007] Leukocyty Leukocyty /bílé krvinky/ reprezentují velkou část obranného imunitního systému /schopnost organismu bránit se proti vnějším či vnitřním antigenům/. Krev je transportuje do místa, kde jsou nezbytné. Leukocytů je mnoho druhů, např. neutrofilní granulocyty (segmentované jádro, obsahují 2 5 segmentů, představují největší část ze všech), eozinofilní granulocyty (dvojlaločné jádro, zastupují pouze 1 2 %), bazofilní granulocyty (jádro je esovité, jejich počet je cca 1 %), lymfocyty (velké kulaté jádro, obsaženo ve %), monocyty (ledvinovité velké jádro; reprezentují přibližně 2 8 %). Všechny druhy leukocytů mají několik společných vlastností. Jsou velmi dobře pohyblivé, a mohou přilnout k různým povrchům (adhezivita), zejména neutrofilní 13

15 granulocyty a monocyty. Možnosti měnícího se tvaru granulocytů a monocytů umožňují jejich nejdůležitější úkol fagocytózu. Adhezi zajišťují glykoproteiny selektiny, integriny, a imunoglobuliny. Tyto molekuly vedou mimo jiné také k aktivaci jejich funkce. Obecně, se u zdravého člověka počet leukocytů pohybuje mezi na litr krve. Vznikají již v raném intrauterinním stádiu, a jsou lokalizovány v játrech a slezině. Kostní dřeni je jim poskytnuto patřičné prostředí pro vývoj. Po narození je celkový počet leukocytů vysoký, okolo na litr krve. Tato hodnota po pár dnech klesá, avšak během celého dětství jsou lymfocyty převažující. [TROJAN a kol., 2003] Trombocyty Trombocyty /krevní destičky/ jsou velmi malé krevní elementy. Neobsahují jádro, nejsou nijak zbarvené, jejich povrch je hladký a tvar je diskovitý. Vznikají v kostní dřeni, kde je jejich počet velmi nízký (cca 0,2 %), z megakaryocytů. Jejich počet není u dětí a dospělých rozdílný. Cirkulující jsou 2/3, ostatní jsou ve slezině, a tyto se snadno vyměňují. Životnost trombocytů je kolem 10,5 dní, avšak jejich tvorba je téměř přímo úměrná zániku. Fyzická námaha a adrenalin je úzce spjat s vyplavením trombocytů do oběhu. Energetickým zdrojem je glukóza čerpána z plazmy. Trombocyty tvoří granuly trojího typu denzní granula (skladovací), α-granula (tvořena směsí proteinů, obsahující faktor 4 antagonista heparinu; růstový faktor podpora proliferace buněk hladké svaloviny cévní stěny a fibroplastů), lyzosomy (enzymy štěpící proteiny a sacharidové komplexy). Nezbytné jsou fosfolipidy, tedy destičkový faktor 3. Nejpodstatnější funkcí trombocytů je tedy chránit organismus před krevními ztrátami, což usnadňuje jejich přilnavost, schopnost měnit tvar a shlukování. Je-li tedy cévní stěna poškozena /drobné poškození/, trombocyty utváří primární hemostatickou zátku, která ucpává potřebné místo. Při poškození celistvosti cévní stěn, dochází k obnažení subendotelového pojiva, ke kterému trombocyty přilnou (díky kolagenu /makromolekulární protein/ a von Willebrandovým faktorem), aktivují se a začnou měnit tvar. Poté pomocí nově vytvořeného /vlivem hemokoagulace/ trombinu a dalších ovlivňujících látek v místě poranění, se trombocyty shlukují /zprostředkovává 14

16 fibrinogen/. Tyto shluky jsou ještě reverzibilní (mohou být odplaveny krví). Ireverzibilně se vytváří sekundární shluky, které jsou spojeny s uvolňovací reakcí, kdy trombocyty uvolňují obsah svých granul. Tyto sekundární shluky se vytváří v případě velkého poškození cévní stěny. [TROJAN a kol., 2003] 2.2 Hemokoagulace Hemokoagulace /srážení krve/ je souhrn reakcí, na kterém se podílí plazmatické proteiny, fosfolipidy a ionty, které změní tekutou krev na nerozpustný gel. Základem tohoto procesu je XIV. faktorů: faktor I fibrinogen (protein), f. II protrombin (α 2 globulin), f. III tkáňový tromboplastin (apoprotein), f. IV vápenaté ionty, f. V proakcelerin, f. VII prokovertin, f. VIII (antihemofilický faktor) absence tohoto znamená vrozenou hemofilii), f. IX Christmasův f. (proenzym), f. X Stuartův- Prowerův f. (nezbytný pro tvorbu protrombinového aktivátoru), f. XI Plasma Thromboplastin Antecedent (proenzym), f. XII Hagemanův f., f. XIII fibrin stabilizující faktor, f. XIV protein C (proenzym). Všechny tyto (mimo III a IV) jsou glykoproteiny, jejichž původ je v játrech. Obecně lze koagulaci klasifikovat jako koagulaci vnitřního systému (faktory v plazmě) a zevního (spočívá v produkci tkáňového tromboplastinu). Řízení koagulace záleží na chemických signálech, reagující na ztrátu krve (fluidokoagulační rovnováha). Je nezbytné, aby trombus zůstal v požadovaném místě, a koagulace byla omezena na potřebnou dobu, a pokud toto není zachováno, dochází k trombóze či ke krvácení. Koagulaci lze uměle ovlivnit a to jak omezit, tak zcela znemožnit defibrinací (odstranění fibrinu), dekalcifikací (vlivem šťavelanu draselného), inhibicí trombinu (hirudin), blokace vitaminu K (kumarin). Splní-li trombus svou funkci, je odstraněn štěpením fibrinu plazminem. [TROJAN a kol., 2003] 15

17 Obr.: Schéma sledu jednotlivých dějů při poranění cévy a aktivaci krevních destiček poranění cévy obnažení subendotelových struktur kolagen von Willebrandův faktor adheze destiček aktivace a změna tvaru destiček trombin srážení krve reverzibilní agregace destiček tvorba a sekrece endoperoxidů a tromboxanu A2 z destiček vystavení prokoagulačních fosfolipidů na membráně destiček uvolňovací reakce: ADP (antagonista heparinu) serotonin PDGF ireverzibilní agregace destiček [TROJAN a kol., 2003] Vnitřní systém Zde, ve vnitřním systému, tedy začíná soubor reakcí hemokoagulace. Začíná fází kontaktu s povrchem struktury, obnažené při poranění stěny cévy. Dochází k interakci mezi negativně nabitým povrchem a čtyřmi proteiny /Hagemanový faktor (XII), prekalikrein, f. XI a HMW-kininogen/, a může probíhat na povrchu trombocytů i cévních endotelových buňkách. Aktivují se faktory XII, IX, X a VIII. [TROJAN a kol., 2003] Zevní systém Zevní systém tvoří f. III /tkáňový tromboplastin/, f. VII, a vápenaté ionty. 16

18 2.2.3 Společný systém Oba výše uvedené systémy se navzájem doplňují a vytváří tak sled dějů, začínající aktivací f. X. Faktor Xa je enzym štěpící peptidické vazby protrombinu a mění ho na trombin. Poslední fází hemokoagulačních dějů je štěpení fibrinogenu na fibrin a jeho stabilizace. Fibrin je poté pevnější, elastičtější a jeho vlákna vytváří síť, která zpevňuje destičkový trombus a vzniká definitivní hemostatická zátka. Fibrin zde napomáhá při tkáňové reparaci. [TROJAN a kol., 2003] 2.3 Krvácení Krvácení je jakákoli ztráta krve z cév v důsledku zranění či poruchy. Masivní krevní ztráta znamená pro pacienta ohrožení života rozvojem hemoragického šoku a následné selhání krevního oběhu. Důvodem selhávání oběhu je úbytek krve v krevním řečišti (hemoragický šok) a následné nedostačující prokrvení tkání a orgánů. Krvácení lze klasifikovat jako arteriální, venózní, kapilární, nebo smíšené; dále jako úrazové zevní i vnitřní, a neúrazové. Úrazové zevní mohou způsobit nejrůznější rozsáhlé, hluboké a otevřené poranění řezné, bodné, či traumatické amputace celých končetin nebo jejich částí. Vnitřní úrazové krvácení způsobí uzavřená poranění hrudníku, břicha, také zlomeniny, zejména pánve a dlouhých kostí. Hemateméza, meléna, krvácení z plic, či vykašlávání krve jsou příčinami neúrazového krvácení. [ERTLOVÁ, MUCHA, 2003] Dále je možno rozdělit krvácení na malé, střední a velké. S malou krevní ztrátou, cca % z celkového objemu, se tělo zdravého člověka vyrovná samo. Střední ztráta, mezi 20 a 40 % je život ohrožující a vyžaduje léčbu. U 40% a větší ztráty je nezbytné okamžité ošetření, zaměřené především na jeho zástavu. Arteriální krvácení má rychlejší průběh a při ošetření jsou důležité větší zkušenosti. [POKORNÝ et al., 2004] V případě vnitřního krvácení jsou hlavními ukazateli bledá a opocená kůže, klesající krevní tlak /hypotenze/, zrychlující se pulz, zrychlující se dýchání /tachypnoe/ a neklid pacienta, který je na počátku obluzený, poté upadá do bezvědomí. [ERTLOVÁ, MUCHA, 2003] 17

19 2.4 Hemostáza zástava krvácení Hemostáza je nezbytně nutný děj, chránící organismus před velkou ztrátou krve či vykrvácení. Je tvořena prakticky třemi na sebe navazujícími funkcemi. Jako první reaguje céva v konkrétním místě, a způsobí vazokonstrikci. Poté se nahromadí trombocyty v místě zranění, a vytváří se prvotní hemostatická zátka. Posledním dějem je vytvoření fibrinu a definitivního uzávěru trombu. Fibrinolýza je děj, který lze považovat za čtvrtý děj, který odstraňuje trombus a působí definitivní zhojení. Míra použití jednotlivých částí hemostázy záleží na poranění místo, typ a velikost. Vazokonstrikce způsobená cévou v požadovaném místě je dočasná a velmi rychlá. Tu umožňuje reakce cévní stěny na její poranění. Tromboxan A 2 je derivát arachidonové kyseliny, vytvářející serotonin, který ovlivňuje vazokonstrikci. [TROJAN a kol., 2003] Ošetření zevního krvácení Nejvhodnějším a nejčastějším způsobem pro ošetření zejména venózního a některého arteriálního krvácení, je přiložení tlakového obvazu na poraněnou část. Je možné použití pomůcky zvané hemostop, což je gumová pelota napojená na balónek s ventilem (vizuálně podobné manžetě tonometru). Na požadované, sterilně překryté místo, se toto přiloží, následně se použije neelastické obinadlo, které po nafouknutí balónku vytváří zvýšený tlak na ránu, a staví při nejmenším omezuje krvácení. [POKORNÝ et al., 2004] Další způsobem je komprese tepny, provedená prsty či pěstí ruky (s použitím rukavice; použití peanu je vhodnější, ale ne vždy je ihned k dispozici) v místě krvácení, ve směru proti kosti. Nebezpečí infekce je zde vedlejší, vzhledem k rychlosti a účinnosti. Kompresi lze provést také v tlakovém bodě na přívodné tepně (a. temporalis /spánková tepna/, a. facialis /lícní t./, a. carotis communis /krční t./, a. subclavia /podklíčková t./, a. brachialis /pažní t./, a. abdomnalis /břišní aorta/, a. femoralis /stehenní t./, a. poplitea /podkolenní tepna/), proti tvrdé podložce. Komprese musí být dočasná, během přípravy vhodných pomůcek. Nelze-li krvácení dostatečně zastavit, lze použít kompresi tlakového bodu až do předání pacienta k definitivnímu ošetření. [POKORNÝ et 18

20 al., 2004] Tamponáda. Způsob ošetření je identický jako u tlakového obvazu, avšak u některých poranění je toto výhodnější (např. úraz stehna s poranění a. femoralis), jelikož může zajistit lepší prognózu (prokrvení končetiny může zabránit amputaci). Krvácející kraniotrauma a epistaxi je takto možno ošetřit zejména proto, že umožňuje volný odtok krve, který se vsakuje do sterilního krytí. [POKORNÝ et al., 2004] Zaškrcení je nejefektivnější, je indikováno zejména tehdy, jsou-li jiné způsoby nedostatečné, nedochází-li ke zmírnění krvácení (zejména při neztišitelném krvácení po amputaci končetin). Tento mechanismus je sice značně traumatizující pro danou končetinu, jelikož musí dojít k omezení prokrvení končetiny a následnému poškození tkáně z nedokrevnosti či nervovému poškození, avšak může být jedinou variantou jak krvácení utlumit. Lze použít gumové obinadlo, tlakovou manžetu, nebo další alternativy šátek, pásek a další. Při aplikaci zaškrcovadla je důležité zaznamenat čas přiložení, bezpečná doba by měla být 1,5 hodiny. [POKORNÝ et al., 2004] Při ošetřování krvácení je vhodné polohovat pacienta i poraněnou končetinu, ošetřovat nejlépe vleže, event. vsedě Ošetření vnitřního krvácení U vnitřního krvácení je nezbytná včasná diagnostika šoku, neboť krvácení není na viditelném místě, a krevní ztráty mohou být masivní. Předpokládaná ztráta při uzavřené zlomenině stehenní kosti může být od 300 do 2000 ml, pánve ml a hemotoraxu až 2000 ml. Také mechanismus poranění může odhalit vnitřní krvácení (a to např. tupý náraz na břicho či na hrudník), který může způsobit i masivní krevní ztrátu. Při diagnostice šoku je zjišťováno, zda je pacient při vědomí a smysluplně reaguje /průchodnost dýchacích cest/, je-li bledý, má opocenou kůži, chladnou či cyanotickou, zda má hmatný pulz na periferii /a. radialis, a. femoralis/ či pouze na krčních tepnách /a. carotis/, také je měřen krevní tlak, a to v několika intervalech. Organismus reaguje na krevní ztráty hůře u starších a mladých lidí. [POKORNÝ, 2004] 19

21 2.4.3 Terapie šoku Jak je již uvedeno výše, je nezbytná včasná diagnóza šoku, následná terapie, zajišťující zachování základních životních funkcí a minimalizaci příčin šoku. Odpovídající náhrada krevních ztrát /koloidní či krystaloidní roztoky viz níže/, event. podpora myokardu. V případě vnitřního krvácení, je podstatné použití inotropních látek /Tensamin, Noradrenalin, Isoprenalin/. Působí vazokonstrikčně, zrychlují srdeční aktivitu. Vzhledem k tomuto je nezbytné monitorovat krevní tlak. [ERTLOVÁ, MUCHA, 2003] Pacient, který ztrácí krevní objem, je ohrožen rozvojem šoku, a proto je nutné dbát na jeho tepelný komfort, a zajistit prevenci tepelných ztrát Náhrada krevních ztrát Hrazení krevních ztrát zajišťuje doplňování cirkulujícího objemu. V přednemocniční péči jsou používány zejména krystaloidní roztoky, koloidní, event. kombinované. Krystaloidy, a to např. Hartmannův roztok, Ringerův, event. fyziologický roztok, podporují mikrocirkulaci a omezují shlukování erytrocytů. Podávají se ve velkém objemu (trojnásobek krevní ztráty, a ve srovnání s koloidy je nutno podat větší množství), rychle prostupují do intersticia, působí dočasně (v oběhu zůstávají do 30 minut). Velkoobjemová podání jsou spojovány se syndromem přežití, a klinicky se mohou projevit hyperémii až edémem plic, či edémem mozku. Nevyvolávají alergické reakce. Koloidní roztoky Gelofusine, Dextran, Voluven, Haes, výrazně zvýší cirkulující objem, podpoří kardiovaskulární funkce a transport O 2, v oběhu působí mnohem déle než krystaloidy, a to 6 8 hodin. Na rozdíl od krystaloidů mohou vyvolat alergickou reakci. Dextran (hyperosmolární roztok působící jako plazma expandéry) ovlivní transport tkáňové tekutiny do krevního oběhu. [POKORNÝ et al., 2004] V případě velkých krevních ztrát /při úspěšné zástavě krvácení/ přichází v úvahu indikace hemostatik (farmakoterapie pro podporu hemostázy) a to vitamin K, koagulačních faktorů (u hemofílie absence faktoru VIII, f. IV., vyskytující se zejména u pacientů dlouhodobě užívající Warfarin) a protamin sulfátu. Obecně je vitamin K 20

22 nezbytný pro vytváření koagulačních faktorů (f. II, VII, IV a X). Protamin sulfát je antagonista heparinu, vyšší dávka působí antikoagulačně. [MARTÍNKOVÁ a kol., 2007] Krevní deriváty a plazma Albumin Rozsáhlá krevní ztráta z hlediska objemu více než 20%, je z tohoto hlediska indikací k podání 5% albuminu v takových akutních stavech, kdy již byl podán maximální možný objem koloidních roztoků (Dextran, želatinové roztoky, hydroxyetylškrob) a krvácení není úspěšně zastaveno. Také v případě velkých krevních ztrát vyskytujících se pooperačně a v takovémto případě je použita kombinace koloidních roztoků s 5 % albuminem. Další indikací jsou stavy, kdy je použit tento derivát jako alternativa koloidů, a to tehdy, pokud klesnou hladiny plazmatického albuminu pod fyziologické hodnoty pod 20 g/l. Dále pokud je podání koloidních roztoků kontraindikováno, event. také v průběhu gravidity, u kojících žen a u dětí v případě, že není zcela bezpečná indikace koloidních roztoků. [POKORNÝ et al., 2004] Antitrombin III Antritrombin III /dále jen AT III/ je indikován ve stavech získaného či vrozeného nedostatku AT III. Před aplikací je nezbytné provedení základního hemokoagulačního testu, který musí obsahovat hodnoty a aktivitu tromboplastinového času, AT III, trombocytů, fibrinogenu a D-dimerů. V případě získaného deficitu je AT III relativně indikován při snížené syntéze tohoto, a to při akutním či chronickém hepatologickém onemocnění se sníženou aktivitou AT III (70 % a méně) a známkami diseminované intravaskulární koagulopatie (laboratorní či klinické symptompy). Při zvýšené spotřebě AT III v zátěžových situacích spojené s multiorgánovou dysfunkcí a opět se známkami DIC (např. sepse, polytrauma), v případě eklampsie s projevy koagulační poruchy, nebo při hemogyalýze a léčebné plazmaferéze s projevy koagulační poruchy. Trpí-li pacient vrozeným nedostatkem AT III, je tento indikován předoparačně jako předcházení rizik 21

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

Krev hem, hema sanquis

Krev hem, hema sanquis Krev Krev hem, hema - řec., sanquis - lat. Opakování: Vnitřní prostředí člověka - musí být stálé. Tekutiny sloužící metabolismu: - krev (přenos plynů, živin atd.) - tkáňový mok (metabolismus buněk) - lymfa

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová

Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář. E.Konířová Poruchy hemostazy - diferenciálně diagnostický kazuistický seminář E.Konířová Krvácivé stavy základní rozdělení Krvácivé stavy z cévních příčin (vaskulopatie) Krvácivé stavy z destičkových příčin (trombocyto

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.

ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013. ŽOK V PNP. EVROPSKÁ DOPORUČENÍ PRO KRVÁCENÍ U TRAUMAT 2013.. R. Sviták 1,2, R. Bosman 2 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Funkce oběhové soustavy

Funkce oběhové soustavy Oběhová soustava Funkce oběhové soustavy Zajišťuje oběh krve (u savců krev stahy srdce). Krev spolu s tkáňovým mokem a mízou tvoří vnitřní prostředí organismu, podílejí se na udržování homeostázy (stálého

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni

Hemofilie. Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Hemofilie Alena Štambachová, Jitka Šlechtová hematologický úsek ÚKBH FN v Plzni Definice hemofilie Nevyléčitelná vrozená krvácivá choroba s nedostatkem plazmatických faktorů FVIII hemofile A FIX hemofile

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY

FORMOVANÉ KREVNÍ ELEMENTY Krev literatura : Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Praha, Epava, 1998. Machová,J.: Biologie člověka pro učitele. Praha, Karolinum, 2002. : Somatologie. Praha, Epava, 2004. Krev: charakteristika

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_87_Oběhová soustava I. AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 21. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Krev přednáška 1 fyzioterapie

Krev přednáška 1 fyzioterapie Krev přednáška 1 fyzioterapie Mgr. Helena Smítková Krev I 1 Krev Suspenze formovaných krevních elementů v plasmě (RBC, WBC, TRO) Dospělý 4,5-6 litrů (7-10% hmotnosti) Transport: O2, CO2, živiny glc, AK,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy

Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Význam spolupráce kliniky s laboratoří pro včasnou diagnostiku kritických poruch hemostázy Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Kritické poruchy hemostázy Ohrožují

Více

www.gynstart.cz profesní gynekologický server

www.gynstart.cz profesní gynekologický server Mezioborové konsensuální stanovisko Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP Česká hematologická společnost ČLS JEP Česká společnost pro trombózu a hemostázu Česká společnost anesteziologie,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Morbus von Willebrand

Morbus von Willebrand Morbus von Willebrand 08:48 Bohumír Blažek Morbus von Willebrand nejčastější krvácivá choroba postihuje asi 1 % světové populace mírné symptomy, část nediagnostikována některé formy s těžkým průběhem zvláště

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky

Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky na KARIM FN Brno Novotný Zdeněk, DiS ORIM II, KARIM FN Brno Kdy přistupujeme k monitoraci hemodynamiky Monitorace hemodynamiky slouží ke sledování a vyhodnocování údajů z kardivaskulárního

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

I. Fellnerová, PřF UPOL Hemostáza a její poruchy

I. Fellnerová, PřF UPOL Hemostáza a její poruchy Hemostáza Hemostáza (zástava krvácení) je proces, který zastavuje krvácení a tím omezuje únik krve z cévního řečiště. Proces se uplatňuje jak u otevřeného krvácení, kdy krev uniká z organismu (ochrana

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Cílová skupina Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Péče o klienty s bolestí. Žák prostřednictvím kazuistiky, řízených otázek a tajenky pracuje s pojmy, vztahující se k akutní a chronické bolesti.

Více

Krvácivé stavy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Krvácivé stavy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Krvácivé stavy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Krvácivé stavy = stav, kdy jedinec spontánně nebo z neúměrného podnětu. Projevem může být protrahované nebo obtížně zastavitelné krvácení Z patofyziologického

Více

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány

1. Transportní zahrnuje přenos různých látek do celého těla a mezi jednotlivými orgány Krev Krev tekutá tkáň složená z krevních elementů a plazmy. - celkový objem krve 4,5 6 litrů - tvoří 6-8% celkové tělesné hmotnosti - relativně více u mužů Důležitý je objemový podíl tzv. formovaných elementů

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc.

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc. Diseminovaná intravaskulárn rní koagulace Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha Vedoucí lékař Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Definice Druhotný rozvrat primárn rní a sekundárn rní hemostázy zy,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11 RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Rozšiřuje přednášky: Stavba cytoplazmatické membrány Membránový

Více

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více