Náboženství v Indii III. (Zdeněk Štipl, Ústav jižní a centrální Asie, Filosofická fakulta UK)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náboženství v Indii III. (Zdeněk Štipl, Ústav jižní a centrální Asie, Filosofická fakulta UK)"

Transkript

1 Náboženství v Indii III. Vítězství bhakti, tantra, šest filozofických daršanů Bhakti - zbožná oddanost Bohu, jenž je nějakou osobou - touha splynout s Bohem - velké rovnostářství a otevřenost všem - rozvoj novoindických jazyků díky lidové formě bhakti Višnuistickábhakti koncept sestupování Boha na zem, 10 avatárůvišnua Bhágavatapurána důležitost její 10. knihy, zde Kršnova legenda Tantra - napínání a roztahování (našeho vědomí) - magický proud v hinduismu, snad sahající až k Atharvavédě - vždy na periferii Indie (Bengálsko), ale proniká i mimo ni (Tibet a vadžrájánový buddhismus) - důraz na psycho-fyzické experimenty s lidským tělem Prvky tantry: - uctívání ženského principu souvislost se šaktismem - mužský princip je pasivní, kontemplativní - metodou je zpětný tvůrčí chod od dualismu muže a ženy ke spojení a původní jednotě - cílem je splynutí subjektu, objektu i aktu vnímání - řada propracovaných technik: jantry (obrazce), mantry (verbální formule), kundaliní jóga (probouzení hadí síly v lidském těle a otevírání čaker), rituální soulože sublimace výronu energie pro společný prožitek jednoty Klíčová role učitele (gurua), jenž musí adepta tantry zasvětit díkša Systém 6 nábožensko-filozofických škol daršanů Daršan zření, vidění, nazírání Jedná se o scholastickou filozofii, ale soteriologicky motivovanou jaké cesty vedou ke spáse. Společné prvky daršanů: - uznávána autorita véd - cílem je vysvobození, nadále se pracuje s termíny karman, sansára

2 - základem jsou sútry krátké aforismy, ale k nim je třeba komentář - není tu teistické pojetí Boha, daršany někdy označovány za ateistické systémy - v centru pozornosti jak funguje lidské vědomí a jak kontrolovat smysly, aby bylo dosaženo spásy Jóga Jóga zapřažení, využití, zkrocení, metoda k dosažení cíle Jógasútry od Pataňdžaliho (snad 3.-5.st. AD), ale nesrozumitelné bez komentáře, nejznámější připisován Vjásovi (7.-8.st.). Metodická introspekce vedoucí ke karmanově nezatíženému konání další karman nevzniká, návod jak jednat nezaujatě a bez ulpívání. Pozdější vývoj přinesl celou řadu dalších jóg, nejznámější hathajóga (z 15.st.), ale sama není cílem, jen pomůckou k hlubší meditaci. Moderní pojetí jógu degraduje na cvičení s cílem udržení tělesné kondice i duševní pohody absurdity typu jógy prstů či vikram jógy. Inflace slova jóga. Védánta Základem je absolutní monismus filozofa Šankary (8.st.). Tzv. pedagogické paradigma jako metodický přístup každá pravda není určena pro všechny ve všech situacích, poznání je třeba odstupňovat. Zásady: - existence v sansáře je plodem nevědění (avidjá) - avidjá je nevěděním toho, že átman je svobodný a identický s brahma - podstatou avidjá je prožívání rozdílů tam, kde je jen stejnost - není rozdílu mezi subjektem a objektem, kromě vědomí (čit) nic jiného nemá existenci - do stavu vykoupení se nelze dostat, už v ní jsme, lze si to jen uvědomit - M. Eliade, Jóga: Nesmrtelnost a svoboda. Praha: Argo S. Rádhakrišnan, Indická filozofie. Praha: NČSAV D. Zbavitel a kol., Bohové s lotosovýma očima. Praha: Vyšehrad, D. Zbavitel, J. Vacek, Průvodce dějinami staroindické literatury. Třebíč: ArcaJiMfa, 1996, kap. Filozofické a tantrické texty, s

3 Náboženství v Indii IV. Trendy ve středověkém náboženském vývoji - setkávání hinduismu s islámem ignorace ze strany ortodoxie, nebo obohacující interakce mezi potulnými světci (sádhuové a súfiové), kteří hledají osobně zakoušenou cestu k Bohu - santové proud středověkého hinduismu, skutečné či mytizované postavy, výrazný vliv folklorního prostředí, lidová mystika - Kabír (asi ) nejvýznamnější ze santů, postava zahalená tajemstvím, brojí proti institucionalizaci náboženství bez ohledu na jeho doktrínu, po jeho smrti nová sekta Kabírpanth (Kabírova cesta) existující dodnes Reformní náboženské proudy 19. století - narůstající kontakty mezi Evropou a Indií, ale nyní ve změněných rolích - západní kultura, křesťanství a výdobytky moderní vědy coby inspirace pro náboženské reformy tzv. neohinduismus - Rámmóhan Ráj otec moderní Indie, zakladatel org. Bráhmasamádž, důležité sociální reformy na odstranění středověkých zvyků - bengálský mystik Rámakrišna a jeho žák Vivékánanda objev hinduismu pro západ, počátek misijních aktivit hinduistů na západě, přístup náboženského univerzalismu, který ale zastřešuje védánta coby metoda, nikoliv obsah - DajánandaSarasvatí a Árjasamádž boj proti činnosti křesťanských misionářů, institut šuddhi (očisty rekonverze), návrat k čistotě véd Role náboženství v sekulárním, demokratickém státu - sekularismus vs. komunalismus - V.D.Sávarkar: ideologie hindutva hinduiství (otázka kdo je hinduista?), politizace náboženství a její tragické plody v podobě agresivních střetů nábož. komunit - D. Marková (ed.),náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost. Praha: OÚAVČR, 1996, kap. Tradice a moderní společnost: hinduismus (S. Vavroušková). - D. Zbavitel a kol., Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu.praha: NČSAV, 1964, kap. Novodobá reformační hnutí (M. Krása).

4 Náboženství v Indii V. Islám v Indii specifika - Významná role súfijských řádů, zejm. čištíja ve 13. st. do Indie přinesl Muínuddín Čiští, u města Ádžmér - Inspirace duchovnímu i asketickými praktikami hinduismu (tantra, jóga) - Plod synkreze islámské mystiky mystické romance ( st.), nejznámější Padmávat - Periodizace vývoje islámu v Indii: 1. Islám před islámskou invazí 2. Invaze a Dillíský sultanát 3. Mughalové zejm. politika tolerance císaře Akbara ( ), nové město Fatéhpur Sikrí, v něm ibádatchán (dům zbožnosti), pokusy o mezináboženský dialog, později i nová sekta díne iláhí 4. Koloniální zápas o moc islám v defenzivě 5. Po r ztráta politické moci i kulturního vlivu založena Muslimská liga, ve 30. l. do jejího čela Muhammad Alí Džinnáh, vznik Pákistánu (1947) chybná teorie dvou národů Sikhismus - Vyvěrá z hnutí santů přímý vliv Kabíra na Guru Nánaka ( ) - Následovníci Nánaka nazýváni sikhové (žáci), zavedl i tradici posloupnosti guruů - 5. guru Ardžan sebral texty předchůdců Ádi Granth (posvátná kniha sikhů), později pod názvem Guru Granth Sáhib - Klíčová role komunity džátů (zemědělců) bojovný duch - Poslední guru Góbind Singh (na poč. 18. st.) přeměnil komunitu ve vojenské bratrstvo (khálsa čistí ), 5K vnější identity, Zlatý chrám v Amritsaru - Politický sjednotitel sikhů Randžít Singh (poč. 19. st.), království sikhů v Paňdžábu - Idea Khálistánu ve 20. st. a teroristický způsob boje - D. Marková (ed.),náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost. Praha: OÚAVČR, 1996, kap. Islám v Indii (D. Marková). - D. Marková, Sikhismus, džinismus, pársismus.ostrava: Scholaforum, 1996.

5 Náboženství v Indii VI. Křesťanství v Indii Minimálně zpracované dějiny křesťanství v Indii z pohledu vývoje vztahů k jiným náboženstvím a okolní kulturní a nábož. realitě.četné a mnohasvazkové dějiny jsou většinou jen dějinami misií, jakoby izolovaných od indického kontextu. Navrhované etapy vývoje: 1. přirozená integrace křesťanů sv. Tomáše - nezměněná syrská liturgie až do 16.st., nerozvinutí teologického myšlení, vzdání se konverzí 2. mocenská destrukce vztahů za Portugalců a vzájemné neporozumění - přesazení kulturních a náb. zvyklostí dobového Portugalska - snaha o co nejvíce konverzí měřítko úspěchu misie, a prosazení absolutní nábož. poslušnosti - netolerance a agresivita ve vztahu k jiným náboženstvím (František Xaverský) - výjimka Roberto de Nobili SJ (první pol. 17.st.) a misie v Maduraji 3. objevování fascinujícího neznámého, misionářská motivace zůstává - od poč. 18.st. nárůst misionářů nekatolických církví - důraz na všeobecnou dostupnost vzdělání osobní a aktivní podíl na spáse skrze přístup k textové tradici evangelia - hektické studium indických jazyků, spolu s ním hluboké poznávání nábož. tradice a kultury (B. Ziegenbalg a H. Plütschau, W. Carey) - současně ale i přesvědčení o výlučnosti evropské kultury a náboženství spolu s vrcholem politické moci kolonizátorů v Indii ( bílý muž přinášející světlo poznání ) - masové konverze v SV oblastech Indie a mezi zaostalými segmenty obyvatelstva 4. Exkluzivní křesťanství imituje hinduismus a stává se inkluzivním - několik významných konvertitů z vysokých kast nové domácí asertivní impulsy - BrahmabándhavUpádhjáj (působil na přelomu 19. a 20. st.) první indický teolog - rehabilitace hinduismu, zejména jeho vysoké spirituality, i fascinace jím - teologie naplnění pokusy spojit oba světy - obohacení křesťanství skrze hinduismus (B. Griffiths, R. Panikkar) křesťanství jako inkluzivní náb., tzv. Hnutí křesťanských ášramů vše v širším rámci inkulturace

6 5. Teologie osvobození křesťanských dalitů - dominantní proud v křesťanství posledních 30 let zásadní nesouhlas s hinduistickým vlivem, s hinduizovaným křesťanstvím Obecné charakteristické rysy křesťanství v Indii - cizost jako program na všech rovinách nábož. i světského života křesťanů, dobrovolné ghetto - křesťanství přišlo do Indie s již definitivními náb. odpověďmi - přesazené církve nejsou indickými, ale jen církvemi v Indii - nejednota mezikřesťanskými církvemi - vypjatě negativní postoj k jiným náboženstvím (dnes zejm. charismatické církve z USA) - posedlost konverzemi přímá příčina násilí mezi nábož. komunitami i politické téma - vysoký počet náboženských profesionálů - dominantní role křesťanů v sociální a charitativní práci, ve vzdělávacích institucích - malá politická jednota - absence spirituální roviny vlastního náboženského prožívání mnoho misionářů, charitativních pracovníků, učitelů apod., ale pramálo duchovních vůdců - D. Marková (ed.),náboženství v asijských společnostech: tradice a současnost. Praha: OÚAVČR, 1996, kap. Křesťanství v Indii (J. Holman). - Z. Štipl, Šántivanam a Kurisumala dva křesťanské ášramy v jižní Indii.Nový Orient 64, 2, 2009, s Z. Štipl, Problémy konverze v Indii. Dingir 12, 1, 2009, s Z. Štipl, Křesťanství v Indii. Dialog, anebo neporozumění dvou kulturních světů? In: Dialog Orientu a Okcidentu, (ed.) M. Veselá a B. Poslušná, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 2012, s

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ

SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ SVĚTOVÁ A REGIONÁLNÍ NÁBOŽENSTVÍ Studijní opora k akci č. 1.4 Světová a regionálná náboženství ve výuce zeměpisu v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb

Více

do religionistiky Bohové zblízka Systematický úvod Jacques Waardenburg Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY

do religionistiky Bohové zblízka Systematický úvod Jacques Waardenburg Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY Bohové zblízka Systematický úvod do religionistiky Jacques Waardenburg 2010 Ústav religionistiky filozofické fakulty MASARYKOVY UNIVERZITY Nakladatelství GEORGETOWN Brno 1997 Výpisky z knihy V. Kounová

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Výukový program RELIGIO

Výukový program RELIGIO Výukový program RELIGIO Základní informativní prezentace Jednou ze zvláštností současného českého prostředí je všeobecně nízká úroveň znalostí v oblasti náboženství spojená s nechutí k čemukoli co s náboženstvím

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Olga PECHOVÁ Olomouc 2011 Oponenti: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky.

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky. Zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z ústní zkoušky. Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) magisterského studia religionistiky I. SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky

Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky Pokyny ke státním závěrečným zkouškám (SZZK) bakalářského studia religionistiky a) SZZK budou probíhat ve dvou termínech v posledním květnovém a prvním zářijovém týdnu. Na první termín se studenti přihlásí

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE

FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ KATEDRA TEORIE INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Brno 2007 INDICKÁ FILOSOFIE Jiří Adamec Filosofický seminář Brno 2007 3 Jiří Adamec ISBN 978-80-254-0200-9 4 Ú V O D Důvod, proč psát o

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Výchova a vzdělávání v sektách Vedoucí diplomové práce PhDr. Marta Kremličková Bc. Jiří Štágl pedagogika Leden 2006 1 Věnováno

Více

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ

5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ 5.3 HISTORICKO GENEALOGICKÉ KLASIFIKACE NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ Převážná většina knih a studií věnovaných novým náboženským hnutím vychází až na některé výjimky 273 především z historicko-genealogické

Více

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO

PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE VYSOKÁ ŠKOLA J.A. KOMENSKÉHO Praha 2002 PhDr. Marie Farková ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Vysoká škola J. A. Komenského Počet stran 104 Vydání I. Praha 2002 Vydavatel: Vysoká

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ NÁBOŽENSTVÍ Jaromír Schön Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah SLOVO AUTORA...6 ÚVOD...6 SEZNAM TÉMAT...7 NÁBOŽENSTVÍ / NÁBOŽENSKÁ VÍRA /

Více

Aktuální otázky islámu

Aktuální otázky islámu Aktuální otázky islámu texty určené ke kritickému čtení a úkolům při výuce mediální výchovy [online]. [cit. 2013-09-05]. Dostupné z: http://muslimove.cz/category/aktualni-otazky/ Cesty muslimů do Evropské

Více

OBSAH 4/2002 ROČNÍK XXVI

OBSAH 4/2002 ROČNÍK XXVI VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PRO EVROPSKOU SPOLUPRÁCI ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA / PŘEDSEDA OTTO PICK ŠÉFREDAKTOR ZDENĚK ZBOŘIL ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORA ROBERT SCHUSTER

Více

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF

Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY. SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í Studijní skripta ÚVOD DO SPIRITUALITY SM Mgr. Ludmila Jana Pospíšilová OSF Praha 2014 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY..

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

Prastará moudrost o nesmrtelné duši

Prastará moudrost o nesmrtelné duši Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Filozofie božské lásky Prastará moudrost o nesmrtelné duši Šríla Bhakti Vallabha Tírtha Gósvámí Mahárádža Obsah Věnováno

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze

teoretické části se soustředí na buddhismus, specificky na směr Buddhismus diamantové cesty (dále jen BDC). Zde se zaměřuje na základní teze Úvod Emoce jsou mocnými hybateli lidského chování, zásadním způsobem přispívají k lidskému štěstí a jeho opaku, utrpení, pocitu neštěstí. Emoce jsou jeden z nejvýznamnějších prvků lidského života. Bez

Více

Psychologie náboenství

Psychologie náboenství Psychologie náboenství Daniel TOTH 1.Úvod 1.1. Co je náboženství 1.2. Co je psychologie 1.3. Co je psychologie náboženství 2. Náboženství jako fenomén 2.1. Náboženství jako sociální fenomén 2.2. Náboženství

Více