Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici"

Transkript

1 Poznámky k záměru rozšíření parkovacích možností v Praze 13 Bellušově ulici Praha, Ing. Jan Majer

2 Navýšení parkovacích stání v Bellušově ulici Účel návrhu Účel předloženého návrhu je vedený snahou navýšit počet parkovacích stání v Praze 13, Bellušově ulici tak, aby se s minimálními náklady snížil jejich fatální deficit. Tím se životní parkovací možnosti obyvatel této části sídliště přiblíží cílovému stavu alespoň jednoho parkovacího stání na jeden byt. Tento soubor návrhů vychází ze studie vypracované v listopadu roku 2011 panem Ing. Zatloukalem. Stávající stav Studie pana Ing. Zatloukala je už třetí v pořadí za uplynulých pět let. Ne všechny byly reálné a je potřeba nastavit takové podmínky, aby se nynější studie nestala jednou z těch předcházejících a naopak vedla k realizaci záměru. Studie pana Ing. Zatloukala, nestanovuje deficit parkovacích stání. Tento deficit činí v současnosti řádově stovky parkovacích míst. Dovolíme si proto na úvod uvést několik výchozích faktů. Domy v Bellušově ulici mají typickou délku uliční fasády 12 metrů. Dům při výšce 8 podlaží má 16 bytů. Při počtu minimálně jedno auto na byt je tedy potřeba 16 stání nahuštěna do 12 běžných metrů komunikace. Při stávajícím stavu kolmého stání na jedné straně a podélného na druhé straně, dostaneme tabulkově 12 / 2, / 6,5 = 6,5 PS, tedy asi 40 % potřeby. Na takový luxus ovšem obyvatelé sídliště nejsou zvyklí. Musí se dostat do dvoumetrové mezery a 5,5 metru dlouhého podélného stání. Skutečný počet parkujících pak vychází asi 8,2 PS na dům, tedy asi polovina potřeby. K ještě horším číslům dospějeme, vezmeme-li za základ statistickou ročenku TSK, která praví, že na 1000 obyvatel připadá 550 osobních aut. V našem příkladném domě bydlí v 16 bytech asi 48 lidí. Ti vlastní 48 x 0,55 = 26 aut. Na parkoviště před domem se tedy neumístí více než 8,2 / 0,26 = 31,5 %. Deficit pro Bellušovu ulici západně od Sportovní haly pozůstávající ze 46 domů tedy činí minimálně 46 x 8 = 368 PS, Tento deficit je mírněn asi 50 PS před parky a parkovištěm v Holýšovské ulici o kapacitě asi 150 PS. Zbývá tedy minimální deficit = 168 PS. Varianta navržená panem Zatloukalem s přínosem 58 PS tedy řeší problém na pouhých 35 %. K řešení stále zbude = 110 PS. Uvedená čísla vychází z předvolebního slibu pana starosty, tedy 1 parkovací stání na 1 byt. Nejbolavějším místem střední části Bellušovy ulice je Sportovní hala, která nemá pro své široké mezinárodní aktivity a restauraci žádné parkoviště. Tím vyvolává parkovací deficity i o víkendu, kdy jsou jiná sídlištní parkoviště víceméně volná. Pozemky pod Sportovní halou, jakož i okolní pozemky patří magistrátu, a neměl by proto být snad problém je uvolnit pro vybudování parkoviště Sportovní haly s jejími mezinárodními aktivitami a restayrací. Proč se tak za více než 20 let nestalo, je podnětem k zamyšlení. Důležité ale je tento stav konečně napravit. Stávající jednosměrná komunikace je mezi obrubníky široká 6 metrů. U domů se parkuje podélně, na druhé straně jsou parkovací zálivy o hloubce 5,5 metru, celková šířka činí 11,5 metru. Teoretická šířka jednosměrné komunikace po odpočtu parkovacích stání tedy činí v místě parkovacích zálivů 4,5 metru. Protože v zálivech dojíždí auta koly až k obrubníku, a málokteré auto vyčerpá při podélném stání celou šířku parkovacího stání 2 m, činí skutečná šířka pro jednosměrnou komunikaci a zajíždění do parkovacích stání asi: Š SKUT = 6,0 + 5,5 4,5 1,8 = 5,20 metru Podle dlouhodobých zkušeností je tato šířka naprosto pohodlná při zajíždění do kolmých stání. Co je však velkým problémem, je parkování v druhé řadě ( viz foto ), které teoretická i skutečná efektivní šířka dopravního pruhu 5,20 metru umožňuje. To trápí obyvatele Bellušovy ulice stejně tak, jako nedostatek parkovacích stání. 2

3 Návrhy variant řešení Předložená studie pana Ing. Zatloukala patrně maximalizuje počet parkovacích stání v řešeném území, avšak obsahuje některé prvky které se jeví jako dosti nákladné, zasahují do středního zeleného pruhu a vyžadují značné zemní práce.. Především je třeba pečlivě uvážit fakt, že navrhujeme hlavně zvýšení parkovacích možností. Ambice na uplatnění maximálního komfortu, například pro zajíždění, se v tomto kontextu jeví jako přehnaně náročné. Široké jízdní pruhy jsou, jak výše uvedeno, dokonce kontraproduktivní. Dnes pohodlná šířka 5,20 metru pro zajíždění do kolmých stání, bude vyhovovat i do budoucna. Není ji třeba rozšiřovat na 6,0 metrů. Pokud se stání zešikmí bude možné jízdní, potažmo zajížděcí pruh zúžit na 3,0 metru. Tím se zcela zabrání nešvaru parkování ve druhé řadě. Náš návrh vychází ze zachování stávajících parkovacích zálivů. Od obrubníku stačí pro osobní auta pohodlně 5,0 metrů, počítáme-li dojetí kol na obrubník. Při zachování kolmých stání potřebujeme 4,5 metru pro zajíždění. Dělat větší šířku by vedlo opět k nešvaru parkování v druhé řadě. K druhému obrubníku zbývá 11,5 5,0 4,5 = 2,0 m. Při kolmém stání u domů potřebujeme tedy zabrat navíc 3,0 metry. Chodník nyní od obrubníku dosahuje 4,0 m v místech kontejnerů ( asi 1/3 délky ). Mezi kontejnery pak 2,5 metru. Při kolmém stání by tedy bylo třeba posunout chodník o šířce 1,5 metru u kontejnerů o asi 0,5 metru, mezi kontejnery pak o asi 1,5 metru. Tato posunutí chodníku jsou prakticky jedinými a hlavními náklady. Předpokládá se, že by se obrubník ponechal na místě. Na stání by se přejížděl, eventuelně je možno přibetonovat nájezdy. Mimo velkou flexibilitu řešení spatřuji výhodu ještě v tom, že do řešení budou zapojeni i ti obyvatelé kteří se starají o některé předzahrádky. Takže si budou díla více vážit. Zasažené pozemky jsou ve vlastnictví magistrátu. Další nezanedbatelnou výhodou je, že řešení může být realisováno i před objekty č.p a 1816, kde řešení pana Ing. Zatloukala evidentně brání vzrostlé jehličnany. Ještě úspornější variantou je řešení pomocí šikmých stání. Stávající zálivy by byly upraveny na šikmá stání pod 60 O. Pak od obrubníku by byla šířka stání 5,0 metru. Kapacita stávajících zálivů by se, za předpokladu uříznutí okrajů, nezměnila. Pro zajíždění by však stačilo pouhých 3,5 metru. Tím by se zcela eliminovala možnost stání ve druhé řadě. K obrubníku u domů pak zbývá: 11,5 5,0 3,5 = 3,0 m. Pro stání pod 60 O potřebujeme šířku 5,5 metru. Do chodníku tedy potřebujeme zasáhnout 5,5 3,0 2,5 metru. U kontejnerů tedy není třeba chodník posouvat vůbec, mezi kontejnery pak o vlastní šířku chodníku, tedy 1,5 metru. Projektanti sídliště nebyli až tak krátkozrací, jak by se dnes mohlo zdát a počítali s nárůstem automobilisace na západní úroveň. Architektonické záměry proto počítaly s možností vybudování parkovacích domů, potažmo podzemních garáží ve středovém pruhu. Dnes už patrně nemůžeme být tak velkorysí. Přesto je tato plocha pro parkování alespoň v jedné úrovni využitelná. Sídliště je koncipováno tak, aby obyvatelé měli k disposici jak relaxační plochy ve vnitroblocích, tak dopravní plochy v ulicích. Mluvit proto o likvidaci zeleně, jak bohužel od některých občanů zaznívá, v dopravní části sídliště je zcestné a zavádějící. Travnatou plochu středního pruhu je naopak možné využít pro jednosměrně obsluhované oboustranné parkoviště se šikmými stáními o celkové délce asi 130 metrů s kapacitou asi 90 PS. Toto parkoviště může být zřízeno s minimálními náklady, položením vegetačních tvárnic do štěrkového lože. Stávající stromy by byly při úpravě pro parkování zachovány. Přírůstkem 60 PS dle variantního řešení studie pana Ing. Zatloukala a 90 PS ve středovém pruhu se deficit 168 PS zmenší na zanedbatelných18 PS, čímž by problém měl být vyřešen. Pochopitelně při současné realizaci parkoviště pro Sportovní halu. 3

4 Nešvar parkování ve druhé řadě odstranit zúžením vozovky Stávající dojezd k obrubníku naprosto vyhovuje Varianta ke studii Ing. Zatloukala se stáními pod 60 stupni 4

5 Varianta ke studii Ing. Zatloukala s kolmými stáními Parkování ve středním pásu 5

6 Použité podklady: ČSN , Studie Ing. Zatloukal Praha, Ing. Jan Majer 6

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47

Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 17.6.2008 Rekonstrukce Kulturního domu Kyje, Šimanovská 47 Informace pro zastupitelstvo MČ Praha 14 Současný stav Praha 14 nemá odpovídající multifunkční sál Galerie 14 naplňuje potřeby jen z části Je

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení

Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Dostavba Pankrácké pláně z pohledu občanských sdružení Stav k červnu 2007 Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika, Martin Skalský Chlumova 17, 130 00 Praha 3 Telefon / fax: +420 222 781 471, e-mail:

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Doplňující text námitky:

Doplňující text námitky: Námitka vzniklá na základě osmistránkového dokumentu Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu

Více

S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A)

S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A) S t r a t e g i e p a r k o v á n í v e m ě s t ě B r n ě (Část A) Etapa II. Návrhová část (zkrácená verze týkající se MČ Brno sever) Cílem Návrhové části SPMB je stanovení pravidel resp. metodiky pro

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012

Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 Parkovací politika města Tábora pro roky 2007-2012 VIZE : Zdravé a bezpečné místo k životu I. fáze (od 1.června 2007) II. fáze (od uvedení parkovacího domu Střelnice do provozu, cca od 01/2008) III. fáze

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT

Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT Název projektu:železniční trať Praha Jesenice Velké Popovice Téma: Dopravní stavby Autoři Marek Wagner, Karolína Hausenblasová, Matěj Dědek Gymnázium Opatov, 2014/15,

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025

PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025 VIZE PRO MOBILITU A VEŘEJNÝ PROSTOR PRAHA 2025 Vize pro mobilitu a veřejný prostor Praha 2025 2014 Poděkování Autorský tým Vize pro Prahu 25 srdečně děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě textu a prezentace

Více

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část

1. OBECNÉ INFORMACE. 1.1 Řešené území. 1.2 Záměr. 1.3 Obsah projektu. Obrazová část 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Řešené území Jedná se o plochu sídlištní zeleně vymezenou panelovými domy, oplocením MŠ a budovou kotelny a knihovny. Panelové domy mají číslo popisné 79, 797, 796, 812, 813 v ulici

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu?

Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Hledám místo na parkování. Zn.: Najdu? Záleží na tom, zda hledáte parkování v Brně a navíc v centru. Parkovací situace zde není ideální a je to možná právě jeden z důvodů, proč Brňané dávají před nákupy

Více

V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku:

V rámci posuzování procesu pořizování nového ÚP jde o tuto dílčí připomínku: Věcně shodná připomínka ke konceptu nového územního plánu hlavního města Prahy týkající se procentuálního zastoupení zeleně v oblasti sídlištního komplexu Jarov-Chmelnice na Praze 3, opravy chybného zařazení

Více