P R O T O K O L O J E D N Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O T O K O L O J E D N Á N Í"

Transkript

1 P R O T O K O L O J E D N Á N Í Jednací číslo: 50 Cm 53/ Cm 54/ Cm 55/ Cm 59/2004 Krajský soud v Brně odd. 50 Cm dne P ř í t o m n i : Samosoudce: JUDr. Hana Klimešová Zapisovatelka: magnetofonový záznam - diktafon navrhovatel: a) Město Fryšták, Fryšták, nám. Míru 43, PSČ , IČ: , b) Compas Capital Consult s.r.o., Frýdek-Místek, Frýdlantská 1237, IČ: , c) Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, PSČ , d) Vratislav Šebesta, Frýdek-Místek, Frýdlantská 1262 účastník řízení: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 383, IČ: o určení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne Jednat se začalo o hod. Při zahájení jednání byli dále přítomni 1. za navrhovatele - Město Fryšták - JUDr. Pavla Plašilová, totožnost ověřena z průkazu ČAK ev. č za navrhovatele - Město Otrokovice - JUDr. Pavel Schreiber, totožnost ověřena z průkazu ČAK ev. č za navrhovatele - Compas Capital Consult, s.r.o. - Mgr. Bohdana Slezáková, totožnost ověřena z průkazu ČAK ev. č a OP ČR č a jednatel společnosti osobně - Radek Novotný, totožnost ověřena z OP ČR č navrhovatel Vratislav Šebesta - nikdo, předvolání doručeno dne účastník řízení - právní zástupce Mgr. Jan Toman, totožnost ověřena z průkazu ČAK ev. č Krajské státní zastupitelství - nikdo, předvolání doručeno dne

2 pokračování Označena věc, konstatován dosavadní průběh řízení a výsledky přípravy jednání. K dotazu soudu účastníci uvádí, že námitku podjatosti nevznáší ani jinou námitku. K dotazu soudu navrhovatelé uvádí, že na návrhu trvají. Zahájeno jednání. Zástupce navrhovatele Města Otrokovice přednáší návrh jako na čl. 1-9 a navrhuje, aby soud tomuto návrhu v plném rozsahu vyhověl. Zástupce navrhovatele Města Fryšták odkazuje ve svém vyjádření na návrh doručený soudu dne a doplnění doručené soudu dne Navrhuje, aby soud návrhu vyhověl. Zástupce navrhovatele Compas Capital Consult, s.r.o. odkazuje na návrh, doručený soudu dne včetně doplnění založené na čl. 43 a čl. 58 připojeného spisu. Navrhuje, aby soud návrhu vyhověl a prohlásil neplatnost usnesení mimořádné valné hromady Soudem čten návrh navrhovatele Vratislava Šebesty čl Přistoupeno k provedení důkazů. Soudem sdělen podstatný obsah dokladů, a to: - výpisy ze Střediska cenných papírů navrhovatelů, - výpis z obchodního rejstříku společnosti, - zápis z valné hromady včetně příloh, - výroční zpráva za rok 2004, 2005, - oznámení o podílu na hlasovacích právech ke dni , a , - smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi VAK Zlín a Zlínská vodárenská, - dohoda o vypořádání vzájemných vztahů mezi Statutárním městem Zlín a Jižní vodárenskou, a.s. - zápis ze zasedání zastupitelstva města Vizovice ze dne , - usnesení obecního zastupitelstva obce Lípa ze dne , - usnesení zastupitelstva obce Kašava ze dne , - usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Žlutava ze dne , - usnesení zastupitelstva obce Hvozdná ze dne , - nabídka odkupu akcií společnosti VAK Zlín ze dne včetně přílohy, - nabídka odkupu akcií VKM a.s. majetku města Kladna ze dne , - dohoda o vypořádání vzájemných vztahů mezi Statutárním městem Zlínem a Jižní vodárenskou, a.s.,

3 pokračování smlouva o společném postupu mezi Jižní vodárenská a Statutární město Zlín, - dopis Jižní vodárenské Statutárnímu městu Zlín ze dne , - zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2003, - úplný výpis společnosti Česká infrastrukturní a Jižní vodárenská, - nabídka odkupu akcií ze dne , - dopis České spořitelny městu Napajedla ze dne , - dopis Jižní vodárenské a.s. městu Napajedla ze dne , - dopis České spořitelny Statutárnímu městu Zlín ze dne včetně přílohy k nabídce na odkup akcií, - sdělení Statutárního města Zlín ze dne , - prohlášení ze dne , - potvrzení pro akcionáře společnosti VAK Zlín ze dne , - smlouvy uzavřené mezi Českou spořitelnou a městem Zlínem a malými obcemi, - plné moci udělené městem Vizovice, městem Napajedla, obec Halenkovice, včetně substituční plné moci udělené Českou spořitelnou Jižní vodárenské, - subst. plné moci udělené Jižní vodárenskou Ing. Jaroslavu Bažantovi, - plná moc obce Veselá, - subst. plná moc udělená Českou spořitelnou ve věci akcií obce Sazovice, obcí Halenkovice, Žlutava, Spytihněv, Hostišová, Hvozdná, Kašava, Lípa, Mysločovice, Tečovice, Napajedla, Veselá, Vizovice, Kvasice udělené Jižní vodárenské, včetně plných moci udělených těmito obcemi udělené České spořitelně, - plná moc společnosti Jižní vodárenská udělená Ing. Jaroslavu Bažantovi, - plná moc obce Hvozdná, Kašava, Lípa, - plná moc obce Tečovice a obce Kvasice, - plná moc ze dne udělená Statutárním městem Zlín společnosti Česká spořitelna ve věci výkonu akcionářských práv k ks akcií, včetně subst. plné moci, - podzmocnění ze dne , - plná moc ze dne ve věci ks akcií VAK Zlín včetně subst. plné moci, - plná moc ze dne , - subst. plná moc ve věci akcií VAK Zlín udělená Českou spořitelnou Jižní vodárenské k výkonu akcionářských práv a části akcií vlastnictví obcí Sazovice, Halenkovice, Žlutava, Spytihněv, Hostišová, Hvozdná, Kašava, Lípa, Mysločovice, Tečovice, Napajedla, Veselá, Vizovice a Kvasice včetně podzmocnění ze dne , - čteno rozhodnutí RM Systému SR33/10/2002, - stanovy společnosti VAK Zlín, - smlouvy uzavřené dne mezi Statutárním městem Zlín a Českou spořitelnou, - smlouva o smlouvě budoucí o koupi akcií, - smlouva o budoucích smlouvách, - příkazní smlouvy, - dále k důkazu čteny smlouvy o smlouvě budoucí o koupi akcií, - smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky, - příkazní smlouvy včetně udělených plných mocí, a to uzavřené mezi Českou spořitelnou a obcí Lípa, obcí Mysločovice, Kvasice, Kašava, Hostišová, město Napajedla, Vizovice, Kašava, Hvozdná, obec Halenkovice, Sazovice, Spytihněv, Tečovice, Veselá, Žlutava a Statutárním městem Zlín,

4 pokračování smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností I. - IV. ze dne a uzavřené mezi Českou spořitelnou a.s. a Jižní vodárenskou a.s. - čtena zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2002, - čten výpis usnesení Magistrátu města Zlína ze dne a , - čtena zpráva představenstva společnosti VAK Zlín o prodeji části podniku k valné hromadě , - smlouvy o umístnění účelového finančního plnění mezi Zlínskou vodárenskou, VAK Zlín a města Brumov Bylnice, - výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva města Luhačovice ze dne , - zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tlumačov ze dne Vyhlášeno usnesení: Soud nepřipouští provedení důkazu, a to: - dopisem ze dne Ministerstva životního prostředí ČR, - novinovým článkem aktivní obce v dotačním mlýně, - dopisem ze dne Evropské komise a - dopisem ze dne Evropské komise. Dáno stručné odůvodnění a poučení o odvolání. Vyhlášeno usnesení: Soud nepřipouští provedení důkazu, a to: - zápisy z valných hromad společnosti od roku 2002 do současnosti, - rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne , - usnesením Rady města Zlína č. 14/14Z/2000 a 479/19R/2001 a spisem zdejšího soudu 50 Cm 157/2002. Dáno stručné odůvodnění a poučení o odvolání. Zástupce města Fryšták předkládá soudu krátkou cestou aktuální výpis ze Střediska cenných papírů ohledně vlastnictví akcií společnosti VAK Zlín. Po porovnání shodnosti předložené kopie a provedení důkazu se originál vrací zpět zástupci navrhovatel. K dotazu soudu zástupce navrhovatele Compas Capital Consult s.r.o. navrhuje doplnění dokazování, a to: - znaleckým posudkem č. 74/2002 ze dne , - výsledky hospodaření, - spisem 50 Cm 77/2003, - stanovisko k postupu výběru strategického partnera VAK Zlín, - výroční zprávy za rok 1999, 2000, 2001,

5 pokračování účetní závěrky společnosti za roky , - rozvaha a výsledovka společnosti VAK Zlín a Zlínská vodárenská za rok 2004, - rozvaha a výsledovka VHS a Středomoravské vodárenské od roku 2000 do 2004, - doklad o termínech a výši zaplaceného nájemného Zlínskou vodárenskou společností VAK Zlín za celou dobu trvání jejich smluvního vztahu, - dopis z Ministerstva životního prostředí ČR ze dne , - rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne , - smlouva o nájmu a provozování kanalizace čistírny odpadních vod Napajedla, - smlouva č. 1 z roku 1999, - hospodářský výsledek po zdanění rok Zástupce navrhovatele Fryšták navrhuje k doplnění dokazování o dodatky smluv, které byly uzavřeny. Zástupce navrhovatele bez návrhu na doplnění dokazování. Zástupce společnosti ve svém vyjádření uvádí, že v případě provádění důkazů navržených při dnešním jednání společnosti Compas Capital Consult s.r.o. a městem Fryšták si vyhrazuje právo na doplnění svých důkazních návrhů. V hod. vyhlášeno usnesení: Jednání se odročuje na neurčito z důvodu provedení dalších důkazů navržených při dnešním jednání. Účastníci budou o jednání obeslání písemně. Hlasitě diktováno, bez námitek k protokolaci, reprodukce nepožadována, skončeno v hod. Z diktafonového záznamu přepsala dne Lenka Remešová JUDr. Hana Klimešová, v.r. samosoudce

Advokátní kancelář SLEZÁKOVÁ & KLVAČOVÁ

Advokátní kancelář SLEZÁKOVÁ & KLVAČOVÁ Advokátní kancelář SLEZÁKOVÁ & KLVAČOVÁ Sídlo: Pobočka: Mgr. Bohdana Slezáková Gajdošova 7 Tř. Kosmonautů 6 Mgr. Kamila Klvačová 615 00 Brno 772 31 Olomouc Mgr. Kateřina Žeravíková, LL.M. Tel./fax: (+420)

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na středu 4. 6. 2014 v 10.00 hodin POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, IČ 48172898 zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. STANOVY akciové společnosti Vak Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. 1 Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále také jen ZOK)

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž IČ : 49451871, DIČ : CZ49451871 Zapsány u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147 Březen 2005 OBSAH : ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA..

Více

USNESENÍ NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 29 Cdo 942/2013-888

USNESENÍ NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY. 29 Cdo 942/2013-888 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 29 Cdo 942/2013-888 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. IČ 25496565 www.fvs.cz 2 STANOVY akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. IČ 25496565 3 4 I. Základní ustanovení

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Představenstvo společnosti ČSAD Česká Lípa a.s. se sídlem Praha 5, Lumiérů č.p.181, č.or.41, PSČ 152 00 IČO: 25497987 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 9615, (dále

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Břeclav, červen 2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 Článek 1 4 Založení a vznik společnosti 4 Článek 2 4 Obchodní firma a sídlo společnosti 4 Článek

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 54 Co 480/2014-226 54 Co 480/2014-226 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Čuhelové a soudců Mgr. Ivy Krejčířové a JUDr. Michala Ryšky v právní věci žalobce Statutární

Více

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci

S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci S T A N O V Y společnosti BH CAPITAL, a.s. v likvidaci (dále jen společnost ) se sídlem Příkop čp. 843/4 Brno Úplné znění ke dni 12. června 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více