apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy"

Transkript

1 březen, duben 2010 apogeonews 25 Novinky, trendy a zajimavosti ze světa financního poradenstvi. Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti. Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty v českém pojetí 01

2 25 březen, duben 2010 editorial Vážení čtenáři, do zeleného jara nám zbývá ještě pár dní, ale do rukou se Vám dostává jarní číslo APOGEO News. Vývoj newsletteru jde neustále dopředu ještě jedna novinka zelená barva je barva přírody a naše firemní barva, proto jsme se rozhodli šetřit přírodu, zejména stromy a tento dvouměsíčník vydávat v elektronické podobě. V tomto čísle Vám přinášíme přehled legislativy a aktualit z oblasti daní, účetnictví a práva. Víte, jaké výhody Vám přinese outsourcing účetnictví? A jaké jsou nové trendy? Vše se dočtete v článku od Ing. Jiřího Valenty. Téma, které letí Organizační složka podniku zahraniční osoby pro Vás připravili naši právní odborníci. Přinášíme Vám zajímavou novinku od Ing. Andrey Paslerové manažerky Znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s. PPP projekty v českém pojetí se kterými se v současné době můžete stále více setkávat. Určitě stojí za zmínku článek týkající se daňových rájů a jejich přitažlivosti pro české společnosti. Přeji všem, abyste v časopisu našli vše co potřebujete a co Vás zajímá a zůstanete i nadále našimi čtenáři. Vaše dotazy a náměty nám zasílejte prostřednictvím našich webových stránek nebo em na adresu: Přeji Vám příjemné čtení, Klára Fousková obsah čísla Daně pro Vás aktuálně vždy o krok napřed! Praktické zkušenosti se skupinovou registrací k DPH 03 Nejste si jisti, zda je předmětem Vámi poskytovaného plnění pro účely DPH 04 dodání zboží nebo poskytování služeb? Zefektivněte investice do účetnictví outsourcing a nové trendy 05 Právo téma, které letí. Organizační složka podniku zahraniční osoby 06 Znalecký ústav nepřehledněte, informace k nezaplacení! PPP projekty v českém pojetí 07 Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti 10 02

3 Daně pro vás aktuálně vždy o krok napřed! Praktické zkušenosti se skupinovou registrací k DPH Od 1. ledna 2009 bylo možné zaregistrovat k DPH skupinu právnických osob. U jednoho z našich klientů jsme prošli procesem registrace, běžného provozu a jako jedni z prvních v ČR i deregistrace. Obecně jsou vnímány tyto výhody skupinové registrace: nižší administrativní náročnost (jeden plátce, jedno přiznání, jedna záznamní povinnost) nižší zatížení cash-flow (vzájemná plnění mezi členy skupiny neobsahují DPH nižší nároky na disponibilní finanční prostředky při vyrovnávání vzájemných závazků) za určitých podmínek vyšší částka nároku na odpočet za skupinu, pokud někteří členové skupiny krátí nárok na odpočet koeficientem Jaká byla skutečnost: správci daně nebyli připraveni na proces skupinové registrace (nedostatky v interních systémech, pozdě vydané formuláře daňových přiznání nyní již dořešeno) existovala časová prodleva mezi registrací a skutečným zanesením skupiny do registrů plátců DPH (registry ADIS, VIES) tedy potenciální problémy při uplatňování DPH administrativní náklady při obesílání obchodních partnerů s informací o změně DIČ a vzniku skupiny nově bylo nutné vést přehled o přijatých či uskutečněných plnění do skupiny o plněních v rámci skupiny je nutné vést záznamní povinnost tedy takřka žádná administrativní úspora při zpracovávání přiznání bylo nutné nastavit nové interní procesy (vystavování dokladů, zpracování DPH) a upravit účetní systém správcem daně bylo vystaveno rozhodnutí o použití přeplatku na úhradu jiné daně, ze kterého nebylo patrné, o jaké nedoplatky a za jakou společnost se jedná (způsobeno principem společné a nerozdílné zodpovědnosti všech členů skupiny za všechny povinnosti vyplývající z daňových zákonů) došlo k přesunu místní příslušnosti k finančnímu úřadu u členů skupiny i k jiným daním na základě rozhodnutí MF je určena místní příslušnost členů skupiny ke správci daně, pod kterého spadá zastupující člen skupiny, a to ještě i po dobu 3 let od ukončení členství ve skupině (neplatí pro majetkové daně) správci daně nebyli absolutně připraveni na proces zrušení registrace skupiny při žádosti o zrušení registrace podané do října daného roku má povinnost finanční úřad zrušit skupinu k 31. prosinci daného roku na konci ledna následujícího roku, kdy finanční úřad stále nekonal, bylo samotným správcem daně sděleno, ať daný subjekt podá stížnost na nečinnost finančního úřadu stížnost byla sice zamítnuta, nicméně finanční úřad začal konečně konat koncem ledna s účinností k 31. prosinci předchozího roku byla skupina zrušena v tomto časovém vakuu subjekty skupiny netušily, jaké DIČ vlastně mají, nebyly uvedeny v registrech plátců a obchodním partnerům nebylo možno sdělit, jaký je aktuální stav Z důvodu uvedených zkušeností doporučujeme se před provedením skupinové registrace k DPH důkladně připravit a poradit se o možných důsledcích a přínosech tohoto kroku. Ing. Jaroslava Hanková, Daňový konzultant APOGEO 03

4 Nejste si jisti, zda je předmětem Vámi poskytovaného plnění pro účely DPH dodání zboží nebo poskytování služeb? V celé řadě případů může být rozlišení předmětu plnění poměrně komplikovanou otázkou. Jako návod při jejím zodpovězení může posloužit nedávný rozsudek Evropského soudního dvora z 11. února 2010 ve věci C88/09, Graphic Procédé proti Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Dodáním zboží se, podle čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. Judikatura ESD pak doplňuje, že tento pojem zahrnuje veškeré převody hmotného majetku opravňující druhou stranu k faktickému nakládání s uvedeným majetkem, jako by byla jeho vlastníkem 1. Poskytování služeb je pak v čl. 24 odst. 1 směrnice vymezeno vylučovacím způsobem tak, že zahrnuje jakékoliv plnění, které není dodáním zboží ve smyslu článku 14 odst. 1 této směrnice. V případech, jakými jsou např. reprografické služby, řešené výše uvedeným rozsudkem Graphic Procédé, kdy je plnění tvořeno souborem dílčích vzájemně odlišných plnění a úkonů je třeba rozlišit, zda jde o jednotlivá samostatná plnění s odlišným předmětem, nebo o plnění jediné. O jediné plnění se jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani zákazníkovi je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nedělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé. 2 V případě hospodářské nedělitelnosti plnění je však třeba zkoumat jak charakteristické znaky a povahu jednotlivých dílčích plnění a úkonů, tak jejich význam z hlediska výsledného charakteru poskytovaného komplexního plnění. Za nosné je přitom nutné považovat ty převažující prvky, které jsou rozhodující z hlediska celkového prospěchu a účelu plnění pro odběratele. Pokud je tedy z hlediska významu pro odběratele rozhodující ta část plnění spočívající ve službách, je třeba předmět plnění kvalifikovat jako poskytnutí služby. Na konkrétním příkladu reprografických služeb lze pak zjednodušeně demonstrovat, že pokud reprograf provádí jednoduché jednostranné kopírování předložené listiny, je předmětem plnění dodání zboží. Pokud reprograf obdrží tiskové podklady digitálně po internetu a provádí jejich formátování a oboustranný tisk s následným zasláním odběrateli, je předmětem plnění spíše poskytnutí služby. Pokud máte ve Vaší praxi pochybnosti, neváhejte se obrátit na naše daňové specialisty. Mgr. Michal Donné, Senior konzultant APOGEO a Ing. Jaroslava Hanková, Daňový konzultant APOGEO (1) Viz rozsudek ze dne 21. února 2006, Halifax a další, C255/02, Sb. rozh. s. I1609, bod 51. (2) Viz rozsudky Levob Verzekeringen a OV Bank, C41/04, Sb. rozh. s. I9433, body 20 a 22, a Aktiebolaget NN, C111/05, Sb. rozh. s. I2697, body 22 a 23. Tým daňových poradců APOGEO pomáhá konstruktivně zvážit potenciální rizika vyplývající z daňových povinností klientů z různých tržních oblastí a optimalizovat jejich daňové zatížení. VYUŽIJTE NAŠE SLUŽBY DANÍM ROZUMÍME daňové poradenství pro právnické a fyzické osoby daňové plánování a optimalizace mezinárodní zdanění daňový audit daňová due diligence daňový audit zastupování ve správních řízeních nepřímé daně a cla transferové ceny daňová přiznání vrácení DPH ze zahraničí 04

5 Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Outsourcing, a to nejen účetnictví, je v posledních letech stále rozšířenější a proniká do nových odvětví. Jde o logický důsledek tlaku na snížení nákladů, kterému se v poslední době vyhnula málokterá firma. Již před obdobím masového snižování nákladů a počtu pracovníku byl outsourcing účetnictví hojně využíván. Mnoho firem pochopilo, že pro ně bude mnohem efektivnější, pokud se budou soustředit jen na svoji hlavní činnost a nevýdělečné činnosti si zajistí dodavatelsky. Nezanedbatelným motivem je také přenesení odpovědnosti na dodavatele, který je proti případným škodám pojištěn. U vlastních zaměstnanců toto prakticky zajistit nelze. Větší firma mnohem větší nároky Outsourcing účetnictví tu byl vlastně od počátku podnikání u nás. Dříve byl ovšem využíván především malými firmami a OSVČ, kterým se nevyplatilo zaměstnávat účetní na plný úvazek. Tito drobní podnikatelé v určité periodě dodávali externímu účetnímu potřebné dokumenty (nejčastěji v krabici od bot) a ten vedl účetnictví a sestavoval výkazy vyžadované legislativou. Většinou těmto klientům vlastně ani nešlo o účetnictví, ale zabezpečení povinné administrativy a splnění zákonných povinností. Je zřejmé, že tento model může jen těžko využívat firma, která denně potřebuje čerpat z účetnictví informace. K tomu aby se outsourcing účetnictví mohl více rozšířit i ve větších firmách byl nutný určitý pokrok v IT a komunikačních technologiích. Dnes již mnoho větších outsourcingových center nabízí tzv. on-line přístup do účetnictví, který klientovi může (v závislosti na nastavení přístupových práv) nabídnout stejný přístup do účetního systému jaký má externí účetní. Výhody tohoto řešení jsou zřejmé: Klient se nezbavuje komfortu okamžitého náhledu do účetnictví (např. na aktuální saldo, či ad hoc reporty). Klient má možnost sám pořizovat v systému dodavatele doklady (např. vydané faktury, pokladní doklady), které dodavatel pouze zaúčtuje. Klient tedy dodavateli ušetří nějakou práci (aniž by ji sám sobě přidělal faktury by mu- sel vydávat stejně) což se příznivě projeví v ceně služby. Pro středně velkou firmu výše uvedené není výhoda, ale nezbytná podmínka zavedení outsourcingu. Avšak i menší firmy, případně i OSVČ budou tyto služby stále více požadovat. I ta nejmenší firma potřebuje sledovat minimálně aktuální saldo a je tedy nucena vést si vlastní evidenci, tedy zaznamenávat si údaje z přijatých a vydaných faktur a párovat úhrady. Následně pak odešle všechny doklady svému účetnímu, který provede obdobnou činnost, tentokrát však ve svém systému. Při zavedení on-line přístupu tedy odpadá nutnost vedení duplicitní evidence, všechny údaje jsou v jednom systému, ke kterému přistupuje dodavatel i klient, a všechny doklady fyzicky zůstávají u klienta. Tento trend samozřejmě nezůstal nepovšimnut ani u menších účetních kanceláří, které se i přes nedostatečné technologické vybavení s ním snaží nějakým způsobem vypořádat. Vzhledem k tomu, že většinou nemají systém, který by byl schopen poskytnout standardní on-line přístup, poskytují možnost přístupu ke svému účetnímu systému přes vzdálenou plochu. Tím sice zajistí přístup klienta k aktuálním datům, ale jde spíše o nouzové řešení a o uživatelském komfortu nemůže být řeč. Navíc může mít klient oprávněné obavy o bezpečnost dat. Plnohodnotný on-line přístup k účetnictví je tedy pro jednotlivé OSVČ účetní další obtížně dosažitelnou metou a řadí se po bok ostatním problémům, kterými jsou hlavně zvyšování a udržování odborné kvalifikace a zastupitelnost. S klasickým způsobem vedení účetnictví tedy klient střádá doklady do krabice od bot, aby je pak jednou měsíčně odeslal k zaúčtování a čekal, jestli od účetního přijde nějaký výstup se podle mého názoru budeme v budoucnu setkávat čím dál tím méně. Ing. Jiří Valenta Obchodní manažer APOGEO Accounting & Payroll, s.r.o. MĚJTE SVÉ ÚČETNICTVÍ POD KONTROLOU A NEZTRÁCEJTE ČAS A PENÍZE JSME TU PRO VÁS! Specialisté APOGEO mají dlouholeté zkušenosti s vedením účetní, mzdové a personální agendy. Zvláštní důraz je kladen na využití účetnictví jako efektivního nástroje pro operativní i strategické řízení společnosti. Specializujeme se na zpracování manažerských výstupů. Outsourcing přináší klientům optimalizaci nákladů a zefektivnění vnitrofiremních procesů. Pomáháme klientům uvolnit prostor a soustředit se na jejich hlavní činnost podnikání. outsourcing účetnictví a mezd vedení podvojného účetnictví poradenství v oblasti účetnictví manažerské výstupy účetní standardy IFRS, GAAP mezinárodní účetní outsourcing 05

6 Právo téma, které letí. Organizační složka podniku zahraniční osoby 06 Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek jako domácí podnikatelé. Zahraniční podnikatel tak může sám založit českou obchodní společnost, případně získat podíl v již existující společnosti. Zahraniční podnikatelský subjekt se může rovněž rozhodnou třídit v České republice podnik, případně organizační složku svého podniku. Zásadní rozdíl oproti výše uvedeným formám podnikání spočívá v tom, že v případě zřízení organizační složky nevzniká nový, na zahraniční osobě nezávislý subjekt, ale zřízená organizační složka zůstává, byť do určité míry autonomní, součástí zahraniční osoby a její vnitřní poměry se budou nadále řídit právním řádem zřizovatele. Organizační složka podniku zahraniční osoby nemůže proto, z důvodu neexistence právní subjektivity, vstupovat do právních vztahů jako smluvní strana. Týká-li se určitá smlouva organizační složky podniku zahraniční právnické osoby, uzavírá ji přímo podnikatel, jehož je podnik, resp. jehož je organizační složka majetkem. Z důvodu neexistence právní subjektivity postrádá organizační složka podniku zahraniční osoby procesní subjektivitu a nemůže se tak stát ani účastníkem soudního řízení. Vznik Organizační složka podniku zahraniční osoby vzniká zápisem do českého obchodního rejstříku. Zápisu předchází její zřízení formou rozhodnutí zakladatele. Pro rozhodnutí o založení organizační složky nejsou, s výjimkou písemné formy, stanoveny žádné formální náležitosti. Rozhodnutí o zřízení organizační složky zahraniční osoby musí obsahovat minimálně označení příslušné zahraniční osoby s dovětkem, že se jedná o její organizační složku, určení sídla na území České republiky, její předmět činnosti odpovídající předmětu činnosti zřizovatele a určení vedoucího organizační složky. S ohledem na neformálnost založení je, v porovnání s obchodní společností, organizační složku zahraniční osoby možno zřídit flexibilněji a při vynaložení nižších nákladů. Živnostenské, případně jiné podnikatelské oprávnění Organizační složka zahraniční osoby zapsaná v českém obchodním rejstříku může na území České republiky podnikat pouze v oborech pro které jí bylo vydáno živnostenské, případně jiné podnikatelské oprávnění. Předmět činnosti organizační složky nesmí být širší než předmět činnosti zřizovatele. Užší vymezení předmětu činnosti organizační složky je samozřejmě přípustné. Registrace u finančního úřadu Místně příslušný finanční úřad provede registraci organizační složky zahraniční osoby k dani z příjmu, případně rovněž k dalším daním. Jednání za organizační složku Včele organizační složky podniku stojí její vedoucí, který je jako vedoucí organizační složky zapsán v obchodním rejstříku. Vedoucí organizační složky je do funkce jmenován zřizovatelem. Před zápisem do obchodního rejstříku musí vyslovit svůj souhlas s jmenováním. Vedoucí organizační složky má postavení zvláštního zákonného zástupce. Je zmocněn jménem zahraniční právnické osoby činit veškeré právní úkony týkající se předmětné organizační složky. Vedoucí organizační složky ale není v žádném případě statutárním orgánem, nemůže proto ze své pozice jednat jménem celé společnosti. Nejsou na něho proto rovněž kladeny požadavky jako na statutární orgán, např. bezúhonnost, atd. Vedoucím organizační složky může být jen fyzická osoba. Státní příslušnost ani bydliště vedoucího organizační složky nejsou rozhodující. Pro výkon funkce vedoucího organizační složky nejsou rovněž stanoveny žádné speciální kvalifikační předpoklady. Na druhou stranu není vyloučeno, aby např. statutární orgán zřizovatele rovněž vykonával funkci vedoucího organizační složky. Odpovědnost Zahraniční osoba v plném rozsahu odpovídá za závazky své organizační složky. Tuto odpovědnost není možno platně vyloučit ani omezit. V této nemožnosti omezení odpovědnosti může být spatřována zásadní nevýhoda v porovnání s omezenou odpovědností v případě zřízení dceřiné společnosti. Povinnost předkládat finanční výkazy Další nevýhoda může být z pohledu zřizovatele organizační složky spatřována v povinnosti předkládat a ve sbírce listin vedené obchodním rejstříkem uveřejňovat vlastní účetní záznamy, včetně povinnosti předkládat tyto dokumenty do českého jazyka. Mgr. Kamila Roučková Advokátka Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. Obchodní právo & právo společností Přeměny obchodních společností Právní due diligence Hospodářská soutěž Duševní vlastnictví Likvidace a insolvence Správa pohledávek Více informací naleznete na

7 Znalecký ústav nepřehlédněte, informace k nezaplacení! PPP projekty v českém pojetí Objasnění pojmu V současné době se stále více můžeme setkat s financování prostřednictvím tzv. PPP. Jistě stojí za to se s tímto pojmem blíže seznámit. PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships. PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Zkušenosti s PPP, tedy projekty veřejně soukromého partnerství, jsou v zemích na západ od našich hranic velmi bohaté, na rozdíl od Česka. Tady je od dob, kdy tímto způsobem stát chtěl postavit ostravskou dálnici D47. Dálnici mělo postavit izraelské konsorcium Housing & Construction. Spolupráce ale nakonec byla kvůli přemrštěným nákladům ukončena, dálnici nyní staví stát. V České republice je v současnosti ve finálním stadiu rozhodovacích procesů je v podstatě pouze PPP projekt výstavby ubytovacích zařízení v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty v následujících oborech: Dopravní infrastruktura dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy Administrativní případně ubytovací kapacity úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice Zdravotnictví nemocnice Školství univerzitní komplexy, studentské koleje, školy Obrana speciální infrastruktura Utility vodárenství Podstatou úspěšného projektu PPP je předpoklad, že většího přínosu pro veřejný sektor může být dosaženo využitím schopností a zkušeností soukromého sektoru a rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, že každá strana nese takové riziko, které dokáže nejlépe řídit. Službou se v případě PPP myslí komplexní zajištění aktiva (např. dálnice, věznice apod.) včetně jeho provozování za předem smluvně sjednaných podmínek kvality a kvantity. Příjem dodavatele služby závisí přímo na míře plnění těchto podmínek. Výhody PPP Zachování kontroly PPP umožňuje veřejnému sektoru se plně věnovat tomu, co umí nejlépe a realizaci infrastrukturních projektů přenechává soukromému sektoru, aniž by nad nimi ztratil kontrolu. Kvalita Veřejný sektor tak je schopen získat vyšší kvalitu veřejných služeb za vynaložení stejných nebo nižších nákladů. Přenos rizik PPP přenáší podstatná rizika na soukromý sektor, smluvní dokumentace jasně rozděluje zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory tak, že každý sektor nese takovou zodpovědnost, kterou dokáže nejlépe řídit. Efektivní realizace PPP umožňuje realizaci infrastrukturních projektů dříve, rychleji a bez rizika překračování rozpočtu pro veřejný sektor. Transparentnost Jedná se o jednu kvalifikovaně provedenou veřejnou soutěž projekt se nedělí na velké množství menších zakázek obvyklých za dobu trvání projektu. Oboustranná výhodnost Projekty PPP musí být výhodné oboustranně pro veřejný i soukromý sektor. Motivace Soukromý sektor je motivován možností dlouhodobých příjmů. Ty ovšem získá pouze při dodržování přísných smluvních podmínek o kvalitě dodané služby. Průběh PPP projektu Zadavatelem je vždy veřejný subjekt, který detailně specifikuje své potřeby a výstupy, které od projektu očekává. Rolí soukromého sektoru je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání zadavatele vyhrává nejlepší nabídka hodnotí se ekonomická výhodnost. V případě, že soukromý sektor neplní smluvní podmínky, například o kvalitě služby, ohrozí své příjmy od veřejného sektoru a tím i splácení svých investic. 07

8 Veřejný sektor platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby. Banky zajišťují projektové financování projektů (až do 95 %) a disponují speciálními právy. Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru. Základní typy PPP projektů Návrh a výstavba (D&B) Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru, a to často za pevnou cenu, takže riziko překročení nákladů se přenese na soukromý sektor. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá tradičnímu způsobu zadání zakázky a neobsahuje provozní fázi. Provoz a údržba (O&M) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy projekt po vymezené období. Vybudovaná infrastruktura zůstává ve vlastnictví veřejného subjektu. Smlouva přitom obsahuje typické nástroje PPP, zejména přísné vázání plateb smluvnímu partnerovi na kvalitu poskytované služby, v mnoha případech však tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá tradičnímu způsobu poskytování služeb veřejnému sektoru. Výstavba, provoz a převod (BOT) Soukromý subjekt uzavře smlouvu za účelem financování, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období, během něhož zůstává infrastruktura ve vlastnictví veřejného sektoru. Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT) Soukromý subjekt uzavře smlouvu za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené ob- dobí, po jehož uplynutí je vlastnictví převedeno zpět na veřejný sektor. Návrh, výstavba, financování a provoz (DBFO) Soukromý sektor provede návrh, financování a výstavbu infrastruktury na základě dlouhodobé koncesní smlouvy a provozuje objekt po dobu trvání koncese. Soukromý partner převede odpovědnost za provoz na veřejný sektor na konci koncesního období. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO) Soukromý sektor zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje infrastrukturu. Veřejná omezení jsou definována v původní smlouvě a prostřednictvím trvalé regulace. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá čistě soukromému způsobu řešení. Dle Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru jsou mezi TOP 10 následující projekty: Název Zadavatel Objem Dálnice D3 Ministerstvo dopravy ČR mil. Kč Věznice v Rapoticích u Brna Ministerstvo spravedlnosti ČR a Vězeňská služba ČR mil. Kč Modernizace nemocnice v Pardubicích Pardubický kraj mil. Kč Průmyslová zóna Třinec Baliny město Třinec mil. Kč Dodávka tepla na 20 let v Bohumíně Město Bohumín mil. Kč Justiční areál v Ústí n.labem Ministerstvo spravedlnosti ČR mil. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha mil. Kč Komplexní zajištění komunálních služeb Město Děčín 564 mil. Kč Zimní stadion Říčany město Říčany u Prahy 450 mil. Kč Parkovací dům Rychtářka v Plzni Magistrát města Plzně 345 mil. Kč Zdroje: internet Aktuální studie Výzkumného centra Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně analyzující dopady realizace PPP projektů na českou ekonomiku v průběhu ekonomické krize Ing. Andrea Paslerová Manažer Znaleckého ústavu APOGEO ESTEEM Společnost APOGEO Esteem, a.s. Znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR svým klientům v současné době nabízí, kromě jiných oceňovacích služeb, i možnost zpracování znaleckého posudku související s určení ceny obvyklé vztahující se k PPP projektům. VÁŠ CÍL = NAŠE PRIORITA služby znaleckého ústavu pro Vás! 08 Oceňování podniků Oceňování movitého a nemovitého majetku Podpora při soudních sporech a arbitrážích Znalecké služby při převzetí Znalecké služby při přeměnách společností Fůze a akvizice Prodeje společností Restrukturalizace podniků Ocenění nepeněžitých vkladů Oceňování pohledávek a finančního majetku

9 Audit Co Vám tato služba přinese: / Snížení nákladů na audit / Snížení časové náročnosti / Podklady připravené v dostatečné kvalitě pro potřebu auditu / Eliminaci vícenákladů / Můžeme pro Vás zajistit spolupráci při provádění samotného auditu K tomu Vám APOGEO Audit nabízí: / Srovnatelné zkušenosti s velkými poradenskými společnostmi / Příznivou cenu / Dlouholetou praxi / Zkušenosti se zakázkami velkého rozsahu / Operativní a flexibilní přístup / Individuální přístup 09

10 Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti. 10 Mezi nejfrekventovanějšími lokalitami se podle statistiky ČEKIA vycházející z veřejně přístupných zdrojů konkrétně českého obchodního rejstříku nacházejí Nizozemí, USA, Kypr a Lucembursko. Tato statistika vcelku koreluje s našimi interními údaji. Ty potvrzují, že největší zájem je o společnosti se sídlem na Kypru a v Nizozemí. Mezi dalšími vyhledávanými lokalitami se vyskytují Seychelská republika, Velká Británie a USA. Jak je vidět, mezi daňové ráje jsou zařazovány i některé státy USA, což mnohé překvapí. Spojené státy americké stejně jako celá řada dalších států umožňují pro některé typy společností použití výhodnějších daňových režimů (které jsou ale na druhou stranu kompenzovány některými omezeními). Tyto režimy umožňují, aby zvolené typy společností nepodléhaly při splnění daných podmínek zdanění v USA. Je proto třeba se na tuto problematiku dívat z vícero úhlů pohledu. ČEKIA dále dle svých analytiků uvádí, že počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, je o 130 % vyšší než na Slovensku. Důvodem může být přívětivější podnikatelské prostředí na Slovensku, stejně jako nižší daňové zatížení. S nadsázkou lze říct, že i samotné Slovensko se stalo středoevropským daňovým rájem. Otázkou zůstává, co to takový daňový ráj vlastně je. Ani samotné Ministerstvo financí nemá oficiální definici pro tento pojem a podle svých dřívějších vyjádření právě z tohoto důvodu nemá ani odhady objemu daní, o které ČR v souvislosti s daňovými ráji přichází. Laická veřejnost si pod pojmem daňový ráj představí ostrůvek v Karibiku či Indickém oceánu. Je pravdou, že typické daňové ráje je možno ztotožnit právě s takovými ostrůvky jako např. Britské panenské ostrovy, Nizozemské Antily, Kajmanské ostrovy nebo Seychely. Nicméně tyto destinace uvalují stín pochybností nejen u státních institucí ale i u případných obchodních partnerů. Tento stín pochybností je ale vykompenzován výhodami, které žádné jiné jurisdikce nenabízejí, nebo nabízejí v menší míře. Jedním z hlavních důvodů využívání společností z daňových rájů v korporátních strukturách je hrozba zvýšení daňové zátěže. Uvážíme-li, že smyslem zvyšování daňové sazby pro daně z příjmů právnických osob je přísun peněz do státní poklady, může mít zvýšení daní i opačný efekt Lze to vidět na příkladu Spojených států amerických, které odhadují, že kvůli daňovým rájům přicházejí ročně o 100 miliard dolarů na daních. Porovnáme-li USA s ČR dle výše HDP, odhadovaný odliv finančních prostředků z daní by tak mohl dosáhnout částky V nedávné době vyšla tisková zpráva agentury ČEKIA týkající se daňových rájů a jejich přitažlivosti pro české podnikatele. Tato zpráva obsahuje statistiku uvádějící nárůst počtu českých subjektů, jejichž vlastníky rozuměj společníky/akcionáři jsou společnosti sídlících v tzv. daňových rájích. V daňovém ráji tak má nyní podle analytičky agentury Petry Štěpánové sídlo 3,45 % z společností působících v České republice. Je třeba zdůraznit, že se jedná o čísla, opírající se o údaje z Obchodního rejstříku, avšak tyto mohou být nepřesné, jelikož se obvykle daňová optimalizace provádí přes nespojené osoby, což nelze na rejstříku dohledat. V praxi se tak může jednat o číslo zhruba o 2/3 vyšší než dosavadní odhad. Přehled daňových rájů a českých firem v nich zdroj ČEKIA: 23 miliard korun. V rámci evropské sedmadvacítky by se pak jednalo o únik na odvodech okolo 100 miliard eur. A jaký je tedy výhled do budoucna? Vlády chtějí víc informací o kontech v cizině. Zvláště velké země jako Německo či USA tlačí na banky zejména ve Švýcarsku, aby jim zpřístupnili informace týkající se bankovních účtů svých daňových rezidentů. Zářným příkladem je jednání mezi americkou administrativou a bankou UBS či snaha německé vlády dostat se k ukradenému disku obsahujícího bankovní údaje německých občanů. Přibývá také zemí, jejichž finanční úřady spolu o příjmech na svém území automaticky komunikují. Kvůli výpadkům ze státních rozpočtů navíc zesilují mezinárodní tlaky na to, aby se řady spolupracujících států rozrůstaly. Automatická výměna informací dnes podle informací České daňové správy v Česku funguje s 28 státy. Patří do nich státy Evropské unie (kromě Rakouska a Lucemburska) a některé další státy jako Kajmanské ostrovy nebo Montserrat. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění má Česká republika podepsány s 78 státy. Řada z nich ale nemá technické podmínky, aby o příjmech informovaly automaticky. Celoevropská dohoda zatím naráží na odpor Rakouska a Lucemburska. Tyto země mají v současnosti výjimku, stejně jako některé další evropské daňové ráje jako Lichtenštejnsko, San Marino, Andorra, Monako či Švýcarsko. Tato vyjímka se týká především poskytování informací týkajících se úroků z úspor, které lidem vynášejí peníze na zahraničních kontech. V budoucnu se ale zřejmě zapojení nevyhnou. Španělsko si navíc jako předsednická země unie stanovilo boj s daňovými úniky jako jednu ze svých priorit. Na příští schůzi budou ministři EU jednat o tom, že by se rozšířil objem dat, které si úřady vyměňují, o další kapitálové příjmy například z dluhopisů nebo některých pojistných produktů. Země Počet firem k Změna 2009/2008 Bahamy 33 0 Belize Bermudské ostrovy 6 0 Britské Panenské ostrovy Gibraltar 70 9 Jersey (Velká Británie) 5 0 Kajmanské ostrovy 33 0 Kypr Lichtenštejnsko Lucembursko Monako Nizozemské Antily 13-1 Nizozemí Panama Seychelská republika USA Celkem

11

12

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.2.2013 ceny jsou uváděny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru 1. hodina zdarma,každá další hodina konzultace podnikatelského

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí

Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Ekonomické aspekty rozvoje měst a obcí Petr Štěpánek BDO Česká republika Mariánské lázně, 14. března 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 2013, 2014, 2015 Připravujme se na PO

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 3 1.1 Současný stav 3 1.2 Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 4 2.1 Specifikace

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více