apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy"

Transkript

1 březen, duben 2010 apogeonews 25 Novinky, trendy a zajimavosti ze světa financního poradenstvi. Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti. Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty v českém pojetí 01

2 25 březen, duben 2010 editorial Vážení čtenáři, do zeleného jara nám zbývá ještě pár dní, ale do rukou se Vám dostává jarní číslo APOGEO News. Vývoj newsletteru jde neustále dopředu ještě jedna novinka zelená barva je barva přírody a naše firemní barva, proto jsme se rozhodli šetřit přírodu, zejména stromy a tento dvouměsíčník vydávat v elektronické podobě. V tomto čísle Vám přinášíme přehled legislativy a aktualit z oblasti daní, účetnictví a práva. Víte, jaké výhody Vám přinese outsourcing účetnictví? A jaké jsou nové trendy? Vše se dočtete v článku od Ing. Jiřího Valenty. Téma, které letí Organizační složka podniku zahraniční osoby pro Vás připravili naši právní odborníci. Přinášíme Vám zajímavou novinku od Ing. Andrey Paslerové manažerky Znaleckého ústavu APOGEO Esteem, a.s. PPP projekty v českém pojetí se kterými se v současné době můžete stále více setkávat. Určitě stojí za zmínku článek týkající se daňových rájů a jejich přitažlivosti pro české společnosti. Přeji všem, abyste v časopisu našli vše co potřebujete a co Vás zajímá a zůstanete i nadále našimi čtenáři. Vaše dotazy a náměty nám zasílejte prostřednictvím našich webových stránek nebo em na adresu: Přeji Vám příjemné čtení, Klára Fousková obsah čísla Daně pro Vás aktuálně vždy o krok napřed! Praktické zkušenosti se skupinovou registrací k DPH 03 Nejste si jisti, zda je předmětem Vámi poskytovaného plnění pro účely DPH 04 dodání zboží nebo poskytování služeb? Zefektivněte investice do účetnictví outsourcing a nové trendy 05 Právo téma, které letí. Organizační složka podniku zahraniční osoby 06 Znalecký ústav nepřehledněte, informace k nezaplacení! PPP projekty v českém pojetí 07 Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti 10 02

3 Daně pro vás aktuálně vždy o krok napřed! Praktické zkušenosti se skupinovou registrací k DPH Od 1. ledna 2009 bylo možné zaregistrovat k DPH skupinu právnických osob. U jednoho z našich klientů jsme prošli procesem registrace, běžného provozu a jako jedni z prvních v ČR i deregistrace. Obecně jsou vnímány tyto výhody skupinové registrace: nižší administrativní náročnost (jeden plátce, jedno přiznání, jedna záznamní povinnost) nižší zatížení cash-flow (vzájemná plnění mezi členy skupiny neobsahují DPH nižší nároky na disponibilní finanční prostředky při vyrovnávání vzájemných závazků) za určitých podmínek vyšší částka nároku na odpočet za skupinu, pokud někteří členové skupiny krátí nárok na odpočet koeficientem Jaká byla skutečnost: správci daně nebyli připraveni na proces skupinové registrace (nedostatky v interních systémech, pozdě vydané formuláře daňových přiznání nyní již dořešeno) existovala časová prodleva mezi registrací a skutečným zanesením skupiny do registrů plátců DPH (registry ADIS, VIES) tedy potenciální problémy při uplatňování DPH administrativní náklady při obesílání obchodních partnerů s informací o změně DIČ a vzniku skupiny nově bylo nutné vést přehled o přijatých či uskutečněných plnění do skupiny o plněních v rámci skupiny je nutné vést záznamní povinnost tedy takřka žádná administrativní úspora při zpracovávání přiznání bylo nutné nastavit nové interní procesy (vystavování dokladů, zpracování DPH) a upravit účetní systém správcem daně bylo vystaveno rozhodnutí o použití přeplatku na úhradu jiné daně, ze kterého nebylo patrné, o jaké nedoplatky a za jakou společnost se jedná (způsobeno principem společné a nerozdílné zodpovědnosti všech členů skupiny za všechny povinnosti vyplývající z daňových zákonů) došlo k přesunu místní příslušnosti k finančnímu úřadu u členů skupiny i k jiným daním na základě rozhodnutí MF je určena místní příslušnost členů skupiny ke správci daně, pod kterého spadá zastupující člen skupiny, a to ještě i po dobu 3 let od ukončení členství ve skupině (neplatí pro majetkové daně) správci daně nebyli absolutně připraveni na proces zrušení registrace skupiny při žádosti o zrušení registrace podané do října daného roku má povinnost finanční úřad zrušit skupinu k 31. prosinci daného roku na konci ledna následujícího roku, kdy finanční úřad stále nekonal, bylo samotným správcem daně sděleno, ať daný subjekt podá stížnost na nečinnost finančního úřadu stížnost byla sice zamítnuta, nicméně finanční úřad začal konečně konat koncem ledna s účinností k 31. prosinci předchozího roku byla skupina zrušena v tomto časovém vakuu subjekty skupiny netušily, jaké DIČ vlastně mají, nebyly uvedeny v registrech plátců a obchodním partnerům nebylo možno sdělit, jaký je aktuální stav Z důvodu uvedených zkušeností doporučujeme se před provedením skupinové registrace k DPH důkladně připravit a poradit se o možných důsledcích a přínosech tohoto kroku. Ing. Jaroslava Hanková, Daňový konzultant APOGEO 03

4 Nejste si jisti, zda je předmětem Vámi poskytovaného plnění pro účely DPH dodání zboží nebo poskytování služeb? V celé řadě případů může být rozlišení předmětu plnění poměrně komplikovanou otázkou. Jako návod při jejím zodpovězení může posloužit nedávný rozsudek Evropského soudního dvora z 11. února 2010 ve věci C88/09, Graphic Procédé proti Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. Dodáním zboží se, podle čl. 14 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. Judikatura ESD pak doplňuje, že tento pojem zahrnuje veškeré převody hmotného majetku opravňující druhou stranu k faktickému nakládání s uvedeným majetkem, jako by byla jeho vlastníkem 1. Poskytování služeb je pak v čl. 24 odst. 1 směrnice vymezeno vylučovacím způsobem tak, že zahrnuje jakékoliv plnění, které není dodáním zboží ve smyslu článku 14 odst. 1 této směrnice. V případech, jakými jsou např. reprografické služby, řešené výše uvedeným rozsudkem Graphic Procédé, kdy je plnění tvořeno souborem dílčích vzájemně odlišných plnění a úkonů je třeba rozlišit, zda jde o jednotlivá samostatná plnění s odlišným předmětem, nebo o plnění jediné. O jediné plnění se jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani zákazníkovi je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nedělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé. 2 V případě hospodářské nedělitelnosti plnění je však třeba zkoumat jak charakteristické znaky a povahu jednotlivých dílčích plnění a úkonů, tak jejich význam z hlediska výsledného charakteru poskytovaného komplexního plnění. Za nosné je přitom nutné považovat ty převažující prvky, které jsou rozhodující z hlediska celkového prospěchu a účelu plnění pro odběratele. Pokud je tedy z hlediska významu pro odběratele rozhodující ta část plnění spočívající ve službách, je třeba předmět plnění kvalifikovat jako poskytnutí služby. Na konkrétním příkladu reprografických služeb lze pak zjednodušeně demonstrovat, že pokud reprograf provádí jednoduché jednostranné kopírování předložené listiny, je předmětem plnění dodání zboží. Pokud reprograf obdrží tiskové podklady digitálně po internetu a provádí jejich formátování a oboustranný tisk s následným zasláním odběrateli, je předmětem plnění spíše poskytnutí služby. Pokud máte ve Vaší praxi pochybnosti, neváhejte se obrátit na naše daňové specialisty. Mgr. Michal Donné, Senior konzultant APOGEO a Ing. Jaroslava Hanková, Daňový konzultant APOGEO (1) Viz rozsudek ze dne 21. února 2006, Halifax a další, C255/02, Sb. rozh. s. I1609, bod 51. (2) Viz rozsudky Levob Verzekeringen a OV Bank, C41/04, Sb. rozh. s. I9433, body 20 a 22, a Aktiebolaget NN, C111/05, Sb. rozh. s. I2697, body 22 a 23. Tým daňových poradců APOGEO pomáhá konstruktivně zvážit potenciální rizika vyplývající z daňových povinností klientů z různých tržních oblastí a optimalizovat jejich daňové zatížení. VYUŽIJTE NAŠE SLUŽBY DANÍM ROZUMÍME daňové poradenství pro právnické a fyzické osoby daňové plánování a optimalizace mezinárodní zdanění daňový audit daňová due diligence daňový audit zastupování ve správních řízeních nepřímé daně a cla transferové ceny daňová přiznání vrácení DPH ze zahraničí 04

5 Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Outsourcing, a to nejen účetnictví, je v posledních letech stále rozšířenější a proniká do nových odvětví. Jde o logický důsledek tlaku na snížení nákladů, kterému se v poslední době vyhnula málokterá firma. Již před obdobím masového snižování nákladů a počtu pracovníku byl outsourcing účetnictví hojně využíván. Mnoho firem pochopilo, že pro ně bude mnohem efektivnější, pokud se budou soustředit jen na svoji hlavní činnost a nevýdělečné činnosti si zajistí dodavatelsky. Nezanedbatelným motivem je také přenesení odpovědnosti na dodavatele, který je proti případným škodám pojištěn. U vlastních zaměstnanců toto prakticky zajistit nelze. Větší firma mnohem větší nároky Outsourcing účetnictví tu byl vlastně od počátku podnikání u nás. Dříve byl ovšem využíván především malými firmami a OSVČ, kterým se nevyplatilo zaměstnávat účetní na plný úvazek. Tito drobní podnikatelé v určité periodě dodávali externímu účetnímu potřebné dokumenty (nejčastěji v krabici od bot) a ten vedl účetnictví a sestavoval výkazy vyžadované legislativou. Většinou těmto klientům vlastně ani nešlo o účetnictví, ale zabezpečení povinné administrativy a splnění zákonných povinností. Je zřejmé, že tento model může jen těžko využívat firma, která denně potřebuje čerpat z účetnictví informace. K tomu aby se outsourcing účetnictví mohl více rozšířit i ve větších firmách byl nutný určitý pokrok v IT a komunikačních technologiích. Dnes již mnoho větších outsourcingových center nabízí tzv. on-line přístup do účetnictví, který klientovi může (v závislosti na nastavení přístupových práv) nabídnout stejný přístup do účetního systému jaký má externí účetní. Výhody tohoto řešení jsou zřejmé: Klient se nezbavuje komfortu okamžitého náhledu do účetnictví (např. na aktuální saldo, či ad hoc reporty). Klient má možnost sám pořizovat v systému dodavatele doklady (např. vydané faktury, pokladní doklady), které dodavatel pouze zaúčtuje. Klient tedy dodavateli ušetří nějakou práci (aniž by ji sám sobě přidělal faktury by mu- sel vydávat stejně) což se příznivě projeví v ceně služby. Pro středně velkou firmu výše uvedené není výhoda, ale nezbytná podmínka zavedení outsourcingu. Avšak i menší firmy, případně i OSVČ budou tyto služby stále více požadovat. I ta nejmenší firma potřebuje sledovat minimálně aktuální saldo a je tedy nucena vést si vlastní evidenci, tedy zaznamenávat si údaje z přijatých a vydaných faktur a párovat úhrady. Následně pak odešle všechny doklady svému účetnímu, který provede obdobnou činnost, tentokrát však ve svém systému. Při zavedení on-line přístupu tedy odpadá nutnost vedení duplicitní evidence, všechny údaje jsou v jednom systému, ke kterému přistupuje dodavatel i klient, a všechny doklady fyzicky zůstávají u klienta. Tento trend samozřejmě nezůstal nepovšimnut ani u menších účetních kanceláří, které se i přes nedostatečné technologické vybavení s ním snaží nějakým způsobem vypořádat. Vzhledem k tomu, že většinou nemají systém, který by byl schopen poskytnout standardní on-line přístup, poskytují možnost přístupu ke svému účetnímu systému přes vzdálenou plochu. Tím sice zajistí přístup klienta k aktuálním datům, ale jde spíše o nouzové řešení a o uživatelském komfortu nemůže být řeč. Navíc může mít klient oprávněné obavy o bezpečnost dat. Plnohodnotný on-line přístup k účetnictví je tedy pro jednotlivé OSVČ účetní další obtížně dosažitelnou metou a řadí se po bok ostatním problémům, kterými jsou hlavně zvyšování a udržování odborné kvalifikace a zastupitelnost. S klasickým způsobem vedení účetnictví tedy klient střádá doklady do krabice od bot, aby je pak jednou měsíčně odeslal k zaúčtování a čekal, jestli od účetního přijde nějaký výstup se podle mého názoru budeme v budoucnu setkávat čím dál tím méně. Ing. Jiří Valenta Obchodní manažer APOGEO Accounting & Payroll, s.r.o. MĚJTE SVÉ ÚČETNICTVÍ POD KONTROLOU A NEZTRÁCEJTE ČAS A PENÍZE JSME TU PRO VÁS! Specialisté APOGEO mají dlouholeté zkušenosti s vedením účetní, mzdové a personální agendy. Zvláštní důraz je kladen na využití účetnictví jako efektivního nástroje pro operativní i strategické řízení společnosti. Specializujeme se na zpracování manažerských výstupů. Outsourcing přináší klientům optimalizaci nákladů a zefektivnění vnitrofiremních procesů. Pomáháme klientům uvolnit prostor a soustředit se na jejich hlavní činnost podnikání. outsourcing účetnictví a mezd vedení podvojného účetnictví poradenství v oblasti účetnictví manažerské výstupy účetní standardy IFRS, GAAP mezinárodní účetní outsourcing 05

6 Právo téma, které letí. Organizační složka podniku zahraniční osoby 06 Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek jako domácí podnikatelé. Zahraniční podnikatel tak může sám založit českou obchodní společnost, případně získat podíl v již existující společnosti. Zahraniční podnikatelský subjekt se může rovněž rozhodnou třídit v České republice podnik, případně organizační složku svého podniku. Zásadní rozdíl oproti výše uvedeným formám podnikání spočívá v tom, že v případě zřízení organizační složky nevzniká nový, na zahraniční osobě nezávislý subjekt, ale zřízená organizační složka zůstává, byť do určité míry autonomní, součástí zahraniční osoby a její vnitřní poměry se budou nadále řídit právním řádem zřizovatele. Organizační složka podniku zahraniční osoby nemůže proto, z důvodu neexistence právní subjektivity, vstupovat do právních vztahů jako smluvní strana. Týká-li se určitá smlouva organizační složky podniku zahraniční právnické osoby, uzavírá ji přímo podnikatel, jehož je podnik, resp. jehož je organizační složka majetkem. Z důvodu neexistence právní subjektivity postrádá organizační složka podniku zahraniční osoby procesní subjektivitu a nemůže se tak stát ani účastníkem soudního řízení. Vznik Organizační složka podniku zahraniční osoby vzniká zápisem do českého obchodního rejstříku. Zápisu předchází její zřízení formou rozhodnutí zakladatele. Pro rozhodnutí o založení organizační složky nejsou, s výjimkou písemné formy, stanoveny žádné formální náležitosti. Rozhodnutí o zřízení organizační složky zahraniční osoby musí obsahovat minimálně označení příslušné zahraniční osoby s dovětkem, že se jedná o její organizační složku, určení sídla na území České republiky, její předmět činnosti odpovídající předmětu činnosti zřizovatele a určení vedoucího organizační složky. S ohledem na neformálnost založení je, v porovnání s obchodní společností, organizační složku zahraniční osoby možno zřídit flexibilněji a při vynaložení nižších nákladů. Živnostenské, případně jiné podnikatelské oprávnění Organizační složka zahraniční osoby zapsaná v českém obchodním rejstříku může na území České republiky podnikat pouze v oborech pro které jí bylo vydáno živnostenské, případně jiné podnikatelské oprávnění. Předmět činnosti organizační složky nesmí být širší než předmět činnosti zřizovatele. Užší vymezení předmětu činnosti organizační složky je samozřejmě přípustné. Registrace u finančního úřadu Místně příslušný finanční úřad provede registraci organizační složky zahraniční osoby k dani z příjmu, případně rovněž k dalším daním. Jednání za organizační složku Včele organizační složky podniku stojí její vedoucí, který je jako vedoucí organizační složky zapsán v obchodním rejstříku. Vedoucí organizační složky je do funkce jmenován zřizovatelem. Před zápisem do obchodního rejstříku musí vyslovit svůj souhlas s jmenováním. Vedoucí organizační složky má postavení zvláštního zákonného zástupce. Je zmocněn jménem zahraniční právnické osoby činit veškeré právní úkony týkající se předmětné organizační složky. Vedoucí organizační složky ale není v žádném případě statutárním orgánem, nemůže proto ze své pozice jednat jménem celé společnosti. Nejsou na něho proto rovněž kladeny požadavky jako na statutární orgán, např. bezúhonnost, atd. Vedoucím organizační složky může být jen fyzická osoba. Státní příslušnost ani bydliště vedoucího organizační složky nejsou rozhodující. Pro výkon funkce vedoucího organizační složky nejsou rovněž stanoveny žádné speciální kvalifikační předpoklady. Na druhou stranu není vyloučeno, aby např. statutární orgán zřizovatele rovněž vykonával funkci vedoucího organizační složky. Odpovědnost Zahraniční osoba v plném rozsahu odpovídá za závazky své organizační složky. Tuto odpovědnost není možno platně vyloučit ani omezit. V této nemožnosti omezení odpovědnosti může být spatřována zásadní nevýhoda v porovnání s omezenou odpovědností v případě zřízení dceřiné společnosti. Povinnost předkládat finanční výkazy Další nevýhoda může být z pohledu zřizovatele organizační složky spatřována v povinnosti předkládat a ve sbírce listin vedené obchodním rejstříkem uveřejňovat vlastní účetní záznamy, včetně povinnosti předkládat tyto dokumenty do českého jazyka. Mgr. Kamila Roučková Advokátka Advokátní kancelář Šimková & partneři, s.r.o. Obchodní právo & právo společností Přeměny obchodních společností Právní due diligence Hospodářská soutěž Duševní vlastnictví Likvidace a insolvence Správa pohledávek Více informací naleznete na

7 Znalecký ústav nepřehlédněte, informace k nezaplacení! PPP projekty v českém pojetí Objasnění pojmu V současné době se stále více můžeme setkat s financování prostřednictvím tzv. PPP. Jistě stojí za to se s tímto pojmem blíže seznámit. PPP je obecně užívanou zkratkou pro Partnerství veřejného a soukromého sektoru, převzatou z anglického termínu Public Private Partnerships. PPP je obecný pojem pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Zkušenosti s PPP, tedy projekty veřejně soukromého partnerství, jsou v zemích na západ od našich hranic velmi bohaté, na rozdíl od Česka. Tady je od dob, kdy tímto způsobem stát chtěl postavit ostravskou dálnici D47. Dálnici mělo postavit izraelské konsorcium Housing & Construction. Spolupráce ale nakonec byla kvůli přemrštěným nákladům ukončena, dálnici nyní staví stát. V České republice je v současnosti ve finálním stadiu rozhodovacích procesů je v podstatě pouze PPP projekt výstavby ubytovacích zařízení v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Typickými příklady realizace formou PPP jsou projekty v následujících oborech: Dopravní infrastruktura dálnice, tunely, mosty, rychlodráhy Administrativní případně ubytovací kapacity úřady, soudy, ubytovny, administrativní prostory, věznice Zdravotnictví nemocnice Školství univerzitní komplexy, studentské koleje, školy Obrana speciální infrastruktura Utility vodárenství Podstatou úspěšného projektu PPP je předpoklad, že většího přínosu pro veřejný sektor může být dosaženo využitím schopností a zkušeností soukromého sektoru a rozdělením rizik mezi zúčastněné strany tak, že každá strana nese takové riziko, které dokáže nejlépe řídit. Službou se v případě PPP myslí komplexní zajištění aktiva (např. dálnice, věznice apod.) včetně jeho provozování za předem smluvně sjednaných podmínek kvality a kvantity. Příjem dodavatele služby závisí přímo na míře plnění těchto podmínek. Výhody PPP Zachování kontroly PPP umožňuje veřejnému sektoru se plně věnovat tomu, co umí nejlépe a realizaci infrastrukturních projektů přenechává soukromému sektoru, aniž by nad nimi ztratil kontrolu. Kvalita Veřejný sektor tak je schopen získat vyšší kvalitu veřejných služeb za vynaložení stejných nebo nižších nákladů. Přenos rizik PPP přenáší podstatná rizika na soukromý sektor, smluvní dokumentace jasně rozděluje zodpovědnosti za náklady a rizika mezi oba sektory tak, že každý sektor nese takovou zodpovědnost, kterou dokáže nejlépe řídit. Efektivní realizace PPP umožňuje realizaci infrastrukturních projektů dříve, rychleji a bez rizika překračování rozpočtu pro veřejný sektor. Transparentnost Jedná se o jednu kvalifikovaně provedenou veřejnou soutěž projekt se nedělí na velké množství menších zakázek obvyklých za dobu trvání projektu. Oboustranná výhodnost Projekty PPP musí být výhodné oboustranně pro veřejný i soukromý sektor. Motivace Soukromý sektor je motivován možností dlouhodobých příjmů. Ty ovšem získá pouze při dodržování přísných smluvních podmínek o kvalitě dodané služby. Průběh PPP projektu Zadavatelem je vždy veřejný subjekt, který detailně specifikuje své potřeby a výstupy, které od projektu očekává. Rolí soukromého sektoru je co nejefektivněji zajistit veřejnou službu podle zadání zadavatele vyhrává nejlepší nabídka hodnotí se ekonomická výhodnost. V případě, že soukromý sektor neplní smluvní podmínky, například o kvalitě služby, ohrozí své příjmy od veřejného sektoru a tím i splácení svých investic. 07

8 Veřejný sektor platí roční splátky například poplatkem za dostupnost služby nebo umožní soukromému sektoru vybírat platby přímo od uživatelů služby. Banky zajišťují projektové financování projektů (až do 95 %) a disponují speciálními právy. Na konci projektu infrastruktura přechází do vlastnictví veřejného sektoru. Základní typy PPP projektů Návrh a výstavba (D&B) Soukromý sektor provede návrh a výstavbu tak, aby byly splněny specifické podmínky veřejného sektoru, a to často za pevnou cenu, takže riziko překročení nákladů se přenese na soukromý sektor. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá tradičnímu způsobu zadání zakázky a neobsahuje provozní fázi. Provoz a údržba (O&M) Soukromý provozovatel provozuje na základě smlouvy projekt po vymezené období. Vybudovaná infrastruktura zůstává ve vlastnictví veřejného subjektu. Smlouva přitom obsahuje typické nástroje PPP, zejména přísné vázání plateb smluvnímu partnerovi na kvalitu poskytované služby, v mnoha případech však tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá tradičnímu způsobu poskytování služeb veřejnému sektoru. Výstavba, provoz a převod (BOT) Soukromý subjekt uzavře smlouvu za účelem financování, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené období, během něhož zůstává infrastruktura ve vlastnictví veřejného sektoru. Výstavba, vlastnictví, provoz a převod (BOOT) Soukromý subjekt uzavře smlouvu za účelem financování, návrhu, výstavby a provozu infrastruktury na vymezené ob- dobí, po jehož uplynutí je vlastnictví převedeno zpět na veřejný sektor. Návrh, výstavba, financování a provoz (DBFO) Soukromý sektor provede návrh, financování a výstavbu infrastruktury na základě dlouhodobé koncesní smlouvy a provozuje objekt po dobu trvání koncese. Soukromý partner převede odpovědnost za provoz na veřejný sektor na konci koncesního období. Výstavba, vlastnictví, provoz (BOO) Soukromý sektor zajistí financování, výstavbu a trvale vlastní a provozuje infrastrukturu. Veřejná omezení jsou definována v původní smlouvě a prostřednictvím trvalé regulace. Pro řadu odborníků tato forma nepředstavuje skutečný model PPP, protože se velmi podobá čistě soukromému způsobu řešení. Dle Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru jsou mezi TOP 10 následující projekty: Název Zadavatel Objem Dálnice D3 Ministerstvo dopravy ČR mil. Kč Věznice v Rapoticích u Brna Ministerstvo spravedlnosti ČR a Vězeňská služba ČR mil. Kč Modernizace nemocnice v Pardubicích Pardubický kraj mil. Kč Průmyslová zóna Třinec Baliny město Třinec mil. Kč Dodávka tepla na 20 let v Bohumíně Město Bohumín mil. Kč Justiční areál v Ústí n.labem Ministerstvo spravedlnosti ČR mil. Kč Ústřední vojenská nemocnice Praha Ústřední vojenská nemocnice Praha mil. Kč Komplexní zajištění komunálních služeb Město Děčín 564 mil. Kč Zimní stadion Říčany město Říčany u Prahy 450 mil. Kč Parkovací dům Rychtářka v Plzni Magistrát města Plzně 345 mil. Kč Zdroje: internet Aktuální studie Výzkumného centra Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně analyzující dopady realizace PPP projektů na českou ekonomiku v průběhu ekonomické krize Ing. Andrea Paslerová Manažer Znaleckého ústavu APOGEO ESTEEM Společnost APOGEO Esteem, a.s. Znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR svým klientům v současné době nabízí, kromě jiných oceňovacích služeb, i možnost zpracování znaleckého posudku související s určení ceny obvyklé vztahující se k PPP projektům. VÁŠ CÍL = NAŠE PRIORITA služby znaleckého ústavu pro Vás! 08 Oceňování podniků Oceňování movitého a nemovitého majetku Podpora při soudních sporech a arbitrážích Znalecké služby při převzetí Znalecké služby při přeměnách společností Fůze a akvizice Prodeje společností Restrukturalizace podniků Ocenění nepeněžitých vkladů Oceňování pohledávek a finančního majetku

9 Audit Co Vám tato služba přinese: / Snížení nákladů na audit / Snížení časové náročnosti / Podklady připravené v dostatečné kvalitě pro potřebu auditu / Eliminaci vícenákladů / Můžeme pro Vás zajistit spolupráci při provádění samotného auditu K tomu Vám APOGEO Audit nabízí: / Srovnatelné zkušenosti s velkými poradenskými společnostmi / Příznivou cenu / Dlouholetou praxi / Zkušenosti se zakázkami velkého rozsahu / Operativní a flexibilní přístup / Individuální přístup 09

10 Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české společnosti. 10 Mezi nejfrekventovanějšími lokalitami se podle statistiky ČEKIA vycházející z veřejně přístupných zdrojů konkrétně českého obchodního rejstříku nacházejí Nizozemí, USA, Kypr a Lucembursko. Tato statistika vcelku koreluje s našimi interními údaji. Ty potvrzují, že největší zájem je o společnosti se sídlem na Kypru a v Nizozemí. Mezi dalšími vyhledávanými lokalitami se vyskytují Seychelská republika, Velká Británie a USA. Jak je vidět, mezi daňové ráje jsou zařazovány i některé státy USA, což mnohé překvapí. Spojené státy americké stejně jako celá řada dalších států umožňují pro některé typy společností použití výhodnějších daňových režimů (které jsou ale na druhou stranu kompenzovány některými omezeními). Tyto režimy umožňují, aby zvolené typy společností nepodléhaly při splnění daných podmínek zdanění v USA. Je proto třeba se na tuto problematiku dívat z vícero úhlů pohledu. ČEKIA dále dle svých analytiků uvádí, že počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, je o 130 % vyšší než na Slovensku. Důvodem může být přívětivější podnikatelské prostředí na Slovensku, stejně jako nižší daňové zatížení. S nadsázkou lze říct, že i samotné Slovensko se stalo středoevropským daňovým rájem. Otázkou zůstává, co to takový daňový ráj vlastně je. Ani samotné Ministerstvo financí nemá oficiální definici pro tento pojem a podle svých dřívějších vyjádření právě z tohoto důvodu nemá ani odhady objemu daní, o které ČR v souvislosti s daňovými ráji přichází. Laická veřejnost si pod pojmem daňový ráj představí ostrůvek v Karibiku či Indickém oceánu. Je pravdou, že typické daňové ráje je možno ztotožnit právě s takovými ostrůvky jako např. Britské panenské ostrovy, Nizozemské Antily, Kajmanské ostrovy nebo Seychely. Nicméně tyto destinace uvalují stín pochybností nejen u státních institucí ale i u případných obchodních partnerů. Tento stín pochybností je ale vykompenzován výhodami, které žádné jiné jurisdikce nenabízejí, nebo nabízejí v menší míře. Jedním z hlavních důvodů využívání společností z daňových rájů v korporátních strukturách je hrozba zvýšení daňové zátěže. Uvážíme-li, že smyslem zvyšování daňové sazby pro daně z příjmů právnických osob je přísun peněz do státní poklady, může mít zvýšení daní i opačný efekt Lze to vidět na příkladu Spojených států amerických, které odhadují, že kvůli daňovým rájům přicházejí ročně o 100 miliard dolarů na daních. Porovnáme-li USA s ČR dle výše HDP, odhadovaný odliv finančních prostředků z daní by tak mohl dosáhnout částky V nedávné době vyšla tisková zpráva agentury ČEKIA týkající se daňových rájů a jejich přitažlivosti pro české podnikatele. Tato zpráva obsahuje statistiku uvádějící nárůst počtu českých subjektů, jejichž vlastníky rozuměj společníky/akcionáři jsou společnosti sídlících v tzv. daňových rájích. V daňovém ráji tak má nyní podle analytičky agentury Petry Štěpánové sídlo 3,45 % z společností působících v České republice. Je třeba zdůraznit, že se jedná o čísla, opírající se o údaje z Obchodního rejstříku, avšak tyto mohou být nepřesné, jelikož se obvykle daňová optimalizace provádí přes nespojené osoby, což nelze na rejstříku dohledat. V praxi se tak může jednat o číslo zhruba o 2/3 vyšší než dosavadní odhad. Přehled daňových rájů a českých firem v nich zdroj ČEKIA: 23 miliard korun. V rámci evropské sedmadvacítky by se pak jednalo o únik na odvodech okolo 100 miliard eur. A jaký je tedy výhled do budoucna? Vlády chtějí víc informací o kontech v cizině. Zvláště velké země jako Německo či USA tlačí na banky zejména ve Švýcarsku, aby jim zpřístupnili informace týkající se bankovních účtů svých daňových rezidentů. Zářným příkladem je jednání mezi americkou administrativou a bankou UBS či snaha německé vlády dostat se k ukradenému disku obsahujícího bankovní údaje německých občanů. Přibývá také zemí, jejichž finanční úřady spolu o příjmech na svém území automaticky komunikují. Kvůli výpadkům ze státních rozpočtů navíc zesilují mezinárodní tlaky na to, aby se řady spolupracujících států rozrůstaly. Automatická výměna informací dnes podle informací České daňové správy v Česku funguje s 28 státy. Patří do nich státy Evropské unie (kromě Rakouska a Lucemburska) a některé další státy jako Kajmanské ostrovy nebo Montserrat. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění má Česká republika podepsány s 78 státy. Řada z nich ale nemá technické podmínky, aby o příjmech informovaly automaticky. Celoevropská dohoda zatím naráží na odpor Rakouska a Lucemburska. Tyto země mají v současnosti výjimku, stejně jako některé další evropské daňové ráje jako Lichtenštejnsko, San Marino, Andorra, Monako či Švýcarsko. Tato vyjímka se týká především poskytování informací týkajících se úroků z úspor, které lidem vynášejí peníze na zahraničních kontech. V budoucnu se ale zřejmě zapojení nevyhnou. Španělsko si navíc jako předsednická země unie stanovilo boj s daňovými úniky jako jednu ze svých priorit. Na příští schůzi budou ministři EU jednat o tom, že by se rozšířil objem dat, které si úřady vyměňují, o další kapitálové příjmy například z dluhopisů nebo některých pojistných produktů. Země Počet firem k Změna 2009/2008 Bahamy 33 0 Belize Bermudské ostrovy 6 0 Britské Panenské ostrovy Gibraltar 70 9 Jersey (Velká Británie) 5 0 Kajmanské ostrovy 33 0 Kypr Lichtenštejnsko Lucembursko Monako Nizozemské Antily 13-1 Nizozemí Panama Seychelská republika USA Celkem

11

12

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji

Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji Význam využití soukromého kapitálu v regionálním rozvoji PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP partnerství veřejného a soukromého sektoru OBECNÁ ČÁST PRAKTICKÁ ČÁST PRÁVNÍ POJETÍ DAŇOVĚ ÚČETNÍ

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015

Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Překážky v právním řádu pro realiaci PPP projektů? The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Naše zkušenosti s PPP projekty VLÁDNÍ PROJEKTY D47 - poradenství pro vládu České republiky

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jiří Došlý projektový manažer Asociace PPP Ing. Jiří Došlý absolvoval na České zemědělské univerzitě

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim Pravidla odkupu vodárenské infrastruktury pořízené investory (fyzickými nebo právnickými osobami), kteří nejsou akcionáři společnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více