Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1"

Transkript

1 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana GRAFY Užití: Grafy vkládáme do textu (slovního popisu) vždy, je-li to vhodné. Grafy zvýší přehlednost sdělovaných informací. Výhoda grafu vůči tabulce či slovnímu popisu: Graf je nejvíce názornější, upoutá pozornost. Nevýhoda grafu vůči tabulce: Menší přesnost odečtení číselných údajů. Lze řešit tím, že popíšeme graf číselnou hodnotou, viz dále NÁLEŽITOSTI GRAFU Proč musí mít graf nutné náležitosti? Grafy mají nutné náležitosti takové, aby k pochopení smyslu grafu stačil pohled na graf. Nemá to být tak, abychom k prvotnímu pochopení grafu nutně potřebovali číst slovní popis, avšak slovní popis se užívá k hlubšímu objasnění jevu, který graf popisuje. Graf by měl být poměrně samostatný, nezávislý na slovním popisu z těchto důvodů: o Graf se většinou umístí do textu, slovního popisu, ale lze grafy umístit i do přílohy. o Je-li graf umístěn v textu, většinou upoutá čtenáře nejprve graf, který by měl čtenář pochopit nezávisle na textu, a pak teprve se čtenář podívá na tabulky nebo na hlouběji objasňující slovní popis. Náležitosti grafu jsou: Nadpis, legenda, osy, popisy os. Délka stupnice, rozpětí stupnice, s nimiž souvisí grafický interval, číselný interval a modul.

2 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 2 Nadpis Umístěn většinou nad grafem. V nadpisu či v kontextu grafu musí být nutně popsáno: věc, místo a čas: o např. viz Graf 1: Průměrný stav pracovníků ve firmě Alfa Blatná v roce 212, o nebo viz Graf 9: Sklizeň obilovin v ČR (roky jsou na ose x). Nadpisy se kvůli odkazování na ně v textu nutně číslují, např.: o Buď: Graf 1, Graf 2, Graf 3 atd. o Anebo: Graf 1.1, Graf 1.2, Graf 1.3, Graf 2.1, Graf 2.2 atd., kde první číslo může (ale nemusí) být číslo kapitoly, druhé je pořadí grafu v rámci kapitoly. Legenda, klíč Slouží k vysvětlení sloupců a křivek. Tvoří se jednak graficky pomocí různých barev, druhů čar a šrafování. Tvoří se dále slovním popisem např.: o v grafu 1 je slovním popisem z toho muži, z toho ženy, o v grafu 5.2 je slovním popisem Provozní a obsluhující, Hospodářští, Techničtí,, o v grafu 1 je slovním popisem skutečnost, přímá úměrnost, kvadratická korelace aj. Osy Většinou popisují 1. kvadrant, při záporné hodnotě y i 2. kvadrant (viz grafu 1). Nositelkou stupnice: o je nejčastěji přímka (osa y u grafů 2 až 8, osy x a y u grafu 9), o u kruhových grafů kružnice (viz graf 1, kdy poměr úhlů odpovídá poměru zastoupení mužů a žen). Stupnice je tvořena o body na přímce, u kterých jsou o kóty, tj. čísla (viz např. osa y u grafu 2 až 9). Délka stupnice je vzdálenost mezi krajními body, většinou v cm. Rozpětí stupnice je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem. o Např. u grafu 2: od do 18 tis. Kč (tj. do 18 mil. Kč), o nebo u grafu 6: od 4 mil. tun do 9 mil. tun stupnice nemusí nutně začít od! Grafický interval je vzdálenost mezi sousedními body v cm. Číselný interval je rozdíl mezi sousedními body, o např. u grafu 2 je číselný interval 2 tis. Kč,

3 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 3 o nebo u grafu 6 je číselný interval 1 mil. tun. Modul je převod mezi grafickým a číselným intervalem, o např. 2 tis. Kč = 1 cm. o nebo 1 mil. tun = 2 cm. Popis os Měl by mít název veličiny nebo název jednotky: o např. u grafu 3 je na ose y název veličiny osoby a na ose x název veličiny rok, ač by být nemusel, vyplývá ze souvislosti, o nebo u grafu 2 by mohl být na ose y název veličiny ukazatel, ale není, neboť vyplývá z názvu grafu Ukazatele firmy Alfa Blatná v roce 212; na ose x je jen název jednotky např. tis. Kč; o u grafu 1 je na ose y název veličiny i jednotky obrat v mil. Kč a na ose x název veličiny počet pracovníků (jednotka kusy se u lidí zásadně neudává) DRUHY GRAFŮ V ekonomické praxi jsou nejvíce používané druhy grafů: kruhový sloupcový (sloupce svislé, někdy i vodorovné), bodový, spojnicový, i kombinace více druhů do jednoho grafu. Lze se setkat i s jinými druhy grafů. V ekonomické praxi si vystačíme s výše uvedenými. Grafickému a barevnému ztvárnění se meze nekladou. Jsou tu i jistá pravidla: U prezentací (Power Point, OpenOffice.org Impress) lze užít množství barev i prostorové grafy a efekty. Ale pozor, u prostorových grafů (např. graf 8.3) se těžko odečte hodnota (výška sloupce), označení popisku je doporučeno. U tištěných dokumentů (Wordu, OpenOffice.org Writer) na černobílé tiskárně volíme jednoduché grafy (např. graf 4) a místo barev volíme odlišnou texturu či šrafování. Pozor, vyhýbáme se kombinaci barev světlá-světlá či tmavá-tmavá, např. tmavomodrá a tmavě červená, při tisku na černobílé tiskárně budou obě barvy tmavě šedé. Jednotlivé typy grafů se užívají na konkrétní problémy. O tom se dozvíme dále.

4 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 4 Kruhový (koláčový) graf Užívá se: Pouze k vyjádření struktury, viz graf 1. Graf 1: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa Blatná v roce ; 8% 12; 2% z toho ženy z toho muži Sloupcový graf Užívá se: Pro srovnání: o věcné (jedno místo, jeden čas, různé věci graf 2), o časové (jedna věc, jedno místo, různý čas graf 3), o místné (jedna věc, jeden čas, různá místa graf 4). K vyjádření struktury (graf 5.1 a 5.2). K vyjádření vývoje veličiny v čase (graf 6, na kterém vidíme, že body a kóty na ose y nemusí nutně začínat od ). Kombinace výše uvedených (graf 7.1, 7.2 srovnání časové a struktura, graf 8.1, 8.2 a 8.3 srovnání věcné a struktura).

5 osoby tis. Kč Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 5 Graf 2: Vybrané ukazatele fi Alfa Blatná v roce Tržby Plánované tržby Náklady Mzdové náklady Graf 3: Průměrný stav pracovníků firmy Alfa Blatná rok

6 osoby osoby Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana Graf 4: Průměrný stav pracovníků ve firmě Alfa Blatná a Beta Blatná v r firma Alfa 1 firma Beta Graf 5.1: Struktura pracovníků ve firmě Alfa Blatná v roce Techničtí 5 4 Hospodářští Provozní a obsluhující o s o b y Graf 5.2: Struktura pracovníků ve firmě Alfa Blatná v roce 212 Provozní a obsluhující Hospodářští Techničtí

7 osoby osoby mil. tun Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 7 Graf 6: Sklizeň obilovin v ČR 9 8 8,4 7,8 8,2 7 6,4 7,1 6, roky 8 Graf 7.1: Struktura průměrného stavu pracovníků ve firmě Alfa Blatná rok Provozní a obsluhující Hospodářští Techničtí Graf 7.2: Struktura průměrného stavu pracovníků ve firmě Alfa Blatná Techničtí Hospodářští Provozní a obsluhující

8 osoby osoby Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana Graf 8.1: Třídění pracovníků firmy Alfa Blatná v r. 212 dle kategorie a pohlaví Techničtí Hospodářští Provozní a obsluhující ženy muži 6 5 Graf 8.2: Třídění pracovníků firmy Alfa Blatná v r. 212 dle kategorie a pohlaví Provozní a obsluhující Hospodářští Techničtí muži ženy

9 mil. tun osoby Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 9 Graf 8.3: Třídění pracovníků firmy Alfa Blatná v r. 212 dle kategorie a pohlaví muži ženy Bodový graf Užívá se k vyjádření: Vývoje veličiny v čase, graf 9 je podobný jako graf 6, jen místo sloupců jsou body. Závislosti jedné veličiny na druhé, viz graf Graf 9: Sklizeň obilovin v ČR 8,4 7,8 7,1 6,9 6,4 8, roky

10 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 1 PŘÍKLADY V EXCELU Praktická tvorba grafů je v příkladech: 18PrezentaceDatGrafyNeresene.xlsx zde je neřešený příklad. 18PrezentaceDatGrafyResene.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 18PrezentaceDatGrafySlozitejsiNeresene.xlsx zde je neřešený příklad. 18PrezentaceDatGrafySlozitejsiResene.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 18PrezentaceDatGrafyUkol.xlsx zde je nový neřešený příklad. 18PrezentaceDatGrafyNeresene2.xlsx zde je příklad neřešený. 18PrezentaceDatGrafyResene2.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 18PrezentaceDatGrafyNeresene3.xlsx zde je příklad neřešený. 18PrezentaceDatGrafyResene3.xlsx zde je ten samý příklad řešený.

11 Prezentace dat. Grafy Aleš Drobník strana 11 OPAKOVACÍ OTÁZKY 1. Jaké jsou výhody grafu oproti tabulce nebo slovnímu popisu? 2. Jaké jsou náležitosti grafu? Jaká jsou základní pravidla pro náležitosti grafu? 3. Jaké jsou druhy grafů? 4. K čemu slouží kruhový (koláčový) graf? Co obsahuje? 5. K čemu slouží sloupcový graf? 6. K čemu slouží bodový graf?

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování

Více

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 1 9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Problematiku třídění podle jednoho spojitého

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD

5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 1 5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Poměrná čísla se hojně užívají v ekonomické praxi. Všechny druhy poměrných čísel si shrneme

Více

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech

BUSINESS Vizuálně. Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu. Alexander Čech BUSINESS Vizuálně Část II. Úvod do grafické interpretace dat pro podnikání a analýzu Alexander Čech Obsah O AUTOROVI 3 ÚVOD 4 GRAFICKÁ INTERPRETACE DAT PRO PODNIKÁNÍ A ANALÝZU 6 Vizualizace dat pomocí

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Kapitola 4: Vložit 45. 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List. Konec stránky

Kapitola 4: Vložit 45. 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List. Konec stránky Kapitola 4: Vložit 45 4. Vložit Vkládání buněk Vložení řádků a sloupců Vložení listů Vynucený konec stránky Tvorba grafů průvodcem Oblast dat ENC-4-01 První okno průvodce 4.1 Buňky. Řádek. Sloupec. List.

Více

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková

ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT. Jana Borůvková ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STUDIJNÍ TEXT Jana Borůvková 2013 Jana Borůvková ZÁKLADY STATISTIKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 1. vydání ISBN 978-80-87035-80-1

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY Současnost statistiky Aleš Drobník strana 1 1.3 SOUČASNOST STATISTIKY 1.3.1 FISKÁLNÍ POLITIKA VLÁDY Fiskální politiku provádí většinou vláda stanovením nebo změnou výše daní, přerozdělování peněz získaných

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Pozemní komunikace návody do cvičení. Tomáš Seidler

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Pozemní komunikace návody do cvičení. Tomáš Seidler FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta stavební Pozemní komunikace návody do cvičení Tomáš Seidler 2013 OBSAH 1 ÚVOD...3 2 Vyhledání trasy v mapovém podkladu...4 2.1 Zhodnocení terénu...4 2.1.1

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Excel 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat

1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat SVAT I/1 1 1.T Prezentace vlastních prací zpracování dat Tento text popisuje práci s Excelem 2013 jako se zástupcem tabulkových procesorů. Rozhodně po vás nepožadujeme, abyste používali Excel, natož nějakou

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Autoři: Jiří Chytil, Ing. Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2007 Tato publikace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Miloslava Cézová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Miloslava Cézová Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko správní Vytvoření vstupního dotazníku pro předmět ZIT Miloslava Cézová Bakalářská

Více