9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9.7 TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI"

Transkript

1 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana TŘÍDĚNÍ PODLE JEDNOHO SPOJITÉHO ČÍSELNÉHO ZNAKU. INTERVALOVÉ ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Problematiku třídění podle jednoho spojitého číselného znaku si vysvětlíme na následujícím příkladu. Předpokládejme, že pracovník podniku Alfa Blatná, který spravuje podnikovou databázi, exportoval do tabulkového procesoru všechny pracovníky podniku s některými sledovanými atributy (vlastnostmi), které jsou vypsané v tabulce 9.1. Tuto tabulku budeme používat i pro tento příklad. Tabulka 9.1: Zaměstnanci malé organizace Alfa Blatná k Číslo pracovníka Příjmení Pohlaví Titul Stav Počet vyživovaných dětí Pracovní kategorie Hrubá měsíční mzda za červen Zbývá dní dovolené 1 Adam Dělník Bartoš Dělník Beneš Dělník Berka Provozní Bláha 1 Ing. 2 2 Technický Bohuš Dělník Bouše Dělník Boušová Hospodářský Bůbal Dělník Bureš Technický Burešová Provozní

2 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 2 12 Burgerová Dělník Černá Dělník Daněk Dělník Dlask Dělník Dobeš Dělník Drobník 1 RNDr. Bc. 2 2 Hospodářský Erb Dělník Fichtner Dělník Gál Hospodářský Gott Dělník Havel Hospodářský Házová Dělník Hejral Technický Hrubín Dělník Hubač Dělník Hupová Provozní Hus 1 JUDr. 2 3 Hospodářský Janda Dělník Janků Dělník Janků Provozní Jarý Dělník Jiřinec Dělník Jonáš Dělník Kobosil Hospodářský Korousová Dělník Kos Dělník Koucký Dělník Kulíšek Dělník Lahodný Dělník Lahodová Dělník Líbenková 2 Mgr. 2 0 Hospodářský Lín Dělník

3 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 3 44 Linka 1 Doc. 2 2 Hospodářský Líný 1 Mgr. 2 1 Technický Mahel Dělník Masaryk Dělník Mocová Dělník Moravec Technický Nezval Dělník Nohavica Technický Novák Dělník Novák Dělník Nováková Dělník Ondráš Dělník Prádler Hospodářský Rus Technický Svoboda Technický Tatar Technický Tomšů Technický Celkem x x x 106 x x Vysvětlivky: Pohlaví Kód muž 1 žena 2 Stav Kód svobodný/á 1 vdaná/ženatý 2 vdova/vdovec 3 rozvedený/á 4

4 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 4 Příklad 9.4: a) Z tabulky 9.1 vhodné skupinové tabulky roztřídíme soubor pracovníků dle třídícího číselného znaku hrubá měsíční mzda na přiměřený počet tříd neboli intervalů mezd. Pak doplníme procento pracovníků s daným intervalem mezd. Dále vytvoříme graficky histogram rozdělení četnosti pracovníků podle intervalů mezd. Jde o tzv. intervalové (skupinové) rozdělení četnosti. b) Do skupinové tabulky doplníme kumulativní četnost. Tzn. počet pracovníků, kteří mají první interval mezd, první až druhý interval mezd, první až třetí interval mezd atd. Dále vytvoříme graf kumulativní četnosti pracovníků v závislosti na postupně se zvyšujícím intervalu mezd. c) Do skupinové tabulky doplníme poměrné zastoupení pro kumulativní četnosti. d) Uvedeme slovní popis pro první, druhý a třetí řádek tabulky. Řešení: Ad a) Z tabulky 9.1 vhodné skupinové tabulky roztřídíme soubor pracovníků dle třídícího číselného znaku hrubá měsíční mzda na přiměřený počet tříd neboli intervalů mezd. Pak doplníme procento pracovníků s daným intervalem mezd. Dále vytvoříme graficky histogram rozdělení četnosti pracovníků podle intervalů mezd. Jde o tzv. intervalové (skupinové) rozdělení četnosti. Ad b) Do skupinové tabulky doplníme kumulativní četnost. Tzn. počet pracovníků, kteří mají první interval mezd, první až druhý interval mezd, první až třetí interval mezd atd. Dále vytvoříme graf kumulativní četnosti pracovníků v závislosti na postupně se zvyšujícím intervalu mezd. U spojitého číselného znaku neznáme počet tříd. i) Jednak nevíme, od jaké minimální do jaké maximální hrubé měsíční mzdy se budeme pohybovat. Proto musíme ve sloupci Hrubá měsíční mzda tabulky 9.1 nejprve zjistit minimum a maximum. Minimum a maximum zjistíme z tabulky 9.1 buď ručně, anebo výpočtem v MS Excel. Pohledem vidíme, že v tab. 9.1 je nejmenší mzda Kč a nejvyšší Kč. Při výpočtu v MS Excel jde o funkci MIN a MAX: =MIN(oblast) =MAX(oblast) kde oblast je oblast buněk v tabulce 9.1 ve sloupci Hrubá měsíční mzda.

5 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 5 ii) Dalším problémem je, že statistický znak pracovníka hrubá měsíční mzda lze považovat za spojitý nebo částečně spojitý. (Mzdu lze vyplácet na účet pracovníka s přesností na setiny Kč.) Proto musíme třídit rozpětí znaku, u nás mezd, od minimální po maximální mzdu na několik intervalů mezd. Pravidla pro tvorbu intervalů spojitého znaku Pro tvorbu intervalů spojitého znaku platí několik základních pravidel a doporučení: Intervaly mohou být stejně dlouhé. I když nutně to není třeba. Všechny intervaly musejí pokrýt variační rozpětí znaku, tj. u nás mezd, od minima po maximum. Je doporučeno, aby interval byl polouzavřený, tj. aby jedna mez každého intervalu byla otevřená a druhá mez každého intervalu uzavřená, aby hodnota krajního znaku (meze intervalu) jednoznačně patřila do právě jednoho intervalu. Jinými slovy, aby hodnota znaku nebyla započítána dvakrát nebo ani jednou. Počet intervalů k může být podle potřeby libovolný, je doporučeno, aby byl mezi 4 až 20. Ale je zřejmé, že čím větší je počet statistických jednotek souboru n, tím více intervalů k může být. Pro počet intervalů k je doporučený jeden z následujících vzorců. První je Sturgessovo pravidlo, druhý Yuleho vzorec. Oba vedou k přibližně stejnému výsledku, stačí pracovat jen s jedním z nich: k 1 3,322.log( n) 4 k 2,5. n V našem příkladě máme n = 60 pracovníků. Podle Sturgessova pravidla je počet intervalů mezd: k 1 3,322.log(60) 6,91 Vzorec v Excelu vypadá následovně: = 1 + 3,322*LOG(60) Podle Yuleho vzorce je počet intervalů mezd: k 2, ,96 Vzorec v Excelu vypadá následovně:

6 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 6 = 2,5*(60)^(1/4) Vidíme, že oba vzorce vedou k téměř stejnému výsledku. Počet intervalů musí být přirozené číslo. Zvolíme počet intervalů k = 7. Délka intervalu d se přibližně stanoví jako podíl variačního rozpětí R a počtu intervalů k. Variační rozpětí R je rozdíl mezi maximální a minimální mzdou: R X max X min Variační rozpětí je u nás: R Kč Kč Kč Délka intervalu d je: d X max X k min R k V našem příkladě je délka intervalu: Kč Kč d Kč 7 Je doporučeno kvůli přehlednosti budoucí tabulky rozumně zaokrouhlit délku intervalu: Například zaokrouhlit nahoru na pětistovky na číslo Kč. Počet intervalů zůstane k = 7. Nebo zaokrouhlit dolů na tisíce na číslo Kč, pak ale musíme počet intervalů zvýšit třeba na k = 8. Zvolíme první možnost, zaokrouhlení nahoru na pětistovky na číslo Kč. Počet intervalů zůstane k = 7. Zkontrolujeme si, jaké rozpětí mezd pokryjeme tímto zaokrouhleným intervalem Kč při počtu intervalů k = 7: d Kč Kč Vidíme, že variační rozpětí R = Kč je překročeno o Kč = Kč Kč. Proto lze začít mzdu například o Kč níže, než je minimum, tj. od = Kč. A lze mzdu zakončit o 500 Kč nad maximem, maximální mzdou tj. do = Kč. První interval bude Kč až Kč a tyto meze zvyšujeme o Kč. Další interval bude Kč až Kč, další Kč až Kč atd., jak vidíme v tabulce 9.5.

7 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 7 V tabulce 9.5 vytvoříme legendu Interval mezd, kdy dolní mez volíme uzavřenou a horní mez volíme otevřenou. V tabulce 9.5 vytvoříme hlavičku Počet pracovníků, a to absolutně, v %, kumulativně a kumulativně v %. Zařazení pracovníků podle mezd řešíme buď ručně nad tabulkou 9.1, anebo využitím MS Excel. Při využití MS Excel je tabulku nejvýhodnější vyplňovat od sloupce Počet pracovníků kumulativně, kam do prvního řádku napíšeme: =COUNTIF(oblast;"<13500") kde oblast je sloupec buněk v tabulce 9.1, kde se nalézá sloupec Hrubá měsíční mzda za červen a "<13500" znamená, že v oblasti sloupce hledáme počet mezd nižších než Kč. Například: =COUNTIF(H$24:H$83;"<13500") Výsledkem je číslo 4. Takže jsou 4 pracovníci, kteří mají mzdu pod Kč. Protože minimální vyplacená mzda je Kč, zjistíme tím, že v intervalu Kč až Kč jsou mzdy 4 pracovníků. Proto do prvního řádku tabulky 9.5 napíšeme číslo 4 jak do sloupce Počet pracovníků absolutně i Počet pracovníků kumulativně. Do sloupce Počet pracovníků kumulativně do druhého řádku napíšeme: kde =COUNTIF(oblast;"<18000") oblast je sloupec buněk v tabulce 9.1, kde se nalézá sloupec Hrubá měsíční mzda za červen a "<18 000" znamená, že v oblasti sloupce hledáme počet mezd nižších než Kč. Výsledek je 21. Takže je 21 pracovníků, kteří mají hrubou mzdu pod Kč. Protože mzdu pod Kč mají 4 pracovníci, pokud tyto vyloučíme, zjistíme tím zároveň, že v intervalu Kč až Kč jsou mzdy 21 4 = 17 pracovníků. Proto do sloupce Počet pracovníků kumulativně napíšeme 21 a do sloupce Počet pracovníků absolutně napíšeme 17. Do sloupce "Počet pracovníků kumulativně" do třetího řádku napíšeme:

8 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 8 kde =COUNTIF(oblast;"<22500") oblast je sloupec buněk v tabulce 9.1, kde se nalézá sloupec Hrubá měsíční mzda za červen a "<22 500" znamená, že v oblasti sloupce hledáme počet mezd nižších než Kč. Výsledek je 42. Takže je 42 pracovníků, kteří mají mzdu pod Kč. Protože mzdu pod Kč má 21 pracovníků, zjistíme tím zároveň, že v intervalu Kč až Kč jsou mzdy = 21 pracovníků Proto do sloupce Počet pracovníků kumulativně napíšeme 42 a do sloupce Počet pracovníků absolutně napíšeme 21. Takto vyplníme celou tabulku. Dále již může laskavý čtenář postupovat sám. Legendu uzavřeme řádkem Celkem. V řádku Celkem ve sloupci Počet pracovníků absolutně sečteme pracovníky s různým počtem dětí. Výsledek musí být 60, což je počet pracovníků. Ve sloupci Počet pracovníků v % jde o známá poměrná čísla struktury. Spočítáme je jednoduše podle příkladu 9.1. V řádku Celkem ve sloupci Počet pracovníků kumulativně a Počet pracovníků kumulativně v % dáme symbol x, neboť hodnota v tomto řádku nemá smysl. Tabulka vypadá takto: Tab. 9.5: Třídění pracovníků firmy Alfa Blatná podle mzdy za červen 2012 Interval mezd Počet pracovníků dolní mez uzavřená horní mez otevřená absolutně v % kumulativně kumulativně v % ,7 4 6, , , , , , , , , , , , ,0 Celkem x x

9 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 9 Histogram absolutní četnosti vytvoříme sloupcovým grafem ze sloupce Počet pracovníků absolutně. Na ose x budou hodnoty z legendy tabulky 9.5, kde je dolní mez uzavřená a horní mez otevřená. Z grafu vidíme, že počet pracovníků narůstá s výší mzdy až do intervalu mezd Kč až Kč. Nejvyšší počet pracovníků má mzdu Kč až Kč s tím, že do intervalu dolní mez Kč patří a horní mez Kč nepatří. Od intervalu Kč až Kč počet pracovníků klesá. Tzn., že nejčetnější jsou střední mzdy. Intervaly nižších i vyšších mezd má již menší počet pracovníků. S tím souvisí obálka grafu, která připomíná tvarem horu nebo zvon. Jedná se o asymetrickou Gaussovu křivku. Histogram relativní četnosti vytvoříme sloupcovým grafem ze sloupce Počet pracovníků v %. Na ose x budou hodnoty z legendy tabulky 9.5, kde je dolní mez uzavřená a horní mez otevřená. Histogram rozdělení relativní četnosti pracovníků v závislosti na mzdě je v grafu 9.6. Tvar grafu s relativní četností je stejný, jako u grafu s absolutní četností. Jen místo počtů pracovníků je procentuální zastoupení pracovníků.

10 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 10 Graf kumulativní četnosti pracovníků v závislosti na mzdě vytvoříme sloupcovým grafem ze sloupce tabulky 9.5 Počet pracovníků kumulativně. Z grafu 9.7 vidíme, že relativní počet pracovníků, kteří mají mzdu od intervalu Kč až Kč s rozšiřujícím se intervalem narůstá nejprve rychleji, pak pomaleji k hodnotě 60, kdy mzdu Kč až Kč má všech 60 pracovníků.

11 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 11 Ad c) Do skupinové tabulky doplníme poměrné zastoupení pro kumulativní četnosti. Počítáme, kolik procent jsou 4 pracovníci, kteří mají mzdu od Kč do Kč, ze 60, vyjde 6,7 %, kolik procent je 21 pracovníků, kteří mají mzdu Kč do Kč, ze 60, vyjde 35 %, ostatní výpočty si provede čtenář sám a jsou v tabulce 9.5. Graf relativní kumulativní četnosti pracovníků v závislosti na mzdě vytvoříme sloupcovým grafem ze sloupce tabulky 9.5 Počet pracovníků kumulativně v %. Tvar grafu 9.8 s relativní kumulativní četností je stejný, jako u grafu s kumulativní četností. Jen místo počtů pracovníků je procentuální zastoupení pracovníků. Ad d) Uvedeme slovní popis pro první, druhý a třetí řádek tabulky. Slovní popis pro první řádek tabulky: Mzdu od 9000 Kč včetně do Kč mají 4 pracovníci z 60, což je 6,7 % pracovníků. Slovní popis pro druhý řádek tabulky: Mzdu od Kč včetně do Kč má 17 pracovníků z 60, což je 28,3 % pracovníků. Mzdu od Kč včetně do Kč má 21 pracovníků z 60, což je 35 % pracovníků.

12 Statistické třídění, intervalové rozdělení četnosti Aleš Drobník strana 12 Slovní popis pro třetí řádek tabulky: Mzdu od Kč včetně do Kč má 21 pracovníků z 60, což je 35 % pracovníků. Mzdu od Kč včetně do Kč má 42 pracovníků z 60, což je 70 % pracovníků. Úkol 9.4: a) Z tabulky 9.1 vhodné skupinové tabulky roztřídíme soubor pracovníků dle třídícího číselného znaku hrubá měsíční mzda na přiměřený počet tříd neboli intervalů mezd. Pak doplníme procento pracovníků s daným intervalem mezd. Dále vytvoříme graficky histogram rozdělení četnosti pracovníků podle intervalů mezd. Jde o tzv. intervalové rozdělení četnosti. Počet intervalů volíme pro změnu k = 8. b) Do skupinové tabulky doplníme kumulativní četnost. Tzn. počet pracovníků, kteří mají první interval mezd, první až druhý interval mezd, první až třetí interval mezd atd. Dále vytvoříme graf kumulativní četnosti pracovníků v závislosti na postupně se zvyšujícím intervalu mezd. c) Do skupinové tabulky doplníme poměrné zastoupení pro kumulativní četnosti. d) Uvedeme slovní popis pro první, druhý a třetí řádek tabulky. PŘÍKLADY V EXCELU Praktické provedení třídění v MS Excel je v příkladech: 22TrideniDleJednohoCiselnehoZnakuSpojitehoNeresene.xlsx zde je neřešený příklad. 22TrideniDleJednohoCiselnehoZnakuSpojitehoResene.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 22TrideniDleJednohoCiselnehoZnakuSpojitehoUkol.xlsx zde je nový neřešený příklad. OPAKOVACÍ OTÁZKY 1. Jak postupujeme při třídění podle jednoho číselného znaku spojitého? 2. Jaká jsou pravidla pro stanovení intervalového rozdělení četnosti. 3. Vysvětlete pojem histogram rozdělení (absolutní) četnosti? Čeho se týká, s čím souvisí? Jak souvisí s Gaussovou křivkou? 4. Vysvětlete pojem histogram rozdělení relativní četnosti? Čeho se týká, s čím souvisí?

PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU

PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU Pracovník, který spravuje podnikovou databázi, exportoval do tabulkového procesoru všechny pracovníky podniku Alfa Blatná s některými sledovanými atributy

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Základní analýza dat. Úvod

Základní analýza dat. Úvod Základní analýza dat literatura: Hendl, J. 2006: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Macháček, J. 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4.

Prvočísla. Příklad 1. Najdi nejmenší číslo, které je možno rozložit na součin čtyř různých činitelů, z nichž ani jeden se nerovná 1 2. 3. 4. Prvočísla Prvočíslo je přirozené číslo, které je beze zbytku dělitelné jen samo sebou a ještě jedničkou, čili 1 není prvočíslo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,

Více

Excel 2007 v příkladech

Excel 2007 v příkladech Excel 2007 v příkladech řešené úlohy 2., aktualizované vydání Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3758. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY Současnost statistiky Aleš Drobník strana 1 1.3 SOUČASNOST STATISTIKY 1.3.1 FISKÁLNÍ POLITIKA VLÁDY Fiskální politiku provádí většinou vláda stanovením nebo změnou výše daní, přerozdělování peněz získaných

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Kdy se práce vyplatí?

Kdy se práce vyplatí? Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání Lucie Trlifajová Jakob Hurrle Blanka Kissová MKC Praha, o. p. s. 214 1 Obsah Úvod... 3 Modely změn příjmů domácností po přijetí práce...

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Distanční opora předmětu: Databázové systémy Tématický blok č. 1: Dotazovací jazyk SQL Autor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Obsah kapitoly 1 Instalace Microsoft SQL Serveru 2 Dotazovací jazyk SQL 3 Příkaz SELECT

Více