Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých"

Transkript

1 Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

2 Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

3 Obsah Úvodem Grundtvig aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! O Programu celoživotního učení a programu Grundtvig Grundtvig: příležitost pro jednotlivce i organizace Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2011 ČÁST 1 Projektové aktivity I. Projekty partnerství Pečeť kvality pro projekty partnerství Senioři udržujme zdravou mysl! (EU Broadning people's mind in ageing) METER Silesia, spol. s r. o. Mezigenerační učení počítačovým dovednostem (Intergenerational ICT Skills) Učící (se) organizace Chopily se šance Sbírka ženských biografií (Women Taking Chances A Collection of Female Biographies) Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií II. Dobrovolnické projekty ČÁST 2 Individuální stáže pro vzdělavatele dospělých Grundtvig aneb Podpora zvyšování kvality vzdělávání dospělých prostřednictvím zahraniční zkušenosti vzdělavatelů dospělých I. Stáže vzdělavatelů dospělých Pečeť kvality pro stáž Michal Šorejs: stáž v Evropské asociaci institucí vzdělávání dospělých (EAEA) II. Asistentské pobyty pro vzdělavatele dospělých Pečeť kvality pro asistentský pobyt Kateřina Laňková: asistentský pobyt v neziskové organizaci Miroir Vagabond Tipy a doporučení Kontakty Pečeť kvality pro dobrovolnický projekt Nevzdáme se! (We're not gonna take it!) Česká sekce DCI Sdružení zastánců dětských práv

4 Úvodem Grundtvig aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! Celoživotní učení i dostupnost a kvalita evropského vzdělávání a školských systémů hrají rozhodující úlohu pro motivaci, podporu a hledání cest k celoživotnímu vzdělávání. Celoživotní učení se neobejde bez mnoha nezbytných dovedností: schopnosti usilovat o učení, pokračovat v něm a organizovat vlastní vzdělávací proces. K tomu, aby byl člověk schopen posuzovat, získávat, zpracovávat a vstřebávat nové znalosti a dovednosti, potřebuje základní dovednosti, jako je schopnost číst a psát, počítat, používat informační a komunikační technologie, ale také se neustále vzdělávat. Na evropském pracovním trhu a v evropských společnostech, které se skládají z pestré palety tradic a kultur, jsou stále důležitější jazykové dovednosti a umění spolupracovat v rámci mnoha kultur. Tradiční rodinná schémata jsou zpochybňována a nové výzvy vytváří i stárnoucí společnost. Program Grundtvig je v evropském rámci zaměřen na vyučovací a studijní potřeby lidí angažujících se v dalším vzdělávání; klade si za cíl poskytovat nové studijní příležitosti pro všechny, zejména pro dospělé, kterým hrozí sociální vyčlenění. Program spojuje vzdělávané osoby, jejich učitele a organizace v dalším vzdělávání a umožňuje jim vyměňovat si zkušenosti, učit se od sebe navzájem a rozvíjet nové přístupy v dané vzdělávací oblasti. Publikace Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých představuje 4 příklady dobré praxe projektů Grundtvig se zapojením České republiky a 2 příklady individuálních stáží vzdělavatelů dospělých jako cesty nejen profesního, ale také osobního rozvoje. Uvedené projekty a individuální stáže byly v roce 2011 oceněny Pečetí kvality Grundtvig za přínos vzdělávání dospělých v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Rádi bychom pozvali všechny vzdělavatele dospělých, aby uvedené příklady dobré praxe využili jako zdroj inspirace pro vlastní aktivity na poli vzdělávání dospělých. Inspirativní počtení Vám přeje tým programu Grundtvig 4 5

5 O Programu celoživotního učení a programu Grundtvig Program Grundtvig O Programu celoživotního učení a programu Grundtvig Program Grundtvig vytváří společně s programy Comenius, Leonardo da Vinci a Erasmus Program celoživotního učení a jejich společným cílem je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji evropské společnosti. Napříč těmito programy zaměřenými na rozličné cílové skupiny celoživotního učení prochází tzv. Průřezový program. 6 7

6 Ve škále těchto programů se Grundtvig zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých: Program celoživotního učení (LLP LifeLong Learning Programme) Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig školní vzdělávání vysokoškolské vzdělávání, spolupráce vysokoškolských institucí s podniky odborné vzdělávání a příprava na jiné než vysokoškolské úrovni vzdělávání dospělých Průřezový program Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání (SVES) Evropská jazyková cena Label (podpora nových a výjimečných aktivit v oblasti jazykového vzdělávání) Jean Monnet (podpora výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na vysokoškolské úrovni) Do Programu celoživotního učení je zapojeno 33 evropských států všech 27 členských států Evropské unie, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Švýcarsko, Chorvatsko a Turecko. Program Grundtvig si v oblasti vzdělávání dospělých v rámci Programu celoživotního učení klade za cíl: 1) Zvyšovat úroveň znalostí, zkušeností a kompetencí dospělé populace. 2) Poskytovat rozhodující druhou šanci dospělým, kteří opustili školu příliš brzy. 3) Pomoci čelit společenskému problému stárnoucí populace v Evropě. 4) Motivovat dospělou populaci k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení vůbec. Grundtvig přispívá díky široké evropské spolupráci k dostupnosti a přístupnosti dalšího vzdělávání a zároveň ke zvyšování kvality vzdělávání dospělých. Svým obsahem se zaměřuje na všechny potřeby dospělých lidí a zvláštní pozornost pak věnuje těm, jejichž potřeby jsou specifické. Aktivity tohoto programu podporují zejména vzdělávání osob, které nedosáhly dostatečného základního vzdělání či dostatečné kvalifikace, ale také ty, kteří žijí ve znevýhodněných oblastech či jsou znevýhodněni ze společensky-ekonomických důvodů. Ze široké škály jeho aktivit mohou čerpat jak organizace působící v jakékoliv úrovni či formě vzdělávání dospělých (formální, neformální, informální), tak vzdělavatelé dospělých, v neposlední řadě pak také široká dospělá veřejnost. 8 9

7 Grundtvig: příležitost pro jednotlivce i organizace I. Aktivity spravované II. Aktivity spravované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy VÝKONNOU AGENTUROU EVROPSKÉ KOMISE cílová skupina aktivita Grundtvig délka výjezdu do zahraničí / projektové období u aktivit pro organizace instituce a organizace působící v oblasti vzdělávání dospělých lidé pracující v oblasti vzdělávání dospělých (včetně studentů andragogiky) ŠIROKÁ DOSPĚLÁ VEŘEJNOST projekt partnerství (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací z 3 států) dobrovolnický projekt (mezinárodní spolupráce 2 organizací z 2 států) organizace workshopu pro zahraniční účastníky asistentský pobyt stáž (stínování zkušenějšího kolegy) účast na vzdělávacím kurzu účast na zahraniční konferenci účast na zahraničním workshopu (určeno všem dospělým zájemcům starším 18 let) dobrovolnický pobyt (určeno výhradně pro zájemce starší 50 let) 2 roky 2 roky 5 10 dnů týdnů až 12 týdnů 1 6 týdnů min. 1 den 5 10 dnů 3 8 týdnů cílová skupina aktivita Grundtvig projektové období INSTITUCE A ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH multilaterální projekt (mezinárodní spolupráce min. 3 organizací z 3 států) tematická síť (mezinárodní spolupráce min. 10 organizací z 10 států) doprovodné aktivity k multilaterálnímu projektu či tematické síti 1 3 roky až 3 roky až 1 rok Program Grundtvig je v Evropě již od roku 2000 jedním z klíčových nástrojů rozvoje oblasti vzdělávání dospělých a je důležitou spojnicí mezi metodami a praxí. Od roku 2007 je součástí Programu celoživotního učení

8 Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2011 V roce 2011 se uskutečnil 2. ročník soutěže Pečeť kvality Grundtvig v České republice, při jejíž příležitosti byly oceněny nejkvalitnější projekty partnerství realizované a úspěšně dokončené v období let , byla udělena čestná cena pilotnímu dobrovolnickému projektu za přínos dobrovolnictví pro generaci 50+ (nejen) v České republice a zároveň byly oceněny 2 stáže (oceněn jeden asistentský pobyt a jedna stáž). Oceněné aktivity musely splňovat následující kvalitativní kritéria: Projekty: kvalita v realizaci a řízení projektu ve všech jeho fázích (příprava projektu, průběh a realizace, komunikace s partnery, inovativní a originální prvky projektu); výsledky a přínosy pro partnerství a účastníky projektu, ale také nad rámec partnerství (nové možnosti a perspektivy vyplývající z projektových činností, vytvoření nových přístupů ve vzdělávání dospělých); udržitelnost (využití výsledků v praxi, dopad šíření výsledků nejen na lokální úrovni, prospěch z dosažených výsledků, návazná spolupráce a činnosti). Cílem soutěže bylo: U projektových aktivit: ocenit kvalitní práci řešitelů projektů a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší veřejnost; inspirovat řešitele úspěšných projektů k pokračování na bázi mezinárodní spolupráce; zdůraznit vysokou kvalitu decentralizovaných projektů, které i přes nižší rozpočet vynikají zajímavými a inspirativními výstupy mezinárodní spolupráce; stimulovat předkladatele projektů k zaměření na kvalitu; zviditelnit význam programu Grundtvig pro vzdělávání dospělých (nejen) v České republice. U stážistů: ocenit kvalitní práci vzdělavatelů dospělých a seznámit s jejich úspěchy a výsledky širší veřejnost; motivovat vzdělavatele dospělých k dalšímu profesnímu sebevzdělávání prostřednictvím zahraniční zkušenosti; inspirovat vzdělavatele dospělých k mezinárodní spolupráci; zviditelnit význam programu Grundtvig pro vzdělávání dospělých (nejen) v České republice. Stážisté: kvalitní příprava na stáž; inovativní realizace stáže; příkladné výsledky a přínosy pobytu v zahraniční organizaci; využití zkušeností, nabytých dovedností a vědomostí v praxi; motivace kolegů; návazné zapojení domácí organizace do mezinárodních aktivit

9 ČÁST 1 Projektové aktivity I. Projekty partnerství Pečeť kvality pro projekty partnerství místo Senioři udržujme zdravou mysl! (EU Broadning people's mind in ageing) METER Silesia, spol. s r. o místo Mezigenerační učení počítačovým dovednostem (Intergenerational ICT Skills) Učící (se) organizace místo Chopily se šance Sbírka ženských biografií (Women Taking Chances A Collection of Female Biographies) Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií II. Dobrovolnické projekty Pečeť kvality pro dobrovolnický projekt Čestná cena Nevzdáme se! (We're not gonna take it!) Česká sekce DCI Sdružení zastánců dětských práv

10 I. Projekty partnerství Projekty partnerství programu Grundtvig poskytují rámec pro praktické činnosti při spolupráci organizací pro všechny formy vzdělávání dospělých, a to v nejširším smyslu. Na rozdíl od všeobecně rozsáhlejších multilaterálních projektů spolupráce programu Grundtvig, které jsou více zaměřeny na produkt nebo výsledek, se partnerství zaměřuje spíše na proces a jeho cílem je zvýšit účast zejména menších organizací, které chtějí začlenit do svých činností mezinárodní spolupráci. Pro mnohé je projekt partnerství Grundtvig první zkušeností v aktivní spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. Program Grundtvig I. Projekty partnerství V tomto typu projektů spolupracují školitelé a účastníci nejméně z 3 zemí na jednom nebo více tématech společného zájmu. Tato výměna zkušeností, postupů a metod přispívá ke zvýšení povědomí o různých evropských kulturních, sociálních a ekonomických prostředích a k lepšímu pochopení společného zájmu v oblasti vzdělávání dospělých

11 Zúčastněným organizacím se doporučuje, aby monitorovaly a hodnotily svoji mezinárodní spolupráci a propojily ji s iniciativami své místní komunity. Rovněž by měly spolupracovat s organizacemi a orgány na národní úrovni, aby byl zajištěn pevný základ pro jejich iniciativy i činnosti a otevřeny kanály pro šíření výsledků. Tím se maximálně zvýší hodnota mezinárodní výměny zkušeností, předávání příkladů dobré praxe a zajištění širšího dopadu výsledků projektu. V rámci partnerství jsou podporovány pro příklad tyto aktivity: schůzky a semináře všech institucí a organizací zapojených do partnerství; výměna pracovníků a účastníků vzdělávání dospělých zapojených do aktivit v rámci projektu (nejen realizátoři projektu, ale také vzdělávané osoby, které mají z výsledků projektu také čerpat); výměna zkušeností a příkladů dobré praxe všemi vhodnými prostředky, zejména s využitím informačních a komunikačních technologií; vyrábění technických předmětů, ilustračních a uměleckých předmětů týkajících se projektu; práce v terénu a výzkum v rámci projektu; jazyková příprava osob zapojených do projektu; spolupráce s ostatními projekty v příbuzných tematických oblastech; sdílení zkušeností s ostatními institucemi v regionu; činnosti v oblasti sebehodnocení; organizace výstav, představení, výroby a šíření informačních materiálů nebo dokumentace týkajících se aktivit mezinárodní spolupráce; šíření zkušeností a výsledků projektu; organizace seminářů a workshopů pro cílovou skupinu projektu. Projekty partnerství poskytují učitelům, školitelům a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti vzdělávání dospělých příležitost k výměně zkušeností a informací, ke společnému vyvíjení metod a přístupů, které odpovídají jejich potřebám, a k vyzkoušení a zavedení nových organizačních a pedagogických přístupů do praxe. Ve všech případech mohou projekty zahrnovat spolupráci s místními orgány dané komunity, jako například s místními úřady, sociálními službami, sdruženími a podniky. Zvláštní pozornost je v projektech partnerství Grundtvig věnována účastníkům ze znevýhodněných skupin. Počet předložených žádostí o projekty partnerství v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie Počet schválených žádostí o projekty partnerství v období Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itálie Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Velká Británie Poznámka: Česká republika je do programu Grundtvig zapojena od roku 2001 (některé evropské státy o rok dříve). Statistické údaje uvádíme záměrně od roku 2007, kdy se Grundtvig stal součástí Programu celoživotního učení

12 Pečeť kvality pro projekty partnerství V soutěži Pečeť kvality Grundtvig byly oceněny na základě příkladného splnění všech kvalitativních kritérií uvedených v kapitole Ocenění Pečeť kvality Grundtvig 2011 celkem 3 české organizace, které realizovaly projekt v období let Oceněny byly tyto projekty: 1. místo Senioři udržujme zdravou mysl! (EU Broadning people's mind in ageing) METER Silesia, spol. s r. o místo Mezigenerační učení počítačovým dovednostem (Intergenerational ICT Skills) Učící (se) organizace místo Chopily se šance Sbírka ženských biografií (Women Taking Chances A Collection of Female Biographies) Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Projekt jsme od počátku řešily s rovným podílem či vahou argumentů, ale i vzájemné odpovědnosti mezinárodního týmu. Což se vyplatilo. Týmová spolupráce stála na více základech. Zúročila se v ní jak zkušenost některých partnerských organizací s obdobným typem projektů, tak otevřenost novým postupům a myšlenkám či metodám. Hned zpočátku projektu jsme se shodly, že klíčovým pro naše učení (tedy nejen učení cílové skupiny projektu, ale také nás v týmu) je respekt k individuálním strategiím národních týmů. Iva Šmídová, projekt Chopily se šance Sbírka ženských biografií 20 21

13 Jaké byly základy projektu a jeho příprava? Několik partnerů bývalého projektu LENA (multilaterální projekt Grundtvig) navázalo na velký ohlas výsledků projektu, zaměřeného na vzdělávací možnosti seniorů, a pozvalo ke spolupráci partnery z dalších evropských zemí, kteří reprezentovali různé typy institucí z Rakouska, Německa, Velké Británie, Slovenska a Polska. Díky zkušenostem koordinátora a partnerů z Velké Británie a Německa probíhala příprava projektu promyšleně a soustředila se na nalezení optimální rovnováhy ve spolupráci partnerů, na zvolení takových aktivit a metod práce, kde by bylo možno co nejúčinněji sdílet zkušenosti, na inovativnost výstupů projektu a na práci s přidruženými partnery (těch bylo 6, včetně 1 organizace z České republiky). skládaly. Součástí každého mezinárodního meetingu byla i setkání s organizacemi, poskytujícími aktivity pro seniory v dané lokalitě. Nejpůsobivější však byla osobní potkávání se staršími lidmi, kdy tito lidé otevřeně hovořili o svých životních zkušenostech a o své motivaci neustále se nějak dále vzdělávat. Mnohdy toto spojovali s nezbytností sociálních kontaktů se světem a s podporou zdravého sebevědomí a pocitu důležitosti pro ostatní. Všechny cenné informace byly zapracovány do výstupu projektu příručky Zapojení seniorů do vzdělávání. Jaké problémy a bariéry jste museli v rámci realizace projektu překonávat? Jak probíhala komunikace mezi partnery? Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 1. místo Senioři udržujme zdravou mysl! (EU Broadning people's mind in ageing) METER Silesia, spol. s r. o. Specifické cíle projektu Senioři udržujme zdravou mysl! (dále jen EuBia) reagovaly na nutnost vzdělávání stárnoucí evropské populace a hledání cesty ke zlepšení jejích znalostí a kompetencí. Cílem projektu bylo zejména posílení a zvýšení účasti starších generací v procesu celoživotního učení nejen v roli účastníků, ale také v roli těch, kteří vzdělávají a obohacují druhé. Tvorba materiálu pro výsledný produkt aneb brainstorming s využitím tělesných cvičení Během přípravy projektu se partneři dohodli na počtu a místu mezinárodních setkání, na tématech lokálních aktivit provázejících setkání a na způsobu komunikace během projektu. Partnerství se nejprve muselo vypořádat s tím, že ne všichni partneři byli schváleni k realizaci projektu ve svých zemích. Tak se projektu nemohly zúčastnit organizace ze Slovinska a z Portugalska, což vedlo k nutnosti přepracovat plán práce pro ostatní partnery. Projekt pak ale probíhal bez problémů podle upraveného harmonogramu aktivit. Na začátku projektu se partnerství soustředilo na síťování, na vtažení přidružených partnerů do jeho aktivit. Zástupci partnerských organizací se zúčastňovali mezinárodních meetingů (včetně přidruženého partnera z České republiky Slezské Univerzity v Opavě). V průběhu 2 let se partneři setkali na 5 mezinárodních setkáních, kde byly vždy aplikovány inovativní a podnětné způsoby práce. Meetingy probíhaly ve velmi přátelské atmosféře, což mělo i kladný vliv na množství nápadů, které vzešly z dílčích workshopů, z nichž se schůzky Jediným problémem vážnějšího charakteru bylo neschválení celého původního partnerství. Tím určitě utrpěla kvalita celého projektu z hlediska evropského významu. Nicméně i tak bylo partnerství průřezové: do projektu se zapojily soukromé i veřejné instituce ze zemí z různých částí Evropy (Velká Británie, Německo, Polsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko a také Itálie. Zejména rozmanitý charakter vzdělávacích institucí dovolil pohled na stejnou věc z mnoha různých úhlů. Pak docházelo k někdy i bouřlivým diskusím, ale vždy následovalo nalezení konsenzu. Partnerství bylo i genderově poměrně vyvážené, na každém setkání byl přibližně stejný počet mužů i žen různého věku. Tato skutečnost určitě přispěla k bohatosti diskuse a tím ovlivnila konečnou kvalitu produktu. V projektu vzniklo kvalitní partnerství. Vládl tam pocit naprosté důvěry v týmovou práci každého člena, pocit zodpovědnosti všech za dosažení cílů, pozorná a pečlivá příprava každého setkání v celé jeho bohatosti pořádajícím partnerem a dobrá komunikace koordinátora se všemi partnery v obdobích mezi setkáními

14 Fotografie z projektového setkání (vlevo koordinátorka projektu) Úvodní meeting partnerů projektu Internetové stránky projektu: Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 1. místo Co považujete za novou přidanou hodnotu projektu? Jaké byly jeho inovativní a originální prvky? Pro každé setkání byl připraven workshop se speciální tematikou, týkající se různých aspektů vzdělávání starších osob. Takto partneři postupně viděli mnoho příkladů dobré praxe ve vzdělávání starších osob, jejich aktivní zapojení a způsoby práce s nimi. Na mezinárodních setkáních byly využívány zajímavé formy práce, které si partneři tak oblíbili, že pak nechtěli přestat ani o přestávkách ani po skončení pracovní části dne. Nálada mezi partnery byla skutečně a bez přehánění výborná a plodná (byly předkládány pozoruhodné návrhy a diskutovalo se o jejich realizaci, za jakých podmínek, s jakou mírou zapojení vzdělávaných, v jaké oblasti atd.) Přidaná hodnota projektu je jak v přetrvávajícím zesíťování partnerů, tak v kvalitě výstupu příručka Zapojení seniorů do vzdělávání. Jak byly konkrétně využity výsledky v rámci projektového partnerství i mimo něj? Partneři vytvořili několik výstupů, přičemž hlavním produktem byla příručka Zapojení seniorů do vzdělávání Průvodce s příklady dobré praxe, se strategiemi, vedoucími k dosažení a zapojení seniorů do vzdělávání. Dalším praktickým výstupem pak bylo síťování partnerů, využití příkladů hodných následování a ukázky efektivních strategií k posílení seniorů a ke zvýšení jejich účasti ve vzdělávání. V neposlední řadě pak za výstupy považujeme diskuse v místech mezinárodních setkání se staršími osobami účastníky vzdělávání dospělých. Jaké vyplynuly z projektových činností nové možnosti a perspektivy? Projekt EuBia se stal výchozím bodem pro spolupráci v dalším projektu Grundtvig, Learning a Response to Ageing (multilaterální projekt), který využil některé aspekty a dílčí produkty (diskuse o metodách práce se staršími občany, míra a způsob jejich aktivního zapojení do vzdělávacích aktivit). Byly identifikovány účinné metody vzdělávání starších občanů. Jsou popsány ve výše uvedené příručce. Jaké byly identifikovány výsledky a přínosy nad rámec realizovaného partnerství? Navázání mimoprojektových kontaktů mezi různými organizacemi: pro příklad přidružený partner Slezská univerzita v Opavě Ústav ošetřovatelství, navázal kontakty s Univerzitou v Gdaňsku pro spolupráci na tvorbě nového modulového programu bakalářského studia zdravotních sester z praxe. Jak se může veřejnost seznámit s výstupy z projektu? Projekt EuBia je publikován na webové stránce společnosti METER Sileasia a jeho výstupy, zejména metody práce se staršími lidmi v oblasti vzdělávání dospělých, jsou využívány v lokálních aktivitách společnosti METER Silesia i vzdělávacích organizací spolupracujících na místní úrovni v rámci neformální sítě vzdělávacích organizací v ostravském regionu. Jak by se dala charakterizovat udržitelnost projektu a jeho prospěšnost. Byl a je projekt součástí dlouhodobé strategie v rámci partnerství i nad rámec jeho aktivit? Příklady dobré praxe jsou využívány ve vzdělávací činnosti společnosti METER Silesia a slouží také jako situační úlohy i pro další cílové skupiny, např. v projektech podporovaných Evropskými sociálními fondy. Projekt EuBia byl publikován v médiích tak, aby se o něm dozvěděla cílová skupina. Byly distribuovány letáky a uspořádán seminář pro seniory, kde byly aplikovány některé příklady. Výsledky, zejména některé metody a příklady dobré praxe, jsou využívány průběžně. Další rozvoj těchto metod a práce s cílovou skupinou starších osob právě probíhá v navazujícím multilaterálním projektu Grundtvig. Vzdělávací metody vzešlé z projektu EuBia jsou vnímány a přijímány kladně účastníky vzdělávání a budou nadále využívány. Projektový tým: Koordinátor: bia-net Netzwerk Bildung im Alter (Rakousko) Partnerské organizace: METER Silesia, spol. s r. o. (Česká republika), Workers Educational Association NI (Severní Irsko), University of Leicester Institut celoživotního učení (Velká Británie), Cooperativa Tulipano 86 (Itálie), Hamburger Volkshochschule (Německo), GIUSTINO FORTUNATO (Itálie), PRO-MED s. r. o. (Polsko) Přidružení partneři: Slezská univerzita v Opavě Institut ošetřovatelství (Česká republika), Nowa Netzwerk für Berufsausbildung (Rakousko), Association of Retired People at Gdansk Univ. of Technology (Polsko), ÖH Generationenreferat (Rakousko), Landes Seniorenbeirat (Německo) Kontakty: Adresa organizace: METER Silesia, spol. s r. o., Nivnická 23, Ostrava Kontaktní osoba pro projekt: Hana Danihelková Internetové stránky organizace:

15 i Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 2. místo Mezigenerační učení počítačovým dovednostem (Intergenerational ICT Skills) Learning4Life Učící (se) organizace Záměrem projektu Mezigenerační učení počítačovým dovednostem bylo prozkoumání učebních možností mezi různými generacemi lidí, které lze zařadit do skupin znevýhodněných v rámci vzdělávacího procesu. Partnerské organizace si kladly za cíl popsat možné modely využití mezigenerační spolupráce v procesu získávání nových dovedností, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. Účelem bylo zjistit, zda může fungovat spolupráce mezi seniory a mladšími generacemi, ze které by mohly čerpat obě strany. Spolupráce v tomto projektu přinesla účastníkům krom učení ovládání počítače a dalších vymožeností dnešní doby další přidané hodnoty, zejména pak učení emoční, kulturní a sociální. Tým z Portugalska Jaké byly základy projektu a jeho příprava? Idea, z níž vyrostl projekt Mezigenerační učení počítačovým dovednostem (Intergenerational ICT Skills), vznikala postupně opakovaným setkáváním projektových partnerů na mezinárodních konferencích, jednáních a vzdělávacích akcích. Téma neformální výměny zkušeností mezi generacemi v kontextu neformálního celoživotního vzdělávání svedlo dohromady organizace z různých částí Evropy, které však spojoval společný záměr. Prozkoumat, jaké možnosti neformální mezigenerační učení skýtá. Motivace partnerů z různých zemí se lišily. Italská zastřešující organizace DARVOCE koordinuje práci desítek italských neziskových organizací angažujících se v podpoře různých skupin znevýhodněných občanů. Spolu se zástupci islandského centra pro podporu hendikepovaných dospělých SJALF pozorovali italští odborníci opakovaně benefity silných vztahů vytvořených mezi mladými dobrovolníky a klienty pomáhajících organizací. Aniž by to bylo přímou náplní práce, zúčastnění se od sebe mnohému naučili. A to nejen obrazně a obecně. Velmi často definovali klienti potřebu naučit se od mladých dobrovolníků nějaké ty novoty a technologie. A pocit přidané hodnoty popisovali i dobrovolníci sami, ať už se týkal příběhů nebo životních zkušeností, které od seniorů čerpali. Když se k diskusi přidal zájem české organizace Learning4Life vyextrahovat a popsat tento proces vzájemného neformálního učení a zájem portugalské univerzity ISCAP o storytelling jako efektivní metodu celoživotního vzdělávání, byla kostra projektu vytvořena. Na počátku projektu Intergenerational ICT Skills stály různé úhly pohledu, různé dílčí potřeby, avšak společný záměr, cesta a metoda. Jaký byl vývoj života projektu? V první části projektu se partneři věnovali analýze potenciálu pro mezigenerační učení ve vlastní organizaci. Lektoři a pracovníci partnerských organizací se během své běžné práce snažili identifikovat situace a osoby, které mezigenerační učení vyhledávají a iniciují a které tak činí opakovaně ať už první krok učiní senior či junior. Se souhlasem těchto osob, které odpovídaly předem stanoveným kritériím projektu, vznikly tandemové týmy, které provázely celý životní cyklus projektu jako případové studie mezigeneračního učení. Projektoví partneři jejich setkávání podporovali a monitorovali, nijak však obsah nebo formu mezigenerační spolupráce neregulovali. Právě naopak, cílem mezigeneračních tandemů v každé zemi bylo prozkoumat co nejširší uplatnění vzájemného učení, které může vzejít ze spontánního navázání spolupráce. Reflexe všech zúčastněných byly zaznamenány formou oddělených rozhovorů, které sloužili jako podklady pro další analýzu. Aktivity projektu tak spěly ke dvěma hlavním výstupům. Vizuálně zpracovaným životním příběhům zúčastněných seniorů, které byly po roční spolupráci vytvořeny tandemy junior-senior v každé ze zúčastněných zemí. Osobní příběhy byly produktem osobního rázu a také hlavním motivátorem řady zúčastněných seniorů, které vize kroniky vlastního života zajímala. Koncept mezigeneračního učení rovinu tandemové spolupráce přesahoval ve snaze nabídnout inspiraci a nápady pro vzdělavatele, kteří pojmy jako neformální vzdělávání, mezigenerační učení a storytelling vnímají jako elementy začlenění hodné do jejich vzdělávací strategie. Jak probíhala komunikace mezi partnerskými organizacemi? Pro rychlou a efektivní komunikaci využíval tým partnerství po celou dobu projektu především možností softwaru Skype. Ten nejen umožnil pravidelné individuální rozhovory a týmové 26 27

16 Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 2. místo konference, ale také záznam klíčových rozhodnutí anebo pořízení propagačního video pozdravu, který sloužil jako ideová vizitka projektu. Co považujete za novou přidanou hodnotu projektu? Jaké byly jeho inovativní a originální prvky? Každý z dílčích aspektů, který motivoval partnery zapojit se do tohoto partnerství, představuje pojem dobře známý jak v moderní pedagogice, tak různých vzdělávacích strategiích. Ať už se jedná o význam neformálního učení, mezigenerační spolupráce či využití metody storytelling ve vzdělávání. Jedinečným rysem projektu Intergenerational ICT skills je však jeho praktické zakotvení a mezioborová spolupráce. Potřeba prozkoumat možnosti mezigeneračního učení vzešla z praktické zkušenosti a zájmu. Výsledky partnerství byly začleněny do vzdělávacích strategií všech zúčastněných organizací. Propojení různých úhlů pohledů při spolupráci metodiků a vzdělávacích konzultantů s experty na práci s hendikepovanými seniory a odborníky zastřešujících široké spektrum pomáhajících profesí neziskového sektoru otevřelo projektovému partnerství široký prostor pro prozkoumání souvislostí, testování hypotéz a uplatnění široké škály nápadů. Důležitým prvkem projektu bylo porovnání dvou hlavních výstupů příběhů zpracovaných tandemovými týmy a konceptu mezigeneračního učení založeném na analýze jejich případové spolupráce. Jak byly konkrétně využity výsledky v rámci projektového partnerství? Za hlavní produkt projektového partnerství považujeme Koncept pro využití mezigeneračního učení. Tento dokument je orientační brožurou pro vzdělavatele, kteří již se seniory pracují nebo zvažují dimenzi vzdělávání seniorů začlenit do svých aktivit primárně orientovaných na jiné věkové /cílové skupiny. Partneři projektu koncept začlenili do svého pracovního portfolia na různých úrovních: DARVOCE (Itálie) Italský partner představil výstupy partnerství všem koordinátorům zastupujícím v rámci organizace různé části neziskového sektoru. Tito koordinátoři dále informují lokální partnery a začleňují části konceptu do školení dobrovolníků. Cílem italského partnera bylo facilitovat tandemové učení a podporovat dobrovolníky, kteří mají zájem o mezigenerační učení ve vytváření samostatných projektů a neformálních aktivit se seniory. Téma mezigenerační spolupráce založené na principu vyprávění příběhů (storytelling) bylo začleněno mezi nástroje definující akční rámec organizace. ISCAP (Portugalsko) Portugalský partner byl od počátku projektu motivován především prozkoumáváním metody storytellingu v procesu mezigeneračního učení. Vybrané části konceptu tak partneři začlenili do univerzitní strategie celoživotního vzdělávání a jednotlivé příběhy v komentované podobě začlenili do metodického vzdělávání pedagogů polytechnického institutu ISCAP. SJALF (Island) Islandský partner využil konceptu i vizuálně zpracovaných příběhů jako výukových materiálů v rámci školení dobrovolníků, kteří spolupracují s organizací pro pomoc hendikepovaným seniorům v islandském hlavním městě Reykjavík. Koncept se stal základním podkladem pro propojování hendikepovaných seniorů a dospívajících Islanďanů ze znevýhodněného prostředí. Learning4Life (Česká republika) Český partner působí jako konzultantská organizace v oblasti inovace ve vzdělávání se zaměřením na inovativní metodiku výuky a mezioborovou Tým z Itálie spolupráci. Koncept pro mezigenerační učení se stal stabilní součásti metodického portfolia Learning4Life (L4L), což v praxi znamená, že je zohledňován při inovativní metodické spolupráci se všemi vzdělávacími institucemi od počátečního po celoživotní a neformální vzdělávání, s nimiž L4L jako konzultant inovace spolupracuje. ECC (Rakousko) Rakouský partner výstupy projektu Intergenerational ICT Skills rovněž zahrnul do svého konzultantského portfolia, přičemž hlavní důraz na rozdíl od českého partnera neklade na metodickou inovaci, ale na strukturální poradenství zaměřené na tvorbu a restrukturalizace vzdělávacích strategií. ECC integruje výstupy projektu především v rámci poradenství pro instituce dalšího a celoživotního vzdělávání. Šíření výstupů projektu navazuje na začlenění Konceptu do vzdělávacích strategií jednotlivých partnerských organizací. V reakci na dotázání dva roky po ukončení partnerství uvedli všichni zúčastnění partneři, že výstupy projektu nadále využívají jako integrované prvky při školení zaměstnanců, dobrovolníků nebo jako součást poradenské nabídky pro široké spektrum vzdělávacích institucí. Projekt Intergenerational ICT Skills byl krom českého ocenění Pečeť kvality Grundtvig navržen na ocenění rovněž portugalskou Národní agenturou. Prezentace projektu na národní konferenci v podání portugalské zástupkyně projektového partnerství přispěla také k propagaci projektu nad rámec jeho projektového života

17 Tým z Islandu Tým z České republiky Internetové stránky projektu: Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 2. místo Jak byly využity výsledky a výstupy projektu mimo základní rámec realizovaného partnerství? Co se týče využití výstupů nad rámec původního partnerství, lze zmínit využití Konceptu mezigeneračního učení jako inspiračního zdroje pro mezigenerační projekt Pra-Pra. Projekt Pra-Pra se zaměřuje na setkávání seniorů s mladými lidmi a vzájemné předávání zkušeností mezi nimi, a to pod heslem: Co se ve stáří naučíš, v mládí jako když najdeš. Pra-Pra tímto umožní dospívajícím a mladým lidem naučit se či poznat to, co se od svých prarodičů naučit nestihli. Jak ukazují první výzkumy tohoto projektu, pletení pomlázky, včelařství nebo zážitky z válečného období jsou tím, co mladou generaci zajímá, ale ne vždy má ve svém okolí někoho, koho se může zeptat. Pra-Pra zahrnuje jak online, tak především off-line setkávání více viz Jak by se dala charakterizovat udržitelnost projektu a jeho prospěšnost? Byl a je projekt součástí dlouhodobé strategie v rámci partnerství i nad rámec jeho aktivit? Projektové partnerství si nestanovilo žádnou společnou strategii dlouhodobé udržitelnosti projektu. Individuální využití výsledků vychází z velmi rozdílné povahy projektových partnerů, kteří se projektu zúčastnili. Projekt partnerství byl projektem explorativním. Byl založen na několika případových studiích a nelze jeho výsledky považovat za vědeckou studii disponující reprezentativním vzorkem či statisticky významnými daty. Proto nemohou být výstupy projektu prezentovány jako ucelená strategie, ale spíše jako podklady pro další koncepční práci a hlouběji ukotvené studie. Dle odbornosti a oblasti působení jednotlivých partnerů však lze odhadnout dopad projektu a zkušeností v něm nabytých. S výjimkou islandského partnera SJALF, který převážnou část svých aktivit realizuje na národní úrovni, mohou všichni partneři projektu zakomponovat výstupy a zkušenosti nabyté v partnerství do širokého spektra mezinárodních aktivit. Portugalský partner ISCAP se aktivně angažuje v evropské síti polytechnických vysokých škol a univerzit, na jejichž pravidelných setkáních představuje všechny metodické nástroje a vzdělávací strategie, na jejichž vývoji se podílel. Italský partner DARVOCE pod sebou sdružuje desítky neziskových organizací navázaných na mezinárodní partnery působící v různých oblastech práce se znevýhodněnými skupinami. Propracovaná struktura sítě partnerů a pravidelné zpravodaje umožňují šíření nových metod a postupů na celém území Itálie i v ostatních Evropských zemích. L4L a ECC své konzultantské služby neomezují pouze na národní vzdělávací rámec a mohou paletu metodických nástrojů uplatnit při práci se sítí partnerů od Velké Británie po Řecko. Tým ve složení, ve kterém vypracoval projekt Intergenerational ICT Skills, na tuto spolupráci již dalším projektem nenavázal. Vybraní partneři (L4L a ISCAP) však na základě této pilotní spolupráce propojili síly v jiných oblastech svého působení a navázali na původní partnerství v odlišném oboru metodické inovace. V současnosti tito partneři spolupracují na centralizovaném projektu Grundtvig s názvem FinLiCO Inovativní kurikulum pro rozvoj finanční gramotnosti u dospělých. Projektový tým: Koordinátor: ECC (Rakousko) Partnerské organizace: Partnerské organizace: Learning4Life Učící (se) organizace (Česká republika), ISCAP (Portugalsko), DARVOCE (Itálie), SJALF (Island) Kontakty: Adresa organizace: Learning4Life Učící (se) organizace, Široká 544/25, Oslavany Kontaktní osoba pro projekt: Beáta Holá Internetové stránky organizace:

18 Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 3. místo Chopily se šance Sbírka ženských biografií (Women Taking Chances A Collection of Female Biographies) Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Genderová studia Hlavním cílem projektu Chopily se šance Sbírka ženských biografií bylo motivovat ženy k účasti v procesu celoživotního vzdělávání. Za tímto účelem byly realizovány v každé partnerské zemi hloubkové rozhovory se ženami, jež se aktivně a kontinuálně vzdělávají a ze vzdělávání čerpají jak v pracovním, tak i soukromém životě. Výstupy z rozhovorů byly publikovány v brožuře (nese stejný název jako projekt) a dále šířeny za účelem poukazu na užitečnost dalšího vzdělávání v dospělosti, zejména důležitost dalšího vzdělávání žen, které v mládí své šance zanedbaly či k nim neměly dostatečnou příležitost. Fotografie z projektových setkání Jaké byly klíčové rysy projektu? Klíčovým rysem bylo partnerství. Pozornost jsme důsledně věnovaly jednotlivým členkám partnerských týmů, potřebám i nárokům partnerských organizací ve způsobu organizace práce, v komunikaci, ve zpětné vazbě k řešeným věcným i formálním záležitostem. Projekt jsme od počátku řešily s rovným podílem či vahou argumentů, ale i vzájemné odpovědnosti mezinárodního týmu. Což se vyplatilo. Týmová spolupráce stála na více základech. Zúročila se v ní jak zkušenost některých partnerských organizací (včetně koordinátora) s obdobným typem projektů, tak otevřenost novým postupům a myšlenkám či metodám. Hned zpočátku projektu jsme se shodly, že klíčovým pro naše učení (tedy nejen učení cílové skupiny projektu, ale také nás v týmu) je respekt k individuálním strategiím národních týmů a ochota své postupy popsat a obhájit v přátelské atmosféře debat na společných workshopech. Učily jsme se tak z odlišných strategií, a tudíž i výsledků a výsledných produktů členek mezinárodního týmu. Velkou oporu tvořila ve všech fázích projektu profesionalita rakouské koordinátorky a její pobídky k demokratickému fungování projektové spolupráce s tím, že garantovala, aby nesklouzla do bezbřehosti či mimo časové plány. Jaké byly inovativní a originální prvky projektu? Jaké jste identifikovaly výsledky a přínosy při zpětném hodnocení po jeho realizaci? V českém týmu konkrétně si vyměňovaly poznatky badatelky se zkušeností s biografickým typem výzkumu s těmi, kdo ji doposud neměly příležitost získat; i se studentkami, jež získávaly své první zkušenosti z terénního sběru dat. Tento druh učení jsme v projektu napojily i na faktické učení lektorování pro spřízněnou organizaci, jež nám na oplátku vyšla vstříc při hledání některých komunikačních partnerek. Další rovinou učení byly přednášky a semináře ať už pozvaných lektorek nebo členek mezinárodního týmu na nadnárodním fóru. Jak už to u biografických výzkumů bývá, intenzivně jsme řešily také etické otázky, které takový badatelský přístup sebou přináší a možné konsekvence, které pro komunikační partnerky takovýto vstup do jejich životů může mít. A to včetně míry a způsobu práce s daty, údaji o svých životech, které nám poskytly. Tato práce byla pro projektový tým rozhodně obohacující zkušeností. Dalším přínosem projektu pro nás byl moment překvapení při analýze rozhovorů. Jakkoliv politiky Evropské unie zdůrazňují zejména přínos dalšího vzdělávání pro lepší uplatnitelnost na trhu práce, pro ženy ve zralých letech, které s námi vedly rozhovory, měla jejich participace v celoživotním učení mnohem širší a pestřejší dopad. Jaké byly identifikovány výsledky a přínosy nad rámec realizovaného partnerství? Na posledním projektovém workshopu prezentovaly zástupkyně partnerských organizací výstupy své dvouleté práce, při níž nám všem byla společná pozornost zaměřená na ženy ve středním věku a starší a subjektivní i relativně zobecněný efekt jejich účasti v celoživotním vzdělávání. Jakkoliv týmy přistoupily k zadání různě (videodokument, brožura dobrých praxí apod.), nebo možná právě proto, bylo sdílení zkušeností obohacujícím prvkem a inspirací pro další spolupráce a další učení. Tři z tehdejších partnerských organizací dostaly společný nový projekt a spolu s novými partnery tak získaly další příležitost ke spolupráci 32 33

19 Program Grundtvig I. Projekty partnerství / 3. místo v níž opět zužitkují své zkušenosti a inspirují se praxí ostatních. Jak by se dala charakterizovat udržitelnost projektu a jeho prospěšnost? Byl a je projekt součástí dlouhodobé strategie v rámci partnerství i nad rámec jeho aktivit? Téma žen a vzdělávání z genderové perspektivy je zapracováno také do rozvrhu vyučovaných kurzů na domovském pracovišti. Problematika vzdělávání a uplatnitelnosti dosaženého vzdělání z genderové perspektivy zaujala partnerské týmy natolik, že podaly a opět získaly příležitost spolupracovat na tématu vysoce kvalifikovaných žen a možností, jichž se jim dostává k tomu, aby své vzdělání uplatnily, a zároveň bariér, na které narážejí zejména v rurálním / urbánním srovnání. Výsledky našeho bádání jsme představily na řadě veřejných fór, ale nadále platí, že zkušenost z projektu byla obohacující také pro nás: Projektové partnerství tohoto typu stimulovalo spolupráci, kolegialitu, zodpovědnost a toleranci, zároveň nás naučilo řadě odborných postupů (v našem případě metody práce se životními příběhy a způsoby nakládání s nimi). Fotografie z projektových setkání Projektový tým: Koordinátor: Burgenländische Forschungsgesellschaft Research Society Burgenland (Rakousko) Partnerské organizace: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Genderová studia (Česká republika), ILE-Berlin, Institut für lebenslanges Lernen in Europa (Německo), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Gender Studies Centre (Slovensko), Fundacja Kobieca efka (Polsko) Kontakty: Adresa organizace: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Genderová studia, Joštova 10, Brno Kontaktní osoba pro projekt: Iva Šmídová Internetové stránky instituce:

20 II. Dobrovolnické projekty 50+ Program celoživotního učení (LLP) nabízí různé druhy vzdělávacích příležitostí lidem všech věkových kategorií na podporu formálního, neformálního, ale také informálního vzdělávání. Program Grundtvig II. Dobrovolnické projekty 50+ V souladu s cíly zastřešujícího programu LLP jsou v rámci programu Grundtvig aktivně podporovány dobrovolnické aktivity, které jsou stále více uznávány za velmi cennou zkušenost v oblasti neformálního vzdělávání lidí všech věkových kategorií. Program Grundtvig se prostřednictvím dobrovolnických projektů specializuje na dobrovolnické aktivity osob starších 50 let (tzv. 50+), a to v souvislosti s tím, že dobrovolnictví je ceněno jako způsob nabídky nových vzdělávacích příležitostí, podpory procesu aktivního stárnutí a zejména pak zdůraznění přínosu lidí 50+ pro společnost jsou bohatým zdrojem moudrosti a zkušeností, z nichž může současná evropská společnost velmi bohatě čerpat

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých Obsah Úvodem Grundtvig

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Další možnosti evropské spolupráce pro organizace zkušené s projektovou činností pod záštitou programu Grundtvig PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da Vinci

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií

Women Taking Chances A Collection of Female Biographies. Chopily se šance Sbírka ženských biografií Women Taking Chances A Collection of Female Biographies Chopily se šance Sbírka ženských biografií 1 DOMOVSKÁ INSTITUCE Masarykova univerzita sídlí v Brně a v současnosti je: jednou z nejrychleji rostoucích

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU

ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU ÚČAST DOSPĚLÝCH V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A EU Ing. Věra Czesaná, CSc. Národní vzdělávací fond Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Konference Moje profese České Budějovice, 21. září 6 Obsah prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ

ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ ERASMUS+ MLÁDEŽ DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MGR. PETRA E. VOTOČKOVÁ Erasmus+ (2014 2020) LLP Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig SVES Erasmus Mundus, Tempus Mládež v akci I. Mobility 63 % II. Projekty 25

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu

Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. Mládež v pohybu. Gaudeamus Brno 2011 / 1. - 4. listopadu Každý den můžete vyhrát ceny v kvízu o Evropské unii. PROGRAM Mládež v pohybu / 1. - 4. listopadu Úterý 1. listopadu Všechny prezentované projekty byly financovány ze vzdělávacích programů Evropské Unie

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015

Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015 O EURYDICE Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59)

Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partnerství (36 z 59) Příloha Grafická prezentace výsledků šetření v rámci telefonických pohovorů se zástupci rozvojových partrství (3 z 9) A. Fáze přípravy žádosti od pracovníka české partrské z televize % Zdroj prvotní informace

Více

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33 GRUNDTVIG V ČÍSLECH 2 Grundtvig v číslech Obsah Několik slov na úvod... 2 O programu Grundtvig... 2 Statistické údaje za období 21-26... 2 Kontakt... 8 Několik slov na úvod Vítejte na stránkách informačního

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů"

Městský úřad Catania. Osvědčená praxe- Výzva k předložení dokumentů Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčená praxe"- "Výzva k předložení dokumentů" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu

POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu POLITICKÝ DOKUMENT Doporučení pro zvýšení inkluzivity systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v Evropě pro romskou komunitu Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014

Dům zahraniční spolupráce. EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce EURAXESS Roadshow 19. 3. 2014 Dům zahraniční spolupráce příspěvková organizace MŠMT zaměřená na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti školství a vzdělávání DZS administruje:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích

KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích KURIKULUM G Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů na gymnáziích Anotace Kurikulum G je navržen jako individuální národní projekt v délce trvání 4 let (2008-2012). Projekt přímo navazuje

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010

Národní cena kariérového poradenství 2010 Národní cena kariérového poradenství 2010 2. ročník soutěže NCKP 17 příspěvků Poradenské instituce + zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství na pracovišti Ocenění vítězům Studijní pobyt do institucí

Více