1. Racionální čísla. 18 c) ( 12) + ( 8) = počítám s celými čísly počítám s desetinnými čísly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Racionální čísla. 18 c) ( 12) + ( 8) = počítám s celými čísly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. počítám s desetinnými čísly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"

Transkript

1 . Racionální čísla Vypočítej. a) = 0 d) ( ) = g) ( ) + ( ) + (+) = 0 b) + ( ) = e) : ( ) = h) ( ) ( ) (+) = c) ( ) + ( ) = 0 f) ( ) : ( ) = i) ( ) = 0 0 Vypočítej. a) ( + ) : ( ) = b) ( ) + ( ) = 0 c) ( ) : ( ) = d) ( ) : + ( ) ( ) = 0 e) : ( ) = f) + ( ) = počítám s celými čísly 0 Vypočítej do sešitu nebo na volný list papíru a doplň výsledek. a), +, 0, =,0 d) 0,0, = b), 0, 0,0 =, e), : = c),, = 0, f) 0, :, =, 0,, Zaokrouhli na řád uvedený v závorce. a),, (setiny) c), (desetiny) b) 0, 0, (desetiny) d), 0 (desítky) počítám s desetinnými čísly 0 Vypočítej. a) + + = c) + + = b) + = d) : = počítám se zlomky 0

2 . Racionální čísla Znázorni na číselné ose čísla. Uspořádej je podle velikosti. a),; ;,; ; ;, Čísla uspořádaná vzestupně: ;,;,; ;,;,,, 0 b) ; ; ; ; Čísla uspořádaná sestupně: ; ; ; ; 0 uspořádám racionální čísla 0 Vypočítej. a), +, =, g), +, =, b), + (,) =, h),, =, c), + 0, =, i), +, 0,0 = d),0, =, j) 00,0,, =, e), +, =, k) 0,,0 +, =, f),, =, l),, + 0,0 = sečtu a odečtu záporná desetinná čísla 0 Zapiš pod sebe a vypočítej. a) 0, (+) ( ) =, c) ( 0,) ( 0,) ( 0,) = b),, ( ) 0, =, d) (,) ( ) (,) (+0,) = 0,0,0

3 . Racionální čísla Vypočítej. Výpočty piš do sešitu nebo na volný list papíru. a), : ( ) =, e),0 : 0, = 0, b), : ( ) =, f), : 0, = c) 0, : =, g) : ( 0,00) = 000 d) 0, : 0,0 = h), : 0, =, vynásobím a vydělím záporná desetinná čísla 0 Doplň tabulky. Výpočty piš do sešitu nebo na volný list papíru. +,0, 0,0,,,,00, 0,,,0,,,,,, 0,,,, 0,,,,, 0,,,,,,,0, 0, 0,,,,,0,,, 0,0,,,0,,,,, 0,,,0,, 0, 0,0 0, 0 0,,,,, 0,,,,,,,0,,,,,,,,,0,0, 0,0,,0, 0, 0,,0,,0,0,0,0 0,0,,, 0, 0,, 0,

4 . Racionální čísla Doplň pyramidy. + 0,,,, 0, 0,, 0,, 0, 0, 0,,, +,,,,0,,,, 0,,,0,,,0, 0, 0,, 0,,,, +,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,, 0,,,, 0, +,,,,,, 0,,,, 0, 0,,,, 0 Doplň hady. a),, +,0 +,,, 0, 0,,,, b) +,, +,,,0,,, +, +, :, +, : ( 0,) 0,,, : , +, 0,,, správně vypočítám příklady s racionálními čísly 0

5 . Racionální čísla Otestuj své znalosti Uspořádej daná racionální čísla podle velikosti vzestupně nebo sestupně. a),; 0 ; 0,; ; ; ; Čísla uspořádaná vzestupně: 0,; ; 0 ; ; ; ;, b) 0,; 0 ;,; ; ; ; Čísla uspořádaná sestupně: ; ; 0,; 0 ; ; =, Vypočítej do sešitu nebo na volný list papíru a výsledek zapiš jako zlomek v základním tvaru. a) + + = d) = b) : = e) + + = 0 c) = f) + = 0 Doplň pyramidy.,,,,,,,, 0,, 0, 00,, 0, + 0,,0,,,0,,,,0,,0,,, 0,,,,,,,0,,, 0, 0,,

6 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Žáci jedné školy řešili úlohu z prvního dílu minutovek tak, že si ve třídě umístili třídní metr, který si vytvořili. Všichni se změřili pomocí tohoto metru. Pak odjeli na školu v přírodě a po návratu zjistili, že jejich metr není přesný. Někteří totiž měřili méně než v předchozích měsících. Jak by podle tebe měli situaci vyřešit? Máš minuty na rozmyšlení svého návrhu. Pak vytvořte dvojice (trojice) a své návrhy prodiskutujte. Nakonec se ve třídě dohodněte na ideálním řešení. Vyjádři poměry v základním tvaru. a) : = : b), : 0, = 0 : c) : = : Porovnejte poměrem v základním tvaru. a) cm a mm b) kg a 0, t c), l a 0, hl 0 : : : vyjádřím poměr v základním tvaru 0 využiji poměr k porovnávání údajů 0 Do sešitu nebo na volný list papíru narýsuj čtverec (délka strany cm). Rozděl ho na polovinu. Jednu půlku označ písmenem A, druhou opět rozděl na polovinu. Jednu polovinu označ písmenem B, druhou rozděl na polovinu. Jednu polovinu označ písmenem C, druhou rozděl na polovinu. Jednu polovinu označ písmenem D, druhou rozděl na polovinu. Jednu polovinu označ písmenem E, druhou polovinu označ písmenem F. Jakou část celku tvoří obrazce A, B, C, D, E, F? V jakém poměru jsou části: E : A :, C : A :, B : D :, E : F :, F : A :, D : A :, A : C :, A : B :? vyjádřím poměr 0 Na plánu v měřítku : 00 má zahrada tvaru obdélníku rozměry, cm a cm. Jaké jsou skutečné rozměry zahrady? Jaká je výměra této zahrady v m? a =, m; b = m; S =, m

7 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Lanovka na Ještěd zahájila svůj provoz. června. Přepravila 0 osob za hodinu. Délka tratě byla metrů, převýšení 00 metrů.. listopadu byl ukončen provoz z důvodu rekonstrukce.. prosince byl provoz obnoven. Délka nové tratě byla metrů, převýšení 0, metrů a počet osob přepravených za jednu hodinu se zvýšil na. Rychlost nové lanovky byla 0 m/s.. Vyjádři rychlost lanovky po rekonstrukci v km/h. km/h. O kolik procent se po rekonstrukci prodloužila trať lanovky? Trať se prodloužila o 0, % z původní délky.. Vhodným způsobem matematicky vyjádři změnu počtu osob přepravených za jednu hodinu. 0 = navíc přepravených osob. Jak dlouho byla lanovka v 0. letech minulého století mimo provoz? roky a měsíce. Načrtni obrázek lanovky a vyznač v něm délku lanovky a převýšení. 00 Délky stran trojúhelníku jsou v poměru : :. Nejkratší strana trojúhelníku má velikost, cm. Vypočítej obvod tohoto trojúhelníku. o =, cm 0 Urči velikosti vnitřních úhlů trojúhelníku, je-li jejich poměr : :. α = 0 ; β = ; γ =

8 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 0 Ve slitině kovů je olovo, zinek a měď v hmotnostním poměru : :. Kolik kg slitiny dostaneme, pokud v ní bude kg olova? + + = kg 0 Ve třídě. B je chlapců a děvčat. V jakém poměru je počet chlapců k celkovému počtu žáků ve třídě? V jakém poměru je počet děvčat k počtu chlapců? : ; : 0 Tři pracovníci si měli rozdělit odměnu v poměru : :. Pracovník, který dostal nejvyšší odměnu, získal 0 Kč. Jaká byla celková odměna pro tyto tři pracovníky? 0 Kč ( ) využiji poměr v úlohách z běžného života 0 volím vhodný způsob řešení úloh 0 obhájím svá řešení úloh 0 vyjádřím bez obav své myšlenky 0 0 Doplň tabulku tak, aby zapsaná závislost byla přímá úměrnost. Do sešitu nebo na volný list narýsuj grafy těchto přímých úměrností. x 0 y, 0,, 0 x 0,, y 0,

9 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 0 Žáci. třídy se rozhodli situaci z úlohy vyřešit tak, že se každý změřil pomocí třídního (nepřesného) metru a pak přesně. Všechny nepřesně určené výšky pak přepočítali trojčlenkou. Pomoz Jirkovi přepočítat údaje z tabulky. Číslo žáka 0 0 Měření Měření Měření Měření nepřesným metrem Měření přesným metrem

10 0. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 0 Doplň tabulku a narýsuj graf přímé úměrnosti, která je dána rovnicí y = x. x y y 0 0 x y = x narýsuji graf přímé úměrnosti 0 doplním tabulku přímé úměrnosti 0 0 Doplň tabulku nepřímé úměrnosti a narýsuj její graf. x,, y, y 0 y = x x narýsuji graf nepřímé úměrnosti 0 doplním tabulku nepřímé úměrnosti 0

11 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Slovní úlohy 0 až řeš do sešitu nebo na volný list papíru. 0 Ze 0 kg padaných jablek se nasuší, kg křížal. Kolik kg křížal nasušíme ze 0 kg jablek? Nasušíme kg křížal. 0 Písařka napsala na stroji stran textu za hodiny a minut. Kolik stránek textu by napsala za hodiny? Napsala by dvě a půl strany. Za svačinu pro 0 žáků bylo zaplaceno 0 Kč. Kolik Kč by stála stejná svačina pro žáků? Stála by Kč. Pletací stroj uplete za hodiny sedm párů ponožek. Kolik párů uplete stroj za h min? Uplete cca párů. Pokud Lenka přečte denně stran knihy, přečte celou knihu za dní. Kolik stran by musela denně přečíst, aby přečetla celou knihu za dní? Musela by přečíst denně 0 stran. Objem plechového sudu je 00 l. Voda sahá do výšky cm. Je v něm 0 l vody. Kolik litrů vody je ve druhém stejném sudu, jestliže v něm sahá voda do výše cm? V sudu je, litrů vody. Zvuk urazí vzdálenost km asi za s. Jak daleko je bouřka, jestliže mezi zábleskem a hromem je časový interval s? Bouřka je vzdálena, km. Jestliže bude použit na orbu traktor se čtyřmi radlicemi, zorá lán pole za hodin. Jak dlouho bude trvat orba při použití traktoru se radlicemi? Orba bude trvat hodin. a) Dva zedníci omítnou chodbu školy za hodin. Za kolik hodin by tuto chodbu omítlo zedníků? Devět zedníků by chodbu omítlo za hodin. b) Dva dělníci provedou montáž konstrukce zahradního skleníku za hodin. Za kolik hodin provede tutéž montáž dělníků? Šest dělníků provede práci za hodin. c) Tři brigádníci vyloží vagon za, hodiny. Za jak dlouho by tento vagon vyložilo pět brigádníků? Kolik brigádníků by muselo být přibráno, aby byl vagon vyložen za hodinu? Vagon by vyložili za, hodiny. Aby vagon vyložili za hodinu, byli by potřeba další tři. d) Čtyři zahradnice osází záhon za hodin. Za kolik hodin by stejný záhon osázelo zahradnic? Devět zahradníc osází záhon za hodin. volím vhodný způsob řešení úloh 0 obhájím svá řešení úloh 0 vyjádřím bez obav své myšlenky 0

12 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Otestuj své znalosti Doplň tabulky tak, aby zapsaná závislost byla přímá úměrnost. Narýsuj grafy těchto přímých úměrností. x 0 y,, 0,, x 0, y 0,, y x y x y = x y = x Vyjádři poměr (postupný poměr) v základním tvaru. a) : = b) 0, : 0, = : d), : 0, = : g) : : = : : : 0 e) : 0 = : h) : : 0 = : : 0 c) : = 0 : f), :, = : i) 0,0 :, : = : 0 : 0

13 . Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 0 Porovnej poměrem v základním tvaru. a) 0, t a kg b) m a cm c), l a 0, hl : 00 : : 0 Ve slitině kovů je olovo, zinek a měď v hmotnostním poměru : :. Ve slitině je kg mědi. Jaká je hmotnost celé slitiny? Hmotnost celé slitiny je, kg. Nejdelší strana trojúhelníku má velikost, dm. Délky stran tohoto trojúhelníku jsou dány poměrem : :. Vypočítej obvod tohoto trojúhelníku. o = dm Parcela má tvar obdélníku. Na plánku v měřítku : 00 jsou její rozměry cm a, cm. Jaké jsou skutečné rozměry parcely? Jaká je výměra této parcely v m? a = m; b =, m; S =, m Jestliže bude použit na orbu traktor se čtyřmi radlicemi, zorá lán pole za hodin. Jak dlouho bude trvat orba při použití traktoru se radlicemi? Orba bude trvat hodin. Vodní nádrž se zaplní dvěma stejnými přívodními rourami za hodin. Za kolik hodin by se nádrž naplnila, kdyby bylo v provozu všech pět stejných přívodních rour? Nádrž by se naplnila za h min. Pokud Romana přečte denně stran knihy, přečte celou knihu za dní. Kolik stran by musela denně přečíst, aby přečetla celou knihu za dní? Romana by musela denně přečíst stran.

14 . Čtyřúhelníky a) Vypočítej obsah čtverce BCDE: b = cm b) Vypočítej obsah obdélníku CDEF: c = m d = m c) Vypočítej obsah kosočtverce ABCD: a = mm v a = 0, cm S = cm S = 0 m S = mm určím obsah čtverce 0 určím obsah obdélníku 0 určím obsah kosočtverce 0 a) Vypočítej obsah kosodélníku BCDE: b = cm v b =, cm b) Vypočítej obsah trojúhelníku CDE: d =, m v d = 0, dm c) Vypočítej obsah lichoběžníku ABCD: z = mm z = mm v = mm S =, cm S =, dm S =, cm určím obsah kosodélníku 0 určím obsah trojúhelníku 0 určím obsah lichoběžníku 0

15 . Čtyřúhelníky a) Vypočítej obsah rovnoběžníku ABCD: b =, cm v b = cm b) Vypočítej výšku v d trojúhelníku BCD: d = 0, m S = 0,0 dm c) Vypočítej výšku v lichoběžníku ABCD: a = cm c = 0 mm S =,0 dm S =, cm v d =,0 dm v =, cm určím obsah rovnoběžníku 0 určím výšku trojúhelníku 0 určím výšku rovnoběžníku 0 0 Urči velikosti vnitřních úhlů rovnoběžníku ABCD (úhel α leží při vrcholu A, úhel δ leží při vrcholu D). Rovnoběžník načrtni a zapiš výpočty. a) α = b) δ = ' β = γ = δ = α = ' β = ' γ = ' určím velikosti vnitřních úhlů rovnoběžníku 0

16 . Čtyřúhelníky Narýsuj trojúhelník ABC: a = cm, v a = cm, β =. A v a B β C sestrojím trojúhelník (zadaná výška) 0 Vypočítej délku strany rovnoběžníku (trojúhelníku). a) rovnoběžník: v a = dm S = dm a =, dm b) trojúhelník: v a = 0, m S =, m a =, m určím délku strany trojúhelníku 0 určím délku strany rovnoběžníku 0 Sestroj čtyřúhelník NOPR, je-li dáno: a) n =, cm o = cm p = cm PRN = 0 RPO = 0 b) lichoběžník: n = cm o = cm v = cm RNO =

17 . Čtyřúhelníky Rozbor: Rozbor: Zápis konstrukce:. PR; PR = cm. RPX; RPX = 0. k; k(p; r = cm). O; O PX k N Konstrukce: X O k Y Zápis konstrukce:. PRY; PRY = 0. NO; NO = cm. l; l(o; r =, cm). ONX; ONX =. N; N RY l. r; r NO, v(r, NO) = cm. NOPR. R; R NX r. k; k(o; r = cm) Konstrukce:. P; P r k X. lichoběžník NOPR k R P r l N P R N c) rovnoběžník: n = 0 mm, o = mm, v n = mm. O Rozbor: Konstrukce: X k R r P R P Zápis konstrukce:. NO; NO = cm. r; r NO, v(r, NO) =, cm. k; k(o; r =, cm). P; P r k. NX; NX OP. R; R r NX. NOPR N v n O narýsuji čtyřúhelník 0

18 . Čtyřúhelníky Otestuj své znalosti Vypočítej obsah následujících obrazců. a) trojúhelník GHI : g = cm v g = cm b) rovnoběžník PRST : r = mm v r = 0, dm c) lichoběžník ABCD : a = 00 mm c = 0 cm v =, dm S = cm S =, cm S =, dm Vypočítej výšku následujících obrazců. a) trojúhelník KLM : k =, m S =, dm v k =? b) rovnoběžník VXYZ : x = 0 mm S =,0 dm v x =? v t = 0, dm v x = cm Do sešitu nebo na volný list papíru narýsuj čtyřúhelník KLMN: k =, cm, l =, cm, m = mm, n = 0, dm, KLM = 0.

19 . Procenta Zapiš zlomkem a desetinným číslem, jaká část je vybarvena. zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo 0, 0, 0, Zapiš zlomkem a desetinným číslem, jaká část není vybarvena. zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo zlomek desetinné číslo 0, 0, 0, 0 0 Vyjádři zlomkem a desetinným číslem, jaká část obrázku je vybarvena. zlomek zlomek zlomek zlomek zlomek zlomek zlomek desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. 0, 0, 0, 0, 0, 0,,00

20 0. Procenta vyjádřím část celku zlomkem 0 vyjádřím část celku desetinným číslem 0 0 Vyjádři zlomkem, desetinným číslem i počtem procent, jaká část obrazce je vybarvena. a) b) c) d) e) f) a) zlomek b) zlomek c) zlomek d) zlomek e) zlomek f) zlomek 0 desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. desetinné č. 0, 0, 0, 0, 0,0 0, počet % počet % počet % počet % počet % počet %, 0,, Vyjádři zlomkem, desetinným číslem a počtem procent jednotlivé vybarvené části. ; 0,; 0 % 0 ; 0,0; % 00 ; 0,0; % ; 0,; 0 % Jaká část obrázku je vybarvena? převedu zlomek na počet procent 0 převedu desetinné číslo na počet procent 0

21 . Procenta Zapiš počet procent jako desetinné číslo. a) % = 0, c) % = 0, e) % = 0, g) 0 % =,0 b), % = 0, d),0 % = 0,00 f),0 % = 0,0 h), % =, zapisuji desetinným číslem počet procent 0 Zapiš desetinná čísla jako počet procent. a) 0, = % c) 0, = % e), = % g),0 = 0 % b) 0, = 0, % d), =, % f) 0, = 0 % h) = 00 % zapisuji desetinná čísla jako počet procent 0 Vypočítej. a), : 0 = 0, g), : 00 = 0,0 m) 0, = 0,000 b) : 0 =, h) 0, : 00 = 0,00 n), : = 0,000 c), : 0 = 0, i) : 00 = 0, o) : 000 =, d) 0, : 0 = 0,0 j) : 00 =, p) : 000 = 0,0 e) 0,0 : 0 = 0,00 k) 0 : 00 =,0 q),0 : = 0,000 0 f) 0,00 : 0 = 0,000 l) 0,0 : 00 = 0,00 0 r) 0 0 : 00 = 0,0 Vypočítej. a) % z 00 = d) % z 0 = 0, g) % z 0 = 0, b) % z 00 = e) % z 00 = h) % z 0 = 0, c) % z 00 = f) % ze 00 = i) % z = 0, určím % z celku 0 Zapiš, kde se v běžném životě setkáváme s procenty. tabulky, statistiky, výpočet daně, operační počítačové programy

22 . Procenta Vypočti procentovou část. a) 0 % z 00 = 00 c) 0 % z 00 = 0 b) 0 % z 0 = d) 00 % z = Doplň tabulku. základ ,, 0, % % 0 % % 0 % % 00 % 0, ,0,,,,, 0,,,,,,, 0,000 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0,, 0,, určím procentovou část 0 0 Kolik procent je: a) 0 cm z m =, % c) 0 g z kg =, % b) 0, z = 0, % d) kg z 0 kg = 0 % určím počet procent, znám-li procentovou část a základ 0

23 . Procenta Urči základ, jestliže víš: a) % z 00 = 0 c) 0 % z 00 km = 0 km b) % z 000 l = 0 l d) 0, % z dm = 0 dm určím základ, znám-li počet procent a odpovídající procentovou část 0 Doplň tabulku. základ , 0, procentová část 0, 0, 0, 0,0 počet procent 0, 0 trpělivě řeším zadané úlohy 0 Na obrázku je zakreslena část obrazce. a) Vyjadřuje 0 % celkové jeho plochy. Doplň tak, aby byl obrazec celý. b) Vyjadřuje % celkové jeho plochy. Doplň tak, aby byl obrazec celý.

24 . Procenta Narýsuj sloupcový diagram vyjadřující: a) % b) 0 % c), % a b c Znázorni kruhovým diagramem: a) % b) 0 % c), % Graficky znázorni různými způsoby %, %, 0 %, %. Zvol nejvhodnější způsob. Svou volbu vysvětli. znázorním procenta graficky 0 volím vhodné způsoby řešení úloh 0

25 . Procenta Následující slovní úlohy řeš do sešitu nebo na volný list papíru Přines si do školy letáky z hypermarketů a dalších obchodů. Vyber ty, na kterých vidíš procenta. a) Vypočítej novou cenu zboží. b) Vypočítej původní cenu zboží. c) Ověř správnost výpočtu slevy v procentech, když znáš původní i novou cenu. V jedné pizzerii v Praze poskytují v neděli 0% slevu z ceny pizzy. V neděli jsme za pizzu zaplatili 0 Kč. Kolik korun bude stát tato pizza v úterý? 0 Kč Časopis stál původně 0 Kč. Nyní byl zlevněn o Kč. O kolik procent byl časopis zlevněn? o % 0 Kuřecí steak s hranolky a oblohou stojí v restauraci Mlýn 0 Kč. Kolik procent z této ceny zaplatíme za dětskou porci, jestliže její cena je Kč?, % Ve třídě je žáků. Tři žáci dnes chybí. Kolik procent žáků je dnes přítomno?, % Za nocleh se snídaní zaplatí čtyřčlenná rodina v turistické chatě na Vysočině 0 Kč. V sezóně je cena ještě o 0 % vyšší. Kolik stojí v sezóně týdenní pobyt čtyřčlenné rodiny? Kč Zjisti, jaké byly volební výsledky ve vašem městě či ve vaší obci. Zpracuj tyto výsledky graficky (alespoň dvěma způsoby). Napiš důležité informace o vodě: celkové hmot- Voda má v lidském organismu ze všech látek největší zastoupení, tvoří asi nosti. Kolik kilogramů vody je v tvém těle? používám procenta při řešení úloh z běžného života 0 obhájím svá řešení úloh 0 vyjádřím bez obav své myšlenky 0 volím vhodné způsoby řešení úloh 0

26 . Procenta Vytvoř úlohy, které se řeší následujícími výpočty. a) 000 : 00 = 0 b), % Kč 0 = 0 00 % x Kč = 0 Např. Např. Cena motocyklu je 000 Kč bez Zboží bylo koupeno se slevou, %. DPH. Vypočítej cenu s % daní. Jaká byla jeho původní cena? c) 0, 0 = 0 d) 00 ml 0 ml = 00 ml 0 0 = ml : = 0 ml 0 = 0, =, % 00 % z 0 Kč je 0 Kč. Výsledná cena je 00 Kč. Otestuj své znalosti Maminka koupila 00 ml medu. Než si na něj připravila sklenic, děti jí 0 ml ujedly. Jakým množstvím potom naplnila každou sklenici? Kolik procent z celkového množství děti ujedly?, % Sloupcovým a kruhovým diagramem znázorni: a) 0 % b), % c c

27 . Procenta Urči zpaměti. a) % ze 0 =, c) % z 0, = 0,00 b) % ze 0 m =, m d) % ze 0 l =, l Vypočítej. a) % z 00 km = km c) 00 % z 0 Kč = 0 Kč b) 0 % z 0 = d) % z 0 Kč = 0, Kč 0 Kolik procent je: a) 00 ks z 00 ks =, % c), z 0 =, % b) 0, z =, % d) m z m =, % Vypočítej základ, jestliže víš: a) 0 % z 00 km = 00 km c) 0, % z kg = 0 kg b) 0 % z, = 0 d) 0 % z 00 = 0

28 . Procenta Na obrázku je část obrazce. Dorýsuj celý obrazec, jestliže víš, že obsah vytištěného obrazce je % obsahu celého obrazce. Cena mp přehrávače byla snížena o % na 0 Kč. Jaká byla jeho původní cena? 00 Kč Vymysli slovní úlohu, která se bude řešit výpočtem: 0 : 00 =,, = % z 0 =

29 . Hranoly Narýsuj síť kvádru: a = cm b =, cm c =, cm Vypočítej objem a povrch krychlí: a =, cm, b =, cm. V = 0, cm V =, cm S =, cm S =, cm Vypočítej objem a povrch kvádru: a =, cm d = mm b = mm e =, cm c = dm f = dm V = cm S =, dm V =, cm S =, dm určím objem a povrch krychle a kvádru 0

30 0. Hranoly Doplň tabulku. cm dm m ml dl l hl 0 0, 0,00 0 0, 0, 0,0 0,0 0, , 0,0 0,000, 0,,,, , , 000 0, 000 0, 00, 0,00 00, 0,0, 0,,,, Převáděj jednotky. a), dm = 0 cm b), dm = 0, m c) mm = 0,0 dm d), cm = 0 mm e) 000 cm = 0, m f) 0 dm = mm g) 00 cm = 0,0 dm h), m = 00 cm převedu jednotky obsahu a objemu 0 0 Změřte rozměry dvou různých skříní ve třídě, načrtněte je a určete jejich povrch.

31 . Hranoly Kolik korun zaplatíme za obložení stěn koupelny, jejíž půdorys má tvar obdélníku s rozměry m a, m? Stěna bude obložena do výše, m. Jedno balení obkladaček stojí 0 Kč a pokryjeme jím plochu m. Kolik balení obkladaček budeme potřebovat? balení za Kč a) Kolmý trojboký hranol má podstavu pravoúhlého trojúhelníku. Délky odvěsen jsou cm a cm. Výška hranolu je cm. Urči objem a povrch tohoto hranolu. V = cm S = 0 cm b) Pravidelný kolmý čtyřboký hranol s podstavnou hranou 0 cm má objem 0 dm. Jaká je výška tohoto hranolu? v = 00 cm

32 . Hranoly Zjisti rozměry jedné zápalky (uvažuj kvádr). Kolik zápalek se vejde do jedné krabičky, která má rozměry mm mm mm? Kolik krabiček je v jednom balení? Kolik zápalek je v tomto balení? Načrtni síť hranolu s podstavou lichoběžníku. Vypočítej povrch pravidelného čtyřbokého hranolu, jehož výška je 0 cm. Jaký údaj potřebuješ k výpočtu ještě znát? S = a + av = a + 0a načrtnu síť hranolu 0 určím objem a povrch hranolu 0

33 . Hranoly Vyrob modely těles. vyrobím modely těles 0

34 . Hranoly Otestuj své znalosti Načrtni síť pravidelného čtyřbokého hranolu. a) Vypočítej objem kolmého trojbokého hranolu o výšce cm. Podstavou hranolu je pravoúhlý trojúhelník (délky stran jsou cm, cm, cm). V = cm b) Čtyřboký hranol má objem 0 cm. Podstavné hrany mají délku cm a, cm. Jaká je výška tohoto hranolu? c = cm Načrtni síť pravidelného kolmého šestibokého hranolu.

35 . Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty 0 Matematicky interpretuj následující obrázek. objektů není zabarvena, ano. Doplň tabulky. délka strany čtverce v cm 0 obsah čtverce v cm délka strany čtverce v cm 00 0 obsah čtverce v cm 00 Rychlík vyjel z Prahy a do Olomouce dorazil za, hodiny. Jakou rychlostí vlak jel, jestliže délka tratě je 0 km? 00 km/h Doplň do tabulky průběh cesty. čas (h) dráha (km) 0, 0,,, Sestroj graf závislosti vzdálenosti na době jízdy. s (km) ,,, t (h)

36 . Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty Graficky porovnej nabídku předplacených služeb mobilních telefonních operátorů, jestliže bys využíval především volání do vlastní sítě. Vypracuj do sešitu nebo na volný list papíru. Projekt Nákup. Žáci. třídy potřebovali do školy kalkulačku. S kolikaprocentní slevou ji zakoupili? Kč Kč. V jiném obchodě nabízeli také slevu na ovoce a zeleninu. Ověř, zda je sleva % správně určená. %,0,0,0,0,0,0. Obchodní řetězec nabízel slevu ovoce a zeleniny. Kolikaprocentní byla u jablek, okurek a kiwi? NE (,0) NE (,0) NE (,0),0,0,0,0,0,0. Ve výloze prodejny obuvi vybledla původní cena. Kolik korun stála obuv před slevou o, %? % 0 % % 0 Kč. Kolik procent původní ceny zaplatíme nyní za mikrovlnnou troubu? ušetříte 00 Kč Kč % 0,-. Obchody v úloze a nabízejí zboží, které je pro zdravý životní styl člověka důležité. Napište úvahu na toto téma do sešitu nebo na volný list papíru formátu A. Využijte informace, které máte z jiných vyučovacích předmětů, i informace získané mimo školu.

37 . Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty Vylušti SUDOKU. Návod: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (krát políčka) musí obsahovat čísla od jedné do devíti. vyluštím sudoku 0 přemýšlím logicky 0

38 . Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty Vylušti KAKURO Návod: Do prázdných čtverců umísti celá čísla od jedné do devíti. Čísla v růžových šikmo rozdělených polích udávají, jaký je součet všech prázdných polí napravo od daného čísla nebo kolik je součet čísel směrem dolů. Žádné číslo se nesmí v rámci jednoho součtu opakovat. Dva malíři, jejichž výkonnost je v poměru :, malují byt. Výkonnější malíř vymaluje sám byt za 0 hodin. Za kolik hodin vymalují byt společně? x 0 + x = x = h Matematicky interpretuj následující obrázek. obrázku jsou zabarveny.

39 . Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty Projekt Telefonování. Zaznamenej graficky cenu hovoru, který trval minut sekund. a) Tarif T0 (T-Mobile) měsíční paušál činí 0 Kč, k dispozici je 0 volných minut, cena hovorů,0 Kč za minutu do sítě T-Mobile,,0 Kč za minutu do ostatních sítí, účtuje se první minuta celá, poté je doba spojení účtována po sekundách. Jedná se o první hovor v daném účtovacím období. b) Vodafonkarta (předplacená služba Vodafonu) cena hovoru v síti Vodafone je Kč za minutu, volání do ostatních sítí stojí Kč za minutu.. V roce 00 porovnávali žáci jedné školy nabídky mobilních operátorů. Máš před sebou jeden z výsledků srovnání. Co vše z něj můžeš vyčíst? Vypiš. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,0,00,00 Porovnání cen za prvních 0 minut hovoru v různých tarifech 0,00,00 0,00,0,00,00,00 0,00 0,00 min ve špičce 0 min ve špičce min mimo špičku 0 min mimo špičku Optimum plus T0 Standard Rozjezd Naplno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operátor O T-Mobile Vodafone Tarif Optimum Plus T0 Standard Rozjezd Naplno Cena za min (ve špičce),0 Kč Kč Kč Cena za min (mimo špičku),0 Kč Kč Kč Cena za 0 min (ve špičce) Kč 0 Kč 0 Kč Cena za 0 min (mimo špičku) Kč 0 Kč 0 Kč

40 0. Tabulky, grafy, diagramy, závislosti, projekty 00 Nádrž o objemu 0 litrů se plní vodou rychlostí, litru za minutu. Na začátku v ní bylo 0 litrů. a) Za kolik minut se nádrž naplní? Za minut. b) Narýsuj graf závislosti objemu vody v nádrži na době plnění. V (l) c) Kolik litrů vody bylo v nádrži po minutách? litrů t (min) d) Kolik litrů vody bylo v nádrži po půl hodině? litrů e) Za jak dlouho do nádrže přiteče 0 litrů? Asi za minut a sekund.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

1. Opakování učiva 6. ročníku

1. Opakování učiva 6. ročníku . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.M.17 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: duben 2012 Matematika a její aplikace Klíčová slova: Třída: Anotace: Zlomky,

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

6.PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

6.PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 6.PRAVOÚHLÁ SOUSTAVA SOUŘADNIC, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST Zde je třeba pečlivě nastudovat teorii, ohledně obou funkci, jejich znázorňování a Důležitou roli přirozeně hraje metoda trojčlenky, kterou je třeba

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky

Matematika prakticky. Pracovní listy pro žáky. Matematika prakticky. - Pracovní listy pro žáky. Fotka nebo fotky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 1 Matematika prakticky Matematika prakticky - Pracovní listy pro žáky Fotka nebo fotky Pracovní listy pro žáky PRACOVNÍ LIST_ŽÁCI 2 Vážení kolegové, tuto publikaci připravil kolektiv

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

STEREOMETRIE, TĚLESA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky STEREOMETRIE, TĚLESA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

01-8 Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent vyrobených žárovek bylo bez vady?

01-8 Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent vyrobených žárovek bylo bez vady? Příklady na 1. týden 01-1 Vypočtěte: a) 23 - [2,6 + (6-3 2 ) - 4,52] b) 3,5 2 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3. 0,6)] 01-2 Vyjádřete v jednotkách uvedených v závorce: a) 4 g (kg) 325 km (m) b) 12 kg (g) 37,5 mm

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0

původ neafrický, neevropský Rh(D) Rh(D)+ 2 Zapiš pomocí zlomku výskyt krevních skupin v ČR. AB AB AB AB AB AB AB AB AB 0 Seznámení se zlomky Pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé. Vybarvi podle hodnot uvedených v tabulce dané části. Ve kterých oblastech mají málo

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Zvládnutí slovních úloh využívajících poměr Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.

Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M. Přípravný kurz - Matematika Téma: Slovní úlohy Klíčová slova: matematizace reálných úloh, přímá a nepřímá úměrnost, společná práce, zlomky, procenta, části celku Autor: Mgr.M.Hetmerová 12 19 9:02 Jak pracovat

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tématický okruh: Téma: Ročník: Očekávaný

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Matematika a její aplikace

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Matematika a její aplikace STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Matematika a její aplikace Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace.

MIŠ MAŠ. 17 OBVODY, obsahy 7.4.2014.notebook. May 18, 2015. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace. Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková organizace (www.sumavanet.cz/zsskolni/projekt2 zakladni.asp) Název projektu: MIŠ MAŠ Moderní Interaktivní Škola Možností a Šancí (pro každého žáka) Číslo

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3

Povrchy, objemy. Krychle = = = + =2 = 2 = 2 = 2 = 2 =( 2) + = ( 2) + = 2+ =3 = 3 = 3 = 3 = 3 y, objemy nám vlastně říká, kolik tapety potřebujeme k polepení daného tělesa. Základní jednotkou jsou metry čtverečné (m 2 ). nám pak říká, kolik vody se do daného tělesa vejde. Základní jednotkou jsou

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Slovní úlohy na lineární rovnici

Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy na lineární rovnici Slovní úlohy je výhodné rozdělit na několik typů a určit nejsnadnější postup jejich řešení. Je vhodné označit v dané úloze jednu veličinu jako neznámou ( většinou tu, na

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ARITMETIKA - SEKUNDA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ARITMETIKA - SEKUNDA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník Finále SOUBOR OTÁZEK 6. ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVDC0T03 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více