1. Opakování učiva 6. ročníku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Opakování učiva 6. ročníku"

Transkript

1 . Opakování učiva 6. ročníku.. Čísla, zlomek ) Z číslic, 6 a sestavte všechna trojciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny tři číslice různé. ) Z číslic, 0, 3, sestavte všechna čtyřciferná čísla tak, aby v každém z nich byly všechny čtyři číslice různé. 3)V čísle 86 škrtněte dvě číslice tak, aby získané číslo bylo co největší. ) Určete dvojciferné číslo, které má ciferný součet a zaměníme-li pořadí jeho číslic, dostaneme číslo o větší. ) Sečtěte čísla DCXXVII a CDXXII. Jejich součet zapište opět římskými číslicemi. 6) Kolik je všech dvojciferných čísel? ) Kolik je všech trojciferných čísel? 8) Zapište všechna trojciferná čísla, která mají ciferný součet 3. 9) Kolik nul je třeba k zapsání všech trojciferných čísel? 0) Vypočtěte : a) d) 6 = e) ) Vypočtěte : a) Čas, hodiny = b) = f) = b) = c) = g) 6 = c) 3 3 = = 0 = 8 8 ) Jana vstala do školy ráno ve čtvrt na osm. Spala deset a půl hodiny. V kolik hodin šla spát? 3) Kolik minut jsou 3 dne? ) Kolik minut je, hodiny? ) Kolikrát od 8.30 h do. h předejde velká hodinová ručička malou? 6) Vlak měl přijet ve. 8 h. Měl však 0 minut zpoždění. V kolik hodin přijel? ) Rozdělte přímkou hodinový ciferník na části tak, aby součet čísel v obou částech byl stejný. 0

2 8) Rozdělte dvěma přímkami hodinový ciferník na 3 části tak, aby součet čísel ve všech částech byl stejný ) V pátek ve 0.00 h si Markéta seřídila své 6 hodinky na přesný čas. Hodinky se jí zpožďují o 3 minuty za každých hodin. Kolik hodin bude ve skutečnosti ve středu, když její hodinky budou ukazovat 0.00 h, jestliže si je po celou dobu již neseřizovala?.3. Obsah, obvod obrazce 0) Převeďte : a) km (m) b) 9 dm (cm) c) 80 cm (dm) d) 8 cm (mm ) e) 00 dm (m ) f) dm cm (cm ) ) Porovnejte obvody a obsahy obrazců : a) čtverec ABCD a = mm; obdélník XYVZ x = mm, y = mm b) čtverec o straně mm; obdélník o stranách 9 mm a cm... Dělitelnost přirozených čísel ) Vypočítejte : a) D ( ; ) b) D ( ; ) c) D ( ; 0) d) D ( ; ) e) n ( ; ) f) n (; ) g) n ( 8; 0) h) n ( 3; ) i) n ( 0; 0) 3) Napište nejmenší pěticiferné číslo, které je dělitelné současně : a) třemi a pěti; b) třemi, čtyřmi a pět; c) dvěma, třemi a osmi; ) Určete nejmenší přirozené číslo, které při dělení třemi, pěti i šesti dává zbytek. ) Zapište všechna čísla větší než 0 a menší než 30, která jsou součtem dvou různých prvočísel.

3 6) Určete všechna trojciferná čísla dělitelná čtyřmi, jejichž ciferný součet je. ) Kolik prvočísel je sudých? 8) Určete dvě přirozená čísla, jejichž součet je 8 a jejichž největší společný dělitel je 6. 9) Skladník převáží pytle cementu. Když na vozík naloží vždy pouze dva pytle, zbude ve skladu pytel. Když převáží po 3 pytlích, zbudou ve skladu pytle. Když po pytlích, zbudou 3 pytle když po, zbudou když po 6, zbude pytlů a když po pytlích, nezbude ve skladu ani jeden pytel. Kolik nejméně pytlů cementu muselo být původně ve skladu? 30) Jak odměří pan Hnilička 0 m stuhy z role, má-li na měření pouze dvě tyčky dlouhé 0 a 80 cm? 3) Kolik je všech možných součtů číslic, které musíme doplnit místo hvězdiček do čísla 3 tak, aby vzniklé pěticiferné číslo bylo dělitelné třemi? 3) Najděte všechna pěticiferná čísla sestavená z číslic 3 a 8, která jsou dělitelná 3 a zároveň... Celá a racionální čísla 33) Vypočtěte : a) = b) = c) = d) = e) = f) i) = j) = g) = h) = 3) Vypočtěte : a). - = b) = c) = d) = e) 0 : - = f) : - g) = h) 0 : : - 3 = i) -0 : = j), : -0,8 + -, : - 3 = k) -0 : -0, , = 3) Porovnejte čísla : 3

4 a),,6 b),00,0 c) 0,96 0,9 d) 0, 0 e) 0, f),, 0 36) Porovnejte dvojice čísel : a) 0, -, b) -8,6-6,8 c) +, +6, d) -, -, e) 0,3-0,3 3) Najděte všechna celá čísla, která vyhovují dané nerovnici: a) < x < 3 b) < x < c) 0 < x d) x -3 38) Zaokrouhlete číslo 9,8 na : a) jednotky b) desítky c) desetiny d) stovky e) setiny f) tisíce 39) Určete přesnost zaokrouhlení ( řád na který zaokrouhlujeme ) : a), () b),6 () c),6 (,) d) 0 (00) e) 00 (0) f) 0,9 (0,) g) 0,9 (0) h), (,) 0) Zaokrouhlete : 38,3 0,93,38 338,98 na desetiny na setiny na celky na stovky na desítky ) Vypočtěte : a) ( + ) + ( + 3 ) = b) ( -3 ) + ( - ) = c) ( -6 ) + ( +39 ) = d) ( + ) + ( - ) = e) ( -0 ) + ( - 8 ) = f) ( ) + ( - ) = g) ( -8 ) + ( - ) = h) ( -0 ) + ( +0) = i) ( - ) + ( - ) = j) ( -6 ) + ( + 6 ) = k) ( - 6 ) + ( + ) = l) ( ) + ( ) = m) ( ) + ( - 9 ) = n ( - ) + ( - 38 ) + ( + ) + ( - ) + ( +8 ) + ( - ) = o) ( - ) + ( + ) + ( - 89 ) + ( ) + ( -8) + ( - ) + ( + 6 ) + = p), + ( +, ) + ( - 9 ) + ( +, ) + ( -,6 ) + ( + ) + ( -,3 ) + ( -,6 ) = ) Vypočtěte :

5 a) ( + ) - ( + ) = b) ( -0 ) - ( - ) = c) ( -6 ) - ( +3 ) = d) ( + ) - ( - ) = e) ( - ) - ( - 0 ) = f) ( 3 ) - ( - ) = g) ( -8 ) - ( - )= h) ( - ) - ( +) = i) ( - ) - ( - ) = j) ( -6 ) - ( + 6 ) = k) ( - 6 ) - ( + ) = l) ( - ) - ( - 8 ) - ( + ) - ( - ) - ( +8 ) - ( - ) = m) ( - ) - ( + ) - ( - 89 ) - ( +86 ) - ( -) - ( - ) - ( + ) - = n),6 - ( - ) - ( +,98 ) - (,89 ) 0, - ( +, ) - ( - 0, ) = 3) Vypočítejte : a),9 + 6,9,96 3, = b) 8 999, + 6,8 63,8 = c) 9 68, 6 89, ,3 = d) 00,003 +, 6,988 = e) 0,6,98 + 0,89 = ) Vypočtěte : a) 00 : ( 0,3 +, ) = b) 0,3 +,8 : 0,9, = ) Vypočtěte : a) ( + ). ( + ) = b) ( - ). ( - ) = c) ( -60 ). ( +3 ) = d) ( + ). ( - ) = f) , ,99 + 8, = g), + (,89-3, ) 0,98 = h) 0, + (,89, ) 0, = i) 0, (,9, ) + 9, = j) (,6,9 ) 8,3 +,96 = c) 0, 0,0. +, : 9 = d) 0, + ( , ) : = e) ( - ). ( - ) = f) ( 0, ). ( - ) = g) ( -0,8 ). ( -, ) = h) ( -0, ). ( +) = i) ( - ). ( - ). ( + ). ( - ). ( + ). ( - ) = j) ( - ). ( + ). ( - ) - ( + ). ( -). ( - ) - ( +). (- ) = 6) Vypočítejte : a) 0,9. 0,00 = b) 0,3. 0, = c) 0,000. 0,0 = d) 8 9,. 0,00 = e) 06,. 0,000 = f) 3 8,. 0,00 = g) 0,. 00 = h) 0,. 0, = i),. 000 = j) ,000 = k) 0, = l),. 0,00 = m) 0,. 00 = n) 0,. 00 = ) Vypočtěte :

6 a),., = b),9. 0, = c) 0,9. 0,6 = 8) Vypočtěte : a) ( + ) : ( +) = b) ( - ) : ( +) = c) ( - ) : ( -) = d) 0. 6,. 3 = e). 6.. = f) 8. 0,. 0, = d) ( + ) : ( -) = e) ( + ) : ( + 3) = f) ( - ) : ( + 3) = g) 6,9.,.,3 = h) 9. 0,8. 3,06 = i).,., = g) ( - ) : ( - 3) = h) ( + ) : ( - 3) = 9) Vypočítejte : a) + [ ( -) + ]. [ ( - ). ( - ) ] = b) - [ ( -8) + (- ) ]. [ ( - ). ( +) ] = c) ( -). [ ( -). ( -) + ( -). ( +) ] ( ) = d) ( +). [ ( +). ( -) - ( -). ( +). ( -) + ( -9) ] ( ). ( -) = e) + [ -. ( - 9 ). ( -8 + ) ] = f) [ - ( + ). ( ) ] ( ) = g) + [ -3. ( - + ) 3. ( ) ] + [ - ( + ). ( ) ] ( ) = 0) Vypočítejte : a) + [ ( -) + ]. [ ( - ). ( - ) ] = b) - [ ( -) + (- ). ( + ) ] + { - [ - ( 6 ) + ( 9 ) ] + } + ( - ) = c) - + [ - ( +).. ( + ) + ] + { - [ -. ( ) + ( 9 ) ] } + ( + ) = d) -. [ - ( + ). ( - - ) ] + ( ). { - [ - ( 6 ) - ( + ) ] - }. ( - ) = ) Vypočtěte : a), : 0,000 = b), : 00 = c) 0, : 0,00 = d) 0, : 00 = e) 0, : 0, = f), : 0,000 = ) Vypočtěte : a) 6,66 :, = b) 9,3 :,89 = c) 0,8939 : 0,9 d),8 : 0,986 = e) 38,689 :, = f) 6,6 : 0,3 = 3) Vypočítejte : a) 3. ( -) : [ ( -3) : ( -) ] = b) [(-). (-6) : ] : (-) = c) (-). (-). (-) : (-0) = d) (-). [(-). (-) : (-0)] = e) (-) = f) 6. ( -) = g) (-).(-)-(-9).0.(-)= h) (-) (-)= i) (-).(6-8).(-3).(-)= j) (-).(-).(-)..(-0)= 6

7 k) (-).6+(8+).3= l) 3.6+.(9-3,)= m) (-).-6:(-3) (-8)= n) (-3). [-6+.(9-3.)]= o) 6-[-(-3)-(-)].(-3)= p) (--):3+:(-).3=.6. Úhel ) Vypočítejte velikost úhlu β, jestliže úhel α =. ) Vypočítejte velikosti úhlů α, β, γ na obrázku. 6) Určete velikost tupého úhlu, který svírají hodinové ručičky v.30 hodin. ) Převeďte : a) 0 ( ) b) 0 ( ) c) 0 ( 0 ) d) 6, 0 ( ) 8) Určete velikost vedlejších úhlů α a β, jestliže úhel α je o 30º větší než úhel β. 9) Vypočítejte součet velikostí úhlů α, β, γ, δ, ε, φ na obrázku.

8 60) Vypočítejte velikosti všech vnitřních úhlů čtyřúhelníka ABCD. 6) Vypočítejte velikost úhlu ADB 6) Jeden vnitřní úhel trojúhelníku má velikost 3. Rozdíl velikostí druhých dvou úhlů je. Je tento trojúhelník tupoúhlý? 63) Jakou velikost má úhel při vrcholu v pravidelném osmiúhelníku? A S B 00 º D 6) Narýsujte bez úhloměru úhly : a) 0 b) 30 0 c) 0 d) 60 0 e) 90 0 f) 0 0 g) 0 0 h) 3 0 i) 0 0 j) Shodná zobrazení 6) Doplňte útvar ABCDEFGHIJKL tak, aby vznikl útvar : a) osově souměrný podle osy o; b) středově souměrný podle bodu E; c) v posunutí daném úsečkou HI A B C D F G H E o L K J 8 I

9 66) Na kterém obrázku jsou narýsovány právě všechny osy souměrnosti obdélníku? A B C D E 6) Který z obrazců na obrázku nemá osu souměrnosti? A B C D 68) Který z obrazců B; C; D odpovídá obrazci A otočenému o čtvrt otáčky vpravo? A B C D D.8. Trojúhelník 69) Rozhodněte, které údaje nemohou platit v trojúhelníku : a) a = 8 cm b = 9 cm c = 0 cm; b) a = 3 cm b = cm γ = 8 0 ; c) a = cm b = cm c = cm; d) α = 30 0 β = 60 0 γ = 90 0 ; e) α = 0 β = 0 c = 0 cm; f) α = 60 0 β = 6 0 γ = ) Vypočtěte zbývající vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku, je-li α = 0 β =

10 ) Máme tři různé body A, B, C, které neleží na přímce. Je možné sestrojit kružnici, která prochází všemi třemi body? V kladném případě určete, kde bude střed této kružnice. Danou úlohu narýsujte. ) Sestrojte libovolný trojúhelník ABC, kterému narýsujte : a) osy stran; b) osy úhlů; c) těžnice; d) střední příčky trojúhelníka; e) výšky trojúhelníka; f) opište a vepište kružnici tomuto trojúhelníku. 3) Obvod rovnoramenného trojúhelníka je půl metru. Jeho rameno měří 6 cm. Vypočtěte : a) velikost základny tohoto trojúhelníku; b) velikost přepony tohoto trojúhelníku. ) Úhel při základně rovnoramenného trojúhelníka měří 8 0. Vypočtěte : a) velikost druhého úhlu při základně; b) velikost úhlu při přeponě; c) velikost úhlu při hlavním vrcholu. ) Vnější úhel úhlu při hlavním vrcholu trojúhelníka měří Vypočtěte velikosti vnitřních úhlů trojúhelníka. 6) Určete vnitřní úhly rovnoramenného trojúhelníka, jestliže : a) osa úhlu při hlavním vrcholu svírá s ramenem úhel 8 0 ; b) osa úhlu při základně svírá s ramenem úhel 8 0. ) Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno : a) a, b, c, e) a, b, t a, b) a, b,, f) a, b, r, c) a, b,, g) a,,, d) a, b, v a, h) a,,, i) a,, v a, j) a,, t a, k) a,, t c, l) a,, r, m) a, v a, t a, n) a, v a, r, o) a, t a, t b, p) a, t b, t c, 8) Vypočtěte zbývající údaje trojúhelníku : a) a = cm b = cm v a = cm v c = 8cm ( S; c; v b ; O; r; ρ ) b) a = 3 cm O = cm v a = cm v b = 3cm ( c; b; v v ; S; r; ρ ) c) v b = 8 cm b = 6 cm c = 0 cm ρ = cm ( O; r; S; a; v c ; v a ).9. Objem a povrch těles 0

11 9) Vypočtěte o kolik je větší objem a povrch kvádru a = 9 cm b = cm c = cm než krychle o hraně 0, dm? 80) Těleso na obrázku je sestaveno z krychlí s hranou dlouhou 3 cm. Vypočítejte jeho povrch. 8) Těleso na obrázku je postaveno z krychlí s hranou délky cm. Vypočítejte jeho povrch. 8) Určete povrch děravé krychle sestavené z jednotkových krychlí (díra má tvar kvádru!). 83) Těleso je složeno z krychliček s hranou délky cm. Vypočítejte povrch tělesa. 8) Vypočtěte objem a povrch trojbokého hranolu pro který platí : a = 9, cm, v a = cm, b =, cm, c = 9 cm, v =, cm. 8) Vypočtěte objem a povrch pravidelného šestibokého hranolu, který má délku podstavné hrany cm, výšku trojúhelníka podstavy v a =,33 cm a výšku tělesa 6 cm. ( Podstava se skládá ze šesti rovnostranných trojúhelníků. ) 86) Vypočtěte velikost zbývající hrany kvádru a jeho povrch : a = dm, c = 0, dm V =, dm 3 8) Vypočtěte velikost zbývající hrany kvádru a její objem : a = 3 cm, b = cm, S cm.

12 88) Co bude dražší? Natření krychle o hraně metrů nebo kvádru o rozměrech m, m, m? 89) Vypočítejte kolik korun bude stát natření celého pravidelného čtyřbokého hranolu o podstavné hraně cm a výšce cm. jestliže na natření dm stojí barva.- Kč a za vlastní práci zaplatíme 00.- Kč. Výsledek zaokrouhlete na celé desetihaléře. 90) Nádoba má tvar hranolu, jehož podstava má obsah 9, m. V nádobě je l vody. Do jaké výše sahá voda v nádobě? 9) Na zahradu s výměrou 800 m napršely 3 mm vody. Kolik desetilitrových konví nám tento déšť nahradil? 9) Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, jestliže : a) /AB/ = cm b) obvod stěny ABCD je cm c) součet délek všech hran krychle je 30 cm d) kolik desetilitrových konví vody budeme potřebovat, máme-li brouzdaliště naplnit z jedné pětiny? 93) Součet velikostí hran krychle je cm. Jak velký bude její povrch a objem? 9) Dětské brouzdaliště na koupališti je m dlouhé, 0 m široké a 0 m hluboké. Vypočítejte : a) kolik m dlaždic bude třeba na obložení dna a stěn bazénu b) kolik dlaždic čtvercového tvaru o straně cm bude potřeba zakoupit, nepočítáme-li ztráty při obkládání c) kolik budou stát dlaždice, jestliže m dlaždic stojí 3 Kč..0. Kombinatorika ) Vypočítej : a) ( ) = b) ( ) = c) ( ) = d) ( ) = e) ( ) = f) ( ) = g) ( ) = h) ( ) = ch) ( ) = i) ( 8 ) = j) ( 8 ) = k) ( 3 ) = 96) Z 0 písmen vytváříme členné skupiny. a) kolik bude skupin, ve kterých bude právě pět písmen dobře b) kolik bude skupin, kde bude minimálně pět písmen dobře c) kolik bude skupin, kde bude maximálně čtyři písmena dobře.

13 9) Z čísel se losuje 6 čísel. Kolik vznikne kombinací, máme-li uhodnout maximálně dvě čísla? 98) V Minimatesu se z čísel losuje 6. Kolik bude kombinací, mají-li být správně alespoň čtyři čísla? 99) V tanečních se sešlo dívek a chlapců. Kolik vytvoří smíšených tanečních párů? 00) Pro které n platí ( n ) =. 0) Spolek má 0 členů, z toho je 8 žen. Kolikerým způsobem lze vybrat tříčlenný výbor spolku tak, aby v něm byla právě jedna žena? 0) Kolika způsoby lze rozsadit osoby ke stolu se čtyřmi židlemi? ŘEŠENÍ ) 6; 6; 6; 6; 6; 6; ) 03; 03; 30; 30; 03; 30; 3 0; 3 0; 3 0; 3 0; 3 0; 30; 03; 03; 03; 30; 30; 30; 3) 8 6; ) 38; ) 09; MIL; 6) 90; ) 900; 8) 3 6 0; 0; 0; 0; ; 300;9) 80 nul; 0) a) ; b) ; c) ; d) ; e) ; f) ) a) ; b) ; c) ;) ve 0 hodin minut; 3) 960 minut; 0 8 ) 6 minut; ) 6 krát; 6) v 6 h 8 min; 8 ; g) ) 8) 9) přibližně 0 h min; 0) a) 000 m; b) 90 cm; c) 8 dm; d) 800 mm ; e) m ; f) cm ; ) a) čtverec má obvod větší o 0 mm a obsah o 6 mm ; b) obdélník má obvod větší o mm a obsah o mm ; ) a) 3; b) ; c) ; d) ; e) 60; f) ; g) 0; h) ; i) 00; 3) a)0 00; b) 0 00; c) 0 008; ) 3; ) ; ; ; ; 6; 8; 3

14 6) ; 60; 3; 30; 30; ; 0; 00; ) jedno číslo ; 8) ; 6 + ; 9) 9 pytlů; 30) 0 m =. 0 cm cm nebo 0 m =. 0 cm cm; 3) 6 součtů,,, 0, 3, 6; 3) ; ; ; 33) a) ; b) ; c) 0; d) 8; e) 39; f) 8; g) ; h) 89; i) 86; j) 386; 3) a) ; b) 80; c) ; d) 80; e) 0; f) 6; g) 08; h) 3; i) ;j) 3,; k) 00,3; 3) a), <,6 b),00 <,0 c) 0,96 > 0,9 d) > 0, 0 e) 0, = 0 f), <, 36) a) 0, > -,; b) -8,6 < -6,8; c) +, < +6,; d) -, < -,; e) 0,3 > -0,3; 3) a) ( -3;. ); b) ( 3; ; ); c) (-9;.. ); d) neexistuje; 38) a) 9; b) 90; c) 9,8; d) 00; e) 9,8; f) 0; 39) a) jednotky; b) jednotky; c) desetiny; d) desítky nebo stovky; e) tisíce; f) desetiny; g) jednotky a vyšší; h) setiny; 0) na desetiny na setiny na celky na stovky na desítky 38,3 38,3 38, ,93 0,6 0,9 0 0,38,, , , 3 38, ) a) 9; b) -3; c) -; d) -3; e) -; f) 8; g) -9; h) 0; i) -9; j) -00; k) 9 89; l) ; m) ; n) -; o) 90; p) 3,6; ) a) 9; b) -9; c) -9; d) 39; e) -; f) ; g) -6; h) -0; i) ; j) -; k) -9 09; l) -; m) -63; n) 60,8; 3) a) 6,; b) 8 9,08; c) 3 0,806; d) 9,6; e) 6,; f) ,86; g),9; h) 0,39; i) 9,; j) 8,06; ) a) ; b),; c) 0,; d) 3,; ) a) 0; b) ; c) -80; d) -0; e) ; f) -,8; g) 6,8; h) -,; i) ; j) ; 6) a) 0,0009; b) 0,03; c) 0,00000; d) 8,9; e) 0,06;f) 3,8; g) ; h) 0,0; i) 00; j) 0,; k) 0; l) 0,00;m) ; n),; ) a) 8,3; b) 6,30; c) 0,06; d) 9; e) 3; f),6; g) 39,68; h),9; i) 33,6; 8) a) ; b) -; c) +; d) -; e) +; f) -; g) +; h) -; 9) a) ; b) -69; c) 33; d) -6; e) ; f) -30; g) -; 0) a) ; b) ; c) -; d) -36;

15 ) a) 00; b) 0,0; c) 0; d) 0,00; e),; f) 000; ) a),0; b) 0,; c) 0,3; d),6; e),; f),9; 3) a) -; b) -; c) ; d) ; e) -; f) -; g) ; h) ; i) -80; j) 00; k) -39; l) 6; m) 0; n) ; o) ; p) -8; ) β = 6 0 ) α = γ = β = ) 0 ; ) a) 90 ; b) 8 06 ; c) ; d) 0 ;8) α =0 0 β = 0 9) ) α = β = 0 γ = 0 δ = ) 0 0 6) ne 63) 3 0 A B C D 66) D; 6) C; 68) B; D 69) c; f; 0) α = 8 0 ; β = 0 0 γ = 8 0 γ = 0 ; ) Jde o střed kružnice opsané trojúhelníku průsečík os stran 3) a) 8 cm; b) tento trojúhelník není pravoúhlý; ) a) 8 0 ; b) jde o nesmysl; c) 8 0 ; ) 0 0 ; 0 0 ; 80 0 ;6) a) ; b) ; 8) a) S = 0 cm ; c=, cm; ρ =, cm; v b = cm; r =,cm; O =, cm; b) c = cm; b = cm; v v = 3 cm; S = 6 cm ; r =, cm; ρ = cm; c) O = cm; r = cm; S = cm ; ρ = cm; a = 8 cm; v c =,8 cm; 9) větší je objem kvádru o 90 cm 3, větší je povrch kvádru o 36 cm ; 80) 6 cm ; 8) 96 cm ; 8) 80 cm ; 83) 6 cm ; 8) 9, cm,, cm 3 ; 8) 389, cm 3, 309,9 cm ; 86), dm, 8 fm 8) cm, 0 cm 3 ; 88) Natření krychle bude dražší; 89) 66,60 Kč; 90), dm; 9) 0 lahví; 9) a) 6 cm 3, 96 cm ; b) 66,3 cm 3, 8, cm ; c),6 cm 3, 3, cm ;d) 00; 93), cm,, 9, cm 3 ; 9) a) 0 m, b) 6 dlaždic; c) Kč; 9 a) ; b) ; c) 8; d) 36; e) 6; f) ; g) 6; h) 0; ch) ; i) 0; j) 8; l) 0; 96) a) 63; b) 8; c) 3; 9) ; 98) 9; 99) 360 párů; 00) ; 0) 8; 0) ;

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla soutěže

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci JČMF pobočka Olomouc Olomouc 2013 Sborník sestavili: J. Molnár, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci B. Novák, Pedagogická fakulta UP v Olomouci E. Bártková, Pedagogická

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

I. kolo kategorie Z5

I. kolo kategorie Z5 63. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z5 Z5 I 1 Mezi dvěma tyčemi je napnutá šňůra dlouhá 3,8 m, na kterou chce maminka pověsit vyprané kapesníky. Všechny kapesníky mají tvar čtverce o straně

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 OKRESNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla

Více