Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny"

Transkript

1 Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmět 5HP 502 Národohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. března 2015

2 ... a opět se setkáváme 1. setkání Teorie a praxe měnové politiky ČNB 2. setkání Interakce měnové a fiskální politiky a její dopad na makroekonomický vývoj ČR 3. setkání Aktuální pohled na perspektivu vstupu do eurozóny 2

3 Struktura prezentace 1 Obecná východiska 2 Stav v oblasti nominálních veličin 3 Reálná kriteria 4 Aktuální stav a hospodářskopolitické implikace 5 Závěr 3

4 1 Obecná východiska 4

5 Základní informace o eurozóně Základní mezníky: Euro bylo zavedeno jako elektronická měna do oběhu jsou uvedeny eurobankovky a mince Historie společné měny však sahá zpět do historie: poválečná léta (EPU Evropská platební unie, Římská smlouva ,...), Hágský summit, Wernerova zpráva, Rozpad Bretton-Woodského systému, Evropský měnový systém (ECU, ERM), 1986 Podpis Jednotného evropského aktu (Single European Act), 1989 Delorsova zpráva (mj. vytvoření ESCB, 3 fáze EMU), Maastrichtská smlouva, 1994 Začátek druhé fáze EMU (založen European Monetary Institute předchůdce ECB), 1995 jméno euro a adaptace Madridského scénáře, 1997 Amsterdamské zasedání Evropské rady (Pakt stability a růstu, ERMII), 1998 Rozhodnutí o prvních členech eurozóny (11 států), vzniká ECB a nahrazuje tak EMI, nastavení konverzních poměrů měn k euru ( ), 1999 zrození eura, 2000 Řecko vstupuje do eurozóny, Dánsko v referendu odmítá euro, 2002 bankovky a mince, 2003 Švédsko v referendu odmítá vstup do eurozóny, 2007 Slovinsko vstupuje do eurozóny, vstup Litvy odložen, 2008 Malta a Kypr vstupují do eurozóny, 2009 Slovensko vstupuje do eurozóny, 2011 Estonsko vstupuje do eurozóny, 2014 Lotyško vstupuje do eurozóny, 2015 Litva vstupuje do eurozóny jako 19 země. 5

6 Základní informace o eurozóně

7 ... 1 Základní informace o eurozóně

8 Luxembourg Norway Switzerland United States Austria Netherlands Sweden Ireland Denmark Germany Belgium Iceland Finland Euro area (18) France United Kingdom Japan EU (28) Italy Spain Malta Cyprus Slovenia Czech Republic Slovakia Greece Portugal Lithuania Estonia Poland Latvia Hungary Croatia Romania Bulgaria Základní informace o EU HDP na obyvatele v PPS (EU-28 = 100) ČR vs. EU HDP na obyv % 80% prod. práce % 72% cenová hladina % 71% Pramen: Eurostat 8

9 2 Stav v oblasti nominálních veličin 9

10 Postavení ČR v rámci eurozóny 1. květen 2004 ČR členem EU ČNB členem ESCB nedílnou součástí přistoupení ČR k EU je i závazek o následném přistoupení k eurozóně: ČLÁNEK 4 (Akt o podmínkách přistoupení): Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o ES prozatím má ČR status členské země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura před zavedením měny euro musí ČR splnit maastrichtská konvergenční kritéria (včetně slučitelnosti právních předpisů v oblasti HMU Hospodářské a měnové unie) časový okamžik pro zavedení eura či pro splnění konvergenčních kritérií evropská legislativa explicitně neupravuje 10

11 Postavení ČR v rámci eurozóny Konvergenční kritéria (nominální): 1. Kritérium cenové stability 2. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 3. Kurzové konvergenční kritérium 4. Kritéria udržitelnosti veřejných financí Kritérium veřejného deficitu Kritérium hrubého veřejného dluhu konvergenční kritéria mají zajistit, aby hospodářský rozvoj v rámci hospodářské a měnové unie byl vyvážený a nezpůsobil vznik napětí mezi členskými státy kritéria udržitelnosti veřejných financí vztahující se k rozpočtovému schodku a veřejnému dluhu musí být dodržována i po přijetí eura sledování sladěnosti a připravenosti Konvergenční zprávy ECB + Konvergenční zprávy EK Pakt stability a růstu 11

12 Stav příprav zavedení eura v ČR Stará eurostrategie Strategie přistoupení České republiky k eurozóně schválená vládou 13. října 2003 jako společný dokument vlády a ČNB roční vyhodnocování vládou, podklady z MF, MPO, ČNB na základě vyhodnocení podmínek rozhoduje o přijetí vláda ČR (následně legislativní změny Parlament) Vyhodnocení strategie vládou souhlasila s doporučením, aby česká měna v roce 2006 resp nevstupovala do kurzového mechanismu ERM II uložila ministru financí ve spolupráci s guvernérem ČNB posoudit strategii přijetí eura Českou republikou a předložit vládě do 31. srpna 2007 výsledky tohoto posouzení Aktualizovaná eurostrategie 12

13 Stav příprav zavedení eura v ČR Aktualizovaná eurostrategie obsahuje pravidelné každoroční: hodnocení výhledu plnění maastrichtských kritérií (MF ČR a ČNB) hodnocení stupně ekonomické sladěnosti s eurozónou (ČNB) na základě hodnocení se vydává doporučení vstupu do ERM II Plnění ekonomických konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014, pramen MF ČR a ČNB) kritérium cenové stability v současnosti Česká republika plní, a to i přes zvýšení obou sazeb DPH na počátku roku Pro období se čeká pouze mírná inflace, která by měla zajistit plnění kritéria cenové stability. kritérium udržitelnosti veřejných financí Česká republika v závěru roku 2013 formálně neplnila. V červnu 2014 však byla ukončena Procedura při nadměrném schodku a poměr veřejného deficitu k HDP by se měl v dalších letech pohybovat pod 3 %. Kritérium dluhu v poměru k HDP je dlouhodobě plněno. hodnocení kritéria stability měnového kurzu možné až po vstupu do ERM II, nepříznivý ekonomický vývoj může způsobit výraznější kolísání CZK/EUR kolem hypotetické centrální parity. kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR v současnosti bez problémů plní a jeho plnění je vysoce pravděpodobné i v budoucnu. 13

14 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium cenové stability ČR plnila v letech , v roce 2012 splněno nebylo, od srpna 2013 opět plní příčinami zvýšené inflace a nesplnění kritéria v roce 2012 byly administrativní opatření a nepříznivé nabídkové šoky administrativní opatření (úpravy DPH a spotřebních daní) rostoucí ceny ropy a potravin slabší kurz CZK/USD k administrativním opatřením patřila zejména dvě zvýšení DPH (v roce 2010 zvýšení obou sazeb o 1 p.b., v roce 2012 zvýšení snížené sazby o 4 p.b. na 14 %) a zvýšení spotřebních daní ve stejných letech v roce 2013 se zvýšily obě sazby DPH o 1 p.b. bez většího nárůstu inflace v roce 2014 byla domácí inflace velmi nízká v důsledku souběhu slabé dynamiky regulovaných cen a jen pozvolna oživující ekonomické aktivity kritérium cenové stability bude v období plněno i při snížené hodnotě kritéria, což odráží skutečnost, že v země EU také čelí protiinflačním tlakům 14

15 Stav příprav zavedení eura v ČR Harmonizovaný index spotřebitelských cen (průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, růst v %) * Přesněji tři členské státy s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Výhled pro roky byl převzat z konvergenčních programů a programů stability jednotlivých členských zemí kromě Řecka a Kypru a Portugalska, jejichž programy stability nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostupnosti průměrné míry inflace na bázi HICP byl v případě Německa a Španělska použit deflátor soukromých výdajů na spotřebu, v případě Chorvatska a Slovinska průměrná míra inflace na bázi CPI. Při hodnocení inflace za roky 2012 a 2013 bylo z výpočtu kritéria vyloučeno Řecko, při hodnocení inflace v září 2014 pak Řecko, Bulharsko a Kypr, v prosinci (celorok) 2014 Bulharsko. Byl tak použit obdobný postup, který byl aplikován Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou v konvergenčních zprávách z června 2013 a června

16 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium udržitelnosti veřejných financí v důsledku ekonomické recese v roce 2009 došlo k výraznému zhoršení salda vládního sektoru (především výpadek daňových příjmů) na konci roku 2009 byla s ČR již podruhé v historii zahájena Procedura při nadměrném schodku v období prováděla vláda konsolidační opatření výjimkou bylo prohloubení deficitu v roce 2012, které odráželo významné jednorázové vlivy, zejména pak vyrovnání státu s církvemi. v roce 2013 se deficit snížil na 1,3 % HDP (důsledek opatření na příjmové straně) v červnu 2014 ukončena Procedura při nadměrném schodku, střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů pro roky potom v podstatě předpokládají stabilizaci celkového salda sektoru vládních institucí vzhledem k nízké výchozí úrovni vládního dluhu neměla zatím ČR s plněním kritéria problémy v letech 2007 až 2008 se vládní dluh stabilizoval kolem hodnoty 30 % HDP, od roku 2009 však dochází k prudkému nárůstu úrovně dluhu výrazný nárůst dluhu v roce 2012 byl ovlivněn tvorbou rezervy na financování vládního dluhu, jejíž postupné rozpouštění zmírňuje dynamiku růstu dluhu v roce 2013 a částečně i v dalším období při daném nastavení fiskální politiky by měla úroveň dluhu díky ekonomickému oživení mírně klesat a v roce 2017 pravděpodobně dosáhne hodnoty 41,7 % HDP => přes jistý pokles je nutné tomuto kritériu věnovat pozornost 16

17 Stav příprav zavedení eura v ČR Saldo sektoru vládních institucí (metodika ESA 2010, v % HDP) Vládní dluh (metodika ESA 2010, v % HDP) Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 17

18 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium stability měnového kurzu formální vyhodnocení kurzového kritéria lze provádět až po vstupu ČR do ERM II a souvisejícím vyhlášením centrální parity pro kurz koruny Od roku 2012 je možné sledovat kolísání měnového kurzu CZK/EUR v rámci pásma +/- 15 % kolem hypotetické centrální parity (dané průměrným kurzem v 1. čtvrtletí 2012) v průběhu roku 2013 byla úroveň kurzu ovlivňována komunikací ČNB, která signalizovala připravenost použít měnový kurz v případě potřeby dalšího uvolnění měnových podmínek po dosažení dolní hranice úrokových sazeb v listopadu 2013 zahájila ČNB přímé intervence na devizovém trhu za účelem dalšího uvolnění měnových podmínek, které vedly k oslabení kurzu na hodnoty poblíž 27 CZK/EUR hodnota poblíž 27 CZK/EUR zůstává v rámci hypotetického pásma kurzového mechanizmu ERM II režim používání kurzu jako dalšího nástroje uvolněné měnové politiky přitom nelze vnímat jako nastavení centrální parity směřující k přijetí eura pro úspěšné plnění kritéria stability měnového kurzu do budoucnosti tak bude klíčové vhodné načasování vstupu do kurzového mechanismu ERM II s vhodným a udržitelným nastavením centrální parity kurzu koruny k euru 18

19 Stav příprav zavedení eura v ČR Nominální měnový kurz CZK/EUR Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Pohyb měnového kurzu směrem nahoru znamená v grafu apreciaci koruny vůči euru. Hypotetická centrální parita je simulována průměrnou hodnotou za 1. čtvrtletí

20 Stav příprav zavedení eura v ČR Plnění konvergenčních kritérií v ČR (hodnocení z prosince 2014) Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR plní v průběhu vykázaly roční průměrné dlouhodobé sazby pro konvergenční účely klesající tendenci, ČR kritérium plnila vždy s dostatečnou rezervou dodržení fiskální konsolidace se zatím projevuje dlouhodobě stabilním a kvalitním ratingem ČR a zájmem rezidentů i nerezidentů o české státní dluhopisy, což přispívá ke stabilitě jejich výnosů Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (průměr posledních 12 měsíců v %) * Přesněji nejvýše tří členských zemí s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Pozn: Výhled zemí EU na roky byl převzat z konvergenčních programů a Programů stability jednotlivých členských zemí kromě Řecka, Kypru a Portugalska, jejichž programy stability nejsou k dispozici. Vzhledem k nedostupnosti dat u některých referenčních zemí, byla hodnota kritéria zčásti vypočtena metodou zafixování stávajících reálných úrokových sazeb a přičtením výhledu inflace těchto zemí. 20

21 Saldo hospodaření vládního sektoru v % HDP EU (27) -1,9-1,0 0,6-1,5-2,6-3,2-2,9-2,5-1,5-0,9-2,4-6,9-6,5-4,4-3,9-3,9 Eurozóna (18) -2,3-1,5-0,1-1,9-2,7-3,1-2,9-2,5-1,3-0,7-2,1-6,4-6,2-4,1-3,7-3,0 Eurozóna (rok přistoupení ) Lucembursko 3,4 3,4 6,0 6,1 2,1 0,5-1,1 0,0 1,4 3,7 3,2-0,7-0,8 0,2 0,0 0,1 Německo -2,3-1,6 1,1-3,1-3,8-4,2-3,8-3,3-1,6 0,2-0,1-3,1-4,2-0,8 0,1 0,0 Estonsko (2011) -0,7-3,5-0,2-0,1 0,3 1,7 1,6 1,6 2,5 2,4-3,0-2,0 0,2 1,1-0,2-0,2 Lotyšsko (2014) 0,0-3,8-2,8-2,0-2,3-1,6-1,1-0,4-0,6-0,7-4,4-9,2-8,2-3,5-1,3-1,0 Rakousko -2,4-2,3-1,7 0,0-0,7-1,5-4,4-1,7-1,5-0,9-0,9-4,1-4,5-2,5-2,6-1,5 Finsko 1,7 1,7 7,0 5,1 4,2 2,6 2,5 2,9 4,2 5,3 4,4-2,5-2,5-0,7-1,8-2,1 Nizozemí -0,9 0,4 2,0-0,2-2,1-3,1-1,7-0,3 0,5 0,2 0,5-5,6-5,1-4,3-4,1-2,5 Belgie -0,9-0,6 0,0 0,4-0,1-0,1-0,1-2,5 0,4-0,1-1,0-5,6-3,8-3,8-4,1-2,6 Malta (2008) -9,7-6,9-5,7-6,3-5,7-9,0-4,6-2,9-2,7-2,3-4,6-3,7-3,5-2,7-3,3-2,8 Slovensko (2009) -5,3-7,4-12,3-6,5-8,2-2,8-2,4-2,8-3,2-1,8-2,1-8,0-7,5-4,8-4,5-2,8 Itálie -2,7-1,9-0,8-3,1-3,1-3,6-3,5-4,4-3,4-1,6-2,7-5,5-4,5-3,7-3,0-3,0 Francie -2,6-1,8-1,5-1,5-3,1-4,1-3,6-2,9-2,3-2,7-3,3-7,5-7,0-5,2-4,9-4,3 Portugalsko -3,9-3,1-3,3-4,8-3,4-3,7-4,0-6,5-4,6-3,1-3,6-10,2-9,8-4,3-6,4-4,9 Kypr (2008) -4,2-4,3-2,3-2,2-4,4-6,6-4,1-2,4-1,2 3,5 0,9-6,1-5,3-6,3-6,4-5,4 Španělsko -3,0-1,3-0,9-0,5-0,3-0,3-0,1 1,3 2,4 2,0-4,5-11,1-9,6-9,6-10,6-7,1 Irsko 2,2 2,6 4,9 0,9-0,4 0,4 1,4 1,6 2,9 0,2-7,4-13,7-30,6-13,1-8,2-7,2 Řecko (2001) : : -3,7-4,5-4,8-5,6-7,5-5,2-5,7-6,5-9,8-15,7-10,9-9,6-8,9-12,7 Slovinsko (2007) -2,4-3,0-3,7-4,0-2,4-2,7-2,3-1,5-1,4 0,0-1,9-6,3-5,9-6,4-4,0-14,7 EU mimo eurozónu Dánsko 0,0 1,3 2,3 1,5 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2-2,7-2,5-1,9-3,8-0,8 Švédsko 0,7 0,9 3,6 1,5-1,3-1,0 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2-0,7 0,3 0,2-0,6-1,1 Bulharsko 1,2 0,1-0,5 1,1-1,2-0,4 1,9 1,0 1,9 1,2 1,7-4,3-3,1-2,0-0,8-1,5 Česká republika -4,8-3,6-3,6-5,6-6,5-6,7-2,8-3,2-2,4-0,7-2,2-5,8-4,7-3,2-4,2-1,5 Maďarsko -8,0-5,5-3,0-4,1-9,0-7,3-6,5-7,9-9,4-5,1-3,7-4,6-4,3 4,3-2,1-2,2 Litva -3,0-2,8-3,2-3,5-1,9-1,3-1,5-0,5-0,4-1,0-3,3-9,4-7,2-5,5-3,2-2,2 Rumunsko -3,2-4,4-4,7-3,5-2,0-1,5-1,2-1,2-2,2-2,9-5,7-9,0-6,8-5,5-3,0-2,3 Polsko -4,3-2,3-3,0-5,3-5,0-6,2-5,4-4,1-3,6-1,9-3,7-7,5-7,8-5,1-3,9 21-4,3 Velká Británie -0,1 0,9 3,5 0,4-2,1-3,5-3,5-3,4-2,8-2,8-5,0-11,4-10,0-7,6-6,1-5,8

22 Dluh vládního sektoru v % HDP EU (27) 66,2 65,6 61,8 60,9 60,3 61,9 62,2 62,7 61,5 58,9 62,2 74,5 80,2 82,7 85,5 87,4 Eurozóna (18) 72,8 71,6 69,2 68,1 68,0 69,1 69,6 70,2 68,5 66,2 70,1 80,0 85,5 87,4 90,7 92,6 Eurozóna (rok přistoupení ) Estonsko (2011) 6,0 6,5 5,1 4,8 5,7 5,6 5,0 4,6 4,4 3,7 4,5 7,1 6,7 6,1 9,8 10,0 Lucembursko 7,1 6,4 6,2 6,3 6,3 6,2 6,3 6,1 6,7 6,7 14,4 15,5 19,5 18,7 21,7 23,1 Lotyšsko (2014) 9,3 12,4 12,4 14,1 13,6 14,7 15,0 12,5 10,7 9,0 19,8 36,9 44,5 42,0 40,8 38,1 Slovensko (2009) 34,5 47,8 50,3 48,9 43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6 27,9 35,6 41,0 43,6 52,7 55,4 Finsko 48,4 45,7 43,8 42,5 41,5 44,5 44,4 41,7 39,6 35,2 33,9 43,5 48,8 49,3 53,6 57,0 Slovinsko (2007) 23,1 24,1 26,3 26,5 27,8 27,2 27,3 26,7 26,4 23,1 22,0 35,2 38,7 47,1 54,4 71,7 Malta (2008) 51,8 55,2 53,9 58,9 57,9 66,0 69,8 68,0 62,5 60,7 60,9 66,5 66,0 68,8 70,8 73,0 Nizozemí 65,7 61,1 53,8 50,7 50,5 52,0 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,4 65,7 71,3 73,5 Rakousko 64,4 66,8 66,2 66,8 66,2 65,3 64,7 64,2 62,3 60,2 63,8 69,2 72,5 73,1 74,4 74,5 Německo 60,5 61,3 60,2 59,1 60,7 64,4 66,2 68,6 68,0 65,2 66,8 74,6 82,5 80,0 81,0 78,4 Francie 59,4 58,9 57,3 56,9 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,7 86,2 90,6 93,5 Španělsko 64,1 62,4 59,4 55,6 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 54,0 61,7 70,5 86,0 93,9 Belgie 117,2 113,6 107,8 106,5 103,4 98,4 94,0 92,0 87,9 84,0 89,2 96,6 96,6 99,2 101,1 101,5 Kypr (2008) 59,2 59,3 59,6 61,2 65,1 69,7 70,9 69,4 64,7 58,8 48,9 58,5 61,3 71,5 86,6 111,7 Irsko 53,0 47,0 37,0 34,5 31,8 31,0 29,4 27,2 24,6 24,9 44,2 64,4 91,2 104,1 117,4 123,7 Portugalsko 51,8 51,4 50,7 53,8 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94,0 108,2 124,1 129,0 Itálie 114,3 113,1 108,6 108,3 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,7 127,0 132,6 Řecko (2001) 94,5 94,0 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 157,2 175,1 EU mimo eurozónu Bulharsko 77,6 77,6 72,5 66,0 52,4 44,4 37,0 27,5 21,6 17,2 13,7 14,6 16,2 16,3 18,4 18,9 Rumunsko 16,8 21,7 22,5 25,7 24,9 21,5 18,7 15,8 12,4 12,8 13,4 23,6 30,5 34,7 38,0 38,4 Litva 16,5 22,7 23,6 23,0 22,2 21,0 19,3 18,3 17,9 16,8 15,5 29,3 37,8 38,3 40,5 39,4 Švédsko 69,9 64,3 53,9 54,7 52,5 51,7 50,3 50,4 45,2 40,2 38,8 42,6 39,4 38,6 38,3 40,6 Dánsko 61,4 58,1 52,4 49,6 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,8 46,4 45,4 44,5 Česká republika 14,5 15,8 17,8 23,9 27,1 28,6 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,6 38,4 41,4 46,2 46,0 Polsko 38,9 39,6 36,8 37,6 42,2 47,1 45,7 47,1 47,7 45,0 47,1 50,9 54,9 56,2 55,6 57,0 Maďarsko 60,9 60,8 56,1 52,7 55,9 58,6 59,5 61,7 65,9 67,0 73,0 79,8 82,2 82,1 79, ,2 Velká Británie 45,8 43,0 40,5 37,3 37,1 38,7 40,3 41,7 42,7 43,7 51,9 67,1 78,4 84,3 89,1 90,6

23 Mzr. změna reálného HDP (%) Ø EU (27) 2,9 2,9 3,9 2,0 1,3 1,5 2,6 2,2 3,4 3,2 0,4-4,5 2,0 1,7-0,4 0,1 1,6 Eurozóna (17) 2,8 2,9 3,8 2,0 0,9 0,7 2,2 1,7 3,3 3,0 0,4-4,5 1,9 1,6-0,7-0,4 1,4 Eurozóna (rok přistoupení ) Estonsko 6,8-0,3 9,9 6,2 6,2 8,1 6,2 8,9 10,2 7,3-4,1-14,1 3,3 8,7 4,5 2,2 4,4 Lotyšsko 5,6 2,9 5,3 7,3 7,1 7,7 8,8 10,1 11,0 10,0-2,8-17,7-1,3 5,3 5,2 4,1 4,3 Slovensko 4,4 0,0 1,4 3,5 4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5 5,8-4,9 4,4 3,0 1,8 0,9 3,8 Irsko 8,9 11,0 10,6 5,0 5,4 3,7 4,2 6,1 5,5 5,0-2,2-6,4-1,1 2,2 0,2-0,3 3,6 Lucembursko 6,5 8,4 8,4 2,5 4,1 1,7 4,4 5,3 4,9 6,6-0,7-5,6 3,1 1,9-0,2 2,1 3,3 Slovinsko 3,5 5,3 4,3 2,9 3,8 2,9 4,4 4,0 5,8 7,0 3,4-7,9 1,3 0,7-2,5-1,1 2,4 Kypr 5,0 4,8 5,0 4,0 2,1 1,9 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6-1,9 1,3 0,4-2,4-5,4 2,2 Finsko 5,0 3,9 5,3 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3-8,5 3,4 2,8-1,0-1,4 2,0 Španělsko 4,5 4,7 5,0 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9-3,8-0,2 0,1-1,6-1,2 2,0 Rakousko 3,8 3,5 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4-3,8 1,8 2,8 0,9 0,3 1,9 Malta : : : 0,0 2,4 0,7-0,3 3,6 2,6 4,1 3,9-2,8 4,3 1,4 1,1 2,9 1,8 Belgie 1,9 3,5 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0-2,8 2,3 1,8-0,1 0,2 1,6 Nizozemí 3,9 4,7 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8-3,7 1,5 0,9-1,2-0,8 1,6 Francie 3,4 3,3 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3-0,1-3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 1,5 Německo 1,9 1,9 3,1 1,5 0,0-0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1-5,1 4,0 3,3 0,7 0,4 1,3 Portugalsko 5,1 4,1 3,9 2,0 0,8-0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0-2,9 1,9-1,3-3,2-1,4 0,9 Řecko 3,4 3,4 4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5-0,2-3,1-4,9-7,1-7,0-3,9 0,9 Itálie 1,4 1,5 3,7 1,9 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7-1,2-5,5 1,7 0,4-2,4-1,9 0,4 EU mimo eurozónu Litva 7,6-1,0 3,6 6,7 6,8 10,3 7,4 7,8 7,8 9,8 2,9-14,8 1,6 6,0 3,7 3,3 4,3 Polsko 5,0 4,5 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 2,0 1,6 3,8 Bulharsko 4,9 2,0 5,7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,2-5,5 0,4 1,8 0,6 0,9 3,6 Rumunsko -2,1-0,4 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3-6,6-1,1 2,3 0,6 3,5 3,1 Švédsko 4,2 4,7 4,5 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,6 Česká republika -0,2 1,7 4,2 3,1 2,1 3,8 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1-4,5 2,5 1,8-1,0-0,9 2,5 Maďarsko 4,1 3,2 4,2 3,7 4,5 3,9 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9-6,8 1,1 1,6-1,7 1,1 2,0 Velká Británie 3,6 2,9 4,4 2,2 2,3 3,9 3,2 3,2 2,8 3,4-0,8-5,2 1,7 1,1 0,3 1,7 1,9 Dánsko 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-0,8-5,7 1,4 1,1-0,4 0,4 1,0 Zdroj: Eurostat, aktualizace Pozn: Pravý sloupec obsahuje aritmetický průměr mzr. změn za období

24 3 Reálná kriteria 24

25 Reálná kriteria Reálné veličiny vysoká míra otevřenosti české ekonomiky velká obchodní i vlastnická provázanost s eurozónou i s EU příliv FDI z EU dosažení konvergence v míře inflace dosažení konvergence v nominálních úrokových sazbách dlouhodobá stabilizace veřejných rozpočtů úroveň HDP na obyvatele cenová hladina trh práce regionální mobilita (trh s byty, deregulace, dopravní infrastruktura) mezinárodní mobilita (jazykové bariéry, omezení pracovat v rámci zemí EU) sladěnost ekonomického cyklu 25

26 Reálná kriteria náklady plynoucí ze ztráty vlastní měnové politiky České republiky budou citelné, zejména v případě, že česká ekonomika nebude sladěna s ekonomikou eurozóny vzroste význam fiskální politiky s vyšší mírou sladěnosti budou rizika přistoupení ČR k eurozóně klesat provázanost ČR eurozóna: obchodní vlastnická ekonomický cyklus podobnost struktury ekonomické aktivity s eurozónou by měla snižovat riziko výskytu asymetrických ekonomických šoků náklady vs. výnosy 26

27 Vývoj HDP a státních financí ( ) porovnání kumulovaných hodnot k roku % 360% 340% 320% 300% mandatorní výdaje rostou stále vysokým tempem a stát prakticky ztrácí manévrovací prostor 280% 260% 240% 220% 200% 180% HDP v b.c. Příjmy SR 160% Výdaje SR 140% Mandatorní výdaje 120% 100% příjmy a výdaje (včetně mandatorních) pro rok 2013 vycházejí z dat v návrhu příslušného státního rozpočtu

28 mzr. zm. v % Reálná kriteria Míra růstu reálného HDP (v %) EU (28) Euro area (18) Germany Czech Republic sladěnost ekonomické aktivity a podobnost ekonomických šoků napomůže účinnému a vhodnému působení jednotné měnové politiky na ekonomiku v měnové unii analýzy signalizují sbližování vývoje celkové ekonomické aktivity v průběhu hospodářského cyklu v České republice a eurozóně Zdroj: Eurostat 28

29 Bulgaria Poland Romania Hungary Lithuania Croatia Czech Republic Slovakia Latvia Malta Estonia Slovenia Portugal Cyprus Greece United States Spain EU (28) Germany Euro area (18) Italy Japan Austria France Belgium Netherlands Iceland United Kingdom Ireland Luxembourg Finland Sweden Denmark Norway Switzerland Reálná kriteria V roce 2013 Česká republika dosahovala v HDP na hlavu 74 % průměru eurozóny, což je méně než v roce 2007 (77 %), tedy v období před vypuknutím finanční krize. Cenová hladina v České republice je však nadále nižší, než by odpovídalo dosažené ekonomické úrovni v roce 2013 byla na úrovni 69 % eurozóny. Srovnatelná cenová hladina (spotřebitelské ceny, EU28=100) Pramen: Eurostat 29

30 Reálná kriteria HDP na obyvatele v PPS (údaje za rok 2013, EU-28 = 100) Euro area (18) Czech Republic Pramen: Eurostat 30

31 Reálná kriteria Produktivita práce na zaměstnanou osobu (rok 2013, EU-28 = 100) ,5 108,6 108, ,5 73,8 71,9 Euro area (18) Czech Republic Pramen: Eurostat 31

32 Reálná kriteria Výroba osobních automobilů ve světě Změna 2007/2005: Změna oproti předkrizovému roku 2007 (2012/2007): Afrika Asie/Oceánie ,05 % + 20,77 % Afrika ,26 % Afrika Asie/Oceánie ,45 % Asie/Oceánie ,68 % + 35,34 % + 45,16 % + 38,98 % Afrika Asie/Oceánie Amerika Evropa ,77 % + 9,35 % Amerika ,43 % Amerika 2009 Evropa ,12 % Evropa ,94 % + 46,09 % - 10,08 % + 14,00 % Amerika Evropa Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu, OICA Production Statistics

33 Reálná kriteria * osobní automobily, malá užitková vozidla, nákladní automobily a tahače, motocykly a mopedy Pramen: Sdružení automobilového průmyslu 33

34 Reálná kriteria poměrně vysoká energetická náročnost a téměř úplná závislost české ekonomiky na dovozu ropy jsou důvodem pro analýzu dopadů možného ropného šoku na českou ekonomiku negativní účinek potenciálního ropného šoku bude záviset na velikosti změn ceny ropy a na jejich dopadech na světovou poptávku a poptávku po českém vývozu; plyn z břidlic a ropa z písku 140 VÝHLED CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU 250 INDEXY CEN NEENERGETICKÝCH KOMODIT Ropa Brent Ropa WTI Zemní plyn (pr. osa) Brent WTI Plyn ,69-0,36-8, ,37-6,97-10,26 Komoditní koš celkem Průmyslové kovy Zdroj: Bloomberg, MMF, EIU (předpověď komoditních indexů), výpočty ČNB Potravinářské komodity Celkem Potraviny Kovy ,5-5,6 0, ,3-5,9 5,0 34

35 Reálná kriteria Energetická náročnost ekonomiky (údaje za rok 2012) Pozn: Hrubá tuzemská energetická spotřeba v podílu na HDP. Pramen: Eurostat 35

36 Reálná kriteria je stejná výše nominálních úrokových sazeb vhodná pro všechny členy eurozóny?!? rozdíl mezi českými úrokovými sazbami a úrokovými sazbami eurozóny je již od roku 2002 v podstatě nulový či záporný pokud nedojde k výraznějším změnám, lze ze současného pohledu očekávat spíše malé dopady konvergence úrokových sazeb při budoucím vstupu ČR do eurozóny 36

37 Reálná kriteria Měnověpolitické sazby USA Eurozóna ČR 37

38 Reálná kriteria Kurz EURO USD 38

39 Počet volných pracovních míst Reálná kriteria pružnost mezd může přispět ke schopnosti ekonomiky vstřebat šoky, na které nemůže reagovat společná měnová politika. Analýzy ukazují, že pružnost reálných mezd v České republice je v současnosti nízká, podobně jako v ostatních srovnávaných zemích, a v čase se významně nezlepšila vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (>50 %) / / / / / / /13 1/ / Počet nezaměstnaných osob Pramen: MPSV, propočet ČNB, pozn: sez. očištěné počty osob v tisících Beveridgeova křivka Pramen: ČNB 39

40 Reálná kriteria Dlouhodobá nezaměstnanost (údaje za rok 2012) Pozn: Dlouhodobě nezaměstnaní (12 měs. a více) v podílu na celkovém počtu nezaměstnaných Pramen: Eurostat 40

41 Reálná kriteria stabilita a výkonnost bankovního sektoru je předpokladem jeho schopnosti spolupůsobit při vstřebávání dopadů ekonomických šoků kapitálová přiměřenost likvidita dynamické oprávkování testování odolnosti bankovního sektoru zdanění bankovního sektoru 41

42 4 Aktuální stav a hospodářskopolitické implikace 42

43 Společná hospodářská politika? již mnoho let systematicky varuji před hédonistickým pojetím fungování současné Evropy nove_bankovni_rady/cnb_rezabek.html) eurozóna vykazuje značnou dávku vnitřní nestability potvrzuje se hypotéza neudržitelné heterogenity uvnitř eurosystému včetně asynchronního chování hospodářských cyklů existuje vhodná hospodářská politika (měnová / fiskální)? hédonistické vládnutí se především odráží ve fiskální části hospodářskopolitického mixu v takovémto systému logicky existuje institut černých pasažérů mainstream styl EU / eurozóny prosazování zájmů několika nejsilnějších v rámci klubu (splňují pravidla klubu?) potlačení principů svobody a suverenity vedl k propasti Zdroj: kahi.cz/blog/politicky-rozcestnik + vlastní doplnění 43

44 Jak dále? krize obnažila nedostatky --- léčba: příčiny vs. následky EK, ECB, vlády: schopnost řešit? návrat ke kořenům alespoň dodržování Paktu stability a růstu dopady na finanční trh: domácnosti, korporace, banky, penzijní fondy,... varianty vývoje: status quo... s tím, že černí pasažéři budou neustále sanováni (kolik? kdo? jak dlouho vydrží?) razantní změny v institucionálním nastavení a v pravidlech fungování eurosystému (bankovní unie již schválena 12/2012, fiskální unie,...federace?!) Evropský stabilizační mechanismus měl by rozšířit svou působnost i na přímou rekapitalizaci bank poté, co bude ustaven jednotný mechanismus dohledu (SSM) vystoupení některých zemí z eurozóny další vývoj ne zcela optimálního a především drahého politického projektu společné měny může z hlediska teorie optimálních měnových zón vést k vytváření nových, opravdu optimálních, geopolitických celků se společnou měnou či dokonce se společnou hospodářskou politikou náklady vs. výnosy (výhody vs. nevýhody) 44

45 Jak dále? (pokr.) Hospodářská politika eurozóny se potýkala s několika slabinami, kterých se musí ve střednědobém i dlouhodobém horizontu zbavit (J.-C. Trichet, HN ): nerespektování Paktu stability a růstu nevěnování dostatečné pozornosti vývoji nerovnováh v konkurenceschopnosti a ani nerovnováh v případě platební bilance neexistence bankovní unie neexistence Evropského stabilizačního mechanismu nedokončení vnitřního trhu nedostatečná aktivita v otázce strukturálních reforem Jižní křídlo logicky čelí důsledku přijatých výrazných úsporných opatření: není jiné cesty v okamžiku, kdy tyto země žily nad poměry škrty nejsou snadné úsporné programy přináší nespokojenost lidí s politickou reprezentací (ve větší míře s národní než evropskou) => problém s demokratickou legitimitou spojenou s ekonomickým dohledem 45

46 5 Závěr 46

47 Závěr prozatím existuje politický závazek přijmout euro, podmínky se ale mění (Lisabonská smlouva) existují závazná nominální kritéria (o jejich správnosti můžeme pochybovat, můžeme s nimi i nesouhlasit, ale...) je velice důležité sledovat reálná kritéria a posuzovat výhody a nevýhody velkou otázkou zůstává další směřování EU a eurozóny (centrální řízení vs. svoboda a konkurence) zavedení eura v ČR podporuje 22 % občanů (vyplývá z výsledků průzkumu agentury STEM - leden/2011), nejméně od roku 2005 chceme do eurozóny? chce nás vlastně eurozóna? bude členství v eurozóně přínosem pro ČR a naopak? v konečné fázi se jedná o politické rozhodnutí, ČNB jako profesionální instituce má pouze poradní roli 47

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru

lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru Přenos finanční krize do reáln lné ekonomiky a dopady na podnikatelskou sféru ekonomická přednáška pro jednání představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice Ing. Pavel Řežábek, Ph.D.

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky

Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ekonomiky Analýza ČBA J. Bušek, P. Dufek, J. Heřmánek, M. Kupka, L. Niedermayer, F. Pavelka 7.3.1 1 Zaměření analýzy Není zaměřena

Více

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (Dokument připravený Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou národní

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014

Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz. Brno, 21. listopadu 2014 Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Brno, 21. listopadu 2014 Obsah prezentace 1. DLUHOVÁ KRIZE A JEJÍ PROJEVY evropské státy postižené krizí, projevy dluhové krize, spready státních

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004

ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2004 ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA ÚVOD A SHRNUTÍ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA V roce bude na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. Evropská centrální banka, Adresa Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Makroekonomická stabilita

Makroekonomická stabilita Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného varování 13 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009

Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009 Přínosy a náklady odkladu zavedení eura v ČR pro malé a střední podnikatele. září 2009 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz Příspěvek vznikl v rámci projektu IGA 7709 Odklad zavedení eura

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA?

I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? I. O ČEM JE VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA? Studium vnější hospodářské politiky je v současné době velmi důležité. Na začátku 21. století jsou ekonomiky těsně provázány prostřednictvím obchodu se zbožím a

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča Éra nízkých cen ropy Jan Bureš Petr Báča l 2 Co se děje na trhu s ropou? Cena ropy Brent od konce června poklesla zhruba o 40 % Výprodej spustilo patrně setrvalé snižování odhadů růstu poptávky po ropě

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii

Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Dopady zavedení eura na ekonomické subjekty v Evropské unii Bc. Monika Hubálková Diplomová práce 2009 Prohlašuji Tuto práci jsem vykonala samostatně. Veškeré

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI?

KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI? POLICY PAPER KDY ZAVÉST EURO: CO NEJDŘÍVE NEBO CO NEJPOZDĚJI? Petr Pavlík Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Kdy zavést euro:

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více