REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre Praha 13 díky úspornému projektu i díky Dalkii uspoří 240 milionů za energii ve školách Prague 13 e fait 240 millions d économies d énergie str./p Nová mise Mirka Topolánka: boj za české teplárenství La nouvelle mission de Mirek Topolánek : la lutte pour le secteur tchèque de la chauffe str./p Dalkia Golf Tour 2011 Dalkia Golf Tour 2011 str./p. 22

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 10 page 11 strana 14 page 15 strana 16 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Praha 13 díky úspornému projektu i díky Dalkii uspoří 240 milionů za energii ve školách Prague 13 e fait 240 millions d économies d énergie Kominík, kominík, chyť se rychle za knoflík! Le ramoneur porte-bonheur Pomoc pro sluchově postižené strana 17 page 17 strana 18 page 19 strana 22 page 22 strana 23 page 23 Setkání milovníků historických vozidel Une rencontre des amoureux de voitures anciennes Nová mise Mirka Topolánka: boj za české teplárenství La nouvelle mission de Mirek Topolánek : la lutte pour le secteur tchèque de la chauffe Dalkia Golf Tour 2011 Dalkia Golf Tour 2011 Křížovka Mots croisés page 16 De l aide pour les déficients auditifs Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Martina Kantorová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, zima je tady a s ní nová topná sezóna, na kterou je skupina Dalkia v České republice jako každý rok výborně připravena. Všechny naše organizační jednotky udělaly během uplynulého období vše pro to, aby naši zákazníci měli ve svých domovech i firmách v nadcházejících chladných měsících příjemnou tepelnou pohodu. Naším cílem je pomáhat klientům neustále snižovat jejich náklady za energii. Ukázkovým příkladem je projekt Odpovědné školy Prahy 13, na němž se Dalkia podílí jako provozovatel lokálních plynových kotelen více než třiceti základních a mateřských škol v této městské části. Více informací se dozvíte na následujících stránkách v rozhovoru se starostou Davidem Vodrážkou. O tom, že jdeme správným směrem, mne přesvědčila také nedávná interní soutěž skupiny Dalkia v České republice Vítězství 2011, v níž se utkávají nejúspěšnější obchodní a technické projekty realizované v uplynulém období. Jako člen poroty jsem se opětovně přesvědčil, že kvalita našich týmů i vlastní projekty jsou na velmi vysoké úrovni, což ve svém důsledku nejvíce oceníte vy, naši zákazníci. Rád bych využil této příležitosti a na tomto místě se s vámi rozloučil, neboť ke konci roku odcházím do penze. Chtěl bych poděkovat všem zákazníkům, obchodním partnerům i kolegům, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Roky strávené v Dalkii pro mě představují krásný kus života, setkání se skvělými lidmi a odborníky. Má práce pro Dalkii bude v menším měřítku pokračovat i nadále, neboť v naší společnosti budu působit jako poradce generálního ředitele. Všem vám přeji hodně úspěchů, štěstí a zdraví a budu se těšit zase někdy na shledanou. Ing. Jiří Lukeš Náměstek generálního ředitele Ch hères lectrices, chers lecteurs, L hiver est là et avec lui une nouvelle saison de chauffe à laquelle le groupe Dalkia en République tchèque est, comme chaque année, parfaitement préparé. Toutes nos unités ont fait le maximum au cours de la période écoulée pour que nos clients bénéficient d un confort thermique agréable dans leur maison et leur entreprise pendant les mois froids à venir. Notre objectif est d aider les clients à réduire sans cesse les coûts de leur énergie. Le projet «Écoles responsables de Prague 13», auquel Dalkia participe en tant qu exploitant des chaufferies locales au gaz pour plus de 30 écoles élémentaires et maternelles de cet arrondissement, est un parfait exemple de cette vocation. Vous pourrez découvrir, dans ce numéro, ce projet au travers de l entretien avec le maire, David Vodrážka. Je suis convaincu que nous allons dans le bon sens, ce dont témoigne aussi le récent concours interne du groupe Dalkia en République tchèque, «Les Victoires 2011», dans le cadre duquel s affrontent les projets commerciaux et techniques les plus aboutis de l année. En tant que membre du jury, j ai pu de nouveau m assurer que la qualité de nos équipes ainsi que nos propres projets sont de très haut niveau, ce qui, au final, est appréciable pour vous, nos clients. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter mon message d au revoir car je prends ma retraite à la fin de l année. Je voudrais remercier tous les clients, partenaires commerciaux et collègues avec lesquels j ai eu la possibilité de travailler. Les années passées à Dalkia représentent pour moi un beau morceau de vie, des rencontres avec des gens et des professionnels fantastiques. Mon travail pour Dalkia se poursuivra toutefois, dans une moindre mesure, car je serai présent dans notre société comme conseiller du directeur général. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès, de bonheur et une bonne santé et je vous dis à bientôt. Jiří Lukeš Adjoint au directeur général 03

4 služby pro zákazníky Bazén v novém kabátu Společnost Olterm & TD Olomouc je nejen distributorem dálkového tepla a provozovatelem lokálních kotelen na Olomoucku, ale také provozovatelem plaveckého stadionu Olomouc, který patří mezi nejnavštěvovanější volnočasová zařízení ve městě. Příznivci vodních radovánek jistě ocení změny k lepšímu, jež přinesla částečná rekonstrukce v uplynulých měsících. aktuality Dvacet let v Česku Dne 19. září 2011 jsme si připomněli dvacáté výročí vstupu francouzské skupiny Dalkia na český trh. Stalo se tak v roce 1991 v Praze pod hlavičkou společnosti Ekoterm. Během následujících let si Dalkia vybudovala pozici jedné z největších energetických skupin v zemi. Z hlavního města Dalkia postupně rozšířila své aktivity i do dalších regionů, především do Moravskoslezského kraje, kde v roce 1997 odkoupila významný balík akcií Moravskoslezských tepláren a Tepláren Karviná. Od roku 1999 působí v Olomouckém kraji a v roce 2001 vstoupila rovněž do Ústeckého regionu. Současný název Dalkia Česká republika vznikl o tři roky později. Mezi největší úspěchy posledních let patří akvizice Elektrárny Kolín, výtopny v Mariánských Lázních a nejnověji společnosti NWR Energy. Aktuálně ve skupině Dalkia v ČR pracuje téměř lidí. Dalkii přejeme i do následujících let mnoho dalších úspěchů a spokojených klientů i zaměstnanců. Roudnice nad Labem Mariánské Lázně PRAHA Krnov Kolín Olomouc Opava Karviná Ostrava Hradec nad Moravicí Petřvald Šenov Havířov Frýdek-Místek Nový Jičín Přerov Naším cílem je neustále zvyšovat spokojenost návštěvníků a zkvalitňovat naše služby. Technický stav opláštění budovy bazénu již dlouhodobě nebyl zcela vyhovující a navíc docházelo k tepelným ztrátám. Proto se na náš podnět Statutární město Olomouc, které je vlastníkem objektu, rozhodlo pro realizaci rekonstrukce. Ta se týkala především výměny opláštění budovy včetně jejího zateplení a výměny prosklených výplní krytého bazénu, což se projeví zejména ve vyšším tepelném komfortu pro návštěvníky. Inovací prošel i dojezd tobogánu, informovala ředitelka společnosti Olterm & TD Olomouc Ing. Małgorzata Rapa- Katbeh. Oprava plaveckého stadionu byla zahájena v červenci tohoto roku a dokončena v říjnu Z důvodu rekonstrukce byl v letních měsících v provozu pouze venkovní bazén. Všechny zmíněné úpravy stály zhruba 12,5 milionů korun a byly financovány Statutárním městem Olomouc. Doufáme, že tímto změny k lepšímu na olomouckém plaveckém stadionu nekončí a návštěvníci se mohou těšit na další novinky. V plánu je rekonstrukce šaten a mokré zóny včetně vstupů do bazénové haly i do objektu krytého bazénu. Znatelnou úpravou projdou podhledy a osvětlení haly krytého bazénu a generální opravy se dočká i venkovní terasa. Rekonstrukce se dotkne rovněž venkovního areálu, nastínila plány Małgorzata Rapa-Katbeh. Unikátní projekt úspor na Praze 13 Dalkia Česká republika se významnou měrou podílí na unikátním projektu Odpovědné školy Prahy 13, který této městské části v příštích deseti letech uspoří 240 miliónů korun za energii. Naše společnost má na třináctce na starosti provoz energetických zařízení 31 základních a mateřských škol. Cílem projektu je snížit původní náklady za vytápění, elektřinu, vodu a přípravu teplé vody ve školách o celou polovinu. Všechny provedené investice budou splaceny výhradně z projektem dosažených úspor a za ušetřené peníze bude modernizováno energetické hospodářství a vnitřní vybavení škol. V rámci projektu bylo vybudováno či rekonstruováno 31 lokálních plynových kotelen, jejichž provoz zajišťuje Dalkia Česká republika. Projekt snižuje energetickou náročnost budov škol a školek a tím i plateb za energie. Dalším významným pozitivem projektu je environmentální hledisko došlo ke snížení produkce škodlivých látek vznikajících při výrobě tepla o více než 40 %. Projekt je tak vzorovým řešením pro další subjekty veřejné správy, uvedl předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Více informací k tomuto tématu naleznete v rozhovoru se starostou Prahy 13 Davidem Vodrážkou na stranách

5 actualités Vingt ans en Tchéquie Le 19 septembre, Dalkia a fêté le 20 e anniversaire de son entrée sur le marché tchèque. C est en effet en 1991, à Prague, par l intermédiaire de la société Ekoterm, que le groupe s est implanté dans le pays. Au cours des années suivantes, Dalkia a assis sa position et est devenu l un des plus grands groupes énergétiques du pays. A partir de la capitale, Dalkia a peu à peu étendu ses activités aux autres régions, avant tout dans la région Moravie-Silésie où il a acheté, en 1997, un important paquet d actions des sociétés Moravskoslezské teplárny et Teplárny Karviná. Depuis 1999, la société est active dans la région d Olomouc et est également entrée, en 2001, dans la région d Ústí. Le nom actuel Dalkia Česká republika est né trois ans plus tard. L acquisition d Elektrárna Kolín, de la centrale de chauffe de Mariánské Lázně et, plus récemment, de la société NWR Energy font partie des plus grands succès de ces dernières années. A l heure actuelle, près de personnes travaillent au sein du groupe Dalkia en RT. Nous souhaitons à la société de nombreux autres succès dans les années à venir, ainsi que des clients et des salariés satisfaits. services pour les clients La piscine dans un nouveau manteau La société Olterm & TD Olomouc est non seulement distributrice de chaleur à distance et exploitante de chaudières locales, mais également exploitante de la piscine d Olomouc, qui fait partie des établissements de loisirs les plus visités de la ville. Les amateurs de plaisirs aquatiques apprécieront sûrement les améliorations apportées ces derniers mois par une reconstruction partielle. Projet d économie d énergies à Prague 13 : une initiative unique en son genre La société Dalkia Česká republika contribue de manière significative à la mise en œuvre du projet «Écoles responsables de Prague 13» qui permettra à cet arrondissement d économiser 240 millions de couronnes tchèques en coûts d énergies pour les 10 années à venir. Dalkia assure dans le 13 e arrondissement de Prague l exploitation des installations énergétiques de 31 écoles élémentaires et maternelles. Ce projet vise à réduire de moitié les coûts de chauffage, d électricité, d eau et de préparation d eau chaude. Tous les investissements réalisés seront remboursés exclusivement à partir des économies obtenues grâce à ce projet et les ressources économisées seront réinvesties dans la modernisation de la gestion de l énergie et de l équipement intérieur des écoles. Dans le cadre de ce projet, 31 chaufferies locales à gaz, dont l exploitation est assurée par Dalkia Česká republika, ont été construites ou rénovées. «Le projet permet de réduire les besoins énergétiques des écoles et jardins d enfants et par conséquent les factures d énergies. Un autre atout non négligeable de ce projet est son aspect environnemental : le volume de substances nocives émises lors de la production de chaleur a diminué de plus de 40 %. Ce projet se pose donc en exemple pour d autres organismes de l administration publique», a constaté Zdeněk Duba, président du directoire de Dalkia Česká republika. Pour plus d informations sur ce sujet, nous vous invitons à lire l entretien avec le maire du 13 e arrondissement de Prague, David Vodrážka, aux pages 10 à 13 de ce numéro. «Notre objectif est d améliorer sans cesse la satisfaction des clients et de rendre nos services de meilleure qualité. L état technique de l enveloppe du bâtiment de la piscine n était pas totalement satisfaisant depuis longtemps déjà et il y avait en plus des pertes thermiques. Par conséquent, la Ville d Olomouc, propriétaire du bâtiment, a décidé sur notre suggestion de réaliser une rénovation. Celle-ci a avant tout concerné le remplacement de l enveloppe du bâtiment, y compris son isolation et le remplacement des baies vitrées de la piscine couverte, ce qui se manifeste surtout par un confort thermique plus important pour les visiteurs. La piste du toboggan a également été rénovée», a informé la directrice d Olterm & TD Olomouc, Małgorzata Rapa-Katbeh. La réparation de la piscine a été commencée en juillet dernier et achevée en octobre. Du fait de la reconstruction, seule la piscine extérieure a été mise en service durant les mois d été. L ensemble des modifications a coûté environ 12,5 millions de couronnes et a été financé par la Ville d Olomouc. Nous espérons que ces améliorations de la piscine ne s achèveront pas et que les visiteurs pourront se réjouir d autres nouveautés. «Une reconstruction des vestiaires et de la zone humide, y compris des entrées dans le hall de la piscine et dans le bâtiment de la piscine couverte, est prévue. Les faux-plafonds et l éclairage du hall de la piscine couverte subiront un aménagement sensible et la terrasse extérieure fera l objet également d une réparation d ensemble. La reconstruction touchera également le complexe extérieur», tels sont les plans ébauchés par Małgorzata Rapa- Katbeh. 05

6 integrovaný systém řízení Povolenky zdarma za investice do modernizace výroby elektřiny V současné době se hodně mluví o povolenkách na vypouštění emisí CO 2, což je pro energetické společnosti momentálně jedno z klíčových témat. Co se v této oblasti v uplynulých měsících událo a jaký to bude mít dopad na skupinu Dalkia? Podrobnosti zná vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. Evropská unie zavedla v roce 2005 v rámci Politiky ochrany klimatu systém obchodování s povolenkami na vypouštění emisí CO 2. V 1. a 2. obchodovacím období byly povolenky přidělovány bezplatně v množství stanoveném příslušnými národními alokačními plány. Ve 3. obchodovacím období, které začne 1. ledna 2013, již povolenky zdarma z větší části rozdávány nebudou a jednotlivé státy je budou prodávat v aukcích. Evropská komise však pro země, které mají alespoň 30% podíl jednoho typu fosilních paliv na výrobě elektřiny, což je i případ ČR, stanovila výjimku, díky níž mohou velké energetické firmy získat část povolenek na elektřinu zdarma výměnou za investice do modernizace postupů výroby elektřiny. Co to znamená pro naši společnost? Od roku 2013 bude Dalkia na trhu nakupovat přes 50 % povolenek, avšak další část může získat zdarma. Podmínkou je investovat do ekologizace provozu minimálně hodnotu bezplatně přidělených povolenek. Nicméně množství povolenek zdarma se bude postupně snižovat, až v roce 2020 klesne na nulu. Vláda ČR v září 2011 schválila přidělení bezplatných povolenek firmám v celkové hodnotě zhruba 46 miliard korun. Z nich skupina Dalkia v ČR, konkrétně Dalkia Česká republika a Dalkia Kolín, obdrží v následujících osmi letech část povolenek na výrobu elektřiny zdarma výměnou za investice do ekologických technologií ve výši 1,2 miliardy korun. Jsme připraveni maximálně využít možností, které nám tento postup umožňuje. V našich investičních plánech počítáme zejména s rozšířením spoluspalování biomasy a rozvojem sítí dálkového tepla, nastínil Dalibor Pyš. Co jsou to emisní povolenky? Evropský systém emisních povolenek byl zaveden s cílem snižovat produkci oxidu uhličitého do ovzduší. Velcí producenti tak musí od národních vlád nakupovat povolenky v množství odpovídajícím vypouštěným škodlivým látkám, přičemž jedna povolenka odpovídá tuně CO 2 a její cena se v současnosti na trhu pohybuje kolem 16 eur (asi 390 korun). aktuality Mirek Topolánek předsedou Teplárenského sdružení Teplárenské sdružení České republiky (TS ČR), jehož významným členem je i Dalkia Česká republika, má od září nového předsedu. Stal se jím bývalý předseda vlády Mirek Topolánek, jehož úkolem je prosazovat zájmy tepláren a pomáhat zajišťovat co nejlepší podmínky pro společnosti působící v oblasti zásobování teplem a výroby elektřiny a tepla. Teplárenské sdružení vzniklo v roce 1991 s cílem podporovat podnikání v oblasti teplárenství. Aktuálně má zhruba 90 členů, jimiž jsou výrobci a distributoři tepla, výrobci a dodavatelé technologií pro teplárenství, vysoké školy a další organizace se vztahem k dálkovému zásobování teplem. Mirek Topolánek, který ve funkci vystřídal bývalého ředitele Tepláren Brno Alexeje Nováčka, neměl žádného protikandidáta a byl zvolen jednomyslné. Expremiér má pomoci teplárenství vypořádat se se současnými problémy a výzvami, mezi něž patří zejména zachování bezplatných emisních povolenek, hrozící nedostatek uhlí či růst cen tepla. Věříme, že pod vedením Mirka Topolánka TS ČR získá silnější pozici a teplárnám se podaří prosadit požadavky, které budou ve svém důsledku přínosné hlavně pro konečné spotřebitele, řekl předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Rozhovor s Mirkem Topolánkem najdete na stranách Neveselé vzpomínky na teplárnu Teplárnu Karviná navštívil v červnu vzácný host: Paolo Comployer, italský občan, který coby válečný zajatec v letech pracoval na základech dnešní Teplárny Karviná. Dnes téměř devadesátiletý muž na dvacet měsíců strávených v těšínském zajateckém táboře, během nichž se podílel na stavbě karvinské teplárny, nikdy nezapomene. I proto nedávno zatoužil znovu se podívat do kraje, kde zažil spoustu strádání a náročné fyzické práce. Pan Comployer je výjimečná osobnost. V pozdním věku se již potřetí vydal navštívit kraj, který od války změnil svou tvář k nepoznání. Kromě tří zbytků staré části dolu Barbora zde nestojí ani jedna budova, kterou tady mohl dříve vidět, uvedl vedoucí Závodu výroby Divize Karviná Ivan Tomík, který vzácného hosta během jeho prohlídky dnešní teplárny doprovázel. Na pana Comployera zůstala na Teplárně Karviná milá a nesmazatelná vzpomínka, dodal Ivan Tomík. 06

7 actualités Mirek Topolánek : nouveau président de l Association de la chauffe L Association de la chauffe de République tchèque (Teplárenské sdružení České republiky), dont Dalkia Česká republika est membre, a un nouveau président depuis le mois de septembre. Celui-ci n est autre que Mirek Topolánek, ancien premier ministre, dont la tâche est de faire valoir les intérêts des centrales thermiques et d aider à garantir les conditions les meilleures pour les sociétés actives dans le domaine de l approvisionnement en chaleur et de la production d électricité et de chaleur. L Association de la chauffe est née en 1991 dans le but de soutenir les activités dans le domaine des techniques de chauffe. Elle compte actuellement 90 membres environ. Mirek Topolánek, qui a remplacé à cette fonction l ancien directeur de la société Teplárny Brno, Alexej Nováček, n avait pas d autre concurrent et a été élu à l unanimité. L ancien premier ministre doit aider l industrie des centrales thermiques à affronter les problèmes et enjeux actuels, dont font avant tout partie le maintien des permis d émissions gratuits, l insuffisance menaçante de charbon ou la hausse des prix de la chaleur. «Nous espérons que l Association de la chauffe obtiendra, sous la direction de Mirek Topolánek, une position plus forte et que les centrales thermiques parviendront à imposer leurs demandes qui seront, par voie de conséquence, avantageuses principalement pour les consommateurs finaux», a déclaré le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba. Vous trouverez l entretien avec Mirek Topolánek aux pages 18 à 21. Tristes souvenirs d une centrale thermique Un invité rare s est rendu en juin à la centrale thermique de Karviná : Paolo Comployer, citoyen italien, qui a travaillé dans les années en tant que prisonnier de guerre sur les fondations de l actuelle centrale. Paolo Comployer, âgé aujourd hui de presque 90 ans, n oubliera jamais les vingt mois passés dans le camp de prisonniers de Těšín, au cours desquels il a pris part à la construction de la centrale thermique de Karviná. Voilà aussi pourquoi il a récemment souhaité revenir dans une région où il a vécu de nombreuses privations et de durs travaux physiques. «Monsieur Comployer est une personnalité exceptionnelle. A un âge avancé, il est venu visiter, pour la troisième fois déjà, une région qui a changé son visage de manière méconnaissable depuis la guerre. Hormis trois restes d une ancienne partie de la mine Barbora, il ne reste ici pas le moindre bâtiment qu il aurait pu voir auparavant», a indiqué le responsable de l usine de production de la Division de Karviná, Ivan Tomík, qui a accompagné cet invité au cours de sa visite. «Notre centrale gardera les souvenirs gentils et inoubliables de cet homme», a ajouté Ivan Tomík. systeme de management intégré Des quotas gratuits en échange d investissements dans la modernisation de la production d électricité Les quotas d émission de CO 2 sont actuellement au centre de nombreuses discussions et constituent l un des thèmes cruciaux pour les sociétés du secteur énergétique. Que s est-il passé dans ce domaine au cours des derniers mois et que cela implique-t-il pour le groupe Dalkia? Voici les réponses apportées par le responsable du service gestion environnementale de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš. «L Union européenne a mis en place, en 2005, dans le cadre de la Politique de protection du climat, un système d échange des quotas d émission de CO 2. Au cours des 1 ère et 2 e périodes d échange, les quotas étaient attribués gratuitement, en nombres fixés par les plans nationaux d allocation applicables. Dans le cadre de la 3 e période, qui débutera le 1 er janvier 2013, les quotas ne seront plus, en grande partie, accordés gratuitement et les différents États les vendront aux enchères. Toutefois, la Commission européenne a établi une dérogation pour les pays dont la production d électricité repose sur une part d au moins 30 % d un certain type de combustible fossile, ce qui est le cas de la République tchèque. Grâce à cette dérogation, les grandes entreprises énergétiques peuvent acquérir gratuitement une partie des quotas pour l électricité en échange d investissements dans la modernisation des procédés de production d électricité. Que cela signifie-t-il pour notre société? À partir de 2013, Dalkia achètera plus de 50 % de quotas sur le marché et elle pourra en acquérir d autres gratuitement, à condition d investir dans l écologisation de l exploitation à hauteur de la valeur des quotas alloués à titre gratuit. Néanmoins, le nombre de quotas gratuits sera progressivement réduit pour atteindre zéro en En septembre, le gouvernement tchèque a approuvé l octroi de quotas gratuits aux entreprises pour une valeur totale de 46 milliards de couronnes. Ainsi, au cours des huit prochaines années, le groupe Dalkia en République tchèque, à savoir Dalkia Česká republika et Dalkia Kolín, obtiendra une partie de ses quotas pour la production d électricité gratuitement en échange d investissements dans des technologies écologiques pour un montant de 1,2 milliards de couronnes. Nous sommes prêts à profiter au maximum des possibilités que nous offre ce système. Dans nos plans d investissement, nous prévoyons notamment l extension de la co-combustion de biomasse et le développement des réseaux de chauffage urbain», a expliqué Dalibor Pyš. Que sont les quotas d émission? Le système européen de quotas d émission a été mis en place pour réduire les émissions de CO 2 dans l atmosphère. Les gros producteurs doivent ainsi acheter aux gouvernements nationaux des quotas en nombre correspondant aux volumes de substances polluantes qu ils rejettent, sachant qu un quota équivaut à une tonne de CO 2 et que son prix sur le marché oscille actuellement autour de 16 euros (soit environ 390 couronnes). 07

8 aktuality Jak tráví volný čas zaměstnanci Dalkie? Jak tráví své volné chvíle zaměstnanci skupiny Dalkia v ČR? Odpověď na tuto otázku nám poodhalila interní soutěž nazvaná Já a volný čas, která oslovila více než sto zaměstnanců. Ti nám zaslali neuvěřitelných 708 fotografií! Snímky, které jsme obdrželi, zachycují jak zimní, tak letní aktivity a je z nich patrné, že zaměstnanci Dalkie holdují sportu, milují zvířata, rádi poznávají cizí země, ale dokáží i jen tak relaxovat. Na velké části přihláše- ných fotografií figurují blízcí našich kolegů, zejména děti, s nimiž tráví nejvíce volného času. Z nejzajímavějších snímků byl vytvořen originální kalendář skupiny Dalkia v ČR pro rok Autorkou vítězné fotografie se stala Ivona Dandulová, zaměstnankyně společnosti Olterm & TD Olomouc. L auteur de la photographie gagnante est Ivona Dandulová, employée d Olterm & TD Olomouc. Quo vadis, Veolia? V uplynulých měsících jste možná v médiích zaznamenali informaci, že mateřská skupina Dalkie Veolia Environnement se hodlá stáhnout z poloviny zemí, kde působí. Dobrá zpráva je, že České republiky se to netýká, neboť naše země patří mezi osm nejlepších trhů skupiny. Kvalita poskytovaných služeb, naše reference, kompetentní zaměstnanci a hospodářské výsledky vedly Veolii k tomu, že se rozhodla pokračovat ve svých aktivitách v ČR. Díky práci a zapojení všech zaměstnanců Veolia hodnotí ČR jako jednu z nejúspěšnějších zemí, prohlásil country manažer skupiny Dalkia v ČR Laurent Barrieux. Veolia kromě energetiky podniká v oblasti vodárenství (v tomto oboru je světovou jedničkou), dopravy a nakládání s odpady. 08 Úspěch ve Varšavě Společnost Dalkia v Polsku dosáhla v červenci obrovského úspěchu, když získala většinový podíl ve varšavské teplárenské síti SPEC. Stane se tak provozovatelem největší městské sítě dálkového tepla v rámci Evropské unie. O 85 % akcií SPEC projevilo zájem více než deset společností z různých zemí světa, z nichž varšavská radnice vybrala právě Dalkii. Ta se v rámci dohody zavázala investovat do tepelné sítě v příštích sedmi letech jednu miliardu zlotých. SPEC provozuje teplovodní síť o celkové délce kilometrů a teplem zásobuje 80 % odběratelů v polském hlavním městě.

9 actualités Comment les employés de Dalkia passent-ils leur temps libre? A quoi les collaborateurs de Dalkia Česká republika occupent-ils leur temps libre? C est ce qu a partiellement dévoilé le concours interne intitulé «Moi et le temps libre», auquel ont participé plus d une centaine d employés. Ces derniers nous ont envoyé le nombre incroyable de 708 photographies! Les clichés que nous avons reçus illustrent des activités estivales ou hivernales. On peut y voir que les salariés de Dalkia font beaucoup de sport, aiment les animaux, apprécient les voyages à l étranger, mais savent aussi se relaxer en toute simplicité. Bon nombre de photographies envoyées représentent les proches de nos collègues, en particulier leurs enfants, avec lesquels ils passent la plupart de leur temps libre. Les clichés les plus intéressants ont été utilisés pour créer un calendrier 2012 original pour le groupe Dalkia en RT. Houbařskou vášeň pěstujeme od mala. (srpen 2010, Jablunkov) Daniel Chovanec, DIN 2012 září Quo vadis, Veolia? Ces derniers mois, vous avez peut-être appris par les médias que la maison mère de Dalkia, Veolia Environnement, comptait se retirer de la moitié des pays où elle opère. Faisant partie des huit meilleurs marchés du groupe, la République tchèque ne sera pas concernée par cette décision. «La qualité des services fournis, nos références, nos collaborateurs compétents et nos résultats de gestion ont conduit Veolia à décider en faveur d une poursuite de ses activités en République tchèque. Grâce au travail et à l implication de tous les salariés, Veolia considère notre pays comme l un de ses meilleurs marchés», a déclaré Laurent Barrieux, directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque. En plus de l énergie, Veolia opère dans le secteur de l eau - où elle est numéro un mondial -, des transports et du traitement des déchets. Un succès à Varsovie Dalkia a remporté, en juillet, un très grand succès en Pologne en obtenant une participation majoritaire au sein du réseau varsovien des centrales thermiques SPEC. Il deviendra ainsi l exploitant du plus grand réseau urbain de chaleur à distance dans le cadre de l Union européenne. Dalkia a été sélectionné parmi plus de dix sociétés issues de divers pays du monde, qui avaient manifesté un intérêt concernant 85 % des actions de SPEC, par la mairie de Varsovie. Dans le cadre d un accord, Dalkia s est engagé à investir un milliard de zlotys dans le réseau thermique au cours des sept prochaines années. SPEC exploite un réseau d une longueur totale de kilomètres et approvisionne en chaleur 80 % des consommateurs dans la capitale polonaise. 09

10 naši klienti Praha 13 díky úspornému projektu i díky Dalkii uspoří 240 milionů za energii ve školách Městská část Praha 13 se může pochlubit nejen nejmodernější radnicí v České republice, ale také unikátním projektem úspor energií, za nímž stojí zdejší starosta David Vodrážka a jeho tým. Co je cílem projektu a jak se na něm podílí společnost Dalkia Česká republika? Nejen o to se zajímal Modrý reportér během rozhovoru s prvním mužem třináctky. Pane starosto, mohl byste nám váš projekt stručně představit? Projekt nazvaný Odpovědné školy Prahy 13 představuje soubor zásadních opatření, která umožní výrazné úspory energií ve všech 31 budovách základních a mateřských škol v naší městské části. Jeho cílem je snížení původních nákladů na vytápění, elektřinu, pitnou vodu a přípravu teplé vody o celou polovinu. V průběhu následujících deseti let tak radnice ušetří 240 miliónů korun. Pokud bych to měl shrnout, chceme se chovat odpovědně a dlouhodobě snižovat energetické náklady, aniž bychom ve školách omezili tepelnou pohodu a ostatní komfort. Jaké množství energií Praha 13 ve svých školách ušetří? Za deset let to bude zhruba 9 milionů m 3 zemního plynu, 3 miliony kwh elektřiny a 187 tisíc m 3 pitné vody. Nesmíme však zapomenout ani na ekologické dopady - díky úsporám se do ovzduší dostane o tun CO 2 méně. Co bylo prvním impulzem, který odstartoval projekt Odpovědné školy Prahy 13? Když jsem v roce 2002 nastoupil na zdejší radnici, nechal jsem si předložit všechna data, abych zjistil, za co městská část utrácí nejvíce peněz. Dozvěděl jsem se, že největší výdaje jdou na školství a velmi vysokou položku tvoří právě energie, tedy teplo, voda a elektřina. A to jsou náklady, které se dají snížit. K tomu mám ostatně i malou osobní vzpomínku. Jednu z místních základních škol jsem jako dítě navštěvoval, a proto jsem věděl, že se často zbytečně topí i v noci a o víkendech. Abychom tedy v naší městské části snížili výdaje za tepelnou energii, začali jsme nejdříve se zateplováním plášťů školních budov. Velký objem peněz na tyto investice Praha 13 získala ze strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí Evropské unie. Jaký je hlavní ekonomický přínos projektu a kam budete investovat uspořené peníze? Vůbec největší úsporu energií přináší projekt úspor, jenž Praze 13 dodala na klíč společnost ENESA, což je největší poskytovatel moderních energeticky úsporných technologií na českém trhu. Tento projekt se zaměřil především na zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla vybudováním 31 lokálních kotelen a zavedením moderního systému regulace teplot v místnosti podle aktuální potřeby. Dalších úspor bude dosaženo díky instalaci úsporného osvětlení, spořičů vody a zajištěním soustavného profesionálního dohledu, tzv. energetického managementu. Část takto uspořených prostředků budeme investovat zpět do škol a využijeme jich zejména k postupnému zlepšování vnitřního zařízení. Provoz energetických zařízení ve všech školách Prahy 13 má na starosti Dalkia Česká republika. Proč jste si vybrali jako partnera právě tuto společnost? Dalkii považujeme za renomovanou firmu, o níž jsme přesvědčeni, že po podpisu smlouvy dostojí svým závazkům. 10

11 Prague 13 e fait 240 millions d économies d énergie nos clients Le 13 e arrondissement de Prague peut s enorgueillir non seulement de posséder la mairie la plus moderne de République tchèque, mais également d avoir un projet unique d économies d énergie, derrière lequel se trouvent le maire de ce district municipal, David Vodrážka, et son équipe. Quel est le but de ce projet et comment y participe la société Dalkia Česká republika? Voilà, entre autres, ce à quoi s est intéressé le Reporter bleu au cours de son entretien avec le premier homme du «treizième». Monsieur le maire, pourriez-vous nous présenter brièvement votre projet? «Le projet Ecoles responsables de Prague 13e représente un ensemble de mesures essentielles permettant de réaliser des économies considérables d énergie dans les 31 bâtiments des écoles primaires et maternelles administrées par notre arrondissement. Son but est de réduire de moitié les coûts initiaux de chauffage, d électricité, d eau potable et de préparation d eau chaude. Dans les dix années qui viennent, la mairie économisera ainsi 240 millions de couronnes. En somme, nous voulons nous comporter de manière responsable et réduire sur le long terme les dépenses d énergie sans limiter, dans les écoles, le confort thermique et le confort normal.» Quelle quantité d énergie Prague 13 e économisera-t-elle dans ses écoles? «En dix ans, cela représentera en gros 9 millions de m3 de gaz naturel, 3 millions de kwh d électricité et m3 d eau potable. Nous ne devons également pas oublier les impacts écologiques : grâce aux économies, tonnes de CO 2 en moins seront rejetées dans l atmosphère.» Quelle a été la première impulsion pour la mise en route du projet Ecoles responsables de Prague 13 e? «Lorsque je suis entré à la mairie du district en 2002, je me suis fait présenter toutes les données pour savoir quel était le poste pour lequel cet arrondissement dépensait le plus d argent. J ai constaté que les plus grandes dépenses revenaient à l éducation et qu un poste très important concernait l énergie, à savoir la chaleur, l eau et l électricité. Et il s agit de dépenses qu il est possible de réduire. Lorsque j étais enfant, je fréquentais une des écoles primaires locales et je savais, par conséquent, que l on y chauffait souvent inutilement la nuit et les week-ends. Pour que nous puissions donc diminuer les dépenses d énergie thermique dans notre arrondissement, nous avons tout 11

12 naši klienti S Dalkií máme navíc dobré zkušenosti i z minulosti díky výstavbě nové kotelny na zdejším sídlišti Velká Ohrada. Při jednání se tehdy Dalkia zavázala, že během topného období nedojde k výpadkům tepla a teplé vody, a své slovo dodržela. To jsou klíčové momenty, kdy vidíte, že věci fungují tak, jak mají. Proto při výběru provozovatele energetických hospodářství našich základních a mateřských škol volba padla právě na Dalkii. Co konkrétně má Dalkia v projektu úspor na starosti? Dalkia školám v Praze 13 ročně dodává kolem 34 tisíc GJ tepla, což odpovídá např. množství potřebnému k vytápění zhruba bytů. Vedle výroby a distribuce tepla za výhodné ceny zajišťuje přípravu teplé vody, rychlé opravy v případě výpadků a poruch, ale také dodržování platných norem a snižování emisí škodlivin, což má pozitivní dopad na životní prostředí. Součástí projektu Odpovědné školy Prahy 13 je i soutěž pro děti. O co v ní jde? Do našeho projektu úspor chceme zapojit také žáky, proto jsme ve spolupráci s Dalkií a společností ENESA vyhlásili soutěž o nejlepší energeticky úspornou základní školu Prahy 13. V každé škole budou působit energetické hlídky, které budou hledat způsoby, jak ještě více snížit spotřebu energie a vody. Žáci si vyzkoušejí například různé topné režimy, zásady správného větrání, svícení a další opatření vedoucí k energetickým úsporám. Nejúspěšnější škola pak dostane finanční příspěvek ve výši 60 tisíc korun na ekologický výlet podle svého výběru a odměněn bude i žák, který předloží nejlepší návrh smysluplného úsporného opatření. Nezapomínáme však samozřejmě ani na ty nejmenší a také v našich mateřských školách proběhne výtvarná soutěž na téma úspory energie. Věříme, že i díky naší soutěži se děti naučí, jak šetřit energií. PROFIL: Ing. David Vodrážka se narodil v roce 1971 v Praze. Po maturitě na střední škole pracoval jako elektromechanik a obchodní manažer, později si doplnil vzdělání studiem na Vysoké škole finanční a správní v Praze. V roce 1998 vstoupil do ODS a o čtyři roky později se stal starostou městské části Praha 13. V roce 2010 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky, v němž dnes zastává funkci předsedy zahraničního výboru. David Vodrážka je ženatý a s manželkou Kateřinou vychovává tři děti Kateřinu, Davida a Václava. 12

13 nos clients Dalkia Česká republika a en charge l exploitation des équipements énergétiques dans toutes les écoles de Prague 13 e. Pourquoi avoir choisi cette société? «Nous considérons Dalkia comme une société renommée. Nous sommes convaincus que cette société respectera ses engagements après la signature d un contrat. De plus, nous avons eu de bonnes expériences dans le passé avec Dalkia, grâce à l édification d une nouvelle chaudière dans le grand ensemble local de Velká Ohrada. Lors des négociations, Dalkia s était alors engagé à ce qu il n y ait pas de coupure de production de chaleur et d eau chaude pendant la période de chauffe. Et cette parole a été respectée. Ce sont des moments clés où vous voyez que les choses fonctionnent comme elles le doivent. Par conséquent, lorsqu il a fallu choisir un exploitant pour les installations énergétiques de nos écoles primaires et maternelles, nous nous sommes naturellement tournés vers Dalkia.» De quoi s occupe concrètement Dalkia dans le projet d économies d énergie? «Dalkia fournit annuellement aux écoles de Prague 13 e environ GJ de chaleur, ce qui correspond à la quantité nécessaire au chauffage d approximativement appartements. Parallèlement à la production et la distribution de chaleur à des prix avantageux, elle assure la préparation d eau chaude, les réparations rapides en cas d interruptions de production ou de pannes, mais également le respect des normes en vigueur et la diminution des émissions de substances nocives, ce qui a un impact positif sur l environnement.» Un concours pour les enfants fait également partie du projet Ecoles responsables de Prague 13 e. Quel en est le but? «Nous voulions également impliquer les élèves à notre projet d économies d énergie. Nous avons donc, en collaboration avec Dalkia et la société ENESA, lancé un concours pour l école primaire réalisant le plus d économies d énergie à Prague 13 e. Dans chaque école seront mises en place des équipes de contrôle énergétique, qui chercheront les moyens de diminuer encore davantage la consommation d énergie et d eau. Les élèves essayeront, par exemple, divers régimes de chauffage, les principes d une bonne aération, l éclairage et les autres mesures entraînant des économies d énergie. L école ayant eu le plus de succès recevra une contribution financière d un montant de couronnes pour une excursion écologique de son choix. L élève qui présentera la meilleure proposition de mesure d économie sera également récompensé. Nous n oublions pas non plus les plus petits. En effet, un concours artistique sur le thème des économies d énergie se déroulera également dans nos écoles maternelles. Nous espérons que ce concours participera à la sensibilisation des enfants aux mesures d économies d énergie.» d abord commencé par l isolation thermique des bâtiments des écoles. Prague 13 e a obtenu des moyens considérables pour ces investissements à partir de fonds de l Union européenne, par le biais du Programme opérationnel environnement de l Union européenne.» Quel est le principal apport économique du projet et où allez-vous investir l argent économisé? «C est le projet d économies fourni clés en mains à Prague 13 e par la société ENESA, le plus grand fournisseur de technologies modernes d économies d énergie sur le marché tchèque, qui apporte la plus grande économie d énergie. Ce projet s est orienté avant tout vers l accroissement de l efficacité de la production et de la distribution de chaleur par l édification de 31 chaudières locales et la mise en place d un système moderne de régulation des températures dans une pièce selon le besoin actuel. D autres économies seront atteintes grâce à l installation d un éclairage économique, d économiseurs d eau et la prise en charge d un contrôle professionnel systématique, appelé management énergétique. Nous réinvestirons une partie des moyens ainsi économisés dans les écoles et les emploierons surtout pour une amélioration graduelle de l équipement intérieur.» PROFIL : David Vodrážka est né en 1971 à Prague. Après son baccalauréat, il travaille en tant qu électromécanicien et responsable commercial. Plus tard, il reprend des études à l Ecole supérieure des finances et de l administration de Prague pour compléter ses connaissances. En 1998, il rejoint le Parti démocratique civique (ODS) et, quatre ans plus tard, devient maire du 13 e arrondissement de Prague. En 2010, il est élu député au Parlement de République tchèque, au sein duquel il occupe aujourd hui la fonction de président du comité des Affaires étrangères. David Vodrážka est marié et élève, avec son épouse Kateřina, leurs trois enfants, Kateřina, David et Václav. 13

14 sociální odpovědnost Kominík, kominík, chyť se rychle za knoflík! V dnešní uspěchané době se jen málokdo chytne za knoflík, když potká kominíka. Lidí v této profesi je málo a nejsou tak často vidět. V lednu 2011 však vstoupil v platnost zákon nařizující pravidelnou kontrolu komínů, a tak se teď se znalci kominického řemesla budeme setkávat mnohem častěji. Nám se to poštěstilo díky rozhovoru s Petrem Melicharem z Mořkova na Novojičínsku, jehož projekt letos podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika. Tradiční černé oblečení a bílá čepička se nosí stále, ale lidé už na to nějak nereagují. Zatím si na mě pro štěstí sáhly jen dvě starší paní a občas na mě pokřikují děti, že jsem kominík nebo čert, říká o pověrčivosti kolemjdoucích Petr Melichar, který si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Letos totiž vstoupil v platnost zákon, jenž vyzývá majitele, aby komíny svých domů podrobovali pravidelné kontrole. Díky tomu kominíkům přibylo hodně práce. Nejedná se pouze o revize komínů, které se dělají v novostavbách anebo když se napojují nové spotřebiče do komínů, ale hlavně o kontroly spalinových cest, jež mají platnost 12 měsíců. Lidé jsou však špatně informovaní - mylně si myslí, že kontroly dělají hasiči. Praxe je taková, že pokud kominík zjistí nějaké nedostatky, musí informovat příslušné úřady. Bohužel klienti si nedávají pozor. Nezavírají komínová dvířka, dovnitř jim vniká falešný vzduch, topí nevhodným a nekvalitním palivem nebo mokrým dřevem, nemluvě o špatném napojení od spotřebičů do komínů, vyjmenoval možné nástrahy Petr Melichar. Vybaví si nějaký odstrašující příklad? Lidé třeba naloží kamna dřevem, zapomenou zavřít přísun vzduchu a jdou spát. Oheň jim sice vydrží až do rána, ale teplota pak vyskočí až na 120 stupňů. Zjistí to, až jim přetopený kotel začne skákat ve sklepě. Pak může dojít k poškození komínu nebo kamen. Cena za kompletní kominické vybavení včetně veškerých měřičů a analyzátorů spalin se podle něj může vyšplhat až na 300 tisíc korun. Pan Melichar základní nářadí má, avšak potřeboval by ještě inspekční kameru. Ta se používá v případě, že je narušena statika komína, pokud je komín křivý, je v něm zazděný trám či spadlá cihla a nejde jej prorazit. Tato kamera přesně odhalí, v jaké výšce nebo části se problém nachází, a komín se pak nemusí celý bourat. Inspekční kameru bych si rád pořídil za příspěvek od Nadačního fondu Dalkia Česká republika, o němž jsem se dozvěděl díky kamarádce své ženy, zakončil náš rozhovor kominický mistr. 14

15 responsabilité sociale Le ramoneur porte-bonheur À notre époque pressée, plus grand-monde ne croit encore que toucher les ramoneurs porte bonheur. Peu nombreux dans la profession, nous n avons guère l occasion de les voir. Pourtant, en janvier 2011, une loi prévoyant le contrôle obligatoire régulier des cheminées est entrée en vigueur. Nous allons donc rencontrer désormais bien plus fréquemment ces spécialistes de l art du ramonage. Nous avons eu cette chance grâce à un entretien avec Petr Melichar, dont le projet a été soutenu par la Fondation Dalkia Česká republika. «Nous portons toujours le vêtement noir et le bonnet blanc traditionnels, mais les gens n y réagissent plus vraiment. Jusqu ici, seulement deux vieilles dames m ont touché pour que je leur porte bonheur», explique Petr Melichar, qui ne peut assurément pas se plaindre d un manque de travail. En effet, cette année, une loi est entrée en vigueur qui impose aux propriétaires de faire régulièrement contrôler les cheminées de leurs immeubles. «Il ne s agit pas uniquement de l inspection des cheminées qui se font dans les nouveaux bâtiments ou lorsque de nouveaux appareils sont branchés sur une cheminée, mais surtout de contrôles des conduits de fumée, à effectuer tous les ans. Les gens pensent souvent que les contrôles sont réalisés par les pompiers. Dans la pratique, si le ramoneur constate des dysfonctionnements, il doit en informer les autorités compétentes. Malheureusement, les clients ne font pas attention. Ils ne ferment pas les portes de leur cheminée, laissant ainsi de l air parasite pénétrer à l intérieur. Ils chauffent avec du combustible inapproprié et de mauvaise qualité ou avec du bois humide, sans parler du mauvais branchement des appareils dans les cheminées», regrette Petr Melichar. Le prix d un équipement de ramoneur, incluant tous les appareils de mesure et d analyse de gaz de combustion, peut atteindre couronnes. Petr Melichar possède les outils de base, mais il lui faudrait encore une caméra d inspection. «Elle est utilisée lorsque la structure de la cheminée est endommagée, s il s y trouve une poutre maçonnée, ou si une brique y est tombée et qu elle ne peut être brisée. Cette caméra permet de déterminer dans quelle partie se trouve le problème, ce qui évite d avoir à démolir toute la cheminée. Je pense me procurer une caméra d inspection grâce à la contribution de la Fondation Dalkia Česká republika», a conclu le maître ramoneur. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 918 projektů projets retenus 15

16 sociální odpovědnost Pomoc pro sluchově postižené Sluchově postižení se kvůli svému handicapu často cítí na okraji společnosti. Dalkia Česká republika letos v rámci MiNiGRANTů podpořila projekt své zaměstnankyně Magdaleny Pabišové, který se zaměřuje na pomoc sluchově postiženým s komunikací a napomáhá jim integrovat se do společnosti. Víme, že v dnešní uspěchané době není v mnoha rodinách čas trpělivě se věnovat komunikaci s člověkem, který neslyší nebo špatně mluví, a má tak obrovské trauma komunikovat s okolím, vysvětluje vedoucí ekonomické agendy Divize Karviná Magdalena Pabišová, která je dobrovolnou pracovnicí ostravského Poradenského a informačního centra pro sluchově postižené již více než čtyři roky. Toto zařízení pomáhá sluchově postiženým snáze komunikovat s okolím díky výuce odezírání, nápravě řeči s logopedem a případné spolupráci s psychologem. Svou pomoc zaměřuje na lidi všech věkových kategorií, od malých dětí s těžkou sluchovou vadou, které mohou být navíc postiženy tělesně či mentálně, po klienty vyššího věku po mozkové příhodě nebo operaci s kochleárním implantátem. Na hodiny odezírání dochází neslyšící mladí klienti, kteří chtějí srozumitelně mluvit, ale i pacienti s těžkými vadami řeči, popisuje poslání centra Magdalena Pabišová, která v jeho prospěch získala v rámci projektu MiNiGRANTY příspěvek 20 tisíc korun. Ten byl použit na vybavení učebny a pokrytí provozních nákladů. Mnoho našich klientů nám píše a děkuje za to, že jsou zase sami sebou a že malé potíže s komunikací zdolávají daleko lépe než dříve, zakončila paní Pabišová. De l aide pour les déficients auditifs À cause de leur handicap, les déficients auditifs se retrouvent souvent en marge de la société. Cette année, Dalkia Česká republika a soutenu, dans le cadre des MiNiGRANTs, un projet de son employée Magdalena Pabišová, destiné à aider les sourds et malentendants à communiquer et s intégrer dans la société. «De nos jours, de nombreuses familles manquent de temps pour se consacrer patiemment à la communication avec une personne qui n entend pas ou qui parle mal», explique la responsable des affaires économiques de la Division de Karviná, Magdalena Pabišová, bénévole au Centre de conseil et d information d Ostrava pour les déficients auditifs depuis quatre ans. «Cet établissement aide les déficients auditifs à communiquer plus facilement avec leur entourage grâce à un enseignement de la lecture labiale, à la correction du langage avec un orthophoniste et éventuellement à une collaboration avec un psychologue. L aide est destinée à des gens de tous âges, des jeunes enfants souffrant de grave défaut d audition - qui parfois sont également handicapés moteurs ou mentaux - aux personnes âgées victimes d accident vasculaire cérébral ou ayant subi une opération avec pose d un implant cochléaire», décrit Magdalena Pabišová. Celle-ci a obtenu une contribution de couronnes qui a été utilisée pour l équipement de la salle de cours et la couverture des coûts d exploitation du centre. «Beaucoup de nos clients nous écrivent qu ils sont redevenus eux-mêmes et qu ils surmontent nettement mieux qu avant les petites difficultés de communication», se réjouit Madame Pabišová. 16

17 Setkání milovníků historických vozidel responsabilité sociale Společnost Dalkia Česká republika je partnerem řady společenských, kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost. Například v září jako generální sponzor podpořila mezinárodní soutěž historických automobilů Moravia Rallye Prestižní pětidenní soutěže, kterou uspořádal Veteran Car Club Ostrava, se zúčastnila padesátka majitelů osobních automobilů vyrobených do roku Celková trasa o délce 350 km, jež byla rozdělena do tří etap, zavedla posádky historických vozidel i jejich fanoušky do turisticky atraktivních oblastí severní Moravy, Olomouckého kraje a Slezska. Orientačním bodem byly Lázně Jeseník, kde soutěž započala i skončila. Pestrý doprovodný program zahrnoval návštěvu kulturních památek, tematické exkurze, hudební produkce i seznámení s českou kuchyní a místními zvyky. Milovníci veteránů měli na co koukat a nadšeně fotografovali automobilové skvosty i některé posádky, které dorazily v dobovém oblečení. Une rencontre des amoureux de voitures anciennes Dalkia Česká republika est le partenaire de nombreux événements socioculturels et sportifs pour le grand public. En septembre dernier, elle était le principal parrain du concours international de voitures anciennes, Moravia Rallye Ce concours prestigieux, étalé sur cinq jours et organisé par le Veteran Car Club Ostrava, a rassemblé une cinquantaine de propriétaires de voitures datant d avant L itinéraire total de 350 km a mené les équipages des voitures historiques et leurs supporteurs dans les régions touristiques et attrayantes du nord de la Moravie, de la région d Olomouc et de Silésie. Le point de repère était Lázně Jeseník, lieu du départ et d arrivée du concours. Le programme d accompagnement varié comportait la visite de monuments culturels, des excursions thématiques, une animation musicale, mais aussi une présentation de la cuisine locale. Les amoureux de voitures de collection se sont régalés et ont photographié avec enthousiasme les superbes automobiles et certains équipages venus en costumes d époque. 17

18 rozhovor Nová mise Mirka Topolánka: boj za české teplárenství Mirek Topolánek. Většina lidí si jeho jméno spojuje s vysokou politikou, ať už s pozicí bývalého premiéra České republiky nebo expředsedy ODS. V září 2011 tento muž nastoupil do nové role stal se předsedou Teplárenského sdružení ČR, v jehož čele hájí zájmy teplárenských společností, mezi něž patří i Dalkia. Jaké jsou podle Mirka Topolánka největší výzvy, hrozby a příležitosti našeho oboru? S jakými pocity jste nastupoval na pozici šéfa Teplárenského sdružení? Pro mě osobně je to návrat do prostředí, k lidem a oboru, ve kterém jsem působil před svým odchodem do politiky. Dnes jsem ale v trochu jiné situaci - mým úkolem je komunikovat s autoritami, jako je vláda, parlament, Energetický regulační úřad a další instituce, a řešit s nimi problémy, které teplárenství momentálně nejvíce tíží. Můžete být konkrétní? Jde o celou sadu problémů, které se koncentrovaly do následujících zhruba pěti let: Hrozící nedostatek paliva a jeho cena. Problémy vyplývající z regulatorního prostředí, ať už EU nebo ČR, konkrétně třeba nutnost nakupovat emisní povolenky, platit ekologickou či uhlíkovou daň. Nebo diskriminace velkých teplárenských společností ve srovnání s malými lokálními zdroji. Pokud se výše jmenované autority nepodaří přesvědčit o nutnosti změn a vyřešit tyto problémy, může to v konečném důsledku znamenat postupné odpojování zákazníků od teplárenských soustav, jejich odumírání a zásadní oslabení tohoto odvětví, které bylo v naší zemi v 70., 80. a 90. letech intenzivně budováno. Proč by mělo být teplárenství v současné podobě zachováno? Velké teplárenství umožňuje postupnou substituci fosilního paliva, protože na rozdíl od malých kotelen a lokálních topenišť dovoluje využít i jiné zdroje - komunální odpad, biomasu a další obnovitelné zdroje. Konkrétně na severní Moravě teplárenství umožňuje vybudování ostrovní soustavy, která je schopná reagovat na enormní a šokové zátěže české přenosové soustavy a zabezpečit zásobování teplem v regionu i po odpojení od centrální soustavy. Teplárenská zařízení rovněž dovolují poskytovat podpůrné a systémové služby, které každá soustava, ať už centrální nebo ostrovní, potřebuje. A to je podle mě hlavní role teplárenství do budoucna. Pokud bychom o tento obor jako celek a filozofii přišli, pro konkurenci to sice bude v krátkodobém výhledu znamenat vítězství v podobě většího využití plynu, ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by to představovalo vysokou energetickou zátěž a závislost, zvýšení cen a emisí a velký vítr v obchodní bilanci ČR. 18

19 interview La nouvelle mission de Mirek Topolánek : la lutte pour le secteur tchèque de la chauffe Mirek Topolánek. La plupart des gens associent son nom à la vie politique tchèque que ce soit en tant qu ancien premier ministre du gouvernement ou ex-président du parti ODS. En septembre dernier, Mirek Topolánek a accepté une nouvelle fonction en devenant président de l Association de la chauffe, à la tête de laquelle il défend les intérêts des sociétés de chauffe tchèques dont fait partie Dalkia. Quels sont, selon lui, les plus grands défis, menaces et perspectives de notre secteur? Dans quel état d esprit avez-vous pris vos fonctions de président de l Association de la chauffe? «Pour moi, c est un retour à l environnement, aux gens et au secteur dans lequel j évoluais avant mon entrée en politique. Aujourd hui ma situation est cependant un peu différente. J ai pour mission de communiquer avec les autorités telles que le gouvernement, le Parlement, l Office de régulation énergétique et d autres institutions, et de régler avec elles les principaux problèmes rencontrés par le secteur de la chauffe.» Pouvez-vous être plus concret? «Il s agit d un ensemble de problèmes qui se sont accumulés pour les cinq prochaines années : la menace de pénurie de combustible et son prix ; les problèmes liés au contexte régulatoire, au niveau européen ou national, comme la nécessité d acheter des quotas d émission, de payer la taxe écologique ou la taxe carbone ; ou encore la discrimination des grandes sociétés de chauffe par rapport aux petites sources locales. Si l autorité en question ne parvient pas à convaincre de la nécessité d apporter des changements et de régler ces problèmes, cela pourrait entraîner au final un déraccordement progressif des clients des réseaux de chauffe, le dépérissement de ces derniers et un important affaiblissement de ce secteur qui a été développé intensément dans notre pays au cours des années 70, 80 et 90.» Pourquoi le secteur de la chauffe devrait-il être préservé sous sa forme actuelle? «La grande chauffe permet une substitution progressive du combustible fossile car, contrairement aux petites chaufferies et sources locales, elle permet l utilisation d autres ressources déchets communaux, biomasse et autres ressources renouvelables. Concrètement en Moravie du Nord, le secteur de la chauffe permet de construire des réseaux insulaires capables de réagir aux énormes charges de choc du réseau de transport tchèque et d assurer l alimentation en chaleur de la région, ce même après un dé raccordement du système central. Les installations thermiques permettent également d offrir les services de soutien et les services système dont chaque réseau, qu il soit central ou insulaire, a besoin. C est, selon moi, le rôle principal de la chauffe pour l avenir. Si nous perdions ce domaine dans son ensemble et cette philosophie, cela signifierait certes pour la concurrence une victoire à court terme avec un plus grand recours au gaz, mais à moyen ou long terme cela représenterait une charge énergétique importante, une dépendance, une hausse des prix et des émissions et un grand coup de vent dans la balance commerciale de la République tchèque.» 19

20 rozhovor Vraťme se ještě k ostrovním soustavám. Jak vidíte jejich budoucnost? Někdy s nadsázkou říkám, i když v Evropě to neradi slyší, že rozvoji ostrovních soustav by velmi pomohl třídenní, ale stačil by i tříhodinový black-out, aby všichni pochopili, že elektroenergetika a teplárenství nejsou jen ideologický problém. Česká přenosová soustava zatím zachytává nárazy z Německa poměrně bezpečně, ale zejména v aglomeracích, jako je severní Morava, jsou ostrovní soustavy díky své schopnosti zajistit základní energetické potřeby regionu jedním z cílů teplárenství. Jsem rád, že se našemu sdružení podařilo tuto problematiku prosadit i do Státní energetické koncepce, a chceme jednat s městy a kraji, pro které jsou ostrovní soustavy bytostnou potřebou. Hodně se diskutuje o prolomení těžebních limitů. Jaký je váš názor na tuto otázku? Musíme striktně oddělovat cenu a množství uhlí. Uhlí bude chybět, i když se limity prolomí. Po roce 2013 bude pokles těžby znatelný a je otázkou, jaký bude cenový vývoj po postupném nahrazení jinými zdroji. Politická vůle k prolomení limitů není a teplárenské společnosti musí být připraveny na to, že uhlí bude ubývat rychleji, než se do let 2050, 2060 předpokládalo. Nicméně dobrou zprávou je, že uhlí bude. Pokud by se podařilo vyjednat rozšíření těžby v Sokolovské uhelné a omezila se kondenzační výroba v teplárnách ve prospěch výroby kogenerační, pak lze i bez prolomení těžebních limitů část uhlí nahradit díky postupné substituci jinými zdroji, jako je biomasa nebo komunální odpad. Na konci října jste měl možnost prohlédnout si Elektrárnu Třebovice, kterou vlastní a provozuje Dalkia Česká republika. Jaký dojem na vás tento závod udělal? Musím přiznat, že když jsem procházel kolem kotlů, které jsem kdysi důvěrně znal, padla na mě lehká nostalgie. Nejméně od roku 1987 jsem totiž v tehdejších Moravskoslezských teplárnách a později v Dalkii poměrně často pobýval. Tento zdroj je velmi dobře vedený a jsem si jistý, že z jeho zařízení dnes dostáváme absolutní maximum. Když jsem hovořil o problémech, které teplárenské společnosti momentálně tíží, pak Třebovice a celá Dalkia jsou přesně ten podnik, který je musí překonat, protože bez nich si nikdo nedovede představit zásobování teplem v této oblasti. PROFIL: Ing. Mirek Topolánek se narodil roku 1956 ve Vsetíně, avšak trvale žije v Praze. Po studiu na strojní fakultě VUT v Brně pracoval jako projektant v závodu Automatizace a mechanizace OKD Ostrava. Mezi lety působil v Energoprojektu Praha jako vedoucí projektant specialista a v roce 1991 spoluzaložil a řídil obchodní společnost VAE. Bohatou politickou kariéru zahájil v Občanském fóru, v roce 1994 vstoupil do ODS. O dva roky později byl zvolen senátorem, v letech zastával post předsedy senátního klubu ODS. V listopadu 2002 vystřídal Václava Klause v křesle šéfa ODS a následující dva roky byl místopředsedou Senátu. V roce 2006 byl jmenován premiérem ČR, tuto funkci zastával paralelně s poslaneckým mandátem po tři roky. Letos v září byl zvolen předsedou Teplárenského sdružení ČR. Mirek Topolánek je otcem čtyř dětí a dědečkem tří vnoučat. 20

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR REPRISE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE NÁVRAT ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA ČESKÝ TRH ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka.

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Fabrice Martin-Plichta ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE

LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE SOCIÉTÉS MEMBRES ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE : LA FORCE MOTRICE DE L ÉCONOMIE TCHÈQUE Allemagne Russie Chine Slovaquie Pologne Ukraine USA Inde France Canada Autre 34,3 % 14,8 % 5,8 %

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal

10 LEÇON DIX. À la frontière. À la douane de l aéroport de Montréal 0 LEÇON DIX À la frontière Tôt le matin, le train arrive à Forbach. On ne contrôle plus systématiquement les passeports depuis que la République tchèque est membre de l Union européenne. Le vieux monsieur

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B7310 Filologie a) Studijní obor Francouzština ve sféře podnikání prezenční

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více