Výroční zpráva za rok 2014 na členskou schůzi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014 na členskou schůzi 15. 5. 2015"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2014 na členskou schůzi Vážení členové, rok 2014 byl pro nás rokem rozhodným v ukončení 4letého období ve vyjednávání se zástupci skupiny některých našich bývalých členů. Jsme rádi, že v prosinci loňského roku jsme se dohodli na vystoupení 45 členů na základě ukončení členství vystoupením podle nových stanov ZD Netřebice. Do nového roku 2015 vstupujeme s členskou základnou o počtu 173 členů. Zároveň Vás můžu ujistit, že i v přijímání nových členů podle nových stanov družstva bylo všem žádostem o členství kladně vyhověno. Samozřejmě každou žádost člena důsledně probíráme a řešíme přínos přijetí člena pro družstvo. ZD Netřebice patří mezi podniky, které hospodaří na zemědělské půdě a naší hlavní prioritou i nadále zůstává nákup půdy. V loňském roce jsme nakoupili celkem 27 ha zemědělské půdy a 1,24 ha zastavěné či manipulační plochy. Celkem jsme do pozemků investovali cca 5 mil. Kč. Začíná pro nás i nové období dotačních titulů při hospodaření na zemědělské půdě pro 5 leté období, kterému se musíme přizpůsobit tak, aby to vyhovovalo našemu družstvu a naší skladbě zemědělské činnosti. Věřím, že si s tím poradíme. A teď Vás seznámím s hospodařením družstva a jeho hospodářským výsledkem V roce 2014 bylo dosaženo výkonů ve výši ,- Kč, při celkových nákladech ,- Kč, čímž byl vytvořen zisk před zdaněním ,- Kč. K rozdělení po zdanění zbývá ,- Kč Navrhujeme rozdělení zisku následovně: 1. na fond odměn přidělit ,- Kč z toho ,- Kč vyplatit členům družstva jako podíl na výsledcích hospodaření, Zde je mojí povinností se zmínit, že fond odměn slouží pouze pro rozdělení mezi členy. Celkem hospodaření a čerpání fondu vypadá následovně: (viz obrázek) Počáteční stav k ,- Kč V r na členské schůzi přiděleno do fondu ,- Kč Vyplaceno na podílech na zisku hospodaření členům za r ,- Kč Zůstatek k ,- Kč V r na členské schůzi přiděleno do fondu ,- Kč Vyplatit na podílech na zisku na hospodaření členům za r ,- Kč. 2. do rezervního fondu přidělit ,- Kč 3. ponechat nerozdělený zisk ve výši ,- Kč Dále navrhujeme: - do podrozvahového fondu Vypořádání přidělit ,- Kč

2 Co se týká nákladů: Náklady na rostlinnou výrobu a to hlavně na osiva a hnojiva, CHOP i náhradní díly byly v r nižší než v roce 2013 (o 685 tis. Kč), naopak více jsme vydali za nakoupená krmiva (o 688 tis. Kč), za PHM (o 400 tis.) a více se vydalo hlavně za opravy (o 1600 tis. Kč). Z těch větších to byla oprava střechy dílny ve Velešíně, výměna střešní krytiny na starém kravíně v Chodči, opravy meliorací a drahé byly i opravy traktorů. Jedna taková oprava, konkrétně traktoru Claas Axion (z r. 2008), nás přišla na 365 tis. Kč. V nákladech jsme také začali tvořit rezervu na výměnu výtahu v paneláku v Kaplici ve výši ,-Kč. Rezerva bude tvořena po dobu 3let. Velký objem nákladů nám činí zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku, kterého jsme za r prodali v celkovém objemu tis. Kč. Uskutečnili jsme plánovanou druhou a třetí etapu prodeje areálu v Zubčicích spol. ZEMOS Zubčice, který odsouhlasila členská schůze. Dále jsme se zabývali prodejem nepotřebného majetku pro naši současnou výrobu zde můžeme zmínit šrotárnu a sušku ve Velešíně panu Mrázovi v hodnotě 500 tis. Kč., část výkrmny v Markvarticích panu Korbelovi (část budovy na jeho pozemku). Dále jsme prodali pět bytů, a to dva řadové domy Na Hvízdalce, jeden řadový dům v Netřebicích, jeden okál v Zubčicích a rodinný domek v Rozpoutí. Je zde i zahrnuta částka utržená za brakované krávy. Po dlouhém jednání se nám povedlo provést směnu hnojiště ve Skřidlech za hnojiště v Chodči, které patřilo firmě Agropig. V průběhu roku 2014 nám společnost Agra vrátila do užívání hnojiště pod drahou v Netřebicích, které potřebujeme pro vlastní potřebu. Co se týká tržeb: Celkem jsme za tento majetek utržili tis. Kč. Tyto peníze máme zčásti na účtě, částečně za ně opravujeme a investujeme, hlavně kupujeme pozemky a ostatní výrobní prostředky. Budeme je potřebovat i pro vyplacení letošních vypořádacích podílů. Ale i v tržbách je znát, že hodně majetku jsme prodali a tím podnikatelské nájemné kleslo o 31% na tis. Kč za rok. Nájemné za byty zůstalo v obdobné výši jako v předchozím roce. V roce 2013 byly tržby tis. Kč a v r tis. Kč. Vyšší cena byla za mléko a ve spojitosti s velmi dobrou dojivostí (9028 litrů na dojnici) jsme dosáhli tržeb 24,5 mil Kč (tj. téměř o 20 %) vyšších, než v r V rostlinné výrobě byly tržby obdobné jako loni, celkem 30 mil. Kč. ZD Netřebice využívá širokou škálu dotačních titulů a neustále se přizpůsobuje novým podmínkám, jejichž splnění a dodržování je podmínkou pro získání dotací. Družstvo v roce 2014 využívalo těchto dotací, které vidíte na prezentaci: -- výrobní příspěvek na méně příznivé oblasti činí 855 tis. Kč na užitkovost krav 54 tis. Kč pojištění zvířat 23 tis. Kč pojištění plodin 82 tis. Kč podpora na výrobu mléka 768 tis. Kč SAPS jednotná platba za plochu tis. Kč

3 dotace úroků 74 tis. Kč EAFRD ošetření trav. porostů 359 tis. Kč z úřadu práce 70 tis. Kč přechodné vnitrostátní podpory na přežvýkavce 40 tis. Kč. přechodné vnitrostátní podpory na zemědělskou půdu 191 tis Kč vratka za r (AEO) -357 tis. Kč Celkem bylo čerpáno v roce ,-Kč Zelená nafta tvořila navíc k dotacím 323 tis,- Kč Nyní k rostlinné výrobě. Hospodaříme stále na ploše ha zemědělské půdy. Nosnými plodinami jsou pro nás pšenice, řepka a navýšili jsme plochu maku na 45 ha. I přes nepřízeň počasí o žních, kdy každým týdnem nám pšenice klesala výnosově o 1 t/ ha, jsme žně ukončili a nekvalitní pšenici s výnosem 4t/ha jsme zprostředkovali přes Rybářství Nové Hrady. Samozřejmě v průběhu žní nás potkali i kroupy a zničili nám výnos z 60 ha pšenice o 30%. Přesto jsem ráda, že jsme dosáhli dobrých průměrných výsledků ve výnosech pšenice 6,8 t/ha, řepky o výnosu 4,2 t/ha a maku 1 t/ha a dosáhli jsme lepších výsledku v porovnání s okresem Český Krumlov či Jihočeský kraj. Musím zde moc poděkovat obětavosti lidí z rostlinné výroby, kteří to nevzdávali, když jsme dále bojovali se zamokřenou půdou a povedlo se nám oset plný plán řepky, pšenice i ječmene. Vzhledem k mokrým žním jsme i na velké sušce překročili její kapacitu na trojnásobek její skladovací kapacity. Ale i to má své meze, protože dochází k rychlému opotřebení materiálu a dopravních cest. I na sušce na drobná semena se vyrovnali a zvládli nepřetržitý provoz. Zde moje poděkování patří obsluhám sušek. Věřím, že už se tak náročný rok nebude opakovat. Se situací v živočišné výrobě Vás seznámí ředitelka ZD Netřebice Ing. Alena Janoušková, čímž jí předávám slovo Rok 2014 byl rokem investic do dlouhodobého majetku. Celkem jsme do něj investovali v roce ,5 mil Kč, z toho přes 5 mil. do koupě pozemků. Pozemky byly nakoupeny v k.ú. Pořešín, Netřebice, Dlouhá, Velešín, Chodeč, Zubčice, Prostřední Svince Holkov. Dalšími ostatními menšími investicemi jsou: plynový kotel na Pivovar ve Velešíně kanalizační přípojka k domu ve Věžovaté Pláni rozšíření meliorací ve Skřidlech, žací stroj Kuhn kafilerní kontejner do areálu jalovic na VKK Netřebice air-wash systém do Chodče, server pro kamerový zabezpečovací systém do Chodče, vyasfaltování ploch v Chodči zastřešení starého kravína v Chodči směna hnojiště v Chodči. Kromě této částky 7,5 mil. máme ještě rozestavěné investice na VKK Netřebice pro odchov jalovic, a to jednak hnojiště za téměř 6,5 mil je již dostavěné, ale protože jsme dosud

4 neobdrželi dohodnutou dotaci (2 608 tis. Kč), nemohli jsme je dosud zařadit do dlouhodobého majetku. Dále je to rozestavěná rekonstrukce vlastního kravína pro jalovice v Netřebicích, kde se už prostavělo do konce roku 2014 přes 2 mil, Kč. Na vypořádací podíly vystupujících členů jsme v r vyplatili tis. Kč v penězích a vydali jsme na vypořádací podíl Ing. Skamenemu drůbežárnu v Pořešíně, jedná se o stavbu na cizím pozemku. Družstvo důsledně vymáhá své pohledávky jednak prostřednictvím svého podnikového právníka, advokátní kanceláře, soudů a exekutorů. Větším dlužníkem v současné době je firma AGRA Netřebice s.r.o., která nám dluží 405 tis. Kč. Dluh bude řešen o žních nákupem komodit a dohodli jsme se na nákupu asi 3 ha pozemků v k.ú. Netřebice. Dalšími velkými dlužníky jsou firma Avistech s.r.o. Vyšší Brod, AES Netřebice a družstvo VYKRS Kaplice nádraží. Výše úvěrů k je tis. Kč. Splácení a ručení za úvěry probíhá bez problémů. Jaká je tedy současná hodnota majetku družstva po vypořádání vypořádacích podílů, prodeji a nákupu majetku v roce 2014? Hodnota vlastního kapitálu družstva k je ,- Kč. Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni: 1.) Nakoupili jsme více než 34 ha pozemků od Ing. Štěpána za tis. Kč hlavně v katastrálním území Dlouhá, ale také některé pozemky ve Velešíně a v Netřebicích. 2.) Na tento nákup jsme si vzali úvěr 10 milionů s téměř čtyřletou splatností. Na úroky z tohoto úvěru jsme dostali dotaci. 3.) Koupili jsme luční vály za 360 tis. Kč 4.) nakoupili jsme pozemky ve Velešíně od p. Martinovské 5.) Prodali jsme řadovku na Hvízdalce čp. 536 p. Murasovi a p. Vobrové 6.) Pokračujeme v rekonstrukci VKK Netřebice pro odchov jalovic. 7.) Opravili jsme kompletně střechu původního kravína v Chodči 8.) Probíhá zateplení okálů ve Velešíně 9.) Měníme stoupačky v panelovém domě v Kaplici 10.) Od jsme zvýšili mzdy o 5 %. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje: Spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací v Praze, s Českou zemědělskou universitou v Praze a a s Agrovýzkumem Rapotín na úseku ekonomiky. Na úseku živočišné výroby spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s Genoservisem a.s. Olomouc a Jihočeským chovatelem a.s. Č. Budějovice V oblasti ochrany rostlin spolupracujeme s Agrospolem Nezvěstice.

5 Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí l.) Pokračujeme v opravě poškozených melioračních detailů. V roce 2014 jsme prováděli rozsáhlé opravy. Na poli za Hůrkou, na louce v Březinkách směrem na Pláň a potom pole nad křižovatkou směrem k Hřebenu to bylo v k.ú. Netřebice, a dále v k. ú. Dlouhá: oprava meliorací Dlouhá, meliorace pod kravínem u rybníka, meliorace pod vodárnou, meliorace louky na svahu k řece (Celina). 2.) Na naše upozornění Státní pozemkový úřad nechal vyčistit stoku za Netřebicemi směrem na Věžovatou Pláni u pole Hájovský. My jsme také čistili stoky a opravovali a čistili skruže. 3.) Nebezpečné odpady likvidujeme prostřednictvím společnosti Envisan-gem a prostřednictvím Agrospolu. Pracovněprávní vztahy Průměrný počet zaměstnanců je 37. Naši zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů řádné dovolené. Na VKK Chodeč je to přepočteno na 11 hodinové směny, tj. 17,6 dne o 11 hodinách. Průměrná mzda za r činí ,- Kč, která vzrostla o 8% proti r a celkové mzdové náklady vzrostly o 9%. Organizační složka v zahraničí není ZD Netřebice vlastní obchodní podíl 40, 11% ve společnosti Agropig CZ s.r.o. Převedli jsme pohledávku za Agrobankou na Sdružení menšinových akcionářů Agrobanky Praha a.s. s cílem domoci se alespoň částečně náhrady za akcie Agrobanky. V současné době probíhá soudní řízení o vyslovení neplatnosti usnesení Řádné valné hromady Sdružení menšinových akcionářů. Předpokládaný vývoj činnosti do dalšího období Hlavní prioritou je další nákup zemědělské půdy. Neustále se snažíme dát na vědomí vlastníkům půdy, že v případě prodeje nás můžou kdykoliv oslovit nebo je sami oslovujeme. Snažíme se oslovovat i majitele pozemků zastavěných ploch v areálech, které ještě chybí vykoupit. V r jsme přistoupili ke zvýšení nájemného za pozemky na základě pachtovních smluv, které budou teprve vlastníkům rozesílány. Jako naléhavou situaci ale vidíme navázaní osobních komunikačních vztahů s vlastníky půdy, a tato cesta nebude jednoduchá. V Chodči nadále pracujeme na dořešení výstavby plotu a tím i realizaci směné smlouvy s městem Velešín na poslední pozemky v areálu. V současné době zde probíhá oprava poslední části střechy na hnojné koncovce a dolaďujme doasfaltování posledních částí areálu. Dále jsme požádali o dotaci na instalování ventilátorů pro dojnice, které mají zajistit zlepšení stájového prostředí a souběžně jsme požádali i o dotaci na zastýlací vůz pro jalovice na přestavěné jedné stáji na farmě v Netřebicích.

6 V souvislosti s další rekonstrukcí druhé stáje v Netřebicích a výběhů pro první stáj pro jalovice a spádové jímky znovu budeme žádat o dotaci na tuto stavbu. V případě, že nebudeme v žádosti o dotaci úspěšní, musíme aspoň dodělat postupně na své náklady výběhy a spádovou jímku. Dále jednáme se spol. AGRA Netřebice o prodeji areálu v Pořešíně a prodeji hnojiště v Pořešíně. Vzhledem k přesunu jalovic z Milíkovic do Netřebic jsme zahájili jednání o prodeji naší ideální poloviny areálu v Milíkovicích. Jsou to jednání docela složitá, vzhledem k tomu, že nejsme majiteli pozemků. Aby mohl někdo nadále využívat areál v Milikovicích pro chov skotu musí vyřešit opravu jímky, která je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavby na cizích parcelách, nejsme ochotni do těchto prostor nadále investovat. V dodržování oblasti ochrany životního prostředí jsme provedli certifikaci veškerých jímek na močůvku, silážních a senážních šťáv, hnojiv, chemii a pohonných látek v celém družstvu. Nadále pokračujeme v opravách meliorací. Ve Velešíně dále jednáme o prodeji starého kravína včetně přilehlého pozemku p. Rouhovi v ceně 2 mil Kč. Prodej se neuskuteční dříve než v r Snažíme se dotáhnout do konce záměr prodeje rozděleného pivovaru ve Velešíně. Jedná se o záměr sklep ve Velešíně u pivovaru prodat p. Bůžkovi s tím, že proběhne směna pozemků, které má p. Bůžek částečně pod hnojištěm ve Velešíně a dále tvoří obslužný prostor u skladu slámy s doplatkem ceny od pana Bůžka v přibližné výši 200 tis. Kč. Ve všech případech se jedná o prostory, které vyžadují investice a velké opravy a jedná se o nepotřebný majetek pro další rozvoj družstva. Záměrem ve Velešíně je jasně určit hranice našeho majetku potřebného pro naší zemědělskou činnost, dílnu a přilehlé prostory pro parkování strojů oplotit. I nadále musíme pokračovat v nákupu nové techniky v rámci obnovy strojního parku. Výhledově nás čeká nákup zadního mačkače, traktoru v třídě 220 až 270 koní, velkoobjemového návěsu, nahrabovače na píci a rozmetadla na průmyslová hnojiva s přesným rozhozem. Dále čekáme na změnu územního plánu v k.ú. Pořešín, hlavně z důvodu prodeje bytové jednotky, o kterou požádala pí. Bahenská. Opět se stavba nachází na cizím pozemku. Rádi bychom našli kupce na poslední část areálu v Markvarticích a uvažujeme o prodeji kravína v Dlouhé. Kravín potřebuje velkou investici v opravě střechy a těžko hledáme účel dalšího využití vzhledem k velkým investicím v Netřebicích. Věřím, že obstojíme v dodržování zásad nových směrnic pro přímé platby a dalších plateb pro zemědělce. Podnik, který společně vlastníme, prosperuje a vykazuje zisk. Pro rok 2015 počítáme s předpokládaným ziskem tis. Kč. Budeme usilovat o to, aby nadále byl vysoce moderním a kvalitním podnikem zemědělské výroby ku prospěchu svých členů, zaměstnanců a majitelů pozemků. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za podporu a důvěru, kterou nám prokazujete i Vaší přítomností na dnešní členské schůzi a zejména zájmem o činnost družstva a jeho rozvoj. Děkuji Vám za pozornost. Přílohou výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva o auditu. V Netřebicích dne

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2012 pro valnou hromadu konanou dne 24.5.2013 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2013 pro valnou hromadu konanou dne 25.4.2014 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne 14.6.2014 v Prorubkách.

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2014 pro valnou hromadu konanou dne 12.6.2015 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou

Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a majetku za rok 2010 pro valnou hromadu konanou dne 17.6.2011 ve Chlenech Představenstvo naší akciové společnosti

Více

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí

Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí Výroční zpráva Centrální zásobování teplem Teplo bez starostí OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 2 II. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3 1. Organizační struktura 3 2. Orgány společnosti 4 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)

1. Zahájení. 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) Z Á P I S z jednání řádné valné hromady akciové společnosti ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA se sídlem v Praze 10 Strašnice, Počernická 168 konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin v sídle společnosti 1. Zahájení Jednání

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014

VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2014 OBSAH I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní identifikační údaje.... 4 Filozofie a cíle společnosti.................................................................. 5 II. ZPRÁVA

Více

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku... LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY.. 3-25 1. Základní údaje.... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG.... 3-5 1.2. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2012 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Spis. zn.: 311/001/31/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 sestavená dle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění Součástí Výroční zprávy je i Účetní závěrka a Zpráva o auditu V Uherském Hradišti,

Více

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler

Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Využití finanční analýzy při výběru vhodného financování investice firmy ZEMO s. r. o. Martin Hajzler Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské

Více