PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM MAXIMA. KORDEK, David, (CZ) PROGRAM MAXIMA"

Transkript

1 PROGRAM MAXIMA KORDEK, David, (CZ) Abstrakt. Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima. Základní funkce programu Maxima. Orientace v programu xmaxima a několik ukázek. Jak se dá použít ve výuce matematiky nebo fyziky. Kl účové slová. Open Source Software, Maxima, základní operace. PROGRAM MAXIMA Abstract. What is Open Source Software? The examples of the most used software of this type. Advantages and disadvantages of Open Source software? How can we get the programmemaxima? The basic functions of the programmaxima. The orientation in this programme and several illustrations. How can we use this programme in education of physics and mathematics. Key words and phrases. Open Source Software, Maxima, Basic Operations. Mathematics Subject Classification. Primary 60A05, 08A72; Secondary 28E10. Open Source Software je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Otevřenost zde znamená, jak technickou dostupnost kódu, tak legální dostupnost licencí. Velmi často, ale nepřesně, se používá označení open source i pro mnoho vlastností, které s otevřeností kódu nesouvisí (například může jít o bezplatnou dostupnost software). Vývoj tohoto software je často zajišt ován úplně nebo částečně na bázi dobrovolnosti, nebo nekomerčnosti, jako náhrada za existující komerční software. V dnešní době je tento software stále více používán, i v kombnaci s komerčním software. Osobně bych mezi nejvíce používaný open source software zařadil: GNU/Linux, MySQL, OpenOffice,MozillaFirefox,GIMP,MirandaIM, atd.

2 48 Sekcia: Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní Nespornou výhodou takovéhoto programu je, že je dostupný pro každého uživatele, kterému stačí, aby byl připojen k internetu. Učitel matematky má tak poměrně snadnou možnost, jak tento program pro výuku získat, aniž by musel přesvědčovat ředitele o nákup licencí. Navíc mu právě otevřenost kódu za jistých podmínek umožňuje tento zdrojový kód upravovat. Oproti komerčnímu software je menší kompatibilita, možná právě kvůli menším nákladům na vývoj, což může být někdy nevýhoda tohoto software. Program OSSMaxima lze získat na adresehttp://maxima.sourceforge.net/, a to jak pro komerční operační systém Windows, tak pro OS GNU/Linux. Na těchto stránkách je také k dispozici zdrojový kód programu. Po stažení a instalaci programu můžeme bud pracovat s verzí xmaxima nebo verzí wxmaxima. Obě verze se hlavně liší způsobem zadávání příkazů, ve verzi wxmaxima jsou některé příkazy podrobněji předdefinovány. Ve verzi xmaxima musí uživatel všechny příkazy zadávat do řádku vstupu. Ukázky, které později předvedu budou ve verzi xmaxima. Začátečníkovi bych ale doporučil verzi wxmaxima, je určitě uživatelsky přístupnější. V programu se vstupní řádky označujíc1 nebo %i1 a výstupní řádky se označují D1nebo %o1 a to podle konkrétní verze programumaxima. Ve verzi5.13, kterou používám je označení pomocí druhé sady znaků. Každý příkaz, který zadáme na vstupní řádek, musí končit středníkem. Program zná všechny základní algebraické operace včetně faktoriálu. Program přitom dokáže určit priority operací, tak píšeme závorky jako při výrazech psaných ručně. Pokud chceme, můžeme v programu počítat se zlomky a výsledek je možné zobrazit ve tvaru zlomku do třech řádků. Příklad 1. Vypočtěte( )2. Pomocí příkazu expand můžeme roznásobovat výrazy. Chceme-li upravit lomený výraz, musíme použít příkazradcan.

3 David Kordek: Program Maxima 49 Příklad 2. Upravte následující výraz(x+5) 3. Příklad 3. Upravte následující výraz x3 y 3 y x. Program dokáže také pracovat s iracionálními čísly (př. π, e) a to jak symbolicky, tak numericky. Pozor však při zadávání, číslo π musíme zadat pomocí znaku %pi. Program umí dále řešit rovnice s nulovou i nenulovou pravou stranou. Použije se k tomu příkaz solve. Dále je možno řešit také soustavy rovnic a rovnice s parametrem. U řešení soustav rovnic je nejefektivnější zadat rovnice zvlášt po jedné a pak zadat příkaz pro vyřešení soustavy tak, že odkazy na jednotlivé rovnice uspořádáme do vektoru. Můžeme nejprve zadat rovnici a pak příkazsolve a odkaz na předchozí řádek a nebo v jednom řádku jak příkaz tak rovnici.

4 50 Sekcia: Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní Příklad 4. Řešte následující lineární rovnici8(3x 5) 5(2x 8)=20+4x a také kvadratickou rovnici x 2 6x 216=0. Maxima má v sobě předdefinovanou knihovnu základních funkcí, se kterými pak můžeme pracovat, aniž bychom je museli definovat. V případě potřeby je možné složitější funkce z těcho jednodušších nadefinovat. Příklad 5. Spočtěte f( 1) a f(10) u následující funkce f: y=x 2 6x+8. Nejužitečnější pro výuku matematiky na střední škole je možnost kreslení grafů funkcí jedné a dvou proměnných ve zvoleném intervalu. Použijeme k tomu příkaz plot2d respektive plot3d. Můžeme také vykreslit více funkcí do jednoho grafu, je také možnost nechat vykreslit graf do samostatného okna. Myslím, že právě graf funkcí dvou proměnných je výborná ukázka pro lepší představivost žáků. Příklady tentokrát vyřeším ve verziwxmaxima.

5 David Kordek: Program Maxima 51 Příklad 6. Nakreslete graf funkcesin(x) acos(x) do jednoho grafu. Obě funkce pak znázorňuje následující obrázek:

6 52 Sekcia: Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní Příklad 7. Nakreslete graf funkce z=x 2 y 2. Po provedení příkazuok se vykreslí funkce do následujícího obrázku: Dále můžeme počítat s komplexními čísly (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Lze například provést převod do goniometrického a exponenciálního tvaru kompexního čísla. Pozor imaginární jednotku i muséme zapsat pomocí symbolu %i. Maxima také ovládá velké spektrum maticových operací. Vkládání matic se provádí pomocí příkazu entermatrix a matice

7 David Kordek: Program Maxima 53 značíme velkými písmeny. Závěrem se chci zmínit o možnosti výpočtu derivace funkce, je možnost vypočítat derivaci funkce pomocí příkazu diff a pokud zadáme nejen proměnou pomocí níž chceme derivovat, ale i stupeň derivace, tak program vypočítá odpovídající derivaci. ProgramMaxima tedy jednak může sloužit k motivaci žáků na SŠ a nebo jako kvalitní pomůcka pro studenty na VŠ. Při používání základních funkcí je podle mého názoru Maxima uživatelsky velmi přijemný program. Proto ho všem středoškolským matematikům doporučuji. Podrobnější informace o použití programu nebo online kurz naleznete na následujících stránkách: Literatura [1] MUSÍLEK, M.: Maxima Open source Software ve výuce matematiky a fyziky - 2. Hradec Králové, 2006 [2] [3] [4] [5] BUŠA, J.: Open source systém počítačovej algebry. Kočice, 2006, ISBN , 92 s. Kontaktná adresa David Kordek (Mgr.), Department of Physics and Informatics, University Hradec Králové, Rokitansky Str. 62, Hradec Králové, CZ

Mathcad. příručka k matematickému programu Mathcad 7. Vladimír Šleger, Pavel Vrecion

Mathcad. příručka k matematickému programu Mathcad 7. Vladimír Šleger, Pavel Vrecion Mathcad příručka k matematickému programu Mathcad 7 Vladimír Šleger, Pavel Vrecion 005 Obsah Obsah Obsah.... Co je to Mathcad...6. Novinky v Mathcadu 7...7 3. Co byste měli vědět, než začnete...9 3. Práce

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Smart Counter 2 Systém počítačové algebry

Smart Counter 2 Systém počítačové algebry SOČ 2005 2006 Středoškolská odborná činnost Matematika a matematická informatika Softwarové zpracování úloh matematiky a matematické informatiky Smart Counter 2 Systém počítačové algebry Štěpán Kozák 3.

Více

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY

PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY PROGRAM WXMAXIMA VE VÝUCE MATEMATIKY Roman Hašek, Michaela Noruláková Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Abstrakt. Článek představuje vybrané příklady použití počítačového algebraického systému

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDEGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Didaktické aplikace v aplikaci MS Excel 2007 ve vyučování matematiky na 2. st. Základních škol Magisterská diplomová práce OLOMOUC

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista

Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích MATEMATICKÝ SOFTWARE MAPLE - MANUÁL Marek Šulista Matematický software MAPLE slouží ke zpracování matematických problémů pomocí jednoduchého

Více

ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY

ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY Marie Polcerová Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Abstrakt: Zavedení nového samostatného povinného předmětu Počítačová

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

1 Seznámení s MATLABem - elementární funkce MATLABu

1 Seznámení s MATLABem - elementární funkce MATLABu Cíl 1 Seznámení s MATLABem - elementární funkce MATLABu Osnova 1.1 MATLAB...1 1.1.1 Hlavní kategorie MATLABských funkcí... 1.1. Aritmetické operátory a některé speciální znaky... 1.1. Základní elementární

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY. Kateřina Dvořáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav matematiky a statistiky INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE MATEMATIKY - DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY DISERTAČNÍ PRÁCE Kateřina Dvořáková Školitel: RNDr. Jiří

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V CHEMII URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH Mgr. Martin Mucha, Ph.D. Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Modelování fyzikálních jevů ve sportu Rigorózní práce Brno 010 Autor práce: Mgr. Jan Válek Bibliografický záznam VÁLEK, Jan. Modelování fyzikálních jevů ve sportu:

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Speciální software pro výuku chemie

Speciální software pro výuku chemie Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Speciální software pro výuku chemie Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Pavel Lovas Brno 2012 Děkuji vedoucí závěrečné

Více

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE

SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SBÍRKA ÚLOH PRO VÝUKU MICROSOFT EXCEL A JEJÍ VIZUALIZACE Martin Kuthan Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

MANUÁL. GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0. 1. Základní informace. 2. Novinky verze 2.0. www.eucitel.cz. RNDr. Jiří Kocourek 2013

MANUÁL. GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0. 1. Základní informace. 2. Novinky verze 2.0. www.eucitel.cz. RNDr. Jiří Kocourek 2013 www.eucitel.cz RNDr. Jiří Kocourek 2013 MANUÁL GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0 Licence: Freeware pouze pro osobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného příslušnou školou. Po uhrazení

Více

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2

POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY POČÍTAČE A PROGRAMOVÁNÍ 2 Přednášky Zbyněk Raida, Irena Hlavičková, Michal Pokorný a další

Více

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ

Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Interaktivní webové stránky pro testování žáků z matematiky na ZŠ Vypracoval: Václav Kandus Vedoucí

Více

TABULKOVÝ KALKULÁTOR

TABULKOVÝ KALKULÁTOR Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 TABULKOVÝ KALKULÁTOR Autor: Ing. Miroslav Hrdý Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k

Více

Calc OpenOffice základní popis

Calc OpenOffice základní popis Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa

Více

VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU ZNÁMEK

VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU ZNÁMEK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ VBA JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU INDEXU

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER Bakalářská práce Josef Stern Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Bakalářská práce BRNO 2013 MICHAL OHLÍDAL MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY Software

Více