Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov 5. Knihovny okresu Přerov 6. Knihovny okresu Šumperk 7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkcí Ad. 1. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajistili celokrajskou statistiku za rok 2005 /sběr dat, kontrola, sumarizace, analýza a vyhodnocení/ ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní úrovni /okres Olomouc - Knihovna města Olomouce, okres Přerov - Městská knihovna v Přerově, okres Prostějov - Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk - Městská knihovna Šumperk a okres Jeseník - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku/ a odeslali NK ČR a MK ČR /IPOS/. ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků střediskových knihoven regionů - Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s garantem RF - Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení byli aktivně účastni v elektronických konferencích KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 /severní Morava/, VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních - SKIP /sekce pro vzdělávání/ a SDRUK /sekce pro regionální funkce/. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2006 napomáhalo rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální knihovny regionů Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku 2006 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje, která byla zveřejněna na webových stránkách VKOL - Pracovníci ORSKOK vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Jako takoví působili v rámci Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven pro základní knihovny podle 12 zákona č V roce 2006 byl tento projekt financován z prostředků Olomouckého kraje. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky : Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 1

2 Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2006 pravidelné čtvrtletní porady s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných knihovnických a informačních služeb. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. V roce 2005 došlo k mírnému zvýšení počtu profesionálních knihoven v našem regionu (36 profesionálních knihoven) a doufáme, že po realizaci rekvalifikačního kurzu VKOL v roce 2006/2007, bude počet profesionálních pracovníků narůstat. Pokračování rekvalifikačního knihovnického kurzu VKOL pro profese odborný pracovník v knihovně a odborný pracovník v informacích, bylo nejvýznamnější vzdělávací aktivitou roku Odborným garantem tohoto kurzu se stala doc. PhDr. M. Písková, CSc. vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvanáct frekventantů rekvalifikačního kurzu VKOL pochází ze všech okresů Olomouckého kraje a závěrečné zkoušky budou skládat v dubnu roku VKOL garantovala udržení odborného standardu služeb v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2006 realizovala ve své počítačové učebně 50 kurzů základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta všem profesionálním ineprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Velmi se zde osvědčila spolupráce s knihovnami, které byly Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven. Proškolení pracovníci knihoven poskytují kvalifikovanou obsluhu uživatelům a pomáhají školit ostatní pracovníky knihoven ve svém regionu. Ačkoliv jsou školení ICT v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků - určena především pro knihovníky v menších městech a obcích, zúčastňují se našich školení především kolegové z větších knihoven. Na lektorském zajištění spolupracujeme již několik let s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2006 u nás školila Mgr. Eva Slavíčková - textový editor MS WORD a PhDr.Vojtěch Smolík - tabulkový kalkulátor MS EXCEL. Další moduly školili pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci PhDr. Libuše Machačová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. V lektorském zajištění úspěšně spolupracujeme již několik let s Ing. Stanislavem Kajtárem. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence - ECDL. Ideální stav, kdy by v každé profesionální knihovně měl pracovat alespoň jeden knihovník, který zvládne zkušební testy a získá certifikát ECDL, který je v rámci států EU používán jako standard základní počítačové gramotnosti, nebyl zatím naplněn. Po absolvování kurzů ICT skládají účastnící testy a na základě jejich složení získají Osvědčení o absolvování vybraného modulu, vydávaná Vědeckou knihovnou v Olomouci. Toto Osvědčení získalo v roce absolventů kurzů. Počet realizovanýc h kurzů Počet vyučovacích hodin Počet účastník ů kurzů Počet absolventů s osvědčením Počet zúčastněnýc h knihoven Počet absolventů 4 a více modulů 50 lekcí 250 hodin Počet absolven tů 7 modulů 2

3 V Olomouckém kraji se v loňském roce do Projektu internetizace knihoven Olomouckého kraje přihlásilo 169 zřizovatelů veřejných knihoven, kteří zřizují 215 obecních a městských knihoven. Součástí projektu v roce 2006 bylo proškolení zaměstnanců těchto veřejných knihoven v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci. Tento projekt Olomouckého kraje zajistil potřebný hardware a software do knihoven a připojení k Internetu je financováno z Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR. V roce 2006 byly vyhlášeny tři výzvy pro připojení knihoven, na nichž spolupracoval s MI ČR i Vědecká knihovna v Olomouci. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven oslovili všechny veřejné knihovny v Olomouckém kraji a zpracované podklady ze všech tří výzev zaslali MI ČR. Díky tomuto projektu je veřejný Internet nabízen v těchto knihovnách uživatelům zdarma. Primárně by jej měli využívat občané při vyhledávání informací ze státní správy a samosprávy. Téma e- government bylo hlavním motem akce Březen měsíc Internetu roku Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL : VKOL organizovala školení JIB NK ČR, které proběhlo v KMO /14 účastníků/ 7.3. Akce VKOL k BMI seminář Webové stránky knihoven, přednášel R. Giebisch, A. Brožek a Z. Houšková. Semináře se zúčastnilo 40 kolegů z celé ČR a seminář měl vynikající úroveň a vyvolal zájem v této oblasti pokračovat se vzdělávacími akcemi Nabídka e-learningových kurzů MI ČR Krok za krokem Portálem veřejné správy, Základy ICT apod. Kurzy lze zdarma absolvovat v počítačové učebně VKOL ve čtyřech pátečních termínech Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová 7.6. Seminář ve VKOL s PhDr. D. Kalinovou Rosteme s knihou, 35 účastníků z regionu, velmi úspěšný, prezentace D. Kalinové na webu VKOL 7.6. Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Mátlové v učebně VKOL - MARC seminář ve VKOL s prof. J. Fialou Mozart v Olomouci Seminář ve VKOL PhDr. E. Svobodové, NKP Souborný katalog ČR Zahájení kurzů NPPG ve VKOL probíhaly každé úterý a čtvrtek v počítačové učebně VKOL do konce listopadu! Seminář Aktuální legislativa knihoven přednášel PhDr. V. Richter účast cca 50 knihovníků z OK J. Konečný školení elektronické pošty Paegas pro zaměstnance VKOL Celostátní akce Tyfloservisu ve VKOL Seminář pro pracovníky krajských středisek této organizace pro handicapované občany Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová 20., 23. a Školení Základů počítačové gramotnosti pro Spolek přátel vesnice a malého města R. Giebisch Setkání knihovníků severní Moravy odborný seminář Z. Houšková, M. Sabelová, Z. Daňková, L. Prucková, E. Katrušáková 60 účastníků Školení věcné katalogizace - Národní autority v učebně VKOL, lektor Z. Bartl, NKP 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok

4 1 Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Vědecká knihovna v Olomouci 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 2,25 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 42 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 1 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 38 zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven 42 počet expedovaných souborů 43 počet svazků v souborech 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50(pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52Vědecká knihovna v Olomouci 4

5 53Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho : nákup knihovního fondu z toho : nákup DDHM Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho : platy zaměstnanců z toho : ostatní osobní náklady 67Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) Investiční náklady 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80(vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 051,60 83z toho: na nákup knihovního fondu 84Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady 87Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,10 89Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,70 90Investiční náklady 91Náklady celkem (součet ř ) ,70 92Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 2. Knihovna Vincence Priessnitze v roce 2006 obsluhovala celkem 23 knihoven ve střediscích Jeseník, Javorník, Mikulovice a Žulová. Tuto činnost vykonávalo 5 zaměstnanců s úvazky1x 0.4, 2x 0.2, 2x 0.1 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 5

6 1. Poradenská a konzultační činnost Celkem bylo poskytnuto 78 konzultací a 31 metodických návštěv. Odborná pomoc byla poskytována dle aktuálních požadavků dobrovolným i profesionálním knihovníkům osobně, telefonicky nebo elektronickou formou. Ve středisku Jeseník byla poskytnuta pomoc při stěhování a zaškolení nového pracovníka v Obecní knihovně Bělá pod Pradědem. Knihovna získala větší prostory v blízkosti základní školy a rozšířila půjčovní dobu na 33 hodin týdně, čímž se stala knihovnou s profesionálním pracovníkem. Novým knihovníkem se stal Mgr. Josef Zbýňovec. 2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Školení v oblasti katalogizace v programu Kpwin provedla pí. Březinová pro 2 pracovnice z MěK Zlaté Hory a MěK Žulová. V roce 2006 se konaly 2 velké porady vedoucích střediskových knihoven v KVP Jeseník k rozpočtu a vyúčtování prostředků RF. V jednotlivých střediscích byly provedeny porady pro neprofesionální pracovníky. 3. Statistika Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo zkontrolováno a zpracováno 27 statistických výkazů Kult. 4. Výměnné soubory a cirkulace VF V roce 2006 bylo zakoupeno z prostředků Olomouckého kraje zakoupeno celkem 1086 svazků do výměnných souborů. středisko Jeseník 568 svazků - 58 souborů středisko Javorník 129 svazků - 13 souborů středisko Mikulovice 191 svazků - 19 souborů středisko Žulová 198 svazků - 20 souborů Rozvoz knih je zajišťován jednotlivými obecními úřady. 5. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Z prostředků obcí bylo nakoupeno a zpracováno celkem 1183 svazků. Ve střediscích Javorník, Mikulovice, Žulová byly knihy zakoupeny do stálého fondu místních knihoven. Pouze ve středisku Jeseník jsou knihy využívány do výměnných souborů 240 svazků v 24 souborech. 6. Revize a aktualizace knihovních fondů Dle plánu bylo revidováno celkem 6 knihoven svazků. Středisko Jeseník - Bělá pod Pradědem, Česká Ves Středisko Javorník - Bílá Voda, Vlčice Středisko Žulová - Vápenná, Skorošice Ve 4 knihovnách proběhla aktualizace knihovního fondu. Pracovníci KVP v rámci RF byli nápomocní při revizi v místní knihovně Vápenná. 7. Servis výpočetní techniky V rámci RF byl zabezpečen dvakrát servis výpočetního technika. V knihovně Žulová a Zlaté Hory proběhla instalace upgrade Kp-win. V knihovně Lipová Lázně instalace a zprovoznění programu Kp-win SQL. Pro střediskové knihovny úprava přenosu dat a nastavení externího katalogu. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj- Olomoucký 2 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 23 5 Poradenská a konzultační činnost 6

7 6 počet obsloužených knihoven 23 7 počet poskytnutých konzultací 78 8 počet metodických návštěv 31 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 2 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho : počet akcí v rámci RF 16 počet všech účastníků 2 17 z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin 4 19 z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 6 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven 6 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí 2 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven 49 počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny Knihovna Vincence Priessnitze v jeseníku 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,90 54 z toho : nákup knihovního fondu ,40 z toho. Nákup materiálu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 7

8 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 7 854,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 8 037,10 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 3 180,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Vyhotovil: Indrová V. Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 3. V současné době obhospodařuje Knihovna města Olomouce 142 knihoven, které jsou rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a Bouzov). Všechny knihovny jsou evidovány u Ministerstva kultury. Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravujeme výměnné soubory pro 136 knihoven. 8

9 Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (zájem 56 obcí) získáváme vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. Na dopravu výměnných souborů je používáno auto Knihovny města Olomouce. V letošním roce jsme byli nuceni přistoupit ještě k občasnému zajištění rozvozu dopravní firmou, neboť požadavky na dopravu v některých obdobích přesáhly možnosti auta Knihovny města Olomouce. Firma byla vybrána zkráceným výběrovým řízením tak, aby její finanční požadavky zhruba odpovídaly nákladům na knihovní auto. Dopravu knihovního fondu za vlastní prostředky si obce zajišťují samy. Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS a CLAVIUS pro 19 obcí. Servis zajišťují 2 lidé (správce sítě Knihovny města Olomouce Jan Balcárek a samostatná servisní pracovnice dr. Dana Nálepová). Po středisko Litovel jsme zakoupili dva moduly knihovnického programu Clavius, neboť bylo třeba oddělit fond litovelské knihovny od fondu střediska. Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je pověřeno 2,5 pracovníka. Na další činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 hodin měsíčně. Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky pak by to bylo následovně: pracovní smlouvy (mzdové náklady) 2,5 dohody (OON) 0,3 střediska (nákup služeb)..1 CELKEM 3,8 úvazku Veškeré vykazované položky odpovídají definicím, pouze u konzultací jsou započítávány veškeré konzultace (osobní, telefonické, ové, písemné formou dopisu), které vyžadují kvalifikovanou odpověď: 1. právní a ekonomické dotazy ohledně knihoven 2. dotazy ohledně poskytování regionálních funkcí 3. internetizace a automatizace 4. nákupu fondu 5. estetizace knihoven 6. informačních služeb 7. grantové politiky 8. výběru nového knihovníka 9. vyplňování statistiky Vlastní čerpání přidělené dotace je uskutečňováno v rámci stanovených podmínek. 9

10 Spotřeba materiálu - prakticky celá výše byla použita na nákup knih do výměnných souborů, za ,50 Kč byl pořízen spotřební materiál (folie na obalování knih, štítky, polepky, kancelářský papír, šanony, složky a další kancelářské potřeby, cartrige do tiskáren, tonery do kopírky, čistící prostředky a pod.), částka Kč představuje spotřebu PHM služebního auta na rozvoz. Cestovné - čerpání je doloženo cestovními příkazy pracovníků zabezpečujících v průběhu roku regionální služby. Ostatní služby doprava - náklady jsou doloženy příkazy k jízdě a jejich vyúčtováním, kde je uvedeno místo, počet km a hodin; servis výpočetní techniky - doloženo uzavřenými smlouvami na zajišťování servisu knihovnického programu LANius a Clavius s jednotlivými obcemi a fakturami se smluvním partnerem nákup knihovnických služeb - doloženo čtvrtletní fakturací střediskových knihoven po námi provedené kontrole správnosti provedených prací. Mzdové náklady - doloženo mzdovou evidencí pracovníků přijatých pro výkon regionálních funkcí a uzavřenými dohodami. Zákonné sociální pojištění - vychází z výše uvedených mzdových nákladů. Sociální náklady - jde o tvorbu FKSP z vyplacených mezd a příspěvek na stravné. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce Počet pracovníků zajišťujích RF přepočteno 3 3,8 úvazku 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv

11 9 Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 6 15 z toho : počet akcí v rámci RF 6 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j KJ 27 počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven počet knihovních jednotek KJ 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek KJ 34 Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k KJ 36 roční přírůstek VF KJ 37 zakoupeno z dotace na regionální funkce KJ 38 zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech KJ 44 Servis výpočetní techniky servis Clavius a LANIUS 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 6187 km 50 Statistický výkaz financování regionálních funkcí 51 Kraj Olomoucký CZ Název knihovny Knihovna města Olomouce IČO Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,27 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 25376,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 21588,50 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,23 60 z toho : doprava 87489,64 61 z toho : servis výpočetní techniky ,50 11

12 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 11662,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 50760,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 17374,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 0,00 81 Náklady za rok 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 83 z toho : platy zaměstnanců 84 z toho: ostatní osobní náklady 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 88 Investiční náklady 89 Náklady celkem (součet ř ) 90 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 91 Na nákup knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 92 Na zpracování knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 4. I. Cíle výkonu RF v roce Dne 11. ledna 2006 byla podepsána Smlouva o přenesení regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prostějov a Vědeckou knihovnou Olomouc (dále jen smlouva). 2. V celém hodnoceném období byl patrný kvalitativní posun v úrovni spolupráce, a to jak se starosty obcí, tak i s pracovníky knihoven i úřadů. V období do dubna 2006 se nejen čekalo na finanční zdroje, promýšlely se úkoly a postupy, ale byly vykonávány i konkrétní práce: poskytování teoretické i praktické pomoci v rámci poradenské a konzultační činnosti, zpracování statistiky knihoven za rok 2005, pokračování ve vzdělávání knihovníků, zejména v oblasti elektronických informačních zdrojů státní správy a samosprávy, a v práci s AKS Clavius, 12

13 provozování výměnného fondu, poskytování metodické i konkrétní pomoc při revizích. II. Činnosti dané smlouvou, viz Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi regionu Prostějov Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi regionu Prostějov Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi v rámci regionu Prostějov Vzdělávání pracovníků, pořádání seminářů, účast na seminářích ve VK Olomouc v rámci regionu Prostějov Poradenství a servis ICT pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obcí pro základní knihovny regionu III. Komentář k jednotlivým funkcím a jejich zajišťování Regionální funkce byly vykonávány v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Pokračování v návštěvách obcí, jejich knihoven a úřadů. Celkem bylo vykonáno 309 metodických návštěv, jejichž náplní mimo jiné byla registrace posledních tří neevidovaných knihoven, pomoc při zapojení knihoven do projektů IK OK, PIK MI ČR, programu VISK 3, grantu Knihovna 21. století, asistence při zavádění AKS Clavius a pomoc při práci s ním, zaškolení nových knihovnic, distribuce výměnných souborů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, umístění knihovny v obci, projednávání další spolupráce se zástupci obcí a jiné. V rámci 326 konzultací, z toho 210 osobních a 116 telefonických a elektronických, byly projednávány možnosti automatizace a internetizace knihoven, sestavovány žádosti o připojení do PIK MI ČR, projekty do programu VISK 3, zajišťováno sestavování a cirkulace výměnných souborů, řešeny praktické problémy práce s AKS, a další otázky týkající se poskytování VKIS. Nižší počet konzultací v porovnání s minulým obdobím je způsoben zpřísněním kritérií, jež musí konzultace pro vykázání splňovat (především její délka). Nicméně pro svou důležitost je vykázáno i několik konzultací, které předepsaných 30 minut nedosáhly. Naopak zvýšení počtu metodických návštěv je dáno soustředěním na tuto formu praktické pomoci, a snahou o osobní působení při jednání se zástupci obcí o dalším rozvoji knihoven. Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi Bylo vyžádáno, doplněno, prokonzultováno a zkontrolováno 109 statistických výkazů, které byly patřičně uloženy. Získané údaje byly následně sumarizovány a analyzovány, a byly z nich vytvořeny statistické výstupy. Vzhledem k termínu předkládání statistických výkazů byla tato činnost provedena na náklad Městské knihovny Prostějov. 13

14 Vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad Ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově jsme uspořádali 12 dvouhodinovéých kurzů ovládání ICT ve třech různých úrovních pokročilosti (31 obsloužených knihoven), a 1 tříhodinový kurz ovládání AKS Clavius (12 účastníků). V rámci BMI byl uspořádán 1 seminář na téma Využití Internetu Na úřad přes Internet (11 účastníků). Byly uspořádány 2 porady knihovníků Prostějovska. Na veškeré akce byli pozváni zástupci všech 109 obsluhovaných knihoven. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi Bylo pokračováno v metodické a faktické pomoci při revizích knihovních fondů a evidenčních podkladů těch knihoven, ve kterých bylo dosaženo pětileté revizní lhůty. Celkem byly kompletní revize a aktualizace provedeny ve 13 obecních knihovnách, a bylo zrevidováno svazků. Ve dvou z knihoven byla provedena i částečná estetizace fondu v rámci příprav k soutěži Vesnice roku. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Pro 9 knihoven bylo nakoupeno 272 svazků, a pro tytéž a další 2 bylo celkem zpracováno (katalogizace a technická úprava) a distribuováno 465 svazků. Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi Výměnný fond byl průběžně doplňován v souladu s finančními prostředky, jeho přírůstek za rok 2006 činí jednotek. 97 knihoven si z výměnného fondu vypůjčilo celkem dokumentů. Nižší stav vykazovaných výpůjček je dán rozdílným vykazováním prolongací u modulu Výměnné fondy AKS Clavius, který jsme nově instalovali. Servis ICT pro základní knihovny provozované obcemi Byly poskytovány detailní informace o vhodnosti a výběru AKS, praktická pomoc při implementaci a využívání ICT a konkrétních AKS, a školení v těchto oblastech na místě. 13 akcemi bylo takto obslouženo 11 obecních knihoven. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký 2 Název knihovny: Městská knihovna Prostějov 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 4,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF

15 18 počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 9 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 0 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny: Městská knihovna Prostějov 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 4 254,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 1 176,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 5 068,00 15

16 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 5. Městská knihovna Hranice pověřená regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast vlastního střediska (21 poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (10 poboček + městská knihovna). Výkon RF ve středisku Kojetín byl zajišťován na základě smlouvy o výkonu RF na střediskové úrovni formou objednávky nákupu knihovnických služeb. Počet obsluhovaných knihoven 32. Počet pracovníků zajišťujících RF uvádím ve výkazu 1,00 úvazek, který koresponduje s uváděnými mzdovými náklady ve výkaze o financování. V rámci formy nákupu služeb ve středisku Kojetín jsou plněny RF pracovním úvazkem 0,6. Poradenská a konzultační činnost (řádek 5): Za rok 2006 bylo uskutečněno celkem 48 metodických návštěv v knihovnách. Proveden písemný zápis o každé metodické návštěvě. Uváděný počet konzultací (91) zahrnuje individuální jednání s dobrovolnými knihovníky, Městskou knihovnou v Kojetíně, starosty obcí, předsedy osadních výborů formou osobních jednání, telefonátů, ů, korespondence. Statistika (řádek 9): Pro potřeby NIPOS bylo zpracováno celkem 39 oficiálních statistických výkazů. Toto zpracování statistiky doprovází však i tvorba řady interních výkazů či formulářů v obou střediscích, které slouží jako podklad pro toto oficiální zpracování a které vychází spíše ze zvyklostí v dané knihovně. Uvádím 33 obsloužených knihoven, týká se to i Městské knihovny Hranice. 16

17 Vzdělávání knihovníků, semináře (řádek 12): Ve sledovaném roce se uskutečnilo jednorázové vzdělávací školení (3 hodiny) dobrovolných knihovníků v teorii výpůjčního protokolu, zpracování statistiky ve statistických denících i ročních statistických výkazech, novely knihovního zákona a novely zákona o autorských právech týkajících se knihoven, řády a směrnice v knihovnách a další záležitosti, které vyplynuly z diskuse. Za základ obsahu semináře posloužily kompletní podzimní metodické návštěvy ve všech knihovnách a zjištěné nedostatky ve výše uvedených předmětech. Pět dobrovolných knihovníků využilo nabídky vzdělávacích počítačových kurzů ve VK Olomouc. Jedna nová dobrovolná knihovnice byla odborně zapracována do činnosti knihovníka do výkazu o vzdělávání neuvádím, je to započítáno do metodických návštěv. Porady (řádek 20): Zde uvádím konání 3 porad s celkovým počtem 36 dobrovolných knihovníků. Praxí je i to, že pokud se někdo z knihovníků nemohl porady zúčastnit a obsahem porady byly důležité okolnosti knihovnické činnosti, byl vyzván k příležitostné návštěvě kmenové knihovny k individuální poradě. Časová délka porad se pohybuje od 1,5 až 3 hodiny. Pomoc při revizi a aktualizaci KF (řádek 24): Revize KF byly ukončeny v obou střediskových knihovnách v loňském roce. V roce 2006 nevzešel u žádné z knihoven nárok na revizi KF. V této oblasti se jednalo pouze o činnost aktualizace knihovního fondu na pobočkách, které byly provedeny u 5 knihoven, z toho 3 knihovny s cílenou aktualizací (Stříbrnice, Popůvky, Kovalovice) a 2 s náhodnou aktualizací (Drahotuše, Valšovice). Celkem bylo aktualizováno 470 svazků. Do tabulkového výkazu neuvádím, protože se tam jedná především o knihovny, které mají být revidované. Aktualizace fondu obvykle doprovázejí až plánované revize. Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí), (řádek ): Nákup z prostředků obcí je uskutečňován u 10 poboček, a to ve středisku Kojetín. Z těchto prostředků bylo nakoupeno celkem 932 svazků knih. Tyto knihy byly knihovnicky zpracovány a použity pro tvorbu výměnných souborů i stálý fond dle dohody s obcemi (pro výměnné soubory 809 svazků a pro stálý fond 123 svazků). Výměnný fond, (řádek 34-39): K je na pobočkách (31) coby výměnný fond celkem svazků knih včetně nových nákupů v roce Tyto knihy jsou vedeny jako výměnný fond, který byl zakoupen v letech z prostředků na RF (MK ČR a Olomoucký kraj). Nejsou zde uváděny knihy zakoupené z prostředků obcí. V roce 2006 nákupy nových knih do výměnných souborů zakoupených z prostředků Olomouckého kraje čítají celkem svazků knih svazků z prostředků obcí (ř. 36): Takže: 207 svazků pro středisko Kojetín a svazků pro středisko Hranice prostředky Olomouckého kraje. Z prostředků obcí k tomu nakoupeno pro výměnné soubory 809 svazků (Kojetín). Přehledy o jednotlivých nákupech z prostředků na RF za každý rok jsou k nahlédnutí v Městské knihovně Hranice faktury, přírůstkové seznamy, akviziční přírůstková karta KF, PC - Clavius, diskety. Poznámka: v 1. pololetí jsem nezapočítala knihy zakoupené pověřenou knihovnou v Přerově. Cirkulace VF (řádek 40-43): Cirkulace výměnných souborů je prováděna na 31 pobočkách, avšak na každém středisku svým tradičním způsobem, který je odlišný. V Kojetíně se koná cirkulace vícekrát do roka a s více soubory, ale s menším počtem svazků v souboru, Hranice cirkulují 2x ročně s menším počtem souborů, ale s větším počtem knih v souborech. Při cirkulaci bylo expedováno celkem 17

18 330 souborů včetně souborů s nově zakoupenými knihami v roce V uváděných 330 cirkulačních souborech je celkem svazků knih = aktivně cirkulují na 31 pobočkách v roce Servis výpočetní techniky (řádek 44): Městské knihovně Hranice je poskytována v rámci RF tato služba odborným pracovníkem Městské knihovny v Přerově. Městská knihovna v Kojetíně si hradí servisního technika z vlastního rozpočtu knihovny.doprava v rámci výkonu RF (řádek 47): Pro cirkulaci výměnných souborů je v Městské knihovně Hranice poskytováno pravidelně auto zřizovatele zdarma. Ve středisku Kojetín se doprava autem při cirkulaci hradí z prostředků RF. Další dopravní způsob na revize a aktualizace fondu, metodické návštěvy aj. = soukromé dopravní prostředky a HDP. V uváděném počtu kilometrů je zohledněna pouze doprava metodických návštěv v Kojetíně, cirkulace výměnných fondů včetně většiny metodických návštěv při této příležitosti. Celkem cca km. Ad řádek výkazu o financování s odkazem na ř statistického výkazu RF: Jedná se o nákup knih do stálého fondu z prostředků obcí, ale v ř se uvádí nákupy z prostředků obcí pro výměnné soubory, popřípadě do stálého fondu včetně. Takže pokud uvedu částku z prostředků obcí na knihy do stálého fondu nebude to korespondovat s počtem nakoupených knih celkem z prostředků obcí. V našem případě se jedná o Městskou knihovnu v Kojetíně, kde z prostředků obcí nakoupili a zpracovali celkem 932 svazků knih, ale z toho bylo určeno pro stálý fond 123 svazky za částku cca ,- Kč. Jinak celková částka, kterými obce ve středisku Kojetín přispěly na nákup knih v roce 2006 činí ,- Kč. Proto v tomto řádku neuvádím žádnou položku, jen tento komentář. Retrokatalogizace fondu na pobočkách: Během roku se dokončovala retrokatalogizace na pobočkách Oplocany, Polkovice, Valšovice. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Olomoucký 2 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 32 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 32 7 počet poskytnutých konzultací 91 8 počet metodických návštěv 48 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 1 15 z toho : počet akcí v rámci RF 1 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 3 19 z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 3 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků 32 18

19 24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Olomoucký 52 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,82 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) 1.078,- 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,- 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,- 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,- 65 z toho : platy zaměstnanců ,- 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,- 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 7.470,18 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 543,- 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,- 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) ,

20 75 Přidělená dotace (krajská) ,- 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 305,68 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 305,68 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 305,68 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Městská knihovna Lipník nad Bečvou : Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vykonává regionální funkce (dále jen RF) v roce 2006 celkem pro třicet tři základní knihovny středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne , uzavřené mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n.b. Výkon regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje, pro rok 2006 na základě smlouvy o poskytnutí účelových finančních prostředků ze dne K byla zrušena usnesením zastupitelstva obce Potštát v místní části Boškov Místní knihovna Boškov, počet obsluhovaných knihoven se snížil na třicet dva. Výkon RF je v jednotlivých obsluhovaných knihovnách zajišťován na základě kooperačních smluv s jejich zřizovateli, s obcemi Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou jsou uzavírány smlouvy na zabezpečení odborných knihovnických služeb pro obsluhované knihovny daného střediska. V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská činnost pro neprofesionální knihovníky a obce, metodická a konzultační činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Př. a v Hustopečích n. B., nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, retrokonverze KF, vzdělávání knihovníků, statistická činnost na střediskové úrovni za rok 2005 a servis knihovního software LANius a Clavius. Při výkonu RF jsou dodržovány standardy pro výkon regionálních služeb. Metodická, konzultační a poradenská činnost - poskytována dle požadavků dobrovolných knihovníků zejména pro oblast správy fondů, vedení výpůjčního protokolu a zpracování 20

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2007 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2014 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Smlouvy mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a sedmi pověřenými knihovnami o přenesení

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina. za rok 2012 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2012 únor 2013 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2011 počet obsluhovaných

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍ FUNKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2005) Název knihovny: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE Adresa: Mariánské nám. 1, Praha 1-Staré Město, 115 72 IČO: 00064467 DIČ:

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020

RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18. KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 RK-11-2016-45, př. 1upr1 počet stran: 18 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V KRAJI VYSOČINA na léta 2016 2020 březen 2016 I. Analýza regionálních funkcí knihoven 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37

KOMENTÁŘ. Počet obsloužených knihoven 26 Celkem poskytnuto konzultací 54 Metodické návštěvy 37 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. Moravskoslezský kraj období: rok 2013 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015-2020 MGR. MARTINA BARTÁKOVÁ Koncepce RF JMK představuje střednědobý plán rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na období 2015-2020.

Více

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005

Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Zápis z 8. řádného jednání Sekce SDRUK pro RF ze dne 31.1.2005 Jednání se uskutečnilo v klubové místnosti Městské knihovny v Praze za účasti zástupců krajských knihoven, Mgr. Petry Miturové z MK ČR a dr.

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

Regionální funkce v jižních Čechách

Regionální funkce v jižních Čechách Regionální funkce v jižních Čechách Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích hajkova@cbvk.cz Knihovny v kraji Krajská knihovna 9 pověřených knihoven Č. Krumlov, Dačice, J. Hradec,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v prvním pololetí roku 2007 V současné době obhospodařuje Vědecká knihovna v Olomouci 501 knihoven, které jsou rozděleny mezi 7

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2006 Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006 Zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Kladno 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Kladno 2015 Zpráva o výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji Zpráva shrnuje komplexní hodnocení výkonu RF ke dni 31. 12. 2014. Porovnává jejich plnění s doporučovanými standardy

Více

ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE

ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE ZŘIZOVATELÉ KNIHOVEN A REGIONÁLNÍ FUNKCE Roman Giebisch, Vědecká knihovna v Olomouci Sdružení knihoven, které pořádá letošní konferenci Knihovny současnosti v Seči, pověřilo vedením sekce na téma Regionální

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 20.9.2010 Přítomni viz prezenční listina Program jednání: 1. Informace z přípravy Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014 2. Připravovaná novela

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven

Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Webové stránky,on-line katalogy a služby knihoven Knihovny současnosti 2010 Seč, 15. září 2010 Ladislava Zemánková Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Webové stránky a on-line katalogy ve službách

Více

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 26. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 23. 11. 2015 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2006 OBSAH ÚVOD 1 I. ODBORNÁ ČÁST 3 II. PROVOZNÍ ČÁST 28 III. EKONOMICKÁ ČÁST 32 IV. PŘÍLOHY Plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2006 Pracoviště

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Využit ití institutu veřejn ejná zakázka zka při p i nákupu n dokumentů v Knihovně města Ostravy Ostrava, 14. června 2012 22. akviziční seminář Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy, www.kmo.cz Knihovna

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji

zpráva v roce 2012 Královéhradeckého kraje o výkonu regionálních funkcí v knihovnách a knihovny v Královéhradeckém kraji zpráva o výkonu regionálních funkcí v knihovnách Královéhradeckého kraje v roce 2012 a knihovny v Královéhradeckém kraji Hradec Králové 31. ledna 2013 Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů 14. června 2012 22. akviziční seminář Ostrava Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Eva Janišová www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji Ústí nad Labem 2015 odbor kultury a památkové péče ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Novela standardů VKIS

Novela standardů VKIS Novela standardů VKIS 5.11.2010 OSTRAVA Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Současný stav přípravy novely standardu VKIS Pojetí standardu, kategorizace knihoven Plnění a problémy stávajícího

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5.

Aktualizace 2011. Porada vedoucích pracovníků regionálních oddělení pověřených knihoven JMK Moravská zemská knihovna v Brně 23. 5. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více