Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006"

Transkript

1 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2006 OBSAH : 1. Vědecká knihovna v Olomouci 2. Knihovny okresu Jeseník 3. Knihovny okresu Olomouc 4. Knihovny okresu Prostějov 5. Knihovny okresu Přerov 6. Knihovny okresu Šumperk 7. Krajský výkaz výkonu regionálních funkcí Ad. 1. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajistili celokrajskou statistiku za rok 2005 /sběr dat, kontrola, sumarizace, analýza a vyhodnocení/ ve spolupráci se statistickými jednotkami na okresní úrovni /okres Olomouc - Knihovna města Olomouce, okres Přerov - Městská knihovna v Přerově, okres Prostějov - Městská knihovna Prostějov, okres Šumperk - Městská knihovna Šumperk a okres Jeseník - Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku/ a odeslali NK ČR a MK ČR /IPOS/. ORSKOK spolupracovalo se všemi odděleními VKOL v rámci své konzultační a metodické pomoci veřejným knihovnám Olomouckého kraje. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven Olomouckého kraje se účastnili porad pracovníků střediskových knihoven regionů - Olomouc, Jeseník, Přerov a Šumperk. Spolupracovali s garantem RF - Národní knihovnou v Praze, společně s ní v koordinaci připravovali průzkumy a rozbory, které se týkaly odborné problematiky knihoven. Pracovníci oddělení byli aktivně účastni v elektronických konferencích KNIHOVNA, REGION, SKIP 10 /severní Morava/, VV SKIP atd. Vystupovali na odborných knihovnických poradách a seminářích na celostátní úrovni a pracovali v profesních uskupeních - SKIP /sekce pro vzdělávání/ a SDRUK /sekce pro regionální funkce/. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje v roce 2006 napomáhalo rozvoji základních i specializovaných knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Činnost byla určena především pro profesionální a neprofesionální knihovny regionů Olomouc, Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V průběhu celého roku 2006 byla aktualizována databáze knihoven Olomouckého kraje, která byla zveřejněna na webových stránkách VKOL - Pracovníci ORSKOK vykonávali koordinační, odborné, informační, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, které přispívají k vyrovnání rozdílů dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí. Jako takoví působili v rámci Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven pro základní knihovny podle 12 zákona č V roce 2006 byl tento projekt financován z prostředků Olomouckého kraje. Oddělení regionálních služeb knihovnám Olomouckého kraje zajišťovalo standardy regionálních funkcí podle Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky : Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika knihovnických činností Vzdělávání knihovníků, semináře, porady 1

2 Vědecká knihovna v Olomouci organizovala v roce 2006 pravidelné čtvrtletní porady s řediteli knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí k aktuálním otázkám veřejných knihovnických a informačních služeb. Ve spolupráci s těmito odbornými pracovníky se snaží VKOL o odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony Olomouckého kraje. V roce 2005 došlo k mírnému zvýšení počtu profesionálních knihoven v našem regionu (36 profesionálních knihoven) a doufáme, že po realizaci rekvalifikačního kurzu VKOL v roce 2006/2007, bude počet profesionálních pracovníků narůstat. Pokračování rekvalifikačního knihovnického kurzu VKOL pro profese odborný pracovník v knihovně a odborný pracovník v informacích, bylo nejvýznamnější vzdělávací aktivitou roku Odborným garantem tohoto kurzu se stala doc. PhDr. M. Písková, CSc. vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvanáct frekventantů rekvalifikačního kurzu VKOL pochází ze všech okresů Olomouckého kraje a závěrečné zkoušky budou skládat v dubnu roku VKOL garantovala udržení odborného standardu služeb v knihovnách Olomouckého kraje prostřednictvím celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Pořádáním vzdělávacích akcí a koordinačních porad podporovala kvalifikační růst profesionálních pracovníků knihoven a informovala o aktuálním vývoji a trendech v oboru. Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2006 realizovala ve své počítačové učebně 50 kurzů základů informačních a komunikačních technologií z projektu VISK podprogram VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT. Cílem školení ICT je zvyšování kvalifikace knihovnického personálu při využívání informačních technologií. Naše školení byla nabídnuta všem profesionálním ineprofesionálním knihovnám v Olomouckém kraji. Velmi se zde osvědčila spolupráce s knihovnami, které byly Vědeckou knihovnou v Olomouci pověřeny výkonem regionálních funkcí knihoven. Proškolení pracovníci knihoven poskytují kvalifikovanou obsluhu uživatelům a pomáhají školit ostatní pracovníky knihoven ve svém regionu. Ačkoliv jsou školení ICT v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků - určena především pro knihovníky v menších městech a obcích, zúčastňují se našich školení především kolegové z větších knihoven. Na lektorském zajištění spolupracujeme již několik let s pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2006 u nás školila Mgr. Eva Slavíčková - textový editor MS WORD a PhDr.Vojtěch Smolík - tabulkový kalkulátor MS EXCEL. Další moduly školili pracovníci Vědecké knihovny v Olomouci PhDr. Libuše Machačová a Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. V lektorském zajištění úspěšně spolupracujeme již několik let s Ing. Stanislavem Kajtárem. Školení pracovníků knihoven ke zvládnutí práce s informačními a komunikačními technologiemi probíhalo na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence - ECDL. Ideální stav, kdy by v každé profesionální knihovně měl pracovat alespoň jeden knihovník, který zvládne zkušební testy a získá certifikát ECDL, který je v rámci států EU používán jako standard základní počítačové gramotnosti, nebyl zatím naplněn. Po absolvování kurzů ICT skládají účastnící testy a na základě jejich složení získají Osvědčení o absolvování vybraného modulu, vydávaná Vědeckou knihovnou v Olomouci. Toto Osvědčení získalo v roce absolventů kurzů. Počet realizovanýc h kurzů Počet vyučovacích hodin Počet účastník ů kurzů Počet absolventů s osvědčením Počet zúčastněnýc h knihoven Počet absolventů 4 a více modulů 50 lekcí 250 hodin Počet absolven tů 7 modulů 2

3 V Olomouckém kraji se v loňském roce do Projektu internetizace knihoven Olomouckého kraje přihlásilo 169 zřizovatelů veřejných knihoven, kteří zřizují 215 obecních a městských knihoven. Součástí projektu v roce 2006 bylo proškolení zaměstnanců těchto veřejných knihoven v počítačové učebně Vědecké knihovny v Olomouci. Tento projekt Olomouckého kraje zajistil potřebný hardware a software do knihoven a připojení k Internetu je financováno z Projektu internetizace knihoven Ministerstva informatiky ČR. V roce 2006 byly vyhlášeny tři výzvy pro připojení knihoven, na nichž spolupracoval s MI ČR i Vědecká knihovna v Olomouci. Pracovníci Oddělení regionálních služeb knihoven oslovili všechny veřejné knihovny v Olomouckém kraji a zpracované podklady ze všech tří výzev zaslali MI ČR. Díky tomuto projektu je veřejný Internet nabízen v těchto knihovnách uživatelům zdarma. Primárně by jej měli využívat občané při vyhledávání informací ze státní správy a samosprávy. Téma e- government bylo hlavním motem akce Březen měsíc Internetu roku Vzdělávací akce pořádané Výukovým centrem VKOL : VKOL organizovala školení JIB NK ČR, které proběhlo v KMO /14 účastníků/ 7.3. Akce VKOL k BMI seminář Webové stránky knihoven, přednášel R. Giebisch, A. Brožek a Z. Houšková. Semináře se zúčastnilo 40 kolegů z celé ČR a seminář měl vynikající úroveň a vyvolal zájem v této oblasti pokračovat se vzdělávacími akcemi Nabídka e-learningových kurzů MI ČR Krok za krokem Portálem veřejné správy, Základy ICT apod. Kurzy lze zdarma absolvovat v počítačové učebně VKOL ve čtyřech pátečních termínech Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová Školení katalogizace AACR2 v učebně VKOL, lektor L. Machačová 7.6. Seminář ve VKOL s PhDr. D. Kalinovou Rosteme s knihou, 35 účastníků z regionu, velmi úspěšný, prezentace D. Kalinové na webu VKOL 7.6. Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Machačové v učebně VKOL - MARC Školení L. Mátlové v učebně VKOL - MARC seminář ve VKOL s prof. J. Fialou Mozart v Olomouci Seminář ve VKOL PhDr. E. Svobodové, NKP Souborný katalog ČR Zahájení kurzů NPPG ve VKOL probíhaly každé úterý a čtvrtek v počítačové učebně VKOL do konce listopadu! Seminář Aktuální legislativa knihoven přednášel PhDr. V. Richter účast cca 50 knihovníků z OK J. Konečný školení elektronické pošty Paegas pro zaměstnance VKOL Celostátní akce Tyfloservisu ve VKOL Seminář pro pracovníky krajských středisek této organizace pro handicapované občany Školení věcné katalogizace v učebně VKOL, lektor M. Mátlová 20., 23. a Školení Základů počítačové gramotnosti pro Spolek přátel vesnice a malého města R. Giebisch Setkání knihovníků severní Moravy odborný seminář Z. Houšková, M. Sabelová, Z. Daňková, L. Prucková, E. Katrušáková 60 účastníků Školení věcné katalogizace - Národní autority v učebně VKOL, lektor Z. Bartl, NKP 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok

4 1 Kraj Olomoucký 2 Název knihovny Vědecká knihovna v Olomouci 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 2,25 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv 42 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů 1 12 Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 4 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 30 počet nakoupených knihovních jednotek 31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven 33 počet zpracovaných knihovních jednotek 34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF 37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 38 zakoupeno z finančních prostředků obce 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven 42 počet expedovaných souborů 43 počet svazků v souborech 44 Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50(pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52Vědecká knihovna v Olomouci 4

5 53Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) z toho : nákup knihovního fondu z toho : nákup DDHM Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58Cestovné (číslo účtu 512) Ostatní služby (číslo účtu 518) z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) z toho : platy zaměstnanců z toho : ostatní osobní náklady 67Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) Investiční náklady 73Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80(vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 3 051,60 83z toho: na nákup knihovního fondu 84Mzdové náklady (číslo účtu 521) z toho : platy zaměstnanců z toho: ostatní osobní náklady 87Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) ,10 89Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) ,70 90Investiční náklady 91Náklady celkem (součet ř ) ,70 92Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 2. Knihovna Vincence Priessnitze v roce 2006 obsluhovala celkem 23 knihoven ve střediscích Jeseník, Javorník, Mikulovice a Žulová. Tuto činnost vykonávalo 5 zaměstnanců s úvazky1x 0.4, 2x 0.2, 2x 0.1 v přepočtu 1 pracovní úvazek. 5

6 1. Poradenská a konzultační činnost Celkem bylo poskytnuto 78 konzultací a 31 metodických návštěv. Odborná pomoc byla poskytována dle aktuálních požadavků dobrovolným i profesionálním knihovníkům osobně, telefonicky nebo elektronickou formou. Ve středisku Jeseník byla poskytnuta pomoc při stěhování a zaškolení nového pracovníka v Obecní knihovně Bělá pod Pradědem. Knihovna získala větší prostory v blízkosti základní školy a rozšířila půjčovní dobu na 33 hodin týdně, čímž se stala knihovnou s profesionálním pracovníkem. Novým knihovníkem se stal Mgr. Josef Zbýňovec. 2. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady Školení v oblasti katalogizace v programu Kpwin provedla pí. Březinová pro 2 pracovnice z MěK Zlaté Hory a MěK Žulová. V roce 2006 se konaly 2 velké porady vedoucích střediskových knihoven v KVP Jeseník k rozpočtu a vyúčtování prostředků RF. V jednotlivých střediscích byly provedeny porady pro neprofesionální pracovníky. 3. Statistika Během měsíce ledna byly shromážděny statistické údaje knihoven regionu. Celkem bylo zkontrolováno a zpracováno 27 statistických výkazů Kult. 4. Výměnné soubory a cirkulace VF V roce 2006 bylo zakoupeno z prostředků Olomouckého kraje zakoupeno celkem 1086 svazků do výměnných souborů. středisko Jeseník 568 svazků - 58 souborů středisko Javorník 129 svazků - 13 souborů středisko Mikulovice 191 svazků - 19 souborů středisko Žulová 198 svazků - 20 souborů Rozvoz knih je zajišťován jednotlivými obecními úřady. 5. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obcí Z prostředků obcí bylo nakoupeno a zpracováno celkem 1183 svazků. Ve střediscích Javorník, Mikulovice, Žulová byly knihy zakoupeny do stálého fondu místních knihoven. Pouze ve středisku Jeseník jsou knihy využívány do výměnných souborů 240 svazků v 24 souborech. 6. Revize a aktualizace knihovních fondů Dle plánu bylo revidováno celkem 6 knihoven svazků. Středisko Jeseník - Bělá pod Pradědem, Česká Ves Středisko Javorník - Bílá Voda, Vlčice Středisko Žulová - Vápenná, Skorošice Ve 4 knihovnách proběhla aktualizace knihovního fondu. Pracovníci KVP v rámci RF byli nápomocní při revizi v místní knihovně Vápenná. 7. Servis výpočetní techniky V rámci RF byl zabezpečen dvakrát servis výpočetního technika. V knihovně Žulová a Zlaté Hory proběhla instalace upgrade Kp-win. V knihovně Lipová Lázně instalace a zprovoznění programu Kp-win SQL. Pro střediskové knihovny úprava přenosu dat a nastavení externího katalogu. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj- Olomoucký 2 Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 23 5 Poradenská a konzultační činnost 6

7 6 počet obsloužených knihoven 23 7 počet poskytnutých konzultací 78 8 počet metodických návštěv 31 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven 2 14 počet všech vzdělávacích akcí 2 15 z toho : počet akcí v rámci RF 16 počet všech účastníků 2 17 z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 18 počet všech vyučovacích hodin 4 19 z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 6 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven 6 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 8 46 počet akcí 2 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven 49 počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny Knihovna Vincence Priessnitze v jeseníku 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,90 54 z toho : nákup knihovního fondu ,40 z toho. Nákup materiálu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 7

8 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 7 854,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 8 037,10 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 3 180,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Vyhotovil: Indrová V. Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * ,00 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 3. V současné době obhospodařuje Knihovna města Olomouce 142 knihoven, které jsou rozděleny do 7 středisek (Olomouc, Litovel, Uničov, Senice, Náměšť, Štěpánov a Bouzov). Všechny knihovny jsou evidovány u Ministerstva kultury. Při sestavování rozpočtu jsme největší část vyčlenili na nákup knih do výměnných souborů, protože kvalitní nové knihy jsou hlavními požadavky obcí na RF. Připravujeme výměnné soubory pro 136 knihoven. 8

9 Při nákupu knihovního fondu za prostředky obcí (zájem 56 obcí) získáváme vysoký rabat, za který obcím kupujeme další knihy. Knihy zakoupené za prostředky obcí jdou do jejich stálého fondu, ne do výměnných souborů. Na dopravu výměnných souborů je používáno auto Knihovny města Olomouce. V letošním roce jsme byli nuceni přistoupit ještě k občasnému zajištění rozvozu dopravní firmou, neboť požadavky na dopravu v některých obdobích přesáhly možnosti auta Knihovny města Olomouce. Firma byla vybrána zkráceným výběrovým řízením tak, aby její finanční požadavky zhruba odpovídaly nákladům na knihovní auto. Dopravu knihovního fondu za vlastní prostředky si obce zajišťují samy. Z regionálních funkcí poskytujeme servis knihovnického systému LANIUS a CLAVIUS pro 19 obcí. Servis zajišťují 2 lidé (správce sítě Knihovny města Olomouce Jan Balcárek a samostatná servisní pracovnice dr. Dana Nálepová). Po středisko Litovel jsme zakoupili dva moduly knihovnického programu Clavius, neboť bylo třeba oddělit fond litovelské knihovny od fondu střediska. Nákupem knihovnických služeb (statistika, konzultace a metodické návštěvy, práce s výměnným fondem, zápis nových knih do přírůstkových seznamů, revize a aktualizace) zajišťujeme regionální funkce u 6 středisek; prací ve zbývajícím středisku, nákupem a zpracováním výměnného knihovního fondu i fondu jednotlivých obcí je pověřeno 2,5 pracovníka. Na další činnosti (účetnictví, rozpočet, metodika, kontrola, statistika, administrativa, řízení) byly podepsány dohody o pracovní činnosti se 4 pracovníky v rozsahu maximálně do 15 hodin měsíčně. Pokud bychom chtěli veškerou práci pro region převést na úvazky pak by to bylo následovně: pracovní smlouvy (mzdové náklady) 2,5 dohody (OON) 0,3 střediska (nákup služeb)..1 CELKEM 3,8 úvazku Veškeré vykazované položky odpovídají definicím, pouze u konzultací jsou započítávány veškeré konzultace (osobní, telefonické, ové, písemné formou dopisu), které vyžadují kvalifikovanou odpověď: 1. právní a ekonomické dotazy ohledně knihoven 2. dotazy ohledně poskytování regionálních funkcí 3. internetizace a automatizace 4. nákupu fondu 5. estetizace knihoven 6. informačních služeb 7. grantové politiky 8. výběru nového knihovníka 9. vyplňování statistiky Vlastní čerpání přidělené dotace je uskutečňováno v rámci stanovených podmínek. 9

10 Spotřeba materiálu - prakticky celá výše byla použita na nákup knih do výměnných souborů, za ,50 Kč byl pořízen spotřební materiál (folie na obalování knih, štítky, polepky, kancelářský papír, šanony, složky a další kancelářské potřeby, cartrige do tiskáren, tonery do kopírky, čistící prostředky a pod.), částka Kč představuje spotřebu PHM služebního auta na rozvoz. Cestovné - čerpání je doloženo cestovními příkazy pracovníků zabezpečujících v průběhu roku regionální služby. Ostatní služby doprava - náklady jsou doloženy příkazy k jízdě a jejich vyúčtováním, kde je uvedeno místo, počet km a hodin; servis výpočetní techniky - doloženo uzavřenými smlouvami na zajišťování servisu knihovnického programu LANius a Clavius s jednotlivými obcemi a fakturami se smluvním partnerem nákup knihovnických služeb - doloženo čtvrtletní fakturací střediskových knihoven po námi provedené kontrole správnosti provedených prací. Mzdové náklady - doloženo mzdovou evidencí pracovníků přijatých pro výkon regionálních funkcí a uzavřenými dohodami. Zákonné sociální pojištění - vychází z výše uvedených mzdových nákladů. Sociální náklady - jde o tvorbu FKSP z vyplacených mezd a příspěvek na stravné. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí 1 Kraj Olomoucký Název knihovny Knihovna města Olomouce Počet pracovníků zajišťujích RF přepočteno 3 3,8 úvazku 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv

11 9 Statistika knihovnických činností KULT V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 6 15 z toho : počet akcí v rámci RF 6 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j KJ 27 počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků obcí 29 počet obsloužených knihoven počet knihovních jednotek KJ 31 Zpracování KF z prostředků obcí 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek KJ 34 Výměnný fond 35 stav výměnného fondu k KJ 36 roční přírůstek VF KJ 37 zakoupeno z dotace na regionální funkce KJ 38 zakoupeno z prostředků obce 0 39 zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech KJ 44 Servis výpočetní techniky servis Clavius a LANIUS 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km 6187 km 50 Statistický výkaz financování regionálních funkcí 51 Kraj Olomoucký CZ Název knihovny Knihovna města Olomouce IČO Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,27 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 0,00 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 25376,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) 21588,50 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,23 60 z toho : doprava 87489,64 61 z toho : servis výpočetní techniky ,50 11

12 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 11662,00 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,00 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 50760,00 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 17374,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56-59, 64, 67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace ,00 76 Vráceno 0, Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní zdroje) 0,00 81 Náklady za rok 82 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 83 z toho : platy zaměstnanců 84 z toho: ostatní osobní náklady 85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 87 Provozní náklady celkem (součet ř ) 88 Investiční náklady 89 Náklady celkem (součet ř ) 90 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 91 Na nákup knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) ,00 92 Na zpracování knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 4. I. Cíle výkonu RF v roce Dne 11. ledna 2006 byla podepsána Smlouva o přenesení regionálních funkcí mezi Městskou knihovnou Prostějov a Vědeckou knihovnou Olomouc (dále jen smlouva). 2. V celém hodnoceném období byl patrný kvalitativní posun v úrovni spolupráce, a to jak se starosty obcí, tak i s pracovníky knihoven i úřadů. V období do dubna 2006 se nejen čekalo na finanční zdroje, promýšlely se úkoly a postupy, ale byly vykonávány i konkrétní práce: poskytování teoretické i praktické pomoci v rámci poradenské a konzultační činnosti, zpracování statistiky knihoven za rok 2005, pokračování ve vzdělávání knihovníků, zejména v oblasti elektronických informačních zdrojů státní správy a samosprávy, a v práci s AKS Clavius, 12

13 provozování výměnného fondu, poskytování metodické i konkrétní pomoc při revizích. II. Činnosti dané smlouvou, viz Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Poradenská, konzultační a metodická činnost pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi regionu Prostějov Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi regionu Prostějov Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi v rámci regionu Prostějov Vzdělávání pracovníků, pořádání seminářů, účast na seminářích ve VK Olomouc v rámci regionu Prostějov Poradenství a servis ICT pro základní knihovny v rámci regionu Prostějov Zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků obcí pro základní knihovny regionu III. Komentář k jednotlivým funkcím a jejich zajišťování Regionální funkce byly vykonávány v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Pokračování v návštěvách obcí, jejich knihoven a úřadů. Celkem bylo vykonáno 309 metodických návštěv, jejichž náplní mimo jiné byla registrace posledních tří neevidovaných knihoven, pomoc při zapojení knihoven do projektů IK OK, PIK MI ČR, programu VISK 3, grantu Knihovna 21. století, asistence při zavádění AKS Clavius a pomoc při práci s ním, zaškolení nových knihovnic, distribuce výměnných souborů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, umístění knihovny v obci, projednávání další spolupráce se zástupci obcí a jiné. V rámci 326 konzultací, z toho 210 osobních a 116 telefonických a elektronických, byly projednávány možnosti automatizace a internetizace knihoven, sestavovány žádosti o připojení do PIK MI ČR, projekty do programu VISK 3, zajišťováno sestavování a cirkulace výměnných souborů, řešeny praktické problémy práce s AKS, a další otázky týkající se poskytování VKIS. Nižší počet konzultací v porovnání s minulým obdobím je způsoben zpřísněním kritérií, jež musí konzultace pro vykázání splňovat (především její délka). Nicméně pro svou důležitost je vykázáno i několik konzultací, které předepsaných 30 minut nedosáhly. Naopak zvýšení počtu metodických návštěv je dáno soustředěním na tuto formu praktické pomoci, a snahou o osobní působení při jednání se zástupci obcí o dalším rozvoji knihoven. Podpora při zpracování statistiky o činnosti základních knihoven provozovaných obcemi Bylo vyžádáno, doplněno, prokonzultováno a zkontrolováno 109 statistických výkazů, které byly patřičně uloženy. Získané údaje byly následně sumarizovány a analyzovány, a byly z nich vytvořeny statistické výstupy. Vzhledem k termínu předkládání statistických výkazů byla tato činnost provedena na náklad Městské knihovny Prostějov. 13

14 Vzdělávání pracovníků základních knihoven, pořádání seminářů a porad Ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem v Prostějově jsme uspořádali 12 dvouhodinovéých kurzů ovládání ICT ve třech různých úrovních pokročilosti (31 obsloužených knihoven), a 1 tříhodinový kurz ovládání AKS Clavius (12 účastníků). V rámci BMI byl uspořádán 1 seminář na téma Využití Internetu Na úřad přes Internet (11 účastníků). Byly uspořádány 2 porady knihovníků Prostějovska. Na veškeré akce byli pozváni zástupci všech 109 obsluhovaných knihoven. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven provozovaných obcemi Bylo pokračováno v metodické a faktické pomoci při revizích knihovních fondů a evidenčních podkladů těch knihoven, ve kterých bylo dosaženo pětileté revizní lhůty. Celkem byly kompletní revize a aktualizace provedeny ve 13 obecních knihovnách, a bylo zrevidováno svazků. Ve dvou z knihoven byla provedena i částečná estetizace fondu v rámci příprav k soutěži Vesnice roku. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce Pro 9 knihoven bylo nakoupeno 272 svazků, a pro tytéž a další 2 bylo celkem zpracováno (katalogizace a technická úprava) a distribuováno 465 svazků. Tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů pro základní knihovny provozované obcemi Výměnný fond byl průběžně doplňován v souladu s finančními prostředky, jeho přírůstek za rok 2006 činí jednotek. 97 knihoven si z výměnného fondu vypůjčilo celkem dokumentů. Nižší stav vykazovaných výpůjček je dán rozdílným vykazováním prolongací u modulu Výměnné fondy AKS Clavius, který jsme nově instalovali. Servis ICT pro základní knihovny provozované obcemi Byly poskytovány detailní informace o vhodnosti a výběru AKS, praktická pomoc při implementaci a využívání ICT a konkrétních AKS, a školení v těchto oblastech na místě. 13 akcemi bylo takto obslouženo 11 obecních knihoven. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Kraj Olomoucký 2 Název knihovny: Městská knihovna Prostějov 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 4,00 4 Počet obsluhovaných knihoven Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven počet poskytnutých konzultací počet metodických návštěv Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí z toho : počet akcí v rámci RF počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF

15 18 počet všech vyučovacích hodin z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 2 23 počet účastníků Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven počet revidovaných k.j počet revidovaných knihoven Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven 9 30 počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce 0 39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven počet akcí Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Kraj Olomoucký 52 Název knihovny: Městská knihovna Prostějov 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,00 54 z toho : nákup knihovního fondu ,00 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 4 254,00 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 1 176,00 58 Cestovné (číslo účtu 512) ,00 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,00 60 z toho : doprava ,00 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,00 65 z toho : platy zaměstnanců ,00 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,00 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) ,00 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 5 068,00 15

16 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,00 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) , Přidělená dotace (krajská) ,00 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Ad. 5. Městská knihovna Hranice pověřená regionálními funkcemi (dále RF) pro regionální oblast vlastního střediska (21 poboček) a střediska Městské knihovny v Kojetíně (10 poboček + městská knihovna). Výkon RF ve středisku Kojetín byl zajišťován na základě smlouvy o výkonu RF na střediskové úrovni formou objednávky nákupu knihovnických služeb. Počet obsluhovaných knihoven 32. Počet pracovníků zajišťujících RF uvádím ve výkazu 1,00 úvazek, který koresponduje s uváděnými mzdovými náklady ve výkaze o financování. V rámci formy nákupu služeb ve středisku Kojetín jsou plněny RF pracovním úvazkem 0,6. Poradenská a konzultační činnost (řádek 5): Za rok 2006 bylo uskutečněno celkem 48 metodických návštěv v knihovnách. Proveden písemný zápis o každé metodické návštěvě. Uváděný počet konzultací (91) zahrnuje individuální jednání s dobrovolnými knihovníky, Městskou knihovnou v Kojetíně, starosty obcí, předsedy osadních výborů formou osobních jednání, telefonátů, ů, korespondence. Statistika (řádek 9): Pro potřeby NIPOS bylo zpracováno celkem 39 oficiálních statistických výkazů. Toto zpracování statistiky doprovází však i tvorba řady interních výkazů či formulářů v obou střediscích, které slouží jako podklad pro toto oficiální zpracování a které vychází spíše ze zvyklostí v dané knihovně. Uvádím 33 obsloužených knihoven, týká se to i Městské knihovny Hranice. 16

17 Vzdělávání knihovníků, semináře (řádek 12): Ve sledovaném roce se uskutečnilo jednorázové vzdělávací školení (3 hodiny) dobrovolných knihovníků v teorii výpůjčního protokolu, zpracování statistiky ve statistických denících i ročních statistických výkazech, novely knihovního zákona a novely zákona o autorských právech týkajících se knihoven, řády a směrnice v knihovnách a další záležitosti, které vyplynuly z diskuse. Za základ obsahu semináře posloužily kompletní podzimní metodické návštěvy ve všech knihovnách a zjištěné nedostatky ve výše uvedených předmětech. Pět dobrovolných knihovníků využilo nabídky vzdělávacích počítačových kurzů ve VK Olomouc. Jedna nová dobrovolná knihovnice byla odborně zapracována do činnosti knihovníka do výkazu o vzdělávání neuvádím, je to započítáno do metodických návštěv. Porady (řádek 20): Zde uvádím konání 3 porad s celkovým počtem 36 dobrovolných knihovníků. Praxí je i to, že pokud se někdo z knihovníků nemohl porady zúčastnit a obsahem porady byly důležité okolnosti knihovnické činnosti, byl vyzván k příležitostné návštěvě kmenové knihovny k individuální poradě. Časová délka porad se pohybuje od 1,5 až 3 hodiny. Pomoc při revizi a aktualizaci KF (řádek 24): Revize KF byly ukončeny v obou střediskových knihovnách v loňském roce. V roce 2006 nevzešel u žádné z knihoven nárok na revizi KF. V této oblasti se jednalo pouze o činnost aktualizace knihovního fondu na pobočkách, které byly provedeny u 5 knihoven, z toho 3 knihovny s cílenou aktualizací (Stříbrnice, Popůvky, Kovalovice) a 2 s náhodnou aktualizací (Drahotuše, Valšovice). Celkem bylo aktualizováno 470 svazků. Do tabulkového výkazu neuvádím, protože se tam jedná především o knihovny, které mají být revidované. Aktualizace fondu obvykle doprovázejí až plánované revize. Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí), (řádek ): Nákup z prostředků obcí je uskutečňován u 10 poboček, a to ve středisku Kojetín. Z těchto prostředků bylo nakoupeno celkem 932 svazků knih. Tyto knihy byly knihovnicky zpracovány a použity pro tvorbu výměnných souborů i stálý fond dle dohody s obcemi (pro výměnné soubory 809 svazků a pro stálý fond 123 svazků). Výměnný fond, (řádek 34-39): K je na pobočkách (31) coby výměnný fond celkem svazků knih včetně nových nákupů v roce Tyto knihy jsou vedeny jako výměnný fond, který byl zakoupen v letech z prostředků na RF (MK ČR a Olomoucký kraj). Nejsou zde uváděny knihy zakoupené z prostředků obcí. V roce 2006 nákupy nových knih do výměnných souborů zakoupených z prostředků Olomouckého kraje čítají celkem svazků knih svazků z prostředků obcí (ř. 36): Takže: 207 svazků pro středisko Kojetín a svazků pro středisko Hranice prostředky Olomouckého kraje. Z prostředků obcí k tomu nakoupeno pro výměnné soubory 809 svazků (Kojetín). Přehledy o jednotlivých nákupech z prostředků na RF za každý rok jsou k nahlédnutí v Městské knihovně Hranice faktury, přírůstkové seznamy, akviziční přírůstková karta KF, PC - Clavius, diskety. Poznámka: v 1. pololetí jsem nezapočítala knihy zakoupené pověřenou knihovnou v Přerově. Cirkulace VF (řádek 40-43): Cirkulace výměnných souborů je prováděna na 31 pobočkách, avšak na každém středisku svým tradičním způsobem, který je odlišný. V Kojetíně se koná cirkulace vícekrát do roka a s více soubory, ale s menším počtem svazků v souboru, Hranice cirkulují 2x ročně s menším počtem souborů, ale s větším počtem knih v souborech. Při cirkulaci bylo expedováno celkem 17

18 330 souborů včetně souborů s nově zakoupenými knihami v roce V uváděných 330 cirkulačních souborech je celkem svazků knih = aktivně cirkulují na 31 pobočkách v roce Servis výpočetní techniky (řádek 44): Městské knihovně Hranice je poskytována v rámci RF tato služba odborným pracovníkem Městské knihovny v Přerově. Městská knihovna v Kojetíně si hradí servisního technika z vlastního rozpočtu knihovny.doprava v rámci výkonu RF (řádek 47): Pro cirkulaci výměnných souborů je v Městské knihovně Hranice poskytováno pravidelně auto zřizovatele zdarma. Ve středisku Kojetín se doprava autem při cirkulaci hradí z prostředků RF. Další dopravní způsob na revize a aktualizace fondu, metodické návštěvy aj. = soukromé dopravní prostředky a HDP. V uváděném počtu kilometrů je zohledněna pouze doprava metodických návštěv v Kojetíně, cirkulace výměnných fondů včetně většiny metodických návštěv při této příležitosti. Celkem cca km. Ad řádek výkazu o financování s odkazem na ř statistického výkazu RF: Jedná se o nákup knih do stálého fondu z prostředků obcí, ale v ř se uvádí nákupy z prostředků obcí pro výměnné soubory, popřípadě do stálého fondu včetně. Takže pokud uvedu částku z prostředků obcí na knihy do stálého fondu nebude to korespondovat s počtem nakoupených knih celkem z prostředků obcí. V našem případě se jedná o Městskou knihovnu v Kojetíně, kde z prostředků obcí nakoupili a zpracovali celkem 932 svazků knih, ale z toho bylo určeno pro stálý fond 123 svazky za částku cca ,- Kč. Jinak celková částka, kterými obce ve středisku Kojetín přispěly na nákup knih v roce 2006 činí ,- Kč. Proto v tomto řádku neuvádím žádnou položku, jen tento komentář. Retrokatalogizace fondu na pobočkách: Během roku se dokončovala retrokatalogizace na pobočkách Oplocany, Polkovice, Valšovice. 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok Olomoucký 2 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 3 Počet pracovníků zajišťujích RF 1,00 4 Počet obsluhovaných knihoven 32 5 Poradenská a konzultační činnost 6 počet obsloužených knihoven 32 7 počet poskytnutých konzultací 91 8 počet metodických návštěv 48 9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V počet obsloužených knihoven počet zpracovaných statistických výkazů Vzdělávání knihovníků, semináře 13 počet obsloužených knihoven počet všech vzdělávacích akcí 1 15 z toho : počet akcí v rámci RF 1 16 počet všech účastníků z toho : počet účastníků akcí v rámci RF počet všech vyučovacích hodin 3 19 z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 3 20 Porady 21 počet obsloužených knihoven počet akcí 3 23 počet účastníků 32 18

19 24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 25 počet obsloužených knihoven 26 počet revidovaných k.j. 27 počet revidovaných knihoven 28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) 29 počet obsloužených knihoven počet nakoupených knihovních jednotek Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) 32 počet obsloužených knihoven počet zpracovaných knihovních jednotek Výměnný fond ( v knihovních jednotkách) 35 stav výměnného fondu k roční přírůstek VF zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce zakoupeno z finančních prostředků obce zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 40 Cirkulace VF 41 počet obsloužených knihoven počet expedovaných souborů počet svazků v souborech Servis výpočetní techniky 45 počet obsloužených knihoven 46 počet akcí 47 Doprava v rámci výkonu RF 48 počet obsloužených knihoven počet ujetých km Výkaz financování regionálních funkcí knihoven 50 (pouze z finančních prostředků kraje) rok Olomoucký 52 Městská knihovna Hranice Masarykovo nám. 71, Hranice 53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,82 54 z toho : nákup knihovního fondu ,50 55 z toho : nákup DDHM 56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 58 Cestovné (číslo účtu 512) 1.078,- 59 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,- 60 z toho : doprava 61 z toho : servis výpočetní techniky 62 z toho : nákup licence na el. zdroje 63 z toho : nákup knihovnických služeb ,- 64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) ,- 65 z toho : platy zaměstnanců ,- 66 z toho : ostatní osobní náklady 67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,- 68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 7.470,18 69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56-59, 64,67-69) 543,- 71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56-59, 64,67-70) ,- 72 Investiční náklady 73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) ,

20 75 Přidělená dotace (krajská) ,- 76 Vráceno Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů 80 (vlastní prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) 81 Náklady za rok Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 305,68 83 z toho: na nákup knihovního fondu 84 Mzdové náklady (číslo účtu 521) 85 z toho : platy zaměstnanců 86 z toho: ostatní osobní náklady 87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř ) 89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 305,68 90 Investiční náklady 91 Náklady celkem (součet ř ) 305,68 92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování * 93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) 94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí) Městská knihovna Lipník nad Bečvou : Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. vykonává regionální funkce (dále jen RF) v roce 2006 celkem pro třicet tři základní knihovny středisek Brodek u Přerova, Hustopeče nad Bečvou a Lipník nad Bečvou na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí ze dne , uzavřené mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a MěK Lipník n.b. Výkon regionálních funkcí je od roku 2005 zajištěn z rozpočtu Olomouckého kraje, pro rok 2006 na základě smlouvy o poskytnutí účelových finančních prostředků ze dne K byla zrušena usnesením zastupitelstva obce Potštát v místní části Boškov Místní knihovna Boškov, počet obsluhovaných knihoven se snížil na třicet dva. Výkon RF je v jednotlivých obsluhovaných knihovnách zajišťován na základě kooperačních smluv s jejich zřizovateli, s obcemi Brodek u Přerova a Hustopeče nad Bečvou jsou uzavírány smlouvy na zabezpečení odborných knihovnických služeb pro obsluhované knihovny daného střediska. V rámci výkonu regionálních funkcí byly zabezpečovány tyto činnosti: metodická, konzultační a poradenská činnost pro neprofesionální knihovníky a obce, metodická a konzultační činnost pro profesionální knihovny v Brodku u Př. a v Hustopečích n. B., nákup a zpracování knihovního fondu z účelových prostředků Olomouckého kraje na RF a z prostředků obcí, aktualizace a revize knihovního fondu, tvorba výměnných souborů a jejich distribuce, retrokonverze KF, vzdělávání knihovníků, statistická činnost na střediskové úrovni za rok 2005 a servis knihovního software LANius a Clavius. Při výkonu RF jsou dodržovány standardy pro výkon regionálních služeb. Metodická, konzultační a poradenská činnost - poskytována dle požadavků dobrovolných knihovníků zejména pro oblast správy fondů, vedení výpůjčního protokolu a zpracování 20

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008

Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Zpráva o výkonu regionálních funkcí veřejných knihoven v Olomouckém kraji za rok 2008 Obsah: 1. Vědecká knihovna v

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina Zpráva o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina za rok 2009 Obsah: 1. Plnění priorit Krajské koncepce výkonu regionálních funkcí (RF)... str. 3-4 2. Plnění standardů RF v kraji Vysočina v roce 2009...

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014

KOMENTÁŘ. 1. Poradenská a konzultační činnost. Moravskoslezský kraj. období: rok 2014 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VÝKAZU VÝKONU RF POVĚŘENÝCH KNIHOVEN Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj období: rok 2014 počet obsluhovaných knihoven 26 počet pracovníků zajišťující

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014

Zpráva. o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Zpráva o plnění regionálních funkcí v Kraji Vysočina za rok 2014 Obsah: 1. Regionální funkce knihoven v Kraji Vysočina v roce 2014 (priority) str. 3-4 2. Plnění standardů RF v Kraji Vysočina v roce 2014

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2012 Březen 2013 Výroční zpráva hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2012 1. Úvod Program podpory výkonu

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007-2011 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD listopad 2007 I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939

Cestovní náhrady 35 10 45 20 55 Výdaje na drobný hmotný 0 205 205 325 325. 22 68 90 61 83 povinných zákonných odvodů celkem 3 423 393 3 816 516 3 939 Příloha č. 13 Přehled uznaných nákladů Uznané náklady na řešení se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty v souladu se schváleným projektem finanční

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK V SYSTÉMU STATISTIKA-EXCEL A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ V RÁMCI REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN Eva Semrádová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Historie automatizace

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 1 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice 2003-2004 Vážené dámy a pánové, V roce 1999 provedla Národní knihovna ČR analýzu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště

2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech. Okres Kroměříž. Okres Uherské Hradiště Obsah: 1. Úvod 2. Zajištění výkonu regionálních funkcí v jednotlivých regionech 3. Výkon regionálních funkcí na krajské úrovni zajištěný krajskou knihovnou 4. Hodnocení ekonomických ukazatelů 5. Celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 22. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Městská knihovna Praha Datum konání: 21. 11. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně

Více

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI

REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ CENTRA A VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI Zlata Houšková, Národní knihovna ČR Kontinuální (další) odborné vzdělávání knihovníků je stejně jako v jiných profesích součástí celoživotního vzdělávání,

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku

REKS. Stav automatizace knihoven na Opavsku REKS Stav automatizace knihoven na Opavsku Něco z historie OPAVA : Počátek automatizace rok 1994: listopad 1995 spuštění výpůjčního protokolu na hlavní budově 1998 spuštěn výpůjční protokol pobočka Opava

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2014 Březen 2015 Čj: svkul/00261/2015 Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Ústeckém kraji v roce 2014 1. Úvod

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová

Evidence literatury, ochrana a revize KF. Ing. Stanislava Ivanovová Evidence literatury, ochrana a revize KF Ing. Stanislava Ivanovová 1 Obsah Evidence Označení jednotky Přírůstkový seznam Průvodky Signování Aktualizace knihovního fondu Vyřazené knihy Úbytkový seznam Prozatímní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů.

POSTUP Vedení pokladní knihy a úschova pokladních dokladů. SMĚRNICE SMĚRNICE ČAS O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SEKCÍ A REGIONŮ Vydání: 27. 5. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 21. 5. 2008 Odborný garant: Ing. Marie

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více