odyq vsrq}ruþ srq}rçl d y vwdyrydwho Þ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odyq vsrq}ruþ srq}rçl d y vwdyrydwho Þ"

Transkript

1

2 horvw wq vmh}g plnurelrorjlh d hslghplrorjlh mh srç g q }d srgsru Þ odyq vsrq}ruþ srq}rçl d y vwdyrydwho Þ d{whu }hfk vsroý v uýrý qh{ derudwrulhv výuýrý od{r plwk olqhâ výuýrý derudwrçh lnurfkhp dývý hufn kdus ù rkph ghdâ qfý }hu výuýrý rfkh výuýrý dqr dvwhxu rggý ydnf q dqr yhqwlv výuýrý fkrhoohu kdupd udkdâ výuýrý uljrq oxv výuýrý lgld výuýrý

3 Lékařská mykologie ÚVODNÍ SLOVO 1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala k účasti na Celostátním sjezdu mikrobiologie a epidemiologie, který se bude konat ve dnech října 2008 v Regionálním centru Olomouc. Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie je významný především proto, že se scházíme vždy po 4 letech. I minulý sjezd proběhl v Olomouci. Přestože se snažíme dodržovat tradici střídání konferencí mezi krásnými místy v Čechách i na Moravě, připadla čest uspořádat tuto akci opět hanácké metropoli. Věříme, že se nám podaří připravit program, který Vám přinese nové a užitečné poznatky pro praxi. Celostátní sjezd není určen jen mikrobiologům a epidemiologům, ale i všem dalším odborníkům, tak jako tomu bylo i v minulých letech. Za 4 roky se hodně změnilo, přibyly nové poznatky, byly zavedeny nové postupy vyšetřování v obou oborech. Sjezd by měl přispět k tomu, abychom se s těmito novinkami seznámili a případně si některé z nich zavedli do vlastní praxe. Přeji Vám příjemný pobyt, zajímavý a pestrý odborný program a hluboké zážitky kulturního programu. MUDr. Jana Vlčková, předsedkyně organizačního výboru

4 2 Lékařská mykologie Pořadatelé Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum Olomouc, Avenier a.s. Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci Čestné předsednictvo MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph. D., ředitel Krajské hygienické stanice se sídlem v Olomouci PharmDr. Vítězslava Diblíková, ředitelka Avenier a.s. RNDr. Daniela Dvorská, ředitelka Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci prof. MUDr. Daniela Kotulová, Ph. D., Spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS MUDr. Pavla Křížová, CSc., předsedkyně Společnosti epidemiologie a mikrobiologie ČLS JEP ing. Miroslav Lekeš, předseda představenstva Avenier a.s. Vědecký a organizační výbor prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. MUDr. Pavla Křížová, CSc. MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D. MUDr. Jan Kynčl, Ph. D. doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. RNDr. Vratislav Němeček, CSc. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph. D. MUDr. Vladislav Raclavský, Ph. D. doc. MUDr. Dagmar Koukalová, CSc. MUDr. Jana Vlčková Organizační zajištění sjezdu Meritis s.r.o. Obrovského Praha 4 Organizační zajištění Registrace a ubytování Milena Notová Kateřina Kantová Tel.: Tel.: Fax: Fax: GSM: GSM:

5 Lékařská mykologie ČASOVÝ HARMONOGRAM 3 Úterý 14. října Registrace Slavnostní zahájení Lékařská mykologie Přestávka Bakteriální rezistence k ATB Společenský večer Středa 15. října Registrace ECDC Přestávka Virové hepatitidy Diskuze u posterů, oběd Společenský program Prohlídka nejkrásnějších míst města Olomouce Prohlídka je limitovaná maximálním možným počtem osob ve skupině. Zájemci o prohlídku nechť si vyzvednou vstupenku na registraci nejpozději do středy do 10 hodin Retro párty v hotelu Zámek ve Velké Bystřici Čtvrtek 16. října Registrace Očkování stigmatizovaných osob Přestávka Očkování stigmatizovaných osob Ukončení Celostátního sjezdu

6 4 VŠEOBECNÉ INFORMACE Lékařská mykologie Místo konání Regionální centrum Olomouc Jeremkova 40b, Olomouc Jednací jazyk Jednacím jazykem sjezdu je čeština a slovenština. Jmenovky Při registraci obdrží každý účastník jmenovku, která ho opravňuje ke vstupu do prostor konání sjezdu po celou jeho dobu. Při ztrátě jmenovky bude účtován poplatek ve výši 200, Kč. Registrace Regionální centrum Olomouc (Jeremkova 40b, Olomouc) Úterý Středa Čtvrtek Registrační poplatky Do Po Na místě Členové SEM ČLS JEP Kč Kč Kč Nečlenové SEM ČLS JEP Kč Kč Kč Doprovodná osoba 300 Kč 300 Kč 300 Kč Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborných zasedáních sjezdu, sjezdové materiály, volný vstup na výstavu firem, občerstvení během přestávek, účast na společenském večeru, prohlídku města Olomouce, účast na Retro párty. Stravování Snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Občerstvení během přestávek je zajištěno v místě konání sjezdu. Obědy jsou individuální a nejsou součástí registračního poplatku. Společenský program Společenský večer Raut v Apetit Grand Restaurant (suterén Regionálního centra Olomouc) Společenská akce Prohlídka nejkrásnějších částí města Olomouce Prohlídka je limitovaná maximálním možným počtem osob ve skupině. Zájemci o prohlídku nechť si vyzvednou vstupenku na registraci nejpozději do středy do 10 hodin Retro party v hotelu Zámek ve Velké Bystřici

7 Lékařská mykologie VŠEOBECNÉ INFORMACE 5 Doprava + parkování Doprava: pro účastníky Retro párty je zabezpečena autobusová doprava (tam i zpět). Místo přistavení autobusů a časový rozpis odjezdů bude vyvěšen na informačních tabulích u registrace. Parkování: účastníci mohou využít přilehlá parkoviště u Regionálního centra Olomouc nebo veřejné podzemní garáže, cena je 10 Kč/hod. Informace pro přednášející Přednášky prezentované na PC (dataprojektor) je nezbytné předat na CD, disketě nebo USB flash. Přednášky můžete předávat technikům v sále od úterý od hod. 30 minut před zahájením programu přednáškového bloku Vaší sekce, jinak nemůžeme garantovat bezproblémový průběh Vaší prezentace. Média si prosím vyzvedněte po ukončení programového bloku Vaší sekce. Postery Postery budou umístěny na panelech o rozměru 100 cm (šířka) x 180 cm (výška). Budou vystaveny od do ve foyer sálu Pegasus. Instalace posterů je možná dne od hod. Pomůcky k instalaci budou k dispozici na registraci. Pro posterovou sekci bude organizovaná diskuze dne od hodin. Kredity Lékaři a ostatní pracovníci ve zdravotnictví, kteří se zúčastní sjezdu, dostanou po jeho skončení u registrace certifikát ohodnocený kredity. Certifikáty budou vydávány po skončení odborného programu od středy u registrace.

8 6 ODBORNÝ PROGRAM ÚTERÝ 14. ŘÍJNA Lékařská mykologie Slavnostní zahájení Lékařská mykologie Koordinátoři: Hamal P., Mallátová N Hamal P. Kandémie ve velkých českých nemocnicích: stále aktuální problém Mallátová N. Výsledky mezinárodní surveillance studie in vitro citlivosti kandid Buchta V. Jakou roli hrají quorum sensing látky u patogenních kvasinek? Tomšíková A. Mykotická oční onemocnění Kocmanová I., Ráčil Z., Langerová M. Nekultivační metody v diagnostice invazivních mykóz Haber J. Současná léčba invazivní kandidózy a aspergilózy doporučené postupy Růžička F., Holá V., Tejkalová R., Psotová I., Kršková Z. Možnosti průkazu tvorby biofilmu u kvasinek izolovaných z krevního řečiště Přestávka

9 Lékařská mykologie ODBORNÝ PROGRAM ÚTERÝ 14. ŘÍJNA 7 Bakteriální rezistence k ATB Koordinátoři: Kolář M., Sauer P Kolář M. Klinický význam multirezistentních bakterií Chromá M., Kolář M. Význam molekulárno-biologických metód pre epidemiológiu bakteriálnej rezistencie Sauer P., Síla J., Štosová T. Charakteristika meticilin-rezistentních izolátů Staphylococcus aureus ve Fakultní nemocnici Olomouc Vágnerová I., Kohnová I., Saitz J., Urbanová K. Clostridium difficile jako potenciální patogen Boroš E., Halecký M. Dôsledky rozvoja mikrobiálnej rezistencie na osud pacienta s diabetickou nohou Flasarová M., Matějková P., Vališová Z., Šmajs D., Woznicová V. Treponema pallidum subsp. pallidum a její detekce v klinickém materiálu Vališová Z., Woznicová V., Flasarová M., Matějková P., Šmajs D. Diagnostika časné syfilitidy metodou PCR přínos pro klinickou praxi Hupková H., Gežo M., Hroncová D. S-MedDial projekt ovplyvnenia preskripcie antibiotík v ambulantnej praxi

10 8 ODBORNÝ PROGRAM STŘEDA 15. ŘÍJNA Lékařská mykologie ECDC Koordinátoři: Křížová P., Prymula R Prymula R. Místo ECDC v ochraně EU proti přenosným chorobám Dlhý J. Postavení a činnost Poradního sboru ECDC Slezák P. TESSy The European Surveillance System Jindrák V Křížová P. Aktivity ECDC v oblasti antibiotické rezistence a nozokomiálních infekcí ECDC analýza činnosti Národních referenčních laboratoří a mikrobiologických laboratoří veřejného zdravotnictví v členských státech EU Přestávka Virové hepatitidy Koordinátoři: Němeček V., Trmal J Šperl J. Současný přístup k léčbě chronických hepatitid B a C Jágrová Z., Vlčková I., Beneš Č Vaverková R. Epidemický výskyt VHA na území hl. města Prahy Virová hepatitida typu E v ČR Němeček V., Strunecký O. Molekulární epidemiologie HCV Půtová I., Dostalíková M., Krátká K., Horák J. Prevalence a role mutací v genu HFE u nemocných s hepatitidou B a hepatitidou C Diskuze u posterů

11 Lékařská mykologie ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 9 Očkování stigmatizovaných osob Koordinátoři: Beran J., Trmal J Beran J Jirsenská Z. Imunizace, profylaxe a léčba stigmatizovaných osob Co je nového v očkování zdravotně stigmatizovaných dětí Trmal J., Havlíčková M., Lysý M., Kellerová J. Očkování proti chřipce osob s maligním onemocněním Matoušková I., Janout V. Imunita proti tetanu v ČR u starších osob Průchová J., Pazdiora P. Zkušenosti s očkováním zdravotně stigmatizovaných dětí proti pneumokokovým infekcím v Plzeňském kraji Přestávka Částková J., Králová R. Celosvětová eradikace poliomyelitidy termín stále odkládán Labská K., Roubalová K., Žufanová S. Laboratorní diagnostika komplikací po očkování vakcínou proti varicella zoster viru Kříž B., Beneš Č. Měnící se struktura nemocnosti klíšťovou encefalitidou v ČR Ukončení Celostátního sjezdu

12 10 POSTEROVÁ SEKCE Lékařská mykologie Křivčíková L., Buchta V., Vejsová M. Vliv quorum sensing molekul na tvorbu klíčních hyf a na citlivost Candida albicans k vybraným antimykotikům 2. Dorko E., Baranová Z., Boroš E. Kandidové biofilmy na medicínskych implantátoch 3. Voxová B., Kapla J., Štěpánová V., Plíšková L., Plíšek S., Drahošová M. Záchyt pneumocystové pneumonie jako indikátoru HIV pozitivity 4. Hupková H., Trupl J., Jakubíková J. Antibiotická rezistencia a distribúcia sérotypov pneumokokov izolovaných u detí pri otitis media 5. Kotulová D., Slobodníková L. Vplyv gentamicínu a vankomycínu na biofilmy kmeňov S. aureus, izolovaných pri infekciách z prítomnosti cudzieho telesa 6. Malotová D., Vyhnánková M., Ziklová M., Doláková H. Testování antibakteriální účinnosti polyuretanových a epoxidových systémů s obsahem stříbra 7. Dlhý J., Vacková M. Základní informace o ECDC 8. Dorko E., Tkáčiková Ľ. Q horúčka a vakcinácia 9. Vejvalková P., Jílková E. Riziko profesionální expozice dotazníkové šetření 10. Horáková D., Kollárová H., Janoutová G., Janout V. Epidemiologické charakteristiky metabolického syndromu 11. Zítek K., Peter I., Šlosárek M. Externí hodnocení kvality diagnostické činnosti mikrobiologických laboratoří v České republice ( )

13 11 Lékařská ŽIVÉ ZÁHLAVÍ mykologie ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 11 ABSTRAKTA

14 12 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY Lékařská mykologie kandémie ve velkých českých nemocnicích: stále aktuální problém Hamal P. Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Cílem studie byla retrospektivní analýza případů kandidémie v České republice v období od ledna 2000 do prosince Údaje byly získány z informačních systémů mikrobiologických pracovišť devíti velkých českých nemocnic. Byl vyhodnocen výskyt kandidémie z hlediska pohlaví pacientů, věkových skupin, druhového spektra identifikovaných kvasinek, diagnózy a typu oddělení. Byly sledovány i rizikové faktory, tj. frekvence hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, osídlení stejným druhem kvasinky a současná kolonizace větším počtem druhů. V participujících nemocnicích bylo evidováno celkem pacientů, u kterých bylo za dnů detekováno epizod kandidémie. Ve vztahu k počtu pacientů, hospitalizovaných ve sledovaných zdravotnických zařízeních za celé období studie, to představovalo incidenci 0,36 na pacientů, resp. 0,68 na lůžkodnů. Incidence v jednotlivých letech měla mírně stoupající trend, z 0,29/1.000 pacientů v roce 2000 na 0,39 v roce Celkem bylo identifikováno 21 druhů kvasinek, z toho 17 kandid a 4 z jiných rodů. Nejčastěji byla zachycena Candida albicans (50,5 %), následovaly C. parapsilosis (17,3 %) a C. tropicalis (13,3 %). Muži (56,1 %) byli postiženi častěji než ženy. Průměrný věk nemocných činil 50,2 let. Ženy byly v průměru starší než muži (51,5, vs. 49,2 let). Nejčastěji se kandidémie vyskytovala ve věkovém rozmezí od 51 do 80 let (56,8 %). Incidence podle jednotlivých oddělení byla nejvyšší na anesteziologicko-resuscitačních (16,61/100 lůžek), hematologických (4,42) a interních (2,78). Více než polovina lůžek (55,7 %), na nichž byli hospitalizováni nemocní s kandidémií, byla umístěna na jednotkách intenzívní péče. K záchytu stejného druhu kvasinky, který způsobil fungémii, v některém z jiných klinických materiálů od příslušného pacienta došlo v 63,5 %. Bylo zjištěno, že kandidémie má v České republice, podobně jako v jiných státech, pozvolna stoupající trend, a je proto vhodné její výskyt i nadále sledovat. Studie byla podporována granty MŠMT ČR (čís. MSM ) a IGA MZ ČR (čís. NR/8365 4).

15 Lékařská mykologie ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 13 JAKOU ROLI HRAJÍ quorum sensing LÁTKY U PATOGENNÍCH KVASI- NEK? Buchta V. Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové Quorum sensing (QS) látky modulují genovou expresi mikroorganismů, která jim následně umožňuje koordinovaně reagovat na rozmanité podněty z vnějšího prostředí a přizpůsobovat se novým a měnícím se podmínkám. V případě kvasinek se jedná o jednoduché molekuly, které se významně uplatňují v různých adaptačních strategiích v rámci komunikace populací buněk stejného druhu. Nejlépe jsou prostudovány farnesol a tyrosol u kvasinky Candida albicans, která je součástí mikrobioty člověka a zároveň jeho nejčastějším houbovým patogenem. Produkce QS látek je především pod kontrolou fyziologických faktorů, zvláště silný je efekt velikosti inokula. QS látky mohou hrát důležitou roli při tvorbě kvasinkového biofilmu, virulenci některých kmenů kandid, protiinfekční imunitě nebo citlivosti k antifungálním látkám. Pomocí QS látek mohou kvasinky komunikovat s některými bakteriemi a naopak. Práce byla podpořena Centrem základního výzkumu č. LC531 MŠMT

16 14 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY Lékařská mykologie MYKOTICKÁ OČNÍ ONEMOCNĚNÍ Tomšíková A. Mikrobiologický ústav LF UK v Plzni Je podán přehled nejčastějších mykotických onemocnění postihující oko (kandidóza, kryptokokóza, aspergilóza, mukormykóza i mykózy tropické). Bylo vyšetřeno 58 pacientů z toho 25 mužů a 33 žen s různým postižením oka u nichž byla provedena kultivace, vyšetření mikroskopické a serologické (aglutinace, komplementfixace a imunodifuze) na průkaz protilátek a antigenů. Při kultivaci byla zjištěna C. albicans a Aspergillus fumigatus. Kandidóza byla prokázána u 21 případů aglutinací, komplementfixací a imunodifuzí, a histoplasmóza byla serologicky prokázána u 2 pacientů.

17 Lékařská mykologie ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 15 VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ SURVEILLANCE STUDIE IN VITRO CITLIVOSTI KANDID Mallátová N. Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s. Úvod: Od roku 1997 probíhá mezinárodní surveillance studie ARTEMIS zaměřená na testování citlivosti kvasinek k flukonazolu a vorikonazolu a sledování výskytu jednotlivých druhů v klinických materiálech. Bylo otestováno přes kvasinek, v ČR do konce r Výsledky celosvětové studie ( ): Celosvětově studie prokázala (Pfaller et al., JCM 2008) 1,5 % C. albicans rezistentních k flukonazolu a 1,2 % k vorikonazolu, 4,4 % C. tropicalis rezistentních k flukonazolu a 5,8 % k vorikonazolu, 3,6 % C. parapsilosis rezistentních k flukonazolu a 1,6 % k vorikonazolu. C. krusei byla rezistentní k vorikonazolu v 7,7 %, k flukonazolu je primárně rezistentní. C. glabrata byla rezistentní k flukonazolu v 15,8 %, k vorikonazolu v 10,1 %. Nejčastěji se vyskytující kvasinkou je C. albicans, jejíž výskyt klesl od r z 69,8 % na 63,2 % v r. 2005, následuje C. glabrata (10,8 %), C. tropicalis (7,3 %), C. parapsilosis (5,4 %), C. krusei (2,3 %). Výsledky pro Českou republiku ( ): Výsledky získané v centrech v ČR korelují s celosvětovými trendy. Druhy C. albicans, C. tropicalis a C. parapsilosis jsou výborně citlivé k oběma antimykotikům, C. krusei k vorikonazolu. U C. glabrata je patrný pokles rezistencí k flukonazolu, což si vysvětlujeme ústupem od preventivního podávání flukonazolu. Výskyt k vorikonazolu rezistentních C. glabrata kopíruje celosvětový trend. Nejčastěji se vyskytující kvasinkou byla v roce 2006 C. albicans (59,4 %), následovala C. tropicalis a C. glabrata (obě 9,2 %), C. parapsilosis (7,4 %) a C. krusei 7,4 (%). Závěr: Ve studii byla prokázána vysoká in vitro citlivost nejčastěji se vyskytujících druhů kvasinek k flukonazolu a vorikonazolu, C. krusei k vorikonazolu. Problematická se jeví C. glabrata, která vykazuje nejvyšší procento rezistencí jak k flukonazolu, tak k vorikonazolu. C. albicans je stále nejčastěji izolovanou kvasinkou.

18 16 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY Lékařská mykologie NEKULTIVAČNÍ METODY V DIAGNOSTICE INVAZIVNÍCH MYKÓZ Kocmanová I. 1, Ráčil Z. 2, Langerová M. 2 Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno 1 Interní hematoonkologická klinika FN Brno 2 Úvod: Invazivní mykotické infekce jsou stále častějšími infekčními komplikacemi u pacientů se sníženou imunitou (např. HIV/AIDS, léčba kortikoidy, pobyt na JIP a hlavně onkologické malignity). Pro dobrou prognózu hluboké mykózy u těchto nemocných je velmi důležité včas infekci rozpoznat a začít účinně léčit. Výsledky z konvenčních diagnostických metod mohou být k dispozici pozdě, a proto se v posledních letech dostávají do popředí zájmu tzv. nekultivační metodiky, zejména sérologické, detekující antigeny buněčné stěny hub, event. protilátky proti nim. Většího uplatnění a klinického významu dosáhlo pouze několik z nich: detekce mananu a protilátek proti němu (antimananu) u invazivní kandidózy, detekce antigenu galaktomananu pro invazivní aspergilózu a detekce 1,3-ß-D glukanu, který umožňuje panfungální diagnostiku. Metody a cíle: U nemocných s hematologickou malignitou léčených na IHOK FN Brno v průběhu let 2003 až 2007 byla monitorována přítomnost čtyř zmiňovaných markerů (galaktomanan, manan, antimanan (BioRad) a glukan (Cape Cod)). Klasifikace invazivní mykózy byla provedena na základě EORTC kritérií. Výsledky: Na manan a antimanan bylo otestováno celkem 1199 vzorků séra od 91 pacientů, ale vzhledem k tomu, že v souboru se vyskytla pouze 1 invazivní kandidóza, nelze hodnotit ani senzitivitu, ani pozitivní prediktivní hodnotu (PPV) testu. Více vzorků bylo testováno na galaktomanan ( od 911 nemocných, 44 z nich mělo pravděpodobnou nebo prokázanou invazivní aspergilózu). Senzitivita, specificita, PPV a NPV testu v tomto souboru nemocných byly následující: 93 %, 90 %, 32 % a 9915 %. Konečně glukan byl monitorován v 1154 vzorcích séra u 91 pacientů s těmito výsledky: senzitivita, specificita, PPV a NPV byly 89 %, 41 %, 14 % resp. 97 %. Závěr: Na tomto souboru nemocných se jako nejpřínosnější ukázalo testování galaktomananu v diagnostice invazivní aspergilózy (zejména po odstranění falešných pozitivit). Spolehlivost mananu a antimananu nebylo možné hodnotit a v případě glukanu bude nutné dalších studií, zejména k objasnění právě falešných pozitivit. Práce byla podpořena VZ MSM

19 Lékařská mykologie ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 17 MOŽNOSTI PRŮKAZU TVORBY BIOFILMU U KVASINEK IZOLOVANÝCH Z KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ Růžička F., Holá V., Tejkalová R., Psotová I., Kršková Z. Mikrobiologický ústav, LF MU a FNUSA v Brně Kvasinky rodu Candida patří k významným původcům infekcí krevního řečiště. K jejich důležitým faktorům virulence patří i tvorba biofilmu, která jim umožňuje snadno kolonizovat umělé povrchy implantátů a chrání kvasinkové buňky před imunitním systémem i před účinky antimykotik. Znalosti přítomnosti tohoto faktoru virulence u izolovaného kmene pak může pomoci stanovit prognózu a zvolit vhodnou terapii, která je obvykle spojená s odstraněním kolonizovaného implantátu. Údaje o schopnosti tvorby biofilmu u kvasinek izolovaných z hemokultur, a zejména u C. albicans, se v odborné literatuře značně liší. Cílem práce bylo posouzení frekvence výskytu tohoto faktoru virulence u kvasinek rodu Candida izolovaných z krevního řečiště a porovnání dvou nejčastěji používaných metod pro průkaz tvorby biofilmu: kultivace v jamkách mikrotitrační destičky (modifikace metody dle Christensena, 1985) a kultivace na povrchu PVC disků (Hawser, 1994). Charakter vytvořeného biofilmu byl dále zkoumán pomocí rastrovací elektronové mikroskopie. Testován byl soubor 71 kmenů kvasinek rodu Candida; C. albicans (35), C. parapsilosis (18), C. tropicalis (8), C. glabrata (8) a C. krusei (2). Schopnost tvorby biofilmu byla pomocí metody využívající PVC disků prokázána u všech testovaných kmenů, výsledky se lišily jen kvantitou vytvořeného biofilmu. Pomocí kultivace v mikrotitrační destičce bylo zjištěno jen 37 zřetelně biofilmpozitivních kmenů: C. albicans (13), C. parapsilosis (12), C. tropicalis (7), C. glabrata (5). Růst ve formě biofilmu je u kvasinek rodu Candida obecně rozšířenou vlastností a jednotlivé kmeny se liší mezi sebou v kvantitě vytvořeného biofilmu, pevností vzájemné adheze kvasinek a adheze k povrchu, dále pak ve struktuře biofilmu. Mezi různými druhy kvasinek pak byly zjištěny výrazné rozdíly ve struktuře biofilmu. Výsledky ukazují, že odlišné hodnoty frekvence výskytu tohoto faktoru virulence uváděné různými autory jsou způsobeny především volbou metodiky testování. Podpořeno SVC 1M0528 a FEMS Fellowship.

20 18 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY Lékařská mykologie Současná léčba invazivní kandidózy a aspergilózy doporučené postupy Haber J., a kol. I. interní klinika hematoonkologie VFN a 1. LF UK Praha Skupina odborníků reprezentující významná pracoviště a odborné společnosti vypracovala doporučené postupy v diagnostice a v léčbě invazivních mykotických infekcí. Význam formulování doporučených léčebných postupů dokladují studie ze kterých vyplývá, že nestandardní léčba je spojena s vyšší mortalitou a že v některých případech je rozdíl v mortalitě statisticky významný. Léčba invazivní kandidózy a kandidémie Léčbu kandidémie je nutné zahájit co nejdříve, každý den prodlení zvyšuje mortalitu o více než 10 %. Proto je nutná včasná diagnostika a u nejrizikovějších nemocných již v den odběru hemokultur zahájit empirickou léčbu. Délka léčby by měla trvat nejméně 14 dní po klinické stabilizaci a vymizení pozitivního kultivačního nálezu. V současné době je lékem 1. volby u hemodynamicky stabilního pacienta bez komorbidit stále flukonazol. Limitem flukonazolu je však relativně úzké spektrum i málokdy odpovídající stav pacienta. Vorikonazol je vhodnou alternativou se širším spektrem účinku. Přesto, že indikace vorikonazolu je nesporná, objevují se názory, které preferují vyhradit vorikonazol pro 1. linii aspergilózy. Role konvenčního amfotericinu B je i přes velmi dobrou účinnost omezena jednak akutní toxicitou a jednak významnou renální toxicitou. Proto mají přednost amfotericiny vázané na tukové vehikulum s výslednou pouze 20 % nefrotoxicitou proti konvenčnímu AmB. Zcela novou skupinou jsou echinokandiny s jedinečným kandidacidním účinkem potvrzeným v kvalitních klinických studiích. Jde jednak o starší kaspofungin (Cancidas), dále o anidulafungin (Ecalta), a o mikafungin (Mycamin). Echinokandiny jsou lékem 1. volby invazivní kandidózy a kandidémie u nemocného ve středně těžkém a těžkém stavu a v této pozici 1. linie nahradily dosavadní amfotericin B. Vedle dobrého klinického efektu jsou echinokandiny významné minimální orgánovou toxicitou, bez rizika významných lékových interakcí a velmi dobrou tolerancí bez omezení věkem nebo pohlavím. Léčba invazivní aspergilózy Výběr antimykotik při léčbě invazivní aspergilózy je chudší. Stejně jako u invazivní kandidózy i zde platí nutnost včasného zahájení terapie s cílem snížit vysokou mortalitu na tuto infekci. Lékem 1. volby je vorikonazol, proti konvenčnímu amfotericinu B (c-amb) dosáhl lepších výsledků jak v celkové odpovědi (52,8 vs 31,6 %), tak i z hlediska přežití (70,8 vs 57,9 %). Jako léky 2. volby lze použít ABCD (Abelcet), ABCD, kaspofungin (Cancidas), posakonazol (Noxafil).

21 Bakteriální rezistence k ATB ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 19 KLINICKÝ VÝZNAM MULTIREZISTENTNÍCH BAKTERIÍ Kolář M. Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci K důležitým schopnostem bakterií patří zvyšování jejich odolnosti k antimikrobním přípravkům a z tohoto důvodu k velmi závažným nežádoucím projevům antibiotik patří vznik a šíření bakteriální rezistence. Dopad zvyšujícího se výskytu multirezistentních bakteriálních kmenů na současnou medicínu lze spatřovat v mnoha oblastech. Mezi nejdůležitější patří: negativní úloha těchto bakterií u nozokomiálních infekcí selhání antibiotické léčby a s tím související vyšší mortalita zvyšující se finanční náklady na antibiotickou léčbu Z uvedených údajů je zřejmé, že s bakteriální rezistencí je asociována neadekvátní antibioterapie. Další možnou příčinou selhání léčby je pozdní podání vhodného antibiotika, což představuje jeden z velmi důležitých faktorů současného terapeutického přístupu k pacientovi. V případě závažných bakteriálních infekcí, např. ventilátorové pneumonie, s možností rozvoje sepse je nutné podat antimikrobní přípravek co nejdříve, optimálně do jedné hodiny. Během tak krátké doby však není možné přesně určit etiologické agens a jeho citlivost k antibiotikům. Na druhé straně však nasazení adekvátní antibiotické léčby může výrazným způsobem ovlivnit výsledek léčby. Přes skutečnost, že konkrétní bakteriální původce není znám, je možné na základě výsledků bakteriální surveillance v jejím plném rozsahu zvolit optimální antibiotický režim. Nedílnou součástí racionální antibiotické politiky je tedy surveillance bakteriální rezistence, a to především analýza frekvence nejčastějších bakteriálních patogenů a jejich odolnosti k účinku jednotlivých antibiotik za přesně definovaných statistických parametrů. V souvislosti s možností klonálního šíření konkrétní multirezistentní bakterie je však nutné zdůraznit, že k dalším důležitým postupům patří posouzení podobnosti, resp. identity, izolátů a tím identifikace event. epidemických klonů. K tomuto účelu lze použít např. pulzní gelovou elektroforézu fragmentů DNA, naštěpených pomocí příslušné restrikční endonukleázy, a porovnání získaných restrikčních profilů. Zcela zásadní je úzká mezioborová spolupráce a porovnání nejen humánních izolátů, ale i kmenů získaných standardním způsobem z prostředí jednotlivých pracovišť. Na základě této spolupráce lze racionálně hodnotit endogenní a exogenní charakter nozokomiálních infekcí, adekvátně posoudit event. zdroj a reálné cesty šíření multirezistentních bakterií. Výsledky byly získány za podpory výzkumného záměru MSM

22 20 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY Bakteriální rezistence k ATB VÝZNAM MOLEKULÁRNO-BIOLOGICKÝCH METÓD PRE EPIDEMIOLÓGIU BAKTERIÁLNEJ REZISTENCIE Chromá M., Kolář M. Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Rezistencia baktérií k antibiotikám patrí v súčasnej dobe k najdôležitejším problémom. Významnú úlohu v epidemiológii bakteriálnej rezistencie majú moderné molekulárno-biologické metódy. Túto skutočnosť možno demonštrovať na príklade širokospektrých β-laktamáz (ESBL). K najdôležitejším ESBL patria TEM a SHV typy, hoci v poslednej dobe možno u enterobaktérií pozorovať nárast výskytu CTX-M β-laktamáz. Prevalencia ESBL medzi klinickými izolátmi tejto skupiny baktérií môže byť rozdielna medzi jednotlivými krajinami, a zároveň nemocnicami v danej krajine. Na určenie dominantného typu β-laktamázy a identifikovanie tzv. epidemických kolonov šíriacich sa na danom nemocničnom oddelení sa v súčasnej dobe využívajú rôzne molekulárno-biologické metódy. Na detekciu génov blatem, blashv, blactx-m a blaoxa kódujúcich najbežnejšie sa vyskytujúce β-laktamázy možno použiť PCR, s následnou analýzou PCR produktov metódou polymorfizmu dĺžky restrikčných fragmentov a priamym sekvenovaním. Pulzná gélová elektroforéza genómovej DNA je vhodná na stanovenie genetickej podobnosti izolovaných kmeňov. Na základe informácií o výskyte bakteriálnych kmeňov produkujúcich ESBL v konkrétnej epidemiologickej jednotke a výsledkov molekulárno-biologickej analýzy je následne možné odporučiť praktické opatrenia v antibiotickej politike. (Prezentované výsledky jednotlivých metodik boli získané za podpory výskumného zámeru MSM )

23 Bakteriální rezistence k ATB ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY 21 Charakteristika meticilin-rezistentních izolátů Staphylococcus aureus ve Fakultní nemocnici Olomouc Sauer P., Síla J., Štosová T. Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, CZ Staphylococcus aureus je patogenem vyznačujícím se možností produkovat rozličné faktory virulence. Studie sleduje výskyt faktorů virulence (příslušných genů) u izolátů od pacientů z FNOL. Celkem bylo vyšetřeno 200 izolátů S. aureus, z toho 100 meticilin rezistentních (MRSA) a stejný počet meticilin citlivých (MSSA) nasbíraných ve stejném období. U všech byl sledován a posléze porovnáván výskyt 13 faktorů virulence: Pantonova-Valentinova (PV) leukocidinu (gen pvl), exfoliativních toxinů A a B (eta, etb), enterotoxinů A, B, C, D, E, G, H, I a J (sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, sej) a toxinu syndromu toxického šoku TSST 1 (tst). Pro průkaz genů kódujících uvedené faktory virulence byla použita real-time PCR. U 100 MRSA izolátů byla provedena typizace restrikcí genomové DNA pomocí SmaI a rozdělením fragmentů PFGE. Ze získaných restrikčních map byla stanovena příbuznost jednotlivých izolátů MRSA. Šest ze třinácti sledovaných genů se vyskytovalo častěji ve skupině MRSA: sea, seb, seg, sei, sej a eta kódující produkci enterotoxinů A, B, G, I, J a exfoliativního toxinu A. Geny pvl a tst pro produkci Pantonova-Valentinova (PV) leukocidinu a toxinu syndromu toxického šoku TSST 1 se naopak vyskytovaly častěji u MSSA izolátů. Statistická analýza (chí-kvadrát test) prokázala signifikantní rozdíl ve výskytu dvou genů (seg, sei) mezi oběma sledovanými skupinami. Pomocí PFGE byl potvrzen výskyt šesti hlavních klonálních typů. Studie byla podpořena grantem IGA NR9065 3/2006 a výzkumným záměrem MSM

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012)

KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) KONCEPCE OBORU EPIDEMIOLOGIE (2012) Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná výborem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve složení (uvedeno abecedně): MUDr. Jitka Částková, CSc.

Více

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16

OBSAH ZPRÁV CEM 2007, ROČNÍK 16 Názvy článků jsou srovnány abecedně v rámci jednotlivých rubrik. V obsahu nejsou uvedeny příspěvky, které se pravidelně opakují v každém čísle v rubrice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE.

Více

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3

PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ. Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 PAROTITIDA VRACEJÍCÍ SE ONEMOCNĚNÍ Vlasta Štěpánová 1, Miroslav Fajfr 1,2, Lenka Plíšková 3 Ústav klinické mikrobiologie 1, Ústav klinické biochemie a diagnostiky 3, Fakultní nemocnice Hradec Králové,

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování

Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování Mikrobiologické vyšetření jako podklad pro racionální cílenou antibiotickou terapii. Význam správné indikace vyšetření a dodržování preanalytické fáze Tamara Bergerová Ústav mikrobiologie FN Plzeň Mikrobiologické

Více

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha

Diagnostika a epidemiologie HIV. Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Diagnostika a epidemiologie HIV Vratislav Němeček, Marek Malý NRL pro HIV/AIDS, Státní zdravotní ústav, Praha Původ SIVy se přirozeně vyskytují u afrických primátů a není známo, že by vyvolávaly onemocnění

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Metodický návod. Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče

Metodický návod. Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče Metodický návod Program prevence a kontroly infekcí v zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče Pro účely tohoto metodického návodu se rozumí zdravotnickým zařízením funkční jednotka,

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

Muchomůrka zelená muchomůrka hlíznatá nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu

Muchomůrka zelená muchomůrka hlíznatá nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Muchomůrka zelená, resp. muchomůrka hlíznatá (Amanita phalloides E.M.Fries 1833) je považována za nejjedovatější a nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky způsobuje zde nejvíce smrtelných otrav.

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech

Epidemiologie hepatitid C, B a HIV. Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/ obyvatel v letech nemocnost/1 obyvatel 1..1 Epidemiologie hepatitid C, B a HIV Vratislav Němeček NRL pro virové hepatitidy NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav Hepatitidy A,B,C,E a HIV - nemocnost/1 obyvatel v letech

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP TIGECYKLIN Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny Počet bakteriálních

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍPRAVA NA PANDEMII CHŘIPKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI MUDr. Jan Mareček KHS Jmk Brno Seminář Medicína katastrof Brno, 9.2.2006 PŘEHLED PANDEMIÍ CHŘIPKY VE 20. STOLETÍ ROK TYP VIRU MÍSTO NÁZEV VZNIKU 1918-1920

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Úskalí kontroly a dohledu nad TBC ve vězeňském systému

Úskalí kontroly a dohledu nad TBC ve vězeňském systému Úskalí kontroly a dohledu nad TBC ve vězeňském systému osobní zkušenosti laboratorního pracovníka z projektu Lékařů bez hranic v Kyrgyzstánu Mgr. Markéta Hajná, Ph.D. Nemocnice Strakonice, a.s.-centrální

Více

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči

Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči B I O M E D I C AL Nové technologie v mikrobiologické diagnostice a jejich přínos pro pacienty v intenzivní péči Jaroslav Hrabák CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Obsah prezentace ČSIM 2016 Mikrobiologická

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR

Národní pandemický plán ČR. MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Národní pandemický plán ČR MUDr. Vladimír Polanecký Předseda poradního sboru Hlavního hygienika ČR Návrh opatření při pandemii viru chřipky NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN Vypracovali: V. Polanecký, HS hl. m.

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nozokomiální nákazy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Nozokomiální nákazy - NN jsou nákazy vzniklé v přímé

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie

Prevence ventilátoro Prevence pneumonie Prevence ventilátorové pneumonie nové koncepty Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

Mykologická analýza potravin

Mykologická analýza potravin Mykologická analýza potravin a. Souhrn V roce 2010 byl zahájen druhý dvouletý cyklus nově uspořádaného Monitoringu dietární expozice člověka a tím i pozměněného projektu "MYKOMON". Vzhledem k detailnějšímu

Více