V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 ANNUAL REPORT 2003 VIAMONT DSP, j.s.c. VIAMONT DSP, a.s. akciová společnost joint stock company

2 CONTENT OBSAH Selected operating results 3 2 Vybrané provozní výkony Foreword of chairman of the Board of Directors 5 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Board of Directors Představenstvo Supervisory Board Dozorčí rada Procuration Prokura Company Management Vedení společnosti Company Profile Základní údaje o společnosti Legal disputes Soudní spory Scope of Business 7 7 Předmět podnikání Company facilities 7 7 Vybavenost společnosti Report of the Board of Directors 9 8 Zpráva představenstva Operations / activities conducted in 1998 through Výkony v letech 1998 až 2003 Selected operating results Vybrané provozní výkony Income from operations 17 1 Výsledky hospodaření Staffing policy Personální politika Report on relationships Zpráva o vztazích between and among related entities mezi propojenými osobami společnosti Profit distribution proposal Návrh na rozdělení zisku Report from the Supervisory Board Zpráva dozorčí rady Auditor statement Výrok auditora Sponzorhips 3 3 Sponzoring

3 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová pro Skanska ŽS SELECTED OPERATING RESULTS Optimization of Ústí nad Orlicí - Česká Třebová track segment - for Skanska ŽS Rozšíření skládky v Praze Ďáblicích (sekce 19) pro A.S.A. Expansion of waste site in Prague-Ďáblice (Section 19) - for A.S.A. Montáž trakčního vedení v hale ONJ Praha Vršovice pro ČD Assembly of traction conduit in the hall of ONJ Praha Vršovice - for ČD 2 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA FOREWORD OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti akciové společnosti Viamont DSP za rok 2003 a základní cíle pro rok Dear Shareholders, dear friends in business, I am pleased to present the Annual Report on the activities of Viamont DSP a.s. (JSC) company for 2003, and the overall objectives set out for JAKÝ BYL PRO NÁS ROK 2003? V pořadí druhý stavební rok potvrdil, že založení této společnosti (společnostmi Viamont, a.s. a DSP, a.s.) byl krok správný, zároveň potvrdil, že tato společnost má schopnost získat a realizovat zakázky v objemu, který nás řadí do kategorie silných" středních stavebních firem. O tom svědčí dosažené výkony ve výši 87 mil. Kč za rok 2003 při dosaženém zisku po zdanění ve výši 20,25 mil. Kč. ČEHO JSME DOSÁHLI? Zejména se nám podařilo splnit základní cíl, který jsme si pro rok 2003 vytyčili a to dosáhnout zhruba stejného poměru železničních a mimoželezničních staveb. Nepochybně k tomu přispělo získání naší zatím největší silničářské" zakázky a to II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC. Nicméně ani ve standardních" železničních zakázkách jsme nezůstali pozadu a mimo stavby menšího" charakteru pro SDC a investory mimo ČD, se musíme pochlubit získáním zakázky Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary, část Předelektrizační úpravy. WHAT, THEN, WAS YEAR 2003 LIKE FOR THE COMPANY? For a second time in a row, the 2003 construction year confirmed that the establishment of the company - (hereinafter: the Company") through Viamont a.s., and DSP a.s. companies - was a step in the right direction. Concurrently it confirmed that the Company disposes of the potential to win contracts and complete orders in a volume ranking it into the category of strong mid-size construction companies, indicative of which is operation worth CZK 87 million, achieved in on a CZK 20,25 million after-tax profit. WHAT DID WE MANAGE TO ACHIEVE? Most importantly, we succeeded to meet the primary target set out for 2003, namely to achieve an approximately equal ratio of railroad and other-than-railroad structures materialized. As a major contribution to the accomplishment, the acquisition of the Company s biggest road-building" contract yet, namely that of the II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC, is no doubt seen. Nonetheless, it was not even in the standard" railroad contracts that the Company would fall behind. Thus, apart from building structures that were minor" in nature, such as those for pursued for SDC and investors out of the Czech Rail (hereinafter: the CR"), we need to take pride in winning the contract referred to as the Kadaň - Karlsberg track electrification project or - more precisely - the pre-electrification alterations part thereof. WHAT ARE THE COMPANY S KEY TARGETS SET OUT FOR 2004? Most evidently, increased volumes of orders handled, namely up to the level of no fewer than CZK 1 billion, at a profit attained in a standard manner. Further, the Company targets include getting contractually fixed constructions projected to be materialized in 2005 and 200, allowing aforementioned volume to be endorsed. In addition, cost reduction and efficiency improvement feature the Company s targets supposed to be met on a continuous basis - together with quality compliance and work safety observance. JAKÉ MÁME ZÁKLADNÍ CÍLE PRO ROK 2004? Jednoznačně zvýšení objemu realizovaných zakázek a to na min. 1 mld. Kč při standardně dosaženém zisku. Dále zasmluvnění" staveb pro rok 2005 a 200 umožňující potvrzení tohoto objemu. Průběžným cílem je snižování nákladů a zvyšování produktivity práce při požadované kvalitě a bezpečnosti práce. I am confident that - with the help of Company associates - and being retained the proclivity of our current partners, the Company targets set out for 2004 will be accomplished, and that 2004 will be a successful year for us. Věřím, že za přispění našich spolupracovníků a při zachování přízně ze strany našich dosavadních partnerů se naše cíle podaří splnit a rok 2004 bude pro nás rokem úspěšným. Ing. Aleš Řebíček 4 5 Aleš Řebíček

5 PŘEDSTAVENSTVO Ing. Aleš Řebíček / předseda Ing. Miroslav Plíhal / místopředseda Ing. Jiří Klier / člen DOZORČÍ RADA JUDr. Vladimír Mašek / předseda JUDr. Stanislav Fikač / člen Alois Tlustý / člen PROKURA Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Ondřej Novák VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Aleš Řebíček / ředitel úseku Strategie a marketing Ing. Miroslav Plíhal / ředitel úseku Výroba a technika Ing. Jiří Klier / ředitel úseku Finance a administrativa Ing. Zdeněk Vybíral / výrobní ředitel Ing. Ondřej Novák / obchodní ředitel Ing. David Rúža / ředitel divize projekce a geodetické činnosti Alois Tlustý / ředitel divize kolejové mechanizace Jiří Šilínek / ředitel divize autodopravy a zemní mechanizace BOARD OF DIRECTORS Aleš Řebíček / Chairman Miroslav Plíhal / Vice-Chairman Jiří Klier / Member SUPERVISORY BOARD Vladimír Mašek / Chairman Stanislav Fikač / Member Alois Tlustý / Member PROCURATION Zdeněk Vybíral Ondřej Novák COMPANY MANAGEMENT Aleš Řebíček / Director of strategy and marketing Miroslav Plíhal / Director of production and engineering Jiří Klier / Director of finances and administration Zdeněk Vybíral / Director of production Ondřej Novák / Commercial director David Rúža / Director of project & geodetic activities division Alois Tlustý / Director of rail machinery division Jiří Šilínek / Director of road transport & earth-moving machinery division SCOPE OF BUSINESS Wholesale Surface finishing of metals and welding Storage of goods and cargo handling Lease and lending of movables Provision of technical consultancy services for building industry Building construction, construction modifications and clearance Pursuit of construction-related project activities Engineering supervision in plant engineering and construction Pursuit of geodetic activities Provision of consultancy in accounting, bookkeeping Rentals of real estates, apartments and of non-housing property with the provision of key services ensuring regular operation Assembly, repair, reviews and testing of selected electrical appliances Repair of road vehicles Review, overhaul and testing of technical appliances on run Repair of working machines Road trucking, domestic with no weight limitation Provision of rail transport pursuant to licences issued; running rail services in accordance with official licenses issued PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Velkoobchod Povrchové úpravy a svařování kovů Skladování zboží a manipulace s nákladem Pronájem a půjčování věcí movitých Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Inženýrská činnost v investiční výstavbě Výkon zeměměřičských činností Činnost účetních poradců, vedení účetnictví Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajiš ujících řádný provoz Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Opravy silničních vozidel Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Opravy pracovních strojů Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti Provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Viamont DSP, akciová společnost Sídlo: Železničářská 1385, Ústí nad Labem IČO: DIČ: CZ (VATID: CZ ) Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0100 ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Labem, č.ú /0300 Základní jmění: 180,000,000,- Kč Telefon: Fax: http: Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dne 9. května 2001 SOUDNÍ SPORY V průběhu roku 2003 nebylo zahájeno žádné soudní, správní, nebo rozhodčí řízení. COMPANY PROFILE Name: Viamont DSP, joint-stock company Registered office: Železničářská 1385, Ústí nad Labem Registered No: VAT No: CZ (VATID: CZ ) Bank connection: KB, a.s. Ústí nad Labem branch, acc. No /0100 ČSOB, a.s. Ústí nad Labem branch, acc. No /0300 Share capital: CZK Phone: Fax: http: The business firm is incorporated in the Companies Register maintained by the Regional court in Ústí nad Labem, Section B, Insert 1370, as of 9 May 2001 LEGAL DISPUTES No judicial, administrative or arbitration proceedings were opened within 2003 COMPANY FACILITIES An assembly base located in Chabařovice, of an area of 50,000 m 2 - with own siding available. Rail machinery for construction, re-railing repair and maintenance of railroad tracks and sidings. Machinery for construction, revamp, repair and maintenance of traction wiring conduit. Centres for Bridge construction and Engineering centre based in Lovosice. Centres for road haulage and mechanization, based in Lovosice, and equipped with vehicles for earth-moving and construction & erection-work jobs. Mobile construction/assembly gangs equipped with state-of-the-art small machinery. Rail welding centre located in EMĚ Mělník Designer and geodetic centre in Ústí nad Labem VYBAVENOST SPOLEČNOSTI Montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm Kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček Mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení Středisko mostů a inženýrských staveb v Lovosicích Autodoprava a mechanizační středisko, vybavené stroji pro zemní a stavebně montážní práce v Lovosicích Mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací Středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník Projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem 7

6 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS Ekonomická situace Ekonomicky se v Evropě rok 2003 vyznačoval celkovou stagnací. V první čtvrtině roku 2003 klesla výkonnost pro nás důležitého stavebního sektoru v členských státech EU o 1,3% v porovnání s posledním čtvrtletím roku Největší propad přitom zaznamenala Spolková republika Německo a to dokonce o 5,3%. V České republice naopak zaznamenáváme mírný růst. Pozitivní obrat přinesl březen 2003, kdy stavebnictví meziročně vzrostlo o 2,9%, během celého roku se pak vzrůst pohyboval kolem 3%. Příznivě působil i faktor obnovy infrastruktury po povodních v roce 2002 a nízké úrokové sazby. Naproti tomu negativně působila zmíněná slabší poptávka po stavebních pracích v západní Evropě a to se samozřejmě dotklo i tuzemské ekonomiky. Vysoká míra zadluženosti státního rozpočtu ČR způsobuje významné škrty v investicích, během roku mírně slábnoucí koruna naopak umožňuje nezanedbatelný nárůst exportu. Velmi nepříjemným ukazatelem je vysoká míra nezaměstnanosti, která ke konci roku 2003 dosáhla v ČR zneklidňujících 10% a bohužel ani v roce 2004 nebude dosaženo jejího výraznějšího snížení. Míra inflace zůstává nadále na přijatelných 3%. S blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie 1. května 2004 nejsou očekávány nijak dramatické změny v žádném z ekonomických sektorů, objem přílivu zahraničního kapitálu se mírně zvýší. Nic zatím nenasvědčuje obavám ekonomů ze západních zemí o zvýšené míře přesunů výrobních celků dále na východ, do nových členských zemí EU a to zejména z důvodu nižších mzdových nákladů. Očekávaný vývoj ve stavebnictví Silnou konjunkturu ve stavebnictví zatím nelze očekávat, ovšem dlouhodobý vzestupný trend bude v ČR pokračovat a jeho dynamika by se měla ještě zvýšit během prvního pololetí roku Vadou tuzemského stavebnictví je pokračující růst mezd několikanásobně převyšující růst produktivity práce. V průběhu roku 2003 mzdy meziročně vzrostly o 7%, produktivita však pouze o 2%. Tato disproporce nadále trvá a její náprava si vynutí korekci, jejíž důsledkem bude bu snížení tempa růstu, nebo v horším případě propouštění. Bytová výstavba bude díky nízkým úrokovým sazbám a příznivější úvěrové politice dále významně stoupat a tím podporovat tempo růstu. Negativně bude působit restriktivní rozpočtová politika vlády zejména v investicích do dopravní infrastruktury a to je oblast bezprostředně se dotýkající aktivit akciové společnosti Viamont DSP. Společnost naopak dosahuje zvýšení objemu prováděných stavebních prací v nestátním sektoru a tento trend bude pokračovat i v roce Vývoj a.s. Viamont DSP Výkony Výkony na počátku roku 2003 byly ještě ve znamení dokončujících prací na odstranění následků povodní na tratích ČD v srpnu K oživení výkonů došlo až v dubnu díky plnému rozeběhnutí stavby ČD, DDC - Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. V tomtéž měsíci došlo k zahájení prací na ČD, DDC - rekonstrukce objízdné trasy Lysá nad Labem - Praha Vysočany. Mediálně nejsledovanější stavba II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC byla v počátku ovlivněna řadou komplikací při zakládání stavebního objektu estakáda pod úrovní dna řeky Bíliny. Tím došlo k propadu 399,1 výkonu v letním období, kdy byly nejlepší podmínky pro stavební výrobu. Tento propad se podařilo dohonit díky příznivému počasí v říjnu a listopadu. Celkový roční výkon činil 87 mil. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy celkový výkon činil 818 mil. Kč, došlo k nárůstu o 49 mil. Kč, tj. o % Celkový výkon v mil. Kč 818,490 87, Economic position In terms of economy, year 2003 was marked with an overall stagnancy all over Europe. Compared with 4Q of 2002, in 1Q 2003 the efficiency of the construction sector - which is of particular significance for the Company - had dropped in EU membership countries by 1,3%, with the Federal Republic of Germany seeing the deepest plunge by as much as 5,3%. By contrast, a moderate growth was seen in the Czech Republic. A positive upturn came with March 2003 with the construction industry having seen a 2,9% y-to-y increase, to be followed by an approximately 3% growth taking place in the course of Added to that was the favourable effect of infrastructure recovery taking place in the aftermath of the 2002 flood, as were low interest rates. On the other hand, the abovementioned poorer demand for construction work in western Europe would have an adverse effect upon construction work which in turn could not have failed affecting the domestic economy. While the high rate of CR state budget indebtedness was the cause of major investment cuts, the crown slightly weakening over the year conversely allowed for a considerable increase in exports. Another fairly upsetting indicator was the high unemployment rate. Having in late 2003 reached the level of disquieting 10%, no significant drop in unemployment can be anticipated in As for the inflation rate, it continues to stand at the level of acceptable 3 percent. With the entry of the CR into the European Union on 1 May 2004, no dramatic changes are anticipated in any of the segments of economy save for the mildly increasing volume of foreign capital influx. At the moment, there is no indication of fears shared by western economists, namely that production units will increasingly be transferred to eastwards to the new EU member countries - largely due to lower labour costs. Anticipated developments in building industry Though no such thing as a major boom can currently be anticipated, a long-term upward trend will continue in the Czech Republic. Moreover, the growth dynamics is assumed to even increase over the first half of One of the weaknesses of the domestic construction industry is continuous pay rise, exceeding labour productivity growth several times. While, in 2003, wages saw a 7% year-to-year increase, labour productivity rose by merely 2%. The imbalance persists and rectification thereof will require a corrective measure resulting in either a growth rate cut or - worse still - in personnel layoffs. Due to low interest rates and a more favourable lending policy, residential construction will continue to significantly grow - thus adding to the growth rate. On the other hand, negative will be the impact of the government s restrictive budget policy, particularly in investments to transport infrastructure, that being an area directly associated with the activities of Viamont DSP jointstock company. Conversely, the Company enjoys a higher profit in the volume of construction work delivered to non-state sector. The given trend will be in progress even in Development of Viamont DSP a.s. Operation Operation in early 2003 was marked by completion jobs, as well as by countering the effects of the August 2002 flood upon tracks of the Czech Rail (hereinafter: the CR"). It however was not until early April that operation started to boost, namely in connection with the full start-up of the CR construction, namely the Optimization of the Ústí nad Orlicí to Česká Třebová track segment DDC. In the same month, work was launched at another CR construction referred to as the Revamp of Lysá nad Labem - Praha Vysočany bypass DDT. Total operation in millions of CZK Year Operation , , ,098 The II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC scheme, being the medially best observed construction was at the outset affected by quite a few hitches accompanying the founding of Building site No. 202, i.e. trestle below the bottom of the Bílina River. As a result, a drop in operation took place in the summer season when construction output typically enjoys best operation conditions. Nonetheless, with the help of good weather, the drop was eliminated in the months of October and November. The annual operation thus totalled CZK 87 million. Compared to that of CZK 818 million accomplished in 2002, an increase of CZK 49 million, i.e. %, was posted. 8 9

7 VÝKONY V LETECH 1998 Až 2003 JEDNOTLIVÝCH DIVIZÍ, RESP. ČINNOSTÍ (do května 2001 Viamont a.s. a od června 2001 Viamont DSP a.s.) STAVBY KOLEJOVÉ 51 STAVBY MOSTŮ 271,1 412, 381, , STAVBY TRAKCE 119, ,9 TRA OVÁ MECHANIZACE 41, , SILNIČNÍ MECHANIZACE 23,8 25,2 2,1 PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST 10,4 7, OPERATIONS / ACTIVITIES CONDUCTED IN 1998 THROUGH 2003 AS DELIVERED BY PARTICULAR DIVISIONS (up to May by Viamont a.s., and from June 2001 by Viamont DSP a.s.) CELKEM , Z uvedených grafů je patrný trend poklesu kolejových staveb v roce 2003, na druhé straně je vidět výrazný růstový trend ve stavbách mostů (tj. mosty, silniční objekty, sanace podloží a svahů). Tento signál byl již v průběhu roku řešen na úrovni správní rady společnosti, kde došlo k rozhodnutí stávající mostní středisko posílit tak (personálně, technicky), aby Viamont DSP, a.s., se stala plnohodnotným dodavatelem mostařských prací pro železniční, silniční i dálniční stavitelství. ACTIVITIES Track constructions , , Construction of bridges , ,1 Construction of tractions , ,9 Track mechanisation ,1 0 57,9 Road mechanisation ,8 25,2 2,1 Design and geodetic activities 3 3 7,8 10,4 TOTAL , While from the Table above, the drop in the trend of railroad constructions in 2003 is apparent, on the other hand, a significant growth trend in the number of bridge constructions - including constructions f bridges, road objects, redevelopment of bedrock and slopes - is clearly evident. Indications thereof would be tackled on the level of the Company BOD throughout As a result, the existing Bridge Construction Centre was strengthened in terms of both staff and technical equipment, so that Viamont DSP a.s. (JSC) would become a full-bore supplier of bridge-building jobs for railroad, road and highway building industry

8 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY SELECTED OPERATING RESULTS STAVBY železničního SVRŠKU A SPODKU Optimalizace tra ového úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová pro Skanska ŽS Rekonstrukce objízdné trasy Lysá nad Labem - Praha Vysočany pro SŽDC Výměna kolejnic na trati Bečov - Obrnice v km 115,500 až 117,71 pro ČD TSO 2. tra ové koleje v úseku Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky pro ČD GO výhybkového zhlaví obvodu hradla ÚL1 na vlečce Úpravny uhlí Ledvice pro SD-Doly Bílina Rekonstrukce železničního svršku v úseku Veselí n. L. - Horní Cerekev v km 15,000 až 17,200 pro ŽS Brno Rekonstrukce výhybek v žst. Ostrov n. O. pro SŽDC Rekonstrukce železničního svršku v úseku Radotín - Praha Krč pro SŽDC Optimalizace tra ového úseku Krasíkov - Česká Třebová pro Skanska ŽS Optimalizace tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Rekonstrukce železničního svršku v rámci rekonstrukce ulice Českomoravská v Praze pro DSP Čištění a oprava železničního svršku v úseku Dobřichovice - Řevnice 1. a 2. kolej pro ČD Změna konfigurace kolejiště (stavba 2) Karlovarská Bussines Park pro Portland Real Estate VII. Sanace svahu v tra ovém úseku Praha - Chomutov, km 111,300 až 111,350 pro ČD Rekonstrukce tramvajové trati po povodni v úseku Praha Braník - Praha Modřany (2. etapa) pro DSP Oprava 2. tra ové koleje v úseku Řehlovice - Úpořiny v km 8,100-11,100 pro ČD Sanace náspu v tra ovém úseku Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky pro SŽDC Oprava příjezdové koleje L1k na vlečce ČEZ - EMĚ pro ČEZ Rekonstrukce bezstykové koleje v tra ovém úseku Liběchov - Hoštka pro SŽDC CONSTRUCTION OF PERMANENT WAYS AND ROADBEDS: Optimization of Ústí nad Orlicí - Česká Třebová track segment - for Skanska ŽS Revamp of Lysá nad Labem - Praha Vysočany bypass - for SŽDC Rail replacement on the Bečov - Obrnice track within km 115,500 through 117,71 - for CR TSO of 2nd track rail in Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky - for CR Overhaul of siding within the circuit of ÚL 1 switch-tower at the Úpravna uhlí Ledvice - for SD-Doly Bílina Revamp of permanent way within the Veselí n. L. - Horní Cerekev segment between km 15,000 through 17,200 - for ŽS Brno Revamp of sidings in Ostrov n. O train depot - pro SŽDC Revamp of permanent way within the Radotín - Praha Krč segment - for SŽDC Optimization of the Krasíkov - Česká Třebová railroad segment - for Skanska ŽS Optimization of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou railroad segment (Part II) - for Skanska ŽS Revamp of permanent way as part of revamp of Českomoravská street in Prague - for DSP Cleansing and repair of permanent way in Dobřichovice - Řevnice segment, railway tracks No. 1 and 2 - for CR Change of rail traction area configuration (Construction II) Karlovarská Bussines Park - for Portland Real Estate VII Slope redevelopment in Praha - Chomutov track element, km 111,300 through 111,350 - for CR Revamp of tram track as part of flood relief, within Praha Braník - Praha Modřany segment (Stage II) - for DSP Repair of track rail No 2 within Řehlovice - Úpořiny segment between km 8,100 through 11,100 - for CR Slope redevelopment within Litoměřice d. n. - Velké Žernoseky track segment - for SŽDC Repair of L1k access rail on ČEZ - EMĚ siding - for ČEZ Revamp of non-contact railway line within the Liběchov - Hoštka rack segment - for SŽDC STŘEDISKO MOSTNÍ STAVBY Rekonstrukce ulice Žižkova IIC v Ústí nad Labem ze dvou na čtyři jízdní pruhy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje (termín dokončení v roce 2004) Rekonstrukce mostů a propustů na Optimalizaci tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Rekonstrukce mostu evid. č c v Lovosicích pro ŘSD Rekonstrukce kabelovodu v ulici Českomoravská v Praze pro DSP Oprava mostní konstrukce na vlečce Dolů Nástup Tušimice v km 11,500 pro SD Oprava mostů evid. č a 2 v Klášterci n. O. pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje Rozšíření skládky v Praze Ďáblicích (sekce 19) pro A.S.A. BRIDGE CONSTRUCTION CENTRE Revamp of Žižkova IIC street in Ústí nad Labem - extension from two to four traffic lines - for Správa a údržba silnic of the Ústí nad Labem region (completion date: 2004) Revamp of bridges and watergates as part of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou track segment, (Part II) - for Skanska ŽS Revamp of Bridge of reference No c in Lovosice - for ŘSD Revamp of cable-line in Českomoravská street, Prague, for DSP Repair of bridge construction at Doly Nástup Tušimice siding, on km 11,500 - for SD Repair of bridges of reference No I and II in Klášterec n. O. - for Správa and údržba silnic of the Ústí nad Labem region. Expansion of waste site in Prague-Ďáblice (Section 19) - for A.S.A. STŘEDISKO STAVBY ELEKTRO A TRAKCE Rekonstrukce trakčního vedení na Optimalizaci tra ového úseku Praha Bubeneč - Kralupy n. V. (2. část) pro Skanska ŽS Oprava trakčního vedení na vlečce ČEZ - EMĚ pro ČEZ Rekonstrukce rozvodu kv v úseku Litoměřice - Libochovany pro MONZAS Rekonstrukce trakčního vedení v tra ovém úseku Polepy - Litoměřice pro SŽDC Montáž trakčního vedení v hale ONJ Praha Vršovice pro ČD CENTRE OF ELECTRICAL AND TRACTION CONSTRUCTIONS Revamp of traction conduit as part of Optimization of Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou track segment, (Part II) - for Skanska ŽS Repair of traction circuit at ČEZ - EMĚ siding - for ČEZ Revamp of kv distribution within the Litoměřice - Libochovany segment - for MONZAS Revamp of traction conduit within the Polepy - Litoměřice track segment - for SŽDC Assembly of traction conduit in the hall of ONJ Praha Vršovice - for ČD 12 13

9 VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY SELECTED OPERATING RESULTS Přírůstek zakázek V roce 2003 činil přírůstek objemu zakázek 1 28,95 mil. Kč. Ke stavbám, které se významně podílejí na tomto přírůstku patří: II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC Optimalizace tra ového úseku Zábřeh - Krasíkov Přeložka Březno u Chomutova - rozšíření dodávky I. etapa oprav a úprav Zimního stadionu v Ústí nad Labem Spolchemie Ústí nad Labem - výroba nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic Rekonstrukce trakčního vedení Polepy - Litoměřice V porovnáním s rokem 2002 došlo ke zvýšení přírůstku zakázek o 412,1 mil. Kč, tj. o 33,9%. Celkový objem v mil. Kč 1 28, ,85 472, Increase in orders In 2003, the increase in the volume of orders equalled CZK 1 28,95 million. Constructions contributing significantly to the increase include: II/13 Ústí nad Labem, Žižkova IIC; Optimization of Zábřeh - Krasíkov track segment The shifting of Březno u Chomutova track - expansion of supply Stage I of repairs and adjustments effected at the Ústí nad Labem winter stadium Spolchemie Ústí nad Labem - production of low-molecular epoxy resins Revamp of the Polepy - LT traction conduit Year Millions of CZK , , ,95 Compared with 2002, year 2003 saw a CZK 412,1 million increase in the number of orders, that equalling an increase by 33,9%. Stav zakázek Stav zakázek k dosáhl hodnoty 1 000,11 mil. Kč, což je oproti (321,93 mil. Kč) více než trojnásobek. Jedná se o velmi pozitivní jev, který vytváří velmi dobrý předpoklad do budoucna. Hodnota v mil. Kč 321, ,11 Balance of orders The number of orders as at 31 December 2003 reached the value of CZK 1 000,11 million. That, compared to the situation as at 31 December 2002 (i.e. CZK 321,93 million), is more than three times the amount. As such, it is a fairly positive phenomenon creating a fairly good prerequisite for the future. Year Millions of CZK , , ,11 23, Výkon na zaměstnance Výkon na zaměstnance od roku 2001 se daří stále zvyšovat a ve srovnání s rokem 2001 dosáhl téměř dvojnásobku. Výkon v mil. Kč 3,5 1,97 3,82 Performance per employee Since 2001, the performance per employee has continued to increase; in comparison with it has now almost doubled. Year Millions of CZK , , , MANAGEMENT KVALITY Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 pro stavebně montážní práce na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Společnost se připravuje k certifikaci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO Ve spolupráci s akcionářem Dálniční stavby Praha a.s. jsme zdokonalovali již dříve zavedený MIR (Management Information Report). Během roku 2003 jsme zavedli na velkých stavbách PM (Project Management). QUALITY MANAGEMENT The Company is duly certified - pursuant to ČSN EN ISO 9001:2001 standard - for construction and erection work on permanent way, for construction jobs conducted on roadbed, for erecting bridge and concrete constructions including revamps and redevelopment thereof, for assembly of high-voltage electricity distribution and of traction conduit. The company is currently in preparation for ČSN EN ISO environmental management certificate to win. In cooperation with the Dálniční stavby Praha a.s. shareholder, the Company has improved the MIR (Management Information Report) system launched earlier. In the course of 2003, Project Management was launched on major construction sites

10 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003 INCOME FROM OPERATIONS IN 2003 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k ROZVAHA v tis. Kč k k k AKTIVA A. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky III. Finanční majetek C. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF VIAMONT DSP J.S.C. FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2003 Balance sheet in thous. CZK 31 Dec Dec Dec ASSETS A. Fixed assets I. Long-term intangible assets II. Long-term tangible assets III. long-term financial assets B. Current assets I. Inventories and work in progress II. Trade receivables and other receivables III. Financial assets C. Other assets TOTAL ASSETS PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Rezervy C. Závazky z obchodního styku a ostatní zábazky D. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM LIABILITIES A. Shareholders equity I. Corporate stock II. Legal reserve fund III. Other funds IV. Profit (loss) of previous years V. Profit and loss of the current accounting period B. Reserves C. Trade payables and other payables D. Other payables TOTALLIABILITIES VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč k k k Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. maj. a mater Zůstatková cena prodaného dlouh. maj. a mater Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy Nákladové úroky a ostatní finanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta Profit and loss statement in thous. CZK 31 Dec Dec Dec Revenues from finished products and services Change in inventory of own activities Revenuisation Other operational revenues** Materials used Other services Private expense Amortization of intangibles and depreciation of tangibles Receipts from sale of fixed assets and material Net book value of intangibles, tangibles and material sold Change in reserves and adjustments balance Other operational expenses Interest revenues and other financial revenues Interest expense and other financial expense Taxes and fees Income from regular operations Income from extraordinary operations Income tax Profit / Loss Carry over of retained earnings / loss so f previous years Net profit / Net loss

11 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003 INCOME FROM OPERATIONS IN 2003 CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -551 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky 193 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 0 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Stav peněžních prostředků k Cash Flow in thous. CZK Cash balance as at 1 January Net cash flow from operational activity Pre-tax result from current operations Non-cash transactions Depreciation of fixed assets and claims Change in provisions, reserves, and charge in prepayments and accruals Income from sale of fixed assets -551 Change in working capital Change in receivables from operational activities Change in short-term payables from operational activities Change in inventories balance Interest paid (other than capitalized interest) Interest received 193 Tax on normal activity and additional tax of prior years Net cash flow from extraordinary activity 0 Net cash flow from investment activity Net cash flow from financial activity Cash balance as at 31 December PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2003 Právní vztahy a obchodní činnost Akciová společnost Viamont DSP byla založena se základním kapitálem 180 mil. Kč oddělením stavební činnosti z a.s. Viamont. Společnost zahájila svoji reálnou stavební činnost k , kdy bylo převedeno do nové společnosti 200 zaměstnanců a.s. Viamont. Již bylo prodáno 34% akcií a.s. Dálniční stavby Praha. Na základě dobrých hospodářských výsledků byla Dálničními stavbami Praha, a.s., dne využita opce na nákup dalších 1% akcií. V současné době akcie a.s. Viamont DSP vlastní z 50% a.s. Viamont a z 50% a.s. DSP. Účetní metody a obecné účetní zásady Společnost zpracovává účetnictví v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 53/91 Sb. o účetnictví, Opatřením MF čj. 281/89 759/2001 a Vyhláškou 500/2002 Sb. Převzetí zásob provádí účetní jednotka v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních kalkulovaných nákladech u zásob vlastní výroby. Materiál na skladě je oceněn cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou rovnoměrné po celou dobu odpisování. Majetek se začíná účetně odpisovat v měsíci zařazení. Daňové odpisy - účetní jednotka provádí zrychlené odpisování podle zákona č. 58/92 Sb. v platném znění. Opravná položka k majetku byla stanovena jako rozdíl mezi oceněním nabytého souboru majetku jednou částkou a souhrnem účetních zůstatkových cen jednotlivých položek tohoto majetku u mateřské společnosti. Tento oceňovací rozdíl je pravidelně odpisován do nákladů po dobu 15 let od nabytí majetku. Byly účtovány zákonné opravné položky k pohledávkám dle Zák. č. 592/1992 Sb. o rezervách. Dále byly účtovány účetní opravné položky k pohledávkám dle 2 Zákona o účetnictví. V účetní jednotce se pro přepočet cizích měn na českou korunu používá denní kurz České národní banky, platný v den uskutečnění účetního případu. AMENDMENT TO 2003 ANNUAL FINANCIAL STATEMENT Legal relations and commercial operations Viamont DSP a.s. (JSC) was established on 9 May 2001 with a corporate stock equalling CZK 180 million, through construction activities of the Viamont a.s. company being set apart. Pursuance of effective construction activities commenced on 1 June upon the transfer of a staff of 200 from Viamont a.s. to the new company. As early as on 25 May 2001, 34% shares were sold to Dálniční stavby Praha a.s. By virtue of a positive business result, the option for the purchase of additional 1% of shares was exercised by Dálniční stavby Praha a.s. on 23 October. At present, 50% of Viamont DSP a.s. shares are owned by Viamont a.s., and 50% re owned by DSP a.s. Accounting methodology and general accounting principles Accounting in the Company is processed in compliance with respective provisions of Act No. 53/91 Coll., on accountancy, the Guidelines of the Finance Ministry Ref. No. 281/89 759/2001, and Decree No. 500/2002 Coll. Reception of inventories is carried out by he accountancy unit in acquisition price (in case of purchases), and in real total calculated costs in case of manufactured goods inventory. Material on stock is evaluated in price identified through weighted arithmetic average of acquisition prices or actual total costs. As for long-term assets, these are - in conformity with the law - evaluated through the acquisition price, replacement cost, and real total costs. Accounting depreciation of long-term intangible and tangible assets are steady throughout the entire depreciable life. Accounting depreciation of assets commences in the month of assignment to the depreciation group. Tax depreciations - accelerated depreciation is conducted by the accounting unit - pursuant to the provisions of Act. No. 58/92 Coll., as subsequently amended. Adjustment to acquired property has been set as the difference between the valuation of the acquired set of assets - through a single amount - plus the sum of net accounting prices of respective items of the property held at the mother company. These gains or loses from revaluation of assets is - on a regular basis - depreciated as a cost item for a period of 15 years following the acquisition of assets. Statutory adjustments were posted up to the receivables column pursuant to Act No. 592/1992 Coll. (Act on reserves). Further, accounting adjustments were posted up to receivables - compliant with the provisions of Section 2 of the Accounting Act. In the accounting unit, the daily exchange rate announced by the Czech National Bank and current at the date of materialization of the accounting case is used for the conversion of foreign currencies into Czech crown (CZK)

12 Vysvětlení k jednotlivým položkám roční účetní závěrky ROZVAHA Representations on individual items of the Annual Financial Statement BALANCE SHEET AKTIVA A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek v tis. Kč Zůstat. cena Zůstat. cena Skupina Počáteční stav Přírůstky Úbytky Oprávky k k Zřizovací výdaje Software CELKEM Zřizovací výdaje - výdaje spojené se založením společnosti v roce 2001 ASSETS A. Fixed assets I. Long-term intangible assets in thous. CZK Net book value Net book value Account Group Number of units Acquisitions Losses Depreciation 31 Dec Dec Expenses on foundation and organization Software TOTAL Note: Expenses on foundation and organization entail expenses relating the launch of the Company in II. Dlouhodobý hmotný majetek v tis. Kč Zůstat. cena Zůstat. cena Skupina Počáteční stav Přírůstky Úbytky Oprávky k k Budovy, haly, stavby Stroje Dopravní prostředky Hm. majetek /poř. cena 20 až 40 tis. Kč/ Pozemky Nedokončený dlouhod. hmotný majetek Poskytn. zálohy na dlouhod. hm. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku CELKEM Oceňovací rozdíl k nabytému nemovitému majetku - byl vytvořen v roce 2001 podle znaleckého posudku č /1, kterým byl oceněn nepeněžitý vklad nemovitostí od mateřské společnosti Viamont, a.s., jako soubor majetku. Žádný hmotný majetek není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. Společnost používá majetek najatý formou finančního leasingu. II. Long-term tangible assets in thous. CZK Net book value Net book value Account Group Number of units Acquisitions Losses Amortization 31 Dec Dec Buildings, halls and constructions Machines Means of transport Corporeal chattels of acquisition price of 20 to 40 thous. CZK Land Tangibles in progress Advances granted for tangibles Revaluation of assets acquired TOTAL Revaluation of acquired immovables: It was created in 2001 according to the expert s opinion No /1, revaluating the non-monetary investment contribution in real estates from Viamont a.s. mother company as a set of assets. No tangible property is encumbered with the right of lien or easement. The Company uses estates rented through financial leasing. Finanční leasing v tis. Kč Splátky Splátky Budoucí Z toho V dalších Druh majetku celkem zaplacené splátky v r letech Dopravní prostředky Stroje CELKEM Financial leasing in thous. CZK Total Paid off Future Of which In subsequent Type of assets instalments instalments instalments in 2004 years Means of transport Machinery TOTAL III. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé cenné papíry a podíly GOLF AREA činily tis. Kč (v roce 2001 a v roce 2002 žádný dlouhodobý finanční majetek) III. Long-term financial assets Long-dated securities and shares GOLF AREA were thous. CZK (no long-term financial assets acquired in 2001 and 2002) 20 21

13 ROZVAHA BALANCE SHEET B. Oběžná aktiva I. Zásoby a nedokončená výroba v tis. Kč Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby CELKEM Nedokončená výroba: Dálniční stavby Praha, a.s. - ulice Českomoravská Viamont, a.s. - Frantschach - oprava výhybky č. 209 a 210 ČEZ - EMĚ - oprava stavební části točny vlečky B. Current assets I. Inventories and work in progress in thous. CZK Material Work in progress and semi-finished production Advances granted for inventory TOTAL Work in progress: Dálniční stavby Praha - Českomoravská street Viamont a.s. - Frantschach - overhaul of shunting switch No. 209 and No. 210 ČEZ EMĚ - overhaul of constructional part of siding turntable II. Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky v tis. Kč Pohledávky z obchodních vztahů brutto Poskytnuté zálohy Opravná položka k pohledávkám po splatnosti Stát - daňové pohledávky Pohledávky vůči podnikům ve skupině: Viamont a.s Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky CELKEM Pohledávky po lhůtě splatnosti k činily tis. Kč II. Trade receivables and other receivable s in thous. CZK Gross trade receivable s Advances Adjustment to over-due receivables Due from state - tax receivable s Receivables from related companies Viamont a.s Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Contingencies - gain Other receivables TOTAL Receivables overdue as at 31 December 2003 were thous. CZK III. Finanční majetek v tis. Kč Peníze Účty v bankách CELKEM III. Financial assets in thous. CZK Cash Bank accounts TOTAL C. Ostatní aktiva Časové rozlišení v tis. Kč Náklady příštích období Příjmy příštích období CELKEM Příjmy příštích období - jedná se o předpisy úhrad od pojiš oven a práce provedené v roce 2003 dle zjiš ovacího protokolu, na které nebyl vydán daňový doklad, protože k nedošlo k jejich úhradě (ke zdanitelnému plnění dochází při úhradě). C. Other assets Accruals in thous. CZK Deferred expenses Unbilled revenue TOTAL Unbilled revenue - include payment ratings from the Insurance Office, and jobs performed within 2003 pursuant to inquiry protocol specification with no tax documents/invoice issued thereupon due to the fact that the payment had not taken place prior to 31 December 2003; taxable supply is provided upon payment

14 ROZVAHA PASIVA A. Vlastní kapitál v tis. Kč Základní Zákonný Ostatní Bilanční Vlastní kapitál + jeho vývoj kapitál fond fondy zisk/ztráta CELKEM Stav k Příděl do zákonného rezervního fondu Zvýšení základního kapitálu Vyplacené dividendy Fondy /FKSP/ Hospodářský výsledek běžného období Stav k Základní kapitál a.s. Viamont DSP činí 180, Kč a je rozdělen na ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Akcie jsou v podobě hromadných listin. BALANCE SHEET LIABILITIES A. Shareholder s equity in thous. CZK Basic Legal reserve Other Retained Shareholder s equity + development thereof capital fund funds earnings/losses TOTAL Status as at 31 December Legal reserve fund allocation Increase of registered capital Dividends paid Funds (FKSP) Result of current accounting period Status as at 31 December The basic capital of Viamont DSP j.s.c. equals CZK and is split into pcs of ordinary registered stock of a nominal stock value of CZK The shares are in the form of collective stock of securities. B. Rezervy v tis. Kč Stav Tvorba Rozpuštění Stav k rezerv rezerv k Záruční práce Nevybraná dovolená CELKEM B. Reserves in thous. CZK Status Creation Breakdown of Status 31 Dec of reserves accrued liabilities 31 Dec Guarantee work Accumulated leave TOTAL C. Závazky z obchodního styku a ostatní závazky v tis. Kč Závazky z obchodních vztahů Krátkodobé přijaté zálohy Závazky vůči podnikům ve skupině: Viamont a.s Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek CELKEM Závazky po lhůtě splatnosti k činily tis. Kč Odložený daňový závazek - k rozvahovému dni byla spočtena odložená daň ze všeho majetku a dále z účetních rezerv na budoucí daňové náklady. C. Trade payables and other payables in thous. CZK Trade payables Short-term advances received Payables to related companies Viamont a.s Viamont doprava a.s IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s Payables to employees Payables arising from social security and health insurance Due to state - taxes and subsidies Contingencies - loss Other liabilities Deferred taxes TOTAL Over-due liabilities payable by 31 December 2003 equal CZK thousand. Deferred taxes - as at the balancing day of 31 December 2003, deferred taxes were calculated from any and all corporate assets as well as from accounting reserves for future tax cost. D. Ostatní pasiva Časové rozlišení v tis. Kč D. Other reserves Accruals in thous. CZK Výdaje příštích období Accrued expenses Výnosy příštích období Deferred revenues CELKEM TOTAL Výdaje příštích období - náklady roku 2003 dle faktur došlých po a práce provedené subdodavateli v roce 2003 dle zjiš ovacích protokolů, na které nebyly vydány daňové doklady, protože k nedošlo k jejich úhradě a tím ke zdanitelnému plnění (ke zdanitelnému plnění dochází při úhradě). Accrued expenses - costs of 2003 as per invoices incoming after 25 January 2004 plus jobs delivered within 2003 by subcontractors pursuant to inquiry protocol specifications, with no tax document/invoice issued thereupon due to the fact that the payment had not taken place prior to 31 December 2003; taxable supply is provided upon payment

15 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výnosy v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy CELKEM Ostatní provozní výnosy - výnosy z postoupených pohledávek ( ,10 Kč) a ostatní provozní výnosy (2 0 90,5 Kč). PROFIT AND LOSS STATEMENT Revenues in thous. CZK Revenues from finished products and services change in inventory of own production Capitalization (of own work) Revenues from intangible and tangible assets sold Revenues from material sold Other operational revenues Interest revenues Other financial revenues TOTAL Other operational revenues - revenues from ceded debts equalling CZK ,10 plus other operating revenues in the amount of CZK ,5. Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu a energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a mater Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady CELKEM Expense in thous. CZK Consumption of material and energy Services Personnel expenses Taxes and fees Amortization of intangibles and depreciation of tangibles Net book value of intangibles, tangibles and material sold Change in reserve balance and adjustments in operation Other operational expenses Cost interest expenses Other financial expenses TOTAL Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti - vyjadřuje tvorbu a rozpouštění rezerv a opravných položek a zúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku. Ostatní provozní náklady - odpis pohledávek při postoupení ( ,10 Kč) a ostatní provozní náklady (583 90,3 Kč). Položky nezachycené v účetnictví K byly vydány bankovní záruky investorům ve výši Kč. K nebyly přijaty žádné záruky od subdodavatelů. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Takové události nenastaly. Change in reserve balance and adjustments in operation: The item pertains to the creation and breakdown of reserves & adjustments, plus accounting of adjustments to acquired assets. Other operational expenses: - the line includes depreciation upon claim assignment (i.e. CZK ,10) plus other operational expenses (i.e. CZK ,3). Items not tackled in accounting As at 31 December 2003, bank guarantees in the amount of CZK had been issued to investors. As at 31 December 2003, no guarantees whatsoever had been received from subcontractors. Major events taking place between the balancing day and the moment of preparation of the balance sheet: No such events did occur. 2 27

16 PERSONÁLNÍ POLITIKA STAFFING POLICY POČET ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2001 Až 2003 Rok Počet PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Top management /3 Management /34 Techničtí pracovníci /12 STAFFING LEVELS IN 2001 THROUGH 2003 Year Number STAFF CAREER STRUCTURE Top management /3 Management /34 Technical staff /12 Mezi priority společnosti patří bezesporu i oblast kvalifikační přípravy a vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání je specificky profesně zaměřeno a probíhá v pravidelných ročních periodách (školení v rámci společnosti, oborové celostátní semináře, veletrhy apod., přičemž se sponzorsky i organizačně na některých těchto aktivitách podílíme). Právě tato oblast je zárukou rozvoje konkurenceschopnosti a prosperity společnosti. Naši zaměstnanci dále získávají neocenitelné zkušenosti právě na technicky náročných stavbách Optimalizace železničního koridoru ČD. Stavby takového rozsahu a náročnosti nemají v oblasti našeho dopravního stavitelství obdobu, vysoká odborná připravenost skloubená s bohatými zkušenostmi zaměstnanců je tedy základním předpokladem úspěchu. Administrativně správní personál /19 Dělnické profese /159 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Vysokoškolské /19 Úplné střední odborné /7 Střední odborné /118 Základní vzdělání /23 VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ nad 0 let / let / let / let / let /58 Admin staff /19 Blue-colour staff /159 EDUCATION STRUCTURE OF STAFF University graduates /19 Vocational School graduates /7 Vocational education /118 Primary education /23 AGE STRUCTURE OF STAFF 0-plus years / years / years / years / years /58 One the Company priorities no doubt is the area of staff training and education. These are specifically craft-oriented and proceed in regular annual periods, featuring in-house training, specialized nation-wide workshops, fairs, etc. The Company participates on some of these activities through sponsorships, and through organisational backing. Staff training and education namely exactly entails an area serving as a guarantee in terms of further development of Company competitiveness and prosperity. Moreover, it is the technically challenging constructions such as the Optimum way of tackling the Czech Rail corridor that the Company staff gain invaluable expertise on. Constructions so extensive and exacting remain unsurpassed in the history of Czech transport engineering. So, profound professional preparedness combined with an abundance of expertise gained by staff over time is the fundamental prerequisite of success. It goes without saying that the system of social benefits is perceived as an efficient incentive. The system includes, e.g., an additional pension insurance contributions, vacation extended by a week, and financial contributions paid out - on occasions such as personal anniversaries - from the Company s social fund. Regular annul valorisation of personnel wages and salaries on all levels fall within the same area. Motivačním stimulem pro zaměstnance je samozřejmě i systém sociálních výhod, mezi něž patří například příspěvek na penzijní připojištění, prodloužená dovolená o jeden týden a finanční příspěvky při příležitosti životního jubilea z prostředků sociálního fondu společnosti. Do této oblasti patří i pravidelná, každoroční valorizace mezd zaměstnanců na všech úrovních

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI REPORT ON RELATIONSHIPS BETWEEN AND AMONG RELATED ENTITIES OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP A.S. Osoby ovládající společnost Viamont DSP, a.s. VIAMONT, a.s. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: % od % Dálniční stavby Praha, a.s. - Praha 2, Tyršova 3, PSČ: Celková účast: 34 % od % VIAMONT DSP, A.S. S CONTROLLED & CONTROLLING PERSONS Persons controlling Viamont DSP a.s. company VIAMONT a.s. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Post Code: Total share: % from 23 October % Dálniční stavby Praha, a.s. - Praha 2, Tyršova 3, Post Code: Total share: 34 % from 23 October % OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP A.S. Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost VIAMONT, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: VIATECH, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT LTC, s.r.o. - Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ: Celková účast: 100 % V - TROLL, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT doprava, a.s. - Kadaň, Tušimice čp.7, PSČ: Celková účast: 100 % IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % VIAMONT oil, s.r.o. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost Dálniční stavby Praha, a.s. - ovládá dále tuto společnosti: Plzeňská obalovna, spol. s r.o. - Šlovice 122, PSČ: Celková účast: 50 % OBCHODNÍ STYKY V ÚČETNÍM OBDOBÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s. a ovládajícími osobami Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., pronájem osobních a nákladních automobilů, pronájem nebytových prostor a služby v oblasti organizačního a ekonomického poradenství. Společnost Viamont DSP, a.s., uzavřela se společností VIAMONT, a.s., smlouvy týkající se zhotovení stavebních prací a výkonů tra ových a zemních strojů. Společnost Viamont DSP, a.s., a Dálniční stavby Praha, a.s., neuzavřely v období od do žádné smlouvy. Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s,. a ostatními ovládanými osobami Na základě uzavřené smlouvy společnost V - TROLL, s.r.o., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., revize zdvihacích zařízení a tlakových nádob. Na základě uzavřených smluv společnost Viamont DSP, a.s., poskytuje společnosti VIAMONT doprava, a.s., zhotovení stavebních prací a prodej materiálu. Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT doprava, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., technickou výpomoc a výkony lidí. Na základě uzavřených smluv společnost Viamont DSP, a.s., poskytuje společnosti IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., zhotovení stavebních prací, prodej materiálu, výkony tra ových a zemních strojů, svařovací a geodetické činnosti. Na základě uzavřených smluv společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., zhotovení stavebních prací a výkony zemních strojů. Mezi ostatními propojenými osobami nebyla v uvedeném účetním období uzavřena žádná smlouva. Z výše uvedených právních úkonů nevznikla společnosti Viamont DSP, a.s., žádná majetková újma. PERSONS LINKED WITH VIAMONT DSP A.S. COMPANY As the controlling person of Viamont DSP a.s., VIAMONT a.s. company, subsequently controls the companies set out below: VIATECH s.r.o. - seated in Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Post Code Total investment participation: 100 % VIAMONT LTC spol. s r.o. - seated in Teplice, Na Letné 412, Post Code: Total investment participation 100 % V - TROLL, s.r.o. - seated in Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Post Code Total investment participation 100 % VIAMONT doprava a.s. - seated in Kadaň, Tušimice 7, Post Code Total investment participation 100 % IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - seated in Olomouc, Albertova 229/21, Post Code Total investment participation 50 % VIAMONT oil s.r.o. - seated in Olomouc, Albertova 229/21, Post Code Total investment participation 50 % The controlling person of Viamont DSP, a.s. - the Dálniční stavby Praha incorporated company - moreover has control over: Plzeňská obalovna, spol. s r.o. - seated in Šlovice 122, Post Code: Total investment participation 50 % COMMERCIAL TRANSACTIONS PURSUED BETWEEN AND AMONG THE RELATED ENTITIES WITHIN THE ACCOUNTING PERIOD Trading business between Viamont DSP a.s., and the controlling entities In compliance with contracts concluded, VIAMONT a.s. company provides the lease of passenger and freight vehicles to Viamont DSP a.s. company, as are the lease of non-residential spaces, and services in the area of organisational and economic consultancy. Viamont DSP a.s. has concluded contracts with VIAMONT a.s. company on the execution of construction work and the provision of jobs done by track and ground-levelling machinery. As for Viamont DSP a.s., and Dálniční stavby Praha, a.s. companies, no contracts whatsoever were concluded between those within the period of 23 October 2003 and 31 December Trading business between Viamont DSP a.s., and other controlled entities Pursuant to the contract concluded with V - TROLL, s.r.o. company, the former is providing Viamont DSP a.s. company with reviews of lifting facilities and of pressure vessels. Pursuant to contracts concluded, Viamont DSP a.s. is providing VIAMONT doprava a.s. company with execution of construction jobs and the sale of materials. On the basis of contracts concluded with VIAMONT doprava a.s. company, the former is providing Viamont DSP a.s. with technical aid and staff performance. Under contracts signed, Viamont DSP a.s. company acts - for IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - as the provider of construction work, sale of material, performance of track and ground-levelling machinery, welding and geodetic activities. Under contracts signed, IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. company provides for Viamont DSP a.s. company construction works and the execution of construction work and use of ground-levelling machinery. Between and among other interrelated persons, no contract was signed whatsoever within the said accounting period. Through the above-mentioned legal acts, no damage to Viamont DSP a.s. s property was incurred

18 NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU PROFIT DISTRIBUTION PROPOSAL ZPRÁVA DOZORČÍ RADY REPORT FROM THE SUPERVISORY BOARD Představenstvo společnosti podává následující návrh na rozdělení zisku: V souladu s článkem 12.4 stanov společnosti bude z čistého zisku za rok 2003 ve výši ,78 Kč převedeno 5 % do rezervního fondu, tj Kč. tantiémy budou vyplaceny ve výši Kč zbývající část čistého zisku za rok 2003 ve výši ,78 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let Představenstvo The Company Board of Directors hereby submits the following proposal for the distribution of profit: Compliant with the provisions of Art 12.4 of the Company Articles of Association, of the Company net profit achieved in 2003 In the amount of CZK ,78 5 % will be shifted to the reserves fund - i.e. CZK royalties will be paid out in the amount of CZK the remaining part of 2003 net profit equalling CZK ,78 will be kept as retained earnings of previous years The Board of Directors 1. Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s obchodního zákoníku v platném znění a stanovami společnosti. V průběhu sledovaného období se předseda dozorčí rady několikrát zúčastnil zasedání představenstva a správní rady společnosti. Na těchto zasedáních byl informován o základních otázkách obchodní politiky, realizaci strategických záměrů a o řešení operativních problémů. 2. Řádná účetní závěrka byla auditována auditorem ing. Milošem Rážkem, dekret auditora č Auditor ve svém závěrečném výroku došel k názoru, že předložená účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje aktiva, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti k 31. prosinci 2003 a výsledek jejího hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 3. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2003, přijala výsledky auditu účetní závěrky a doporučila valné hromadě její schválení. 4. Dozorčí rada dále přezkoumala návrh na rozdělení zisku, seznámila se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2003 a návrhem podnikatelského záměru na rok Dozorčí rada doporučila tyto dokumenty valné hromadě rovněž ke schválení. 5. Dozorčí rada děkuje představenstvu společnosti a všem zaměstnancům za práci, kterou v minulém roce vykonali. Zároveň děkuje akcionářům za projevenou důvěru. V Ústí nad Labem 12. května 2004 Dozorčí rada Viamont DSP, a.s. 1. The Supervisory Board performed its tasks in compliance with Sections 197 through 201 of the Commercial Code, as subsequently amended, and the Company s Articles of Association. Throughout the period under consideration, the Chairman of the Supervisory Board attended sessions of the Company Board of Directors. It was there that he was informed on major issues of business policy, materialization of strategic intents, as well as on tackling operative problems. 2. The regular financial statement was audited by ing. Miloš Rážek, auditor, holder of Auditor Certificate No In his final auditor statement, the auditor comes to the conclusion that the submitted financial statement present fairly, and in all material respects, the assets, payables, equity capital and the financial position of the Company as of 31 December 2003, and the results of its operations for the year ended 31 December 2003 in accordance with the Accounting Act and applicable legal regulations of the Czech Republic. 3. The Supervisory Board reviewed the regular financial statement for the year ended 31 December 2003, accepted the results of the audit of the financial statement, and recommended to the General Meeting the approval thereof. 4. Further, the Supervisory Board reviewed the profit distribution proposal, familiarized itself with the Report on the relationship between controlling and controlled persons, the BOD s 2003 Report on business activities and on the state of property, and the draft of Business Plan for The Supervisory Board recommended that these documents be also approved by the General Meeting. 5. The Supervisory Board wishes to thank the Board of Directors and all employees for the work performed over the past year. Also, the Supervisory Board wishes to thank the Shareholders for their trust displayed. In Ústí nad Labem, 12 May 2004 The Supervisory Board of Viamont DSP, joint-stock company Ing. Aleš Řebíček předseda / Chairman Ing. Miroslav Plíhal místopředseda / Vice-Chairman Ing. Jiří Klier člen / Member JUDr. Vladimír Mašek člen dozorčí rady / Member of SB JUDr. Stanislav Fikač předseda dozorčí rady / Chairman of SB Alois Tlustý člen dozorčí rady / Member of SB 32 33

19 VÝROK AUDITORA AUDITOR STATEMENT 34 35

20 SPONZORING SPONSORHIPS Unie železničních zaměstnanců (ples železničářů v Národním domě-kdž v Praze) SK Cyklotour Ústí nad Labem (cyklistický oddíl) Duchovní správa pravoslavné církve v Teplicích (náboženské účely) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební v Děčíně Depo kolejových vozidel Louny (železniční muzeum) HC Slovan Ústí nad Labem (hokejový klub) Město Chabařovice (pou organizovaná městem) Profi-prosport, s.r.o. (automobilové soutěže rally) Tennis Agens, s.r.o., Mariánské Lázně (tenisový klub) Skanska ŽS, a.s. (dostihový závod v Praze Chuchli) Společnost železniční výtopna Jaroměř (železniční muzeum) Kinoklub Ostrov, o.s. AFK Chrudim (oddíl kopané) Spirála, o.s. (benefiční koncert) Ústecký krasobruslařský klub Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. (lyžařský sjezdový areál) Zdeněk Kymlička, For (VII. ples všech Ústečanů) Basketbalový klub Kralupy - Junior Stifterův pošumavský železniční spolek Unie železničních zaměstnanců (rail workers ball given at the Národní dům in Prague) SK Cyklotour Ústí nad Labem (cycling group) Duchovní správa pravoslavné církve v Teplicích (religious purposes) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební v Děčíně Depo kolejových vozidel Louny (Railway Museum) HC Slovan Ústí nad Labem (ice-hockey club) Město Chabařovice (a unfair arranged for by the municipality) Profi-prosport, s.r.o. (motoring rally) Tennis Agens, s.r.o., Mariánské Lázně (tennis club) Skanska ŽS, a.s. (horserace held in Praha-Chuchle) Společnost železniční výtopna Jaroměř (Railway Museum) Kinoklub Ostrov, o.s. AFK Chrudim (soccer team) Spirála, o.s. (benefit concert) Ústecký krasobruslařský klub Sport Centrum Bouřňák, o.p.s. (downhill course center) Zdeněk Kymlička, For (VIIth ball of all Ústí nad Labem residents) Basketbalový klub Kralupy - Junior Stifterův pošumavský železniční spolek 3

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit Výroční zprávu společnosti

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2012 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období.

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. Společnost tvoří opravné položky na základě inventarizace, pokud se při ní prokáže, že účetní ocenění příslušného

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více