Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy"

Transkript

1 Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně) po zvětšeným zorným úhlem ' - jsou chrkterizován veličinou uhlové zvětšení Lup - nejjenoušší subjektivní optický přístroj, je tvořen jenou spojnou čočkou - ohnisková vzálenost čočk je menší než konvenční zrková vzálenost - lupu přiblížíme k oku přemět áme o přemětového ohnisk nebo blíže, lup s okem tvoří optickou soustvu o mohutnosti větší než smotné oko - vzniká vzpřímený, zvětšený zánlivý obrz - poku je přemět v ohnisku jsou pprsk v obrzovém prostoru rovnoběžné, obrz vzniká bez komoce ok oko je změřeno n přemět v nekonečnu - v přípě, že přemět je blíže oko se komouje 5 cm tg F tg přemět o výšce viíme ve vzálenosti po zorným úhlem tg při mlých zorných úhlech ' bereme &, pomocí lup zorný úhel zvětšíme n ' tg ' při mlých úhlech ', pro úhlové zvětšení pltí: tg tg & tg & & tg přemět v ohnisku lup (oko se nekomouje)

2 Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z přemět blíže lup (oko se komouje) < lupou osáhneme tk 6-ti + násobného zvětšení, při větším zvětšení se projevují v čočk Mikroskop - v záklní optické prvk (blíže pozorovnému přemětu) (blíže oku) - i jsou spojné soustv, které se liší ohniskovými vzálenostmi - má mlou ohniskovou vzálenost přemět je umístěn v blízkosti ohnisk tk, že, te vtváří skutečný, převrácený zvětšený obrz - má větší ohniskovou vzálenost je to vlstně lup, kterou prohlížíme obrz vtvořený em, obrz leží v ohnisku u - mezi obrzovým ohniskem u přemětovým ohniskem u je vzálenost, která se nzývá optický intervl, F ' F - pro úhlové zvětšení mikroskopu pltí:. Ovození vzthu pro celkové úhlové zvětšení mikroskopu: - je vlstně lup. kterou ovšem nepozorujeme smotný přemět, le jeho skutečný zvětšený obrz F F... optický intervl F F & tg tg Z Z Z... úhlové zvětšení u Z... příčné zvětšení u

3 Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z Dlekohle - skláá se z u u - je buď spojná čočk (rerktor) nebo uté zrclo (relektor), je spojk - znčná ohnisková vzálenost, rovnoběžné pprsk z lekého přemětu vnikjí o u v obrzovém ohnisku se tvoří obrz, který opět pozorujeme em po zvětšeným zorným úhlem, Keplerovým lekohleem viíme obrz převrácený, což při stronomických pozorováních neví, u lekohleů používných n Zemi se obrz převrcí pomocí hrnolů (trier) Čočkové lekohle (rerktor) Keplerův lekohle - ovození vzthu pro celkové úhlové zvětšení Keplerov lekohleu: F F F tg & tg Glileův lekohle Objektiv spojná čočk s louhou ohniskovou vzáleností vtvoří (stejně jko u Keplerov lekohleu) skutečný zmenšený převrácený obrz ve svém obrzovém ohnisku. Okulár rozptlk s krátkou ohniskovou vzáleností. Umístíme ji tk, b její přemětové ohnisko blo v místě, ke b se vtvořil skutečný obrz smotným em (obrz se všk již nevtvoří, neboť pprsk změní po průchou rozptlkou svůj směr). - ovození vzthu pro celkové úhlové zvětšení Glileov lekohleu: F F F & tg tg 3

4 Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov Zrclové lekohle (relektor) Newtonův lekohle Jsou obobou lekohleu Keplerov, všk jejich em není spojná čočk, le uté zrclo. Objektiv vtvoří ve svém ohnisku skutečný převrácený obrz. F Jelikož em je zrclo, leží obrz n stejné strně jko přemět. Vložením u (spojné čočk) přímo n optickou osu b pozorovtel zstínil přicházející pprsk. F Je proto nutné cho pprsků oklonit vložením rovinného zrcl skloněného po úhlem 45 vůči optické ose u. F F Geometrick je situce obobná Keplerovu lekohleu, proto i vzth pro zvětšení je stejný: Objektivní optické přístroje - přístroje sloužící k záznmu obrzu - ptří sem iprojektor, otogrický přístroj, zvětšovcí přístroj, ilmová kmer t. - nejvýznmnější otogrický přístroj, ůležitou součástí je - chrkterizují vě veličin: ohnisková vzálenost světelnost - ohnisková vzálenost se uává v milimetrech je n obrubě u, její velikost rozhouje o úhlu, který svírjí krjní pprsk, tto pprsk procházejí optickým střeem u vmezují šířku obrzu 4 stženo z

5 Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z -, který vtváří obrz po poobným úhlem jko vií liské oko normální - světelnost u rozhouje o toku světl, které prochází em n vrstvu ilmu, souvisí s průměrem vstupního otvoru u, čím je větší tím je větší i světelnost - uává se tzv. clonovým číslem, ke je ohnisková vzálenost je průměr otvoru - světelnost se koriguje používáním clon (irisové clon), kterými lze omezit průměr vstupního otvoru - čím větší je clonové číslo, tím menší je průměr vstupního otvoru tím méně světl prochází em OPTICKÉ PŘÍSTROJE příkl. Při pozorování přemětu lupou bl zánlivý obrz přemětu pětkrát větší než přemět umístěný ve vzálenosti 4 cm pře lupou. Jká je optická mohutnost lup jké je v ném přípě úhlové zvětšení? Konvenční zrková vzálenost je 5 cm (φ 0D, 6). Čočk z brýlí o optické mohutnosti 8 D bl použit jko lup. Jké je její úhlové zvětšení, jestliže při pozorování přemětu touto lupou ) oko není komoováno, b) oko je komoováno n konvenční zrkovou vzálenost 5 cm? Nkreslete pro ob příp náčrt. (), b) 3) 3. Lup zvětšuje 0krát. Urči její optickou mohutnost (φ 80 D) 4. Optická mohutnost lup je 0 ioptrií. Urči, o jké vzálenosti o lup umístíme pozorovný přemět, b jeho zvětšení blo mximální pro oko komoovné n nekonečno. (5 cm) 5. Urči v stejné poloměr křivosti vojvpuklé tenké čočk, b jko lup měl 00násobné zvětšení. Inex lomu čočk je,6 (3 mm) 6. Rozměr pevné částice při pozorování Brownov pohbu nemá být větší než 5 µm. Urči přibližně rozměr obrzu částice, jestliže zvětšuje 45krát 5krát. (3,375 mm) 7. Jké je zvětšení mikroskopu, je-li ohnisková vzálenost u 5 mm, ohnisková vzálenost u 5 mm optický intervl 6 cm? (30) 8. Mikroskop zvětšovl 390krát při 65násobném zvětšení u. Jk se změnilo zvětšení mikroskopu, jestliže jsme změnili jiným em s ohniskovou vzáleností 4 c? (406,5) 9. Keplerův hvězářský lekohle má o ohniskové vzálenosti 3,6 m o ohniskové vzálenost 3 cm. Urči zvětšení. (0) 0. Urči zvětšení lekohleu, je-li ohnisková vzálenost u,5 m má optickou mohutnost 40 ioptrií. (50). Keplerův lekohle s em o ohniskové vzálenosti 4 cm je nstven n nekonečno. O jkou vzálenost je třeb posunout lekohleu při jeho přeostření n vzálenost 0 m? (5,9 mm). Keplerův lekohle má o ohniskové vzálenosti,0 m. Okulár má ohniskovou vzálenost 5,0 cm 5 cm o u je projekční stínítko, n němž lze projekcí vtvořit obrz Slunce. Urči vzálenost mezi em em průměr obrzu Slunce, je-li jeho úhlový průměr 30. (, m; 3,5 cm) 3. Urči ohniskové vzálenosti u u Glileov lekohleu, který má élku 3 cm oshuje 7násobného zvětšení. ( 34 cm; - cm) 4. Urči zvětšení zrclového lekohleu, je-li poloměr křivosti kulového zrcl m ohnisková vzálenost u je 50 mm. (0) 5. Plnetu Jupiter viíme prostým okem po největším zorným úhlem 50. Jk se změní zorný úhel, bueme-li plnetu pozorovt lekohleem, jehož má ohniskovou vzálenost,5 m 0,5 cm? (4 0 ) 5

Jak kupovat dalekohled

Jak kupovat dalekohled Jak kupovat dalekohled Už jsme si zvykli, že nabídka zboží i u nás značně převyšuje poptávku. A týká se to dokonce i takové exotické oblasti, jako jsou astronomické dalekohledy. I když řada lidí nemá ráda

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b 2 1 + b2 2. 7 Komplexní čísl 71 Komplexní číslo je uspořádná dvojice reálných čísel Komplexní číslo = 1, ) zprvidl zpisujeme v tzv lgebrickém tvru = 1 + i, kde i je imginární jednotk, pro kterou pltí i = 1 Číslo 1

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně

Vlnovodn{ optika. 2 Vlnovodn{ optika. 2.1 Úvod. 2.2 Princip přenosu v optickém vl{kně Vlnovodn{ optika Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sezn{mit se s principem vedení optikého sign{lu v optických kan{lech, jejich buzení a detekci. Poskytuje podklady pro studenty umožňující objasnění těchto

Více

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk...

Trubkový ochranný rám Bezpečnostní ochranné konstrukce Ochranná konstrukce Ochranná klec Hlavní oblouk... Přední oblouk... Boční oblouk... Trubkový ochranný rám Dnešní bezpečnostní opatření při automobilových závodech jsou na poměrně solidní úrovni. Na rozdíl od dnešní doby se dříve kolem bezpečnosti tolik rozruchu nedělalo. Jezdci zkrátka

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou

Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou Rozvoj dovedností zrakového vnímání se speciálními optickými pomŧckami a kamerovou televizní lupou metodická příručka s náměty pro rozvoj dovedností (pro učitele, vychovatele, ţáky se zrakovým postiţením

Více

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4.

Úvod strana 2. Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3. Supernovy strana 4. Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4. Obsah Úvod Úvod strana 2 Určování vzdálenosti supernovy 1987A strana 3 Supernovy strana 4 Vzdálenost Velkého Magellanova oblaku strana 4 Prstenec strana 5 Cvičení Cvičení 1 strana 7 Cvičení 2 strana 7

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO STŘEDISKO VÍCE NEŽ 6.000 NOOVANÝCH KONSTUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ ATEIÁLY DODÁVKY PØÍO ZE SKLADU DO 24 HODIN HENNLICH INDUSTIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO tel.: 416 711 450 fax: 416 711

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

1. Vznik zkratů. Základní pojmy.

1. Vznik zkratů. Základní pojmy. . znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130

KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 KÓTOVÁNÍ ČSN 01 3130 Obdobné mezinárodní normy ISO 129:1985 Technical drawing. Dimensioning. General principles, definitions, methods of execution and specials (Technické výkresy. Kótování. Obecná pravidla,

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Deset je víc. Možná. Rozlišení D-SLR do detailu. test. snímače digitálních zrcadlovek

Deset je víc. Možná. Rozlišení D-SLR do detailu. test. snímače digitálních zrcadlovek Deset je víc. Možná Rozlišení D-SLR do detailu Nikon D80, Sigma 18 125 mm F3,5 5,6 DC, ohnisko 100 mm, F16, 1/125 s, ISO 100 test Tomáš Slavíček: Během fotografování moc nepřemýšlím nad tím, kolik má snímač

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více