Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Financování bydlení v České republice pomocí hypotečního úvěru. Šárka Jemelková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Financování bydlení v České republice pomocí hypotečního úvěru. Šárka Jemelková"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Financování bydlení v České republice pomocí hypotečního úvěru Šárka Jemelková Bakalářská práce 2008

2

3

4 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala vedoucí práce paní Ing. Liběně Černohorské, Ph.D., která mi poskytla cenné rady, názory a připomínky a věnovala mi čas, během kterého jsem získala potřebné informace. Dále bych také ráda poděkovala všem ostatním, kteří mi ochotně pomáhali s řešením různých problémů během tvorby této práce.

5 SOUHRN Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení v České republice. Hlavním tématem jsou hypoteční úvěry, které klienti mohou využít u bank na českém trhu. Je to jeden z mnoha způsobů, jak si každý může zařídit financování vlastního bydlení. Práce je zaměřena na porovnávání nabídek, které banky běžně poskytují svým klientům. Dále je zde nastíněn postup při žádosti o hypoteční úvěr a jsou zde rozebrány podmínky pro jeho poskytnutí. KLÍČOVÁ SLOVA: hypoteční úvěr, hypotéka, banky, bankovní systém, bankovní produkty TITLE Financing Housing in Czech Republic by Mortgage Credit ABSTRACT This bachelor work puts mind to finance housing in the Czech Republic. Dominant theme is mortgage credits, which customers can get from banks on the Czech market. This is one from many ways, which everybody can use for financing self housing. Everybody can find here comparison of some supplies, which banks offer to their customers. Next there is state process of applying on mortgage credit. Everybody can also find here conditions of providing this credit. KEY WORDS: mortgage credit, mortgage, banks, banking system, banking products

6 OBSAH ÚVOD 7 1 BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM BANKA A JEJÍ FUNKCE BANKOVNÍ SYSTÉM BANKOVNÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 11 2 BANKOVNÍ PRODUKTY KLASICKÉ ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ MODERNÍ ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 15 3 HYPOTEČNÍ ÚVĚR PRÁVNÍ VYMEZENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ÚČEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PODMÍNKY PRO SJEDNÁVÁNÍ ÚVĚRU DOBA SPLÁCENÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU ÚROKOVÁ MÍRA HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LIST STÁTNÍ PODPORA PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚR 26 4 POROVNÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ U VYBRANÝCH BANK V ČR ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S KOMERČNÍ BANKA, A.S MLADÝ MANŽELSKÝ PÁR SE ČTYŘLETÝM DÍTĚTEM HYPOTÉKA OD ČSOB, A.S HYPOTÉKA OD KB, A.S VÝBĚR VHODNÉ NABÍDKY HYPOTÉKY SAMOSTATNÁ OSOBA HYPOTÉKA OD ČSOB, A.S HYPOTÉKA OD KB, A.S VÝBĚR VHODNÉ NABÍDKY HYPOTÉKY MANŽELSKÝ PÁR S DOSPĚLÝMI DĚTMI HYPOTÉKA OD ČSOB, A.S HYPOTÉKA OD KB, A.S VÝBĚR VHODNÉ NABÍDKY HYPOTÉKY ZHODNOCENÍ MODELOVÝCH PŘÍPADŮ 43 ZÁVĚR 45 LITERATURA 47

7 SEZNAM ZKRATEK 49 SEZNAM OBRÁZKŮ 50 SEZNAM TABULEK 50 PŘÍLOHY 51

8 Úvod V dnešní době, kdy můžeme tvrdit Peníze jsou pány světa, potřeba peněz značně stoupá. Mnoho lidí je proto schopno vydělat tak akorát na běžné věci, jako je strava, ošacení, doprava, současné bydlení atd. V případě, že si chtějí nebo z nějakého důvodů potřebují přilepšit v bydlení ať už kvůli místu nebo lokalitě, nezbývá jim nic jiného, než financovat nové bydlení alespoň z části pomocí cizích zdrojů, tedy úvěrem. Cílem této bakalářské práce je získat teoretické, ale i praktické znalosti o problematice financování bydlení v České republice a vůbec o hypotečních úvěrech obecně a provést komparaci poskytovaných hypotečních úvěrů na modelových příkladech u vybraných bank, protože ceny bytů, domů a celkově řečeno nemovitostí stále prudce stoupají a můžeme tvrdit, že stoupají rychleji než důchody občanů, proto je důležité mít o této oblasti určité znalosti a vědět na jakých principech funguje. Nejrozšířenějším a zdá se i nejvýhodnějším způsobem financování bydlení (nepočítáme-li stavební spoření, které bychom ale zařadili spíše do spořící části bankovnictví než mezi úvěry) je dnes hypoteční úvěr. Je to také dáno tím, že v dnešní době je mnoho televizních reklam a jiných kampaní věnovaných otázce bydlení z pohledu bank, které hypoteční úvěry nabízejí. Častokrát můžeme slýchat hesla jako Nač platit nájem, splácejte raději hypotéku a bydlete ve svém a tak podobně. Dalším velmi důležitým faktorem pro mnoho lidí je postupné snižování rozdílu mezi regulovaným a tržním nájemným. Předpokládá se, že hranice rozdílu zmizí přibližně v roce 2011, kdy přestane regulované nájemné existovat. Z dlouhodobého hlediska lze s čistým svědomím tvrdit, že bydlení ve vlastním se dá považovat za výhodnou investici. Nesmíme ale zapomínat na aktuální životní úroveň člověka, který si chce pořídit vlastní bydlení. Nemalými položkami ve svém vlastním bydlení jsou všechny druhy energií, daně z nemovitosti, pojištění nemovitosti nebo domácnosti, větší či menší opravy apod. Rozhodně je důležité se pořádně rozhodnout o pořízení či nepořízení vlastního bydlení, protože to pro domácnost znamená dlouhodobou finanční zátěž. První část této práce je zaměřena na obecné teoretické informace o bankách, bankovních systémech a bankovních produktech, ve kterých hlavně dominuje hypoteční úvěr. Je důležité si získat přehled o těchto otázkách, protože bankovnictví je součástí života každého z nás. Dalo by se říci, že dnes má snad každý bankovní účet nebo alespoň - 7 -

9 na bankovní účet již někdy peníze posílal. Tato část podává také představu o systému, který v České republice funguje a podle kterého se všechny banky a peněžní instituce musí řídit. Druhá část této práce pojednává o možnosti výběru vhodné banky při rozhodnutí hypotečního úvěru využít. Tato část je vypracována na několika příkladech, ve kterých je použita metoda komparace jednotlivých variant. Pro lepší orientaci je vybrán pro každý případ stejný byt ve stejném městě. Z toho se dají také následně určit rozdílnosti v nabídkách vybraných bank. Prvním příkladem je manželský pár s jedním čtyřletým dítětem, dále manželé ve středním věku a samostatná osoba. Nalezneme zde porovnání nabídek hypotečních úvěrů od různých bank v České republice, jejich propočet a výběr nejvhodnější varianty. Dále se také můžeme něco dovědět o vybraných bankách. Tyto banky jsou zde rozpracované z hlediska všech možných informací s přehledem nabízených hypotečních úvěrů a různých možností financování bydlení

10 1 Banka a bankovní systém 1.1 Banka a její funkce Bankou v tomto pojetí rozumíme každou banku na bankovním trhu kromě centrální banky, která se řídí svými specifickými právními předpisy. Banku můžeme definovat jako podnikatelský subjekt, který působí podle zvláštních pravidel určených zákonnými normami. S ostatními podnikatelskými subjekty se však shoduje se svým hlavním cílem, kterým je tvorba zisku. Chceme-li definovat banku, měli bychom o ní smýšlet jako o finančním zprostředkovateli. V právním vymezení nalezneme banku a bankovní systém v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné zpracovává Směrnice Evropského parlamentu a Rady, které se týkají finančního trhu. Základní podmínky existence banky jsou: Právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, přijímání vkladů od veřejnosti, poskytování úvěrů, povolení od CB. V zákoně o bankách dále nalezneme vymezení všech činností, které může banka provozovat. Tyto činnosti však musí mít povolené. Toto povolení vydává obvykle centrální banka ve formě licence na provozování jednotlivých činností. Licence slouží k ochraně sektoru před subjekty, které by mohly vážně narušit rovnováhu sektoru. Je nepřevoditelná a vystavená na dobu neurčitou. 1 V České republice povolení pro založení banky vydává Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky. ČNB kvůli povolení zkoumá: Původ, dostatečnost a složení základního kapitálu, odbornou způsobilost a občanskou bezúhonnost osob ve vedení banky, technické a organizační předpoklady, reálnost kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě, návrh stanov atd. 1 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů - 9 -

11 Banka vykonává mnoho funkcí. Následující funkce jsou vybrány jako hlavní představitelé: Finanční zprostředkování, emise bezhotovostních peněz, provádění platebního styku, zprostředkování finančního investování. Finanční zprostředkování je jedním z důležitých cílů banky. Banka představuje hlavní článek, který spojuje jednotlivé bankovní i nebankovní subjekty při pohybu finančních prostředků. Tuto funkci vykonává za účelem odměny za zprostředkování. Tato odměna se stanovuje pevně stanovenou částkou nebo procentem z převedených finančních prostředků. Banka může emitovat pouze peníze bezhotovostní. Emitování hotovostních peněz má na starosti pouze centrální banka. Emitovat peníze může banka v podobě zápisů na vkladových účtech nebo jiných typech účtů. V případě, že má banka velké množství klientů, dochází někdy k peněžním operacím mezi těmito klienty. Toto se nazývá provádění platebního styku. Pokud se jedná o převod v rámci jedné banky, dochází k převodu pouze z hlediska účetního na jednotlivých účtech. Peníze jako takové se nikam nepřemísťují. Tento způsob převodu je velmi bezpečný, rychlý a relativně levný. Zprostředkování finančního investování využívají podnikatelské subjekty, které mají zájem o emisi cenných papírů, a využijí k tomu banku. Dále do této funkce spadá i obchodování s cennými papíry a jejich úschova pro svého klienta Bankovní systém Bankovní systém tvoří souhrn všech bank na určitém území. Jako takový řeší vztahy, které mají banky mezi sebou a se svým okolím. Za nejbližší okolí banky můžeme považovat domácnosti i podniky, které různými způsoby ovlivňují banku. Bankovní systém používá dvojí základní členění, které určujeme hlavně z hlediska bankovních produktů poskytovaných bankou. První členění je: Jednostupňový bankovní systém, dvoustupňový bankovní systém. 2 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN

12 Jednostupňový bankovní systém vychází z principu neexistence centrální banky, kdy specifické funkce, které CB zajišťuje, organizují obchodní banky. Tento systém je velmi chaotický a dochází k neorganizovanému chování bank na trhu s tím, že je velká pravděpodobnost selhání trhu 3. Dvoustupňový bankovní systém odděluje centrální banku od ostatních komerčních bank. V tomto systému plní centrální banka specifické makroekonomické funkce, např. emise hotovostních peněz, bankovní regulace atd. a slouží ke stabilizaci systému. Ostatní banky pak zjednodušeně nabízí své produkty klientům s tím, že se zaměřují na tvorbu zisku. Dále se bankovní systém dělí na: Univerzální systém, oddělený systém, smíšený systém. Univerzální systém určujeme podle toho, že v systému nedochází k dělení bank podle zaměření. Banky se pak nazývají komerční banky a mohou vykonávat všechny činnosti, které jim centrální banka povolí licencí. Tento systém se využívá v České republice. Oddělený systém nám odděluje od komerčního bankovnictví důležitou součást bankovního trhu, a tou je investiční bankovnictví. Investiční bankovnictví pak poskytují speciální banky, např. investiční banky. Tento systém se v dnešní době nepoužívá. Byl využíván v době, kdy v USA došlo ke krizi v roce 1929, jako lépe kontrolovatelný a organizovaný systém. Ale v USA a v některých Evropských zemích nalezneme již dnes spíše systém smíšený. Smíšený systém umožňuje, aby komerční banky mohly mít majetkový podíl na bance investiční. 1.3 Bankovní systém v České republice Jelikož je Česká republika již členem Evropské unie, vychází z toho velký vliv bankovní politikou a bankovní legislativou této společnosti. V České republice dnes existuje smíšený dvoustupňový bankovní systém. Na Českém trhu převažují banky komerční. Hlavními představiteli jsou Česká spořitelna, a. s., ČSOB, a. s. a KB, a. s. Na obrázku č. 1 je uveden podíl jednotlivých bank na českém trhu. 3 Z historického hlediska se tento systém využíval v centrálně plánovaných ekonomikách

13 ČS 23,3 % ČSOB 21,1 % KB 19,1 % HVB Bank 6,6 % Raiffeisenbank 3,7 % Citibank 3,3 % GE Money 2,3 % Commerzbank 2,3 % ING Bank 1,9 % Živnostenská banka 1,7 % Ostatní 14,9 % Obrázek 1 - Tržní podíly bank na českém trhu na konci roku 2006 Zdroj: Region roste, vykazuje zisky a láká investory. Bankovnictví. 2008, roč. 44, č. 2/2008, s Mezi specializované banky v České republice patří Českomoravská stavební spořitelna, a. s., Česká exportní banka, a. s. 4 nebo Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Dalšími členy bankovního systému jsou pobočky zahraničních bank, které po vstupu do Evropské unie mají k nám volný přístup zajištěný jednotnou bankovní licencí. Poslední skupinou jsou spořitelní a úvěrová družstva, která se ovšem u nás z legislativního hlediska nepovažují za banky. Jsou zpravovány euronovelou zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ze dne Tento zákon je velmi podobný zákonu o bankách. Rozdělíme-li si tedy soustavu bank v České republice podle druhu, získáme toto členění: Centrální banka, komerční banky, spořitelny, stavební spořitelny, úvěrová družstva, hypoteční banky, investiční banky, 4 Česká exportní banka vznikla kvůli podpoře vývozu. Za tímto účelem poskytuje určité výhody, mezi které patří např. velikost úroků nebo doba splatnosti

14 splátkové banky, speciální banky. 5 V současné době je bankovní systém v České republice poměrně stabilizovaný. 5 REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN

15 2 Bankovní produkty Bankovní produkty jsou služby, které nabízí banky svým klientům. Tyto služby banka poskytuje svým zákazníkům za úplatu. Jinak řečeno je to zisk banky na operacích prováděných pro zákazníky. Tyto produkty mají základní vymezení v tom, že jsou nehmotné, dále jsou propojené a podmíněné a platí zde dualismus, tedy platnost jak hodnotové stránky, kterou určuje objem např. vkladů, úvěrů apod., tak věcné stránky, která je určena počtem jednotlivých produktů, např. úvěrů, vkladů atd. Pomocí tohoto charakteristického rysu bankovních produktů, může banka určit efektivnost nabízených služeb. Protože existuje mnoho druhů bankovních produktů, neexistuje přesně stanovené členění. Ve vývoji bankovních produktů se postupem času došlo na dva základní typy členění, tj. klasické členění bankovních produktů a moderní členění bankovních produktů Klasické členění bankovních produktů V klasickém členění bankovních produktů se postupuje podle toho, na které straně bilance banky leží zmíněné bankovní produkty. Podle tohoto pojetí členíme bankovní produkty takto: Aktivní, pasivní, neutrální. Aktivní bankovní produkty nalezneme v bankovní bilance na straně aktiv, tedy na straně zjednodušeně řečeno majetku. Do aktivních produktů řadíme pohledávky, vlastnická práva. Banka vystupuje v roli věřitele tím, že poskytuje úvěry nebo nakupuje dluhové cenné papíry. Pasivní bankovní produkty se objevují v bankovní bilanci na straně pasiv, což znamená pro banku určitý závazek. Na této straně jsou uvedeny veškeré cizí zdroje, které banka využívá ke krytí aktivních bankovních produktů. Banku v tomto případě můžeme nazvat dlužníkem. Součástí pasivních produktů jsou např. vklady klientů na účty u bank atd. Neutrální bankovní produkty se vyznačují tím, že se v bankovní bilanci vůbec neobjevují, takže ji ani nemohou nijak ovlivnit. Mezi neutrální produkty bychom mohli 6 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 3. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, s. ISBN

16 zařadit např. bankovní záruky, vystavení akreditivu 7 budoucí závazek a tímto tedy v tuto chvíli neovlivní bilanci banky. 8 apod., které představují pro banku 2.2 Moderní členění bankovních produktů Toto členění bylo dříve velmi rozšířené a využívalo se takřka stále. Později se však nabídka produktů bank velmi rozšířila a klasické členění se pro klienty stalo velmi složité a těžko se v něm orientovalo. Tento fakt dal vzniknout členění novému, kterému se říká moderní členění bankovních produktů 9. Toto rozdělení bankovních produktů je pojato z pohledu klienta, který si vybírá určitý produkt a volí nejlepší variantu pro své účely. Podle moderního členění se bankovní produkty rozdělují takto: Bankovní finančně úvěrové produkty, depozitní bankovní produkty, platebně zúčtovací bankovní produkty, produkty investičního obchodování, pokladní a směnárenské produkty. Bankovní finančně úvěrové produkty vyjadřují pro klienta získání finančních prostředků od banky ve formě úvěrů, které znamenají pro banku nejdůležitější příjmy. V dnešní době existuje celá řada různých úvěrů: Kontokorentní úvěr je pro banku nejvýznamnější z hlediska toho, že ho banka poskytuje s nízkými administrativními nároky a celkem vysokým úrokem. Princip kontokorentního úvěru je založen na běžném účtu, z kterého je povoleno čerpat finanční prostředky při záporném zůstatku až do výše limitu domluveného s bankou. V případě, že zůstatek se dostane do záporných hodnot, banka si z této hodnoty účtuje poplatek stanoveným procentem. Důležitou podmínkou banky je, aby na účtu byl v dohodnutém okamžiku v roce kladný zůstatek. Tento úvěr bychom mohli klasifikovat jako krátkodobý. 7 Dokumentární akreditiv představuje pro banku závazek, kdy banka z účtu příkazce zaplatí beneficientovi dohodnutou částku v případě, že beneficient splní stanovené podmínky. Těmito podmínkami bývá předložení dokumentů. Proto se v názvu objevuje slovo dokumentární. 8 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 3. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, s. ISBN REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN

17 Obrázek 2 - Princip kontokorentního úvěru Pramen: REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN V eskontním úvěru vystupují tři subjekty věřitel, který vystavil cizí směnku dlužníkovi, dlužník, který směnkou odkládá platbu za zboží či služby, a banka. V případě, že věřitel potřebuje finanční prostředky, které má vázané ve směnce, má možnost odprodat směnku bance, která mu za to poskytne směnečnou částku ochuzenou o úrok ( krátkodobý bankovní úvěr). Banka pak vyčkává do uplynutí doby splatnosti, aby od dlužníka vyinkasovala peníze za směnku. V případě, že dlužník není z nějakého důvodu schopen směnku uhradit, požaduje banka vrácení finančních prostředků po věřiteli. Spotřebitelský úvěr je poskytován fyzickým osobám, občanům, na financování jejich aktivit, které ale nesmí sloužit jejich podnikání. Spotřebitelské úvěry mají vysoké úroky, neboť zde není jistota splacení úvěru bance. V dnešní době je nutné při nabízení takovýchto úvěrů vždy uvádět Roční Procentuální Sazbu Nákladů (RPSN). RPSN nám udává procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku a vyjadřuje se dle závazně stanového vzorce 10. Tento vzorec je ale poměrně složitý, proto je pro člověka jednoduší v dnešní době si tuto kalkulačku RPSN otevřít přes internet. RPSN slouží k lepší orientaci a k porovnání jednotlivých úvěrů z hlediska jejich finanční náročnosti. 10 RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr, MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 6. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN

18 Hypoteční úvěr je úvěr specializovaný na financování bydlení, při kterém se dává do zástavy určitá nemovitost. Podrobnější informace o tomto úvěru jsou uvedeny v další kapitole. Závazkové úvěry a záruky představují pro banku určitý závazek, který se ale netýká přímého poskytování peněžních prostředků klientovi, nýbrž poskytnutí určité záruky, že v případě neschopnosti splnit dohodnuté závazky klientem, banka převezme tyto závazky na sebe. Do této kategorie se dá začlenit např. akceptační úvěr, avalový úvěr, bankovní záruka atd. Depozitní bankovní produkty představují pro banku získávání cizího kapitálu. Depozitum v překladu znamená finanční prostředek nebo cenný papír, které klienti vkládají do peněžních ústavů, převážně do bank. Na bilanci banky se tyto produkty vykazují na straně pasiv jako cizí zdroje. Tyto produkty můžeme dělit na: Vklady na viděnou jsou převážně běžné účty nebo kontokorentní účty. Přístup k penězům na tomto účtu je bezprostřední. Neexistuje výpovědní lhůta. Protože klient může kdykoliv disponovat svými prostředky, jsou tyto typy účtů pro banku velmi rizikové, neboť banka nemůže plně využívat tyto prostředky a obchodovat s nimi. Díky tomuto faktu banka nabízí velmi malý úrok. Termínované vklady jsou pro banku výhodnější než vklady na viděnou, protože se klienti uzavřením tohoto účtu vzdávají možnosti disponovat v určitém čase s prostředky na tomto účtu. Tím pádem může banka v této době plně využívat tyto prostředky ke svému obchodování. Z toho také vyplývají větší úroky v porovnání s vklady na viděnou. Tyto produkty využívají jak domácnosti, tak podnikatelský sektor. Termínované vklady můžeme členit na vklady na pevnou lhůty, u kterých je přesně stanoveno jaký den v měsíci klient může s těmito prostředky disponovat, a vklady na výpovědní lhůtu, které klient dostane až po stanovené době od přijmutí požadavku bankou. Úsporné vklady (nebo-li vklady na vkladních knížkách) představují pro klienta určitý druh spoření. Vkladními knížkami mají klienti možnost spořit si peníze. Banka vyplácí úrok za spoření peněz u ní v peněžním ústavu. Disponovat s peněžními prostředky na účtu je možné pouze oproti předložení vkladní knížky. Vkladní knížky na trhu mají stále poměrně významné postavení kvůli dlouholeté tradici, přestože je tento produkt oproti ostatním depozitním produktům ve značné nevýhodě DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 3. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, s. ISBN

19 Další možností banky, jak získat cizí zdroje, může být také emitování bankovních dluhových cenných papírů. Banky používají k tomuto účelu dluhopisy a depozitní směnky, např. Bankovní dluhopis, Hypoteční zástavní listy atd. Stavební spoření slouží ke střádání peněz na pozdější řešení situace bydlení. Stavební spoření má tři základní části. První částí je spoření peněz na účet, ke kterému je účastníkovi připisována státní podpora a úroky. Na státní podporu má nárok každý uživatel, který dodrží stanovené podmínky. Jednou z podmínek je také to, že státní podporu může dostat pouze na jeden jím otevřený účet. Další částí je poskytnutí úvěru, který má přece jenom o něco lepší podmínky, než běžný úvěr od banky. V poslední části dochází k pravidelnému splácení podle přesně stanovených podmínek. Platebně-zúčtovací bankovní produkty mají roli nejvýznamnějších úkolů banky, protože operují jak v hotovostním styku tak v bezhotovostním styku. Do této kategorie bankovních produktů spadají veškeré operace banky, které banka provádí s účty jednotlivých klientů. Aby mohla banka poskytovat tyto produkty, musí mít u clearingové banky 12 otevřený účet, který slouží jako zprostředkovatel převodu peněz z jedné banky do druhé. V této bance jsou také převody zúčtovány. V České republice funkci clearingové banky plní Clearingové centrum ČNB. Clearingové centrum ČNB působí na českém trhu od 9. března Do tohoto systému jsou začleněny skoro všechny banky, které obchodují na území České republiky a mají licenci k provádění těchto služeb. Jejím prioritním cílem je zajištění mezibankovního platebního styku v naší měně. Pomocí tohoto centra se mohou řešit i problémy s nesolventností banky. Tato kategorie bankovních produktů obsahuje řadu produktů, z níž si přiblížíme pouze ty nejvýznamnější: Majitel účtu dává bance příkaz k úhradě stanovené částky na daný účet ve stanovený čas. Existuje několik druhů příkazů k úhradě. Prvním druhem je jednoduchý příkaz k úhradě, který slouží pro převod jedné částky na jeden účet pouze v jednu chvíli. Druhou možností je hromadný příkaz k úhradě, na kterém může být vypsáno více převodů najednou a banka je povinna všechny tyto převody uskutečnit podle daného předpisu. Poslední možností, která slouží k platbě pravidelně se opakujících plateb stejných částek na stejné účty v ten samý den daného měsíce, čtvrtletí, roku atd., je trvalý příkaz k úhradě. Příkaz k inkasu je velmi podobný příkazu k úhradě, akorát působí opačně. Účastníci si mezi sebou domluví podmínky, za kterých věřitel vydá příkaz k inkasu bance dlužníka a ta 12 Clearing představuje zúčtování závazků a pohledávek zúčastněných bank. Clearingová banka provádí zúčtování veškerých plateb

20 věřiteli danou částku vyplatí. Nejlepším příkladem může být např. SIPO, které na tomto principu funguje. Šek funguje na principu výplaty peněz z účtu doručiteli šeku, který je k tomu oprávněn. Majitel účtu vystavil šek, který v tu dobu plnil funkci cenného papíru, bance jako bezpodmínečný příkaz vyplatit hotově požadovanou částku uvedenou na šeku oprávněné osobě. Můžeme se setkat i s šekem k zúčtování, u kterého nedochází k výplatě hotovosti, ale dojde k převodu peněz z účtu výstavce šeku na účet oprávněné osoby. Aby šek mohl být nazýván a z právního hlediska využit jako tento instrument, musí obsahovat několik náležitostí. Ve zkratce si tyto náležitosti pouze vypíšeme: Označení, že se jedná o šek, bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky, jméno instituce, která má šek vyplatit (banka), místo, kde má dojít vyplacení šeku, vlastnoruční podpis výstavce. Pokud by se stalo, že by nějaká náležitost na šeku chyběla, nesměl by se šek označovat za cenný papír a byl by bezpodmínečně neplatný. Platební karta má formu plastikové kartičky, která odpovídá platným normám, a může se pomocí ní provádět bezhotovostní platby nebo výběry peněz. Náležitosti uvedené na platební kartě jsou tyto: nepoužívá. vydavatel karty (VISA, MAESTRO atd.), jméno držitele platební karty, číslo platební karty, platnost karty, záznam dat (magnetický proužek nebo mikročip). Platební karty mohou mít toto členění: Charge karta, Tato karta je historicky nejstarší. Umí nejméně funkcí a v dnešní době se již kreditní, úvěrová karta, Karta nám nabízí možnost čerpání úvěru při nákupu statků nebo služeb. Je zatížena úrokem a stanovenými podmínkami pro splácení tohoto úvěru

21 debetní karta, U této karty dojde k neprodlenému zúčtování provedené platby. Tím pádem je pro banku méně riziková a je nabízena i méně solventním klientům. elektronická peněženka. Elektronická peněženka je nový způsob, kdy k placení používáme čipovou kartu, na které jsou uložené peníze. V případě zaplacení se z této karty okamžitě odečte příslušná částka. V dnešní době se to využívá např. při platbě v autobusech městské hromadné dopravy, k platbě parkovného nebo jiných akcí pořádaných městem. V tomto příkladu se jedná o městskou kartu, kterou nyní vydávají mimo jiné města Hradec Králové a Pardubice. Platební prostředky elektronického bankovnictví jsou takové prostředky, které můžeme označovat všechny produkty nabízené bankou v elektronické formě. Platební prostředky můžeme rozdělovat dvěma způsoby. Prvním způsobem značíme prostředky vzdáleného přístupu. Ty nám označují původní produkty převedené do elektronické podoby. V tomto případě se vyžaduje identifikace a je potřeba před provedením transakce ověřit totožnost klienta. Do této skupiny můžeme začlenit homebanking, phonebanking, internetbanking, GSM banking a platební karty. Druhým způsobem je elektronický platební prostředek. Ten uchovává peněžní prostředky v elektronické podobě a dovoluje jimi platit. Nejčastější forma je čipová karta, neboli jinak řečeno elektronická peněženka. Následující dva instrumenty slouží obchodnímu charakteru. Dokumentární akreditiv eliminuje riziko, kdy by mohlo dojít k nezaplacení různých faktur atd. hlavně v zahraničím styku. Akreditivem je myšlen závazek banky. Při využití dokumentárního akreditivu se banka zavazuje k tomu, že na žádost příkazce poukáže na účet oprávněné osoby finanční prostředky, splní-li do určité doby předem stanovené podmínky. V tomto instrumentu banka ručí za provedení platby, tedy za zaplacení. Druhým instrumentem je dokumentární inkaso. Prodávající přikazuje své bance, aby vyinkasovala peněžní prostředky od prodávající podle přesně stanovených podmínek. Banka zde ručí za správnost a spolehlivost provedené transakce, ale už neručí za zaplacení závazku prodávajícímu. Tímto instrumentem jsou završeny bankovní produkty

22 3 Hypoteční úvěr Cena bytu nebo domu je dnes velkou překážkou pro jednotlivce i manželské páry a dalo by se říci, že každý člověk alespoň jednou v životě tento problém řeší. Proto je tato práce zaměřena na oblast hypotečních úvěrů a lepší orientaci v této oblasti. Takových lidí, kteří si mohou dovolit koupi nemovitosti z naspořených peněz, je opravdu velmi málo. Proto je třeba využít nějaké formy úvěru. Protože se zde ale jedná o velké částky, banky nenabízí běžné spotřebitelské úvěry, které by této výši odpovídaly, a pokud přece, jsou pro ně velmi rizikové a z toho také vyplývají vysoké úroky. Nejvhodnějším řešením jsou hypoteční úvěry, neboli hypotéky. Tyto úvěry mají celkem nízké úroky, protože jsou zajištěny nemovitostí, takže pro banku nejsou tak rizikové. Dalším velmi důležitým problémem je také pořízení hypotečního úvěru. Pokud klient chce dosáhnout na tento úvěr, musí splnit mnoho podmínek. Jednou z nejdůležitějších je velikost příjmů. Častokrát se stane, že klient na hypotéku z tohoto důvodu nedosáhne a jeho žádost je mu zamítnuta. Dalším problémem jsou velké administrativní nároky spojené také se zastavenou nemovitostí, neboť zástava nemovitosti z důvodu hypotéky musí být zapsaná v katastru nemovitostí, který vede příslušný katastrální úřad. Dále je pro klienty velmi těžké zvolit si nabízené podmínky ve správné skladbě počínaje např. dobou fixace úrokové sazby nebo dobou splatnosti hypotéky. Z obecného hlediska lze říci, že hypoteční úvěr představuje závazek klienta vůči bance se zárukou. Touto zárukou je v případě hypotečního úvěru nemovitost. Nemovitost může sloužit jako zástava i v případě, že je rozestavěná nebo se může jednat o nemovitost, která s účelem úvěru vůbec nesouvisí. Tento úvěr můžeme charakterizovat jako dlouhodobý úvěr se zárukou. Takto si můžeme půjčit peníze na cokoliv. Zástava nám zaručuje, že bude v pravidelných intervalech docházet ke splácení úvěru. Tento úvěr má specifické financování. Zdroje, které jsou používány bankou na tento produkt, obvykle zajišťují dluhopisy, jmenovitě pak hypoteční zástavní listy. Takto se činí z důvodu velkého objemu finančních prostředků a běžné peněžní prostředky banky by toto nepokryly. 3.1 Právní vymezení hypotečního úvěru Pohled na hypoteční úvěr v České republice je velmi podobný pohledu evropských zemí. Úprava hypotečního úvěru vychází ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů z obecné definice úvěru v 497, kde v přesném znění nalezneme toto: Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne

23 v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Z této obecné definice pak vychází přesné určení hypotečního úvěru podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dluhopisech ), který hypoteční úvěr definuje takto: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Tento zákon byl zakotven v právním řádu při vstupu České republiky do Evropské unie. Proto již v tomto zákoně můžeme najít prvky evropské úpravy. Takto můžeme najít v zákoně o dluhopisech v 28 odst. 4 úpravu, kdy zastavená nemovitost může být i na území jiného členského státu nebo státu, který tvoří Evropský hospodářský prostor. 3.2 Účel hypotečního úvěru Hypoteční úvěr můžeme rozdělit na dvě skupiny: Hypoteční úvěr na bydlení je specifický úvěr sloužící k zajištění nákupu domu či bytu, výstavby domu a rekonstrukci. Hypoteční úvěr na podnikání se využívá k financování výdajů spojených s podnikáním, kdy zástavou může být budova podniku nebo sídlo firmy, pokud je ve vlastnictví této společnosti. Protože je tato práce zaměřena na financování bydlení v České republice, tak se další vymezení bude týkat hypotečního úvěru na bydlení. Z tohoto hlediska můžeme hypoteční úvěr využít na účely, které jsou stanovené v zákoně. Zde si názorně uvedeme jejich výčet, abychom o nich získali alespoň malý přehled. V účelu hypotečního úvěru můžeme uvést koupi nemovitosti nebo stavebního pozemku, výstavbu nemovitosti, rekonstrukci, modernizaci či opravu nemovitosti, splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti nebo případné získání podílu nemovitosti v případě, kdy dojde např. k vyrovnání mezi manželi. Využít tohoto úvěru můžeme také na pozemek, nemovitost k bydlení a k rekreaci, bytový dům, nemovité příslušenství bytové jednotky, jako je například garáž, bazén, úprava pozemku atd

24 3.3 Podmínky pro sjednávání úvěru Podmínkami můžeme označit veškerá pravidla, která slouží bance a ta se podle nich musí řídit. Slouží k minimalizaci rizika nesplacení velkého množství úvěrů a tím následně ke krizi na trhu s hypotečními úvěry. Pravidla, která musí být dodržena při sjednání úvěru, aby nedocházelo k velkému riziku, tedy jsou: Úvěr nesmí přesáhnout 70 % tzv. ceny obvyklé zastavené nemovitosti, neexistence jiného zástavního práva k dané nemovitosti, banka nesmí použít zastavenou nemovitost jako svoji zástavu ke svým obchodům. 3.4 Doba splácení hypotečního úvěru Protože se u hypotečních úvěrů jedná o velmi vysoké částky, je doba splácení tohoto úvěru nastavena až na několik desítek let. Každá banka si sama volí, na jak dlouho bude tento úvěr poskytovat. Je však nutné dodat, že obvykle banky postupují v jednotlivých případech různě, aby vyhověly svým klientům. Protože je však tento úvěr spojen s velkými počátečními náklady a dlouhou dobou vyřízení, mají banky tendenci stanovovat minimální dobu splatnosti alespoň na 5 let. Horní hranicí pak může být i 40 let. Po tuto dobu klient splácí čerpaný úvěr se stanoveným úrokem. K tomuto času se pak ještě musí přičíst 2 roky, někdy až 4 roky, po kterou klient čerpá úvěr. V této době splácí pouze úrok. Úrokovou sazbu stanovujeme pevnou (fixní), kdy banka zaručuje konstantní úrok po celou dobu splácení. Tato sazba se ale spíše nepoužívá. Další možností je pohyblivá, kdy se stanovuje na základě trhu. Tato sazba se mění, dá se říci, každým dnem. Poslední sazbou je sazba kombinovaná. Tato sazba se používá nejčastěji. Zaručuje na určitou dobu sazbu stejnou a po uplynutí této doby se sazba stanovuje jako pohyblivá. Do doby splácení můžeme zahrnout také rozdělení podle způsobu splácení. Takto se člení na: Anuitní splácení, progresivní splácení, degresivní splácení. Anuitní splácení nám říká, že klient bude splácet po celou dobu konstantní částku

25 Progresivní splácení nám udává, že klient bude z počátku platit menší splátku a postupem času se mu bude zvyšovat. Degresivní splácení nám uvádí, že klient nejprve platí splátky vyšší a během splácení dochází ke snižování těchto splátek. 3.5 Úroková míra hypotečního úvěru Odměnou, kterou banka získá poskytováním úvěrů, je úrok. Protože je způsob zajištění tohoto úvěru velmi bezpečný, a tedy riziko nesplacení je ojedinělé a dobře kryté, poskytují banky celkem nízké úroky. V dnešní době nemůžeme přesně určit úrokovou míru úvěru, protože každá banka udává různé míry pro různé nabídky. Protože se úrokové míry mění každým dnem, nabízí banky možnost fixace úrokové míry až na deset let dopředu. Ve výsledku to tedy znamená, že pokud se klient obává zvýšení úroků v brzké době, může využít této možnosti a nechat si pevný úrok na určitou dobu. Je jasné, že banka nebude úrok fixovat po celou dobu splácení, protože v rozmezí 20 i 30 let může dojít k takovým změnám a k takovému nárůstu úroku, že by tím banka akorát tratila. Proto je důležité se zamyslet při pořizování hypotečního úvěru a sledovat prognózy těchto úroků. Mezi různými bankami se úroková míra může lišit i o 1,5 %. V tabulce č. 1 je uveden přehled úroků bank. Banka Úroková sazba (%) 1-letý fix 3-letý fix 5-letý fix BAWAG Bank CZ 4,95 4,77 4,86 Citibank 5,04 5,19 5,19 Česká spořitelna 4,99 4,99 4,99 ČSOB 4,99 5,24 5,24 ebanka 5,39 5,39 5,39 GE Money Bank 5,19 5,19 5,19 Hypoteční banka 5,14 5,14 5,14 ING Bank 4,47 4,85 5,10 Komerční banka 4,99 4,99 4,99 Oberbank AG 5,12 5,18 5,19 Poštovní spořitelna 4,99 5,24 5,24 Raiffeisenbank 5,39 5,39 5,39 UniCredit Bank 4,96 4,89 4,99 Volksbank CZ 5,05 5,05 5,25 Wüstenrot hypoteční banka 4,09 4,69 4,84 Waldviertler Sparkasse 4,34 4,89 5,11 Tabulka 1 - Úroková sazba hypotečních úvěrů ke dni 25. března 2008 Zdroj: Hypotéky. Hospodářské noviny , roč. 52, č. 59, s

26 Jak je vidět v obrázku č. 3, hypotéky zaznamenaly v počátku sledovaného období velké snížení úroků a byly velmi výhodné. V posledních dvou letech však došlo ke značnému zvýšení úrokových sazeb, přesto banky hlásí každoroční zvýšení počtu hypoték. Ve stejnou dobu loňského roku byly úrokové sazby o 1 % nižší než jsou letos. Důvodů může být hned několik. Jedním z důvodů je politika ČNB, která upravuje úrokové sazby tak, aby korigovala výši inflace v zemi. V následujícím grafu je uveden vývoj úrokové sazby hypotečních úvěrů od roku 2003 po současnost. Úrokové sazby v tomto grafu jsou zjištěné zvláštním indexem, tzv. HYPOINDEX, který sdružuje informace od 9 hlavních bank na českém trhu o hypotékách a tvoří jejich průměr v jednotlivých letech. Můžeme tedy tvrdit, že výši úroků u jednotlivých bank výrazně ovlivňuje ČNB tím, že zvyšuje či snižuje základní makroekonomické úrokové sazby, aby žádoucím způsobem ovlivňovala výši inflace v zemi. Dalším velmi podstatným důvodem je konkurenceschopnost vůči ostatním bankám na trhu. Na následujícím obrázku je uveden vývoj úrokových sazeb v České republice za posledních 6 let. Obrázek 3 - Vývoj úroků hypoték v České republice v letech (I. pololetí) Zdroj: KOUBOVÁ, Kateřina. Hypoték přibývá, jsou dražší. MF Dnes , roč. 19, č. 68, s. B Hypoteční zástavní list Hypoteční zástavní list je cenným papírem podle zákona o dluhopisech. Tento cenný papír slouží k financování hypotečních úvěrů poskytovaných bankami. Jmenovitá hodnota a poměrný výnos tohoto dluhopisu je kryt pohledávkami z hypotečního úvěru. Hypoteční zástavní list může vydávat pouze banka, která má danou činnost uznanou podle zvláštních

27 právních předpisů a má sídlo na území České republiky. 10 % z objemu zdrojů, které banka získá emitováním hypotečního zástavního listu, může využít na jiné věci než na hypoteční úvěr. Tato možnost musí být pak přesně vedena v účetnictví a v podrozvahových účtech, aby nedocházelo ke zneužívání. Kontrolu dodržování těchto podmínek má na starosti centrální banka, tedy ČNB. Pro investory je hypoteční zástavní list velmi jednoduchou, bezpečnou formou investice, protože je závazek banky vůči investorům dobře kryt hypotečními úvěry. Pokud by přesto došlo k vyhlášení konkurzu dané banky, mají majitelé těchto listů přednostní právo na výplatu. Výnosy těchto listů jsou velmi přijatelné vzhledem k riziku, pohybují se něco málo nad inflací a důležité je také to, že nepodléhají dani z příjmu. V neposlední řadě jsou tyto listy obchodovatelné na trhu cenných papírů, takže jsou tyto prostředky likvidní. 3.7 Státní podpora pro hypoteční úvěr Politika státu se snaží v poměrně velké míře podporovat bydlení. Stát podporuje politiku bydlení hned dvěma instrumenty. Prvním instrumentem je snížení úrokových sazeb, neboli úroková dotace, a druhým je daňový odpočet úroků, neboli snížení základu daně. Snížení úrokových sazeb poskytuje stát, aby pomáhal hlavně mladým řešit otázku bydlení. Podporou v tomto případě je fakt, že stát doplatí úroky bance, a tím sníží úrok žadateli o 1 až 4 %. Určení o kolik procent dojde ke snížení se odvíjí od úrokových sazeb v minulém kalendářním roce. Úrokové sazby jsou rozděleny do 4 skupin. V případě, že úroková míra v předchozím roce činila méně než 5 %, nemá žadatel právo na žádnou podporu. Jak velké snížení bude žadatel mít, v případě že o státní podporu požádá, vydává stát vždy k 1. únoru daného roku. Sníženou sazbu může žadatel využívat po celou dobu, po kterou banka stanovila stejné procento, nejdéle však 5 let. Po této době dojde k přepočítání úroku a ke stanovení nové výše státní podpory. Státní podporu může žadatel využívat po celou dobu splácení úvěru, nejdéle však 10 let. Po této době bude už platit plný úrok. Úroková dotace je poskytována při čerpání úvěru do výše Kč v případě, že se jedná o nákup bytu a do výše Kč, týká-li se úvěr koupi rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. Pokud dojde k tomu, že úvěr přesáhne tyto částky, žadatel má právo na snížení úrokové sazby pouze na tu část úvěru, která tuto podmínku splní. Zbytek úvěru bude platit plný úrok. Hlavní podmínkou pro získání státní podpory je věk žadatele, který nesmí dosáhnout 36 let. V případě, že o úvěr žádá ženatý muž nebo vdaná žena, je v podmínkách také uveden dodatek, že tento věk musí splňovat oba. Další důležitou podmínku, kterou musí žadatel případně i jeho partner splnit, určuje stát tak, že žadatel nesmí mít ve vlastnictví nebo

28 spoluvlastnictví byt ani rodinný dům. Stáří bytu nebo domu, který si chce žadatel koupit, nesmí být nižší než 2 roky a musí být na území České republiky. Poslední podmínkou, kterou musí žadatel splnit, je bezpodmínečné trvalé bydliště v bytě, na jehož koupi využil podporu a musí být v jeho vlastnictví nebo spoluvlastnictví, pokud se jedná o manžele. O podporu se žádá písemnou formou u banky, která úvěr poskytuje. Žádost musí být doručena před začátkem čerpání úvěru, později už nárok na podporu zaniká. Nesmí se ale zapomenout, že banka si strhává vyšší částku za správu a vedení úvěru než bez podpory. 13 Odpočet úroků ze základu daně z příjmů je druhým způsobem, jak stát podporuje řešení vlastního bydlení. Tato podpora vychází ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nám udává přesné znění úpravy odpočtu úroků ze základu daně. Odečíst můžeme úroky na nejen hypoteční úvěr, kterým byla financována koupě bytu, bytového domu, rozestavěného bytu nebo domu, pozemku, dále výstavba bytového domu, rodinného domu, přestavba a rekonstrukce, vypořádání spoludědiců nebo manžela atd. Pokud by se ale daná nemovitost využívala také pro podnikatelské účely, muselo by dojít k odečtu úroků od základu daně v poměrné části. To samé by nastalo, pokud by bylo více majitelů. V tomto případě si majitelé můžou vybrat, zda odpočet uplatní jeden v plné výši nebo všichni v poměrné výši. Snížit základ daně můžeme pouze v případě, že majitel nemovitost vlastnil po celý kalendářní rok a užíval k vlastnímu trvalému bydlení. V tomto případě se dá pouze připustit, že v té nemovitosti bude bydlet manžel nebo manželka, děti nebo rodiče majitele, v ostatních případech pak nárok na odpočet neexistuje. V roce nabytí nemovitosti postačuje pouze vlastnictví na konci kalendářního roku, nemusí ho vlastnit celý rok. V daném kalendářním roce je stanoven limit Kč, po kterém již nelze uplatnit odpočet úroků od základu daně. Tento limit je stanoven pro jednotlivce, ale i pro osoby žijící v jedné domácnosti. Pokud by došlo k pořízení v tomto roce, může si majitel odečíst za každý měsíc pouze jednu dvanáctinu této částky. Z obrázku č. 4 je patrné, že stěžejními roky pro vyplácení státní podpory byly roky 2002 a V těchto letech, jak je vidět na následujícím grafu, vyplatil stát rekordní výši státní podpory za posledních dvanáct let téměř 500 mil. Kč. Úbytek vyplacených státních podpor v posledních letech je těžko vysvětlitelný. Nejspíše došlo k menší informovanosti občanů o této možnosti a tím také k malému povědomí lidí, kteří ani netuší, že na podporu mají nárok. Velkou roli v tom hrají také banky, které mají s podporami akorát velké administrativní nároky, a proto také dostatečně své potencionální klienty neinformují. Dalším 13 Výplata : Příspěvky k hypotečnímu úvěru pro mladé [online]. Brno : SVT Brno, s.r.o., c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.vyplata.cz/pujckyauvery/statniuveryprispevek.php>

29 důležitým důvodem je také výše úrokové sazby, která pokud je nižší než 5 %, tak neexistuje nárok na státní podporu. Tento faktor může ovlivnit výši vyplacených státních podpor ze všech nejvíc. Vyplacená státní podpora (v mil. Kč) , ,9 496,4 472,5 384,3 343,6 274,4 177,6 174,4 95,9 76, Rok Obrázek 4 - Státní podpora vyplacená k hypotečním úvěrům v období Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj : Bytová politika [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

30 4 Porovnání hypotečních úvěrů u vybraných bank v ČR V dnešní době je pořízení bydlení v České republice dost drahou záležitostí. V posledních letech došlo k velkému růstu cen nových bytů i domů. Cena bytů v posledních letech neúměrně stoupá. Místy za posledních pět let stoupla až dvojnásobně. Přesto je Česká republika stále rozdělena i v této oblasti podle geografické pozice a podle stupně rozvoje daného regionu. Koukneme-li se na hlavní město Prahu, zjistíme, že v Praze za starší standardní byt o rozloze 68 m 2 zaplatíme Kč. Praha je nejdražším regionem pro pořízení bytů, protože je zde větší možnost kvalitního zaměstnání s lepším finančním ohodnocením než v ostatních městech. Velmi podobně je na tom i Brno, které nazýváme hlavním městem Moravy. Oproti tomu je nejlevnějším městem pro pořízení bytu Ostrava, za tento byt zaplatíme pouhých Kč. Nesmíme ale zapomínat, že najít práci a dobré podmínky je zde o mnoho horší. Proto je nejlepší najít město, které má dobré životní podmínky s hodně příležitostmi na práci a přiměřeným bydlením. Tímto městem může být Hradec Králové. Zaměříme-li se na něj, zjistíme, že ačkoliv je třetím nejdražším městem po Praze v otázce bydlení, cena bytu se pohybuje celkem rozumně na hranici Kč Tis. Kč Praha Hradec Králové Pardubice Brno Jihlava Karlovy Vary Ostrava Rok Obrázek 5 - Vývoj cen bytů ve vybraných krajských městech v letech Zdroj: Vývoj cen bytů v krajských městech. Týden. 2008, roč. 15, č. 12, s

31 V oblasti hypotečního úvěrování je nabídka velmi rozsáhlá. Bank, které nabízejí tuto možnost financování bydlení, je opravdu hodně. Většinou je však pod různými bankami skryto pár majoritních vlastníků. Proto není jednoduché vybrat banky, které by na sobě nebyly nijak závislé a nepodléhaly by stejnému vedení. Jednou z bank, které slouží k porovnání, je Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB, a.s. ) a druhou bankou je Komerční banka, a.s. (dále jen KB, a.s. ). Pro lepší orientaci v následující komparaci je nejdříve uveden stručný přehled obou bank s jejich charakteristikou a nabízenými produkty. 4.1 Československá obchodní banka, a.s. ČSOB, a.s. působí na českém trhu jako univerzální banka. Má mnoho poboček po celém území. Historie této banky sahá až do roku 1964, kdy ji tehdejší vláda založila pro oblast financování zahraničního obchodu. V roce 1999 byla jako většina státních podniků privatizována. Vlastníkem majoritního podílu akcií se stala belgická skupina KBC. V roce 2000 ČSOB, a.s. převzala Investiční a poštovní banku. Tato kauza byla známa široké veřejnosti kvůli nejasnosti převzetí. Působila na českém i slovenském trhu. Od došlo k vyčlenění slovenského trhu. ČSOB, a.s. působí na trhu produktů nabízených fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátní klientele a nebankovním finančním institucím. Dále se zabývá finančními trhy a privátním bankovnictvím. V bankovnictví pro fyzické osoby působí pod dvěma obchodními značkami, a to ČSOB a Poštovní spořitelna. Poštovní spořitelna využívá ke své činnosti síť poboček České pošty. Na konci roku 2007 zaznamenala ČSOB 221 poboček a klienti Poštovní spořitelny mohou docházet na 27 finančních center České spořitelny a přibližně obchodních míst České pošty. Na pobočkách nabízí služby celé skupiny ČSOB, ČSOB Pojišťovna a penzijní fondy, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. Pro účely bydlení nabízí ČSOB, a.s. různé produkty. Prvním produktem je ČSOB Hypotéka. Tento produkt představuje běžnou formu hypotéky poskytované i ostatními bankami. Je účelovým úvěrem na pořízení nemovitosti nebo její rekonstrukci. Tento produkt může využít občan ČR nebo Evropské unie, který je starší 18ti let. Nemovitost, která přichází do zástavy, musí být na území České republiky. Úvěr je vynakládán až do 100% hodnoty zástavní nemovitosti. Pro klienty, kteří si chtějí úvěr u této banky řádně promyslet, nabízí možnost zmrazení úrokové sazby až na 30 dní. Tato služba je navíc zdarma. Úvěr je poskytován na 5 až 40 let s různými možnostmi fixace

32 úrokové sazby. Úroková sazba se pohybuje od 5,14 % do 6,09 % v závislosti na době fixace sazby. Další možností je ČSOB Americká hypotéka. Tento produkt nabízí půjčku, která je krytá nemovitostí, ale není uveden účel použití hypotéky. Tento úvěr je určen občanům ČR a Evropské unie starším 18ti let, kteří mohou zastavit nemovitost na území ČR. Tato hypotéka může být využita na cokoliv, ať už se jedná o nákup nemovitosti, auta nebo rozjezd podnikání. Nabízí také možnost 30ti denního zmrazení úrokové sazby, aby se mohl klient dobře rozhodnout. Splatnost hypotéky se pohybuje od 3 let do 20 let s možností fixace sazby na 1, 3 a 5 let. U této hypotéky je úroková sazba 7,54 % a může být poskytnuta do výše maximálně 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Úroková sazba je zde o hodně vyšší, protože se jedná o neúčelový úvěr. Dále je možné využít ČSOB Hypotéku 2 v 1. Tato hypotéka umožňuje kombinaci ČSOB Hypotéky, která je účelová a z hlediska úrokové sazby výhodnější, s méně výhodnou Americkou hypotékou, která ale dovoluje využít finanční prostředky i na jiné účely, např. vybavení, Může být poskytována i nemovitostem ležícím mimo území ČR. Zažádat o tento produkt může občan ČR nebo Evropské unie starší 18ti let. Zastavovaná nemovitost musí být ale na území ČR. Opět je zde možnost zmrazení úrokové sazby až na 30 dnů pro delší rozhodování klienta. Neúčelová část úvěru může být až 20 %. Doba splatnosti hypotéky je od 5 let do 40 let s několika možnostmi fixace úrokové sazby. Úroková sazba je stejná jako u ČSOB Hypotéky a činí tedy 5,14 % až 6,09 %. ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů je určena pro všechny, kteří nemají dostatečné příjmy pro získání standardního úvěru. Úroková sazba je také přiměřená, činí 6,64 % až 6,99 %. Jedinou podmínkou, která se výrazně liší od ostatních, je poskytnutí tohoto úvěru jen do výše 50 % hodnoty zastavené nemovitosti. Ostatní parametry jsou stejné jako u ČSOB Hypotéky. ČSOB Hypotéka na družstevní bydlení je předposlední možností. Tento druh hypotéky je specifický svým účelem. Úvěr je určen pouze pro koupi družstevního podílu, rekonstrukci nebo modernizaci družstevního bytu, financování předplacení nájmu bytu, při jehož výstavbě bylo použito programu státní podpory nové bytové výstavby a také pro kombinaci těchto možností. Doba splatnosti úvěru je od 5 let do 40 let s možností fixace úrokové sazby až na 5 let. Úroková sazba se zde pohybuje od 5,14 % do 5,54 % s možností čerpání úvěru ve výši do 85 % nebo do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti

33 Poslední možností je ČSOB Předhypoteční úvěr, který slouží např. ke koupi parcely, obecního bytu, výstavby moderního bydlení nebo začátkům výstavby. Důležitým poznatkem je zde podmínka, že tento úvěr nesmí být použit na koupi a prodej nemovitosti mezi občany. Další podmínkou je uzavření smlouvy o ČSOB Hypotéce a splnění všech podmínek kromě zástavního práva a pojištění nemovitosti. Během tohoto úvěru se platí pouze úroky. Ke splacení půjčené částky dojde až při splatnosti z ČSOB Hypotéky. Úroková sazba je pro tento úvěr stanovena na 6,90 %. Doba splatnosti je stanovena na 1 rok a výše úvěru je dána výší ČSOB Hypotéky. V tabulce č. 2 je uveden přehled jednotlivých úrokových sazeb, které se váží na tyto druhy produktů a také jsou závislé na délce fixace úrokové sazby. Úrokové sazby jsou zde uvedeny pro případ, že klient si u této banky zřídí dva druhy pojištění ze tří. U hypoték je povinné sjednání Pojištění nemovitosti nebo Pojištění bytové jednotky, které banka sama nabízí. Druhým možným pojištění, aby byla splněna tato podmínka z hlediska snížení úrokové sazby, je životní pojištění nebo pojištění domácnosti. ČSOB Hypotéka ČSOB Hypotéka 2v1 Druh úvěru Maximální výše Úroková sazba v % úvěru 10, 15, 20, z investice (%) 1 rok 3 roky 5 let 25, 30 let 85 5,14 5,14 5,14 5, ,54 5,54 5,54 6, ,14 5,14 5,14 5, ,54 5,54 5,54 6,09 ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů 50 6,64 6,64 6,64 6,99 ČSOB Hypotéka na družstevní bydlení 85 5,14 5,14 5,14 X 100 5,54 5,54 5,54 X ČSOB Americká hypotéka 70 7,54 7,54 7,54 X ČSOB Předhypoteční úvěr X 6,90 X X X Tabulka 2 - Garantované úrokové sazby hypotečních úvěrů v ČSOB, a.s. platné od 20. března 2008 Zdroj: ČSOB - Úrokové sazby hypotečních úvěrů [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.csob.cz/bankcz/cz/csob/urokove-sazby/urokove-sazby-hypotecnich-uveru.htm>. Pokud se zájemce rozhodne pro zřízení hypotéky u ČSOB, a.s., musí předložit celou řadu podkladů. Tyto doklady jsou přesně uvedeny v příloze č. 1. Týkají se převážně doložení příjmů, informací o zastavené nemovitosti, podklady v souvislosti s kupovanou nemovitostí atd. Mezi podklady, které se týkají doložení příjmů je důležité Potvrzení o výši pracovního příjmu, které je uvedeno v příloze č. 2. Veškeré tyto informace, podklady a potvrzení se přikládají k žádosti o hypoteční úvěr. A na základě tohoto je v případě kladného vyřízení

34 úvěru s klientem sepsána Smlouva o poskytování hypotečního úvěru. Tato smlouva je jako příklad uvedena v příloze č Komerční banka, a.s. KB, a.s. je univerzální bankou na českém trhu. Byla zapsána do obchodního rejstříku Majoritním akcionářem se stala mezinárodní skupina Société Générale (SG). Tato banka poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Klienti mohou docházet celkem do 378 poboček po celé republice. Finanční skupina KB byla k tvořena 9 společnostmi, ve kterých KB, a.s. uplatňovala podstatný vliv. Mezi ty nejznámější můžeme zařadit Penzijní fond KB, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. nebo ESSOX, s.r.o. KB, a.s. nabízí různé produkty týkající se financování bydlení. Hypoteční úvěr má formu standardní hypotéky. Je určen občanům ČR a Evropské unie starším 18ti let, kteří mají možnost zastavit nemovitost na území ČR. Jedná se o účelový úvěr na investice do bydlení. Může to být nákup nemovitosti, výstavba, přestavba atd. Doba splatnosti se pohybuje od 5 let do 30 let. Klient si může zvolit fixaci úrokové sazby až na 15 let. Tento úvěr se poskytuje pouze při zástavě nemovitosti. Tato nemovitost však musí mít sjednané pojištění. Klient získá tento úvěr pouze v případě, že má otevřený nebo si zavede účet pro fyzické osoby nepodnikatele u KB, a.s. Flexibilní hypotéka je dalším produktem, který tato banka nabízí. Jedná se o hypoteční úvěr, u kterého je možné jednou ročně měnit výši splátky jejím snížením až o 50% či zvýšením až o 100%. Další možností je přerušení splácení na dobu 1 až 3 měsíců. Hypotéka 2 v 1 nabízí kombinaci standardní hypotéky s neúčelovým úvěrem. Neúčelovou část hypotéky může tvořit maximálně 20 % hodnoty hypotéky, nesmí však přesáhnout částku Kč. Tento produkt je možné nakombinovat s Flexibilní hypotékou. Hypotéka bez příjmů slouží těm klientům, kteří nebyli schopni získat hypotéku, kvůli nedostatečným příjmům. Při sjednávání tohoto úvěru je nutné předložit Potvrzení o bezdlužnosti finančnímu úřadu. Banka klientovi poskytne úvěr maximálně do 60 % hodnoty zastavené nemovitosti, kde je další podmínkou, že tento úvěr nesmí přesáhnout 5 milionů Kč. Pro získání této hypotéky musí klient doložit, že financoval alespoň 30 % celé investice. Předhypoteční úvěr slouží k investicím do nemovitostí. Jde o krátkodobý nebo střednědobý úvěr, který slouží ke koupi nemovitosti nebo jejího podílu, výstavbě nemovitosti, rekonstrukci nemovitosti, vypořádání spoluvlastnických nebo dědických nároků k nemovitosti

35 nebo konsolidaci předchozích úvěrů na investice do nemovitosti. Tento úvěr se vždy kombinuje s nějakým druhem hypotéky. Nejdříve dojde k pravidelnému splácení úroků a poté dojde ke splacení úvěru z čerpané hypotéky. Výhodou zde je možnost rozjet např. výstavbu nemovitosti bez vlastních finančních prostředků. U KB, a.s. je v případě rozhodnutí o zřízení hypotéky velmi důležité dodání předepsaných podkladů. Tyto podklady pak slouží k vyhodnocení žádosti o hypotéku a ke stanovení kladného či záporného výsledku. Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení je uvedeno v příloze č. 4. K tomuto dokumentu se váže příloha obsahující seznam všech podkladů potřebných ke sjednání hypotéky. Ta je uvedena v příloze č. 5. Dále je v příloze č. 6 uvedeno Potvrzení o výši pracovního příjmu, které je nezbytné pro získání hypotečního úvěru. 4.3 Mladý manželský pár se čtyřletým dítětem Mladý manželský pár se čtyřletým dítětem si chce pořídit byt 3+1 o rozloze přibližně 70 m 2. Tento byt už mají rezervovaný a zbývá jim vyřídit hypotéku. Jeho cena je stanovena na Kč. Do dnešního dne si společně ušetřili Kč, protože těsně po studiích využili nabídky pracovat v cizině. Pracovali tam celé dva roky a získali mnoho zkušeností, které jim slouží v nynějším zaměstnání. Na zbytek ceny bytu si chtějí vzít úvěr. V dnešní době oba dva chodí do práce. Manželka je po mateřské dovolené a jelikož má dobré odborné znalosti a práce v zahraničí je výhodou, vydělává si ,- Kč hrubého. Manžel vydělává ,- Kč hrubého. Nyní se rozhodují, zda si mají vzít úvěr u ČSOB, a.s., u které mají běžný účet, nebo u KB, a. s. Ostatní banky zavrhli, protože s nimi mají buď špatné zkušenosti nebo je vůbec neznají. Dále si ještě nejsou jisti, zda by chtěli fixaci úrokové sazby na 5 let nebo na 10 let Hypotéka od ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. této rodině nabízí standardní hypotéku. Ostatní hypotéky jsou pro ně nevýhodné nebo nabízí kombinaci produktů, které tato rodina nepotřebuje. Výhodou pro ně může být již otevřený účet u této banky, na který jim chodí jejich výplaty. Za toto mají slevu z běžné úrokové sazby 0,15 %. Dále banka nabízí ještě jednu slevu z úrokové sazby, a to v případě, že si zařídí dvě ze tří nabízených pojištění, které ČSOB, a.s. pro své klienty zprostředkovává. Tyto tři možnosti jsou pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a pojištění úvěru. Tímto sníží banka úrokovou sazbu o dalších 0,1 %. Dále jako každá banka

36 také nabízí možnost fixace úrokové sazby na určitá časová období. Úroková sazba s dobou fixace na 5 let se po využití všech slev pohybuje od 5,14 %. Úroková sazba s fixací na 10 let se pohybuje od 5,69 %. Rozdíl v úroku je poměrně podstatný. Protože ale není jisté, jak se bude úroková sazba dále vyvíjet, neměli by klienti hned volit tu výhodnější, ale trochu by se nad tím měli zamyslet. ČSOB, a.s. určuje, jaké minimální výdaje může tato rodina v průměru vynakládat za měsíc. Proto stanovila životní minimum, z kterého by měli měsíčně vyjít, na 9 810,- Kč. Pokud spočítáme jejich čistý příjem z hrubého platu, který oběma dohromady činí ,- Kč, dostaneme částku ,- Kč. Odečteme-li od této částky životní minimum stanovené bankou, získáme ,- Kč. Z této částky bude rodina financovat hypotéku, sjednaná pojištění, další splátky u jiných společností nebo poplatky za vedení hypotéky. Pro tuto rodinu banka stanovila minimální měsíční čistý příjem na ,- Kč. Ještě s takovými příjmy by měla rodina možnost hypotéku získat. Náklady na pořízení hypotečního úvěru činí 8 800,- Kč, což je 0,8 % z objemu poskytnutého úvěru (min ,- Kč a max ,- Kč), a 3 000,- Kč za odhad nemovitosti, který slouží pouze pro účely banky. Dále si po celou dobu poskytnutí a splácení hypotéky banka účtuje poplatky za správu hypotéky, které činí 150,- Kč měsíčně a k těmto poplatkům pak je třeba připočítat ještě 15,- Kč za každý výpis, který banka zašle klientovi poštou. Dalšími povinnými platbami, které klient musí platit, aby získal výhodnou úrokovou sazbu, jsou Pojištění nemovitosti, které činí 150,- Kč měsíčně a Pojištění splácení úvěru ve výši 353,- Kč měsíčně. Tato částka se vypočítává podle výše úvěru a věku klienta.veškeré měsíční náklady na hypotéku včetně pojištění a splátky činí 7 998,- Kč v případě 5leté fixace nebo 7 685,- Kč v případě 10leté fixace úroku. Pokud bychom uvažovali fixní úroky po celou dobu splácení, zjistíme, že během celé doby zaplatíme částku ,- Kč, resp ,- Kč, z čehož vyplývá, že na úrocích a poplatcích bude za celou dobu splácení ,- Kč, resp ,- Kč. Pokud bychom to vyjádřili v procentech, zjistili bychom, že tato částka tvoří 75,57 %, resp. 83,34 %. V tabulce č. 3 je přehled informací o hypotéce od ČSOB, a.s. včetně veškerých poplatků

37 Název hypotečního produktu ČSOB Hypotéka ČSOB Hypotéka Cena nemovitosti , ,- Požadovaná výše úvěru , ,- Doba fixace úroku 5 let 10 let Doba splácení hypotéky 20 let 20 let Úroková sazba od 5,14 % 5,69 % Typ splácení úvěru Anuitní Anuitní Celkový hrubý příjem , ,- Celkový čistý příjem , ,- Životní minimum stanovené bankou 9 810, ,- Pojištění nemovitosti 150,- 150,- Pojištění splácení úvěru 353,- 369,- Správa hypotéky 150,- 150,- Splátka 7 345, ,- Náklady na pořízení hypotéky , ,- Měsíční náklady na hypotéku 7 998, ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) , ,- Rozdíl oproti půjčené částce , ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 75,57% 83,34 % Tabulka 3 - Informace o ČSOB Hypotéce pro mladý manželský pár se čtyřletým dítětem Zdroj: vlastní zpracování Hypotéka od KB, a.s. I tato banka nabízí této rodině standardní hypotéku s možností volby fixace úrokové sazby na různá časová období. KB, a.s. nabízí této rodině snížení úrokové sazby v případě, že si u Komerční pojišťovny, a.s. manžel založí Rizikové životní pojištění. Toto pojištění ho vyjde na 275,- Kč měsíčně. Tato částka se dá zjistit na internetu nebo vypočítat z věku klienta. Výpočet je ovšem velmi složitý. Další podmínkou, kterou musí žadatel splnit, je uzavření bankovního účtu u této banky, na který budou chodit klientovi výplaty. Dalším zvýhodněním, které banka připravila, jsou shodné úrokové sazby pro fixace od 1 roku do 15 let. Z toho vyplývá, že si rodina nemusí volit mezi kratší dobou fixace a menším úrokem nebo delší dobou fixace a úrokem vyšším. Tato sazba se pro tuto rodinu pohybuje od 4,99 %. Náklady na pořízení hypotečního úvěru jsou stanoveny procentem z výše poskytnutého úvěru. Počítají se tedy jako 0,8 % z výše poskytnutého úvěru (min ,- Kč a max ,- Kč). Pro tuto rodinu tedy činí 9 000,- Kč. Pokud se ale podaří tento úvěr sjednat do 16. května 2008, nabízí KB, a.s. hypotéku bez poplatku za vyřízení. Což je poměrně velká úspora. Mezi další výdaje můžeme počítat 150,- Kč na vedení účtu. Toto je

38 však shodné s ČSOB, a.s. Dalšími náklady na hypotéku budou měsíční platby Rizikového životního pojištění ve výši 275,- Kč, které je shodné pro obě doby fixace, dále Pojištění splácení úvěru ve výši 353,- Kč, resp. 369,- Kč. Celkové měsíční náklady na hypotéku jsou 8 031,- Kč, resp ,- Kč. Celkové náklady převyšující úvěr činí ,- Kč, resp ,- Kč. V procentuálním vyjádření činí náklady na úvěr 75,22 %, resp. 75,57 %. Přehled o nabízené hypotéce této banky nalezneme v tabulce č. 4. Název hypotečního produktu Hypoteční úvěr KB Hypoteční úvěr KB Cena nemovitosti , ,- Požadovaná výše úvěru , ,- Doba fixace úroku 5 let 10 let Doba splácení hypotéky 20 let 20 let Úroková sazba od 4,99 % 4,99 % Typ splácení úvěru Anuitní Anuitní Celkový hrubý příjem , ,- Celkový čistý příjem , ,- Rizikové životní pojištění 275,- 275,- Pojištění splácení úvěru 353,- 369,- Správa hypotéky 150,- 150,- Splátka 7 253, ,- Náklady na pořízení hypotéky (do ) 0,- 0,- Měsíční náklady na hypotéku 8 031, ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) , ,- Rozdíl oproti půjčené částce , ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 75,22 % 75,57 % Tabulka 4 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro mladý manželský pár se čtyřletým dítětem Zdroj: vlastní zpracování Výběr vhodné nabídky hypotéky Předchozí informace slouží k posouzení a výběru banky, u které si rodina sjedná hypoteční úvěr. Porovnání těchto nabídek můžeme začít u nákladů na pořízení hypotéky. V této kategorii je nejlepší nabídkou hypotéka od KB, a.s., protože do 16. května 2008 nabízí pořízení hypotéky zdarma. Vzhledem k tomu, že rodina již má byt slíbený, by v tomto problém být neměl. Dalším velmi příjemným kritériem pro rodinu, které je ve prospěch KB, a.s., je doba fixace a úroková sazba. Protože tato banka také nabízí úrokovou sazbu stejnou pro všechny nabídky fixace úroku, o kterých rodina uvažovala, a úroková sazba je nižší o nejméně 0,7 %, rozhodla se rodina uzavřít hypotéku právě u KB, a.s. Překážkou by neměl být ani běžný účet, který si musí u této banky zřídit, protože se to rodině stejně vyplatí změnit,

39 aniž by na tom nějak tratila. Dalším důvodem pro výběr KB, a.s. je procentuální vyjádření plateb zaplacených nad rámec úvěru. U KB, a.s. je toto stanoveno na 75,57 % u doby fixace 10 let, kterou si rodina vybrala, nýbrž u ČSOB, a.s. toto procento je 83,34 %. 4.4 Samostatná osoba Pan Novotný se rozhodl, že si pořídí nový byt v Hradci Králové. Dodneška bydlel v Jeseníku, ale protože zde měl problémy s prací, našel si nové, lépe placené a pro něj výhodnější zaměstnání právě v Hradci Králové. Nejprve si do začátku pronajal malou garsonku, teď ovšem už začíná uvažovat o tom, že si pořídí rodinu. Našel si přítelkyni a jako dárek jí chce pořídit nový byt, ve kterém by spolu bydleli. Proto se porozhlédl v okolí a vyhlédl si byt 3+1, který má přibližně 75 m 2. Bohužel stále nejsou vyřešené podmínky u prodávající strany, a proto není jistota získání tohoto bytu ještě v prvním pololetí roku Byt se ovšem prodává za ,- Kč. Ze svých úspor a z peněz, které získal při prodeji své původní garsonky v Jeseníku v hodnotě ,- Kč, si ušetřil ,- Kč. Tyto peníze chce využít ke koupi bytu. Jeho příjem činí ,- Kč hrubého. Přepočet na čistý příjem činí ,- Kč. V dnešní době má otevřený účet u KB, a.s., ale je ochoten v případě nutnosti přejít i k jiné bance. Z nabídek hypotečních úvěrů ho zaujala nabídka ČSOB, a.s. Proto se nyní rozhoduje, zda uzavřít hypotéku u KB, a.s. nebo u ČSOB, a.s Hypotéka od ČSOB, a.s. ČSOB, a.s. nabídla panu Novotnému jako nejlepší možné řešení ČSOB Hypotéku. Tato hypotéka je pro něj nejlepším řešením, protože nemá zájem o různé kombinace hypotéky se spotřebitelským úvěrem atd. Rozhoduje se opět, zda si má vzít hypotéku s 5letou fixací úrokové sazby nebo s 10letou fixací. Protože se o úrokové sazby již delší dobu zajímá, má obavy, že po nedávné krizi na trhu s úvěry dojde v příštích letech k dalšímu zvýšení úrokové sazby, přestože v tuto chvíli došlo ke stabilizaci růstu úroků. Jeho podmínkou hypotéky je fixace úrokové sazby na 10 let. Z tohoto důvodu mu banka nabídne úrokovou sazbu ve výši 5,69 %.V tomto případě by ovšem musel svůj bankovní účet převést k této bance. Dalšími podmínkami je zřízení Pojištění nemovitosti ve výši 150,- Kč měsíčně a Pojištění splácení úvěru v ceně 500,- Kč za měsíc. Vypočítáme-li poplatky za vyřízení úvěru, zjistíme, že se při této výši úvěru vyšplhaly až na částku ,- Kč. Z tohoto vyplývá, že měsíčně za hypotéku pan Novotný zaplatí ,- Kč. Přeplatek za celou dobu splácení činí

40 ,- Kč. Pokud bychom to vyjádřili procentem, dostaneme 81,15 %. Podrobné informace nalezneme v tabulce č. 5. Název hypotečního produktu ČSOB Hypotéka Cena nemovitosti ,- Požadovaná výše úvěru ,- Doba fixace úroku Doba splácení hypotéky 10 let 20 let Úroková sazba od 5,69 % Typ splácení úvěru Anuitní Celkový hrubý příjem ,- Celkový čistý příjem ,- Životní minimum stanovené bankou 4 420,- Pojištění nemovitosti 150,- Pojištění splácení úvěru 500,- Správa hypotéky 150,- Splátka ,- Náklady na pořízení hypotéky ,- Měsíční náklady na hypotéku ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) ,- Rozdíl oproti půjčené částce ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 81,15 % Tabulka 5 - Informace o ČSOB Hypotéce pro pana Novotného Zdroj: vlastní zpracování Hypotéka od KB, a.s. Oproti ČSOB, a.s. se u této banky pan Novotný nemusí rozhodnout mezi 5letou fixací úrokové sazby nebo 10letou, protože KB, a.s. nabízí pro oba typy fixace stejný úrok. Tento úrok činí konstantně 4,99 %. Podmínkou, kterou musí pan Novotný splnit, je zřízení Rizikového životního pojištění, které se odvíjí od jeho věku, ve výši 675,- Kč za měsíc. Pokud si stihne vyřídit hypotéku do 16. května 2008, získá od KB, a.s. nulové náklady na poplatky spojené se zřízením úvěru. Pokud by ale nestihl úvěr zřídit do tohoto data, musel by zaplatit výdaje ve výši ,- Kč. Přehledné údaje o nabídce ze strany KB, a.s. nalezneme v následující tabulce. Z předchozích informací vyplývá, že měsíční náklady na hypotéku činí ,- Kč. Výše přeplacené částky je ,- Kč, což si můžeme představit jako 71,45 % z poskytnutého úvěru

41 Název hypotečního produktu Hypoteční úvěr KB Cena nemovitosti ,- Požadovaná výše úvěru ,- Doba fixace úroku Doba splácení hypotéky 5 let 20 let Úroková sazba od 4,99 % Typ splácení úvěru Anuitní Celkový hrubý příjem ,- Celkový čistý příjem ,- Rizikové životní pojištění 675,- Správa hypotéky 150,- Splátka 9 891,- Náklady na pořízení hypotéky (do ) 0,- Náklady na pořízení hypotéky (od ) ,- Měsíční náklady na hypotéku ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) ,- Rozdíl oproti půjčené částce ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 71,45 % Tabulka 6 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro pana Novotného Zdroj: vlastní zpracování Výběr vhodné nabídky hypotéky Z předchozích informací jsme zjistili, že klientovi se nejvíce vyplatí využít nabídku hypotečního úvěru u KB, a.s., protože u ní má vedený běžný účet a nemusí ho tím pádem převádět do jiné banky. Další výhodou jsou úroky, které jsou pro jeho požadavky v této bance o 0,7 % menší, což se projevilo i na výši splátky. U KB, a.s. bude platit měsíčně 9 891,- Kč, tj. o 589,- Kč méně. Tato částka jistě není zanedbatelná. Přestože si není jistý, zda stihne využít akční nabídky KB, a.s. na zrušení pořizovacích výdajů, je rozhodnutý u této banky zůstat, protože to co by zaplatil za pořízení je oproti ČSOB, a.s. nízká částka. Z tohoto plyne, že se pan Novotný rozhodl využít hypotečního úvěru u KB, a.s. Výhodnost KB, a.s. můžeme také určit z procentuálního poměru přeplacené částky k výši úvěru, který je u ČSOB, a.s. o 9,7 % vyšší, což na zaplaceném úvěru představuje rozdíl ,- Kč. 4.5 Manželský pár s dospělými dětmi Manželé Novákovi se rozhodli, že si pořídí byt 3+1 o velikosti přibližně 70 m 2, protože si jeden pokoj chtějí rezervovat pro svá případná vnoučata, která by sem občas jezdila. Dříve bydleli v bytě 2+1, který ovšem nyní přenechali svému synovi a jeho rodině. Byt, který se chystají koupit, si již prohlédli a plně jim vyhovuje jeho vybavení i poloha

42 Protože si v nedávné době koupili nové auto, nemají nyní vlastní zdroje pro nákup bytu. Oba jsou ovšem ve vedoucích místech a jejich společné příjmy jsou rovny ,- Kč hrubého za měsíc. Pokud si to přepočteme, zjistíme, že jejich čistý měsíční příjem je ,- Kč. Pořizovací cena nemovitosti je ,- Kč. Na celou tuto částku si chtějí manželé Novákovi vzít úvěr Hypotéka od ČSOB, a.s. Z hlediska účelu použití tohoto úvěru si manželé zvolili u této banky produkt ČSOB Hypotéku. Protože chtějí splatit úvěr do 20 let, rozhodli se, že využijí 5letou fixaci úrokové sazby, která je u této banky výhodnější z hlediska úvěru než 10letá fixace. Běžný účet by byli nuceni zřídit, protože mají tento účet u jiné banky. Dále by rádi využili možnosti snížení úrokové sazby zavedením Pojištění nemovitosti ve výši 150,- Kč za měsíc a Pojištění schopnosti splácet, které by pro ně činilo 690,- Kč měsíčně. Výdaje za pořízení ČSOB Hypotéky činí ,- Kč i s odhadem ceny nemovitosti, které slouží k ověření bance. Sečteme-li měsíční náklady na hypotéku, zjistíme výši ,- Kč. Pro představu si určíme procentuální poměr toho, kolik klient přeplatí za dobu splácení, který činí 77,89 %. V tabulce č. 7 jsou uvedeny informace, které banka manželům Novákovým poskytla. Název hypotečního produktu ČSOB Hypotéka Cena nemovitosti ,- Požadovaná výše úvěru ,- Doba fixace úroku Doba splácení hypotéky 5 let 20 let Úroková sazba od 5,54 % Celkový hrubý příjem ,- Celkový čistý příjem ,- Životní minimum stanovené bankou 7 430,- Pojištění nemovitosti 150,- Pojištění splácení úvěru 690,- Správa hypotéky 150,- Splátka ,- Náklady na pořízení hypotéky ,- Měsíční náklady na hypotéku ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) ,- Rozdíl oproti půjčené částce ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 77,89 % Tabulka 7 - Informace o ČSOB Hypotéce pro manželé Novákovi Zdroj: vlastní zpracování

43 4.5.2 Hypotéka od KB, a.s. KB, a.s. nabízí klientům možnost využít akční nabídku vyřízení hypotéky zdarma, na čemž můžou klienti vydělat, protože standardní cena je ,- Kč. Přestože tato banka sjednotila úrokové sazby ve fixacích od 1 roku do 15 let, nabízený úrok je přesto velmi atraktivní a pohybuje se na úrovni 4,99 %. Podmínkou je ovšem zřízení běžného účtu, na který by chodily klientovi příjmy. To by ovšem nebyl žádný problém, protože manželé Novákovi mají účet otevřený úplně u jiné banky, takže by stejně museli tuto situaci řešit. Dále se rozhodli, že si sjednají rizikové životní pojištění ve výši 945,- Kč měsíčně, aby dosáhli na zvýhodněnou úrokovou sazbu. Celkové měsíční náklady jsou ,- Kč. V procentuálním vyjádření tato částka za celou dobu činí 78,83 %. Přehled potřebných informací je uveden v tabulce č. 8. Název hypotečního produktu Hypoteční úvěr KB Cena nemovitosti ,- Požadovaná výše úvěru ,- Doba fixace úroku Doba splácení hypotéky 5 let 20 let Úroková sazba od 5,59 % Typ splácení úvěru Anuitní Celkový hrubý příjem ,- Celkový čistý příjem ,- Rizikové životní pojištění 945,- Správa hypotéky 150,- Splátka ,- Náklady na pořízení hypotéky (do ) 0,- Měsíční náklady na hypotéku ,- Souhrn všech plateb bance (fixní úrok) ,- Rozdíl oproti půjčené částce ,- Procentuální poměr přeplacené částky k výši půjčky 78,83 % Tabulka 8 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro manželé Novákovi Zdroj: vlastní zpracování Výběr vhodné nabídky hypotéky U tohoto manželského páru není jednoduché rozhodnout, u které banky si mají hypotéku zřídit. Protože chtějí získat půjčku na celou hodnotu nemovitosti, zvýšily se jim úrokové sazby u KB, a.s. a převýšily také sazby v ČSOB, a.s. Z tohoto důvodu je také splátka u ČSOB, a.s. o 60,- Kč měsíčně levnější. Tato částka není nějak vysoká, ale musíme také k tomu připočíst náklady na Rizikové životní pojištění u KB, a.s., které je podmínkou nároku

44 na sníženou úrokovou sazbu. U ČSOB, a.s. jsou podmínky splněny zřízením Pojištění nemovitosti a Pojištění splacení úvěru. Obě tyto částky činí dohromady 840,- Kč měsíčně. Teď se již začíná rozdíl zvyšovat. Důležitým faktorem je také fakt, že manželé mají běžný účet veden u jiné společnosti, takže musí ke změně dojít vždy. Dalším důležitým důvodem je celková částka přeplaceného úvěru, který činí u ČSOB, a.s ,- Kč a u KB, a.s ,- Kč. Pokud si tyto částky uvedeme v procentech, získáme přehlednější způsob porovnání. U ČSOB, a.s. toto procento činí 77,89 % a u KB, a.s. 78,83 %. Z těchto důvodů se manželé vybrali hypotéku u ČSOB, a.s., protože pro ně představuje úsporu ,- Kč. 4.6 Zhodnocení modelových případů Z předchozích třech případů je patrné, že potencionální klienti těchto dvou bank, ČSOB, a.s. a KB, a.s., ve dvou případech raději sahají k nabídce KB, a.s., protože jim nabízí o mnoho nižší úrok než konkurenční banka. Další velmi důležitou otázkou jsou náklady na pořízení hypotéky, které také více ukazují na KB, a.s. V současné době totiž nabízí zřízení úvěru zdarma, což je pro klienta několikatisícová položka. Pokud bychom porovnali nabídky obou bank, je z nich patrné zaměření banky na různou klientelu. KB, a.s. se zaměřuje více na samotné občany a své produkty směřuje k větší dostupnosti hlavně pro jedince. Naopak ČSOB, a.s. se zaměřuje více na podniky a větší společnosti, pro které má velmi výhodný program obsahující všechny možné produkty pro tyto skupiny. K tomuto zaměření nabádá již slovo obchodní v názvu banky. Pokud bychom chtěli porovnat peníze zaplacené navíc za hypoteční úvěr, zjistili bychom poměrně vysoké výdaje v rozmezí od ,- Kč do ,- Kč v závislosti na výši hypotéky a době splácení. Důležitým momentem je také v posledním modelovém případě fakt, že hypotéka je vzata na 100 % zastavené nemovitosti, naopak v ostatních případech se tato částka pohybuje do 75 %. Tato sazba je pro banku velmi důležitá, protože v případě nedodržení podmínek získá vyšší hodnotu, než je hodnota úvěru. Proto také nabízí tomuto produktu lepší podmínky z hlediska klienta. Dobrým ukazatelem pro porovnání nám slouží procentuální vyjádření výše zaplacených peněz nad rámec úvěru. Musíme si ovšem uvědomit, že tento ukazatel je vypočítán ze součtu splátek, které by klient přibližně platil v případě, že by nedošlo k žádné změně ve výši úroků i po uplynutí doby fixace. Tohoto předpokladu však v praxi téměř nejde dosáhnout. Tento ukazatel se v modelových příkladech pohybuje od 71 % do 84 %. Byl také důležitým momentem pro výběr vhodné varianty, kdy do výběru šla vždy výhodnější varianta pro jednotlivé modely. V následující tabulce jsou uvedena jednotlivá zhodnocení všech

45 tří modelových příkladů s informacemi, které mohou nastínit rozdíly v nabídkách hypoték od těchto bank. Mladý manželský pár se 4letým dítětem Samostatná osoba Manželský pár s dospělými dětmi Zvolená banka KB, a.s. KB, a.s. ČSOB, a.s. Cena nemovitosti , , ,- Výše úvěru , , ,- Doba splácení Fixace Hrubý příjem , , ,- Pojištění nemovitosti X X 150,- Pojištění splácení úvěru 369,- X 690,- Rizikové životní pojištění 275,- 675,- X Správa hypotéky 150,- 150,- 150,- Splátka 7 253, , ,- Náklady na pořízení ,- Měsíční náklady hypotéky 8 354, , ,- Souhrn všech plateb , , ,- Rozdíl od výše úvěru , , ,- Procentuální vyjádření plateb navíc 75,57 % 71,45 % 77,89 % Tabulka 9 - Přehled výsledků jednotlivých modelových případů Zdroj: vlastní zpracování Podle tabulky č. 9 byla také ve dvou případech ze třech, a to v případě Mladého manželského páru se čtyřletým dítětem a Samostatné osoby, vybrána KB, a.s., která pro tyto dvě modelové situace nejlépe vyhovuje. Svědčí o tom měsíční výše splátek, procento úrokové sazby i ukazatel procentuálního vyjádření výše zaplacených peněz nad rámec úvěru. Ve třetím případě, a to Manželský pár s dospělými dětmi, byla vybrána banka ČSOB, a.s. Tato banka nabízí výhodnější hypotéky pro stoprocentně zastavenou nemovitost. Z celkového pohledu se dá ovšem tvrdit, že výhodnější hypotéky nabízí KB, a.s. Nelze to ale tvrdit vždy, a proto by se každá nabídka měla před podepsáním smlouvy zvážit ve více společnostech. Velmi užitečným rádcem v těchto věcech může být také hypoteční poradce

46 Závěr Proces financování bydlení je pro občany velkým problémem. Řešení tohoto problému se musí do detailu promyslet, protože představuje možný závazek až na několik desítek let dopředu. Snem snad každého člověka je vlastní bydlení, ne každému se to ovšem splní. Jak jsme si všimli v této práci, příjmy osob v modelových situacích jsou poměrně vysoké, přesto výše splátek na jeden měsíc je velmi zatěžující. Při sjednávání hypotečního úvěru se klade důraz na výši příjmů žadatele a spolužadatele, jejich finanční situaci, nemovitost, která má být zastavena a předmět úvěru, tedy kupovaný či rozestavěný byt, dům nebo jiná nemovitost sloužící k bydlení. Zjistili jsme také, že každá banka nabízí různé druhy hypotečních úvěrů pro různé situace, které můžou během pořízení nemovitosti nastat. Kromě klasické hypotéky existují různé druhy dalších produktů, z kterých můžeme jmenovat např. americkou hypotéku. Tuto hypotéku využívají lidé, kteří potřebují získat větší objem peněžních prostředků na projekty, které neslouží k financování bydlení. Další možností, která ovšem v této práci nebyla zmíněna z důvodu jiného zařazení, je stavební spoření. Stavební spoření sice zahrnujeme spíše do oblasti pojištění a úspor, ale nesmíme zapomínat, že toto je jen jedna fáze. Dalšími fázemi je využití naspořených finančních prostředků a také možnost vzít si úvěr s poměrně výhodnými podmínkami, mezi které patří např. možnost splatit úvěr dříve bez naměřeného penále nebo poměrně vysoká státní podpora. Z těchto výhod by mnozí zhodnotili větší výhodnost než obyčejná hypotéka, nesmíme však zapomínat na záporné stránky. Těmi může být např. nutnost dlouhodobějšího spoření peněžních prostředků před využitím úvěru nebo vyšší náklady na pořízení, protože stavební spořitelna obvykle požaduje zaplacení 1 % dvakrát z toho důvodu, že v jednom případě platíme za zřízení stavebního spoření a v druhém za vyřízení úvěru. Dalším velmi důležitým poznatkem u hypotečních úvěrů je skutečnost, že stát podporuje občany, kteří chtějí otázku svého vlastního bydlení vyřešit, a to např. dotováním ze strany státu za účelem nižší úrokové míry pro občany nebo odpočty úroků pro občany ze základu daně. Přestože v dnešní době úroky stoupají, občané stále nemají na možnost dotování úrokové sazby nárok. Tato částka se vypočítává z předchozího kalendářního roku, kdy byly úroky dostatečně nízké. Výše úroků ovlivňuje počet uzavřených hypotečních úvěrů u českých bank a jejich objem. Možným východiskem pro banky může být také možnost drobné úpravy úrokových sazeb v době fixace úrokové sazby, aby byly nabídky hypoték od jednotlivých bank pro klienty atraktivnější. Přestože svět nedávno prodělal drobnou krizi

47 na tomto trhu, objem hypoték uzavřených v prvním čtvrtletí roku 2008 se oproti roku 2007 podstatně zvýšil. Důvodem je také růst nájemného a potřeba migrace za prací, což může být důvodem k rozhodnutí o zařízení vlastního bydlení, o kterém by se v případě stále stejného bydliště neuvažovalo. V závěru této práce je nutné dodat, že tato práce je zaměřena ryze na hypoteční úvěry. Došlo zde ke zpracování nabídek vybraných bank a jejich produktů a k rozpracování jednotlivých případů z hlediska finančního zatížení klienta a finančních požadavků na něj. Z analýzy modelových případů tedy vyplývá, že výhodnější hypoteční úvěr poskytuje KB, a.s. z důvodu výhodnějších podmínek, které si banka sama stanovuje, aby nalákala nové klienty. Tyto podmínky se však mohou v průběhu času měnit a tudíž je nutné si je hlídat a důkladně se o nich informovat

48 Literatura [1] REVENDA, Zbyněk, et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. dopl. vyd. Praha : Management Press, s. r. o., s. ISBN [2] DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví. 3. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, s. ISBN [3] POLOUČEK, Stanislav, et al. Bankovnictví. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [4] RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr, MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. 6. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN [5] SYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 2. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, a.s., s. ISBN [6] PAVELKA, František, BARDOVÁ, Dagmar, OPLTOVÁ, Radka. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha : Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN [7] Vývoj cen bytů v krajských městech. Týden. 2008, roč. 15, č. 12, s [8] Československá obchodní banka [online]. c2008 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.csob.cz/bankcz/cz/>. [9] Komerční banka [online]. c2006 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kb.cz/>. [10] Ministerstvo pro místní rozvoj : Bytová politika [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mmr.cz/bytova-politika>. [11] KOUBOVÁ, Kateřina. Hypoték přibývá, jsou dražší. MF Dnes , roč. 19, č. 68, s. B1. [12] Hypotéky. Hospodářské noviny , roč. 52, č. 59, s. 25. [13] Region roste, vykazuje zisky a láká investory. Bankovnictví. 2008, roč. 44, č. 2/2008, s [14] DUŠEK, Petr, KOS, Bohumil. Právo hypotečního úvěrování. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, s. ISBN [15] Výplata : Hypotéky [online]. Brno : SVT Brno, s.r.o., c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.vyplata.cz/pujckyauvery/hypoteky.php>

49 [16] Hypoindex : Hypotéky [online]. Praha : Fincentrum media, s.r.o., c [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.hypoindex.cz/hypoteky/clanky/>. ISSN [17] Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů [18] Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů [19] Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech ve znění pozdějších předpisů

50 Seznam zkratek apod. a.s. atd. CB ČNB ČS, a.s. ČSOB, a.s. KB, a.s. např. RPSN SIPO tzv. a podobně akciová společnost a tak dále centrální banka Česká národní banka Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Komerční banka, a.s. například Roční Procentuální Sazba Nákladů Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva takzvaný

51 Seznam obrázků Obrázek 1 - Tržní podíly bank na českém trhu na konci roku Obrázek 2 - Princip kontokorentního úvěru...16 Obrázek 3 - Vývoj úroků hypoték v České republice v letech (I. pololetí)...25 Obrázek 4 - Státní podpora vyplacená k hypotečním úvěrům v obodbí Obrázek 5 - Vývoj cen bytů ve vybraných krajských městech v letech Seznam tabulek Tabulka 1 - Úroková sazba hypotečních úvěrů ke dni 25. března Tabulka 2 - Garantované úrokové sazby hypotečních úvěrů v ČSOB, a.s. platné od 20. března Tabulka 3 - Informace o ČSOB Hypotéce pro mladý manželský pár se čtyřletým dítětem...36 Tabulka 4 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro mladý manželský pár se čtyřletým dítětem...37 Tabulka 5 - Informace o ČSOB Hypotéce pro pana Novotného...39 Tabulka 6 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro pana Novotného...40 Tabulka 7 - Informace o ČSOB Hypotéce pro manželé Novákovi...41 Tabulka 8 - Informace o Hypotečním úvěru KB pro manželé Novákovi...42 Tabulka 9 - Přehled výsledků jednotlivých modelových případů

52 Přílohy Příloha 1 - Doklady vyžadované v souvislosti s poskytnutím hypotečního úvěru u ČSOB, a.s. Příloha 2 - Potvrzení o výši pracovního příjmu u ČSOB, a.s. Příloha 3 - Smlouva o poskytování hypotečního úvěru u ČSOB, a.s. Příloha 4 - Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení u KB, a.s. Příloha 5 - Seznam dokladů u KB, a.s. Příloha 6 - Potvrzení o výši pracovního příjmu u KB, a.s

53 Příloha 1 - Doklady vyžadované v souvislosti s poskytnutím hypotečního úvěru u ČSOB, a.s.

54

55 Příloha 2 - Potvrzení o výši pracovního příjmu u ČSOB, a.s.

56 Příloha 3 - Smlouva o poskytování hypotečního úvěru u ČSOB, a.s.

57

58

59

60

61

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více