U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014"

Transkript

1 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky voleb do obecního zstupitelstv konných ve dnech /1 bere n vědomí výsledky ustvujícího zsedání zstupitelstv obce konného dne /1 projednl návrhy n ustvení složení komisí zřizovných rdou obce s tím, že v dné věci rozhodne n své příští schůzi 4/1 projednl otázku dlšího postupu v oblsti komunitního plánování s tím, že touto problemtikou včetně jejího institucionálního personálního řešení se bude v následujícím období zbývt 5/1 jmenuje členy povodňové komise obce : Ing. Ldislv Rosmn (jko strost je dle zákon jejím předsedou), Mgr. Libor Stáň, Ing. Mrek Svrčin, Jrmil Popiolková, Rostislv Hnusek, Hubert Filip, Vítězslv Josiek, Miln Kots Ldislv Rutk 6/1 jmenuje členy likvidční komise (dle prvidel obce ze dne o provádění pořizování likvidce movitého mjetku obce ) : JUDr. Jn Pochylý (předsed komise), Ing. Rdk Kozielová (člen komise), Hubert Filip (člen komise), Jrmil Popiolková (sekretář komise) 7/1 bere n vědomí Výroční zprávu o činnosti zákldní školy z školní rok 2013/2014 včetně komentáře přizvného ředitele ZŠ MS Dětmrovice Mgr. Robert Lindert 8/1 bere n vědomí informci přizvného ředitele ZŠ MŠ Dětmrovice Mgr. Robert Lindert ve věci zjištění bezpečnosti dětí ve škole (v návznosti n jeho písemnou informci ze dne ) 9/1 schvluje poskytnutí (dlší) dotce orgnizci n činnost v roce 2014 : Český svz ochránců přírody Dětmrovice Kč 10/1 vybírá po projednání předložených nbídek jko relizátor kce Obecní slvnost v Dětmrovicích 2015 Jiřího Philipp Sound Design Lbortory, Ostrv, IČ : , to ve vrintě A vystoupení hudební skupiny Olympik

2 11/1 jmenuje v souldu s ust. 167 odst. 2 školského zákon č. 561/20004 Sb. členkou školské rdy Zákldní školy Mteřské školy Dětmrovice, příspěvková orgnizce z obec jko zřizovtele : Mgr. Michelu Kděrovou 12/1 schvluje poskytnutí odměny řediteli Zákldní školy Mteřské školy Dětmrovice, příspěvková orgnizce, Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu z plnění mimořádných úkolů v průběhu druhého pololetí /1 schvluje Seznm rozpočtových optření při úprvách schváleného rozpočtu roku 2014 k č. 31, dle předloženého návrhu 14/1 schvluje provádění odhrnování sněhu mechnismem obce k domu čp. 663 v Dětmrovicích v zimním období dle žádosti Ivety Mrtinikové, Dětmrovice z důvodů uvedených v této žádosti 15/1 schvluje uzvření dodtku č. 1 k nájemní smlouvě č. OÚD/1756/2009-Po uzvřené mezi Obcí Dětmrovice Mgr. Mrtinou Brovou, Dětmrovice z důvodu zvýšení nájemného z umístění směrových poutčů n budově čp. 110 Dělnický dům o 21% DPH, tj. o částku Kč 16/1 schvluje uzvření Smlouvy o provádění údržby zřízení sloužící k bezpečnosti cyklistů zřízené n silnici I. třídy č. 67 číslo KA Ro mezi Ředitelstvím silnic dálnic ČR, Prh 4 Nusle jko mjetkovým správcem Obcí Děmrovice jko provozovtelem n pozemku prc. č. 560 v k.ú. Koukolná dle předloženého návrhu v rámci kce Propojení větví C E cyklotrsy v Dětmrovicích 17/1 schvluje vstup n pozemky ve vlstnictví obce prc. č. 4945/9 4945/2 v k.ú. Dětmrovice z účelem relizce stvby Dětmrovice, rekonstrukce vodovodu úprv tlkových pásem investor Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s. umístění mnipulční jámy o rozměrech 1,1x1,1 m n pozemcích ve vlstnictví obce prc. č. 4945/9 4945/2 v k.ú. Dětmrovice pro přepojení stávjící přípojky provedení uložení vodovodního potrubí do komunikce n pozemcích prc. č. 4945/9 4945/2 v k.ú. Dětmrovice bezvýkopovým způsobem 18/1 schvluje uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě smlouvy zkládjící právo umístit provést stvbu Dětmrovice, rekonstrukce vodovodu úprv tlkových pásem n pozemcích ve vlstnictví obce prc. č. 4945/9 4945/2 v k.ú. Dětmrovice, to mezi Obcí Dětmrovice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu životnosti vodovodního řdu z jednorázovou úpltu ve výši 181,50 Kč včetně DPH z 1 m vodovodního řdu (cc Kč). 19/1 schvluje uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě smlouvy zkládjící právo umístit provést stvbu vodovodní přípojky (uložení vedení její části)

3 jejího npojení n stávjící vodovodní řd v pozemku prc. č. 56 v k.ú. Koukolná, umístění vodoměrné šchty části domovního rozvodu v pozemku ve vlstnictví opbce prc. č. 31 v k.ú. Koukolná ždtelé Ján Antóni Mrchevkovi, Ostrv. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu životnosti vodovodní přípojky domovního rozvodu z jednorázovou úpltu ve výši 113,74 Kč včetně DPH z 1 m vodovodní přípojky domovního vodovodu (cc Kč). 20/1 souhlsí se zvláštním užíváním místní komunikce n pozemku prc. č. 56 v k.ú. Koukolná provedení výkopu pro npojení vodovodní přípojky k pozemku prc. č. 17 v k.ú. Koukolná n vodovodní řd se zvláštním užíváním místní komunikce n pozemku prc. č. 31 v k.ú. Koukolná pro uložení vedení vodovodní přípojky části domovního vodovodu vodoměrné šchty v nezpevněné části místní komunikce 21/1 schvluje po opětném posouzení žádosti (viz usnesení RO č. 1659/64 ze dne ) uzvření smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě smlouvy zkládjící právo umístit provést stvbu Dětmrovice, příp. NNk p. Botlík, tj. vedení ndzemní elektrické přípojky NN n pozemcích ve vlstnictví obce prc. č. 4927/6 4927/3 v k.ú. Dětmrovice, umístění sloupu NN n pozemku prc. č. 4927/3 v k.ú. Dětmrovice umístění části podzemní kbelové přípojky n pozemku prc. č. 4927/3 v k.ú. Dětmrovice ždtel společnost Profi Projekt s.r.o., Frýdek Místek. Věcné břemeno bude zřízeno z jednorázovou úpltu ve výši 473,11 Kč včetně DPH z 1 m vzdušného vedení 181,50 Kč včetně DPH z 1 m podzemního vedení přípojky (cc Kč + 500:- Kč). 22/1 schvluje uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ke stvbě Plynofikce obce Doubrv mezi Obcí Dětmrovice společností RWE GsNet, s.r.o., Ústí nd Lbem spočívjící v právu zřídit provozovt n služebném pozemku ve vlstnictví obce prc. č. 3222/3 v k.ú. Dětmrovice plynárenské zřízení, právu vstupovt vjíždět n tento služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stvebními úprvmi, oprvmi, provozováním odstrněním plynárenského zřízení. Věcné břemeno bude zřízeno n dobu neurčitou z jednorázovou úpltu ve výši Kč včetně DPH.473,11 Kč včetně DPH. 23/1 souhlsí s připojením sousední nemovitosti prc. č. 2875/7 v k.ú. Dětmrovice k místní komunikci n pozemku prc. č. 2909/4 v k.ú. Dětmrovice s tím, že stávjící silniční příkop bude v místě nového sjezdu chodníku ztrubněn potrubím minimálně DN 400mm dešťové vody ze zpevněné plochy sjezdu chodníku budou svedeny n pozemek mjitele nového připojení ždtel Petr Trávníček, Krviná Nové Město (zstoupen Ktrínou Filipcovou, Strá Ves nd Ondřejnicí) 24/1 souhlsí s připojením sousední nemovitosti prc. č. 2875/8 v k.ú. Dětmrovice k místní komunikci n pozemku prc. č. 2909/4 v k.ú. Dětmrovice s tím, že stávjící silniční příkop bude v místě nového sjezdu chodníku ztrubněn potrubím minimálně DN 400mm dešťové vody ze zpevněné plochy sjezdu chodníku budou svedeny n pozemek mjitele nového připojení ždtel Krin Krfíková, Petovice u Krviné - Závd (zstoupen Ktrínou Filipcovou, Strá Ves nd Ondřejnicí) 25/1 schvluje po opětném posouzení žádosti (viz usnesení RO č. 1619/62 ze dne ) uzvření smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti smlouvy zkládjící právo

4 provést stvbu Dětmrovice,8 RD, CARLAK s.r.o., NNv+NNk mezi Obcí Dětmrovice ČEZ Distribuce.s. zřízení podzemního elektrického vedení NN 0,4 kv v pozemku ve vlstnictví obce prc. č. 4703/1 v k.ú. Dětmrovice (MK Skotnice). Přípojku je nutno vést v nezpevněné části pozemku kolmo protlkem pod tělesem komunikce. Věcné břemeno bude zřízeno z jednorázovou úpltu ve výši 181,50 Kč včetně DPH z 1 m podzemního vedení (cc Kč). 26/1 souhlsí s vydáním stvebního povolení pro stvbu Optimlizce trti Český Těšín Dětmrovice z předpokldu, že budou respektován všechn stnovisk Obce Dětmrovice, která byl k této stvbě vznesen v rámci dosvdního řízení dle žádosti společnosti SUDOP Brno spol. s r.o., Brno 27/1 schvluje uzvření smlouvy obce s Petrou Ruskovou o nájmu nebytových prostor v 1. ptře budovy čp. 320 (pošt) v Dětmrovicích dle předložené žádosti, to s účinností od n dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 28/1 schvluje uzvření smlouvy obce s Michelou Mzurkovou o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 900 (stávjící kdeřnictví) v Dětmrovicích dle předložené žádosti, to s účinností od n dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 29/1 souhlsí s ukončením nájmu nebytových prostor v 1.ptře budovy čp. 320 (pošt) v Dětmrovicích používných pro účely kdeřnictví ke dni dle žádosti dosvdního nájemce Gbriely Mzurkové 30/1 schvluje záměr obce pronjmout část nebytových prostor o výměře 36,8 m2 v 1. ptře budovy čp. 320 v Dětmrovicích n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Lhůt pro přijímání žádostí o nájem s uvedením podniktelského záměru je do s možným prodloužení ze strny obecního úřdu do /1 bere n vědomí informci strosty obce k problemtice stnovení záplvového území vodního toku Mlýnk 32/1 souhlsí s ukončením činností ze strny společnosti HydroIde s.r.o., Šenov n zprcování projektové dokumentce k možnosti relizce stvby Odknlizování obce výusť u hřiště (viz usnesení RO č. 1664/64 ze dne ) vzhledem k okolnostem technického řešení popsným v přípise této společnosti ze dne /1 souhlsí s pokrčováním kce n zvýšení bezpečnosti dětí školáků při převádění přes hlvní silnici v obci n období klendářního roku /1 ukládá obecnímu úřdu podniknout potřebné orgnizční dministrtivní kroky k relizci usnesení Z : strost obce T : počínje do

5 35/1 schvluje přidělení bytu nájem bytu č. 18 v domě čp. 670 v Dětmrovicích (tzv. velká DPS) pní Emilii Voznicové, to s účinností od /1 schvluje uzvření veřejnoprávní smlouvy s Městem Krviná týkjící se sociálně-právní ochrny dětí 37/1 schvluje rozšíření cílových míst (sociální zřízení, úřdy) v rámci provozování Senior txi dle předloženého návrhu uzvření (doplnění) příslušného smluvního vzthu s provozovtelem 38/1 rozhodl svolt zsedání zstupitelstv obce n projednl některé body jeho připrvovného progrmu, mj. : -rozpočtové provizorium obce n I. čtvrtletí volb členů výborů -mjetková problemtik (nbídky drování pozemků obci, prodej pozemku) 39/1 schvluje Sttut redkční rdy Dětmrovického okénk dle předloženého návrhu (včetně zrušení dosvdního sttutu redkční rdy ze dne schváleného usnesením RO č. 407/16 ze dne ukončení činnosti dosvdních členů redkční rdy) 40/1 jmenuje v souldu se schváleným Sttutem pětičlennou redkční rdu ve složení : JUDr. Jn Pochylý (předsed), Dgmr Šnpková (redktor), Alen Mnová, Rdk Mrclíková. Michel Brnny 41/1 bere n vědomí informci strosty obce o dlším vývoji ve věci nbídky dru pro obec s tím, že strost požádá dvokátní kncelář o zprcování návrhu právně relevntního postupu obce v tomto směru 42/1 bere n vědomí informci strosty obce o stvu v oblsti knlizce včetně personálního zjištění potřebných činností, jkož i v oblsti činnosti stvebního úřdu jejího personálního zjištění 43/1 bere n vědomí informci tjemník OÚ o ukončení činností k prcovníků obce v rámci veřejně prospěšných prcí 44/1 projednl opětovnou žádost společnosti STRABAG.s. ze dne o uznání skutečného rozshu díl Oprv povrchu místní komunikce n Zálesí s tím, že potvrzuje své předchozí rozhodnutí, že této žádosti nelze vyhovět (viz usnesení RO č. 1674/64 ze dne ) 45/1 souhlsí s uzvřením dodtku č. 1 se společností STAVAS, s.r.o., Ostrv dle předloženého návrhu 46/l bere n vědomí informci strosty obce jím předložený Návrh sociálního progrmu pro obec Dětmrovice 2015 jko prcovního mteriálu pro dlší diskuzi ke zde uvedeným návrhům v této oblsti

6 47/1 bere n vědomí informce strosty obce týkjící se : -možnosti rozšíření služby pro občny v oblsti likvidce bioodpdů -zvžovného nákupu dvou utomobilů, mj. pro sociální služby, kde je vzhledem k dlším poždvkům předpokládáno personální posílení -konání novoročního koncertu ( ) v místním kostele ve spolupráci obce frnosti -součsného stvu v oblsti územního plánu -sdělení společnosti A.S.A., spol. s r.o. provozovn Ostrv, že i pro rok 2015 bude zchován pltnost letošních cen v oblsti odpdového hospodářství -žádosti frnosti o poskytnutí dotce ve výši 500tis. Kč n oprvy frní budovy Ing. Ldislv Rosmn v.r. strost obce Dětmrovice Mgr. Libor Stáň v.r. místostrost obce Dětmrovice

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více