Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Progrm: 1. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Ivu Sedláčkovou. 2. Schválení dokumentu Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období Zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne Schválení výpůjčky budovy-zámecké jízdárny n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy. 5. Schválení výpůjčky části p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. 6. Schválení uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. 7. Projednání žádosti pí Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn. o odpuštění části vyúčtování služeb z r z byt v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 8. Schválení prominutí části úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pí Viere Břicháčkové, Rychnov n. Kn. 9. Schválení pronájmu hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Projednání nbídky společnosti Východočeské energetické závody, st.p. v likvidci, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. 11. Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR- Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv. 12. Projednání prodeje p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 13. Projednání prodeje p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 14. Schválení pronájmu částí p.p.č. 3023/1 částí p.p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. 15. Schválení uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., Prh ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Schválení přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 17. Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne n prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s pí Hnou Brožovou, Lukvice. 18. Schválení uzvření Dohody s Ing. Pvlem Brndejsem, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn.

2 2 19. Souhls s krátkodobým podnájmem prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce Péče o dušení zdrví, Region Prdubice, o.s., Prdubice. 20. Zrušení usnesení RM č. 294/2014 ze dne schválení uzvření Dohody o ukončení nájmu prostor nájem prostor v budově čp n p.p.č. 204/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koteln) klubu bojových umění ŠIN-KYO, Rychnov n. Kn. 21. Projednání zrušení usnesení ZM č. 59/2014 ze dne směny p.p.č. 2975/12 části p.p.č. 2975/14 z část p.p.č. 2975/13, z část p.p.č z část p.p.č. 1558/6, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 22. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s. 23. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově n. Kn. 24. Schválení rozpočtového optření č. 14/6/ Schválení znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst sportovním klubům spolkům n r v 2. kole. 26. Souhls s užitím znku měst Rychnov n. Kn. dle žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., p. Rostislv Mjšjdr, Rychnov n. Kn., Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn. Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. 27. Projednání žádosti Psího domov Lukvice, Lukvice o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. 28. Projednání žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM, Prh o poskytnutí finnčního dru n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. 29. Anonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 30. Opětovné projednání doby ukončení kce 2. Rychnovské léto s pivovrem konné dne v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. odsouhlsené usnesením RM č. 305/2014 ze dne vzhledem ke stížnostem občnů měst n hlučnost kce 1. Rychnovské léto s pivovrem konné dne Projednání žádosti Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno o finnční podporu reprezentntky měst Jny Piklové n zjištění účsti národního týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. V úvodu jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou vystoupili zástupci HC Město Rychnov nd Kněžnou p. Rdek Sokol p. Ldislv Horák, kteří seznámili s činností hokejového klubu, nárůstem tréninkových jednotek vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí mládeže s tím souvisejícími zvýšenými nákldy klubu o cc 150 tis. Kč. Po zodpovězených dotzech n zástupce hokejového klubu strost sdělil, že do návrhu rozpočtu n r může být dán zvýšený příspěvek pro spolky orgnizce zbývjící se sportovní činností, le jeho rozdělení jednotlivým subjektům bude n novém složení zstupitelstv měst. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy.

3 3 K bodu č.1.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Ivu Sedláčkovou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 318/2014 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní Ivu Sedláčkovou n dobu určitou od do K bodu č.2.: Schválení dokumentu Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 319/2014 schvluje dokument Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období , dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne Všichni rdní obdrželi kopii zápisu. Nebyly žádné USNESENO č. 320/2014 vzl n vědomí zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne K bodu č.4.: Schválení výpůjčky budovy-zámecké jízdárny n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy.

4 4 USNESENO č. 321/2014 schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 788 /zámecká jízdárn/ v obci k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Hrdinů odboje 36, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy, dle předložené žádosti Gymnázi F.M.Pelcl ze dne K bodu č.5.: Schválení výpůjčky části p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. USNESENO č. 322/2014 schvluje výpůjčku části p.p.č. 787 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, se sídlem Okružní 407, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. K bodu č.6.: Schválení uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit nájemné z užívání předmětu nájmu ve výši 3.990,-- Kč/rok + DPH v zákonem stnovené výši. USNESENO č. 323/2014 I. schvluje uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem společností TS RK, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Soukenická 1124 jko nájemcem, dle předloženého návrhu. Nájemné z užívání předmětu nájmu bude ve výši 3.990,-- Kč/rok + DPH v zákonem stnovené výši. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

5 5 K bodu č.7.: Projednání žádosti pí Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn. o odpuštění části vyúčtování služeb z r z byt v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit prominutí části vyúčtování služeb z rok 2013 pí Jrmile Šimerdové, Rychnov n. Kn., tj. z 38 m 3 (1/3) studené vody, z byt č. 2 v čp. 834, ul. n Drhách, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 324/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn., N Drhách 834 o odpuštění části vyúčtování služeb z rok 2013 z byt č. 2 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. II. schvluje prominutí části vyúčtování služeb z rok 2013 pní Jrmile Šimerdové, Rychnov n. Kn., N Drhách 834, tj. z 38 m 3 (1/3) studené vody, z byt č. 2 v čp. 834, ul. n Drhách, Rychnov n. Kn. K bodu č.8.: Schválení prominutí části úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pí Viere Břicháčkové, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 325/2014 schvluje prominutí úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt č. 1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných úroků popltků z prodlení pní Viere Břicháčkové, bytem Hvlíčkov 1365, Rychnov n. Kn. K bodu č.9.: Schválení pronájmu hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 326/2014 schvluje uzvření nájemních smluv n pronájem hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú.

6 6 Rychnov n. Kn., nájemní poměr uzvřen n dobu určitou 10 let z cenu 10,-- Kč/m 2 /rok s těmito nájemci: pn Antonín Beránek, Úzká 71, Rychnov n. Kn., pn Mrtin Šbt, Přerovská 522, Prdubice Svítkov, pní Ludmil Isáková, Jiráskov 1069, Rychnov n. Kn., pn Dvid Gunr, N Drhách 835, Rychnov n. Kn., pn Miln Šbt, Jirchářská 1205, Kostelec n. Orl., pní Ev Ruprichová, N Drhách 1020, Rychnov n. Kn., pní Mrie Ruprichová, Jnáčkov 1322, Rychnov n. Kn., pní Božen Vídeňská, Průhon 755, Rychnov n. Kn., pní Ivet Vondráková, Riegrov 429, Kostelec n. Orl., pní Hn Mlenovská, Voděrdy 56, pní Alen Kvsničková, Jiráskov 1070, Rychnov n. Kn., pní Ev Zňková, Zborovská 1087, Rychnov n. Kn., pní Irm Pbelová, Ršovice 23, Týniště n. Orl., pn Jiří Teplý, Dlouhá Ves 79, Rychnov n. Kn., pn Frntišek Rochl, Medkov 1314/19, Hrdec Králové, pn Václv Víteček, Velká Ledská Hřibiny 7, pní Ev Šnderová, N Drhách 120, Rychnov n. Kn., pní Jn Dostálová, Dlouhá Ves 3, Rychnov n. Kn., pn Lumír Bžnt, N Trávníku 1231, Rychnov n. Kn., pní Hn Kuzdsová, Jiráskov 1055, Rychnov n. Kn., pní Iv Dušková, Českých brtří, Rychnov n. Kn., pn Vldimír Hejhl, Městská Hbrová 1400, Rychnov n. Kn., pn Jroslv Doleček, Dlouhá Ves 97, Rychnov n. Kn., pn Jiří Stárek, A. Provzník 1340, Rychnov n. Kn., pn Vldimír Tichý, E. Beneše 1534, Hrdec Králové, pní Mrie Sádovská, Mírová 1456, Rychnov n. Kn., pní Ev Rohrová, Fbenov 670, Kostelec n. Orl., pn Jiří Kolorenč, Lukvice 171, pní Iv Vnčurová, Jnáčkov 1323, Rychnov n. Kn., pn Jiří Podný, Dvořákov 977, Rychnov n. Kn., pní Mild Preclíková, N Trávníku 1231, Rychnov n. Kn., pní Mrie Chocholoušová, Jiráskov 1032, Rychnov n. Kn., pní Veronik Souklová, Prokop Velikého 403, Vysoké Mýto. K bodu č.10.: Projednání nbídky společnosti Východočeské energetické závody, st.p. v likvidci, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní většinou rozhodli přijmout předložený návrh odboru správy nemovitostí. 6 pro, 1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 327/2014 I. vzl n vědomí nbídku společnosti Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidci, Sldkovského 215/3, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM rozhodnout o nevyužití předkupního práv k budově bez čp/če tech. vybvenost, ncházející se n p.p.č. 2417/174 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě výzvy společnosti Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidci, Sldkovského 215/3, Hrdec Králové ze dne k upltnění zákonného předkupního práv dle 3056 zákon č. 89/2012, občnský zákoník.

7 7 K bodu č.11.: Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR- Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv. USNESENO č. 328/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení 1) ) bezúpltný převod p.p.č. 165/6 o výměře 152 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky s příslušností hospodřit s mjetkem státu Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2, do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. Nemovitost se převádí z důvodu veřejného zájmu, nelze ji tudíž využívt ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronjímt ni převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení bude sjednáno n dobu 20 let od právních účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí. Při jeho porušení zpltí nbyvtel převodci smluvní pokutu. b) zřízení n p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. nbyvtelem ve prospěch převodce věcného práv, spočívjícím v závzku nbyvtele nezcizit neztížit zástvním právem předmětnou nemovitost, to po dobu 20 let ode dne právních účinků vkldu tohoto věcného práv do ktstru nemovitostí. 2) uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv č. UZSVM/HRK/2424/2014-HRKM dle bodu 1) výše. K bodu č.12.: Projednání prodeje p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení n zákldě návrhu odboru správy nemovitostí prodej p.p.č. 3061/3 o výměře 22 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pí Petře Durchánkové, bytem Rychnov n. Kn., z cenu stnovenou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 329/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Petry Durchánkové, bytem Trčkov 1319, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č. 3061/3 o výměře 22 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pní Petře Durchánkové, bytem Trčkov 1319, Rychnov n. Kn., z cenu stnovenou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje.

8 III. ukládá 8 odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.13.: Projednání prodeje p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 330/2014 I. vzl n vědomí žádost pn Romn Šlitr, bytem Městská Hbrová 115, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.14.: Schválení pronájmu částí p.p.č. 3023/1 částí p.p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem části p.p.č. 3023/1 o výměře cc 1 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Viktoru Teimrovi, bytem Rychnov n. Kn., pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Ing. Petru Hrubému, bytem Rychnov n. Kn., pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 11 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Miroslvu Holubovi, bytem Rychnov n. Kn. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 65 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Mrtinu Popovi, bytem Rychnov n. Kn., z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok. USNESENO č. 331/2014 I. vzl n vědomí žádosti pn Viktor Teimr, U Stdionu 1529, Rychnov n. Kn., pn Ing. Petr Hrubého, U Stdionu 1528, Rychnov n. Kn., pn Miroslv Holub, U Stdionu 1527, Rychnov n. Kn. pn Mrtin Pop, U Stdionu 1518, Rychnov n. Kn. o pronájem částí pozemku p.č. 3023/1 částí pozemku p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. schvluje 1. pronájem části p.p.č. 3023/1 o výměře cc 1 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Viktoru Teimrovi, bytem U Stdionu 1529, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku.

9 9 2. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Ing. Petru Hrubému, bytem U Stdionu 1528, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. 3. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 11 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Miroslvu Holubovi, bytem U Stdionu 1527, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. 4. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 65 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Mrtinu Popovi, bytem U Stdionu 1518, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. Nájemní smlouvy budou uzvřeny n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemci budou oprávněni si po předchozím získání územního souhlsu n umístění oplocení předmět nájmu oplotit. K bodu č.15.: Schválení uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., Prh ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 332/2014 schvluje uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., se sídlem Duhová 2/1444, Prh 4 ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.16.: Schválení přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 333/2014 schvluje n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 33 o vel. 1+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní Hnou Al Nmi, trvle bytem Sokolovská 1341, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 1 měsíc s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.17.: Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne n prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s pí Hnou Brožovou, Lukvice.

10 10 USNESENO č. 334/2014 schvluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne s pní Hnou Brožovou, bytem Lukvice 255 n prostory sloužící k podnikání-místnost č. 203 o výměře 10,64 m 2 spoluužívání společných prostor o celkové výměře 10,2 m 2 v budově čp. 69 n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (Stré náměstí, vchod dvorem z ul. Svtohvelské ) k K bodu č.18.: Schválení uzvření Dohody s Ing. Pvlem Brndejsem, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 335/2014 schvluje uzvření Dohody s pnem Ing. Pvlem Brndejsem, bytem A. Provzník 209, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č. 2998, dle GP č /2013 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 2998/3 o výměře 40 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn., která bude předmětem prodeje mnželům Benovým (prodej schválen usnesením ZM č. 9/2014 ze dne ). K bodu č.19.: Souhls s krátkodobým podnájmem prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce Péče o dušení zdrví, Region Prdubice, o.s., Prdubice. USNESENO č. 336/2014 souhlsí s krátkodobým podnájmem prostor-místnosti č. 317 o výměře 16,56 m 2, kncelář pordn v budově čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., spolku Aspekt, Hršeho 15, Náchod z účelem rozšíření nbídky služeb klientům, nájemce Péče o duševní zdrví, Region Prdubice, o.s., Bělehrdská 389, Prdubice. K bodu č.20.: Zrušení usnesení RM č. 294/2014 ze dne schválení uzvření Dohody o ukončení nájmu prostor nájem prostor v budově čp n p.p.č. 204/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koteln) klubu bojových umění ŠIN-KYO, Rychnov n. Kn.

11 11 USNESENO č. 337/2014 I. ruší usnesení RM č. 294/2014 ze dne II. schvluje 1. Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne ve znění dodtků 1-15 k se spolkem ŠIN KYO, se sídlem Rychnov n. Kn., Trávník I. 2. nájem prostor o celkové výměře 218,52 m 2 (zádveří o výměře 5,99 m 2, chodb o výměře 11,50 m 2, tréninková místnost o výměře 152,67 m 2, štn ženy o výměře 10,80 m 2, WC ženy o výměře 1,48 m 2, umývárn ženy o výměře 5,31 m 2, umývárn muži o výměře 12,37 m 2, WC muži o výměře 2,00 m 2, štn muži o výměře 14,77 m 2, úklidová místnost o výměře 1,63 m 2 ) v budově čp n p.p.č. 204/2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., ul. N Trávníku, Rychnov n. Kn., (koteln), klubu bojových umění ŠIN-KYO, se sídlem Rychnov n. Kn., Trávník I. dle předložené nájemní smlouvy z těchto podmínek: nájem n dobu určitou 17 let, po uplynutí této doby nájem n dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou. V přípdě, že nájemce neobdrží dotci n rekonstrukci předmětu nájmu do 3 let od podpisu smlouvy je s účinností od nájem sjednán n dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou. Pro celou dobu trvání nájmu pk je sjednán zkrácená výpovědní dob (3 měsíce) pro přípd, že by nájemce porušil závzky vyplývjící ze smlouvy. Nájemné 1.708,-- Kč ročně + kždoroční vlorizce nájmu. Účel nájmu - provozování činností: trénink bojových umění ikido, krte, sholin, kempo, ti-chi, sportovní příprv dětí dospělých, horolezecký oddíl kondiční příprv. K bodu č.21.: Projednání zrušení usnesení ZM č. 59/2014 ze dne směny p.p.č. 2975/12 části p.p.č. 2975/14 z část p.p.č. 2975/13, z část p.p.č z část p.p.č. 1558/6, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 338/2014 I. doporučuje ZM 1. zrušit usnesení ZM č. 59/2014 ze dne schválit směnu p.p.č. 2975/12 o výměře 50 m 2 části p.p.č. 2975/14, dle GP č /2014 zmenšenou n výměru 301 m 2 z podílového spoluvlstnictví pn Pvl Jneby pní Věry Jirčákové, ob bytem Českých brtří 1386, Rychnov n. Kn. z část p.p.č. 2975/13, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl b o výměře 70 m 2, z část p.p.č. 2972, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený

12 12 díl c o výměře 15 m 2 z část p.p.č. 1558/6, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořená p.p.č. 1558/7 o výměře 266 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Celkové součty výměr nvzájem směňovných pozemků budou stejné. Mezi smluvními strnmi nedojde k žádnému finnčnímu vyrovnání. Nákldy s vyhotovením geometrických plánů s podáním návrhu n vkld vlstnického práv dle směnné smlouvy do ktstru nemovitostí ponese město Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. směnit část p.p.č. 2975/13, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl b o výměře 70 m 2, část p.p.č. 2972, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl c o výměře 15 m 2 část p.p.č. 1558/6, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořená p.p.č. 1558/7 o výměře 266 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.22.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s. USNESENO č. 339/2014 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.23.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 340/2014 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky n kci Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově

13 13 n. Kn. vítězem poptávkového řízení firmu IZOLPROTAN s.r.o., Čestice 159, Kostelec n. Orl. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s vybrnou firmou. K bodu č.24.: Schválení rozpočtového optření č. 14/6/2014. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 341/2014 schvluje rozpočtové optření číslo 14/6/2014. K bodu č.25.: Schválení znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst sportovním klubům spolkům n r v 2. kole. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 342/2014 I. schvluje znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou sportovním klubům spolkům n rok 2014 v 2. kole, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.26.: Souhls s užitím znku měst Rychnov n. Kn. dle žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., p. Rostislv Mjšjdr, Rychnov n. Kn., Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn. Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály místostrostky Ing. Zimové písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné - bod 1. - bod 2. - bod 3. - bod 4.

14 14 - bod 5. USNESENO č. 343/2014 souhlsí 1. n zákldě žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou, Jnáčkov 1322 VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, N Drhách 578 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech ke konání přátelského mezistátního volejblového zápsu ČR JAPONSKO konného ve Sportovní hle Romn Šebrleho v Rychnově n. Kn. dne n zákldě žádosti Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., Trčkov 437 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech internetových stránkách orgnizce. 3. n zákldě žádosti pn Rostislv Mjšjdr, bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábř. 459 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n závodní uto strtující v soutěžích Rlly historických utomobilů v sezóně n zákldě žádosti Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn., Trčkov 437 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech internetových stránkách sdružení. 5. n zákldě žádosti Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n mteriálech k oslvám 300 let zložení školy konným ve dnech K bodu č.27.: Projednání žádosti Psího domov Lukvice, Lukvice o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Psího domov Lukvice. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku Psímu domovu Lukvice, Lukvice ve výši ,-- Kč n relizci oprvy 2 kotců v Psím domově. USNESENO č. 344/2014 I. vzl n vědomí žádost Psího domov Lukvice, Lukvice 222 o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. II. projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku Psímu domovu Lukvice, Lukvice 222 ve výši ,-- Kč n relizci oprvy 2 kotců v Psím domově.

15 15 K bodu č.28.: Projednání žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM, Prh o poskytnutí finnčního dru n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,-- Kč Ndčnímu fondu RAFAEL DĚTEM, Prh n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. USNESENO č. 345/2014 schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,-- Kč Ndčnímu fondu RAFAEL DĚTEM, Prh, Nádržní 344/23 n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. K bodu č.29.: Anonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Všichni rdní obdrželi kopii nonymního dopisu občnů měst. Po diskusi se rdní rozhodli uložit veliteli Městské policie Rychnov nd Kněžnou zjistit, by Městská policie Rychnov nd Kněžnou věnovl zvýšenou pozornost dodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012. USNESENO č. 346/2014 I. vzl n vědomí nonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. II. ukládá veliteli Městské policie Rychnov nd Kněžnou zjistit, by Městská policie Rychnov nd Kněžnou věnovl zvýšenou pozornost dodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

16 16 K bodu č.30.: Opětovné projednání doby ukončení kce 2. Rychnovské léto s pivovrem konné dne v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. odsouhlsené usnesením RM č. 305/2014 ze dne vzhledem ke stížnostem občnů měst n hlučnost kce 1. Rychnovské léto s pivovrem konné dne Po diskusi se rdní většinou rozhodli vzhledem ke stížnostem občnů měst schválit změnu znění usnesení RM č. 305/2014 ze dne následovně: ze znění usnesení se vypouští následující text 2. text dále neodsouhlsit hudební produkci v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne v rámci kce 2. Rychnovské léto s pivovrem pořádné pod záštitou AXGAME s.r.o., provozovn Dncepivovr, Rychnov n. Kn., tedy hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. USNESENO č. 347/2014 I. schvluje 6 pro, 1 se zdržel (p. Erben) změnu znění usnesení RM č. 305/2014 ze dne následovně: ze znění usnesení se vypouští následující text 2. text II. nesouhlsí s hudební produkcí v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne v rámci kce 2. Rychnovské léto s pivovrem pořádné pod záštitou AXGAME s.r.o., provozovn Dncepivovr, Trčkov 979, Rychnov n. Kn., tedy hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. K bodu č.31.: Projednání žádosti Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno o finnční podporu reprezentntky měst Jny Piklové n zjištění účsti národního týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí finnčního dru ve výši 5.000,-- Kč Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno n zjištění účsti reprezentntky měst Rychnov nd Kněžnou Jny Piklové v národním týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. USNESENO č. 348/2014 schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 5.000,-- Kč Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno, Vídeňská 9 n zjištění účsti reprezentntky měst Rychnov nd Kněžnou Jny Piklové v národním týmu v gymnstické

17 17 soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:30 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 4. srpn 2014 od 13:00 hodin. Ing. Michel Zimová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015. Odbor správy majetku. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2781/18 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Spis. zn.: 26962/2014 č. j.: 26963/2014 USNESENÍ z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více