Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou."

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Progrm: 1. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Ivu Sedláčkovou. 2. Schválení dokumentu Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období Zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne Schválení výpůjčky budovy-zámecké jízdárny n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy. 5. Schválení výpůjčky části p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. 6. Schválení uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. 7. Projednání žádosti pí Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn. o odpuštění části vyúčtování služeb z r z byt v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 8. Schválení prominutí části úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pí Viere Břicháčkové, Rychnov n. Kn. 9. Schválení pronájmu hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 10. Projednání nbídky společnosti Východočeské energetické závody, st.p. v likvidci, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. 11. Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR- Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv. 12. Projednání prodeje p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 13. Projednání prodeje p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 14. Schválení pronájmu částí p.p.č. 3023/1 částí p.p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. 15. Schválení uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., Prh ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Schválení přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 17. Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne n prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s pí Hnou Brožovou, Lukvice. 18. Schválení uzvření Dohody s Ing. Pvlem Brndejsem, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn.

2 2 19. Souhls s krátkodobým podnájmem prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce Péče o dušení zdrví, Region Prdubice, o.s., Prdubice. 20. Zrušení usnesení RM č. 294/2014 ze dne schválení uzvření Dohody o ukončení nájmu prostor nájem prostor v budově čp n p.p.č. 204/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koteln) klubu bojových umění ŠIN-KYO, Rychnov n. Kn. 21. Projednání zrušení usnesení ZM č. 59/2014 ze dne směny p.p.č. 2975/12 části p.p.č. 2975/14 z část p.p.č. 2975/13, z část p.p.č z část p.p.č. 1558/6, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 22. Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s. 23. Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově n. Kn. 24. Schválení rozpočtového optření č. 14/6/ Schválení znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst sportovním klubům spolkům n r v 2. kole. 26. Souhls s užitím znku měst Rychnov n. Kn. dle žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., p. Rostislv Mjšjdr, Rychnov n. Kn., Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn. Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. 27. Projednání žádosti Psího domov Lukvice, Lukvice o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. 28. Projednání žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM, Prh o poskytnutí finnčního dru n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. 29. Anonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. 30. Opětovné projednání doby ukončení kce 2. Rychnovské léto s pivovrem konné dne v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. odsouhlsené usnesením RM č. 305/2014 ze dne vzhledem ke stížnostem občnů měst n hlučnost kce 1. Rychnovské léto s pivovrem konné dne Projednání žádosti Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno o finnční podporu reprezentntky měst Jny Piklové n zjištění účsti národního týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. V úvodu jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou vystoupili zástupci HC Město Rychnov nd Kněžnou p. Rdek Sokol p. Ldislv Horák, kteří seznámili s činností hokejového klubu, nárůstem tréninkových jednotek vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí mládeže s tím souvisejícími zvýšenými nákldy klubu o cc 150 tis. Kč. Po zodpovězených dotzech n zástupce hokejového klubu strost sdělil, že do návrhu rozpočtu n r může být dán zvýšený příspěvek pro spolky orgnizce zbývjící se sportovní činností, le jeho rozdělení jednotlivým subjektům bude n novém složení zstupitelstv měst. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy.

3 3 K bodu č.1.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Ivu Sedláčkovou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 318/2014 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní Ivu Sedláčkovou n dobu určitou od do K bodu č.2.: Schválení dokumentu Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 319/2014 schvluje dokument Sttut plánování rozvoje sociálních služeb měst regionu obce s rozšířenou působností Rychnov nd Kněžnou formou komunitního plánování sociálních služeb n období , dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne Všichni rdní obdrželi kopii zápisu. Nebyly žádné USNESENO č. 320/2014 vzl n vědomí zápis z jednání komise sociální č. 2/2014 ze dne K bodu č.4.: Schválení výpůjčky budovy-zámecké jízdárny n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy.

4 4 USNESENO č. 321/2014 schvluje výpůjčku budovy n p.p.č. 788 /zámecká jízdárn/ v obci k.ú. Rychnov n. Kn. Gymnáziu F.M.Pelcl, Hrdinů odboje 36, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání výstvy k oslvám 300 let školy, dle předložené žádosti Gymnázi F.M.Pelcl ze dne K bodu č.5.: Schválení výpůjčky části p.p.č. 787 v k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. USNESENO č. 322/2014 schvluje výpůjčku části p.p.č. 787 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. Občnskému sdružení ISABEL, se sídlem Okružní 407, Solnice ve dnech z účelem umístění koní pro projížďku dětí v rámci Rychnovského jrmrku. K bodu č.6.: Schválení uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER se společností TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit nájemné z užívání předmětu nájmu ve výši 3.990,-- Kč/rok + DPH v zákonem stnovené výši. USNESENO č. 323/2014 I. schvluje uzvření Nájemní smlouvy n provoz provzdušňovče MK110PR SWEEPER mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem společností TS RK, s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., Soukenická 1124 jko nájemcem, dle předloženého návrhu. Nájemné z užívání předmětu nájmu bude ve výši 3.990,-- Kč/rok + DPH v zákonem stnovené výši. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

5 5 K bodu č.7.: Projednání žádosti pí Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn. o odpuštění části vyúčtování služeb z r z byt v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit prominutí části vyúčtování služeb z rok 2013 pí Jrmile Šimerdové, Rychnov n. Kn., tj. z 38 m 3 (1/3) studené vody, z byt č. 2 v čp. 834, ul. n Drhách, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 324/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Jrmily Šimerdové, Rychnov n. Kn., N Drhách 834 o odpuštění části vyúčtování služeb z rok 2013 z byt č. 2 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. II. schvluje prominutí části vyúčtování služeb z rok 2013 pní Jrmile Šimerdové, Rychnov n. Kn., N Drhách 834, tj. z 38 m 3 (1/3) studené vody, z byt č. 2 v čp. 834, ul. n Drhách, Rychnov n. Kn. K bodu č.8.: Schválení prominutí části úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pí Viere Břicháčkové, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 325/2014 schvluje prominutí úroku popltku z prodlení z dlužné nájemné zálohy z služby z byt č. 1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ve výši 80% dlužných úroků popltků z prodlení pní Viere Břicháčkové, bytem Hvlíčkov 1365, Rychnov n. Kn. K bodu č.9.: Schválení pronájmu hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 326/2014 schvluje uzvření nájemních smluv n pronájem hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú.

6 6 Rychnov n. Kn., nájemní poměr uzvřen n dobu určitou 10 let z cenu 10,-- Kč/m 2 /rok s těmito nájemci: pn Antonín Beránek, Úzká 71, Rychnov n. Kn., pn Mrtin Šbt, Přerovská 522, Prdubice Svítkov, pní Ludmil Isáková, Jiráskov 1069, Rychnov n. Kn., pn Dvid Gunr, N Drhách 835, Rychnov n. Kn., pn Miln Šbt, Jirchářská 1205, Kostelec n. Orl., pní Ev Ruprichová, N Drhách 1020, Rychnov n. Kn., pní Mrie Ruprichová, Jnáčkov 1322, Rychnov n. Kn., pní Božen Vídeňská, Průhon 755, Rychnov n. Kn., pní Ivet Vondráková, Riegrov 429, Kostelec n. Orl., pní Hn Mlenovská, Voděrdy 56, pní Alen Kvsničková, Jiráskov 1070, Rychnov n. Kn., pní Ev Zňková, Zborovská 1087, Rychnov n. Kn., pní Irm Pbelová, Ršovice 23, Týniště n. Orl., pn Jiří Teplý, Dlouhá Ves 79, Rychnov n. Kn., pn Frntišek Rochl, Medkov 1314/19, Hrdec Králové, pn Václv Víteček, Velká Ledská Hřibiny 7, pní Ev Šnderová, N Drhách 120, Rychnov n. Kn., pní Jn Dostálová, Dlouhá Ves 3, Rychnov n. Kn., pn Lumír Bžnt, N Trávníku 1231, Rychnov n. Kn., pní Hn Kuzdsová, Jiráskov 1055, Rychnov n. Kn., pní Iv Dušková, Českých brtří, Rychnov n. Kn., pn Vldimír Hejhl, Městská Hbrová 1400, Rychnov n. Kn., pn Jroslv Doleček, Dlouhá Ves 97, Rychnov n. Kn., pn Jiří Stárek, A. Provzník 1340, Rychnov n. Kn., pn Vldimír Tichý, E. Beneše 1534, Hrdec Králové, pní Mrie Sádovská, Mírová 1456, Rychnov n. Kn., pní Ev Rohrová, Fbenov 670, Kostelec n. Orl., pn Jiří Kolorenč, Lukvice 171, pní Iv Vnčurová, Jnáčkov 1323, Rychnov n. Kn., pn Jiří Podný, Dvořákov 977, Rychnov n. Kn., pní Mild Preclíková, N Trávníku 1231, Rychnov n. Kn., pní Mrie Chocholoušová, Jiráskov 1032, Rychnov n. Kn., pní Veronik Souklová, Prokop Velikého 403, Vysoké Mýto. K bodu č.10.: Projednání nbídky společnosti Východočeské energetické závody, st.p. v likvidci, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní většinou rozhodli přijmout předložený návrh odboru správy nemovitostí. 6 pro, 1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 327/2014 I. vzl n vědomí nbídku společnosti Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidci, Sldkovského 215/3, Hrdec Králové k odkoupení stvby n p.p.č. 2417/174 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM rozhodnout o nevyužití předkupního práv k budově bez čp/če tech. vybvenost, ncházející se n p.p.č. 2417/174 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě výzvy společnosti Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidci, Sldkovského 215/3, Hrdec Králové ze dne k upltnění zákonného předkupního práv dle 3056 zákon č. 89/2012, občnský zákoník.

7 7 K bodu č.11.: Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví ČR- Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Prh uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv. USNESENO č. 328/2014 projednl doporučuje ZM ke schválení 1) ) bezúpltný převod p.p.č. 165/6 o výměře 152 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky s příslušností hospodřit s mjetkem státu Úřdu pro zstupování státu ve věcech mjetkových, Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2, do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. Nemovitost se převádí z důvodu veřejného zájmu, nelze ji tudíž využívt ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronjímt ni převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení bude sjednáno n dobu 20 let od právních účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí. Při jeho porušení zpltí nbyvtel převodci smluvní pokutu. b) zřízení n p.p.č. 165/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. nbyvtelem ve prospěch převodce věcného práv, spočívjícím v závzku nbyvtele nezcizit neztížit zástvním právem předmětnou nemovitost, to po dobu 20 let ode dne právních účinků vkldu tohoto věcného práv do ktstru nemovitostí. 2) uzvření Smlouvy o bezúpltném převodu mjetku smlouvy o zřízení věcného práv č. UZSVM/HRK/2424/2014-HRKM dle bodu 1) výše. K bodu č.12.: Projednání prodeje p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení n zákldě návrhu odboru správy nemovitostí prodej p.p.č. 3061/3 o výměře 22 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pí Petře Durchánkové, bytem Rychnov n. Kn., z cenu stnovenou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 329/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Petry Durchánkové, bytem Trčkov 1319, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č. 3061/3 o výměře 22 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pní Petře Durchánkové, bytem Trčkov 1319, Rychnov n. Kn., z cenu stnovenou znleckým posudkem, pltným ke dni prodeje + nákldy n zjištění prodeje.

8 III. ukládá 8 odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č. 3061/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.13.: Projednání prodeje p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 330/2014 I. vzl n vědomí žádost pn Romn Šlitr, bytem Městská Hbrová 115, Rychnov n. Kn. o odkoupení p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č. 2093/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.14.: Schválení pronájmu částí p.p.č. 3023/1 částí p.p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem části p.p.č. 3023/1 o výměře cc 1 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Viktoru Teimrovi, bytem Rychnov n. Kn., pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Ing. Petru Hrubému, bytem Rychnov n. Kn., pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 11 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Miroslvu Holubovi, bytem Rychnov n. Kn. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 65 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Mrtinu Popovi, bytem Rychnov n. Kn., z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok. USNESENO č. 331/2014 I. vzl n vědomí žádosti pn Viktor Teimr, U Stdionu 1529, Rychnov n. Kn., pn Ing. Petr Hrubého, U Stdionu 1528, Rychnov n. Kn., pn Miroslv Holub, U Stdionu 1527, Rychnov n. Kn. pn Mrtin Pop, U Stdionu 1518, Rychnov n. Kn. o pronájem částí pozemku p.č. 3023/1 částí pozemku p.č. 907/63 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. schvluje 1. pronájem části p.p.č. 3023/1 o výměře cc 1 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Viktoru Teimrovi, bytem U Stdionu 1529, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku.

9 9 2. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Ing. Petru Hrubému, bytem U Stdionu 1528, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. 3. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 11 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Miroslvu Holubovi, bytem U Stdionu 1527, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. 4. pronájem části p.p.č. 3023/1 části p.p.č. 907/63 o celkové výměře cc 65 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Mrtinu Popovi, bytem U Stdionu 1518, Rychnov n. Kn. z cenu 5,-- Kč/m 2 z rok, jko zhrádku. Nájemní smlouvy budou uzvřeny n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemci budou oprávněni si po předchozím získání územního souhlsu n umístění oplocení předmět nájmu oplotit. K bodu č.15.: Schválení uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., Prh ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 332/2014 schvluje uzvření soudního smíru se společností ČEZ,.s., se sídlem Duhová 2/1444, Prh 4 ve věci určení vlstnického práv k budově bez čp/če-stvb technického vybvení n p.p.č. 2417/46 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.16.: Schválení přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 333/2014 schvluje n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 33 o vel. 1+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní Hnou Al Nmi, trvle bytem Sokolovská 1341, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 1 měsíc s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.17.: Schválení Dohody o ukončení Nájemní smlouvy ze dne n prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s pí Hnou Brožovou, Lukvice.

10 10 USNESENO č. 334/2014 schvluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne s pní Hnou Brožovou, bytem Lukvice 255 n prostory sloužící k podnikání-místnost č. 203 o výměře 10,64 m 2 spoluužívání společných prostor o celkové výměře 10,2 m 2 v budově čp. 69 n p.p.č. 11 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (Stré náměstí, vchod dvorem z ul. Svtohvelské ) k K bodu č.18.: Schválení uzvření Dohody s Ing. Pvlem Brndejsem, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 335/2014 schvluje uzvření Dohody s pnem Ing. Pvlem Brndejsem, bytem A. Provzník 209, Rychnov n. Kn. o úhrdě nákldů z posudek n stnovení ceny části p.p.č. 2998, dle GP č /2013 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 2998/3 o výměře 40 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn., která bude předmětem prodeje mnželům Benovým (prodej schválen usnesením ZM č. 9/2014 ze dne ). K bodu č.19.: Souhls s krátkodobým podnájmem prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. pro nájemce Péče o dušení zdrví, Region Prdubice, o.s., Prdubice. USNESENO č. 336/2014 souhlsí s krátkodobým podnájmem prostor-místnosti č. 317 o výměře 16,56 m 2, kncelář pordn v budově čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., spolku Aspekt, Hršeho 15, Náchod z účelem rozšíření nbídky služeb klientům, nájemce Péče o duševní zdrví, Region Prdubice, o.s., Bělehrdská 389, Prdubice. K bodu č.20.: Zrušení usnesení RM č. 294/2014 ze dne schválení uzvření Dohody o ukončení nájmu prostor nájem prostor v budově čp n p.p.č. 204/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (koteln) klubu bojových umění ŠIN-KYO, Rychnov n. Kn.

11 11 USNESENO č. 337/2014 I. ruší usnesení RM č. 294/2014 ze dne II. schvluje 1. Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne ve znění dodtků 1-15 k se spolkem ŠIN KYO, se sídlem Rychnov n. Kn., Trávník I. 2. nájem prostor o celkové výměře 218,52 m 2 (zádveří o výměře 5,99 m 2, chodb o výměře 11,50 m 2, tréninková místnost o výměře 152,67 m 2, štn ženy o výměře 10,80 m 2, WC ženy o výměře 1,48 m 2, umývárn ženy o výměře 5,31 m 2, umývárn muži o výměře 12,37 m 2, WC muži o výměře 2,00 m 2, štn muži o výměře 14,77 m 2, úklidová místnost o výměře 1,63 m 2 ) v budově čp n p.p.č. 204/2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., ul. N Trávníku, Rychnov n. Kn., (koteln), klubu bojových umění ŠIN-KYO, se sídlem Rychnov n. Kn., Trávník I. dle předložené nájemní smlouvy z těchto podmínek: nájem n dobu určitou 17 let, po uplynutí této doby nájem n dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou. V přípdě, že nájemce neobdrží dotci n rekonstrukci předmětu nájmu do 3 let od podpisu smlouvy je s účinností od nájem sjednán n dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou. Pro celou dobu trvání nájmu pk je sjednán zkrácená výpovědní dob (3 měsíce) pro přípd, že by nájemce porušil závzky vyplývjící ze smlouvy. Nájemné 1.708,-- Kč ročně + kždoroční vlorizce nájmu. Účel nájmu - provozování činností: trénink bojových umění ikido, krte, sholin, kempo, ti-chi, sportovní příprv dětí dospělých, horolezecký oddíl kondiční příprv. K bodu č.21.: Projednání zrušení usnesení ZM č. 59/2014 ze dne směny p.p.č. 2975/12 části p.p.č. 2975/14 z část p.p.č. 2975/13, z část p.p.č z část p.p.č. 1558/6, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 338/2014 I. doporučuje ZM 1. zrušit usnesení ZM č. 59/2014 ze dne schválit směnu p.p.č. 2975/12 o výměře 50 m 2 části p.p.č. 2975/14, dle GP č /2014 zmenšenou n výměru 301 m 2 z podílového spoluvlstnictví pn Pvl Jneby pní Věry Jirčákové, ob bytem Českých brtří 1386, Rychnov n. Kn. z část p.p.č. 2975/13, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl b o výměře 70 m 2, z část p.p.č. 2972, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený

12 12 díl c o výměře 15 m 2 z část p.p.č. 1558/6, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořená p.p.č. 1558/7 o výměře 266 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Celkové součty výměr nvzájem směňovných pozemků budou stejné. Mezi smluvními strnmi nedojde k žádnému finnčnímu vyrovnání. Nákldy s vyhotovením geometrických plánů s podáním návrhu n vkld vlstnického práv dle směnné smlouvy do ktstru nemovitostí ponese město Rychnov nd Kněžnou. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. směnit část p.p.č. 2975/13, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl b o výměře 70 m 2, část p.p.č. 2972, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořený díl c o výměře 15 m 2 část p.p.č. 1558/6, dle GP č /2014 oznčenou jko nově vytvořená p.p.č. 1558/7 o výměře 266 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.22.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s. USNESENO č. 339/2014 I. schvluje uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Oprv komunikce v ulici Končiny výsprvy n místních komunikcích v Rychnově nd Kněžnou se společností STRABAG.s., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.23.: Vyhlášení výsledku výběrového řízení n veřejnou zkázku Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 340/2014 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky n kci Oprv střechy MŠ Čtyřlístek pvilon v Rychnově

13 13 n. Kn. vítězem poptávkového řízení firmu IZOLPROTAN s.r.o., Čestice 159, Kostelec n. Orl. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s vybrnou firmou. K bodu č.24.: Schválení rozpočtového optření č. 14/6/2014. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 341/2014 schvluje rozpočtové optření číslo 14/6/2014. K bodu č.25.: Schválení znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst sportovním klubům spolkům n r v 2. kole. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 342/2014 I. schvluje znění Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou sportovním klubům spolkům n rok 2014 v 2. kole, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem Smluv o poskytnutí využití finnčních prostředků z rozpočtu měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.26.: Souhls s užitím znku měst Rychnov n. Kn. dle žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., p. Rostislv Mjšjdr, Rychnov n. Kn., Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn. Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály místostrostky Ing. Zimové písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné - bod 1. - bod 2. - bod 3. - bod 4.

14 14 - bod 5. USNESENO č. 343/2014 souhlsí 1. n zákldě žádosti Volejblového klubu mládeže RÉMA Rychnov nd Kněžnou, Jnáčkov 1322 VK SPORTU Rychnov nd Kněžnou, N Drhách 578 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech ke konání přátelského mezistátního volejblového zápsu ČR JAPONSKO konného ve Sportovní hle Romn Šebrleho v Rychnově n. Kn. dne n zákldě žádosti Českého svzu chovtelů, zákldní orgnizce, Rychnov n. Kn., Trčkov 437 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech internetových stránkách orgnizce. 3. n zákldě žádosti pn Rostislv Mjšjdr, bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábř. 459 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n závodní uto strtující v soutěžích Rlly historických utomobilů v sezóně n zákldě žádosti Sdružení pro regionální rozvoj Česko-polskou spolupráci, Rychnov n. Kn., Trčkov 437 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech internetových stránkách sdružení. 5. n zákldě žádosti Gymnázi F.M.Pelcl, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n mteriálech k oslvám 300 let zložení školy konným ve dnech K bodu č.27.: Projednání žádosti Psího domov Lukvice, Lukvice o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Psího domov Lukvice. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku Psímu domovu Lukvice, Lukvice ve výši ,-- Kč n relizci oprvy 2 kotců v Psím domově. USNESENO č. 344/2014 I. vzl n vědomí žádost Psího domov Lukvice, Lukvice 222 o finnční příspěvek n oprvu Psího domov. II. projednl doporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku Psímu domovu Lukvice, Lukvice 222 ve výši ,-- Kč n relizci oprvy 2 kotců v Psím domově.

15 15 K bodu č.28.: Projednání žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM, Prh o poskytnutí finnčního dru n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Ndčního fondu RAFAEL DĚTEM. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,-- Kč Ndčnímu fondu RAFAEL DĚTEM, Prh n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. USNESENO č. 345/2014 schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,-- Kč Ndčnímu fondu RAFAEL DĚTEM, Prh, Nádržní 344/23 n podporu projektu neziskové orgnizce DEBRA zbývjící se způsobem léčby nemoci motýlích křídel. K bodu č.29.: Anonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Všichni rdní obdrželi kopii nonymního dopisu občnů měst. Po diskusi se rdní rozhodli uložit veliteli Městské policie Rychnov nd Kněžnou zjistit, by Městská policie Rychnov nd Kněžnou věnovl zvýšenou pozornost dodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012. USNESENO č. 346/2014 I. vzl n vědomí nonymní dopis občnů měst upozorňující n nedodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů. II. ukládá veliteli Městské policie Rychnov nd Kněžnou zjistit, by Městská policie Rychnov nd Kněžnou věnovl zvýšenou pozornost dodržování Obecně závzné vyhlášky č. 4/2012, kterou se stnovují prvidl pro pohyb psů n veřejných prostrnstvích ve městě Rychnově nd Kněžnou některých jeho částech kterou se vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

16 16 K bodu č.30.: Opětovné projednání doby ukončení kce 2. Rychnovské léto s pivovrem konné dne v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. odsouhlsené usnesením RM č. 305/2014 ze dne vzhledem ke stížnostem občnů měst n hlučnost kce 1. Rychnovské léto s pivovrem konné dne Po diskusi se rdní většinou rozhodli vzhledem ke stížnostem občnů měst schválit změnu znění usnesení RM č. 305/2014 ze dne následovně: ze znění usnesení se vypouští následující text 2. text dále neodsouhlsit hudební produkci v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne v rámci kce 2. Rychnovské léto s pivovrem pořádné pod záštitou AXGAME s.r.o., provozovn Dncepivovr, Rychnov n. Kn., tedy hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. USNESENO č. 347/2014 I. schvluje 6 pro, 1 se zdržel (p. Erben) změnu znění usnesení RM č. 305/2014 ze dne následovně: ze znění usnesení se vypouští následující text 2. text II. nesouhlsí s hudební produkcí v reálu Městského Podorlického pivovru v Rychnově n. Kn. v době nočního klidu dne v rámci kce 2. Rychnovské léto s pivovrem pořádné pod záštitou AXGAME s.r.o., provozovn Dncepivovr, Trčkov 979, Rychnov n. Kn., tedy hudební produkce bude ukončen ve 22:00 hod. K bodu č.31.: Projednání žádosti Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno o finnční podporu reprezentntky měst Jny Piklové n zjištění účsti národního týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno. Po diskusi se rdní rozhodli schválit poskytnutí finnčního dru ve výši 5.000,-- Kč Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno n zjištění účsti reprezentntky měst Rychnov nd Kněžnou Jny Piklové v národním týmu v gymnstické soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. USNESENO č. 348/2014 schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 5.000,-- Kč Klubu sportovní gymnstiky Morvská Slvi Brno, Brno, Vídeňská 9 n zjištění účsti reprezentntky měst Rychnov nd Kněžnou Jny Piklové v národním týmu v gymnstické

17 17 soutěži TemGym n Mistrovství Evropy konném ve dnech n Islndu. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:30 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 4. srpn 2014 od 13:00 hodin. Ing. Michel Zimová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více