MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání záměr měst vypůjčit část p.č. 1932/3 cc 6 m2 1928/2 cc 30 m2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene Ldislvem Alfőldim, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene pnem Rdovnem Riedelem, <nonymizováno> jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č p.č. 1769/2 v ktstrálním území Kopřivnice knlizční přípojkou npojením sjezdu n místní komunikci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1594/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Prkoviště u KD Vlčovice městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. MĚSTO KOPŘIVNICE

2 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění sítě technické infrstruktury do ochrnného pásm vodního díl č. 1619/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Chodník n ul. Hřbitovní, Kopřivnice městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1575/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Prkoviště u Komerční bnky, Kopřivnice městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1582/D/NJ/2016 městem Kopřivnice jko investorem stvby společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ jko provozovtelem vodárenského zřízení, jejímž předmětem je stnovení podmínek pro relizci budoucí provoz stvby Chodníkové těleso podél komunikce II/482 n ul. Obránců míru v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1463/D/NJ/2016 městem Kopřivnice jko investorem stvby společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě Mriánských Horách, 28. říjn 1235/169, PSČ , IČ , jko provozovtelem vodárenského zřízení, jejímž předmětem je stnovení podmínek pro relizci budoucí provoz stvby Chodníkové těleso podél komunikce II/482 n ul. Obránců míru v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o stvu projektových prcí n kci Rekonstrukce budovy zázemí fotblového hřiště TJ Lubin 2 / 11

3 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o podmínkách npojení, o spolupráci součinnosti při relizci plynárenského zřízení o smlouvě budoucí nájemní č /2016/ n kci Rozšíření sítí veřejné technické infrstruktury v Průmyslové zóně Vlčovice městem Kopřivnice jko investorem stvby společností RWE GsNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nd Lbem, Klíšská 940, PSČ , IČ , zstoupené n zákldě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1 Zábrdovice, PSČ , IČ , jko provozovtelem distribuční soustvy budoucím nájemcem, jejímž předmětem je stnovení podmínek pro npojení, o spolupráci součinnosti při relizci plynárenského zřízení budoucí nájemní vzth k plynárenskému zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Chrtu 2016 Evropského týdne mobility Evropského dne bez ut ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Registrci kce rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílnou přílohu č. 4 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotce pro projekt Pořízení techniky pro jednotku požární ochrny IZS Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 přijetí dotce z Integrovného regionálního operčního progrmu n relizci projektu Pořízení techniky pro jednotku požární ochrny IZS Kopřivnice ve výši Kč. 2.2 rozpočtové optření oddělení personálního k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o činnosti umístění stvby v ochrnném pásmu vodního díl č. 1618/D/NJ/2016 vyvolné příprvou investiční kce Chodník n ul. Hřbitovní, k.ú. Kopřivnice městem Kopřivnice jko investorem Severomorvskými vodovody knlizcemi Ostrv.s., IČ , se sídlem v 3 / 11

4 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Ostrvě, ul. 28. říjn 1235/169, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst prodt oddělené pozemky prc.č. 1705/362 - osttní ploch, osttní komunikce o výměře 799 m² prc. č. 1705/358 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 984 m 2 v ktstrálním území Kopřivnice Morvskoslezskému krji, které byly odděleny n zákldě geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pn Jiřího Gliu, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Pvlínu Hmšíkovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jiřím Gliou, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí problemtiku nebytového prostoru n ul. Frncouzská č. p v Kopřivnici (dále jen "předmětný nebytový prostor") u vypůjčitele Pionýr, z. s. Pionýrské skupiny Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. schvluje 2.1 zslání písemnosti vypůjčiteli Pionýru, z. s. Pionýrské skupině Kopřivnice ve věci ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne výzvy k vrácení předmětného nebytového prostoru k dtu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n vyklizení předmětného nebytového prostoru proti Pionýru, z.s. - Pionýrské skupině Kopřivnice, zstoupené Boženou Klimeckou 2.3 podání návrhu měst jko žlobce k příslušnému soudu n soudní výkon rozhodnutí příslušného soudu vyklizením předmětného nebytového prostoru úhrdě nákldů řízení proti Pionýru, z. s. Pionýrské skupině Kopřivnice, zstoupené Boženou Klimeckou v přípdě, že předmětný nebytový prostor nebude vrácen zpět půjčiteli podle bodu 2.1 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 písemnost ze dne sdělení o zrušení sdružení Advokátní knceláře 4 / 11

5 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Petrová Seibert ke dni podnou Mgr. Romnou Petrovou ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 písemnost ze dne sdělení o zániku sdružení Advokátní knceláře Petrová Seibert ke dni podnou Mgr. Lukášem Seibertem ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 312 o výměře 34,20 m 2, umístěnou v 3.NP objektu č.p.244, který je součástí pozemku prcel č.1915/3 v k. ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání firmu IMPAX Trding CZ s.r.o., se sídlem v Olomouci - Bělidl, Libušin 17/25, IČ , nájemcem nebytových prostor o výměře 108,14 m 2 umístěných v objektu občnské vybvenosti č. p. 890 n ulici Školní v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 500,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem zřízení skldovcích prostor Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory o celkové výměře 27,70 m 2 (rozvodn nn, umývárn chodb) umístěné v objektu technického vybvení č. p. 329, který je součástí pozemku p.č. 191/1, v k.ú. Kopřivnice, n ulici Ke Koryčce v Kopřivnici pnu Svtopluku Urbnovi, se sídlem v Příboře, Štefánikov 883, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem nebytových prostor č Obránců míru č. p o výměře 63,38 m 2 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem nebytových prostor č Obránců míru č. p o výměře 74,24 m 2 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem nebytových prostor č Obránců míru č. p o výměře 19,29 m 2 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu pn Dniel Sochu, s místem podnikání v Závišicích, Závišice 301, IČ , nájemcem nebytových prostor č. 101 o výměře 63,38 m 2 umístěných v objektu č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1300,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem zřízení knceláře 2.2 pní Renátu Glvánkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, K. Čpk 780/34, IČ , nájemcem nebytových prostor č. 102 o výměře 74,24 m 2 umístěných v objektu č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1220,00 Kč/m 2 /rok, tj ,80 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem zřízení prodejny 5 / 11

6 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pní Jnu Gliovou, s místem podnikání v Příboře, Štefánikov 702, IČ , nájemcem nebytových prostor č. 103 o výměře 19,29 m 2 umístěných v objektu č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1200,00 Kč/m 2 /rok, tj ,00 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem zřízení provozovny mnikúry 2.4 uzvření dohody o skončení nájmu nebytových prostor sloužících podnikání městem Kopřivnice jko pronjímtelem Renátou Glvánkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, K. Čpk 780/34, IČ: , jko nájemcem, jehož předmětem je skončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 42,62 m 2 v objektu č. p. 890 n ulici Školní, to dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2.5 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory č. 5 o celkové výměře 93,67 m 2 umístěné v objektu č. p. 890, který je součásti pozemku prcel č. 101 v k.ú. Kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem 8 grážových stání pro osobní utomobily Kdláčkov č.p. 297 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu pní Jnu Hlmíkovou, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 7 umístěného v objektu č. p. 297 n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 822,80 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,60 Kč ročně, to n dobu 2.2 pn Dušn Veselku, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 4 umístěného v objektu č. p. 297 n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1210,00 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,00 Kč ročně, to n dobu 2.3 pn Miroslv Klečku, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 3 umístěného v objektu č. p. 297 n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1101,10 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,20 Kč ročně, to n dobu 2.4 pn Pvl Bém, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 2 umístěného v objektu č. p. 297 n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 847,00 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,00 Kč ročně, to n dobu 2.5 zveřejnění záměru měst pronjmout 4 grážová stání pro osobní utomobily č.1, 5, 6, 8 umístěné v objektu č. p. 297, který je součásti pozemku p. č. 744/4 v k.ú. Kopřivnice n ulici Kdláčkov v Kopřivnici, formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny v szbě 670,00 Kč bez DPH/měsíc/prkovcí místo ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 6 / 11

7 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání nbídek ze dne pronájem 6 grážových stání pro osobní utomobily 2 grážových stání pro motocykly Družební č.p. 925 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu pn Aloise Kořínk, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 5 umístěného v objektu č. p. 925 n ulici Družební v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1028,50 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,00 Kč ročně, to n dobu 2.2 pn Dvid Michnu, <nonymizováno>, nájemcem grážového stání č. 1 umístěného v objektu č. p. 925 n ulici Družební v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 1005,51 Kč/měsíc/prkovcí místo tj ,12 Kč ročně, to n dobu 2.3 zveřejnění záměru měst pronjmout 4 grážová stání pro osobní utomobily č. 2, 3, 4, 6 umístěné v objektu č. p. 925, který je součásti pozemku p. č. 668/1 v k.ú. Kopřivnice n ulici Družební v Kopřivnici, formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny v szbě 670,00 Kč bez DPH/měsíc/prkovcí místo 2 grážových stání pro motocykly s podmínkou minimální nbídkové ceny v szbě 400,00 Kč bez DPH/měsíc/prkovcí místo ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 11/2016/OMM ze dne , městem Kopřivnice společností Chlup syn, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Husov 1162, , IČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je skutečné provedení stvby, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání žádost o zápis sídl zkládných bytových družstev, to z podmínky doložení bezdlužnosti všech budoucích členů družstev ve znění návrhů předložených prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o nájem místnosti č podnou Ing. Petrou Plevovou, jedntelkou AGENTURY POZNÁNÍ, s.r.o. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor v budově Městského úřdu Kopřivnice místnost č o výměře 32,36 m 2, umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v 7 / 11

8 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č k. ú. Kopřivnice, n ul. Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřenou městem Kopřivnice jko pronjímtelem pnem Jnem Pišem, s místem podnikání v Kopřivnici, Lubin 397, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor o celkové výměře 136,83 m 2 umístěných v 1. PP objektu č. p. 393 n ulici Sokolovská v Kopřivnici dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 pn Dvid Piše, s místem podnikání v Ženklvě 314, IČ , nájemcem nebytového prostoru sestávjícího se z 8 místností o celkové výměře 136,83 m 2 umístěného v 1. PP objektu č. p. 393 n ulici Sokolovská v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 880,- Kč/m 2 /rok z prodejnu kncelář o celkové výměře 55,31 m 2, z nájemné stnovené szbou ve výši 440,- Kč/m 2 /rok z dílny skld o celkové výměře 67,80 m 2 z nájemné stnovené szbou ve výši 220,- Kč/m 2 /rok z chodbu sociální zázemí o celkové výměře 13,72 m 2, to je celkem ,20 Kč ročně, to n dobu z účelem provozování prodejny elektrospotřebičů, oprvářské dílny skldů k činnostem spojených s předmětem podnikání uvedeném ve výpisu ze živnostenského rejstříku Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Mrinu Novkovou, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu, to nejpozději do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Jromír Filu, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupuje, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m společné nájemce bytu <nonymizováno> mnželům Libor Kubíčk, <nonymizováno> Alenu Kubíčkovou<nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení stávjícího bytu <nonymizováno>, který nyní užívjí 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jromírem Filou, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek n kci Oprv povrchů 8 / 11

9 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č místních komunikcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. r o z h o d u j e 2.1. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, n kci: Oprv povrchů místních komunikcí , která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče ALPINE Bu CZ.s., IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Jiráskov 613/13, Krásno nd Bečvou, z cenu plnění ve výši ,- Kč s DPH 2.2. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, n kci: Oprv povrchů místních komunikcí -2016, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o dlším pořdí uchzečů tkto: 2. EUROVIA CS,.s. odštěpný závod oblst Morv, se sídlem v Ostrvě Kunčičkách, Vrtimovská 658/77, JANKOSTAV s r.o., se sídlem v Ostrvě, Štěpňákov 714/31, Kunčice, uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem ALPINE Bu CZ.s., IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Jiráskov 613/13, Krásno nd Bečvou, jko zhotovitelem, jejímž předmětem je oprv povrchu místních komunikcí 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2016/OMM ze dne n veřejnou zkázku mlého rozshu ZŠ MŠ 17. listopdu 1225, Kopřivnice rekonstrukce šten městem Kopřivnice jko objedntelem PAV trde s.r.o., IČO: , se sídlem ve Frýdlntu nd Ostrvicí, ul. Bezručov 990, PSČ jko zhotovitelem, jehož předmětem je úprv předmětu ceny díl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ jko příjemcem jejímž předmětem je závzek poskytovtele poskytnout příjemci podle dále sjednných 9 / 11

10 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č podmínek účelově určenou dotci závzek příjemce tuto dotci přijmout užít v souldu s jejím účelovým určením z podmínek stnovených touto smlouvou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Informci o zjištění projížděk ve veteránech u příležitosti kopřivnické pouti, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. ceny jízdného při projížďkách ve veteránech u příležitosti kopřivnické poutí v roce 2016, ve výši návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého mjetku městem Kopřivnice jko půjčitelem ASK Ttr Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ , jko vypůjčitelem, jehož předmětem je vypůjčení movitého mjetku stůl pro stolní tenis ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Klubu házené Kopřivnice o změnu účelu dotce n nájmy ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Klubem házené Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je doplnění účelu dotce n nájmy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Vyhodnocení koncepce podpory sportu z období 2013 červen 2016 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v souldu s ustnovením 102 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 10 / 11

11 44. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č zřizuje s účinností od n odboru finncí pozici Rozpočet, finnční rozbory n dobu určitou do Vnitroorgnizční směrnici Dodtek č. 1 Orgnizčního řádu Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 3. s t n o v u j e celkový přepočtený počet změstnnců v prcovním poměru ke dni n 181, z toho 176 n dobu neurčitou 5 změstnnců n dobu určitou (3 prcovníci v rámci VPP, 1 projektový mnžer MAP, 1 referent Rozpočet, finnční rozbory ) nd tento počet umožňuje tjemníkovi MÚ uzvírt dohody o prcích konných mimo prcovní poměr prcovní poměry n dobu určitou jko zástupy z dočsně nepřítomné změstnnce Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly z 1. pololetí 2016 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Úřdu práce ČR, Krjské pobočky v Ostrvě, kontktního prcoviště v Kopřivnici, o souhls obce ve smyslu 33, odst. 6 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 předloženého mteriálu 2. udělení souhlsu dle 33, odst. 6 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů formou vyjádření obce pro pní Bubenčíkovou Ivetu <nonymizováno>, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. p o věřuje vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví Mgr. Lenku Gliovou podepisováním vyjádření obce vydného dle 33 odst. 6 zákon č. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Stnislv Šimíček místostrost Ing. Miroslv Kopečný strost 11 / 11

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 9735/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1007-1042 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 31. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 23.02.2016

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 64578/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1721-1775 Usnesení z 55. schůze Rdy

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 39668/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1613-1655 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 50. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.08.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 36. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 36. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 9.1.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1033/36 schvluje návrh drovcí

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 28635/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1469-1530 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 45. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.06.2012

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 18562/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 248-307 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 9. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.04.2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&47568/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4087-4154 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení 102. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 70. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 30. 06. 2009 2843 - Rd měst po projednání s c h v l u j e plán práce rdy měst n 2. pololetí roku 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 24062/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1421-1467 ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 29. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 29. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 11.7.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 793/29 bere n vědomí informci

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 25. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 25. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 4.4.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 644/25 schvluje rozbory hospodření

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 28. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 6.6.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 736/28 schvluje poskytnutí

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více