Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009"

Transkript

1 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s v ě ř u j e Městské policii Kopřivnice svou působnost prvomoc ve věcech rozhodování o uzvírání smluv o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny 3. p o v ě ř u j e pn Jn Müller velitele Městské policie Kopřivnice podpisem smluv podle bodu 2. tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh koncepce prevence kriminlity protidrogové prevence n lét ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje předložení návrhu koncepce prevence kriminlity protidrogové prevence n lét k připomínkování zstupitelům, dotčeným odborům MÚ, školským zřízením dlším dotčeným neziskovým orgnizcím n území měst Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici číslo 15/2009, Systém řízení rizik, Rd měst po projednání rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce odboru finncí ve věci pojištění odpovědnosti měst z škodu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru finncí připrvit k projednání dodtek k pojistné smlouvě č ze dne , uzvřené městem Kopřivnice jko pojistník 1

2 Českou pojišťovnou,.s., se sídlem v Prze 1, Spálená 75/16, zstoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovtelem úseku underwritingu, jko pojišťovn, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, dle vrinty A podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e 1.1 v souldu s 71 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi v rámci veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici ve složení: Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk Ing. Hynek Rulíšek, místopředsed komise jeho náhrdník Ing. Jroslv Jiřík 1.1.3Ing. Michl Vcek, člen komise jeho náhrdník Ing. Jiří Sopuch Ing. Rdim Ptáček, PhD., člen komise jeho náhrdník Bc. Zuzn Gřesíková Bc. Bohdn Kotouček, člen komise jeho náhrdník Mgr. Iren Hnáková 1.2 v souldu s 74 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro posouzení hodnocení nbídek v rámci veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici ve složení: Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk Ing. Hynek Rulíšek, místopředsed komise jeho náhrdník Ing. Jroslv Jiřík Ing. Michl Vcek, člen komise jeho náhrdník Ing. Jiří Sopuch Ing. Rdim Ptáček, PhD., člen komise jeho náhrdník Bc. Zuzn Gřesíková Mgr. Iren Hnáková, členk komise její náhrdník Bc. Bohdn Kotouček ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo č. 27/2009/OŽP městem Kopřivnice, jko objedntel společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikov 58, IČ , zstoupenou Krlem Březinou Dgmr Křístkovou - jednteli společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je zjištění systému sběru svozu biologicky rozložitelného komunálního odpdu vznikjícího n území měst Kopřivnice v letech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 26/2009/OŽP o umístění provozování kontejnerů městem Kopřivnice jko obec 2

3 společností ELEKTROWIN.s., se sídlem v Prze 4, Michelská 300/60, IČ , zstoupenou Ing. Romnem Tvrzníkem, generálním ředitelem jko ELEKTROWIN.s. jko provozovtel kolektivního systému, jejímž předmětem je sjednání bližších podmínek pro umístění provozování kontejnerů n místě zpětného odběru, to z účelem umístění skldování zpětně odebrného elektrozřízení skupin 1, 2 6, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 40 k mndátní smlouvě pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností, kterou sebou uzvřeli ze dne , ve znění pozdějších dodtků městem Kopřivnice, jko mndnt společností SLUMEKO, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou jednteli Krlem Březinou Dgmr Křístkovou jko mndtář, jehož předmětem je změn doplnění některých ustnovení mndátní smlouvy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Stnovisko měst Kopřivnice k návrhu změny úhrdy nákldů spojených s mjetkem ve spoluvlstnictví n kompostárně Točn v Příboře Rd měst po projednání uzvření mndátní smlouvy č. 29/2009/OŽP o umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele v psím útulku městem Kopřivnice, jko mndtář městem Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmund Freud 19, IČ , zstoupeným Ing. Milnem Strkošem strostou měst jko mndnt, jejímž předmětem je stnovení podmínek pro umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele z území měst Příbor v psím útulku ve Vlčovicích, Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 30/2009/OŽP o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitel společností EKO-KOM,.s., se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 1685/17,19 IČ , zstoupenou p. Mrkem Hruškou, Dis., n zákldě plné moci 3

4 jko půjčitel, jejímž předmětem je přenechání 30 ks odpdových nádob n ppír plst k bezpltnému užívání, Rd měst po projednání schvluje udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) n období v době od do dne následujícího, kdy lze n prostrnství před Kulturním domem v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 6 z jednání komise pro národní vzthy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o činnosti dětského koutku v budově městského úřdu z II. pololetí 2009 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. provozování dětského koutku pod hlvičkou Domu dětí mládeže, p.o. v roce Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín doplnění účelu účelově vázných prostředků z pořízení uzmyktelných štních skříněk štních lvic n pořízení uzmyktelných štních skříněk, štních lvic sportovního nářdí do tělocvičen Rd měst po projednání u děluje souhls Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í dle ustnovení ve zřizovcí listině čl. VI. odst. 3 s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 4,9 m 2 v Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, v přízemí objektu č.p n pozemku prcelní číslo 1377/55 v k.ú. Kopřivnice z účelem provozování bufetu pro žáky školy. 4

5 Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123, okres Nový Jičín Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225, okres Nový Jičín Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový Jičín Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci Správě sportovišť Kopřivnice Městské knihovně Kopřivnice Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizci s účinností od vedení účetnictví ve zjednodušeném rozshu v souldu s 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustnovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrné účetní jednotky Rd měst po projednání b e r e n vědomí výši normtivů pro příspěvkové orgnizce v oblsti školství pro občnská sdružení v oblsti sportu kultury pro rok Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí ve smyslu zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění nbídku nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce zřizovteli městu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e přijímá ve smyslu 27 odst.6) zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění nbídku nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. s o u h l s í s převodem nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce do vlstnictví jiné osoby ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 81. schůzi Rdy měst Kopřivnice 5

6 konné dne 24. listopdu Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 15 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 33. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 11% z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 11 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 12 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. informci o přerušení činnosti školních družin zákldních škol zřízených městem Kopřivnice ve školním roce 2009/2010 ve znění předložením prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. informci o vyhlášení volných dnů v zákldních školách zřízených městem Kopřivnice od do Rd měst po projednání u děluje souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. po projednání p o věřuje Ing. Miroslv Krmelu, jedntele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. projednáním smluvního dodtku k Příloze č. 2 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce tepl TE 101/07 uzvřené dne s Energetikou Kopřivnice,.s. se sídlem Štefánikov 1163, Kopřivnice IČ jko dodvtelem tepelné energie Rd měst po projednání 6

7 uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí povinný ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , zstoupenou n zákldě plné moci ze dne Ing. Jiřím Horákem, se sídlem v Novém Jičíně, Poděbrdov 1843/4, Nový Jičín, IČ , jko budoucí oprávněný, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 518/1 prc. č. 517/1 prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí povinný vlstník stvby dotčených pozemků společnosti ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupenou n zákldě plné moci ze dne evid. č. 0290/2009 Josefem Petřekem, fyzická osob podnikjící dle živnostenského zákon nezpsná v obchodním rejstříku, podnikjící pod názvem Josef Petřek, místo podnikání v Novém Jičíně - Loučk, Císřská 88, IČ , jko budoucí oprávněný investor stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku ve zjednodušené evidenci PK p.č.369/5 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v á l u j e uzvření smlouvy o pronájmu vývěsní informční skříňky inv. č n ul. Štefánikově v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel Asocicí zdrvotně postižených smíšenou orgnizcí Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánkov 1074, předsedkyní Irenou Kučerovou jko nájemce Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o vyhlášení 1. kol výběrového řízení n prodej pozemků p.č. 1313/1, 1313/2 v k.ú. Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 576/S/N/09/1126 n relizci kce: 7

8 Částečná rekonstrukce Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností NOSTA, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně, ul. Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou p Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce stvby: Částečná rekonstrukce ZŠ Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo č n kci IPRM JIH Projekt 1, Veřejné prostrnství PD městem Kopřivnice jko objedntel firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrv spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, zstoupenou Ing. Svtoplukem Bijokem, jedntelem společnosti, jko zhotovitel, 1.2 udělení plné moci firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrv spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, zstoupené Ing. Svtoplukem Bijokem, jedntelem společnosti, k výkonu inženýrské činnosti související s vydáním prvomocného stvebního povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele pro kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové společnost Beskydská stvební,.s., IČ , Frýdecká 225, Třinec, zstoupenou ing. Jiřím Dohnlem, ředitelem společnosti předsedou předstvenstv, podle návrhu komise pro otevírání hodnocení nbídek, Rd měst po projednání uzvření smlouvy o postoupení práv pro stvbu, Zpevněná ploch sjezd z MK městem Kopřivnice jko ždtel společností IMPAX Trding CZ s.r.o. se sídlem v Olomouci, Libušin 17/25, IČ , zstoupenou Ing. Vlstimilem Klmnem, jedntelem společnosti jko stvebník, Rd měst po projednání 8

9 nvýšení finnční lokce 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice Jih optření 2.1 Regenerce bytového fondu Rd měst po projednání 1. u rčuje 1.1 grnty projektů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 nositele projektů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektových mnžerů projektových týmů pro projekty předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1.1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pn Dniel Dokulil, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pn Mrcel Vojtu, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Dnielem Dokulilem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Mrcelem Vojtou jko přistupující k závzku, 9

10 jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s o u h l s í s podnájmem bytu n zákldě žádosti Renáty Čechové, ze dne , to n dobu určitou od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne Jnem Mrkem Petrem Dvořákem, to z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 neprodloužení smlouvy o nájmu bytu pnu Romnu Káňovi 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pnu Romnu Káňovi 1.3 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pnu Romnu Káňovi v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.2 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne , kterou pní Dgmr Zátopková žádá o prodloužení nájemní smlouvy ze dne , kdy předmětem nájmu je užívání bytu školník umístěného v reálu objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú.kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. Dgmr Zátopkovou, s místem podnikání ve Veřovicích, Veřovice čp. 250, IČ nájemcem nebytových prostor bytu školník o výměře 134,28 umístěné v objektu č.p.340, p.č. 1947/1 n ulici Husov v Kopřivnici z nájemné stnovené dohodou ve výši 700,- Kč/m2/rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování msérských, rekondičních služeb, to n dobu neurčitou Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o provádění kontrol revizí plynových zřízení 10

11 ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou Jn Mužíková, se sídlem v Kopřivnici, Komenského č. p. 855, IČ , jko vykonvtel, jehož předmětem je úprv čl. II. Předmět smlouvy v uzvřené Smlouvě o provádění kontrol revizí plynových zřízení ze dne , Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel společností Cestovní kncelář AGENTURA FOX, s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost podnou společností SALUS o.p.s. ve věci vypůjčení objektu č.p. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice umístěného n pozemku p.č vypůjčení pozemku p.č. 2299, k.ú. Kopřivnice z účelem provozování zylového domu ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu ukončení nájemního vzthu městem Kopřivnice jko pronjímtel SALUS o.p.s., Tyršov 1015, Kopřivnice jko nájemce, jejímž předmětem je dočsné užívání nemovitosti čp. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice z účelem poskytování krátkodobého ubytování mtek dětí v nouzi, to dohodou ke dni uzvření smlouvy o výpůjčce Městem Kopřivnice jko půjčitel SALUS o.p.s., Tyršov 1015, Kopřivnice, IČ zstoupenou ředitelkou Alenou Pohořelskou, jko vypůjčitel, jejímž předmětem je užívání nemovitosti čp. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice n pozemku p.č zhrdy p.č z účelem provozování zylového domu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost podnou pní Evou Zátopkovou ve věci snížení splátek z 5000 Kč n 2000 Kč, týkjící se dluhu vzniklém n nájemném službách spojených s užíváním nebytových prostor v objektu č.p.890, ul. Śkolní, Kopřivnice ze dne

12 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e v y h o v u j e žádosti podné pní Evou Zátopkovou, ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. podání návrhu n výkon rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně č. j. 24 C 285/ ze dne uvedeného v příloze č.2 Pltebního rozkzu č.j. 24 C 442/ ze dne uvedeného v příloze č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informce o zbytném mjetku měst ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o podmínkách zřízení budoucí smlouvě o právu věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou oprávněnou společností Ředitelství silnic dálnice ČR, se sídlem v Prze 4 Nusle, N Pnkráci 546/56, IČ , zstoupenou Ing. Alfredem Brunclíkem - generálním ředitelem, jko budoucí strnou povinnou, jejíž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc.č. 547/4 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o prodej bytů domu č. p. 988 n ulici Obránců míru v Kopřivnici do osobního vlstnictví ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání seznm pohledávek, které budou přednostně umořovány n zákldě dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko pronjímtel 12

13 AVZO-TSČ-ČR, zákldní orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ , zstoupenou předsedou Ldislvem Kopelcem jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor - místnosti o celkové výměře 310,00 m 2 v prvním podzemním podlží objektu č.p.117, v k.ú. Kopřivnice, p.č.1292 n ulici Štefánikov v Kopřivnici to dohodou k , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory - knceláře s oznčením č. 0904, 0905, 0909, 0910 o celkové výměře 115,81 m 2 v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č. 1163/1, umístěné v objektu č.p. 1163, n pozemku p.č. 1921/1, k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání úhrdu výměny termoventilů termohlvic v objektu Domu s pečovtelskou službou č.p. 320 n ulici Česká dle žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. termíny schůzí Rdy měst Kopřivnice v roce 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí návrh termínů zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice v roce Rd měst po projednání plán práce rdy měst n 1. pololetí roku 2010 ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 13

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 61738/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 898-931 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 28. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.12.2015

Více

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008

Usnesení 41. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 01. 07. 2008 Usnesení 41. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1799 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření servisní smlouvy č. 3286 Sú 08/230 městem Kopřivnice jko odběrtel společností IMPROMAT CZ spol. s

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 2148/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1997-2034 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 66. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 15.01.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&49324/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 828-866 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 22. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 28635/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1469-1530 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 45. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.06.2012

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 70. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne Usnesení 70. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 30. 06. 2009 2843 - Rd měst po projednání s c h v l u j e plán práce rdy měst n 2. pololetí roku 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více