Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009"

Transkript

1 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice předloženou prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s v ě ř u j e Městské policii Kopřivnice svou působnost prvomoc ve věcech rozhodování o uzvírání smluv o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny 3. p o v ě ř u j e pn Jn Müller velitele Městské policie Kopřivnice podpisem smluv podle bodu 2. tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh koncepce prevence kriminlity protidrogové prevence n lét ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje předložení návrhu koncepce prevence kriminlity protidrogové prevence n lét k připomínkování zstupitelům, dotčeným odborům MÚ, školským zřízením dlším dotčeným neziskovým orgnizcím n území měst Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici číslo 15/2009, Systém řízení rizik, Rd měst po projednání rozpočtová optření odboru finncí k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce odboru finncí ve věci pojištění odpovědnosti měst z škodu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. u k l á d á odboru finncí připrvit k projednání dodtek k pojistné smlouvě č ze dne , uzvřené městem Kopřivnice jko pojistník 1

2 Českou pojišťovnou,.s., se sídlem v Prze 1, Spálená 75/16, zstoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovtelem úseku underwritingu, jko pojišťovn, ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, dle vrinty A podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e 1.1 v souldu s 71 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi v rámci veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici ve složení: Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk Ing. Hynek Rulíšek, místopředsed komise jeho náhrdník Ing. Jroslv Jiřík 1.1.3Ing. Michl Vcek, člen komise jeho náhrdník Ing. Jiří Sopuch Ing. Rdim Ptáček, PhD., člen komise jeho náhrdník Bc. Zuzn Gřesíková Bc. Bohdn Kotouček, člen komise jeho náhrdník Mgr. Iren Hnáková 1.2 v souldu s 74 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro posouzení hodnocení nbídek v rámci veřejné zkázky Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici ve složení: Mgr. Zdeněk Krjčír, předsed komise jeho náhrdník Ing. Josef Jlůvk Ing. Hynek Rulíšek, místopředsed komise jeho náhrdník Ing. Jroslv Jiřík Ing. Michl Vcek, člen komise jeho náhrdník Ing. Jiří Sopuch Ing. Rdim Ptáček, PhD., člen komise jeho náhrdník Bc. Zuzn Gřesíková Mgr. Iren Hnáková, členk komise její náhrdník Bc. Bohdn Kotouček ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo č. 27/2009/OŽP městem Kopřivnice, jko objedntel společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikov 58, IČ , zstoupenou Krlem Březinou Dgmr Křístkovou - jednteli společnosti jko zhotovitel, jejímž předmětem je zjištění systému sběru svozu biologicky rozložitelného komunálního odpdu vznikjícího n území měst Kopřivnice v letech prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů, Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 26/2009/OŽP o umístění provozování kontejnerů městem Kopřivnice jko obec 2

3 společností ELEKTROWIN.s., se sídlem v Prze 4, Michelská 300/60, IČ , zstoupenou Ing. Romnem Tvrzníkem, generálním ředitelem jko ELEKTROWIN.s. jko provozovtel kolektivního systému, jejímž předmětem je sjednání bližších podmínek pro umístění provozování kontejnerů n místě zpětného odběru, to z účelem umístění skldování zpětně odebrného elektrozřízení skupin 1, 2 6, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 40 k mndátní smlouvě pro správu, provoz údržbu komunálního mjetku výkon dlších práv povinností, kterou sebou uzvřeli ze dne , ve znění pozdějších dodtků městem Kopřivnice, jko mndnt společností SLUMEKO, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58/31, IČ , zstoupenou jednteli Krlem Březinou Dgmr Křístkovou jko mndtář, jehož předmětem je změn doplnění některých ustnovení mndátní smlouvy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání Stnovisko měst Kopřivnice k návrhu změny úhrdy nákldů spojených s mjetkem ve spoluvlstnictví n kompostárně Točn v Příboře Rd měst po projednání uzvření mndátní smlouvy č. 29/2009/OŽP o umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele v psím útulku městem Kopřivnice, jko mndtář městem Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmund Freud 19, IČ , zstoupeným Ing. Milnem Strkošem strostou měst jko mndnt, jejímž předmětem je stnovení podmínek pro umístění obstrání toulvých opuštěných psů psů dočsně bez mjitele z území měst Příbor v psím útulku ve Vlčovicích, Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 30/2009/OŽP o výpůjčce městem Kopřivnice jko vypůjčitel společností EKO-KOM,.s., se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 1685/17,19 IČ , zstoupenou p. Mrkem Hruškou, Dis., n zákldě plné moci 3

4 jko půjčitel, jejímž předmětem je přenechání 30 ks odpdových nádob n ppír plst k bezpltnému užívání, Rd měst po projednání schvluje udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků (dále jen vyhlášk ) n období v době od do dne následujícího, kdy lze n prostrnství před Kulturním domem v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zápis č. 6 z jednání komise pro národní vzthy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o činnosti dětského koutku v budově městského úřdu z II. pololetí 2009 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. provozování dětského koutku pod hlvičkou Domu dětí mládeže, p.o. v roce Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín doplnění účelu účelově vázných prostředků z pořízení uzmyktelných štních skříněk štních lvic n pořízení uzmyktelných štních skříněk, štních lvic sportovního nářdí do tělocvičen Rd měst po projednání u děluje souhls Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í dle ustnovení ve zřizovcí listině čl. VI. odst. 3 s pronájmem nebytových prostor o celkové výměře 4,9 m 2 v Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, v přízemí objektu č.p n pozemku prcelní číslo 1377/55 v k.ú. Kopřivnice z účelem provozování bufetu pro žáky školy. 4

5 Rd měst po projednání Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123, okres Nový Jičín Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225, okres Nový Jičín Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791, okres Nový Jičín Zákldní škole Kopřivnice Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Mteřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci Správě sportovišť Kopřivnice Městské knihovně Kopřivnice Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizci s účinností od vedení účetnictví ve zjednodušeném rozshu v souldu s 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustnovení zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrné účetní jednotky Rd měst po projednání b e r e n vědomí výši normtivů pro příspěvkové orgnizce v oblsti školství pro občnská sdružení v oblsti sportu kultury pro rok Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí ve smyslu zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění nbídku nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce zřizovteli městu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e přijímá ve smyslu 27 odst.6) zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů v pltném znění nbídku nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. s o u h l s í s převodem nepotřebného mjetku Mteřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce do vlstnictví jiné osoby ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e usnesení č přijté n 81. schůzi Rdy měst Kopřivnice 5

6 konné dne 24. listopdu Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 15 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 33. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 11% z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 11 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Zákldní škole dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín pro rok 2009 nvýšení finnčního limitu z 10 % n 12 % z normtivu n čerpání prostředků n mzdy stnoveného usnesením č z 49. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. informci o přerušení činnosti školních družin zákldních škol zřízených městem Kopřivnice ve školním roce 2009/2010 ve znění předložením prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. informci o vyhlášení volných dnů v zákldních školách zřízených městem Kopřivnice od do Rd měst po projednání u děluje souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, pro právní úkon přijetí dru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. po projednání p o věřuje Ing. Miroslv Krmelu, jedntele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. projednáním smluvního dodtku k Příloze č. 2 Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce tepl TE 101/07 uzvřené dne s Energetikou Kopřivnice,.s. se sídlem Štefánikov 1163, Kopřivnice IČ jko dodvtelem tepelné energie Rd měst po projednání 6

7 uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí povinný ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , zstoupenou n zákldě plné moci ze dne Ing. Jiřím Horákem, se sídlem v Novém Jičíně, Poděbrdov 1843/4, Nový Jičín, IČ , jko budoucí oprávněný, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků prc. č. 518/1 prc. č. 517/1 prc. č. 947/1 v k.ú. Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí povinný vlstník stvby dotčených pozemků společnosti ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupenou n zákldě plné moci ze dne evid. č. 0290/2009 Josefem Petřekem, fyzická osob podnikjící dle živnostenského zákon nezpsná v obchodním rejstříku, podnikjící pod názvem Josef Petřek, místo podnikání v Novém Jičíně - Loučk, Císřská 88, IČ , jko budoucí oprávněný investor stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku ve zjednodušené evidenci PK p.č.369/5 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v á l u j e uzvření smlouvy o pronájmu vývěsní informční skříňky inv. č n ul. Štefánikově v Kopřivnici městem Kopřivnice jko pronjímtel Asocicí zdrvotně postižených smíšenou orgnizcí Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánkov 1074, předsedkyní Irenou Kučerovou jko nájemce Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o vyhlášení 1. kol výběrového řízení n prodej pozemků p.č. 1313/1, 1313/2 v k.ú. Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 576/S/N/09/1126 n relizci kce: 7

8 Částečná rekonstrukce Zákldní školy Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín ze dne městem Kopřivnice jko objedntel společností NOSTA, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně, ul. Svtopluk Čech 2088/13, IČ , zstoupenou p Ing. rch. Zdeňkem Klosem - jedntelem společnosti, jejímž předmětem je relizce stvby: Částečná rekonstrukce ZŠ Kopřivnice, Alšov 1123, okr. Nový Jičín jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o dílo č n kci IPRM JIH Projekt 1, Veřejné prostrnství PD městem Kopřivnice jko objedntel firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrv spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, zstoupenou Ing. Svtoplukem Bijokem, jedntelem společnosti, jko zhotovitel, 1.2 udělení plné moci firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrv spol. s.r.o., IČ , se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Msrykovo náměstí 5/5, zstoupené Ing. Svtoplukem Bijokem, jedntelem společnosti, k výkonu inženýrské činnosti související s vydáním prvomocného stvebního povolení, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání výběr zhotovitele pro kci Školní sportovní hřiště v reálu ZŠ Dr. M. Horákové společnost Beskydská stvební,.s., IČ , Frýdecká 225, Třinec, zstoupenou ing. Jiřím Dohnlem, ředitelem společnosti předsedou předstvenstv, podle návrhu komise pro otevírání hodnocení nbídek, Rd měst po projednání uzvření smlouvy o postoupení práv pro stvbu, Zpevněná ploch sjezd z MK městem Kopřivnice jko ždtel společností IMPAX Trding CZ s.r.o. se sídlem v Olomouci, Libušin 17/25, IČ , zstoupenou Ing. Vlstimilem Klmnem, jedntelem společnosti jko stvebník, Rd měst po projednání 8

9 nvýšení finnční lokce 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst obytná zón Kopřivnice Jih optření 2.1 Regenerce bytového fondu Rd měst po projednání 1. u rčuje 1.1 grnty projektů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 nositele projektů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje tjemník městského úřdu jmenováním projektových mnžerů projektových týmů pro projekty předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok Rd měst po projednání 1. s ch vluje 1.1 nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pn Dniel Dokulil, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 1, pn Mrcel Vojtu, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Dnielem Dokulilem jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel Mrcelem Vojtou jko přistupující k závzku, 9

10 jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s o u h l s í s podnájmem bytu n zákldě žádosti Renáty Čechové, ze dne , to n dobu určitou od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne Jnem Mrkem Petrem Dvořákem, to z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 neprodloužení smlouvy o nájmu bytu pnu Romnu Káňovi 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pnu Romnu Káňovi 1.3 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti pnu Romnu Káňovi v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně dle bodu 1.2 tohoto usnesení Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne , kterou pní Dgmr Zátopková žádá o prodloužení nájemní smlouvy ze dne , kdy předmětem nájmu je užívání bytu školník umístěného v reálu objektu č.p.340 n pozemku p.č.1947/1 v k.ú.kopřivnice n ulici Husov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. Dgmr Zátopkovou, s místem podnikání ve Veřovicích, Veřovice čp. 250, IČ nájemcem nebytových prostor bytu školník o výměře 134,28 umístěné v objektu č.p.340, p.č. 1947/1 n ulici Husov v Kopřivnici z nájemné stnovené dohodou ve výši 700,- Kč/m2/rok, tj ,- Kč ročně z účelem provozování msérských, rekondičních služeb, to n dobu neurčitou Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o provádění kontrol revizí plynových zřízení 10

11 ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou Jn Mužíková, se sídlem v Kopřivnici, Komenského č. p. 855, IČ , jko vykonvtel, jehož předmětem je úprv čl. II. Předmět smlouvy v uzvřené Smlouvě o provádění kontrol revizí plynových zřízení ze dne , Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtel společností Cestovní kncelář AGENTURA FOX, s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, Bystré 664, IČ jko nájemce, Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost podnou společností SALUS o.p.s. ve věci vypůjčení objektu č.p. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice umístěného n pozemku p.č vypůjčení pozemku p.č. 2299, k.ú. Kopřivnice z účelem provozování zylového domu ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu ukončení nájemního vzthu městem Kopřivnice jko pronjímtel SALUS o.p.s., Tyršov 1015, Kopřivnice jko nájemce, jejímž předmětem je dočsné užívání nemovitosti čp. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice z účelem poskytování krátkodobého ubytování mtek dětí v nouzi, to dohodou ke dni uzvření smlouvy o výpůjčce Městem Kopřivnice jko půjčitel SALUS o.p.s., Tyršov 1015, Kopřivnice, IČ zstoupenou ředitelkou Alenou Pohořelskou, jko vypůjčitel, jejímž předmětem je užívání nemovitosti čp. 1015, ul. Tyršov, Kopřivnice n pozemku p.č zhrdy p.č z účelem provozování zylového domu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost podnou pní Evou Zátopkovou ve věci snížení splátek z 5000 Kč n 2000 Kč, týkjící se dluhu vzniklém n nájemném službách spojených s užíváním nebytových prostor v objektu č.p.890, ul. Śkolní, Kopřivnice ze dne

12 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e v y h o v u j e žádosti podné pní Evou Zátopkovou, ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 3. podání návrhu n výkon rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně č. j. 24 C 285/ ze dne uvedeného v příloze č.2 Pltebního rozkzu č.j. 24 C 442/ ze dne uvedeného v příloze č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í informce o zbytném mjetku měst ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o podmínkách zřízení budoucí smlouvě o právu věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou oprávněnou společností Ředitelství silnic dálnice ČR, se sídlem v Prze 4 Nusle, N Pnkráci 546/56, IČ , zstoupenou Ing. Alfredem Brunclíkem - generálním ředitelem, jko budoucí strnou povinnou, jejíž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc.č. 547/4 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o prodej bytů domu č. p. 988 n ulici Obránců míru v Kopřivnici do osobního vlstnictví ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání seznm pohledávek, které budou přednostně umořovány n zákldě dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice Rd měst po projednání uzvření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne uzvřené městem Kopřivnice jko pronjímtel 12

13 AVZO-TSČ-ČR, zákldní orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ , zstoupenou předsedou Ldislvem Kopelcem jko nájemce, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor - místnosti o celkové výměře 310,00 m 2 v prvním podzemním podlží objektu č.p.117, v k.ú. Kopřivnice, p.č.1292 n ulici Štefánikov v Kopřivnici to dohodou k , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory - knceláře s oznčením č. 0904, 0905, 0909, 0910 o celkové výměře 115,81 m 2 v 9. ndzemním podlží nebytové jednotky č. 1163/1, umístěné v objektu č.p. 1163, n pozemku p.č. 1921/1, k.ú.kopřivnice, ulice Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání úhrdu výměny termoventilů termohlvic v objektu Domu s pečovtelskou službou č.p. 320 n ulici Česká dle žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. termíny schůzí Rdy měst Kopřivnice v roce 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. b e r e n vědomí návrh termínů zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice v roce Rd měst po projednání plán práce rdy měst n 1. pololetí roku 2010 ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 13

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více