Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni: JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Progrm: 1. Revokce bodu II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z r Schválení rozpočtového optření č. 13/E/2016 k podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 13/E/2016 k Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. 4. Projednání znění Dodtku č. 6. zřizovcí listiny Zákldní školy Jvornická, Rychnov n. Kn. 5. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro Mteřskou školu Láň, Rychnov n. Kn. n školní rok Schválení změny odpisového plánu p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. n r Souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk pro společnost Impuls Hrdec Králové. 8. Návrh n vyřzení mjetku p.o. Zákldní škol Msrykov, Rychnov n. Kn. 9. Schválení účelového peněžitého dru pro Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. 10. Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 11. Schválení dokumentu Cen měst Rychnov nd Kněžnou. 12. Projednání žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočky Lipovk, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s udělením výjimky pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny po komunikci č. I/14 s pltností od Projednání žádosti hk.cycling, Hrdec Králové o souhls s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou. 14. Schválení uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, Rychnov n. Kn. o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. 15. Schválení pronájmu části p.p.č. 2998/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Schválení zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst. 17. Zápis z bytové komise ze dne schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. 18. Zrušení usnesení RM č. 140/2016 ze dne Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., Plzeň.

2 2 20. Projednání žádosti společnosti Povodí Lbe, s.p., Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. 21. Souhls s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě žádosti p. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. 22. Schválení ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájmu předmětné části pozemku. 23. Projednání prodeje p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. 24. Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 2417/26, p.p.č. 2417/377 p.p.č. 1152/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Prh. 25. Schválení přidělení bytu v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 26. Projednání prodeje p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 27. Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice výpůjčky části Poláčkov náměstí v Rychnově n. Kn. přilehlých ulic ve dnech z účelem uspořádání VI. Ročníku Rychnovského jrmrku společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 28. Schválení oprvy prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 29. Projednání oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. 30. Projednání žádosti Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. 31. Projednání vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. 32. Projednání nbídky společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Revokce bodu II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 223/2016 I. revokuje bod II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne

3 II. 3 rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z rok 2015: Mteřská škol Kytičk, B. Němcové 648, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Sluníčko, Jvornická 1379, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Čtyřlístek, Mírová 1487, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Klíček, N Drhách 129, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Msrykov 563, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., Zákldní škol mteřská škol Roveň 60, Rychnov n. Kn., Dům dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn., Zákldní umělecká škol, Pnská 1492, Rychnov n. Kn., Školní jídeln RK, U Stdionu 1229, Rychnov n. Kn. Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn., dle předložených návrhů. K bodu č.2.: Schválení rozpočtového optření č. 13/E/2016 k podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 13/E/2016 k Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 224/ rozpočtové optření číslo 13/E/2016 k podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 13/E/2016 k K bodu č.3.: Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 225/2016 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní xxxxxx xxxxxxxxx n dobu určitou od do , dle předloženého návrhu. K bodu č.4.: Projednání znění Dodtku č. 6. zřizovcí listiny Zákldní školy Jvornická, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

4 USNESENO č. 226/ projednl doporučuje ZM ke schválení znění Dodtku č. 6 zřizovcí listiny Zákldní školy, Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., kterým dojde k rozšíření doplňkové činnosti školy, dle předloženého návrhu. K bodu č.5.: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro Mteřskou školu Láň, Rychnov n. Kn. n školní rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 227/2016 povoluje n zákldě žádosti Mteřské školy Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn. zák. č. 561/2004 Sb., 23, odst. 5 výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ n školní rok , dle předloženého návrhu. K bodu č.6.: Schválení změny odpisového plánu p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 228/2016 změnu odpisového plánu příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. n rok 2016, dle předloženého návrhu. K bodu č.7.: Souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk pro společnost Impuls Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 229/2016 souhlsí n zákldě žádosti společnosti Impuls Hrdec Králové, Brněnská 375, Hrdec Králové s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních

5 5 mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk, dle předložené žádosti společnosti ze dne K bodu č.8.: Návrh n vyřzení mjetku p.o. Zákldní škol Msrykov, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 230/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Zákldní škol, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předložených návrhů školy ze dne K bodu č.9.: Schválení účelového peněžitého dru pro Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 231/2016 účelový peněžitý dr Domu dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.10.: Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 232/2016 účelový peněžitý dr příspěvkové orgnizci Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu K bodu č.11.: Schválení dokumentu Cen měst Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty, kterým je předkládán ke schválení ktulizováný dosud pltný dokument Cen měst Rychnov nd Kněžnou. Nebyly žádné

6 USNESENO č. 233/ dokument pro udělování Ceny měst Rychnov nd Kněžnou z mimořádné zásluhy, činy nebo přínos městu, dle předloženého návrhu, s účinností ode dne K bodu č.12.: Projednání žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočky Lipovk, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s udělením výjimky pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny po komunikci č. I/14 s pltností od Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 234/2016 souhlsí n zákldě žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočk Lipovk 130, Rychnov n. Kn. s udělením výjimky firmě M. Preymesser logistik, spol. s r. o. pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny nákldními utomobily po komunikci č. I/14 v územním rozshu Lipovk Solnice Kvsiny s pltností od K bodu č.13.: Projednání žádosti hk.cycling, Hrdec Králové o souhls s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 235/2016 souhlsí s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou dle předložené žádosti hk.cycling, Hrdec Králové, Průběžná 611/4 ze dne Závod se koná pod záštitou hejtmn Královéhrdeckého krje. K bodu č.14.: Schválení uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, Rychnov n. Kn. o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správních činností živnostenský úřd. Nebyly žádné

7 USNESENO č. 236/2016 I. 7 uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, IČO , se sídlem N Jmách 1614, Rychnov n. Kn o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části prktické zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené dohody. K bodu č.15.: Schválení pronájmu části p.p.č. 2998/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 237/2016 pronájem části p.p.č. 2998/1 o výměře 7 m 2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxxx z cenu 150,-- Kč/m 2 /ročně + kždoroční vlorizce, z účelem umístění zhrádky pro letní stolování před čp. 974 ve Svtohvelské ulici v Rychnově n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen od n dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou. Provozní dob bude od 9:00 hod. do 18:00 hod. K bodu č.16.: Schválení zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 238/2016 zpočtení vzájemných pohledávek pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst, dle předloženého návrhu. K bodu č.17.: Zápis z bytové komise ze dne schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů.

8 8 Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 239/2016 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx n byt č. 4 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 82 o vel. 1+1 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 3. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 17 o vel. 1+1 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 1 měsíc s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. 4. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 42 o vel. 0+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. se slečnou xxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 2 měsíce s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.18.: Zrušení usnesení RM č. 140/2016 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že stávjící nájemce pí xxxxxxxxxxx požádl o zchování stávjícího nájemního vzthu v budově čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., tzn. nezmenšovt předmět nájmu. Nebyly žádné USNESENO č. 240/2016 ruší usnesení RM č. 140/2016 ze dne K bodu č.19.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., Plzeň. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že předloženým dodtkem jsou řešeny vícepráce n stvbě Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou, které budou uhrzeny z rozpočtové rezervy, která tvořil 5% z celkové smluvní ceny. Nebyly žádné

9 9 USNESENO č. 241/2016 I. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., se sídlem Cvokřská 10, Plzeň, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.20.: Projednání žádosti společnosti Povodí Lbe, s.p., Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 242/2016 I. vzl n vědomí žádost společnosti Povodí Lbe, s.p., Vít Nejedlého 951, Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn., to výpůjčky p.p.č. 3062/8 o výměře 42 m 2, části p.p.č. 3062/1 o výměře 43 m 2, části p.p.č o výměře 58 m 2, části p.p.č. 3059/2 o výměře 11 m 2 části p.p.č. 1989/2 o výměře 20 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., dle vyznčení v mpce. K bodu č.21.: Souhls s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě žádosti p. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit bezúpltné uložení zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k. ú. Rychnov n. Kn. n dobu určitou, to do

10 10 USNESENO č. 243/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx o umožnění propojení společné TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. zemním kbelovým vedením v pozemcích p.č. 1004/1 p.č. 2951/1. II. souhlsí n zákldě žádosti pn xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého schém, z podmínky předchozího uzvření písemné dohody o uložení tohoto kbelu, která bude následně citován v územním souhlsu která bude obshovt podmínky, stnovené odborem správy nemovitostí včetně doby, po kterou bude toto uložení kbelu umožněno. Povolení uložení předmětného kbelu bude n dobu určitou, to do K bodu č.22.: Schválení ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájmu předmětné části pozemku. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem části p.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxxx xxxxxxxx mldšímu, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 627,-- Kč z rok + kždoroční vlorizce. USNESENO č. 244/ ukončení nájemní smlouvy s pní xxxxx xxx xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou smluvních strn. 2. pronájem části p.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxxx xxxxxxxx mldšímu, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 627,-- Kč z rok + kždoroční vlorizce. Předmětný pozemek je zstvěn částí opěrné zdi u p.p.č. 278 v k.ú. Rychnov n. Kn. (vlstnictví ždtele). Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. K bodu č.23.: Projednání prodeje p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

11 11 USNESENO č. 245/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p.p.č. 53 o výměře m 2 v k. ú. Jámy u Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. K bodu č.24.: Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 2417/26, p.p.č. 2417/377 p.p.č. 1152/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Prh. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 246/2016 projednl doporučuje ZM ke schválení bezúpltný převod p.p.č. 2417/26 o výměře 687 m 2, p.p.č. 2417/377 o výměře 2173 m 2 p.p.č. 1152/1 o výměře 382 m 2, ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn., z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Husinecká 1024/11, Prh 3, do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.25.: Schválení přidělení bytu v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 247/2016 v souldu s usnesením komise sociální ze dne o doplnění pořdníku v rámci s Prvidly pro uzvírání smluv v sociálních bytech v mjetku měst (byty v čp ) uzvření nájemní smlouvy n byt č. 4 o vel. 0+1 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.26.: Projednání prodeje p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit prodej p.p.č o výměře 263 m 2 v k.ú. Rychnov n.

12 12 Kn. mnželům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 248/2016 I. vzl n vědomí žádost pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č o výměře 263 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.27.: Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice výpůjčky části Poláčkov náměstí v Rychnově n. Kn. přilehlých ulic ve dnech z účelem uspořádání VI. Ročníku Rychnovského jrmrku společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 249/ výpůjčku budovy n p.p.č. 788 /zámecké jízdárny/ v obci k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice. 2. výpůjčku části Poláčkov náměstí přilehlých ulic (části Kolowrtské horní části Pnské) v Rychnově n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. ve dnech z účelem uspořádání VI. ročníku Rychnovského jrmrku. Odpovědnou orgnizcí z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude společnost Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn.

13 13 K bodu č.28.: Schválení provedení oprvy prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že oprv prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. bude hrzen z rozpočtu společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Nebyly žádné USNESENO č. 250/2016 provedení oprvy prostoru prádelny (zednické vodoinstltérské práce) v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. K bodu č.29.: Projednání oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. Všichni rdní obdrželi kopii e-milu od p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno. Strost doplnil, že n zákldě předchozího jednání se zástupci společnosti MARSH, s.r.o., Brno následného písemného dokumentu ohledně reorgnizční změny ve společnosti MARSH, s.r.o., Brno ze dne byl usnesením RM č. 157/2016 ze dne odvolán plná moc společnosti MARSH, s.r.o., Brno určená k zstupování měst ve všech otázkách pojištění, to s okmžitou pltností zároveň schválen plná moc společnosti Eurovlley s.r.o., Brno určená k zstupování měst ve všech otázkách pojištění s účinností ode dne Po krátké diskusi se rdní rozhodli uložit strostovi měst n zákldě předložených rozdílných dokumentů společnosti MARSH, s.r.o., Brno svolt společné jednání z účsti zástupců společností MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno vedoucí k objsnění situce rozshu poskytovných pojistných služeb městu Rychnov nd Kněžnou. USNESENO č. 251/2016 I. vzl n vědomí oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. II. ukládá strostovi měst n zákldě předložených rozdílných dokumentů společnosti MARSH, s.r.o., Brno svolt společné jednání z účsti zástupců společností MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno vedoucí k objsnění situce rozshu poskytovných pojistných služeb městu Rychnov nd Kněžnou.

14 14 K bodu č.30.: Projednání žádosti Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu strostky Obce Kvsiny ze dne kopii e-milu velitele Městské policie Rychnov nd Kněžnou ze dne Strost informovl rdní, že v součsné době má Městská policie Rychnov nd Kněžnou podstv strážníků dle dříve uzvřené smlouvy se společností City Prking Group s.r.o. musí zjišťovt do konce r povinnosti vyplývjící ze smlouvy nd dodržováním podmínek městského prkovcího systému. Strost sdělil, že předpokládné nákldy n 4 strážníky, kteří by zjistili chod plnění poždovných úkolů ze strny Obce Kvsiny, jsou cc 2 mil. Kč. Dále strost informovl, že vybrné pokuty by byly příjmem Městské policie Rychnov nd Kněžnou nikoliv Obce Kvsiny. Strost shrnul, že do budoucn je možné po vyřešení personálních finnčních záležitostí ukončení povinností vyplývjících z uzvřené smlouvy se společností City Prking Group s.r.o. uvžovt o uzvření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kvsiny n zjištění gendy místní policie. Po krátké diskusi se rdní rozhodli pověřit strostu měst ve spolupráci s velitelem Městské policie Rychnov nd Kněžnou řešením stávjícího personálního stvu Městské policie Rychnov nd Kněžnou souvisejícího finnčního podílu Obce Kvsiny n zjištění gendy místní policie v Obci Kvsiny. USNESENO č. 252/2016 I. vzl n vědomí žádost Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. II. pověřuje strostu měst ve spolupráci s velitelem Městské policie Rychnov nd Kněžnou řešením stávjícího personálního stvu Městské policie Rychnov nd Kněžnou souvisejícího finnčního podílu Obce Kvsiny n zjištění gendy místní policie v Obci Kvsiny. K bodu č.31.: Projednání vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. Všichni rdní obdrželi kopii vyjádření SFDI ze dne Strost informovl, že SFDI bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách v městem vypsné veřejné zkázce, která byl rozdělen n 2 úseky Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň z důvodu, že dotce byl poskytnut pouze n jeden úsek. Strost doplnil, že všichni dodvtelé byli obeznámení s tím, že dotce SFDI bude poskytnut pouze

15 15 n jeden úsek dále shrnul, že n zákldě závěru SFDI bude veřejná zkázk prvděpodobně podroben kontrole ze strny Finnčního úřdu. USNESENO č. 253/2016 vzl n vědomí vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. K bodu č.32.: Projednání nbídky společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Strost seznámil rdní s nbídkou společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh. Po krátké diskusi rdní dospěli k závěru n doručenou nbídku neregovt. USNESENO č. 254/2016 vzl n vědomí nbídku společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Spálená 108/51, Prh 1 n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:20 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 6. červn 2016 od 14:15 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 86. schůze rady městského obvodu konané dne 03.07.2013 čís. 2470/RMOb-Vit/1014/86-2498/RMOb-Vit/1014/86 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 688/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 232 ze dne 20.09.2016 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE č. 53/2016 uzvřená mezi Pn/pní: xxxxxxxxxxxxxx Osobní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx Rodné příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxx Místo nrození: xxxxxxxxxxxxx Dtum nrození: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Číslo OP: xxxxxxxxxxxxxx

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24

Usnesení 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014. - 0622/ZMOb-Sle/1014/24 24. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.09.2014 čís. 0592/ZMOb-Sle/1014/24-0622/ZMOb-Sle/1014/24 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/15 Přehled

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014 čís. 4743/RMObM-Sle/1014/90-4749/RMObM-Sle/1014/90 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Radomír Mandok Uvolněný člen rady Strana 1/14 Přehled

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 3. 10. 2012 (usnesení č. 312-325) USNESENÍ č. 312/19-12 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 2 o velikosti 2+1 v prvním patře domu

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336)

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336) Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336) USNESENÍ č. 325/26-13 R uzavřít s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 4 o velikosti

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více