Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni: JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Progrm: 1. Revokce bodu II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z r Schválení rozpočtového optření č. 13/E/2016 k podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 13/E/2016 k Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. 4. Projednání znění Dodtku č. 6. zřizovcí listiny Zákldní školy Jvornická, Rychnov n. Kn. 5. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro Mteřskou školu Láň, Rychnov n. Kn. n školní rok Schválení změny odpisového plánu p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. n r Souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk pro společnost Impuls Hrdec Králové. 8. Návrh n vyřzení mjetku p.o. Zákldní škol Msrykov, Rychnov n. Kn. 9. Schválení účelového peněžitého dru pro Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. 10. Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 11. Schválení dokumentu Cen měst Rychnov nd Kněžnou. 12. Projednání žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočky Lipovk, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s udělením výjimky pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny po komunikci č. I/14 s pltností od Projednání žádosti hk.cycling, Hrdec Králové o souhls s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou. 14. Schválení uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, Rychnov n. Kn. o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. 15. Schválení pronájmu části p.p.č. 2998/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Schválení zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst. 17. Zápis z bytové komise ze dne schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů. 18. Zrušení usnesení RM č. 140/2016 ze dne Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., Plzeň.

2 2 20. Projednání žádosti společnosti Povodí Lbe, s.p., Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. 21. Souhls s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě žádosti p. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. 22. Schválení ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájmu předmětné části pozemku. 23. Projednání prodeje p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. 24. Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 2417/26, p.p.č. 2417/377 p.p.č. 1152/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Prh. 25. Schválení přidělení bytu v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 26. Projednání prodeje p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 27. Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice výpůjčky části Poláčkov náměstí v Rychnově n. Kn. přilehlých ulic ve dnech z účelem uspořádání VI. Ročníku Rychnovského jrmrku společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. 28. Schválení oprvy prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 29. Projednání oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. 30. Projednání žádosti Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. 31. Projednání vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. 32. Projednání nbídky společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Revokce bodu II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne schválení rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 223/2016 I. revokuje bod II. usnesení RM č. 88/2016 ze dne

3 II. 3 rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových orgnizcí měst z rok 2015: Mteřská škol Kytičk, B. Němcové 648, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Sluníčko, Jvornická 1379, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Čtyřlístek, Mírová 1487, Rychnov n. Kn., Mteřská škol Klíček, N Drhách 129, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Msrykov 563, Rychnov n. Kn., Zákldní škol Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., Zákldní škol mteřská škol Roveň 60, Rychnov n. Kn., Dům dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn., Zákldní umělecká škol, Pnská 1492, Rychnov n. Kn., Školní jídeln RK, U Stdionu 1229, Rychnov n. Kn. Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn., dle předložených návrhů. K bodu č.2.: Schválení rozpočtového optření č. 13/E/2016 k podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 13/E/2016 k Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 224/ rozpočtové optření číslo 13/E/2016 k podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 13/E/2016 k K bodu č.3.: Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 225/2016 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pní xxxxxx xxxxxxxxx n dobu určitou od do , dle předloženého návrhu. K bodu č.4.: Projednání znění Dodtku č. 6. zřizovcí listiny Zákldní školy Jvornická, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

4 USNESENO č. 226/ projednl doporučuje ZM ke schválení znění Dodtku č. 6 zřizovcí listiny Zákldní školy, Jvornická 1596, Rychnov n. Kn., kterým dojde k rozšíření doplňkové činnosti školy, dle předloženého návrhu. K bodu č.5.: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách pro Mteřskou školu Láň, Rychnov n. Kn. n školní rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 227/2016 povoluje n zákldě žádosti Mteřské školy Láň, Českých brtří 1387, Rychnov n. Kn. zák. č. 561/2004 Sb., 23, odst. 5 výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ n školní rok , dle předloženého návrhu. K bodu č.6.: Schválení změny odpisového plánu p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. n r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 228/2016 změnu odpisového plánu příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. n rok 2016, dle předloženého návrhu. K bodu č.7.: Souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk pro společnost Impuls Hrdec Králové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 229/2016 souhlsí n zákldě žádosti společnosti Impuls Hrdec Králové, Brněnská 375, Hrdec Králové s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních

5 5 mteriálech k filmové soutěži Rychnovská osmičk, dle předložené žádosti společnosti ze dne K bodu č.8.: Návrh n vyřzení mjetku p.o. Zákldní škol Msrykov, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 230/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Zákldní škol, Msrykov 563, Rychnov n. Kn. z evidence mjetku školy, dle předložených návrhů školy ze dne K bodu č.9.: Schválení účelového peněžitého dru pro Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 231/2016 účelový peněžitý dr Domu dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.10.: Schválení účelového peněžitého dru pro p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 232/2016 účelový peněžitý dr příspěvkové orgnizci Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. od společnosti ŠKODA AUTO.s., Mldá Boleslv ve výši dle předloženého návrhu K bodu č.11.: Schválení dokumentu Cen měst Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty, kterým je předkládán ke schválení ktulizováný dosud pltný dokument Cen měst Rychnov nd Kněžnou. Nebyly žádné

6 USNESENO č. 233/ dokument pro udělování Ceny měst Rychnov nd Kněžnou z mimořádné zásluhy, činy nebo přínos městu, dle předloženého návrhu, s účinností ode dne K bodu č.12.: Projednání žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočky Lipovk, Rychnov n. Kn. o vydání souhlsu s udělením výjimky pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny po komunikci č. I/14 s pltností od Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 234/2016 souhlsí n zákldě žádosti firmy M. Preymesser logistik, spol. s r. o., pobočk Lipovk 130, Rychnov n. Kn. s udělením výjimky firmě M. Preymesser logistik, spol. s r. o. pro zjištění zásobování závodu ŠKODA AUTO.s., Kvsiny nákldními utomobily po komunikci č. I/14 v územním rozshu Lipovk Solnice Kvsiny s pltností od K bodu č.13.: Projednání žádosti hk.cycling, Hrdec Králové o souhls s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 235/2016 souhlsí s průjezdem 2. etpy mezinárodního cyklistického etpového závodu Est Bohemi Tour v rámci Grnd Prix Královéhrdeckého krje dne po ktstrálním území měst Rychnov nd Kněžnou dle předložené žádosti hk.cycling, Hrdec Králové, Průběžná 611/4 ze dne Závod se koná pod záštitou hejtmn Královéhrdeckého krje. K bodu č.14.: Schválení uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, Rychnov n. Kn. o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správních činností živnostenský úřd. Nebyly žádné

7 USNESENO č. 236/2016 I. 7 uzvření Dohody s Ing. Milošem Michelem, IČO , se sídlem N Jmách 1614, Rychnov n. Kn o užívání části zpevněné plochy n pozemcích p.č. 2473/4, 2473/ /9 v k.ú. Rychnov n. Kn. městem Rychnov nd Kněžnou z účelem konání části prktické zkoušky řidičů motocyklů dle vyhlášky č. 167/2002 Sb., dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené dohody. K bodu č.15.: Schválení pronájmu části p.p.č. 2998/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 237/2016 pronájem části p.p.č. 2998/1 o výměře 7 m 2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxxx z cenu 150,-- Kč/m 2 /ročně + kždoroční vlorizce, z účelem umístění zhrádky pro letní stolování před čp. 974 ve Svtohvelské ulici v Rychnově n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen od n dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou. Provozní dob bude od 9:00 hod. do 18:00 hod. K bodu č.16.: Schválení zpočtení vzájemných pohledávek pí xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 238/2016 zpočtení vzájemných pohledávek pní xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, vzniklých s užíváním bytu v mjetku měst, dle předloženého návrhu. K bodu č.17.: Zápis z bytové komise ze dne schválení dohody o ukončení nájmu bytu přidělení bytů.

8 8 Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 239/2016 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx n byt č. 4 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 82 o vel. 1+1 v čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 3. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 17 o vel. 1+1 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 1 měsíc s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. 4. n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření nájemní smlouvy n byt č. 42 o vel. 0+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. se slečnou xxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let 2 měsíce s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.18.: Zrušení usnesení RM č. 140/2016 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že stávjící nájemce pí xxxxxxxxxxx požádl o zchování stávjícího nájemního vzthu v budově čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn., tzn. nezmenšovt předmět nájmu. Nebyly žádné USNESENO č. 240/2016 ruší usnesení RM č. 140/2016 ze dne K bodu č.19.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., Plzeň. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že předloženým dodtkem jsou řešeny vícepráce n stvbě Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou, které budou uhrzeny z rozpočtové rezervy, která tvořil 5% z celkové smluvní ceny. Nebyly žádné

9 9 USNESENO č. 241/2016 I. uzvření Dodtku č. 1 ke Smlouvě o dílo n stvbu Dětské hřiště zámecký prk Rychnov nd Kněžnou se společností PROLEMAX s.r.o., se sídlem Cvokřská 10, Plzeň, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedeného dodtku. K bodu č.20.: Projednání žádosti společnosti Povodí Lbe, s.p., Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 242/2016 I. vzl n vědomí žádost společnosti Povodí Lbe, s.p., Vít Nejedlého 951, Hrdec Králové o bezpltné způjčení částí pozemků měst z účelem umožnění přístupu k plánovné stvbě VD Nedvídkův jez, Kněžná, Rychnov nd Kněžnou, oprv PB pilíře. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn., to výpůjčky p.p.č. 3062/8 o výměře 42 m 2, části p.p.č. 3062/1 o výměře 43 m 2, části p.p.č o výměře 58 m 2, části p.p.č. 3059/2 o výměře 11 m 2 části p.p.č. 1989/2 o výměře 20 m 2, vše v k.ú. Rychnov n. Kn., dle vyznčení v mpce. K bodu č.21.: Souhls s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. n zákldě žádosti p. xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit bezúpltné uložení zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k. ú. Rychnov n. Kn. n dobu určitou, to do

10 10 USNESENO č. 243/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx o umožnění propojení společné TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. zemním kbelovým vedením v pozemcích p.č. 1004/1 p.č. 2951/1. II. souhlsí n zákldě žádosti pn xxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx s bezúpltným uložením zemního kbelového vedení TV ntény mezi domy čp čp. 354 v Rychnově n. Kn. do p.p.č. 1004/1 p.p.č. 2951/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., dle předloženého schém, z podmínky předchozího uzvření písemné dohody o uložení tohoto kbelu, která bude následně citován v územním souhlsu která bude obshovt podmínky, stnovené odborem správy nemovitostí včetně doby, po kterou bude toto uložení kbelu umožněno. Povolení uložení předmětného kbelu bude n dobu určitou, to do K bodu č.22.: Schválení ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájmu předmětné části pozemku. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli schválit pronájem části p.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxxx xxxxxxxx mldšímu, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 627,-- Kč z rok + kždoroční vlorizce. USNESENO č. 244/ ukončení nájemní smlouvy s pní xxxxx xxx xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx n pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. dohodou smluvních strn. 2. pronájem části p.p.č o výměře 10 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu xxxxxxxxx xxxxxxxx mldšímu, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 627,-- Kč z rok + kždoroční vlorizce. Předmětný pozemek je zstvěn částí opěrné zdi u p.p.č. 278 v k.ú. Rychnov n. Kn. (vlstnictví ždtele). Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. K bodu č.23.: Projednání prodeje p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

11 11 USNESENO č. 245/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p.p.č. 53 o výměře m 2 v k. ú. Jámy u Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. K bodu č.24.: Projednání bezúpltného převodu p.p.č. 2417/26, p.p.č. 2417/377 p.p.č. 1152/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Prh. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 246/2016 projednl doporučuje ZM ke schválení bezúpltný převod p.p.č. 2417/26 o výměře 687 m 2, p.p.č. 2417/377 o výměře 2173 m 2 p.p.č. 1152/1 o výměře 382 m 2, ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn., z vlstnictví České republiky, s příslušností hospodřit s mjetkem státu pro Státní pozemkový úřd, Husinecká 1024/11, Prh 3, do vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.25.: Schválení přidělení bytu v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 247/2016 v souldu s usnesením komise sociální ze dne o doplnění pořdníku v rámci s Prvidly pro uzvírání smluv v sociálních bytech v mjetku měst (byty v čp ) uzvření nájemní smlouvy n byt č. 4 o vel. 0+1 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.26.: Projednání prodeje p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit prodej p.p.č o výměře 263 m 2 v k.ú. Rychnov n.

12 12 Kn. mnželům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 248/2016 I. vzl n vědomí žádost pní xxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o odkoupení p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej p.p.č o výměře 263 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. mnželům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu 250,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.27.: Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 v k.ú. Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice výpůjčky části Poláčkov náměstí v Rychnově n. Kn. přilehlých ulic ve dnech z účelem uspořádání VI. Ročníku Rychnovského jrmrku společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 249/ výpůjčku budovy n p.p.č. 788 /zámecké jízdárny/ v obci k.ú. Rychnov n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. dne z účelem uspořádání koncertu Evy Urbnové Severočeské filhrmonie Teplice. 2. výpůjčku části Poláčkov náměstí přilehlých ulic (části Kolowrtské horní části Pnské) v Rychnově n. Kn. společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. ve dnech z účelem uspořádání VI. ročníku Rychnovského jrmrku. Odpovědnou orgnizcí z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude společnost Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn.

13 13 K bodu č.28.: Schválení provedení oprvy prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Strost doplnil, že oprv prostoru prádelny v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. bude hrzen z rozpočtu společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Nebyly žádné USNESENO č. 250/2016 provedení oprvy prostoru prádelny (zednické vodoinstltérské práce) v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. K bodu č.29.: Projednání oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. Všichni rdní obdrželi kopii e-milu od p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno. Strost doplnil, že n zákldě předchozího jednání se zástupci společnosti MARSH, s.r.o., Brno následného písemného dokumentu ohledně reorgnizční změny ve společnosti MARSH, s.r.o., Brno ze dne byl usnesením RM č. 157/2016 ze dne odvolán plná moc společnosti MARSH, s.r.o., Brno určená k zstupování měst ve všech otázkách pojištění, to s okmžitou pltností zároveň schválen plná moc společnosti Eurovlley s.r.o., Brno určená k zstupování měst ve všech otázkách pojištění s účinností ode dne Po krátké diskusi se rdní rozhodli uložit strostovi měst n zákldě předložených rozdílných dokumentů společnosti MARSH, s.r.o., Brno svolt společné jednání z účsti zástupců společností MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno vedoucí k objsnění situce rozshu poskytovných pojistných služeb městu Rychnov nd Kněžnou. USNESENO č. 251/2016 I. vzl n vědomí oznámení p. Jn Mrk ze společnosti MARSH, s.r.o., Brno, kterým vyvrcí předchozí tvrzení Ing. Jiřího Vřeštál ze společnosti MARSH, s.r.o. vzhledem k tomu, že společnost MARSH, s.r.o. ndále poskytuje servis lokální klientele v otázkách pojištění nemá v úmyslu omezovt stávjící poskytovné služby. II. ukládá strostovi měst n zákldě předložených rozdílných dokumentů společnosti MARSH, s.r.o., Brno svolt společné jednání z účsti zástupců společností MARSH, s.r.o., Brno Eurovlley, s.r.o., Brno vedoucí k objsnění situce rozshu poskytovných pojistných služeb městu Rychnov nd Kněžnou.

14 14 K bodu č.30.: Projednání žádosti Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. Všichni rdní obdrželi kopii dopisu strostky Obce Kvsiny ze dne kopii e-milu velitele Městské policie Rychnov nd Kněžnou ze dne Strost informovl rdní, že v součsné době má Městská policie Rychnov nd Kněžnou podstv strážníků dle dříve uzvřené smlouvy se společností City Prking Group s.r.o. musí zjišťovt do konce r povinnosti vyplývjící ze smlouvy nd dodržováním podmínek městského prkovcího systému. Strost sdělil, že předpokládné nákldy n 4 strážníky, kteří by zjistili chod plnění poždovných úkolů ze strny Obce Kvsiny, jsou cc 2 mil. Kč. Dále strost informovl, že vybrné pokuty by byly příjmem Městské policie Rychnov nd Kněžnou nikoliv Obce Kvsiny. Strost shrnul, že do budoucn je možné po vyřešení personálních finnčních záležitostí ukončení povinností vyplývjících z uzvřené smlouvy se společností City Prking Group s.r.o. uvžovt o uzvření Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Kvsiny n zjištění gendy místní policie. Po krátké diskusi se rdní rozhodli pověřit strostu měst ve spolupráci s velitelem Městské policie Rychnov nd Kněžnou řešením stávjícího personálního stvu Městské policie Rychnov nd Kněžnou souvisejícího finnčního podílu Obce Kvsiny n zjištění gendy místní policie v Obci Kvsiny. USNESENO č. 252/2016 I. vzl n vědomí žádost Obce Kvsiny o souhls s uzvřením Veřejnoprávní smlouvy ve věcech gendy místní policie rozšíření její územní působnosti, to z důvodu vypovězení stávjící Veřejnoprávní smlouvy ze strny Měst Dobrušk. II. pověřuje strostu měst ve spolupráci s velitelem Městské policie Rychnov nd Kněžnou řešením stávjícího personálního stvu Městské policie Rychnov nd Kněžnou souvisejícího finnčního podílu Obce Kvsiny n zjištění gendy místní policie v Obci Kvsiny. K bodu č.31.: Projednání vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. Všichni rdní obdrželi kopii vyjádření SFDI ze dne Strost informovl, že SFDI bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách v městem vypsné veřejné zkázce, která byl rozdělen n 2 úseky Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň z důvodu, že dotce byl poskytnut pouze n jeden úsek. Strost doplnil, že všichni dodvtelé byli obeznámení s tím, že dotce SFDI bude poskytnut pouze

15 15 n jeden úsek dále shrnul, že n zákldě závěru SFDI bude veřejná zkázk prvděpodobně podroben kontrole ze strny Finnčního úřdu. USNESENO č. 253/2016 vzl n vědomí vyjádření Státního fondu doprvní infrstruktury, Prh k rgumentci měst vzthující se k rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu zjištění č. 1 z protokolu o kontrole č.j. 3746/SFDI/141098/78/2016 ze dne k veřejné zkázce Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves Chodník podél silnice III/3193 Rychnov nd Kněžnou Roveň, které potvrzuje závěry kontrolní skupiny, kterou bylo konsttováno porušení zásdy trnsprentnosti 6 odst. 1 zákon o veřejných zkázkách. K bodu č.32.: Projednání nbídky společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Strost seznámil rdní s nbídkou společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Prh. Po krátké diskusi rdní dospěli k závěru n doručenou nbídku neregovt. USNESENO č. 254/2016 vzl n vědomí nbídku společnosti infoprolékře.cz s.r.o., Spálená 108/51, Prh 1 n odkup gentury domácí péče, která je součástí společnosti Sociální služby měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:20 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 6. červn 2016 od 14:15 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90

Usnesení 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014. - 4749/RMObM-Sle/1014/90 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.08.2014 čís. 4743/RMObM-Sle/1014/90-4749/RMObM-Sle/1014/90 MUDr. Hana Heráková Místostarostka Radomír Mandok Uvolněný člen rady Strana 1/14 Přehled

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336)

Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336) Usnesení z 26. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 10. 2013 (usnesení č. 325-336) USNESENÍ č. 325/26-13 R uzavřít s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, novou smlouvu o nájmu bytu č. 4 o velikosti

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 Číslo zasedání: 29. Termín zasedání: 19. 9. 2013 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost o prodej pozemku p. č. 1954/5 o výměře

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147)

Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147) Usnesení z 11. schůze Rady města Bechyně konané dne 20. 4. 2015 (usnesení č. 132-147) USNESENÍ č. 132/11-15 R přidělit byt č. 7 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. 7 v Bechyni na náměstí T. G. Masaryka,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400)

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400) Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 5. 12. 2012 (usnesení č. 388-400) USNESENÍ č. 388/25-12 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě čp. xxx v Bechyni,

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353)

Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) Usnesení z 25. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 12. 2014 (usnesení č. 340-353) USNESENÍ č. 340/25-14 R přidělit byt č. 7 o velikosti 3+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni na sídl. Obránců

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60

Usnesení. Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 60. schůze rady městského obvodu konané dne 30.05.2013 čís. 3360/RMOb-Sle/1014/60-3429/RMOb-Sle/1014/60 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/50 Přehled usnesení rady

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zsedání zstupitelstv měst dne: 25. 6. 2015 Bod pořdu jednání: Věc: Plánovcí smlouv Byty Kldenská Zprcovl: odbor, oddělení: Rdk Fdrhoncová, specilist odboru

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 153/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 112 ze dne 02.03.2015 Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pronajatých bytových jednotek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 176/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 151 ze dne 09.03.2015 Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění pronajatých bytových jednotek

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje

KONTROLA ÚKOLŮ. III. pověřuje Zápis z 8. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 9. 2. 2015 od 15.20 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička (přišel v 17.05 hod.), zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 72. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2013 čís. 2048/RMOb-Vit/1014/72-2080/RMOb-Vit/1014/72 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/23 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 19. mimoádné schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 15. 9. 2011 v

Více

Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne 28. 8. 2013 (usnesení č. 257-279)

Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne 28. 8. 2013 (usnesení č. 257-279) Usnesení z 21. schůze Rady města Bechyně konané dne 28. 8. 2013 (usnesení č. 257-279) USNESENÍ č. 257/21-13 R se změnou v osobě nájemce bytu č. 5 I. kat. o velikosti 3+1 v domě čp. xxx v Bechyni, Na Libuši,

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) USNESENÍ č. 71/07-15 R 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015: snížení výdajů na: par.3999 ostatní záležitosti kultury, církví

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavíraná mezi: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA xxxxxxx, se sídlem: xxxxxxxxxx sídlo velkoobchodu: xxxxxxxxxx zastoupený: xxxxxxxxxxxxx bankovní. spojení: xxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx IČO: xxxxxxxx, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 18/2011 konaného dne 12.9.2011 od 16,05 hod. do 18,00 hod. Jaroslav Kratochvíl * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2015. - 0437/RMObM-Sle/1418/12

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2015. - 0437/RMObM-Sle/1418/12 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2015 čís. 0435/RMObM-Sle/1418/12-0437/RMObM-Sle/1418/12 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 490 ze dne 17.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 490 ze dne 17.06.2014 č.j.: 424/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 490 ze dne 17.06.2014 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385)

Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) Usnesení z 29. schůze Rady města Bechyně konané dne 4. 12. 2013 (usnesení č. 363-385) USNESENÍ č. 363/29-13 R I. s o u h l a s í s dohodou o výměně bytů, kterou uzavřeli dne 27. 11. 2013 manželé xxxxxxxxxxxx,

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 06.05.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:03 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více