HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE CHEMIE. Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu"

Transkript

1 HISTORIE CHEMIE Výukový materiál pro vybrané základní školy v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/ Číslo operačního programu: CZ.1.07 sestavila: PhDr. Marcela Helešicová SPŠCH Brno, 2013

2 PRAVĚK První chemickou reakcí, kterou člověk ovládl a využil ke svému prospěchu, bylo hoření.

3 PRAVĚK Využití ohně: ochrana před divokou zvěří zdroj tepla a světla příprava pokrmů kultovní sošky vznik řemesel

4 PRAVĚK hrnčířství, keramika (10., resp. 8. tisíc let př. n. l.) zpracování kovů (6 tisíc let př. n. l.) jako první Au výroba kovů z rud (od 5. tisíciletí př. n. l.) jako první Cu výroba slitin (od 4. tisíciletí př. n. l.) jako první bronz výroba skla (od 4. tisíciletí př. n. l.)

5 STAROVĚK EGYPT zpracování a výroba kovů, slitin, keramiky, skla používání barviv (rostlinných, minerálních) léčivé rostliny znalost sody, potaše výroba papyru kvašení pivo, víno, ocet barvení látek balzamování těl

6 STAROVĚK ČÍNA výroba hedvábí kolem roku 2600 př. n. l. výroba porcelánu kolem roku 1300 př. n. l. výroba papíru pravděpodobně rok 105 n. l.

7 ŘECKO STAROVĚK teorie čtyř živlů (voda, vzduch, oheň, země) jejich smísením vzniká vše Empedokles duchovní otec alchymie atomisté Leukipos, Démokritos stol. př. n. l. hmota je složena z dále nedělitelných atomů, které jsou v neustálém pohybu

8 STAROVĚK největší myslitel Řecka Aristoteles 4. stol. př. n. l. rozvíjel teorii čtyř živlů látky zkoumal pomocí hoření, vypařování, krystalizace aj.

9 datování: STŘEDOVĚK ALCHYMIE 3. stol. př. n. l století, vznikla v Egyptě a nezávisle v Indii a Číně (starověk) do Evropy pronikla díky arabským výbojům

10 STŘEDOVĚK hlavní snahy alchymistů: výroba zlata přeměnou jiných prvků příprava elixíru života získání kamene mudrců příprava univerzálního rozpouštědla vytvoření umělé bytosti

11 STŘEDOVĚK Geber Avicenna Albertus Magnus (8.stol.) (11.stol.) (13. stol.)

12 STŘEDOVĚK přínos alchymistů: objev nových prvků (P, Pt, Zn ), sloučenin (kyseliny, hydroxidy, soli), směsí (lučavka královská) zdokonalení některých operací sublimace, filtrace, krystalizace, destilace, žíhání, znalost principů neutralizace, koroze, oxidace, redukce výroba střelného prachu nové laboratorní pomůcky a nádobí barvení skel napodobování drahokamů

13 STŘEDOVĚK Rozmach alchymie v českých zemích nastal za vlády Rudolfa II ( ). Edward Kelley Tadeáš Hájek z Hájku Rudolf II.

14 STŘEDOVĚK vrchol alchymie = lékařská chemie = iatrochemie PARACELSUS 1. pol. 16. století Zkoumání vlivu chemických látek na lidský organismus: Všechny látky jsou jedy, pouze dávka je příčinou, že látka přestává být jedem.

15 NOVOVĚK Utváření vědeckých základů chemie: ROBERT BOYLE 17. století spis Skeptický chemik základ odlišení chemie od alchymie vymezil pojmy: prvek, sloučenina, směs zkoumal sloučeniny fosforu, vyrobil první zápalky

16 NOVOVĚK První představitel moderní chemie: MICHAIL VASILIJEVIČ LOMONOSOV 18. století látky jsou složeny z nepatrných částeček, které jsou rozdílné pro jednotlivé druhy látek zákon zachování hmotnosti

17 JOSEPH PRISTLEY 18. století NOVOVĚK objevil kyslík, dokázal, že se spotřebovává při dýchání a spalování objevil fotosyntézu pokusy s oxidem uhličitým vyrobil první sodovku objevil mazací gumu

18 NOVOVĚK ANTOINE LOURENT de LAVOISIER 18. století objasnil podstatu hoření a dýchání dokázal, že vzniká oxid uhličitý vypracoval první vědeckou chemickou terminologii nezávisle na Lomonosovovi formuloval zákon zachování hmotnosti

19 NOVOVĚK DMITRIJ IVANOVIČ MENDĚLEJEV 19. století formuloval periodický zákon sestavil první periodickou soustavu prvků předpověděl existenci některých prvků

20 NOVOVĚK ALFRED BERNHARD NOBEL 19. století autor 300 patentů vynálezce dynamitu zřídil fond, ze kterého se od roku 1901 rozdělují ocenění za významné objevy

21 NOVOVĚK 1953 objev struktury DNA J.D. WATSON F.H.C. CRICK M. WILKINS

22 Významní čeští chemici JAROSLAV HEYROVSKÝ ( ) objevitel polarografie nositel Nobelovy ceny za chemii (1959)

23 Významní čeští chemici OTTO WICHTERLE ( ) kontaktní čočky silon

24 Významní čeští chemici ANTONÍN HOLÝ ( ) antivirotika pro léčbu žloutenky, oparů a AIDS

25 Děkuji za pozornost

26 Použitá literatura Budiš, J a kol..: Stručný přehled historie chemie. Brno: Masarykova univerzita, vydání Budiš, J. a kol.: Historie chemie slovem a obrazem. Brno: Masarykova univerzita, vydání Karpenko, V.: Alchymie, dcera omylu. Praha: Práce, vydání Pichler, J.: Historie chemie. Brno: Masarykova univerzita, vydání Schreiber, H.: Dějiny alchymie. Praha: Nakladatelství Brána, vydání

27 Zdroje obrázků použitých v prezentaci

28 Zdroje obrázků použitých v prezentaci zaklady-chemie.wz.cz

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Výukový materiál. Spolupráce se základními školami. Přírodovědná oblast Výukový materiál Spolupráce se základními školami Přírodovědná oblast Chemie kolem nás Chemii, podobně jako například biologii nebo fyziku, řadíme k tzv. přírodním vědám, neboť objektem zkoumání jsou určité

Více

CHEMIE (8. a 9. ročník)

CHEMIE (8. a 9. ročník) CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce

Více

6.8 Chemie. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Chemie. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Chemie 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie zahrnuje vzdělávací obsah oboru chemie ze vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: 5.6.2. Chemie CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání základních chemických

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 5.9.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je úzce spjat s ostatními předměty z této vzdělávací oblasti, Přírodopisem, Zeměpisem

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vzdělávací obor: Člověk a příroda CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie směřuje k podchycení

Více

Organizace výuky: Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně a v laboratoři.

Organizace výuky: Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut týdně), probíhá převážně v odborné učebně a v laboratoři. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Chemie je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie pro

Více

DĚJINY BIOLOGIE. Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště 2004. Obsah:

DĚJINY BIOLOGIE. Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště 2004. Obsah: DĚJINY BIOLOGIE Mgr. Hana Baroušová, Gymnázium Uherské Hradiště 2004. Obsah: Úvod... 2 Starověk... 2 Středověk... 2 Novověk (do 18. století)... 3 18. a 19. století... 3 20. století... 5 Literatura:...

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

T01 Voda pohledem historie metodika pro učitele

T01 Voda pohledem historie metodika pro učitele T01 Voda pohledem historie metodika pro učitele Voda, nejběžnější sloučenina na Zemi (žádné jiné látky není na Zemi více), měla rozhodující vliv na vývoj člověka jako živočišného druhu, inspirovala jeho

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Rudolf II. RUDOLF II.

Rudolf II. RUDOLF II. EDUKATIVNÍ PROGRAM NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA Rudolf II. Za vlády císaře Rudolfa II. (1575 1611) nastal v českých zemích nebývalý rozkvět umění, řemesel, ale i vědy. Byl u nás zaveden gregoriánský kalendář,

Více

T01 Voda pohledem historie e-learning pro žáky

T01 Voda pohledem historie e-learning pro žáky T01 Voda pohledem historie e-learning pro žáky Voda, nejběžnější sloučenina na Zemi (žádné jiné látky není na Zemi více), měla rozhodující vliv na vývoj člověka jako živočišného druhu, inspirovala jeho

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor

Více

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století

13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století 13. Rozvoj vědy a techniky v 17. a 18. století Zatímco v barokním umění vrcholí náboženské vzepětí, z hlediska vědy je 17. století považováno za velké století vědy zrodilo se v něm již zcela necírkevní

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně v běžných třídách

Více