Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382367"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: vyberete tiskárnu, která má být pouzita, klepnte na tlacítko Vlastnosti... (Properties...) a zadejte nastavení pro tisk. K dispozici jsou následující ctyi metody tisku: Aktuální dokument Vybrané dokumenty Pírucka Vsechny dokumenty Aktuální dokument Vytiskne se práv zobrazené téma. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte Aktuální dokument (Current Document) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí název aktuáln zobrazeného tématu. Poznámka Výbrem moznosti Tisknout propojené dokumenty (Print linked documents) mze také vytisknout témata, na které vedou z aktuálního tématu odkazy.propojené dokumenty se pidají do seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed). Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. Vytistní této pírucky Sayfa 6 / 276 sayfa 2. témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Pokud zaskrtnete polícko Automaticky vybrat dokumenty v nizsích úrovních (Automatically select documents in lower hierarchies), zaskrtnou se soucasn polícka vsech podízených témat. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech témat. Pomocí tlacítka Vymazat vse (Clear All) zaskrtnutí vsech témat zrusíte. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing). Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Pírucka Mzete vybrat a vytisknout témata ulozená v osobní pírucce. Podrobnosti o osobní pírucce najdete v tématu " Ukládání oblíbených témat do osobní pírucky." 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Pírucka (My Manual) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí témata, která jste ulozili do osobní pírucky. 2. Vyberte témata, která chcete vytisknout V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) zaskrtnte polícka u názv témat, která chcete vytisknout. Poznámka Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech témat. Pomocí tlacítka Vymazat vse (Clear All) zaskrtnutí vsech témat zrusíte. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 3. Klepnte na tlacítko Zahájit tisk (Start Printing). Zobrazí se dialogové okno Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). 4. Spuste tisk Vytistní této pírucky Potvrte pocet stránek, které se budou tisknout, a klepnte na tlacítko Ano (Yes). Sayfa 7 / 276 sayfa Budou vytistna vsechna témata, jejichz polícko je zaskrtnuté. Vsechny dokumenty Mzete vytisknout vsechna témata pírucky online. 1. V cásti Vybrat cíl (Select Target) vyberte moznost Vsechny dokumenty (All Documents) V seznamu Dokumenty k vytistní (Documents to Be Printed) se zobrazí vsechna témata pírucky a budou automaticky zaskrtnuta vsechna polícka témat. Poznámka Pokud zrusíte zaskrtnutí polícka u nkterého názvu, píslusné téma se nevytiskne. Klepnutím na tlacítko Vybrat vse (Select All) zaskrtnete polícka vsech témat. Pomocí tlacítka Vymazat vse (Clear All) zaskrtnutí vsech témat zrusíte. Klepnutím na tlacítko Náhled tisku (Print Preview) mzete zobrazit a zkontrolovat výsledek tisku jest ped samotným vytistním dokumentu. 2. Budou vytistna vsechna témata. Dlezité K vytistní vsech témat bude poteba velké mnozství papíru. Ped zahájením tisku vnujte pozornost údaji o poctu stránek v dialogovém okn Potvrzení poctu tistných stránek (Print Page Count Confirmation). Zvtsení tisku lze zmnit v dialogovém okn Náhled tisku (Print Preview). Pokud vsak tisk s nov nastaveným zvtsením pesahuje plochu papíru, píslusná cást dokumentu nebude na papír vytistna. Zacátek stránky Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Sayfa 8 / 276 sayfa Pírucka online > Jak pouzívat tuto pírucku > Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Cílovou stránku mzete vyhledat zadáním klícového slova. Budou prohledány vsechny nainstalované pírucky online (uzivatelské pírucky). 1. Klepnte na tlacítko Na levé stran pírucky online se zobrazí okno pro hledání. Poznámka Klepnutím na tlacítko mzete okno Vyhledat zavít nebo zobrazit. 2. Zadejte klícové slovo V poli Klícové slovo (Keyword) zadejte hledaný etzec. Pokud chcete zadat více klícových slov, vlozte mezi jednotlivá slova mezeru. Poznámka Je mozné zadat az 10 klícových slov nebo az 255 znak. Velká a malá písmena se nerozlisují. Program mze také vyhledat klícová slova, která obsahují mezery. 3. Klepnte na tlacítko Spustit hledání (Start Searching) Spustí se hledání a názvy témat obsahující klícové slovo se zobrazí v seznamu výsledk hledání.

3 Po spustní hledání zadáním více klícových slov se výsledky hledání zobrazí následujícím zpsobem. [Dokumenty obsahující dokonalou shodu] Témata obsahující vsechny hledané etzce znak (vcetn mezer) pesn podle zadání (dokonalá shoda) [Dokumenty obsahující vsechna klícová slova] Témata obsahující vsechna zadaná klícová slova [Dokumenty obsahující nkteré klícové slovo] Témata obsahující alespo jedno ze zadaných klícových slov Pouzití klícových slov pro vyhledání urcitého tématu Sayfa 9 / 276 sayfa 4. Zobrazte témata, která chcete císt V seznamu výsledk hledání poklepejte na název tématu, které chte;mky, nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných zemích. Zacátek stránky CanoScan LiDE 100 Pírucka pro skenování Sayfa 13 / 276 sayfa MA-4096-V1.00 Obecné informace (ovladac skeneru) Informace o programu MP Navigator EX (dodávaný software skeneru) Umístní dokument Informace o programu ScanGear (ovladac skeneru) Skenování s rozsíeným nastavením v programu ScanGear (ovladac skeneru) Zacínáme se skenováním Spustní programu MP Navigator EX Skenování fotografií a dokument Skenování vtsího poctu dokument soucasn Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Snadné skenování pouzitím rychlé volby Uzitecné funkce programu MP Navigator EX Spustní programu ScanGear (ovladac skeneru) Skenování v základním rezimu Skenování v rozsíeném rezimu Skenování v rezimu automatického skenování Skenování více dokument soucasn v rozsíeném rezimu Úpravy obraz a nastavení barev pomocí programu ScanGear (ovladac skeneru) Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Úpravy obraz Vyhledávání obraz Opravy obrazu (Zaostit s maskou, Zeslabit prach a skrábance, Oprava vyblednutí atd. ) Úpravy barev pomocí barevného vzoru Nastavení sytosti a vyvázení barev Rozazování obraz do kategorií Vyuzití obraz v programu MP Navigator EX Nastavení jasu a kontrastu Ulození Ulození do souboru PDF Vytváení a úprava soubor PDF Nastavení histogramu Nastavení tónové kivky Nastavení prahové hodnoty Obrazovky programu ScanGear (ovladac skeneru) Tisk dokument Tisk fotografií Odesílání em Úprava soubor Nastavení hesel pro soubory PDF Otevírání a úpravy soubor PDF chránných Karta Základní rezim (Basic Mode) Karta Rozsíený rezim (Advanced Mode) Karta Rezim automatického skenování (Auto Scan Mode) Dialogové okno Pedvolby (Preferences) Uzitecné informace o skenování heslem Obrazovky programu MP Navigator EX Obrazovka rezimu procházení Úpravy rámce pro oíznutí Karta Skenování a import dokument nebo obraz (Scan/Import Documents or Images) Karta Zobrazit a pouzít obrazy v pocítaci (View & Rozlisení (Resolution) Formáty soubor Soulad barev (Color Matching) Dalsí metody skenování Use Images on your Computer) Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click) Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) Skenování prostednictvím tlac& pouzívat jiné aplikace. Zacátek stránky Obecné informace (ovladac skeneru) Sayfa 17 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Obecné informace (ovladac skeneru) Obecné informace (ovladac skeneru) Na pouzívání programu ScanGear (ovladac skeneru) se vztahují následující omezení. Pi jeho pouzívání mjte na pamti následující body. Omezení ovladace skeneru Pi pouzití systému soubor NTFS mozná nebude vyvolán zdroj dat TWAIN. Modul TWAIN není mozné zapsat do adresáe,,winnt" z bezpecnostních dvod. V takovém pípad se obrate na správce pocítace. Nkteré pocítace (vcetn laptop) se po pipojení tohoto zaízení nemusí správn obnovit z pohotovostního rezimu. V takovém pípad restartujte pocítac. Nepipojujte k jednomu pocítaci soucasn více skener nebo multifunkcních tiskáren s funkcí skenování. Je-li pipojeno více skenovacích zaízení, nelze skenovat pomocí tlacítka na zaízení (tlacítka skeneru) a mze docházet k chybám pi pístupu k zaízením. Obrazovky softwaru se v systému Windows Vista nemusí zobrazit správn, pokud je nastavena velikost písma na Vtsí mítko. Pokud chcete obrazovky zobrazovat s písmem ve vtsím mítku, následujícím zpsobem nastavte v ovládacím panelu Vzhled a osobní nastavení jako motiv plochy Klasické nastavení: 1. V nabídce Start vyberte píkaz Ovládací panely. 2. Vyberte moznost Vzhled a osobní nastavení > Osobní nastavení > Motiv. Zobrazí se dialogové okno Nastavení motivu. 3. Na kart Motiv v dialogovém okn Nastavení motivu vyberte jako Motiv moznost Klasické nastavení. 4. Klepnte na tlacítko OK. Zobrazení prostedí se zmní na Klasické nastavení. Pouzívejte výchozí velikost písma operacního systému.

4 V opacném pípad se obrazovky softwaru nemusí zobrazit správn. Program ScanGear (ovladac skeneru) nelze otevít soucasn ve více aplikacích. Je-li program ScanGear (ovladac skeneru) jiz oteven, nelze jej v rámci aplikace otevít podruhé. Ped zavením aplikace nezapomete zavít okno programu ScanGear (ovladac skeneru). Ped skenováním velkých obraz ve vysokém rozlisení zkontrolujte, zda máte k dispozici odpovídající místo na disku. Napíklad dokument formátu A4 naskenovaný plnobarevn s rozlisením 600 dpi vyzaduje minimáln 300 MB volného místa. Program ScanGear (ovladac skeneru) a ovladac WIA nelze pouzívat soucasn. V prbhu skenování nepepínejte pocítac do rezimu spánku. Je-li zaízení pipojeno prostednictvím rozhraní USB 1.1, mze kalibrace trvat déle. Pi obnovení pocítace z rezimu spánku nebo pohotovostního rezimu se skenování nemusí zdait. V takovém pípad odpojte kabel USB od pocítace a znovu jej pipojte. Aplikace s omezeným pouzitím Pokud spustíte program Media Center, který je soucástí systému Windows XP Media Center Edition 2005, mze být znemoznno skenování pomocí tlacítka na zaízení (tlacítka skeneru). V takovém pípad restartujte pocítac. Obrazy nelze skenovat v programu Media Center, který je soucástí systém Windows VistaTM a Windows XP Media Center Edition Skenujte pomocí jiných aplikací, napíklad pomocí programu MP Navigator EX. V nkterých aplikacích se mzete setkat s problémy, pokud v programu ScanGear (ovladac skeneru) na zálozce Rozsíený rezim (Advanced Mode) vyberete moznost Vícenásobné oíznutí (Multi-Crop). V takovém pípad skenujte dokumenty jednotliv a vzdy nastavte Velikost papíru (Paper Size) podle dokumentu. Pokud u nkterých aplikacích zaskrtnete polícko Zobrazit naskenované obrazy (View scanned images) na kart Rezim automatického skenování (Auto Scan Mode) programu ScanGear (ovladac Obecné informace (ovladac skeneru) skeneru), mze se okno s miniaturami naskenovaných obraz automaticky zavít. Nkteré aplikace nemusí zobrazovat uzivatelské rozhraní TWAIN. V takovém pípad si pectte pírucku k aplikaci a odpovídajícím zpsobem zmte nastavení. Sayfa 18 / 276 sayfa Nkteré aplikace nepodporují souvislé skenování více obraz. V nkterých pípadech je pijat pouze první naskenovaný obraz nebo je více obraz naskenováno jako jeden. Pi skenování celostránkových obraz do aplikace ze sady Microsoft Office (nap. Word, Excel nebo PowerPoint) klepnte na píkaz Vlastní vlození v dialogovém okn Vlozit obrázek ze skeneru nebo fotoaparátu. V opacném pípad se obrázek nemusí naskenovat správn. V nkterých aplikacích se obrazy nemusí naskenovat správn. V takovém pípad je teba zvýsit virtuální pam operacního systému a pokus zopakovat. Je-li velikost obrazu pílis velká (napíklad pi skenování velkých obraz ve vysokém rozlisení), nemusí pocítac v závislosti na aplikaci odpovídat nebo ukazatel prbhu zstane úrovni na 0 %. V takovém pípad zruste akci (napíklad klepnutím na tlacítko Storno (Cancel) na ukazateli prbhu), potom zvtsete mnozství dostupné virtuální pamti nebo zmensete velikost ci rozlisení obrazu a opakujte akci. Pípadn mzete naskenovat obraz v programu MP Navigator EX, ulozit jej a importovat do aplikace. Zacátek stránky Umístní dokument Sayfa 19 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Umístní dokument Umístní dokument Informace o umístní dokument na snímací desku zaízení. Dlezité Bhem skenování dokument musí být zavený kryt. Pokud umístíte dokument podle následujícího popisu, umozníte zaízení rozeznat dokument automaticky. Pokud pi skenování zadáte velikost dokumentu, vzdy zarovnejte horní roh dokumentu do sipkou oznaceného rohu snímací desky, bez ohledu na typ dokumentu. Na desku skeneru nepokládejte dokumenty nebo knihy, které vází 2 kg a více. Netlacte na dokument silou vtsí nez 2 kg. Umístní dokument Pi skenování fotografií, Hagaki, vizitek nebo disk CD nebo DVD Pi skenování casopis, novin nebo textových dokument Umístní jednoho dokumentu Umístte dokument na snímací desku skenovanou stranou dol tak, aby mezi okrajem snímací desky a okrajem dokumentu zstala mezera alespo 1 cm. Umístte dokument na desku skeneru lícem dol a zarovnejte horní roh dokumentu do rohu desky oznaceného sipkou. Dlezité Pokud je dokument velký (nap. fotografie A4) a nelze jej umístit dále od okraje nebo sipky snímací desky, zadejte pi skenování formát dokumentu. Reflexní stítky na discích CD nebo DVD nemusí být naskenovány správn. Umístní více dokument Umístní dokument Dokumenty umístte alespo 1 cm od okraj snímací desky a nechte mezi nimi mezeru alespo 1 cm. Sayfa 20 / 276 sayfa Poznámka Na desku lze umístit az 10 dokument. Pozice pootocených dokument (do 10 stup) jsou upraveny automaticky. Zacátek stránky Informace o programu MP Navigator EX (dodávaný software skeneru) Sayfa 21 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Informace o programu MP Navigator EX (dodávaný software skeneru) Informace o programu MP Navigator EX (dodávaný software skeneru) MP Navigator EX je aplikace umozující snadné skenování fotografii a dokument.

5 Je vhodná i pro zacátecníky. Moznosti pouzití tohoto softwaru Pomocí tohoto softwaru lze soucasn skenovat více dokument nebo skenovat obrazy vtsí nez snímací deska. Naskenované obrazy lze dále ulozit, pipojit k u nebo vytisknout pomocí dodaných aplikací. Obrazovky Hlavní nabídka Program MP Navigator EX má dva typy hlavní nabídky: obrazovku rezimu procházení a obrazovku rezimu rychlé volby. Obrazovka rezimu procházení Z obrazovky rezimu procházení lze spustit rzné úlohy, vcetn bzného skenování, skenování pomocí programu ScanGear (ovladac skeneru) a zlepsování ci úpravy obraz. Obrazovka rezimu rychlé volby Celý proces od skenování po ulození obrazu, tisk a dalsí lze provést jedním klepnutím na odpovídající ikonu na obrazovce rychlé volby. Poznámka Klepnutím na tlacítko rezimu procházení. (tlacítko pro pepínání rezim (Switch Mode)) pepnete na obrazovku Okno Sken/Import (Scan/Import) Informace o programu MP Navigator EX (dodávaný software skeneru) Okno Sken/Import (Scan/Import) slouzí ke skenování fotografií a dokument. Sayfa 22 / 276 sayfa Okno Zobrazit a pouzít (View & Use) Okno Zobrazit a pouzít (View & Use) umozuje vybrat, co chcete provést s naskenovanými obrazy. Poznámka Program MP Navigator EX se nemusí spustit stisknutím tlacítka na zaízení. V takovém pípad restartujte pocítac. Zacátek stránky Zacínáme se skenováním Sayfa 23 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním Zacínáme se skenováním Zkouska skenování pomocí programu MP Navigator EX. Spustní programu MP Navigator EX Spustní programu MP Navigator EX Skenování dokument, fotografií, casopis atd. ze snímací desky Skenování fotografií a dokument Skenování dvou nebo více fotografií (malých dokument) zárove Skenování vtsího poctu dokument soucasn Skenování obraz vtsích nez snímací deska Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Snadné skenování podle úcelu (skenování a ukládání, pikládání k u atd.) Snadné skenování pouzitím rychlé volby Zacátek stránky Spustní programu MP Navigator EX Sayfa 24 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním > Spustní programu MP Navigator EX Spustní programu MP Navigator EX Spustní programu MP Navigator EX 1. Na plose poklepejte na ikonu Spustí se program MP Navigator EX. MP Navigator EX 2.0. Poznámka Pípadn v nabídce Start klepnte na polozky (Vsechny) Programy > Píslusenství Canon (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0. Spustní rezimu rychlé volby 1. Klepnte na tlacítko v levé dolní cásti obrazovky. Zobrazí se obrazovka rezimu rychlé volby. Spustní programu MP Navigator EX Poznámka Sayfa 25 / 276 sayfa Pokud chcete vzdy po spustní zobrazit obrazovku rezimu procházení, zaskrtnte v obrazovce rezimu procházení polícko Zobrazit toto okno pi spustní (Show this window at startup). Pokud toto polícko není zaskrtnuté, zobrazí se po spustní poslední pouzitá obrazovka. Zacátek stránky Skenování fotografií a dokument Sayfa 26 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním > Skenování fotografií a dokument Skenování fotografií a dokument Skenování fotografií a dokument umístných na snímací desce. 1. Spuste program MP Navigator EX o otevete obrazovku rezimu procházení. Spustní programu MP Navigator EX 2. Pejdte na polozku Sken/Import (Scan/Import) a klepnte na polozku Foto/ dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)). 3. Umístte dokumenty na snímací desku a vyberte Typ dokumentu (Document Type). Umístní dokument Poznámka Pokud vyberete moznost Casopis (barevný) (Magazine(Color)), bude zapnuta Funkce Descreen a skenování bude trvat déle nez obvykle. Chcete-li vrátit nastavení funkce Descreen, zruste zaskrtnutí políckadescreen v dialogovém okn Nastavení skenování (Scan Settings). Chcete-li text v obrazu rozeznat a pevést do textového souboru pomocí programu MP Navigator EX, vyberte moznost Text(OCR). 4. Klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...) a nastavte pozadovanou velikost a rozlisení dokumentu. Skenování fotografií a dokument Zobrazí se Dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings) (Foto/dokumenty (Photos/ Documents)). Poznámka Sayfa 27 / 276 sayfa Pi skenování velkého dokumentu (napíklad fotografie formátu A4) zarovnejte roh dokumentu do rohu desky skeneru oznaceného sipkou a v dialogovém okn Nastavení skenování (Scan Settings) urcete velikost dokumentu. 5. Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan). Spustí se skenování. Po dokoncení skenování se oteve dialogové okno Skenování dokonceno (Scan Complete). Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo Konec (Exit). Chcete-li skenovat dalsí dokument, klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo skenování ukoncete klepnutím na tlacítko Konec (Exit). Naskenované obrazy budou zobrazeny v okn miniatur. 6. Pozadovaným zpsobem upravte naskenované obrázky. Pomocí nástroj pro úpravy lze obrázky otocit, vybrat cást obrázku atd.

6 Podrobnosti o nástrojích pro úpravy viz,, Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/ Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) ". Poznámka Nejprve vyberte obrázky k úprav. (Vybrané obrázky jsou zvýraznny oranzov.) Více obrázk mzete vybrat petazením mysí nebo pomocí klávesové kombinace Shift + kurzorová klávesa. 7. Ulození naskenovaných obraz. Ulození Ulození do souboru PDF Zacátek stránky Skenování vtsího poctu dokument soucasn Sayfa 28 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním > Skenování vtsího poctu dokument soucasn Skenování vtsího poctu dokument soucasn Pokud v dialogovém okn Nastavení skenování (Scan Settings) v programu MP Navigator EX nastavíte volbu Velikost dokumentu (Document Size) na moznost Automaticky (více dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)), mzete skenovat dv nebo více fotografií (malých dokument) najednou. Dlezité Následující typy dokument neleze oíznout správn. - Dokumenty mensí nez 3 cm2. - Fotografie rozstíhané na rzné tvary. Následující typy dokument nemusí být oíznuty správn. V takovém pípad spuste program ScanGear (ovladac skeneru), na kart Rozsíený rezim (Advanced Mode) upravte rámec pro oíznutí a znovu spuste skenování. - Fotografie s blavým okrajem. - dokumenty vytistné na bílém papíe, rucn psané texty, vizitky atd., - tenké dokumenty, - silné dokumenty. Skenování v rozsíeném rezimu 1. Umístte dokumenty na snímací desku. Umístní dokument 2. Spuste program MP Navigator EX o otevete obrazovku rezimu procházení. Spustní programu MP Navigator EX 3. Pejdte na polozku Sken/Import (Scan/Import) a klepnte na polozku Foto/ dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)). 4. Vyberte nastavení Typ dokumentu (Document Type) podle skenovaného dokumentu. Skenování vtsího poctu dokument soucasn Sayfa 29 / 276 sayfa 5. Klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...). Zobrazí se Dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings) (Foto/dokumenty (Photos/ Documents)). 6. V nastavení Velikost dokumentu (Document Size) vyberte moznost Automaticky (více dokument) (Auto Detect (Multiple Documents)) a klepnte na tlacítko OK. 7. Vrate se do okna Sken/Import (Scan/Import) a klepnte na tlacítko Skenovat (Scan). Více dokument je naskenováno soucasn. Po dokoncení skenování se oteve dialogové okno Skenování dokonceno (Scan Complete). Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo Konec (Exit). Chcete-li skenovat dalsí dokument, klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo skenování ukoncete klepnutím na tlacítko Konec (Exit). Naskenované obrazy budou zobrazeny v okn miniatur. Skenování vtsího poctu dokument soucasn Sayfa 30 / 276 sayfa 8. Pozadovaným zpsobem upravte naskenované obrázky. Pomocí nástroj pro úpravy lze obrázky otocit, vybrat cást obrázku atd. Podrobnosti o nástrojích pro úpravy viz,, Obrazovka Foto/dokumenty (sklo skeneru) (Photos/ Documents (Platen)) (okno Sken/Import (Scan/Import)) ". Poznámka Nejprve vyberte obrázky k úprav. (Vybrané obrázky jsou zvýraznny oranzov.) Více obrázk mzete vybrat petazením mysí nebo pomocí klávesové kombinace Shift + kurzorová klávesa. 9. Ulození naskenovaných obraz. Ulození Ulození do souboru PDF Poznámka Chcete-li ped skenováním zobrazit náhledy obraz, spuste program ScanGear (ovladac skeneru) a pouzijte kartu Rozsíený rezim (Advanced Mode). Skenování více dokument soucasn v rozsíeném rezimu Zacátek stránky Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Sayfa 31 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním > Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Funkce Prvodce spojením (Stitch Assist) umozuje samostatné naskenování levé a pravé poloviny velkého dokumentu a následné sloucení naskenovaných obrázk zpt do jednoho obrázku. Lze skenovat dokumenty az dvakrát vtsí, nez je velikost snímací desky. 1. Spuste program MP Navigator EX o otevete obrazovku rezimu procházení. Spustní programu MP Navigator EX Poznámka Celý proces od skenování po ulození obrazu, tisk a dalsí lze provést jedním klepnutím na odpovídající ikonu na obrazovce rychlé volby. Funkce Prvodce spojením (Stitch Assist) je k dispozici také na obrazovce rezimu rychlé volby pi zmn velikosti dokumentu. Klepnte na odpovídající ikonu a vyberte Velikost dokumentu (Document Size) pro funkci Prvodce spojením (Stitch Assist). Potom pejdte ke kroku Pejdte na polozku Sken/Import (Scan/Import) a klepnte na polozku Foto/ dokumenty (sklo skeneru) (Photos/Documents (Platen)). 3. Vyberte nastavení Typ dokumentu (Document Type) podle skenovaného dokumentu. Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Sayfa 32 / 276 sayfa 4. Klepnte na tlacítko Zadat... (Specify...). Zobrazí se Dialogové okno Nastavení skenování (Scan Settings) (Foto/dokumenty (Photos/ Documents)). V poli Velikost dokumentu (Document Size) vyberte moznost Prvodce spojením (Stitch Assist) a potom zadejte pozadovanou hodnotu v poli Rozlisení skenování (Scanning Resolution). 5. Vrate se do okna Sken/Import (Scan/Import) a klepnte na tlacítko Skenovat (Scan). Oteve se dialogové okno Prvodce spojením (Stitch-assist).

7 6. Polozte levou polovinu dokumentu na snímací desku skenovanou stranou dol. Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Sayfa 33 / 276 sayfa 7. Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan). Levá polovina dokumentu se naskenuje a zobrazí v okn Prvodce spojením (Stitch-assist). 8. Polozte pravou polovinu dokumentu na snímací desku skenovanou stranou dol. 9. Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan). Naskenuje se pravá polovina dokumentu. 10. Pozadovaným zpsobem upravte naskenovaný obraz. Pomocí ikon lze vymnit pozici levé a pravé poloviny, otocit obraz o 180 stup nebo ho zvtsit ci zmensit. (Výmna pozice levé a pravé poloviny) Vymní pozici levé a pravé poloviny. Dlezité Tato funkce není dostupná, pokud je obraz zvtsen nebo zmensen. Otocit o 180 (Rotate 180 ) Otocí pravou polovinu obrazu o 180 stup. Dlezité Tato funkce není dostupná, pokud je obraz zvtsen nebo zmensen. (Zvtsit) Zvtsí zobrazený obraz. Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) (Zmensit) Zmensí zobrazený obraz. (Celá obrazovka) Sayfa 34 / 276 sayfa Zvtsí nebo zmensí obraz na celou obrazovku. Poznámka Zvtsení, zmensení nebo zobrazení na celou obrazovku nemá vliv na skutecnou velikost naskenovaného obrazu. Pokud je dokument naskenován obrácen, bude obrázek zobrazený v okn Prvodce spojením (Stitch-assist) také pevrácený. Klepnutím na tlacítko Otocit o 180 (Rotate 180 ) obrázek správn otocte. Pravou polovinu obrazu lze petáhnout doprava, doleva, nahoru nebo dol, a tím upravit její pozici. Pokud levá a pravá polovina nelícují kvli tomu, ze je dokument zesikmený, umístte dokument správn, klepnte na tlacítko Zpt (Back) a opakujte skenování. 11. Klepnte na tlacítko Dalsí. 12. Petazením kurzoru mysi urcete oblast k ulození a klepnte na tlacítko OK. Spojený obraz se zobrazí v okn miniatur. Po dokoncení skenování se oteve dialogové okno Skenování dokonceno (Scan Complete). Klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo Konec (Exit). Chcete-li skenovat dalsí dokument, klepnte na tlacítko Skenovat (Scan) nebo skenování ukoncete klepnutím na tlacítko Konec (Exit). Skenování obraz vtsích nez snímací deska (Prvodce spojením) Sayfa 35 / 276 sayfa 13. Ulození naskenovaných obraz. Ulození Ulození do souboru PDF Zacátek stránky Snadné skenování pouzitím rychlé volby Sayfa 36 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Zacínáme se skenováním > Snadné skenování pouzitím rychlé volby Snadné skenování pouzitím rychlé volby Celý proces od skenování po ulození obrazu, tisk a dalsí lze provést jedním klepnutím na odpovídající ikonu. 1. Umístte dokumenty na snímací desku. Umístní dokument 2. Spuste program MP Navigator EX. Spustní programu MP Navigator EX Oteve se obrazovka rezimu procházení nebo obrazovka rezimu rychlé volby programu MP Navigator EX. Obrazovka rezimu procházení Obrazovka rezimu rychlé volby Poznámka Pokud je otevena obrazovka rezimu rychlé volby, pejdte ke kroku Pejdte na polozku Rychlá volba (One-click). Snadné skenování pouzitím rychlé volby Sayfa 37 / 276 sayfa 4. Klepnte na odpovídající ikonu. Poznámka Informace o jednotlivých ikonách naleznete v odpovídajících cástech uvedených níze. Karta Uzivatelské skenování pouzitím rychlé volby (Custom Scan with One-click) Obrazovka rezimu rychlé volby Zacátek stránky Uzitecné funkce programu MP Navigator EX Sayfa 38 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX Uzitecné funkce programu MP Navigator EX Pomocí programu MP Navigator EX mzete opravovat naskenované obrazy, zdokonalovat jejich kvalitu a rychle vyhledávat ulozené obrazy. Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Úpravy charakteristik barev, napíklad jasu a kontrastu Úpravy obraz Vyhledání ztracených obraz Vyhledávání obraz Rozazování a tídní obraz Rozazování obraz do kategorií Zacátek stránky Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Sayfa 39 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX > Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Program MP Navigator EX analyzuje a opraví nebo vylepsí naskenované obrazy automaticky. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom z obrazovky rezimu procházení pejdte na okno Zobrazit a pouzít (View & Use) a vyberte fotografie, které chcete opravit nebo vylepsit. Poznámka Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti " Zacínáme se skenováním ". Mzete také vybrat obrazy ulozené v pocítaci. Otevení obraz ulozených v pocítaci 2. Klepnte na polozku Upravit/Pevést (Edit/Convert) a potom klepnte na tlacítko Opravit fotografie (Fix photo images) v seznamu. Oteve se okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images). Poznámka Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) lze také otevít klepnutím na ikonu (Opravit/Vylepsit obrazy) v panelu nástroj nebo v dialogovém okn Zvtsit (Zoom in).

8 V tomto pípad lze opravit ci vylepsit pouze cílový obraz (oranzov zvýraznný). 3. Vyberte obraz, který chcete opravit nebo vylepsit, ze seznamu miniatur. Zobrazí se Náhled vybraného obrazu. Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Sayfa 40 / 276 sayfa Poznámka Pokud byl v okn Zobrazit a pouzít (View & Use) vybrán pouze jeden obraz, nezobrazí se seznam miniatur, ale pouze náhled vybraného obrazu. 4. Ovte, zda je vybrána polozka Automaticky (Auto). 5. Klepnte na tlacítko Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix), Zaostení tváe (Face Sharpener) nebo Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing). Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) Automaticky provede analýzu obrazu a vhodné opravy v nm. Zaostení tváe (Face Sharpener) Zaostí rozostené obliceje. Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) Provede korekci pokozky, odstranní skvrn a vrásek Poznámka Intenzitu efekt Zaostení tváe (Face Sharpener) a Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) lze mnit pomocí jezdce, který se zobrazí po klepnutí na píslusné tlacítko. Jakmile je obraz automaticky opraven pomocí funkce Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) a ulozen, nelze na nj jiz funkci Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) znovu pouzít. Funkce Automatická oprava fotografií (Auto Photo Fix) nemusí být dostupná pro obrazy upravené pomocí aplikací, digitálních fotoaparát atd. jiných výrobc. 6. Klepnte na tlacítko OK. Automatické opravy a zdokonalování kvality obraz Celý obraz je automaticky opraven a vylepsen a v levé horní cásti okna s miniaturami a náhledem obrazu se zobrazí obrázek Poznámka Sayfa 41 / 276 sayfa (Opravit/Vylepsit). Chcete-li opravy a vylepsení vrátit zpt, klepnte na tlacítko Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image). Chcete-li opravit a vylepsit vsechny vybrané obrazy, klepnte na tlacítko Pouzít na vsechny obrazy (Apply to all images). 7. Klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Opravené a vylepsené obrazy lze ulozit jako nové soubory. Poznámka Chcete-li ulozit pouze obrazy podle svého výbru, vyberte je a klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image). Chcete-li ulozit vsechny obrazy, klepnte na tlacítko Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Opravené a vylepsené soubory jsou ulozeny ve formátu JPEG/Exif. Obrazy Adobe RGB se ukládají jako obrazy srgb. 8. Klepnte na tlacítko Konec (Exit). Poznámka Pokud program ukoncíte ped ulozením opravených a vylepsených obraz, budou úpravy ztraceny. Zacátek stránky Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Sayfa 42 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX > Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Naskenované obrazy lze opravit a vylepsit rucn. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom z obrazovky rezimu procházení pejdte na okno Zobrazit a pouzít (View & Use) a vyberte fotografie, které chcete opravit nebo vylepsit. Poznámka Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti " Zacínáme se skenováním ". Mzete také vybrat obrazy ulozené v pocítaci. Otevení obraz ulozených v pocítaci 2. Klepnte na polozku Upravit/Pevést (Edit/Convert) a potom klepnte na tlacítko Opravit fotografie (Fix photo images) v seznamu. Oteve se okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images). Poznámka Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) lze také otevít klepnutím na ikonu (Opravit/Vylepsit obrazy) v panelu nástroj nebo v dialogovém okn Zvtsit (Zoom in). V tomto pípad lze opravit ci vylepsit pouze cílový obraz (oranzov zvýraznný). 3. Vyberte obraz, který chcete opravit nebo vylepsit, ze seznamu miniatur. Zobrazí se Náhled vybraného obrazu. Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz Sayfa 43 / 276 sayfa Poznámka Pokud byl v okn Zobrazit a pouzít (View & Use) vybrán pouze jeden obraz, nezobrazí se seznam miniatur, ale pouze náhled vybraného obrazu. 4. Klepnte na tlacítko Rucn (Manual) a potom na tlacítko Opravit/Vylepsit (Correct/ Enhance). 5. Klepnte na tlacítko Projasnní obliceje (Face Brightener), Zaostení tváe (Face Sharpener), Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) nebo Odstranní skvrn (Blemish Remover). Projasnní obliceje (Face Brightener) Projasní tmavé obliceje na podsvícených fotografiích. Zaostení tváe (Face Sharpener) Zaostí rozostené obliceje. Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) Provede korekci pokozky, odstranní skvrn a vrásek Odstranní skvrn (Blemish Remover) Odstraní mateská znaménka. Poznámka Pesute ukazatel na obraz. Tvar ukazatele se zmní na symbol (kíz). 6. Tazením ukazatele vyberte oblast, kterou chcete opravit nebo vylepsit, potom Rucní opravy a zdokonalování kvality obraz klepnte na tlacítko OK, které se zobrazí na obraze. Sayfa 44 / 276 sayfa Cást obrazu ve vybrané oblasti a okolo ní bude opravena a vylepsena a v levém dolním rohu miniatury se zobrazí symbol Poznámka (Opravy a vylepsení). U funkcí Projasnní obliceje (Face Brightener), Zaostení tváe (Face Sharpener) a Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) lze tazením ukazatele vybraný ctyúhelník otácet.

9 Chcete-li poslední opravu nebo vylepsení vrátit zpt, klepnte na tlacítko Zpt (Undo). Intenzitu efekt Projasnní obliceje (Face Brightener), Zaostení tváe (Face Sharpener) a Digitální retus tváe (Digital Face Smoothing) lze mnit pomocí jezdce, který se zobrazí po klepnutí na píslusné tlacítko. Chcete-li opravy a vylepsení vrátit zpt, klepnte na tlacítko Obnovit vybraný obraz (Reset Selected Image). 7. Klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Opravené a vylepsené obrazy lze ulozit jako nové soubory. Poznámka Chcete-li ulozit pouze obrazy podle svého výbru, vyberte je a klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image). Chcete-li ulozit vsechny obrazy, klepnte na tlacítko Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Opravené a vylepsené soubory jsou ulozeny ve formátu JPEG/Exif. 8. Klepnte na tlacítko Konec (Exit). Poznámka Pokud program ukoncíte ped ulozením opravených a vylepsených obraz, budou úpravy ztraceny. Zacátek stránky Úpravy obraz Sayfa 45 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX > Úpravy obraz Úpravy obraz Tato funkce umozuje provádt jemné úpravy celkového jasu, kontrastu a dalsích vlastností obraz. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom z okna rezimu procházení pejdte na obrazovku Zobrazit a pouzít (View & Use) a vyberte fotografie, které chcete upravit. Poznámka Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti " Zacínáme se skenováním ". Mzete také vybrat obrazy ulozené v pocítaci. Otevení obraz ulozených v pocítaci 2. Klepnte na polozku Upravit/Pevést (Edit/Convert) a potom klepnte na tlacítko Opravit fotografie (Fix photo images) v seznamu. Oteve se okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images). Poznámka Okno Opravit/Vylepsit obrazy (Correct/Enhance Images) lze také otevít klepnutím na ikonu (Opravit/Vylepsit obrazy) v panelu nástroj nebo v dialogovém okn Zvtsit (Zoom in). V tomto pípad lze opravit ci vylepsit pouze cílový obraz (oranzov zvýraznný). 3. Vyberte obraz, který chcete upravit, ze seznamu miniatur. Zobrazí se Náhled vybraného obrazu. Úpravy obraz Sayfa 46 / 276 sayfa Poznámka Pokud byl v okn Zobrazit a pouzít (View & Use) vybrán pouze jeden obraz, nezobrazí se seznam miniatur, ale pouze náhled vybraného obrazu. 4. Klepnte na tlacítko Rucn (Manual) a potom na tlacítko Nastavit (Adjust). 5. Pomocí jezdc pro jednotlivé polozky nastavte intenzitu efekt. Jas (Brightness) Úpravy obraz Slouzí k úprav celkového jasu obrazu. Úrove jasu upravte, pokud je obraz pílis tmavý nebo svtlý. Posunutím jezdce doleva obraz ztmavíte, posunutím doprava obraz zesvtlíte. Kontrast (Contrast) Sayfa 47 / 276 sayfa Upraví kontrast celého obrazu. Úrove kontrastu upravte, pokud kvalitu obrazu snizuje nedostatecný kontrast. Posunutím jezdce doleva kontrast snízíte, posunutím jezdce doprava kontrast zvýsíte. Ostrost (Sharpness) Zvýrazní obrysy pedmt a zaostí obraz. Úrove ostrosti upravte, pokud je fotografie neostrá nebo text rozmazaný. Posunutím jezdce doprava obraz zaostíte. Rozostení (Blur) Rozostí obrysy pedmt a zmkcí obraz. Posunutím jezdce doprava obraz zmkcíte. Odstranní prhlednosti (Show-through Removal) Odstrauje prsvit textu, který je na druhé stran, nebo prsvit základní barvy. Pomocí této funkce zabráníte tomu, aby se v obrazu objevoval text z opacné strany tenkého dokumentu nebo základní barva dokumentu. Posunutím jezdce doprava zvýsíte efekt odstranní prsvitu. Poznámka Chcete-li obnovit pvodní nastavení, klepnte na tlacítko Výchozí (Defaults). 6. Klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image) nebo Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Upravené obrazy mzete ulozit jako nové soubory. Poznámka Chcete-li ulozit pouze obrazy podle svého výbru, vyberte je a klepnte na tlacítko Ulozit vybraný obraz (Save Selected Image). Chcete-li ulozit vsechny obrazy, klepnte na tlacítko Ulozit vsechny opravené obrazy (Save All Corrected Images). Opravené a vylepsené soubory jsou ulozeny ve formátu JPEG/Exif. 7. Klepnte na tlacítko Konec (Exit). Poznámka Pokud program ukoncíte ped ulozením upravených obraz, budou úpravy ztraceny. Zacátek stránky Vyhledávání obraz Sayfa 48 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX > Vyhledávání obraz Vyhledávání obraz V okn Zobrazit a pouzít (View & Use) v rezimu procházení lze vyhledat obrazy ulozené v pocítaci a otevít je v programu MP Navigator EX. Otevené obrazy lze tisknout, upravovat apod. Poznámka Obrazy vyhledávejte ve slozkách Mj panel (Naskenované a importované obrazy) (My Box (Scanned/ Imported Images)), Naposledy ulozené obrazy (Recently Saved Images) nebo ve vybrané slozce a jejích podslozkách. Lze také urcit slozku v polozce Urcit slozku (Specify Folder) a hledat v ní. Informace o spustní programu MP Navigator EX naleznete v cásti,, Spustní programu MP Navigator EX". Rychlé vyhledávání Do pole na panelu nástroj zadejte slovo nebo frázi z názvu souboru,. Pi vyhledávání podle informace Exif nebo text PDF hledaného obrazu a klepnte na tlacítko informací Exif se hledá text v polích Maker, Model, Popis (Description) a Komentá uzivatele (User Comment).

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pokrocilé hledání Klepnutím na tlacítko Hledat (Search) v levé cásti obrazovky otevete moznosti vyhledávání. Zadejte informace o hledaném obrazu a klepnte na tlacítko Spustit hledání (Start Search). Vyhledávání obraz Sayfa 49 / 276 sayfa Hledat v (Search in) Pokud znáte oblast hledání, vyberte jednotku, slozku nebo sí v poli Urcit slozku (Specify Folder). Název souboru (File Name) Pokud znáte název souboru, zadejte jej. Slovo nebo fráze v souboru (A word or phrase in the file) Zadejte slovo nebo frázi, která je obsazená v polozkách vybraných v cásti Rozsíené moznosti (More Advanced Options). Poznámka Pi hledání v souborech PDF lze vyhledávat pouze soubory vytvoené v programu MP Navigator EX. Nelze vyhledávat v souborech PDF vytvoených nebo upravených v jiných aplikacích. Vyhledávání v souborech PDF je také dostupné pouze v pípad, ze je nastaveno vyhledávání klícového slova. Dalsí informace o vytvoení soubor PDF, které umozují hledání klícového slova, naleznete v tématu,,dialogové okno Nastavení PDF (PDF Settings) ". Soubory PDF chránné heslem nelze vyhledávat. Kategorie (Categories) Obrazy lze hledat podle kategorií. Datum zmny (Modified Date) Chcete-li hledat soubory, které byly aktualizovány v urcitém casovém období, zadejte pocátecní a konecné datum období. Datum poízení fotografie (Shooting Date) Chcete-li hledat obrázky, které byly poízeny v urcitém casovém období, zadejte pocátecní a konecné datum období. Poznámka Datum poízení je datum a cas vzniku dat. Tyto údaje jsou obsazeny v informacích Exif píslusného dokumentu. Rozsíené moznosti (More Advanced Options) Slovo nebo fráze v souboru (A word or phrase in the file) V cásti Slovo nebo fráze v souboru (A word or phrase in the file) vyberte polozky, které chcete Vyhledávání obraz Sayfa 50 / 276 sayfa vyhledat. Zaskrtnete-li polícko Informace Exif (Exif information), probhne vyhledávání podle textu v polích Maker, Model, Popis (Description) a Komentá uzivatele (User Comment). Pokud zaskrtnete polícko Text v PDF (PDF text), bude prohledáván text v souborech PDF. Poznámka Text v souborech PDF chránných heslem nelze vyhledávat. Prohledávat i podslozky (Search subfolders) Zaskrtnte toto polícko, chcete-li vyhledávat v podslozkách. Rozlisovat malá a velká písmena (Case sensitive) Zaskrtnete-li toto polícko, bude hledán zadaný etzec s odpovídající distribucí velkých a malých písmen. Shoda ve vsech kritériích (Match all criteria) Budou hledány soubory, které splují vsechna zadaná kritéria. Shoda v nkterém kritériu (Match any criteria) Budou hledány soubory, které splují alespo jedno zadané kritérium. Spustit hledání (Start Search) Spustí se hledání. Poznámka Dalsí informace o okn Zobrazit a pouzít (View & Use) naleznete v cásti " Okno Zobrazit a pouzít (View & Use)". Zacátek stránky Rozazování obraz do kategorií Sayfa 51 / 276 sayfa Pírucka online > Pírucka pro skenování > Uzitecné funkce programu MP Navigator EX > Rozazování obraz do kategorií Rozazování obraz do kategorií Zobrazení obraz naskenovaných v programu MP Navigator EX podle kategorií. Nezaazené snímky lze zaazovat automaticky. Mzete také vytvoit vlastní kategorie. Obraz lze mezi kategoriemi pesunout petazením. 1. Naskenujte dokumenty do programu MP Navigator EX a ulozte je, potom na Poznámka obrazovce rezimu procházení otevete okno Zobrazit a pouzít (View & Use). Informace o skenování obraz do programu MP Navigator EX naleznete v cásti " Zacínáme se skenováním ". Mzete také vybrat obrazy ulozené v pocítaci. Otevení obraz ulozených v pocítaci 2. Z rozevírací nabídky (Categories). (Seadit podle) vyberte polozku Kategorie Obrazy se automaticky setídí podle kategorií a zobrazí se v okn miniatur. Obrazy budou rozazeny do následujících kategorií. Fotografie: Na výsku (Portrait), Ostatní (Others) Dokumenty: Vizitka (Business Card), Hagaki, Standardní velikost (Standard Size), Soubor PDF (PDF File), Ostatní (Others) Vlastní kategorie: Zobrazí vase vlastní kategorie. Informace o vytvoení vlastních kategorií naleznete v cásti,, Vytváení vlastních kategorií". Nezaazeno (Unclassified): Zobrazí obrazy, které jest nebyly rozazeny. Rozazování obraz do kategorií Poznámka Sayfa 52 / 276 sayfa Chcete-li automaticky rozadit obrazy zobrazené v cásti Nezaazeno (Unclassified), klepnte na tlacítko Zaadit obrázky (Classify Images). Rozazování zastavíte klepnutím na tlacítko Storno (Cancel). Rozazujete-li velký pocet soubor, mze rozazování chvíli trvat. Dlezité U obraz ulozených na vymnitelném médiu, napíklad jednotce USB flash, dojde po vyjmutí média k odstranní informací o rozazení, a to i v pípad, ze rozazení obraz provedete. Pi dalsím pipojení média budou obrazy na nm uvedeny jako Nezaazeno (Unclassified). Poznámka Je mozné, ze nkteré obrazy nebudou rozpoznány správn a tím pádem mohou být zaazeny do nesprávných kategorií. Pokud k tomu dojde, petáhnte daný obraz do správné kategorie. Obrazy nelze rozadit, pokud je v okn Zobrazit a pouzít (View & Use) vybrána polozka Naposledy ulozené obrazy (Recently Saved Images).

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382385

Vaše uživatelský manuál CANON CANOSCAN LIDE 200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382385 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON CANOSCAN LIDE 200. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru CanoScan LiDE 200 Příručka online Sayfa 1 / 276 sayfa MC-2454-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování fotografií

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru CanoScan 5600F Příručka online Sayfa 1 / 308 sayfa MC-2528-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování fotografií

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan LiDE 700F Příručka online Page 1 of 316 pages MC-3724-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Pořízení nejnovější verze ovladače skeneru Používání funkcí skeneru Skenování

Více

Používání funkcí skeneru

Používání funkcí skeneru Canon CanoScan 9000F Příručka online Stránka 1 z 349 stránek Jak používat tuto příručku MC-4678-V1.00 Vytištění této příručky Získání nejnovější verze programu ScanGear (ovladač skeneru) Používání funkcí

Více

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Skenování čeština (Czech) Obsah Skenování....................................................... 4 Skenování z počítače......................................................

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů

Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů NET Genium Aplikace Scan2NG příručka pro skenování dokumentů Verze: 1.0 Datum: 6. 3. 2015 Autor: Ing. Jan Kyral,+420 725 879 989 jan.kyral@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447

Vaše uživatelský manuál CANON LASERBASE MF5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2276447 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON LASERBASE MF5600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP282 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354925 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG6150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354899 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT S95 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5426548 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT S95. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se CANON POWERSHOT S95 v

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX210P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3549-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing

Stručná p íručka k používání softwaru HP Photo Printing Umíst ní obrázk v galerii fotografií P idat obrázky do galerie fotografií lze n kterým z následujících zp sob. Galerie fotografií je levé podokno v softwaru HP Photo Printing a je místem, kde začíná vytvá

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Používání funkcí tiskárny

Používání funkcí tiskárny Canon JX510P series Příručka online Стор. 1 із 91 MC-3572-V1.00 Jak používat tuto příručku Vytištění této příručky Získání nejnovějšího ovladače tiskárny Používání funkcí tiskárny Nastavení počtu kopií

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381234

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381234 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT G10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1083333

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT G10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1083333 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT G10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP490 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381093

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MP490 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2381093 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354807 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936

Vaše uživatelský manuál SHARP MX-M310N http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176936 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru Tento skener

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Skenování s programem MP Navigator EX

Skenování s programem MP Navigator EX Kapitola 2 2 Skenování s programem MP Navigator EX Aplikace MP Navigator EX je nejjednodušším skenovacím programem, který se dodává současně se skenery Canon. Je velmi jednoduchý, jeho ovládání je intuitivní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

ImageBrowser EX Uživatelská příručka

ImageBrowser EX Uživatelská příručka ImageBrowser EX Uživatelská příručka ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RAH0 Zásady uspořádání a procházení příručky Zásady uspořádání příručky Procházení příručky Podporované operační systémy Systémové

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG5150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354846

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA MG5150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3354846 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus

Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus Uživatelská příručka k webové kameře HP Elite Autofocus v4.2.cs Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ELITE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3642948

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ELITE http://cs.yourpdfguides.com/dref/3642948 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY PASSPORT ELITE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah

Více

Porn Detection Stick. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

Porn Detection Stick. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Porn Detection Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi snadné ovládání Umí vytáhnout podezřelé soubory s porno tématikou Žádný další software ani hardware není potřeba www.spionazni-technika.cz

Více