( ) Další metrické úlohy II. Předpoklady: Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "( ) 7.3.16 Další metrické úlohy II. Předpoklady: 7315. Př. 1: Najdi přímku rovnoběžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od bodu A[ 1;2 ] 2 2."

Transkript

1 76 Další metriké úlohy II Předpoklady: 7 Př : Najdi přímku rovnoěžnou s osou I a III kvadrantu vzdálenou od odu A[ ; ] Osou I a III kvadrantu je přímka y = x přímky s ní rovnoěžné mají rovnii x y + = 0 Vzdálenost přímky od odu A[ ; ] : + = / + + = + = ( ) = 4 Hledáme čísla, jejihž oraz na číselné ose od orazu čísla ( ) vzdálený 4 dvě řešení: = přímka x y + = 0, = přímka x y = 0 Podmínky zadání splňují přímky x y + = 0 a x y = 0 Př : Které z přímek, proházejííh odem T [ ;] mají od odu [ 6;] K vzdálenost? Prolém: Hledáme přímku, známe jeden její od musíme určit její směr Správnou přímku najdeme pomoí její vzdálenosti od odu K potřeujeme její oenou rovnii, ayhom mohli použít vzore napíšeme všehny přímky proházejíí odem T a z nih pomoí vzore pro vzdálenost vyereme správné hodnoty parametru p T [-;] K [6;] p Z orázku je zřejmé, že můžeme očekávat dvě řešení Rovnie přímky, u které známe od a neznáme směr směrniový tvar y y = k x x 0 0

2 Dosadíme od T [ ;] ( y ) k ( x [ ] ) = (nezapsali jsme přímku x = ) Převedeme na oenou rovnii: y = kx + k kx y + k + = 0 ax + y + Vzore pro vzdálenost odu od přímky: = d = a + kx y + k + Dosadíme přímku kx y + k + = 0 : = k + Určujeme vzdálenost od odu K [ 6;] : 6k + k + = k + 7k = / k + 49k 4k + = / k + k + 49k 4k + = k + 4k 4k 4 = 0 k 6 + k + = k + ( 4) ( 4) 4 4 ( 4) ± 4a ± 4 ± 00 4 ± 0 k, = = = = a k = = = k = = = Získali jsme dva kořeny (očekávali jsme dvě řešení) nemusíme prověřovat přímku x = Hledané přímky: p : 4 y = x + p : y = ( x + ) 4 y = 4x + 4 4y 4 = x p : 4x y + 7 = 0 p :x + 4y = 0 Vzdálenost mají z přímek proházejííh odem [ ;] p : 4x y + 7 = 0, p :x + 4y = 0 T od odu [ 6;] K přímky Pedagogiká poznámka: Příklad je důležitý Využívá typiky analytiký postup se zapsáním útvaru pomoí parametru Je jasné, že studenti udou potřeovat pomo při návrhu řešení Je nutné dávat pozor při dosazování do vzore pro vzdálenost Značná část studentů ude mít prolémy s orientaí v písmenkáh Př : Jsou dány ody A[ ; ], B[ ; ]; C [ 4; ]; D[ 0;] a) Dokaž, že ody A, B, C, D určují lihoěžník ) Vypočti velikost úhlu α ) Urči výšku lihoěžníku a) Dokaž, že ody A, B, C, D určují lihoěžník Lihoěžník má alespoň dvě rovnoěžné strany alespoň jedna dvojie vektorů, které určují protější strany musí ýt navzájem rovnoěžná (navzájem svými násoky)

3 B A = ( 8; 4) C D = ( 4; ) platí ( B A) = ( C D) strany AB a CD jsou rovnoěžné D A = ( ; ) C B = ( ;4 ) neplatí ( D A) = k ( C B) strany AD a BC nejsou rovnoěžné Body A, B, C, D určují lihoěžník se základnami AB a CD ) Vypočti velikost úhlu α Úhel α je úhel mezi vektory D A a B A B D A = ( 8; 4) Použijeme zkráený tvar: u = ( ; ), A = ( ; ) v = ( ;), u v ( ) u = + = ; ; 6 4 osα = = = = α = 60 ' u v Úhel α má velikost 60 u = + = ) Urči výšku lihoěžníku Výška lihoěžníku se rovná vzdálenosti jeho základen, tedy například vzdálenosti odu D od přímky AB B A 8; 4 = ; n = ; Oená rovnie přímky AB: = ( ) u Rovnie x + y + = 0, dosadíme od A[ ;] : + + = 0 = Vzdálenost odu [ 0;] D od přímky x + y + = 0 : Výška lihoěžníku ABCD je 7 Př 4: Je dán ostroúhlý trojúhelník ABC, = 7m, m = = + =, v = 4m Urči výšku v Výšku v určíme pomoí analytiké geometrie snadno, ale musíme znát souřadnie vrholů nejdříve určíme souřadnie vrholů a s jejih pomoí pak požadovanou výšku v Umístění trojúhelníku si můžeme zvolit hledáme o nejjednodušší řešení: A 0;0, od A umístíme do počátku soustavy souřadni [ ] stranu umístíme na osu x B [ 7;0] V trojúhelníku platí v = 4m od C musí ležet na příme rovnoěžné s osou x, vzdálené od ní 4 m od C leží na příme 4 y = souřadnie odu [ ;4] Poslední známá vlastnost trojúhelníka ABC: = AC = m = 6 = 9 dvě řešení: = - nevyhovuje zadání, úhel BAC y yl určitě tupý + = = C [ ;4] C

4 Výška v je rovna vzdálenosti odu B od přímky AC C A ;4 n = 4; rovnie x 4y + = 0, Oená rovnie přímky AC: = od A [ 0;0] = 0 rovnie x 4y = 0 Vzdálenost odu [ 7;0] V trojúhelníku ABC platí, že B od přímky x 4y = 0 : v = m = + 4 Př : Urči vrholy čtvere pokud znáš souřadnie středu čtvere S [ ;0 ] a rovnii přímky p D A p : x y + 6 = 0, na které leží strana CD u P S q Přímka q: u = n = ( ; ), od [ ;0 ] q p v C B Z orázku je vidět, že: jako průsečík přímky p a přímky q (kolmie na přímku p proházejíí odem S) najdeme od P (střed strany DC), pomoí odu P určíme vektor u, vektor v určíme jako vektor kolmý na u o stejné velikosti, pomoí vektorů u a v dopočteme posunutím vrholy čtvere x = + t S q: y = t, t R x y + 6 = 0 Hledáme průsečík přímek p a q soustava rovni: = 0 Dosadíme do první rovnie: t ( t) t + = 0 t = souřadnie odu P : x = + t y = t x = + t = = P[ ;] y = t = ( ) = Výpočet vektorů: u = S P = ( ; ), v = ( ;) Výpočet vrholů: C = P + v = [ ; ] + ( ;) = [ 0;] D = P v = [ ; ] ( ;) = [ 4;] A = D + u = [ 4;] + ( ; ) = [ ; ] B = C + u = [ 0;] + ( ; ) = [ ; ] Čtvere ABCD má vrholy v odeh A[ ; ], B[ ; ], C [ 0;], [ 4;] D Př 6: Najdi vrholy odélníku ABCD, pokud znáš souřadnie odů A[ 0; ], [ 6;6] rovnii přímky p : x y = 0, na které leží od B Hledáme souřadnie odu B[ x; y ] potřeujeme najít dvě rovnie rovnie: Bod B leží na příme p : x y = 0 C a 4

5 rovnie: Strany odélníku jsou na see kolmé vektory B A a B C jsou na see kolmé skalární součin je nulový: ( B A) ( B C) = 0 B A = ( x 0; y + ) B C = ( x 6; y 6) ( B A) ( B C) = ( x; y + ) ( x 6; y 6) = 0 x x y y y = 0 x x y y = 0 Dosadíme z první rovnie: x y = 0 x = y + y + 6 y + + y 4y = 0 9y + 7y y 7 + y 4y = 0 0y + 0y + 60 = 0 / : = + + = 0 dvě řešení: y y y y y = y = x = y + = ( ) + = B [ ; ] x = y + = ( ) + = 6 B [ 6; ] D = C + ( A B ) = [ 6;6] + ( ;) = [ ; 7] D = C + ( A B ) = [ 6;6] + ( 6; 0) = [ 0; 6] Hledanými vrholy odélníka jsou ody B [ ; ], D [ ;7] neo B [ 6; ], D [ 0;6] Př 7: Petáková: strana vičení 0 strana vičení 0 strana vičení 7 strana vičení 9 strana vičení 4 Shrnutí:

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání

Zobrazení a řezy těles v Mongeově promítání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Michaela Sukupová 3. ročník prezenční studium Obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání a český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB.

Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. 8. Trojúhelník 6. ročník 8. Trojúhelník 8.1. Základní pojmy 8.1.1. Trojúhelník Máme tři různé body A, B, C. Trojúhelník ABC je průnik polorovin ABC, BCA a CAB. Trojúhelník popisujeme proti chodu hodinových

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

6. Úhel a jeho vlastnosti

6. Úhel a jeho vlastnosti 6. Úhel a jeho vlastnosti 6.1 Úhel, osa úhlu 6.1.1 Úhel Úhel je část roviny ohraničená dvěma polopřímkami se společným počátkem. Polopřímkám říkáme ramena úhlu. Jejich společný počátek nazýváme vrchol

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

1.7.10 Střední příčky trojúhelníku

1.7.10 Střední příčky trojúhelníku 1710 Střední příčky trojúhelníku Předpoklady: Př 1: Narýsuj libovolný trojúhelník (zvol ho tak, aby se co nejvíce lišil od trojúhelníku, který narýsoval soused) Najdi středy všech stran S a, S b a S c

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA

MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTLA MĚŘENÍ RYCHLOSTI SVĚTL Měřií potřeby 1) Základní jednotka se zdrojem a detektorem světla 2) Měřií dráha s délkovou stupnií 3) Měřič frekvene (čítač) 4) Dvojité zradlo, dvě spojné čočky 5) Osiloskop, spojovaí

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině

FOTOGRAMMETRIE. Rekonstrukce svislého nezáměrně pořízeného snímku, známe-li obraz čtverce ve vodorovné rovině FOTOGRAMMETRIE Máme-li k dispozici jednu nebo několik fotografií daného objektu (objekt zobrazený v lineární perspektivě), pomocí fotogrammetrie můžeme zjistit jeho tvar, rozměr či polohu v prostoru. Známe-li

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více