Co je nového v neodkladné resuscitaci?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v neodkladné resuscitaci?"

Transkript

1 Co je nového v neodkladné resuscitaci? Aktuální doporučení pro resuscitaci dospělých I. Otáhal, P. Ševčík Úvod Současné pojetí kardiopulnonální a cerebrální resuscitace vychází z původního schématu publikovaného Safarem v roce Od té doby probíhá intenzivní výzkum, který si klade za cíl zlepšit výsledky přežití a hlavně neurologický výsledek pacientů postižených NZO (náhlá zástava oběhu). Na základě zkušeností a výsledků studií se důraz přesouvá na co nejrychlejší a nejkvalitnější zásah na místě příhody bez ohledu na profesi zasahujících. Donedávna asi nejdostupnější a nejkomplexnější pokyny pro provádění KPR (kardiopulmonální resuscitace) a NKP (neodkladné kardiální péče) byly u nás zveřejněny ve formě závěru páté národní konference o KPR a NKP konané v Dallasu v únoru Tyto pokyny byly publikovány ve formě celého jednoho čísla JA- MA CS v říjnu Nejnovější doporučení pocházejí z roku 2000, kdy došlo ke konsenzu mnoha národních organizací a odborných společností zabývajících se neodkladnou resuscitací a první pomocí. Tato doporučení byla publikována v Resuscitation 2000; 46, 1 3: V tomto článku nejsou uváděny zásady resuscitace dětí, za dospělého pro metodiku KPR je pacient považován od 8 let věku. Postupy a prostředky pro provádění neodkladné péče mají různý stupeň významnosti a jejich účinnost je do jisté míry prokázána. Jsou rozděleny do tříd: Třída I: Postupy prověřené, za všech okolností přijatelné, nepochybně prospěšné a účinné, a tedy závazné. Třída II: Postupy, které jsou přijatelné, mají však v některých případech nejistý účinek a mohou být kontroverzní. IIa: Postupy s největší pravděpodobností účinné, důkazy hovoří o jejich prospěšnosti. MUDr. Igor Otáhal MUDr. Igor Otáhal se narodil v roce 1971 v Hustopečích u Brna. V roce 1996 promoval na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1998 složil atestaci I. stupně z anesteziologie a resuscitace. Od roku 1996 pracuje na anesteziologicko-resuscitační klinice FN u sv. Anny v Brně. Od roku 2000 pracuje také ve FN Brno, pracoviště porodnice Obilní trh, na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Klíčová slova Souhrn Řetězec přežití podání léků algoritmus neodkladné resuscitace Článek popisuje současný stav algoritmu přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s náhlou zástavou oběhu. IIb: Postupy pravděpodobně účinné, nikoliv škodlivé, o nichž není dostatek vědeckých důkazů a u nichž je třeba vážit přínos versus riziko. Třída III: neopodstatněné a nevhodné postupy, v některých případech škodlivé. Obecné schéma KPR BLS (Basic Life Support základní neodkladná resuscitace): Základní resuscitační úkony bez pomocného vybavení, provádějí je i nezdravotníci. ACLS (Advanced Cardiac Life Support rozšířená neodkladná resuscitace): Rozšířená, kardiálně zaměřená resuscitace, obecněji resuscitace s pomůckami a léky, provádějí zdravotníci. Řetězec přežití Zcela nepochybně je prokázáno, že faktorem absolutní priority pro dosažení příznivého výsledku resuscitace a dobré kvality života po příhodě je maximální zkrácení ča- sového intervalu od zástavy oběhu do jeho obnovení. Řetězec přežití v sobě obsahuje několik kroků na sebe navazujících bez ohledu na místo příhody (terén, nemocnice). 1. Časný přístup: A) Identifikace varovných příznaků (bolesti na hrudi, dušnost, ztráta vědomí, cyanóza, apnoe, lapavé dechy). Bezvědomí je diagnostikováno zdravotníky na základě chybění reakce na zevní podněty. B) Přivolání RZP: telefonní číslo 155 vte- rénu, příp. klapka resuscitačního týmu v nemocnici. Pomoc by měl přivolat svědek příhody nebo první osoba, která postiženého nalezne, a to okamžitě (phone first), ještě před tím, než sám začne uskutečňovat BLS. Existují ale situace, kdy osamocený zachránce nejdříve zahájí BLS, resuscituje alespoň 1 minutu a pomoc přivolá teprve poté: tonutí, trauma, lékové intoxikace a hlavně děti (phone fast). Vychází se Kardiologická revue 2/02 71

2 z předpokladu, že v periodě před zavoláním je možné správně prováděnou resuscitací zlepšit prognózu postiženého, zvláště u dětí, kde je spíše potřeba ventilace než defibrilace. 2. Časná KPR: Je nejúčinnější, pokud je zahájena okamžitě po kolapsu postiženého. Má významně kladný vliv na přežití. BLS má překlenout dobu příjezdu RZP nebo obecně dobu do dostupnosti defibrilátoru a vybavení pro ACLS. 3. Časná defibrilace: KF/KT (komorová fibrilace/ komorová tachykardie) je u dospělých příčinou netraumatické zástavy oběhu asi v 80 % případů. Jedinou kauzální léčbou je defibrilace. Pravděpodobnost úspěšné defibrilace se každou minutu od zástavy snižuje o 7 10 %. V terénu by měla být defibrilace provedena do 5 min. od zástavy. Vzhledem k nedosažitelnosti některých lokalit RZP v tomto intervalu je tendence přesunout první výboje na nelékaře, popř. nezdravotníky za použití AED (automatických externích defibrilátorů). Umístění přístrojů: stadiony, airbusy, polikliniky, letiště atd. Přístroje by měly využívat tzv. bifazický výboj při energii J, který méně poškozuje myokard a je stejně účinný jako doposud doporučované monofazické výboje s energií 200 : : 360 J během co nejkratší doby. Ve všech zdravotnických zařízeních je cílem dosáhnout defibrilace do 3 minut od zástavy oběhu. AED schopné bifazických výbojů s energií J obsahují diagnostický systém, doporučující nebo nedoporučující výboj. Nemají synchronizaci. Přesná analýza rytmu je poskytnuta asi v 90 % případů. Obtíže působí jemnovlnná fibrilace a event. pohyby pacienta, gasping a chod kardiostimulátoru. K akci jsou využívány nalepovací elektrody v anterolaterálním rozmístění. Pokud systém doporučí defibrilaci, ta je provedena. Při neúspěchu je možné ji opakovat se stejnou energií až 3, samozřejmě na základě analýzy rytmu. Jinak následuje KPR 1 minutu a poté se znovu opakuje diagnostika a defibrilace. Pokud se nejedná o KF, přístroj nedoporučí defibrilaci, a v tom případě se zahájí KPR a analýza rytmu se opakuje vždy po 1 2 minutách. 4. Časná rozšířená neodkladná resuscitace (ACLS): zahrnuje podporu životních funkcí pomocí vybavení a farmakoterapie pro zajištění a udržení účinné ventilace a oběhu, pro monitorování a rozpoznání poruch rytmu, zajištění a udržení i.v. přístupu a léčbu pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu. ABCD postup: Každý bod je uveden krátkou diagnostikou. Zhodnocení vědomí: Postižený neodpovídá na oslovení a šetrné zatřesení. Opatření: Přivolání pomoci a zahájení BLS, ve výše uvedených případech obrácený postup, tj. BLS 1 min, a poté přivolání pomoci, event. simultánně při více zachráncích. Všechna opatření se provádějí v poloze na zádech na tvrdé podložce. Při nutnosti otočení v případě podezření na možnost poranění krční páteře tvoří hlava a tělo při otáčení jeden blok. Těhotné mají mít podložený pravý bok. A (airway): Volné dýchací cesty: v poloze na zádech, u bezvědomého vysunutí brady a záklon hlavy tlakem na čelo, v případě podezření na poranění krční páteře předsunutí dolní čelisti tahem za úhly dolní čelisti. Pokud je viditelné cizí těleso nebo zvratky, odstranit pod kontrolou zraku. Pomůcky: Pokud možno vždy bariérové pomůcky: resuscitační rouška nebo i resuscitační maska s chlopní, nejlépe dýchací vak s maskou z transparentního materiálu. Důvodem je ochrana před event. infekcí a estetické zábrany. Velmi užitečné jsou ústní vzduchovody adekvátní velikosti, usnadní udržování volných dýchacích cest. Jejich použití je vyhrazeno pro osoby v bezvědomí, u kterých nevyvolají zvracivý reflex a dávení. Velikost se odhadne přiložením vzduchovodu ke tváři. Měl by sahat od řezáků po úhel dolní čelisti. Zavádí se konkávní stranou proti patru, po překročení měkkého patra je otočen o 180 st. a je definitivně usazen. Nosní vzduchovody jsou tolerovány i v mělčím bezvědomí. Nejspolehlivější je samozřejmě orotracheální intubace, ale provádět by ji měly osoby trénované. Alternativou jsou laryngeální masky (LM), kombirourky a COPA (cuffed oropharyngeal airway ústní vzduchovod opatřený nafukovacím balonkem a spojkou pro připojení k dýchacímu vaku). B (breathing): Zhodnocení a příp. náhrada dýchání: diagnostika trvá 5 10 sekund, hodnocení pohybů hrudníku pohledem, naslouchání a registrace proudu vydechovaného vzduchu uchem zachránce. Pozor na dýchací pohyby při obstrukci dýchacích cest! Pokud postižený nedýchá, je třeba 2 prodýchnut a poté zachránce přechází ke kroku C. Pokud je pacient v bezvědomí, dýchá spontánně více než 10 dechů/min, a má účinný oběh, udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme pacienta. Je možné uložit ho do stabilizované polohy. Možnosti prodýchávání při zástavě dechu: z úst do úst, z úst do nosu při trismu a poranění úst, z úst do tracheostomatu. Způsob dýchání: Vdech trvá asi 2 sekundy, aby nedocházelo k nafukování žaludku při prudkém vdechu. Poměr délky inspiria a exspiria je 1:1. Frekvence dýchání asi 12/min. Kontrola zvedání hrudníku při vdechu je nezbytná. Vdechované objemy se liší podle vdechované směsi: vzduch bez obohacení kyslíkem: 10 ml/kg, tzn. asi ml. Vdechovaný vzduch obohacený kyslíkem: 6 7 ml/kg, tj. asi ml při přívodu O l/min do dýchacího vaku. Kyslík použít, jak nejrychleji je možné. Vzhledem k obtížnosti odhadu vdechovaného objemu je zřejmě nejspolehlivější zpětnou vazbou pohled na zvedající se hrudník a registrace proudu vydechovaného vzduchu. Při dýchání do pacienta se musí zachránce před každým vdechem sám nadechnout, aby vdechovaná směs nebyla ochuzena o O2 a naopak obohacena CO2 zachránce. Pokud je zachránců více, je možné doplnit tzv. Sellickův hmat, tj. tlak na prstencovou chrupavku silou asi 2 kg. Je to prevence regurgitace ze žaludku a insuflace žaludku při vdechování do postiženého. Gasping: Lapavé vdechy při pokračující alteraci stavu. Podle nových poznatků mohou vyvolávat posuny sloupce vzduchu v dýchacích cestách. V případě estetických nebo hygienických zábran je možné při nepřímé srdeční masáži vynechat prodýchávání pacienta s dýchacími cestami nezajištěnými intubací, LM nebo kombirourkou tzv. top less KPR. C (circulation): Zhodnocení a příp. náhrada oběhu: u nedýchajícího bezvědomého byla provedena diagnostika příp. bezdeší a byly aplikovány 2 vdechy. V tuto chvíli je na místě zhodnocení pulzu, a tím i oběhu. Základem je palpace tepu na a. carotis communis v prohlubni mezi m. sternocleidomastoideus laterálně a hrtanem mediálně dvěma prsty nebo stejným způsobem na a. femoralis. Palpace je jemná, aby stlačením tepny při nízkém srdečním výdeji nebyl tep hodnocen falešně jako nepřítomný. Hodnocení max. 10 sekund. Při nehmatném tepu je na místě nepřímá srdeční masáž. Provedení: Hrana ruky je přiložena ve střední čáře na dolní polovině sterna, druhá ruka je na ní, prsty zaklesnuty v extenzi, nedotýkají se hrudníku, tvoří vějíř. Při uvolnění komprese ruce zůstávají položeny na Kardiologická revue 2/02 73

3 hrudníku. Ruce jsou v loktech nataženy. Frekvence stlačování je 100/min., poměr stlačení a uvolnění 1:1, hloubka stlačení 5 cm. Kontrola účinnosti: pohmat velkých tepen během masáže, detekovatelné pulzové vlny vyvolané stlačením. Kombinace nepřímé srdeční masáže s umělým dýcháním: u neintubovaného pacienta bez ohledu na počet zachraňujících 15 stlačení na 2 vdechy, po intubaci se poměr mění na 5 stlačení na 1 vdech. Jsou zkoumány a zkoušeny i alternativní způsoby provádění mechanické podpory (náhrady) oběhu: kontramasáž (IAC), vestová KPR, použití kardiopumpy (ACD CPR), pístová KPR, KPR se simultánními kompresemi a ventilací, fázová torakoabdominální KPR s aktivní kompresí i dekompresí. Pro praktické užití přichází v současnosti z těchto metod do úvahy kardiopumpa a v nemocnici kontramasáž. Kardiopumpa KPR s aktivní kompresí a dekompresí: v průběhu aktivní dekomprese se snižuje nitrohrudní tlak a zlepšuje se plnění srdce s následnou lepší perfuzí srdce a mozku. Není dostatek jednoznačných klinických výsledků, je více namáhavá pro zachránce, je větší počet zlomenin žeber. Je doporučena hlavně pro nemocnice. Kontramasáž v okamžiku uvolnění komprese hrudníku další zachránce stlačuje břicho mezi pupkem a mečíkem ve střední čáře. Není větší počet regurgitací než při normální KPR, výsledky přežití při takovéto metodě užité v nemocnici byly lepší. D (defibrilation): Co nejčasnější určení rytmu na sumačním svodu defibrilátoru a v případě elektrokonvertibilního rytmu pokus o elektrickou verzi. ACLS: Podpora dýchání s pomůckami byla popsána výše u bodu B. Podání léků Při zástavě oběhu je snaha dostat léčiva co nejdříve do centrálního oběhu. Cest podání je několik. 1. Intravenózní: Přednost před kanylací centrálních žil má periferní žilní přístup. Důvodem je menší zdržení KPR a menší počet komplikací. Po podání neředěného léku je nutné každý bolus spláchnout 20 ml krystaloidu a případně elevovat končetinu, kde je kanyla zavedena, na sekund. Nástup účinku takto podaných léků je 1 2 min. 2. Tracheální: Endotracheálně je možno podat 5 léků: adrenalin, atropin, lidokain, vazopresin (v ČR není registrován) a naloxon. Dávky jsou 2 2,5 vyšší než i.v., léky jsou naředěny v 10 ml FR nebo aqua pro injectione. Podání: tenký katetr až za ústí tracheální rourky, prudká aplikace léku, prodýchání, pokračování v resuscitaci. 3. Nitrokostní: Při resuscitaci dětí. Farmakoterapie náhlé zástavy oběhu Adrenalin: Alfa i beta agonista, při resuscitaci je ceněn pro svůj alfa mimetický účinek, kterým zvyšuje koronární a mozkový průtok zvýšením diastolického tlaku. Zesiluje a také stimuluje spontánní srdeční kontrakce a příznivě ovlivňuje fibrilaci komor, která se stává konvertibilnější. Tyto beta účinky jsou ale posuzovány kontroverzně. Dávkování adrenalinu při zástavě: 1 mg i.v. bolus, popř. 2 2,5 mg v 10 ml FR endotracheálně. Dávky se opakují po 3 5 minutách. Vyšší dávky než 1 mg při dalších bolusech (3 5 mg) je možné zkusit při neúspěchu první dávky (postup IIb), ale přežití takto léčených pacientů nebylo lepší. Je možné použít adrenalin při bradykardii po selhání atropinu a transtorakální stimulace (postup IIb). V tomto případě se dávka adrenalinu postupně titruje. Vazopresin: Novinka v resuscitaci, třída IIb. Působí vazokonstrikci stimulací hladkých svalů cév přes V1 receptory. Jeho biologický poločas je min., tedy delší než má adrenalin. Vazokonstrikce je nejvíce vyznačena v kůži, splanchniku, svalech a tuku, nejméně v koronárním a renálním řečišti. Naopak působí vazodilataci mozkových cév. Nemá beta účinky. Je považován za alternativu adrenalinu při dlouhotrvající KPR, při metabolické acidóze, při rezistentní KF, u pacientů nereagujících na adrenalin. V algoritmech však zatím figuruje jen jako alternativa adrenalinu po neúspěšné první sérii výbojů, a to pouze jako jedna dávka 40 IU i.v. Při neúspěchu resuscitace po podání vazopresinu pokračujeme podáváním adrenalinu. Je možné i endotracheální podání 40 IU v 10 ml FR. Bikarbonát sodný: Prostředek s přehodnoceným významem při KPR (třída III). Bylo zjištěno, že: nezlepšuje výsledky defibrilace, může navodit extracelulární alkalózu, hyperosmolalitu a hypernatremii, zvyšuje produkci CO2 a zhoršuje tak intracelulární metabolickou acidózu. Posunuje disociační křivku hemoglobinu a zhoršuje tak uvolňování kyslíku. Při současném podání inaktivuje katecholaminy. Podává se při dlouhotrvající resuscitaci (nejdříve po 10 minutách třída IIb) v dávce 1 mmol/kg, tzn. 1 ml 8,4% NaHCO3/kg. Selektivní indikace: Je prospěšný v případě preexistující metabolické acidózy, při hyperkalemii, otravě tricyklickými antidepresivy a fenobarbitalem (třída IIa) Kalcium: Nebyl prokázán žádný přínos při běžné KPR (třída III), pokud se nejedná o zástavu srdce při hyperkalemii, otravě blokátory kalciových kanálů a hypokalcemii při masivních krevních náhradách. V těchto případech má podání váhu IIb. Dávkování: 2 4 mg/kg s opakováním po 10 minutách. Amiodaron: Antiarytmikum s velmi univerzálním použitím, minimálně kardiodepresivní, působí na natriové, kaliové a kalciové kanály a na alfa i beta receptory. Použití při resuscitaci: KF nebo KT bez hmatného pulzu nereagující na úvodní sérii defibrilací a podání adrenalinu (IIb). Dávka je 300 mg amiodaronu ve ml FR, vody nebo G 5% rychlým bolusem. Opakovaná dávka je 150 mg i.v. Max. denní dávka je 2,2 g. Další indikace: Stabilní komorová tachykardie (IIb), zpomalení a příp. verze supraventrikulární arytmie (fibrilace a flutter síní), zvláště při EF menší než 40% (IIa). Dávkování v těchto případech je 150 mg i.v. během 10 minut, následuje infuze 1 mg/min po dobu 6 hodin, poté se rychlost infuze snižuje na 0,5 mg/min. Jsou možné i přídatné bolusy 150 mg. Nežádoucí akutní účinky: hypotenze, bradykardie. Opatření: zpomalení podávání, tekutiny i.v., chronotropika nebo přechodná stimulace. Atropin: anticholinergní působení. U sinusové bradykardie je postupem třídy I. U asystolie a pomalé PEA (pulseless electrical activity elektrická srdeční aktivita bez hmatného pulzu) se podává 1 mg i.v., opakuje se po 3 5 minutách, pokud asystolie trvá. Vagolytická dávka u dospělého jedince je 3 mg, resp. 0,04 mg/kg. Dávky menší než 0,5 mg mohou mít bradykardizující účinek. U IM může zrychlení srdeční akce po podání atropinu zhoršit ischemii a rozšířit ložisko infarktu. Lidocain: Přijatelný lék pro léčbu KF a KT po defibrilaci a podání adrenalinu. Podle nových doporučení by měl být ve svých dosavadních indikacích nahrazen amiodaronem. Dávkování: 1,0 1,5 mg/kg i.v. bolus při rezistentní KF/KT, jsou možné i další dávky 0,5 0,75mg/kg do celk. dávky 3 mg/kg. Po 74 Kardiologická revue 2/02

4 obnovení oběhu je možné kontinuální podávání 1 4 mg/min. Podávání se po 24 hodinách zpomaluje na poloviční rychlost. Další důvody redukce dávek: šok, hypotenze, srdeční selhávání, jaterní dysfunkce. Magnesium sulfát: Používá se při torsades de pointes a při KF a KT, pokud je podezření na závažnou hypomagnezemii. Dávkování: 1 2 g ve 100 ml 5 % glukózy 5 60 min. a dále kontinuální infuze 0,5 1,0 g/hod. Algoritmus neodkladné resuscitace 1. Kontrola vědomí reakce na důrazný podnět. Aktivace pomoci. 2. Kontrola průchodnosti dýchacích cest a jejich uvolnění. 3. Kontrola dýchání, v příp. bezdeší 2 vdechy. 4. Zhodnocení krevního oběhu, popř. zahájení nepřímé srdeční masáže. Co nejrychleji připojit defibrilátor a určit rytmus. Do doby, než je určen ze sumační křivky rytmus a provede se případná defibrilace, probíhá resuscitace zahrnující základní neodkladnou péči, v případě možností i zajištění dýchacích cest pomůckami, i.v. přístup a podání adrenalinu a dalších léků (viz výše). Kvalitu prováděné resuscitace kontrolujeme. Po připojení defibrilátoru se zhodnotí křivka EKG. Všechny rytmy jsou zařazeny do dvou skupin: A) KF/KT (komorová fibrilace /komorová tachykardie), B) non KF/KT: asystolie a PEA (pulseless electrical activity elektrická srdeční aktivita bez hmatného tepu). PEA zahrnuje všechny rytmy s výjimkou asystolie a KF/KT: elektromechanickou disociaci (EMD), idioventrikulární rytmy, ventrikulární rytmy, komorové uniklé rytmy, bradyasystolii, postdefibrilační idioventrikulární rytmy, pseudo EMD. Jedině KF/KT se léčí defibrilací. Jinak všechny srdeční zástavy mají léčbu složenou ze 4 složek: KPR, zajištění dýchacích cest, podání vazokonstriktorů, podání antiarytmik. Pro jednoznačné odlišení KF od asystolie je vhodné zhodnotit křivku z více svodů. Je také nezbytné co nejrychleji provést diferenciální diagnostiku potencionálně reverzibilních příčin zástavy oběhu a pokusit se je ovlivnit. Ke snazšímu zapamatování slouží mnemotechnická pomůcka: 5 H + 5 T. H: Hypovolemie doplnění oběhu infuzí Hypoxie oxygenoterapie, umělá ventilace s vyšší FiO2 H + ionty dysbalance, hlavně acidóza, kvalitní ventilace a zvážení bikarbonátu Hyperkalemie i.v. kalciumchloid nebo kalciumglukonát Hypotermie T: Tablety otravy, předávkování: zábrana vstřebávání, antagonizace, eliminace Tamponáda perikardu perikardiocentéza Tenzní pneumotorax punkce, drenáž Trombóza koronární trombolýza, event. invazivní výkon Trombóza plicní trombolýza, event. invazivní výkon Postup u komorové fibrilace a komorové tachykardie bez hmatného tepu 1. Provádění KPR do chvíle připravenosti defibrilátoru. 2. Monofazické výboje v sekvenci 200 J J 360 J nebo bifazické výboje J bezprostředně po sobě; po každém výboji kontrola rytmu. 3. Intubace, ověření polohy, fixace tracheální rourky, zajištění i.v. přístupu. KPR se přerušuje jen na dobu nezbytně nutnou pro intubaci. 4. Podání adrenalinu 1 mg i.v. nebo vazopresinu 40 IU i.v. 5. Monofazický výboj 360 J max. 3 nebo bifazický výboj 200 J max Podání antiarytmik: amiodaron (IIb) nebo lidocain (neurčeno), magnezium při hypomagnezemii, příp. prokainamid (IIb). 7. Monofazický výboj 360 J nebo bifázický výboj 200 J, obojí max. 3. Zvážit podání nárazníkového roztoku. 8. Opakování sekvence KPR medikace výboj nebo KPR medikace výboj výboj výboj do obnovení oběhu nebo do ukončení resuscitace. Diagnostika a léčení potencionálních příčin zástavy. Postup u asystolie 1. Provádění KPR. 2. Intubace, ověření polohy a fixace tracheální rourky, zajištění i.v. přístupu. KPR se přerušuje jen na dobu nezbytně nutnou pro intubaci. 3. Zvážit transkutánní stimulaci srdce, která ale není při asystolii rutinně doporučována, musí být prováděna s medikací a velmi časně. 4. Podání adrenalinu 1 mg i.v., další dávky opakovat po 3 5 minutách. Kardiologická revue 2/02 75

5 5. Podání atropinu 1 mg i.v., další dávky opakovat po 3 5 minutách do celkové dávky 0,04 mg/kg. 6. Pokračování v KPR, diagnostika a léčení příčin zástavy. 7. Uvážit ukončení resuscitace za splnění podmínek: je vyloučena KF, byla kvalitní KPR se zajištěním dýchacích cest oxygenací a normokapnií, i.v. přístupem s podáním adekvátní medikace, není reverzibilní příčina asystolie, resp. je rezistentní na léčbu a asystolie trvá více než 10 minut. Pozn.: KF/KT a PEA jsou tzv. rytmy přežití, samozřejmě při rychlé, správné a energické léčbě. Naopak zástava srdeční způsobená asystolií má velmi špatnou prognózu, přežívají maximálně 2 pacienti ze 100 resuscitovaných. Kritériem zvažovaným před ukončením KPR by mělo být přesvědčení vedoucího lékaře resuscitujícího týmu o zbytečnosti další KPR s ohledem na průběh dosavadní KPR a na délku a kvalitu dalšího života postiženého. Interval 10 minut je nutno chápat jako dobu provádění rozšířené neodkladné péče. Pokud se byť i jen na krátkou dobu podařilo obnovit účinný oběh, je nutno zvážit déletrvající resuscitaci. Pokud se krevní oběh při KPR bez ohledu na původní srdeční rytmus při NZO nepodaří obnovit, je rozšířená neodkladná resuscitace považována za zbytečnou po 30 minutách při vyloučení hypotermie a předávkování léky a drogami. Postup u PEA (elektroaktivita bez hmatného tepu) 1. Provádění KPR. 2. Intubace, ověření polohy a fixace tracheální rourky, zajištění i.v. přístupu. KPR se přerušuje jen na dobu nezbytně nutnou pro intubaci. 3. Podání adrenalinu 1 mg i.v., další dávky opakovat po 3 5 minutách. 4. Podání atropinu 1 mg i.v. pokud je bradykardie pod 60/min. nebo relativní bradykardie, tj. srdeční akce pomalejší než odpovídá danému stavu. Další dávky opakovat po 3 5 minutách do celkové dávky 0,04 mg/kg. 5. Pokračování v KPR, diagnostika a léčení příčin zástavy. PEA s pomalou akcí a širokými QRS komplexy má velmi nepříznivou prognózu, je nejčastěji způsobena AIM, extrémní hyperkalemií, hypoxií, acidózou nebo předávkováním beta blokátory, blokátory vápníkových kanálů, digoxinem a tricyklickými antidepresivy. Předpokládá se závažná malfunkce myokardu nebo poruchy vedení. Naopak PEA s rychlou frekvencí a úzkými QRS komplexy svědčí o relativně normálním myokardu při hypovolemii, plicní embolii nebo tamponádě perikardu. Je větší naděje na přežití při včasném řešení reverzibilní příčiny. Závěr Pacient, jehož zdravotní stav vyžaduje aplikaci v tomto článku zmíněných postupů, je velmi blízko smrti. Kromě příčiny, která jeho kritický stav způsobila, rozhoduje o žití či nežití i kvalita a rychlost poskytnuté péče. Není mnoho času na rozhodování a na výběr postupů. Proto vznikla výše popsaná doporučení a algoritmy, která zásadním způsobem ulehčují roli resuscitujících na kterékoliv úrovni zdravotní péče. Bohužel i přes nabízený komfort, umožňující prakticky každému zdravotníkovi velmi lehce se naučit a uložit do své mozkové databáze vše potřebné, je možné se setkat s chybným prováděním KPR. Samozřejmě, že rutina v těchto postupech se těžko získává, ale možnosti výuky existují a jsou dostupné. Snad k všeobecné znalosti život zachraňujících informací přispěl i tento článek, který samozřejmě nemůže obsáhnout etické aspekty resuscitace, problematiku léčby všech arytmií a navazující poresuscitační péče. Uvedená literatura pomůže tyto oblasti osvětlit. Seznam použitých zkratek Sezařeno podle pořadí v textu: NZO: náhlá zástava oběhu, NKP: neodkladná kardiální péče, KPR: kardiopulmonální resuscitace, BLS: Basic Life Support základní neodkladná resuscitace, ACLS: Advanced Cardiac Life Support rozšířená neodkladná resuscitace, LM: laryngeální maska, RZP: rychlá zdravotnická pomoc, KF: komorová fibrilace, KT: komorová tachykardie, AED: Automated External Defibrilator automatický externí defibrilátor, COPA: Cuffed Oropharyngeal Airway ústní vzduchovod s balonkem, IAC: Interposed Abdominal Compressions vřazená stlačení břicha, ACD: Active Compression Decompression aktivní komprese a dekomprese, FR: fyziologický roztok, G5%: 5% roztok glukózy, PEA: Pulseless Electrical Activity elektrická srdeční aktivita bez hmatného tepu, EMD: elektromechanická disociace. Literatura 1. Bezoušková R. Novinky v neodkladné resuscitaci. Lékařské listy 2001;. 50(20): Drábková J. Neodkladná resuscitace do třetího tisíciletí. Tempus 2000; 10: Eisenberg MS, Mengert TJ. Cardiac Resuscitation. New Engl J Med 2001; 344 (17): International Guidelines 2000 for CPR and ECC A Consensus on Science. Resuscitation, 2000; 46 (1 3): JAMA CS 1993; 1 (10): Olson CM, Fontanarosa PB. Pokroky v kardiální resuscitaci. JAMA CS 1999; 7 (9): Pachl J. Postupy neodkladné resuscitace, nejpodstatnější změny ILCOR Guidliness Lékařské listy 2001; 50 (4): Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, zvláštní číslo, 2001, s Schneider T, Wolcke B, Liebrich A. Nové aspekty elektrické defibrilace. Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče 41998; 5 (6): , přeloženo z Neue Aspekte der elektrischen Defibrillation, Anaesthesist 1998; 4.(4): MUDR. IGOR OTÁHAL PROF. MUDR. PAVEL ŠEVČÍK, CSC. Anesteziologicko resuscitační klinika, FN u sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. 76 Kardiologická revue 2/02

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář Kardiopulmonální resuscitace František Bednář Kardiopulmonáln lní resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo náhle k selhání jedné nebo

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011

Rozšířená neodkladná resuscitace. Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Rozšířená neodkladná resuscitace Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Nejdůležitější změny Zvýšený důraz na zajištění minimálně přerušované vysoce kvalitní

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

PALS - Paediatric Advanced Life Support. NLS - Neonatal Life Support

PALS - Paediatric Advanced Life Support. NLS - Neonatal Life Support PALS - Paediatric Advanced Life Support NLS - Neonatal Life Support Guidelines 2015 Petr Dominik ERC Guidelines 2015 1.Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2.Většina zachránců nemá

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě?

Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení MUDr. Naďa Pavlíčková Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. ERC a

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Správné vedení KPCR. Karel Cvachovec. KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Správné vedení KPCR Karel Cvachovec KARIM.LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha Řetězec přežití Motto: každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. 1 2 3 4 1. Prevence a časná dg. 2. Ihned zahájit

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI

NÁVRH K ODBORNÉ DISKUZI Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup ýboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: xx.xx.2011 NÁVRH K ODBORNÉ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Neodkladná resuscitace (NR )

Neodkladná resuscitace (NR ) 1 Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn aktualizace: květen 2006 Tento materiál vznikl na základě potřeby

Více

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004)

Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) 1 Neodkladná resuscitace (NR) metodický pokyn odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (2004) Tento materiál vznikl na základě potřeby zdravotnických pracovníků poskytujících odbornou

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postup výboru ČLS JEP - spol. UM a MK č. 2 Aktualizace: 10. 5. 2011 Úvod Dokument

Více

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support)

Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Základní neodkladná resuscitace dospělých (BLS - Basic Life Support) Řetěz přežití dospělých: Diagnóza náhlé srdeční zástavy zavolání ZZS KPR-BLS = základní neodkladná resuscitace defibrilace KPR-ALS =

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015

NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 NOVINKY V KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI PODLE GUIDELINES 2015 MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Univerzita J. E.

Více

Novinky KPR Guidelines 2005

Novinky KPR Guidelines 2005 Novinky KPR Guidelines 2005 MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D. 16.2.2006 ILCOR International Liaison Commettee on Resuscitation Mezinárodní styčný výbor pro resuscitaci AHA American Heart Association Americká

Více

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý

KPR ve specifických situacích Vladimír Černý KPR ve specifických situacích Vladimír Černý Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Česká lékařská společnost J.E. Purkyně Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Neodkladná resuscitace Doporučený postupu výboru ČLS JEP - spol. UM a MK Aktualizace: 29.6.2009 Úvod Tento materiál

Více

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO II.celostátní konference,,olomoucký den urgentní medicíny 10.května 2007 Anatomické rozdíly

Více

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

DIAGNÓZA PLICNÍ EMBOLIE SE NEMŮŽE LIŠIT Z POHLEDU LÉKAŘE UM A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

lní resuscitace Kardiopulmonáln

lní resuscitace Kardiopulmonáln Evropský sociáln lní fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kardiopulmonáln lní resuscitace MUDr. Martina Vrabcová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Motol Náhlá zástava oběhu = komorová

Více

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce

GUIDELINES 2010 Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí pro laické zachránce Volej o pomoc, přivolej záchranku tel. 155 (112). Je v dosahu defibrilátor (AED)? Otoč na záda a RESUSCITUJ! Stlačuj střed hrudníku

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN

KAZUISTIKA 1. Komorové tachykardie. Tachykardie. Únor Jan Šimek 2. interní klinika VFN Tachykardie Komorové tachykardie Jan Šimek 2. interní klinika VFN Definice: zrychlená srdeční aktivita o frekvenci nad 100/min (Tedy QRS komplexy jsou vzdáleny 3 velké čtverce nebo méně) Klinický obraz:

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH

NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH NOVÉ ODPORÚČANIA ERC 2015 PRE KPR U DOSPELÝCH MUDr. Roman Škulec, Ph.D. Emergency Medical Service of the Central Bohemian Region, Czech Republic Dept. of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 266 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Urolog. pro Praxi, 2010; 11(5): 266 272 HISTORIE RESUSCITACE První zmínky o resuscitaci lze

Více

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con

Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné con Eduard Kasal ARK LFUK a FN Plzeň I. Odborné sympózium České resuscitační rady Praha 2011 Náhlá zástava výměny krevních plynů při funkčnímoběhu 230 ml kyslíku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V PNP

TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V PNP TERAPEUTICKÁ HYPOTERMIE PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ V PNP Škulec Roman Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje KARIM, UK v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, FN HK Interní oddělení Nemocnice

Více

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG

TEST 1 Kazuistika 1. Prezentace. Objektivní nález. Diferenciální diagnóza EKG TEST 1 Kazuistika 1 Prezentace 39-letý muž byl přijat pro klidovou bolest levého ramene, tlak na hrudi s lehkou závislostí na poloze, horší v předklonu. Vyšetřen na ambulanci a následně JIP interního oddělení,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Kardiopulmonální resuscitace u dětí Kardiopulmonální resuscitace u dětí s ohledem na Guidelines 2010 Pavel Srnský Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Jednotka intenzivní a resuscitační péče KPR definice * soubor výkonů,

Více

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18

1997 A B C A B C =90:6 15:2 5:1 (15:2) = 90:12 = 90:18 KPCR Update 2010 A B C 1997 A B C 2000 2005 5:1 (15:2) 15:2 = 90:6 = 90:18 = 90:12 =90:6 GUIDLINES 2010 KOMPRESE, KOMPRESE, komprese Členění na BLS, ALS a specifické situace ERC 2010 BLS změny oproti ERC

Více

Intubace není optimální způsob zajištění dýchacích cest při KPR

Intubace není optimální způsob zajištění dýchacích cest při KPR Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní

Více

M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Názvosloví ILCOR sdružení 8 mezinárodních organizací (ERC,AHA,HSFC ) Základní neodkladná resuscitace

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ

UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ UMĚLÉ DÝCHÁNÍ PŘI RESUSCITACI NENÍ NUTNÉ MUDr. ANATOLIJ TRUHLÁŘ Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého

Více

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR

Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika. Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR Neodkladná resuscitace s využitím AED u Záchranné služby ASČR - kazuistika Mgr. Radek Benda, Inspektor provozu Záchranné služby ASČR IX. Pelhřimovský podvečer 15. 16.11. 2013 Definice 1: AED je vysoce

Více

RESUSCITACE A PODPORA POPORODNÍ ADAPTACE NOVOROZENCE (nová doporučení) K.Liška Neonatologické oddělení GPK VFN a 1.LF UK Praha

RESUSCITACE A PODPORA POPORODNÍ ADAPTACE NOVOROZENCE (nová doporučení) K.Liška Neonatologické oddělení GPK VFN a 1.LF UK Praha RESUSCITACE A PODPORA POPORODNÍ ADAPTACE NOVOROZENCE (nová doporučení) K.Liška Neonatologické oddělení GPK VFN a 1.LF UK Praha European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Hlavní změny

Více

Kardiopulmonálni resuscitace

Kardiopulmonálni resuscitace Kardiopulmonálni resuscitace II. KARIM Brno Bohunice MUDr. Roman Malý Definice Soubor znalostí a dovedností,vedoucích k obnově a udržení základních životních funkcí Organizace zabývající se KPR Evropská

Více

- Alternativně lze podat medikamenty tracheálně vpichem a rozstřiknutím do trachey cestou lig. conicum velmi tenkou a krátkou jehlou s modrým konusem

- Alternativně lze podat medikamenty tracheálně vpichem a rozstřiknutím do trachey cestou lig. conicum velmi tenkou a krátkou jehlou s modrým konusem Stručný instruktivní souhrn ze směrnic kardiopulmonální resuscitace podle Evropské rady pro resuscitaci z roku 2005 Mnohé odborné časopisy v současné době uvádějí instruktivní souhrny ze směrnic neodkladné

Více

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy

zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Aktuáln lně o bifázick zické technologii Historie defibrilačních protokolů Co říkají poslední doporučení Nové klinické důkazy Cíle sdělení Porozumět vývoji energetických protokolů ve výrobním průmyslu

Více

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni.

NEBOJTE SE DEFIBRILACE. buďte připraveni. NEBOJTE SE DEFIBRILACE buďte připraveni. NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU...až 20 000 obětí ročně. Nemocniční péče: po předání od ZZS do nemocnice. Přednemocniční péče: v průměru od 10 minuty Úroveň připravenosti organizací

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU"

KOMPLIKACE BEZPEČNÉHO PREPARÁTU KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU" Palásková Simona, Paříková Helena KARIP TC IKEM Praha ANAMNÉZA OA: 74-letá žena s anamnézou hypertenze a Crohnovy choroby, trpící syndromem krátkého střeva, po mnohočetných

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP

První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP První pomoc v ambulantní praxi (správný postup, vybavení ) Bc. Lenka Lukášová - Jeřábková ved. sestra odd. IPP FTNsP POVINNOSTI SESTRY V AMBULANTNÍ PRAXI Umět zajistit rychle, adekvátně a kvalitně KPR

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence

Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy Retěz přežití Specifika novorozence Podpora základních životních funkcí v dětském věku Základní pojmy: Retěz přežití = eliminace příčiny - základní KPR (algoritmus v pdf)- tísňové volání - rozšířená KPR (algoritmus v pdf). Specifika novorozence:

Více

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika

KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika KPCR pacienta s polytraumatem posádkou RZP + kasuistika smysl prezentace Polytrauma Kdy? Legislativa Budoucnost vzdělávání a kompetencí Postup u závažného traumatu s asystolií Kasuistika POLYTRAUMA traumatické

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za

Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné resuscitace, ale i resuscitací za RESUSCITACE NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Vývoj ILCOR GUIDELINES : Doporučené postupy jsou několikasetstránkové dokumenty, zabývající se nejen vlastním prováděním obecné neodkladné

Více

Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR?

Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR? Lze čekat změny v Guidelines 2010 pro KPR? Eduard Kasal ARK FN a LFUK Plzeň XVII. Kongres ČSARIM, Zlín 2010 Vývoj postupů při KPR 1968 Safar 2000 Guidelines 2000 2005 Guidelines 2005 - revoluce 2007 SOS

Více

M. Doleček. Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

M. Doleček. Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Něco na úvod https://www.youtube.com/watch?v=ilxjxfb4znk ALS KPR OUP KARIM FN Brno Názvosloví

Více

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková

Weaning T-trial. Renata Černá Pařízková ČSIM 2015 Weaning T-trial Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Kardiopulmonální resuscitace pro mimonemocniční zástavu oběhu v Jihočeském kraji v roce 2015 MUDr. Jaroslav Kratochvíl Obsah Shrnutí nejdůležitějších zjištění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

KPR - guidelines 2015 Kurz urgentní medicíny 2016

KPR - guidelines 2015 Kurz urgentní medicíny 2016 KPR - guidelines 2015 Kurz urgentní medicíny 2016 M. Doleček Oddělení urgentního příjmu KARIM Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Názvosloví ILCOR sdružení 8 mezinárodních organizací

Více

Neodkladná resuscitace - KPR

Neodkladná resuscitace - KPR Neodkladná resuscitace - KPR Základní neodkladná resuscitace Doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ Praha Historie neodkladné péče (I.) Bible - prorok Elizeus

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti J. E. Purkyně Neodkladná resuscitace Doporučený postup Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP Aktualizace:

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_17 Zdravověda První pomoc zástava srdeční činnosti Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více