SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006"

Transkript

1 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení k návrhu na uznání slevy z ceny bytu k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy RRA

2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru za období od 1. ledna do 31. prosince č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení dle Pravidel č.1/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení pro rok Fyzické osoby : 1/ p. J. N. Kadaň pí M. P. Praha 1 budova : Laurinova 521, Ml.Boleslav obnova fasády ,- Kč 2/ p. M. K., bytem Mladá Boleslav budova : Podlázky 106, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 3/ p. R. J., bytem Mladá Boleslav pí R. J., bytem Mladá Boleslav budova : Okružní 249, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 4/ p. V. S. bytem Mladá Boleslav budova : Šámalova 1179, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 5/ p. A. P., bytem Mladá Boleslav pí H. P., bytem Mladá Boleslav p. J. P., bytem Mladá Boleslav budova : Blahoslavova 194,Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 6/ p. J. B. bytem Mladá Boleslav pí J. B. bytem Mladá Boleslav budova : Pražská 98, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč

3 7/ p. M. P., bytem Mladá Boleslav budova : Jiráskova 393, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč Právnické osoby : 8/ Společenství vlastníků jednotek domů čp , IČ , se sídlem Jana Palacha 1030, Mladá Boleslav budova : J.Palacha , Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 9/ DOMINO - společenství vlastníků jednotek domu čp , IČ se sídlem 17.listopadu 1192, Mladá Boleslav budova : 17.listopadu , Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 10/ společenství vlastníků jednotek čp.984, 985, 986 se sídlem U Stadionu 984, Ml.Boleslav IČ budova : U Stadionu 984, 985, 986 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 11/ společenství vlastníků jednotek čp. 987, 988 se sídlem U Stadionu 987, Mladá Boleslav, IČ budova : U Stadionu 987, 988 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na uznání slevy z ceny bytu vrácení 5 % slevy ve výši Kč 7 060,- z celkové ceny bytu Kč ,- manželům H. a P. B., bytem Mladá Boleslav č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 v roce 2006: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje a navýšení výdajů kapitola 11, 4314, položka 5331, příspěvek na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/2 rozpočtové opatření č. 2/2 v roce 2006: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 odboru rozvoje města z organizace 3009/2219/6121 Radouč chodník z Podlázek na organizaci 3138/2212/6121 Přeložka I/38 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/3 rozpočtové opatření č. 2/3 v roce 2006 A/ změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 211 tisíc Kč - uvolnění finančních prostředků z finančního vypořádání z odvodů příspěvkových organizací a navýšení výdajů kapitoly 06 následovně: a/ Firmě ČEZ Prodej s.r.o Praha 2, Vinohradská 325/8 IČ: za dodávku elektřiny I.2006 ve výši Kč 222/06/3392/5154 b/firmě Eurotel Praha spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, IČ: za služby mobilního operátora za I Kč 222/06/3392/5162 c/ Firmě CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav, IČ: za teplo na topení a ohřev vody za ve výši Kč B/navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku tisíc Kč - navýšení příjmů rozpočtu města - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihovny / UZ / a navýšení výdajů na kap. 6 org. 212 / MKMB/, 3314, pol C/ navýšení příspěvku PO Knihovna města Mladá Boleslav na rok 2006 o částku

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2006 Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1, IČ na opravu židovského hřbitova ve výši ,-Kč jako podíl města ke státní dotaci Ministerstva kultury ČR ( ,-Kč) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav 1. uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod movitého majetku v částce ,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav dle přílohy č.1 2. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav ze dne dle přílohy č. 2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I. úpravu dohody o spolupráci s firmou Doma - tv.cz v tom smyslu, že za město Mladá Boleslav budou v redakční radě 2 zástupci města I I. b e r e n a v ě d o m í účast města v projektu místního komunikačního kanálu TV DOMA a uzavření dohody o spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I I I. úhradu za činnost podle dohody o spolupráci firmě Doma-tv.cz s.r.o., IČ se sídlem Kafkova 307/6, Praha 6, ve výši ,--Kč bez DPH měsíčně z kapitoly 01.

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) 1. výstavbu nulté etapy Severovýchodní tangenty včetně mostu k Bondy Centru v rozsahu čtyřproudé komunikace, demolice vlakového nádraží a světelné signalizace na TVK v roce Odhadnutá cena je ,-Kč (vč.dph). 2. financování akce dle uzavřené smlouvy s firmou Bondy Centrum a.s. (Dodatek č. 1 ze dne , čl. 2., odst. 2.2., písm.(ii), tj. postupem rozvedeným v důvodové zprávě č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě prodej ideálního podílu ve výši 944/3845 na společných částech domu č.p. 3 v části obce Mladá Boleslav I v ulici Pražská brána na st.p.č. 108/3 a stejného spoluvlastnického podílu na st.p.č. 108/3 o výměře 186 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, smlouvou o výstavbě bytu 1+3 o výměře 94,4 m 2 : ideální 1/2 slečně I. H., bytem Kosmonosy, a ideální 1/2 panu L. N., bytem Mladá Boleslav, a to za cenu ,- Kč

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a přistoupit k jednání o smírném řešení s firmou BBM Bau α Boden CZ s. r. o., a to o odkoupení projektové dokumentace parkovacího domu na Komenského náměstí a přilehlých pozemků od firmy Bau α Boden CZ s. r. o č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav I. n e r e v o k u j e své usnesení č ze dne v záležitosti změny ceny prodávaného pozemku I I. p o t v r z u j e prodej částí pp. 608/6 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 315 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle připraveného geometrického plánu č /2004 ze dne pp. 608/214 o výměře 193 m 2, pp. 608/ 215 o výměře 87 m 2 a pp. 608/216 o výměře 35 m 2 všechny ostatní plocha jiná plocha) z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana I. M., bytem Nepřevázka, za cenu 2000 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení n e předložený návrh

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav koupi nemovitostí pozemků (dle GP č.z /2004) v k. ú. Mladá Boleslav 1. pp. 849/7 o výměře 20 m 2, pp. 849/8 o výměře 256 m 2 a pp. 849/9 o výměře 30 m 2 (ostatní plocha jiná plocha) o celkové výměře 306 m 2 vlastníci: Pan S. D., Mladá Boleslav, paní D. G., Mladá Boleslav, manželé J. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. A. H. a J. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a Z. H., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní D. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan Z. K. bytem Mladá Boleslav, manželé L. L. a K. L., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. M., bytem Bakov nad Jizerou, paní H. M., bytem Mladá Boleslav, paní J. M., bytem Mladá Boleslav, manželé J. N. a Z. N., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. J. P., bytem Bradlec, pan M. P., bytem Mladá Boleslav 2. stp. 2524/8 o výměře 6 m 2 a pp o výměře 164 m 2 vlastníci: Manželé J. V. a M. V., společně bytem Mladá Boleslav, pan V. S., bytem Mladá Boleslav, manželé B. M. a A. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé L. H. a B. H., společně bytem Mladá Boleslav 3. pp o výměře 40 m 2 - vlastníci Manželé L. C. a I. C., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. T. K., bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. J. V. a Ing. I. V., společně bytem Mladá Boleslav 4. pp o výměře cca 12 m 2 vlastníci: Pan J. K., bytem Mladá Boleslav, manželé A. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K. bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní Z. K., bytem Praha 1, pan L. L., bytem Mladá Boleslav, paní O. M., bytem Kosmonosy, pan J. O., bytem Mladá Boleslav, manželé F. R. a M. R., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. S., bytem Mladá Boleslav, paní A. Š., bytem Mladá Boleslav, pan M. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Ing. M. V., bytem Praha 8, manželé M. V. a V. V., společně bytem Benešov u Semil, manželé MUDr. M. Z. a MUDr. J. Z., společně bytem Mladá Boleslav 5. pp o výměře 2 m 2 vlastníci: Manželé L. B. a A. B., společně bytem Mladá Boleslav, pan L. B., bytem Mladá Boleslav, manželé V. B. a M. B., společně bytem, Jiříkov, pan J. Ch., bytem Mladá Boleslav, pan P., bytem Mladá Boleslav, manželé J. D. a M. D., společně bytem Mladá Boleslav, paní B. F., bytem Mladá Boleslav, paní J. F., bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. H., bytem Mladá Boleslav, pan F. H., bytem Mladá Boleslav, manželé J. J. a D. J., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. K., bytem Mladá Boleslav, manželé M. K. a L. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K., bytem Mladá Boleslav, pan M. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a V. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. L., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a E. K., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. M. a J. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé V. N. a I. N., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. P. a J. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Z. P. a A. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. Š. a D. Š., společně bytem Mladá Boleslav, paní I. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Z. Š., bytem Kosmonosy, manželé A. Š. a H. Š., společně bytem Mladá Boleslav, manželé P. T. a H. T., společně bytem Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu dle znaleckého posudku, aktuální v době převodu (v současné době 300,- Kč/m 2 ).

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav prodej podílu pp. 668/3 (zahrada) o celkové výměře 366 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů MUDr. D. P. a MUDr. M. P., společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1353/5300, manželů Ing. H. D. a JUDr. P. D. společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1339/5300 a do vlastnictví JUDr. J. H. bytem Mladá Boleslav II podílem 1353/5300, a to za cenu 650,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1185 dle GP č.z /2005 ze dne označené jako stp. 700 o výměře cca 9 m 2 v katastrálním území Debř z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana F. S., bytem Dobrovice (1/2), a pana M. S., bytem Hrdlořezy (1/2), a to za cenu 350,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov prodej části pp. 681/24 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře cca m 2 v k.ú. Řepov, obci Řepov, IČ , Řepov, Mladá Boleslav z důvodu rozšíření sportoviště, a to za cenu 1 Kč/m 2 s připočtením nákladu na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov n e koupi části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 955 dle GP č. z /2000 ze dne označené jako pp. 585/19 o výměře m 2 v katastrálním území Řepov č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ směnu nemovitostí pozemkových parcel (orná půda) dle GP č. z /2003 a GP č. z /2003: pp. 942/33 o výměře 163 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav pp. 247/25 o výměře 388 m 2, pp. 247/44 o výměře 677 m 2, pp. 247/40 o výměře m 2, pp. 247/18 o výměře 674 m 2 a pp. 769/12 o výměře 127 m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník JUDr. L. T., bytem Mladá Boleslav III) za pp. 247/53 o výměře 910 m 2 a (část) pp. 247/51 o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I) a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř směnu nemovitostí pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1133 o výměře m 2 v k.ú. Debř (vlastník p. Z. H., bytem Kosmonosy) za část pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1181 v k.ú. Mladá Boleslav o výměře cca m 2, specifikované geometrickým plánem vycházejícím z územního plánu a zastavovací studie lokality Dubce I (BH) (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I), a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi směnu nemovitosti části pozemku z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I: pp. 190/18 (orná půda) o výměře cca m 2 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi za nemovitosti pozemky resp. jejich podíly z majetku Ing. V. K., bytem Bělá pod Bezdězem: pp. 203/13 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 402 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/38 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 475 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/39 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 145 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/18 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 (podíl 1/1) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a. Mgr. Svatopluka Kvaizara, primátora města, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ: , se sídlem Vančurova 569, Mladá Boleslav, konanou dne , b. p. Robina Povšíka, náměstka primátora, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

12 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a) Robina Povšíka, náměstka primátora, jako zástupce města na valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, která se koná b) PhDr. Evu Peškovou, náměstkyni primátora města, jako náhradnici Zástupce statutárního města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav, a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy s. p. o., se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I. vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy, s.p.o. se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I I. p o v ě ř u j e p. Robina Povšíka, náměstka primátora města zajištěním úkonů spojených s ukončením členství ve lhůtě do

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne číslo 070/12/16 k návrhu na schválení programu mimořádného 12. zasedání ZMČ Praha Běchovice I. a) program 12. zasedání ZMČ číslo 071/12/16 k návrhu Rozpočtového opatření č. 11/16 a) informaci o uvolnění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 23.05.2016 277/11/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 11. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy

Usnesení č. 2/2009. ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy Usnesení č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 25. 5. 2009 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 2.1.09 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice

Zastupitelstvo města Česká Kamenice Zastupitelstvo města Česká Kamenice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 3. 6. 2015 56/4/ZM/2015 Zpráva o kontrole usnesení ZM Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 15.6.2006 Usnesení č. 110 /06-150 /06 110/06 Volba návrhové komise 111/06 Schválení programu 112/06 Vystoupení veřejnosti 113/06

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení. ZM schvaluje program jednání. K bodu č. 2 - Hospodaření s majetkem města

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení. ZM schvaluje program jednání. K bodu č. 2 - Hospodaření s majetkem města U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města č. 5/2015, konaného dne 24. června 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou K bodu č. 1 Zahájení ZM schvaluje program jednání.

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22.06.2016 Volí 317 - Ověřovatele zápisu p. Jaroslavu Umnerovou a p. Jana Smolu. Určuje 318 - Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou. Bere

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více