SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006"

Transkript

1 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení k návrhu na uznání slevy z ceny bytu k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy RRA

2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru za období od 1. ledna do 31. prosince č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení dle Pravidel č.1/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení pro rok Fyzické osoby : 1/ p. J. N. Kadaň pí M. P. Praha 1 budova : Laurinova 521, Ml.Boleslav obnova fasády ,- Kč 2/ p. M. K., bytem Mladá Boleslav budova : Podlázky 106, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 3/ p. R. J., bytem Mladá Boleslav pí R. J., bytem Mladá Boleslav budova : Okružní 249, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 4/ p. V. S. bytem Mladá Boleslav budova : Šámalova 1179, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 5/ p. A. P., bytem Mladá Boleslav pí H. P., bytem Mladá Boleslav p. J. P., bytem Mladá Boleslav budova : Blahoslavova 194,Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 6/ p. J. B. bytem Mladá Boleslav pí J. B. bytem Mladá Boleslav budova : Pražská 98, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč

3 7/ p. M. P., bytem Mladá Boleslav budova : Jiráskova 393, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč Právnické osoby : 8/ Společenství vlastníků jednotek domů čp , IČ , se sídlem Jana Palacha 1030, Mladá Boleslav budova : J.Palacha , Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 9/ DOMINO - společenství vlastníků jednotek domu čp , IČ se sídlem 17.listopadu 1192, Mladá Boleslav budova : 17.listopadu , Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 10/ společenství vlastníků jednotek čp.984, 985, 986 se sídlem U Stadionu 984, Ml.Boleslav IČ budova : U Stadionu 984, 985, 986 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 11/ společenství vlastníků jednotek čp. 987, 988 se sídlem U Stadionu 987, Mladá Boleslav, IČ budova : U Stadionu 987, 988 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na uznání slevy z ceny bytu vrácení 5 % slevy ve výši Kč 7 060,- z celkové ceny bytu Kč ,- manželům H. a P. B., bytem Mladá Boleslav č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 v roce 2006: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje a navýšení výdajů kapitola 11, 4314, položka 5331, příspěvek na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/2 rozpočtové opatření č. 2/2 v roce 2006: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 odboru rozvoje města z organizace 3009/2219/6121 Radouč chodník z Podlázek na organizaci 3138/2212/6121 Přeložka I/38 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/3 rozpočtové opatření č. 2/3 v roce 2006 A/ změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 211 tisíc Kč - uvolnění finančních prostředků z finančního vypořádání z odvodů příspěvkových organizací a navýšení výdajů kapitoly 06 následovně: a/ Firmě ČEZ Prodej s.r.o Praha 2, Vinohradská 325/8 IČ: za dodávku elektřiny I.2006 ve výši Kč 222/06/3392/5154 b/firmě Eurotel Praha spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, IČ: za služby mobilního operátora za I Kč 222/06/3392/5162 c/ Firmě CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav, IČ: za teplo na topení a ohřev vody za ve výši Kč B/navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku tisíc Kč - navýšení příjmů rozpočtu města - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihovny / UZ / a navýšení výdajů na kap. 6 org. 212 / MKMB/, 3314, pol C/ navýšení příspěvku PO Knihovna města Mladá Boleslav na rok 2006 o částku

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2006 Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1, IČ na opravu židovského hřbitova ve výši ,-Kč jako podíl města ke státní dotaci Ministerstva kultury ČR ( ,-Kč) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav 1. uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod movitého majetku v částce ,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav dle přílohy č.1 2. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav ze dne dle přílohy č. 2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I. úpravu dohody o spolupráci s firmou Doma - tv.cz v tom smyslu, že za město Mladá Boleslav budou v redakční radě 2 zástupci města I I. b e r e n a v ě d o m í účast města v projektu místního komunikačního kanálu TV DOMA a uzavření dohody o spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I I I. úhradu za činnost podle dohody o spolupráci firmě Doma-tv.cz s.r.o., IČ se sídlem Kafkova 307/6, Praha 6, ve výši ,--Kč bez DPH měsíčně z kapitoly 01.

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) 1. výstavbu nulté etapy Severovýchodní tangenty včetně mostu k Bondy Centru v rozsahu čtyřproudé komunikace, demolice vlakového nádraží a světelné signalizace na TVK v roce Odhadnutá cena je ,-Kč (vč.dph). 2. financování akce dle uzavřené smlouvy s firmou Bondy Centrum a.s. (Dodatek č. 1 ze dne , čl. 2., odst. 2.2., písm.(ii), tj. postupem rozvedeným v důvodové zprávě č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě prodej ideálního podílu ve výši 944/3845 na společných částech domu č.p. 3 v části obce Mladá Boleslav I v ulici Pražská brána na st.p.č. 108/3 a stejného spoluvlastnického podílu na st.p.č. 108/3 o výměře 186 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, smlouvou o výstavbě bytu 1+3 o výměře 94,4 m 2 : ideální 1/2 slečně I. H., bytem Kosmonosy, a ideální 1/2 panu L. N., bytem Mladá Boleslav, a to za cenu ,- Kč

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a přistoupit k jednání o smírném řešení s firmou BBM Bau α Boden CZ s. r. o., a to o odkoupení projektové dokumentace parkovacího domu na Komenského náměstí a přilehlých pozemků od firmy Bau α Boden CZ s. r. o č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav I. n e r e v o k u j e své usnesení č ze dne v záležitosti změny ceny prodávaného pozemku I I. p o t v r z u j e prodej částí pp. 608/6 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 315 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle připraveného geometrického plánu č /2004 ze dne pp. 608/214 o výměře 193 m 2, pp. 608/ 215 o výměře 87 m 2 a pp. 608/216 o výměře 35 m 2 všechny ostatní plocha jiná plocha) z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana I. M., bytem Nepřevázka, za cenu 2000 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení n e předložený návrh

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav koupi nemovitostí pozemků (dle GP č.z /2004) v k. ú. Mladá Boleslav 1. pp. 849/7 o výměře 20 m 2, pp. 849/8 o výměře 256 m 2 a pp. 849/9 o výměře 30 m 2 (ostatní plocha jiná plocha) o celkové výměře 306 m 2 vlastníci: Pan S. D., Mladá Boleslav, paní D. G., Mladá Boleslav, manželé J. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. A. H. a J. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a Z. H., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní D. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan Z. K. bytem Mladá Boleslav, manželé L. L. a K. L., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. M., bytem Bakov nad Jizerou, paní H. M., bytem Mladá Boleslav, paní J. M., bytem Mladá Boleslav, manželé J. N. a Z. N., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. J. P., bytem Bradlec, pan M. P., bytem Mladá Boleslav 2. stp. 2524/8 o výměře 6 m 2 a pp o výměře 164 m 2 vlastníci: Manželé J. V. a M. V., společně bytem Mladá Boleslav, pan V. S., bytem Mladá Boleslav, manželé B. M. a A. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé L. H. a B. H., společně bytem Mladá Boleslav 3. pp o výměře 40 m 2 - vlastníci Manželé L. C. a I. C., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. T. K., bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. J. V. a Ing. I. V., společně bytem Mladá Boleslav 4. pp o výměře cca 12 m 2 vlastníci: Pan J. K., bytem Mladá Boleslav, manželé A. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K. bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní Z. K., bytem Praha 1, pan L. L., bytem Mladá Boleslav, paní O. M., bytem Kosmonosy, pan J. O., bytem Mladá Boleslav, manželé F. R. a M. R., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. S., bytem Mladá Boleslav, paní A. Š., bytem Mladá Boleslav, pan M. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Ing. M. V., bytem Praha 8, manželé M. V. a V. V., společně bytem Benešov u Semil, manželé MUDr. M. Z. a MUDr. J. Z., společně bytem Mladá Boleslav 5. pp o výměře 2 m 2 vlastníci: Manželé L. B. a A. B., společně bytem Mladá Boleslav, pan L. B., bytem Mladá Boleslav, manželé V. B. a M. B., společně bytem, Jiříkov, pan J. Ch., bytem Mladá Boleslav, pan P., bytem Mladá Boleslav, manželé J. D. a M. D., společně bytem Mladá Boleslav, paní B. F., bytem Mladá Boleslav, paní J. F., bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. H., bytem Mladá Boleslav, pan F. H., bytem Mladá Boleslav, manželé J. J. a D. J., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. K., bytem Mladá Boleslav, manželé M. K. a L. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K., bytem Mladá Boleslav, pan M. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a V. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. L., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a E. K., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. M. a J. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé V. N. a I. N., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. P. a J. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Z. P. a A. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. Š. a D. Š., společně bytem Mladá Boleslav, paní I. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Z. Š., bytem Kosmonosy, manželé A. Š. a H. Š., společně bytem Mladá Boleslav, manželé P. T. a H. T., společně bytem Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu dle znaleckého posudku, aktuální v době převodu (v současné době 300,- Kč/m 2 ).

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav prodej podílu pp. 668/3 (zahrada) o celkové výměře 366 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů MUDr. D. P. a MUDr. M. P., společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1353/5300, manželů Ing. H. D. a JUDr. P. D. společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1339/5300 a do vlastnictví JUDr. J. H. bytem Mladá Boleslav II podílem 1353/5300, a to za cenu 650,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1185 dle GP č.z /2005 ze dne označené jako stp. 700 o výměře cca 9 m 2 v katastrálním území Debř z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana F. S., bytem Dobrovice (1/2), a pana M. S., bytem Hrdlořezy (1/2), a to za cenu 350,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov prodej části pp. 681/24 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře cca m 2 v k.ú. Řepov, obci Řepov, IČ , Řepov, Mladá Boleslav z důvodu rozšíření sportoviště, a to za cenu 1 Kč/m 2 s připočtením nákladu na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov n e koupi části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 955 dle GP č. z /2000 ze dne označené jako pp. 585/19 o výměře m 2 v katastrálním území Řepov č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ směnu nemovitostí pozemkových parcel (orná půda) dle GP č. z /2003 a GP č. z /2003: pp. 942/33 o výměře 163 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav pp. 247/25 o výměře 388 m 2, pp. 247/44 o výměře 677 m 2, pp. 247/40 o výměře m 2, pp. 247/18 o výměře 674 m 2 a pp. 769/12 o výměře 127 m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník JUDr. L. T., bytem Mladá Boleslav III) za pp. 247/53 o výměře 910 m 2 a (část) pp. 247/51 o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I) a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř směnu nemovitostí pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1133 o výměře m 2 v k.ú. Debř (vlastník p. Z. H., bytem Kosmonosy) za část pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1181 v k.ú. Mladá Boleslav o výměře cca m 2, specifikované geometrickým plánem vycházejícím z územního plánu a zastavovací studie lokality Dubce I (BH) (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I), a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi směnu nemovitosti části pozemku z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I: pp. 190/18 (orná půda) o výměře cca m 2 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi za nemovitosti pozemky resp. jejich podíly z majetku Ing. V. K., bytem Bělá pod Bezdězem: pp. 203/13 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 402 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/38 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 475 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/39 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 145 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/18 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 (podíl 1/1) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a. Mgr. Svatopluka Kvaizara, primátora města, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ: , se sídlem Vančurova 569, Mladá Boleslav, konanou dne , b. p. Robina Povšíka, náměstka primátora, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

12 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a) Robina Povšíka, náměstka primátora, jako zástupce města na valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, která se koná b) PhDr. Evu Peškovou, náměstkyni primátora města, jako náhradnici Zástupce statutárního města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav, a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy s. p. o., se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I. vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy, s.p.o. se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I I. p o v ě ř u j e p. Robina Povšíka, náměstka primátora města zajištěním úkonů spojených s ukončením členství ve lhůtě do

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 24. listopadu 2010 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.152/1 o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Kralupy nad Vltavou Stavebnímu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 5 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. 10/2013 konaného dne 20. 5. 2013 od 15:30 hodin v kanceláři starosty města Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í

Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í Ing. Miroslav BARTŮNĚK Ů O C E Ň O V Á N Í N E M O V I T O S T Í ODHADY A ZNALECKÉ POSUDKY PRO BANKOVNÍ A NEBANKOVNÍ INSTITUCE REALITNÍ ČINNOST - KOPÍROVÁNÍ KLIMENTA ČERMÁKA 198;(DOBROVÍTOV 27); CZ 286

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.6.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více