SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006"

Transkript

1 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení k návrhu na uznání slevy z ceny bytu k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/ k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy RRA

2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru za období od 1. ledna do 31. prosince č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení poskytnutí půjček z Městského fondu rozvoje bydlení dle Pravidel č.1/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků Městského fondu rozvoje bydlení pro rok Fyzické osoby : 1/ p. J. N. Kadaň pí M. P. Praha 1 budova : Laurinova 521, Ml.Boleslav obnova fasády ,- Kč 2/ p. M. K., bytem Mladá Boleslav budova : Podlázky 106, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 3/ p. R. J., bytem Mladá Boleslav pí R. J., bytem Mladá Boleslav budova : Okružní 249, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 4/ p. V. S. bytem Mladá Boleslav budova : Šámalova 1179, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 5/ p. A. P., bytem Mladá Boleslav pí H. P., bytem Mladá Boleslav p. J. P., bytem Mladá Boleslav budova : Blahoslavova 194,Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 6/ p. J. B. bytem Mladá Boleslav pí J. B. bytem Mladá Boleslav budova : Pražská 98, Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč

3 7/ p. M. P., bytem Mladá Boleslav budova : Jiráskova 393, Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč Právnické osoby : 8/ Společenství vlastníků jednotek domů čp , IČ , se sídlem Jana Palacha 1030, Mladá Boleslav budova : J.Palacha , Ml.Boleslav obnova střechy ,- Kč 9/ DOMINO - společenství vlastníků jednotek domu čp , IČ se sídlem 17.listopadu 1192, Mladá Boleslav budova : 17.listopadu , Ml.Boleslav zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 10/ společenství vlastníků jednotek čp.984, 985, 986 se sídlem U Stadionu 984, Ml.Boleslav IČ budova : U Stadionu 984, 985, 986 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč 11/ společenství vlastníků jednotek čp. 987, 988 se sídlem U Stadionu 987, Mladá Boleslav, IČ budova : U Stadionu 987, 988 zateplení obvod. pláště domu ,- Kč ---- č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na uznání slevy z ceny bytu vrácení 5 % slevy ve výši Kč 7 060,- z celkové ceny bytu Kč ,- manželům H. a P. B., bytem Mladá Boleslav č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2006 o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 2/1 v roce 2006: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje a navýšení výdajů kapitola 11, 4314, položka 5331, příspěvek na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav, IČ

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 2/2 rozpočtové opatření č. 2/2 v roce 2006: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 odboru rozvoje města z organizace 3009/2219/6121 Radouč chodník z Podlázek na organizaci 3138/2212/6121 Přeložka I/38 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v r rozpočtové opatření č. 2/3 rozpočtové opatření č. 2/3 v roce 2006 A/ změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 211 tisíc Kč - uvolnění finančních prostředků z finančního vypořádání z odvodů příspěvkových organizací a navýšení výdajů kapitoly 06 následovně: a/ Firmě ČEZ Prodej s.r.o Praha 2, Vinohradská 325/8 IČ: za dodávku elektřiny I.2006 ve výši Kč 222/06/3392/5154 b/firmě Eurotel Praha spol. s r.o., Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, IČ: za služby mobilního operátora za I Kč 222/06/3392/5162 c/ Firmě CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav, IČ: za teplo na topení a ohřev vody za ve výši Kč B/navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku tisíc Kč - navýšení příjmů rozpočtu města - dotace Středočeského kraje na regionální funkci knihovny / UZ / a navýšení výdajů na kap. 6 org. 212 / MKMB/, 3314, pol C/ navýšení příspěvku PO Knihovna města Mladá Boleslav na rok 2006 o částku

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce 2006 Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace MPZ v roce Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1, IČ na opravu židovského hřbitova ve výši ,-Kč jako podíl města ke státní dotaci Ministerstva kultury ČR ( ,-Kč) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav 1. uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod movitého majetku v částce ,30 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav dle přílohy č.1 2. dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav ze dne dle přílohy č. 2 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I. úpravu dohody o spolupráci s firmou Doma - tv.cz v tom smyslu, že za město Mladá Boleslav budou v redakční radě 2 zástupci města I I. b e r e n a v ě d o m í účast města v projektu místního komunikačního kanálu TV DOMA a uzavření dohody o spolupráci s firmou Doma-tv.cz, s.r.o. I I I. úhradu za činnost podle dohody o spolupráci firmě Doma-tv.cz s.r.o., IČ se sídlem Kafkova 307/6, Praha 6, ve výši ,--Kč bez DPH měsíčně z kapitoly 01.

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na postup výstavby a financování mostu a komunikace z Bondy Centra v Mladé Boleslavi na třídu Václava Klementa (TVK) 1. výstavbu nulté etapy Severovýchodní tangenty včetně mostu k Bondy Centru v rozsahu čtyřproudé komunikace, demolice vlakového nádraží a světelné signalizace na TVK v roce Odhadnutá cena je ,-Kč (vč.dph). 2. financování akce dle uzavřené smlouvy s firmou Bondy Centrum a.s. (Dodatek č. 1 ze dne , čl. 2., odst. 2.2., písm.(ii), tj. postupem rozvedeným v důvodové zprávě č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu na společných částech domu čp. 3 a podílu na stp. č. 108/3 v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění, smlouvou o výstavbě prodej ideálního podílu ve výši 944/3845 na společných částech domu č.p. 3 v části obce Mladá Boleslav I v ulici Pražská brána na st.p.č. 108/3 a stejného spoluvlastnického podílu na st.p.č. 108/3 o výměře 186 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav, podle 17, 18 a 19 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, smlouvou o výstavbě bytu 1+3 o výměře 94,4 m 2 : ideální 1/2 slečně I. H., bytem Kosmonosy, a ideální 1/2 panu L. N., bytem Mladá Boleslav, a to za cenu ,- Kč

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na odkoupení projektové dokumentace (parkovací dům) Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo předloženou zprávu a přistoupit k jednání o smírném řešení s firmou BBM Bau α Boden CZ s. r. o., a to o odkoupení projektové dokumentace parkovacího domu na Komenského náměstí a přilehlých pozemků od firmy Bau α Boden CZ s. r. o č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na prodej části pp. 608/6 v k. ú. Mladá Boleslav I. n e r e v o k u j e své usnesení č ze dne v záležitosti změny ceny prodávaného pozemku I I. p o t v r z u j e prodej částí pp. 608/6 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 315 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle připraveného geometrického plánu č /2004 ze dne pp. 608/214 o výměře 193 m 2, pp. 608/ 215 o výměře 87 m 2 a pp. 608/216 o výměře 35 m 2 všechny ostatní plocha jiná plocha) z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana I. M., bytem Nepřevázka, za cenu 2000 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej pozemků komerčního charakteru v rámci I. etapy obchodní a obslužné zóny Hejtmánka vybraným účastníkům výběrového řízení n e předložený návrh

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi pp. 849/7, 849/8, 849 ú9, 1930,1931,1932, 1933 a stp. 2524/8 v k. ú. Mladá Boleslav koupi nemovitostí pozemků (dle GP č.z /2004) v k. ú. Mladá Boleslav 1. pp. 849/7 o výměře 20 m 2, pp. 849/8 o výměře 256 m 2 a pp. 849/9 o výměře 30 m 2 (ostatní plocha jiná plocha) o celkové výměře 306 m 2 vlastníci: Pan S. D., Mladá Boleslav, paní D. G., Mladá Boleslav, manželé J. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. A. H. a J. H., společně bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a Z. H., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní D. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan Z. K. bytem Mladá Boleslav, manželé L. L. a K. L., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. M., bytem Bakov nad Jizerou, paní H. M., bytem Mladá Boleslav, paní J. M., bytem Mladá Boleslav, manželé J. N. a Z. N., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. J. P., bytem Bradlec, pan M. P., bytem Mladá Boleslav 2. stp. 2524/8 o výměře 6 m 2 a pp o výměře 164 m 2 vlastníci: Manželé J. V. a M. V., společně bytem Mladá Boleslav, pan V. S., bytem Mladá Boleslav, manželé B. M. a A. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé L. H. a B. H., společně bytem Mladá Boleslav 3. pp o výměře 40 m 2 - vlastníci Manželé L. C. a I. C., společně bytem Mladá Boleslav, pan Ing. T. K., bytem Mladá Boleslav, manželé Ing. J. V. a Ing. I. V., společně bytem Mladá Boleslav 4. pp o výměře cca 12 m 2 vlastníci: Pan J. K., bytem Mladá Boleslav, manželé A. K. a J. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K. bytem Mladá Boleslav, paní A. K., bytem Mladá Boleslav, paní Z. K., bytem Praha 1, pan L. L., bytem Mladá Boleslav, paní O. M., bytem Kosmonosy, pan J. O., bytem Mladá Boleslav, manželé F. R. a M. R., společně bytem Mladá Boleslav, paní A. S., bytem Mladá Boleslav, paní A. Š., bytem Mladá Boleslav, pan M. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Ing. M. V., bytem Praha 8, manželé M. V. a V. V., společně bytem Benešov u Semil, manželé MUDr. M. Z. a MUDr. J. Z., společně bytem Mladá Boleslav 5. pp o výměře 2 m 2 vlastníci: Manželé L. B. a A. B., společně bytem Mladá Boleslav, pan L. B., bytem Mladá Boleslav, manželé V. B. a M. B., společně bytem, Jiříkov, pan J. Ch., bytem Mladá Boleslav, pan P., bytem Mladá Boleslav, manželé J. D. a M. D., společně bytem Mladá Boleslav, paní B. F., bytem Mladá Boleslav, paní J. F., bytem Mladá Boleslav, manželé F. H. a M. H., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. H., bytem Mladá Boleslav, pan F. H., bytem Mladá Boleslav, manželé J. J. a D. J., společně bytem Mladá Boleslav, paní H. K., bytem Mladá Boleslav, manželé M. K. a L. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. K., bytem Mladá Boleslav, pan M. K., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a V. K., společně bytem Mladá Boleslav, pan J. L., bytem Mladá Boleslav, manželé J. K. a E. K., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. M. a J. M., společně bytem Mladá Boleslav, manželé V. N. a I. N., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. P. a J. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé Z. P. a A. P., společně bytem Mladá Boleslav, manželé J. Š. a D. Š., společně bytem Mladá Boleslav, paní I. Š., bytem Mladá Boleslav, pan Z. Š., bytem Kosmonosy, manželé A. Š. a H. Š., společně bytem Mladá Boleslav, manželé P. T. a H. T., společně bytem Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu dle znaleckého posudku, aktuální v době převodu (v současné době 300,- Kč/m 2 ).

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej podílu pp. 668/3 v k.ú. Mladá Boleslav prodej podílu pp. 668/3 (zahrada) o celkové výměře 366 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů MUDr. D. P. a MUDr. M. P., společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1353/5300, manželů Ing. H. D. a JUDr. P. D. společně bytem Mladá Boleslav II (SJM) podílem 1339/5300 a do vlastnictví JUDr. J. H. bytem Mladá Boleslav II podílem 1353/5300, a to za cenu 650,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. č. kat v k. ú. Debř prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1185 dle GP č.z /2005 ze dne označené jako stp. 700 o výměře cca 9 m 2 v katastrálním území Debř z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana F. S., bytem Dobrovice (1/2), a pana M. S., bytem Hrdlořezy (1/2), a to za cenu 350,- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na prodej části pp. 681/24 v k. ú. Řepov prodej části pp. 681/24 (ostatní plocha dobývací prostor) o výměře cca m 2 v k.ú. Řepov, obci Řepov, IČ , Řepov, Mladá Boleslav z důvodu rozšíření sportoviště, a to za cenu 1 Kč/m 2 s připočtením nákladu na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na koupi části pp.č.kat. 955 v k.ú. Řepov n e koupi části pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 955 dle GP č. z /2000 ze dne označené jako pp. 585/19 o výměře m 2 v katastrálním území Řepov č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v k. ú. Mladá Boleslav a Řepov -VPZ směnu nemovitostí pozemkových parcel (orná půda) dle GP č. z /2003 a GP č. z /2003: pp. 942/33 o výměře 163 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav pp. 247/25 o výměře 388 m 2, pp. 247/44 o výměře 677 m 2, pp. 247/40 o výměře m 2, pp. 247/18 o výměře 674 m 2 a pp. 769/12 o výměře 127 m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník JUDr. L. T., bytem Mladá Boleslav III) za pp. 247/53 o výměře 910 m 2 a (část) pp. 247/51 o výměře cca m 2 v katastrálním území Řepov (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I) a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí pozemků v k.ú. Mladá Boleslav a Debř směnu nemovitostí pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1133 o výměře m 2 v k.ú. Debř (vlastník p. Z. H., bytem Kosmonosy) za část pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původního pozemkového katastru (PK) 1181 v k.ú. Mladá Boleslav o výměře cca m 2, specifikované geometrickým plánem vycházejícím z územního plánu a zastavovací studie lokality Dubce I (BH) (vlastník statutární město Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I), a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na směnu nemovitostí v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslavi směnu nemovitosti části pozemku z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav I: pp. 190/18 (orná půda) o výměře cca m 2 v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi za nemovitosti pozemky resp. jejich podíly z majetku Ing. V. K., bytem Bělá pod Bezdězem: pp. 203/13 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 402 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/38 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 475 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/39 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 145 m 2 (podíl 1/6) pp. 203/18 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 (podíl 1/1) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi a to bez doplatku rozdílu výměr či ceny směňovaných pozemků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a. Mgr. Svatopluka Kvaizara, primátora města, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valnou hromadu obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ: , se sídlem Vančurova 569, Mladá Boleslav, konanou dne , b. p. Robina Povšíka, náměstka primátora, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady. podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

12 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Zastupitelstvo města Mladá Boleslav projednalo a v souladu s ustanovením 84 odst. 2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění d e l e g u j e a) Robina Povšíka, náměstka primátora, jako zástupce města na valnou hromadu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, která se koná b) PhDr. Evu Peškovou, náměstkyni primátora města, jako náhradnici Zástupce statutárního města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Ml. Boleslav, a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 20. dubna 2006 k návrhu na vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy s. p. o., se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I. vystoupení statutárního města Mladá Boleslav z Regionální rozvojové agentury Střední Čechy, s.p.o. se sídlem Kladno, Sítná 3105, IČ I I. p o v ě ř u j e p. Robina Povšíka, náměstka primátora města zajištěním úkonů spojených s ukončením členství ve lhůtě do

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. 7. Odkup pozemků parc.č. 1315/2, 1316/8, 2905/5 v k. ú. Zbraslav, které se částečně

Více

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav

Bod 2/ Návrh na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva města Ml. Boleslav Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. ledna 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP)

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP) 44. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 27.8.2014 usnesení číslo: 831/44Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Petra Blížilová - mluvčí - Pavel Körner - Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011

Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 ze dne 29.6.2011 Přehled usnesení 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-26 Rozpočtová opatření Z-27 Volba člena výborů Zastupitelstva MČ Praha 15 Z-28 Návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace MČ Praha 15 Centrum

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010. ZM schvaluje:

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010. ZM schvaluje: Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. června 2010 předložený návrh programu ZM schvaluje: bezúplatný převod pozemků pp. 83/5 o výměře 36 m 2, pp. 179/20

Více