S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 11 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti Městské policie statutárního města Mladá Boleslav za rok Návrh na jmenování politika pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 /PZM a MA 21/ 340. Informace o schválených rozpočtových opatřeních v závěru roku Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2010 (dotace Středočeského kraje cyklostezka Jemníky) 342. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy 343. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/3 v roce Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/4 v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/5 v roce Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 255 a rozpočtové opatření č. 14/ (dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s.) 347. Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 společnosti REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/156/RRSC/2010 na projekt Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav 351. Návrh na schválení Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 352. Návrh na uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů a spolupráci mezi Středočeským krajem a statutárním městem Mladá Boleslav na akci: SEVEROVÝCHODNÍ TANGENTA V MLADÉ BOLESLAVI 353. Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení prodeje pp. 1075/4, pp. 1075/20, pp. 1075/21, pp. 1075/22, pp. 1075/23, pp. 2166/1 a pp. 2166/2 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o. Na Celně) 354. Návrh na schválení bezúplatného nabytí pp. 1115/16 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - Pozemkový fond České republiky) 355. Návrh na budoucí směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Lankašovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) 187

2 356. Návrh na budoucí směnu pozemků k. ú. Mladá Boleslav (Manželé Říhovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) 357. Návrh na budoucí koupi části stp. 535/4 k. ú. Mladá Boleslav (manželé Mazancovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) 358. Návrh na budoucí koupi části stp. 546/1, části stp. 549/2, části pp a části pp. 1376/12 k. ú. Mladá Boleslav (UNIMILLS a.s. - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) 359. Návrh na schválení prodeje stp. 7032, pp. 1115/9, pp. 1119/5 a pp. 1407/9 v katastrálním území Mladá Boleslav (Lucie Cettlová) 360. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne (I.R.P.S. a.s.)návrh na schválení prodeje stp. 6188, pp. 1115/8, pp. 1119/4 a pp. 1407/8 v katastrálním území Mladá Boleslav (Kateřina Hloušková) 361. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne (I.R.P.S. a.s.) 362. Návrh na delegování zástupce města na valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s Návrh na ukončení členství Statutárního města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj 188

3 č. 337 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací b e r e j i n a v ě d o m í. č. 338 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o činnosti Městské policie statutárního města Mladá Boleslav za rok 2010 b e r e j i n a v ě d o m í. č. 339 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na jmenování politika pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 /PZM a MA 21/ j m e n u j e Bc. Daniela Marka, náměstka primátora, politikem Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. č. 340 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2010 schválených b e r e n a v ě d o m í informaci o provedených rozpočtových opatřeních, schválených Radou města Mladá Boleslav dne , která vstoupila v platnost od do , v rámci usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 237 ze dne : 1. Rozpočtové opatření č. 13/1 OŽP usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/2 OStRM usnesení RM č

4 3. Rozpočtové opatření č. 13/3 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/4 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/5 SpO usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/6 OStRM usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/7 Půjčky SF usnesení RM č Rozpočtové opatření č. 13/8 Sociální fond usnesení RM č.276 dle důvodové zprávy. č. 341 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2010 (dotace Středočeského kraje cyklostezka Jemníky) rozpočtové opatření č. 14/1 v roce 2010 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů, položky 4222, UZ 804 investiční dotace Středočeského kraje na pořízení projektové dokumentace Cyklostezka Jemníky Mladá Boleslav a navýšení výdajů kap. 07, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části, Cyklostezka Jemníky Mladá Boleslav. č. 342 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/2 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy rozpočtové opatření č. 14/2 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 100,-- Kč - navýšení příjmů o dotaci ze státního rozpočtu kapitola 01, položka 4112 a navýšení výdajů kap. 01, org. 0107, par. 6171, pol ,-- Kč. č. 343 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/3 v roce

5 rozpočtové opatření č. 14/3 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů kap. 01, org. 230, 3725, položka příspěvek od společnosti EKO-KOM, a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů a navýšením výdajů kap. 01, org. 230, 3725, položka zabezpečení tříděného odpadu o částku ,-- Kč. č. 344 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/4 v roce 2011 rozpočtové opatření č. 14/4 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů - kap. 06, org. 334, par pol o částku ,- Kč (dar od ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav) - navýšení výdajů - kap. 06, na org. 334, par. 3429, pol Městský klub seniorů. č. 345 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 14/5 v roce 2010 rozpočtové opatření č. 14/5 v roce 2010, kterým se přesouvají prostředky na příjmové straně rozpočtu v částce ,- Kč navýšení příjmů pol dotace od obcí a snížení příjmů kap. 02, pol daň z nemovitostí. č. 346 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č. 255 a rozpočtové opatření č. 14/ (dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s.) 191

6 a) částečnou revokaci usnesení ZM č. 255 ze dne v bodě a) ve znění: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/20 v roce 2010 : navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 06, org. 213, par. 3392, pol přijaté neinvestiční dary a navýšení výdajů kap. 06, org. 213, par. 3392, pol dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a.s. b) rozpočtové opatření č. 14/6 v roce 2010, spočívající ve změně schváleného rozpočtu města na rok 2010 o částku ,- Kč: Snížení výdajů kap. 06, org. 616, par. 3421, pol rezerva kapitoly a navýšení výdajů na kap. 06, org. 213., par. 3392, pol dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a.s. č. 347 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září 2010 revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září 2010 ve znění: Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a rozpočtové opatření č. 9/18 v roce 2010: navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč navýšení rozpočtu města v příjmech převodem z darovací smlouvy: kap. 06, par. 3399, pol o částku ,- Kč (Bögl a Krýsl, k. s. Praha 5) a ve výdajích: na org. 213, kap. 06, par. 3392, pol Kultura města Mladá Boleslav. a. s. v plném rozsahu. č. 348 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září 2010 částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č ze dne ve znění: Zastupitelstvo města projednalo předloženou zprávu a 192

7 rozpočtové opatření č. 9/13 v roce 2010: navýšení rozpočtu města o částku ,- Kč navýšení rozpočtu města v příjmech převodem z darovacích smluv: kap. 06, par. 3399, pol o částku ,- Kč (VaK Mladá Boleslav, a. s.) kap. 06, par. 3399, pol o částku ,- Kč (Ško-Energo, s. r. o.) a ve výdajích: na org. 213, kap. 06, par. 3392, pol Kultura města Mladá Boleslav, a. s. a) v části usnesení - navýšení rozpočtu o částku ,- Kč na ,- Kč b) v části usnesení - přijetí částky ,- Kč od společnosti Ško-Energo, s. r.o. č. 349 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 společnosti REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2011 společnosti REZA MB - Mateřská škola a Jesle o.p.s. se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 124, IČ , na částečnou úhradu provozních výdajů ve výši ,- Kč, vyplacené ve 4 splátkách po ,- Kč v termínech do , do , do a do I vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci usnesení do 31. března 2011, pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č. 350 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. S/156/RRSC/2010 na projekt Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace Staroměstského náměstí Mladá Boleslav (reg.č. CZ.1.15/3.1.00/ ), který bude uzavřen s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ , dle přílohy 193

8 I vedoucímu odboru řízení projektů zajistit neprodleně realizaci usnesení. č. 351 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Roční zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program NUTS II Střední Čechy roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Regionální operační program Střední Čechy dle přílohy tohoto materiálu. č. 352 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů a spolupráci mezi Středočeským krajem a statutárním městem Mladá Boleslav na akci: SEVEROVÝCHODNÍ TANGENTA V MLADÉ BOLESLAVI r e v o k u j e usnesení zastupitelstva města č z , kterým byla schválena Smlouva o sdružení zadavatelů a spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Středočeským krajem v plném rozsahu I Smlouvu o sdružení zadavatelů a spolupráci mezi Středočeským krajem, IČ , se sídlem Zborovská 11, Praha 5 Smíchov a statutárním městem Mladá Boleslav na akci: Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi, dle přílohy tohoto usnesení I I náměstkům primátora Ing. Adolfu Beznoskovi a Ing. Jiřímu Bouškovi projednat se zástupci Středočeského kraje Smlouvu schválenou v bodě II. tohoto usnesení a nutnost jejího schválení Zastupitelstvem Středočeského kraje v souladu s ustanovením 24, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. 194

9 č. 353 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení prodeje pp. 1075/4, pp. 1075/20, pp. 1075/21, pp. 1075/22, pp. 1075/23, pp. 2166/1 a pp. 2166/2 v k.ú. Mladá Boleslav (NOVOSTAV MB s.r.o. Na Celně) n e prodej nemovitostí v majetku Statutárního města Mladá Boleslav dle nových geometrických plánů č /2010 a č /2010: - pozemkovou parcelu 1075/4 (orná půda) o výměře m 2 - pozemkovou parcelu 1075/20 (orná půda) o výměře m 2 - pozemkovou parcelu 1075/21 (orná půda) o výměře. 566 m 2 - pozemkovou parcelu 1075/22 (zahrada) o výměře 927 m 2 - pozemkovou parcelu 1075/23 (zahrada) o výměře 940 m 2 - pozemkovou parcelu 2166/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 374 m 2 - pozemkovou parcelu 2166/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 19 m 2 celkem m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti NOVOSTAV MB s.r.o., IČ , se sídlem Krajířova 138, Mladá Boleslav, za účelem vybudování nové bytové zástavby, a to za cenu 1.000,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za podmínky, že kupující zajistí na své náklady přivedení inženýrských sítí (voda, elektřina, kanalizace) k sousedním pozemkům (to je nová pp.1075/24 a dále pp. 1075/1, 1075/2 a pp. 1075\5) ve vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav a na vlastní náklady vybuduje komunikaci na pp. 1075/19 včetně kompletního vybavení jako je odvodnění, veřejné osvětlení a dopravní značení. Zároveň po dokončení stavby tuto komunikaci bezúplatně převede do vlastnictví města. č. 354 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení bezúplatného nabytí pp. 1115/16 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - Pozemkový fond České republiky) bezúplatné nabytí pozemkové parcely 1115/16 (orná půda) o výměře 915 m 2 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 10002, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Mladá Boleslav z majetku České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond České republiky, IČ , se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 195

10 č. 355 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí směnu pozemků v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Lankašovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav budoucí směnu pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav, a to: - pozemkové parcely 1254/9 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 15 m 2 převod ze spoluvlastnictví (SJM) Ladislava Lankaše, nar. xxx a Lenky Lankašové, nar. xxx, společně bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav pozemek je dotčený projektovanou stavbou Revitalizace ul. Ptácká jih, Mladá Boleslav a je uvedený v předběžné výměře, odpovídající trvalému záboru stavby, která bude specifikována geometrickým plánem po zaměření dokončené stavby za - část pozemkové parcely 438 (zahrada) o výměře do 80 m 2 převod z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Ladislava Lankaše, nar. xxx a Lenky Lankašové, nar. xxx, společně bytem xxx s doplatkem rozdílu ceny za část pozemkové parcely 438 za cenu 100,-- Kč/m 2 s tím, že konečná výměra převáděného pozemku bude stanovena po zaměření dokončené stavby geometrickým plánem I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 356 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí směnu pozemků k. ú. Mladá Boleslav (Manželé Říhovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) 196

11 budoucí směnu pozemků v katastrálním území Mladá Boleslav, a to: - části stavební parcely. 524/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m 2 - části stavební parcely 524/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m 2 ze spoluvlastnictví (SJM) Miloslava Říhy, nar. xxx a Emilie Říhové, xxx, společně bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav pozemky jsou dotčené projektovanou stavbou Revitalizace ul. Ptácká jih, Mladá Boleslav pozemky jsou uvedené v předběžných výměrách, odpovídajících trvalému záboru stavby, které budou specifikovány geometrickým plánem po zaměření dokončené stavby, za - stavební parcelu 524/7 (zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr) o výměře 21 m 2 z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví (SJM) Miloslava Říhy, nar. xxx a Emilie Říhové, xxx, společně bytem xxx bez doplatku rozdílu ceny směňovaných pozemků I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 357 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí koupi části stp. 535/4 k. ú. Mladá Boleslav (manželé Mazancovi - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) budoucí koupi části stavebního pozemku 535/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 113 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav dotčeného projektovanou stavbou Revitalizace ul. Ptácká jih, Mladá Boleslav uvedeného v předběžné výměře, odpovídající trvalému záboru stavby, která bude specifikována geometrickým plánem po zaměření dokončené stavby, ze spoluvlastnictví (SJM) Ing. Milana Mazance, nar. xxx a Evy Mazancové, nar. xxx, společně bytem xxx (SJM) do majetku Statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu 350,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 197

12 č. 358 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí koupi části stp. 546/1, části stp. 549/2, části pp a části pp. 1376/12 k. ú. Mladá Boleslav (UNIMILLS a.s. - Revitalizace ul. Ptácká jih Mladá Boleslav) budoucí koupi nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav dotčených projektovanou stavbou Revitalizace ul. Ptácká jih, Mladá Boleslav uvedených v předběžné výměře, odpovídající trvalému záboru stavby, která bude specifikována geometrickým plánem po zaměření dokončené stavby a to: - části stavebního pozemku 546/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře do10 m 2 - části stavebního pozemku 549/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře do 2 m 2 - části pozemkové parcely 1258 (ostatní plocha ostat. komunikace) o výměře do 268 m 2 - části pozemkové parcely 1376/12 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře do 24 m 2 z vlastnictví společnosti UNIMILLS a.s., IČ , se sídlem Ke Klíčovu 56/1, Praha 9, PSČ do majetku Statutárního města Mladá Boleslav za cenu 300,-- Kč/m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 359 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 7032, pp. 1115/9, pp. 1119/5 a pp. 1407/9 v katastrálním území Mladá Boleslav (Lucie Cettlová) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví slečny Lucie Cettlové, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 250,-- Kč/m 2, a to: - stavební parcely 7032 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 51 m 2 (pozemek pod domem čp. 74 ve vlastnictví pana Cettla otce slečny Cettlové) - pozemkové parcely 1115/9 (zahrada) o výměře 185 m 2 - pozemkové parcely 1119/5 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 115 m 2 - pozemkové parcely 1407/9 (vodní plocha koryto vod. toku umělé) o výměře 33 m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 198

13 č. 360 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp. 6188, pp. 1115/8, pp. 1119/4 a pp. 1407/8 v katastrálním území Mladá Boleslav (Kateřina Hloušková) prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví paní Kateřiny Hlouškové, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 250,-- Kč/m 2 a to: - stavební parcely 6188 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 125 m 2 (pozemek pod domem čp. 72 ve vlastnictví paní Hlouškové) - pozemkové parcely 1115/8 (zahrada) o výměře 394 m 2 - pozemkové parcely 1119/4 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 79 m 2 - pozemkové parcely 1407/8 (vodní plocha koryto vod. toku umělé) o výměře 20 m 2 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 361 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne (I.R.P.S. a.s.) uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne (příloha č. 3) mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností I.R.P.S. a.s., IČ , se sídlem Kolínská 1686/13, Praha 3, kterým se v článku III. (Závazky kupujícího) v bodě 1., mění termín dokončení stavby do takto:... Kupující se zavazuje dokončit stavbu III. etapa bývalá továrna Klenice (rekonstrukce hlavních objektů) podle stavebního povolení vydaného Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebním pod čj. OStRM / tak, aby příslušný kolaudační souhlas byl vydán nejpozději dne Pokud nebude tento termín splněn, zaplatí společnost jednorázovou smluvní pokutu ve výši ,- Kč (zapracováno v Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne článek II. bod. 4 - příloha č. 3) I vedoucímu odboru SMM zajistit realizaci usnesení neprodleně. 199

14 č. 362 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegování zástupce města na valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. d e l e g u j e a) Ing. Adolfa Beznosku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na valných hromadách obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., IČ: , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, b) Ing. Jiřího Boušku, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako náhradníka c) Ing. Miroslava Erbena, vedoucího ekonomického odboru, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako náhradníka. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č. 363 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na ukončení členství Statutárního města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj ukončení členství Statutárního města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj se sídlem Antonína Dvořáka čp. 335, Turnov, IČ , ke dni , a to v případě, že se statutární město Mladá Boleslav se Sdružením Český ráj nedohodnou na snížení stávajícího členského poplatku ze 4,-- Kč na jednoho obyvatele na jednorázový poplatek ve výši ,-- Kč na rok bez ohledu na počet občanů města. 200

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004

Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze RM, 14. 9. 2004 Mimořádná schůze Rady města Kladna dne 14. 9. 2004 Přítomni: Ing. Dan Jiránek, primátor Ing. Miroslav Bernášek, 1. náměstek primátora Antonín Kajgr, náměstek primátora

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více