SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007"

Transkript

1 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání zastupitelstva města k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/1 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/2 (daň z převodu nemovitostí prodeje nebytových prostor) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/3 navýšení rozpočtu města k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/4 - přijetí dotace ze státního rozpočtu rozšíření kamerového systému v Mladé Boleslavi k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/6 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v r. 2007, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/9 navýšení rozpočtu města, kap. 01 správní odbor ve výši 40 tis. Kč (prodej osobního vozidla GAZ v dražbě na Svatováclavské jízdě) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/10 - přesun finančních prostředků v rámci kap. 06 a navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav k návrhu na souhlas s poskytnutím dotace BK Mladá Boleslav, a. s. ve výši ,- Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion k návrhu na zrušení Infocentra Mladá Boleslav a Kulturního střediska Svět, příspěvkových organizací města Mladá Boleslav k návrhu na schválení Dodatku č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů k návrhu na vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy k návrhu na spolufinancování projektu výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav, s. r. o k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 960 ze dne , na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Jandera), na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/5 (výkup pozemku na Sahaře p. Jandera) k návrhu na uzavření Dohody o narovnání (p. Potor Havlíčkova 886/II)

2 1294. k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne , na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Janda) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Herbstovi a p. Fischer) k návrhu na prodej podílů části stp. 950/5 v k.ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 273 Dukelská, Ml. Boleslav) k návrhu na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) k návrhu na schválení uhrazení plateb Bytovému družstvu Laurinova III k návrhu na prodej bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v ulici Laurinova čp a 1015, v ulici B. Němcové čp. 431, 432 a 433 v Mladé Boleslavi podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici S. K. Neumanna čp. 491, 492, 493 a 494 a ulici Erbenova čp. 725, 726 a 727 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici V. Klementa čp. 846 a 847 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č.857. ze dne a usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích v ulici Havlíčkova /II, Erbenova /II, nám. Míru 49 52/II podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS a doplnění usnesení ZM č. 694 a č. 702 ze dne a na zřízení věcného předkupního práva k návrhu na prodej nebytových prostor č. 994/25, č. 1075/19 a č. 24/80 v k. ú Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/8 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/11 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rekonstrukce komunikace Na Dubcích a na částečné financování akce z rozpočtu města Mladá Boleslav v roku k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/12 z kapitoly 05 OSM na kapitolu 07 OStRMR autobusové zastávky k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/13 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2007, rozpočtové opatření č. 8/ k návrhu na schválení peněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o k informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442, Husova ulice, v k. ú. Mladá Boleslav, včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne k návrhu na revokaci usnesení č ze dne návrh na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi)

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání zastupitelstva města b e r e j i n a v ě d o m í č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/1 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 rozpočtové opatření č. 8/1 v roce 2007: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org. 616, par pol údržba ZŠ, na org.78, 3113, položku 6121 ZŠ investice b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org. 616, par pol údržba ZŠ, na org.78, 3113, položku 6121 investice energetické audity č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/2 (daň z převodu nemovitostí prodeje nebytových prostor) rozpočtové opatřením č. 8/2 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 03, org. 231, par. 3639, pol příjmy z prodeje nemovitostí a navýšení výdajů - kap. 03, org. 260, par. 3612, pol daň z převodu nemovitostí

4 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/3 navýšení rozpočtu města a) rozpočtové opatření č. 8/3 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč: přesun finančních prostředků v rámci kap. 06: z kap. 06 org. 616, par pol rezerva neinvestičních příspěvků MŠ, na kap. 06, org. 602, 3113, pol ZŠ - neinvestiční příspěvek b) navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 na rok 2007 o částku Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/4 - přijetí dotace ze státního rozpočtu rozšíření kamerového systému v Mladé Boleslavi rozpočtové opatření č. 8/4 roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol ÚZ účelová investiční dotace z MF ČR a navýšením výdajů kapitoly 01 správní odbor - Městská policie na org. 104 par pol ÚZ stroje přístroje zařízení č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/6 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v r. 2007, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007 rozpočtové opatření č. 8/6 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11, par. 6171, položka dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

5 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 05 rozpočtové opatření č. 8/7 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 05: z org. 285, par. 3745, pol investice - fontána Havelská zahrada v částce ,- Kč a z org. 285, par. 3745, pol investice - park Výstaviště - balustrády a schodiště v částce ,-- Kč na org. 285, par. 3745, pol oprava fontány - Hejdova zahrada v částce ,- Kč. č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/9 navýšení rozpočtu města, kap. 01 správní odbor ve výši 40 tis. Kč (prodej osobního vozidla GAZ v dražbě na Svatováclavské jízdě) rozpočtové opatření č. 8/9 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol (příjmy z prodeje hmotného majetku) a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol peněžité dary obyvatelstvu č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/10 - přesun finančních prostředků v rámci kap. 06 a navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 8/10 v roce 2007: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč : přesun finančních prostředků v rámci kap. 06: z kap. 06 org. 616, par pol rezerva neinvestičních příspěvků MŠ na kap. 06, org. 222, 3392, pol opravy a údržba DK

6 b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů kap. 06, org. 202, 3399, pol a navýšení výdajů - kap. 06, org. 202, 3399, pol. 5169, - Svatováclavská jízda č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na souhlas s poskytnutím dotace BK Mladá Boleslav, a. s. ve výši ,- Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč mezi statutárním městem Mladá Boleslav a BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem: Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ: , na úhradu podílu města na splátce rolby, která byla formou leasingu zakoupena v roce 2004 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na zrušení Infocentra Mladá Boleslav a Kulturního střediska Svět, příspěvkových organizací města Mladá Boleslav 1. pověření ředitele příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Železná 107, IČ: , Mgr. Jiřího Senohrábka ukončením činnosti této příspěvkové organizace ke dni 30. listopadu 2007 a převedením veškeré činnosti této organizace na společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s. a se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ: , počínaje dnem zrušení příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Železná 107, IČ: ke dni 31. prosince pověření ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko Svět, se sídlem Mladá Boleslav Tylova 467, IČ: , pana Vratislava Houšteckého, ukončením části činnosti této příspěvkové organizace ke dni 31. prosince 2007 a převedením činnosti této organizace, kromě smluvního vztahu s ČR zastoupenou úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ: , počínaje dnem

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení Dodatku č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů Dodatek č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění, ve znění Dodatku č. 1 a 2, dle přílohy důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy I. 1) vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy v lokalitě Podlázky-Čejetice (dále jen "cyklostezka") a) 1. etapa v délce přibližně m ("krátká" varianta dle snímku přiloženého k důvodové zprávě) b) 2. etapa v délce přibližně zbývajících m (k dokončení "dlouhé" varianty) I I. u k l á d á 1) primátorovi města zajistit projednání realizace cyklostezky v příměstských částech Podlázky a Čejetice a s Jezdeckým klubem Mladá Boleslav, IČ ) vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města a regionu zajistit zpracování projektové dokumentace do ) odboru SMM zahájit jednání o výkupech pozemků pro 1. a 2. etapu této akce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na spolufinancování projektu výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav spolufinancování projektu Výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav do výše 5 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2008 v případě schválení dotace z prostředků MŠMT ČR

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav, s. r. o. I. nepeněžitý vklad nemovitostí: - budova bez čp. na stp. 2434/1 a 2434/2 (objekt občanské vybavenosti) - budova bez čp. na stp (objekt občanské vybavenosti) - budova bez čp. na stp (objekt občanské vybavenosti) - stp. 2232/2 (zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště) o výměře 143 m 2 - stp. 2434/1 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 276 m 2 - stp. 2434/2 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 56 m 2 - stp (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 89 m 2 - stp (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 43 m 2 - pp. 1022/2 (trvalý travní porost) o výměře m 2 - pp. 1022/7 (zahrada) o výměře 860 m 2 - pp. 1023/5 (zahrada) o výměře m 2 - pp. 1023/7 (zahrada) o výměře m 2 - pp. 1032/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře m 2 - pp. 1032/4 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 208 m 2 - pp. 1034/1 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 1034/3 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 1051/4 (trvalý travní porost) o výměře m 2 - pp. 1470/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 172 m 2 - pp. 1034/10 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 vše v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to v hodnotě odpovídající částce, která bude uvedená v posudku zpracovaném znalcem nezávislým na společnosti jmenovaným za tím účelem soudem I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 960 ze dne , na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Jandera), na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/5 (výkup pozemku na Sahaře p. Jandera)

9 I. r e v o k u j e své usnesení č. 960 ze dne v plném rozsahu I I. a) koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 (PK) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku Ing. Jiřího Jandery, nar. xxx, bytem xxx, Praha Královice do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav a to za celkovou cenu ,- Kč b) rozpočtové opatření č. 8/5 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč, přesun finančních prostředků: v rámci kapitoly 03 - z org 0231, par. 3639, pol České dráhy ,- Kč na org. 0231, par. 3639, pol Jandera - Sahara v rámci kapitoly 07 a 03 z org. 5111, kap. 07, par. 3429, pol ,- Kč na org. 0231, kap. 03, par. 3639, pol Jandera - Sahara I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení dle bodu II. a) do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání (p. Potor Havlíčkova 886/II) n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne , na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Janda)

10 I. k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I I. prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - pana Daniela Jandy, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Herbstovi a p. Fischer) I. k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I I. prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m2 k celku): - manželů Jana Herbsta, nar. xxx, a Jany Herbstové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč - pana Františka Fischera, nar. xxx, bytem xxx, Lysá nad Labem podíl o velikosti 256/32726 za cenu 7.431,- Kč I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č. 1296

11 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej podílů části stp. 950/5 v k.ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 273 Dukelská, Ml. Boleslav) I. prodej ideálních podílů části stp. 950/5 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů domu čp. 273, Dukelská ul., Mladá Boleslav: - Alici Vágnerové, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) - Tomáše Szépe, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 1/12) - Marie Dvořákové, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 2/12) - manželů Romana Janečka, nar. xxx a JUDr. Evy Szépeové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) - manželů Michala Ráčka, nar. xxx a Moniky Ráčkové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) a to za cenu 1.600,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav bude zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou byl pozemek, resp. jeho část prodán pro případ úplatného i bezúplatného převodu pozemku, a s tím, že výměra převáděné části stp. 950/5 bude stanovena příslušným geometrickým plánem a dále s tím, že bude zřízeno věcné břemeno na užívání společné příjezdové cesty do dvora a možnosti užívání sušáku na prádlo členy společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 299/III I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) n e žádný z předložených návrhů č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení uhrazení plateb Bytovému družstvu Laurinova III

12 I. uhrazení pevné platby (nájemné) spojené s užíváním bytů č. 1377/46, 1377/47, 1377/52 a 1377/58 nacházejících se v domě čp a 1378, v části obce Mladá Boleslav III, postaveném na st.p.č. 808/5 a 808/8 v k.ú. Mladá Boleslav pronajatých městu na základě nájemních smluv ze dne za období od do ve výši ,- Kč, I I. n e a) návrh na uhrazení úroků z částky složené do advokátní úschovy na základě Smlouvy o advokátní úschově uzavřené mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a advokátem JUDr. Karlem Fouskem, za účelem složení peněz k zaplacení kupní ceny (členského vkladu) za 4 bytové jednotky (výše uvedené v bodě 1.) odkupované od Bytového družstva Laurinova III ve výši ,- Kč, b) návrh na uhrazení nákladů na přípravu IV. etapy výstavby bytového komplexu Laurinova IV. ve výši ,- Kč, včetně úroků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v ulici Laurinova čp a 1015, v ulici B. Němcové čp. 431, 432 a 433 v Mladé Boleslavi podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle Směrnice QS 72-03), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v domě čp a 1015 na stp. 2450/1 o výměře 138 m 2 a stp. 2451/3 o výměře 138 m 2 v ul. Laurinova v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav č. 1014/1 manž. T. (nar. xxx) a B. (nar. xxx) L., oba trvale bytem xxx4, Mladá Boleslav (1+2, 50,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (5) č. 1014/2 manž. M. (nar. xxxx) a Š. (nar. xxx) N., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (15) č. 1014/3 p. V. N. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (15) č. 1014/4 pí. Ing. M. T. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 1014/5 manž. P. (nar. xxx), bytem xxx, Mladá Boleslav a D. (nar. xxx) B., trvale bytem Hrdlořezy 42, (1+2, 49,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) č. 1014/6 pí. A. T. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 47,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (31) č. 1014/7 pí. M. V. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (30) č. 1014/8 pí. B. R. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49 m 2 ) za cenu ,- Kč (14)

13 č. 1014/9 pí. L. V. (nar. xxxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) č. 1015/1 pí. J. L. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/2 manž. M. (nar. xxx), bytem xxx, Březno a M. (nar. xxx) V., trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (14) č. 1015/3 p. K. K. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,0 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/5 pí. S. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/6 manž.v. (nar. xxx) a Z. (nar. xxx) Š., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 1015/7 manž.t. (nar. xxx), bytem xxx, Mladá Boleslav a K. (nar. xxx) K., trvale bytem xxx, Neratovice (1+2, 48,5 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/8 manž. J. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) V., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (11) č. 1015/9 manž. V. (nar. xxx) a Š. (nar.xxx) L., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/10 p. Martinu Kindlovi (nar ), trvale bytem Laurinova 1015, Mladá Boleslav (1+2, 48,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (12) v domě čp. 431 na stp o výměře 532 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 431/1 manž. M. (nar. xxx), bytem xxx a I. (nar. xxx) D., trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) č. 431/2 pí. K. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) č. 431/3 manž. J. (nar. xxx) a H. (nar. xxx) Ž., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (31) č. 431/4 manž. J. (nar. xxx) a A. (nar. xxx) A., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 431/5 manž. M. (nar.xxx) a L. (nar. xxx) U., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 79,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (34) č. 431/6 manž. P. (nar. xxx) a Š. (nar. xxx) K., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 431/8 pí. L. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) v domě čp. 432 na stp o výměře 523 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 432/1 pí. E. D. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 432/4 manž. Z. (nar. xxx) a J. (nar. xxx) R., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (32) č. 432/5 manž. J. (nar. xxx) a Ing. I. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (33) č. 432/6 manž. J. (nar. xxx) a V. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (12)

14 č. 432/7 pí. J. P. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (20) č. 432/8 manž. M. (nar. xxx) a B. (nar. xxx) B., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (30) v domě čp. 433 na stp o výměře 508 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 433/1 p. M. L. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m2) za cenu ,- Kč (18) č. 433/3 manž.r. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,3 m2) za cenu ,- Kč (6) č. 433/4 pí. Z. S. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 80 m2) za cenu ,- Kč (10) č. 433/5 manž. J. (nar. xxx) a Z. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (51) č. 433/6 pí. J. D. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 79,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 433/7 pí. K. Š. (nar ), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (27) č. 433/8 pí. I. H. (nar ), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 7,89 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) mimo bytů: v ul. Laurinova - č. 1014/10 a č. 1015/4 v ul. B. Němcové - č. 431/7, č. 432/2, č. 432/3, č. 433/2 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici S. K. Neumanna čp. 491, 492, 493 a 494 a ulici Erbenova čp. 725, 726 a 727 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici S. K. Neumanna čp. 491/III, 492/III, 493/III a 494/III na stp o výměře 415 m 2, stp o výměře 374 m 2, stp o výměře 375 m 2, stp o výměře 370 m 2 č. 494/1 panu Z. V. 1/2 (nar. xxx) a paní D. E. 1/2 (nar. xxx), oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 57,30 m 2 ) za cenu ,-- Kč (16)

15 v ulici Erbenova čp. 725/II, 726/II a 727/II na stp o výměře 146 m 2, stp. 2466/1 o výměře 144 m 2, stp o výměře 147 m 2 č. 726/2 paní V.K. (nar. xxx), trvale bytem xxxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,73 m 2 ) za cenu ,-- Kč (53) I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici V. Klementa čp. 846 a 847 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS I. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č. 697 ze dne , a to část v bodě I., prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici V. Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 a to následující části: č. 846/29 manž. E. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) P., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 846/35 p. R. Š. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici V. Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 č. 846/29 manž. E. (nar.xxx) a M. (nar. xxx) P., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 846/35 p. R. (nar.xxx), trvale bytem V. Klementa 846, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6)

16 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č.857. ze dne a usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích v ulici Havlíčkova /II, Erbenova /II, nám. Míru 49 52/II podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS a doplnění usnesení ZM č. 694 a č. 702 ze dne a na zřízení věcného předkupního práva. I. r e v o k u j e 1. částečně usnesení ZM č.857 ze dne a to v bodě II., 3., část 3.5., (nebytový prostor č. 592/1) 2. částečně usnesení ZM č ze dne ve věci změny kupní ceny v bodě III., 1., 1.4., a dále tak, že v bodě III., 3., se vypouští slova 793/21 a 1.4. (nebytový prostor č. 793/21) I I. 1. změnu kupní ceny za prodej nebytového prostoru č. 793/21 v k.ú. Mladá Boleslav paní Ivě Medáčkové z částky ,- Kč na částku ,- Kč, 2. prodej nebytového prostoru, ideálního podílu na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav (za podmínek uvedených ve směrnici QS 72-04): nebytový prostor č. 49/13 o celkové výměře podlahové plochy 373,20 m 2 v domě čp. 49, 50, 51 a 52 v ul. nám. Míru v části obce Mladá Boleslav II, na stp250, 252, 253, 290/3 a 290/1 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 3732/44175 na společných částech domu a stejný ideální podíl 3732/44175 na pozemcích 2/5 manž. Haně Lávičkové, nar. xxx (SJM) a Petru Lávičkovi, nar. xxx (SJM), oba trvale bytem xxx, Kosmonosy a 3/5 slečně Petře Jakubcové, nar. xxx, bytem xxx, Jičín, za cenu dle směrnice QS 72-04, sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy a o 5 % za zřízení předkupního práva, tj. v částce ,- Kč, 3. prodej nebytového prostoru, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav: nebytový prostor č. 592/1 o celkové výměře podlahové plochy 36,50 m 2 v domě čp. 590, 591 a 592 v ul. Havlíčkova v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 2016, 2017, 2018/1 a 2018/2 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 365/19240 na společných částech domu a stejný ideální podíl 365/19240 na pozemcích panu Pavlu Jenkovi, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II za pevnou cenu ,- Kč bez uplatnění slev, 4.1 doplnění usnesení ZM č. 694 ze dne v bodě I., 1., 1.3., tak, že za stávající text usnesení (prodej nebytového prostoru č. 847/39 Danielu Pražákovi) se doplňuje následující text: s tím, že do textu vzorové kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 701 ze dne bude doplněn do čl. IX. nový odstavec č. 2 následujícího znění: Kupující se dále zavazuje, že v nebytovém prostoru bude po dobu 10-ti let od podpisu kupní smlouvy provozovat prodej potravin. Pro případ porušení tohoto závazku si

17 smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která se bude zvyšovat o roční úrok ve výši 12-ti měsíčního PRIBORU (bráno zpětně) za každý započatý rok zvýšeného o 0,5% bodu. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy kupující obdrží výzvu k její úhradě od prodávajícího, a to na účet prodávajícího, který bude ve výzvě k úhradě uveden. a s tím, že dosavadní odst. č. 2 ve čl. IX. kupní smlouvy se přečísluje na odst. č. 3 a do písm. a) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c), doplní slova a odst. 2 ; a s tím, že do písm. b) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c) doplní slova odst. 2 a dosavadní označení odst. 2 písm. a), b) a c) se změní na označení odst. 3 písm. a), b) a c) ; a s tím, že v písm. c) nového odst. č. 3 se dosavadní označení ve čl. IX. odst. 2 písm. a) a b) změní na označení ve čl. IX. odst. 3 písm. a) a b) ; a s tím, že ostatní ustanovení vzorové kupní smlouvy zůstanou stejná. 4.2 doplněním usnesení ZM č. 702 ze dne v bodě I., 1.4, tak, že za stávající text usnesení (prodej nebytového prostoru č. 16/75 obchodní společnosti KBH velkoobchod, spol. s r. o.) se doplňuje následující text: s tím, že do textu vzorové kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 701 ze dne bude doplněn do čl. IX. nový odstavec č. 2 následujícího znění: Kupující se dále zavazuje, že v nebytovém prostoru bude po dobu 10-ti let od podpisu kupní smlouvy provozovat prodej potravin. Pro případ porušení tohoto závazku si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která se bude zvyšovat o roční úrok ve výši 12-ti měsíčního PRIBORU (bráno zpětně) za každý započatý rok zvýšeného o 0,5% bodu. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy kupující obdrží výzvu k její úhradě od prodávajícího, a to na účet prodávajícího, který bude ve výzvě k úhradě uveden. ; a s tím, že dosavadní odst. č. 2 ve čl. IX. kupní smlouvy se přečísluje na odst. č. 3 a do písm. a) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c), doplní slova a odst. 2 ; a s tím, že do písm. b) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c) doplní slova odst. 2 a dosavadní označení odst. 2 písm. a), b) a c) se změní na označení odst. 3 písm. a), b) a c) ; a s tím, že v písm. c) nového odst. č. 3 se dosavadní označení ve čl. IX. odst. 2 písm. a) a b) změní na označení ve čl. IX. odst. 3 písm. a) a b) ; a s tím, že ostatní ustanovení vzorové kupní smlouvy zůstanou stejná. 5. zřízení věcného předkupního práva k nebytovému prostoru č. 49/13 označenému a popsanému v bodě II., 2., včetně ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stavebních pozemcích ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav na dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou ve výše označených bodech, za kterou byl příslušný nebytový prostor prodán, I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej nebytových prostor č. 994/25, č. 1075/19 a č. 24/80 v k. ú Mladá Boleslav

18 I. 1. prodej nebytového prostoru č. 994/25 o celkové výměře 21,81 m 2, nacházejícího se v domě čp. 994, 995, 996, 997 a 998 v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemcích st.p.č. 4991, 4992,4993, 4994 a 4995 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 218/82772 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 218/82772 na pozemcích st.p.č o výměře 255 m 2, st.p.č o výměře 255 m 2, 4993 o výměře 255 m 2, 4994 o výměře 253 m 2 a st.p.č o výměře 254 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav paní Heleně Pískačové, nar.xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II za nabídnutou cenu ,- Kč, 2. prodej nebytového prostoru č. 1075/19 o celkové výměře 15,60 m 2, nacházejícího se v domě čp. 1075, 1076, 1077 a 1078 v části obce Mladá Boleslav II, postaveném na pozemcích st.p.č. 5024, 5025, 5026 a 5027 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 163/47445 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 163/47445 na pozemcích st.p.č.5024 o výměře 243 m 2, st.p.č o výměře 244 m 2, 5026 o výměře 242 m 2 a 5027 o výměře 242 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav panu Davidu Ptáčníkovi, nar. xxx, bytem xxx, Bělá pod Bezdězem za nabídnutou cenu ,- Kč, 3. prodej nebytového prostoru č. 24/80 o celkové výměře 88 m 2, nacházejícího se v domě sestávajícím z č.p. 15, 16, 17, 23 a 24 v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemcích st.p.č. 323, 318/2, 318/1, 317 a 314 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 880/48233 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 880/48233 na pozemcích st.p.č. 323 o výměře 248 m 2, st.p.č. 318/2 o výměře 238 m 2, 318/1 o výměře 257 m 2, 317 o výměře 249 m 2 a st.p.č. 314 o výměře 248 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav panu Zdeňku Štěpánkovi, bytem xxx, Mladá Boleslav za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč, I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/8 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rozpočtové opatření č. 8/8 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 3011 par pol křižovatka ulic Ptácká, Jaselská: a) na org par pol Tovačovského ulice ,00 Kč b) na org par pol Vysokoškolský areál Na Karmeli opěry částku ,00 Kč

19 c) na org par pol kašna na Českobratrském nám. částku ,00 Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/11 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rekonstrukce komunikace Na Dubcích a na částečné financování akce z rozpočtu města Mladá Boleslav v roku 2008 rozpočtové opatření č. 8/11 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 289 par pol plošné parkování na organizaci 3063 par pol komunikace Dubce č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/12 z kapitoly 05 OSM na kapitolu 07 OStRMR autobusové zastávky rozpočtové opatření č. 8/12 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 05 OSM z organizace 335 par pol příměstské části, opravy a udržování na kapitolu 07 OStRMR na organizaci 336 par pol autobusové zastávky č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/13 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR

20 rozpočtové opatření č. 8/13 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 3011 par pol křižovatka ulic Ptácká, Jaselská na org par pol Tovačovského ulice č města Mladá Boleslav na rok 2007, rozpočtové opatření č. 8/14 rozpočtové opatření č.8/14 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - o částku ,-- Kč navýšení příjmů jako účelové dotace od Ministerstva financí ČR a navýšení výdajů kapitoly 07 OStRMR organizace 4121 par pol Rekonstrukce sportovního areálu 6.základní školy ve výši ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení peněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o. I I I. peněžitý vklad ve výši ,- Kč z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav I, Komenského náměstí 61, PSČ I V. u k l á d á vedoucímu EO zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442,

21 Husova ulice, v k. ú. Mladá Boleslav, včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442, Husova ulice, v k.ú. Mladá Boleslav včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne ) dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na revokaci usnesení č ze dne návrh na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne I I. prodej pp. 125/100 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 268 m 2 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví manželů (SJM) Petra Kloučka, nar. xxx a Dany Kloučkové, nar. xxx, společně bytem xxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 400,-- Kč/m 2 I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml.

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Josef Hraško ml. Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 04. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 30.12.2010 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K

KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K KUPNÍ SMLOUVA Č. 916321461K uzavřená podle ust. ~ 588 až ~ 610 občanského zákoníku Účastníci smlouvy: Městská část Praha 11 se sídlem Ocelíkova 672, Praha 4, PSC 149 41 zastoupená zástupcem starostky Ing.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího

K U P NÍ SM LOUVA. k u p n í s m l o u v u a. I. Specifikace nemovitostí ve vlastnictví prodávajícího K U P NÍ SM LOUVA 1. Město Český Krumlov se sídlem: Nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov Vnitřní Město IČ: 00245836 zastoupené Ing.Lubošem Jedličkou-starostou města Bankovní spojení:, č.ú. jako prodávající

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více