SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007"

Transkript

1 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání zastupitelstva města k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/1 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/2 (daň z převodu nemovitostí prodeje nebytových prostor) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/3 navýšení rozpočtu města k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/4 - přijetí dotace ze státního rozpočtu rozšíření kamerového systému v Mladé Boleslavi k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/6 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v r. 2007, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/9 navýšení rozpočtu města, kap. 01 správní odbor ve výši 40 tis. Kč (prodej osobního vozidla GAZ v dražbě na Svatováclavské jízdě) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/10 - přesun finančních prostředků v rámci kap. 06 a navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav k návrhu na souhlas s poskytnutím dotace BK Mladá Boleslav, a. s. ve výši ,- Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion k návrhu na zrušení Infocentra Mladá Boleslav a Kulturního střediska Svět, příspěvkových organizací města Mladá Boleslav k návrhu na schválení Dodatku č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů k návrhu na vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy k návrhu na spolufinancování projektu výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav, s. r. o k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 960 ze dne , na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Jandera), na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/5 (výkup pozemku na Sahaře p. Jandera) k návrhu na uzavření Dohody o narovnání (p. Potor Havlíčkova 886/II)

2 1294. k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne , na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Janda) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Herbstovi a p. Fischer) k návrhu na prodej podílů části stp. 950/5 v k.ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 273 Dukelská, Ml. Boleslav) k návrhu na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) k návrhu na schválení uhrazení plateb Bytovému družstvu Laurinova III k návrhu na prodej bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v ulici Laurinova čp a 1015, v ulici B. Němcové čp. 431, 432 a 433 v Mladé Boleslavi podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici S. K. Neumanna čp. 491, 492, 493 a 494 a ulici Erbenova čp. 725, 726 a 727 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici V. Klementa čp. 846 a 847 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č.857. ze dne a usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích v ulici Havlíčkova /II, Erbenova /II, nám. Míru 49 52/II podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS a doplnění usnesení ZM č. 694 a č. 702 ze dne a na zřízení věcného předkupního práva k návrhu na prodej nebytových prostor č. 994/25, č. 1075/19 a č. 24/80 v k. ú Mladá Boleslav k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/8 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/11 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rekonstrukce komunikace Na Dubcích a na částečné financování akce z rozpočtu města Mladá Boleslav v roku k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/12 z kapitoly 05 OSM na kapitolu 07 OStRMR autobusové zastávky k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/13 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2007, rozpočtové opatření č. 8/ k návrhu na schválení peněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o k informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442, Husova ulice, v k. ú. Mladá Boleslav, včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne k návrhu na revokaci usnesení č ze dne návrh na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi)

3 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání zastupitelstva města b e r e j i n a v ě d o m í č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/1 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 rozpočtové opatření č. 8/1 v roce 2007: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org. 616, par pol údržba ZŠ, na org.78, 3113, položku 6121 ZŠ investice b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06 z org. 616, par pol údržba ZŠ, na org.78, 3113, položku 6121 investice energetické audity č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/2 (daň z převodu nemovitostí prodeje nebytových prostor) rozpočtové opatřením č. 8/2 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 03, org. 231, par. 3639, pol příjmy z prodeje nemovitostí a navýšení výdajů - kap. 03, org. 260, par. 3612, pol daň z převodu nemovitostí

4 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/3 navýšení rozpočtu města a) rozpočtové opatření č. 8/3 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč: přesun finančních prostředků v rámci kap. 06: z kap. 06 org. 616, par pol rezerva neinvestičních příspěvků MŠ, na kap. 06, org. 602, 3113, pol ZŠ - neinvestiční příspěvek b) navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole Mladá Boleslav, Komenského nám. 91 na rok 2007 o částku Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/4 - přijetí dotace ze státního rozpočtu rozšíření kamerového systému v Mladé Boleslavi rozpočtové opatření č. 8/4 roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol ÚZ účelová investiční dotace z MF ČR a navýšením výdajů kapitoly 01 správní odbor - Městská policie na org. 104 par pol ÚZ stroje přístroje zařízení č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/6 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v r. 2007, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007 rozpočtové opatření č. 8/6 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11, par. 6171, položka dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

5 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/7 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 05 rozpočtové opatření č. 8/7 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 05: z org. 285, par. 3745, pol investice - fontána Havelská zahrada v částce ,- Kč a z org. 285, par. 3745, pol investice - park Výstaviště - balustrády a schodiště v částce ,-- Kč na org. 285, par. 3745, pol oprava fontány - Hejdova zahrada v částce ,- Kč. č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/9 navýšení rozpočtu města, kap. 01 správní odbor ve výši 40 tis. Kč (prodej osobního vozidla GAZ v dražbě na Svatováclavské jízdě) rozpočtové opatření č. 8/9 v roce 2007: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol (příjmy z prodeje hmotného majetku) a navýšení výdajů kap. 01, org. 101, par. 5512, pol peněžité dary obyvatelstvu č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/10 - přesun finančních prostředků v rámci kap. 06 a navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 8/10 v roce 2007: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč : přesun finančních prostředků v rámci kap. 06: z kap. 06 org. 616, par pol rezerva neinvestičních příspěvků MŠ na kap. 06, org. 222, 3392, pol opravy a údržba DK

6 b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů kap. 06, org. 202, 3399, pol a navýšení výdajů - kap. 06, org. 202, 3399, pol. 5169, - Svatováclavská jízda č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na souhlas s poskytnutím dotace BK Mladá Boleslav, a. s. ve výši ,- Kč na úhradu splátky leasingu rolby pro zimní stadion poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč mezi statutárním městem Mladá Boleslav a BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem: Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ: , na úhradu podílu města na splátce rolby, která byla formou leasingu zakoupena v roce 2004 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na zrušení Infocentra Mladá Boleslav a Kulturního střediska Svět, příspěvkových organizací města Mladá Boleslav 1. pověření ředitele příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Železná 107, IČ: , Mgr. Jiřího Senohrábka ukončením činnosti této příspěvkové organizace ke dni 30. listopadu 2007 a převedením veškeré činnosti této organizace na společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s. a se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ: , počínaje dnem zrušení příspěvkové organizace Infocentrum Mladá Boleslav se sídlem Mladá Boleslav, Železná 107, IČ: ke dni 31. prosince pověření ředitele příspěvkové organizace Kulturní středisko Svět, se sídlem Mladá Boleslav Tylova 467, IČ: , pana Vratislava Houšteckého, ukončením části činnosti této příspěvkové organizace ke dni 31. prosince 2007 a převedením činnosti této organizace, kromě smluvního vztahu s ČR zastoupenou úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na společnost Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ: , počínaje dnem

7 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení Dodatku č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů Dodatek č. 3 Pravidel č. 2/2007 statutárního města Mladá Boleslav o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění, ve znění Dodatku č. 1 a 2, dle přílohy důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy I. 1) vybudování cyklostezky v rámci realizace projektu Greenways Jizera s parametry pro její využívání jako in-line dráhy v lokalitě Podlázky-Čejetice (dále jen "cyklostezka") a) 1. etapa v délce přibližně m ("krátká" varianta dle snímku přiloženého k důvodové zprávě) b) 2. etapa v délce přibližně zbývajících m (k dokončení "dlouhé" varianty) I I. u k l á d á 1) primátorovi města zajistit projednání realizace cyklostezky v příměstských částech Podlázky a Čejetice a s Jezdeckým klubem Mladá Boleslav, IČ ) vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města a regionu zajistit zpracování projektové dokumentace do ) odboru SMM zahájit jednání o výkupech pozemků pro 1. a 2. etapu této akce č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na spolufinancování projektu výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav spolufinancování projektu Výstavba zázemí pro atlety na Městském stadionu Mladá Boleslav do výše 5 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2008 v případě schválení dotace z prostředků MŠMT ČR

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení nepeněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav, s. r. o. I. nepeněžitý vklad nemovitostí: - budova bez čp. na stp. 2434/1 a 2434/2 (objekt občanské vybavenosti) - budova bez čp. na stp (objekt občanské vybavenosti) - budova bez čp. na stp (objekt občanské vybavenosti) - stp. 2232/2 (zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště) o výměře 143 m 2 - stp. 2434/1 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 276 m 2 - stp. 2434/2 (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 56 m 2 - stp (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 89 m 2 - stp (zastavěná plocha a nádvoří budova) o výměře 43 m 2 - pp. 1022/2 (trvalý travní porost) o výměře m 2 - pp. 1022/7 (zahrada) o výměře 860 m 2 - pp. 1023/5 (zahrada) o výměře m 2 - pp. 1023/7 (zahrada) o výměře m 2 - pp. 1032/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře m 2 - pp. 1032/4 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 208 m 2 - pp. 1034/1 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 1034/3 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 1051/4 (trvalý travní porost) o výměře m 2 - pp. 1470/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 172 m 2 - pp. 1034/10 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 vše v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, a to v hodnotě odpovídající částce, která bude uvedená v posudku zpracovaném znalcem nezávislým na společnosti jmenovaným za tím účelem soudem I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na revokaci usnesení ZM č. 960 ze dne , na koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (Ing. Jandera), na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/5 (výkup pozemku na Sahaře p. Jandera)

9 I. r e v o k u j e své usnesení č. 960 ze dne v plném rozsahu I I. a) koupi pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr 528/1 (PK) o výměře m 2 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku Ing. Jiřího Jandery, nar. xxx, bytem xxx, Praha Královice do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav a to za celkovou cenu ,- Kč b) rozpočtové opatření č. 8/5 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč, přesun finančních prostředků: v rámci kapitoly 03 - z org 0231, par. 3639, pol České dráhy ,- Kč na org. 0231, par. 3639, pol Jandera - Sahara v rámci kapitoly 07 a 03 z org. 5111, kap. 07, par. 3429, pol ,- Kč na org. 0231, kap. 03, par. 3639, pol Jandera - Sahara I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení dle bodu II. a) do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání (p. Potor Havlíčkova 886/II) n e předložený návrh č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne , na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (pan Janda)

10 I. k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I I. prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - pana Daniela Jandy, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Herbstovi a p. Fischer) I. k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I I. prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m2 k celku): - manželů Jana Herbsta, nar. xxx, a Jany Herbstové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč - pana Františka Fischera, nar. xxx, bytem xxx, Lysá nad Labem podíl o velikosti 256/32726 za cenu 7.431,- Kč I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č. 1296

11 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej podílů části stp. 950/5 v k.ú. Mladá Boleslav (vlastníkům jednotek domu čp. 273 Dukelská, Ml. Boleslav) I. prodej ideálních podílů části stp. 950/5 (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště) o výměře cca 600 m2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků bytů domu čp. 273, Dukelská ul., Mladá Boleslav: - Alici Vágnerové, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) - Tomáše Szépe, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 1/12) - Marie Dvořákové, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 2/12) - manželů Romana Janečka, nar. xxx a JUDr. Evy Szépeové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) - manželů Michala Ráčka, nar. xxx a Moniky Ráčkové, nar. xxx (SJM), společně bytem xxx, Mladá Boleslav (podíl 3/12) a to za cenu 1.600,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím, že ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav bude zřízeno věcné předkupní právo za kupní cenu, za kterou byl pozemek, resp. jeho část prodán pro případ úplatného i bezúplatného převodu pozemku, a s tím, že výměra převáděné části stp. 950/5 bude stanovena příslušným geometrickým plánem a dále s tím, že bude zřízeno věcné břemeno na užívání společné příjezdové cesty do dvora a možnosti užívání sušáku na prádlo členy společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 299/III I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) n e žádný z předložených návrhů č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení uhrazení plateb Bytovému družstvu Laurinova III

12 I. uhrazení pevné platby (nájemné) spojené s užíváním bytů č. 1377/46, 1377/47, 1377/52 a 1377/58 nacházejících se v domě čp a 1378, v části obce Mladá Boleslav III, postaveném na st.p.č. 808/5 a 808/8 v k.ú. Mladá Boleslav pronajatých městu na základě nájemních smluv ze dne za období od do ve výši ,- Kč, I I. n e a) návrh na uhrazení úroků z částky složené do advokátní úschovy na základě Smlouvy o advokátní úschově uzavřené mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a advokátem JUDr. Karlem Fouskem, za účelem složení peněz k zaplacení kupní ceny (členského vkladu) za 4 bytové jednotky (výše uvedené v bodě 1.) odkupované od Bytového družstva Laurinova III ve výši ,- Kč, b) návrh na uhrazení nákladů na přípravu IV. etapy výstavby bytového komplexu Laurinova IV. ve výši ,- Kč, včetně úroků č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v ulici Laurinova čp a 1015, v ulici B. Němcové čp. 431, 432 a 433 v Mladé Boleslavi podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle Směrnice QS 72-03), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v domě čp a 1015 na stp. 2450/1 o výměře 138 m 2 a stp. 2451/3 o výměře 138 m 2 v ul. Laurinova v části obce Mladá Boleslav III v k.ú. Mladá Boleslav č. 1014/1 manž. T. (nar. xxx) a B. (nar. xxx) L., oba trvale bytem xxx4, Mladá Boleslav (1+2, 50,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (5) č. 1014/2 manž. M. (nar. xxxx) a Š. (nar. xxx) N., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (15) č. 1014/3 p. V. N. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (15) č. 1014/4 pí. Ing. M. T. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 1014/5 manž. P. (nar. xxx), bytem xxx, Mladá Boleslav a D. (nar. xxx) B., trvale bytem Hrdlořezy 42, (1+2, 49,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) č. 1014/6 pí. A. T. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 47,6 m 2 ) za cenu ,- Kč (31) č. 1014/7 pí. M. V. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (30) č. 1014/8 pí. B. R. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49 m 2 ) za cenu ,- Kč (14)

13 č. 1014/9 pí. L. V. (nar. xxxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) č. 1015/1 pí. J. L. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/2 manž. M. (nar. xxx), bytem xxx, Březno a M. (nar. xxx) V., trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 50,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (14) č. 1015/3 p. K. K. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,0 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/5 pí. S. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/6 manž.v. (nar. xxx) a Z. (nar. xxx) Š., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 1015/7 manž.t. (nar. xxx), bytem xxx, Mladá Boleslav a K. (nar. xxx) K., trvale bytem xxx, Neratovice (1+2, 48,5 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/8 manž. J. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) V., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 49,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (11) č. 1015/9 manž. V. (nar. xxx) a Š. (nar.xxx) L., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 48,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (16) č. 1015/10 p. Martinu Kindlovi (nar ), trvale bytem Laurinova 1015, Mladá Boleslav (1+2, 48,4 m 2 ) za cenu ,- Kč (12) v domě čp. 431 na stp o výměře 532 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 431/1 manž. M. (nar. xxx), bytem xxx a I. (nar. xxx) D., trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) č. 431/2 pí. K. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) č. 431/3 manž. J. (nar. xxx) a H. (nar. xxx) Ž., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (31) č. 431/4 manž. J. (nar. xxx) a A. (nar. xxx) A., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,3 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 431/5 manž. M. (nar.xxx) a L. (nar. xxx) U., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 79,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (34) č. 431/6 manž. P. (nar. xxx) a Š. (nar. xxx) K., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 431/8 pí. L. H. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (17) v domě čp. 432 na stp o výměře 523 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 432/1 pí. E. D. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 432/4 manž. Z. (nar. xxx) a J. (nar. xxx) R., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m 2 ) za cenu ,- Kč (32) č. 432/5 manž. J. (nar. xxx) a Ing. I. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (33) č. 432/6 manž. J. (nar. xxx) a V. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (12)

14 č. 432/7 pí. J. P. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (20) č. 432/8 manž. M. (nar. xxx) a B. (nar. xxx) B., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (30) v domě čp. 433 na stp o výměře 508 m 2 v ulici Boženy Němcové v části obce Mladá Boleslav II v k.ú. Mladá Boleslav č. 433/1 p. M. L. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,2 m2) za cenu ,- Kč (18) č. 433/3 manž.r. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,3 m2) za cenu ,- Kč (6) č. 433/4 pí. Z. S. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 80 m2) za cenu ,- Kč (10) č. 433/5 manž. J. (nar. xxx) a Z. (nar. xxx) D., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (51) č. 433/6 pí. J. D. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 79,7 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) č. 433/7 pí. K. Š. (nar ), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 78,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (27) č. 433/8 pí. I. H. (nar ), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 7,89 m 2 ) za cenu ,- Kč (13) mimo bytů: v ul. Laurinova - č. 1014/10 a č. 1015/4 v ul. B. Němcové - č. 431/7, č. 432/2, č. 432/3, č. 433/2 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici S. K. Neumanna čp. 491, 492, 493 a 494 a ulici Erbenova čp. 725, 726 a 727 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici S. K. Neumanna čp. 491/III, 492/III, 493/III a 494/III na stp o výměře 415 m 2, stp o výměře 374 m 2, stp o výměře 375 m 2, stp o výměře 370 m 2 č. 494/1 panu Z. V. 1/2 (nar. xxx) a paní D. E. 1/2 (nar. xxx), oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+1, 57,30 m 2 ) za cenu ,-- Kč (16)

15 v ulici Erbenova čp. 725/II, 726/II a 727/II na stp o výměře 146 m 2, stp. 2466/1 o výměře 144 m 2, stp o výměře 147 m 2 č. 726/2 paní V.K. (nar. xxx), trvale bytem xxxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,73 m 2 ) za cenu ,-- Kč (53) I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 697 ze dne a schválení prodeje bytů, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na stp. v ulici V. Klementa čp. 846 a 847 v Mladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. v platném znění a směrnice QS I. r e v o k u j e částečně usnesení ZM č. 697 ze dne , a to část v bodě I., prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici V. Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 a to následující části: č. 846/29 manž. E. (nar. xxx) a M. (nar. xxx) P., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 846/35 p. R. Š. (nar. xxx), trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6) I I. prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice), po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy: v ulici V. Klementa čp. 846/II a 847/II na stp. 3532/1 o výměře 289 m 2 a stp. 3532/2 o výměře 247 m 2 č. 846/29 manž. E. (nar.xxx) a M. (nar. xxx) P., oba trvale bytem xxx, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (10) č. 846/35 p. R. (nar.xxx), trvale bytem V. Klementa 846, Mladá Boleslav (1+2, 58,9 m 2 ) za cenu ,- Kč (6)

16 I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č.857. ze dne a usnesení ZM č ze dne a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích v ulici Havlíčkova /II, Erbenova /II, nám. Míru 49 52/II podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění a směrnice QS a doplnění usnesení ZM č. 694 a č. 702 ze dne a na zřízení věcného předkupního práva. I. r e v o k u j e 1. částečně usnesení ZM č.857 ze dne a to v bodě II., 3., část 3.5., (nebytový prostor č. 592/1) 2. částečně usnesení ZM č ze dne ve věci změny kupní ceny v bodě III., 1., 1.4., a dále tak, že v bodě III., 3., se vypouští slova 793/21 a 1.4. (nebytový prostor č. 793/21) I I. 1. změnu kupní ceny za prodej nebytového prostoru č. 793/21 v k.ú. Mladá Boleslav paní Ivě Medáčkové z částky ,- Kč na částku ,- Kč, 2. prodej nebytového prostoru, ideálního podílu na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav (za podmínek uvedených ve směrnici QS 72-04): nebytový prostor č. 49/13 o celkové výměře podlahové plochy 373,20 m 2 v domě čp. 49, 50, 51 a 52 v ul. nám. Míru v části obce Mladá Boleslav II, na stp250, 252, 253, 290/3 a 290/1 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 3732/44175 na společných částech domu a stejný ideální podíl 3732/44175 na pozemcích 2/5 manž. Haně Lávičkové, nar. xxx (SJM) a Petru Lávičkovi, nar. xxx (SJM), oba trvale bytem xxx, Kosmonosy a 3/5 slečně Petře Jakubcové, nar. xxx, bytem xxx, Jičín, za cenu dle směrnice QS 72-04, sníženou o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy a o 5 % za zřízení předkupního práva, tj. v částce ,- Kč, 3. prodej nebytového prostoru, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na příslušných pozemcích (zastavěná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav: nebytový prostor č. 592/1 o celkové výměře podlahové plochy 36,50 m 2 v domě čp. 590, 591 a 592 v ul. Havlíčkova v části obce Mladá Boleslav II, na stp. 2016, 2017, 2018/1 a 2018/2 v k.ú. Mladá Boleslav a ideální podíl 365/19240 na společných částech domu a stejný ideální podíl 365/19240 na pozemcích panu Pavlu Jenkovi, nar. xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II za pevnou cenu ,- Kč bez uplatnění slev, 4.1 doplnění usnesení ZM č. 694 ze dne v bodě I., 1., 1.3., tak, že za stávající text usnesení (prodej nebytového prostoru č. 847/39 Danielu Pražákovi) se doplňuje následující text: s tím, že do textu vzorové kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 701 ze dne bude doplněn do čl. IX. nový odstavec č. 2 následujícího znění: Kupující se dále zavazuje, že v nebytovém prostoru bude po dobu 10-ti let od podpisu kupní smlouvy provozovat prodej potravin. Pro případ porušení tohoto závazku si

17 smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která se bude zvyšovat o roční úrok ve výši 12-ti měsíčního PRIBORU (bráno zpětně) za každý započatý rok zvýšeného o 0,5% bodu. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy kupující obdrží výzvu k její úhradě od prodávajícího, a to na účet prodávajícího, který bude ve výzvě k úhradě uveden. a s tím, že dosavadní odst. č. 2 ve čl. IX. kupní smlouvy se přečísluje na odst. č. 3 a do písm. a) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c), doplní slova a odst. 2 ; a s tím, že do písm. b) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c) doplní slova odst. 2 a dosavadní označení odst. 2 písm. a), b) a c) se změní na označení odst. 3 písm. a), b) a c) ; a s tím, že v písm. c) nového odst. č. 3 se dosavadní označení ve čl. IX. odst. 2 písm. a) a b) změní na označení ve čl. IX. odst. 3 písm. a) a b) ; a s tím, že ostatní ustanovení vzorové kupní smlouvy zůstanou stejná. 4.2 doplněním usnesení ZM č. 702 ze dne v bodě I., 1.4, tak, že za stávající text usnesení (prodej nebytového prostoru č. 16/75 obchodní společnosti KBH velkoobchod, spol. s r. o.) se doplňuje následující text: s tím, že do textu vzorové kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 701 ze dne bude doplněn do čl. IX. nový odstavec č. 2 následujícího znění: Kupující se dále zavazuje, že v nebytovém prostoru bude po dobu 10-ti let od podpisu kupní smlouvy provozovat prodej potravin. Pro případ porušení tohoto závazku si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která se bude zvyšovat o roční úrok ve výši 12-ti měsíčního PRIBORU (bráno zpětně) za každý započatý rok zvýšeného o 0,5% bodu. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy kupující obdrží výzvu k její úhradě od prodávajícího, a to na účet prodávajícího, který bude ve výzvě k úhradě uveden. ; a s tím, že dosavadní odst. č. 2 ve čl. IX. kupní smlouvy se přečísluje na odst. č. 3 a do písm. a) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c), doplní slova a odst. 2 ; a s tím, že do písm. b) nového odst. č. 3 se za slova ve čl. IX. odst. 1. písm. a), b), a c) doplní slova odst. 2 a dosavadní označení odst. 2 písm. a), b) a c) se změní na označení odst. 3 písm. a), b) a c) ; a s tím, že v písm. c) nového odst. č. 3 se dosavadní označení ve čl. IX. odst. 2 písm. a) a b) změní na označení ve čl. IX. odst. 3 písm. a) a b) ; a s tím, že ostatní ustanovení vzorové kupní smlouvy zůstanou stejná. 5. zřízení věcného předkupního práva k nebytovému prostoru č. 49/13 označenému a popsanému v bodě II., 2., včetně ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stavebních pozemcích ve prospěch statutárního města Mladá Boleslav na dobu 5 let od podpisu kupní smlouvy za kupní cenu uvedenou ve výše označených bodech, za kterou byl příslušný nebytový prostor prodán, I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na prodej nebytových prostor č. 994/25, č. 1075/19 a č. 24/80 v k. ú Mladá Boleslav

18 I. 1. prodej nebytového prostoru č. 994/25 o celkové výměře 21,81 m 2, nacházejícího se v domě čp. 994, 995, 996, 997 a 998 v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemcích st.p.č. 4991, 4992,4993, 4994 a 4995 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 218/82772 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 218/82772 na pozemcích st.p.č o výměře 255 m 2, st.p.č o výměře 255 m 2, 4993 o výměře 255 m 2, 4994 o výměře 253 m 2 a st.p.č o výměře 254 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav paní Heleně Pískačové, nar.xxx, bytem xxx, Mladá Boleslav II za nabídnutou cenu ,- Kč, 2. prodej nebytového prostoru č. 1075/19 o celkové výměře 15,60 m 2, nacházejícího se v domě čp. 1075, 1076, 1077 a 1078 v části obce Mladá Boleslav II, postaveném na pozemcích st.p.č. 5024, 5025, 5026 a 5027 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 163/47445 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 163/47445 na pozemcích st.p.č.5024 o výměře 243 m 2, st.p.č o výměře 244 m 2, 5026 o výměře 242 m 2 a 5027 o výměře 242 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav panu Davidu Ptáčníkovi, nar. xxx, bytem xxx, Bělá pod Bezdězem za nabídnutou cenu ,- Kč, 3. prodej nebytového prostoru č. 24/80 o celkové výměře 88 m 2, nacházejícího se v domě sestávajícím z č.p. 15, 16, 17, 23 a 24 v části obce Mladá Boleslav II postaveném na pozemcích st.p.č. 323, 318/2, 318/1, 317 a 314 a příslušného spoluvlastnického podílu ve výši 880/48233 na společných částech uvedeného domu a stejného spoluvlastnického podílu ve výši 880/48233 na pozemcích st.p.č. 323 o výměře 248 m 2, st.p.č. 318/2 o výměře 238 m 2, 318/1 o výměře 257 m 2, 317 o výměře 249 m 2 a st.p.č. 314 o výměře 248 m 2, vše v k.ú. Mladá Boleslav panu Zdeňku Štěpánkovi, bytem xxx, Mladá Boleslav za nabídnutou cenu ve výši ,- Kč, I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/8 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rozpočtové opatření č. 8/8 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 3011 par pol křižovatka ulic Ptácká, Jaselská: a) na org par pol Tovačovského ulice ,00 Kč b) na org par pol Vysokoškolský areál Na Karmeli opěry částku ,00 Kč

19 c) na org par pol kašna na Českobratrském nám. částku ,00 Kč č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/11 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR rekonstrukce komunikace Na Dubcích a na částečné financování akce z rozpočtu města Mladá Boleslav v roku 2008 rozpočtové opatření č. 8/11 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 289 par pol plošné parkování na organizaci 3063 par pol komunikace Dubce č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/12 z kapitoly 05 OSM na kapitolu 07 OStRMR autobusové zastávky rozpočtové opatření č. 8/12 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 05 OSM z organizace 335 par pol příměstské části, opravy a udržování na kapitolu 07 OStRMR na organizaci 336 par pol autobusové zastávky č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 8/13 přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR

20 rozpočtové opatření č. 8/13 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRMR z organizace 3011 par pol křižovatka ulic Ptácká, Jaselská na org par pol Tovačovského ulice č města Mladá Boleslav na rok 2007, rozpočtové opatření č. 8/14 rozpočtové opatření č.8/14 v roce 2007: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - o částku ,-- Kč navýšení příjmů jako účelové dotace od Ministerstva financí ČR a navýšení výdajů kapitoly 07 OStRMR organizace 4121 par pol Rekonstrukce sportovního areálu 6.základní školy ve výši ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na schválení peněžitého vkladu do společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r. o. I I I. peněžitý vklad ve výši ,- Kč z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Koupaliště Mladá Boleslav s. r.o., IČ: , se sídlem Mladá Boleslav I, Komenského náměstí 61, PSČ I V. u k l á d á vedoucímu EO zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442,

21 Husova ulice, v k. ú. Mladá Boleslav, včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu a dosavadním postupu ve věci umístění stavby bytového domu na parcele č. 119/24 a 1442, Husova ulice, v k.ú. Mladá Boleslav včetně postupu Ing. arch. Jindřicha Zítky (vystoupení p. Davida Zapletala na ZM dne ) dle důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 25. října 2007 k návrhu na revokaci usnesení č ze dne návrh na prodej pp. 125/100 v k. ú. Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Kloučkovi) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne I I. prodej pp. 125/100 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 268 m 2 v k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví manželů (SJM) Petra Kloučka, nar. xxx a Dany Kloučkové, nar. xxx, společně bytem xxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 400,-- Kč/m 2 I I I. u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Bod 1/ Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 25. října 2007 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 12827/2013 č. j.: 12848/2013 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek

ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek O b e c P í š ť 747 18 Píšť č. p. 58 ZÁSADY postupu při prodeji bytových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne 22.12.2010 o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne číslo 070/12/16 k návrhu na schválení programu mimořádného 12. zasedání ZMČ Praha Běchovice I. a) program 12. zasedání ZMČ číslo 071/12/16 k návrhu Rozpočtového opatření č. 11/16 a) informaci o uvolnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část "ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní.

I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část ZM s c h v a l u j e práce v nemovitosti VSK jsou dokončeny, je navrhováno kupní smlouvu uzavřít již nyní. I. Důvodová zpráva - Schválení kupní smlouvy s VSK Č.K. Rozhodnutí ve věci schválení vlastní kupní smlouvy navazující na již schválenou a podepsanou budoucí smlouvu kupní reg. č. 434/212/OSM ze dne 11.6.2012,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu řádné veřejné zasedání zastupitelstva města ZM 95 (ve volebním období 28. zasedání) ze dne: 12.12.2013 přednáškový sál Městské knihovny Nové Město nad Metují od 16:00 hodin Pořadová

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko. Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 1 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko Dne 7. září 2011 konaného v Kulturním domě v Těrlicku 143/9/11 Zastupitelstvo obce Těrlicko volí členy návrhové komise Mgr. Jaroslava Goje a Ing. Milana

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více