SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010"

Transkript

1 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 4 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav 93. Návrh na schválení termínů jednání zastupitelstva města v roce Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav 95. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/1 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav 97. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/2 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci 98. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 11/3 - Přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/4 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků 100. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/5 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy 101. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 (pojistné plnění) 102. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/7 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010, kap sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/8 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/9 - dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů 105. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/10 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) 106. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/11 v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/12 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci 108. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/13 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) 51

2 109. Návrh na schválení výše příspěvků podnikatelům podnikajícím na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, dle usnesení zastupitelstva města č ze dne Návrh na schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou a. s Návrh na zrušení věcného břemene práva zpáteční koupě ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Ludvíkovi) 112. Návrh na odkoupení nemovitostí v trase pěší a cyklistické komunikace do Jemníků (Miroslava Kovářová) 113. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodeje části pp. 1341/19 v k. ú. Mladá Boleslav (Bohumila Zálešáková) 114. Návrh na schválení revokace usnesení ZM č ze dne , tj. prodeje stp a pp. 1119/45 v katastrálním území Mladá Boleslav (Miloslav Prchlík) 115. Návrh na schválení bezúplatného nabytí části pp. 608/236 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 116. Návrh na budoucí prodej části pp. 112/1 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) 117. Návrh na schválení prodeje pp. 287/14 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (VALID s.r.o.) 118. Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici (doprodej bytů v č.p a v čp , vše v části obce Mladá Boleslav III, k.ú. Mladá Boleslav) podle zák. 72/1994 Sb Návrh na pověření k zastupování města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj 120. Informace o spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a firmou Škoda Auto, a. s Návrh na delegaci zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s Návrh na rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010 (úhrady z úvěru na financování investičních projektů) 123. Návrh na volbu předsedů finančního a kontrolního výboru 124. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/15 přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality a převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu 01 č. 92 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok

3 č. 93 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na termíny zasedání Zastupitelstva města Mladá Boleslav v roce 2011 dle přílohy důvodové zprávy termíny zasedání Zastupitelstva města Mladá Boleslav v roce 2011 dle přílohy důvodové zprávy. č. 94 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav od 25. listopadu 2010: a) v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve statutárním městě (a podle počtu obyvatel), ve výši - člen rady ,- Kč - člen zastupitelstva ,- Kč b) v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ustanovení 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. č. 95 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2010 b e r e n a v ě d o m í a) plnění rozpočtu za období ve výši ,34 tis. Kč na straně příjmů, čerpání z přijatého úvěru 72 mil. (na spolufinancování dotovaných investičních akcí) ve výši ,01 tis. Kč, z investičního úvěru 44 mil. ve výši 264,18 tis. Kč a čerpání úvěru 180 mil. ve výši ,42 tis. Kč - čerpání rozpočtu na straně výdajů ve výši ,28 tis. Kč, splátka úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátka úvěru na 53

4 VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátka jistiny Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 1 493,05 tis. Kč b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši ,25 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 1 684,92 tis. Kč c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši ,39 tis. Kč, a náklady s ní související ve výši ,31 tis. Kč. č. 96 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/1 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav a) přijetí dotace Středočeského kraje ve výši ,- Kč na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, estetické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010 (usnesení zastupitelstva Středočeského kraje č /2010/RK ze dne ) b) rozpočtové opatření č. 11/1 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, estetické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010, pol. 4122, ÚZ 601 a navýšení výdajů kap. 06, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ 601 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Městské divadlo Mladá Boleslav, Palackého 263) c) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2010 Městskému divadlu Mladá Boleslav, Palackého 263, IČ o částku ,- Kč na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, etické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010, evidenční číslo Projektu KUL/KUL/000194/2010. č. 97 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/2 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci 54

5 a) rozpočtové opatření č. 11/2 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na realizaci projektu Florbal nový OLYMPIJSKÝ SPORT pol. 4122, ÚZ 011 a navýšení výdajů kap. 06, org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 011 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace) b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2010 Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci, IČ , o částku ,- Kč na realizaci projektu Florbal nový OLYMPIJSKÝ SPORT. č. 98 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 11/3 - Přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/3 v roce 2010: Navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ účelová neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města, a to: a) na org par pol.5223 židovský hřbitov v částce ,-Kč b) na org par pol.5212 dům čp. 32, Železná ulice v částce ,-Kč c) na org par pol dům čp.10, Staroměstské náměstí v částce ,-Kč č. 99 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/4 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků rozpočtové opatření č. 11/4 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci ze státního rozpočtu kapitola 01, položka 4111, ÚZ a navýšením výdajů spojených s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků 55

6 kap. 01 org par pol ,-Kč, - pronájem prostor kap. 01 org par pol ,- Kč - nákup služeb kap. 01 org par pol ,-Kč - pohoštění kap. 01 org par pol ,-Kč - el. energie kap. 01 org par pol ,-Kč - povinné pojistné na soc. zabezpečení. č. 100 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/5 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy rozpočtové opatření č. 11/5 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů o dotaci ze státního rozpočtu kapitola 01, položka 4112, a navýšením výdajů kap. 01, org. 0107, par. 6171, pol ,-Kč. č. 101 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 (pojistné plnění) I. rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 se změnou rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků z kap. 02, par. 6171, pol plnění pojistných událostí ve výši ,00 Kč na kap. 03 : org. 107, par. 6171, pol budovy magistrátu 4 600,00 Kč org. 616, par. 3113, pol základní školy 2 269,00 Kč org. 616, par. 3111, pol mateřské školy 7 360,00 Kč org. 616, par. 3429, pol ostatní zájmová činnost ,00 Kč org. 372, par. 4354, pol penzion ,00 Kč vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do

7 č. 102 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/7 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010, kap sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/7 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11 sociální věci, par. 6171, položky dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. č. 103 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/8 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/8 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11 sociální věci, org. 0052, par. 4195, položka 5410, ÚZ na výplatu příspěvku na péči. č. 104 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/9 - dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů 57

8 rozpočtové opatření č. 11/9 v roce 2010 a ) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci. 58

9 č. 105 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/10 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) I. rozpočtové opatřením č. 11/10 v roce 2010: 1) navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku ,- Kč - navýšení příjmů na položce 4133 převody z vlastních rezervních fondů - navýšení výdajů kap. 03, org. 231, par. 3639, pol Pozemky ACTIV Parking 2) přesun finančních prostředků v rámci kap. 03 z org. 2231, par. 3639, pol Budovy, haly a stavby ,95 Kč z org. 2231, par. 3639, pol Pozemky ,05 Kč na 231, par. 3639, pol Pozemky ACTIV Parking s.r.o ,-- Kč vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně. č. 106 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/11 v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/11 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů kap. 01, org. 230, 3725, položka příspěvek od společnosti EKO-KOM, a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů a navýšení výdajů kap. 01, org. 230, 3725: položka zabezpečení tříděného odpadu - o částku ,-- Kč položka drobný dlouhodobý hmotný majetek - o částku ,-- Kč položka dlouhodobý hmotný majetek - o částku ,-- Kč. č. 107 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/12 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci 59

10 a) rozpočtové opatření č. 11/12 v roce 2010: navýšením rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,20 Kč navýšení příjmů dotace na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu a Mateřskou Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkovou organizaci pol. 4122, ÚZ a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 608, par. 3113, pol. 5336, ÚZ neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace) b) navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci, IČ o částku ,20 Kč na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. č. 108 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/13 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) rozpočtové opatřením č. 11/13 v roce 2010: navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na položce 4133 převody z vlastních rezervních fondů - navýšení výdajů kap. 07, org. 293, par. 2219, pol Parkovací objekt Komenského náměstí. č. 109 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení výše příspěvků podnikatelům podnikajícím na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, dle usnesení zastupitelstva města č ze dne vyplacené příspěvky podnikatelům za měsíc září 2010, kteří podnikají na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, na základě usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září 2010, uvedenými v příloze důvodové zprávy ve výši ,- Kč. 60

11 č. 110 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou a. s. I. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ , dle přílohy tohoto usnesení vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. č. 111 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zrušení věcného břemene práva zpáteční koupě ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Ludvíkovi) I. zrušení věcného břemene - práva zpáteční koupě pro Statutární město Mladá Boleslav ke stavební parcele 1770 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 232 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav ve spoluvlastnictví pana Lumíra Ludvíka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2) a paní Ivany Ludvíkové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2) zapsaného na listu vlastnictví č. 379 (v části C) pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav dohodou s tím, že toto věcné břemeno právo zpáteční koupě bude z tohoto listu vlastnictví na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o výmazu tohoto práva vymazáno vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 112 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na odkoupení nemovitostí v trase pěší a cyklistické komunikace do Jemníků (Miroslava Kovářová) 61

12 I. koupi nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav dotčené stavbou pěší a cyklistické komunikace z Mladé Boleslavi do Jemníků, tj. - části pozemkové parcely 1074/2 (orná půda) o výměře 34 m 2, dle nového GP č /2007 pp. 1074/6 (orná půda) o výměře 34 m 2 - části pozemkové parcely 1074/3 (zahrada) o výměře 26 m 2 a části pozemkové parcely 1074/4 (zahrada) o výměře 29 m 2 dle nového GP č /2007 sloučením části pp. 1074/3 a části pp. 1074/4 vzniklé pp. 1074/5 (zahrada) o výměře 55 m 2 (nově vzniklé pozemky jsou uvedené v předběžné výměře, odpovídající trvalému záboru stavbou komunikace, která je již specifikovaná geometrickým plánem GP č /2007 ze dne ) z majetku paní Miroslavy Kovářové, nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu 660,- Kč/m 2 (celkem 89 m 2 x 660,- = ,- Kč) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 113 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodeje části pp. 1341/19 v k. ú. Mladá Boleslav (Bohumila Zálešáková) I. r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to: v bodě I. - změna v označení pozemků a zpřesnění výměr dotčených pozemků - vypuštění textu.. s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje.. v bodě II. - změna termínu realizace usnesení 1. změnu v označení předmětu prodeje z původního označení část pozemkové parcely 1341/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 85 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav na nové označení část pozemkové parcely 1341/19 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 88 m 2 včetně opěrné zdi nacházející se na této části pozemku - dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geometrického plánu /2010 se jedná o nově vzniklé pozemkové parcely: 1341/30 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 61 m 2 a 1341/31 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 27 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav 2. změnu realizace usnesení z do pro vedoucího OSMM realizovat usnesení; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 62

13 č. 114 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení revokace usnesení ZM č ze dne , tj. prodeje stp a pp. 1119/45 v katastrálním území Mladá Boleslav (Miloslav Prchlík) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu, a to: prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Miloslava Prchlíka, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 250,-- Kč/m 2, a to: - stavební parcely 6897 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 79 m 2 (pozemek pod domem čp. 41 ve vlastnictví pana Prchlíka) - pozemkové parcely 1119/45 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 54 m 2. č. 115 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení bezúplatného nabytí části pp. 608/236 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) I. bezúplatné nabytí části pozemkové parcely 608/236 (ostatní plocha silnice) o výměře 531 m 2 (dle nového GP /2010 ze dne pp. 608/258) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 60000, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Mladá Boleslav z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové Město, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 116 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí prodej části pp. 112/1 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) 63

14 I. budoucí prodeje části pozemkové parcely 112/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 25 m 2 v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod a revizní šachty, a to za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. Smluvní dokument je přílohou zprávy vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně. č. 117 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 287/14 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (VALID s.r.o.) I. prodej pozemkové parcely 287/14 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti VALID s.r.o., IČ , se sídlem Kalefova 363, Mladá Boleslav, za cenu 700,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za účelem výstavby nového sídla a prodejního skladu společnosti vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 118 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici (doprodej bytů v č.p a v čp , vše v části obce Mladá Boleslav III, k.ú. Mladá Boleslav) podle zák. 72/1994 Sb. I. 64

15 1. prodej bytu č. 1177/10 (3+1, 65,6 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Jiřímu Červenkovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč 2. prodej bytu č. 1273/43 (2+kk, 40,2 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 402/33656 na společných částech domu čp a 1273 a spoluvlastnického podílu ve výši 402/33656 na pozemcích na st o výměře 292 m 2 a na stp o výměře 292 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Marii Vorlové, nar. xxx, trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč Ing. Jiřímu Pavlouskovi, vedoucímu odboru SMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva. č. 119 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na pověření k zastupování města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj p o v ě ř u j e Bc. Daniela Marka, náměstka primátora, nar. xxx, bytem xxx, zastupováním Statutárního města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj se sídlem Antonína Dvořáka č. 335, Turnov, IČ č. 120 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a firmou Škoda Auto, a. s. b e r e n a v ě d o m í informaci o zřízení pracovní skupiny, která bude řídit vzájemnou spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Škoda Auto, a. s., s tím, že vedením této 65

16 skupiny za město Mladá Boleslav je pověřen 1. náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska a jeho zastupováním náměstek primátora Ing. Jiří Bouška. č. 121 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegaci zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s. a) delegování Bc. Daniela Marka, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a. s., IČ , se sídlem U Stadionu 1118/II, Mladá Boleslav, konanou dne 16. prosince 2010 b) jmenování Mgr. Svatopluka Kvaizara, člena rady města, nar. xxx, trvale bytem Mladá Boleslav, Kalefova 338, náhradníkem delegáta. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této mimořádné valné hromadě činit veškeré právní úkony k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č. 122 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010 (úhrady z úvěru na financování investičních projektů) rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010: navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku Kč ,00 - navýšení příjmů čerpáním úvěru na financování investičních projektů pol dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a navýšení výdajů kapitoly 07: a) org. 291, par. 2219, pol Projekt mobility ve výši ,00 Kč b) org. 3403, par. 2219, pol Cyklostezka ul. 17 listopadu ve výši ,00 Kč c) org. 5222, par. 2219, pol Revitalizace severního sídliště J. Palacha, U Penzionu ve výši ,00 Kč d) org. 5223, par.3421, pol Revitalizace severního sídliště J. Palacha, U Penzionu, dětské hřiště ve výši ,00 Kč e) org. 5221, par.2219, pol Revitalizace severního sídliště 66

17 parkoviště U Penzionu ve výši ,00 Kč. č. 123 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na volbu předsedů finančního a kontrolního výboru v o l í a) předsedou finančního výboru zastupitele města pana Ing. Miroslava Olšáka b) předsedou kontrolního výboru zastupitele města pana Mgr. Karla Horčičku. č. 124 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/15 přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality a převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu 01 rozpočtové opatření č. 11/15 v roce 2010: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů pol. 4216, ÚZ Program prevence kriminality investice od Ministerstva vnitra ČR a navýšení výdajů - kap. 01, org. 104, par. 5311, pol. 6122, ÚZ ,00 Kč b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 10 OŘP z org. 0, par. 6171, pol Příprava projektů na kapitolu 01 Správní odbor, org. 104 Městská policie, par. 5311, pol

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne

U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Běchovice číslo 070/12/16 ze dne číslo 070/12/16 k návrhu na schválení programu mimořádného 12. zasedání ZMČ Praha Běchovice I. a) program 12. zasedání ZMČ číslo 071/12/16 k návrhu Rozpočtového opatření č. 11/16 a) informaci o uvolnění

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 17.12.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 410. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne 17. 09. 2014 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE

4. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 10. 06. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 4/1. Zastupitelstvo města a ) s c h v a l u j e pořad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 1/ 2/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing. Martina

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí

15. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 3560 ze dne 23. 4. 2009, na revokaci usnesení ZM č. 3879 ze dne 25. 6. 2009 a na schválení Smlouvy o budoucí Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 20.5.2010 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 12. 2016 USNESENÍ č. 80/06-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 44/2016 par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb

Více