SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010"

Transkript

1 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 4 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav 93. Návrh na schválení termínů jednání zastupitelstva města v roce Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav 95. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/1 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav 97. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/2 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci 98. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 11/3 - Přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/4 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků 100. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/5 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy 101. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 (pojistné plnění) 102. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/7 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010, kap sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/8 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/9 - dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů 105. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/10 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) 106. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/11 v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/12 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci 108. Návrh na rozpočtové opatření č. 11/13 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) 51

2 109. Návrh na schválení výše příspěvků podnikatelům podnikajícím na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, dle usnesení zastupitelstva města č ze dne Návrh na schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou a. s Návrh na zrušení věcného břemene práva zpáteční koupě ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Ludvíkovi) 112. Návrh na odkoupení nemovitostí v trase pěší a cyklistické komunikace do Jemníků (Miroslava Kovářová) 113. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodeje části pp. 1341/19 v k. ú. Mladá Boleslav (Bohumila Zálešáková) 114. Návrh na schválení revokace usnesení ZM č ze dne , tj. prodeje stp a pp. 1119/45 v katastrálním území Mladá Boleslav (Miloslav Prchlík) 115. Návrh na schválení bezúplatného nabytí části pp. 608/236 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 116. Návrh na budoucí prodej části pp. 112/1 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) 117. Návrh na schválení prodeje pp. 287/14 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (VALID s.r.o.) 118. Návrh na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici (doprodej bytů v č.p a v čp , vše v části obce Mladá Boleslav III, k.ú. Mladá Boleslav) podle zák. 72/1994 Sb Návrh na pověření k zastupování města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj 120. Informace o spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a firmou Škoda Auto, a. s Návrh na delegaci zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s Návrh na rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010 (úhrady z úvěru na financování investičních projektů) 123. Návrh na volbu předsedů finančního a kontrolního výboru 124. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/15 přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality a převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu 01 č. 92 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav za rok

3 č. 93 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na termíny zasedání Zastupitelstva města Mladá Boleslav v roce 2011 dle přílohy důvodové zprávy termíny zasedání Zastupitelstva města Mladá Boleslav v roce 2011 dle přílohy důvodové zprávy. č. 94 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Mladá Boleslav od 25. listopadu 2010: a) v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve statutárním městě (a podle počtu obyvatel), ve výši - člen rady ,- Kč - člen zastupitelstva ,- Kč b) v případě souběhu výkonu několika funkcí dle ustanovení 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. č. 95 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2010 b e r e n a v ě d o m í a) plnění rozpočtu za období ve výši ,34 tis. Kč na straně příjmů, čerpání z přijatého úvěru 72 mil. (na spolufinancování dotovaných investičních akcí) ve výši ,01 tis. Kč, z investičního úvěru 44 mil. ve výši 264,18 tis. Kč a čerpání úvěru 180 mil. ve výši ,42 tis. Kč - čerpání rozpočtu na straně výdajů ve výši ,28 tis. Kč, splátka úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátka úvěru na 53

4 VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč a splátka jistiny Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 1 493,05 tis. Kč b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši ,25 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 1 684,92 tis. Kč c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši ,39 tis. Kč, a náklady s ní související ve výši ,31 tis. Kč. č. 96 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/1 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Mladá Boleslav a) přijetí dotace Středočeského kraje ve výši ,- Kč na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, estetické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010 (usnesení zastupitelstva Středočeského kraje č /2010/RK ze dne ) b) rozpočtové opatření č. 11/1 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, estetické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010, pol. 4122, ÚZ 601 a navýšení výdajů kap. 06, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ 601 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Městské divadlo Mladá Boleslav, Palackého 263) c) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2010 Městskému divadlu Mladá Boleslav, Palackého 263, IČ o částku ,- Kč na realizaci Projektu Promyšlené umělecké, etické a výchovné působení na kultivaci osobnosti diváka mladoboleslavského regionu a Středočeského kraje prostřednictvím tvorby Městského divadla Mladá Boleslav v roce 2010, evidenční číslo Projektu KUL/KUL/000194/2010. č. 97 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/2 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci 54

5 a) rozpočtové opatření č. 11/2 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na realizaci projektu Florbal nový OLYMPIJSKÝ SPORT pol. 4122, ÚZ 011 a navýšení výdajů kap. 06, org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 011 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace) b) navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2010 Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci, IČ , o částku ,- Kč na realizaci projektu Florbal nový OLYMPIJSKÝ SPORT. č. 98 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 11/3 - Přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/3 v roce 2010: Navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ účelová neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města, a to: a) na org par pol.5223 židovský hřbitov v částce ,-Kč b) na org par pol.5212 dům čp. 32, Železná ulice v částce ,-Kč c) na org par pol dům čp.10, Staroměstské náměstí v částce ,-Kč č. 99 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/4 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků rozpočtové opatření č. 11/4 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci ze státního rozpočtu kapitola 01, položka 4111, ÚZ a navýšením výdajů spojených s volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků 55

6 kap. 01 org par pol ,-Kč, - pronájem prostor kap. 01 org par pol ,- Kč - nákup služeb kap. 01 org par pol ,-Kč - pohoštění kap. 01 org par pol ,-Kč - el. energie kap. 01 org par pol ,-Kč - povinné pojistné na soc. zabezpečení. č. 100 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/5 v roce dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem státní správy rozpočtové opatření č. 11/5 v roce 2010: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů o dotaci ze státního rozpočtu kapitola 01, položka 4112, a navýšením výdajů kap. 01, org. 0107, par. 6171, pol ,-Kč. č. 101 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 (pojistné plnění) I. rozpočtové opatření č. 11/6 v roce 2010 se změnou rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků z kap. 02, par. 6171, pol plnění pojistných událostí ve výši ,00 Kč na kap. 03 : org. 107, par. 6171, pol budovy magistrátu 4 600,00 Kč org. 616, par. 3113, pol základní školy 2 269,00 Kč org. 616, par. 3111, pol mateřské školy 7 360,00 Kč org. 616, par. 3429, pol ostatní zájmová činnost ,00 Kč org. 372, par. 4354, pol penzion ,00 Kč vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do

7 č. 102 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/7 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav v roce 2010, kap sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/7 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a navýšení výdajů: kap. 11 sociální věci, par. 6171, položky dle přílohy č. 1 ÚZ na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2010 ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. č. 103 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/8 - navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/8 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 a navýšení výdajů kap. 11 sociální věci, org. 0052, par. 4195, položka 5410, ÚZ na výplatu příspěvku na péči. č. 104 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/9 - dotace Úřadu práce Mladá Boleslav - příspěvek na úhradu mzdových nákladů 57

8 rozpočtové opatření č. 11/9 v roce 2010 a ) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, b) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci. 58

9 č. 105 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/10 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) I. rozpočtové opatřením č. 11/10 v roce 2010: 1) navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku ,- Kč - navýšení příjmů na položce 4133 převody z vlastních rezervních fondů - navýšení výdajů kap. 03, org. 231, par. 3639, pol Pozemky ACTIV Parking 2) přesun finančních prostředků v rámci kap. 03 z org. 2231, par. 3639, pol Budovy, haly a stavby ,95 Kč z org. 2231, par. 3639, pol Pozemky ,05 Kč na 231, par. 3639, pol Pozemky ACTIV Parking s.r.o ,-- Kč vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně. č. 106 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/11 v roce 2010 rozpočtové opatření č. 11/11 v roce 2010: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů kap. 01, org. 230, 3725, položka příspěvek od společnosti EKO-KOM, a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů a navýšení výdajů kap. 01, org. 230, 3725: položka zabezpečení tříděného odpadu - o částku ,-- Kč položka drobný dlouhodobý hmotný majetek - o částku ,-- Kč položka dlouhodobý hmotný majetek - o částku ,-- Kč. č. 107 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/12 v roce navýšení rozpočtu statutárního města a navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci 59

10 a) rozpočtové opatření č. 11/12 v roce 2010: navýšením rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,20 Kč navýšení příjmů dotace na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Základní školu a Mateřskou Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkovou organizaci pol. 4122, ÚZ a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 608, par. 3113, pol. 5336, ÚZ neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace) b) navýšení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci, IČ o částku ,20 Kč na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. č. 108 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/13 v roce 2010 (ACTIV Parking s.r.o.) rozpočtové opatřením č. 11/13 v roce 2010: navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku ,00 Kč - navýšení příjmů na položce 4133 převody z vlastních rezervních fondů - navýšení výdajů kap. 07, org. 293, par. 2219, pol Parkovací objekt Komenského náměstí. č. 109 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení výše příspěvků podnikatelům podnikajícím na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, dle usnesení zastupitelstva města č ze dne vyplacené příspěvky podnikatelům za měsíc září 2010, kteří podnikají na Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, na základě usnesení zastupitelstva města č ze dne 23. září 2010, uvedenými v příloze důvodové zprávy ve výši ,- Kč. 60

11 č. 110 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou a. s. I. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 405/10/LCD ze dne mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ , dle přílohy tohoto usnesení vedoucímu ekonomického odboru realizovat neprodleně výše uvedené usnesení. č. 111 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zrušení věcného břemene práva zpáteční koupě ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav k stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Ludvíkovi) I. zrušení věcného břemene - práva zpáteční koupě pro Statutární město Mladá Boleslav ke stavební parcele 1770 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 232 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav ve spoluvlastnictví pana Lumíra Ludvíka, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2) a paní Ivany Ludvíkové, nar. xxx, bytem xxx (podíl 1/2) zapsaného na listu vlastnictví č. 379 (v části C) pro obec Mladá Boleslav a katastrální území Mladá Boleslav dohodou s tím, že toto věcné břemeno právo zpáteční koupě bude z tohoto listu vlastnictví na základě rozhodnutí katastrálního úřadu o výmazu tohoto práva vymazáno vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 112 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na odkoupení nemovitostí v trase pěší a cyklistické komunikace do Jemníků (Miroslava Kovářová) 61

12 I. koupi nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav dotčené stavbou pěší a cyklistické komunikace z Mladé Boleslavi do Jemníků, tj. - části pozemkové parcely 1074/2 (orná půda) o výměře 34 m 2, dle nového GP č /2007 pp. 1074/6 (orná půda) o výměře 34 m 2 - části pozemkové parcely 1074/3 (zahrada) o výměře 26 m 2 a části pozemkové parcely 1074/4 (zahrada) o výměře 29 m 2 dle nového GP č /2007 sloučením části pp. 1074/3 a části pp. 1074/4 vzniklé pp. 1074/5 (zahrada) o výměře 55 m 2 (nově vzniklé pozemky jsou uvedené v předběžné výměře, odpovídající trvalému záboru stavbou komunikace, která je již specifikovaná geometrickým plánem GP č /2007 ze dne ) z majetku paní Miroslavy Kovářové, nar. xxx, bytem xxx do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, a to za cenu 660,- Kč/m 2 (celkem 89 m 2 x 660,- = ,- Kč) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 113 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne prodeje části pp. 1341/19 v k. ú. Mladá Boleslav (Bohumila Zálešáková) I. r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne , a to: v bodě I. - změna v označení pozemků a zpřesnění výměr dotčených pozemků - vypuštění textu.. s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje.. v bodě II. - změna termínu realizace usnesení 1. změnu v označení předmětu prodeje z původního označení část pozemkové parcely 1341/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 85 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav na nové označení část pozemkové parcely 1341/19 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 88 m 2 včetně opěrné zdi nacházející se na této části pozemku - dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geometrického plánu /2010 se jedná o nově vzniklé pozemkové parcely: 1341/30 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 61 m 2 a 1341/31 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 27 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav 2. změnu realizace usnesení z do pro vedoucího OSMM realizovat usnesení; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. 62

13 č. 114 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení revokace usnesení ZM č ze dne , tj. prodeje stp a pp. 1119/45 v katastrálním území Mladá Boleslav (Miloslav Prchlík) r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu, a to: prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví pana Miloslava Prchlíka, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 250,-- Kč/m 2, a to: - stavební parcely 6897 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 79 m 2 (pozemek pod domem čp. 41 ve vlastnictví pana Prchlíka) - pozemkové parcely 1119/45 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 54 m 2. č. 115 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení bezúplatného nabytí části pp. 608/236 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) I. bezúplatné nabytí části pozemkové parcely 608/236 (ostatní plocha silnice) o výměře 531 m 2 (dle nového GP /2010 ze dne pp. 608/258) zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav na LV 60000, pro obec Mladá Boleslav, kat. území Mladá Boleslav z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové Město, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 116 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na budoucí prodej části pp. 112/1 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) 63

14 I. budoucí prodeje části pozemkové parcely 112/1 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 25 m 2 v katastrálním území Chrást u Mladé Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., IČ , se sídlem Čechova 1151, Mladá Boleslav, za účelem výstavby čerpací stanice odpadních vod a revizní šachty, a to za cenu dle aktuálního znaleckého posudku, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. Smluvní dokument je přílohou zprávy vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení neprodleně. č. 117 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 287/14 v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi (VALID s.r.o.) I. prodej pozemkové parcely 287/14 (orná půda) o výměře m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti VALID s.r.o., IČ , se sídlem Kalefova 363, Mladá Boleslav, za cenu 700,-- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za účelem výstavby nového sídla a prodejního skladu společnosti vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM. č. 118 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytů nacházejících se v domech v Zalužanské ulici (doprodej bytů v č.p a v čp , vše v části obce Mladá Boleslav III, k.ú. Mladá Boleslav) podle zák. 72/1994 Sb. I. 64

15 1. prodej bytu č. 1177/10 (3+1, 65,6 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na společných částech domu čp a 1177 a spoluvlastnického podílu ve výši 656/33314 na pozemcích na stp o výměře 291 m 2 a na stp o výměře 291 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy panu Ing. Jiřímu Červenkovi, nar. xxx, trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč 2. prodej bytu č. 1273/43 (2+kk, 40,2 m 2 ) v ul. Zalužanské v části obce Mladá Boleslav III a spoluvlastnického podílu ve výši 402/33656 na společných částech domu čp a 1273 a spoluvlastnického podílu ve výši 402/33656 na pozemcích na st o výměře 292 m 2 a na stp o výměře 292 m 2 v k. ú. Mladá Boleslav jeho nájemci se snížením ceny o 5 % při platbě do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (dle směrnice) po splnění všech závazků vyplývajících z nájemní smlouvy paní Marii Vorlové, nar. xxx, trvale bytem xxx, za cenu ,- Kč Ing. Jiřímu Pavlouskovi, vedoucímu odboru SMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva. č. 119 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na pověření k zastupování města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj p o v ě ř u j e Bc. Daniela Marka, náměstka primátora, nar. xxx, bytem xxx, zastupováním Statutárního města Mladá Boleslav ve Sdružení Český ráj se sídlem Antonína Dvořáka č. 335, Turnov, IČ č. 120 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k informaci o spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a firmou Škoda Auto, a. s. b e r e n a v ě d o m í informaci o zřízení pracovní skupiny, která bude řídit vzájemnou spolupráci mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Škoda Auto, a. s., s tím, že vedením této 65

16 skupiny za město Mladá Boleslav je pověřen 1. náměstek primátora Ing. Adolf Beznoska a jeho zastupováním náměstek primátora Ing. Jiří Bouška. č. 121 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na delegaci zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s. a) delegování Bc. Daniela Marka, náměstka primátora, nar. xxx, trvale bytem xxx, jako zástupce statutárního města Mladá Boleslav na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a. s., IČ , se sídlem U Stadionu 1118/II, Mladá Boleslav, konanou dne 16. prosince 2010 b) jmenování Mgr. Svatopluka Kvaizara, člena rady města, nar. xxx, trvale bytem Mladá Boleslav, Kalefova 338, náhradníkem delegáta. Zástupce statutárního města Mladá Boleslav je oprávněn na této mimořádné valné hromadě činit veškeré právní úkony k nimž je město oprávněno jako společník obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s., zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. č. 122 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010 (úhrady z úvěru na financování investičních projektů) rozpočtové opatření č. 11/14 v roce 2010: navýšení rozpočtu města na rok 2010 o částku Kč ,00 - navýšení příjmů čerpáním úvěru na financování investičních projektů pol dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a navýšení výdajů kapitoly 07: a) org. 291, par. 2219, pol Projekt mobility ve výši ,00 Kč b) org. 3403, par. 2219, pol Cyklostezka ul. 17 listopadu ve výši ,00 Kč c) org. 5222, par. 2219, pol Revitalizace severního sídliště J. Palacha, U Penzionu ve výši ,00 Kč d) org. 5223, par.3421, pol Revitalizace severního sídliště J. Palacha, U Penzionu, dětské hřiště ve výši ,00 Kč e) org. 5221, par.2219, pol Revitalizace severního sídliště 66

17 parkoviště U Penzionu ve výši ,00 Kč. č. 123 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na volbu předsedů finančního a kontrolního výboru v o l í a) předsedou finančního výboru zastupitele města pana Ing. Miroslava Olšáka b) předsedou kontrolního výboru zastupitele města pana Mgr. Karla Horčičku. č. 124 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 11/15 přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality a převod finančních prostředků z kapitoly 10 na kapitolu 01 rozpočtové opatření č. 11/15 v roce 2010: a) navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů pol. 4216, ÚZ Program prevence kriminality investice od Ministerstva vnitra ČR a navýšení výdajů - kap. 01, org. 104, par. 5311, pol. 6122, ÚZ ,00 Kč b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 10 OŘP z org. 0, par. 6171, pol Příprava projektů na kapitolu 01 Správní odbor, org. 104 Městská policie, par. 5311, pol

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008

USNESENÍ z 35/1. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 19. listopadu 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 35/1.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více