Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Užitkové vlastnosti skotu a jejich hodnocení Učební texty k předmětům zabývajícím se chovem skotu 1. část Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Mojmír Vacek, CSc. Prosinec 2007 Učební texty byly zpracovány v rámci řešení projektu FRVŠ č. 2685/2007/F4/d

2 UŽITKOVÉ VLASTNOSTI SKOTU TVORBA MLÉKA intenzívní růst mléčné žlázy - období pohlavního dospívání a březosti alveoly - kanálky - mlékovody - žlázový mlékojem - struk sekreční buňky - přestavba živin z krve tuk - z glycerolu a mastných kyselin bílkoviny - z volných aminokyselin laktóza - z krevní glukózy Složení kravského mléka průměr: voda 87,5%, tuk 3,8%, bílkoviny 3,3%, laktóza 4,7%, min. látky 0,7% 80% z bílkovin = kasein Složení mleziva asi 5 dní po otelení průměr: voda 75%, tuk 5,4%, bílkoviny 15,1%, laktóza 3,3%, min.látky 1,2% VLIV NA SLOŽENÍ MLÉKA 1. KD vláknina KD - tuk, energie KD - bílkoviny 2. plemeno 3. technika chovu, způsob dojení 4. stádium laktace, fáze dne laktační křivka (jednovrcholová, plochá) průběh - perzistence laktace HODNOCENÍ LAKTACE Index perzistence laktace(p 2:1 ) dojivost za dní laktace. 100 dojivost za dní laktace P 2:1 laktační křivka nad 90 nevyhovuje příliš plochá 80-89,9 velmi dobrý plochá pod 60 špatný velmi příkrá normovaná laktace zkrácené úseky laktace celoživotní užitkovost relativní užitkovost FCM, PCM, LCM (FPLCM) Např. FCM = M (0,4 + 0,15t) 305 dní 100, 200 dní na 100 kg živé hmotnosti přepočet na stejný obsah ml. složek

3 ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ MLÉČNOU UŽITKOVOST vnitřní vnější plemenná příslušnost výživa dědivost h = 0,5-0,7 ml. složky technologie chovu 0,2-0,3 dojivost (ustájení, dojení) individualita klima (okolo 0 C) činnost mléčné žlázy věk při prvním otelení plodnost (vliv porodu, SP, mezidobí) úroveň odchovu stání na sucho pořadí laktace zdravotní stav MASNÁ UŽITKOVOST růstová křivka (fáze růstu) alometrie růstu (kostra - svalstvo - tuk) jatečná zralost (dospělost) - inflexní bod Výkrmnost - Jatečná hodnota - schopnost nárůstu živé hmotnosti (svaloviny) při dobré konverzi živin kvantitativní a kvalitativní (ph, barva, vaznost) znaky JUT, včetně nutriční hodnoty masa zahrnuje i jatečnou výtěžnost Hmotnost jatečně opracovaného těla = HJUT Záživnost (konverze KD) Prokrmenost (zmasilost + protučnělost) ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ MASNOU UŽITKOVOST Dědivost - ukazatele růstu h 2 = 0,3-0,5 plemenná příslušnost - optimální porážková hmotnost věk - jatečná zralost (věk + živá hmotnost - senzorické vlastnosti ) - intenzita růstu - spotřeba živin na 1 kg přírůstku výživa + krmení systém ustájení zdravotní stav porážka (zvířata čistá, vylačněná), ošetření masa po porážce

4 HODNOCENÍ VÝKRMNOSTI Brutto přírůstek (průměrný denní přírůstek) w 2 - w 1 veškerý přírůstek živé hmotnosti t 2 - t 1 Netto přírůstek (g) přírůstek masa na kosti hmotnost JUT (kg). 100 věk zvířet ve dnech Absolutní přírůstek (kg) w2 - w1 Relativní intenzita růstu (%) w2 - w w1 Jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg). 100 nákupní hmotnost (kg) Čistá jatečná výtěžnost (%) hmotnost JUT (kg). 100 ž.h. před porážkou - obsah tr. traktu ZPENĚŽOVÁNÍ JATEČNÉHO SKOTU na jatka skot zdravý, čistý, vylačněný, označený, s průvodními doklady "v mase": hmotnost, zmasilost, protučnělost JUT - stupeň vývinu svaloviny na kýtě, hřbetě, pleci - síla a souvislost vrstvy podkožního (vnitřního) tuku Systém S.E.U.R.O.P. třídy za zmasilost: S,E,U,R,O,P třídy za protučnělost: 1, 2, 3, 4,5 SEUROP (v EU od 1992) Objektivní klasifikace jatečného těla Klasifikátor - školený pracovník (ECC č.1993/95) plemenná příslušnost zvířete, věk, pohlaví, hmotnost kontrola dokladů o původu zvířete centrální evidenci (kovová, plastová známka) neoznařené zvíře se nehodnotí SEUROP zdravotní nezávadnost

5 - barva přední a zadní kližky a povrch. povázky plece označení čísly 30 mm Protokol o porážce: den porážky jméno, kód prodávajícího kód jatek identifikační číslo zvířete pořadové číslo na jatkách písmenem - kategorie, věk, hmotnost, pohlaví jméno (kód) klasifikátora třída jakosti - označení písmeny za zmasilost, číslice za protučnělost a přijímací hmotnost Zrání masa hovězí maso - při 0 0 C dnů roste vaznost, křehkost masa, ph, žádoucí chuť Jakost masa - vliv: Senzorické faktory - vzhled, barva, mramorování, vůně, chuť, šťavnatost, konzistence Nutriční faktory - obsah bílkovin, tuků, glycidů, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků Hygienické faktory- zdravotní nezávadnost Technologické faktory - vaznost přidané vody, šťavnatost, obsah pojivové tkáně, tuku, bílkovin, textura masa, barva JATEČNÁ HODNOTA jatečná výtěžnost kvalita jatečného těla nutriční a senzorické hodnoty masa Jatečně upravené tělo (JUT) dvě půlky nebo čtyři čtvrtě bez kůže, hlavy, končetin oddělených v karpálních a tarzálních kloubech, bez vnitřních orgánů vč. přirostlého loje, bez pohlavních orgánů, ledvin a ledvinového a pánevního loje, vemene, bez krvavého ořezu.

6 PLODNOST plodnost = užitková vlastnost schopnost pravidelně zabřezávat a rodit zdravá, životaschopná mlláďata pohlavní dospělost chovatelská dospělost = vhodnost jalovic k zapouštění hmotnost + věk Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů Fyziologie estrálního cyklu Hormonální řízení reprodukce PLODNOST - velký vliv na ekonomiku chovu značný vliv vnějšího prostředí, managementu odraz zdravotního stavu zvířat HODNOCENÍ REPRODUKCE - ukazatele plodnosti věk při I. zapuštění ( kg, měsíců, zabřezávání o 15-20% vyšší než u krav) věk při I. otelení 24 měsíců (22-26) u H a masného skotu v užitkových chovech, 25,5 měsíce (24-27 měs.) u C skotu, měsíců u velkých plemen masného skotu v čistokrevné plemenitbě Inseminační interval - období od otelení do I. zapuštění KBTPM cca 60 dnů Užitkovost do 7500 kg cca 80 dnů Užitkovost nad 7500 kg cca 90 dnů Servis perioda - období od otelení do zabřeznutí KBTPM dnů Dojnice do 120 dnů Inseminační index počet inseminací na zabřezlou (počet všech inseminací u zabřezlých : počet zabřezlých plemenic) nezapočítávají se reinseminace (cca 15 až 20 %) Jalovice do 1,5 krávy do 2,0

7 první inseminace - poprvé v životě u jalovic poprvé po každém otelení u krav opakované inseminace - druhé a další po prvních inseminacích všechny inseminace - součet prvních a opakovaných reinseminace - druhé a další opakované v téže říji (ID téhož plemeníka) -2. den Procento březosti po I. inseminaci = počet zabřezlých po I. inseminaci. 100 počet I. inseminací krávy jalovice velmi dobré nad 55 nad 70 dobré nad 50 nad 65 Zabřezávání po všech inseminacích ne pod úrovní dolní hranice zabřezávání po I. inseminaci Test nepřeběhlých plemenic (NRT) = počet prvně inseminovaných - počet přeběhlých.100 počet prvních inseminací Délka březosti prům. 285 dní den zabřeznutí + 15 = den otelení měsíc zabřeznutí - 3 měsíc Diagnostika březosti nepřebíhání tzv. test nepřeběhlých (ne zcela přesné)- bez vyšetření březosti progesteronový test - v mléce nebo v plazmě, 24 dní po inseminaci (vysoká hladina - funkce CL) sonografické vyšetření - ultrazvukovými sondami přes rektum, spolehlivé od dnů po inseminaci, vyšetřování vaječníků, dělohy rektální palpace - raná diagnostika (42-50 dní po inseminaci asymetrie děložních rohů, CL na vaječníku) - palpace amnionového vaku dnů po inseminaci - palpace plodu a placentomů - nad 3 měsíce březosti

8 HODNOCENÍ NATALITY porodnosti krav Hrubá natalita = počet narozených telat od všech krav za rok. 100 průměrný stav krav velmi dobrá nad 95 nevyhovující pod 80 Čistá natalita = počet živě narozených telat od všech krav za rok. 100 průměrný stav krav Praktické parametry hodnocení úrovně reprodukce ve stádě (z hlediska obrátkovosti/reprodukce stáda: Počet zabřezlých krav a jalovic v měsíci (počet krav/12) Podíl zabřezlých krav mezi cca 60 až 120 dnem (z počtu otelených krav) Podíl nebřezích krav po 120 dni po otelení Podíl nezapuštěných krav po 90 dnech pp

9 Testování a posuzování vlastností dojených plemen skotu KONTROLA MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI ČR členem I.C.A.R. od r.1991 (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti) ČSN (novela z r ISO ) v chovech vybraných svazy chovatelů a oprávněnými organizacemi (na žádost chovatele) u všech dojnic ve stádě provádí pověřený a vyškolený pracovník oprávněné osoby zjišťování dojivosti, obsah bílkovin, obsah tuku, příp. dalších mléčných složek, obsah SB, datum a průběh porodu (pomocí 0 až 3 bodů), důvody vyřazení krav, údaje o potomstvu (číslo a pohlaví telete), o podmínkách chovu užitkovost za kontrolní období, za normovanou laktaci (305 dní) METODY A - provádí pověřený pracovník oprávněné organizace formy: A 4 - hlavní metoda (podklady pro kontrolu dědičnosti) počet kontrol za rok 12-13, interval mezi kontrolními dny v kontrolní den ze všech dojení A T - střídavě z večerního a ranního dojení počet kontrol za rok 12, interval mezi kontrolními dny 30 B - provádí chovatel ve spolupráci s pověřeným pracovníkem oprávněné organ. počet kontrol za rok 12, interval mezi kontrolními dny 30 publikace výsledků odděleně od výsledků kontroly A dojivost - vážením průtokoměry (Tru -Test) odběr vzorků - poměrný vzorek, objem ml (% tuků, bílkovin, laktózy) první kontrola nejdříve 6.den po otelení zaprahlá kráva - v kontrolní den méně než 3,0 kg mléka Tiskopisy a sestavy: rozborový protokol měsíční výsledky KU kontrolní list krávy seznam narozených telat (měsíčně, původ telete)

10 KONTROLA DOJITELNOSTI ČSN (r.1994) jedenkrát za život dojnice, v I. laktaci, z jednoho denního dojení MB - možnost i ve II. - IV. laktaci (pokud nebylo provedeno v I.laktaci) - současně s KU v kontrolní den pomocí průtokoměru (True Test) a stopek doba dojení + strojního dodojování (pro určení celkového nádoje) stanovení s přesností na 0,2 l výdojek menší než 5 l se nehodnotí Ukazatele: APMV - absolutní průměrný minutový výdojek - v l/min. (nezahrnuje strojní dodojek) nejdříve 50. a nejpozději 180. den laktace (D=počet dní laktace do kontr.dne) standardizace na 100. laktační den (průměrný minutový výdojek) PMV = APMV + 0,001. (D - 100) PLODNOST Základem pro vyhodnocení plodnosti skotu jsou záznamy o provedených inseminacích a vyšetření březosti, které pořizují inseminační technici a další pracovníci s oprávněním do tzv. inseminačních výkazů nebo záznamy v připouštěcím deníku v případě přirozené plemenitby. Údaje z inseminačních výkazů se zapisují do počítačových souborů na plemenářských střediscích a jsou elektronicky zasílány do výpočetního střediska ČMSCH Plemdat, spol. s r.o. V databázích vedených ČMSCH, a.s. jsou údaje z inseminace propojeny s údaji o otelení krav z KU.

11 POPIS A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU a) Lineární popis znaků (vyjádření skutečného utváření daného znaku pomocí 1 až 9 bodů ) b) Výskyt vad c) Hodnocení souhrnných charakteristik Samostatně pro: strakatý skot holštýnský skot masná plemena Jako podklad: pro odhad plemenné hodnoty býků pro KD pro sestavování připařovacích plánů při zpeněžování skotu výstavy, přehlídky Lineární popis zevnějšku u krav českého strakatého skotu 1. Výška (v kříži) 2. Osvalení 3. Délka zádě 4. Šířka zádě (v kyčlích) 5. Sklon zádě 6. Hloubka středotrupí 7. Postoj zadních končetin (úhel hlezenního kloubu) 8. Charakter hlezenního kloubu 9. Spěnka 10. Paznehty 11. Délka vemene (předních čtvrtí) 12. Délka zadního upnutí 13. Nasazení vemene (zadní upnutí) 14. Závěsný vaz 15. Základna vemene (hloubka) 16. Rozmístění předních struků 17. Postavení struků 18. Délka struků 19. Tloušťka struků 20. Tělesná kondice

12 Souhrnné charakteristiky pro český strakatý skot: Souhrnná charakteristika % podíl na celkovém počtu bodů Přepočtový koeficient Rámec 35 0,35 Osvalení 25 0,25 Končetiny 10 0,10 Vemeno 30 0,30 CELKEM 100 1,0 Znaky lineárního popisu u holštýnských krav 1. tělesný rámec TR 2. šířka hrudníku SH 3. hloubka těla HT 4. hranatost HRA 5. sklon zádě SKZ 6. šířka zádě SRZ 7. postoj zadních končetin zezadu PZZ 8. postoj zadních končetin z boku PZB 9. úhel paznehtu UP 10. přední upnutí vemene PUV 11. rozmístění předních struků RPS 12. délka struků DS 13. hloubka vemene HV 14. výška zadního upnutí vemene VZU 15. závěsný vaz ZV 16. rozmístění zadních struků RZS Nově ověřované znaky: 1. Kvalita kostí 2. Šířka zadního upnutí vemene 3. Chodivost locomotion 4. Tělesná kondice Souhrnné charakteristiky pro H skot: Souhrnná charakteristika % podíl na celkovém počtu bodů Přepočtový koeficient Mléčný charakter 15 0,15 Kapacita těla 10 0,1 Stavba těla 15 0,15 Končetiny 20 0,2 Vemeno 40 0,4 CELKEM 100 1,0

13 Hodnocení souhrnných charakteristik a celkové hodnocení zevnějšku počet bodů výsledná třída E - excelentní VG - velmi dobrá G+ - dobrá plus G - dobrá F - vyhovující P - nevyhovující Zjišťované tělesné rozměry: U H skotu jen výška v kříži, U C skotu: obvod hrudníku, hloubka hrudníku, délka těla, výška v kříži, kohoutková výška, šířky zádě Hodnocení zevnějšku se provádí: Kompletní popis a hodnocení zevnějšku: a) u prvotelek - dcer po testovaných býcích (min. 50 dcer) b) u prvotelek a starších krav na žádost chovatele Hodnocení souhrnných charakteristik a stanovení výsledné třídy: - u plemenných býků při základním výběru

14 LINEÁRNÍ HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU MASNÝCH PLEMEN SKOTU Zákon o šlechtění a plemenitbě h.z.... č.154/2000 Sb. - pro výpočet PH (od roku 2005) Kategorie a) telata (210 dní) b) jalovice (365 dní) c) krávy (po I. otel. a po III. otel.) d) plemenní býci - při výběru do plemenitby - ve věku 3-5 let (podle plemene) Hodnotí se: 1. tělesný rámec 2. kapacita těla 3. osvalení 4. užitkový typ Tělesný rámec 3-30 bodů 1. výška těla 1-10 bodů měření výšky v kříži (přepočet vzorcem - podle růstových křivek) 2. délka těla 1-10 bodů vzdálenost kolmice spuštěné z kohoutku po sedací hrbol (subjektivně) 3. hmotnost 1-10 bodů body podle tabulky Kapacita těla 3-30 bodů 1. přední šířka 1-10 bodů mezi předními končetinami - zepředu 2. hloubka hrudníku 1-10 bodů absolutní hloubka 3. délka a šířka zádě 1-10 bodů (šířka v sedacích hrbolech ) (subjektivně) (subjektivně) (subjektivně) Osvalení 3-30 bodů 1. plece 1-10 bodů 2. hřbetu a beder 1-10 bodů 3. zádě 1-10 bodů Užitkový typ 1. ušlechtilost 2. harmonie tělesné stavby 3. pohlavní výraz 1-10 bodů Celkem za exteriér max. 100 bodů!

15 RŮSTOVÁ SCHOPNOST PLEMENNÝCH BÝKŮ KOMBINOVANÝCH PLEMEN Zkouška vlastní užitkovosti na OPB (test den věku) Zjišťuje se: živá hmotnost, průměrný denní přírůstek, tělesné rozměry, spotřeba krmiva MASNÁ UŽITKOVOST U POTOMSTVA (KOMBINOVANÝ UŽ. TYP) Hodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty synů plemenných býků pro odhad PH (na SKVS) nákup býčků ve věku 1 (až 3) měsíce předvýkrm do dnů věku výkrm od 152 do dní věku Zjišťuje se: Hmotnost zvířat, hmotnost půlek, hmotnost ledvinového loje, zatřídění podle jakosti. Korigovaný netto přírůstek (KNP) = hmotnost JUT 0,5 x ž. h. při zahájení testu / počet dnů testu Hodnocení výsledků: RPH korigovaného netto přírůstku (doplňkově: korigovaný netto přírůstek, ž. hmotnost na konci výkrmu, průměrný denní přírůstek)

16 KONTROLA UŽITKOVOSTI SKOTU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA (KUMP) pro zjišťování údajů o užitkovosti nedojeného skotu (BTPM), jehož potomstvo je určeno k dalšímu chovu nebo k jatečnýn účelům reprodukční způsobilost hmotnost telat s přesností na 1 kg mléčnost - podle hmotnosti telete ve 120 dnech (příp. 210 dnech) bonitace stáda - na konci pastevního období, hodnocení jednotl. zvířat kontrolní rok = od do zajišťuje pracovník ČSCHMS - inspektor Metody KUMP A vážení telat (120, 210, 365 dní), bonitace stáda - inspektor vážení po narození (do 24 hod.) - chovatel B vážení chovatelem při odstavu - inspektor C inspektor jednou za rok zjišťuje správnost údajů údaje pro stanovení rodokmenové, užitkové a plemenné hodnoty, výběr do PK, šlechtitelské programy, chovatelské rozbory stádo plemenic - zapojeno celé do KUMP Porovnání s obdobnými mezinárodními předpisy Vzorem pro metodiku byla francouzská norma pro kontrolu užitkovosti masných plemen skotu. Metodika respektuje doporučení vzešlá z 29. Zasedání Internacionál Comittee for Animal Recording (ICAR) konaného v Otawě, Kanada. Nahrazení předchozích předpisů Tato metodika nahrazuje Metodiku kontroly užitkovosti masných plemen skotu (KUMP) schválenou Mze ČR v Praze dne Změny oproti předchozí metodice Metodika reaguje na rozšiřování chovu krav bez tržní produkce mléka. Do těchto systémů jsou stále častěji zapojovány i plemenice původně dojených plemen skotu. U těchto krav, které jsou využívány ke křížení s býky specializovaných masných plemen, není třeba využívat doposud platný systém KUMP. Proto tato metodika řeší zapojení chovů do třech metod kontroly užitkovosti, které jsou označeny v souladu s doporučením ICAR z roku Předmět metodiky Metodika platí pro zjišťování chovatelských údajů potřebných k posouzení užitkových vlastností nedojeného skotu, t.j. skotu chovaného bez tržní produkce mléka, jehož potomstvo je určeno k dalšímu chovu a nebo k jatečním účelům. Podle této metodiky je hodnocen chov krav bez tržní produkce mléka jednotně v celé ČR.

17 2.Názvosloví 2.1. Stádo - soubor plemenic chovaných bez tržní produkce mléka ve stejných podmínkách, sloužící k produkci telat, která jsou matkou kojena v průběhu její laktace Reprodukční způsobilost - je schopnost plemenice každý rok zabřeznout a odchovat tele, minimálně do věku 90 dnů. Dále je posuzována průměrná délka mezidobí, obtížnost porodu, hmotnost telete při narození, ztráty telat do věku 90 dnů podle jejich příčin Mezidobí - období od jednoho otelení krávy do dalšího otelení, udává se počtem dní. Věk při prvním otelení je vyjádřen věkem matky ve dnech Průběh porodu -hodnocení vlastního průběhu porodu a klasifikace pomoci potřebné k narození telete. Při klasifikaci jsou využity známky: 1 - Snadný: - porod probíhající bez pomoci ošetřovatele 2 - Snadný: - porod který probíhá s pomocí ošetřovatele 3 -Komplikovaný: - porod při kterém je nutná asistence veterinárního lékaře 4 -Komplikovaný: - porod s asistencí veterinárního lékaře vyžadující chirurgický zákrok - císařský řez V plemenářské evidenci se uvádí podíl (%) snadných porodů (1 a 2), které se podílejí na celkovém počtu porodů Označování skotu - všechna zvířata zapojená do KUMP musí být označena podle platných předpisů pro vedení ústřední evidence. Telata po narození musí být označena do 24 hodin po narození Hmotnost zvířat - je zjišťována vážením s přesností na celé kilogramy. Při výpočtu přírůstků není prováděna srážka na nakrmenost. U hmotnosti telat při narození je dle příslušné metody KUMP možno využít i kvalifikovaný odhad Přepočtená hmotnost na jednotný věk - KUMP pro hodnocení vlastní užitkovosti využívá jednotný věk 120, 210, 365 dní. Podle věku telete při vážení je proveden přepočet na příslušný věk dle intervalů: - 90 až 170 dní dní až 290 dní dní až 450 dní dní Mléčná produkce - je produkce mléka krávy od otelení do odstavu telete a je posuzována podle přepočtené hmotnosti telete na jednotný věk 120, případně 210 dnů Bonitace stáda - je periodicky opakované každoroční hodnocení úrovně stáda na konci pastevního období, spojené zpravidla s hodnocením jednotlivých zvířat Zařízení pro provádění KUMP - chovatel je povinen pro provádění KUMP zajistit odpovídající systém naháněcích chodeb s možností třídění a fixace pro vážení, měření a hodnocení zvířat Kontrolní rok - je období od 1.10 do následujícího roku, ve kterém jsou zjišťovány údaje potřebné ke zpracování KUMP Celoroční uzávěrka KUMP - zahrnuje zpracování výsledků kontroly užitkovosti za kontrolní rok. Podle jednotlivých plemen jsou uvedeny stavy zvířat, dosažené výsledky hmotností ve 120, 210, 365 dnech věku, hodnocení reprodukčních ukazatelů a hodnocení zevnějšku zvířat. Uzávěrky jsou zpracovány za jednotlivé metody KUMP samostatně.

18 2.13. KUMP - zajišťuje v jednotlivých chovech pracovník splňující kvalifikační předpoklady s vydaným oprávněním k provádění KUMP - inspektor Výsledky KUMP - jsou zpracovávány centrálně 3. Všeobecně Pro potřeby KUMP zajišťuje chovatel základní chovatelské údaje: 3.1. Vstupní seznam zapojených krav číslo zvířete, datum narození, plemennou příslušnost, údaje o rodičích Průběžné údaje a) o zabřeznutí plemenice jsou převzaty z evidenční karty plemenice b) o otelení - číslo telete, datum narození, pohlaví, průběh porodu, hmotnost při narození, otec, údaje o změnách. Chovatel předává tyto údaje na základě prvotní evidence Metody KUMP -jsou prováděny ve třech úrovních Metoda A Zahrnuje pravidelné zjišťování hmotnosti telat chovatelem. Inspektor je přítomen vážení telat 3x v průběhu kontrolního roku, zpravidla v období rozhodujícím pro výpočet hmotnosti ve věku telete 120, 210, 365 dní a provádí bonitaci stáda. Hmotnost telete je zjišťována chovatelem vážením do 24 hodin po narození. Metoda B Zahrnuje pravidelné zjišťování hmotnosti telat chovatelem. Inspektor je přítomen vážení telat jedenkrát v průběhu kontrolního roku, zpravidla při odstavu, hodnocení zvířat je prováděno v rámci kontroly dědičnosti. Metoda C Inspektor jedenkrát ročně zajišťuje kontrolu správnosti základních údajů pro KUMP Údaje zjištěné v KUMP se využívají pro stanovení rodokmenové, užitkové a plemenné hodnoty zvířete, dále k chovatelským a výrobním rozborům, zpracování šlechtitelských programů a výběru zvířat do plemenné knihy Stádo plemenic je do příslušné metody KUMP zapojeno jako celek. 4. Zjišťování užitkových vlastností 4.1. U krav a jalovic Plemenná příslušnost a původ zvířete Vlastní užitkovost plemenice (u telat - živá hmotnost při narození, ve věku 120,210,365 dní) Hodnocení zevnějšku a zjišťování tělesných rozměrů ( v 365 dnech, po I. a III. otelení) Věk při I.otelení, průměrné mezidobí a počet mezidobí Datum otelení Průběh porodu a pohlaví telete Datum inseminace a použitý býk

19 V přirozené plemenitbě - období působení býka ve stádě Délka březosti 4.2. U telete Označení telete (ušní známka, případně čip a nebo tetování) Živá hmotnost (při narození, ve věku 120,210,365dní) Hodnocení zevnějšku při odstavu (v rámci KD) Změny ( použití, ztráty a datum změny) Výskyt rohů u vybraných plemen 4.3. U býků v přirozené plemenitbě Procento zabřezávání plemenic během připouštěcího období Hodnocení průběhu porodů Vlastní užitkovost potomstva (živá hmotnost telat při narození a ve věku 120,210,365 dní) 5. Zveřejňování výsledků - roční hodnocení chovu 5.1. Výsledky za chov zahrnují: Seznam zvířat k datu hodnocení dle kategorií (telata, jalovice, býci, krávy, plemenní býci) Užitkovost podle jednotlivých kategorií ( hmotnosti při narození a ve věku 120,210,365 dní) Údaje o reprodukci (zabřezávání, mezidobí, věk při I.otelení) Hodnocení průběhu porodu Vyhodnocení ztrát telat Hodnocení zevnějšku 5.2. Uzávěrky kontroly užitkovosti za ČR Podle metody KUMP a plemenné příslušnosti obsahuje souhrn údajů dle části Předepsaná evidence vedená chovatelem 6.1. Povinná evidence Evidenční karta plemenice v KUMP Seznam narozených telat Připouštěcí rejstřík býka, jako příloha seznam plemenic a změny během připouštěcího období 6.2. Pomocná evidence Vážní deník Sběrný doklad pro počítačovou evidenci

20 KONTROLA DĚDIČNOSTI = stanovení (odhad) plemenné hodnoty (PH) býků a krav podle užitkových vlastností potomstva a příbuzných zvířat, případně i dle vlastní užitkovosti a hodnocení. PH znaků mléčné užitkovosti (kg, M, T, B a % T, B) metoda BLUP - animal model (AM) (od 1996) - zohledňuje vzájemnou příbuznost, efekt stáda, pořadí laktace) Y ijk = HYS ik + A jk + e ijk HYS ik... pevný efekt i-tého stáda, k-tého pořadí laktace (min. 10 vrstevnic stejné laktaci) A jk... náhodný efekt j-tého zvířete na k-tém pořadí laktace e ijk... reziduální efekt (náhodný) Od 2006 Test Day Model TDM hodnotí se nádoj z každého kontrolního dne. Odhad PH je publikován pro býky i krávy. Dále pro býky C a H plemene: PH pro obsah somatických buněk v mléce (TDM) PH znaků zevnějšku (AM) PH dojitelnosti (CC test) PH plodnosti -býků a dcer (Sire model - SM) PH obtížnosti porodů (SM během roku 2008) Pro býky C plemene: PH pro korigovaný netto přírůstek, jatečnou výtěžnost, do roku 2006 i podíl ledvinového loje (BLUP Sire model) Pro býky a krávy masných plemen PH pro obtížnost telení, hmotnost při narození, hmotnost ve věku 120 dnů, hmotnost ve věku 210 dnů a hmotnost ve 365 dnech (víceznakový, víceplemenný AM) Souběžně je stanovena plemenná hodnota pro: přímý efekt, maternální efekt, trvalé mateřské prostředí (pouze u krav se zváženými telaty). Pro býčky v odchovně plemenných býků (OPB) RPH pro prům. denní přírůstek v testu

21 Systém šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností a se shromažďováním, zpracováním a zveřejňováním informací o skotu chovaném v ČR zajišťují ve smyslu zákona č. 154/2000 sb.: a) osoba pověřená výkonem ústřední evidence, tj. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. b) uznaná chovatelská sdružení, tj. svazy chovatelů: Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu v ČR Český svaz chovatelů masného skotu c) oprávněné osoby vykonávající KU v chovech (plemenářské organizace), ad a) osoba pověřená výkonem ÚE a objektivních činností Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Základní činnosti společnosti jsou dané statutem určené a oprávněné organizace podle zákona 154/2000 Sb.: - vedení ústřední evidence hospodářských zvířat ve smyslu pověření MZ ČR - metodické vedení KU, KD a testační zařízení - provozování laboratoří pro rozbor mléka, inspekční činnost KU ve smyslu směrnic ICAR a zastoupení ČR v ICAR - zveřejňování výsledků KU, KD - analytická činnost (vývoj plemen, KU, KD) - technické vedení PK českého strakatého skotu, černostrakatého skotu příp. dalších - provádění lineárního popisu zevnějšku zvířat - vývoj metod KU a KD - provoz laboratoře imunogenetiky včetně vývoje nových metod - vývoj a aktualizace software pro všechny činnosti - vývoj biotechnologií a provoz týmů pro ET - zásobování technickými pomůckami a materiálem - servisní provoz banky semene

22 ad b) uznaná chovatelská sdružení - svazy chovatelů: Základní funkce a činnosti: - vedení plemenné knihy - zajištění účasti chovatelů na řízení rozvoje plemene - prosazování zájmů chovatelů - rozvoj a zpřesňování systémů hodnocení zvířat - Informační servis a osvětová a vzdělávací činnost pro chovatele - účast při přípravě přehlídek zvířat a chovatelských výstav - rozvíjení mezinárodních vazeb a spolupráce Český svaz chovatelů masného skotu má oproti ostatním svazům rozšířený rozsah činností. Kromě výše uvedených aktivit svaz zajišťuje provádění kontroly užitkovosti masných plemen, hodnocení zevnějšku a odhad plemenných hodnot. Plemenné knihy masných plemen skotu jsou vedeny samostatně pro jednotlivá plemena. PLEMENNÁ KNIHA je uceleným funkčním systémem, jehož účelem je cílevědomé a soustavné zlepšování genofondu chované populace, zvyšování výkonnosti, efektivnosti a konkurenční schopnosti chovů a celého plemene. Účel plemenné knihy je naplňován: - stanovením chovného cíle a standardu plemene - stanovením metod zjišťování a testace vlastností a znaků - hodnocením průběhu šlechtění a vývoje plemene - registrací chovů, plemenných zvířat a jejich potomstva v PK - osvědčováním původu a plemenné hodnoty zvířat - stanovením parametrů pro výběr zvířat ke kvalitativní reprodukci populace - navazováním a udržováním styků se zahraničními organizacemi obdobného poslání - zveřejňováním informací o stavu a výsledcích PK a PH vybraných kategorií zvířat ad c) oprávněné osoby - plemenářské firmy Hlavní činnosti: - Realizace šlechtitelských programů - Výroba a prodej ID - Zajištění inseminace - Měření a odběr vzorků v KU - Obchodní činnost - Organizace výstav a přehlídek potomstva

23 Hlavní šlechtitelské programy skotu v ČR Chovný cíl a standardy českého strakatého skotu Schválený Členským shromážděním Svazu chovatelů českého strakatého skotu na svém zasedání dne 6. června 2001 Základní parametry chovného cíle: Mléčná užitkovost prvotelky kg dospělé krávy kg obsah bílkovin v mléce nejméně 0,035 obsah tuku v mléce 4,0 4,1 % poměr obsahu bílkovin a tuku v mléce 1 : 1,15 1,20 produkční využití dojnic 4 5 laktací Masná užitkovost denní přírůstek ve výkrmu býků g a vyšší

24 jatečná výtěžnost žírných býků % Ranost věk při 1. zapuštění věk při 1. otelení měsíců měsíců Plodnost servis perioda do 100 dní inseminační index do 1,8 březost po I. inseminaci jalovice % krávy % mezidobí dní Tělesný standard plemene Hmotnost jalovic ve věku 12 měsíců kg Hmotnost jalovic při 1. zapuštění kg Hmotnost v dospělosti - krav kg - býků kg Výška v kříži dospělých krav cm býků cm (u krav není žádoucí výška v kříži nad 145 cm, výška v kříži nad 148 cm je nevhodná)

25 Přehled chovných cílů černostrakatého, resp. holštýnského skotu v ČR od roku Krávy kombinované užitkovosti, vhodné do velkokapacitních stájí Užitkovost 5500 kg mléka, 3,9% tuku, 3,4% bílkovin Dobrá plodnost, snadné telení, dlouhověkost Dobré zdraví bez dědičných vad Přírůstky býčků ve výkrmu 1-1,2 kg, výtěžnost 56,5-57,5% Hmotnost 600 kg, 135 cm 1993 Krávy mléčného typu, vysoká produkce s dobrým obsahem složek mléka Užitkovost 7000 kg mléka, 3,9% tuku, 3,3% bílkovin Větší rámec, hmotnost 650 kg, 142 cm Důraz na vemeno, končetiny, záď Dobré zdraví, bez genetických vad 2000 Krávy mléčného typu, bez problémů s dobrou rentabilitou produkce mléka Důraz na funkční vlastnosti - plodnost, zdraví, funkční zevnějšek Produkce kg mléka, 3,3% bílkovin Produkční dlouhověkost 3,5 laktace Hmotnost kg, cm Schéma souhrnného selekčního indexu pro holštýnské býky PH Tuku 10,8% Plodnost dcer 8,0% Zevnějšek 25,0% Plodnost vlastní 2,0% Hloubka vemene 3,8% Paznehty 5,0% PH Bílkovin 54,2% Končetiny 7,5% Přední upnutí vemene 3,1% Závěsný vaz 2,5% Rozmístění struků 1,9% Výška zadního upnutí 1,3%

26 Počet ročně testovaných býků podle organizací Organizace Holštýn Český strakatý CZ Delta, s.r.o Jihočeský chovatel, a.s. České Budějovice 5 7 Reprogen, a.s. Planá nad Lužnicí 8 Natural, s.r.o. Hradištko p. Medníkem 25 3 Chovservis, a.s. Hradec Králové Plemo, a.s. Brno Plemko, s.r.o. Pardubice 3 ISB Genetic, s.r. 5 2 Agro-Měřín, a.s. Chovatelské družstvo Impuls, družstvo 10 Genoservis, a.s. Olomouc 35 Celkem Počet ročně testovaných holštýnských býků ve vybraných zemích Země Testováno býků % Země Testováno býků % USA Kanada Německo Polsko Francie Austrálie Holandsko Nový Zéland Itálie Velká Británie Dánsko Japonsko Zdroj: HI, příloha Dairy Breed International č. 2, červen 2005 Šlechtitelské programy masného skotu Se šlechtitelskými programy jednotlivých masných plemen skotu je možné se seznámit na adrese: Učební texty byly zpracovány v rámci řešení projektu FRVŠ č. 2685/2007/F4/d s využitím následujících zdrojů:

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU

8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU 8.2 PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE V CHOVU SKOTU A. SELEKCE SKOTU Zákon č. 154/2000Sb O šlechtění,plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ( plemenářský zákon ) Organizace zabývající se šlechtěním: Plemo a.s., ČMSCH

Více

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU A JEHO VYUŽITÍ Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Účel hodnocení zevnějšku Porovnání zvířat mezi sebou Zlepšování vlastností zevnějšku Lineární popis zevnějšku Cíl:

Více

Hodnocení masné užitkovosti a KUMP

Hodnocení masné užitkovosti a KUMP Hodnocení masné užitkovosti a KUMP Chov skotu a ovcí - cvičení č. 3 Porážka skotu Před vlastní porážkou Porážka minimalizovat podmínky pro rozrušení, úzkost a bolest zvířat (zhoršují kvalitu a vaznost

Více

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Systém. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Systém testování a šlechtění skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Organizace zapojené do šlechtění skotu v ČR Objektivní činnosti spojené s testováním a posuzováním užitkových vlastností

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

CHOVNÝ CÍL A STANDARD

CHOVNÝ CÍL A STANDARD SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU CHOVNÝ CÍL A STANDARD ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU b ř ezen 2012 1 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují na období nejbližších pěti

Více

Základy šlechtění skotu. Chov skotu a ovcí

Základy šlechtění skotu. Chov skotu a ovcí Základy šlechtění skotu Chov skotu a ovcí Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Systém testování vlastností dojeného skotu

Více

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků

Metodický pokyn pro odchovná zařízení plemenných býků Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z. s. Rada plemenné knihy U Topíren 2, 170 41 PRAHA 7 Věc: Metodické pokyny pro odchovná zařízení plemenných býků, pro odchov a výběr býků u chovatele a pro zápis

Více

Šlechtitelský program plemene limousine

Šlechtitelský program plemene limousine Šlechtitelský program plemene limousine 1. Historie chovu plemene limousine Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Členské shromáždění Jiří Motyčka. Novelizace svazových dokumentů

Členské shromáždění Jiří Motyčka. Novelizace svazových dokumentů Členské shromáždění 25. 4. 2019 11. 4. 2017 Jiří Motyčka Novelizace svazových dokumentů Důvod změn Nařízení EU 1012/2016 Nové podmínky uznávání chovatelských organizací Pro jedno plemeno více organizací,

Více

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu

Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Působení býků v přirozené plemenitbě ve stádě masného skotu Strategie zakládání stáda Louda F. Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 1 Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací a ekonomickou rozvahu

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Šlechtitelský program plemene charolais

Šlechtitelský program plemene charolais Šlechtitelský program plemene charolais 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního žlutého skotu chovaného v té době ve Francií. Některé literární prameny

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů českého strakatého skotu chovný cíl a standard šlechtitelský program českého strakatého skotu duben 2007 brozura.indd 16 24.7.2009 9:56:59 Chovný cíl a šlechtitelský program se vztahují

Více

Plemena dojeného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plemena dojeného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plemena dojeného skotu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. řád: sudokopytníci podřád: sudokopytníci, přežvýkaví čeleď: turovití podčeleď:

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Šlechtitelský program plemene parthenaise

Šlechtitelský program plemene parthenaise Šlechtitelský program plemene parthenaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Původním domovem plemene parthenaise je oblast středozápadní Francie, ale největšího rozvoje se mu dostalo na severozápadě.

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

Šlechtitelský program plemene salers

Šlechtitelský program plemene salers Šlechtitelský program plemene salers 1. Historie a základní charakteristika plemene Toto původem francouzské plemeno pochází z oblasti vulkanického pohoří v Centrálním masivu (oblast Auvergne). Bylo vyšlechtěno

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Šlechtitelský program plemene piemontese

Šlechtitelský program plemene piemontese Šlechtitelský program plemene piemontese 1. Historie a základní charakteristika plemene Piemontský skot pochází ze severozápadní části Itálie z podhůří Savojských Alp z oblasti označované jako Piemonte

Více

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Testování a posuzování vlastností skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Dojený skot: Testování a posuzování užitkových vlastností Mléčná užitkovost Dojitelnost Plodnost Průběh porodů Růstová

Více

Šlechtitelský program plemene galloway

Šlechtitelský program plemene galloway Šlechtitelský program plemene galloway 1. Charakteristika a historie plemene Plemeno Galloway je zmiňováno již v písemnostech z dob římské okupace britských ostrovů. Bylo tehdy popisováno jako podivné,

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemeno Aberdeen Angus 2 Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé

Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé Šlechtitelský program plemene belgické modrobílé 1. Historie a základní charakteristika plemene První zmínky o modře zbarveném skotu sahají do 19. století do oblasti řek Meuse a Escaut. Plemeno vznikalo

Více

Šlechtitelský program plemene gasconne

Šlechtitelský program plemene gasconne Šlechtitelský program plemene gasconne 1. Historie a základní charakteristika plemene Současná podoba plemene gasconne byla vytvořena z původní populace skotu chovaného ve francouzských Pyrenejích, kde

Více

Šlechtitelský program plemene hereford

Šlechtitelský program plemene hereford Šlechtitelský program plemene hereford 1. Charakteristika a historie plemene Herefordský skot patří mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších masných plemen skotu, které je schopno i v extrémních klimatických

Více

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI

Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Rozbor tělesných rozměrů masného skotu plemena CH a LI Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 154/2000 Sb Prováděcí vyhláška č. 471/2000 ze dne 29.12.2000 k zákonu 154/2000 Příloha

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Schváleno členským shromážděním dne ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM ČESKÉHO HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU

Schváleno členským shromážděním dne ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM ČESKÉHO HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU Schváleno členským shromážděním dne 25. 4. 2019 ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM ČESKÉHO HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU BŘEZEN 2019 Šlechtitelský program českého holštýnského skotu 1. Úvod Na základě ustanovení zákona 154/2000Sb.

Více

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí.

Pokyny. Šlechtitelský program je souhrn zásad a metodických postupů, podle kterého se oprávněné osoby, šlechtitelé a chovatelé řídí. Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR IČO 63109859, DIČ 290-63109859, bankovní spojení - VOLKSBANK, číslo účtu 4100004058/6800 sídlo: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno, a fax 541 243 4 81, e-mail: schok@atlas.cz,

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Komplexní řešení reprodukce. Jana Prošková

Komplexní řešení reprodukce. Jana Prošková Komplexní řešení reprodukce Jana Prošková Současné problémy v chovu skotu nedostatek pracovní síly, času zdravotní stav špatné zabřezávání málo vyhledaných říjí neefektivní brakace nízké % složek v mléce

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Kombinovaná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Kombinovaná plemena skotu : Plemena strakatá horská : překřížením původních evropských plemen býky simenského, bernského plemene

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév.

MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, a cév. Masná užitkovost MASO-vše co se z jatečných zvířat používá jako potravina MASO-kosterní svalovina včetně kostí, chrupavek, vaziva, šlach, tuku, nervové tkáně a cév. VÝKRMNOST-schopnost produkovat svalovinu

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Realizace ŠP, Rada PK, ŠK

Realizace ŠP, Rada PK, ŠK Realizace ŠP, Rada PK, ŠK 25. 4. 2019 Vývoj stavů a ukazatelů výkonnosti holštýnských krav od roku 1995 Ukazatel Ukazatel 1995 1995200020002005200520102010201520132018 Rozdíl Rozdíl Počet Počet krav krav

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR

Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Budoucnost chovu chladnokrevných koní v ČR Změna v chovu koní za posledních 23 let 1989-28 000 koní 1995-18 000 koní 2011-77 000 koní Nárůst počtů Nárůst kvality??? Cesty ke zlepšení Plemenitba V chovu

Více

Šlechtitelský program plemene shorthorn

Šlechtitelský program plemene shorthorn Šlechtitelský program plemene shorthorn 1. Historie a charakteristika plemene Původně kombinované plemeno bylo vyšlechtěno před více než 200 lety v severovýchodní Anglii z původního Teeswatera, později

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Plemdat, s.r.o. 2.4.206 Popis modelu pro odhady P mléčné užitkovosti vířata zařazená do hodnocení V modelu plemene jsou hodnoceny krávy s podílem krve nebo 75% a výše. Krávy s podílem krve masného plemene

Více

Šlechtitelský program plemene bazadaise

Šlechtitelský program plemene bazadaise Šlechtitelský program plemene bazadaise 1. Historie a základní charakteristika plemene Masné plemeno Bazadaise je původním plemenem jihozápadní Francie. První zmínky o plemeni se datují již do středověku,

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine

Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine Šlechtitelský program plemene blonde d Aquitaine 1. Historie a základní charakteristika plemene Od počátku se zvířata tohoto plemene, pocházejícího z jiho-západní Francie, vyznačovala světlou barvou. Zvířata

Více

Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010

Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010 Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu za kontrolní rok 2010 Uzávěrky kontroly užitkovosti masného skotu (dále jen KUMP) navazují na předcházející publikace a jsou již v pořadí devatenáctým vydáním

Více

Šlechtitelský program plemene masný simentál

Šlechtitelský program plemene masný simentál Šlechtitelský program plemene masný simentál 1. Historie chovu simentálského skotu Podle archeologických nálezů získaných na kolových stavbách v oblasti švýcarských jezer je možno považovat za historicky

Více

Šlechtitelský program plemene dexter

Šlechtitelský program plemene dexter Šlechtitelský program plemene dexter 1. Historie plemene Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Stejně jako u původního irského dojeného plemene kerry

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním

V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním V České republice se v současné době chová 23 masných plemen skotu. Je to jen část ze všech masných plemen chovaných ve světě. Například v sousedním Německu se chová 43 masných plemen. Jednotlivá plemena

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU SVAZ CHOVATELŮ Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU Ř ÁD PLEMENNÉ KNIHY Č ESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU 1 1. Základní východiska řádu plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 344/2006

Více

Šlechtitelský program plemene aubrac

Šlechtitelský program plemene aubrac Šlechtitelský program plemene aubrac 1. Historie a základní charakteristika plemene Aubrac je plemeno masného skotu s více než 100 let trvající historií čistokrevného chovu. Pochází z Benediktýnského opatství

Více

s k o t u Č R, z. s. Benešovská 123, Hradištko

s k o t u Č R, z. s. Benešovská 123, Hradištko S v a z c h o v a t e l ů h o l š t ý n s k é h o s k o t u Č R, z. s. Ř Á D P L E M E N N É K N I H Y Benešovská 123, 252 09 Hradištko 1 ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY ČESKÉHO HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU 1. Základní východiska

Více

Uplatnění systému kompletních rozborů pro KU

Uplatnění systému kompletních rozborů pro KU Jednání zástupců oprávněných organizací, MZe ČR, ČPI, chovatelských svazů a ČMSCH, a.s. Uplatnění systému kompletních rozborů pro KU Ing. Pavel Kopunecz vedoucí odboru laboratoří ČMSCH, a.s. Hradištko,

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Plemena masného skotu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Plemena masného skotu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Highland (skotské náhorní plemeno) - malého tělesného rámce, hmotnost krav 400

Více

Šlechtitelský program plemene dexter

Šlechtitelský program plemene dexter Šlechtitelský program plemene dexter 1. Historie plemene Jedná se o jedno z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Stejně jako u původního irského dojeného plemene kerry

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

Šlechtitelský program plemene vosgienne

Šlechtitelský program plemene vosgienne Šlechtitelský program plemene vosgienne 1. Historie a základní charakteristika plemene Místem původu a vzniku rustikálního plemene vosgienne je alsaské pohoří Vosges (známé pod českým názvem Vogézy), podle

Více

Šlechtitelský program plemene vosgienne

Šlechtitelský program plemene vosgienne Šlechtitelský program plemene vosgienne 1. Historie a základní charakteristika plemene Místem původu a vzniku rustikálního plemene vosgienne je alsaské pohoří Vosges (známé pod českým názvem Vogézy), podle

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

MVDr. Jiří Davídek. Mléčná farma 2016 vyhodnocení soutěže,

MVDr. Jiří Davídek. Mléčná farma 2016 vyhodnocení soutěže, MVDr. Jiří Davídek Mléčná farma 2016 vyhodnocení soutěže, Větrný Jeníkov 21.4.2016 Jaké ukazatele používáte při hodnocení reprodukce 1) Procento březosti, interval SP, mezidobí 2) Laktační dny stáda, pregnancy

Více

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu

Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Metodika popisu a hodnocení zevnějšku masných plemen skotu Úvod a zdůvodnění Objektivní hodnocení zevnějšku u masných plemen skotu má významný vztah k vyjádření masné užitkovosti a vysokou korelaci k hodnocení

Více

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola mléčné užitkovosti krav v kontrolním roce 2006/2007 Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Kontrola užitkovosti (KU) dojených plemen skotu je v České republice prováděna podle

Více

Hodnoticí standard Zootechnik pro chov skotu (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Zootechnik pro chov skotu (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Zootechnik pro chov skotu (kód: 41-071-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zootechnik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Maturitní okruhy pro rok 2019/20: 1. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy: - rozdělení hospodářských zvířat podle druhu přijímané potravy -

Maturitní okruhy pro rok 2019/20: 1. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy: - rozdělení hospodářských zvířat podle druhu přijímané potravy - Maturitní okruhy pro rok 2019/20: 1. Anatomie a fyziologie trávicí soustavy: - rozdělení hospodářských zvířat podle druhu přijímané potravy - rozdělení hospodářských zvířat podle stavby trávicí soustavy

Více

Selekce. Zdeňka Veselá

Selekce. Zdeňka Veselá Selekce Zdeňka Veselá vesela.zdenka@vuzv.cz Selekce Cílem změna genetické struktury populace 1. Přírodní 2. Umělá Selekce 1. Direkcionální (směrovaná) Nejčastější Výsledkem je posun střední hodnoty populace

Více

Kompletní rozbory mléka a jejich praktické uplatnění při KU

Kompletní rozbory mléka a jejich praktické uplatnění při KU Dny prvovýroby mléka 2014, Hustopeče 6. 7. 11. 2014 Kompletní rozbory mléka a jejich praktické uplatnění při KU Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH Systém kompletních rozborů pro KU Kompletní rozbory mléka od všech

Více

Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu

Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu l. Základní východiska plemenné knihy Řád plemenné knihy pro masná plemena skotu 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon ČR č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers

Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Odhad plemenné hodnoty u plemene Salers Základní statistické analýzy polního testu Rok zpracování 2000 počet průměr smodch min max průběh porodu PP 83916 1,09 0,36 1,00 4,00 porodní hmotnost porhm 85145

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Řád plemenné knihy plemene piemontese

Řád plemenné knihy plemene piemontese Řád plemenné knihy plemene piemontese l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Využití plemenných hodnot v chovech masného skotu Stavy krav a jalovic v letech 2015 a 2005 stavy dle ÚE celkem 70000 60000 69899 Krávy celkem 50000 40000 30000 34477 30374 26191 20000 10000 0 9712 774

Více

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015

Manuál Manuál VeeManager verze: 02-2015 Manuál Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Detail zvířete, karta zvířete Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled

Více

Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav holštýnského plemene. Obsah:

Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav holštýnského plemene. Obsah: Obsah: I. Všeobecná ustanovení...3 II. Lineární popis znaků zevnějšku...4 III Charakteris ka popisu tělesných znaků...5 1. Tělesný rámec...5 2. Šířka hrudníku...6 3. Hloubka těla...6 4. Hranatost...7 5.

Více

o realizaci šlechtitelského ho programu ení Svazu v roce 2007 a hospodařen Dr. Ing. Josef KUČERA ředitel Svazu

o realizaci šlechtitelského ho programu ení Svazu v roce 2007 a hospodařen Dr. Ing. Josef KUČERA ředitel Svazu ZPRÁVA o realizaci šlechtitelského ho programu a hospodařen ení Svazu v roce 2007 Dr. Ing. Josef KUČERA ředitel Svazu Vývoj mléčné užitkovosti a délky d MD 6400 6200 6000 5800 mléko kg mezidobí 403 401

Více

Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU

Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU Svaz chovatelů českého strakatého skotu METODIKA LINEÁRNÍHO POPISU A HODNOCENÍ ZEVNĚJŠKU SKOTU krávy - české strakaté plemeno A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Metodika je určena k popisu a hodnocení zevnějšku

Více

Šlechtitelský program plemene wagyu

Šlechtitelský program plemene wagyu Šlechtitelský program plemene wagyu 1. Historie a základní charakteristika plemene Historie Plemeno wagyu je původní japonské plemeno. Slovem wagyu se v podstatě označuje veškerý japonský skot, protože

Více

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU

ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU ŠLECHTĚNÍ MASNÉHO SKOTU Emil KRUPA Alena SVITÁKOVÁ Zdeňka VESELÁ Luboš VOSTRÝ Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 25. září, Skalský Dvůr Šlechtění masného skotu Z. Veselá: Plemenné hodnoty u masného

Více

9.3 ODCHOV JALOVIC. březost po 1. inseminaci = % zmetání méně jak 3 % stavu. věk při prvním otelení měsíců

9.3 ODCHOV JALOVIC. březost po 1. inseminaci = % zmetání méně jak 3 % stavu. věk při prvním otelení měsíců 9.3 ODCHOV JALOVIC - od půl roku stáří (150kg ž.h.) do prvního otelení (500kg ž.h.) Cíl: zajistit dobrý zdravotní stav optimální růst a vývin včas zapustit požadovaná hmotnost+věk při telení reprodukční

Více

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY

METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY METODIKA CHOVU ČESKÉ ČERVINKY Úvod Původní plemeno chované na území Čech a Moravy byl brachycerní skot, označovaný názvy české červinky, slezské červinky, líštňanské červinky apod. Podle Bílka (1955) bylo

Více

Šlechtitelský program pincgavského skotu (pinzgauer)

Šlechtitelský program pincgavského skotu (pinzgauer) Šlechtitelský program pincgavského skotu (pinzgauer) Toto původní kombinované plemeno pocházející z údolí Pinz (pincgavské oblasti), které se rozkládá nedaleko Salzburgu v Rakousku. I když je v Evropě

Více