Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz"

Transkript

1 Oběh dokladů hlavní pokladny ředitelství Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Příjmový doklad o příjmu 2 pokladní pokladní hotovosti, resp. cenin do 1x složitel doklad pokladny a k proúčtování Výdajový pokladní doklad Pokladní kniha Plná moc Cestovní příkaz Šek KB doklad o výplatě hotovosti, resp. výdeji cenin z pokladny a k proúčtování evidence pohybu pokladní hotovosti oprávnění k převzetí peněz a) určení dopravy a stravování a následně b) k vyúčtování služební cesty k výběru hotovosti z účtu Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi při příjmu hotovosti do pokladny 1 pokladní při výplatě hotovosti z pokladny vedoucí Ekonomického u, resp. hlavní účetní vedoucí Ekonomického u, resp. hlavní účetní 1+1průpis pokladní při pohybu originál finanční pokladní účtárna hotovosti kopie pokladna 1 zmocnitel pokladní před výplatou 1x pokladna hotovosti 1 viz čl. 2.5 zaměstnanec pověřený viz čl. 2.5 viz čl. 2.5 likvidací cestovních příkazů a dále pokladní 1 pokladní Komerční banka před výběrem osoba oprávněná nakládat s vkladem na účtu Nákupy za hotové (paragony) k proplacení 1 prodávající kupující, dále pokladní vedoucí Ekonomického u, resp. hlavní účetní, resp. vedoucí příslušného u ředitelství 1

2 Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané doklad pro 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 1x odběratel 1x FÚ-zapíše do knihy odběratelských faktur a zaúčtuje 1x kolej, menza, respektive Provozní vystavit do 15 dnů od poskytnutí služby nebo prodeje zboží. doručit do 5 kalen. dnů od poskytnutí služby,respektive prodeje, na ředitelství správce rozpočtu příkazce operace 1x menza, kolej, 1x kopie příslušný ředitelství Dobropisy k odběratelským fakturám doklad pro odběratele a k zaúčtování ve FÚ 3 menza, kolej, respektive Provozní, 1x odběratel 1x FÚ-zapíše do knihy odběratelských faktur a zaúčtuje 1x kolej, menza, respektive Provozní do 5 dnů od zjištění chybného vystavení správce rozpočtu příkazce operace 1x menza, kolej, 1x kopie příslušný ředitelství Faktury přijaté s výjimkou nákupu potravin, zboží, kancelářských potřeb a drogerie doklad pro odběratele k proplacení a zaúčtování plnění 1 dodavatel plnění viz Čl příloha č. 1 nejpozději 5 kal. dnů před datem splatnosti předat do finanční účtárny správce rozpočtu příslušné správy, resp. ředitelství příkazce operace příslušné správy, resp. ředitelství 1x menza, kolej, 1x kopie příslušný ředitelství vedoucí Ekonomického u 2

3 Faktury přijaté za nákup potravin, zboží, kancelářských potřeb a drogerie doklad pro odběratele k proplacení a zaúčtování plnění 1 dodavatel plnění viz Čl příloha č. 1 nejpozději 5 kal. dnů před datem splatnosti předat do finanční účtárny vedoucí oddělení gastronomie, resp. vedoucí Provozního u, referentka oddělení gastronomie 1x menza, kolej, 1x kopie příslušný ředitelství 1. upomínka za neuhrazené pohledávky pro vymáhání pohledávek informativně pro právníka 2 dlužník 2 x měsíčně k 15. a poslednímu dni v měsíci 10 dnů po lhůtě splatnosti vedoucí Ekonomického u 2. upomínka za neuhrazené pohledávky pro vymáhání pohledávek informativně pro právníka 3. upomínka pro vymáhání pohledávek 2 Organizačně-správní úvar - právník 2 Organizačně-správní úvar - právník 2 x měsíčně k 15. a poslednímu dni v měsíci - 10 dnů po 1. upomínce 2 x měsíčně k 15. a poslednímu dni v měsíci - 10 dnů po 2. upomínce vedoucí Ekonomického u vedoucí Ekonomického u 1x právník 1x právník Soupis nezaplacených pohledávek 1 vedoucí správ Provozní Ekonomický Organizačně-správní úvar - právník k 15. a poslednímu dni v měsíci vedoucí Ekonomického u Bankovní výpisy k proúčtování pohybu peněžních prostředků na bankovním účtu 1 peněžní ústav průběžně 3

4 Pokladní středisek doklady 1) přijmové doklad o příjmu hotovosti do pokladny a k proúčtování 2 pokladní složitel ihned při příjmu hotovosti vedoucí menzy, resp. koleje 2) výdajové doklad o výplatě hotovosti z pokladny a k proúčtování 1 pokladní ihned při výdeji hotovosti vedoucí menzy, resp. koleje Pokladní kniha resp. obraty v pokladně středisek evidence pohybu pokladní hotovosti 2 pokladní 1 x 1 x pokladna do 2. pracovního dne po skončení dekády vedoucí správy a vedoucí menzy, resp. koleje 1 x pokladní KREDIT-souhrnný účet podle organizace, srážky ze mzdy KREDIT souhrn pokladen podle data Menzy Sklady a normování (potraviny a zboží) účetní závěrka: - deník dokladů - uzávěrka příjmy a výdaje skladu - měsíční sledování limitů - dle stravních limitů k odsouhlasení zůstatku účtu záloh a správnosti zaúčtování pohybů v systému Kredit k odsouhlasení správnosti zaúčtování v systému Kredit k proúčtování nevyfakturovaných dodávek a ke kontrole správnosti zaúčtování 1 provozní oddělení gastronomie 1 provozní oddělení gastronomie 2 pověřený pracovník menzy do 2. pracovního dne následujícího do 3. pracovního dne následujícího do 3. pracovního dne následujícího vedoucí oddělení gastronomie vedoucí oddělení gastronomie vedoucí menzy a vedoucí správy 1 x menza 4

5 Sklad materiálu drogistického, kancelářského zboží a technického materiálu účetní závěrka: - deník dokladů - uzávěrka příjmy a výdaje skladu k proúčtování nevyfakturovaných dodávek a ke kontrole správnosti zaúčtování 2 pověřený pracovník do 3. pracovního dne následujícího sklady středisek - vedoucí správy a vedoucí středisek sklad ředitelství vedoucí Ekonomického u a hlavní účetní 1 x menza, kolej nebo Ekonomický Příjemka materiálu, potravin, zboží Výdejka materiálu, potravin, zboží doklad o příjmu 2 pověřený pracovník doklad o výdeji 2 pověřený pracovník pověřený pracovník příloha faktury, resp. dodacího listu skladní pověřený pracovník ihned při příjmu ihned při výdeji vedoucí menzy, koleje nebo Ekonomického u vedoucí menzy, koleje nebo Ekonomického u 1x menza-kolej 1x menza-kolej Převodka materiálu, potravin, zboží doklad o převodu 2 předávající přejímající ihned při převodu vedoucí menzy, koleje nebo Ekonomického u 1x menza-kolej Vyúčtování stálé zálohy 1 pověřený pracovník pokladní ředitelství minimálně k poslednímu dni v měsíci vedoucí správy Přiznání k dani z přidané hodnoty 2 Ekonomický rektorát UK dle harmonogramu EO RUK ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u 1x EO RUK Přiznání k dani silniční 2 Ekonomický Přiznání k darovací dani 2 Ekonomický rektorát UK rektorát UK dle harmonogramu EO RUK dle harmonogramu EO RUK ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u 1x EO RUK 1x EO RUK 5

6 Účetní uzávěrka za organizaci měsíční uzavření, podklad pro přiznání DPH 2 rektorát UK dle harmonogramu EO RUK ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u 1x EO RUK Účetní uzávěrka za organizaci roční uzavření roku DPH 2 rektorát UK dle harmonogramu EO RUK ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u 1x EO RUK Soubor výsledovek hlavní a doplňkové činnosti přehled o nákladech a výnosech 5 Ekonomický vedoucí správ v elektronické podobě, vedoucí EÚ, PÚ, TÚ, ředitel v tištěné podobě po předání účetní závěrky na EO RUK 1x vedoucí EÚ 1x vedoucí PÚ 1x vedoucí TÚ 1x ředitel vedoucí správ v elektronické podobě Mefisto účetní doklad UK (UD001) měsíční ke kontrole správnosti zaúčtování a odsouhlasení zůstatků 2 pověřený pracovník koleje vytiskne z programu ubytování do 7. kalendářního dne následujícího vedoucí koleje a vedoucí správy 1x Ekonomický 1x kolej Mefisto podklad pro uzávěrku A-UK (UD701) Mefisto přehled dluhů UK (UD002) podklad pro přiznání DPH jmenný rozpis zůstatku účtu dluhů kolejného 2 pověřený pracovník koleje vytiskne z programu ubytování 2 pověřený pracovník koleje vytiskne z programu ubytování do 7. kalendářního dne následujícího do 7. kalendářního dne následujícího vedoucí koleje a vedoucí správy vedoucí koleje a vedoucí správy 1x Ekonomický 1x kolej 1x Ekonomický 1x kolej 6

7 Mefisto přehled záloh UK (UD003) jmenný rozpis zůstatku účtu záloh kolejného 2 pověřený pracovník koleje vytiskne z programu ubytování do 7. kalendářního dne následujícího vedoucí koleje a vedoucí správy 1x Ekonomický 1x kolej Mefisto přehled dlouhodobých záloh UK (UD004) jmenný rozpis zůstatku účtu záloh kolejného 2 pověřený pracovník koleje vytiskne z programu ubytování do 7. kalendářního dne následujícího vedoucí koleje a vedoucí správy 1x Ekonomický 1x kolej 7

8 Oběh dokladů mzdové účtárny Ekonomického u a personální agendy Organizačně-správního u Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení vznik, průběh a konec pracovní neschopnosti nebo ošetřování Rozhodnutí o dočasné prac. nesch. díl III.-V. Potvrzení o trvání prac. neschopnosti Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné nebo PPM Harmonogramy (plány) služeb zaměstnanců s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou na vyrovnávací období 26 týdnů nebo na dobu trvání PP Podklady pro mzdy: měsíční pracovní režimy zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou Podklady pro mzdy: měsíční výkazy odpracovaných hodin a příplatků započitatelný příjem v rozhodném období pro výplatu dávek nem. poj. zpracování mezd, stanovení nároků na náhrady při překážkách v práci, označení úseků práce přesčas Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 1 lékař personální agenda, dále mzdová účtárna a PSSZ v případě ošetřování a nemoci delší než 21dnů 2 mzdová účtárna PSSZ v případě ošetřování, PPM a nemoci delší než 21dnů 2 vedoucí střediska koleje zpracování mezd 1 vedoucí střediska koleje zpracování mezd 1 vedoucí střediska koleje, menzy 1 x zaměstnanec mzdová účtárna mzdová účtárna průběžně přímý nadřízený 1 x PSSZ průběžně mzdová účtárna k datu nástupu zaměstnance a k datu začátku nového vyrovnávacího období předposlední pracovní den v měsíci předposlední pracovní den v měsíci vedoucí správy vedoucí správy vedoucí správy 1 x PSSZ 8

9 Podklady pro mzdy: měsíční docházkové mzdové složky (dovolená, neplacené volno, nemoc, ošetřování) Návrhy na odměny HČ zaměstnanců středisek a ředitelství Návrhy na odměny DČ zaměstnanců středisek Návrhy na odměny DČ zaměstnanců ředitelství Výplatní listiny mezd v hotovosti + výčetka Výplatní listiny mezd + výčetka 7.spr. v HK Účetní doklad mezd Příkazy k úhradě Výplatní pásky Přehled k hromadné platbě příspěvku zaměstnavatele na penz. připojištění Přehled srážek zaměstnanců zpracování mezd 1 vedoucí střediska koleje, menzy zpracování mezd 1 vedoucí správ, vedoucí ů mzdová účtárna mzdová účtárna zpracování mezd 1 vedoucí správ vedoucí Provozního u, mzdová účtárna předposlední pracovní den v měsíci po dohodě s vedoucím Ekonomického u do 20. v měsíci zpracování mezd 1 vedoucí ů mzdová účtárna poslední pracovní den v měsíci podklad pro výplaty mezd vedoucí správy ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u vedoucí Ekonomického u a vedoucí Provozního u, resp. ředitel ředitel, resp. vedoucí Ekonomického u 1 mzdová účtárna po uzávěrce mezd vedoucí Ekonomického u 1x pokladna podklad pro výplaty mezd 1 mzdová účtárna vedoucí 7. správy v HK po uzávěrce mezd vedoucí Ekonomického u k zaúčtování 2 mzdová účtárna po uzávěrce mezd vedoucí Ekonomického předpisu mezd u zaúčtování výplaty 2 mzdová účtárna po uzávěrce mezd vedoucí Ekonomického mezd, zákonných u odvodů a penz. připojištění přehled o zúčtované 2 mzdová účtárna vedoucí správy měsíčně -2 dny před mzdová účtárna 1x zaměstnanec mzdě zaměstnanců výplatním termínem pro připsání měsíční 1 mzdová účtárna Penzijní fond KB po uzávěrce mezd mzdová účtárna částky příspěvku Penzijní fond ČS zaměstnavatele na Penzijní fond ING účty zaměstnanců přehled o srážkách 2 mzdová účtárna dle termínu výplat vedoucí Ekonomického u Opis kompatibilního media s průvodkou pro zúčtování mezd 2 mzdová účtárna Česká spořitelna dle smlouvy a termínu výplat mzdová účtárna 1x Česká spořitelna 9

10 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Přehled o výši pojistného na sociální pojištění Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyz.osob +požad.doklad Potvrzení o zdanitelných příjmech Potvrzení o zdanitelných příjmech Potvrzení příjmů pro dávky státní sociální podpory Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou Vyúčtování daně z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti včetně povinných příloh Evidenční list důchod. pojištění podklad pro odvod ZP podklad pro odvod sociálního pojištění přiznání slev na dani daňového zvýhodnění a nezdanitelných částí základu daně pro roční zúčtování daní zúčtování daně jiným zaměstnavatelem, daňové přiznání 2 mzdová účtárna jednotlivé zdravotní pojišťovny do 20. v měsíci mzdová účtárna 1x ZP 2 mzdová účtárna PSSZ do 20. v měsíci vedoucí Ekonomického u 1 zaměstnanec mzdová účtárna při nástupu do pracovního poměru do po skončení roku mzdová účtárna 1x PSSZ 1 předchozí zaměstnavatel mzdová účtárna průběžně mzdová účtárna 2 mzdová účtárna zaměstnanec průběžně na mzdová účtárna 1x zaměstnanec vyžádání přiznání dávek 2 mzdová účtárna zaměstnanec dle žádosti zaměstnance roční vyúčtování daní roční vyúčtování daní doklad o započit. příjmech 2 mzdová účtárna Finanční úřad 1x ročně dle zákonných termínů 2 mzdová účtárna Finanční úřad 1x ročně dle zákonných termínů 2 mzdová účtárna PSSZ -průběžně -k kaž.roku mzdová účtárna ředitel ředitel mzdová účtárna, jednotliví zaměstnanci 1x zaměstnanec 1x finanční úřad 1x finanční úřad 1x zaměstnanec Výpočet náhrady ztráty na výdělku při pracovní neschopnosti v důsledku prac úrazu Potvrzení pro ÚP výplata náhrady ušlého výdělku, podklad pro plnění z poj. Kooperativa výplata podpory v nezaměstnanosti 3 mzdová účtárna bezpečnostní technik pojišťovny Kooperativa 10 dle potřeby ředitel 1 x bezpeč. technik 1 x poj.kooperativa 1 x mzdová účtárna 2 mzdová účtárna zaměstnanec při rozvázání prac. poměru mzdová účtárna 1x zaměstnanec Osobní data zaměstnance data zaměstnance 1 zaměstnanec personální agenda k nástupu 1x personální agenda Žádost o přijetí do podklad pro prac. 1 vedoucí personální agenda před vznikem prac. vedoucí správy 1x personální

11 pracovního. poměru Pracovní smlouva Mzdový výměr Změny pracovních smluv + hlášení změn Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti včetně případných dodatků Přihlášky a odhlášky ke zdravotnímu pojištění Zápočtový list Dovolenka smlouvu a mzdový výměr vznik pracovního poměru zařazení do mzdové třídy a stanovení mzdového tarifu a os. příplatku změny pracovního poměru vznik pracovněprávního vztahu mimo pracovní poměr odvod zdravotního pojištění skončení pracovního poměru čerpání řádné dovolené 2 personální agenda personální agenda, zaměstnanec mzdová účtárna 2 referent PaM zaměstnanec referent PaM 2 personální agenda personální agenda, zaměstnanec mzdová účtárna 2 referent PaM referent PaM, mzdová účtárna, zaměstnanec 2 personální agenda mzdová účtárna ZP poměru vedoucí u agenda k datu vzniku prac. poměru k datu vzniku prac. poměru k datu změny prac. smlouvy, k datu úpravy mzdy ředitel ředitel nebo vedoucí Ekonomického u 1x personální agenda 1x zaměstnanec 1x zaměstnanec 1x referent PaM k datu změny ředitel 1x personální agenda 1x zaměstnanec k datu vzniku pracovněprávního vztahu, k datu změny sjednaných podmínek k datu vzniku, skončení PP, event.změny pojišťovny ředitel personální agenda 1x zaměstnanec 1x referent PaM 1x personální agenda 1x ZP 2 personální agenda zaměstnanec k datu ukončení PP personální agenda 1x personální agenda 1x zaměstnanec 1 vedoucí po dohodě se zaměstnancem personální agenda průběžně přímý nadřízený zaměstnance Výstupní list skončení pracovního poměru 1 vedoucí personální agenda k datu skončení PP ředitel 1x personální agenda Pracovní náplň pro pracovněprávní a mzdové účely 2 přímý nadřízený zaměstnance 1x referent PaM zaměstnanec k datu vzniku pracovního poměru k datu změny pracovní smlouvy vedoucí správy nebo vedoucí u 1x zaměstnanec 1x referent PaM 11

12 Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Informace o nástupu k nástupu do 2 personální agenda úřad práce k datu vzniku zaměstnání občana EU zaměstnání pracovního poměru Informace o ukončení zaměstnání občana EU Hlášení volných pracovních míst Přihl. a odhl.zam. k nemocenskému poj. Přehled přepočtených stavů zaměstnanců ke skončení prac. poměru k získání zaměstnance Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 2 personální agenda úřad práce k datu skončení pracovního poměru personální agenda personální agenda 1x ÚP 1x personální agenda 1x ÚP 1x personální agenda 2 personální agenda úřad práce dle potřeby personální agenda 1x ÚP 1x personální agenda pro účely ČSSZ 2 personální agenda ČSSZ do 15. následujícího pro statistiku, finanční úřad a úřad práce 1 1x referent PaM vedoucí Ekonomického u po uzávěrce mezd personální agenda vedoucí Ekonomického u 1x ČSSZ 1x personální agenda 1x referent PaM Přehled sražených daní pro kontrolní orgánfinanční úřad 1 mzdová účtárna mzdová účtárna dle termínu výplat vedoucí Ekonomického u Přehled srážek na soc. pojištění pro kontrolní orgán PSSZ 1 mzdová účtárna mzdová účtárna dle termínu výplat vedoucí Ekonomického u Přehled srážek na zdrav. pojištění pro kontrolní orgány ZP 1 mzdová účtárna mzdová účtárna dle termínu výplat vedoucí Ekonomického u Mzdové listy přehled o mzdách zaměstnanců 1 mzdová účtárna mzdová účtárna po uzavření roku 12

13 Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Protokol o ukončení akce a jejím předání do provozu prvotní doklad o převzetí Oběh dokladů správy majetku a Kontrolního u Kolejí a menz Předkládá Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 3 referent Technického u 1 x 1 x ref. správy majetku ředitelství při uvedení do provozu vedoucí Technického u 1x kolej, resp. menza 1x Technický Převodka dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku doklad o převodu v rámci organizace 4 vedoucí předávajícího střediska 1x přejímající 1x ref. správy majetku ředitelství při převodu vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u 1x předávají 1x přejímající 1x referent správy majetku ředitelství Převodka drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku doklad o převodu v rámci organizace 3 vedoucí předávajícího střediska 1x přejímající při převodu vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u 1x předávají 1x přejímající 1 x Převodka drobného hmotného a nehmotného majetku Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Návrh na vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku doklad o převodu v rámci organizace 2 vedoucí předávajícího střediska podklad pro ÚIK 4 vedoucí příslušného střediska podklad pro ÚIK 3 vedoucí příslušného střediska podklad pro ÚIK 2 vedoucí příslušného střediska 1x přejímající při převodu vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u tajemník ÚIK průběžně vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u, archiv ÚIK tajemník ÚIK průběžně vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u, archiv ÚIK tajemník ÚIK průběžně vedoucí správy, respektive vedoucí Ekonomického u, archiv ÚIK 1x předávají 1x přejímající 1x tajemník ÚIK 1x ref. správy maj. stř. 1x ref. správy maj. ředitelství 1x tajemník ÚIK 1x referent evidence majetku střediska 1 x 1x tajemník ÚIK 1x referent evidence majetku střediska Likvidační protokol dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku fyzická likvidace 4 předseda DIK tajemník ÚIK po fyzické likvidaci tajemník ÚIK 1x tajemník ÚIK 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického u,, 1x evidence majetku 13

14 Likvidační protokol drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku fyzická likvidace 3 předseda DIK tajemník ÚIK po fyzické likvidaci tajemník ÚIK ředitelství 1x tajemník ÚIK 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického u, 1 x Likvidační protokol drobného hmotného a nehmotného majetku fyzická likvidace 2 předseda DIK tajemník ÚIK po fyzické likvidaci tajemník ÚIK 1x tajemník ÚIK, 1x vedoucí koleje, menzy nebo Ekonomického u Protokol o škodě na majetku a zásobách (DHM, DDHM, DNM, DDNM, zboží, materiál, potraviny Protokol o škodě na majetku (DHM, DNM v OTE) Zápis o provedené inventuře Zápis ze zasedání ÚIK Souhrnný inventarizační zápis vyřazení ze skladové evidence a účetnictví vyřazení z evidence OTE výsledek inventury řádné 2 mimořádné 2 plánované 2 předávací 4 rekapitulace výsledků inventarizací, návrhů na vyřazení, likvidačních protokolů zjištění inventurního rozdílu majetkových účtů 4 vedoucí příslušného střediska 3 vedoucí příslušného střediska předseda DIK 1 tajemník ÚIK 3 předseda DIK tajemník ÚIK tajemník ÚIK tajemník ÚIK vedoucí ů a správ, referenti správy majetku středisek, Ekonomického u elektronickou poštou předseda ÚIK v případě škodní události v případě škodní události po provedení inventury - fyzické, dokladové po projednání v ÚIK po provedené inventuře ÚIK 1x tajemník ÚIK škodní komise 1x předseda škodní komise 1x správa,menza, kolej ÚIK 1x tajemník ÚIK škodní komise 1x předseda škodní komise 1x správa, menza, kolej ÚIK 1x Kontrolní, 1x vedoucí správy, resp. vedoucí Ekonomického u, 1 x předávající 1x přejímající ÚIK a ředitel 1x Kontrolní, 1x referent správy majetku střediska ředitel 1x ÚIK 1x EO RUK 14

15 Inspekční záznam výsledek kontroly výsledek šetření 3 kontrolující 1x Kontrolní 1x kontrolované středisko průběžně vedoucí správy 2 x Kontrolní 1 x kontrolované stř. Kontrolní zápis výsledek a závěr z kontroly, navržená opatření 3 kontrolující 1x Kontrolní 1x ředitel 1x kontrolované středisko po provedené kontrole ředitel vedoucí Kontrolního u 1 x Kontrolní 1 x kontrolované stř. 1 x ředitel 15

16 Oběh dokladů Organizačně-správního u a sekretariátu ředitele Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Objednávka k objednání služeb, 1 pověřený materiálu, zboží a pracovník drobného majetku pro ředitelství ředitelství Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 1x originál dodavatel ihned ředitel a vedoucí ů ředitelství nebo vedoucí ů ředitelství a pověřený pracovník 1x sekretariát ředitele 1x kopie pro příslušný Objednávka zajištění dodávek stavebních prací, služeb, zpracování studií, atp. pro Kniha jízd evidence služebního vozidla v Knize jízd 1 Technický 1 řidič na každou jízdu 1x originál dodavatel ihned ředitel 1x kopie sekretariát ředitele 1x kopie Technický vedoucí Organizačně-správního u před jízdou ředitel vedoucí Organizačněsprávního u Žádanka o přepravu žádanka pro jízdu pracovníků ředitelství nebo správy k povolení jízdy 1 žadatel vedoucí Organizačně-správního u před jízdou jízdy po Praze: vedoucí Organizačně-správního u, mimo Prahu: ředitel 1x originál vedoucí Organizačněsprávního u Deník dispečera evidenční záznam o provozu služebního vozidla osobní dopravy 1 řidič 1x originál řidič denně vedoucí Organizačně - správního u 1x originál vedoucí Organizačněsprávního u 16

17 Oběh dokladů agendy Provozního u Kolejí a menz Název dokladu Závěrky Mefisto Účel vystavení soupis přeplatků a sluhů převedených do účetnictví, nespárované platby za ubytování studentů v kolejích Nájemní smlouvy nájem 5 Provozní Krátkodobé nájmy nájem 3 Provozní Hlášení spotřeby energie-odečty pro smlouvy Potvrzení o přech. ubytování Smlouvy o ubyt. studentů Počet vyhotovení Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 2 Provozní Ekonomický do 5. následujícího 1x Provozní 1x Ekonomický vyúčtování záloh 2 kolej, resp. menza přechodné ubytování skupin ubytování studentů 2 referent Provozního u, vedoucí koleje 2 Provozní, resp. ubytovací kancelář příslušné koleje 1x nájemce 1x Ekonomický 1x Provozní 1x RUK 1x nájemce 1x Ekonomický 1x vedoucí správy viz nájemní ředitel 1x kolej, menza smlouvy, předat na místo uložení do 5. 1x Provozní následujícího dne 1x RUK po podpisu 1x Ekonomický smlouvy před nájmem vedoucí správy 1x Ekonomický 1x vedoucí správy Provozní čtvrtletně vedoucí správy 1x Provozní kolej 1x student 1x kolej před nástupem ihned před zahájením šk. roku vedoucí Provozního u, resp. vedoucí správy ředitel nebo pověřený pracovník v zastoupení ředitele 1x Provozní 1x příslušná kolej 1x příslušná kolej Měsíční uzávěrkové sestavy v KREDITU vyúčtování 1 oddělení gastronomie Ekonomický měsíčně 1x Ekonomický Přehled výdeje porcí v menzách HČ +DČ bilance hospodaření 1 oddělení gastronomie Ekonomický do 8. následujícího 1x Ekonomický 17

18 Fakturace závodního a smluvního stravování Smlouvy o zajištění stravování fakturace 3 oddělení gastronomie stravování zařízeních v cizích 2 oddělení gastronomie Ekonomický smluvní strany odd. gastronomie do 7. následujícího dle doby platnosti smlouvy oddělení gastronomie ředitel 1x Ekonomický 1x odd. gastronomie 1x oddělení gastronomie Faktury + dodací listy za dodávky surovin a zboží do stravovacích středisek* Faktury + dodací listy za dodávky čistících prostředků a kancelářských potřeb - všechna střediska* fakturace 1 dodavatelé oddělení gastronomie denně vedoucí oddělení gastronomie fakturace 1 dodavatelé oddělení gastronomie do 15. dne v měsíci vedoucí oddělení gastronomie Ekonomický Ekonomický *Nákup surovin (potraviny, zboží) a materiálu (kancelářské potřeby a čistící prostředky) jsou zajišťovány prostřednictvím systému FirstBuySale 18

19 Oběh dokladů agendy Škodní komise Kolejí a menz Název dokladu Záznam o škodě Účel vystavení pro určení míry zavinění, resp. pro způsob zúčtování škody Počet vyhotovení 3 5 dle případu, včetně potřebných příloh Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi menza, kolej, odborný předseda škodní komise, cestou sekretariátu ředitele při zjištěné škodě ředitel 1x předseda škodní komise 1x hlavní účetní Ekonomického u 1x tajemník ÚIK Oběh dokladů agendy Škodní komise 7. správy kolejí a menz Název dokladu Záznam o škodě Účel vystavení pro určení míry zavinění, resp. pro způsob zúčtování škody Počet vyhotovení 3 5 dle případu, včetně potřebných příloh Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi menza, kolej, předseda škodní komise při zjištěné škodě vedoucí 7. správy 1x předseda škodní komise 1x hlavní účetní Ekonomického u 1x tajemník ÚIK 19

20 Oběh dokladů správ Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi vyhotovení Objednávka služeb, k objednání služeb, 3 pověřený dodavatel dle potřeby vedoucí správy 1x správa drobného majetku, materiálu a drobného pracovník 1x dodavatel údržbářského materiálu majetku 1x příloha k faktuře Faktury a dodací listy za fakturace 1 dodavatelé oddělení gastronomie dle potřeby vedoucí Provozního 1x Ekonomický dodávky čistících u nebo prostředků a Ekonomického u kancelářského materiálu Žádanka o přepravu žádanka pro jízdu pracovníků správy k povolení jízdy 1 žadatel vedoucí správy před jízdou jízdy po Praze: vedoucí správy, mimo Prahu: ředitel 1x vedoucí správy Deník dispečera vyúčtování jízdy 1 řidič vedoucí správy denně vedoucí správy 1x vedoucí správy Smlouvy dodávka prací, služeb 5 vedoucí koleje, resp. menzy dodavatel dle potřeby vedoucí správy 1x vedoucí koleje 1x vedoucí správy, 1x Ekonomického u, 1x Technického u, 1x dodavatel Smlouvy o ubytování ubytování klienta 2 ubytovatelka klient při nástupu vedoucí správy 1x student 1x ubyt. kancelář příslušné koleje ÚIK Zápis o provedené inventuře výsledek inventury mimořádné 2 plánované 2 předávací 4 předseda DIK tajemník ÚIK po provedení inventury 1xKontrolní 1xvedoucí správy, střediska 1 x předávající 1x přejímající 20

21 Návrhy na odměny DČ zaměstnanců středisek zpracování mezd 1 vedoucí správ vedoucí Provozního u, mzdová účtárna do 20. v měsíci vedoucí Ekonomického u a vedoucí Provozního u, resp. ředitel 1x mzdová účtárna 21

22 Oběh dokladů agendy Technického u Název dokladu Běžná korespondence Smlouvy Agenda výběrového řízení Objednávky Projekty, studie apod. Majetkoprávní agenda Účel vystavení agenda Technického u dodávky, stavební práce, služby dodávky stavební práce, služby dodávky, stavební práce, služby stavební práce, služby, dodávky dokladová část k VŘ, evidence majetku Počet vyhotoven í Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi 2 pracovník Technického u 2-4 vedoucí Technického u dle potřeby vedoucí Technického u 2 vedoucí Technického u dle potřeby pracovník Technického u dle potřeby pracovník Technického u dodavatel, RUK, MŠMT, instituce dodavatel, odběratel, RUK, MŠMT, mandatář apod. uchazeč, RUK, MŠMT, instituce apod. dle potřeby vedoucí Technického u 1 x Technický dle potřeby ředitel 1 x Technický 1 x Ekonomický dle potřeby ředitel, vedoucí Technického u dodavatel, odběratel Dle potřeby ředitel, vedoucí Technického u dle potřeby ředitel, vedoucí Technického u RUK, MŠMT, instituce dle potřeby ředitel, vedoucí Technického u 1 x Technický 1 x Technický u 1 x sekretariát ředitele 1 x Technický 1 x Technický Evidence majetku zařazení dokončených akcí do majetku dle potřeby pracovník Technického u Ekonomický dle potřeby vedoucí Technického u 1 x Technický 1 x Ekonomický 22

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi

Vystavuje Příjemce Termín Schvaluje Místo uloženi Oběh dokladů účetní agendy Kolejí a menz Název dokladu Účel vystavení Počet vyhotovení Faktury vydané 3 menza, kolej, vyúčtování respektive pohledávky a Provozní, k zaúčtování ve FÚ, dále k odvodu DPH

Více

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12. k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 č.j. 755/12 Praha, 7. prosince 2012 O P A T Ř E N Í Ř E D I T E L E č. 22/12 k roční účetní závěrce za rok 2012 pro Koleje a menzy

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 UNIVERZITA KARLOVA, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 čj. 829/2016 Praha, 6. prosince 2016 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 23/2016 k roční účetní závěrce za rok 2016 pro Koleje a menzy I. ÚTVAR UBYTOVACÍCH

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POKYN KVESTORA Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: PK/7/2004 Druh: POKYN KVESTORA Název: Zabezpečení činnosti v oblasti oběhu dokladů v závěru hospodářského roku 2004 Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 29.9.2004 Účinnost:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

1. Skartační plán část č. 1

1. Skartační plán část č. 1 1. Skartační plán část č. 1 Organizace společnosti název ordinace, adresa sídla Pokyny pro plnění úkolů v léčebné péči, dokumenty týkající se sítě a rajonizace zdravotnických zařízení Publikace min. zdravotnictví

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Příloha č. 1 ke směrnici č. 15 S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n skartační znak "" (k trvalému uložení do archivu jako archiválie);

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 2 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení /vypište/: V evidenci

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace

Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace Obecně prospěšná společnost: Jižní Haná o. p. s. Sídlo: nám. Míru 162, Hulín Schválila: Správní rada dne: 26. 2. 2015 Směrnice č. 2/2015 upravující účetnictví organizace V souladu s ustanoveními zákona

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 26/2015

OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 26/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, K O L E J E A M E N Z Y, Voršilská 1, Praha 1 čj. 792/15 Praha, 3. 12. 2015 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 26/2015 k roční účetní závěrce za rok 2015 pro Koleje a menzy I. ÚTVAR UBYTOVACÍCH

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I.

DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01. dále jen dodavatel. dále jen odběratel. uzavřeli tuto smlouvu o vedení účetnictví. Čl.I. S M L O U V A O V E D E N Í Ú Č E T N I C T V Í Č. Firma: DEBIT-SET s.r.o. se sídlem: Most, tř.budovatelů 2957, 434 01 zastoupená: p.zlatuše Pazderová IČO: 25007360 DIČ: CZ25007360 bank.spojení: Fio Banka

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve

5 let (vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotní dokumentaci, ve Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P.č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Detailní testy výnosy a náklady

Detailní testy výnosy a náklady 1) Audit tržby (výnosy) Detailní testy výnosy a náklady a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu, že tržby jsou správné získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o zaúčtování

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření

Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření Příkaz ředitele č. 3/2008 oběh účetních dokladů a kontrolní opatření V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a jeho průkaznosti a vyhlášky

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více