ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec. Objednatel posudku: JUDr. Jan Fendrych Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 Účel posudku: č. j. 132 EX 6913/09-22/Zl Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Posudek obsahuje včetně příloh 13 stran. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 -2Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovení ceny obvyklé. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Jindřichův Hradec 68 Kraj: Jihočeský Okres: Jindřichův Hradec Obec: Jindřichův Hradec Katastrální území: Otín u Jindřichova Hradce Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pí. Martiny Holešinské, majitelky nemovitosti. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 2) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 3) Usnesení č. j. 132 EX 6913/09-22/Zl 4) Informace získané při místním šetření dne Dokumentace a skutečnost Nebyla doložena projektová dokumentace, stavba byla prohlédnuta a zaměřena. Obsah posudku Určení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec. Typ stavby Rodinný dům, samostatně stojící, stávající dokončený Vlastník pozemku: Martina Holešinská, Otín 68, Jindřichův Hradec 1, Vlastník stavby: Martina Holešinská, Otín 68, Jindřichův Hradec 1,

3 -3pro Jihočeský kraj, 2964 LV č. KP Jindřichův Hradec Otín u Jindřichova Hradce Jihočeský Katastrální úz.: Kraj: Jindřichův Hradec Otín Obec: část obce: Ulice: počet obyvatel: 68 č.p. způsob ochrany: č. parc. St. 52/2 výměra 292 m2, zast. plocha a nádvoří na pozemku č. parc. 70/3 výměra 403 m2, trvalý travní porost další pozemky: č. parc. 70/6 výměra 230 m2, zahrada Všeobecný popis Oceňované nemovitosti jsou v Jindřichově Hradci, místní části Otín. Jindřichův Hradec je správní centrum s úplnou občanskou vybaveností. Místní část Otín je stavebně oddělena od Jindřichova Hradce, leží cca 1,5 km východně. V místní části Otín není občanská vybavenost, pouze zastávka autobusu.. Poloha a okolí Rodinný dům č.p. 68 je ve východní, okrajové, zastavěné části městské části Otín, v lokalitě s řídkou zástavbou starších rodinných domů. Přilehlá komunikace je využívána pouze pro místní provoz, nemá rušivým vliv. Celkově je místo vhodné pro bydlení. Rušivá a obtěžující Nebyla zjištěna. zařízení Dopravní Zastávka autobusů cca 700 m, železniční zastávka v Jindřichově Hradci, cca 5 dostupnost km. Přípojky Elektro, kanalizace, vodovod. inženýrských sítí Katastrální úřad: Základové poměry Nebyly zjištěny poruchy stavby způsobené nestandardními základovými poměry. Druh zástavby Samostatně stojící rodinný dům, stávající dokončený Popis stavby Rok - dokončení cca 100 let - přístavby, - v nezjištěném roce provedena rekonstrukce koupelny, nové povrchy podlah, rekonstrukce, výměna oken v 1 NP, oplechování střechy - RD není od roku 2010 užíván Druh konstrukce ( smíšená Počet podlaží Počet Popis podzemních 1 částečně podsklepeno cca 15 % nadzemních NP + půdní prostor k bydlení neupravený bytových jednotek 1 nebytových jednotek 0 garážových stání 0 Stavba rodinného domu je částečně podsklepena, má 1 NP a půdní prostor k bydlení neupravený. Svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropy jsou dřevěné, omítané, s rovným podhledem. V jednom pokoji v severozápadní části 1. NP je klenutý omítaný strop. Schody k půdnímu prostoru jsou dřevěné. Střecha je sedlová, oplechovaná. Původní krytina, dřevěné šindele, je pod oplechováním na většině krovu zachována. Klempířské prvky jsou plechové, částečně chybí. Okna v 1. NP jsou plastová, v půdním prostoru dřevěná, klasická. Vstupní dveře jsou dřevěné, částečně prosklené; vnitřní dveře jsou dřevěné do kovových zárubní. Vnitřní povrchy keramické obklady v koupelně a částečně v kuchyni. Ostatní hladké omítky. Povrchy podlah keramická dlažba, PVC. Fasáda - břizolit.

4 -4Vybavení a zařizovací předměty - je proveden rozvod teplé i studené vody, koupelna s umyvadlem a vanou, WC v koupelně. Kuchyň bez sporáku. Topení lokální na tuhá paliva (kamna nejsou instalována), částečně elektro (jedna akumulační kamna). TUV - elektrický bojler. Přípojky: elektro, kanalizace, vodovod. Dispoziční řešení: 1.NP: zádveří 7,5 m2, koupelna s WC 3,7 m2, chodba 3,8 m2, výklenek s bojlerem 1 m2, kuchyň 11,5 m2, pokoj 12,2 m2, pokoj 35,9 m2, pokoj 14 m2 Půdní prostor k bydlení neupravený. Celkem: UP: 89,6 m2 Stavebně technický Stavba RD vykazuje známky nefunkční nebo chybějící izolace proti zemní stav vlhkosti. Do pokoje v severozápadní části 1. NP zatéká střechou. Východní vnitřní štítová stěna vykazuj praskliny menšího rozsahu. Ve zhoršeném stavebně technické stavu jsou: komín, klempířské prvky, částečně vnitřní omítky prosakování zemní vlhkosti a zatékání střechou. Celkový stavebně technický stav je podprůměrný. Pozemky: Vnější zařízení Pozemek č. parc. St. 52/2 je zastavěn stavbou domu č.p. 68 a stavbou stodoly. Pozemek č. parc. 70/3 je situován západně od domu, nachází se na něm neudržovaná zahrada převážně travní porost. Pozemek č. parc. 70/6 je situován jižně od domu, nachází se na něm neudržovaná zahrada převážně travní porost. Všechny pozemky jsou užívány ve funkčním celku, dohromady mají nepravidelný tvar protáhlý ve směru východ západ, jsou oploceny. Přístup je ze západu ze zpevněné komunikace. Dřevěné plaňkové, částečně prkenné. S betonovými sloupky Oplocení bez podezdívky. Na západní straně ve zhoršeném technickém stavu. Vstupní branka je kovová. Zpevněné plochy Napojení inž. sítí Elektro ano Vodovod ano Kanalizace ano Plynovod ne Přístup po zpevněné komunikaci ano Vedlejší stavby a příslušenství Na východní straně pozemku č. parc. St. 52/2 na oceňovaný RD navazuje stavba stodoly. Svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, střecha je sedlová, krytina Popis betonové tašky. Klempířské prvky jsou plechové, část chybí. Stavba je bez vybavení. Mírně zhoršený stavebně technický stav. Stav hlavní budovy, udržování, rekonstrukce Celkový stavebně technický stav je podprůměrný. Stavba RD vykazuje známky Technický stav nefunkční nebo chybějící izolace proti zemní vlhkosti. stavby RD je převážně v původním stavu, bez podstatné rekonstrukce. Bez pravidelné údržby. K datu místního šetření neužívaný. Poloha vzhledem Vhodná pro bydlení, v zastavěné části obce. k užívání

5 -5Užívání Nemovitosti jsou určeny k bydlení, soulad zápisu v evidenci KN a skutečností. nemovitosti Vlastnická práva 1) Zástavní právo smluvní, zapsané v části C LV č. 2964, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce Omezení 2) Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zapsané v části C LV č. vlastnických práv 2964, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 3) Exekuční tituly zapsané v části C LV č. 2964, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce Zahrnuta v tržní ceně 1), 2), 3) Nejsou zohledněna v ceně obvyklé Stav zápisu KN a Nebyl zjištěn nesoulad mezi zápisem na LV č. 2964, k.ú. Otín u Jindřichova skutečnost Hradce a skutečností zjištěnou při místním šetření. Vyhodnocení Záplavové území Podle registru Aquarius není stavba v ohrožení zaplavením a zatopením. Jiná rizika Nebyla zjištěna. Prověření přístupu Přístup k domu č.p. 68 je z komunikace č. parc. 1332/1 k.ú. Otín u Jindřichova k nemovitosti Hradce (ostatní komunikace, vlastník město Jindřichův Hradec). Bez rizika.

6 -6- CENY, HODNOTY VĚCNÁ HODNOTA Jednotková cena [Kč/m2] POZEMKY Cena pozemku [Kč] č. parcelní výměra [m2] současný stav budoucí stav současný stav druh pozemku St. 52/2 70/3 70/ zast. plocha a nádvoří trvalý travní porost zahrada I. CENA POZEMKU STAVBY stáří více než 100 let více než 100 stodola let Reprodukční cena staveb Užitná plocha: 89,6 m2 stavba RD Kč OP Jednot. cena Rozest. Reproduk. cena Opotř. stavby Cena stavby po odpočtu opotřebení [Kč] [m3] [Kč/m3] [%] [Kč] [%] současný stav Kč II. CENA STAVEBY (VĚCNÁ HODNOTA STAVEB) III. VĚCNÁ HODNOTA NEMOVITOSTI (I. + II.) současný stav budoucí stav Kč -

7 -7- POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnatelný RD č. 1: Horní Pěna, RD 4+1 ZP 148 m2, pozemek 946 m2 Určeno k rekonstrukci. Vytápění lokální na tuhá paliva + el. akumulační kamna. Elektro, voda studna, odkanalizování do žumpy. Vodovod a plyn na hranici pozemku. Chlév se stodolou, garáž. Nabídková cena: Kč, 8/2011 srovnatelná lokalita - odkanalizování do žumpy + garáž + plyn na hranici pozemku + větší dispozice Porovnatelný RD č. 2: Čiměř, RD UP 100 m2, pozemek 354 m2 Po částečné rekonstrukci. Stodola, garáž. Elektro, vodovod, plyn, kanalizace. Nabídková cena: Kč, 8/2011 horší lokalita - menší pozemek + garáž + plyn Porovnatelný RD č. 3: Lodhéřov, RD UP 120 m2, pozemek m2 Stodola, kolna, sklep. Topení lokální na tuhá paliva. Elektro, voda studna. Nabídková cena: Kč, 8/2011 horší lokalita - není vodovod + větší pozemek + garáž VÝSLEDEK POROVNÁVACÍ HODNOTY Kč

8 -8- URČENÍ OBVYKLÉ CENY Celkový stavebně technický stav je podprůměrný. Bez pravidelné údržby. Stavba RD vykazuje známky nefunkční nebo chybějící izolace proti zemní Slabé stránky vlhkosti. RD je převážně v původním stavu, bez podstatné rekonstrukce. K datu místního šetření bez vybavení (chybí zdroj tepla, vybavení kuchyně). Přímo v místě není občanská vybavenost. Klidné místo bez rušivých vlivů. Dobrá dostupnost správního centra Silné stránky Jindřichova Hradce. Cena obvyklá je stanovena na základě porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě s přihlédnutím k věcné hodnotě, umístění a Zdůvodnění ceny obvyklé technickému stavu nemovitosti ke dni ocenění se zohledněním silných a slabých stránek nemovitosti. OBVYKLÁ CENA rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce, obec Jindřichův Hradec, zapsáno na LV č u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Jindřichův Hradec Kč V Mníšku pod Brdy, Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 721/191/2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z/191/2011. Přílohy: 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 2) Situace, fotodokumentace ze dne ) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne , k.ú. Otín u Jindřichova Hradce

9 -91) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Otín u Jindřichova Hradce 2) Situace, fotodokumentace ze dne

10 - 10 Jihozápadní pohled Koupelna s WC Kuchyň Nefunkční izolace proti zemní vlhkosti Zahrada - východní pohled Příjezdová komunikace

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality

Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality Postup při oceňování nemovitostí příloha C programu Reality 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech

Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Realitní magazín Porovnávací nabídka od všech bank na tel. 724 881 570 Garance vrácení rezervačního poplatku a tržní odhad. Změny v novém občanském zákoníku se týkají nás všech Lukáš Bůva Ředitel pobočky

Více