ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -"

Transkript

1 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice, zapsáno na LV č. 182 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Jan Fendrych Exekuční úřad Praha 2 Ve Studeném 117/5a Praha 4 č. j. 132 EX 9249/10-19/Ku Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Posudek obsahuje včetně příloh 13 stran. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Mníšku pod Brdy

2 - 2 - Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovení ceny obvyklé. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Dřetovice 170 Kraj: Středočeský Okres: Kladno Obec: Dřetovice Katastrální území: Dřetovice Počet obyvatel: 493 Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pí. Evy Vlkové, spolumajitelky nemovitostí. Podklady pro vypracování posudku 1) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 182 ze dne , k.ú. Dřetovice 2) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Dřetovice 3) Usnesení č. j. 132 EX 9249/10-19/Ku 4) Informace získané při místním šetření dne Dokumentace a skutečnost Nebyla doložena projektová dokumentace, nemovitosti byly prohlédnuty a zaměřeny. Obsah posudku Určení obvyklé ceny rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice, zapsáno na LV č. 182 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kladno Typ stavby Vlastníci pozemků: Vlastníci staveb: Rodinný dům, samostatně stojící, stávající dokončený podíl 3/4: Vlková Eva, Dřetovice 170, Stehelčeves podíl 1/4: Vlková Zdeňka, Dřetovice 170, Stehelčeves podíl 3/4: Vlková Eva, Dřetovice 170, Stehelčeves podíl 1/4: Vlková Zdeňka, Dřetovice 170, Stehelčeves

3 - 3 - Katastrální úřad: pro Středočeský kraj, KP Kladno LV č. 182 Katastrální úz.: Dřetovice Kraj: Středočeský Obec: Dřetovice část obce: Dřetovice Ulice: - počet obyvatel: 493 č.p. 170 způsob ochrany: - na pozemku č. parc. St. 170, výměra 239 m2 zast. plocha a nádvoří další pozemky: č. parc. 451/2, výměra 206 m2 ostatní plocha, zeleň Všeobecný popis Poloha a okolí Rušivá a obtěžující zařízení Oceňované nemovitosti jsou v Dřetovicích. Dřetovice jsou malá obec, ležící mezi Kladnem a Kralupy nad Vltavou, cca 25 km severozápadně od Prahy. V Dřetovicích je pouze základní občanská vybavenost. Kompletní vybavenost se nachází ve správním centru Kladně, dobře dostupném po silnici č. 101 cca 12 km. Cca 0,8 km severně od obce je železniční zastávka. Rodinný dům č.p. 170 se nachází na severním okraji obce v lokalitě se zástavbou starších rodinných domů. Dům leží na uliční čáře ve slepé ulici s minimálním provozem. Cca 40 m od domu se nachází hlavní průjezdní komunikace obcí, nepůsobí rušivým dojmem. Celkově je místo pro bydlení vhodné. Nebyla zjištěna. Dopravní prostředky a dostupnost Zastávka autobusů cca 150 m, vlaková nádraží cca 800 m. Přípojky inženýrských sítí Elektro, vodovod, plyn. Kanalizace žumpa. Základové poměry Nebyly zjištěny poruchy stavby způsobené nestandardními základovými poměry. Druh zástavby Samostatně stojící rodinný dům, stávající dokončený Popis stavby Rok dokončení cca r přístavby, nástavby, rekonstrukce, modernizace v r provedena rekonstrukce koupelny v r výměna oken za nová plastová, nový kotel na TP Druh konstrukce (zděná, betonová, dřevěná apod.) smíšená Počet podlaží podzemních % podsklepeno nadzemních 1+0 1NP + podkroví k bydlení neupravené Počet bytových jednotek 1 nebytových jednotek 0 garážových stání 0

4 - 4 - Popis Stavebně technický stav Pozemky: Stavba rodinného domu je kompletně podsklepena, má 1 NP a podkroví k bydlení neupravené. Stavba je osazena v jižním svahu, podzemní podlaží je částečně zapuštěné. Svislé konstrukce jsou zděné, částečně smíšené zdivo. Stropy jsou nad PP betonové, nad 1. NP dřevěné, omítané s rovným podhledem. Střecha je sedlová s polovalbami ve štítových zdech, nad vstupní verandou je plochá střecha. Střešní krytina tašková. Klempířské prvky jsou plechové s nátěrem. Okna jsou převážně nová plastová, některá malá okna jsou původní dřevěná. Dveře vstupní jsou dřevěné, vnitřní částečně dřevěné, částečně náplňové do kovových zárubní. Vnitřní povrchy keramické obklady, hladké omítky. Povrchy podlah keramická dlažba, koberec, PVC. Omítka hladká, podezdívka má cihlový obklad. Vybavení a zařizovací předměty standardní: je proveden rozvod teplé i studené vody, odkanalizování je provedeno do žumpy, koupelna s umyvadlem, vanou a standardním WC, v kuchyni je plynový sporák. Topení ústřední topení na tuhá paliva, TUV elektrický bojler. Přípojky: elektro, vodovod, plynovod. Dispoziční řešení: PP: kompletně podsklepeno, zčásti využito jako kotelna a uhelna, zbytek PP využit jako sklad, přístup do sklepe je z jižní strany domu, vstup je krytý přístřeškem, UP 51 m2 1.NP: předsíň 4,5 m2, koupelna s WC 4,9 m2, kuchyně 10,0 m2, pokoj 20,0 m2, pokoj 9,2 m2, komora 1,7 m2 Podkroví k bydlení neupravené Celkem: UP 1 BJ 2+1: 101,3 m2. Stavba je z r. cca Je prováděná základní údržba, nová plastová okna. V mírně zhoršením stavu je fasáda, na hranici životnosti je i střešní krytina. Celkový stav je průměrný. Pozemek č. parc. St 170 je zastavěn stavbou domu a vedlejší stavbou zděné kolny, která je umístěna na jižní hranici pozemků. Malou část pozemku tvoří zpevněné plochy a travní porost okolo domu. Pozemek č. parc.451/2 leží v jižně od domu a je na něm udržovaná zahrada. Pozemky jsou užívány ve funkčním celku, jsou opoceny. Dohromady mají nepravidelný čtyřúhelníkový tvar protáhlý ve směru sever jih, jsou v mírném jižním sklonu, severní část pozemku je svažitější. Přístup je ze severní strany ze zpevněné komunikace. Vnější zařízení Popis Oplocení zděná podezdívka, ocelové sloupky, dřevěné plotovky. Zpevněné plochy beton Napojení inž. sítí elektro ano vodovod ano kanalizace ne plynovod ano přístup po zpevněné komunikaci Vedlejší stavby a příslušenství Vedlejší stavba zděné kolny, je situována na jižní hranici pozemku č. parc. St. 170, svislé konstrukce zděné, střecha pultová, střešní krytina částečně vlnitý plech, částečně tašková. Klempířské konstrukce plechové s nátěrem, omítka chybí. Okna a dveře dřevěné. Stavebně technický stav je průměrný. ZP 28 m2. ano

5 - 5 - Stav hlavní budovy, udržování, rekonstrukce Technický stav Průměrný stavebně technický stav. stavby Poloha vzhledem k užívání Vhodná pro bydlení, v okrajové zastavěné části obce, horší dostupnost občanské vybavenosti v obci, dobrá dostupnost správního centra Kladno a Prahy. Klidná lokalita s bez rušivých vlivů. Užívání nemovitosti Podle KN je stavba určena k bydlení, podle zjištění na místě je tak i užívána. Vlastnická práva Omezení vlastnických práv 1) Exekuční tituly zapsané v části C LV č. 182, k.ú. Dřetovice 2) Omezení převodu nemovitostí a půjčka od ČSTSP zapsané v části C LV č. 182, k.ú. Dřetovice. Zahrnuta v tržní ceně 1,2) Nejsou zohledněny v ceně obvyklé. Stav zápisu KN a skutečnosti Vyhodnocení Záplavové území Jiná rizika Nebyl zjištěn nesoulad mezi zápisem na LV č. 182 k.ú. Dřetovice a skutečností zjištěnou při místním šetření. Podle registru Aquarius je stavba ve 2, velmi nízkém, stupni ohrožení zaplavením a zatopením. Nebyla zjištěna. Prověření přístupu k nemovitosti Přístup k domu č.p. 170 je ze zpevněné komunikace č. parc. 692/2 (ostatní komunikace, vlastník Obec Dřetovice). Bez rizika.

6 - 6 - CENY, HODNOTY VĚCNÁ HODNOTA POZEMKY Jednotková cena [Kč/m 2 ] Cena pozemku [Kč] č. parcelní výměra [m 2 ] současný stav budoucí stav současný stav druh pozemku St zast. plocha a nádvoří 451/ zahrada I. CENA POZEMKU Kč STAVBY OP Jednot. cena Rozest. Reproduk. cena Opotř. stavby Cena stavby po odpočtu opotřebení [Kč] stáří [m 3 ] [Kč/m 3 ] [%] [Kč] [%] současný stav stavba RD cca 86 let vedlejší stavby Reprodukční cena staveb Celková UP: 101, 3 m2 II. CENA STAVEBY (VĚCNÁ HODNOTA STAVEB) Kč současný stav budoucí stav III. VĚCNÁ HODNOTA NEMOVITOSTI (I. + II.) Kč -

7 - 7 - POROVNÁVACÍ HODNOTA Porovnatelný RD č. 1: Stehelčeves, RD, 3+1 ZP 77 m2, UP 60 m2, pozemek 310 m2 Polovina dvojdomu, před rekonstrukcí. veškeré IS. Půda s možností vestavby. Nabídková cena: Kč, 3/ menší pozemek, horší stav nemovitosti lepší lokalita Porovnatelný RD č. 2: Brandýsek, RD 5+1 ZP 137 m2, UP 250 m2, pozemek 549 m2 Příprava na přestavbu na dvougenerační dům. Terasa a zimní zahrada. vytápění ÚT na plyn. Nabídková cena: Kč, 2/ větší UP, větší pozemek, lepší stav nemovitosti srovnatelná lokalita Porovnatelný RD č. 3: Stehelčeves, RD 3+1 ZP 120 m2, UP 90 m2, pozemek 313 m2 Prováděna pouze zákl. údržba, přístavba dvou pokojů. Možno vybudovat obytné podkroví. Voda, el., plyn. kanalizace ve výstavbě. Nabídková cena: Kč, 3/ větší plocha pozemku, větší UP srovnatelná lokalita. VÝSLEDEK POROVNÁVACÍ HODNOTY Kč

8 - 8 - URČENÍ OBVYKLÉ CENY Slabé stránky Silné stránky Zdůvodnění ceny obvyklé Horší dostupnost základní občanské vybavenosti v obci, přiměřeně velký pozemek. Dobrá dostupnost správního centra Kladno a Prahy. Klidné místo s minimem rušivých vlivů. Cena obvyklá je stanovena na základě porovnání s obdobnými nemovitostmi v dané lokalitě s přihlédnutím k věcné hodnotě, umístění a technickému stavu nemovitosti ke dni ocenění se zohledněním silných a slabých stránek nemovitosti. Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že oceňované nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví. OBVYKLÁ CENA rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice, zapsáno na LV č. 182 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kladno spoluvlastnický podíl 1/4 pro Vlková Zdeňka Kč Kč V Mníšku pod Brdy, Ing. Marcela Řebíková Pod Lesem Mníšek pod Brdy tel.: Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne č.j. Spr. 4010/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 634/105/2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Z/104/2011. Přílohy: 1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Dřetovice 2) Situace, fotodokumentace ze dne ) Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 182 ze dne , k.ú. Dřetovice

9 - 9-1) Snímek katastrální mapy, stav ke dni , Nahlížení do KN, k.ú. Dřetovice 2) Situace, fotodokumentace ze dne

10 - 10 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 748/218/2011. Usnesení č. j. 132 EX 1525/09-13/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 748/218/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 1071 na pozemku č. parc. St. 1441 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 1441 k. ú. Čáslav, obec Čáslav, zapsáno na LV č. 1833 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 767/237/2011. Usnesení č. j. 132 EX 5677/09-14/Fe ZNALECKÝ POSUDEK č. 767/237/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 188 na pozemku č. parc. 94 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 94, č. parc. 95, k.ú. Nové Dvory u Kutné Hory, obec Nové Dvory, zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3202/029/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 651/8 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 651 NA ST. P.Č. 562/1, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PARNÍK, OBCI ČESKÁ TŘEBOVÁ, VČETNĚ SPOL.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 2806/09

Znalecký posudek č. 2806/09 Znalecký posudek č. 2806/09 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 205 Benátky n/j I., včetně příslušenství a pozemku parc.č. st.174 kú. Nové Benátky obec Benátky nad Jizerou kraj Středočeský okres Mladá

Více

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014

Znalecký posudek. číslo S 232/51/2014 NEMOVITOST: 6 Znalecký posudek číslo S 232/51/2014 Objekt restaurace č. p. 49 v kú Lešná Adresa nemovitosti: Lešná 49, 756 41 Katastrální údaje: Kraj Zlínský, okres Vsetín, obec Lešná, k.ú. Lešná, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více