Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU"

Transkript

1 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Příloha 2: Bibliografie pracovníků IVŠV ( ) Odborné knihy Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Doskočilová, M., Ducháčková, G., Janko, T., Jireček, M., Novák, P., Pešková, K., Přikrylová, J., Stejskalíková, J., Šamalíková, S., Šebestová, S., Zerzová, J., & Zlatníček, P. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido. Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 21. století. Brno: Paido. Schmeinck, D., Knecht, P., Kosack, W., Lambrinos, N., Musumeci, M., & Gatt, S. (2010). Through the Eyes of Children. The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School. Berlin: MBV Berlin. Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido. Kapitoly v odborných knihách Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2010). Miskoncepcie vo vyučovaní biológie: Možnosti ich skúmania na príklade témy Vtáky. In J. Škoda, & P. Doulík, et al., Prekoncepce a miskoncepce v oborových didaktikách ( ). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Maňák, J., & Janík, T. (2010). Ausgewählte Spannungsfelder der Schulreform in der Tschechischen Republik: Neue Herausforderungen an die pädagogische Profession. In O. Holz, & F. Shelton (Eds.), Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum ( ). Hamburg: Verlag Dr. Kovač. Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Didaktická znalost obsahu na výstupu z přípravného vzdělávání učitelů. In J. Coufalová (Ed.), Hledisko kvality v přípravě učitele ( ). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni Publikace jsou vykazovány od roku, kdy daný pracovník do IVŠV nastoupil.

2 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Píšová, M., & Kostková, K. (2010). Notes on foreign language teaching with special attention to giftedness: a case study. In R. Grenarová, & M. Vítková (Ed.), Cizojazyčná výuka a nadaný žák. Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil ( ). Brno: Masarykova univerzita. Časopisecké studie Janík, T. (2010). Integrace idejí zaměřených k profesionalizaci učitelství. Pedagogika, 60(3/4), Janík, T. (2010). Stav a výhledy českého pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace, 20(2), Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), Knecht, P., Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Vlčková, K. (2010). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problému ve výuce na základních školách. Orbis scholae, 4(3), Knecht, P., Kubiatko, M., & Svatoňová, H. (2010). Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 56(7), Kubiatko, M. (2010). Czech university students attitudes towards ICT used in science education. Journal of Technology and Information Education, 2(3), Kubiatko, M., & Vlčková, K. (2010). The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA International Journal of Science and Mathematics Education, 8(3), Kubiatko, M., Mrázková, K., & Usak, M. (2010). Postoje českých a tureckých vysokoškolských studentů k využívání ICT v přírodovědných předmětech. Paidagogos, 11(2). Kubiatko, M., Usak, M., Yilmaz, K., & Tasar, M. F. (2010). A cross-national study of czech and turkish university students attitudes towards ICT used in science subjects. Journal of Baltic Science Education, 9(2), Kubiatko, M., Vaculová, I., & Pecušová, E. (2010). Mylné představy žáků II. stupně základních škol: Možnost jejich zkoumání na příkladě tématu Ptáci. Pedagogická orientace, 20(2), Najvar, P., & Hanušová, S. (2010). Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica, 15(1), Najvarová, V. Čtenářské strategie žáků prvního stupně základní školy. Pedagogická orientace, 20(3), Pecušová, E., & Kubiatko, M. (2010). Úroveň mylných představ žáků základních škol o ptácích. Biologie Chemie Zeměpis, 19(2),

3 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Píšová, M. (2010). Učitel expert. Přehled výzkumných trendů a jejich výsledků. Pedagogika, 60(3/4), Sborníkové příspěvky Janík, T., Janíková, M., Valkounová, E., & Knecht, P. (2010). Diagnostische Kompetenz von LehrernInnen: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (87 93). Wien, Münster: LIT Verlag. Knecht, P. (2010). Role učebnic v procesu implementace kurikulární reformy. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (51 54). Brno: MU. Knotová, M., & Kubiatko, M. (2010). Vědomosti a postoje žáků základních škol k hadům. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (31 35). Brno: MU. Píšová, M. (2010). Burning Issues in English Language Didactics. In Challenges in Foreign Language Education (99 103). Bratislava: Z-F Lingua. Píšová, M. (2010). Teacher expertise: key concepts and research methodologies. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (18 29). Wien, Münster: LIT Verlag. Vlčková, J., & Kubiatko, M. (2010). Postoje žáků druhého stupně základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopis. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin IVŠV 2010 (21 24). Brno: MU. Vlčková, K. (2010). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Z. Sikorová, M. Malčík, & K. Pavlica (Eds.), Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. Editorství Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2010). New Pathways in the Professional Development of Teachers. Wien, Münster: LIT Verlag. Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). Bulletin IVŠV Brno: MU Odborné knihy Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido. Janík, T., & Seidel, T. (Eds.). (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann. 126

4 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2009). Kurikulum výuka školní klima učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu ( ). Brno: MU. Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido. Janík, T., Švec, V., Beneš, Z., Grecmanová, H., Helus, J., Jůva, V., Knecht, P., Kožuchová, M., Lukášová, H., Maňák, J., Najvar, P., Najvarová, V., Pelikán, J., Pol, M., Prokop, J., Průcha, J., Rabušicová, M., Ries, L., Rýdl, K., Seebauer, R., Semrád, J., Slavík, J., Spousta, V., Střelec, S., Svatoš, T., Šebestová, S., Vítková, M., Walterová, E., & Wiegerová, A. (2009). K perspektivám školního vzdělávání. Brno: Paido. Janík, T., Černá, M., Dvořáková, M., Hošpesová, A., Janíková, M., Kattmann, U., Knecht, P., Najvar, P., Mazáčová, N., Lukášová, H. Slavík, J., Stehlíková, N., Švec, V., & Tichá, M. (2009). Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido. Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., Janík, T., Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., & Škoda, J. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido. Kapitoly v knihách Adam, M., & Najvar, P. (2009). Teacher s Performance in ELT: A Preliminary Linguistic Analysis within the CPV Video Study. In S. Hanušová, et al., Research in English Language Teacher Education (19 32). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T. (2009). K možnostem rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (7 16). Brno: Paido. Janík, T. (2009). Kognitivní vývoj dětí a mládeže. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Obecná didaktika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Obsah vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Školní vyučování. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T. (2009). Výzkum výuky: historický vývoj. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (23 43). Brno: Paido. 127

5 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 128 Janík, T., & Janíková, M. (2009). Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In Š. Švec, et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu ( ). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., & Vlčková, K. (2009). Výzkum výuky: vymezení pojmu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (11 22). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., & Najvar, P. (2009). Video jako prostředek rozvíjení učitelových didaktických znalostí obsahu. In T. Janík, et al., Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů (83 96). Brno: Paido. Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Exploring Different Ways of Using Video in Teacher Education: Examples from CPV Video Web. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom ( ). Münster: Waxmann. Janík, T., Najvar, P., Knecht, P., & Slavík, J. (2009). K problému monitoringu implementace kurikulární reformy na gymnáziích: představení projektu Kvalitní škola. In T. Janík, V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (75 100). Brno: Paido. Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T., Pol, M., & Rabušicová, M. (2009). Pedagogický výzkum v zahraničí. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Janík, T., Seidel, T., & Najvar, P. (2009). Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom (7 19). Münster: Waxmann. Janíková, M., & Janík, T. (2009). Videostudie v edukačním výzkumu. In Š. Švec, et al., Videostudie v edukačním výzkumu ( ). Brno: Paido. Knecht, P. (2009). Pupils Criteria for Textbook Evaluation: A Pupils Perspective on Verbal Representation of Geographical Concepts in Geography Textbooks. In M. Horsley, & J. McCall (Ed.), Peace, democratization and reconciliation in textbooks and educational media ( ). Tonsberg (Norway): IARTEM and Vestfold College. Maňák, J. (2009). Materiální didaktické prostředky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J. (2009). Pedagogická teorie a vzdělávací praxe. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J. (2009). Pojetí kurikula. In M. Janíková, et al., Základy školní pedagogiky (53 56). Brno: Paido.

6 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Maňák, J. (2009). Vzdělávání ve společnosti vědění. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (11 20). Brno: Paido. Maňák, J., & Janík, T. (2009). Kurikulum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, J., & Janík, T. (2009). Výukové metody jako předmět výzkumu. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (83 96). Brno: Paido. Maňák, J., & Švec, V. (2009). Formy a metody výuky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Maňák, M., & Janík, T. (2009). Cíle výchovy a vzdělávání. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Najvar, P., & Najvarová, V. (2009). Příležitosti k učení napříč kurikulem 2. stupně základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie. In T. Janík, & V. Švec (Ed.), K perspektivám školního vzdělávání ( ). Brno: Paido. Najvar, P., Janík, T., Janíková, M., Hübelová, D., & Najvarová, V. (2009). CPV Video Study: Comparative Perspectives on Teaching in Different School Subjects. In T. Janík, & T. Seidel (Eds.), The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom ( ). Münster: Waxmann. Najvarová, V., & Najvar, P. (2009). The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In S. Hanušová, et al., Research in English Language Teacher Education ( ). Brno: Masarykova univerzita. Šebestová, S. (2009). Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (80 95). Brno: Paido. Švec, V. (2009). Přípravné vzdělávání učitelů. In Průcha, J. (Ed.), Pedagogická encyklopedie ( ). Praha: Portál. Švec, V. (2009). Znalosti jako prvek obsahu i procesu vzdělávání. In T. Janík, & V. Švec, et al., K perspektivám školního vzdělávání (21 28). Brno: Paido. Vlčková, K. (2009). Strategie učení: výzkumné oblasti, přístupy a metody. In M. Janíková, & K. Vlčková, et al., Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (97 116). Brno: Paido. Časopisecké studie Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2009). On the dynamic nature of physics teachers pedagogical content knowledge. Orbis scholae, 3(2), Knecht, P. (2009). Co je dnes obsahem vzdělávání? Pedagogická orientace, 19(2), Kubiatko, M. (2009). Názory študentov gymnázií na využívanie IKT vo vyučovacom predmete biológia. Technológia vzdelávania, 17(8),

7 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Kubiatko, M. (2009). Postoje študentov gymnázií k využívaniu IKT vo vyučovaní biológie. Informatika v škole, 18(36), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). High school students relation to information and communication technologies in the context of biology. E-Pedagogium, 9(1), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior, 25(3), Kubiatko, M., & Prokop, P. (2009). Pupils understanding of mammals: An investigation of the cognitive dimension of misconceptions. Orbis scholae, 3(2), Maňák, J. (2009). Východisko z labyrintu školské reformy. Komenský, 133(4), 6 8. Mrázková, K., & Kubiatko, M. (2009). Implementace geoinformačních technologií do výuky zeměpisu na základních školách. E-Pedagogium, 9(4), Najvar, P., Najvarová, V., & Janík, T. (2009). Lesson structure in different school subjects in the Czech republic. Orbis scholae, 3(2), Prokop, P., Fančovičová, J., & Kubiatko, M. (2009). Vampires Are Still Alive: Slovakian Students Attitudes toward Bats. Anthrozoös, 22(1), Švec, V. (2009). Sdílení znalostí ve školním prostředí. Pedagogická orientace, 19(2), Vlčková, K. (2009). Srovnání používání strategií učení cizímu jazyku u studentů osmiletých a čtyřletých gymnáziích. Pedagogická orientace, 19(4), Sborníkové příspěvky Janík, T., & Knecht, P. (2009). Učebnice jako zrcadlo kánonu školního vědění. In M. Nogová, & M. Reiterová (Eds.), Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu (7 12). Bratislava: ŠPÚ Bratislava. Janík, T., & Knecht, P. (2009). Zur Entwicklung des fachdidaktischen Wissens in der LehrerInnenbildung: Möglichkeiten und Grenzen nach dem Bologna- -Prozess. In Pädagogische Hochschule Wien (Ed.), Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum New Architectures In The European Higher Education Area ( ). Wien: LIT Verlag. Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Pedagogický a oborově didaktický výzkum v zahraničí ( ). In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (31 37). Brno: MU. Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2009). CPV Videostudie Sportunterricht Design und Ergebnisse der Pilotphase. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung (93 114). Magglingen: BASPO. 130

8 Výzkumem k lepšímu vzdělávání 131 Janíková, M., Janík, T., & Valkounová, E. (2009). Vyučovací jednotky tělesné výchovy z hlediska organizačních forem a fází výuky. In V. Mužík, & V. Süss (Eds.), Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století ( ). Brno: MU. Janko, T., & Knecht, P. (2009). Vizuální prvky v učebnicích přehledová studie česko-slovenských výzkumů. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel žák učivo ( ). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM] Knecht, P. (2009). (Pedagogický) výzkum: zaklínadlo mocných. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (40 41). Brno: MU. Knecht, P. (2009). Výzkum učebnic na PdF MU. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (43 45). Brno: MU. Knecht, P., & Janík, T. (2009). Implementace evropská dimenze ve vzdělávání na primární škole (E-PLIPS): Zpráva o řešení projektu Evropské Komise Comenius 2.1. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (91 93). Brno: MU. Knecht, P., & Svatoňová, H. (2009). Mapová zobrazení a kartografické dovednosti jako předmět pedagogického výzkumu. In V. Poštolka, Z. Lipský, K. Popková, & J. Šmída (Eds.), Geodny Liberec 2008 sborník příspěvků. Liberec: Technická univerzita v Liberci. [CD-ROM] Knecht, P., Najvar, P., & Janík, T. (2009). Projekt LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání v poločase: zpráva o naplňování dílčího cíle 6 a 7 v letech In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (7 17). Brno: MU. Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2009). Postoje študentov stredných škôl k využívaniu IKT na hodinách biológie. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (63 65). Brno: MU. Kubiatko, M., & Vaculová, I. (2009). Jedna vlaštovka jaro nedělá aneb (ne)vědomosti žáků nejenom o vlaštovkách. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM] Kubiatko, M., Prokop, P., & Fančovičová, J. (2009). Postoje študentov vysokých škôl k netopierom. In V. Najvarová, & P. Knecht (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2009 (38 40). Brno: MU. Mužík, V., & Janík, T. (2009). Der Sportunterricht aus der Sicht der Hauptschulabsolventen projektiertes und realisirtes Curriculum im Vergleich. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung ( ). Magglingen: BASPO. Mužík, V., Mužíková, L., & Janík, T. (2009). Sportunterricht aus der Sicht der Tschechischen Bevölkerung eine Meinungsumfrage. In E. Jeisy, & W. Mengisen (Eds.), Möglichkeiten und Grenzen der Schulsportforschung ( ). Magglingen: BASPO.

9 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Najvarová, V., Najvar, P., & Svobodová, M. (2009). Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce ZŠ v ČR. In M. Rybičková, & J. Hladík (Eds.), Škola v proměnách: Učitel žák učivo ( ). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. [CD-ROM] Vaculová, I., & Kubiatko, M. (2009). Videostudie procesu osvojování dovedností a její následné využití pro přípravu budoucích učitelů fyziky. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4 ( ). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Vlčková, K. (2009). Metodologické problémy doktorských projektů výzkumu v pedagogice. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. In Z. Sikorová, M. Malčik, & K. Pavlica (Eds.), Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV ( ). Ostrava: Pedagogická fakulta OU. [CD-ROM] Editorství Najvarová, V., & Knecht, P. (Eds.). (2009). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU Brno: Masarykova univerzita. Najvarová, V., & Šebestová, S. (Eds.). (2009). Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: Masarykova univerzita Odborné knihy Janík, T., Brebera, P., Bromme, R., Brückmannová, M., Dobrý, L., Dvořák, D., Dvořáková, M., Hanušová, S., Hošpesová, A., Kostková, K., Lajdová, A., Lukavský, J., Píšová, M., Psotta, R., Slavík, J., & Tichá, M. (2008). Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido. Ježková, V., Von Kopp, B., & Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum. Knecht, P., Janík, T., Dvořák, D., Dvořáková, M., Gavora, P., Hrabí, L., Jelemenská, P., Ježková, V., Hübelová, D., Chárová, D., Klapko, D., Maňák, J., Najvarová, V., Nogová, M., Průcha, J., Sikorová, Z., & Stará, J. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido. Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido. 132

10 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Kapitoly v knihách Brückmann, M., & Janík, T. (2008). Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (89 101). Brno: Paido. Hanušová, S., & Najvar, P. (2008). Raná výuka cizího jazyka. In S. Pokrivčáková. (Ed.), Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku (13 25). Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa. Hübelová, D., Najvarová, V., & Chárová, D. (2008). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu ( ). Brno: Paido. Janík, T. (2008). Zkoumání didaktických znalostí obsahu: vybrané přístupy, metody a techniky. In T. Janík, et al., Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (25 35). Brno: Paido. Janík, T., & Knecht, P. (2008). Transformace, artikulace a reprezentace vzdělávacího obsahu v učebnicích: k roli didaktických znalostí obsahu autora učebnice. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (95 105). Brno: Paido. Knecht, P., & Janík, T. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (9 17). Brno: Paido. Knecht, P., & Najvarová, V. (2008). Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu ( ). Brno: Paido. Maňák, J. (2008). Funkce učebnice v moderní škole. In P. Knecht, & T. Janík, et al., Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (19 26). Brno: Paido. Maňák, J. (2008). Healthcare enters into the curriculum. In E. Řehulka, et al., School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation (17 21). Brno: MU, Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová. (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (60 73). Brno: VUT. Časopisecké studie Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Obľúbenosť používania počítačov študentmi gymnázií. Informatika v škole, 17(35), Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Sú budúci učitelia prírodovedných predmetov tvoriví? Pedagogika, 58(1), Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2008). Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2(1),

11 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky. Orbis scholae, 2(1), Janík, T., Janíková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2008). Ziele und Zielorientierung im Physikunterricht: Einblicke in die Überzeugungen von tschechischen Physiklehrern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 14(1), Janíková, M, Janík, T., Mužík, V., & Kundera, V. (2008). CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), Knecht, P. (2008). Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků. Pedagogická orientace, 18(2), Kubiatko, M. (2008). Názory študentov na praktickú aplikáciu IKT do vyučovania biológie. E-Pedagogium, 8(3), Kubiatko, M. (2008). Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania, 16(3), Kubiatko, M., & Haláková, Z. (2008). Students point of view of the biology lecture taught with an ICT assistance: Preliminary results. Problems of Education in 21st century, 5(5), Kubiatko, M., Országhová, Z., & Haláková, Z. (2008). Taxonómia vtákov Slovenska Edukačný disk pre učiteľov a študentov. Informatika v škole, 17(33/34), Nagy, T., Kubiatko, M., & Nagyová, S. (2008). Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole, 17(33/34), Najvar, P. (2008). Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace, 18(2), Najvar, P., & Janík, T. (2008). Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2(1), Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), Najvarová, V. (2008). Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně základní školy. Pedagogická orientace, 18(1), Prokop, P., & Kubiatko, M. (2008). Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education, 12(1), Prokop, P., Kubiatko, M., & Fančovičová, J. (2008). Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös, 21(3), Švec, V. (2008). Sdílení znalostí v interdisciplinárním sociálně zdravotnickém týmu. Pedagogická orientace, 18(4),

12 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Vaculová, I., Trna, J., & Janík, T. (2008). Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky. Pedagogická orientace, 18(4), Žemličková, M., Nagyová, S., Kubiatko, M., & Nagy, T. (2008). Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl Lokalita Bratislava a Orava. Biológia Ekológia Chémia, 12(3), 2 4. Sborníkové příspěvky Doležalová, J., Najvarová, V., & Najvar, P. (2008). Čtenářské strategie studentů pedagogických fakult. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy ( ). Hradec Králové: Gaudeamus. Haláková, Z., & Kubiatko, M. (2008). Voľný čas budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. In E. Kratochvílová (Ed.), Pedagogika voľného času Teória a prax ( ). Trnava, Slovensko: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Participace studenta na tvorbě informačních textů pro učitele, je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In A. Sandanusová, & B. Matejovičová (Eds.), Efektivita a optimalizace přípravy učitelů ( ). Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha. Havelková, M., Janík, T., Kachlík, P., Hájková, H., & Menšík, P. (2008). Spoluúčast studenta na tvorbě informačních textů pro učitele je jedna z forem, jak zkvalitnit jeho profesní přípravu. In Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání (15 16). Slovensko: Tribun. Janík, T. (2008). K problému integrace oborové a didaktické přípravy učitelů: model učitelského vzdělávání založený na konceptu didaktické znalosti obsahu. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky (26 32). Brno: MSD. Janík, T. (2008). K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice. In J. Novotná (Ed.), Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti (39 58). Liberec: FP TUL. Janík, T. (2008). K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole ( ). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T. (2008). Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Janík, T., & Najvarová, V. (2008). Doktorské studium jako enkulturace do oborové komunity. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (45 50). Brno: Masarykova univerzita. 135

13 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Knecht, P., & Janko, T. (2008). Učebnice jako kurikulární konstrukt: nálezy českého pedagogického výzkumu ( ). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (67 71). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T., Mužík, V., Knecht, P., Kubiatko, M., & Fišarová, G. (2008). In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (95 106). Brno: Masarykova univerzita. Janíková, M., Janík, T., & Mužík, V. (2008). Nutzen von Videobeispielen in der LehrerInnenbildung In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Janíková, M., Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., & Sebera, M. (2008). CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky ( ). Brno: MSD. Knecht, P. (2008). Die Implementierung der Europäischen Dimension durch Peer Learning auf der Primarstufe. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Knecht, P. (2008). Implementace evropské dimenze ve vzdělávání prostřednictvím peer learningu na primární škole. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (8 11). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P., & Janko, T. (2008). Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu co přinesla konference In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (71 73). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P., & Svatoňová, H. (2008). Developing Educational Cartography: Pupils criteria for selecting a school atlas. In K. Donert, & G. Wall (Eds.), Future prospects in Geography ( ). Liverpool: Liverpool University Press. Maňák, J. (2008). Postavení občanské výchovy v kurikulu základní školy. In A. Staněk, & F. Mezihorák (Eds.), Výchova k občanství pro 21. století ( ). Praha: SPHV. Maňák, J. (2008). Učitel a kurikulum. In P. Franiok, & D. Knotová (Eds.), Učitel a žák v současné škole (29 36). Brno: MU. Maňák, J., & Vlčková, K. (2008). Aktuální problémy vzdělávání. In A. Kocmanová (Ed.), Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management (60 73). Brno: VUT. Najvar, P. (2008). za našich mladejch let, bejval svět jako květ. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (11 13). Brno: Masarykova univerzita. 136

14 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Najvar, P. (2008). CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In J. Schmied, & C. Haase (Eds.), English Projects in Teaching and Research in Central Europe (25 31). REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag. Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2008). Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In M. Duh (Ed.), Lehrer/-innenbildung in Europa ( ). Wien: LIT Verlag. Najvarová, V. (2008). Výzkum čtenářských strategií žáků 1. stupně základní školy. In T. Svatoš, & J. Doležalová (Eds.), Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy ( ). Hradec Králové: Gaudeamus. Vlčková, K. (2008). Metodologická stránka doktorských projektů oboru Pedagogika.Pohled na projekty ze Semináře studentů 1. a 2. ročníku doktorského studijního programu na PdF MU. In P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008 (50 65). Brno: Masarykova univerzita. Editorství Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2008). Bulletin Centra pedagogického výzkumu Brno: MU. Najvarová, V., Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2008). Kurikulum a učebnice. Brno: MU Odborné knihy Janík, T., Brebera, P., Dobrý, L., Kansanen, P., Píšová, M., Najvar, P., Seebauerová, R., Slavík, J., Švec, V., & Trna, J. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido. Maňák, J., & Knecht, P. (Eds.). (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido. Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Brno: Paido. Kapitoly v knihách Janík, T. (2007). Co rozumět termínem pedagogical content knowledge? In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (23 39). Brno: Paido. Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge v oborově didaktickém a kurikulárním výzkumu. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (41 52) Brno: Paido. 137

15 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., Jůva, V., Rothenhagen, R., & Seebauerová, R. (2007). Meilsteine tschechischer Identitätsentfaltung. In R. Seebauer (Ed.), Europa Nachdenken und Vordenken. Regionale, nationale und europäische Identitäten, Persönlichkeiten im europäischen Bildungswesen (41 62). Berlin: LIT Verlag. Janík, T., Najvar, P., Najvarová, V., & Píšová, J. (2007). Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce fyziky (se zvláštním zřetelem k učebnicím). In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (82 97). Brno: Paido. Janík, T., Najvar, P., Slavík, J., & Trna, J. (2007). Dynamická povaha učitelových didaktických znalostí obsahu: případová (video)studie z výuky fyziky na 2. stupni základní školy. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (99 113). Brno: Paido. Knecht, P. (2007). Frekvenční pojmová analýza učebnic zeměpisu. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic ( ). Brno: Paido. Maňák, J. (2007). Učebnice jako kurikulární projekt. In J. Maňák, & P. Knecht (Eds.), Hodnocení učebnic (24 30). Brno: Paido. Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček, & K. Šeďová, et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry ( ). Praha: Portál. Švec, V. (2007). Implicitní charakter didaktických znalostí obsahu a jejich utváření. In T. Janík, et al., Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (91 97). Brno: Paido. Časopisecké studie Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace, 17(3), Hübelová, D., & Janík, T. (2007). Výzkumná sonda do žákovských představ o tvaru a složení Země. Biologie Chemie Zeměpis, 16(2), Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), Janík, T. (2007). Pedagogické znalosti jako součást profesní výbavy učitele. Pedagogická orientace, 17(4), Janík, T., & Slavík, J. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), Janík, T., & Slavík, J. (2007). Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae, 2(1), Knecht, P. (2007). Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci. Orbis Scholae, 2(1), Maňák, J. (2007). Kurikulum a hodnoty. Pedagogická orientace, 17(2), Maňák, J. (2007). Modelování kurikula. Orbis scholae, 1(1),

16 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Švec, V. (2007). Moje cesta k pedagogickým znalostem. Pedagogická orientace, 17(4), Vlčková, K. (2007). Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 2(1), Vlčková, K. (2007). Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace. Komenský, 131(3), 4 8. Sborníkové příspěvky Hanušová, S., & Najvar, P. (2007). The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In C. Haase, J. Schmied, & R. Povolná (Eds.), Complexity and coherence: Approaches to linguistic research and language teaching (97 105). Göttingen: Cuvillier Verlag. Hübelová, D., & Janík, T. (2007). Prekoncepce žáků základní školy o tvaru a složení Země. In K. Mičková (Ed.), Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti (67). České Budějovice: PF JU. Hübelová, D., Janík, T., & Najvar, P. (2007). Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula ( ). Brno: Paido. Janík, T. (2007). Marie Montessoriová a její pedagogický koncept. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí ( ). Brno: MSD. Janík, T. (2007). Moderní škola podle Célestina Freineta. In J. Svobodová (Ed.), Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí ( ). Brno: MSD. Janík, T. (2007). Obsah vzdělávání a/nebo učivo? In V. Mužík, & V Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (52 55). Brno: MU. Janík, T. (2007). Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (42 47). Brno: MU. Janík, T., & Janíková, M. (2007). Blicke auf Physikunterricht in der Tschechischen Republik: Ausgewählte Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. In V. Nordmeier, A. Oberländer, & H. Grötzebauch (Eds.), Didaktik der Physik Regensburg Beiträge zur Frühjahrstagung der DPG (1 12). Berlin: Lehmanns Media. Janík, T., & Knecht, P. (2007). Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (30 41). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] 139

17 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 140 Knecht, P. (2007). Could We Designate Some Concepts in Czech Geography Textbooks as Problematic? In S. Catling, & L. Taylor (Eds.), Changing Geographies: Innovative Curricula ( ). Oxford: Oxford Brookes University, Knecht, P. (2007). Rakouské pojetí učitelského vzdělávání a související diskuse. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (42 44). Brno: Masarykova univerzita. Maňák, J. (2007). Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků (1 8). Brno: Univerzita obrany. [CD-ROM] Maňák, J. (2007). Does a danger of pedagogical ergogenics threaten us? Is there a threat of pedagogical ergogenics? In E. Řehulka (Ed.), School and Health 21 (31 36). Brno: Masarykova univerzita. Maňák, J. (2007). K charakteristice absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy (70 79). Brno: MU. Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger, & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace (87 101). Praha: Karolinum. Miková, M., & Janík, T. (2007). Metodologický postup CPV videostudie tělesné výchovy: Analýza výuky tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 10). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Miková, M., & Janík, T. (2007). Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In V. Mužík, & V. Süss. (Eds.), Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů (70 74). Brno: MU. Mužík, V., & Janík, T. (2007). Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Absolvent základní školy ( ). Brno: MU. Najvar, P., & Najvarová, V. (2007). Metodologický postup CPV videostudie anglického jazyka: Analýza výuky anglického jazyka na 2. stupni základní školy. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 9). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Najvar, P., Najvarová, V., & Doležalová, J. (2007). Reading Skills of Students of Faculties of Education. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (1 8). Berlín: DGLS. Najvarová, V. (2007). Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová (Eds.), Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (77 84). Brno: Paido. Najvarová, V., & Najvar, P. (2007). Reading Strategies of Primary School Pupils in the Czech Republic. In B. Hofmann (Ed.), Checkpoint Literacy (1 8). Berlín: DGLS.

18 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Prokop, P., Hornáčková, A., & Kubiatko, M. (2007). Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů ( ). Praha: Univerzita Karlova. Vlčková, K. (2007). Assessing the use of foreign language learning strategies and their effectiveness at the upper secondary comprehensive schools in the Czech Republic. In EARLI Conference, Developing Potentials for Learning (264). Budapest, Hungary: University of Szeged, Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Science. Vlčková, K. (2007). Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In R. Jandová (Ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu (1 13). České Budějovice: JČU. [CD-ROM] Vlčková, K. (2007). Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie). In Sco 2007 (1 16). Brno: Masarykova univerzita. Vlčková, K. (2007). Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU 2007 (40 42). Brno: Masarykova univerzita. Editorství Janík, T., Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2007). Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Absolvent základní školy. Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU Brno: MU Odborné knihy Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido. Maňák, J., & Klapko, D. (Eds.). (2006). Učebnice pod lupou. Brno: Paido. Kapitoly v knize Janík, T. (2006). Učebnice a teorie konceptuální změny. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (33 44). Brno: Paido. 141

19 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Janík, T., & Najvarová, V. (2006). Problémy školního vzdělávání ve světle výzkumů TIMSS a PISA (porovnání situace v České republice a v Německu). In D. Greger, & V. Ježková. (Eds.), Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace ( ). Praha: Karolinum. Knecht, P. (2006). Hodnocení učebnic zeměpisu z pohledu žáků 2. stupně základních škol. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (85 96). Brno: Paido. Knecht, P. (2006). How Czech pupils assess geography textbooks. In D. Schmeinck (Ed.), Research on Learning and Teaching in Primary Geography ( ). Karlsruhe: Pädagogische Hochschule. Maňák, J. (2006). Nová Evropa (Tomáš G. Masaryk, 1918). Zur Idee des Neuen Europa Tomáš G. Masaryk, In R. Seebauer, R. Rothenhagen, & E. Koliadis (Eds.), Evropské obrazy vzdělávání v portrétech významných osobností. Europäische Bildungslandschaften in Portraits (67 76). Brno: Paido. Maňák, J. (2006). Paridův soud aneb komu zlaté jablko. In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou (73 78). Brno: Paido. Najvarová, V. (2006). Jaké strategie používají studenti učitelství při studiu odborného textu? In J. Maňák, & D. Klapko (Eds.), Učebnice pod lupou ( ). Brno: Paido. Rothenhagen, R., & Janík, T. (2006). Minderheiten in der Tschechischen Republik und aktuelle pädagogische Bestrebungen. In R. Seebauer. (Ed.), Mosaik Europa Diskussionsbeiträge zur ethnischen und sprachlichen Vielfalt (30 40). Münster: LIT Verlag. Časopisecké studie Janík, T. (2006). Problémy české základní školy z pohledu výzkumu ( ). Komenský, 131(1), Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský, 131(2), Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 12(1), Maňák, J. (2006). Výukové metody a školní vzdělávací programy. Komenský, 131(2), 6 8. Maňák, J., & Janík, T. (2006). Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Orbis scholae, 0(1), Slavík, J., & Janík, T. (2006). Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56(2),

20 Výzkumem k lepšímu vzdělávání Švec, V. (2006). Implicit Knowledge a New Phenomenon in Teacher Education. The New Educational Review, 10(3-4), Vlčková, K. (2006). Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. Elportál, 1(1), Sborníkové příspěvky Hanušová, S., & Najvar, P. (2006). Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In S. Hanušová, & P. Najvar. (Eds.), Foreign Language Acquisition at an Early Age (77 82). Brno: Masarykova univerzita. Janík, T., Miková, M., Najvar, P., & Najvarová, V. (2006). Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (1 22). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Janíková, V., & Vlčková, K. (2006). Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In V. Janíková (Ed.), Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka ( ). Brno: PdF MU. Knecht, P. (2006). Frekvenční pojmová analýza učebnic sociálního zeměpisu pro ZŠ. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik ( ). Brno: Masarykova univerzita. Knecht, P. (2006). Několik poznámek k věkové přiměřenosti geografických pojmů uváděných v učebnicích zeměpisu. In S. Kraft, et al., Česká geografie v evropském prostoru. Sborník z XXI. sjezdu ČGS ( ). České Budějovice: Jihočeská univerzita. Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). How do Czech teachers use and assess geography textbooks? In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru (66 76). Nitra: Univerzita Konstantina filozofa v Nitre. Knecht, P., & Weinhöfer, M. (2006). Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (35 51). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Maňák, J. (2006). Determinanty kurikula. In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy (23 28). Brno: MU. Maňák, J. (2006). Pedagogika v doktorském studiu. In P. Knecht (Ed.), Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (11 13). Brno: PdF MU. Maňák, J. (2006). Problémy hodnocení praxe. In H. Filová, & J. Havel (Eds.), Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích (10 12). Brno: PdF MU. 143

21 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU Maňák, J. (2006). Viry ve výchově. In E. Řehulka (Ed.), Škola a zdraví (17 19). Brno: Paido. Miková, M., & Janík, T. (2006). Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In V. Mužík, T. Janík, & R. Wagner (Eds.), Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? ( ). Brno: MU. Miková, M., Janík, T., & Racek, O. (2006). Analýza činností trenéra fotbalu při vedení tréninkové jednotky založená na videozáznamu. In Osobnost a aktivity sportovního trenéra ( ). Brno: Paido. Vlčková, K. (2006). Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace na konci základního vzdělávání (zpráva z výzkumu). In J. Maňák, & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula základní školy ( ). Brno: MU. Vlčková, K. (2006). Metody empirického výzkumu strategií učení (cizímu jazyku). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník z konference ČAPV (52 67). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. [CD-ROM] Editorství Hanušová, S., & Najvar, P. (Eds.). (2006). Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: MU. Knecht, P. (Ed). (2006). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: MU. Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy kurikla základní školy. Brno: MU. Mužík, V, Janík, T., & Wagner, R. (Eds.). (2006). Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU Odborné knihy Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido. Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Eds.). (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido. Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha: ASPI. Švec, V. (Ed.). (2005). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido. 144

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU

SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU SPECIÁLNÍ POTREBY ŽÁKŮ V KONTEXTU RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - SEDMÝ ROK REALIZACE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU Marie Vítková Anotace: V článku je prezentován výzkumný záměr (MSM0021622443)

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046)

CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046) 142 CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC 06046) ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2009 1 PROJEKT JAKO CELEK V roce 2009, který byl již čtvrtým rokem řešení, byly splněny všechny úkoly plánované

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta

13. MÜLLEROVÁ, L. Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků). Acta CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků ţáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM.

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM. UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM Abstrakt Jana Krajcarová Příspěvek hovoří o důležitosti a učitelské profese

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika Výběr z nových knih 4/2012 pedagogika 1. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy / Zamyat M. Klein ; [překlad Iva Michňová] -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012 -- 179 s. -- čeština. ISBN

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers

INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers INNO VET Exploring innovative models of best practice in VET which enhance the workplace learning of employees who are non-native native speakers CIC Centrum pro Integraci Cizinců sociálnía pracovníporadenstvícizincům,podpora

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost SOUČASNÁ ŠKOLA - "DÍLNA LIDSKOSTI"? Uherský Brod, 27. - 28. 3. 2014 PROGRAM KONFERENCE Čtvrtek 27. 3. 2014 8:30 9:30 Prezence 9:30 9:45 Zahájení konference 9:45 10:45 Hlavní referáty I 10:45 11:15 Cesta

Více

STRATEGIE UČENÍ V KURIKULU VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE UČENÍ V KURIKULU VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 82 STRATEGIE UČENÍ V KURIKULU VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ KATEŘINA VLČKOVÁ Anotace: Osvojení si vhodných strategií učení představuje jeden ze základních cílů základního a všeobecného vzdělávání. Tento cíl je

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ZPRÁVY CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC06046)

ZPRÁVY CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC06046) 121 ZPRÁVY CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (LC06046) ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU V ROCE 2008 1 PROJEKT JAKO CELEK Rok 2008 byl třetím rokem řešení projektu. Všechny plánované úkoly v 7 dílčích

Více

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR

Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Význam vzdělání a dovedností v dnešní době OECD Skills Strategy Aktivity OECD a spolupráce s ČR Konference k výsledkům výzkumu kompetencí dospělých OECD (PIAAC), 27.11.2013 Pavel Rozsypal, velvyslanec

Více

CPV VIDEOSTUDIE ANGLICKÉHO JAZYKA: SBĚR DAT A ZAMÝŠLENÉ ANALÝZY

CPV VIDEOSTUDIE ANGLICKÉHO JAZYKA: SBĚR DAT A ZAMÝŠLENÉ ANALÝZY 73 CPV VIDEOSTUDIE ANGLICKÉHO JAZYKA: SBĚR DAT A ZAMÝŠLENÉ ANALÝZY PETR NAJVAR, VERONIKA NAJVAROVÁ, VENDULA SOBĚSLAVSKÁ, SIMONA ŠEBESTOVÁ, KATEŘINA VLČKOVÁ, JANA ZERZOVÁ Anotace: V příspěvku je představen

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ORBIS SCHOLAE ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2008 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

ORBIS SCHOLAE ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2008 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ORBIS SCHOLAE ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2008 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO VIDEOSTUDIE

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5.

Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. Zápis ze setkání didaktiků občanské nauky, občanské výchovy, základů společenských věd, psychologie a etické výchovy 2. 5. 2012, MŠMT Přítomní členové pracovní skupiny AK: prof. PaedDr. I. Stuchlíková,

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Soupis dosavadních publikací

Soupis dosavadních publikací Soupis dosavadních publikací Skripta, učebnice 1. MÜLLEROVÁ, L., DOULÍK, P. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2001, 1. vydání, s. 145. ISBN 80-7044-374-X. 2. DOULÍK, P.,

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY. Zoznam publikačnej činnosti. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY Zoznam publikačnej činnosti Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šimoník, Oldřich 5%

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015:

X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015: X. ROČNÍK KONFERENCE EDUCO 30. 31. 1. 2015: DESETILETÍ VÝZKUMU VE VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ PERSPEKTIVY V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ Pořadatelské instituce: Institut

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

Kompetence učitele vedoucí k úspěšné

Kompetence učitele vedoucí k úspěšné Kompetence učitele vedoucí k úspěšné realizaci metody CLIL Gabriela Klečková Katedra anglického jazyka Fakulta pedagogická Západočeská univerzita v Plzni Úvod Vzdělávací přínos CLILu je obrovský. Při zdárném

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Tematické okruhy pro Obor: Název SZZ: Ekonomika podniku Logistika a management Vypracoval: Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Ing. Ladislav Šolc, Ph.D., Ing. Julie Tužová, doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. Podpis:

Více