Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod. Aktualizováno 28.12.2006. WinFAS Postup převodu dat do nového roku prosinec 2004"

Transkript

1 Aktualizováno Správa systému Převod dat do nového roku Vlastní převod prosinec 2004 Strana 1 / 10

2 WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 2 - Vlastní převod Postup převodu WinFAS starý rok do WinFAS nový rok. Převod do nového roku ve WinFASu je zcela odlišný od FASu. Ve WinFASu se při převodu okopíruje kompletní firma starého roku a poté se provádí odmazávání částí, které do ní nepatří. Než začnete pořizovat do jednotlivých agend, pečlivě si pročtěte celý následující postup. Pro každou agendu je potřeba provést přípravné kroky, které jsou vždy popsány pod názvem agendy. (viz. níže) Dodržujte následující pravidla: I. Zkušebně si proveďte převod ještě před koncem roku II. Před každým novým převodem si archivujte ostrou firmu nového roku III. Pokud nevím, nerozumím, nechápu - nic nedělám a hned posílám nebo volám na Org. kanc.!! IV. Po převodu ihned proveďte kontroly (IQ saldo, stavy skladů atp.), až potom můžete pracovat 1. Vytvořte firmu pro nový rok spusťte si aplikaci *9800 Správa firem klepněte na tlačítko Přidej zadejte kód a název firmy pro nový rok např: - ideální je v kódu firmy zohlednit rok např. ALFA_2007 (kdy ALFA můžou být třeba počáteční písmena názvu firmy nebo jeho část) - do názvu firmy napište přesnější název firmy (např. ALFA trading s.r.o. 2007) vyberte DB server na kterém má běžet vaše databáze (KUK nabízí jedinou možnost) v údaji Vytvoř vyberte možnost Z firmy a z KUKu vyberte firmu starého roku Nevyplňujte údaj Privátní pro: klepnutím na OK firmu vytvoříte po vytvoření firmy se nabídne kontrola firmy ve které mačkáte tlačítko Dále a nakonec Dokončit 2. Přepněte se do firmy nového roku v centrálním manažeru (v levém horním rohu) vyberte firmu nového roku 3. Vlastní převod provádí se v aplikaci *9807 Převod do nového roku (! spouštějte ji ve firmě nového roku!) v levé části okna Převod do nového roku vždy vyberte firmu starého roku pozor: pokud jste zatím žádné převody neprováděli a přesto máte vyplněné datumy ve sloupečku Poslední přenos, klepněte na šipku vedle tlačítka Speciální a zvolte možnost Inicializace firmy (inicializace provede výmaz evidence datumů jednotlivých přenosů a nastaví správné období ve firmě nového roku) Strana 2 / 10

3 Po inicializaci firmy bude okno vypadat následovně: Poznámka: celý převod je možné si vyzkoušet NANEČISTO a to i opakovaně několikrát po sobě - při opakovaných převodech neprovádíte body 1 a 2, to je nahrazeno následujícím postupem - před každým pokusem dojde k vymazání všech převedených dat ve firmě nového roku - vymazání dat pro opakovaný převod provedete v tomto okně klepnutím na šipku vedle tlačítka Speciální a vyberte možnost kopie stará -> nová s inicializací - vyskočí Vám okno Firemní věta, kde nastavte správné účetní období pro nový rok - nyní pokračujte dále od kroku 4 Na co si dát pozor: a) dále každý bod převodů má protokol, který začíná slovem START a končí slovem ENDOK. Pokud se objeví END, ERROR, je nutné se obrátit na Organizační Kancelář (Tel.: ). b) některé body převodu můžete opakovat bez omezení (např. počáteční stavy) c) po dokončení převodu Vám doporučujeme si vytvořit archiv nové firmy. Strana 3 / 10

4 ÚČETNICTVÍ - než začnete v novém roce pořizovat do účetnictví, proveďte body 4 až 7!!!!! - pozor! body 4 až 7 vymažou všechny účetní data pořízena do té doby v databázi firmě nového roku - následující čtyři kroky (4 až 7) se všechny odehrávají v aplikaci *9807 Převod do nového roku - tyto kroky provádějí změny ve firmě nového roku, firma starého roku zůstane zachována 4. ZUR - Zrušení žurnálu změn v seznamu přenosů zaškrtěte položku ZUR Zrušení žurnálu změn klepněte na tlačítko Proveď 5. CR - Číselné řady tento krok provede vynulování čítačů číselných řad v seznamu přenosů zaškrtěte položku CR Číselné řady klepněte na tlačítko Proveď 6. FA - Převod Obchodníka (fakturace) tento krok provede výmaz dat obchodníka/fakturace ze starého roku v seznamu přenosů zaškrtěte položku FA - Obchodník klepněte na tlačítko Proveď 7. UK - Účetní knihy tento krok vyčistí celá data účetnictví a připraví je pro nový rok tento bod/postup lze provést pouze 1 (převod účetních knih lze provést i opakovaně, ale je nutné postupovat speciálním způsobem viz bod 8) jde o časově náročnou část počítejte s tím! v průběhu tohoto kroku dojde k výmazu všech komplet uhrazených dokladů, vnitřních dokladů, včetně DPH a celého zaúčtování (proběhne ve firmě nového roku, fy starý rok zůstane zachována) v Centrálním manažeru vyberte firmu NOVY_ROK spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku (v okně se zobrazí firmy NOVY_ROK vpravo) následující kroky Neprovádějte najednou!!!! Udělejte nejdříve celý krok a) potom až b) FIRMA STARÝ ROK Provádí se 1x a) převod UK b) převod PS FIRMA NOVÝ ROK a) nejdříve převod UK Účetní knihy - nejdříve v seznamu přenosů zaškrtěte položku UK Účetní knihy - proběhne vlastní převod - co se bude automaticky převádět: - závazky - neuhrazené či částečně uhrazené - pohledávky - neuhrazené či částečně uhrazené - daň. kniha z plateb - nepoužité - zálohy - neuhrazené - uhrazené ale nepoužité, nebo použité jen částečně - knihy peněžní - doklady které hradí zálohu (zatím nepoužitou, nevyčerpanou) - doklady částečných úhrad - tyto doklady se automaticky přenesou do knihy UHRS - úhrady staré - rozpracované předvýběry b) pak proveďte převod PS Počáteční stavy účta (viz bod 9) Strana 4 / 10

5 8. OPAKOVANÝ převod účetních knih - je možné provádět opakovaně podle potřeby (počet opakování není omezen) - slouží k dopřevedení účetních dokladů (saldokontních), které vznikly nebo byly zapsány až po prvním převodu účetních knih - dopřevod je možné kdykoliv, i když jsou již v novém roce pořízena nějaká data či úhrady - tento postup se používá i při dodatečném převodu Účetních knih a Řízení zásob (v tomto případě místo UKO Převod účetních knih zaškrtáváte RZO Opakovaný přenos RZ) FIRMA STARÝ ROK FIRMA NOVÝ ROK a) vytvoření / obnovení pomocné firmy b) převod UK do pomocné firmy U opakovaného převodu se nepřevádějí žurnály atp FIRMA POMOCNÁ c) opakovaný převod účto UKO nebo zásob RZO, převod počátečních stavů PS, nebo opakovaný převod PS zásob (V ostré firmě nového roku se provádí pouze opakovaný převod UKO nebo RZO viz. obr 1 na straně 4) V pomocné firmě doporučujeme provést kontrolu IQ SALDO zjistit, zda je ve firmě to, co se má převést do firmy nového roku (V pomocné firmě se provádí pouze převod UK nebo RZ viz. obr 1 na straně 4 - není třeba dělat žádné jiné body) Postup: nachystání pomocné firmy (založením nebo obnovením) a) založení pomocné firmy - provádíte pokud jste ještě pomocnou firmu nezakládali - pokud už máte pomocnou firmu založenou (např. z minulého roku), přeskočte na bod b) - pokud převádíte více firem (např. jste účetní firma) můžete používat jedinou POMOCNOU firmu pro převody všech dalších firem (při převodu dalších firem děláte jenom krok b) - spusťte aplikace *9800 Správa firem - klepněte na tlačítko Přidej a firmu pojmenujte POMOCNA - ve spodní části okna vyberte z firmy STARY_ROK (viz. obr) - stiskněte tlačítko OK - přepněte se do firmy POMOCNA - spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku - klepněte na šipku vedle tlačítka Speciální - z menu vyberte inicializace nové firmy b) obnovení pomocné firmy - musíte udělat, pokud jste již opakovaný převod UK prováděli - přejděte do firmy POMOCNA - spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku - v levé části okna vyberte firmu STARY_ROK - klepněte na šipku vedle tlačítka Speciální - z menu vyberte kopie stará -> nová s inicializací Strana 5 / 10

6 8.1.2 převedení účetních knih do pomocné firmy - pokud provádíte opakovaný převod poněkolikáté, proveďte nejdříve obnovu POMOCNÉ firmy (postup je popsán výše v bodě a) - přejděte do firmy POMOCNA - spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku (firmu pomocná vidíte vpravo viz. obr) - v levé části okna vyberte firmy STARY_ROK (ostrá firma starého roku) - v seznamu přenosů zaškrtěte položku UK Účetní knihy převedení účetních knih z pomocné firmy do ostré firmy nového roku - vyberte si firmu NOVY_ROK - spusťte v ní aplikaci *9807 Převod do nového roku - v levé části okna vyberte POMOCNOU firmu - v seznamu přenosů zaškrtěte položku UKO Opakovaný přenos UK - po provedení tohoto kroku se zobrazí sestava s výčtem změn, které budou provedeny v saldu nového roku - pokud jste již prováděli převod počátečních stavů účta, proveďte ho (viz. krok 9) Strana 6 / 10

7 POČÁTEČNÍ STAVY ÚČETNICTVÍ 9. Převod počátečních stavů účtů POZOR! NEpoužívá se zde pomocná mezifirma!!! je možné provádět opakovaně podle potřeby (počet opakování není omezen) můžete provádět opakovaně spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku (spouštějte ji vždy z firmy nového roku!) v levé části okna vyberte firmu starého roku potom v seznamu přenosů zaškrtěte položku PS Počáteční stavy účta klepněte na tlačítko Proveď objeví se okno s parametry převodu, nastavte a potvrďte proběhne vlastní převod Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné účty zapsané správně v účtové osnově: Správné nastavení účtů okruh: finanční - druh: rozvahový - uzáv. účet: počáteční stav Strana 7 / 10

8 Následující postupy 10 až 14 lze provést pouze v naprosto výjimečných případech pokud nějaký z nich potřebujete provést, doporučujeme nejdříve telefonicky kontaktovat Organizační kancelář 10. Stavy účtů minulého roku - pro převod minulého roku musí být v číselníku účetních knih uveden u knihy MINR účet v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky PSMR - počáteční stavy minulého roku 11. Počáteční stavy salda - týká se jenom účtování, nikoliv dokladů - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky PSS - počáteční stavy salda - můžete provádět opakovaně, ale je třeba využít speciální postup popsaný v bodu 4. Při opakovaném převodu zůstanou zachované případné nové úhrady či použití záloh v nové firmě. - pro provedení tohoto převodu nemusí být doklady zaúčtované - k převedeným účetním dokladům se automaticky doplní počáteční účetní Zápis pomocí Účtu 701 (poř. 961) - počáteční účet rozvažný - odkud se veze prvoúčet k účtu počáteční stavy (701 nebo 961) - Tento účet : a) buď je uložen na hlavičce dokladu b) nebo je uložen v číselníku účetních knih - pokud by účet chyběl, objeví se okno : Knihy nemají žádný účet - vlastní převod: - v levé části okna vyberte firmu starého roku - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky PSS - Počáteční stavy salda - jako první se vám objeví parametrické okno pro zadání počátečního účtu - po potvrzení okna tlačítkem OK se Vám otevřou kontrolní sestavy Počáteční stavy salda - sestavy zavřete přes křížek v pravém horním rohu a budete dotázáni zda pokračovat v převodu - nyní proběhne vlastní převod - mohou nastat dvě situace: a) převod proběhne až do konce b) objeví se okno s chybou - otevře se okno požadující doplnit neexistující souvztažnosti - program automaticky vytvoří tyto neexistující souvztažnosti vzniklé při zúčtování počáteční stavu salda - jakmile potvrdíte, tyto nové souvztažnosti se uloží - nyní se objeví protokol o převodu, který bude označen že skončil END ERROR - protokol zavřete a proveďte znovu celý tento převod PSS - Počáteční stavy salda 12. Počáteční stavy účetnictví - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky PSU - počáteční stavy účetnictví - Objeví se parametrické okno - počáteční účet rozvážný (961) - výsledek (931) - protiúčet podrozvahový (většinou) 13. Počáteční stavy kalkulací - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky PSK - počáteční stavy kalkulací - Objeví se parametrické okno - Kniha PS : podmnožina klíčů pro nedokončenou výrobu - účet pro počáteční stavy kalkulací (395998) 14. Převodu klientů dodatečně pořízených ve staré firmě (nepovinné) - můžete provádět opakovaně - v levé části okna vyberte firmu starého roku - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky KLN - Klienti (jen nově pořízené) - nechcete-li tento převodový mechanismus využít, stačí klienta ručně pořídit i do firmy nového roku - důležité upozornění: - toto můžete použít pouze v případě, že si mezitím v nové firmě NEpřečíslujete klienty!!! Strana 8 / 10

9 MZDY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 15. Převod mezd (řízení lidských zdrojů) do nového roku - v levé části okna vyberte firmu starého roku - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky - RLK - RLZ klienti - RLM - RLZ veškerá mzdová data - RLD - RLZ převod dovolené - případně další přenosy začínající RL (možná přibudou další) - provádí se tam: - v bodě RLD je možné volba vést zůstatek dovolené odděleně (stará dovolená z roku 2005 a nová dovolená pro rok 2006), nebo dohromady (sečte se 2005 a 2006) na tento bod se program zeptá po spuštění převodu. V případě volby dohromady je nutné zadat nejen novou výměru dovolené 2006 (např. 20 dnů), ale také výměry dovolené z roku 2005 a z roku pokud máte u některých zaměstnanců odlišný nárok na dovolenou, v aplikaci *9807 pod tlačítkem Speciální převody je převod RLO RLZ odlišný převod dovolené. V něm vyberete zaměstnance a zadáte jim jiný výměr dovolené (např 25 dnů místo 20 dnů, ). Tento převod lze opakovat spouštět pro různé zaměstnance s různými nároky (vždy přemaže). Strana 9 / 10

10 MAJETEK 16. Převod majetku - v levé části okna vyberte firmu starého roku - v seznamu přenosů zaškrtěte položky MAJ - Převod majetku na nový rok - důležité upozornění: - pokud provedete opakovaně, veškerá evidence majetku v nové firmě se přemaže daty majetku ze staré firmy. PŘEVOD ZÁSOB - při založení firmy nového roku (bod 1) dojde k automatickému překopírování kompletních zásob z roku starého. Bod 17 tyto nakopírovaná data vyčistí/promaže. - než začnete pořizovat do zásob v novém roce, proveďte bod 17!!! - pozor! Bod 17 vytvoří v databázi nového roku počáteční stavy z dat minulého roku 17. Úprava dat v databázi nového roku (nutno provést než začnete zpracovávat zásoby!) - v levé části okna vyberte firmu starého roku - v seznamu přenosů (spodní část okna) zaškrtěte položky RZ - Řízení zásob - důležité upozornění: - tento bod smaže pohyby minulého roku a vytvoří z nich aktuální počáteční stav položek - pokud předpokládáte opakovaný přenos, nesmíte provést v nové firmě ocenění 18. Opakovaný převod zásob - POZOR: v nové firmě ještě nesmí být provedeno ocenění!!! - postup převodu je stejný jako opakovaný převod účetních knih (popsáno v bodě 8.x) s tím rozdílem, že místo UK zaškrtáváte bod RZ Převod zásob (v postupu 8.1.2) a RZO ŘZ Opakovaný přenos položek a počátečních stavů (v postupu 8.1.3) 19. Počáteční stavy zásob pro účetnictví - toto provedete až v nové firmě po zaktivování počátečních stavů tj. po vytvoření spojovacího souboru ze zásob do účetnictví - Přepněte se do firmy nového roku - Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku (spouštějte ji vždy z firmy nového roku!) - Klepněte na šipku vedle tlačítka Speciální a vyberte Speciální převody - proveďte převod PSZ Počáteční stavy zásob Strana 10 / 10

PŘEVOD WINFAS WINFAS ROK 2010 DO 2011

PŘEVOD WINFAS WINFAS ROK 2010 DO 2011 Skalský Dvůr 29.-30.11.2010 PŘEVOD WINFAS WINFAS ROK 2010 DO 2011 Týká se pouze firem, které již WinFAS používají v roce 2010 Přednáší: Ondřej Suk, Ing. Jiří Dušek Hlavní zásady převodu Toto platí v jakémkoliv

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ

Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ÚČETNICTVÍ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat ze dne 27.3.2015 Projděte si prosím následující kontroly a vytiskněte celý tento

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV

WinFAS. Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV 1 mzdy Praktický úvod do WinFASu Zápis zaměstnance a jeho PPV verze z 1.4.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů - zapsání zaměstnance do mezd 1) Zapište nového zaměstnance - zapište zaměstnance do řízení lidských

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro VOŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005

Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005!!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Legislativa a aktualizace 6.5.1. (2015) Změny legislativy: Od 1. 1. 2015 je účinná novela nařízení vlády č. 303/2014 Sb., která mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Popis nového archivačního programu pro rok 2011

Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Popis nového archivačního programu pro rok 2011 Součástí nových verzí programů JAPO pro rok 2011 je také přepracovaný archivační program. Byl výrazně zjednodušen a navíc poskytuje širší možnosti využití.

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné 1 1 Sdílení dat mezi zkušebními organizacemi a ANB je umožněno exportem a importem dat. Implementovány jsou následující typy přenosu dat mezi organizacemi (obr. 1). Systém přenosu mezi jednotlivými organizacemi

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 První kroky po aktualizací verze 6.4.5. Řešení Čl. II, přechodná ustanovení, odst.2): - plný úvazek stačí v oddíle Praxe Vkládání údajů Zařazení zatrhnout box Chráněná

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Všechny používané dočasné účty najdeme v účetní osnově s nastaveném filtru na poli popis a F7 ->*dočas* a dostaneme :

Všechny používané dočasné účty najdeme v účetní osnově s nastaveném filtru na poli popis a F7 ->*dočas* a dostaneme : Příklad MS Dynamics NAV - Očekávaná cena Vytvořil : Skorkovský Datum : 29.6.2011 Důvod : školení, interní materiál Databáze : NAV 5.0 Určeno pro. to whom it may koncern 1. Situace : při nákupu se registruje

Více

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery

Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery Modul RLZ převody dat Školící materiál pro dealery 1.9.2014 Pavelková Romana Datum tisku 10.12.2014 2 Modul RLZ převody dat Modul RLZ pr evody dat Obsah Úvod... 3 Tabulky pro převod dat... 3 Naplnění tabulek

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1 HOTEL - 2000 Postup při změně sazeb DPH k 1.1.2013 (změna sazeb DPH 14% 15% a 20% 21%) Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro úspěšnou instalaci

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12)

Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12) Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12) 21.8.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 21.8.2015 2 Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Za soby_př enesena dan ova povinnost

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Specifikace druhu mzdy

Specifikace druhu mzdy Specifikace druhu mzdy Číselník *7027 Druhy mezd je předvyplněn přímo od nás a nemáte možnost jej měnit. Chcete-li tedy doplnit mzdovou složku která není v číselníku (např. příplatek za svařování), musíte

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více