Materská škola Trnové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materská škola Trnové"

Transkript

1 Materská škola Trnové PLÁN ROZVOJA GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ TRIEDA:LIENKY Šk.rok.2012/2013

2 SEPTEMBER 1. Modelovanie Skúmať hmatom vlastnosti vlhkého /SEO Ja som, Kultúra/ piesku, navlhčenými rukami uhládzať spoje a povrch modelu, rozvíjať jedinečnosť detí /1.úroveň/ 2. Základné lokomočné pohyby Uplatňovať správny náprah a švih pažami, horným oblúkom pri hádzaní; precvičiť prácu ramenného kĺbu /2. úroveň/ 3. Hrubá motorika Posilňovať medzilopatkové svalstvo, krúživé pohyby pravou a ľavou rukou spredu dozadu a späť /2. úroveň / 4. Kreslenie Rozvíjať jemné prstové svalstvo, spoznávať vlastnosti /SEO Kultúra/ materiálu múka, krupica, šošovica kreslením, presypávaním; vyvolať radosť z hry /3. úroveň/ 5. Vizuomotorika Nacvičiť úchop ceruzky správnym postavením prstov ruky/zbieraním rozsypaných predmetov pomocou fazuľky do širšej nádoby /- /3. úroveň /

3 OKTÓBER 1. Modelovanie Spracovať väčší kus modelovacej hmoty /SEO Kultúra/ stláčaním, miesením, váľaním medzi dlaňami a medzi dlaňou a podložkou; pracovať tvorivo, použiť rôzny materiál /4. úroveň/ 2. Vizuomotorika Využívať koordináciu zraku a ruky, správne postavenie prstov a priestorovú orientáciu/zbierať predmety zo stola a vhadzovať ich do fľaše pomocou fazuľky / fazuľku držíme dvomi prstami pritlačenými k dlani a tromi zbierame predmety/a vkladať predmety do otvorov, ktoré sú s nimi tvarovo zhodné /Montessoriová/ 4.úroveň 3. Grafomotorika Uplatňovať primeraný tlak na podložku pri použití grafického materiálu krieda namočená v mlieku, hrudka, uhoľ/ - pripravenosť vykonať určitú činnosť 2. úroveň / 4. Jemná motorika Rozvíjať jemnú motoriku a sústredenosť / Zapínať,rozopínať. /PMO Ja som

4 NOVEMBER 1. Plošné a priestorové Rozvíjať drobné prstové svalstvo trhaním vytváranie /SEO Kultúra/ a šúľaním stvárňovanie rôzneho výtvarného materiálu kancelársky papier, krepový papier atď./, činnosť vykonávať zručne 4.úroveň 2. Modelovanie Spoznávať vlastnosti modelovacej hmoty ; šúľaním /SEO Kultúra/ vytvoriť produkt stočený had, mištička ; vyvolať radosť z aktivity 5. úroveň / 3. Jemná motorika Rozvíjať jemnú motoriku a sústredenosť / navliekanie koráliek / - 5. úroveň 4. Hrubá motorika Zvládnuť hádzanie lopty o zem s chytaním; rozvíjať hrubú a jemnú motoriku 4. úroveň

5 DECEMBER 1. Modelovanie Zo sploštenej gule vytvoriť placku, správne ohýbať a /SEO Kultúra/ vyťahovať, uhládzať a zdobiť ; uplatňovať tvorivosť, rozvíjať estetický vkus koláčik, tanierik /7. úroveň/ Grafomotorika Znázorniť graficky motivovaný pohyb z ramenného kĺbu kývanie ; uvoľňovať ruku v rytme /SEO Kultúra/ riekanky na veľký formát papiera 4. úroveň 3. Jemná motorika Rozvíjať jemnú motoriku, sústredenosť a správny postup pri viazaní mašličiek 4. úroveň

6 JANUÁR 1. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z ramenného kĺbu mletie ; uvoľňovať ruku v rytme /SEO Kultúra/ riekanky na veľký formát papiera 4. úroveň 2. Modelovanie Vyťahovať drobné detaily z jedného kusa /SEO Kultúra/ modelovacej hmoty, priliepať a dotvárať drobnými časťami 3. úroveň / 3. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z ramenného kĺbu hojdanie ; uvoľňovať ruku v rytme /SEO Kultúra/ riekanky na veľký formát papiera 2. úroveň 4. Jemná motorika Precvičiť správny úchop kontaktného pera, rozvíjať sústredenosť a jemnú motoriku v edukačných programoch - 4. úroveň

7 FEBRUÁR 1. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb /PMO Ja som /SEO Kultúra/ z ramenného kĺbu navíjanie ; pracovať celým predlaktím v rytme riekanky na veľký formát papiera 5. úroveň 2. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia bodová kresba ; používať mäkký materiál, ľahký úchop 5. úroveň 3. Grafomotorika Precvičiť si metodický postup pri nácviku zvislej čiary spájaním dvoch bodov kriedou na chodník alebo na veľký formát papiera 4. úroveň 4. Grafomotorika Precvičiť si metodický postup pri nácviku čiary obťahovaním základnej rovnej zvislej čiary kriedou na chodník alebo na veľký formát papiera 3. úroveň

8 MAREC 1. Grafomotorika Vyznačiť dva základné body čiary začiatočný a a koncový bod a vyznačiť čiaru 3. úroveň 2. Grafomotorika Spájať dva body čiarou, spájať viac bodov čiarami diamant 4. úroveň 3. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia malé kruhy ; používať mäkký materiál, ľahko držať ceruzku 4. úroveň 4. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia vertikálne línie ; používať mäkký materiál, ľahko držať ceruzku 4. úroveň Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia vertikálne a horizontálne línie ; sedieť správne, dodržiavať sklon papiera 4. úroveň

9 APRÍL 1. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia šikmé čiary ; sedieť správne, dodržiavať sklon papiera 5. úroveň 2. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia krivky ; kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo labyrinty 6. úroveň 3. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia ovál ; využívať primeranú intenzitu tlaku na podložku 5. úroveň 4. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb zo zápästia slučky ; sedieť správne, správne uchopiť materiál 5. úroveň

10 MÁJ 1. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z pohybu dlane a prstov oblúčiky obrátené hore, na motiváciu využiť riekanku 5. úroveň 2.Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z pohybu dlane a prstov oblúčiky obrátené dolu, na motiváciu využiť riekanku 5. úroveň 3. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z pohybu dlane a prstov lomená línia, na motiváciu využiť riekanku 5. úroveň 4. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z pohybu dlane a prstov vlnovka, na motiváciu využiť riekanku 5. úroveň

11 JÚN 1. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb z pohybu dlane a prstov ležatá osmička; správne držať materiál, rozvíjať precíznosť a sústredenosť / 5. úroveň 2. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb / PMO Ja som / z pohybu dlane a prstov fiktívne písmo; motivácia ; správne držať materiál, rozvíjať vytrvalosť a smelosť /7. úroveň 3. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb / PMO Ja som / z pohybu dlane a prstov fiktívne písmo v riadku,, list ; kresliť uvoľnene, plynulo a smelo / 7. úroveň 4. Grafomotorika Znázorňovať graficky motivovaný pohyb / PMO Ja som / z pohybu zápästia, dlane a prstov kombinované tvary ; rozvíjať trpezlivosť a sústredenosť- 7 úroveň ZDROJ: Vedecko- odborná konferencia v Prešove 2010 Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou: Mária Podhájecká Monika Miňová

12 PERCEPTUÁLNO MOTORICKÉ UĆENIE SA v PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII V KONTEXTE SÚČASNEJ KURIKULÁRNEJ REFORMY Príspevok: VIERA MARKOVÁ str.98

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Možnosti pedagogickej

Více

Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Rozvíjanie grafomotorických zručností u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Rozvíjanie grafomotorických

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014

MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 MATRESKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 KOŠICE PORADENSKÁ ČINNOSŤ UČITELIEK 2013/2014 September: Nočníkové trampoty. Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ? Čo by malo dieťa vedieť v 4-5 roku života. Spolupráca s

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Rozvíjanie grafomotorických

Více

Školská zrelosť. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Mgr. Michaela Tatárová psychológ

Školská zrelosť. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci. Mgr. Michaela Tatárová psychológ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci Školská zrelosť Mgr. Michaela Tatárová psychológ PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg Školská zrelosť - pripravenosť na školu - dosiahnutie

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Slávka Macková TVORIVÁ GRAFOMOTORIKA VO VÝTVARNOM PREJAVE

Slávka Macková TVORIVÁ GRAFOMOTORIKA VO VÝTVARNOM PREJAVE Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Slávka Macková TVORIVÁ GRAFOMOTORIKA VO VÝTVARNOM PREJAVE 2015 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické

Více

Ako správne pripraviť dieťa na písanie...

Ako správne pripraviť dieťa na písanie... Ako správne pripraviť dieťa na písanie... Vývin grafomotoriky: do 4 rokov nechať dieťaťu priestor na vlastný záujem o činnosti medzi 4-5 rokom nastupujú cielené činnosti, snažíme sa už o určitú pravidelnosť!

Více

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková

Mediálna výchova. (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Vypracovali: Eva Košíková Mediálna výchova (prierezová téma) Charakteristika prierezovej témy: Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne

Více

Ildikó Bernáthová ŠIKOVNÍ ŠMOLKOVIA

Ildikó Bernáthová ŠIKOVNÍ ŠMOLKOVIA Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Ildikó Bernáthová ŠIKOVNÍ ŠMOLKOVIA 2015 Vydavateľ: Autor UZ: Kontakt na autora UZ: Metodicko-pedagogické

Více

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA

TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Aktivita: DOPRAVA IDEME NA VÝLET Autor: Ľubica Kotercová, Materská škola, Ul. P. O. Hviezdoslava 17, Martin Cesta na kurikulum: Ľudia TEMATICKÝ OKRUH VEK DETÍ TÉMA Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť

Více

Základy športovej streľby v podmienkach ZŠ. Cvičenie. (popis základných cvikov pre strelca) Podolie september 2013

Základy športovej streľby v podmienkach ZŠ. Cvičenie. (popis základných cvikov pre strelca) Podolie september 2013 Cvičenie (popis základných cvikov pre strelca) Podolie september 2013 Obsah Šijové svalstvo Svaly pletenca ramenného Svaly kĺbu lakťa Svaly trupu Svaly dolných končatín Zdroje Autor Šijové svalstvo Je

Více

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary.

Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. Kreslenie vo Worde Chceme napríklad nakresliť čiaru priamku. V paneli ponúk klikneme na Vložiť a v paneli nástrojov klikneme na Tvary. V roletke klikneme na ikonku Čiara. Ukazovateľom myši, keď nim prejdeme

Více

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK

Oblasti a metódy diagnostikovania špecifík osobnostného rozvoja detí z MRK Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Oblasti a metódy diagnostikovania

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

JANUÁR BIELY SVET NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU TÉMY. PRIEREZOVÁ TÉMA Cieľ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU CIEĽ UČEBNÉ ZDROJE

JANUÁR BIELY SVET NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU TÉMY. PRIEREZOVÁ TÉMA Cieľ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU CIEĽ UČEBNÉ ZDROJE JANUÁR NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU TÉMY PRIEREZOVÁ TÉMA Cieľ CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÉHO CELKU CIEĽ UČEBNÉ ZDROJE BIELY SVET Vianoce u nás doma, Vtáky a zvieratá v zime, Zimné radovánky zimné športy, Predmety

Více

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů

Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Marielle Seitz Napiš to do písku Hravé kreslení pro rozvoj koncentrace, jemné motoriky a koordinace pohybů Téměř všichni lidé se cítí přitahování teplým, jemným pískem. Ve vlhkém stavu je písek hutný a

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Forma diferencovanej

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2015 Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 215 Prehľad základných štatistických ukazovateľov dopravnej nehodovosti za roky 1966 až 1995 Rok Počet DN Následky dopravných nehôd usmrtení ťažko zranení

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 0. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010,

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - atematika a práca s informáciami TEATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORATIKA 8. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Rozpis zápasov. Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX

Rozpis zápasov. Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX Rozpis zápasov Extraliga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: MEX Extraliga mužov zoznam družstiev meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Více

Zoznam školských potrieb pre I. ročník

Zoznam školských potrieb pre I. ročník Zoznam školských potrieb pre I. ročník 3 ks veľký čistý zošit M 420/440 (viac listov) 1 ks zošit M 424/444 2 ks zošit 520/540 3 ks č. 511 zošit s pomocou linajkou 2 ks zošit na písanie M 511 2 ks zošit

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu

Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu Dezinfekcia na Oddelení kardiochirurgie z pohľadu pomocného ošetrujúceho personálu - dezinfekčné prostriedky, príprava dezinfekčných roztokov a ich použitie Bc. Semanová Andrea Dezinfekcia je zneškodňovanie

Více

TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE FUTBALOVÉHO ROZHODCU PRÍPRAVNÉ OBDOBIE - FEBRUÁR PRÍPRAVNÉ OBDOBIE FEBRUÁR 1. TÝŽDEŇ (kondičné sústredenie)

TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE FUTBALOVÉHO ROZHODCU PRÍPRAVNÉ OBDOBIE - FEBRUÁR PRÍPRAVNÉ OBDOBIE FEBRUÁR 1. TÝŽDEŇ (kondičné sústredenie) TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRE FUTBALOVÉHO ROZHODCU PRÍPRAVNÉ OBDOBIE - FEBRUÁR PRÍPRAVNÉ OBDOBIE FEBRUÁR 1. TÝŽDEŇ (kondičné sústredenie) TJ č. 17 kondičné sústredenie - vonkajší terén aeróbna vytrvalosť - 75

Více

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI EFEKTÍVNE VYUŽITIE ČASU NA ĽADE V TRÉNINGU PRÍPRAVKY A MLADŠÍCH ŽIAKOV V ĽADOVOM HOKEJI Základným cieľom športovej prípravy v ľadovom hokeji je zvládnutie požadovanej techniky ako predpokladu pre neskorší

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október

Školský vzdelávací program: Cestujeme svetom. Október ŠKVP Učebné osnovy Učebné osnovy vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele a obsah výchovnovzdelávacej činnosti. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Učebné

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků?

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Jak rozvíjet motoriku u. předškoláků? Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Jak rozvíjet motoriku u předškoláků? Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog, psenickova.petra@centrum.cz lektorka kurzů pro předškoláky

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

september Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa september 2 Sv. omša; otvorenie šk. roka 204-205 (zodp.: J. 3 4 5 6 7 Ondášová) 8 9 0 2 3 4 9 Imatrikulácia -. ročník; 0ČAP 2. 5 6 7 8 stupeň (zodp.: M. 20 2 Kolárčiková; J. Červeňák) 26 22 23 24 25 Európsky

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII

HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenský výbor svetovej

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

Smartfóny ako spotrebiče so zabudovanými snímačmi

Smartfóny ako spotrebiče so zabudovanými snímačmi 3 Smartfóny ako spotrebiče so zabudovanými snímačmi Karl Heller, Bernhard Horlacher Odporúčaný ročník 10. 12. Časový rámec Názov tematického celku 2 4 min. Elektrické spotrebiče Cieľ a rozvoj kompetencií

Více

Tatiana Gáborová MOŽNOSTI ROZVOJA GRAFOMOTORIKY POMOCOU VÝTVARNÝCH AKTIVÍT

Tatiana Gáborová MOŽNOSTI ROZVOJA GRAFOMOTORIKY POMOCOU VÝTVARNÝCH AKTIVÍT Metodicko pedagogické centrum Národný projekt INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY Tatiana Gáborová MOŽNOSTI ROZVOJA GRAFOMOTORIKY POMOCOU VÝTVARNÝCH AKTIVÍT 2015 Vydavateľ:

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Súkromná spojená škola Nové Zámky s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom sszsnz@gmail.com www.sszsnz.edupage.org Didaktické pomôcky -Matematika

Více

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky

Potrebujem: pracovný list uvedený v prílohe, staré noviny, časopisy, nožnice, lepidlo, hárok papiera (formát A3), farbičky/pastelky Aktivita: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY Cesta na kurikulum: TEMATICKÝ OKRUH STUPEŇ OBSAHOVÉ ŠTANDARDY Ja som Ľudia Príroda Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.

POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738. 1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2

Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ - Matematika a práca s informáciami TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN INFORMATIKA 9. ročník Vypracovaný podľa vzorového školského vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Vyučujúci

Více

1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady. 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto. Odleteli lastovičky

1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady. 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto. Odleteli lastovičky ZHADZUJE 1. Odleteli lastovičky LISTY STROM 2. Plody našej záhrady 3.Čo tie rúčky vedia 4.Zvieratá v lese 5.Jeseň a jej kamaráti Zima, Jar, Leto Október Tematický Odleteli lastovičky Hrubá motorika. Vedieť

Více

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015

UČEBNÉ TEXTY. Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Dátum: 2015 UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník, triedy: Tematický celok: Vypracoval: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Technické kreslenie cvičenie I. ročník Normalizácia v technickom kreslení

Více

Časový rozpis & dôležité dátumy

Časový rozpis & dôležité dátumy Časový rozpis & dôležité dátumy Internet/web-stránka Marec 2012 Pozvánka Júl 2012 Bulletin 1 September 2012 Rezervácie Hotelov Január 2013 (pre Feder.) Bulletin 2 Február 2013 Prejavenie záujmu do 30.

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2013 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014

SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014 Číslo poradia: SPRÁVA pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 11. septembra 2014 K bodu programu: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení Materská škola Okoličianska

Více

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh. Logotyp A LOGOTYP Slovenská Pošta A1.1 Logotyp Vyobrazený vzor logotypu je ZÁKLADNÝM VARIANTOM. Treba prednostne používať tento variant pred alternatívnymi verziami uvedenými ďalej v dizajn manuáli. Logotyp

Více

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4

VECIT 2006 Tento materiál vznikol v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. 1/4 Príklad 1 Naučte korytnačku príkaz čelenka. Porozmýšľajte nad využitím príkazu plnytrojuhol60: viem plnytrojuhol60 opakuj 3 [do 60 vp 120 Riešenie: definujeme ďalšie príkazy na kreslenie trojuholníka líšiace

Více

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu

CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava CENNÍK za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete a distribúciu plynu ev. č. P/1/2012 (vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Výtvarná výchova 4. ročník Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník:

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

Bezpečne do školy. Ranné cvičenie

Bezpečne do školy. Ranné cvičenie Bezpečne do školy Že ide vláčik ši ši ši: chôdza so sprievodnými pohybmi Že kmotričku navštívi: voľná chôdza Že tu čosi udrelo: stoj spojný, tlesknúť vo vzpažení Myšičku zobudilo: výskoky znožmo Tančila,

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti. Júlia Pšenková Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti Júlia Pšenková RZD lehoty 10.2.2014 ZL povinný vydať ZC, ktorí o to požiadajú do 5.2., potvrdenie o príjmoch 17.2.2014 ZC povinný požiadať o vykonanie RZD a predložiť

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

Projekty podpory zdravia :

Projekty podpory zdravia : Projekty podpory zdravia : Evička a deti a Adamko hravo zdravo PhDr. Dagmar Magurová PhDr. Silvia Cibríková Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva Kto je Evička? Evička chodí do materskej

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Test zrakové percepce (L. Felcmanová)... II. Zkouška sluchové diferenciace (WM)... IV. Zkouška sluchové analýzy a syntézy... V

Test zrakové percepce (L. Felcmanová)... II. Zkouška sluchové diferenciace (WM)... IV. Zkouška sluchové analýzy a syntézy... V 6 Seznam příloh PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍLOHA Č. 6 PŘÍLOHA Č. 7 PŘÍLOHA Č. 8 PŘÍLOHA Č. 9 PŘÍLOHA Č. 10 PŘÍLOHA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 12 PŘÍLOHA Č. 13 PŘÍLOHA Č. 14

Více

Návrhy edukačných činností na zlepšenie grafomotorických zručností u detí v predprimárnom vzdelávaní

Návrhy edukačných činností na zlepšenie grafomotorických zručností u detí v predprimárnom vzdelávaní S Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Monika Opršalová Návrhy edukačných činností na zlepšenie grafomotorických zručností u detí v predprimárnom vzdelávaní

Více

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Prírodná posilňovňa 1.1. Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Toto stanovisko slúži k naštartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - všetkých svalov a tiež ku kardio rozcvičeniu. Zvýšenie

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Séria STYLE. Moderné a praktické riešenie - jednoduchá charakteristika kúpeľne vybavenej keramikou a nábytkom Style.

Séria STYLE. Moderné a praktické riešenie - jednoduchá charakteristika kúpeľne vybavenej keramikou a nábytkom Style. Séria STYLE 36 Moderné a praktické riešenie - jednoduchá charakteristika kúpeľne vybavenej keramikou a nábytkom Style. 37 Séria STYLE 38 Jedinečný tlmiaci systém použitý pri každom kuse nábytku Style plynulo

Více

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM

Dizajn manuál. Logotyp. Logo UCM Dizajn manuál Logo UCM Logo univerzity UCM je navrhnuté jednotne pre všetky súčasti UCM. Jeho používanie je záväzné pre všetkých (fakulty, inštitúty, katedry, ako aj iné súčasti univerzity). Iné varianty

Více